สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/04/2018 11:59:31
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,777.04 +3.84 +0.22 1,779.80 1,772.42 4,524,796 20,236.96
SET50 1,175.11 +3.26 +0.28 1,177.45 1,171.12 453,960 14,776.35
SET100 2,599.30 +6.75 +0.26 2,604.83 2,591.08 658,269 16,654.97
sSET 975.35 +1.09 +0.11 976.10 966.63 137,383 286.45
SETHD 1,340.62 +3.66 +0.27 1,344.68 1,335.17 187,300 7,772.82
mai 488.25 +2.39 +0.49 489.72 486.81 672,370 465.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 637 2,416,166
ไม่เปลี่ยนแปลง 546 1,114,274
ลดลง 575 1,618,102
สถานะตลาด Open(I)
ข้อมูล ณ วันที่ 26/04/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,806.48 308.69
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 34.79 25.36
P/E (เท่า) 18.22 92.89
P/BV (เท่า) 2.06 2.40
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.85 1.68
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  7.75 7.85 7.75 7.85 -0.05 -0.63 7.85 7.90 14,400 112.56
AU  12.00 12.30 12.00 12.10 +0.10 +0.83 12.10 12.20 1,028,000 12,475.36
FC  0.46 0.52 0.46 0.50 +0.05 +11.11 0.49 0.50 36,429,100 18,161.28
HOTPOT  2.38 2.44 2.32 2.32 +0.02 +0.87 2.32 2.34 26,546,705 63,128.42
KASET  2.56 2.56 2.52 2.52 -0.04 -1.56 2.52 2.54 51,100 129.80
MM  4.00 4.08 4.00 4.06 +0.06 +1.50 4.04 4.08 148,900 603.16
SUN  4.62 4.66 4.62 4.64 0.00 0.00 4.62 4.64 231,000 1,068.54
TACC  4.80 4.84 4.78 4.84 +0.08 +1.68 4.84 4.86 310,800 1,497.42
TMILL  3.30 3.32 3.28 3.28 -0.02 -0.61 3.28 3.30 23,700 78.11
XO  7.20 7.20 7.10 7.10 -0.10 -1.39 7.10 7.20 123,700 888.55

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  5.60 5.65 5.55 5.65 -0.15 -2.59 5.60 5.65 226,036 1,266.82
BGT  1.35 1.35 1.30 1.30 -0.03 -2.26 1.30 1.33 86,900 113.39
BIZ  3.16 3.18 3.16 3.16 0.00 0.00 3.14 3.18 20,700 65.42
ECF  6.90 6.95 6.85 6.85 -0.05 -0.72 6.85 6.90 1,402,600 9,696.60
HPT  1.54 1.55 1.51 1.52 -0.01 -0.65 1.51 1.52 1,564,000 2,395.79
JUBILE  24.10 24.10 24.00 24.00 +0.10 +0.42 23.90 24.10 2,100 50.50
MOONG  5.25 5.25 5.20 5.20 0.00 0.00 5.20 5.30 22,600 117.81
NPK  - - - - - - 25.75 26.75 - -
OCEAN  0.86 0.87 0.86 0.86 +0.01 +1.18 0.85 0.86 522,000 450.07
TM  2.46 2.46 2.46 2.46 0.00 0.00 2.44 2.46 900 2.21

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  10.80 11.00 10.80 10.90 +0.10 +0.93 10.80 10.90 136,648 1,479.56
AF  0.93 0.93 0.91 0.91 +0.01 +1.11 0.91 0.93 21,600 19.70
AIRA  2.08 2.14 2.08 2.08 -0.02 -0.95 2.08 2.10 171,000 355.69
ASN  - - - - - - 3.88 3.94 - -
BROOK  0.66 0.66 0.65 0.66 +0.01 +1.54 0.65 0.66 76,425 50.44
CHAYO  3.26 3.32 3.24 3.26 -0.04 -1.21 3.24 3.26 6,582,200 21,636.53
GCAP  4.86 4.94 4.86 4.94 +0.08 +1.65 4.92 4.94 150,600 737.41
LIT  10.10 10.20 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 133,100 1,352.59
SGF  0.13 0.14 0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 1,528,300 200.72

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  3.90 3.96 3.90 3.90 -0.04 -1.02 3.90 3.92 80,000 312.31
ADB  1.43 1.45 1.41 1.42 -0.02 -1.39 1.41 1.42 6,372,800 9,132.33
BM  3.84 3.88 3.82 3.84 +0.02 +0.52 3.84 3.86 606,500 2,342.12
CHO  1.43 1.44 1.42 1.42 0.00 0.00 1.42 1.43 439,800 624.97
CHOW  5.00 5.15 5.00 5.15 +0.17 +3.41 5.05 5.15 56,900 288.18
CIG  0.40 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.39 0.40 12,500 5.00
COLOR  1.23 1.24 1.23 1.24 +0.04 +3.33 1.23 1.24 221,200 274.28
CPR  5.60 5.70 5.60 5.70 +0.10 +1.79 5.65 5.70 73,600 417.24
FPI  3.64 3.74 3.64 3.74 +0.08 +2.19 3.72 3.74 807,800 2,967.97
GTB  0.95 0.97 0.95 0.96 +0.02 +2.13 0.96 0.97 856,800 824.12
KCM  1.43 1.46 1.40 1.42 +0.01 +0.71 1.41 1.42 1,558,100 2,239.46
LVT <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
MBAX  4.48 4.48 4.46 4.46 -0.02 -0.45 4.46 4.50 12,100 54.21
MGT  2.36 2.38 2.26 2.30 -0.10 -4.17 2.28 2.32 241,600 556.31
NDR  2.98 2.98 2.96 2.96 -0.04 -1.33 2.94 2.98 26,608 78.89
PDG  3.76 3.78 3.74 3.74 -0.02 -0.53 3.74 3.76 81,300 305.49
PIMO  2.54 2.60 2.50 2.60 +0.06 +2.36 2.58 2.60 658,000 1,683.94
PJW  2.14 2.14 2.12 2.14 0.00 0.00 2.12 2.14 9,100 19.32
PPM  2.70 2.70 2.70 2.70 +0.06 +2.27 2.62 2.70 500 1.35
RWI  1.80 1.80 1.79 1.79 +0.01 +0.56 1.79 1.80 77,600 139.68
SALEE  1.19 1.19 1.18 1.18 0.00 0.00 1.18 1.19 2,200 2.60
SANKO  1.26 1.27 1.25 1.26 +0.01 +0.80 1.25 1.26 112,700 142.04
SELIC  2.06 2.06 2.04 2.06 0.00 0.00 2.04 2.06 31,100 63.65
SWC  18.60 18.80 18.60 18.80 0.00 0.00 18.60 18.80 2,300 43.07
TAPAC  10.40 10.70 10.20 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.40 928,200 9,626.56
TMC  1.01 1.02 1.01 1.01 +0.01 +1.00 1.00 1.01 11,500 11.62
TMI  0.86 0.86 0.85 0.86 +0.01 +1.18 0.85 0.86 393,900 337.95
TMW  64.00 64.00 64.00 64.00 +0.25 +0.39 63.50 64.00 1,600 102.40
TPAC  14.20 14.40 14.20 14.30 0.00 0.00 14.30 14.40 77,100 1,107.52
UAC  4.46 4.50 4.46 4.50 +0.02 +0.45 4.48 4.50 90,500 406.17
UBIS  5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 4.94 5.00 1,000 5.00
UEC  1.95 1.96 1.95 1.96 +0.01 +0.51 1.95 1.96 28,100 55.00
UKEM  1.04 1.05 1.04 1.04 0.00 0.00 1.03 1.04 1,026,400 1,067.78
UREKA  0.59 0.59 0.58 0.59 +0.01 +1.72 0.58 0.60 266,200 156.91
YUASA  17.40 17.60 17.40 17.60 +0.30 +1.73 17.40 17.70 894 15.68
ZIGA  3.06 3.10 3.06 3.08 +0.02 +0.65 3.08 3.10 343,100 1,056.48

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ARROW  12.20 12.20 12.10 12.10 0.00 0.00 12.00 12.10 6,200 75.43
BKD  3.26 3.26 3.22 3.24 0.00 0.00 3.22 3.24 233,400 757.47
BSM  0.72 0.76 0.71 0.73 +0.01 +1.39 0.72 0.73 4,951,600 3,660.60
BTW  2.00 2.02 2.00 2.00 +0.02 +1.01 1.99 2.00 42,500 85.01
CHEWA  1.18 1.19 1.17 1.17 -0.01 -0.85 1.17 1.18 1,557,501 1,841.95
CRD  1.24 1.28 1.24 1.25 0.00 0.00 1.24 1.26 1,181,500 1,493.66
DIMET  2.18 2.20 2.04 2.06 -0.12 -5.50 2.06 2.08 4,759,500 10,019.31
FLOYD <XD> 2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00 2.18 2.20 27,306 59.53
FOCUS  1.01 1.02 1.01 1.01 +0.01 +1.00 1.00 1.01 85,000 85.90
HYDRO  1.48 1.54 1.46 1.49 +0.03 +2.05 1.48 1.49 1,764,509 2,637.79
JSP  0.68 0.68 0.67 0.68 +0.01 +1.49 0.67 0.68 1,218,100 826.46
K  4.68 4.72 4.68 4.72 0.00 0.00 4.68 4.72 12,100 56.63
NVD  4.70 4.70 4.66 4.66 +0.02 +0.43 4.64 4.66 63,100 294.65
PPS  1.47 1.47 1.44 1.44 -0.02 -1.37 1.43 1.44 1,803,100 2,611.28
SMART  0.74 0.74 0.74 0.74 +0.01 +1.37 0.73 0.75 21,300 15.76
STAR  6.15 6.25 6.15 6.15 +0.05 +0.82 6.10 6.15 76,500 471.10
T  0.05 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 11,653,800 583.29
THANA  2.16 2.16 2.16 2.16 +0.02 +0.93 2.16 2.18 80,100 173.02
TITLE  6.50 6.50 6.30 6.30 -0.15 -2.33 6.35 6.40 175,200 1,119.27
VTE  1.62 1.63 1.60 1.62 +0.01 +0.62 1.61 1.62 4,613,600 7,458.74

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  1.35 1.36 1.34 1.35 +0.01 +0.75 1.34 1.35 232,600 313.76
AGE  1.42 1.42 1.41 1.41 0.00 0.00 1.41 1.42 68,600 96.82
AIE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PSTC  0.75 0.76 0.75 0.76 0.00 0.00 0.75 0.76 1,891,500 1,420.71
QTC  9.50 10.20 9.50 9.80 +0.30 +3.16 9.70 9.80 656,400 6,458.30
SEAOIL  2.26 2.26 2.22 2.24 +0.02 +0.90 2.22 2.24 37,901 84.99
SR  2.20 2.20 2.20 2.20 0.00 0.00 2.18 2.20 101 0.22
SSP  7.10 7.10 7.05 7.10 +0.05 +0.71 7.10 7.15 328,701 2,325.99
TAKUNI  0.91 0.92 0.90 0.91 0.00 0.00 0.90 0.91 412,300 372.28
TPCH  9.80 9.90 9.75 9.75 0.00 0.00 9.75 9.80 138,200 1,354.56
TRT  2.38 2.38 2.38 2.38 -0.02 -0.83 2.38 2.40 8,500 20.23
TSE  3.90 3.94 3.84 3.86 +0.06 +1.58 3.86 3.88 2,926,200 11,372.11
UMS  1.18 1.18 1.18 1.18 -0.01 -0.84 1.12 1.17 600 0.71
UWC  0.10 0.11 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 99,468,732 9,961.58

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADAM <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  1.97 1.97 1.95 1.95 0.00 0.00 1.95 1.96 42,400 82.90
AMA  10.30 10.30 10.20 10.20 -0.10 -0.97 10.10 10.20 45,800 467.18
ARIP  0.59 0.60 0.59 0.59 0.00 0.00 0.58 0.59 24,700 14.60
ATP30  1.75 1.77 1.74 1.75 -0.01 -0.57 1.74 1.75 732,100 1,282.67
AUCT  5.25 5.25 5.25 5.25 +0.05 +0.96 5.20 5.25 17,200 90.30
BOL  2.10 2.12 2.06 2.10 -0.04 -1.87 2.10 2.12 324,000 681.34
CHUO <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  1.93 1.93 1.92 1.93 +0.01 +0.52 1.92 1.93 115,700 222.15
D  9.45 9.50 9.45 9.50 -0.05 -0.52 9.45 9.50 127,500 1,210.81
DCORP  2.70 2.70 2.66 2.66 -0.06 -2.21 2.66 2.70 78,200 209.59
DNA <NP> 0.60 0.62 0.60 0.61 0.00 0.00 0.60 0.61 602,200 367.06
EFORL  0.08 0.08 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 122,182,700 9,693.96
ETE  2.20 2.22 2.18 2.20 +0.02 +0.92 2.20 2.22 276,900 608.30
FSMART  10.10 10.20 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.10 10.20 161,000 1,623.22
FVC  1.81 1.82 1.80 1.81 +0.01 +0.56 1.81 1.82 162,800 294.80
HARN  2.90 2.92 2.90 2.92 +0.02 +0.69 2.90 2.92 45,000 130.72
JKN  14.60 14.90 14.60 14.70 +0.10 +0.68 14.70 14.80 3,679,800 54,318.77
KIAT  0.48 0.49 0.48 0.49 +0.01 +2.08 0.48 0.49 209,300 102.54
KOOL  2.40 2.40 2.34 2.36 -0.02 -0.84 2.36 2.38 779,800 1,849.96
LDC  1.32 1.32 1.31 1.31 0.00 0.00 1.31 1.32 181,900 239.56
MPG  0.29 0.29 0.28 0.29 0.00 0.00 0.28 0.29 392,902 113.14
NBC  0.96 1.02 0.92 0.95 0.00 0.00 0.94 0.95 2,279,900 2,237.13
NCL  1.37 1.38 1.35 1.36 -0.01 -0.73 1.36 1.37 584,800 798.51
NEWS  0.01 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 18,599,600 200.21
NINE  1.53 1.53 1.50 1.50 -0.02 -1.32 1.50 1.51 404,300 613.28
OTO  3.48 3.48 3.42 3.42 -0.04 -1.16 3.40 3.42 32,800 112.19
PHOL  1.99 1.99 1.97 1.97 -0.01 -0.51 1.97 1.99 30,100 59.31
PICO  - - - - - - 6.40 6.75 - -
PORT <XD> 6.75 6.80 6.75 6.80 +0.15 +2.26 6.75 6.80 15,200 102.92
QLT  5.15 5.15 5.15 5.15 0.00 0.00 5.15 5.20 3,800 19.57
RP  4.38 4.38 4.34 4.34 -0.02 -0.46 4.32 4.34 12,800 55.68
SE  2.60 2.60 2.56 2.56 -0.02 -0.78 2.58 2.60 4,100 10.50
SPA  18.70 18.70 18.40 18.50 -0.30 -1.60 18.50 18.60 158,903 2,944.72
THMUI  1.78 1.79 1.78 1.79 +0.01 +0.56 1.78 1.79 4,100 7.30
TNDT  6.40 6.40 6.40 6.40 -0.05 -0.78 6.40 6.45 10,000 64.00
TNH  41.00 41.00 40.50 40.75 -0.50 -1.21 40.50 40.75 23,424 953.26
TNP  2.06 2.08 2.04 2.08 +0.02 +0.97 2.06 2.08 301,400 622.57
TSF  0.06 0.06 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 35,656,700 2,139.40
TVD  1.83 1.83 1.82 1.82 -0.01 -0.55 1.82 1.83 49,200 89.86
TVT  1.22 1.23 1.15 1.17 -0.04 -3.31 1.16 1.17 4,367,600 5,191.01
WINNER  3.68 3.70 3.66 3.66 -0.02 -0.54 3.64 3.66 112,500 412.32

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
COMAN  5.85 5.85 5.70 5.85 0.00 0.00 5.80 5.85 4,400 25.58
ICN  2.38 2.40 2.36 2.38 0.00 0.00 2.36 2.38 144,500 343.88
IRCP  1.66 1.66 1.63 1.63 -0.01 -0.61 1.63 1.64 102,500 168.80
ITEL  4.08 4.14 4.08 4.10 +0.06 +1.49 4.10 4.12 114,708 471.47
NETBAY  44.50 44.75 43.50 43.50 -0.25 -0.57 43.50 44.00 1,364,916 60,305.93
PLANET  2.00 2.00 2.00 2.00 -0.04 -1.96 2.00 2.04 400 0.80
SIMAT  3.60 3.64 3.54 3.58 -0.02 -0.56 3.56 3.58 836,600 2,998.46
SKY  17.20 17.30 17.00 17.10 -0.20 -1.16 17.00 17.10 431,100 7,361.28
SPVI  1.61 1.62 1.60 1.61 0.00 0.00 1.60 1.61 634,900 1,021.47
UPA  0.45 0.52 0.45 0.48 +0.05 +11.63 0.47 0.48 71,460,000 35,245.64
VCOM  3.34 3.38 3.34 3.36 +0.04 +1.20 3.36 3.38 519,400 1,743.11
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่