สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
IMM 61.77 -0.61 -0.98 17,060,132 88,794.80

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.90 1.91 1.87 1.87 -0.02 -1.06 1.87 1.89 148,400 280.38
ASEFA  5.80 5.80 5.75 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 136,100 784.53
CPT  2.00 2.00 1.98 1.99 -0.01 -0.50 1.98 1.99 2,880,700 5,734.93
CRANE  3.00 3.02 3.00 3.00 -0.02 -0.66 3.00 3.02 68,800 206.60
CTW  8.55 8.55 8.55 8.55 -0.05 -0.58 8.55 8.60 11,200 95.76
FMT  26.25 26.25 26.00 26.00 +0.25 +0.97 26.00 26.50 500 13.02
HTECH  6.35 6.60 6.20 6.50 +0.15 +2.36 6.50 6.55 2,761,630 17,877.31
KKC  1.78 1.82 1.77 1.77 -0.01 -0.56 1.77 1.79 736,001 1,315.78
PK  5.85 5.95 5.50 5.50 -0.35 -5.98 5.50 5.55 9,822,101 55,929.88
SNC  15.60 15.80 15.60 15.80 +0.10 +0.64 15.70 15.80 340,500 5,344.90
TCJ  7.95 7.95 7.80 7.80 -0.15 -1.89 7.80 7.85 145,900 1,146.38
VARO  8.00 8.50 7.00 7.90 -1.10 -12.22 7.90 7.95 8,300 65.32
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่