หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/11/2015 23:00:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,416,831
400
เพิ่มขึ้น
1,648,860
356
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,534,507
735
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,381.46
-3.46
-0.25
1,391.08
1,377.88
7,074,991
31,988.35
 
886.19
-1.99
-0.22
893.25
883.38
1,280,508
20,525.02
 
1,975.29
-5.37
-0.27
1,990.86
1,970.10
1,640,914
23,020.48
 
1,014.24
+3.88
+0.38
1,017.45
1,008.43
527,858
9,349.53
 
578.52
-3.71
-0.64
585.29
578.28
654,920
1,652.02
 
ตลาด :
SET
mai
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์