สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
IMM 70.11 +0.20 +0.29 15,853,357 95,313.35

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  2.10 2.14 2.10 2.10 0.00 0.00 2.10 2.12 423,800 892.83
ASEFA  5.95 6.00 5.95 6.00 +0.05 +0.84 5.95 6.00 411,300 2,463.08
CPT  2.22 2.26 2.22 2.24 +0.02 +0.90 2.24 2.26 2,978,677 6,647.26
CRANE  3.70 3.72 3.62 3.64 +0.02 +0.55 3.64 3.66 1,239,300 4,523.39
CTW  11.70 11.70 11.20 11.40 -0.30 -2.56 11.30 11.40 814,300 9,236.99
FMT  29.75 29.75 29.75 29.75 0.00 0.00 29.75 30.50 200 5.95
HTECH  9.10 9.20 9.05 9.20 +0.15 +1.66 9.15 9.20 1,729,714 15,810.25
KKC  2.06 2.08 2.06 2.06 0.00 0.00 2.04 2.06 5,800 11.95
PK  6.10 6.25 6.05 6.25 +0.30 +5.04 6.20 6.25 7,512,600 46,370.80
SNC  14.10 14.10 13.90 14.00 -0.10 -0.71 13.90 14.00 439,400 6,151.71
TCJ  10.80 10.90 10.60 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 298,200 3,198.71
VARO  - - - - - - 7.00 7.50 66 0.45
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่