หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/09/2014 13:19:29
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,686,525
442
เพิ่มขึ้น
1,960,054
283
ไม่เปลี่ยนแปลง
6,901,404
315
ลดลง
 
Intermission
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,591.12
+1.61
+0.10
1,596.23
1,589.13
10,851,647
22,238.12
 
1,061.98
+0.80
+0.08
1,066.20
1,060.39
271,293
8,997.21
 
2,357.47
+3.19
+0.14
2,365.38
2,353.50
836,379
13,927.69
 
1,265.21
-2.99
-0.24
1,271.87
1,264.15
161,983
3,271.95
 
686.23
-0.75
-0.11
691.93
685.05
1,726,161
3,114.03
 
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์