หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/05/2015 23:00:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,528,319
437
เพิ่มขึ้น
1,055,789
276
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,973,920
570
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,523.86
-2.39
-0.16
1,536.30
1,522.06
6,925,508
38,512.10
 
1,007.68
-3.03
-0.30
1,017.93
1,007.48
763,418
23,325.73
 
2,236.55
-6.21
-0.28
2,258.51
2,236.02
1,356,672
27,454.79
 
1,197.75
-7.31
-0.61
1,215.92
1,197.42
391,160
11,776.71
 
664.74
+0.69
+0.10
670.46
661.66
1,044,427
2,700.05
 
ตลาด :
SET
mai
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์