สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
IMM 58.96 +0.71 +1.22 44,506,021 138,896.78

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.51 1.53 1.50 1.51 +0.01 +0.67 1.51 1.53 284,800 432.52
ASEFA  5.20 5.20 5.05 5.10 -0.05 -0.97 5.05 5.15 48,300 248.42
CPT  2.76 2.94 2.76 2.88 +0.16 +5.88 2.86 2.88 40,553,808 115,515.16
CRANE  3.02 3.02 2.98 2.98 -0.02 -0.67 2.98 3.02 287,167 862.12
CTW  8.15 8.20 8.15 8.20 +0.10 +1.23 8.10 8.20 25,500 208.26
FMT  24.90 25.50 24.90 25.50 +0.50 +2.00 24.90 25.75 300 7.53
HTECH  7.35 7.80 7.30 7.55 +0.20 +2.72 7.55 7.60 1,659,611 12,627.02
KKC  1.71 1.73 1.70 1.72 +0.01 +0.58 1.71 1.72 114,800 196.75
PK  3.20 3.46 3.18 3.34 +0.14 +4.38 3.32 3.34 1,184,334 3,938.69
SNC  14.70 14.80 14.70 14.80 0.00 0.00 14.70 14.80 319,101 4,692.98
TCJ  5.90 6.00 5.90 5.90 -0.10 -1.67 5.90 6.00 28,300 167.33
VARO  - - - - - - 7.00 7.15 - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่