สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/04/2017 22:59:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,570.02 +3.74 +0.24 1,573.39 1,567.55 8,309,611 38,082.00
SET50 995.83 +1.97 +0.20 998.69 994.60 943,039 22,416.93
SET100 2,242.98 +5.22 +0.23 2,248.28 2,239.78 2,139,867 27,867.92
sSET 1,032.51 +0.52 +0.05 1,036.70 1,031.13 376,306 1,414.97
SETHD 1,245.70 +7.30 +0.59 1,245.70 1,237.05 359,772 10,572.99
mai 582.34 -1.17 -0.20 587.18 582.31 896,405 2,036.34
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 545 4,310,542
ไม่เปลี่ยนแปลง 542 2,061,938
ลดลง 609 2,757,758
สถานะตลาด Closed

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  248.00 249.00 248.00 248.00 0.00 0.00 245.00 248.00 1,800 446.50
EE  1.29 1.29 1.25 1.27 0.00 0.00 1.27 1.28 1,893,600 2,410.65
GFPT  17.60 17.80 17.10 17.40 -0.10 -0.57 17.30 17.40 6,912,802 120,102.66
LEE  3.00 3.02 2.96 3.00 0.00 0.00 2.98 3.00 647,300 1,934.63
STA  18.00 18.50 17.90 18.50 +0.80 +4.52 18.40 18.50 23,262,102 424,085.07
TLUXE  10.40 10.60 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.20 10.30 1,702,800 17,638.39
TRUBB  2.12 2.16 2.08 2.08 0.00 0.00 2.08 2.10 11,758,400 24,899.94
TWPC  10.70 10.70 10.50 10.50 -0.20 -1.87 10.50 10.60 1,348,900 14,289.62
UPOIC  6.50 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 6.45 6.60 15,000 97.50
UVAN  6.75 6.75 6.65 6.70 0.00 0.00 6.70 6.80 620,500 4,161.48
VPO  1.39 1.41 1.38 1.38 0.00 0.00 1.38 1.39 2,164,110 3,008.20

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  2.34 2.36 2.32 2.34 +0.02 +0.86 2.34 2.36 2,361,150 5,521.86
ASIAN  5.40 5.50 5.40 5.50 +0.15 +2.80 5.45 5.50 1,128,500 6,160.78
BR  6.50 6.55 6.35 6.40 -0.10 -1.54 6.40 6.45 3,279,900 21,035.01
BRR  15.00 15.00 14.90 15.00 0.00 0.00 15.00 15.10 500,011 7,498.92
CBG  65.75 66.50 65.50 65.50 +0.25 +0.38 65.25 65.50 1,943,054 127,981.40
CFRESH  7.20 7.20 7.15 7.20 0.00 0.00 7.15 7.20 117,653 845.43
CM  5.00 5.05 4.98 4.98 -0.02 -0.40 4.98 5.00 188,100 939.48
CPF  27.00 27.25 26.75 27.25 +0.25 +0.93 27.00 27.25 50,018,721 1,352,855.45
CPI  2.42 2.44 2.40 2.40 -0.02 -0.83 2.40 2.42 513,500 1,237.73
F&D  21.10 21.10 20.30 20.30 -0.30 -1.46 20.20 20.50 24,100 494.82
HTC  15.60 15.60 15.50 15.50 -0.10 -0.64 15.50 15.60 47,501 738.49
ICHI  10.00 10.10 9.95 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 1,671,101 16,729.97
KBS  7.90 7.90 7.85 7.90 0.00 0.00 7.90 7.95 275,200 2,163.58
KSL  5.75 5.80 5.65 5.70 -0.05 -0.87 5.65 5.70 2,055,629 11,763.50
KTIS  6.95 6.95 6.85 6.90 0.00 0.00 6.90 6.95 175,028 1,207.71
LST  5.30 5.40 5.30 5.30 -0.05 -0.93 5.30 5.35 623,404 3,318.94
M  60.25 62.00 60.25 61.50 +1.00 +1.65 61.50 61.75 430,902 26,409.05
MALEE  106.50 106.50 105.50 105.50 -0.50 -0.47 105.50 106.00 507,927 53,787.66
MINT  37.00 37.25 36.25 36.75 -0.50 -1.34 36.50 36.75 4,203,560 154,850.77
OISHI  126.50 127.00 126.50 127.00 0.00 0.00 127.00 127.50 9,300 1,180.60
PB  64.75 64.75 64.00 64.75 0.00 0.00 64.50 64.75 40,600 2,613.55
PM  9.25 9.30 9.15 9.20 -0.05 -0.54 9.15 9.20 411,000 3,793.76
PR  62.00 62.50 62.00 62.50 +0.75 +1.21 62.00 62.50 21,458 1,338.51
PRG  - - - - - - 11.70 12.20 - -
SAPPE  25.75 26.00 25.75 26.00 +0.25 +0.97 25.75 26.00 232,300 6,037.58
SAUCE  24.60 24.60 24.60 24.60 -0.10 -0.40 24.60 24.90 400 9.84
SFP  - - - - - - 198.00 208.00 - -
SNP  24.70 24.70 24.60 24.60 -0.10 -0.40 24.60 24.70 4,100 101.26
SORKON  63.00 63.00 63.00 63.00 +0.25 +0.40 62.75 63.00 1,877 118.23
SSC  53.50 54.00 53.50 54.00 +0.50 +0.93 53.50 56.75 31,766 1,699.53
SSF  10.70 10.90 10.70 10.90 +0.20 +1.87 10.90 11.00 20,600 224.32
SST  11.80 11.80 11.20 11.50 -0.30 -2.54 11.50 11.60 956,966 11,017.29
TC  3.28 3.28 3.24 3.26 0.00 0.00 3.26 3.28 46,500 151.51
TF  219.00 220.00 219.00 219.00 +1.00 +0.46 219.00 220.00 3,000 657.70
TFG  6.30 6.45 6.30 6.40 +0.10 +1.59 6.35 6.40 4,241,810 27,095.86
TIPCO  16.20 16.40 16.10 16.30 +0.10 +0.62 16.30 16.40 2,028,033 32,927.54
TKN  25.25 25.50 23.10 23.30 -1.95 -7.72 23.30 23.40 31,722,232 764,081.13
TU  21.00 21.10 20.90 21.00 0.00 0.00 21.00 21.10 3,625,715 76,071.88
TVO  34.00 35.25 34.00 35.00 +1.00 +2.94 35.00 35.25 3,175,231 110,181.04

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.23 0.24 0.22 0.23 +0.01 +4.55 0.23 0.24 7,719,900 1,775.98
AFC  9.05 9.05 9.05 9.05 +0.25 +2.84 8.85 9.05 100 0.90
BTNC  18.20 18.30 18.20 18.30 0.00 0.00 17.80 18.30 1,400 25.59
CPH  7.45 7.70 7.45 7.70 +0.25 +3.36 7.40 7.60 24,500 187.82
CPL  34.00 34.00 34.00 34.00 -0.25 -0.73 34.00 34.25 1,100 37.40
ICC  38.50 38.50 38.00 38.00 -0.50 -1.30 37.75 38.50 2,501 95.41
LTX  61.00 61.00 61.00 61.00 0.00 0.00 61.00 62.00 100 6.10
NC  - - - - - - 15.40 15.80 - -
PAF  2.30 2.38 2.28 2.34 +0.06 +2.63 2.32 2.34 7,688,584 18,023.41
PG  7.60 7.75 7.60 7.65 0.00 0.00 7.60 7.70 600 4.58
PRANDA  4.22 4.32 4.22 4.22 +0.04 +0.96 4.22 4.26 1,428,701 6,084.01
SABINA <XD> 23.30 23.30 23.20 23.20 -0.10 -0.43 23.20 23.30 1,200 27.86
SAWANG  14.50 14.50 14.00 14.40 +0.50 +3.60 14.00 14.50 1,000 14.22
SUC  39.50 39.75 39.50 39.75 +0.25 +0.63 39.50 39.75 55,910 2,209.17
TNL  - - - - - - 23.10 24.00 - -
TPCORP  19.90 20.00 19.80 19.80 0.00 0.00 19.80 20.00 23,400 463.58
TR  47.75 47.75 47.50 47.50 0.00 0.00 47.50 47.75 31,300 1,487.72
TTI  - - - - - - 27.50 38.00 - -
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  102.00 102.00 102.00 102.00 0.00 0.00 102.00 105.00 3,300 336.60
UPF  81.00 81.00 80.50 80.50 +0.25 +0.31 80.50 81.00 800 64.58
UT  - - - - - - 13.00 13.40 - -
WACOAL  - - - - - - 48.75 49.25 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.60 0.61 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 144,467 86.81
AJD  1.62 1.63 1.60 1.61 0.00 0.00 1.61 1.62 16,101,557 25,953.45
DTCI  - - - - - - 27.50 29.75 - -
FANCY  2.76 2.88 2.70 2.74 0.00 0.00 2.74 2.76 7,607,000 21,277.54
KYE  532.00 538.00 526.00 538.00 +14.00 +2.67 536.00 538.00 23,902 12,747.06
L&E  4.74 4.74 4.30 4.30 -0.48 -10.04 4.30 4.32 3,632,866 16,380.83
MODERN  5.40 5.45 5.40 5.40 0.00 0.00 5.40 5.45 416,800 2,252.10
OGC  43.75 43.75 43.75 43.75 +0.25 +0.57 43.50 43.75 500 21.88
ROCK  18.00 18.00 18.00 18.00 -0.10 -0.55 18.00 18.80 100 1.80
SIAM  2.80 2.82 2.76 2.78 -0.02 -0.71 2.76 2.78 77,900 216.80
TSR  5.15 5.20 5.10 5.10 -0.05 -0.97 5.10 5.15 500,700 2,577.08

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DSGT  4.92 4.92 4.92 4.92 -0.02 -0.40 4.92 4.94 89,101 438.38
JCT  85.00 85.00 85.00 85.00 +1.75 +2.10 83.50 84.50 600 51.00
OCC  17.50 17.50 16.40 17.40 -0.10 -0.57 16.50 17.40 8,401 140.93
S & J  - - - - - - 25.25 25.50 - -
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  28.75 28.75 28.50 28.50 0.00 0.00 28.50 28.75 162,800 4,669.60
TOG  9.20 9.30 9.20 9.30 +0.05 +0.54 9.20 9.30 49,200 457.52

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  38.00 38.25 37.75 37.75 0.00 0.00 37.75 38.00 490,505 18,616.14
BBL <XD> 177.00 178.50 176.50 178.50 -1.50 -0.83 178.00 178.50 8,514,939 1,512,152.66
CIMBT  1.30 1.32 1.30 1.30 0.00 0.00 1.30 1.32 1,912,210 2,501.87
KBANK  189.00 190.00 188.50 189.00 +0.50 +0.27 189.00 189.50 4,055,341 767,513.70
KKP  68.75 71.50 68.75 71.50 +3.00 +4.38 71.25 71.50 11,553,547 812,293.71
KTB  19.60 19.80 19.40 19.80 +0.30 +1.54 19.70 19.80 72,922,468 1,428,584.57
LHBANK  1.79 1.79 1.78 1.79 +0.01 +0.56 1.78 1.79 8,217,499 14,701.93
SCB  159.50 160.50 159.50 160.00 0.00 0.00 160.00 160.50 8,080,173 1,292,212.37
TCAP  46.75 47.25 46.75 47.25 +0.50 +1.07 47.00 47.25 2,579,551 121,220.85
TISCO  74.25 77.00 74.00 76.75 +3.00 +4.07 76.50 76.75 6,572,331 495,630.42
TMB  2.28 2.28 2.24 2.24 -0.04 -1.75 2.24 2.26 55,256,066 124,365.73

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.60 0.61 0.60 0.61 +0.01 +1.67 0.60 0.61 883,000 529.84
AEONTS  100.50 101.50 100.50 101.50 +0.50 +0.50 100.50 101.50 1,300 131.15
AMANAH  2.12 2.18 2.08 2.12 +0.02 +0.95 2.10 2.12 4,284,900 9,062.13
ASAP  4.00 4.08 3.96 4.04 +0.10 +2.54 4.02 4.04 21,527,027 86,620.83
ASK  20.80 21.00 20.80 20.90 +0.10 +0.48 20.90 21.00 650,900 13,628.34
ASP  3.50 3.50 3.48 3.50 +0.02 +0.57 3.50 3.52 705,103 2,466.24
BFIT  14.60 16.30 14.60 15.80 +1.20 +8.22 15.80 15.90 2,730,600 42,844.45
CGH  1.51 1.51 1.50 1.50 +0.01 +0.67 1.49 1.50 46,000 69.00
CNS  2.40 2.42 2.40 2.42 +0.02 +0.83 2.42 2.44 370,500 896.54
ECL  2.58 2.66 2.52 2.58 -0.02 -0.77 2.58 2.60 15,894,600 41,176.86
FNS  4.72 4.74 4.68 4.72 0.00 0.00 4.72 4.74 257,401 1,214.36
FSS  2.84 2.86 2.82 2.84 +0.02 +0.71 2.82 2.84 279,800 793.75
GBX  0.81 0.81 0.80 0.80 -0.01 -1.23 0.80 0.81 55,900 45.25
GL  20.60 20.80 20.30 20.70 +0.10 +0.49 20.60 20.70 11,692,092 240,924.42
IFS  3.28 3.44 3.26 3.26 +0.02 +0.62 3.26 3.28 28,236,186 95,055.63
JMT  24.20 24.60 24.20 24.60 +0.50 +2.07 24.30 24.60 515,833 12,596.65
KCAR  17.50 17.60 17.30 17.30 0.00 0.00 17.30 17.40 729,000 12,690.49
KGI <XD> 3.80 3.82 3.80 3.82 +0.02 +0.53 3.80 3.82 3,155,333 12,011.10
KTC <XD> 134.00 136.00 133.50 134.00 -4.50 -3.25 134.00 134.50 1,383,001 185,747.35
MBKET  22.00 22.10 22.00 22.00 0.00 0.00 22.00 22.10 57,100 1,256.30
MFC  22.90 23.30 22.90 22.90 +0.10 +0.44 22.90 23.00 127,217 2,924.81
ML  1.93 1.93 1.85 1.86 -0.06 -3.12 1.86 1.87 7,199,155 13,648.19
MTLS  29.75 30.00 29.50 30.00 +0.50 +1.69 29.75 30.00 2,003,775 59,640.83
PE  0.77 0.80 0.77 0.79 +0.02 +2.60 0.78 0.79 820,200 646.76
PL  5.00 5.05 4.92 4.94 -0.02 -0.40 4.94 4.96 737,101 3,664.42
S11  8.50 8.55 8.50 8.50 0.00 0.00 8.50 8.55 157,100 1,336.52
SAWAD  44.25 44.50 44.00 44.00 0.00 0.00 44.00 44.25 2,713,123 119,940.71
THANI  5.25 5.25 5.10 5.15 -0.10 -1.90 5.10 5.15 3,620,679 18,723.06
TK  10.80 10.90 10.70 10.70 0.00 0.00 10.70 10.80 80,600 870.45
TNITY  7.05 7.10 7.05 7.05 -0.05 -0.70 7.05 7.10 32,700 230.58
UOBKH  3.90 3.90 3.90 3.90 0.00 0.00 3.88 3.90 35,100 136.89
ZMICO  1.31 1.31 1.30 1.31 0.00 0.00 1.30 1.31 624,190 811.94

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  32.50 32.75 32.50 32.75 +0.25 +0.77 32.50 33.00 10,800 353.12
BKI  354.00 355.00 354.00 355.00 +1.00 +0.28 353.00 355.00 4,800 1,700.00
BLA  49.25 49.50 49.00 49.25 0.00 0.00 49.00 49.25 1,119,947 55,147.95
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN <XD> 32.75 32.75 32.25 32.75 -0.25 -0.76 32.25 32.75 14,000 453.08
INSURE  - - - - - - 35.00 47.00 - -
MTI  133.00 135.00 133.00 135.00 0.00 0.00 133.00 135.00 200 26.80
NKI  - - - - - - 53.50 59.75 - -
NSI  78.25 78.50 78.00 78.00 -1.00 -1.27 78.00 80.25 11,100 867.18
SMK  45.00 45.00 44.75 44.75 -0.25 -0.56 44.75 45.00 901 40.40
THRE  1.95 1.95 1.94 1.95 0.00 0.00 1.95 1.96 2,255,632 4,395.08
THREL  8.60 8.60 8.55 8.60 0.00 0.00 8.55 8.60 415,300 3,566.75
TIC  - - - - - - 23.60 24.60 - -
TIP  45.75 45.75 45.25 45.50 -0.25 -0.55 45.25 45.50 128,400 5,846.72
TSI  0.46 0.48 0.46 0.47 +0.01 +2.17 0.46 0.47 224,400 104.22
TVI <XD> 3.86 3.90 3.86 3.90 0.00 0.00 3.86 3.92 2,610 10.08

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  16.10 16.10 15.70 15.70 -0.40 -2.48 15.70 15.80 255,601 4,043.03
APCS <NP> 7.00 7.20 7.00 7.05 +0.15 +2.17 7.00 7.05 669,900 4,718.14
BAT-3K  164.00 164.00 162.00 164.00 +1.00 +0.61 162.50 164.50 4,400 718.10
CWT  3.30 3.40 3.30 3.30 +0.02 +0.61 3.28 3.30 1,038,055 3,464.17
EASON  3.96 3.96 3.94 3.94 -0.02 -0.51 3.94 3.96 259,900 1,024.48
GYT  468.00 468.00 468.00 468.00 -2.00 -0.43 468.00 478.00 100 46.80
HFT  4.84 4.96 4.82 4.84 +0.02 +0.41 4.84 4.86 3,855,312 18,911.25
IHL  7.15 7.30 7.05 7.05 -0.05 -0.70 7.05 7.10 2,432,744 17,444.66
IRC  24.90 24.90 24.30 24.30 -0.20 -0.82 24.30 24.70 21,510 528.28
PCSGH  5.50 5.50 5.40 5.45 0.00 0.00 5.40 5.45 246,900 1,336.57
SAT  15.70 15.70 15.40 15.60 -0.10 -0.64 15.50 15.60 231,500 3,596.84
SPG  18.30 18.30 18.30 18.30 0.00 0.00 18.30 18.50 1,300 23.79
STANLY  209.00 209.00 209.00 209.00 +1.00 +0.48 208.00 209.00 2,300 480.70
TKT  2.34 2.58 2.26 2.30 +0.04 +1.77 2.30 2.32 94,218,357 230,535.00
TNPC  1.80 1.80 1.78 1.80 0.00 0.00 1.79 1.80 217,200 388.60
TRU  4.20 4.24 4.18 4.24 +0.06 +1.44 4.22 4.24 121,555 511.82
TSC  10.80 10.80 10.80 10.80 0.00 0.00 10.70 11.00 501 5.41
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  2.62 2.64 2.52 2.56 -0.10 -3.76 2.56 2.58 10,594,197 27,307.34
ASEFA  8.05 8.10 8.05 8.10 0.00 0.00 8.05 8.10 1,245,300 10,034.86
CRANE  2.52 2.52 2.48 2.50 +0.02 +0.81 2.50 2.52 229,953 574.41
CTW  10.60 10.60 10.40 10.50 0.00 0.00 10.50 10.60 33,402 350.47
FMT  - - - - - - 38.25 40.00 - -
KKC  2.66 2.68 2.62 2.62 -0.02 -0.76 2.62 2.64 755,601 1,994.40
PK  3.74 3.74 3.70 3.70 -0.02 -0.54 3.68 3.70 194,101 719.22
SNC  16.00 16.10 15.90 15.90 0.00 0.00 15.90 16.00 587,500 9,362.81
TCJ  8.25 8.25 8.20 8.20 -0.05 -0.61 8.20 8.25 130,700 1,077.02
VARO  8.10 8.10 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 8.10 3,500 28.05

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  7.65 7.95 7.50 7.70 0.00 0.00 7.70 7.75 16,619,301 128,697.90

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  5.65 5.65 5.60 5.60 0.00 0.00 5.60 5.65 36,200 202.74
GIFT  6.70 6.80 6.40 6.45 -0.25 -3.73 6.45 6.50 2,482,412 16,362.93
IVL  35.75 36.50 35.75 36.25 +0.75 +2.11 36.00 36.25 22,479,475 811,412.99
PATO  12.10 12.10 12.10 12.10 0.00 0.00 12.00 12.10 5,000 60.50
PMTA  21.60 21.60 21.50 21.60 +0.10 +0.47 21.50 21.60 11,210 242.13
PTTGC  73.50 74.25 73.50 74.00 +0.75 +1.02 74.00 74.25 8,512,564 629,847.36
SUTHA  5.35 5.60 5.35 5.60 +0.25 +4.67 5.50 5.60 22,200 123.41
TCB  33.00 33.25 32.75 32.75 -0.25 -0.76 32.75 33.00 6,400 210.42
TCCC  47.00 47.00 47.00 47.00 0.00 0.00 46.75 47.00 3,100 145.70
TPA  7.85 7.95 7.85 7.90 +0.05 +0.64 7.90 8.00 32,200 255.14
UP  25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 24.60 27.00 100 2.50
VNT  20.30 20.80 20.30 20.50 +0.10 +0.49 20.50 20.60 3,896,211 80,072.56
WG  149.50 149.50 149.50 149.50 -0.50 -0.33 148.00 150.00 100 14.95
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  14.50 15.00 14.50 14.70 +0.30 +2.08 14.70 14.80 3,796,201 56,155.16
ALUCON  303.00 303.00 301.00 303.00 +2.00 +0.66 301.00 303.00 6,700 2,023.40
CSC  61.75 62.00 61.50 62.00 +0.25 +0.40 61.75 62.00 300 18.52
NEP  0.35 0.35 0.34 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 272,301 92.98
NPP  0.85 0.86 0.85 0.85 -0.01 -1.16 0.85 0.86 3,440,000 2,937.57
PTL  15.50 15.60 15.30 15.40 0.00 0.00 15.40 15.50 3,126,900 48,332.21
SITHAI  2.00 2.02 2.00 2.02 +0.02 +1.00 2.00 2.02 862,424 1,728.61
SLP  2.02 2.02 1.98 2.00 -0.02 -0.99 2.00 2.02 4,047,000 8,092.74
SMPC  14.40 14.80 14.40 14.70 +0.30 +2.08 14.60 14.70 369,400 5,413.10
SPACK  3.12 3.22 2.96 3.00 0.00 0.00 3.00 3.04 12,101,800 37,549.15
TCOAT <XD> - - - - - - 28.75 29.75 - -
TFI  1.05 1.06 1.03 1.06 +0.01 +0.95 1.05 1.06 2,707,924 2,855.01
THIP  444.00 444.00 442.00 442.00 0.00 0.00 442.00 448.00 1,200 531.20
TMD  22.10 22.20 22.10 22.10 -0.10 -0.45 22.10 22.20 39,100 864.12
TOPP  - - - - - - 171.00 217.00 - -
TPBI  14.70 14.80 14.70 14.70 +0.10 +0.68 14.60 14.70 141,100 2,076.27
TPP  23.00 23.00 23.00 23.00 -0.10 -0.43 22.60 24.80 100 2.30

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  4.10 4.12 4.08 4.10 +0.02 +0.49 4.08 4.10 902,300 3,693.33
BSBM  1.45 1.47 1.45 1.46 +0.01 +0.69 1.45 1.46 984,800 1,435.45
CEN  1.89 1.89 1.89 1.89 0.00 0.00 1.88 1.89 65,600 123.98
CITY  3.16 3.18 3.14 3.16 0.00 0.00 3.14 3.16 80,706 254.52
CSP  2.12 2.12 2.10 2.10 -0.02 -0.94 2.10 2.12 631,300 1,329.74
GJS  0.32 0.33 0.32 0.33 +0.01 +3.12 0.32 0.33 955,000 306.60
GSTEL  0.31 0.31 0.31 0.31 0.00 0.00 0.31 0.32 400,066 124.02
INOX  2.28 2.32 2.28 2.28 0.00 0.00 2.26 2.28 1,028,701 2,364.90
LHK  4.06 4.10 4.06 4.06 -0.02 -0.49 4.06 4.08 705,200 2,866.58
MAX  0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 431,652,700 21,577.78
MCS <XD> 15.30 15.50 15.20 15.40 +0.10 +0.65 15.30 15.40 783,700 12,017.82
MILL  1.62 1.64 1.62 1.62 0.00 0.00 1.61 1.62 5,221,801 8,470.78
PAP  5.75 5.80 5.70 5.70 0.00 0.00 5.70 5.75 140,800 807.14
PERM  4.10 4.14 4.08 4.10 +0.02 +0.49 4.08 4.10 1,553,100 6,370.25
RICH <NC> 0.06 0.07 0.06 0.06 -0.01 -14.29 0.06 0.07 14,315,700 880.97
SAM  1.48 1.51 1.48 1.48 +0.02 +1.37 1.48 1.49 1,448,614 2,164.33
SMIT  5.30 5.30 5.00 5.00 -0.20 -3.85 5.00 5.05 5,252,500 26,921.16
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  42.50 42.50 42.50 42.50 0.00 0.00 42.25 42.50 101 4.28
TGPRO  0.19 0.19 0.18 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 1,822,200 342.28
THE  4.32 4.42 4.30 4.30 0.00 0.00 4.30 4.32 3,059,900 13,270.23
TIW  150.50 150.50 150.50 150.50 +4.50 +3.08 148.00 151.00 100 15.05
TMT  15.00 15.40 15.00 15.10 +0.10 +0.67 15.10 15.20 496,604 7,543.59
TSTH  1.02 1.02 1.00 1.00 -0.01 -0.99 1.00 1.01 3,779,700 3,810.13
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  5.10 5.10 4.92 4.92 -0.08 -1.60 4.92 5.05 129,500 645.14
TYCN  3.78 3.78 3.70 3.78 +0.08 +2.16 3.70 3.78 10,400 38.53

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.62 0.65 0.62 0.63 +0.01 +1.61 0.63 0.64 5,451,799 3,480.34
DCC  4.08 4.12 4.06 4.08 0.00 0.00 4.08 4.10 4,651,700 19,004.87
DCON  0.59 0.59 0.58 0.58 0.00 0.00 0.58 0.59 3,555,910 2,065.07
DRT  6.20 6.20 6.20 6.20 0.00 0.00 6.15 6.20 365,700 2,267.34
EPG  13.20 13.30 13.20 13.20 0.00 0.00 13.20 13.30 643,003 8,487.76
GEL  0.50 0.51 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 0.51 3,392,004 1,703.29
PPP  5.80 5.90 5.80 5.85 +0.05 +0.86 5.85 5.90 388,501 2,265.45
Q-CON  5.90 6.00 5.70 5.70 -0.15 -2.56 5.65 5.70 211,500 1,219.12
RCI  4.02 4.06 3.92 4.00 0.00 0.00 4.00 4.02 512,201 2,050.66
SCC  540.00 542.00 538.00 542.00 +2.00 +0.37 540.00 542.00 1,093,264 590,952.25
SCCC  281.00 282.00 279.00 280.00 -1.00 -0.36 279.00 280.00 99,618 27,895.54
SCP  8.75 8.85 8.75 8.80 +0.05 +0.57 8.75 8.80 174,200 1,530.65
TASCO  26.50 26.50 26.00 26.25 0.00 0.00 26.25 26.50 4,221,600 110,910.02
TCMC  4.18 4.24 4.16 4.18 0.00 0.00 4.18 4.20 4,003,342 16,817.98
TGCI  2.52 2.54 2.48 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 200,400 501.50
TPIPL  2.48 2.48 2.42 2.42 -0.06 -2.42 2.42 2.44 69,221,613 168,664.86
UMI  3.32 3.50 3.32 3.38 +0.04 +1.20 3.38 3.40 2,474,800 8,474.09
VNG  13.70 13.70 13.50 13.50 -0.10 -0.74 13.50 13.60 1,184,600 16,088.87
WIIK  4.90 4.98 4.90 4.92 +0.06 +1.23 4.92 4.94 4,420,901 21,801.55

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.50 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 6.45 6.50 100,100 650.65
AMATA  16.90 17.10 16.50 17.10 +0.20 +1.18 16.90 17.10 4,971,642 83,704.69
AMATAV  7.50 7.55 7.40 7.40 0.00 0.00 7.40 7.50 731,300 5,466.00
ANAN  4.94 4.94 4.86 4.88 -0.08 -1.61 4.86 4.88 3,519,500 17,179.53
AP  7.60 7.65 7.50 7.60 0.00 0.00 7.60 7.65 8,375,976 63,607.04
APX  0.60 0.60 0.58 0.59 0.00 0.00 0.58 0.59 14,074,100 8,312.58
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.85 1.88 1.84 1.87 +0.03 +1.63 1.86 1.87 62,426,000 116,278.95
BROCK  2.56 2.60 2.56 2.56 0.00 0.00 2.56 2.58 226,700 585.13
CGD  1.00 1.02 0.99 1.02 +0.03 +3.03 1.01 1.02 3,939,200 3,968.15
CI  1.98 1.98 1.95 1.96 0.00 0.00 1.95 1.96 2,742,610 5,381.30
CPN  57.75 58.25 57.50 58.00 +0.25 +0.43 57.75 58.00 2,726,403 158,085.04
ESTAR  0.76 0.77 0.75 0.76 -0.01 -1.30 0.75 0.76 4,012,153 3,050.53
EVER  0.70 0.72 0.69 0.69 -0.01 -1.43 0.69 0.70 12,610,700 8,837.07
GLAND  2.54 2.62 2.48 2.52 0.00 0.00 2.50 2.52 10,835,454 27,727.07
GOLD  7.20 7.25 7.15 7.15 -0.05 -0.69 7.15 7.25 463,402 3,329.33
J  2.44 2.46 2.42 2.42 0.00 0.00 2.42 2.46 291,202 710.80
KC <SP, NP> - - - - - - - - - -
KWG  4.66 4.70 4.38 4.50 -0.28 -5.86 4.48 4.50 9,621,381 43,350.95
LALIN  4.40 4.40 4.34 4.38 0.00 0.00 4.36 4.38 65,900 286.59
LH  10.10 10.10 9.90 9.95 -0.15 -1.49 9.90 9.95 23,343,606 232,559.13
LPN  12.00 12.20 11.90 12.00 0.00 0.00 12.00 12.10 8,911,244 107,358.34
MBK  15.00 15.00 14.80 14.90 -0.10 -0.67 14.80 14.90 331,200 4,934.46
MJD  3.42 3.50 3.42 3.50 +0.02 +0.57 3.42 3.50 241,000 837.72
MK  4.06 4.06 4.04 4.04 -0.02 -0.49 4.04 4.06 2,202,501 8,922.23
NCH  1.27 1.28 1.26 1.27 +0.01 +0.79 1.27 1.28 1,546,131 1,956.73
NNCL  1.29 1.29 1.28 1.29 +0.01 +0.78 1.28 1.29 1,739,600 2,233.04
NOBLE  15.80 16.00 15.80 15.80 0.00 0.00 15.70 15.80 95,800 1,513.71
NUSA  0.47 0.48 0.46 0.47 0.00 0.00 0.47 0.48 6,033,401 2,834.59
ORI  9.70 10.50 9.70 10.20 +0.55 +5.70 10.20 10.30 14,667,306 149,967.90
PACE  3.14 3.14 3.08 3.12 0.00 0.00 3.10 3.12 1,990,500 6,198.84
PF  0.92 0.93 0.92 0.93 +0.01 +1.09 0.92 0.93 941,302 867.49
PLAT  7.10 7.15 7.05 7.10 0.00 0.00 7.10 7.15 1,345,900 9,531.74
POLAR <SP, NP> - - - - - - - - - -
PRECHA  2.36 2.36 2.26 2.26 -0.06 -2.59 2.26 2.28 1,440,900 3,323.50
PRIN  1.54 1.55 1.52 1.53 -0.01 -0.65 1.52 1.53 2,503,800 3,824.47
PRINC  3.60 3.66 3.54 3.60 +0.02 +0.56 3.56 3.60 595,101 2,137.66
PSH  22.70 22.90 22.70 22.80 +0.10 +0.44 22.70 22.80 4,054,510 92,415.35
QH  2.64 2.64 2.60 2.62 0.00 0.00 2.62 2.64 24,964,816 65,487.59
RICHY  1.66 1.67 1.63 1.63 -0.01 -0.61 1.63 1.64 361,600 593.10
RML  1.40 1.42 1.40 1.40 0.00 0.00 1.40 1.41 6,452,214 9,076.62
ROJNA  5.40 5.50 5.35 5.40 +0.10 +1.89 5.35 5.40 8,088,103 43,846.92
S  4.94 5.20 4.94 5.15 +0.23 +4.67 5.10 5.15 60,577,735 307,121.22
SAMCO <XD> 3.40 3.48 3.40 3.42 0.00 0.00 3.42 3.46 189,909 648.73
SC  3.68 3.72 3.66 3.70 +0.04 +1.09 3.68 3.70 5,104,951 18,848.79
SENA  4.00 4.04 4.00 4.02 0.00 0.00 4.02 4.04 933,351 3,755.77
SF  6.25 6.35 6.25 6.35 +0.10 +1.60 6.30 6.35 268,001 1,685.94
SIRI  2.08 2.10 2.04 2.08 +0.02 +0.97 2.06 2.08 42,527,554 88,143.02
SPALI  24.60 24.70 24.40 24.40 -0.30 -1.21 24.40 24.50 6,383,378 156,671.00
TFD  2.18 2.18 2.12 2.18 0.00 0.00 2.16 2.18 3,368,447 7,267.51
TICON  14.60 14.60 14.10 14.30 -0.30 -2.05 14.30 14.40 1,620,507 23,184.24
U  0.03 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 37,589,596 1,116.86
UV  7.00 7.05 6.95 7.00 0.00 0.00 7.00 7.05 1,935,603 13,531.23
WHA  3.12 3.18 3.12 3.14 +0.02 +0.64 3.14 3.16 65,653,915 206,870.71
WIN  0.57 0.57 0.55 0.57 +0.01 +1.79 0.56 0.57 142,600 80.32

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR  10.30 10.30 10.20 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 164,800 1,691.29
BKKCP  10.50 10.50 10.50 10.50 0.00 0.00 10.40 10.50 4,200 44.10
CPNCG  13.60 13.70 13.50 13.60 0.00 0.00 13.50 13.60 325,300 4,423.91
CPNRF  19.40 19.40 19.10 19.20 -0.10 -0.52 19.10 19.20 770,700 14,827.41
CPTGF  13.20 13.20 12.90 12.90 -0.30 -2.27 12.90 13.00 1,470,000 18,975.29
CRYSTAL  11.10 11.20 11.10 11.20 0.00 0.00 11.10 11.30 31,700 353.68
CTARAF  4.42 4.44 4.36 4.36 -0.06 -1.36 4.36 4.42 277,700 1,219.36
DTCPF  6.70 6.70 6.65 6.70 +0.05 +0.75 6.65 6.70 34,250 228.10
ERWPF  7.65 7.65 7.65 7.65 0.00 0.00 7.60 7.70 14,400 110.16
FUTUREPF  22.70 22.70 22.60 22.70 0.00 0.00 22.60 22.70 52,501 1,191.52
GLANDRT  10.30 11.60 10.30 11.40 +1.40 +14.00 11.30 11.40 66,189,316 732,305.71
GOLDPF  7.45 7.50 7.35 7.50 0.00 0.00 7.45 7.50 116,400 861.58
GVREIT  14.20 14.20 14.20 14.20 0.00 0.00 14.10 14.20 300 4.26
HPF  7.00 7.00 6.95 6.95 -0.05 -0.71 6.95 7.00 30,600 212.97
HREIT  9.70 9.75 9.70 9.75 +0.05 +0.52 9.70 9.75 17,000 165.45
IMPACT  15.00 15.00 14.90 15.00 -0.10 -0.66 14.90 15.00 292,400 4,385.60
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  - - - - - - 9.70 9.75 - -
LHHOTEL  13.50 13.60 13.50 13.50 0.00 0.00 13.50 13.60 55,300 746.73
LHPF  9.05 9.05 9.05 9.05 -0.05 -0.55 9.05 9.10 200,000 1,810.00
LHSC  13.90 13.90 13.80 13.90 0.00 0.00 13.80 13.90 78,800 1,095.00
LUXF  7.15 7.15 7.15 7.15 0.00 0.00 7.15 7.20 100 0.72
M-II  - - - - - - 8.95 9.10 - -
M-PAT  9.50 9.50 9.50 9.50 0.00 0.00 9.50 10.10 3,000 28.50
M-STOR  10.10 10.30 10.10 10.30 +0.20 +1.98 10.00 10.30 40,100 406.03
MIPF  - - - - - - 14.20 - - -
MIT  - - - - - - 8.10 8.25 - -
MJLF  14.60 14.70 14.60 14.70 0.00 0.00 14.60 14.70 9,900 144.55
MNIT  2.12 2.12 2.00 2.10 -0.04 -1.87 2.02 2.10 2,007,300 4,047.11
MNIT2  5.60 5.60 5.60 5.60 -0.20 -3.45 5.60 5.75 200 1.12
MNRF  3.80 3.80 3.80 3.80 0.00 0.00 3.78 3.80 5,100 19.38
MONTRI  6.75 6.75 6.60 6.70 +0.55 +8.94 6.20 6.65 6,300 42.18
POPF  13.30 13.30 13.30 13.30 0.00 0.00 13.20 13.30 111,700 1,485.61
PPF  11.70 11.70 11.70 11.70 -0.10 -0.85 11.70 11.80 22,000 257.40
QHHR  9.75 9.75 9.70 9.70 -0.10 -1.02 9.70 9.85 85,500 830.55
QHOP  4.84 4.84 4.80 4.80 -0.04 -0.83 4.80 4.84 10,100 48.58
QHPF  11.60 11.60 11.50 11.60 0.00 0.00 11.50 11.60 397,800 4,583.48
SBPF  5.95 6.15 5.95 6.15 +0.25 +4.24 5.85 6.15 127,600 773.06
SIRIP  - - - - - - 11.00 11.10 - -
SPF  23.40 23.40 22.90 23.00 -0.40 -1.71 22.90 23.00 1,578,100 36,438.42
SRIPANWA  - - - - - - 10.80 10.90 - -
SSPF  8.60 8.65 8.60 8.65 +0.05 +0.58 8.60 8.65 1,600 13.76
SSTPF  8.00 8.00 8.00 8.00 +0.05 +0.63 7.95 8.00 300 2.40
SSTSS  9.55 9.55 9.55 9.55 0.00 0.00 9.45 9.55 11,400 108.87
TCIF  14.00 14.00 14.00 14.00 -0.10 -0.71 13.90 14.10 1,000 14.00
TFUND  10.40 10.40 10.20 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.40 1,033,100 10,642.23
TGROWTH  10.70 10.70 10.50 10.60 -0.10 -0.93 10.50 10.60 393,500 4,161.12
THIF  - - - - - - 11.60 11.80 - -
TIF1  - - - - - - 8.20 8.25 - -
TLGF  17.00 17.00 16.80 17.00 0.00 0.00 16.90 17.00 3,219,002 54,571.68
TLHPF  10.20 10.20 10.20 10.20 0.00 0.00 10.10 10.30 51,200 522.24
TLOGIS  10.80 10.80 10.80 10.80 0.00 0.00 10.80 10.90 113,000 1,220.40
TNPF  3.70 3.70 3.70 3.70 0.00 0.00 3.72 3.86 22,000 81.40
TPRIME  13.10 13.10 13.00 13.10 0.00 0.00 13.00 13.10 10,301 133.95
TREIT  9.25 9.30 9.25 9.25 0.00 0.00 9.25 9.30 1,572,210 14,543.09
TRIF  14.50 14.50 14.30 14.30 0.00 0.00 14.30 15.00 2,100 30.25
TTLPF  26.75 27.00 26.75 27.00 0.00 0.00 26.00 27.25 200 5.38
TU-PF  2.42 2.46 2.42 2.46 +0.04 +1.65 2.44 2.46 4,000 9.80
UNIPF  9.75 9.85 9.75 9.85 +0.05 +0.51 9.80 9.85 3,601 35.12
URBNPF  - - - - - - 5.05 - - -
WHABT  9.90 9.90 9.90 9.90 0.00 0.00 9.90 9.95 50,200 496.98
WHAPF  10.10 10.10 10.00 10.10 -0.10 -0.98 10.00 10.10 78,300 788.21
WHART  9.75 9.75 9.70 9.70 -0.05 -0.51 9.70 9.75 101,000 982.75

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  4.72 4.74 4.70 4.70 -0.02 -0.42 4.70 4.72 800,400 3,778.16
CK  28.25 28.50 28.00 28.00 0.00 0.00 28.00 28.25 7,318,007 206,011.45
CNT  4.24 4.32 4.24 4.28 +0.02 +0.47 4.28 4.30 63,836 274.56
EMC  0.12 0.12 0.11 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 591,200 68.92
ITD  4.52 4.56 4.48 4.48 -0.04 -0.88 4.48 4.50 27,295,089 123,010.58
NWR  1.28 1.28 1.26 1.28 0.00 0.00 1.27 1.28 1,271,400 1,619.23
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.84 0.85 0.84 0.85 +0.01 +1.19 0.84 0.85 177,701 150.83
PREB  14.80 14.80 14.60 14.60 -0.20 -1.35 14.60 14.70 874,100 12,817.62
PYLON  12.70 12.80 12.40 12.80 +0.10 +0.79 12.60 12.80 545,800 6,856.91
SEAFCO  12.20 12.40 12.10 12.20 +0.10 +0.83 12.20 12.30 2,007,300 24,620.92
SQ  5.65 5.65 5.50 5.60 0.00 0.00 5.55 5.60 14,976,400 83,818.82
SRICHA  21.30 21.60 21.10 21.40 +0.30 +1.42 21.30 21.40 380,500 8,125.38
STEC  24.70 24.80 24.40 24.70 +0.10 +0.41 24.60 24.70 3,963,588 97,637.02
STPI  9.80 9.80 9.70 9.75 0.00 0.00 9.75 9.80 2,632,921 25,678.50
SYNTEC  4.42 4.44 4.40 4.42 +0.02 +0.45 4.40 4.42 5,699,392 25,199.09
TPOLY  4.48 4.50 4.38 4.42 -0.04 -0.90 4.42 4.44 2,587,749 11,440.07
TRC  1.54 1.55 1.52 1.53 -0.01 -0.65 1.53 1.54 7,560,751 11,583.90
TTCL <XD> 17.80 17.80 17.30 17.40 -0.30 -1.69 17.30 17.40 1,271,902 22,173.38
UNIQ  17.20 17.30 17.10 17.10 0.00 0.00 17.10 17.20 1,434,581 24,618.69

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.25 8.30 8.25 8.30 +0.05 +0.61 8.25 8.30 92,700 767.78
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.12 1.12 1.10 1.12 +0.01 +0.90 1.11 1.12 607,901 671.97
BAFS  39.75 40.00 39.25 39.75 -0.25 -0.62 39.50 39.75 361,431 14,332.60
BANPU  20.60 20.80 20.50 20.70 +0.10 +0.49 20.60 20.70 29,833,113 614,362.16
BCP  32.75 33.00 32.75 33.00 +0.50 +1.54 32.75 33.00 1,287,340 42,294.83
BCPG  12.30 12.40 12.30 12.40 +0.10 +0.81 12.30 12.40 2,181,600 26,937.42
BPP  24.80 24.90 24.70 24.80 0.00 0.00 24.70 24.80 1,598,989 39,632.31
CKP  3.10 3.10 3.08 3.10 0.00 0.00 3.08 3.10 6,274,601 19,352.72
DEMCO  6.65 6.70 6.60 6.65 0.00 0.00 6.65 6.70 603,200 4,015.78
EA  26.75 27.25 26.50 27.25 +0.75 +2.83 26.75 27.25 2,211,755 59,621.75
EARTH  4.40 4.44 4.40 4.42 0.00 0.00 4.40 4.42 5,928,900 26,200.55
EASTW  11.80 11.90 11.70 11.70 -0.20 -1.68 11.70 11.80 670,804 7,932.19
EGATIF  10.20 10.20 10.10 10.10 0.00 0.00 10.10 10.20 236,600 2,389.67
EGCO  218.00 225.00 218.00 225.00 +7.00 +3.21 222.00 225.00 1,219,326 270,147.70
ESSO  11.40 11.50 11.30 11.30 -0.10 -0.88 11.30 11.40 9,764,675 110,808.80
GLOW  84.50 84.75 84.00 84.25 -0.25 -0.30 84.25 84.50 2,336,563 196,971.39
GPSC  34.00 34.25 33.75 34.00 0.00 0.00 34.00 34.25 1,176,100 39,993.38
GUNKUL  5.30 5.35 5.25 5.30 +0.05 +0.95 5.30 5.35 4,285,364 22,713.15
IEC <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP> - - - - - - - - - -
IRPC  5.30 5.40 5.20 5.35 +0.10 +1.90 5.35 5.40 218,579,851 1,166,415.22
LANNA  13.50 13.60 13.30 13.30 0.00 0.00 13.30 13.40 72,601 971.58
MDX  5.40 5.40 5.30 5.30 -0.05 -0.93 5.30 5.35 247,901 1,318.26
PTG  23.30 23.70 23.30 23.30 0.00 0.00 23.30 23.40 5,548,461 130,115.74
PTT  393.00 394.00 390.00 390.00 -2.00 -0.51 390.00 391.00 3,033,200 1,186,448.56
PTTEP  96.00 96.75 95.75 95.75 +0.25 +0.26 95.75 96.00 2,717,133 261,188.72
RATCH  50.25 50.25 49.75 50.00 -0.25 -0.50 49.75 50.00 2,348,505 117,430.30
RPC  0.84 0.85 0.83 0.83 0.00 0.00 0.83 0.84 1,152,303 966.05
SCG  4.82 4.84 4.82 4.84 +0.04 +0.83 4.82 4.84 5,400 26.04
SCI  11.20 11.40 11.10 11.10 0.00 0.00 11.10 11.20 3,626,300 40,798.77
SCN  8.15 8.25 8.10 8.15 -0.05 -0.61 8.10 8.15 934,802 7,628.82
SGP  13.10 13.20 13.00 13.10 +0.10 +0.77 13.00 13.10 205,102 2,685.74
SOLAR  3.36 3.36 3.32 3.32 -0.02 -0.60 3.32 3.36 588,600 1,968.71
SPCG  21.50 21.60 21.30 21.40 0.00 0.00 21.30 21.40 1,590,918 34,086.88
SPRC  12.10 12.40 12.10 12.30 +0.10 +0.82 12.30 12.40 18,821,046 229,987.61
SUPER  1.49 1.56 1.47 1.55 +0.08 +5.44 1.54 1.55 748,921,003 1,137,656.72
SUSCO  4.22 4.24 4.12 4.16 -0.04 -0.95 4.16 4.18 2,680,800 11,215.18
TAE  2.92 2.92 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 2.92 433,200 1,259.05
TCC  0.93 0.93 0.91 0.91 0.00 0.00 0.91 0.92 1,714,101 1,581.66
TOP  75.75 76.25 75.50 76.00 +0.50 +0.66 76.00 76.25 1,521,217 115,391.37
TPIPP  6.80 6.85 6.70 6.70 -0.05 -0.74 6.70 6.75 36,947,011 249,659.30
TTW  10.50 10.60 10.40 10.50 -0.10 -0.94 10.40 10.50 4,972,101 52,144.43
WHAUP  26.50 26.75 26.25 26.25 -0.25 -0.94 26.25 26.50 3,485,870 92,229.05

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  19.60 20.00 19.40 19.70 +0.30 +1.55 19.60 19.70 3,869,730 76,176.08
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  10.10 10.20 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.10 10.20 9,812,808 99,208.30
BIG <XD> 4.94 5.05 4.94 4.98 +0.02 +0.40 4.98 5.00 2,727,800 13,607.15
BIGC  225.00 225.00 222.00 224.00 +1.00 +0.45 224.00 225.00 46,101 10,280.62
BJC  43.00 43.50 41.75 43.00 +0.25 +0.58 42.75 43.00 18,270,504 775,930.18
COL  42.50 43.00 42.25 42.25 0.00 0.00 42.25 42.75 362,339 15,498.46
COM7  10.40 10.60 10.30 10.40 +0.10 +0.97 10.40 10.50 5,158,800 53,999.04
CPALL  61.00 61.75 61.00 61.50 +1.00 +1.65 61.00 61.50 16,556,186 1,016,743.12
CSS  3.10 3.24 3.10 3.16 +0.06 +1.94 3.16 3.18 10,951,819 34,832.07
FN  7.40 7.45 7.35 7.35 0.00 0.00 7.35 7.40 2,224,400 16,474.84
GLOBAL  16.60 16.70 16.30 16.40 -0.20 -1.20 16.40 16.50 2,722,463 44,770.09
HMPRO  9.50 9.65 9.50 9.60 +0.10 +1.05 9.55 9.60 14,763,674 141,612.90
IT  3.92 3.92 3.86 3.86 0.00 0.00 3.84 3.86 1,129,300 4,372.51
KAMART  11.10 11.10 11.00 11.10 0.00 0.00 11.10 11.20 902,532 10,017.76
LOXLEY  3.12 3.16 3.10 3.10 0.00 0.00 3.10 3.12 4,067,600 12,659.55
MAKRO  33.75 34.00 33.75 34.00 +0.50 +1.49 33.75 34.00 187,830 6,368.15
MC  20.30 20.70 20.00 20.20 -0.10 -0.49 20.20 20.30 2,207,438 44,699.35
MEGA  27.00 27.00 26.75 27.00 +0.25 +0.93 26.75 27.00 916,200 24,619.52
MIDA  0.80 0.81 0.79 0.80 0.00 0.00 0.79 0.80 504,500 403.44
ROBINS  63.75 63.75 63.00 63.25 -0.50 -0.78 63.00 63.25 1,259,160 79,822.75
SINGER  14.90 15.00 14.60 14.80 0.00 0.00 14.80 14.90 3,916,901 58,096.77
SPC  47.00 47.00 47.00 47.00 +0.25 +0.53 46.50 47.50 1,000 47.00
SPI  - - - - - - 38.75 39.50 - -

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  34.25 34.25 32.00 34.00 -0.25 -0.73 33.50 34.00 74,500 2,456.85
BCH  13.00 13.30 12.90 13.30 +0.30 +2.31 13.20 13.30 7,505,500 98,485.68
BDMS  20.00 20.00 19.90 19.90 -0.10 -0.50 19.90 20.00 27,537,893 549,724.06
BH  176.00 176.00 173.50 173.50 -2.50 -1.42 173.00 173.50 989,864 172,742.34
CHG  2.42 2.44 2.40 2.42 +0.02 +0.83 2.40 2.42 29,994,150 72,492.58
CMR  4.64 4.70 4.42 4.42 -0.16 -3.49 4.42 4.44 12,279,908 56,297.14
EKH  6.20 6.30 6.20 6.25 0.00 0.00 6.20 6.25 656,100 4,093.26
KDH  105.00 106.00 105.00 106.00 +0.50 +0.47 104.00 107.00 1,300 137.70
LPH  9.10 9.10 9.00 9.10 -0.05 -0.55 9.05 9.10 1,876,901 17,004.99
M-CHAI  245.00 246.00 245.00 245.00 -4.00 -1.61 245.00 249.00 614 150.57
NEW  - - - - - - 46.75 54.50 - -
NTV  51.00 51.00 50.50 50.50 -0.25 -0.49 50.50 50.75 14,130 714.85
RAM  2,950.00 2,950.00 2,950.00 2,950.00 0.00 0.00 2,852.00 2,990.00 100 295.00
RJH  21.70 22.00 21.60 22.00 +0.40 +1.85 21.90 22.00 355,800 7,749.94
RPH  5.60 5.70 5.55 5.70 +0.10 +1.79 5.60 5.70 2,256,301 12,699.76
SKR  49.50 50.00 49.50 50.00 0.00 0.00 49.50 50.00 12,500 624.00
SVH  343.00 343.00 340.00 340.00 -1.00 -0.29 340.00 342.00 800 273.60
VIBHA  2.88 2.90 2.86 2.88 +0.02 +0.70 2.88 2.90 2,238,100 6,443.97
VIH  9.95 10.10 9.95 10.00 +0.05 +0.50 9.95 10.00 38,600 385.81

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  6.85 6.95 6.80 6.85 +0.05 +0.74 6.85 6.90 208,400 1,433.38
AQUA  0.78 0.78 0.77 0.78 +0.01 +1.30 0.77 0.78 738,100 575.41
AS  2.20 2.20 2.16 2.18 0.00 0.00 2.16 2.18 613,300 1,340.47
BEC  19.80 19.90 19.30 19.50 -0.30 -1.52 19.50 19.60 4,931,690 96,708.03
EPCO  6.80 6.80 6.70 6.70 -0.05 -0.74 6.70 6.75 221,801 1,493.06
FE  - - - - - - 168.00 188.00 - -
GRAMMY  10.10 10.20 10.10 10.20 +0.10 +0.99 10.10 10.20 226,602 2,292.69
MACO  1.32 1.32 1.30 1.31 -0.01 -0.76 1.30 1.31 1,620,500 2,111.66
MAJOR <XD> 35.00 35.00 34.25 34.75 -0.50 -1.42 34.50 34.75 1,207,939 41,875.91
MATCH  1.93 1.95 1.93 1.95 +0.02 +1.04 1.93 1.95 166,600 322.20
MATI  7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 6.85 7.00 200 1.40
MCOT  13.70 13.70 13.40 13.50 -0.20 -1.46 13.40 13.50 70,502 953.01
MONO  3.70 3.78 3.68 3.70 0.00 0.00 3.68 3.70 7,625,600 28,369.67
MPIC  1.53 1.57 1.52 1.57 0.00 0.00 1.53 1.57 2,126 3.25
NMG  1.02 1.10 0.99 0.99 -0.03 -2.94 0.99 1.00 144,562,275 151,634.69
PLANB  5.40 5.50 5.35 5.40 +0.05 +0.93 5.35 5.40 4,705,201 25,418.98
POST  5.25 5.25 5.25 5.25 0.00 0.00 5.00 5.25 5,000 26.25
PRAKIT  15.00 15.90 15.00 15.30 +0.20 +1.32 15.30 15.50 1,027,501 15,990.27
RS  8.90 8.90 8.75 8.90 +0.05 +0.56 8.85 8.90 845,511 7,451.68
SE-ED  3.86 3.86 3.82 3.84 -0.02 -0.52 3.82 3.84 25,359 97.57
SMM  2.04 2.16 2.00 2.04 0.00 0.00 2.04 2.06 16,059,468 33,398.10
SPORT  1.20 1.22 1.16 1.17 -0.01 -0.85 1.17 1.18 847,300 1,003.40
TBSP  - - - - - - 160.00 186.00 - -
TH  0.80 0.80 0.77 0.77 -0.03 -3.75 0.77 0.78 2,635,101 2,061.49
TKS  11.60 11.80 11.50 11.80 +0.20 +1.72 11.70 11.80 2,329,110 27,177.95
TRITN  0.31 0.32 0.31 0.32 0.00 0.00 0.31 0.32 9,293,375 2,903.66
VGI  4.96 5.00 4.94 4.96 +0.04 +0.81 4.94 4.96 3,723,961 18,474.46
WAVE  4.16 4.26 4.14 4.16 +0.04 +0.97 4.16 4.18 841,800 3,531.28
WORK  53.25 53.75 53.00 53.50 0.00 0.00 53.50 53.75 439,663 23,409.97

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  2.10 2.12 2.08 2.12 +0.02 +0.95 2.12 2.14 16,749,500 35,305.49
GENCO  1.27 1.28 1.25 1.26 0.00 0.00 1.26 1.27 3,360,900 4,236.15
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  73.00 73.00 73.00 73.00 0.00 0.00 72.75 73.75 302 22.05
CENTEL  35.00 35.50 35.00 35.25 +0.25 +0.71 35.00 35.25 844,356 29,759.45
CSR  - - - - - - 59.50 62.00 - -
DTC  9.15 9.20 9.15 9.15 0.00 0.00 9.15 9.20 3,200 29.28
ERW  4.82 4.84 4.76 4.82 0.00 0.00 4.80 4.82 3,779,400 18,158.52
GRAND  0.90 0.91 0.90 0.91 +0.01 +1.11 0.90 0.91 2,419,173 2,177.46
GREEN  1.57 1.60 1.54 1.54 +0.01 +0.65 1.54 1.56 9,957,401 15,628.47
LRH  28.25 28.25 28.00 28.25 0.00 0.00 28.25 28.50 33,500 945.48
MANRIN  32.00 32.00 29.00 30.00 -1.75 -5.51 30.00 31.25 6,000 182.65
OHTL  - - - - - - 954.00 1,050.00 - -
ROH  - - - - - - 34.00 34.75 - -
SHANG  69.75 69.75 69.75 69.75 +0.25 +0.36 69.75 70.00 12,900 899.78

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  6.15 6.30 6.15 6.15 +0.05 +0.82 6.15 6.20 14,438,951 89,676.76
AOT  41.50 42.00 41.00 41.25 0.00 0.00 41.00 41.25 42,712,055 1,770,483.81
ASIMAR  2.82 2.86 2.82 2.82 0.00 0.00 2.82 2.84 144,400 409.76
BA  20.10 20.10 19.90 20.00 -0.10 -0.50 20.00 20.10 3,160,660 63,360.45
BEM <XD> 7.35 7.40 7.30 7.30 0.00 0.00 7.30 7.35 25,444,547 186,572.70
BTC  0.07 0.08 0.07 0.07 -0.01 -12.50 0.07 0.08 1,386,000 98.03
BTS  8.55 8.60 8.50 8.55 0.00 0.00 8.50 8.55 10,009,594 85,581.30
BTSGIF  11.20 11.20 11.10 11.10 -0.10 -0.89 11.10 11.20 1,772,400 19,695.77
JUTHA  2.80 2.82 2.78 2.78 0.00 0.00 2.78 2.80 141,400 394.18
JWD  8.95 9.00 8.90 8.95 0.00 0.00 8.95 9.00 1,976,121 17,656.06
KWC  - - - - - - 190.00 209.00 - -
NOK  7.25 7.30 7.20 7.20 -0.05 -0.69 7.20 7.25 538,400 3,891.42
NYT  14.80 14.90 14.80 14.80 0.00 0.00 14.80 14.90 149,900 2,225.59
PSL  10.30 10.40 9.90 9.95 -0.45 -4.33 9.90 9.95 4,104,401 41,190.12
RCL  6.60 6.70 6.55 6.60 0.00 0.00 6.60 6.65 1,201,000 7,957.98
THAI  17.00 17.40 17.00 17.30 +0.30 +1.76 17.30 17.40 3,943,117 68,049.94
TSTE  7.90 7.90 7.90 7.90 +0.30 +3.95 7.60 7.90 100 0.79
TTA  9.45 9.55 9.25 9.25 -0.25 -2.63 9.20 9.25 9,762,600 91,269.96
WICE  3.84 3.92 3.82 3.90 +0.12 +3.17 3.88 3.90 15,341,310 59,427.02

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.84 2.86 2.84 2.86 +0.02 +0.70 2.84 2.86 1,179,407 3,367.00
DELTA  89.50 89.75 88.50 89.75 +0.75 +0.84 89.25 89.75 498,377 44,582.63
DRACO  4.98 4.98 4.98 4.98 -0.02 -0.40 4.98 5.00 30,100 149.90
EIC <NP> 0.43 0.44 0.41 0.42 0.00 0.00 0.42 0.43 15,006,400 6,323.81
HANA  44.50 45.75 44.25 45.75 +1.75 +3.98 45.50 45.75 2,565,612 116,113.02
KCE  103.00 103.00 100.50 100.50 -3.00 -2.90 100.50 101.00 977,282 99,001.99
METCO  231.00 231.00 231.00 231.00 -2.00 -0.86 231.00 233.00 200 46.20
SMT  6.05 6.15 6.00 6.00 -0.05 -0.83 6.00 6.05 1,027,900 6,243.20
SPPT  5.75 6.10 5.70 5.75 +0.10 +1.77 5.75 5.80 1,121,200 6,605.22
SVI  5.60 5.60 5.50 5.50 -0.10 -1.79 5.50 5.55 2,460,200 13,700.78
TEAM  1.42 1.45 1.42 1.42 0.00 0.00 1.42 1.44 90,500 130.03

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  174.50 175.50 174.00 174.00 +0.50 +0.29 174.00 174.50 6,514,390 1,139,912.61
AIT <XD> 26.75 27.00 26.75 26.75 0.00 0.00 26.75 27.00 388,360 10,422.40
ALT  8.25 8.25 8.05 8.10 -0.05 -0.61 8.10 8.15 3,094,850 25,208.33
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  5.95 6.00 5.95 6.00 +0.05 +0.84 5.95 6.00 239,000 1,429.96
DIF  14.40 14.50 14.40 14.40 -0.10 -0.69 14.40 14.50 6,395,900 92,408.06
DTAC  43.25 43.25 42.25 42.25 -0.50 -1.17 42.25 42.50 5,810,938 248,865.10
FER  0.64 0.65 0.62 0.63 -0.01 -1.56 0.62 0.63 19,485,400 12,350.77
FORTH <XD> 7.00 7.00 6.95 7.00 +0.05 +0.72 6.95 7.00 193,800 1,349.50
ILINK  15.30 15.30 15.20 15.20 0.00 0.00 15.20 15.30 408,700 6,234.14
INET  4.20 4.22 4.06 4.06 -0.08 -1.93 4.06 4.08 21,015,300 87,444.34
INTUCH  53.25 53.75 53.25 53.50 0.00 0.00 53.50 53.75 5,159,674 276,352.87
JAS  8.70 8.75 8.60 8.65 0.00 0.00 8.60 8.65 22,914,516 198,172.97
JASIF  11.50 11.50 11.40 11.50 0.00 0.00 11.40 11.50 5,516,651 63,380.84
JMART  13.80 13.80 13.50 13.60 -0.10 -0.73 13.60 13.70 1,361,804 18,623.02
JTS  2.24 2.30 2.20 2.22 -0.02 -0.89 2.22 2.24 3,202,901 7,200.88
MFEC  5.65 5.70 5.65 5.70 0.00 0.00 5.65 5.70 900,900 5,117.35
MSC  5.20 5.20 5.15 5.20 -0.05 -0.95 5.15 5.20 40,500 208.78
PT  6.90 6.90 6.80 6.90 0.00 0.00 6.85 6.90 194,800 1,340.94
SAMART  15.30 15.50 15.10 15.30 +0.10 +0.66 15.20 15.30 4,021,604 61,665.02
SAMTEL  14.10 14.30 14.10 14.20 +0.10 +0.71 14.00 14.20 741,900 10,497.77
SIM  1.01 1.03 1.01 1.02 +0.02 +2.00 1.02 1.03 3,172,900 3,245.09
SIS  6.90 7.00 6.90 7.00 +0.10 +1.45 6.90 7.00 303,800 2,104.89
SVOA  1.40 1.42 1.39 1.39 -0.01 -0.71 1.39 1.40 987,300 1,382.21
SYMC  11.40 11.50 11.40 11.40 -0.10 -0.87 11.40 11.60 147,483 1,687.87
SYNEX  10.10 10.20 9.85 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 4,249,165 42,590.82
THCOM  18.60 18.60 18.40 18.60 +0.10 +0.54 18.50 18.60 1,736,976 32,146.89
TRUE  6.55 6.60 6.50 6.50 -0.05 -0.76 6.50 6.55 37,667,521 246,690.35
TWZ  0.28 0.28 0.27 0.28 0.00 0.00 0.27 0.28 2,254,000 619.51
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS