สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/08/2017 22:59:50
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,567.52 +0.33 +0.02 1,568.64 1,562.51 6,999,986 37,627.65
SET50 998.51 -0.65 -0.06 999.71 995.02 923,594 21,316.25
SET100 2,237.60 +0.05 +0.00 2,239.40 2,229.81 1,738,813 28,169.46
sSET 989.33 -3.86 -0.39 993.04 987.92 405,768 2,552.11
SETHD 1,179.92 +0.15 +0.01 1,182.33 1,173.88 291,777 8,458.10
mai 534.77 -0.32 -0.06 536.84 529.82 879,392 1,350.61
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 601 2,998,624
ไม่เปลี่ยนแปลง 436 1,498,624
ลดลง 713 3,337,364
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

Top 20

Go

มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ มูลค่า
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5013C1709D  96,565.42 0.82 -0.01 -1.20
S5013P1709D  63,611.67 0.64 -0.01 -1.54
S5001C1709G  60,486.77 0.70 -0.02 -2.78
S5001C1709F  56,190.84 1.03 -0.01 -0.96
S5028P1709A  42,631.27 0.78 0.00 0.00
S5028P1710A  39,379.58 0.69 0.00 0.00
S5001P1709F  28,858.49 0.75 0.00 0.00
S5001P1709G  19,219.22 0.43 0.00 0.00
S5001C1708B  18,546.37 0.68 -0.01 -1.45
S5028C1709B  15,805.80 0.32 0.00 0.00
S5001P1709H  15,800.78 0.38 -0.01 -2.56
S5001C1709I  15,670.90 0.59 -0.02 -3.28
AOT01C1710A  13,816.20 0.81 +0.04 +5.19
ADVA01C1710A  13,674.56 0.77 +0.03 +4.05
ITD28C1803A  13,591.81 0.56 +0.11 +24.44
KCE13C1803A  13,363.69 0.73 -0.03 -3.95
S5013C1709C  11,224.88 0.29 -0.02 -6.45
S5028C1709A  11,165.15 0.88 -0.01 -1.12
TRUE01P1710A  10,559.99 0.69 +0.09 +15.00
CBG13C1712A  10,466.31 0.74 0.00 0.00

ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5013C1709D  117,101,000 0.82 -0.01 -1.20
S5013P1709D  97,113,300 0.64 -0.01 -1.54
S5001C1709G  86,227,500 0.70 -0.02 -2.78
S5028P1710A  57,336,200 0.69 0.00 0.00
S5001C1709F  54,454,700 1.03 -0.01 -0.96
TRUE01C1710A  54,386,100 0.10 -0.05 -33.33
S5028P1709A  54,333,000 0.78 0.00 0.00
S5028C1709B  50,264,100 0.32 0.00 0.00
S5001P1709G  43,725,700 0.43 0.00 0.00
S5001P1709H  40,726,300 0.38 -0.01 -2.56
KCE01C1711A  39,142,900 0.20 -0.01 -4.76
S5013C1709C  38,395,100 0.29 -0.02 -6.45
S5001P1709F  37,871,700 0.75 0.00 0.00
COM713C1802A  28,040,600 0.37 +0.01 +2.78
S5001C1708B  27,528,900 0.68 -0.01 -1.45
S5001C1709I  26,399,600 0.59 -0.02 -3.28
BEAU01P1711A  26,209,000 0.20 0.00 0.00
ITD28C1803A  26,085,500 0.56 +0.11 +24.44
S5001C1709H  25,572,300 0.41 -0.01 -2.38
BIG13C1802A  25,473,000 0.15 -0.02 -11.76

ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
BEC23C1711A   18,825,900 0.02 +0.01 +100.00
GL27C1708A   100 0.02 +0.01 +100.00
CPF27C1709A   1,000 0.07 +0.02 +40.00
ITD01C1710A   9,039,300 0.35 +0.09 +34.62
ITD13C1712A   4,179,700 0.24 +0.06 +33.33
ITD13C1802A   20,116,900 0.49 +0.11 +28.95
BEAU27C1710A   300,000 0.51 +0.11 +27.50
THAI08P1708A   580,800 0.38 +0.08 +26.67
BCPG13C1804A   1,886,100 0.24 +0.05 +26.32
BCH24C1710A   8,224,000 0.20 +0.04 +25.00
ITD24C1801A   440,000 0.15 +0.03 +25.00
BCP24C1712A   1,300 0.30 +0.06 +25.00
BIG24C1712A   200,000 0.05 +0.01 +25.00
TRUE08P1708A   5,646,000 0.50 +0.10 +25.00
TASC13C1709A   100 0.05 +0.01 +25.00
THCO06C1708A   500 0.15 +0.03 +25.00
ITD28C1803A   26,085,500 0.56 +0.11 +24.44
BCP28C1710A   5,805,900 0.26 +0.05 +23.81
ITD42C1803A   380,400 0.48 +0.09 +23.08
ITD11C1805A   3,626,300 0.62 +0.11 +21.57

ราคาลดลง 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
IVL08P1708A  100,000 0.01 -0.08 -88.89
TRUE08C1802A  210,100 0.15 -0.85 -85.00
TKN27C1709A  19,000 0.01 -0.05 -83.33
BLAN23C1807A  680,000 0.20 -0.80 -80.00
AOT23P1807A  361,000 0.20 -0.80 -80.00
MINT08C1803A  2,023,800 0.22 -0.79 -78.22
KTB08C1803A  360,000 0.22 -0.79 -78.22
TVO13C1804A  52,600 0.22 -0.78 -78.00
BA08C1803A  540,000 0.23 -0.78 -77.23
TU13C1804A  123,100 0.25 -0.75 -75.00
CENT08C1803A  1,444,500 0.26 -0.74 -74.00
BEM08C1803A  200 0.27 -0.74 -73.27
THAN13C1804A  446,800 0.27 -0.73 -73.00
SCCC13C1804A  520,000 0.28 -0.72 -72.00
THAN23C1807A  200,000 0.29 -0.71 -71.00
AOT23C1807A  1,728,400 0.31 -0.69 -69.00
TMB42P1708A  106,700 0.01 -0.02 -66.67
ROBI08C1803A  1,260,000 0.34 -0.66 -66.00
CPN08C1803A  360,000 0.36 -0.65 -64.36
SAWA23C1807A  1,270,000 0.36 -0.64 -64.00
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่