สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PKG 3,816.66 +9.66 +0.25 18,458,112 75,315.99

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  10.40 10.60 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.60 112,900 1,183.02
ALUCON  199.50 199.50 196.00 198.50 -1.50 -0.75 197.00 199.00 1,400 277.25
CSC  42.00 43.50 42.00 43.50 +1.25 +2.96 42.25 43.75 3,800 163.68
NEP  0.42 0.42 0.41 0.42 0.00 0.00 0.41 0.42 614,200 251.92
NPP  1.29 1.34 1.27 1.28 +0.01 +0.79 1.28 1.31 13,869,800 18,154.56
PTL  16.90 17.20 16.80 17.00 +0.20 +1.19 16.90 17.00 3,013,293 51,248.78
SITHAI  1.15 1.15 1.12 1.13 -0.01 -0.88 1.12 1.13 503,300 569.48
SLP  0.93 0.93 0.92 0.92 -0.01 -1.08 0.92 0.93 38,700 35.77
SMPC  12.70 12.80 12.50 12.70 0.00 0.00 12.70 12.80 80,019 1,012.13
SPACK  1.95 1.96 1.95 1.95 0.00 0.00 1.95 1.99 1,400 2.73
TCOAT  - - - - - - 27.25 31.50 - -
TFI <NP> 0.37 0.37 0.32 0.35 -0.02 -5.41 0.35 0.36 143,500 49.44
THIP  35.00 35.75 34.50 35.75 +0.25 +0.70 34.75 35.75 57,600 2,023.48
TMD  21.60 21.80 21.60 21.70 +0.10 +0.46 21.60 21.70 14,000 303.21
TOPP  - - - - - - 214.00 220.00 - -
TPBI  8.25 8.30 8.25 8.25 0.00 0.00 8.25 8.35 3,700 30.64
TPP  19.80 19.80 19.80 19.80 -0.20 -1.00 19.80 22.00 500 9.90
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่