สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
MEDIA 54.48 +0.20 +0.37 85,366,518 638,058.42

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  5.15 5.20 5.10 5.10 0.00 0.00 5.10 5.15 58,700 303.23
AQUA  0.49 0.51 0.49 0.50 +0.01 +2.04 0.50 0.51 8,756,500 4,379.78
AS  1.53 1.53 1.51 1.51 -0.02 -1.31 1.52 1.54 500 0.76
BEC  9.10 9.20 8.85 8.85 -0.20 -2.21 8.85 8.90 5,223,653 46,863.94
EPCO  4.92 5.05 4.92 4.92 +0.02 +0.41 4.92 4.94 5,982,167 29,796.30
FE  186.00 186.00 186.00 186.00 +17.00 +10.06 167.00 186.00 919 186.77
GPI  2.90 2.90 2.88 2.90 +0.02 +0.69 2.88 2.92 114,600 331.54
GRAMMY  8.05 8.05 7.95 8.05 +0.05 +0.62 7.85 8.05 7,300 58.58
MACO  1.75 1.75 1.73 1.75 0.00 0.00 1.74 1.75 3,825,585 6,658.44
MAJOR  26.50 26.75 26.25 26.25 0.00 0.00 26.25 26.50 1,983,141 52,511.95
MATCH  - - - - - - 1.91 1.93 - -
MATI  7.00 7.20 7.00 7.20 +0.20 +2.86 6.60 7.10 1,400 9.88
MCOT  9.45 9.45 9.40 9.45 0.00 0.00 9.40 9.45 20,400 192.52
MONO  2.26 2.32 2.26 2.30 +0.04 +1.77 2.30 2.32 17,117,372 39,285.52
MPIC  1.48 1.49 1.48 1.49 +0.06 +4.20 1.44 1.49 2,000 2.97
NMG <SP> - - - - - - - - - -
PLANB  6.50 6.55 6.40 6.40 -0.10 -1.54 6.40 6.45 1,615,407 10,422.38
POST  2.82 2.82 2.70 2.74 -0.04 -1.44 2.74 2.78 8,800 24.14
PRAKIT  10.20 10.30 10.20 10.20 0.00 0.00 10.20 10.30 7,100 72.47
RS  17.20 17.90 17.20 17.60 +0.50 +2.92 17.60 17.70 16,393,741 289,322.47
SE-ED  2.84 2.90 2.84 2.84 -0.02 -0.70 2.82 2.84 28,430 81.30
SMM  0.87 0.87 0.85 0.87 -0.01 -1.14 0.86 0.87 160,000 137.13
SPORT  0.54 0.57 0.52 0.53 -0.01 -1.85 0.53 0.55 111,200 59.57
TBSP  15.90 15.90 15.90 15.90 0.00 0.00 14.20 15.90 1,000 15.90
TH  0.64 0.64 0.62 0.62 -0.03 -4.62 0.62 0.64 47,600 30.40
TKS  10.50 10.60 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 236,457 2,480.67
TRITN  0.32 0.32 0.31 0.31 0.00 0.00 0.31 0.32 11,974,400 3,716.35
VGI  7.15 7.15 7.05 7.15 +0.05 +0.70 7.10 7.15 9,816,973 69,664.56
WAVE  - - - - - - 2.68 2.80 - -
WORK  42.75 44.25 42.75 43.25 +0.50 +1.17 43.25 43.50 1,871,173 81,448.89
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่