สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
TOURISM 747.40 -6.99 -0.93 11,539,596 297,735.60

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  67.50 69.00 67.50 69.00 +1.00 +1.47 67.75 69.00 1,000 68.12
CENTEL  52.25 52.50 50.75 51.50 -0.75 -1.44 51.25 51.50 4,726,695 244,017.84
CSR  - - - - - - 63.75 66.00 - -
DTC  10.00 10.10 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 9,166 92.18
ERW  8.55 8.70 8.50 8.55 -0.05 -0.58 8.55 8.60 5,875,230 50,430.02
GRAND  1.25 1.26 1.24 1.25 0.00 0.00 1.25 1.26 847,900 1,059.17
LRH  24.00 24.00 23.70 24.00 +0.20 +0.84 23.90 24.10 72,000 1,715.68
MANRIN  35.50 35.50 35.00 35.00 -2.25 -6.04 36.00 38.25 2,000 70.18
OHTL  - - - - - - 792.00 998.00 1 0.92
ROH  36.75 37.00 36.25 37.00 -0.25 -0.67 36.50 37.25 3,300 120.12
SHANG  70.25 70.25 70.00 70.00 -1.00 -1.41 68.75 71.00 2,304 161.36
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่