สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PKG 4,234.74 +15.05 +0.36 32,447,904 70,455.45

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  13.40 13.50 13.30 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 243,301 3,257.10
ALUCON  241.00 244.00 239.00 244.00 +5.00 +2.09 240.00 244.00 1,002 241.04
CSC  46.25 46.25 46.00 46.00 -0.50 -1.08 45.75 46.50 1,301 59.92
NEP  0.44 0.44 0.43 0.44 -0.01 -2.22 0.43 0.44 323,400 139.27
NPP  1.20 1.41 1.19 1.41 +0.22 +18.49 1.41 1.42 29,338,893 38,718.25
PTL  16.70 16.90 16.60 16.70 -0.10 -0.60 16.70 16.80 1,474,201 24,681.64
SITHAI  1.48 1.49 1.47 1.47 -0.01 -0.68 1.47 1.48 712,600 1,054.54
SLP  1.03 1.03 0.99 0.99 -0.03 -2.94 0.99 1.02 162,900 162.56
SMPC  13.20 13.40 13.20 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 132,000 1,760.53
SPACK  2.10 2.12 2.08 2.12 -0.02 -0.93 2.10 2.12 21,200 44.63
TCOAT  - - - - - - 26.25 34.50 - -
TFI <NP> 0.42 0.44 0.42 0.44 +0.01 +2.33 0.42 0.44 23,400 9.89
THIP  37.00 37.00 36.50 36.75 -0.25 -0.68 36.50 37.00 5,106 187.52
TMD  21.00 21.00 20.90 21.00 0.00 0.00 20.80 21.00 1,500 31.40
TOPP  226.00 226.00 226.00 226.00 0.00 0.00 216.00 227.00 100 22.60
TPBI  11.90 12.00 11.80 12.00 +0.10 +0.84 11.80 12.00 6,800 80.58
TPP  19.90 19.90 19.90 19.90 -0.10 -0.50 19.50 20.00 200 3.98
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่