สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/01/2018 00:30:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,821.34 +2.02 +0.11 1,821.34 1,803.55 12,175,589 78,059.16
SET50 1,183.60 +0.90 +0.08 1,183.60 1,170.95 2,004,914 57,303.09
SET100 2,644.86 +1.39 +0.05 2,644.86 2,617.71 2,903,432 65,655.25
sSET 1,085.45 +8.87 +0.82 1,085.75 1,070.47 522,847 1,990.99
SETHD 1,329.35 -3.96 -0.30 1,331.21 1,319.76 646,114 19,761.73
mai 528.92 -2.65 -0.50 534.42 526.74 1,695,150 2,326.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 579 4,696,348
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,985,616
ลดลง 847 7,011,588
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
TRANS 392.21 +0.03 +0.01 164,790,365 3,337,628.72

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  5.70 5.80 5.65 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 7,439,410 42,692.30
AOT  70.00 70.50 69.75 70.25 0.00 0.00 70.00 70.25 31,285,469 2,194,784.10
ASIMAR  3.10 3.12 3.10 3.12 +0.02 +0.65 3.10 3.12 630,580 1,957.98
BA  15.40 15.50 15.00 15.10 -0.30 -1.95 15.10 15.20 4,317,495 65,720.13
BEM  7.75 7.80 7.65 7.75 0.00 0.00 7.70 7.75 54,347,871 418,987.89
BTC  0.89 0.90 0.88 0.89 0.00 0.00 0.88 0.89 1,347,744 1,195.01
BTS <XD> 8.25 8.25 8.20 8.20 0.00 0.00 8.20 8.25 23,679,934 194,667.72
BTSGIF  12.10 12.10 12.00 12.10 0.00 0.00 12.00 12.10 6,759,745 81,226.00
III  8.35 8.35 8.15 8.25 -0.10 -1.20 8.25 8.30 1,941,600 16,008.38
JUTHA  2.32 2.38 2.32 2.38 +0.06 +2.59 2.36 2.38 7,600 17.89
JWD  12.20 12.30 12.10 12.20 0.00 0.00 12.10 12.20 1,032,360 12,565.34
KWC  258.00 258.00 246.00 246.00 -28.00 -10.22 245.00 271.00 1,000 251.80
NOK  3.16 3.20 3.12 3.16 0.00 0.00 3.16 3.18 2,830,634 8,936.50
NYT  6.05 6.30 6.05 6.20 +0.15 +2.48 6.20 6.25 2,282,116 14,143.45
PRM  10.50 10.60 10.30 10.40 -0.10 -0.95 10.30 10.40 7,433,500 77,526.36
PSL  10.50 10.70 10.40 10.70 +0.20 +1.90 10.60 10.70 2,971,300 31,478.73
RCL  8.80 9.20 8.80 9.20 +0.40 +4.55 9.20 9.25 2,476,253 22,459.53
THAI  17.20 17.50 17.10 17.30 +0.10 +0.58 17.30 17.40 5,489,550 94,854.06
TSTE  - - - - - - 7.20 7.50 - -
TTA  8.65 8.70 8.55 8.65 0.00 0.00 8.60 8.65 3,386,704 29,161.45
WICE  5.75 5.80 5.55 5.70 -0.10 -1.72 5.70 5.75 5,129,500 28,994.10
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่