สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/10/2017 00:30:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,692.58 +9.15 +0.54 1,696.50 1,673.01 11,052,411 68,766.14
SET50 1,079.07 +4.70 +0.44 1,082.21 1,065.27 1,496,418 42,585.39
SET100 2,430.09 +11.84 +0.49 2,437.29 2,399.33 2,750,694 53,341.66
sSET 1,089.45 +12.34 +1.15 1,089.45 1,073.93 553,970 3,752.87
SETHD 1,239.64 +4.78 +0.39 1,243.95 1,223.78 773,005 16,558.89
mai 564.54 +4.05 +0.72 568.92 560.21 547,315 1,521.29
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 881 5,548,968
ไม่เปลี่ยนแปลง 413 1,466,856
ลดลง 666 4,495,110
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

Top 20

Go

มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ มูลค่า
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5001C1712G  163,525.45 1.43 +0.10 +7.52
S5013P1712E  160,293.71 0.78 -0.06 -7.14
S5013C1712D  142,706.01 0.64 +0.07 +12.28
S5028P1712C  137,719.83 0.57 -0.08 -12.31
S5001C1712F  126,800.73 1.60 +0.09 +5.96
S5001P1712H  94,582.02 1.25 -0.09 -6.72
S5028C1712B  90,554.86 0.91 +0.11 +13.75
S5028P1712D  82,963.29 0.66 -0.06 -8.33
S5028C1712C  80,692.95 0.50 +0.05 +11.11
S5001C1710B  75,198.61 1.28 +0.04 +3.23
WORK01C1801A  63,574.71 1.94 +0.35 +22.01
WORK13C1802A  63,457.28 1.27 +0.38 +42.70
S5013C1712E  51,977.10 0.37 +0.04 +12.12
S5001C1712H  49,037.71 0.72 +0.07 +10.77
WORK28C1802A  45,730.38 1.14 +0.33 +40.74
S5001P1712F  43,468.56 0.64 -0.05 -7.25
S5013P1712D  41,125.70 0.37 -0.05 -11.90
S5013C1712C  34,202.29 0.96 +0.08 +9.09
S5028C1712D  33,659.98 0.35 +0.03 +9.38
S5013P1712C  29,209.11 0.23 -0.04 -14.81

ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5013C1712D  235,249,500 0.64 +0.07 +12.28
S5028P1712C  214,807,100 0.57 -0.08 -12.31
S5013P1712E  194,663,100 0.78 -0.06 -7.14
S5028C1712C  176,131,200 0.50 +0.05 +11.11
S5013C1712E  153,017,500 0.37 +0.04 +12.12
S5001C1712G  121,495,900 1.43 +0.10 +7.52
S5028P1712D  116,539,600 0.66 -0.06 -8.33
S5013P1712C  115,115,000 0.23 -0.04 -14.81
S5028C1712B  108,499,400 0.91 +0.11 +13.75
S5028C1712D  105,637,600 0.35 +0.03 +9.38
S5013P1712D  101,066,400 0.37 -0.05 -11.90
S5001C1712F  82,879,200 1.60 +0.09 +5.96
S5001C1712H  74,015,100 0.72 +0.07 +10.77
S5001P1712H  71,066,600 1.25 -0.09 -6.72
S5001P1712F  62,759,500 0.64 -0.05 -7.25
S5013P1712B  62,047,500 0.10 -0.02 -16.67
S5001C1710B  61,276,500 1.28 +0.04 +3.23
BPP13C1802A  59,704,000 0.25 -0.03 -10.71
WORK13C1802A  57,716,700 1.27 +0.38 +42.70
KBAN13C1802A  56,144,900 0.44 +0.02 +4.76

ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
SAWA08C1711A   70,000 1.54 +0.66 +75.00
CPF13C1712A   1,000 0.03 +0.01 +50.00
TOP23P1803A   200 0.03 +0.01 +50.00
WORK13C1802A   57,716,700 1.27 +0.38 +42.70
KKP28C1711A   9,634,800 0.31 +0.09 +40.91
WORK28C1802A   46,140,500 1.14 +0.33 +40.74
KBAN28P1711A   150,000 0.07 +0.02 +40.00
WORK24C1805A   24,464,400 1.18 +0.30 +34.09
PTTE13P1712A   134,000 0.97 +0.24 +32.88
KKP24C1801A   4,472,400 0.33 +0.08 +32.00
SAWA28C1801A   293,500 1.12 +0.26 +30.23
SAWA28C1803A   33,115,900 0.87 +0.20 +29.85
CPN24C1711A   388,200 0.83 +0.19 +29.69
SAWA08C1801A   3,337,300 1.06 +0.24 +29.27
PTTE01P1710A   5,968,400 1.33 +0.30 +29.13
PTTE11P1801A   2,827,000 0.68 +0.15 +28.30
PTTE28P1801A   14,137,100 0.32 +0.07 +28.00
SAWA13C1712A   1,144,500 1.13 +0.24 +26.97
SAWA24C1801A   933,300 1.09 +0.23 +26.74
WORK23C1807A   19,619,500 1.58 +0.33 +26.40

ราคาลดลง 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
BLA13C1805A  3,131,000 0.21 -0.79 -79.00
S5013C1712F  12,231,800 0.25 -0.75 -75.00
S5008C1712C  18,200 0.32 -0.68 -68.00
DTAC42C1710A  117,000 0.01 -0.02 -66.67
KTC13C1805A  2,109,500 0.36 -0.64 -64.00
GPSC13C1806A  331,300 0.37 -0.63 -63.00
S5001P1710B  1,027,100 0.02 -0.03 -60.00
PTTE01C1710A  26,911,900 0.11 -0.15 -57.69
PTT08C1710A  1,563,100 0.03 -0.04 -57.14
PTTE24C1712A  608,800 0.04 -0.05 -55.56
PTTG28C1804A  6,424,900 0.48 -0.52 -52.00
SUPE28C1711A  520,000 0.01 -0.01 -50.00
BEAU01P1711A  2,229,400 0.01 -0.01 -50.00
BANP08C1711A  1,073,900 0.01 -0.01 -50.00
AAV24C1712A  8,255,000 0.03 -0.02 -40.00
WHA42C1710A  45,000 0.31 -0.18 -36.73
TRUE11C1710A  200,800 0.14 -0.08 -36.36
PTTE07C1803A  445,600 0.65 -0.35 -35.00
HMPR23P1805A  41,000 0.02 -0.01 -33.33
HMPR01P1710A  100 0.02 -0.01 -33.33
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่