สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PROP 319.68 -1.74 -0.54 715,517,797 2,218,832.94

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.00 6.70 6.75 50,001 335.01
AMATA  20.30 20.80 20.00 20.80 +0.40 +1.96 20.70 20.80 14,089,069 288,114.73
AMATAV  7.25 7.30 7.15 7.20 +0.05 +0.70 7.20 7.25 218,012 1,574.70
ANAN  3.72 3.74 3.70 3.72 0.00 0.00 3.72 3.74 3,254,600 12,105.86
AP  8.20 8.25 8.15 8.25 0.00 0.00 8.20 8.25 3,240,801 26,585.31
APEX  0.30 0.31 0.30 0.31 0.00 0.00 0.30 0.31 14,770,700 4,449.58
AQ  0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 35,309,527 1,130.83
BLAND  1.84 1.84 1.83 1.84 0.00 0.00 1.83 1.84 23,381,500 42,904.64
BROCK  2.62 2.68 2.54 2.54 -0.08 -3.05 2.54 2.62 86,901 220.89
CGD  1.56 1.57 1.51 1.57 0.00 0.00 1.57 1.58 31,908,704 49,291.71
CI  1.65 1.65 1.65 1.65 0.00 0.00 1.65 1.66 77,028 127.10
CPN  80.75 81.00 79.75 80.25 -1.25 -1.53 80.00 80.25 6,570,014 529,404.42
ESTAR  0.79 0.80 0.79 0.80 0.00 0.00 0.79 0.80 1,826,202 1,458.41
EVER  0.41 0.43 0.40 0.42 +0.02 +5.00 0.42 0.43 32,953,821 13,765.43
GLAND  2.36 2.46 2.32 2.38 -0.02 -0.83 2.38 2.40 3,757,100 9,012.93
GOLD  9.70 9.80 9.65 9.70 -0.05 -0.51 9.70 9.75 1,509,800 14,679.27
GREEN  1.21 1.21 1.18 1.19 -0.03 -2.46 1.19 1.20 171,001 204.30
J  1.78 1.79 1.78 1.78 -0.01 -0.56 1.78 1.79 155,401 277.22
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  2.46 2.60 2.46 2.54 +0.06 +2.42 2.50 2.54 2,209,200 5,610.80
LALIN  5.65 5.70 5.65 5.70 -0.05 -0.87 5.65 5.70 67,419 383.04
LH  10.80 10.90 10.70 10.90 +0.10 +0.93 10.80 10.90 24,819,020 269,198.81
LPN  10.10 10.20 9.90 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 5,845,617 58,527.57
MBK  23.20 23.30 22.90 23.00 -0.40 -1.71 22.90 23.00 673,502 15,513.11
MJD  3.24 3.28 3.24 3.28 0.00 0.00 3.22 3.28 50,500 163.84
MK  3.68 3.68 3.66 3.66 -0.02 -0.54 3.66 3.68 1,132,501 4,146.04
NCH  1.02 1.02 1.01 1.01 -0.01 -0.98 1.01 1.02 30,101 30.40
NNCL  1.68 1.68 1.67 1.68 0.00 0.00 1.68 1.69 414,200 695.00
NOBLE  10.80 10.90 10.80 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 32,200 348.02
NUSA  0.35 0.35 0.33 0.33 -0.02 -5.71 0.33 0.34 3,523,907 1,175.51
ORI  18.20 18.60 18.00 18.20 -0.20 -1.09 18.20 18.30 1,640,410 29,873.72
PACE <NP> 0.50 0.51 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 18,144,510 9,078.60
PF  0.85 0.85 0.84 0.85 0.00 0.00 0.84 0.85 602,236 506.68
PLAT  8.15 8.15 8.00 8.05 -0.20 -2.42 8.05 8.10 2,723,600 21,870.95
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.78 1.78 1.78 1.78 -0.04 -2.20 1.78 1.81 48,000 85.44
PRIN  1.78 1.78 1.76 1.77 -0.01 -0.56 1.76 1.77 307,201 542.19
PRINC  6.00 6.05 5.95 6.00 0.00 0.00 6.00 6.05 1,628,901 9,760.80
PSH  21.70 21.70 21.60 21.70 +0.10 +0.46 21.60 21.70 1,069,400 23,134.12
QH  3.06 3.12 3.06 3.10 +0.02 +0.65 3.08 3.10 66,654,983 205,952.32
RICHY  1.80 1.82 1.79 1.80 -0.03 -1.64 1.79 1.80 1,309,174 2,357.12
RML  1.18 1.21 1.18 1.19 +0.01 +0.85 1.19 1.20 16,689,836 19,890.17
ROJNA  6.60 6.70 6.55 6.70 0.00 0.00 6.60 6.70 807,375 5,371.17
S  3.58 3.60 3.52 3.54 -0.06 -1.67 3.52 3.54 4,092,967 14,583.81
SAMCO  2.42 2.42 2.40 2.40 -0.04 -1.64 2.38 2.42 49,218 118.60
SC  3.76 3.76 3.70 3.70 -0.06 -1.60 3.70 3.74 3,714,534 13,814.22
SENA  4.26 4.28 4.22 4.26 -0.02 -0.47 4.24 4.26 583,662 2,477.90
SF  9.00 9.00 8.85 8.90 -0.10 -1.11 8.85 8.90 1,336,431 11,911.52
SIRI  1.66 1.67 1.65 1.66 0.00 0.00 1.65 1.66 33,669,652 55,851.97
SPALI  22.40 22.50 22.30 22.40 0.00 0.00 22.40 22.50 2,106,970 47,309.16
TFD  1.68 1.68 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 1.68 130,594 218.17
TICON  17.80 17.80 17.70 17.80 +0.10 +0.56 17.70 17.80 576,240 10,203.87
U  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 254,311,622 7,347.26
UV  8.95 9.10 8.90 8.90 -0.05 -0.56 8.90 8.95 5,876,400 52,789.82
WHA  3.84 3.92 3.82 3.88 0.00 0.00 3.88 3.90 81,780,232 316,915.01
WIN  0.58 0.59 0.58 0.58 0.00 0.00 0.57 0.58 402,900 234.07
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่