สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
MEDIA 65.19 -0.10 -0.15 171,715,603 824,468.34

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  5.20 5.25 5.20 5.25 +0.05 +0.96 5.25 5.30 17,716 92.72
AQUA  0.58 0.60 0.57 0.58 -0.01 -1.69 0.58 0.59 18,175,252 10,600.82
AS  1.81 1.81 1.78 1.79 -0.02 -1.10 1.78 1.79 30,600 54.79
BEC  12.20 12.30 11.90 12.30 +0.10 +0.82 12.30 12.40 9,474,622 115,011.15
EPCO  4.98 4.98 4.82 4.84 -0.16 -3.20 4.82 4.84 3,131,500 15,238.33
FE  - - - - - - 208.00 213.00 - -
GPI  2.68 2.74 2.66 2.74 +0.08 +3.01 2.68 2.74 1,543,200 4,163.54
GRAMMY  10.20 10.30 10.00 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 90,300 912.94
MACO  1.99 2.00 1.94 1.97 -0.02 -1.01 1.96 1.97 8,917,205 17,496.23
MAJOR  29.25 29.75 29.25 29.75 +0.25 +0.85 29.50 29.75 4,030,904 118,887.14
MATCH  1.68 1.68 1.67 1.68 -0.01 -0.59 1.67 1.68 96,100 160.70
MATI  8.30 8.30 8.20 8.30 0.00 0.00 8.30 8.35 12,100 99.98
MCOT  11.20 11.20 11.10 11.10 -0.10 -0.89 11.10 11.20 63,000 699.71
MONO  4.50 4.60 4.46 4.50 +0.06 +1.35 4.50 4.52 38,614,528 174,662.36
MPIC  1.48 1.50 1.44 1.44 -0.04 -2.70 1.44 1.49 95,900 138.43
NMG  0.47 0.50 0.47 0.49 +0.02 +4.26 0.49 0.50 5,801,239 2,809.67
PLANB  6.25 6.25 6.05 6.05 -0.15 -2.42 6.05 6.10 8,501,212 51,829.07
POST  3.48 3.48 3.46 3.46 0.00 0.00 3.38 3.46 200 0.69
PRAKIT  13.20 13.20 13.10 13.20 -0.10 -0.75 13.10 13.20 140,900 1,845.86
RS  26.25 26.50 26.00 26.50 +0.25 +0.95 26.25 26.50 3,623,207 95,327.06
SE-ED  3.44 3.44 3.40 3.42 0.00 0.00 3.40 3.44 41,250 140.87
SMM  0.85 0.86 0.81 0.81 -0.04 -4.71 0.81 0.82 909,801 754.70
SPORT  0.61 0.62 0.60 0.62 +0.02 +3.33 0.60 0.62 111,900 67.23
TBSP  15.50 15.50 15.50 15.50 -0.10 -0.64 15.50 15.60 21,500 333.25
TH  0.69 0.69 0.67 0.69 0.00 0.00 0.68 0.69 259,300 176.38
TKS  11.50 11.60 11.00 11.60 +0.10 +0.87 11.30 11.60 1,233,733 13,966.39
TRITN  0.19 0.21 0.19 0.20 +0.01 +5.26 0.19 0.20 45,204,070 9,035.57
VGI  6.40 6.55 6.25 6.40 -0.10 -1.54 6.40 6.45 20,836,536 132,795.70
WAVE  3.20 3.22 3.20 3.20 0.00 0.00 3.20 3.22 24,000 76.91
WORK  80.00 80.50 79.50 80.00 0.00 0.00 80.00 80.25 713,828 57,090.12
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่