สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
ICT 171.92 -0.40 -0.23 303,872,240 3,455,599.90

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  207.00 209.00 206.00 207.00 -1.00 -0.48 206.00 207.00 3,524,968 730,121.85
AIT  27.00 27.25 27.00 27.25 0.00 0.00 27.00 27.25 357,001 9,661.65
ALT  4.00 4.04 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00 4.02 254,701 1,019.77
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  7.70 7.70 7.70 7.70 0.00 0.00 7.70 7.75 137,600 1,059.52
DIF  14.30 14.30 14.20 14.30 0.00 0.00 14.20 14.30 4,259,668 60,869.16
DTAC  49.50 50.00 49.25 49.50 0.00 0.00 49.25 49.50 6,485,574 320,992.98
FER  0.50 0.51 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 0.51 1,358,501 680.04
FORTH  6.60 6.60 6.45 6.60 0.00 0.00 6.50 6.60 78,002 510.17
HUMAN  12.20 12.40 11.90 11.90 -0.50 -4.03 11.90 12.00 5,569,927 67,419.08
ILINK  9.25 9.30 9.20 9.20 -0.05 -0.54 9.20 9.25 263,601 2,432.81
INET  4.06 4.08 4.02 4.02 -0.06 -1.47 4.02 4.06 1,813,902 7,330.79
INTUCH  56.75 57.25 56.75 57.00 +0.25 +0.44 56.75 57.00 3,391,880 193,354.63
JAS  5.90 5.95 5.85 5.85 -0.05 -0.85 5.85 5.90 16,898,720 99,165.79
JASIF  11.50 11.60 11.50 11.50 -0.10 -0.86 11.50 11.60 4,236,491 48,751.85
JMART  12.20 12.50 11.80 11.90 -0.40 -3.25 11.90 12.00 6,750,946 82,109.25
JTS  1.64 1.64 1.61 1.61 -0.02 -1.23 1.61 1.63 64,102 104.26
MFEC  4.60 4.64 4.60 4.60 0.00 0.00 4.60 4.64 81,201 375.06
MSC  5.90 5.90 5.85 5.90 0.00 0.00 5.85 5.90 85,300 500.22
PT  6.70 6.75 6.65 6.75 +0.10 +1.50 6.70 6.75 161,400 1,082.40
SAMART  8.20 8.35 7.95 8.15 -0.05 -0.61 8.15 8.20 1,221,806 9,953.20
SAMTEL  10.00 10.20 10.00 10.00 +0.15 +1.52 10.00 10.10 136,630 1,370.80
SDC  0.30 0.32 0.29 0.30 -0.01 -3.23 0.29 0.30 1,655,800 496.52
SIS  8.95 9.05 8.95 8.95 -0.05 -0.56 8.95 9.05 128,600 1,153.36
SVOA  1.79 1.81 1.76 1.78 -0.01 -0.56 1.78 1.79 1,681,900 2,999.05
SYMC  8.60 8.65 8.40 8.65 -0.10 -1.14 8.40 8.65 33,537 285.27
SYNEX  13.80 14.10 13.60 13.80 +0.30 +2.22 13.80 13.90 2,552,250 35,382.96
THCOM  8.95 9.20 8.95 9.10 +0.20 +2.25 9.05 9.10 5,956,183 54,042.72
TRUE  7.40 7.55 7.35 7.45 0.00 0.00 7.40 7.45 230,838,149 1,720,846.41
TWZ  0.13 0.14 0.12 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 3,875,100 503.16
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่