สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FOOD 11,767.03 +279.15 +2.43 214,518,524 3,153,183.91

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.28 1.34 1.28 1.32 +0.04 +3.12 1.32 1.33 7,379,100 9,686.55
ASIAN  5.60 7.30 5.60 7.30 +1.65 +29.20 7.30 - 64,948,335 437,420.65
BR  5.90 6.15 5.80 6.05 +0.15 +2.54 6.00 6.05 7,611,696 45,817.22
BRR  6.70 6.75 6.70 6.75 +0.05 +0.75 6.65 6.75 129,118 865.39
CBG  46.00 47.50 45.25 47.00 +1.00 +2.17 46.75 47.00 2,333,816 108,742.58
CFRESH  4.12 4.84 4.10 4.48 +0.34 +8.21 4.44 4.48 1,863,998 8,527.21
CM  4.28 5.25 4.26 4.96 +0.68 +15.89 4.96 4.98 23,581,713 116,242.57
CPF  26.00 26.75 25.75 26.75 +1.00 +3.88 26.50 26.75 50,246,959 1,321,562.36
CPI  1.60 1.61 1.59 1.60 +0.02 +1.27 1.59 1.60 369,003 589.86
F&D  16.00 16.00 16.00 16.00 -0.30 -1.84 15.80 16.30 1,000 16.00
HTC  19.50 19.70 19.50 19.50 -0.10 -0.51 19.50 19.70 99,088 1,940.47
ICHI  4.74 4.90 4.74 4.80 +0.04 +0.84 4.78 4.80 1,869,201 9,036.51
KBS  4.30 4.30 4.28 4.30 0.00 0.00 4.28 4.30 66,200 283.47
KSL  3.14 3.18 3.12 3.16 +0.02 +0.64 3.16 3.18 727,101 2,293.75
KTIS  5.85 5.90 5.75 5.90 +0.05 +0.85 5.85 5.90 76,401 447.60
LST  4.84 5.05 4.84 4.88 +0.04 +0.83 4.88 4.90 1,910,805 9,537.00
M  73.75 75.50 72.75 74.75 +1.50 +2.05 74.50 74.75 645,056 47,870.56
MALEE  12.10 12.70 12.00 12.60 +0.60 +5.00 12.50 12.60 2,672,871 33,372.86
MINT  34.25 35.00 34.00 34.50 +0.50 +1.47 34.50 34.75 14,430,133 499,504.28
OISHI  93.75 95.00 93.75 93.75 -1.25 -1.32 93.75 95.00 2,713 256.22
PB  61.00 61.50 61.00 61.50 0.00 0.00 61.00 61.50 80,701 4,943.26
PM  10.60 10.60 10.40 10.50 -0.10 -0.94 10.40 10.50 477,883 5,018.04
PRG  13.80 13.80 13.60 13.60 -0.70 -4.90 13.30 13.80 2,900 39.65
SAPPE  24.70 26.25 24.60 25.75 +1.05 +4.25 25.75 26.00 1,282,717 32,940.78
SAUCE  21.90 21.90 21.90 21.90 +0.30 +1.39 21.60 21.80 200 4.38
SFP  - - - - - - 216.00 227.00 - -
SNP  20.70 20.70 20.50 20.50 0.00 0.00 20.40 20.50 1,001 20.63
SORKON  66.00 66.50 66.00 66.50 +0.50 +0.76 66.25 67.00 7,001 463.12
SSC  - - - - - - 43.50 47.50 - -
SSF  8.45 8.75 8.45 8.60 +0.10 +1.18 8.50 8.60 34,401 292.85
SST  5.75 5.75 5.50 5.65 -0.05 -0.88 5.50 5.65 99,930 554.32
TC  2.92 3.02 2.90 2.98 +0.08 +2.76 2.98 3.02 80,800 240.09
TFG  3.54 3.76 3.54 3.68 +0.12 +3.37 3.68 3.74 4,474,861 16,463.41
TFMAMA  154.00 156.00 154.00 156.00 +2.00 +1.30 152.50 156.00 1,011 157.13
TIPCO  8.70 9.10 8.60 9.00 +0.30 +3.45 9.00 9.05 2,686,562 24,090.18
TKN  14.50 15.20 14.40 14.90 +0.30 +2.05 14.90 15.00 5,852,097 87,146.24
TU  15.40 16.20 15.40 16.10 +0.70 +4.55 16.10 16.20 15,809,738 251,309.59
TVO  27.75 28.75 27.75 28.75 +1.00 +3.60 28.75 29.00 2,662,404 75,486.99
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่