สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PETRO 1,616.81 -5.10 -0.31 92,542,818 5,437,362.64

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CMAN  4.04 4.04 3.94 4.04 0.00 0.00 4.02 4.04 9,610,059 38,395.18
GC  5.10 5.15 5.10 5.15 +0.05 +0.98 5.10 5.15 100,401 515.34
GGC  14.10 14.30 14.10 14.10 -0.20 -1.40 14.10 14.20 1,622,000 22,941.15
GIFT  5.20 5.20 5.10 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 74,901 387.24
IVL  59.50 61.50 59.25 60.50 +0.50 +0.83 60.25 60.50 45,830,810 2,776,132.21
PATO  15.60 15.60 15.60 15.60 0.00 0.00 15.50 15.60 54,701 853.34
PMTA  17.70 17.70 17.60 17.70 +0.10 +0.57 17.60 17.80 9,123 161.44
PTTGC  97.50 98.25 96.50 97.50 -1.00 -1.02 97.25 97.50 23,495,708 2,291,108.80
SUTHA  4.90 4.90 4.84 4.86 0.00 0.00 4.84 4.86 35,600 173.56
TCB  54.25 54.50 53.25 53.25 -1.50 -2.74 53.25 53.50 52,337 2,817.01
TCCC  38.75 39.00 38.75 38.75 0.00 0.00 38.50 39.00 10,101 391.84
TPA  6.85 6.85 6.75 6.85 0.00 0.00 6.75 6.85 11,200 76.18
UP  28.00 28.00 27.75 27.75 -0.25 -0.89 25.75 27.75 200 5.58
VNT  27.00 27.25 25.00 26.50 -0.25 -0.93 26.50 26.75 11,635,677 303,403.79
WG  - - - - - - 148.00 150.00 - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่