สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
HOME 35.30 -0.13 -0.37 3,278,535 6,141.45

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.52 0.52 0.51 0.52 0.00 0.00 0.51 0.52 287,802 149.54
AJA  0.54 0.54 0.52 0.52 -0.01 -1.89 0.52 0.53 1,919,301 1,006.37
DTCI  27.50 27.50 27.00 27.50 -2.50 -8.33 27.25 27.50 15,900 433.92
FANCY  1.06 1.07 1.05 1.06 +0.01 +0.95 1.05 1.06 469,001 495.09
KYE  462.00 462.00 460.00 462.00 +2.00 +0.43 460.00 462.00 3,826 1,762.61
L&E  2.96 2.98 2.94 2.94 -0.02 -0.68 2.94 2.96 82,402 244.01
MODERN  5.30 5.30 5.20 5.20 -0.10 -1.89 5.20 5.25 294,202 1,538.22
OGC  39.75 39.75 39.75 39.75 -0.25 -0.62 39.50 39.75 501 19.91
ROCK  - - - - - - 16.00 18.70 - -
SIAM  2.04 2.04 2.02 2.04 0.00 0.00 2.02 2.04 43,200 87.46
TSR  2.50 2.54 2.48 2.54 +0.04 +1.60 2.50 2.54 162,400 404.30
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่