สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
MEDIA 64.10 -0.69 -1.06 116,130,120 1,172,566.49

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  5.90 5.90 5.65 5.65 -0.25 -4.24 5.65 5.70 183,301 1,055.28
AQUA  0.52 0.52 0.49 0.50 -0.02 -3.85 0.49 0.50 5,138,602 2,584.02
AS  1.75 1.80 1.75 1.76 0.00 0.00 1.76 1.77 1,134,400 2,000.31
BEC  11.60 11.70 11.10 11.10 -0.50 -4.31 11.10 11.20 20,645,714 235,636.37
EPCO  3.22 3.26 3.16 3.20 -0.02 -0.62 3.20 3.22 1,011,886 3,240.30
FE  - - - - - - 212.00 220.00 - -
GPI  3.02 3.04 3.02 3.04 0.00 0.00 3.02 3.04 180,300 548.08
GRAMMY  9.05 9.10 9.00 9.10 -0.05 -0.55 9.05 9.10 2,200 19.94
MACO  1.99 2.02 1.98 1.99 0.00 0.00 1.98 1.99 3,159,711 6,293.98
MAJOR  27.25 27.50 27.00 27.25 -0.25 -0.91 27.25 27.50 1,174,406 32,014.52
MATCH  1.81 1.86 1.81 1.85 +0.01 +0.54 1.84 1.85 45,901 84.37
MATI  7.60 7.60 7.30 7.30 -0.30 -3.95 7.30 7.45 74,460 550.63
MCOT  10.60 10.70 10.50 10.50 -0.30 -2.78 10.50 10.60 26,601 282.04
MONO  4.20 4.30 4.18 4.22 0.00 0.00 4.22 4.24 47,060,648 200,148.90
MPIC  1.57 1.65 1.57 1.65 0.00 0.00 1.59 1.65 9,211 14.64
NMG <SP> - - - - - - - - - -
PLANB  5.80 5.85 5.75 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 4,491,602 26,048.86
POST  2.74 2.96 2.74 2.84 -0.18 -5.96 2.82 2.96 1,500 4.20
PRAKIT  13.50 13.60 13.50 13.60 +0.10 +0.74 13.50 13.60 21,100 284.86
RS  28.00 28.25 27.75 28.00 -0.25 -0.88 28.00 28.25 7,099,000 199,248.28
SE-ED  3.38 3.40 3.38 3.40 +0.02 +0.59 3.40 3.44 12,324 41.89
SMM  0.88 0.91 0.88 0.88 0.00 0.00 0.88 0.89 163,800 145.77
SPORT  0.56 0.59 0.56 0.59 +0.02 +3.51 0.57 0.59 6,300 3.66
TBSP <XD> 15.90 15.90 15.90 15.90 0.00 0.00 15.60 16.10 2,000 31.80
TH  0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0.60 0.62 365,100 222.71
TKS  10.30 10.30 10.10 10.20 -0.10 -0.97 10.10 10.20 483,561 4,940.21
TRITN  0.32 0.33 0.32 0.33 +0.01 +3.12 0.32 0.33 10,623,700 3,435.54
VGI  7.75 7.80 7.70 7.70 0.00 0.00 7.70 7.75 7,060,642 54,673.01
WAVE  3.12 3.16 3.08 3.14 -0.04 -1.26 3.08 3.14 16,200 50.50
WORK  67.25 68.75 65.25 66.00 -1.25 -1.86 66.00 66.25 5,935,950 398,961.80
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่