สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
HOME 38.32 -0.27 -0.70 21,853,990 18,655.86

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.58 0.59 0.57 0.58 +0.01 +1.75 0.58 0.59 4,960,324 2,874.58
AJA  0.55 0.56 0.54 0.55 -0.01 -1.79 0.55 0.56 15,176,900 8,351.06
DTCI  - - - - - - 29.25 32.75 65 1.82
FANCY  1.90 1.90 1.89 1.90 0.00 0.00 1.90 1.91 320,400 607.16
KYE  476.00 478.00 476.00 478.00 0.00 0.00 476.00 478.00 1,200 572.20
L&E  3.10 3.10 3.00 3.02 -0.02 -0.66 3.02 3.06 54,600 165.76
MODERN  5.55 5.55 5.45 5.50 -0.05 -0.90 5.45 5.50 796,400 4,380.12
OGC  44.50 44.50 44.50 44.50 +1.00 +2.30 43.75 44.50 100 4.45
ROCK  17.80 17.80 17.80 17.80 -2.60 -12.75 17.30 17.80 100 1.78
SIAM  2.12 2.14 2.08 2.08 -0.06 -2.80 2.08 2.12 161,600 340.92
TSR  3.58 3.58 3.52 3.52 -0.06 -1.68 3.52 3.56 382,301 1,356.01
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่