สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
INSUR 12,506.18 +119.94 +0.97 3,206,795 40,334.35

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  39.75 39.75 38.75 38.75 -0.25 -0.64 39.00 40.00 4,700 183.10
BKI  350.00 351.00 350.00 350.00 0.00 0.00 349.00 351.00 2,700 946.00
BLA  31.75 32.25 31.50 32.25 +0.75 +2.38 32.00 32.25 620,475 19,768.83
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  34.00 34.00 34.00 34.00 +0.50 +1.49 33.25 34.00 100 3.40
INSURE  - - - - - - 30.00 41.50 - -
MTI  124.00 124.00 120.00 122.00 -2.50 -2.01 121.50 122.00 11,500 1,395.80
NKI  - - - - - - 51.75 54.00 - -
NSI  84.25 84.25 84.25 84.25 +0.50 +0.60 81.00 84.00 100 8.42
SMK  41.00 41.25 40.50 41.25 0.00 0.00 41.25 41.50 1,300 53.15
THRE  1.15 1.20 1.15 1.18 +0.03 +2.61 1.17 1.18 1,010,400 1,184.88
THREL  7.70 7.80 7.70 7.75 0.00 0.00 7.70 7.75 653,900 5,073.06
TIC  34.00 34.25 34.00 34.00 0.00 0.00 34.00 34.25 3,400 115.62
TIP  22.90 23.20 22.90 23.20 +0.40 +1.75 23.10 23.20 487,320 11,225.36
TSI  0.52 0.52 0.50 0.51 -0.01 -1.92 0.51 0.52 396,200 201.09
TVI  3.72 3.72 3.70 3.72 0.00 0.00 3.72 3.76 12,100 44.97
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่