สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PROP 342.17 +2.58 +0.76 1,115,435,958 4,022,578.00

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.65 6.65 6.65 6.65 0.00 0.00 6.60 6.65 75,000 498.75
AMATA  28.00 28.50 27.25 28.00 -0.25 -0.88 27.75 28.00 15,303,659 426,098.53
AMATAV  9.15 9.35 9.00 9.35 +0.30 +3.31 9.25 9.35 671,900 6,220.60
ANAN  5.80 5.85 5.65 5.70 -0.10 -1.72 5.70 5.75 9,342,736 53,726.80
AP  9.35 9.35 9.05 9.25 -0.10 -1.07 9.20 9.25 18,766,364 172,295.69
APEX  0.43 0.44 0.42 0.43 +0.01 +2.38 0.43 0.44 3,304,277 1,423.93
AQ  0.04 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 203,299,821 8,138.77
BLAND  1.76 1.77 1.75 1.75 -0.01 -0.57 1.75 1.76 21,511,613 37,738.40
BROCK  2.80 2.80 2.80 2.80 -0.08 -2.78 2.80 2.86 20,200 56.56
CGD  1.36 1.36 1.33 1.34 -0.02 -1.47 1.34 1.35 4,193,300 5,663.74
CI  1.56 1.60 1.56 1.58 +0.02 +1.28 1.58 1.59 1,026,924 1,615.80
CPN  85.25 86.00 84.50 86.00 +0.75 +0.88 85.50 86.00 4,998,288 426,612.96
ESTAR  0.81 0.81 0.79 0.81 +0.01 +1.25 0.80 0.81 3,440,600 2,754.11
EVER  0.40 0.40 0.39 0.39 0.00 0.00 0.39 0.40 4,648,800 1,813.58
GLAND  1.92 1.92 1.89 1.90 0.00 0.00 1.89 1.90 114,073 215.91
GOLD  8.20 8.25 8.15 8.15 -0.10 -1.21 8.15 8.25 1,983,600 16,224.24
GREEN  1.14 1.16 1.10 1.13 -0.02 -1.74 1.12 1.13 864,788 963.13
J  2.30 2.32 2.26 2.30 0.00 0.00 2.26 2.30 349,574 799.85
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  2.54 2.54 2.48 2.48 -0.04 -1.59 2.48 2.52 790,100 1,969.48
LALIN  5.25 5.30 5.25 5.30 +0.05 +0.95 5.25 5.30 163,000 856.78
LH  11.50 11.80 11.40 11.60 +0.20 +1.75 11.60 11.70 55,460,415 643,289.97
LPN  12.90 12.90 12.70 12.90 +0.10 +0.78 12.80 12.90 4,627,465 59,288.44
MBK  19.30 19.40 19.10 19.30 -0.10 -0.52 19.20 19.30 2,620,600 50,380.46
MJD  3.12 3.16 3.12 3.16 0.00 0.00 3.12 3.16 232,000 725.02
MK  3.74 3.74 3.70 3.72 0.00 0.00 3.70 3.72 792,900 2,936.46
NCH  1.02 1.03 1.00 1.03 +0.01 +0.98 1.01 1.03 367,260 372.22
NNCL  1.63 1.66 1.63 1.66 +0.03 +1.84 1.66 1.67 3,920,502 6,449.38
NOBLE  14.00 14.00 13.80 14.00 0.00 0.00 13.90 14.00 53,404 742.10
NUSA  0.44 0.44 0.43 0.44 0.00 0.00 0.43 0.44 15,472,005 6,668.94
ORI  21.50 21.90 21.40 21.60 0.00 0.00 21.60 21.70 3,429,492 74,356.00
PACE <NP> 0.56 0.59 0.56 0.56 0.00 0.00 0.56 0.57 110,900,100 63,107.16
PF  0.85 0.85 0.84 0.85 0.00 0.00 0.84 0.85 15,073,650 12,667.27
PLAT  8.30 8.35 8.10 8.15 -0.10 -1.21 8.15 8.20 1,396,700 11,424.24
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.75 1.75 1.72 1.73 -0.02 -1.14 1.73 1.75 5,400 9.29
PRIN  1.83 1.83 1.81 1.82 0.00 0.00 1.82 1.83 1,143,500 2,081.95
PRINC  5.80 6.10 5.60 6.10 +0.30 +5.17 6.00 6.10 26,802,000 158,368.31
PSH  24.70 24.80 24.10 24.40 -0.40 -1.61 24.40 24.50 4,614,649 112,614.73
QH  3.28 3.40 3.26 3.40 +0.12 +3.66 3.38 3.40 93,142,588 310,693.80
RICHY  1.81 1.82 1.79 1.80 -0.01 -0.55 1.80 1.81 2,547,407 4,594.38
RML  0.95 0.95 0.93 0.94 0.00 0.00 0.93 0.94 19,217,100 17,976.00
ROJNA  7.15 7.20 7.00 7.15 0.00 0.00 7.15 7.20 8,044,300 57,097.61
S  3.24 3.28 3.24 3.26 +0.02 +0.62 3.24 3.26 1,910,496 6,212.67
SAMCO  2.70 2.70 2.68 2.70 0.00 0.00 2.68 2.72 73,353 197.21
SC  4.20 4.20 4.08 4.20 +0.02 +0.48 4.18 4.20 4,948,737 20,449.76
SENA  4.08 4.10 4.06 4.06 -0.02 -0.49 4.06 4.08 1,198,558 4,876.25
SF  8.45 8.50 8.15 8.35 -0.10 -1.18 8.30 8.35 8,366,778 69,302.79
SIRI  2.24 2.24 2.20 2.22 -0.02 -0.89 2.20 2.22 55,695,294 123,564.39
SPALI  24.40 24.40 24.10 24.20 -0.20 -0.82 24.20 24.30 11,213,938 271,496.27
TFD  1.89 1.96 1.89 1.94 +0.04 +2.11 1.94 1.95 21,224,652 41,120.87
TICON  17.10 17.30 17.00 17.20 +0.10 +0.58 17.10 17.20 2,218,232 38,016.89
U  0.03 0.04 0.03 0.04 +0.01 +33.33 0.03 0.04 195,931,651 6,336.33
UV  8.75 8.80 8.60 8.65 -0.10 -1.14 8.65 8.70 5,210,432 45,203.14
WHA  4.40 4.40 4.30 4.40 -0.02 -0.45 4.40 4.42 140,186,311 611,423.43
WIN  0.48 0.48 0.45 0.47 0.00 0.00 0.46 0.47 745,972 347.39
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่