สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/06/2017 22:59:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,582.36 +1.45 +0.09 1,585.41 1,581.28 9,453,247 39,211.62
SET50 996.26 +1.30 +0.13 998.28 994.93 1,232,427 22,403.39
SET100 2,251.44 +2.52 +0.11 2,256.21 2,249.35 1,927,443 28,410.35
sSET 1,047.12 +1.20 +0.11 1,050.53 1,046.67 848,800 2,916.97
SETHD 1,212.30 +1.68 +0.14 1,215.29 1,209.28 512,664 7,768.40
mai 576.92 -0.16 -0.03 580.00 576.58 990,657 2,130.99
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 485 3,664,416
ไม่เปลี่ยนแปลง 554 3,796,944
ลดลง 676 2,862,336
สถานะตลาด Closed

Top 20

Go

มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ มูลค่า
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5013P1706D  107,949.03 0.36 -0.04 -10.00
S5028P1709B  80,657.87 0.74 -0.02 -2.63
S5001C1706G  75,898.62 0.53 -0.02 -3.64
S5001C1706F  71,534.68 1.02 0.00 0.00
S5013C1706D  65,494.79 0.63 +0.01 +1.61
S5028C1709B  56,987.77 0.71 0.00 0.00
S5028P1709A  46,071.20 1.06 -0.01 -0.93
S5013C1709B  27,268.40 0.76 0.00 0.00
S5001P1707B  26,490.21 0.76 -0.02 -2.56
DTAC01C1707A  25,265.13 0.86 +0.10 +13.16
S5028C1709A  24,080.93 1.03 +0.01 +0.98
S5028C1707A  22,886.36 0.35 0.00 0.00
DTAC13C1712A  20,390.81 0.87 +0.09 +11.54
TASC28C1712A  19,256.07 0.67 -0.02 -2.90
DTAC01C1710A  18,973.73 0.95 +0.09 +10.47
S5001P1706F  18,652.32 0.67 -0.02 -2.90
S5013P1709B  17,512.48 0.73 -0.02 -2.67
TASC13C1712A  17,362.11 0.75 -0.02 -2.60
KBAN01C1708A  16,379.10 0.94 0.00 0.00
DTAC28C1710A  15,246.14 0.80 +0.09 +12.68

ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5013P1706D  299,910,500 0.36 -0.04 -10.00
S5001C1706G  142,666,000 0.53 -0.02 -3.64
S5028P1709B  108,997,800 0.74 -0.02 -2.63
S5013C1706D  103,493,900 0.63 +0.01 +1.61
S5028C1709B  80,229,000 0.71 0.00 0.00
S5001C1706F  69,371,700 1.02 0.00 0.00
S5028C1707A  65,389,600 0.35 0.00 0.00
S5028P1709A  43,463,400 1.06 -0.01 -0.93
DTAC13C1708A  36,628,900 0.42 +0.08 +23.53
S5013C1709B  35,466,800 0.76 0.00 0.00
S5001P1707B  34,403,000 0.76 -0.02 -2.56
S5001C1706H  32,178,800 0.22 -0.01 -4.35
DTAC01C1707A  30,589,900 0.86 +0.10 +13.16
DTAC01P1707A  28,596,400 0.17 -0.05 -22.73
S5001P1706F  27,837,600 0.67 -0.02 -2.90
TASC28C1712A  27,612,300 0.67 -0.02 -2.90
DTAC13C1712A  24,511,200 0.87 +0.09 +11.54
S5013P1709B  23,691,900 0.73 -0.02 -2.67
S5028C1709A  23,439,600 1.03 +0.01 +0.98
S5028P1707A  22,448,000 0.32 -0.02 -5.88

ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
SAWA42P1707A   300 0.02 +0.01 +100.00
SPAL42C1707A   81,000 0.17 +0.04 +30.77
STEC42C1708A   338,000 0.18 +0.04 +28.57
ERW42C1706A   60,100 0.37 +0.08 +27.59
DTAC28C1707A   13,834,400 0.48 +0.10 +26.32
DTAC23C1708A   16,754,400 0.39 +0.08 +25.81
STEC08C1709A   2,752,200 0.25 +0.05 +25.00
INTU24C1711A   925,000 0.36 +0.07 +24.14
DTAC13C1708A   36,628,900 0.42 +0.08 +23.53
STEC28C1711A   8,620,000 0.27 +0.05 +22.73
STEC11C1708A   3,001,100 0.27 +0.05 +22.73
BEM11C1708A   3,375,000 0.18 +0.03 +20.00
BEM08C1708A   1,137,800 0.12 +0.02 +20.00
BEM01C1706A   6,243,000 0.19 +0.03 +18.75
SPAL11C1708A   1,567,400 0.19 +0.03 +18.75
BEM28C1709A   10,856,800 0.19 +0.03 +18.75
WHA11C1708A   1,831,600 0.32 +0.05 +18.52
DTAC08C1710A   3,480,600 0.68 +0.10 +17.24
CPF11C1706A   410,000 0.07 +0.01 +16.67
STEC13C1801A   4,518,900 0.35 +0.05 +16.67

ราคาลดลง 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
KTC23C1707A  80,000 0.03 -0.03 -50.00
SUPE28C1707A  604,000 0.01 -0.01 -50.00
CPF07C1706A  590,000 0.01 -0.01 -50.00
S5013C1706C  3,100 0.03 -0.02 -40.00
GLOB08C1706A  420,000 0.09 -0.05 -35.71
BLA23C1707A  120,000 0.02 -0.01 -33.33
CPF13C1708A  1,102,200 0.02 -0.01 -33.33
CBG24C1707A  8,900 0.02 -0.01 -33.33
S5013C1706B  66,000 0.07 -0.03 -30.00
KCE01C1706A  2,383,200 0.12 -0.05 -29.41
VNG42C1707A  400,000 0.03 -0.01 -25.00
DTAC08P1709A  2,948,500 0.06 -0.02 -25.00
THCO01C1706A  2,194,800 0.06 -0.02 -25.00
TPIP42C1707A  100,000 0.06 -0.02 -25.00
DTAC01P1707A  28,596,400 0.17 -0.05 -22.73
STPI28C1711A  2,525,200 0.07 -0.02 -22.22
MTLS24C1706A  200,000 0.11 -0.03 -21.43
CPAL28C1707A  440,000 0.08 -0.02 -20.00
CPN11P1708A  59,900 0.04 -0.01 -20.00
DTAC13P1708A  2,156,900 0.04 -0.01 -20.00
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS