สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/02/2018 12:20:47
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,805.90 +4.88 +0.27 1,814.83 1,803.66 6,981,526 47,935.58
SET50 1,175.31 +6.21 +0.53 1,180.27 1,172.97 2,476,342 38,520.23
SET100 2,615.75 +11.52 +0.44 2,627.85 2,611.44 2,879,112 42,091.88
sSET 1,055.08 +4.24 +0.40 1,061.39 1,047.46 310,785 1,104.67
SETHD 1,329.84 +18.26 +1.39 1,336.13 1,323.02 215,290 14,638.27
mai 522.28 -1.99 -0.38 526.34 522.23 369,081 1,049.88
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 441 1,889,904
ไม่เปลี่ยนแปลง 485 614,525
ลดลง 896 2,832,735
สถานะตลาด Open(I)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

Go
Go
Go
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่