สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PF&REIT 191.48 +0.36 +0.19 8,241,686 119,327.73

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMIRT  10.00 10.10 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 78,300 784.90
AMATAR  10.60 10.70 10.60 10.60 0.00 0.00 10.60 10.70 16,500 175.46
BKKCP  - - - - - - 11.00 11.20 - -
CPNCG  14.60 14.60 14.60 14.60 0.00 0.00 14.60 14.70 37,000 540.20
CPNREIT  22.70 22.90 22.70 22.80 +0.10 +0.44 22.80 22.90 1,944,110 44,328.10
CPTGF  12.60 12.70 12.60 12.70 +0.10 +0.79 12.60 12.70 29,700 375.69
CRYSTAL  11.20 11.30 11.20 11.30 +0.10 +0.89 11.20 11.30 96,600 1,081.94
CTARAF  5.15 5.15 5.15 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 32,300 166.34
DREIT  - - - - - - 5.90 6.00 - -
ERWPF  6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.00 6.70 6.75 78,900 528.63
FUTUREPF  21.50 21.50 21.40 21.40 0.00 0.00 21.40 21.50 1,300 27.85
GAHREIT  9.90 9.90 9.90 9.90 -0.05 -0.50 9.90 10.00 2,200 21.78
GLANDRT  11.70 11.80 11.70 11.80 0.00 0.00 11.80 11.90 90,500 1,067.69
GOLDPF  7.00 7.00 7.00 7.00 -0.10 -1.41 7.00 7.10 5,000 35.00
GVREIT  - - - - - - 14.70 14.80 - -
HPF  5.40 5.45 5.35 5.40 +0.05 +0.93 5.35 5.40 34,100 183.94
HREIT  8.05 8.05 8.00 8.05 +0.05 +0.62 8.00 8.05 391,107 3,130.09
IMPACT  14.90 15.00 14.90 15.00 +0.10 +0.67 14.90 15.00 455,000 6,780.93
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  9.80 9.80 9.80 9.80 0.00 0.00 9.80 9.85 100 0.98
LHHOTEL  15.20 15.40 15.00 15.40 +0.20 +1.32 15.10 15.40 62,100 937.73
LHPF  8.95 8.95 8.90 8.90 -0.05 -0.56 8.85 8.95 885,100 7,877.64
LHSC  14.90 14.90 14.80 14.90 0.00 0.00 14.80 14.90 141,500 2,095.15
LUXF  - - - - - - 8.10 8.20 - -
M-II  - - - - - - 8.90 9.35 - -
M-PAT  10.00 10.00 10.00 10.00 +0.10 +1.01 9.95 10.00 100 1.00
M-STOR  10.30 10.30 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.20 10.30 8,600 88.58
MIPF  - - - - - - 21.30 - - -
MIT  - - - - - - 6.50 6.60 - -
MJLF  12.80 12.80 12.80 12.80 0.00 0.00 12.70 12.80 23,300 298.24
MNIT  1.95 2.00 1.95 2.00 +0.05 +2.56 1.95 2.00 600 1.20
MNIT2  5.75 5.75 5.45 5.45 -0.30 -5.22 5.45 5.75 200 1.12
MNRF  - - - - - - 3.82 3.86 - -
MONTRI  6.45 6.45 6.40 6.40 +0.35 +5.79 6.05 6.35 500 3.21
POPF  14.40 14.40 14.30 14.30 -0.10 -0.69 14.30 14.40 308,407 4,430.44
PPF  11.50 11.50 11.50 11.50 0.00 0.00 11.40 11.50 31,500 362.25
QHHR  8.85 8.90 8.85 8.85 -0.05 -0.56 8.85 8.95 149,900 1,327.02
QHOP  3.94 3.98 3.94 3.98 +0.04 +1.02 3.96 3.98 9,900 39.03
QHPF  11.50 11.60 11.50 11.60 +0.10 +0.87 11.50 11.60 151,500 1,742.76
SBPF  3.38 3.38 3.20 3.24 -0.14 -4.14 3.24 3.38 8,100 26.27
SHREIT  9.90 9.90 9.80 9.85 +0.05 +0.51 9.80 9.85 61,200 601.38
SIRIP  10.80 10.80 10.80 10.80 -0.30 -2.70 10.80 10.90 5,900 63.72
SPF  23.10 23.10 23.00 23.00 -0.10 -0.43 23.00 23.10 111,400 2,570.88
SRIPANWA  10.70 10.70 10.70 10.70 0.00 0.00 10.60 10.70 100,100 1,071.07
SSPF  9.85 9.85 9.85 9.85 +0.50 +5.35 9.65 9.85 1,000 9.85
SSTPF  6.95 6.95 6.95 6.95 0.00 0.00 6.95 7.20 1,000 6.95
SSTRT  7.00 7.00 7.00 7.00 +0.05 +0.72 6.95 7.00 5,500 38.50
TIF1  - - - - - - 8.45 8.50 - -
TLGF  17.70 17.70 17.60 17.70 0.00 0.00 17.60 17.70 994,037 17,573.45
TLHPF  11.20 11.20 11.20 11.20 +0.20 +1.82 11.00 11.20 100 1.12
TNPF <NP> 3.70 3.74 3.68 3.74 -0.02 -0.53 3.74 3.78 11,500 42.37
TPRIME  - - - - - - 12.10 12.30 - -
TREIT  10.40 10.40 10.30 10.40 0.00 0.00 10.30 10.40 811,949 8,416.31
TTLPF  25.25 25.25 25.25 25.25 0.00 0.00 25.00 25.25 1,000 25.25
TU-PF  1.98 1.99 1.98 1.98 0.00 0.00 1.97 2.10 9,000 17.84
URBNPF  - - - - - - 5.20 5.50 - -
WHABT  10.00 10.10 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 305,100 3,051.01
WHART  9.85 9.90 9.80 9.80 0.00 0.00 9.80 9.90 748,876 7,376.88
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่