สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/07/2018 20:30:36
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,675.75 +4.69 +0.28 1,681.74 1,665.92 12,533,852 49,264.60
SET50 1,107.43 +4.11 +0.37 1,112.38 1,098.25 2,034,884 35,089.51
SET100 2,453.31 +8.90 +0.36 2,463.51 2,433.71 3,116,867 40,607.08
sSET 892.77 +10.66 +1.21 893.19 882.95 778,747 2,060.78
SETHD 1,274.33 +6.51 +0.51 1,281.48 1,261.87 648,143 16,051.83
SETCLMV 1,062.57 +8.18 +0.78 1,066.69 1,050.97 477,004 12,054.36
SETTHSI 1,060.10 +5.11 +0.48 1,063.75 1,048.42 624,859 23,749.87
mai 432.69 +1.24 +0.29 434.68 432.21 345,287 1,004.04
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 729 6,162,511
ไม่เปลี่ยนแปลง 501 1,933,496
ลดลง 678 4,543,556
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 23/07/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,935.59 275.50
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 59.21 37.76
P/E (เท่า) 17.11 80.22
P/BV (เท่า) 1.92 2.15
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.01 1.84
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETCLMV

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATA  19.60 20.00 19.50 19.70 0.00 0.00 19.70 19.80 17,798,181 351,830.18
AMATAV  6.70 6.75 6.65 6.65 -0.05 -0.75 6.65 6.70 122,500 818.04
BANPU  20.80 21.00 20.60 20.80 -0.10 -0.48 20.80 20.90 48,568,933 1,010,712.39
BCP  34.50 35.50 34.50 35.00 +0.75 +2.19 34.75 35.00 9,309,151 324,743.46
BDMS  26.25 26.75 26.25 26.50 +0.50 +1.92 26.50 26.75 46,247,926 1,225,416.27
BGRIM  25.00 25.50 24.90 25.00 +0.10 +0.40 25.00 25.25 10,027,863 252,199.89
BJC  55.00 55.25 54.25 55.00 -0.25 -0.45 55.00 55.25 3,009,526 164,950.07
BPP  24.10 24.30 24.00 24.20 +0.10 +0.41 24.20 24.30 666,833 16,112.24
CBG  47.00 47.25 45.75 46.00 -1.00 -2.13 46.00 46.25 1,596,752 73,831.83
CK  25.75 26.25 25.75 26.25 +0.50 +1.94 26.00 26.25 4,327,570 112,569.23
CKP  4.06 4.08 4.02 4.04 -0.02 -0.49 4.02 4.04 12,200,000 49,276.19
GLOW  93.25 94.25 93.25 93.50 +0.25 +0.27 93.50 93.75 4,144,060 387,815.59
ICHI  4.80 5.05 4.72 4.96 +0.16 +3.33 4.94 4.96 6,473,800 31,969.31
IRPC  6.35 6.55 6.25 6.55 +0.20 +3.15 6.50 6.55 150,836,092 973,919.69
KSL  3.16 3.22 3.16 3.22 +0.06 +1.90 3.20 3.22 1,874,810 5,992.44
LOXLEY  2.22 2.24 2.22 2.22 -0.02 -0.89 2.22 2.24 667,510 1,483.73
MEGA  41.00 41.25 40.50 41.00 -0.50 -1.20 40.75 41.00 646,620 26,434.24
MILL  1.51 1.51 1.44 1.46 -0.03 -2.01 1.46 1.47 11,445,936 16,767.37
MINT  34.25 35.25 34.25 34.75 +0.25 +0.72 34.50 34.75 10,307,654 358,167.17
PTT  51.25 51.50 50.75 51.00 -0.50 -0.97 51.00 51.25 46,445,010 2,375,593.32
PTTGC  78.75 81.50 78.75 81.00 +1.75 +2.21 80.75 81.00 20,578,749 1,649,758.76
SAMART  7.35 7.40 7.25 7.35 0.00 0.00 7.30 7.35 497,820 3,642.94
SCC  428.00 432.00 426.00 430.00 +4.00 +0.94 430.00 432.00 1,942,080 834,140.59
SCCC  210.00 211.00 209.00 209.00 -1.00 -0.48 209.00 210.00 51,801 10,862.71
SGP  10.80 11.00 10.70 10.90 +0.10 +0.93 10.90 11.00 11,057,811 120,043.63
SPRC  13.90 14.60 13.70 14.50 +0.70 +5.07 14.50 14.60 37,580,132 535,832.58
TASCO  13.90 14.30 13.80 14.20 +0.40 +2.90 14.10 14.20 4,035,901 56,979.23
THCOM  8.25 8.35 8.15 8.20 -0.05 -0.61 8.20 8.25 289,501 2,376.95
TOP  79.25 83.50 78.75 83.00 +3.50 +4.40 83.00 83.25 13,068,039 1,066,833.09
TWPC  9.05 9.15 9.05 9.10 +0.05 +0.55 9.10 9.15 186,200 1,692.30
UTP  11.80 11.80 11.60 11.60 -0.10 -0.85 11.50 11.60 927,700 10,827.86
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่