สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PETRO 1,574.25 -1.40 -0.09 50,312,095 2,865,257.95

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  5.35 5.35 5.20 5.25 -0.05 -0.94 5.20 5.25 83,500 435.12
GGC  15.70 15.80 15.50 15.60 -0.10 -0.64 15.60 15.70 2,997,700 46,680.89
GIFT  5.55 5.85 5.55 5.80 +0.25 +4.50 5.75 5.80 7,166,334 41,206.82
IVL  56.50 58.00 56.25 57.75 +1.00 +1.76 57.50 57.75 18,645,024 1,066,206.34
PATO  17.10 17.10 17.00 17.10 +0.10 +0.59 17.00 17.10 44,300 753.35
PMTA  18.80 18.80 18.60 18.80 +0.20 +1.08 18.70 18.80 5,694 106.90
PTTGC  94.75 95.00 92.50 94.00 -1.25 -1.31 93.75 94.00 17,020,387 1,595,425.62
SUTHA  5.30 5.30 5.25 5.30 0.00 0.00 5.25 5.30 45,300 239.08
TCB  60.00 61.00 60.00 60.00 -0.25 -0.41 60.00 60.50 31,200 1,887.15
TCCC  47.25 47.25 46.50 46.75 -0.50 -1.06 46.50 46.75 35,551 1,657.55
TPA  7.50 7.50 7.40 7.40 -0.10 -1.33 7.40 7.50 5,100 37.75
UP  28.00 28.00 28.00 28.00 +1.00 +3.70 28.00 28.50 2,000 56.00
VNT  25.75 26.75 25.75 26.00 0.00 0.00 25.75 26.00 4,229,705 110,520.98
WG  146.00 149.00 146.00 149.00 0.00 0.00 147.50 149.00 300 44.40
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่