สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
HELTH 5,826.08 +10.66 +0.18 84,138,651 1,643,080.19

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  21.20 21.20 21.20 21.20 0.00 0.00 21.00 21.20 100 2.12
BCH  17.60 18.10 17.50 17.90 +0.40 +2.29 17.80 17.90 20,437,851 364,967.38
BDMS  23.60 23.80 23.30 23.70 -0.10 -0.42 23.70 23.80 33,873,451 797,048.43
BH  214.00 220.00 214.00 220.00 +4.00 +1.85 219.00 220.00 1,706,625 372,128.04
CHG  1.97 2.02 1.97 1.99 +0.01 +0.51 1.99 2.00 24,924,727 49,701.16
CMR  3.28 3.32 3.28 3.32 -0.02 -0.60 3.32 3.34 175,801 582.89
EKH  5.65 5.65 5.60 5.60 0.00 0.00 5.60 5.65 221,901 1,250.56
KDH  91.50 92.00 91.50 92.00 +0.25 +0.27 91.50 92.00 1,000 91.75
LPH  6.95 6.95 6.90 6.90 -0.05 -0.72 6.90 6.95 148,301 1,024.24
M-CHAI  189.00 189.00 189.00 189.00 0.00 0.00 189.00 191.00 101 19.11
NEW  - - - - - - 47.00 64.00 - -
NTV  54.00 54.00 53.00 53.75 +0.25 +0.47 53.50 53.75 9,101 487.88
RAM  2,682.00 2,698.00 2,600.00 2,698.00 -52.00 -1.89 2,650.00 2,698.00 300 789.20
RJH  25.00 25.50 25.00 25.25 +0.25 +1.00 25.25 25.50 306,950 7,778.71
RPH  4.74 4.78 4.74 4.76 0.00 0.00 4.74 4.76 36,701 174.89
SKR  50.25 51.00 49.75 50.00 -0.25 -0.50 49.75 50.00 52,500 2,625.52
SVH  420.00 420.00 418.00 418.00 -2.00 -0.48 416.00 420.00 303 126.86
THG  35.25 35.75 35.00 35.00 -0.50 -1.41 35.00 35.50 1,168,501 41,315.56
VIBHA  2.50 2.52 2.50 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 929,510 2,326.95
VIH  8.45 8.45 8.40 8.45 0.00 0.00 8.40 8.45 41,526 349.48
WPH  2.80 2.80 2.78 2.80 0.00 0.00 2.78 2.80 103,401 289.45
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่