สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
STEEL 36.64 +0.41 +1.13 65,336,980 78,255.60

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.68 2.68 2.64 2.66 -0.02 -0.75 2.64 2.66 86,501 229.20
BSBM  1.12 1.12 1.08 1.10 -0.02 -1.79 1.10 1.11 1,647,100 1,806.33
CEN  1.27 1.30 1.27 1.27 0.00 0.00 1.27 1.29 136,500 175.23
CITY  2.58 2.60 2.58 2.60 +0.02 +0.78 2.58 2.60 80,401 208.50
CSP  1.36 1.40 1.36 1.37 +0.01 +0.74 1.37 1.38 34,000 46.76
GJS  0.31 0.32 0.30 0.31 0.00 0.00 0.31 0.32 11,769,000 3,638.50
GSTEL <SP> - - - - - - - - - -
INOX  1.07 1.10 1.07 1.10 +0.03 +2.80 1.10 1.11 196,300 215.15
LHK  4.72 4.74 4.72 4.74 +0.02 +0.42 4.72 4.74 231,101 1,090.91
MAX  0.02 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 18,128,600 404.88
MCS  7.80 7.95 7.80 7.85 0.00 0.00 7.85 7.95 369,610 2,907.41
MILL  1.41 1.50 1.40 1.49 +0.08 +5.67 1.48 1.49 6,693,715 9,850.78
PAP  4.16 4.16 4.14 4.14 0.00 0.00 4.14 4.16 63,801 264.94
PERM  2.28 2.34 2.28 2.34 +0.08 +3.54 2.30 2.34 613,200 1,417.89
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.71 0.75 0.71 0.72 +0.01 +1.41 0.72 0.75 2,793,300 2,048.17
SMIT  5.80 5.85 5.80 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 111,100 644.38
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  2.74 2.76 2.62 2.66 -0.08 -2.92 2.64 2.66 2,352,600 6,267.10
TGPRO  0.19 0.19 0.18 0.18 0.00 0.00 0.18 0.19 5,955,945 1,075.24
THE  3.50 3.50 3.38 3.42 -0.12 -3.39 3.40 3.42 12,352,005 42,330.74
TIW  406.00 410.00 406.00 408.00 0.00 0.00 408.00 410.00 900 367.40
TMT  14.60 14.80 14.60 14.70 +0.10 +0.68 14.70 14.90 140,801 2,077.55
TSTH  0.75 0.75 0.72 0.72 -0.01 -1.37 0.72 0.74 1,571,000 1,153.62
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.00 4.04 4.00 4.02 +0.02 +0.50 4.02 4.04 6,900 27.73
TYCN  2.76 2.82 2.76 2.82 +0.02 +0.71 2.76 2.80 2,600 7.18
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่