สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/07/2018 00:30:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,671.06 +24.17 +1.47 1,674.32 1,648.44 15,743,060 67,269.23
SET50 1,103.32 +18.47 +1.70 1,106.20 1,085.53 2,721,647 50,913.79
SET100 2,444.41 +40.18 +1.67 2,450.23 2,406.25 3,963,451 57,847.64
sSET 882.11 +8.99 +1.03 890.51 873.85 507,442 1,864.98
SETHD 1,267.82 +25.11 +2.02 1,270.23 1,244.87 629,982 23,215.59
SETCLMV 1,054.39 +11.28 +1.08 1,058.04 1,042.47 592,727 16,657.39
SETTHSI 1,054.99 +20.38 +1.97 1,057.12 1,037.91 820,338 38,721.98
mai 431.45 +3.22 +0.75 433.53 428.72 476,365 1,282.78
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 983 7,879,232
ไม่เปลี่ยนแปลง 465 1,504,168
ลดลง 510 5,201,314
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 20/07/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,888.14 274.65
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 59.21 37.76
P/E (เท่า) 17.05 79.99
P/BV (เท่า) 1.91 2.14
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.02 1.85
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  5.40 5.60 5.40 5.60 +0.15 +2.75 5.55 5.60 111,379 620.78
AU  9.20 9.20 8.95 9.05 -0.10 -1.09 9.05 9.10 1,838,271 16,629.21
FC  0.27 0.28 0.26 0.28 0.00 0.00 0.27 0.28 31,963,600 8,677.91
JCKH  1.12 1.13 1.10 1.12 -0.01 -0.88 1.11 1.12 776,100 865.94
KASET  2.06 2.12 2.06 2.08 +0.04 +1.96 2.06 2.08 68,700 143.91
MM  4.02 4.12 4.02 4.12 +0.12 +3.00 4.04 4.12 250,000 1,019.09
SUN  3.16 3.38 3.16 3.24 +0.06 +1.89 3.24 3.26 1,423,600 4,663.48
TACC  4.12 4.16 4.10 4.12 0.00 0.00 4.12 4.14 143,904 593.48
TMILL  3.00 3.08 3.00 3.06 +0.06 +2.00 3.04 3.06 672,900 2,046.43
XO  7.95 8.05 7.90 7.95 +0.05 +0.63 7.95 8.00 504,900 4,038.49

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BGT  1.14 1.14 1.09 1.12 -0.02 -1.75 1.09 1.12 139,300 153.90
BIZ  2.78 2.84 2.78 2.78 0.00 0.00 2.78 2.82 31,500 88.07
DOD  13.10 13.80 13.00 13.40 +0.40 +3.08 13.40 13.50 40,273,963 541,291.77
ECF  7.35 7.40 7.30 7.30 -0.05 -0.68 7.30 7.35 4,528,200 33,254.72
HPT  1.05 1.05 1.03 1.05 +0.01 +0.96 1.04 1.05 243,900 254.71
JUBILE  21.20 21.30 21.10 21.30 +0.10 +0.47 21.20 21.30 76,701 1,626.08
MOONG  5.75 5.85 5.70 5.80 +0.10 +1.75 5.80 5.85 292,602 1,692.92
NPK  - - - - - - 25.75 26.75 - -
OCEAN  1.61 1.71 1.61 1.66 -0.06 -3.49 1.65 1.66 7,358,300 12,202.10
TM  1.98 2.02 1.97 1.98 0.00 0.00 1.98 2.00 70,120 139.02

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  8.40 8.75 8.35 8.40 +0.05 +0.60 8.40 8.45 3,144,240 26,852.75
AF  0.84 0.84 0.78 0.82 0.00 0.00 0.80 0.82 553,460 446.04
AIRA  2.00 2.04 2.00 2.02 +0.02 +1.00 2.00 2.02 2,093,600 4,195.21
ASN  3.24 3.24 3.24 3.24 0.00 0.00 3.18 3.24 19,100 61.88
BROOK  0.54 0.55 0.54 0.55 0.00 0.00 0.54 0.55 2,155,202 1,184.98
CHAYO  3.84 3.98 3.80 3.94 +0.10 +2.60 3.94 3.96 17,609,420 68,757.99
GCAP  4.50 4.86 4.50 4.64 +0.16 +3.57 4.64 4.66 5,785,434 27,329.67
LIT  8.05 8.25 8.00 8.00 -0.05 -0.62 8.00 8.05 620,067 5,037.53
SGF  0.14 0.14 0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 12,263,400 1,601.54

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  3.14 3.22 3.08 3.10 +0.02 +0.65 3.10 3.12 1,065,792 3,356.58
ADB  1.17 1.19 1.16 1.18 +0.01 +0.85 1.17 1.18 1,756,500 2,068.00
BM  3.34 3.40 3.32 3.34 +0.02 +0.60 3.34 3.38 726,600 2,437.68
CHO  1.14 1.16 1.13 1.13 0.00 0.00 1.13 1.15 850,801 974.73
CHOW  4.98 4.98 4.94 4.94 -0.02 -0.40 4.94 4.96 7,300 36.16
CIG  0.39 0.39 0.38 0.39 0.00 0.00 0.38 0.39 394,800 150.37
COLOR  1.15 1.19 1.12 1.12 -0.02 -1.75 1.12 1.14 962,400 1,117.42
CPR  4.84 5.00 4.82 4.86 +0.06 +1.25 4.86 4.90 278,910 1,367.40
FPI  2.76 2.80 2.74 2.74 -0.02 -0.72 2.74 2.76 201,700 558.70
GTB  0.75 0.77 0.72 0.76 +0.01 +1.33 0.75 0.76 131,900 97.98
KCM  1.19 1.21 1.18 1.19 0.00 0.00 1.18 1.19 995,300 1,184.08
LVT <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
MBAX  3.92 3.94 3.90 3.94 +0.02 +0.51 3.90 3.94 16,200 63.51
MGT  2.12 2.16 2.10 2.16 +0.02 +0.93 2.14 2.16 109,600 233.32
NDR  2.20 2.20 2.18 2.20 +0.02 +0.92 2.18 2.20 6,490 14.26
PDG  3.54 3.58 3.50 3.54 0.00 0.00 3.52 3.54 169,400 598.93
PIMO  2.72 2.76 2.70 2.74 +0.02 +0.74 2.74 2.76 542,400 1,480.28
PJW  1.67 1.69 1.67 1.69 +0.02 +1.20 1.68 1.69 11,000 18.39
PPM  2.22 2.30 2.22 2.22 +0.02 +0.91 2.20 2.22 106,500 238.28
RWI  1.65 1.65 1.64 1.65 0.00 0.00 1.64 1.65 71,700 118.29
SALEE  1.01 1.05 1.01 1.04 +0.02 +1.96 1.03 1.04 64,600 66.50
SANKO  1.26 1.26 1.25 1.25 0.00 0.00 1.25 1.26 95,000 119.30
SELIC  1.89 1.89 1.87 1.87 0.00 0.00 1.87 1.89 33,900 63.71
SWC  22.50 23.30 22.50 23.10 +0.40 +1.76 23.00 23.20 47,000 1,086.45
TMC  0.89 0.90 0.88 0.89 0.00 0.00 0.88 0.89 78,000 69.67
TMI  0.78 0.80 0.78 0.80 +0.02 +2.56 0.77 0.80 396,466 311.98
TMW <XD> 64.75 65.25 64.50 65.25 -2.25 -3.33 64.75 65.25 45,739 2,963.93
TPAC  11.90 11.90 11.80 11.80 0.00 0.00 11.80 12.00 13,400 158.22
UAC  4.76 4.78 4.76 4.76 0.00 0.00 4.74 4.76 45,300 216.25
UBIS  4.98 4.98 4.92 4.92 -0.06 -1.20 4.92 4.94 6,100 30.16
UEC  1.19 1.20 1.18 1.20 +0.01 +0.84 1.19 1.20 214,000 252.79
UKEM  0.82 0.85 0.81 0.83 +0.01 +1.22 0.82 0.83 3,438,498 2,869.86
UREKA  0.53 0.54 0.52 0.53 0.00 0.00 0.53 0.54 1,077,450 572.06
YUASA  16.80 17.00 16.50 16.50 +0.20 +1.23 16.50 16.80 5,100 84.99
ZIGA  3.14 3.18 3.08 3.10 -0.06 -1.90 3.10 3.12 11,300,700 35,399.77

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ARROW  9.05 9.05 9.00 9.00 0.00 0.00 8.95 9.00 93,700 843.40
BKD  3.32 3.34 3.26 3.30 0.00 0.00 3.28 3.30 1,144,300 3,772.11
BSM  0.70 0.70 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.70 15,200 10.50
BTW  1.56 1.56 1.48 1.54 +0.04 +2.67 1.50 1.52 24,500 37.11
CHEWA  1.07 1.08 1.06 1.07 +0.01 +0.94 1.06 1.07 1,017,408 1,086.58
CRD  1.16 1.16 1.14 1.14 -0.02 -1.72 1.14 1.15 183,301 210.81
DIMET  1.02 1.04 1.00 1.03 +0.02 +1.98 1.03 1.04 2,592,177 2,656.65
FLOYD  2.38 2.42 2.36 2.38 +0.02 +0.85 2.38 2.40 2,189,500 5,233.24
FOCUS  0.86 0.88 0.86 0.86 -0.01 -1.15 0.87 0.88 9,300 8.18
HYDRO  1.44 1.46 1.40 1.42 -0.01 -0.70 1.42 1.43 2,019,693 2,895.61
JSP  0.68 0.69 0.67 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 3,980,300 2,703.80
K  2.98 3.02 2.82 3.02 +0.02 +0.67 2.82 3.02 28,662 85.57
META  2.26 2.32 2.26 2.30 +0.02 +0.88 2.28 2.30 13,592,189 31,132.08
PPS  1.02 1.07 1.02 1.05 +0.03 +2.94 1.05 1.06 3,601,820 3,811.45
SMART  0.85 0.85 0.84 0.85 0.00 0.00 0.83 0.85 38,000 32.18
STAR  6.15 6.15 6.10 6.15 +0.05 +0.82 6.10 6.15 60,806 372.35
T  0.06 0.07 0.05 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 123,805,551 7,429.47
TAPAC  7.85 8.20 7.60 8.05 +0.20 +2.55 8.05 8.15 1,983,027 15,731.39
THANA  2.06 2.08 2.04 2.06 +0.02 +0.98 2.06 2.08 93,200 191.60
TITLE  6.60 6.80 6.60 6.80 +0.20 +3.03 6.70 6.80 2,359,131 15,891.51

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  1.19 1.23 1.17 1.18 +0.02 +1.72 1.18 1.19 4,702,500 5,661.75
AGE  1.48 1.48 1.46 1.48 +0.01 +0.68 1.47 1.48 622,734 915.60
AIE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PSTC  0.66 0.68 0.66 0.67 +0.01 +1.52 0.67 0.68 15,356,401 10,273.99
QTC  5.30 5.50 5.25 5.50 +0.20 +3.77 5.40 5.50 86,600 463.26
SEAOIL  1.80 1.80 1.75 1.75 +0.01 +0.57 1.75 1.79 90,360 159.74
SR  2.20 2.20 2.04 2.14 0.00 0.00 2.08 2.14 202,000 420.21
SSP  8.20 8.40 8.20 8.35 +0.15 +1.83 8.30 8.35 3,245,200 27,028.99
TAKUNI  0.86 0.87 0.85 0.87 +0.01 +1.16 0.86 0.87 260,900 222.85
TPCH  9.45 9.55 9.35 9.50 +0.05 +0.53 9.50 9.55 415,000 3,923.86
TRT  2.36 2.42 2.34 2.38 -0.02 -0.83 2.38 2.40 44,300 104.02
TSE  3.10 3.10 3.04 3.04 -0.02 -0.65 3.04 3.06 407,995 1,254.15
UMS  0.75 0.85 0.75 0.76 +0.01 +1.33 0.76 0.83 2,300 1.75
UWC  0.07 0.08 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.08 4,082,100 287.30

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADAM <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  1.64 1.65 1.64 1.64 -0.01 -0.61 1.64 1.66 52,817 86.82
AMA  6.25 6.50 6.20 6.45 +0.25 +4.03 6.40 6.45 1,567,400 10,011.57
ARIP  0.50 0.51 0.50 0.50 +0.01 +2.04 0.49 0.50 39,100 19.55
ATP30  1.66 1.68 1.65 1.65 0.00 0.00 1.65 1.67 762,076 1,267.10
AUCT  5.30 5.55 5.20 5.45 +0.20 +3.81 5.45 5.50 4,637,800 25,117.75
BOL  1.96 1.96 1.90 1.94 +0.04 +2.11 1.90 1.94 57,500 111.96
CHUO <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  1.53 1.54 1.52 1.54 0.00 0.00 1.54 1.55 162,100 247.81
D  10.20 10.20 10.10 10.20 0.00 0.00 10.10 10.20 145,100 1,469.59
DCORP  2.92 2.92 2.86 2.88 0.00 0.00 2.86 2.88 283,800 819.93
DNA <NP> 0.41 0.41 0.40 0.40 -0.01 -2.44 0.40 0.41 1,217,000 490.80
EFORL  0.07 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 5,471,200 377.91
ETE  2.06 2.06 2.04 2.04 0.00 0.00 2.04 2.06 704,100 1,447.21
FSMART  8.95 9.15 8.90 9.05 +0.10 +1.12 9.00 9.05 2,845,600 25,711.66
FVC  1.30 1.32 1.29 1.30 0.00 0.00 1.29 1.30 423,544 551.07
HARN  2.50 2.54 2.44 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 150,700 376.82
JKN  11.30 11.50 11.10 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 7,327,730 82,751.38
KIAT  0.45 0.47 0.45 0.45 0.00 0.00 0.45 0.46 2,646,901 1,214.82
KOOL  1.65 1.69 1.62 1.65 0.00 0.00 1.65 1.66 1,763,500 2,923.65
LDC  1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 1.08 1.09 107,200 116.85
MPG  0.22 0.23 0.20 0.21 -0.02 -8.70 0.21 0.22 3,899,900 831.70
NBC  0.66 0.68 0.65 0.65 0.00 0.00 0.65 0.66 565,300 373.14
NCL  1.46 1.48 1.46 1.46 +0.01 +0.69 1.46 1.48 152,600 224.34
NEWS  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 4,454,500 46.05
NINE  1.49 1.53 1.49 1.52 +0.04 +2.70 1.51 1.53 522,200 791.22
OTO  2.66 2.66 2.64 2.66 0.00 0.00 2.64 2.72 2,600 6.91
PHOL  2.28 2.30 2.28 2.30 +0.02 +0.88 2.28 2.30 6,100 13.91
PICO  6.10 6.10 6.10 6.10 -0.05 -0.81 6.10 6.15 7,800 47.58
PORT  6.60 6.70 6.50 6.55 -0.05 -0.76 6.55 6.60 647,500 4,251.45
QLT  4.76 4.80 4.76 4.76 -0.02 -0.42 4.76 4.80 1,000 4.77
RP  3.04 3.04 3.02 3.04 0.00 0.00 3.02 3.04 44,900 135.91
SE  2.10 2.20 2.04 2.08 +0.06 +2.97 2.02 2.08 8,700 18.14
SPA  14.40 14.80 14.30 14.60 +0.30 +2.10 14.60 14.70 2,243,817 32,747.48
THMUI  1.35 1.36 1.33 1.34 -0.01 -0.74 1.34 1.35 383,400 513.00
TNDT  4.90 4.96 4.88 4.96 +0.08 +1.64 4.88 4.94 3,700 18.08
TNH  39.00 39.75 39.00 39.50 +0.50 +1.28 39.50 39.75 17,100 674.65
TNP  2.04 2.06 2.02 2.06 -0.02 -0.96 2.04 2.06 175,100 356.67
TSF  0.06 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 5,758,366 297.93
TVD  1.39 1.42 1.39 1.41 +0.01 +0.71 1.40 1.41 406,200 568.13
TVT  1.01 1.03 1.01 1.02 +0.01 +0.99 1.01 1.02 246,400 251.52
WINNER  3.22 3.42 3.22 3.32 +0.10 +3.11 3.32 3.34 256,502 845.91

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
COMAN  3.32 3.40 3.32 3.40 +0.08 +2.41 3.36 3.40 51,500 173.00
ICN  2.40 2.46 2.38 2.40 +0.02 +0.84 2.40 2.42 2,160,100 5,227.39
IRCP  1.23 1.26 1.23 1.23 0.00 0.00 1.23 1.25 145,900 181.23
ITEL  2.82 2.90 2.80 2.86 +0.06 +2.14 2.82 2.88 1,034,900 2,928.14
NETBAY  34.75 36.25 34.75 36.00 +1.25 +3.60 36.00 36.25 410,900 14,715.95
PLANET  1.52 1.62 1.52 1.59 +0.07 +4.61 1.51 1.60 8,600 13.38
SIMAT  2.66 2.66 2.50 2.56 -0.08 -3.03 2.56 2.58 2,312,400 5,955.35
SKY  14.30 14.70 14.20 14.70 +0.40 +2.80 14.60 14.70 427,500 6,150.49
SPVI  1.41 1.47 1.40 1.40 0.00 0.00 1.40 1.41 10,646,100 15,242.82
UPA  0.47 0.47 0.45 0.45 -0.02 -4.26 0.45 0.46 8,409,300 3,849.11
VCOM  3.12 3.20 3.12 3.12 +0.02 +0.65 3.12 3.16 550,300 1,739.33
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่