สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/02/2018 11:11:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,812.72 +3.05 +0.17 1,815.33 1,806.79 3,194,005 15,021.78
SET50 1,176.42 +1.45 +0.12 1,178.52 1,172.45 313,520 8,927.47
SET100 2,621.62 +2.89 +0.11 2,625.99 2,613.90 559,717 11,425.85
sSET 1,064.79 +1.59 +0.15 1,065.02 1,055.53 236,956 820.47
SETHD 1,318.82 +2.09 +0.16 1,321.14 1,315.00 81,347 3,300.48
mai 528.85 +2.54 +0.48 529.20 527.17 283,900 713.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 627 1,475,627
ไม่เปลี่ยนแปลง 575 1,044,349
ลดลง 473 942,682
สถานะตลาด Open(I)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

Top 20

Go

มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ มูลค่า
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5013P1803E  53,971.04 0.62 +0.01 +1.64
KTC13C1808A  27,777.69 1.00 0.00 0.00
KTC13C1809A  23,057.87 0.69 +0.03 +4.55
KTC28C1808A  15,848.33 0.92 +0.04 +4.55
S5028C1803B  13,334.30 0.54 -0.02 -3.57
KTC01C1806A  12,856.42 3.10 +0.02 +0.65
S5028P1803D  12,402.90 0.54 +0.01 +1.89
S5028C1804A  11,780.82 0.80 -0.02 -2.44
CPAL28C1805A  11,764.16 0.65 -0.01 -1.52
S5001C1803G  11,733.52 1.50 -0.02 -1.32
S5001P1803H  11,651.34 0.50 +0.01 +2.04
S5001C1803H  11,051.41 0.81 -0.02 -2.41
S5028C1803A  10,282.62 0.86 -0.03 -3.37
CPAL01C1808A  10,256.50 0.94 -0.02 -2.08
S5001C1803F  10,113.87 1.79 -0.01 -0.56
S5013P1803F  9,728.84 0.86 +0.01 +1.18
S5013C1803D  9,665.22 0.45 -0.01 -2.17
CPAL01C1803A  9,575.72 1.39 0.00 0.00
AOT01C1804A  9,317.49 0.69 -0.02 -2.82
S5001C1804A  8,816.18 1.19 +0.01 +0.85

ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
S5013P1803E  85,497,700 0.62 +0.01 +1.64
KTC13C1809A  33,331,700 0.69 +0.03 +4.55
KTC13C1808A  27,617,600 1.00 0.00 0.00
S5028C1803B  25,103,200 0.54 -0.02 -3.57
S5001P1803H  23,178,800 0.50 +0.01 +2.04
S5028P1803D  22,907,500 0.54 +0.01 +1.89
S5013C1803D  22,267,900 0.45 -0.01 -2.17
CPAL28C1805A  18,246,400 0.65 -0.01 -1.52
KTC28C1808A  17,240,700 0.92 +0.04 +4.55
S5013C1803F  15,213,400 0.40 -0.01 -2.44
S5028C1804A  14,958,900 0.80 -0.02 -2.44
BANP28C1807A  14,614,100 0.36 +0.01 +2.86
S5001C1803H  13,861,600 0.81 -0.02 -2.41
PTTE28C1807A  13,840,700 0.38 +0.01 +2.70
BANP13C1808A  13,218,600 0.43 +0.01 +2.38
S5013P1803D  13,194,100 0.22 0.00 0.00
AOT01C1804A  13,174,900 0.69 -0.02 -2.82
S5001C1803I  12,857,200 0.37 -0.02 -5.13
S5028C1803A  12,073,700 0.86 -0.03 -3.37
IRPC28C1807A  11,504,400 0.29 +0.01 +3.57

ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
DTAC13C1803A   37,000 0.02 +0.01 +100.00
EPG23C1808A   15,000 0.04 +0.01 +33.33
HANA08C1806A   600,000 0.04 +0.01 +33.33
S5001P1803I   35,200 0.04 +0.01 +33.33
KCE23C1807A   300,100 0.06 +0.01 +20.00
LH07C1803A   800,000 0.20 +0.03 +17.65
KCE13C1805A   2,341,000 0.07 +0.01 +16.67
CK13C1806A   300,100 0.07 +0.01 +16.67
CHG01C1802A   1,694,300 0.07 +0.01 +16.67
IVL28C1803A   100 0.60 +0.08 +15.38
BIG13C1804A   435,000 0.08 +0.01 +14.29
WHA23C1802A   1,924,000 0.16 +0.02 +14.29
MTLS24C1803A   1,010,000 0.40 +0.05 +14.29
MINT11P1804A   404,000 0.18 +0.02 +12.50
SAWA07C1804A   89,300 0.54 +0.06 +12.50
SUPE06C1806A   100 0.18 +0.02 +12.50
CHG11C1807A   1,010,500 0.09 +0.01 +12.50
TU08C1805A   1,308,600 0.18 +0.02 +12.50
KCE01C1805B   342,100 0.18 +0.02 +12.50
WHA28C1808A   4,079,400 0.30 +0.03 +11.11

ราคาลดลง 20 อันดับ

หลักทรัพย์ ปริมาณ
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
BEC28C1803A  2,896,400 0.01 -0.02 -66.67
SAWA01P1802A  120,100 0.04 -0.05 -55.56
BEC13C1805A  510,000 0.01 -0.01 -50.00
BLA01C1802A  400 0.01 -0.01 -50.00
TTA24C1804A  624,800 0.03 -0.03 -50.00
THCO42C1804A  80,000 0.01 -0.01 -50.00
MAJO23C1806A  340,000 0.03 -0.02 -40.00
SCB27C1802A  60,000 0.03 -0.02 -40.00
MINT08C1803A  1,010,000 0.04 -0.02 -33.33
S5013P1803B  793,000 0.02 -0.01 -33.33
BIG24C1803A  376,200 0.05 -0.02 -28.57
PTG28C1805A  205,100 0.08 -0.03 -27.27
MAJO06C1802A  100,000 0.12 -0.04 -25.00
TKN08C1805A  2,180,000 0.03 -0.01 -25.00
MALE08C1805A  20,000 0.03 -0.01 -25.00
PTG42C1803A  146,500 0.16 -0.05 -23.81
MINT07C1803A  1,818,600 0.07 -0.02 -22.22
BEC08C1807A  1,250,000 0.07 -0.02 -22.22
PTG13C1803A  2,640,700 0.29 -0.08 -21.62
PTG01C1805A  1,376,100 0.15 -0.04 -21.05
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่