สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/02/2018 15:34:05
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,790.27 -10.89 -0.60 1,808.58 1,789.11 9,612,526 65,164.79
SET50 1,171.54 -2.21 -0.19 1,181.76 1,170.81 1,143,490 48,740.36
SET100 2,601.75 -8.29 -0.32 2,626.40 2,600.32 1,793,905 55,264.65
sSET 1,037.25 -12.86 -1.22 1,050.70 1,029.47 345,445 1,436.21
SETHD 1,337.18 +6.19 +0.46 1,349.49 1,330.43 529,634 26,456.49
mai 513.04 -4.88 -0.94 519.90 512.02 682,258 1,325.25
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 388 3,775,570
ไม่เปลี่ยนแปลง 377 1,148,878
ลดลง 1,191 5,279,890
สถานะตลาด Open(II)
ข้อมูล ณ วันที่ 21/02/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 18,087.34 325.62
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 16.28 12.34
P/E (เท่า) 18.84 106.66
P/BV (เท่า) 2.17 2.69
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.65 1.57
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  8.20 8.20 8.15 8.15 -0.05 -0.61 8.15 8.25 59,700 489.46
AU  13.90 13.90 13.50 13.60 -0.30 -2.16 13.60 13.70 2,308,227 31,580.62
FC  0.47 0.48 0.46 0.47 0.00 0.00 0.46 0.47 2,366,200 1,112.15
HOTPOT  1.38 1.38 1.34 1.35 -0.02 -1.46 1.34 1.35 198,700 268.76
KASET  2.56 2.60 2.46 2.50 -0.08 -3.10 2.48 2.50 606,400 1,525.90
MM  4.38 4.38 4.36 4.38 0.00 0.00 4.38 4.40 262,100 1,147.02
SUN  5.30 5.30 5.20 5.20 -0.10 -1.89 5.15 5.20 1,521,200 7,957.52
TACC  4.54 4.70 4.54 4.58 +0.04 +0.88 4.58 4.60 1,773,400 8,205.82
TMILL  4.80 4.80 4.64 4.64 -0.16 -3.33 4.62 4.66 1,667,500 7,849.25
XO  4.70 4.78 4.68 4.68 -0.06 -1.27 4.68 4.72 137,500 647.79

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  1.19 1.20 1.18 1.19 0.00 0.00 1.18 1.19 898,545 1,062.39
BGT  1.33 1.33 1.28 1.29 -0.02 -1.53 1.29 1.30 235,600 304.20
BIZ  3.62 3.72 3.62 3.62 0.00 0.00 3.60 3.62 77,900 284.84
ECF  7.70 7.80 7.60 7.70 0.00 0.00 7.65 7.70 16,859,314 129,671.86
HPT  1.18 1.20 1.18 1.19 +0.01 +0.85 1.18 1.19 253,800 302.39
JUBILE  24.20 24.60 23.70 23.90 +0.70 +3.02 23.80 23.90 575,706 13,904.58
MOONG  5.25 5.30 5.25 5.30 0.00 0.00 5.25 5.30 69,700 367.58
NPK  27.25 27.25 27.00 27.00 -0.25 -0.92 26.25 28.00 1,200 32.48
OCEAN  0.70 0.72 0.67 0.67 -0.03 -4.29 0.66 0.67 3,251,800 2,223.74
TM  2.34 2.36 2.26 2.30 -0.04 -1.71 2.30 2.32 111,800 256.40

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  11.60 11.90 11.40 11.90 +0.30 +2.59 11.50 11.80 1,437,100 16,694.95
AF  0.90 0.90 0.88 0.88 -0.01 -1.12 0.88 0.89 93,400 83.17
AIRA  2.20 2.20 2.18 2.18 0.00 0.00 2.18 2.20 34,900 76.18
ASN  4.48 4.48 4.32 4.32 -0.12 -2.70 4.32 4.36 150,900 662.73
BROOK  0.73 0.74 0.72 0.72 -0.02 -2.70 0.72 0.73 3,897,500 2,821.84
GCAP  5.75 6.15 5.10 5.35 -0.45 -7.76 5.35 5.40 4,703,370 25,214.79
LIT <XD> 9.80 9.95 9.75 9.90 -0.20 -1.98 9.85 9.90 817,690 8,043.15
SGF  0.15 0.16 0.15 0.16 +0.01 +6.67 0.15 0.16 48,298,500 7,539.97

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  4.84 5.00 4.78 4.80 +0.04 +0.84 4.80 4.82 1,732,298 8,513.08
ADB  1.52 1.53 1.42 1.44 -0.07 -4.64 1.43 1.44 10,477,030 15,389.78
BM  3.16 3.18 3.14 3.16 0.00 0.00 3.14 3.16 97,900 309.11
CHO  1.77 1.79 1.77 1.78 +0.01 +0.56 1.77 1.78 512,000 908.35
CHOW  5.55 5.60 5.30 5.40 -0.05 -0.92 5.35 5.40 302,300 1,646.05
CIG  0.47 0.47 0.46 0.47 +0.02 +4.44 0.46 0.47 1,007,800 468.25
COLOR  1.19 1.20 1.18 1.18 -0.01 -0.84 1.18 1.19 63,600 75.59
CPR  6.10 6.20 5.80 5.85 -0.30 -4.88 5.80 5.85 4,747,201 28,659.40
FPI  4.20 4.20 4.10 4.14 -0.04 -0.96 4.12 4.16 233,600 965.02
GTB  0.98 0.99 0.95 0.95 -0.02 -2.06 0.94 0.95 1,160,400 1,113.58
KCM  2.96 3.10 2.76 3.08 -0.28 -8.33 3.06 3.08 10,677,100 31,696.07
LVT <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
MBAX  4.84 4.84 4.78 4.78 -0.08 -1.65 4.78 4.80 167,500 802.73
MGT  2.50 2.52 2.46 2.46 -0.02 -0.81 2.46 2.48 292,100 725.73
NDR  3.50 3.56 3.48 3.48 -0.06 -1.69 3.48 3.50 171,200 596.57
PDG  3.82 3.82 3.78 3.80 0.00 0.00 3.80 3.82 172,000 653.81
PIMO  1.82 1.83 1.79 1.79 -0.04 -2.19 1.78 1.79 352,700 635.16
PJW  2.30 2.32 2.30 2.32 +0.02 +0.87 2.30 2.32 176,300 405.57
PPM  2.76 2.76 2.76 2.76 -0.06 -2.13 2.74 2.76 11,400 31.46
RWI  2.20 2.20 2.04 2.06 +0.12 +6.19 2.06 2.08 16,219,000 34,539.08
SALEE  1.26 1.27 1.23 1.23 -0.04 -3.15 1.22 1.23 1,166,400 1,452.15
SANKO  1.25 1.25 1.23 1.23 -0.02 -1.60 1.23 1.24 792,000 981.76
SELIC  2.46 2.52 2.44 2.44 -0.06 -2.40 2.42 2.44 37,900 92.95
SWC  16.80 16.90 16.70 16.80 +0.10 +0.60 16.80 16.90 71,100 1,193.98
TAPAC  11.10 11.30 10.30 10.90 -0.10 -0.91 10.90 11.00 2,193,710 23,744.06
TMC  1.32 1.32 1.28 1.29 -0.02 -1.53 1.28 1.29 835,500 1,076.86
TMI  0.99 0.99 0.97 0.97 -0.01 -1.02 0.96 0.97 213,600 208.18
TMW  64.00 64.25 63.25 63.75 -0.25 -0.39 63.75 64.00 58,300 3,724.38
TPAC  10.50 10.50 10.10 10.10 -0.50 -4.72 10.10 10.30 315,700 3,230.86
UAC  4.94 5.05 4.86 4.88 0.00 0.00 4.88 4.90 940,775 4,639.04
UBIS  5.00 5.00 4.98 5.00 0.00 0.00 4.98 5.00 149,600 747.71
UEC  2.06 2.14 2.06 2.08 +0.02 +0.97 2.06 2.10 746,000 1,571.09
UKEM  1.15 1.15 1.12 1.13 -0.02 -1.74 1.12 1.13 1,277,200 1,452.26
UREKA  0.63 0.63 0.61 0.63 +0.01 +1.61 0.61 0.62 582,900 360.97
YUASA  20.90 21.10 20.50 20.50 -0.30 -1.44 20.50 20.60 88,200 1,835.00
ZIGA  5.15 5.25 5.10 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 6,327,500 32,764.96

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ARROW  12.50 12.60 12.50 12.50 -0.10 -0.79 12.40 12.50 198,100 2,478.00
BKD  3.42 3.50 3.38 3.38 -0.04 -1.17 3.38 3.40 9,157,687 31,569.09
BSM  0.72 0.74 0.72 0.72 +0.02 +2.86 0.72 0.73 3,302,850 2,391.45
BTW  2.30 2.30 2.26 2.26 -0.02 -0.88 2.26 2.28 1,175,500 2,658.45
CHEWA  1.21 1.21 1.18 1.18 -0.02 -1.67 1.17 1.18 2,331,462 2,778.77
CRD  1.30 1.31 1.29 1.29 0.00 0.00 1.29 1.30 675,601 878.36
DIMET  1.48 1.48 1.41 1.41 -0.07 -4.73 1.41 1.42 1,016,900 1,471.92
FLOYD  2.66 2.68 2.56 2.58 -0.08 -3.01 2.58 2.60 2,081,500 5,456.61
FOCUS  1.12 1.12 1.10 1.11 0.00 0.00 1.10 1.11 585,000 648.96
HYDRO  1.46 1.48 1.46 1.47 +0.01 +0.68 1.47 1.48 173,082 253.64
JSP  0.70 0.71 0.70 0.70 0.00 0.00 0.70 0.71 3,422,900 2,397.05
K  5.00 5.10 5.00 5.05 0.00 0.00 5.05 5.10 486,111 2,458.62
NVD  4.66 4.70 4.54 4.62 -0.04 -0.86 4.60 4.62 4,188,700 19,331.13
PPS  1.58 1.59 1.54 1.55 -0.02 -1.27 1.54 1.55 1,940,200 3,031.06
SMART  0.88 0.88 0.84 0.84 -0.04 -4.55 0.83 0.85 298,605 252.17
STAR  7.35 7.45 7.25 7.30 -0.10 -1.35 7.30 7.35 618,600 4,526.81
T  0.05 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 23,002,100 1,150.11
THANA  2.34 2.34 2.30 2.30 -0.04 -1.71 2.28 2.30 983,400 2,274.15
TITLE  3.70 3.74 3.66 3.72 +0.04 +1.09 3.70 3.72 5,955,522 22,048.37
VTE  1.70 1.71 1.68 1.68 -0.02 -1.18 1.67 1.68 826,776 1,396.46

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AGE  1.57 1.57 1.52 1.54 -0.03 -1.91 1.53 1.54 1,002,542 1,545.19
AIE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PSTC  0.79 0.80 0.78 0.80 +0.01 +1.27 0.79 0.80 22,940,200 18,121.02
QTC  10.90 11.00 10.90 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 9,300 101.55
SEAOIL  2.52 2.56 2.50 2.50 -0.02 -0.79 2.50 2.52 554,600 1,392.10
SR  2.36 2.38 2.20 2.28 -0.10 -4.20 2.22 2.28 593,600 1,342.63
SSP  7.85 7.95 7.80 7.85 0.00 0.00 7.85 7.90 2,110,500 16,612.97
TAKUNI  0.95 0.98 0.93 0.93 -0.03 -3.12 0.93 0.95 897,400 849.05
TPCH  14.60 14.70 14.10 14.10 -0.40 -2.76 14.00 14.10 1,851,100 26,743.12
TRT  2.98 2.98 2.96 2.96 0.00 0.00 2.96 2.98 1,900 5.63
TSE  4.12 4.12 3.98 4.00 -0.12 -2.91 3.98 4.00 2,444,800 9,796.53
UMS  1.35 1.35 1.31 1.35 +0.05 +3.85 1.32 1.35 4,800 6.44
UWC  0.09 0.10 0.08 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 5,851,300 527.45

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADAM <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  1.98 2.00 1.98 1.99 0.00 0.00 1.98 1.99 296,300 588.37
AMA  16.60 16.80 16.30 16.60 +0.10 +0.61 16.50 16.60 2,042,600 33,948.47
ARIP  0.68 0.68 0.66 0.67 0.00 0.00 0.67 0.68 833,000 559.90
ATP30  1.91 1.92 1.86 1.87 -0.04 -2.09 1.86 1.87 4,272,217 8,064.50
AUCT  5.85 5.90 5.75 5.80 -0.10 -1.69 5.75 5.80 204,200 1,186.18
BOL  2.06 2.08 2.04 2.04 -0.02 -0.97 2.04 2.06 269,210 551.93
CHUO <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  2.04 2.12 2.04 2.06 +0.02 +0.98 2.06 2.08 1,545,000 3,214.92
D  9.30 9.30 9.10 9.25 -0.05 -0.54 9.20 9.25 649,500 5,976.63
DCORP  3.06 3.22 2.98 3.10 -0.12 -3.73 3.08 3.10 1,815,300 5,583.17
DNA  0.58 0.59 0.55 0.55 -0.02 -3.51 0.55 0.56 5,223,800 2,939.04
EFORL  0.05 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 15,043,010 744.24
ETE  2.68 2.72 2.66 2.66 -0.02 -0.75 2.66 2.68 861,700 2,309.79
FSMART  11.50 11.60 10.80 10.90 -0.70 -6.03 10.80 10.90 12,227,700 135,210.68
FVC  2.10 2.18 2.08 2.10 +0.06 +2.94 2.08 2.10 7,121,239 15,204.81
HARN  3.26 3.26 3.20 3.20 -0.04 -1.23 3.18 3.20 813,000 2,634.73
JKN  16.00 16.10 15.50 15.70 -0.30 -1.88 15.60 15.70 1,534,700 24,161.24
KIAT  0.53 0.53 0.52 0.52 0.00 0.00 0.52 0.53 1,307,700 691.41
KOOL  2.32 2.40 2.30 2.32 +0.02 +0.87 2.32 2.34 5,889,500 13,838.14
LDC  1.28 1.29 1.25 1.27 -0.01 -0.78 1.26 1.27 185,500 234.50
MPG  0.39 0.40 0.39 0.39 0.00 0.00 0.39 0.40 1,533,800 598.20
NBC  0.88 0.88 0.86 0.86 -0.02 -2.27 0.86 0.88 1,300 1.13
NCL  2.26 2.36 2.16 2.22 -0.04 -1.77 2.20 2.22 5,402,600 12,235.04
NEWS  0.01 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 8,116,010 81.53
NINE  1.49 1.49 1.49 1.49 +0.01 +0.68 1.48 1.50 1,000 1.49
OTO  3.48 3.48 3.46 3.46 -0.02 -0.57 3.46 3.48 79,700 276.84
PHOL  2.28 2.28 2.20 2.22 -0.02 -0.89 2.22 2.24 283,700 636.68
PICO  7.00 7.05 6.85 6.85 -0.15 -2.14 6.80 6.85 35,625 248.14
PORT  7.50 7.60 7.15 7.40 -0.30 -3.90 7.35 7.40 6,456,609 47,636.20
QLT  5.05 5.20 5.00 5.05 -0.05 -0.98 5.00 5.05 63,000 316.69
RP  4.98 5.00 4.94 4.94 -0.04 -0.80 4.94 4.98 136,000 674.35
SE  2.72 2.74 2.70 2.74 +0.04 +1.48 2.74 2.76 278,500 759.85
SPA  21.20 21.40 21.00 21.00 -0.20 -0.94 21.00 21.10 556,600 11,735.31
THMUI  2.22 2.22 2.16 2.16 -0.06 -2.70 2.16 2.18 2,878,700 6,284.90
TNDT  7.35 7.40 7.15 7.25 -0.05 -0.68 7.20 7.30 182,500 1,320.72
TNH  38.25 38.75 38.25 38.25 0.00 0.00 38.00 38.25 57,400 2,204.90
TNP  2.46 2.50 2.44 2.44 -0.02 -0.81 2.42 2.44 387,000 950.78
TSF  0.08 0.09 0.07 0.09 +0.01 +12.50 0.08 0.09 36,035,419 2,885.53
TVD  2.12 2.12 2.06 2.12 0.00 0.00 2.12 2.14 485,500 1,016.55
TVT  1.33 1.34 1.31 1.33 0.00 0.00 1.32 1.33 204,000 270.24
WINNER  3.90 3.90 3.86 3.88 -0.04 -1.02 3.86 3.88 121,800 471.44

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
COMAN  6.90 6.90 6.70 6.70 -0.20 -2.90 6.70 6.75 33,000 223.90
ICN  2.92 2.98 2.82 2.84 -0.08 -2.74 2.82 2.84 8,906,100 25,842.45
IRCP  1.77 1.77 1.73 1.73 -0.02 -1.14 1.73 1.75 265,400 463.52
ITEL  4.80 4.80 4.60 4.60 -0.20 -4.17 4.60 4.62 1,153,700 5,352.25
NETBAY  36.50 37.00 34.75 35.00 -1.00 -2.78 34.75 35.00 607,900 21,849.55
PLANET  2.20 2.26 2.20 2.22 +0.02 +0.91 2.20 2.24 2,900 6.47
SIMAT  3.62 3.64 3.44 3.52 -0.12 -3.30 3.50 3.52 8,819,686 31,143.55
SKY  17.90 17.90 17.20 17.40 -0.30 -1.69 17.30 17.40 988,100 17,340.27
SPVI  1.80 1.80 1.76 1.77 -0.03 -1.67 1.76 1.77 3,136,200 5,586.20
UPA  0.43 0.43 0.40 0.41 -0.01 -2.38 0.40 0.41 9,508,900 3,965.34
VCOM  3.98 3.98 3.82 3.90 -0.08 -2.01 3.88 3.90 2,678,300 10,438.57
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่