สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/03/2017 22:59:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,568.72 +2.06 +0.13 1,573.25 1,567.42 6,964,554 38,378.33
SET50 993.25 +1.18 +0.12 996.60 992.40 732,527 19,901.40
SET100 2,235.53 +1.83 +0.08 2,243.98 2,233.91 1,360,648 26,693.80
sSET 1,045.69 +4.20 +0.40 1,047.04 1,043.15 560,413 2,824.47
SETHD 1,232.67 +0.98 +0.08 1,238.03 1,231.30 412,679 10,726.02
mai 593.64 -2.10 -0.35 598.72 593.33 1,158,234 2,194.78
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 565 3,367,341
ไม่เปลี่ยนแปลง 502 1,812,910
ลดลง 596 2,835,322
สถานะตลาด Closed

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  243.00 244.00 242.00 242.00 -2.00 -0.82 242.00 245.00 2,500 606.80
EE  1.22 1.24 1.21 1.21 +0.01 +0.83 1.20 1.21 9,597,290 11,773.57
GFPT  17.80 18.00 17.20 17.60 0.00 0.00 17.50 17.60 22,377,060 395,038.34
LEE  3.34 3.34 3.26 3.26 -0.06 -1.81 3.26 3.28 7,622,821 25,147.33
STA  19.40 19.60 18.90 19.00 -0.20 -1.04 19.00 19.10 13,373,668 257,341.21
TLUXE  10.70 11.30 10.70 11.20 +0.60 +5.66 11.10 11.20 9,413,102 103,776.22
TRUBB  1.98 2.00 1.95 1.95 -0.01 -0.51 1.95 1.98 2,676,401 5,281.46
TWPC  11.00 11.10 10.80 11.00 0.00 0.00 10.90 11.00 3,787,928 41,468.96
UPOIC  6.65 6.70 6.65 6.70 +0.05 +0.75 6.70 6.75 14,840 99.35
UVAN  7.05 7.10 7.00 7.10 +0.05 +0.71 7.05 7.10 684,000 4,823.60
VPO  1.38 1.40 1.35 1.36 -0.02 -1.45 1.36 1.37 1,984,340 2,716.08

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  2.44 2.44 2.30 2.34 -0.08 -3.31 2.32 2.34 13,797,810 32,570.46
ASIAN  5.30 5.40 5.20 5.35 +0.10 +1.90 5.30 5.35 3,347,703 17,808.14
BR  6.60 6.85 6.60 6.80 +0.25 +3.82 6.75 6.80 8,165,400 55,199.94
BRR  14.80 15.00 14.70 14.80 0.00 0.00 14.80 14.90 2,543,092 37,684.57
CBG  56.50 57.00 55.75 56.50 0.00 0.00 56.25 56.50 3,137,795 176,368.53
CFRESH  7.30 7.30 7.25 7.30 0.00 0.00 7.30 7.35 296,400 2,162.62
CM  5.10 5.15 5.05 5.05 -0.05 -0.98 5.05 5.10 223,815 1,141.31
CPF  29.75 30.00 29.25 29.25 0.00 0.00 29.25 29.50 72,424,882 2,137,798.94
CPI  2.30 2.34 2.28 2.28 -0.02 -0.87 2.28 2.30 353,700 815.27
F&D  20.20 20.70 20.20 20.70 +0.30 +1.47 19.50 20.70 600 12.17
HTC <XD> 15.70 15.70 15.30 15.40 -0.50 -3.14 15.40 15.50 318,300 4,909.69
ICHI  10.60 10.60 10.50 10.50 -0.10 -0.94 10.50 10.60 592,550 6,258.68
KBS  8.05 8.15 8.05 8.05 0.00 0.00 8.05 8.10 154,100 1,242.82
KSL  5.75 5.80 5.65 5.75 +0.05 +0.88 5.70 5.75 6,325,451 36,215.82
KTIS  6.95 7.00 6.90 7.00 +0.10 +1.45 6.95 7.00 64,554 448.79
LST  5.90 6.10 5.75 5.85 0.00 0.00 5.80 5.85 13,177,544 78,509.35
M  60.00 60.25 59.50 60.00 0.00 0.00 59.75 60.00 248,320 14,870.68
MALEE  97.25 97.75 96.25 96.25 -0.75 -0.77 96.25 97.00 504,742 49,032.42
MINT  35.75 36.25 35.50 36.00 +0.50 +1.41 36.00 36.25 15,660,122 563,228.06
OISHI  126.00 128.00 126.00 128.00 +1.00 +0.79 127.00 128.00 6,600 836.55
PB  64.50 64.75 64.50 64.75 +0.25 +0.39 64.50 64.75 111,401 7,185.60
PM  9.25 9.25 9.20 9.25 +0.05 +0.54 9.20 9.25 196,330 1,807.44
PR  60.75 61.00 60.75 61.00 +0.50 +0.83 60.75 61.00 19,501 1,189.06
PRG <XD> - - - - - - 11.90 12.40 - -
SAPPE  29.00 29.00 28.25 28.25 -0.50 -1.74 28.25 28.50 661,400 18,888.58
SAUCE  24.70 25.00 24.70 24.90 +0.10 +0.40 24.80 24.90 29,400 732.14
SFP  200.00 202.00 200.00 202.00 +2.00 +1.00 189.00 202.00 400 80.50
SNP  25.25 25.25 24.90 25.00 +0.10 +0.40 24.90 25.00 11,100 276.82
SORKON  61.50 61.50 61.50 61.50 -0.25 -0.40 61.50 61.75 3,700 227.55
SSC  - - - - - - 53.75 56.00 - -
SSF  10.60 10.80 10.60 10.80 +0.10 +0.93 10.80 10.90 9,500 102.37
SST  13.20 13.30 13.10 13.10 -0.10 -0.76 13.10 13.20 127,000 1,680.01
TC  3.34 3.38 3.34 3.38 0.00 0.00 3.32 3.38 18,500 61.80
TF  213.00 216.00 213.00 216.00 0.00 0.00 216.00 219.00 200 42.90
TFG  7.05 7.10 6.95 6.95 0.00 0.00 6.90 6.95 25,043,503 175,816.08
TIPCO  17.20 17.30 16.00 16.00 -1.10 -6.43 15.90 16.00 29,331,780 481,769.09
TKN  27.25 27.25 26.25 26.25 -1.00 -3.67 26.25 26.50 3,281,319 87,425.45
TU  21.20 21.40 21.10 21.40 +0.10 +0.47 21.20 21.40 12,789,885 271,901.75
TVO <XD> 33.25 33.50 32.75 33.00 -0.50 -1.49 33.00 33.25 2,911,969 96,484.40

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.24 0.25 0.23 0.24 0.00 0.00 0.23 0.24 38,080,082 9,086.81
AFC  8.95 9.00 8.95 9.00 -0.10 -1.10 8.95 9.10 12,000 107.50
BTNC  17.10 17.40 17.10 17.40 0.00 0.00 17.10 17.50 2,700 46.23
CPH  7.25 7.30 7.25 7.30 0.00 0.00 7.25 7.35 600 4.38
CPL  34.00 34.00 34.00 34.00 -0.25 -0.73 34.00 34.25 4,700 159.80
ICC  37.50 37.75 37.50 37.75 0.00 0.00 37.50 38.00 2,400 90.58
LTX  - - - - - - 60.75 61.75 - -
NC  15.70 15.70 15.70 15.70 +0.20 +1.29 15.10 15.80 200 3.14
PAF  2.26 2.26 2.24 2.26 +0.02 +0.89 2.24 2.26 256,500 575.66
PG  8.00 8.00 7.95 7.95 -0.05 -0.62 7.90 8.00 200 1.60
PRANDA  4.12 4.14 4.12 4.12 0.00 0.00 4.12 4.14 47,500 196.08
SABINA  23.30 23.30 23.20 23.20 -0.10 -0.43 23.20 23.30 1,000 23.25
SAWANG  15.00 17.50 14.50 14.50 +0.40 +2.84 14.20 15.00 3,100 48.05
SUC  41.25 41.50 41.00 41.25 +0.25 +0.61 41.25 41.50 56,000 2,302.65
TNL  - - - - - - 23.10 23.70 - -
TPCORP  18.80 18.90 18.80 18.90 +0.10 +0.53 18.80 19.00 3,100 58.48
TR  46.75 47.00 46.50 46.75 0.00 0.00 46.50 46.75 12,300 574.80
TTI  27.50 29.00 27.50 29.00 -1.00 -3.33 28.00 37.50 4,000 112.25
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 102.00 108.00 - -
UPF  90.75 90.75 90.00 90.00 -0.75 -0.83 89.75 90.00 29,461 2,661.28
UT  - - - - - - 12.90 13.30 - -
WACOAL  - - - - - - 48.00 49.25 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.62 0.62 0.61 0.62 0.00 0.00 0.61 0.62 346,200 212.74
AJD  1.62 1.63 1.58 1.59 -0.02 -1.24 1.59 1.60 27,235,700 43,491.28
DTCI  - - - - - - 28.25 30.00 - -
FANCY  2.24 2.24 2.20 2.22 0.00 0.00 2.20 2.22 55,900 124.23
KYE  492.00 494.00 492.00 492.00 +2.00 +0.41 490.00 492.00 3,100 1,525.40
L&E  4.30 4.40 4.20 4.34 +0.30 +7.43 4.28 4.34 2,904,173 12,504.09
MODERN  5.70 5.75 5.70 5.70 0.00 0.00 5.70 5.75 220,199 1,256.13
OGC <XD> 43.00 43.00 41.75 42.75 -0.50 -1.16 42.00 42.75 16,201 687.89
ROCK  - - - - - - 18.00 18.90 3 0.07
SIAM  2.78 2.80 2.74 2.78 +0.02 +0.72 2.74 2.78 313,600 864.18
TSR  5.00 5.05 4.96 4.96 -0.02 -0.40 4.96 4.98 1,040,900 5,188.22

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DSGT  4.90 4.92 4.88 4.92 0.00 0.00 4.88 4.92 221,900 1,083.17
JCT  - - - - - - 80.50 84.00 - -
OCC  - - - - - - 15.70 16.90 - -
S & J  25.75 25.75 25.75 25.75 +0.25 +0.98 25.75 26.50 4,600 118.45
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  28.00 28.25 27.75 28.00 0.00 0.00 27.75 28.00 399,000 11,161.45
TOG  9.80 9.80 9.65 9.65 -0.05 -0.52 9.65 9.75 26,200 253.16

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  39.00 39.25 38.75 39.00 0.00 0.00 38.75 39.00 52,601 2,045.49
BBL  183.00 184.00 183.00 183.00 +0.50 +0.27 183.00 183.50 1,784,906 327,577.77
CIMBT  1.30 1.41 1.29 1.41 +0.11 +8.46 1.40 1.41 45,867,656 63,417.44
KBANK  191.50 192.50 191.00 191.00 +0.50 +0.26 191.00 191.50 3,629,574 695,463.08
KKP  70.00 70.00 69.00 69.00 -0.75 -1.08 69.00 69.25 6,219,806 431,928.87
KTB  20.50 20.60 20.40 20.50 +0.10 +0.49 20.40 20.50 15,839,827 324,658.84
LHBANK  1.77 1.79 1.77 1.78 +0.01 +0.56 1.77 1.78 10,690,877 19,020.77
SCB  159.50 160.50 158.50 159.50 +1.50 +0.95 159.50 160.00 6,914,587 1,103,863.80
TCAP  48.25 48.50 48.00 48.00 0.00 0.00 48.00 48.25 1,349,642 65,002.32
TISCO  69.00 69.50 68.25 68.50 -0.75 -1.08 68.50 68.75 3,107,150 214,186.23
TMB  2.40 2.42 2.38 2.40 +0.02 +0.84 2.38 2.40 49,324,707 118,259.74

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.65 0.65 0.63 0.63 -0.01 -1.56 0.63 0.65 1,583,500 1,014.82
AEONTS  101.00 101.00 100.00 100.00 -1.50 -1.48 101.00 101.50 2,903 291.01
AMANAH  1.87 1.87 1.78 1.82 -0.05 -2.67 1.82 1.83 7,523,100 13,659.58
ASK  20.50 20.60 20.40 20.50 0.00 0.00 20.40 20.50 560,300 11,485.56
ASP  3.54 3.56 3.52 3.54 0.00 0.00 3.54 3.56 2,338,718 8,275.80
BFIT  13.70 13.80 13.60 13.70 0.00 0.00 13.70 13.80 269,500 3,697.18
CGH  1.53 1.54 1.51 1.53 +0.03 +2.00 1.52 1.53 439,903 667.51
CNS  2.38 2.38 2.38 2.38 0.00 0.00 2.36 2.38 176,700 420.55
ECL  2.20 2.34 2.20 2.30 +0.14 +6.48 2.30 2.32 29,119,250 66,214.97
FNS  4.80 4.84 4.78 4.80 0.00 0.00 4.80 4.82 93,100 446.23
FSS  2.94 2.94 2.92 2.92 -0.02 -0.68 2.92 2.96 344,300 1,007.94
GBX  0.83 0.83 0.81 0.82 0.00 0.00 0.82 0.83 485,600 397.82
GL  18.60 22.70 18.50 21.10 +2.80 +15.30 21.00 21.10 120,219,914 2,422,028.68
IFS  3.28 3.32 3.24 3.24 -0.02 -0.61 3.24 3.28 2,521,424 8,262.53
JMT  24.90 25.00 24.60 24.60 -0.10 -0.40 24.60 24.80 1,380,801 34,229.87
KCAR  15.20 15.40 15.20 15.40 +0.20 +1.32 15.30 15.40 238,600 3,648.43
KGI  4.20 4.22 4.20 4.20 0.00 0.00 4.20 4.22 5,808,476 24,401.63
KTC  138.00 138.00 136.00 137.00 0.00 0.00 136.50 137.00 316,041 43,348.02
MBKET  22.00 22.00 21.90 22.00 0.00 0.00 21.90 22.00 52,700 1,159.20
MFC  22.40 23.20 22.30 22.40 +0.20 +0.90 22.30 22.40 339,100 7,678.30
ML <XD> 1.79 1.83 1.79 1.83 +0.03 +1.67 1.82 1.83 2,436,700 4,420.42
MTLS  30.75 30.75 29.50 30.00 -0.50 -1.64 30.00 30.25 8,636,140 259,764.92
PE  0.82 0.82 0.79 0.79 -0.02 -2.47 0.79 0.80 1,547,100 1,238.19
PL  4.70 4.90 4.70 4.82 +0.14 +2.99 4.82 4.84 14,082,062 67,920.17
S11  8.55 8.70 8.55 8.70 +0.15 +1.75 8.60 8.70 838,000 7,244.21
SAWAD  43.50 43.75 43.25 43.25 +0.25 +0.58 43.25 43.50 1,948,201 84,633.41
THANI  5.15 5.15 5.05 5.10 0.00 0.00 5.05 5.10 7,349,123 37,512.97
TK  11.20 11.30 11.20 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 164,900 1,848.12
TNITY  7.00 7.00 6.95 6.95 -0.05 -0.71 6.95 7.00 67,931 475.36
UOBKH  3.90 3.90 3.90 3.90 -0.02 -0.51 3.86 3.92 20,000 78.00
ZMICO  1.31 1.31 1.30 1.31 0.00 0.00 1.30 1.31 794,225 1,039.25

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  32.50 32.50 32.00 32.25 -0.25 -0.77 32.00 32.50 110,300 3,550.18
BKI  353.00 368.00 353.00 354.00 +2.00 +0.57 354.00 355.00 4,572 1,649.85
BLA  51.50 51.75 51.00 51.00 -0.50 -0.97 51.00 51.25 577,856 29,646.12
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  35.00 35.25 35.00 35.25 0.00 0.00 34.50 35.25 4,400 155.02
INSURE  - - - - - - 36.50 45.75 - -
MTI  130.50 130.50 130.50 130.50 +0.50 +0.38 130.00 130.50 1,535 200.26
NKI  - - - - - - 50.50 53.75 - -
NSI  79.75 79.75 79.00 79.25 -0.75 -0.94 79.25 81.00 4,800 381.30
SMK  46.00 46.00 45.00 45.00 0.00 0.00 44.75 45.00 13,100 592.98
THRE  2.00 2.02 1.98 1.99 -0.01 -0.50 1.99 2.00 10,739,175 21,470.45
THREL  8.70 8.70 8.65 8.70 0.00 0.00 8.65 8.70 403,608 3,502.57
TIC  24.10 24.70 24.10 24.60 -0.40 -1.60 24.50 25.00 700 17.03
TIP  46.00 46.25 45.50 45.75 0.00 0.00 45.75 46.00 100,100 4,594.00
TSI  0.54 0.55 0.51 0.52 -0.01 -1.89 0.52 0.53 3,541,212 1,873.01
TVI  3.88 3.90 3.84 3.88 +0.02 +0.52 3.84 3.88 14,100 54.54

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  17.50 18.00 17.40 18.00 +0.60 +3.45 17.90 18.00 1,164,705 20,830.32
APCS <NP> 6.90 7.85 6.90 7.75 +0.85 +12.32 7.75 7.80 4,862,700 36,853.17
BAT-3K  162.50 162.50 160.00 161.50 -0.50 -0.31 160.00 161.50 5,702 918.47
CWT  3.64 3.68 3.60 3.60 -0.06 -1.64 3.60 3.62 3,137,548 11,403.54
EASON  4.28 4.32 4.20 4.26 0.00 0.00 4.26 4.28 7,776,300 33,155.20
GYT  492.00 492.00 492.00 492.00 +36.00 +7.89 456.00 486.00 100 49.20
HFT  4.74 4.84 4.74 4.82 +0.10 +2.12 4.80 4.82 3,851,900 18,461.77
IHL  6.20 6.20 6.20 6.20 0.00 0.00 6.20 6.25 9,600 59.52
IRC  22.90 22.90 22.50 22.60 +0.20 +0.89 22.60 22.70 59,300 1,341.10
PCSGH  5.75 6.00 5.75 5.90 +0.15 +2.61 5.90 5.95 1,547,313 9,124.32
SAT  16.10 16.60 16.10 16.30 +0.10 +0.62 16.30 16.40 1,531,325 25,046.12
SPG  19.00 19.00 18.80 18.80 +0.10 +0.53 18.70 19.20 500 9.42
STANLY  210.00 210.00 209.00 210.00 0.00 0.00 209.00 210.00 20,800 4,367.80
TKT  1.96 2.04 1.96 1.96 +0.01 +0.51 1.96 1.98 1,076,900 2,154.88
TNPC  1.66 1.67 1.65 1.67 +0.03 +1.83 1.65 1.67 350,100 581.30
TRU  4.16 4.16 4.12 4.12 -0.04 -0.96 4.10 4.12 38,900 161.20
TSC  10.80 11.00 10.80 11.00 +0.20 +1.85 10.70 10.90 7,700 84.54
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  2.60 2.62 2.58 2.60 +0.02 +0.78 2.58 2.60 782,026 2,030.60
ASEFA  8.20 8.25 8.05 8.05 -0.15 -1.83 8.05 8.15 3,099,900 25,214.22
CRANE  2.50 2.50 2.48 2.50 +0.02 +0.81 2.48 2.50 239,000 594.95
CTW <XD> 11.00 11.10 10.90 11.00 -0.40 -3.51 10.90 11.00 156,300 1,720.38
FMT  - - - - - - 37.25 38.50 - -
KKC  2.78 2.78 2.74 2.74 -0.02 -0.72 2.72 2.74 2,089,800 5,749.26
PK  3.52 3.52 3.50 3.50 -0.02 -0.57 3.50 3.52 74,800 262.51
SNC  17.40 17.70 17.00 17.10 -0.30 -1.72 17.10 17.20 16,448,470 285,771.98
TCJ <XA> 7.85 8.00 7.80 8.00 +0.25 +3.23 7.85 8.00 49,200 390.44
VARO  8.10 8.55 8.00 8.20 -0.30 -3.53 8.15 8.45 28,600 237.68

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  7.55 7.55 7.30 7.30 -0.10 -1.35 7.30 7.35 4,797,600 35,651.24

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  5.70 5.70 5.65 5.65 0.00 0.00 5.65 5.70 50,005 284.05
GIFT  7.45 7.50 7.00 7.05 -0.40 -5.37 7.05 7.10 9,405,005 67,834.33
IVL  34.75 35.00 34.50 34.75 0.00 0.00 34.50 34.75 8,070,752 280,407.45
PATO  11.90 11.90 11.90 11.90 0.00 0.00 11.90 12.00 84,700 1,007.93
PMTA  22.60 22.60 22.60 22.60 -0.10 -0.44 22.60 22.80 7,001 158.22
PTTGC  71.75 72.00 71.00 71.25 -0.50 -0.70 71.00 71.25 9,237,511 658,803.33
SUTHA  5.70 5.75 5.70 5.75 0.00 0.00 5.75 5.80 5,300 30.22
TCB  32.50 32.50 32.00 32.00 -0.25 -0.78 32.00 32.25 7,600 243.85
TCCC  50.25 51.25 49.25 50.50 +0.25 +0.50 50.50 50.75 52,819 2,655.73
TPA  7.95 7.95 7.95 7.95 0.00 0.00 7.90 7.95 20,900 166.16
UP  26.00 27.25 26.00 27.25 +1.25 +4.81 26.00 27.25 7,301 195.10
VNT  16.70 17.10 16.70 17.00 +0.40 +2.41 17.00 17.10 1,008,550 17,131.26
WG <XD> 153.00 153.00 153.00 153.00 -0.50 -0.33 148.00 152.00 100 15.30
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  15.10 15.30 14.70 14.70 -0.50 -3.29 14.70 14.90 3,201,400 47,885.64
ALUCON  305.00 305.00 304.00 304.00 -1.00 -0.33 304.00 305.00 1,000 304.80
CSC  58.75 59.25 58.75 59.00 0.00 0.00 58.75 59.25 4,000 236.18
NEP  0.34 0.34 0.33 0.33 -0.01 -2.94 0.33 0.34 8,143,500 2,693.31
NPP  0.89 0.90 0.89 0.89 0.00 0.00 0.89 0.90 1,709,200 1,529.98
PTL  16.50 16.60 16.10 16.10 -0.30 -1.83 16.10 16.20 7,573,155 123,024.94
SITHAI  1.99 2.02 1.99 2.00 +0.01 +0.50 1.99 2.00 2,470,100 4,937.50
SLP  2.18 2.18 2.16 2.18 0.00 0.00 2.16 2.18 955,900 2,069.86
SMPC  17.40 17.60 17.30 17.60 +0.30 +1.73 17.40 17.60 811,204 14,171.34
SPACK <XD> 2.44 2.50 2.42 2.42 0.00 0.00 2.40 2.44 214,800 529.83
TCOAT  30.00 30.00 28.50 28.75 -0.75 -2.54 28.75 29.00 11,200 323.52
TFI  1.01 1.03 1.01 1.02 +0.01 +0.99 1.02 1.03 705,400 718.68
THIP  450.00 450.00 440.00 442.00 -6.00 -1.34 440.00 444.00 1,800 803.20
TMD  22.10 22.20 22.10 22.10 -0.10 -0.45 22.10 22.20 6,700 148.28
TOPP  - - - - - - 185.00 203.00 - -
TPBI  14.60 14.60 14.50 14.50 -0.10 -0.68 14.50 14.60 64,602 936.75
TPP  24.10 24.10 24.00 24.00 0.00 0.00 23.00 24.90 1,200 28.82

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  4.12 4.18 4.10 4.10 +0.02 +0.49 4.10 4.12 4,998,800 20,566.09
BSBM  1.48 1.49 1.47 1.48 +0.01 +0.68 1.47 1.48 884,900 1,309.66
CEN  1.89 1.90 1.87 1.87 0.00 0.00 1.87 1.88 369,200 696.92
CITY  3.16 3.16 3.14 3.14 +0.02 +0.64 3.14 3.16 79,900 251.70
CSP  2.14 2.20 2.14 2.20 +0.04 +1.85 2.18 2.20 281,400 614.12
GJS  0.35 0.35 0.34 0.35 +0.01 +2.94 0.34 0.35 18,964,251 6,562.08
GSTEL  0.33 0.34 0.33 0.33 0.00 0.00 0.32 0.33 4,411,000 1,455.63
INOX  2.30 2.44 2.30 2.34 +0.04 +1.74 2.32 2.34 7,192,600 17,059.68
LHK  4.06 4.12 4.06 4.10 +0.02 +0.49 4.08 4.10 342,600 1,399.08
MAX  0.05 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 67,296,701 3,384.33
MCS  16.10 16.10 15.90 16.00 0.00 0.00 16.00 16.20 1,576,067 25,322.48
MILL  1.60 1.61 1.58 1.58 -0.01 -0.63 1.58 1.60 3,149,500 5,017.76
PAP  6.05 6.15 6.05 6.05 0.00 0.00 6.05 6.10 710,300 4,317.28
PERM  4.38 4.42 4.32 4.34 +0.06 +1.40 4.32 4.34 14,920,400 65,062.13
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  1.45 1.47 1.44 1.44 0.00 0.00 1.44 1.45 694,300 1,007.68
SMIT  4.40 4.42 4.38 4.40 +0.02 +0.46 4.38 4.42 177,605 780.15
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  43.00 43.00 42.75 42.75 0.00 0.00 42.50 43.00 5,700 243.80
TGPRO  0.19 0.21 0.19 0.20 +0.01 +5.26 0.20 0.21 55,104,829 11,017.49
THE  9.05 9.10 9.00 9.00 -0.05 -0.55 9.00 9.05 679,900 6,156.44
TIW  - - - - - - 150.00 158.00 - -
TMT  15.60 16.00 15.60 15.80 +0.20 +1.28 15.70 15.80 330,000 5,201.11
TSTH  1.13 1.15 1.11 1.12 0.00 0.00 1.11 1.12 47,208,757 53,199.50
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  5.00 5.10 4.98 4.98 +0.02 +0.40 4.96 4.98 188,400 944.48
TYCN  3.70 3.84 3.68 3.76 +0.06 +1.62 3.76 3.80 76,300 286.08

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.64 0.64 0.63 0.64 +0.01 +1.59 0.62 0.64 339,900 215.42
DCC  4.26 4.26 4.20 4.20 -0.04 -0.94 4.20 4.22 1,202,751 5,067.09
DCON  0.59 0.60 0.58 0.59 0.00 0.00 0.59 0.60 12,278,714 7,214.66
DRT  6.20 6.20 6.10 6.10 -0.05 -0.81 6.10 6.15 198,220 1,218.05
EPG  13.40 13.70 13.40 13.70 +0.40 +3.01 13.60 13.70 28,746,504 389,631.56
GEL  0.51 0.53 0.51 0.52 0.00 0.00 0.51 0.52 19,191,700 9,969.68
PPP  5.70 5.85 5.70 5.80 +0.10 +1.75 5.75 5.80 732,400 4,226.72
Q-CON  5.75 6.00 5.65 5.75 0.00 0.00 5.75 5.90 145,800 857.98
RCI  3.56 3.62 3.50 3.54 -0.04 -1.12 3.52 3.54 1,619,230 5,759.21
SCC  534.00 534.00 530.00 532.00 0.00 0.00 530.00 532.00 1,734,596 923,346.55
SCCC  279.00 281.00 278.00 278.00 -2.00 -0.71 278.00 280.00 99,907 27,900.96
SCP  8.35 8.50 8.35 8.35 0.00 0.00 8.35 8.45 112,300 947.01
TASCO  26.50 26.75 25.00 25.50 -1.00 -3.77 25.50 25.75 72,935,765 1,860,439.01
TCMC  4.00 4.02 3.98 4.00 0.00 0.00 3.98 4.00 584,300 2,336.76
TGCI  2.72 2.72 2.66 2.66 -0.04 -1.48 2.66 2.70 687,900 1,847.77
TPIPL  2.56 2.60 2.54 2.58 +0.02 +0.78 2.56 2.58 98,482,530 252,990.23
UMI  3.36 3.40 3.34 3.34 0.00 0.00 3.34 3.36 226,800 761.60
VNG <XD> 13.80 13.90 13.60 13.70 0.00 0.00 13.60 13.70 2,348,700 32,093.25
WIIK  4.98 5.00 4.94 4.96 0.00 0.00 4.96 4.98 6,376,300 31,615.79

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.50 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 6.45 6.50 60,104 390.68
AMATA  16.20 17.30 16.10 17.00 +0.80 +4.94 17.00 17.10 20,114,320 338,586.18
AMATAV  7.85 8.10 7.75 8.10 +0.30 +3.85 8.00 8.10 3,550,540 28,085.84
ANAN  4.96 4.96 4.86 4.92 -0.04 -0.81 4.90 4.92 16,517,211 80,891.26
AP  7.15 7.20 7.10 7.20 +0.05 +0.70 7.15 7.20 4,377,470 31,394.09
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.80 1.81 1.80 1.81 +0.01 +0.56 1.80 1.81 7,644,200 13,781.38
BROCK  2.58 2.60 2.56 2.58 -0.02 -0.77 2.56 2.58 43,900 113.09
CGD  1.00 1.00 0.99 1.00 0.00 0.00 0.99 1.00 973,100 972.57
CI  1.90 1.91 1.89 1.90 0.00 0.00 1.89 1.90 1,365,000 2,583.59
CPN  57.00 57.50 56.75 57.00 0.00 0.00 56.75 57.00 6,608,354 377,399.89
ESTAR  0.73 0.74 0.73 0.73 0.00 0.00 0.73 0.74 822,427 601.52
EVER  0.73 0.74 0.71 0.71 -0.01 -1.39 0.71 0.72 5,719,000 4,152.42
GLAND <XD> 2.56 2.56 2.54 2.54 -0.10 -3.79 2.54 2.56 2,105,300 5,373.28
GOLD  6.80 6.90 6.80 6.80 0.00 0.00 6.80 6.85 271,503 1,853.51
J  2.38 2.46 2.38 2.42 +0.02 +0.83 2.42 2.44 401,404 977.27
KC <SP, NP> - - - - - - - - - -
KWG  2.46 2.48 2.44 2.44 0.00 0.00 2.44 2.46 691,800 1,700.76
LALIN  4.26 4.28 4.24 4.24 +0.02 +0.47 4.22 4.24 89,800 380.99
LH  9.65 9.70 9.60 9.65 0.00 0.00 9.60 9.65 11,628,705 111,919.46
LPN  12.30 12.40 12.20 12.30 0.00 0.00 12.20 12.30 2,078,950 25,532.27
MBK <XD> 15.00 15.00 14.80 14.80 -0.10 -0.67 14.80 14.90 821,568 12,251.97
MJD  3.22 3.22 3.18 3.20 -0.04 -1.23 3.18 3.20 336,600 1,075.00
MK  4.12 4.14 4.10 4.12 0.00 0.00 4.10 4.12 1,268,702 5,217.37
NCH  1.19 1.21 1.19 1.20 +0.01 +0.84 1.19 1.21 233,800 280.86
NNCL  1.29 1.30 1.28 1.29 +0.01 +0.78 1.28 1.29 3,033,001 3,892.97
NOBLE  16.10 16.20 16.00 16.00 -0.20 -1.23 15.90 16.00 149,200 2,390.75
NUSA  0.44 0.45 0.44 0.44 +0.01 +2.33 0.44 0.45 31,335,000 13,835.97
ORI  11.00 11.00 10.90 10.90 -0.10 -0.91 10.90 11.00 644,666 7,059.79
PACE  3.30 3.30 3.28 3.28 0.00 0.00 3.28 3.30 1,078,238 3,546.40
PF  0.94 0.94 0.92 0.93 0.00 0.00 0.92 0.93 3,278,500 3,033.71
PLAT  7.60 7.60 7.50 7.55 -0.05 -0.66 7.50 7.55 2,649,110 20,001.16
POLAR <SP> - - - - - - - - - -
PRECHA  2.00 2.12 1.99 2.10 +0.10 +5.00 2.10 2.12 1,641,501 3,421.27
PRIN  1.50 1.51 1.49 1.51 +0.01 +0.67 1.50 1.51 871,600 1,308.30
PRINC  3.84 3.84 3.70 3.70 -0.12 -3.14 3.70 3.74 3,340,700 12,561.13
PSH  22.70 22.70 22.60 22.70 +0.10 +0.44 22.60 22.70 563,058 12,776.18
QH  2.60 2.62 2.56 2.56 -0.02 -0.78 2.56 2.58 35,106,400 90,536.60
RICHY  1.59 1.60 1.59 1.59 0.00 0.00 1.59 1.60 144,500 230.13
RML  1.39 1.40 1.38 1.40 +0.01 +0.72 1.39 1.40 6,481,501 9,020.42
ROJNA  5.30 5.40 5.25 5.30 +0.10 +1.92 5.25 5.30 4,766,816 25,377.32
S  4.42 4.46 4.34 4.36 -0.06 -1.36 4.36 4.38 5,038,650 22,137.36
SAMCO  3.48 3.48 3.44 3.44 0.00 0.00 3.44 3.46 172,600 595.09
SC  3.76 3.82 3.74 3.80 +0.08 +2.15 3.80 3.82 10,509,377 39,786.18
SENA  3.92 3.96 3.92 3.94 +0.02 +0.51 3.92 3.94 1,071,239 4,216.89
SF  6.50 6.55 6.45 6.50 0.00 0.00 6.50 6.55 986,600 6,412.06
SIRI  1.95 1.96 1.94 1.96 +0.02 +1.03 1.95 1.96 41,884,616 81,733.81
SPALI  25.50 25.50 25.00 25.25 0.00 0.00 25.00 25.25 2,804,403 70,489.52
TFD  2.02 2.04 1.99 2.02 0.00 0.00 2.00 2.02 1,854,350 3,728.88
TICON  15.40 15.50 15.30 15.40 0.00 0.00 15.30 15.40 167,050 2,568.74
U  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 230,702,648 6,842.28
UV  7.35 7.40 7.20 7.20 -0.10 -1.37 7.15 7.20 5,295,206 38,638.57
WHA  3.04 3.06 3.02 3.06 +0.06 +2.00 3.04 3.06 53,475,180 162,773.13
WIN  0.58 0.59 0.57 0.57 -0.01 -1.72 0.57 0.58 304,400 174.95

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR  10.20 10.40 10.20 10.40 +0.20 +1.96 10.30 10.40 523,600 5,355.30
BKKCP  10.30 10.30 10.30 10.30 -0.20 -1.90 10.30 10.50 500 5.15
CPNCG  14.40 14.40 14.20 14.30 -0.10 -0.69 14.20 14.30 376,200 5,378.37
CPNRF  19.20 19.30 19.10 19.20 +0.10 +0.52 19.10 19.20 691,100 13,239.62
CPTGF  14.40 14.40 14.40 14.40 0.00 0.00 14.40 14.50 10,800 155.52
CRYSTAL  11.30 11.30 11.30 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 3,300 37.29
CTARAF  4.44 4.46 4.42 4.44 -0.02 -0.45 4.42 4.44 15,602 69.22
DTCPF  7.30 7.35 7.30 7.30 -0.10 -1.35 7.30 7.35 52,000 379.62
ERWPF  7.65 7.65 7.60 7.60 -0.05 -0.65 7.60 7.65 51,404 393.18
FUTUREPF  22.70 22.80 22.70 22.70 0.00 0.00 22.70 22.80 35,700 813.57
GOLDPF  7.40 7.50 7.40 7.40 0.00 0.00 7.40 7.45 15,200 112.52
GVREIT  14.30 14.30 14.30 14.30 0.00 0.00 14.20 14.30 90,500 1,294.15
HPF  7.15 7.20 7.15 7.20 0.00 0.00 7.15 7.20 72,900 521.24
HREIT  9.85 9.85 9.85 9.85 0.00 0.00 9.85 9.90 29,000 285.65
IMPACT  14.90 15.00 14.90 15.00 0.00 0.00 15.00 15.10 193,000 2,894.72
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  - - - - - - 9.75 9.80 - -
LHHOTEL  13.50 13.60 13.50 13.60 0.00 0.00 13.50 13.60 142,100 1,927.21
LHPF  8.90 8.95 8.90 8.95 +0.05 +0.56 8.90 8.95 89,400 796.19
LHSC  13.90 14.00 13.90 13.90 0.00 0.00 13.90 14.00 121,500 1,699.03
LUXF  7.15 7.15 7.15 7.15 0.00 0.00 7.10 7.20 60,000 429.00
M-II  9.05 9.05 9.05 9.05 0.00 0.00 8.95 9.05 100 0.90
M-PAT  9.60 9.60 9.60 9.60 0.00 0.00 9.55 9.60 3,200 30.72
M-STOR  10.60 10.60 10.60 10.60 +0.30 +2.91 10.30 10.50 100 1.06
MIPF  - - - - - - 20.80 - - -
MIT  - - - - - - 7.85 8.25 - -
MJLF  14.70 14.80 14.70 14.80 -0.10 -0.67 14.70 14.80 26,700 392.66
MNIT  2.06 2.06 2.06 2.06 0.00 0.00 2.06 2.10 200 0.41
MNIT2  - - - - - - 5.70 5.90 - -
MNRF  3.96 3.96 3.82 3.84 -0.08 -2.04 3.82 3.84 40,300 154.07
MONTRI  - - - - - - 6.15 6.60 - -
POPF  14.10 14.20 13.90 14.00 -0.10 -0.71 13.90 14.00 465,400 6,528.82
PPF  - - - - - - 11.60 11.70 - -
QHHR  9.85 9.85 9.80 9.80 0.00 0.00 9.75 9.85 36,900 361.64
QHOP  5.25 5.25 5.25 5.25 +0.10 +1.94 5.15 5.25 4,600 24.15
QHPF  11.60 11.70 11.60 11.70 +0.10 +0.86 11.70 11.80 371,300 4,333.61
SBPF  5.80 5.80 5.75 5.80 +0.05 +0.87 5.70 5.80 16,900 97.44
SIRIP  10.60 10.60 10.60 10.60 0.00 0.00 10.50 10.70 500 5.30
SPF  24.00 24.00 23.90 23.90 -0.10 -0.42 23.90 24.00 46,100 1,106.00
SRIPANWA  10.80 10.90 10.80 10.90 +0.10 +0.93 10.80 10.90 5,200 56.17
SSPF  8.55 8.55 8.55 8.55 0.00 0.00 8.45 8.60 600 5.13
SSTPF  8.15 8.15 8.10 8.10 -0.05 -0.61 8.10 8.15 500 4.06
SSTSS  - - - - - - 9.45 9.50 - -
TCIF  14.10 14.10 14.10 14.10 0.00 0.00 13.70 14.10 1,000 14.10
TFUND  10.40 10.40 10.40 10.40 +0.10 +0.97 10.30 10.40 12,700 132.08
TGROWTH  11.10 11.10 11.10 11.10 -0.10 -0.89 11.00 11.10 169,300 1,879.23
THIF  11.90 12.00 11.90 12.00 0.00 0.00 11.80 12.00 20,000 239.99
TIF1  8.20 8.20 8.15 8.15 0.00 0.00 8.10 8.15 4,900 39.96
TLGF  17.40 17.40 17.30 17.40 0.00 0.00 17.40 17.50 117,500 2,043.95
TLHPF  10.30 10.30 10.30 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 100 1.03
TLOGIS  10.70 10.70 10.70 10.70 +0.20 +1.90 10.50 10.60 12,100 129.47
TNPF  3.86 3.90 3.82 3.84 -0.08 -2.04 3.84 3.88 140,600 540.10
TPRIME  13.20 13.20 13.20 13.20 0.00 0.00 13.10 13.20 119,500 1,577.40
TREIT  9.35 9.35 9.35 9.35 0.00 0.00 9.35 9.45 580,100 5,423.94
TRIF  15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 14.70 15.00 1,000 15.00
TTLPF  27.50 28.00 27.50 27.50 +0.50 +1.85 26.75 27.50 12,600 347.05
TU-PF  2.20 2.20 2.16 2.20 +0.04 +1.85 2.16 2.20 10,700 23.33
UNIPF  9.80 9.80 9.70 9.70 0.00 0.00 9.70 9.80 5,100 49.48
URBNPF  - - - - - - 5.05 5.20 - -
WHABT  9.90 9.90 9.85 9.85 -0.05 -0.51 9.85 9.90 164,400 1,627.46
WHAPF  10.30 10.40 10.30 10.40 +0.10 +0.97 10.30 10.40 13,400 139.24
WHART  9.70 9.70 9.70 9.70 0.00 0.00 9.65 9.70 851,591 8,260.39

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  4.72 4.78 4.72 4.78 +0.06 +1.27 4.76 4.78 493,600 2,346.78
CK  27.00 27.25 26.75 27.00 +0.25 +0.93 26.75 27.00 12,381,998 332,958.72
CNT <XD> 4.32 4.48 4.28 4.30 -0.06 -1.38 4.30 4.36 702,345 3,057.90
EMC  0.12 0.12 0.11 0.12 +0.01 +9.09 0.11 0.12 2,750,303 328.16
ITD  4.94 4.96 4.92 4.94 +0.02 +0.41 4.92 4.94 9,762,485 48,227.53
NWR  1.27 1.29 1.26 1.29 +0.02 +1.57 1.28 1.29 3,446,472 4,398.71
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.94 0.95 0.92 0.92 -0.02 -2.13 0.92 0.93 4,653,101 4,350.28
PREB  14.90 15.00 14.90 14.90 0.00 0.00 14.90 15.00 416,410 6,211.32
PYLON  12.40 12.80 12.30 12.80 +0.40 +3.23 12.40 12.80 190,800 2,397.12
SEAFCO  11.10 11.10 10.80 10.90 -0.20 -1.80 10.90 11.00 806,209 8,829.10
SQ  5.85 6.00 5.70 5.80 -0.05 -0.85 5.80 5.85 37,758,801 219,932.76
SRICHA  20.20 20.20 19.80 19.80 -0.30 -1.49 19.80 20.00 238,800 4,754.52
STEC  24.00 24.40 23.90 24.30 +0.40 +1.67 24.20 24.30 10,203,984 246,493.36
STPI  9.55 9.65 9.45 9.55 +0.05 +0.53 9.55 9.60 4,081,584 39,013.29
SYNTEC  4.60 4.70 4.58 4.62 +0.02 +0.43 4.62 4.64 9,809,498 45,458.37
TPOLY  5.25 5.35 5.15 5.15 -0.10 -1.90 5.15 5.20 16,555,678 86,345.83
TRC  1.57 1.58 1.57 1.58 +0.03 +1.94 1.57 1.58 20,905,794 32,921.68
TTCL  17.40 17.90 17.40 17.50 +0.20 +1.16 17.50 17.60 12,261,116 216,604.85
UNIQ  18.30 18.30 17.40 17.60 -0.70 -3.83 17.50 17.60 45,582,229 805,353.59

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.15 8.25 8.15 8.25 +0.05 +0.61 8.20 8.25 250,200 2,047.55
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.12 1.13 1.12 1.12 0.00 0.00 1.12 1.13 361,599 405.00
BAFS  38.00 38.50 37.75 38.00 0.00 0.00 38.00 38.25 166,586 6,344.79
BANPU  19.30 19.40 19.20 19.20 0.00 0.00 19.20 19.30 31,583,410 608,292.97
BCP  33.75 33.75 33.00 33.00 -0.50 -1.49 33.00 33.25 3,743,909 124,951.41
BCPG  12.70 12.70 12.40 12.60 -0.10 -0.79 12.50 12.60 5,857,761 73,480.83
BPP  24.90 25.00 24.80 24.90 0.00 0.00 24.90 25.00 2,946,744 73,411.78
CKP <XD> 3.20 3.22 3.18 3.20 0.00 0.00 3.18 3.20 5,873,204 18,774.27
DEMCO  6.55 6.55 6.45 6.50 0.00 0.00 6.45 6.50 764,701 4,969.91
EA  26.50 26.75 26.25 26.25 -0.25 -0.94 26.25 26.50 1,502,000 39,683.95
EARTH  4.58 4.62 4.56 4.56 0.00 0.00 4.54 4.56 5,414,900 24,790.83
EASTW  11.40 11.50 11.40 11.50 0.00 0.00 11.50 11.60 1,727,902 19,809.72
EGATIF  10.10 10.20 10.10 10.20 +0.10 +0.99 10.10 10.20 32,800 331.53
EGCO  206.00 208.00 203.00 206.00 -2.00 -0.96 205.00 206.00 296,709 60,997.83
ESSO  11.00 11.30 10.90 11.20 +0.30 +2.75 11.20 11.30 26,405,176 295,517.62
GLOW  79.75 79.75 79.25 79.25 -0.25 -0.31 79.25 79.50 1,094,225 86,995.27
GPSC  33.50 34.25 33.25 34.00 +0.75 +2.26 33.75 34.00 2,901,620 98,358.13
GUNKUL  5.10 5.25 5.05 5.15 +0.05 +0.98 5.10 5.15 31,898,535 164,551.21
IEC <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP> - - - - - - - - - -
IRPC  5.20 5.20 5.15 5.15 0.00 0.00 5.15 5.20 29,787,599 153,627.67
LANNA  13.00 13.00 12.70 12.70 -0.30 -2.31 12.70 12.80 107,800 1,379.71
MDX  5.40 5.40 5.30 5.30 0.00 0.00 5.30 5.35 135,000 719.81
PTG  24.60 25.00 24.50 24.80 +0.20 +0.81 24.70 24.80 6,947,438 172,336.74
PTT  408.00 408.00 402.00 402.00 -4.00 -0.99 402.00 404.00 3,350,315 1,350,783.35
PTTEP  91.25 92.00 91.00 91.25 0.00 0.00 91.00 91.25 5,200,652 475,413.24
RATCH  50.25 50.50 50.00 50.25 0.00 0.00 50.00 50.25 135,596 6,812.68
RPC  0.83 0.83 0.81 0.82 0.00 0.00 0.81 0.82 1,993,900 1,635.93
SCG  4.86 4.86 4.80 4.80 -0.04 -0.83 4.80 4.86 1,000 4.82
SCI  11.20 11.50 11.00 11.10 -0.10 -0.89 11.10 11.20 2,752,400 30,913.09
SCN  7.95 8.05 7.80 7.80 -0.10 -1.27 7.80 7.85 6,434,508 50,889.57
SGP  12.90 13.00 12.90 12.90 0.00 0.00 12.90 13.00 2,014,900 26,016.42
SOLAR  3.60 3.64 3.58 3.58 0.00 0.00 3.56 3.58 858,600 3,097.36
SPCG  21.40 21.60 21.40 21.40 -0.10 -0.47 21.40 21.50 973,600 20,940.89
SPRC  13.00 13.10 12.90 13.00 +0.10 +0.78 12.90 13.00 6,861,741 89,181.60
SUPER  1.37 1.39 1.34 1.34 -0.02 -1.47 1.34 1.35 97,689,704 132,894.26
SUSCO  4.18 4.28 4.18 4.18 +0.02 +0.48 4.18 4.20 11,267,400 47,551.12
TAE  2.88 2.90 2.88 2.88 0.00 0.00 2.88 2.90 794,100 2,289.28
TCC  1.00 1.01 0.99 0.99 -0.01 -1.00 0.99 1.00 859,200 857.45
TOP  76.00 76.75 75.00 75.50 -1.00 -1.31 75.50 75.75 2,781,222 210,194.34
TTW  10.50 10.50 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 5,670,428 59,043.00

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  19.40 19.40 19.10 19.20 +0.10 +0.52 19.10 19.20 471,500 9,045.01
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  11.00 11.00 10.90 10.90 -0.10 -0.91 10.90 11.00 3,921,712 42,885.55
BIG  5.20 5.25 5.15 5.15 -0.05 -0.96 5.15 5.20 8,850,700 45,881.64
BIGC  204.00 205.00 203.00 204.00 0.00 0.00 204.00 205.00 4,904 999.42
BJC  47.50 47.50 46.75 47.25 0.00 0.00 47.25 47.50 2,351,261 110,845.28
COL  30.00 30.00 29.50 29.75 -0.25 -0.83 29.50 29.75 79,900 2,385.45
COM7  10.80 10.90 10.70 10.70 -0.10 -0.93 10.70 10.80 2,872,613 30,925.81
CPALL  59.25 59.50 59.00 59.25 +0.25 +0.42 59.00 59.25 11,419,722 675,767.29
CSS  3.18 3.22 3.14 3.14 0.00 0.00 3.14 3.16 4,780,071 15,168.14
FN  7.65 7.65 7.50 7.50 -0.05 -0.66 7.50 7.55 1,961,700 14,843.30
GLOBAL  16.50 16.80 16.50 16.70 +0.20 +1.21 16.60 16.70 2,903,535 48,435.02
HMPRO  9.60 9.75 9.55 9.75 +0.15 +1.56 9.70 9.75 9,189,081 88,884.61
IT  3.82 3.84 3.80 3.80 -0.02 -0.52 3.80 3.82 417,900 1,594.60
KAMART  11.10 11.20 11.00 11.00 -0.10 -0.90 11.00 11.10 1,135,300 12,612.27
LOXLEY <XD> 3.16 3.24 3.16 3.24 +0.08 +2.53 3.22 3.24 7,770,345 25,045.33
MAKRO  33.50 33.50 33.25 33.50 0.00 0.00 33.25 33.50 11,450 383.53
MC  20.90 21.70 20.90 21.70 +0.90 +4.33 21.50 21.70 2,845,680 60,851.08
MEGA  26.25 26.50 26.00 26.00 -0.25 -0.95 26.00 26.50 1,548,100 40,679.52
MIDA  0.80 0.80 0.79 0.80 0.00 0.00 0.79 0.80 352,100 279.41
ROBINS  64.25 64.75 64.00 64.25 +0.25 +0.39 64.00 64.25 1,844,132 118,691.95
SINGER  13.60 14.00 13.30 13.90 +0.40 +2.96 13.80 13.90 3,515,400 48,425.48
SPC  45.50 47.00 45.50 46.50 +1.00 +2.20 46.00 46.50 70,419 3,261.06
SPI  40.50 41.00 39.75 39.75 -0.50 -1.24 39.75 40.00 62,290 2,495.50

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  34.75 34.75 34.50 34.50 -0.25 -0.72 34.50 34.75 7,200 249.20
BCH  13.30 13.40 13.10 13.20 0.00 0.00 13.20 13.30 4,284,670 56,674.94
BDMS  20.70 20.80 20.60 20.80 +0.10 +0.48 20.70 20.80 11,846,758 245,853.59
BH  178.00 179.00 176.00 177.50 -0.50 -0.28 177.00 177.50 1,015,186 179,976.73
CHG  2.60 2.60 2.54 2.56 -0.02 -0.78 2.54 2.56 27,517,246 70,596.96
CMR  4.38 4.38 4.34 4.34 -0.06 -1.36 4.34 4.38 155,350 675.99
EKH  6.55 6.60 6.45 6.45 -0.15 -2.27 6.45 6.55 1,968,454 12,850.61
KDH  - - - - - - 107.00 111.00 - -
LPH  9.35 9.35 9.30 9.35 0.00 0.00 9.35 9.40 487,700 4,559.88
M-CHAI  276.00 276.00 273.00 273.00 -3.00 -1.09 273.00 275.00 1,900 521.30
NEW  - - - - - - 45.75 55.00 - -
NTV <XD> 51.75 52.00 51.75 51.75 -0.25 -0.48 51.75 52.00 9,300 483.42
RAM  - - - - - - 2,918.00 3,210.00 - -
RJH  23.00 23.10 22.60 22.70 -0.20 -0.87 22.60 22.70 1,102,700 25,125.42
RPH  5.65 5.65 5.55 5.60 -0.05 -0.88 5.60 5.65 2,657,600 14,896.40
SKR  50.25 50.75 50.00 50.50 -0.25 -0.49 50.25 50.50 2,030,257 99,520.60
SVH  345.00 345.00 345.00 345.00 0.00 0.00 343.00 345.00 300 103.50
VIBHA  3.00 3.00 2.94 2.96 0.00 0.00 2.96 2.98 4,263,339 12,655.92
VIH <XD> 10.30 10.30 10.10 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 182,600 1,861.77

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  6.80 6.85 6.80 6.85 0.00 0.00 6.80 6.85 30,200 205.58
AQUA  0.78 0.78 0.77 0.77 0.00 0.00 0.77 0.78 4,302,400 3,312.90
AS  2.16 2.26 2.14 2.16 +0.02 +0.93 2.14 2.16 2,733,600 5,979.04
BEC  15.90 16.20 15.70 15.90 +0.10 +0.63 15.80 15.90 4,788,572 76,187.58
EPCO  6.95 7.00 6.90 6.90 -0.05 -0.72 6.90 6.95 535,500 3,701.92
FE  160.00 160.00 158.00 158.00 -2.00 -1.25 155.00 167.50 400 63.60
GRAMMY  10.90 10.90 9.90 9.95 0.00 0.00 9.90 9.95 34,301 343.57
MACO  1.28 1.31 1.26 1.27 0.00 0.00 1.26 1.27 14,411,635 18,618.32
MAJOR  34.00 34.00 33.75 34.00 +0.25 +0.74 33.75 34.00 414,440 14,069.85
MATCH  1.91 1.99 1.91 1.98 +0.06 +3.12 1.98 1.99 629,400 1,243.62
MATI  6.60 6.70 6.55 6.60 -0.20 -2.94 6.55 6.70 22,500 149.58
MCOT  13.30 13.30 13.20 13.30 0.00 0.00 13.20 13.30 143,902 1,910.78
MONO  3.52 3.54 3.50 3.52 -0.04 -1.12 3.50 3.52 4,974,000 17,475.35
MPIC  1.47 1.48 1.47 1.47 -0.01 -0.68 1.46 1.47 400 0.59
NMG  1.02 1.02 1.01 1.01 -0.01 -0.98 1.01 1.03 125,200 127.56
PLANB  6.10 6.15 6.00 6.05 0.00 0.00 6.05 6.10 2,830,600 17,219.82
POST  4.68 4.68 4.68 4.68 +0.20 +4.46 4.04 4.70 606 2.83
PRAKIT  15.10 15.10 14.90 14.90 -0.10 -0.67 14.90 15.00 43,002 641.30
RS  9.30 9.35 9.25 9.25 0.00 0.00 9.25 9.30 368,400 3,422.54
SE-ED  4.04 4.04 4.02 4.02 -0.02 -0.50 4.02 4.06 73,900 298.36
SMM  1.44 1.48 1.44 1.45 +0.01 +0.69 1.44 1.45 18,400 26.80
SPORT  1.23 1.28 1.23 1.24 +0.03 +2.48 1.23 1.24 2,039,600 2,561.60
TBSP  167.00 167.00 167.00 167.00 +2.00 +1.21 162.00 169.00 400 66.80
TH  0.70 0.71 0.70 0.71 +0.01 +1.43 0.70 0.71 237,000 167.28
TKS  11.80 12.10 11.70 11.90 +0.10 +0.85 11.90 12.00 4,532,867 54,084.06
TRITN  0.33 0.33 0.31 0.32 0.00 0.00 0.31 0.32 26,538,600 8,494.72
VGI  4.98 5.10 4.84 5.10 +0.12 +2.41 5.05 5.10 37,335,760 184,266.53
WAVE  3.88 3.92 3.86 3.90 +0.02 +0.52 3.86 3.90 110,500 428.91
WORK  57.00 58.00 56.75 57.75 +1.00 +1.76 57.75 58.00 445,409 25,635.49

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  2.24 2.26 2.20 2.20 -0.04 -1.79 2.20 2.22 74,471,639 166,313.63
GENCO  1.33 1.37 1.32 1.36 +0.04 +3.03 1.35 1.36 12,676,957 17,092.52
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  73.50 73.50 73.50 73.50 +0.25 +0.34 72.75 73.50 910 66.90
CENTEL  35.00 35.25 34.75 34.75 -0.50 -1.42 34.50 34.75 2,359,650 82,166.87
CSR  59.00 60.00 57.25 60.00 0.00 0.00 59.00 60.00 12,700 739.25
DTC  8.75 8.80 8.70 8.80 +0.15 +1.73 8.70 8.80 245,201 2,148.46
ERW  4.50 4.52 4.46 4.46 -0.04 -0.89 4.46 4.48 6,202,800 27,726.14
GRAND  0.85 0.87 0.85 0.85 -0.02 -2.30 0.85 0.87 1,279,600 1,099.83
GREEN  1.77 1.81 1.73 1.73 -0.08 -4.42 1.73 1.74 11,237,163 19,866.07
LRH  27.25 27.25 27.00 27.25 -0.25 -0.91 27.00 27.25 28,700 778.20
MANRIN  31.00 31.00 31.00 31.00 0.00 0.00 31.00 31.50 100 3.10
OHTL  1,090.00 1,110.00 1,090.00 1,110.00 0.00 0.00 1,090.00 1,110.00 100 110.00
ROH  37.50 37.50 37.00 37.00 -0.50 -1.33 36.00 37.00 801 29.79
SHANG  69.00 69.00 68.75 69.00 +0.25 +0.36 68.75 69.00 5,400 372.48

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  6.45 6.50 6.40 6.40 -0.05 -0.78 6.40 6.45 11,937,189 76,930.14
AOT  39.50 40.25 39.50 40.00 +0.50 +1.27 40.00 40.25 41,724,348 1,671,115.41
ASIMAR  2.90 2.92 2.88 2.88 0.00 0.00 2.88 2.90 218,505 630.95
BA  20.50 20.90 20.40 20.80 +0.40 +1.96 20.70 20.80 9,577,542 198,189.61
BEM  7.30 7.40 7.30 7.35 +0.10 +1.38 7.30 7.35 47,442,804 348,383.43
BTC  0.08 0.08 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 5,843,700 427.44
BTS  8.35 8.35 8.25 8.30 -0.05 -0.60 8.25 8.30 23,361,175 193,781.39
BTSGIF  11.30 11.40 11.20 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 4,431,300 50,061.14
JUTHA  2.86 2.94 2.86 2.90 +0.04 +1.40 2.88 2.90 400,600 1,163.76
JWD  9.60 9.65 9.45 9.50 -0.10 -1.04 9.45 9.50 3,080,700 29,355.26
KWC  - - - - - - 190.00 210.00 - -
NOK  7.50 7.55 7.45 7.55 +0.05 +0.67 7.45 7.55 338,700 2,528.82
NYT  15.20 15.50 15.00 15.20 +0.10 +0.66 15.10 15.20 1,845,009 28,217.81
PSL  10.70 10.90 10.60 10.60 -0.20 -1.85 10.60 10.70 3,010,000 32,345.10
RCL  6.55 7.00 6.55 7.00 +0.45 +6.87 6.95 7.00 12,302,800 84,152.86
THAI  18.40 18.40 18.20 18.20 -0.10 -0.55 18.20 18.30 4,743,216 86,686.34
TSTE  - - - - - - 7.50 7.70 - -
TTA  10.00 10.00 9.95 9.95 -0.05 -0.50 9.95 10.00 2,927,630 29,213.29
WICE  3.72 3.78 3.70 3.70 0.00 0.00 3.70 3.72 6,197,914 23,177.88

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.94 3.00 2.94 2.98 +0.06 +2.05 2.96 2.98 1,588,363 4,730.71
DELTA  82.00 83.25 81.75 82.00 +0.50 +0.61 82.00 82.50 2,039,863 168,650.72
DRACO  4.64 4.82 4.64 4.82 0.00 0.00 4.72 5.00 27,100 127.16
EIC <NP> 0.46 0.46 0.44 0.45 -0.01 -2.17 0.45 0.46 12,262,345 5,525.35
HANA  47.50 48.50 46.25 46.75 -0.25 -0.53 46.50 46.75 5,026,402 237,923.99
KCE  106.50 107.00 105.00 105.00 -1.50 -1.41 105.00 105.50 1,271,562 134,481.18
METCO  232.00 232.00 232.00 232.00 0.00 0.00 230.00 232.00 503 116.70
SMT  6.40 6.45 6.30 6.40 0.00 0.00 6.35 6.40 1,081,200 6,911.62
SPPT  6.55 6.60 6.35 6.35 -0.15 -2.31 6.30 6.35 1,019,300 6,579.00
SVI  5.40 5.60 5.40 5.55 +0.10 +1.83 5.55 5.60 4,687,212 25,820.83
TEAM  1.40 1.41 1.37 1.38 +0.01 +0.73 1.38 1.39 2,329,000 3,231.03

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  177.50 178.00 176.50 176.50 0.00 0.00 176.50 177.00 6,402,417 1,133,290.05
AIT  30.00 30.25 29.50 30.00 0.00 0.00 29.75 30.00 313,928 9,356.99
ALT  8.40 8.60 8.40 8.55 +0.20 +2.40 8.55 8.60 7,729,914 65,715.90
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  6.25 6.25 6.20 6.25 0.00 0.00 6.20 6.25 1,234,700 7,660.84
DIF  14.20 14.30 14.20 14.30 +0.10 +0.70 14.20 14.30 1,532,945 21,892.61
DTAC  43.00 43.25 42.75 42.75 0.00 0.00 42.75 43.00 3,323,796 142,799.35
FER  0.67 0.67 0.66 0.66 0.00 0.00 0.65 0.66 4,755,874 3,161.97
FORTH  7.15 7.15 7.10 7.15 0.00 0.00 7.15 7.20 223,300 1,589.76
ILINK  17.90 17.90 17.70 17.80 -0.10 -0.56 17.70 17.80 178,510 3,174.54
INET  4.10 4.16 4.10 4.12 +0.04 +0.98 4.12 4.14 9,101,500 37,568.93
INTUCH  55.25 55.50 54.75 55.00 +0.25 +0.46 55.00 55.25 6,808,155 375,058.91
JAS  8.60 8.75 8.60 8.65 +0.05 +0.58 8.60 8.65 37,426,174 324,225.74
JASIF  11.50 11.60 11.50 11.50 0.00 0.00 11.50 11.60 3,928,110 45,178.70
JMART  15.90 16.10 15.90 16.00 +0.10 +0.63 16.00 16.10 1,370,651 21,928.42
JTS  2.30 2.30 2.26 2.28 0.00 0.00 2.26 2.28 1,223,100 2,779.32
MFEC  5.70 5.75 5.70 5.70 0.00 0.00 5.70 5.75 398,300 2,271.42
MSC  5.15 5.15 5.10 5.15 +0.05 +0.98 5.10 5.15 94,400 485.16
PT  7.10 7.15 7.00 7.00 -0.10 -1.41 6.95 7.00 537,216 3,786.43
SAMART  13.80 14.20 13.80 14.20 +0.40 +2.90 14.10 14.20 9,528,314 134,142.66
SAMTEL  12.00 12.50 12.00 12.40 +0.40 +3.33 12.40 12.50 1,860,300 22,849.59
SIM  1.01 1.04 1.01 1.03 +0.03 +3.00 1.02 1.03 775,800 797.66
SIS  7.35 7.35 7.30 7.35 0.00 0.00 7.30 7.35 545,400 3,998.66
SVOA  1.40 1.40 1.38 1.39 -0.01 -0.71 1.38 1.39 1,088,200 1,511.60
SYMC  11.60 11.60 11.40 11.50 -0.10 -0.86 11.40 11.50 17,302 198.17
SYNEX  9.70 10.30 9.60 10.30 +0.65 +6.74 10.20 10.30 11,307,871 113,723.00
THCOM  19.30 19.70 19.30 19.50 +0.20 +1.04 19.50 19.60 5,686,239 111,137.76
TRUE  6.45 6.50 6.40 6.40 0.00 0.00 6.40 6.45 52,580,706 339,022.60
TWZ  0.28 0.28 0.27 0.28 +0.01 +3.70 0.27 0.28 5,803,102 1,598.48
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS