สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PF&REIT 195.01 -0.48 -0.25 11,698,880 165,319.76

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMIRT  9.95 9.95 9.95 9.95 0.00 0.00 9.95 10.00 31,000 308.45
AMATAR  10.40 10.40 10.30 10.30 0.00 0.00 10.30 10.40 51,600 531.49
B-WORK  10.40 10.40 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 359,900 3,742.96
BKKCP  - - - - - - 11.40 11.50 - -
BOFFICE  13.10 13.20 13.10 13.10 0.00 0.00 13.10 13.20 247,195 3,250.25
CPNCG  14.50 14.50 14.40 14.50 0.00 0.00 14.40 14.50 263,900 3,825.52
CPNREIT  22.50 22.50 22.30 22.40 0.00 0.00 22.40 22.50 2,315,800 51,883.29
CPTGF  12.70 12.70 12.60 12.70 +0.10 +0.79 12.60 12.70 42,301 536.95
CRYSTAL  10.80 10.80 10.70 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 1,254,701 13,425.57
CTARAF  4.94 4.94 4.90 4.92 -0.04 -0.81 4.90 4.94 91,600 450.85
DREIT  5.10 5.20 5.10 5.20 0.00 0.00 5.10 5.20 8,101 41.42
ERWPF  6.10 6.10 6.05 6.10 +0.05 +0.83 6.05 6.15 13,400 81.52
FUTUREPF  21.10 21.20 21.10 21.10 0.00 0.00 21.10 21.20 77,300 1,636.43
GAHREIT  9.85 9.85 9.85 9.85 +0.05 +0.51 9.80 9.85 500 4.92
GLANDRT  12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 546,900 6,562.80
GOLDPF  7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 5.35 7.50 100,307 752.30
GVREIT  14.50 14.50 14.50 14.50 0.00 0.00 14.40 14.50 570,500 8,272.25
HPF  5.45 5.55 5.45 5.50 +0.05 +0.92 5.50 5.55 160,600 883.30
HREIT  7.60 7.60 7.55 7.55 -0.05 -0.66 7.55 7.60 29,800 225.58
IMPACT  17.30 17.30 17.20 17.20 -0.20 -1.15 17.20 17.30 131,600 2,271.03
KPNPF  - - - - - - 9.65 9.70 - -
LHHOTEL  15.60 15.70 15.60 15.60 0.00 0.00 15.60 15.70 293,600 4,592.51
LHPF  8.65 8.75 8.65 8.75 -0.05 -0.57 8.70 8.80 133,000 1,152.44
LHSC  14.90 14.90 14.80 14.80 -0.10 -0.67 14.80 14.90 6,001 89.33
LUXF  8.20 8.20 8.15 8.15 0.00 0.00 8.15 8.20 3,200 26.08
M-II  8.40 9.10 8.40 9.10 -0.10 -1.09 8.40 9.10 200 1.75
M-PAT  10.00 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 9.80 10.10 10,300 103.03
M-STOR  10.40 10.40 10.40 10.40 0.00 0.00 10.30 10.40 300 3.12
MIPF  - - - - - - 21.10 - - -
MIT  - - - - - - 5.00 5.15 1 0.00
MJLF  12.50 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 12.40 12.50 2,100 26.25
MNIT  1.87 1.87 1.84 1.84 -0.01 -0.54 1.84 1.89 5,100 9.39
MNIT2  5.40 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00 5.35 5.75 4,000 21.60
MNRF  3.60 3.68 3.60 3.68 +0.04 +1.10 3.60 3.68 1,100 3.97
MONTRI  5.40 5.50 5.35 5.50 +0.25 +4.76 5.50 6.00 21,001 115.09
POPF  14.00 14.00 13.90 14.00 0.00 0.00 13.90 14.00 393,600 5,501.98
PPF  11.40 11.40 11.40 11.40 0.00 0.00 11.40 11.50 50,000 570.00
QHHR  8.80 8.80 8.75 8.75 -0.05 -0.57 8.75 8.80 4,100 35.93
QHOP  3.86 3.86 3.70 3.86 -0.02 -0.52 3.76 3.86 9,800 37.53
QHPF  11.90 11.90 11.80 11.90 0.00 0.00 11.80 11.90 328,800 3,911.15
SBPF  3.20 3.20 3.16 3.16 -0.12 -3.66 3.16 3.18 18,401 58.56
SHREIT  9.60 9.75 9.20 9.75 0.00 0.00 9.45 9.75 17,800 167.97
SIRIP  11.10 11.10 11.10 11.10 0.00 0.00 10.90 11.10 100 1.11
SPF  23.60 23.60 23.50 23.50 -0.10 -0.42 23.50 23.60 122,200 2,882.52
SRIPANWA  11.20 11.20 11.10 11.10 -0.20 -1.77 11.10 11.20 56,100 627.82
SSPF  10.10 10.10 10.00 10.00 -0.10 -0.99 9.95 10.00 26,600 266.71
SSTPF  6.55 6.60 6.30 6.55 -0.05 -0.76 6.50 6.55 115,400 731.10
SSTRT  6.60 6.60 6.45 6.60 0.00 0.00 6.45 6.60 95,500 616.40
TIF1  8.50 8.55 8.45 8.50 -0.05 -0.58 8.45 8.55 110,600 936.10
TLGF  18.70 18.70 18.40 18.50 0.00 0.00 18.40 18.50 842,700 15,592.69
TLHPF  11.20 11.20 11.20 11.20 0.00 0.00 11.00 11.20 100 1.12
TNPF <NP> 4.28 4.80 4.28 4.80 +0.50 +11.63 4.10 4.50 40,000 174.74
TPRIME  12.00 12.10 12.00 12.10 +0.10 +0.83 12.00 12.10 18,300 220.11
TREIT  11.00 11.10 11.00 11.00 -0.20 -1.79 11.00 11.10 799,179 8,865.93
TTLPF  - - - - - - 24.00 24.80 - -
TU-PF  - - - - - - 1.70 2.00 - -
URBNPF  - - - - - - 5.05 5.50 - -
WHABT  10.10 10.10 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.10 10.30 100 1.01
WHART  10.30 10.40 10.30 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 1,872,592 19,287.84
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่