สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FOOD 14,059.24 -14.50 -0.10 107,031,426 2,582,670.50

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.92 1.92 1.89 1.90 0.00 0.00 1.90 1.91 536,599 1,020.30
ASIAN  11.10 11.30 11.00 11.20 0.00 0.00 11.20 11.30 8,295,520 92,589.56
BR  7.55 7.60 7.30 7.35 -0.10 -1.34 7.35 7.40 15,503,437 115,756.96
BRR  8.70 8.70 8.40 8.40 -0.40 -4.55 8.40 8.45 2,175,580 18,481.83
CBG  81.50 82.25 80.00 82.25 +1.00 +1.23 82.25 82.50 4,274,371 346,954.61
CFRESH  6.25 6.30 6.20 6.25 0.00 0.00 6.25 6.30 45,101 282.19
CM  5.70 5.75 5.70 5.70 +0.05 +0.88 5.65 5.70 72,700 414.66
CPF  24.30 24.60 24.20 24.30 0.00 0.00 24.30 24.40 22,348,060 544,342.39
CPI  1.94 1.95 1.94 1.95 +0.01 +0.52 1.94 1.95 27,600 53.60
F&D  - - - - - - 21.20 23.50 - -
HTC  20.70 22.10 20.60 21.80 +1.20 +5.83 21.70 21.80 2,170,237 46,570.90
ICHI  9.35 9.55 9.30 9.40 0.00 0.00 9.35 9.40 2,149,935 20,253.43
KBS  5.05 5.10 5.05 5.10 +0.05 +0.99 5.05 5.10 181,500 921.05
KSL  4.42 4.44 4.40 4.44 0.00 0.00 4.42 4.44 704,401 3,116.91
KTIS  6.50 6.55 6.50 6.55 0.00 0.00 6.50 6.55 83,400 542.48
LST  5.90 5.90 5.75 5.80 0.00 0.00 5.80 5.85 968,800 5,625.66
M  84.50 85.25 83.50 84.50 +0.25 +0.30 84.50 84.75 921,701 78,077.93
MALEE  37.00 37.00 36.25 36.50 -0.25 -0.68 36.50 36.75 341,600 12,503.32
MINT  44.25 44.50 42.75 43.75 -0.75 -1.69 43.75 44.00 15,010,049 653,721.51
OISHI  130.00 130.00 129.00 130.00 0.00 0.00 129.00 130.00 15,902 2,060.12
PB  63.75 64.00 63.75 64.00 0.00 0.00 63.75 64.00 16,200 1,032.82
PM  13.00 13.40 12.80 13.40 +0.40 +3.08 13.30 13.40 3,667,300 47,983.60
PRG  14.20 14.30 14.20 14.30 +0.10 +0.70 13.80 14.40 3,000 42.88
SAPPE  28.00 28.25 27.50 28.25 0.00 0.00 28.00 28.25 1,492,201 41,700.18
SAUCE  22.90 22.90 22.90 22.90 +0.10 +0.44 22.90 23.00 7,000 160.30
SFP  231.00 232.00 231.00 232.00 +4.00 +1.75 223.00 232.00 201 46.60
SNP  21.70 21.80 21.70 21.70 0.00 0.00 21.70 21.80 10,800 234.76
SORKON  81.50 81.50 81.00 81.00 -0.25 -0.31 81.00 82.00 2,700 219.25
SSC  58.00 58.25 58.00 58.00 0.00 0.00 58.00 58.25 9,000 523.50
SSF  9.15 9.35 9.15 9.35 +0.15 +1.63 9.15 9.35 5,100 46.68
SST  8.30 8.30 8.25 8.30 0.00 0.00 8.30 8.35 211,242 1,748.82
TC  3.10 3.10 3.10 3.10 -0.06 -1.90 3.08 3.16 600 1.86
TFG  5.60 5.70 5.55 5.60 -0.05 -0.88 5.55 5.60 1,022,200 5,730.31
TFMAMA  199.00 201.00 199.00 201.00 +2.00 +1.01 201.00 202.00 17,271 3,462.93
TIPCO  15.70 15.90 15.50 15.60 -0.10 -0.64 15.50 15.60 2,299,598 35,893.05
TKN  20.40 20.60 20.30 20.50 +0.10 +0.49 20.50 20.60 2,816,900 57,603.86
TU  20.70 20.70 20.50 20.70 0.00 0.00 20.60 20.70 16,348,139 336,804.95
TVO  32.25 32.75 31.50 32.50 +0.50 +1.56 32.25 32.50 3,275,381 106,140.24
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่