สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PF&REIT 196.27 +0.63 +0.32 7,626,247 131,956.50

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMIRT  10.00 10.10 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 90,100 901.01
AMATAR  10.40 10.50 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 92,000 956.85
B-WORK  10.50 10.50 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 666,100 6,927.50
BKKCP  12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 200 2.40
BOFFICE  12.50 12.60 12.40 12.50 0.00 0.00 12.50 12.60 169,000 2,112.01
CPNCG  14.60 14.60 14.50 14.50 0.00 0.00 14.50 14.60 47,855 696.58
CPNREIT  23.80 24.00 23.70 24.00 +0.30 +1.27 23.80 24.00 2,785,881 66,460.99
CPTGF  13.20 13.30 13.10 13.10 -0.10 -0.76 13.10 13.20 158,400 2,090.94
CRYSTAL  10.30 10.30 10.20 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 2,100 21.62
CTARAF  4.68 4.70 4.68 4.70 0.00 0.00 4.68 4.70 14,500 67.87
DREIT  5.50 5.50 5.50 5.50 -0.05 -0.90 5.40 5.55 500 2.75
ERWPF  5.65 5.65 5.65 5.65 -0.05 -0.88 5.65 5.70 107,000 604.55
FUTUREPF  20.80 20.80 20.80 20.80 0.00 0.00 20.70 20.80 168,505 3,504.88
GAHREIT  - - - - - - 9.75 9.85 - -
GLANDRT  - - - - - - 12.40 12.50 - -
GOLDPF  7.30 7.30 7.30 7.30 0.00 0.00 7.30 7.35 3,000 21.90
GVREIT  - - - - - - 14.50 14.60 - -
HPF  5.40 5.40 5.40 5.40 +0.05 +0.93 5.30 5.40 12,600 68.04
HREIT  6.40 6.45 6.35 6.45 +0.05 +0.78 6.40 6.45 168,603 1,079.42
IMPACT  17.20 17.20 17.10 17.20 0.00 0.00 17.20 17.30 342,700 5,890.07
KPNPF  - - - - - - 9.35 9.45 - -
LHHOTEL  15.40 15.50 15.40 15.50 +0.10 +0.65 15.50 15.60 2,200 34.08
LHPF  8.35 8.35 8.35 8.35 0.00 0.00 8.30 8.45 52,000 434.20
LHSC  15.30 15.30 15.30 15.30 0.00 0.00 15.30 15.40 20,400 312.12
LUXF  8.25 8.25 8.25 8.25 +0.05 +0.61 8.20 8.35 100 0.82
M-II  - - - - - - 8.45 8.75 - -
M-PAT  - - - - - - 10.20 10.30 - -
M-STOR  - - - - - - 10.30 10.40 - -
MIPF  - - - - - - - - - -
MIT  - - - - - - 4.96 5.10 - -
MJLF  12.50 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 12.40 12.50 1,000 12.50
MNIT  - - - - - - 1.63 1.73 - -
MNIT2  - - - - - - 5.30 5.35 - -
MNRF  - - - - - - 3.32 3.58 - -
MONTRI  6.10 6.10 5.90 5.90 0.00 0.00 5.90 5.95 4,700 27.75
POPF  13.60 13.70 13.60 13.60 0.00 0.00 13.60 13.70 3,020 41.08
PPF  11.10 11.20 11.10 11.20 0.00 0.00 11.10 11.20 900 10.01
QHHR  8.50 8.50 8.50 8.50 +0.05 +0.59 8.45 8.50 10,900 92.65
QHOP  3.60 3.60 3.60 3.60 +0.02 +0.56 3.46 3.60 100 0.36
QHPF  12.30 12.40 12.20 12.40 +0.20 +1.64 12.30 12.40 522,100 6,415.52
SBPF  3.04 3.04 2.92 3.02 +0.02 +0.67 2.92 3.02 2,400 7.13
SHREIT  9.15 9.25 9.15 9.25 +0.05 +0.54 9.10 9.25 52,401 481.22
SIRIP  11.60 11.60 11.60 11.60 +0.10 +0.87 11.20 11.70 100 1.16
SPF  23.30 23.30 23.10 23.30 +0.10 +0.43 23.20 23.30 277,300 6,428.93
SRIPANWA  - - - - - - 11.00 11.10 - -
SSPF  10.00 10.00 10.00 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.20 50,000 500.00
SSTPF  6.40 6.50 6.40 6.50 +0.05 +0.78 6.40 6.50 3,200 20.50
SSTRT  6.20 6.25 6.20 6.25 -0.05 -0.79 6.20 6.25 2,100 13.02
TIF1  8.55 8.60 8.55 8.60 0.00 0.00 8.55 8.60 51,400 440.54
TLGF  18.60 18.80 18.50 18.70 0.00 0.00 18.60 18.70 979,900 18,262.35
TLHPF  11.20 11.20 11.00 11.10 -0.10 -0.89 11.10 11.20 31,700 349.02
TNPF <NP> 3.70 3.80 3.68 3.80 +0.12 +3.26 3.66 3.80 135,302 500.45
TPRIME  11.80 11.80 11.70 11.70 -0.10 -0.85 11.70 11.90 100,000 1,179.97
TREIT  11.30 11.40 11.30 11.40 +0.10 +0.88 11.30 11.40 62,776 711.89
TTLPF  23.90 23.90 23.90 23.90 0.00 0.00 23.80 24.00 100 2.39
TU-PF  - - - - - - 1.66 1.98 2 0.00
URBNPF  3.18 3.18 3.04 3.04 -0.02 -0.65 3.04 3.12 6,200 19.08
WHABT  - - - - - - 9.90 10.00 - -
WHART  10.00 10.00 9.95 9.95 0.00 0.00 9.95 10.00 424,902 4,248.38
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่