สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
HELTH 5,400.27 +37.28 +0.70 69,528,640 1,434,185.76

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  22.80 23.00 22.80 23.00 +0.20 +0.88 22.40 22.90 3,100 70.96
BCH  15.90 15.90 15.60 15.80 -0.10 -0.63 15.70 15.80 3,381,730 53,293.33
BDMS  21.00 21.20 20.70 21.20 +0.30 +1.44 21.10 21.20 35,519,340 745,990.98
BH  197.00 198.00 196.00 197.00 +0.50 +0.25 197.00 197.50 1,708,242 336,359.48
CHG  2.06 2.08 2.04 2.08 +0.02 +0.97 2.06 2.08 16,632,412 34,394.39
CMR  3.40 3.44 3.40 3.40 0.00 0.00 3.40 3.44 67,400 230.36
EKH  5.50 5.55 5.45 5.45 -0.05 -0.91 5.45 5.50 441,400 2,410.66
KDH  96.00 97.00 96.00 97.00 -1.00 -1.02 97.00 98.00 300 29.00
LPH  7.15 7.20 7.10 7.15 0.00 0.00 7.10 7.15 989,500 7,079.17
M-CHAI  207.00 207.00 205.00 205.00 -3.00 -1.44 206.00 208.00 1,200 247.60
NEW  - - - - - - 46.00 53.00 - -
NTV  53.25 53.25 53.25 53.25 +0.50 +0.95 53.25 53.50 22,200 1,182.15
RAM  2,920.00 2,922.00 2,920.00 2,922.00 -8.00 -0.27 2,920.00 2,930.00 150 438.10
RJH  25.25 25.25 24.60 24.70 -0.30 -1.20 24.60 24.80 290,800 7,194.92
RPH  4.72 4.74 4.72 4.74 0.00 0.00 4.72 4.74 311,100 1,470.29
SKR  49.50 50.25 49.25 50.00 +0.25 +0.50 49.75 50.00 111,200 5,517.38
SVH  408.00 408.00 400.00 406.00 -2.00 -0.49 404.00 406.00 4,809 1,931.07
THG  33.75 34.50 33.00 33.75 +0.25 +0.75 33.75 34.00 6,707,942 227,189.32
VIBHA  2.56 2.58 2.54 2.58 +0.02 +0.78 2.56 2.58 2,722,915 6,995.03
VIH  8.00 8.00 7.95 7.95 -0.05 -0.62 7.95 8.00 87,200 693.63
WPH  2.80 2.82 2.78 2.80 -0.02 -0.71 2.78 2.80 525,700 1,467.95
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่