หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/07/2014 23:00:03
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
5,367,550
445
เพิ่มขึ้น
4,345,162
230
ไม่เปลี่ยนแปลง
5,478,652
411
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,543.92
+2.36
+0.15
1,546.04
1,538.48
15,388,910
49,763.59
 
1,034.98
+1.12
+0.11
1,036.95
1,031.38
843,882
21,253.25
 
2,287.96
+2.98
+0.13
2,291.80
2,279.52
2,573,964
34,863.50
 
1,238.88
+1.66
+0.13
1,240.40
1,233.96
368,065
7,932.23
 
577.87
+22.41
+4.03
577.87
557.56
1,736,936
4,880.85
 
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์