สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/05/2017 10:48:42
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,570.40 +0.99 +0.06 1,571.99 1,566.81 2,033,366 9,881.55
SET50 992.51 +0.08 +0.01 993.90 990.09 230,441 4,670.16
SET100 2,240.19 +0.97 +0.04 2,243.24 2,234.78 389,955 6,294.32
sSET 1,023.95 +3.13 +0.31 1,024.40 1,021.92 102,492 609.55
SETHD 1,214.48 +0.38 +0.03 1,216.83 1,210.98 57,113 1,427.73
mai 574.45 +1.54 +0.27 574.68 573.59 340,046 752.20
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 509 1,194,855
ไม่เปลี่ยนแปลง 486 552,883
ลดลง 355 624,479
สถานะตลาด Open(I)

Top 20

Go

มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ มูลค่า
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5013P1706D  36,648.25 0.85 0.00 0.00
THAI01C1709A  23,570.88 0.54 +0.03 +5.88
THAI28C1711A  20,644.85 0.52 0.00 0.00
S5028P1706B  16,822.82 0.43 -0.01 -2.27
S5001P1706F  16,671.36 0.90 0.00 0.00
THAI01P1709A  12,214.02 0.85 -0.03 -3.41
S5028P1707A  11,681.28 0.64 -0.01 -1.54
S5028P1709A  11,356.80 1.27 -0.01 -0.78
PTG13C1712A  10,082.72 0.65 +0.02 +3.17
S5001C1706G  9,687.15 0.86 -0.01 -1.15
CBG13C1712A  8,637.15 0.91 +0.05 +5.81
THAI13C1710A  8,141.23 0.37 +0.02 +5.71
TASC13C1712A  7,834.08 0.70 +0.04 +6.06
CBG28C1709A  7,597.80 0.70 +0.05 +7.69
THAI13C1712A  7,477.89 0.56 0.00 0.00
PTG01C1711A  6,441.24 0.62 +0.05 +8.77
CBG01C1709A  5,748.46 0.93 +0.04 +4.49
S5028C1706A  5,721.15 0.43 -0.01 -2.27
CBG13C1709A  5,676.28 0.70 +0.05 +7.69
KCE13C1709A  5,344.09 0.41 -0.01 -2.38

ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5013P1706D  43,100,600 0.85 0.00 0.00
THAI01C1709A  42,488,900 0.54 +0.03 +5.88
S5028P1706B  39,097,000 0.43 -0.01 -2.27
THAI28C1711A  38,278,100 0.52 0.00 0.00
THAI13C1710A  21,202,200 0.37 +0.02 +5.71
S5001P1706F  18,459,500 0.90 0.00 0.00
S5028P1707A  18,252,000 0.64 -0.01 -1.54
PTG13C1712A  15,438,100 0.65 +0.02 +3.17
THAI01P1709A  14,711,600 0.85 -0.03 -3.41
S5028C1706A  13,305,000 0.43 -0.01 -2.27
KCE13C1709A  13,009,400 0.41 -0.01 -2.38
THAI13C1712A  12,842,700 0.56 0.00 0.00
S5013C1706C  12,216,100 0.41 -0.01 -2.38
TKN28C1711A  11,978,900 0.42 +0.03 +7.69
AAV28C1711A  11,661,000 0.20 +0.01 +5.26
KKP28C1711A  11,532,100 0.45 +0.01 +2.27
TASC13C1712A  11,454,300 0.70 +0.04 +6.06
S5001C1706G  11,343,300 0.86 -0.01 -1.15
CBG13C1708A  11,293,000 0.21 +0.02 +10.53
CBG28C1709A  10,781,300 0.70 +0.05 +7.69

ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
TKN08C1707A   5,716,700 0.03 +0.01 +50.00
PTG11C1708A   100,100 0.03 +0.01 +50.00
GL42C1709A   10,300 0.04 +0.01 +33.33
THAI42C1707A   100 0.04 +0.01 +33.33
SAWA24C1706A   1,000 0.27 +0.06 +28.57
GL13C1710A   11,300 0.05 +0.01 +25.00
CHG28C1709A   2,625,100 0.11 +0.02 +22.22
TKN27C1709A   202,000 0.11 +0.02 +22.22
IVL13C1707A   600,800 0.17 +0.03 +21.43
CHG24C1711A   1,000 0.24 +0.04 +20.00
BCH28C1708A   537,000 0.06 +0.01 +20.00
SAWA42P1707A   20,000 0.07 +0.01 +16.67
TKN08C1709A   271,000 0.07 +0.01 +16.67
IVL28C1707A   2,521,100 0.21 +0.03 +16.67
CBG11C1707A   2,527,200 0.37 +0.05 +15.62
CHG13C1708A   358,500 0.08 +0.01 +14.29
BCH13C1710A   3,212,900 0.24 +0.03 +14.29
TPIP23C1712A   100,100 0.08 +0.01 +14.29
PTG13C1710A   10,325,800 0.33 +0.04 +13.79
IVL01C1706A   2,597,900 0.42 +0.05 +13.51

ราคาลดลง 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
GL13C1707A  7,768,500 0.01 -0.01 -50.00
THAI13C1706A  200,000 0.01 -0.01 -50.00
CPF13C1705A  3,400 0.02 -0.01 -33.33
PTTE13P1705A  368,500 0.06 -0.02 -25.00
S5028P1705A  8,000 0.08 -0.02 -20.00
GUNK13C1706A  40,000 0.06 -0.01 -14.29
IRPC24C1706A  19,000 0.07 -0.01 -12.50
CBG24C1707A  7,000 0.07 -0.01 -12.50
TOP08C1705A  8,000 0.16 -0.02 -11.11
ITD01C1705A  4,000 0.16 -0.02 -11.11
IVL13P1710A  305,800 0.26 -0.03 -10.34
IVL01P1706A  583,100 0.37 -0.04 -9.76
KCE11C1705A  219,000 0.28 -0.03 -9.68
KBAN13P1705A  176,900 0.19 -0.02 -9.52
PTTE13C1708A  499,800 0.19 -0.02 -9.52
PTTE24C1712A  200,000 0.61 -0.06 -8.96
SAWA28C1706A  558,300 0.73 -0.07 -8.75
IVL42P1708A  380,300 0.21 -0.02 -8.70
SPRC08C1707A  40,000 0.21 -0.02 -8.70
TOP42P1710A  100,000 0.32 -0.03 -8.57
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS