สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
STEEL 43.71 +0.19 +0.44 60,294,918 122,802.94

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  3.10 3.14 3.08 3.10 +0.02 +0.65 3.10 3.12 579,500 1,800.30
BSBM  1.44 1.44 1.40 1.43 -0.01 -0.69 1.43 1.44 848,000 1,202.16
CEN  1.45 1.46 1.40 1.46 0.00 0.00 1.43 1.46 1,074,900 1,548.30
CITY  3.00 3.00 2.98 3.00 0.00 0.00 2.98 3.00 3,700 11.09
CSP  1.70 1.72 1.69 1.72 +0.03 +1.78 1.70 1.72 120,700 205.72
GJS  0.36 0.37 0.35 0.35 -0.01 -2.78 0.35 0.37 4,556,100 1,632.52
GSTEL  0.18 0.18 0.17 0.18 0.00 0.00 0.17 0.18 4,728,053 848.77
INOX  1.36 1.37 1.35 1.37 +0.01 +0.74 1.36 1.37 289,800 392.81
LHK  4.60 4.64 4.58 4.60 0.00 0.00 4.58 4.60 325,600 1,496.66
MAX  0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 16,791,900 521.62
MCS  12.30 12.50 12.20 12.30 +0.10 +0.82 12.30 12.40 2,262,320 27,933.36
MILL  1.74 1.75 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 1.73 3,661,090 6,373.56
PAP  5.15 5.15 5.10 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 162,000 834.04
PERM  2.84 2.94 2.84 2.88 +0.04 +1.41 2.88 2.90 4,229,200 12,207.94
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.99 0.99 0.97 0.98 -0.01 -1.01 0.97 0.98 577,500 566.14
SMIT  5.75 5.90 5.75 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 508,700 2,955.21
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  3.84 3.84 3.80 3.80 0.00 0.00 3.80 3.82 226,332 860.08
TGPRO  0.32 0.33 0.32 0.32 -0.01 -3.03 0.32 0.33 5,765,213 1,848.45
THE  4.02 4.10 4.02 4.04 +0.02 +0.50 4.04 4.06 8,068,900 32,787.55
TIW  173.50 177.00 173.50 177.00 +8.00 +4.73 173.50 177.50 200 35.05
TMT  17.10 17.10 16.90 17.00 0.00 0.00 17.00 17.10 381,510 6,484.18
TSTH  0.98 1.00 0.98 1.00 +0.02 +2.04 0.98 1.00 912,800 904.47
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.14 4.90 4.10 4.36 +0.22 +5.31 4.36 4.40 4,073,900 18,881.64
TYCN  3.18 3.24 3.18 3.20 +0.04 +1.27 3.18 3.20 147,000 471.32
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่