สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PKG 4,042.14 -14.69 -0.36 19,215,177 68,982.61

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  13.30 13.30 13.10 13.20 0.00 0.00 13.20 13.30 441,500 5,819.99
ALUCON  257.00 258.00 255.00 257.00 -1.00 -0.39 256.00 257.00 2,200 564.70
CSC  53.50 53.50 53.00 53.50 +0.50 +0.94 53.00 53.50 7,800 417.20
NEP  0.44 0.45 0.44 0.44 0.00 0.00 0.44 0.45 1,547,503 692.19
NPP  0.77 0.78 0.75 0.75 -0.02 -2.60 0.75 0.76 1,853,866 1,419.87
PTL  14.30 14.50 14.20 14.30 +0.10 +0.70 14.30 14.40 2,086,702 29,880.59
SITHAI  1.30 1.32 1.30 1.30 0.00 0.00 1.29 1.30 10,759,112 14,080.53
SLP  1.20 1.21 1.18 1.18 -0.02 -1.67 1.17 1.18 1,163,800 1,384.19
SMPC  13.30 13.40 13.20 13.20 -0.10 -0.75 13.20 13.40 332,154 4,416.30
SPACK  2.32 2.32 2.30 2.30 -0.04 -1.71 2.30 2.34 55,200 127.09
TCOAT  - - - - - - 27.00 32.25 - -
TFI <NP> 0.56 0.57 0.56 0.57 +0.02 +3.64 0.55 0.56 127,040 71.23
THIP  32.75 33.00 32.50 33.00 0.00 0.00 32.75 33.00 24,700 803.78
TMD  20.40 20.50 20.40 20.50 0.00 0.00 20.30 20.50 3,900 79.58
TOPP  222.00 222.00 219.00 219.00 -3.00 -1.35 218.00 227.00 900 197.70
TPBI  11.40 11.40 11.00 11.00 -0.50 -4.35 11.00 11.10 804,800 8,947.69
TPP  20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 19.70 20.00 4,000 80.00
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่