สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

Top 20

Go

มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ มูลค่า
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5013P1806A  257,168.50 0.62 +0.05 +8.77
S5013C1806D  181,436.52 0.84 -0.07 -7.69
S5013P1806B  178,567.79 0.66 +0.05 +8.20
S5001P1806F  175,483.95 1.00 +0.04 +4.17
S5013C1806B  152,374.54 0.47 -0.06 -11.32
S5001C1806F  150,653.08 1.10 -0.04 -3.51
S5001P1806H  146,263.96 1.52 +0.05 +3.40
S5028C1806B  135,641.78 0.55 -0.06 -9.84
S5013P1806C  118,523.64 0.94 +0.05 +5.62
S5001P1806I  110,606.54 0.78 +0.04 +5.41
S5028P1806A  102,419.08 0.66 +0.02 +3.12
S5001C1806H  80,988.23 0.78 -0.06 -7.14
S5001C1806G  72,728.59 0.52 -0.05 -8.77
S5028P1806B  72,674.20 0.32 +0.02 +6.67
S5013C1806A  71,851.14 0.46 -0.04 -8.00
S5013C1806C  64,784.87 0.72 -0.05 -6.49
PTT01C1808A  39,928.20 1.18 -0.06 -4.84
CPAL01C1808A  38,831.60 1.04 +0.03 +2.97
S5001P1806G  35,817.93 0.35 +0.03 +9.38
IVL01C1806A  34,525.96 0.76 +0.01 +1.33

ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5013P1806A  415,539,500 0.62 +0.05 +8.77
S5013C1806B  320,858,900 0.47 -0.06 -11.32
S5013P1806B  263,363,300 0.66 +0.05 +8.20
S5028C1806B  248,013,400 0.55 -0.06 -9.84
S5028P1806B  220,709,600 0.32 +0.02 +6.67
S5013C1806D  217,185,700 0.84 -0.07 -7.69
S5001P1806F  175,816,000 1.00 +0.04 +4.17
S5013C1806A  156,182,500 0.46 -0.04 -8.00
S5028P1806A  153,112,900 0.66 +0.02 +3.12
S5001P1806I  141,076,900 0.78 +0.04 +5.41
S5001C1806G  138,719,800 0.52 -0.05 -8.77
S5001C1806F  136,480,800 1.10 -0.04 -3.51
S5013P1806C  127,038,800 0.94 +0.05 +5.62
S5001C1806H  102,525,600 0.78 -0.06 -7.14
S5001P1806G  102,293,400 0.35 +0.03 +9.38
S5001P1806H  96,125,400 1.52 +0.05 +3.40
S5013C1806C  89,345,900 0.72 -0.05 -6.49
PTT13C1808A  87,513,900 0.37 -0.02 -5.13
S5028C1806A  80,784,000 0.28 -0.04 -12.50
PTT13C1810A  74,271,600 0.41 -0.02 -4.65

ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
STEC24C1804A   200 0.03 +0.02 +200.00
CPF11C1804A   800 0.02 +0.01 +100.00
EA13C1806A   100 0.02 +0.01 +100.00
AMAT08C1807A   372,100 0.02 +0.01 +100.00
AOT23P1807A   300 0.02 +0.01 +100.00
TPI28C1808A   106,000 0.02 +0.01 +100.00
CPF01C1804A   2,783,400 0.03 +0.01 +50.00
AMAT24C1805A   25,200 0.03 +0.01 +50.00
BEC13C1806A   321,900 0.04 +0.01 +33.33
TPIP01C1805A   36,700 0.04 +0.01 +33.33
CBG08C1808A   3,999,100 0.04 +0.01 +33.33
CHG11C1807A   5,000 0.04 +0.01 +33.33
CBG28C1808A   1,382,200 0.05 +0.01 +25.00
SIRI01C1808A   10,100 0.05 +0.01 +25.00
CBG01C1806A   10,624,700 0.05 +0.01 +25.00
KBAN08P1805A   2,427,300 0.15 +0.03 +25.00
S5001P1804B   68,513,700 0.33 +0.06 +22.22
CPF06C1809A   1,092,400 0.52 +0.09 +20.93
DTAC23P1807A   50,100 0.06 +0.01 +20.00
MONO28C1808A   345,000 0.06 +0.01 +20.00

ราคาลดลง 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
SAWA07C1804A  847,300 0.02 -0.09 -81.82
KBAN01C1804A  1,422,700 0.01 -0.04 -80.00
CBG23C1806A  200,000 0.01 -0.02 -66.67
IVL28P1806A  101,000 0.03 -0.06 -66.67
THCO24C1807A  220,000 0.04 -0.06 -60.00
CPN11P1805A  25,000 0.02 -0.03 -60.00
AOT01P1804A  885,000 0.02 -0.03 -60.00
S5028C1804A  25,700 0.05 -0.06 -54.55
PTG28C1805A  100,000 0.01 -0.01 -50.00
KBAN08C1805A  30,000 0.01 -0.01 -50.00
PSH08C1805A  20,000 0.01 -0.01 -50.00
GUNK08C1807A  363,000 0.01 -0.01 -50.00
SIRI01C1808B  132,300 0.01 -0.01 -50.00
MTLS13C1805A  2,001,400 0.02 -0.02 -50.00
TKN01C1805A  60,000 0.01 -0.01 -50.00
GPSC28C1807B  138,000 0.08 -0.06 -42.86
PTG13C1806A  2,020,000 0.05 -0.03 -37.50
IRPC24C1805A  149,000 0.20 -0.11 -35.48
TOP13C1806A  975,000 0.02 -0.01 -33.33
KCE23C1807A  3,990,000 0.02 -0.01 -33.33
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่