สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
ICT 168.78 +1.40 +0.84 376,263,709 5,094,038.35

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  191.00 194.00 190.50 193.00 +1.00 +0.52 192.50 193.00 7,728,937 1,486,243.32
AIT  31.75 32.00 31.50 31.75 -0.25 -0.78 31.75 32.00 497,302 15,862.69
ALT  4.28 4.32 4.26 4.26 -0.02 -0.47 4.26 4.28 775,700 3,316.73
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  7.75 7.75 7.50 7.60 -0.20 -2.56 7.60 7.65 447,800 3,437.34
DIF  14.70 14.80 14.60 14.70 0.00 0.00 14.70 14.80 8,953,700 131,608.32
DTAC  49.50 52.25 49.25 51.50 +2.50 +5.10 51.50 51.75 23,427,653 1,195,648.35
FER  0.69 0.71 0.66 0.70 +0.01 +1.45 0.70 0.71 60,790,200 41,934.14
FORTH  7.05 7.15 7.05 7.15 0.00 0.00 7.10 7.15 209,100 1,483.86
HUMAN  9.55 10.10 9.45 10.00 +0.40 +4.17 9.95 10.00 8,903,931 86,702.50
ILINK  13.40 13.50 13.30 13.30 -0.20 -1.48 13.30 13.40 217,800 2,904.16
INET  4.12 4.14 4.08 4.10 -0.02 -0.49 4.10 4.12 2,655,600 10,891.64
INTUCH  58.00 58.25 57.50 58.00 +0.25 +0.43 58.00 58.25 5,240,784 303,821.19
JAS  8.10 8.10 8.00 8.05 0.00 0.00 8.00 8.05 12,659,421 101,854.34
JASIF  12.50 12.60 12.50 12.50 0.00 0.00 12.40 12.50 5,947,400 74,360.35
JMART  20.60 21.30 20.50 20.60 +0.10 +0.49 20.60 20.70 9,616,863 200,714.21
JTS  1.68 1.69 1.65 1.67 -0.01 -0.60 1.66 1.67 178,500 297.47
MFEC  4.64 4.64 4.60 4.64 0.00 0.00 4.62 4.64 588,200 2,710.65
MSC  6.25 6.30 6.20 6.30 0.00 0.00 6.25 6.30 179,700 1,124.52
PT  6.50 6.60 6.45 6.45 -0.10 -1.53 6.45 6.55 615,900 3,999.24
SAMART  11.20 11.40 11.00 11.30 +0.10 +0.89 11.20 11.30 2,977,501 33,404.09
SAMTEL  11.90 12.10 11.70 11.70 +0.10 +0.86 11.70 11.80 357,100 4,237.14
SDC  0.50 0.51 0.49 0.49 -0.01 -2.00 0.49 0.50 824,710 411.69
SIS  8.45 8.50 8.45 8.50 +0.05 +0.59 8.45 8.50 446,600 3,774.58
SVOA  2.10 2.10 2.06 2.10 +0.02 +0.96 2.08 2.10 3,018,400 6,291.12
SYMC  8.50 8.55 8.30 8.55 0.00 0.00 8.40 8.55 87,974 739.95
SYNEX  15.10 15.60 14.80 15.60 +0.50 +3.31 15.60 15.70 1,141,363 17,407.68
THCOM  12.50 12.50 12.30 12.30 -0.10 -0.81 12.30 12.40 1,416,400 17,517.71
TRUE  6.30 6.35 6.20 6.35 +0.05 +0.79 6.30 6.35 213,982,770 1,340,971.21
TWZ  0.15 0.16 0.15 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 2,376,400 368.16
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่