สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
STEEL 39.24 -0.19 -0.48 124,495,598 77,506.15

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.72 2.74 2.70 2.74 0.00 0.00 2.72 2.74 38,500 104.32
BSBM  1.26 1.26 1.25 1.25 0.00 0.00 1.25 1.26 201,900 253.58
CEN  1.41 1.41 1.39 1.39 -0.02 -1.42 1.38 1.40 280,902 392.44
CITY  2.74 2.76 2.74 2.74 -0.02 -0.72 2.74 2.78 9,501 26.05
CSP  1.56 1.56 1.55 1.55 -0.02 -1.27 1.55 1.56 25,201 39.30
GJS  0.38 0.39 0.37 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 4,826,951 1,834.24
GSTEL  0.15 0.15 0.13 0.14 -0.01 -6.67 0.13 0.14 38,408,303 5,385.54
INOX  1.19 1.19 1.17 1.17 0.00 0.00 1.16 1.19 15,900 18.77
LHK  4.82 4.84 4.82 4.84 +0.02 +0.41 4.82 4.84 154,301 744.00
MAX  0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 58,423,002 1,171.40
MCS  8.10 8.15 7.90 8.00 -0.15 -1.84 7.95 8.00 2,047,584 16,393.45
MILL  1.67 1.67 1.65 1.66 -0.02 -1.19 1.65 1.66 49,500 81.79
PAP  4.46 4.48 4.46 4.46 -0.02 -0.45 4.46 4.50 113,100 505.07
PERM  2.38 2.42 2.36 2.36 -0.04 -1.67 2.36 2.40 168,300 403.25
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.82 0.83 0.81 0.83 +0.01 +1.22 0.82 0.83 559,000 455.84
SMIT  6.10 6.10 6.00 6.00 -0.05 -0.83 6.00 6.10 115,035 696.58
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  3.44 3.44 3.42 3.44 -0.02 -0.58 3.44 3.46 146,500 503.94
TGPRO  0.25 0.25 0.25 0.25 -0.01 -3.85 0.25 0.26 2,251,318 562.83
THE  3.22 3.28 3.22 3.22 -0.02 -0.62 3.22 3.24 12,561,600 40,523.19
TIW  418.00 426.00 416.00 418.00 -4.00 -0.95 418.00 422.00 5,200 2,187.00
TMT  15.30 15.30 15.10 15.10 -0.20 -1.31 15.10 15.20 101,800 1,539.07
TSTH  0.82 0.87 0.82 0.83 +0.02 +2.47 0.83 0.84 3,887,300 3,277.36
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.32 4.34 4.20 4.34 +0.02 +0.46 4.24 4.34 74,500 314.92
TYCN  3.04 3.04 3.02 3.02 -0.02 -0.66 3.00 3.04 30,400 92.22
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่