สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PETRO 1,426.65 +35.48 +2.55 86,899,773 4,407,891.21

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CMAN  3.24 3.40 3.22 3.38 +0.16 +4.97 3.36 3.38 10,345,920 34,514.26
GC  5.05 5.05 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.05 114,100 575.05
GGC  10.30 10.90 10.30 10.70 +0.40 +3.88 10.70 10.80 11,820,347 125,941.75
GIFT  4.22 4.24 4.20 4.22 +0.04 +0.96 4.22 4.24 64,700 273.98
IVL  57.25 59.00 57.00 58.75 +1.50 +2.62 58.50 58.75 34,379,876 1,995,430.32
NFC  11.40 11.80 11.40 11.60 +0.20 +1.75 11.60 11.70 343,000 3,992.73
PATO  15.00 15.00 14.90 15.00 0.00 0.00 14.90 15.00 63,300 947.10
PMTA  16.30 16.30 16.30 16.30 0.00 0.00 16.20 16.30 801 13.06
PTTGC  76.75 79.75 76.75 79.25 +2.25 +2.92 79.00 79.25 27,681,834 2,181,614.21
SUTHA  4.12 4.18 4.08 4.18 0.00 0.00 4.10 4.18 19,000 77.82
TCB  52.00 52.75 52.00 52.75 -0.25 -0.47 52.75 53.00 6,100 320.40
TCCC  33.00 33.50 33.00 33.00 -0.25 -0.75 33.00 33.50 10,800 357.80
TPA  6.25 6.25 6.10 6.15 0.00 0.00 6.10 6.15 9,300 57.10
UP  28.75 28.75 28.75 28.75 -0.50 -1.71 26.75 28.25 1,000 28.75
VNT  22.60 23.10 22.40 22.80 +0.40 +1.79 22.80 22.90 1,730,395 39,598.99
WG  153.00 153.00 153.00 153.00 0.00 0.00 153.00 154.00 300 45.90
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่