หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29/08/2014 10:12:50
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
668,823
242
เพิ่มขึ้น
206,666
241
ไม่เปลี่ยนแปลง
267,640
234
ลดลง
 
Open(I)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,556.80
-2.25
-0.14
1,557.36
1,553.83
880,155
4,453.27
 
1,041.78
-2.62
-0.25
1,042.57
1,039.37
62,383
1,582.38
 
2,305.13
-5.21
-0.23
2,306.68
2,300.25
180,687
3,017.33
 
1,226.31
-4.47
-0.36
1,227.65
1,221.83
20,676
887.44
 
635.52
+2.03
+0.32
636.39
632.31
281,989
1,501.07
 
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์