สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/06/2018 11:24:36
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,644.78 -19.48 -1.17 1,664.97 1,640.60 4,676,114 21,039.64
SET50 1,075.61 -15.01 -1.38 1,091.31 1,072.67 453,799 15,914.86
SET100 2,386.12 -32.50 -1.34 2,420.21 2,379.71 658,952 17,211.20
sSET 896.95 -6.82 -0.75 905.37 888.27 119,288 180.33
SETHD 1,224.45 -17.17 -1.38 1,241.26 1,222.26 206,759 7,006.89
mai 445.87 -3.13 -0.70 449.89 445.53 330,028 2,561.33
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 307 1,571,858
ไม่เปลี่ยนแปลง 357 397,402
ลดลง 998 2,961,705
สถานะตลาด Open(I)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

Top 20

Go

มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ มูลค่า
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5001P1809G  292,699.90 1.81 +0.26 +16.77
S5028P1809A  183,984.10 1.28 +0.15 +13.27
S5013P1809B  159,108.65 1.49 +0.22 +17.32
S5013P1809A  95,915.23 2.34 +0.26 +12.50
S5001P1809F  71,023.62 2.14 +0.22 +11.46
S5001C1809F  54,764.40 0.63 -0.11 -14.86
S5013C1809B  45,198.07 0.28 -0.08 -22.22
S5001P1806G  38,117.53 1.11 +0.44 +65.67
S5013C1809C  27,654.77 0.26 -0.08 -23.53
S5013P1809D  25,172.34 0.95 -2.05 -68.33
S5001P1806I  22,568.74 2.78 +0.72 +34.95
S5013C1809A  22,542.06 0.15 -0.05 -25.00
S5001P1806F  21,745.26 2.30 +0.20 +9.52
GPSC01P1808A  17,913.05 1.27 +0.13 +11.40
S5001P1808B  15,769.85 1.44 +0.16 +12.50
ADVA28P1810A  15,022.02 0.54 +0.07 +14.89
S5001C1807A  13,482.21 0.24 -0.07 -22.58
S5001P1806H  13,253.43 2.82 +0.20 +7.63
S5013P1806D  12,719.85 0.21 +0.11 +110.00
S5028C1809A  11,825.99 0.23 -0.07 -23.33

ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5001P1809G  163,186,500 1.81 +0.26 +16.77
S5013C1809B  151,078,600 0.28 -0.08 -22.22
S5028P1809A  144,263,900 1.28 +0.15 +13.27
S5013C1809A  138,197,800 0.15 -0.05 -25.00
S5013P1809B  109,923,800 1.49 +0.22 +17.32
S5013C1809C  100,719,900 0.26 -0.08 -23.53
S5001C1809F  85,096,600 0.63 -0.11 -14.86
S5013P1806D  66,019,300 0.21 +0.11 +110.00
S5001C1807A  52,722,100 0.24 -0.07 -22.58
S5028C1809A  48,384,000 0.23 -0.07 -23.33
IRPC01C1808A  46,786,800 0.09 -0.01 -10.00
S5013P1809A  41,159,100 2.34 +0.26 +12.50
S5001C1809G  37,778,800 0.26 -0.06 -18.75
S5001P1806G  37,452,700 1.11 +0.44 +65.67
AOT01C1808A  35,090,000 0.28 -0.03 -9.68
S5001C1807B  34,125,100 0.15 -0.06 -28.57
S5001P1809F  33,395,100 2.14 +0.22 +11.46
S5001C1808B  32,602,500 0.32 -0.08 -20.00
CPN28C1810A  31,475,800 0.15 0.00 0.00
ADVA28P1810A  29,329,000 0.54 +0.07 +14.89

ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5013P1806D   66,019,300 0.21 +0.11 +110.00
TOP01C1808B   60,200 0.02 +0.01 +100.00
BEC08C1809A   100 0.02 +0.01 +100.00
SCB01C1808B   300,000 0.02 +0.01 +100.00
S5013P1806B   892,400 1.36 +0.57 +72.15
KCE28C1808A   16,383,100 0.12 +0.05 +71.43
S5028P1806B   12,853,100 0.75 +0.30 +66.67
S5006P1806A   5,524,600 0.05 +0.02 +66.67
S5001P1806G   37,452,700 1.11 +0.44 +65.67
KCE24C1808A   6,045,900 0.16 +0.06 +60.00
KCE07C1808A   224,000 0.12 +0.04 +50.00
S5006P1806B   262,300 0.82 +0.26 +46.43
S5013P1806E   557,500 2.18 +0.64 +41.56
PTTG24P1808A   3,968,100 0.25 +0.07 +38.89
KCE13C1808A   15,970,800 0.26 +0.07 +36.84
KCE08C1809A   1,885,700 0.42 +0.11 +35.48
S5001P1806I   8,418,300 2.78 +0.72 +34.95
S5008P1806B   558,400 1.44 +0.37 +34.58
WORK13C1810A   500,000 0.04 +0.01 +33.33
PTT24P1808A   1,520,000 0.04 +0.01 +33.33

ราคาลดลง 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
BJC23C1806A  455,100 0.01 -0.04 -80.00
S5013P1809D  27,621,800 0.95 -2.05 -68.33
WHA24C1807A  10,000 0.02 -0.04 -66.67
PTT13C1812A  23,407,200 0.37 -0.63 -63.00
BCP28C1809A  92,000 0.04 -0.06 -60.00
ADVA23C1806A  1,700,000 0.04 -0.05 -55.56
BH01C1806B  33,000 0.01 -0.01 -50.00
CBG01C1806A  1,950,000 0.01 -0.01 -50.00
EPG13C1808A  1,700 0.02 -0.02 -50.00
PTT13P1812A  4,832,000 0.50 -0.50 -50.00
S5013C1806C  800 0.01 -0.01 -50.00
S5001C1806H  134,400 0.01 -0.01 -50.00
TRUE28C1808A  3,860,900 0.01 -0.01 -50.00
TRUE28C1807A  300 0.01 -0.01 -50.00
HMPR28C1807A  330,000 0.01 -0.01 -50.00
BANP28C1807A  15,000 0.01 -0.01 -50.00
SGP28C1809A  370,000 0.01 -0.01 -50.00
BEAU07C1809A  800,000 0.01 -0.01 -50.00
BJC01C1807B  510,000 0.01 -0.01 -50.00
S5006C1806A  10,000,000 0.01 -0.01 -50.00
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่