สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
TOURISM 742.63 -10.94 -1.45 51,315,636 1,665,180.32

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  71.50 72.00 70.75 70.75 +0.50 +0.71 70.75 71.25 1,200 85.45
CENTEL  51.00 52.00 50.50 50.75 -1.25 -2.40 50.75 51.00 3,471,846 177,468.94
CSR  - - - - - - 66.00 67.00 - -
DTC  10.80 10.80 10.50 10.60 -0.30 -2.75 10.50 10.60 141,800 1,508.05
ERW  8.20 8.35 8.05 8.15 -0.05 -0.61 8.15 8.20 4,934,301 40,503.99
GRAND  1.00 1.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.99 1.00 1,512,552 1,499.44
LRH  37.00 37.00 37.00 37.00 +0.25 +0.68 36.75 37.50 401 14.84
MANRIN  - - - - - - 35.25 38.00 - -
OHTL  800.00 800.00 798.00 798.00 -2.00 -0.25 794.00 800.00 200 159.70
ROH  40.75 41.00 40.75 41.00 +0.50 +1.23 39.75 41.00 41,251,436 1,443,807.29
SHANG  70.00 70.00 69.00 69.75 -0.25 -0.36 69.50 70.00 1,900 132.62
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่