สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/01/2018 17:24:18
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,831.78 +7.72 +0.42 1,836.68 1,825.07 14,008,153 78,211.14
SET50 1,192.74 +6.96 +0.59 1,195.60 1,186.67 1,829,995 55,054.07
SET100 2,662.20 +12.85 +0.48 2,670.06 2,650.48 2,574,419 63,511.89
sSET 1,074.42 -3.13 -0.29 1,089.19 1,074.42 2,674,585 2,312.08
SETHD 1,347.77 +12.53 +0.94 1,350.38 1,339.26 592,954 20,998.08
mai 530.94 +1.48 +0.28 533.32 529.90 1,557,100 2,139.99
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 688 6,001,697
ไม่เปลี่ยนแปลง 503 4,225,758
ลดลง 741 5,132,870
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

Go
Go
Go
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่