สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
TRANS 392.52 +0.75 +0.19 100,676,440 2,296,986.00

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  5.65 5.75 5.60 5.65 0.00 0.00 5.65 5.70 6,648,425 37,782.15
AOT  70.25 71.25 70.25 70.75 +0.25 +0.35 70.50 70.75 22,354,700 1,580,735.27
ASIMAR  3.00 3.00 2.96 3.00 +0.02 +0.67 2.96 3.00 303,802 903.19
B  0.88 0.88 0.85 0.85 -0.02 -2.30 0.85 0.86 1,615,545 1,388.42
BA  16.00 16.00 15.60 15.70 -0.30 -1.88 15.60 15.70 1,145,409 18,039.77
BEM  7.55 7.60 7.45 7.60 +0.05 +0.66 7.55 7.60 22,586,866 170,137.54
BTS  8.60 8.65 8.55 8.65 0.00 0.00 8.60 8.65 18,495,774 159,291.72
BTSGIF  12.00 12.10 12.00 12.00 -0.10 -0.83 12.00 12.10 1,404,501 16,931.80
III  7.05 7.15 6.95 7.05 -0.05 -0.70 7.00 7.05 833,444 5,842.00
JUTHA  2.20 2.20 2.14 2.14 -0.06 -2.73 2.12 2.18 2,501 5.36
JWD  8.75 8.75 8.65 8.65 -0.10 -1.14 8.65 8.70 683,600 5,948.80
KWC  295.00 295.00 295.00 295.00 -5.00 -1.67 295.00 299.00 200 59.00
NOK  3.02 3.02 2.98 3.00 -0.02 -0.66 2.98 3.00 709,640 2,125.88
NYT  6.00 6.05 5.95 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 1,680,600 10,078.19
PRM  9.05 9.05 8.90 8.95 -0.15 -1.65 8.90 8.95 792,200 7,114.46
PSL  12.70 12.70 12.40 12.60 0.00 0.00 12.50 12.60 2,935,407 36,785.16
RCL  7.55 7.90 7.55 7.90 +0.35 +4.64 7.70 7.90 1,328,900 10,254.68
THAI  16.40 17.20 16.40 16.60 +0.10 +0.61 16.60 16.70 11,972,425 201,375.50
TSTE  7.55 7.55 7.55 7.55 +0.10 +1.34 7.35 7.60 200 1.51
TTA  8.35 8.35 8.25 8.30 -0.05 -0.60 8.30 8.35 1,618,001 13,422.43
WICE  5.35 5.35 5.20 5.25 -0.15 -2.78 5.25 5.30 3,564,300 18,763.18
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่