หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/10/2014 23:00:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
11,108,155
521
เพิ่มขึ้น
2,216,730
239
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,883,697
340
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,539.91
+7.19
+0.47
1,540.92
1,534.81
12,782,627
41,724.82
 
1,022.37
+3.95
+0.39
1,024.69
1,018.31
535,580
23,084.92
 
2,266.00
+9.65
+0.43
2,270.19
2,257.37
1,457,356
27,177.62
 
1,200.27
+3.56
+0.30
1,206.53
1,195.07
342,818
15,039.27
 
699.67
+13.57
+1.98
702.13
689.76
2,656,067
7,064.51
 
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์