สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
TRANS 362.99 +5.41 +1.51 142,278,814 3,106,246.50

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  4.74 4.76 4.70 4.70 -0.02 -0.42 4.70 4.72 17,943,590 84,715.02
AOT  63.25 65.00 62.75 64.25 +1.25 +1.98 64.25 64.50 36,124,467 2,318,427.90
ASIMAR  2.94 2.94 2.90 2.90 -0.02 -0.68 2.90 2.92 276,800 808.76
B  0.64 0.66 0.63 0.66 +0.03 +4.76 0.65 0.66 3,792,967 2,459.55
BA  12.30 12.40 12.30 12.40 +0.10 +0.81 12.30 12.40 946,213 11,689.90
BEM  7.95 8.00 7.90 8.00 0.00 0.00 7.95 8.00 16,423,916 130,869.42
BTS  9.30 9.35 9.25 9.30 +0.05 +0.54 9.25 9.30 19,778,578 183,942.79
BTSGIF  11.90 12.00 11.90 12.00 +0.10 +0.84 11.90 12.00 7,556,781 89,938.04
III  4.60 4.74 4.56 4.62 +0.04 +0.87 4.62 4.64 3,518,200 16,417.36
JUTHA  1.78 1.85 1.76 1.82 -0.04 -2.15 1.77 1.82 17,900 31.68
JWD  6.70 7.00 6.70 6.95 +0.25 +3.73 6.90 6.95 1,807,835 12,421.41
KWC  - - - - - - 272.00 289.00 - -
NOK  2.68 2.70 2.68 2.68 0.00 0.00 2.68 2.70 290,716 784.05
NYT  5.10 5.20 5.10 5.20 +0.05 +0.97 5.15 5.20 479,602 2,472.63
PRM  6.60 7.00 6.50 6.70 +0.10 +1.52 6.70 6.75 19,293,103 131,349.83
PSL  12.40 12.60 12.20 12.50 +0.10 +0.81 12.50 12.60 3,788,108 47,031.23
RCL  5.60 5.80 5.60 5.75 +0.15 +2.68 5.75 5.80 840,400 4,812.43
THAI  13.50 13.80 13.40 13.70 +0.20 +1.48 13.70 13.80 2,596,542 35,432.93
TSTE  7.50 7.50 7.50 7.50 +0.30 +4.17 6.40 7.50 200 1.50
TTA  7.15 7.15 7.05 7.15 0.00 0.00 7.10 7.15 1,607,647 11,413.05
WICE  4.04 4.14 3.98 4.12 +0.08 +1.98 4.12 4.14 5,195,249 21,227.02
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่