สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PROP 315.49 +3.88 +1.25 740,352,504 3,902,476.39

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.00 6.70 6.75 80,000 536.00
AMATA  19.30 20.00 19.20 19.70 +0.50 +2.60 19.70 19.80 45,786,606 900,374.68
AMATAV  6.70 6.75 6.70 6.70 0.00 0.00 6.70 6.75 139,935 938.26
ANAN  4.92 5.05 4.92 4.92 0.00 0.00 4.92 4.94 14,821,052 73,456.92
AP  8.85 9.05 8.80 9.05 +0.20 +2.26 9.00 9.05 7,192,069 64,505.64
APEX  0.19 0.21 0.19 0.20 0.00 0.00 0.20 0.21 3,581,332 721.30
AQ  0.03 0.04 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 37,733,125 1,140.85
BLAND  1.93 1.95 1.93 1.93 0.00 0.00 1.93 1.94 20,794,021 40,285.53
BROCK  - - - - - - 2.36 2.40 - -
CGD  1.38 1.44 1.38 1.44 +0.07 +5.11 1.44 1.45 16,901,600 23,893.64
CI  1.55 1.55 1.55 1.55 0.00 0.00 1.55 1.57 9,060 14.04
CPN  74.50 76.75 74.25 76.50 +2.00 +2.68 76.25 76.50 7,684,409 584,441.39
ESTAR  0.68 0.68 0.67 0.67 0.00 0.00 0.67 0.68 689,300 466.72
EVER  0.39 0.39 0.38 0.39 0.00 0.00 0.38 0.39 3,538,800 1,349.58
GLAND  2.60 2.76 2.60 2.74 +0.14 +5.38 2.74 2.76 37,623,278 101,736.63
GOLD  10.60 10.80 10.50 10.70 +0.10 +0.94 10.70 10.80 3,850,701 41,131.99
GREEN  1.26 1.32 1.26 1.28 +0.01 +0.79 1.28 1.29 2,020,600 2,617.69
J  1.62 1.67 1.62 1.67 +0.01 +0.60 1.62 1.67 31,200 50.59
JCK  1.49 1.51 1.49 1.50 +0.01 +0.67 1.49 1.50 217,473 324.97
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  2.22 2.28 2.22 2.28 +0.04 +1.79 2.26 2.28 124,900 283.94
LALIN  6.45 6.45 6.30 6.30 -0.15 -2.33 6.30 6.45 106,500 680.34
LH  11.50 11.70 11.50 11.50 -0.10 -0.86 11.50 11.60 45,024,348 521,089.38
LPN  10.60 10.90 10.60 10.80 +0.10 +0.93 10.80 10.90 6,677,901 71,791.43
MBK  24.40 24.60 24.20 24.40 -0.10 -0.41 24.20 24.40 2,351,244 57,380.24
MJD  3.32 3.36 3.32 3.34 0.00 0.00 3.30 3.34 21,400 71.27
MK  4.60 4.78 4.58 4.58 -0.06 -1.29 4.58 4.60 29,029,773 134,866.24
NCH  0.91 0.91 0.90 0.90 -0.01 -1.10 0.90 0.91 140,800 127.63
NNCL  1.65 1.66 1.64 1.66 +0.02 +1.22 1.65 1.66 251,500 413.78
NOBLE  12.10 12.20 12.10 12.10 0.00 0.00 12.10 12.20 59,200 716.79
NUSA  0.32 0.33 0.31 0.31 -0.01 -3.12 0.31 0.32 7,004,500 2,187.35
NVD  4.04 4.04 3.92 4.00 -0.04 -0.99 3.98 4.00 461,600 1,836.53
ORI  17.90 18.10 17.70 18.00 +0.30 +1.69 17.90 18.00 5,922,674 106,083.61
PACE <NP> 0.42 0.44 0.42 0.43 +0.01 +2.38 0.43 0.44 12,394,544 5,338.52
PF  0.95 0.96 0.92 0.94 -0.01 -1.05 0.93 0.94 65,715,714 61,910.49
PLAT  7.70 7.80 7.70 7.75 0.00 0.00 7.75 7.80 1,238,506 9,616.26
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.35 1.37 1.35 1.37 +0.01 +0.74 1.36 1.37 6,200 8.44
PRIN  1.63 1.66 1.63 1.65 +0.02 +1.23 1.65 1.66 217,600 357.86
PRINC  5.45 5.45 5.30 5.45 0.00 0.00 5.40 5.45 411,900 2,220.54
PSH  20.50 20.90 20.50 20.80 +0.30 +1.46 20.70 20.80 1,187,229 24,629.33
QH  3.24 3.34 3.24 3.32 +0.08 +2.47 3.32 3.34 70,631,521 233,745.00
RICHY  1.71 1.72 1.68 1.71 +0.01 +0.59 1.70 1.71 851,313 1,449.98
RML  1.25 1.27 1.22 1.23 -0.03 -2.38 1.23 1.24 3,079,100 3,827.48
ROJNA  5.20 5.35 5.15 5.20 +0.05 +0.97 5.20 5.30 1,505,783 7,874.48
S  2.86 2.94 2.86 2.90 +0.04 +1.40 2.90 2.92 4,714,869 13,715.35
SAMCO  2.22 2.24 2.16 2.20 -0.04 -1.79 2.18 2.24 61,630 134.60
SC  3.54 3.64 3.54 3.64 +0.10 +2.82 3.62 3.64 5,322,233 19,096.42
SENA  3.64 3.70 3.64 3.68 +0.02 +0.55 3.66 3.68 697,446 2,556.56
SF  8.15 8.20 8.05 8.15 +0.10 +1.24 8.15 8.20 460,400 3,744.97
SIRI  1.61 1.64 1.60 1.62 +0.01 +0.62 1.61 1.62 72,543,338 117,542.17
SPALI  23.70 23.70 23.40 23.50 -0.10 -0.42 23.50 23.60 4,581,983 108,013.13
TICON  16.00 16.20 15.90 16.00 +0.10 +0.63 16.00 16.20 49,625 797.72
U  0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 76,955,800 1,984.26
UV  7.40 7.90 7.35 7.80 +0.40 +5.41 7.80 7.85 19,665,417 151,850.40
WHA  4.02 4.10 4.02 4.08 +0.08 +2.00 4.06 4.08 97,447,852 395,722.89
WIN  0.60 0.60 0.59 0.60 -0.01 -1.64 0.59 0.60 706,600 418.57
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่