สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 09/12/2017 00:30:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,706.52 +3.15 +0.18 1,712.49 1,704.07 10,678,015 55,822.13
SET50 1,100.68 +2.60 +0.24 1,105.04 1,097.44 945,584 28,013.83
SET100 2,467.12 +5.41 +0.22 2,476.89 2,461.52 1,985,605 36,394.86
sSET 1,072.66 -0.72 -0.07 1,079.50 1,071.81 780,361 4,837.14
SETHD 1,264.37 +3.00 +0.24 1,270.54 1,262.64 476,865 10,739.70
mai 538.86 -3.71 -0.68 545.66 538.66 810,479 2,332.10
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 736 5,105,117
ไม่เปลี่ยนแปลง 497 2,169,376
ลดลง 718 4,102,787
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

Top 20

Go

มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ มูลค่า
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5013P1803B  132,190.43 0.62 -0.04 -6.06
S5013P1803A  126,986.58 0.99 -0.03 -2.94
S5001C1712F  115,515.56 1.73 +0.05 +2.98
S5028C1801A  107,866.04 0.61 +0.03 +5.17
S5013C1803A  75,504.87 1.13 +0.05 +4.63
S5028C1712B  73,251.40 0.57 +0.04 +7.55
S5013P1712E  61,293.88 0.32 -0.05 -13.51
S5001C1712G  57,390.21 1.44 +0.08 +5.88
S5013C1712D  48,989.80 0.32 +0.02 +6.67
IVL28C1803A  41,533.26 0.57 -0.03 -5.00
S5001P1712H  38,134.09 0.90 -0.07 -7.22
S5013C1803B  37,633.88 0.79 +0.03 +3.95
IVL01C1803A  36,992.07 0.85 -0.01 -1.16
S5001C1712H  34,992.53 0.53 +0.04 +8.16
IVL01C1712A  29,386.02 1.03 -0.02 -1.90
KTC13C1806A  27,414.80 0.99 +0.23 +30.26
S5001P1801A  24,243.67 0.72 -0.05 -6.49
S5013C1712C  24,003.01 0.66 +0.04 +6.45
S5028C1712C  23,160.46 0.21 +0.01 +5.00
KTC01C1802A  21,953.69 1.70 +0.27 +18.88

ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5013P1803B  214,768,800 0.62 -0.04 -6.06
S5013P1712E  190,054,300 0.32 -0.05 -13.51
S5028C1801A  171,648,400 0.61 +0.03 +5.17
S5013C1712D  145,724,300 0.32 +0.02 +6.67
S5013P1803A  129,435,200 0.99 -0.03 -2.94
S5028C1712B  121,306,300 0.57 +0.04 +7.55
S5028C1712C  105,396,000 0.21 +0.01 +5.00
IVL28C1803A  70,217,000 0.57 -0.03 -5.00
S5013C1803A  66,736,900 1.13 +0.05 +4.63
S5001C1712F  66,208,000 1.73 +0.05 +2.98
S5001C1712H  64,817,800 0.53 +0.04 +8.16
BANP13C1802A  59,892,600 0.20 0.00 0.00
S5028P1712D  49,917,400 0.18 -0.03 -14.29
S5028P1712E  48,651,800 0.44 -0.04 -8.33
S5013C1803B  46,577,300 0.79 +0.03 +3.95
BEAU01P1804A  46,396,600 0.24 +0.04 +20.00
IVL28C1805A  44,755,700 0.35 0.00 0.00
S5028P1801A  43,884,600 0.46 -0.04 -8.00
IVL01C1803A  42,608,400 0.85 -0.01 -1.16
S5001P1712H  42,279,500 0.90 -0.07 -7.22

ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
UNIQ08C1801A   310,200 0.04 +0.02 +100.00
TRUE23C1802A   5,877,100 0.02 +0.01 +100.00
THCO24C1805A   280,400 0.08 +0.03 +60.00
KTC13C1712A   2,658,800 0.91 +0.34 +59.65
TASC13C1712A   600 0.03 +0.01 +50.00
GPSC13C1806A   34,700,900 0.45 +0.15 +50.00
GPSC08C1805A   9,882,200 0.42 +0.14 +50.00
GPSC24C1807A   2,121,600 0.43 +0.14 +48.28
GPSC28C1806A   15,973,800 0.42 +0.13 +44.83
KTC08C1801A   3,085,800 0.83 +0.25 +43.10
GPSC08C1804A   15,400 1.23 +0.36 +41.38
KTC28C1804A   6,134,200 1.45 +0.41 +39.42
GPSC28C1804A   6,735,500 1.01 +0.27 +36.49
GPSC13C1805A   25,000 1.01 +0.26 +34.67
S5028P1712B   157,000 0.04 +0.01 +33.33
BIG13C1802A   4,226,400 0.04 +0.01 +33.33
KTC24C1804A   199,200 1.20 +0.30 +33.33
THCO42C1804A   458,000 0.12 +0.03 +33.33
AOT13P1802A   735,000 0.04 +0.01 +33.33
GPSC11C1808A   7,958,400 0.62 +0.15 +31.91

ราคาลดลง 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
CKP27C1806A  20,000 0.06 -0.94 -94.00
BDMS28C1712A  51,000 0.08 -0.11 -57.89
STPI24C1804A  100 0.07 -0.08 -53.33
CHG08C1801A  373,800 0.02 -0.02 -50.00
TOP23P1803A  450,000 0.01 -0.01 -50.00
IVL01P1712A  400 0.01 -0.01 -50.00
PTG28C1712A  628,600 0.05 -0.05 -50.00
CHG28C1801A  757,000 0.03 -0.03 -50.00
S5006P1712A  2,167,900 0.01 -0.01 -50.00
CK13C1712A  300,000 0.01 -0.01 -50.00
ADVA42P1712A  41,400 0.13 -0.12 -48.00
CPAL01P1712A  40,200 0.04 -0.03 -42.86
STEC24C1804A  25,000 0.07 -0.05 -41.67
S5013P1712F  26,521,400 0.03 -0.02 -40.00
CHG23C1803A  2,117,500 0.03 -0.02 -40.00
GFPT42C1803A  100 0.05 -0.03 -37.50
S5008P1712A  474,400 0.02 -0.01 -33.33
BCP24C1712A  125,500 0.02 -0.01 -33.33
TTA13C1712A  235,000 0.02 -0.01 -33.33
GUNK28C1801A  369,200 0.02 -0.01 -33.33
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่