สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
ICT 158.24 +1.03 +0.66 158,194,343 2,484,361.17

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP  0.51 0.52 0.50 0.51 0.00 0.00 0.50 0.51 1,861,009 952.40
ADVANC  196.50 199.50 196.50 198.00 +1.50 +0.76 198.00 198.50 4,845,925 960,513.79
AIT  23.50 23.60 23.40 23.50 0.00 0.00 23.50 23.60 193,500 4,546.08
ALT  3.38 3.44 3.38 3.44 0.00 0.00 3.42 3.44 39,700 136.10
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  5.50 5.50 4.96 5.10 -0.45 -8.11 5.10 5.15 580,103 2,962.61
DIF  14.70 14.70 14.60 14.60 0.00 0.00 14.60 14.70 11,708,126 171,774.47
DTAC  39.25 41.00 39.25 40.50 +1.25 +3.18 40.50 40.75 7,082,423 285,546.91
FORTH  6.85 6.90 6.85 6.90 0.00 0.00 6.85 6.90 77,900 536.48
HUMAN  10.10 10.10 9.90 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 478,117 4,790.90
ILINK  5.15 5.20 5.05 5.15 +0.05 +0.98 5.10 5.15 254,500 1,301.60
INET  3.70 3.78 3.70 3.72 +0.02 +0.54 3.72 3.76 751,000 2,802.31
INTUCH  55.25 55.50 54.75 55.25 +0.25 +0.45 55.25 55.50 6,836,799 377,245.28
JAS  5.15 5.20 5.10 5.15 +0.05 +0.98 5.10 5.15 19,462,779 100,582.51
JASIF  10.10 10.10 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 4,016,300 40,480.27
JMART  8.95 9.20 8.90 9.00 +0.10 +1.12 9.00 9.05 2,301,525 20,911.65
JTS  1.54 1.56 1.53 1.55 +0.01 +0.65 1.54 1.55 111,300 171.15
MFEC  3.94 3.98 3.94 3.96 0.00 0.00 3.96 3.98 202,700 804.53
MSC  5.95 6.00 5.95 6.00 +0.05 +0.84 5.95 6.00 1,700 10.16
PT  6.65 6.70 6.60 6.60 0.00 0.00 6.60 6.65 72,300 479.38
SAMART  7.25 7.40 7.25 7.35 +0.10 +1.38 7.30 7.35 985,400 7,228.28
SAMTEL  8.20 8.40 8.20 8.40 +0.15 +1.82 8.30 8.40 33,400 280.48
SDC  0.24 0.24 0.23 0.23 0.00 0.00 0.23 0.24 600,300 138.19
SIS  8.60 8.75 8.60 8.70 -0.05 -0.57 8.60 8.70 77,001 666.55
SVOA  1.34 1.37 1.34 1.34 +0.01 +0.75 1.34 1.35 2,579,900 3,491.94
SYMC  4.98 5.00 4.98 4.98 0.00 0.00 4.98 5.00 13,200 65.90
SYNEX  13.70 13.80 13.20 13.30 -0.40 -2.92 13.30 13.40 2,905,826 39,018.30
THCOM  8.20 8.30 8.15 8.25 +0.05 +0.61 8.20 8.25 488,302 4,021.57
TRUE  6.15 6.25 6.10 6.20 0.00 0.00 6.20 6.25 72,814,808 450,716.42
TWZ  0.13 0.14 0.12 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 16,818,500 2,184.95
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่