สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
INSUR 13,732.30 +102.86 +0.75 11,146,179 245,471.91

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  47.00 47.25 46.75 47.25 0.00 0.00 47.00 47.25 259,514 12,201.30
BKI  363.00 363.00 361.00 362.00 -1.00 -0.28 362.00 363.00 2,485 898.92
BLA  34.00 35.00 33.25 35.00 +0.75 +2.19 35.00 35.25 6,258,670 214,273.17
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  - - - - - - 35.25 36.50 - -
INSURE  - - - - - - 38.25 54.50 - -
MTI  130.50 131.00 130.00 131.00 +1.00 +0.77 130.50 131.50 5,400 702.15
NKI  - - - - - - 58.00 60.00 - -
NSI  79.00 79.00 79.00 79.00 0.00 0.00 78.50 79.00 900 71.10
SMK  43.00 43.00 43.00 43.00 +0.25 +0.58 42.75 43.00 400 17.20
THRE  1.77 1.77 1.75 1.76 -0.02 -1.12 1.75 1.76 3,315,333 5,816.91
THREL  9.95 10.10 9.95 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 540,772 5,408.91
TIC  - - - - - - 32.50 34.75 - -
TIP  25.25 25.50 25.25 25.25 0.00 0.00 25.25 25.50 227,505 5,748.13
TSI  0.59 0.60 0.59 0.60 +0.01 +1.69 0.59 0.60 528,900 312.08
TVI  3.50 3.50 3.48 3.50 0.00 0.00 3.48 3.50 6,300 22.03
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่