สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
HELTH 5,829.91 +33.87 +0.58 64,709,373 1,235,927.60

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  20.40 20.50 20.40 20.40 0.00 0.00 20.40 20.60 21,202 432.55
BCH  16.10 16.20 16.00 16.00 0.00 0.00 16.00 16.10 4,959,701 79,673.01
BDMS  26.25 26.50 26.00 26.00 0.00 0.00 26.00 26.25 27,073,778 710,744.20
BH  175.00 179.00 174.00 178.50 +4.00 +2.29 178.00 178.50 1,915,001 338,224.01
CHG  2.24 2.24 2.20 2.22 +0.02 +0.91 2.22 2.24 24,738,929 55,103.25
CMR  3.22 3.24 3.20 3.24 +0.02 +0.62 3.20 3.24 28,702 92.34
EKH  5.05 5.10 5.00 5.05 -0.05 -0.98 5.05 5.10 574,300 2,902.96
KDH  101.00 105.50 101.00 104.50 +4.50 +4.50 103.50 105.00 19,481 2,025.36
LPH  6.05 6.15 6.05 6.10 0.00 0.00 6.05 6.10 2,350,501 14,340.05
M-CHAI  200.00 205.00 200.00 205.00 0.00 0.00 201.00 207.00 300 60.90
NEW  - - - - - - 56.50 65.00 - -
NTV  56.25 58.00 56.25 57.50 +1.00 +1.77 57.50 58.00 40,700 2,345.78
RAM  - - - - - - 2,802.00 2,980.00 - -
RJH  22.30 22.50 22.20 22.40 0.00 0.00 22.40 22.50 112,900 2,529.96
RPH  4.90 4.92 4.88 4.88 0.00 0.00 4.88 4.92 223,707 1,096.67
SKR  3.70 3.74 3.70 3.74 +0.04 +1.08 3.72 3.74 136,801 508.38
SVH  450.00 452.00 450.00 450.00 +6.00 +1.35 450.00 452.00 4,100 1,852.00
THG  31.50 31.50 31.25 31.25 +0.25 +0.81 31.25 31.50 277,569 8,676.87
VIBHA  2.30 2.32 2.28 2.32 +0.02 +0.87 2.30 2.32 1,588,300 3,653.98
VIH  7.75 7.75 7.60 7.75 +0.05 +0.65 7.65 7.75 87,901 671.76
WPH  2.92 2.92 2.88 2.90 +0.02 +0.69 2.88 2.90 151,400 436.49
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่