สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/09/2017 00:30:17
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,659.05 -11.44 -0.68 1,670.29 1,658.26 11,786,327 64,498.84
SET50 1,061.16 -9.23 -0.86 1,070.01 1,060.64 1,334,032 38,209.15
SET100 2,381.84 -19.46 -0.81 2,400.71 2,380.69 2,619,969 46,863.96
sSET 1,072.31 -1.70 -0.16 1,078.74 1,071.52 759,802 5,082.53
SETHD 1,234.53 -7.94 -0.64 1,241.09 1,230.88 539,831 12,719.53
mai 574.80 -1.44 -0.25 577.97 570.67 1,250,155 2,485.31
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 475 4,697,483
ไม่เปลี่ยนแปลง 387 1,146,499
ลดลง 1,044 6,159,071
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  184.50 184.50 182.00 182.00 -2.50 -1.36 182.00 184.00 4,400 806.35
EE  1.06 1.06 1.03 1.03 -0.02 -1.90 1.03 1.04 2,300,700 2,397.71
GFPT  19.90 20.00 19.50 19.50 -0.30 -1.52 19.50 19.70 3,534,927 69,509.31
LEE  3.54 3.60 3.50 3.58 +0.06 +1.70 3.56 3.58 14,967,778 53,208.22
STA  13.40 13.40 13.00 13.20 -0.10 -0.75 13.10 13.20 3,273,580 43,150.93
TLUXE  10.30 10.40 10.20 10.30 0.00 0.00 10.30 10.40 1,172,500 12,069.73
TRUBB  2.16 2.16 2.10 2.12 -0.04 -1.85 2.12 2.14 2,182,294 4,644.40
TWPC  9.65 9.90 9.60 9.85 +0.15 +1.55 9.80 9.85 4,522,042 44,100.39
UPOIC  5.80 5.80 5.80 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 31,700 183.86
UVAN  7.20 7.20 7.15 7.20 -0.05 -0.69 7.20 7.25 688,700 4,953.16
VPO  1.05 1.05 1.04 1.04 0.00 0.00 1.04 1.05 397,200 413.60

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  2.84 2.84 2.76 2.76 -0.06 -2.13 2.76 2.78 2,316,110 6,471.77
ASIAN  20.80 21.00 20.30 20.40 -0.30 -1.45 20.40 20.50 11,637,199 240,310.78
BR  7.90 8.15 7.70 7.75 -0.05 -0.64 7.75 7.80 32,625,949 259,801.90
BRR  10.60 11.20 10.60 10.90 +0.30 +2.83 10.90 11.00 3,479,086 38,053.73
CBG  74.75 78.50 74.50 77.75 +3.00 +4.01 77.75 78.00 13,933,216 1,070,579.34
CFRESH  6.90 6.90 6.80 6.80 -0.05 -0.73 6.80 6.85 74,700 510.46
CM  6.75 6.75 6.60 6.60 -0.10 -1.49 6.60 6.65 849,011 5,650.82
CPF  27.25 27.75 27.25 27.25 -0.25 -0.91 27.25 27.50 22,783,006 623,409.09
CPI  2.06 2.06 2.02 2.02 -0.04 -1.94 2.02 2.06 474,256 964.41
F&D  22.50 22.50 21.00 21.00 -1.00 -4.55 20.80 22.40 310 6.82
HTC  16.10 16.70 16.10 16.40 +0.30 +1.86 16.30 16.40 344,000 5,637.74
ICHI  8.10 8.20 8.00 8.00 -0.10 -1.23 7.95 8.00 1,723,900 13,881.72
KBS  7.00 7.15 7.00 7.10 0.00 0.00 7.10 7.15 773,400 5,491.00
KSL  4.66 4.68 4.62 4.66 0.00 0.00 4.64 4.66 2,708,700 12,591.45
KTIS  6.85 6.90 6.75 6.80 -0.05 -0.73 6.75 6.80 879,000 5,989.00
LST  8.40 8.40 8.10 8.15 -0.30 -3.55 8.15 8.20 1,979,400 16,235.34
M  61.50 61.50 60.25 60.50 -1.00 -1.63 60.25 60.50 404,100 24,481.82
MALEE  38.25 38.75 37.25 37.25 -1.00 -2.61 37.00 37.25 2,086,889 78,556.54
MINT  39.75 39.75 39.00 39.25 -0.75 -1.88 39.25 39.50 22,988,638 905,491.64
OISHI  134.00 134.00 133.00 133.00 -1.00 -0.75 133.50 134.00 2,000 267.30
PB  64.00 64.00 63.75 64.00 0.00 0.00 63.50 64.00 3,200 204.22
PM  12.80 13.60 12.60 13.50 +0.90 +7.14 13.40 13.50 27,908,779 366,953.48
PR  69.00 69.50 68.50 69.50 +0.50 +0.72 68.75 69.50 11,630 802.47
PRG  - - - - - - 12.40 12.80 - -
SAPPE  29.00 29.00 28.50 28.50 -0.25 -0.87 28.50 28.75 690,411 19,912.59
SAUCE  23.50 23.50 23.40 23.40 -0.10 -0.43 23.40 23.50 1,400 32.82
SFP  - - - - - - 223.00 237.00 - -
SNP  22.60 22.60 22.10 22.50 -0.10 -0.44 22.20 22.50 52,800 1,182.91
SORKON  80.25 80.25 80.00 80.00 -1.00 -1.23 79.25 80.00 2,900 232.02
SSC  50.00 50.75 50.00 50.75 -0.25 -0.49 50.00 51.00 11,810 590.72
SSF  11.40 11.40 11.40 11.40 0.00 0.00 11.10 11.40 42,000 478.80
SST  9.25 9.55 9.20 9.25 -0.10 -1.07 9.20 9.25 217,300 2,033.52
TC  3.20 3.20 3.18 3.20 -0.02 -0.62 3.18 3.22 51,600 165.01
TF  243.00 243.00 243.00 243.00 0.00 0.00 240.00 243.00 220,100 51,064.30
TFG  6.00 6.15 6.00 6.05 +0.05 +0.83 6.00 6.05 5,897,831 35,903.41
TIPCO  18.20 18.20 17.70 17.80 -0.40 -2.20 17.80 17.90 11,297,710 202,389.95
TKN  21.60 21.80 21.40 21.40 -0.20 -0.93 21.40 21.50 4,890,100 105,361.14
TU  20.10 20.20 19.90 19.90 -0.30 -1.49 19.90 20.00 9,172,699 182,958.21
TVO  29.00 29.25 28.50 28.75 -0.50 -1.71 28.50 28.75 2,648,255 76,217.82

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  - - - - - - 8.65 8.85 - -
BTNC  21.00 21.60 21.00 21.60 -0.30 -1.37 21.30 21.90 2,100 44.16
CPH  6.55 6.60 6.45 6.45 -0.25 -3.73 6.45 6.60 21,800 142.16
CPL  37.00 37.00 36.75 36.75 -0.75 -2.00 36.75 37.25 1,200 44.12
DIGI  0.96 0.97 0.94 0.95 -0.01 -1.04 0.95 0.96 5,500,260 5,253.81
ICC  36.75 37.00 36.50 36.50 0.00 0.00 36.50 37.00 5,200 189.88
LTX  62.00 63.00 62.00 63.00 +1.00 +1.61 62.50 63.75 867 53.89
NC  - - - - - - 15.00 15.50 - -
PAF  1.95 1.95 1.93 1.95 +0.01 +0.52 1.94 1.95 57,163 110.69
PG  7.60 7.60 7.60 7.60 0.00 0.00 7.55 7.65 10,000 76.00
PRANDA  3.96 3.96 3.92 3.92 -0.04 -1.01 3.92 3.94 329,400 1,296.16
SABINA  23.50 23.60 23.50 23.60 +0.10 +0.43 23.50 23.60 1,100 25.94
SAWANG  15.00 15.00 15.00 15.00 -0.20 -1.32 14.20 14.90 200 3.00
SUC  41.00 41.50 41.00 41.25 +0.25 +0.61 41.25 41.50 16,501 681.69
TNL  20.60 20.70 20.10 20.50 +0.10 +0.49 20.20 20.50 11,000 221.64
TPCORP  - - - - - - 19.10 19.40 - -
TR  52.25 52.50 51.50 52.50 +0.25 +0.48 52.25 52.50 33,800 1,759.85
TTI  - - - - - - 30.25 31.75 - -
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 107.00 110.00 - -
UPF  80.00 80.00 80.00 80.00 +0.25 +0.31 80.00 80.25 2,600 208.00
UT  - - - - - - 13.10 13.40 - -
WACOAL  - - - - - - 47.25 48.50 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.54 0.55 0.53 0.53 -0.01 -1.85 0.53 0.54 2,313,200 1,233.46
AJA <SP> - - - - - - - - - -
DTCI  - - - - - - 28.50 29.75 - -
FANCY  2.14 2.14 2.12 2.12 -0.02 -0.93 2.12 2.14 481,700 1,024.35
KYE  478.00 480.00 478.00 480.00 0.00 0.00 478.00 480.00 3,100 1,482.80
L&E  3.16 3.18 3.14 3.18 +0.02 +0.63 3.16 3.18 10,500 33.32
MODERN  5.10 5.15 5.05 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 1,883,512 9,615.12
OGC  52.50 52.50 51.75 52.25 +0.25 +0.48 51.75 52.25 21,700 1,128.50
ROCK  17.10 17.10 17.10 17.10 0.00 0.00 17.20 17.60 200 3.42
SIAM  2.62 2.62 2.58 2.60 0.00 0.00 2.58 2.60 173,000 446.42
TSR  4.18 4.22 4.18 4.20 +0.04 +0.96 4.20 4.22 633,451 2,659.85

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
JCT  - - - - - - 85.50 87.00 25 2.11
OCC  16.30 16.30 16.30 16.30 0.00 0.00 16.00 16.30 100 1.63
S & J  23.80 23.90 23.70 23.70 0.00 0.00 23.70 24.80 500 11.88
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  19.80 20.00 19.70 19.70 -0.10 -0.51 19.70 19.80 143,200 2,853.08
TOG  7.95 7.95 7.90 7.90 +0.05 +0.64 7.90 7.95 47,200 374.48

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  38.25 38.50 38.00 38.00 -0.25 -0.65 38.00 38.25 188,303 7,161.36
BBL  186.00 186.50 184.50 185.50 -1.50 -0.80 185.00 185.50 4,566,313 846,424.93
CIMBT  1.15 1.16 1.13 1.14 -0.01 -0.87 1.13 1.14 4,439,533 5,060.22
KBANK  208.00 210.00 206.00 206.00 -4.00 -1.90 206.00 207.00 12,403,969 2,568,847.39
KKP  70.00 70.00 69.50 70.00 0.00 0.00 69.75 70.00 4,751,355 331,507.81
KTB  18.90 19.00 18.80 18.90 0.00 0.00 18.80 18.90 35,380,083 668,732.28
LHBANK  1.81 1.82 1.81 1.81 -0.01 -0.55 1.81 1.82 10,949,604 19,839.59
SCB  153.00 153.50 152.00 153.50 0.00 0.00 153.00 153.50 9,762,240 1,492,994.76
TCAP  47.50 48.00 47.25 48.00 +0.25 +0.52 47.75 48.00 3,694,487 175,910.96
TISCO  75.25 75.25 74.50 74.50 -0.75 -1.00 74.50 74.75 2,905,486 217,049.27
TMB  2.44 2.46 2.42 2.44 -0.02 -0.81 2.42 2.44 161,847,686 394,934.28

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.58 0.59 0.58 0.59 0.00 0.00 0.58 0.59 199,600 117.03
AEONTS  104.50 104.50 101.00 101.00 -3.00 -2.88 101.00 101.50 439,300 45,277.82
AMANAH  1.50 1.53 1.47 1.48 +0.01 +0.68 1.47 1.48 21,848,300 32,799.89
ASAP  7.45 7.50 7.35 7.45 +0.05 +0.68 7.40 7.45 1,682,801 12,461.83
ASK  21.80 22.00 21.70 22.00 +0.20 +0.92 21.80 22.00 154,304 3,367.97
ASP  3.84 3.84 3.80 3.80 -0.02 -0.52 3.80 3.82 5,203,956 19,857.22
BFIT  28.00 31.25 27.50 28.50 +1.25 +4.59 28.50 28.75 9,865,276 286,020.22
CGH  1.44 1.48 1.44 1.45 +0.01 +0.69 1.45 1.46 805,300 1,177.09
CNS  2.76 2.80 2.76 2.76 0.00 0.00 2.76 2.78 415,400 1,153.65
ECL  4.04 4.14 3.94 4.00 +0.26 +6.95 4.00 4.02 89,690,342 360,498.13
FNS  4.78 4.78 4.74 4.74 -0.04 -0.84 4.74 4.78 311,300 1,479.72
FSS  3.12 3.18 3.12 3.16 +0.04 +1.28 3.14 3.16 841,718 2,645.60
GBX  0.81 0.81 0.80 0.80 0.00 0.00 0.79 0.80 480,400 384.32
GL  19.00 19.00 18.70 18.70 -0.20 -1.06 18.70 18.80 2,082,266 39,186.19
IFS  3.84 3.84 3.72 3.72 -0.10 -2.62 3.72 3.78 3,929,352 14,796.62
JMT  30.00 30.75 29.75 30.25 +0.50 +1.68 30.25 30.50 1,049,910 31,613.65
KCAR  15.00 15.10 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 15.10 645,500 9,682.71
KGI  4.16 4.18 4.14 4.16 -0.02 -0.48 4.16 4.18 4,228,705 17,586.58
KTC  112.50 112.50 109.50 110.50 -2.00 -1.78 110.00 110.50 1,564,591 172,975.82
MBKET  21.80 21.90 21.80 21.80 0.00 0.00 21.80 21.90 16,000 349.12
MFC  20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 19.90 20.00 2,132 42.77
ML  1.70 1.71 1.68 1.68 -0.02 -1.18 1.68 1.69 2,393,600 4,045.86
MTLS  34.00 35.25 34.00 34.75 +0.75 +2.21 34.75 35.00 37,624,077 1,310,665.91
PE  0.75 0.75 0.73 0.73 -0.01 -1.35 0.73 0.74 2,761,800 2,034.57
PL  3.92 4.10 3.92 4.08 +0.16 +4.08 4.06 4.08 9,285,300 37,323.64
S11  8.00 8.15 8.00 8.10 +0.10 +1.25 8.05 8.10 696,506 5,618.60
SAWAD  55.50 58.50 55.50 58.50 +3.50 +6.36 58.25 58.50 15,299,762 873,379.92
THANI  5.95 6.20 5.95 6.10 +0.15 +2.52 6.10 6.15 9,177,325 55,849.60
TK  12.60 12.60 12.40 12.40 -0.20 -1.59 12.40 12.50 369,800 4,638.10
TNITY  6.80 6.80 6.75 6.80 0.00 0.00 6.75 6.80 53,400 362.87
UOBKH  4.02 4.02 4.02 4.02 0.00 0.00 4.00 4.04 500 2.01
ZMICO  1.35 1.35 1.33 1.33 -0.01 -0.75 1.33 1.34 3,660,505 4,874.83

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  30.00 30.00 29.75 30.00 0.00 0.00 29.75 30.00 42,400 1,262.98
BKI  351.00 351.00 350.00 350.00 -1.00 -0.28 350.00 351.00 4,500 1,576.40
BLA  46.00 46.00 45.25 45.50 -0.50 -1.09 45.50 45.75 3,777,538 172,370.72
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  - - - - - - 32.25 37.75 6 0.22
INSURE  - - - - - - 45.00 60.00 - -
MTI  135.00 135.00 132.00 134.50 +0.50 +0.37 132.50 134.50 12,500 1,659.00
NKI  56.00 56.00 56.00 56.00 0.00 0.00 54.25 57.00 500 28.00
NSI  80.25 81.00 80.25 80.25 +0.25 +0.31 80.00 81.00 1,900 153.30
SMK  42.75 42.75 42.75 42.75 0.00 0.00 42.75 43.00 9,300 397.58
THRE  1.77 1.79 1.77 1.79 +0.01 +0.56 1.78 1.79 739,566 1,319.64
THREL  9.35 9.40 9.25 9.30 -0.05 -0.53 9.30 9.35 1,129,800 10,533.68
TIC  27.00 27.00 27.00 27.00 0.00 0.00 27.00 27.50 600 16.20
TIP  45.50 45.50 45.00 45.25 0.00 0.00 45.00 45.25 162,200 7,352.58
TSI  0.72 0.73 0.70 0.71 0.00 0.00 0.71 0.72 3,883,919 2,765.05
TVI  4.08 4.08 4.02 4.02 -0.02 -0.50 4.02 4.06 92,000 370.29

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  25.50 27.25 25.25 27.25 +2.00 +7.92 27.00 27.25 3,954,190 104,909.70
APCS <NP> 6.55 6.60 6.50 6.55 -0.05 -0.76 6.50 6.55 104,900 684.90
BAT-3K  252.00 252.00 252.00 252.00 0.00 0.00 252.00 254.00 600 151.20
CWT  3.36 3.44 3.32 3.32 -0.04 -1.19 3.30 3.32 8,004,375 26,994.69
EASON  3.58 3.62 3.58 3.60 -0.02 -0.55 3.58 3.60 276,400 991.52
GYT  416.00 416.00 410.00 410.00 -2.00 -0.49 410.00 414.00 2,100 861.80
HFT  5.25 5.30 5.15 5.20 0.00 0.00 5.20 5.25 913,000 4,764.51
IHL  10.50 10.90 10.40 10.70 +0.20 +1.90 10.70 10.80 2,767,900 29,533.90
INGRS  1.40 1.41 1.39 1.40 0.00 0.00 1.40 1.41 16,111,410 22,570.51
IRC  23.40 23.40 23.30 23.40 0.00 0.00 23.30 23.40 17,500 408.43
PCSGH  7.00 7.00 6.90 7.00 0.00 0.00 6.90 7.00 752,700 5,222.70
SAT  17.30 18.10 17.30 17.90 +0.60 +3.47 17.90 18.00 6,801,185 121,383.68
SPG  19.80 20.00 19.00 20.00 0.00 0.00 20.00 20.30 25,005 490.98
STANLY  220.00 224.00 220.00 222.00 +2.00 +0.91 222.00 224.00 10,700 2,365.10
TKT  2.00 2.02 1.98 1.98 -0.04 -1.98 1.98 1.99 653,800 1,308.30
TNPC  1.85 1.88 1.84 1.85 0.00 0.00 1.85 1.86 949,500 1,759.48
TRU  4.44 4.56 4.44 4.52 -0.02 -0.44 4.50 4.52 58,400 260.56
TSC  - - - - - - 10.50 10.90 - -
YNP <SP, NP, NC, XR> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  2.54 2.54 2.48 2.50 -0.04 -1.57 2.50 2.52 1,548,559 3,875.06
ASEFA  7.00 7.00 6.95 6.95 -0.05 -0.71 6.95 7.00 702,500 4,909.93
CRANE  3.98 4.04 3.96 3.96 +0.02 +0.51 3.96 3.98 2,807,025 11,181.11
CTW  10.50 10.50 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.40 47,400 493.45
FMT  36.25 36.25 36.25 36.25 +0.75 +2.11 35.50 36.25 1,400 50.75
HTECH  11.20 11.20 10.60 11.00 -0.20 -1.79 11.00 11.10 8,146,900 88,665.37
KKC  2.28 2.30 2.28 2.30 0.00 0.00 2.28 2.30 181,800 417.94
PK  5.50 5.65 5.40 5.55 +0.05 +0.91 5.55 5.60 14,993,650 83,317.16
SNC  14.90 15.40 14.90 15.20 +0.30 +2.01 15.20 15.30 7,355,001 111,871.03
TCJ  10.50 10.90 10.40 10.90 +0.50 +4.81 10.80 10.90 4,105,062 44,063.56
VARO  8.05 8.05 8.00 8.05 0.00 0.00 8.00 8.25 92,600 740.98

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  8.55 8.80 8.30 8.80 +0.25 +2.92 8.70 8.80 13,230,320 113,377.34

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  5.25 5.30 5.25 5.25 0.00 0.00 5.25 5.30 202,000 1,062.79
GGC  16.40 17.00 16.30 16.80 +0.30 +1.82 16.80 16.90 34,112,209 567,782.78
GIFT  5.85 5.85 5.75 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 1,399,200 8,079.31
IVL  42.25 42.25 41.50 42.25 -0.25 -0.59 42.00 42.25 13,929,009 584,042.16
PATO  16.80 16.90 16.80 16.90 0.00 0.00 16.80 16.90 17,500 294.97
PMTA  19.70 19.70 19.50 19.70 +0.10 +0.51 19.50 19.70 13,029 256.26
PTTGC  78.50 78.75 77.75 78.00 -0.75 -0.95 78.00 78.25 7,600,458 594,229.44
SUTHA  6.00 6.00 6.00 6.00 +0.05 +0.84 5.85 6.00 8,200 49.20
TCB  47.75 48.00 47.50 47.75 +0.25 +0.53 47.50 47.75 41,100 1,963.85
TCCC  50.25 50.25 49.75 49.75 -0.50 -1.00 49.75 50.00 115,760 5,792.92
TPA  7.30 7.30 7.25 7.25 0.00 0.00 7.25 7.30 9,100 66.33
UP  - - - - - - 27.50 28.25 - -
VNT  20.90 20.90 20.50 20.70 -0.10 -0.48 20.70 20.80 862,120 17,809.46
WG  150.00 150.00 150.00 150.00 +1.00 +0.67 148.00 150.00 300 45.00
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  14.40 14.40 13.80 13.90 -0.40 -2.80 13.90 14.00 528,590 7,429.97
ALUCON  301.00 301.00 300.00 300.00 +2.00 +0.67 296.00 301.00 610 183.18
CSC  56.50 56.50 55.75 56.25 -0.50 -0.88 56.25 56.50 7,000 392.82
NEP  0.40 0.41 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.41 2,365,300 949.76
NPP  0.92 0.92 0.89 0.91 -0.01 -1.09 0.90 0.91 7,856,200 7,103.08
PTL  13.00 13.10 12.80 12.80 -0.20 -1.54 12.80 12.90 2,414,401 31,053.30
SITHAI  1.79 1.79 1.78 1.79 +0.01 +0.56 1.79 1.80 149,000 265.69
SLP  1.31 1.39 1.31 1.37 +0.06 +4.58 1.36 1.37 12,251,983 16,653.69
SMPC  13.10 13.20 12.90 13.00 0.00 0.00 13.00 13.10 518,520 6,777.26
SPACK  2.54 2.56 2.48 2.48 -0.04 -1.59 2.48 2.52 760,100 1,906.89
TCOAT  28.00 28.00 28.00 28.00 -0.25 -0.88 28.00 29.00 500 14.00
TFI <NP> 0.83 0.84 0.82 0.82 0.00 0.00 0.82 0.83 272,200 224.91
THIP  35.00 35.25 34.50 34.50 -0.25 -0.72 34.50 35.00 31,756 1,107.77
TMD  21.90 22.10 21.90 22.10 0.00 0.00 21.90 22.10 2,400 52.58
TOPP  - - - - - - 220.00 230.00 - -
TPBI  12.70 12.90 12.60 12.70 -0.20 -1.55 12.70 12.90 60,900 773.88
TPP  22.10 22.10 22.10 22.10 0.00 0.00 22.10 22.80 100 2.21

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  3.42 3.42 3.34 3.36 -0.04 -1.18 3.36 3.38 720,300 2,430.44
BSBM  1.46 1.46 1.45 1.45 0.00 0.00 1.45 1.46 1,138,200 1,659.63
CEN  1.81 1.82 1.80 1.82 +0.01 +0.55 1.81 1.82 348,900 631.42
CITY  3.12 3.14 3.08 3.10 0.00 0.00 3.08 3.10 203,400 632.17
CSP  2.76 2.76 2.72 2.74 -0.02 -0.72 2.72 2.74 229,200 626.78
GJS  0.46 0.48 0.46 0.46 +0.01 +2.22 0.46 0.47 100,940,650 47,177.39
GSTEL  0.30 0.31 0.29 0.30 0.00 0.00 0.30 0.31 30,804,100 9,247.95
INOX  1.75 1.76 1.74 1.74 -0.01 -0.57 1.74 1.75 237,400 414.24
LHK  4.44 4.46 4.42 4.44 -0.02 -0.45 4.42 4.44 567,806 2,513.25
MAX  0.04 0.04 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 56,840,990 1,753.84
MCS  16.50 16.70 16.40 16.60 +0.10 +0.61 16.50 16.60 1,957,117 32,381.15
MILL  1.68 1.68 1.64 1.65 -0.02 -1.20 1.64 1.65 5,950,513 9,817.46
PAP  5.30 5.30 5.05 5.20 -0.10 -1.89 5.15 5.20 2,191,800 11,301.07
PERM  3.40 3.40 3.28 3.30 -0.10 -2.94 3.30 3.32 1,847,900 6,143.11
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  1.16 1.16 1.13 1.15 -0.01 -0.86 1.13 1.15 505,700 577.72
SMIT  5.80 5.80 5.70 5.70 -0.10 -1.72 5.70 5.75 917,800 5,256.23
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  3.86 3.92 3.86 3.88 0.00 0.00 3.88 3.90 280,700 1,092.37
TGPRO  0.18 0.18 0.17 0.18 +0.01 +5.88 0.17 0.18 4,174,895 722.10
THE  4.72 4.72 4.70 4.70 0.00 0.00 4.70 4.72 11,509,300 54,099.31
TIW  147.50 147.50 147.00 147.00 -2.00 -1.34 147.00 149.00 400 58.85
TMT  16.40 16.40 16.00 16.00 -0.30 -1.84 16.00 16.30 502,811 8,113.87
TSTH  1.02 1.04 1.01 1.04 +0.02 +1.96 1.03 1.04 10,952,946 11,250.08
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.92 4.92 4.86 4.88 -0.04 -0.81 4.88 4.92 68,000 331.13
TYCN  4.10 4.18 4.08 4.18 +0.06 +1.46 4.14 4.18 882,900 3,659.40

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.55 0.56 0.55 0.55 0.00 0.00 0.54 0.55 1,654,468 909.97
DCC  3.98 3.98 3.94 3.96 0.00 0.00 3.96 3.98 6,720,010 26,669.66
DCON  0.60 0.61 0.59 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 6,540,763 3,924.56
DRT  5.80 5.85 5.75 5.80 -0.05 -0.85 5.75 5.80 1,802,000 10,383.80
EPG  11.60 11.60 11.30 11.30 -0.20 -1.74 11.30 11.40 4,806,600 54,603.80
GEL  0.48 0.48 0.47 0.47 -0.01 -2.08 0.47 0.48 6,150,400 2,905.69
PPP  5.40 5.40 5.30 5.35 -0.05 -0.93 5.30 5.35 127,200 679.26
Q-CON  6.45 6.55 6.30 6.40 0.00 0.00 6.40 6.45 1,051,300 6,738.19
RCI  3.86 3.86 3.84 3.84 -0.02 -0.52 3.84 3.86 305,100 1,174.76
SCC  504.00 506.00 500.00 502.00 -4.00 -0.79 502.00 504.00 3,201,132 1,608,145.85
SCCC  291.00 292.00 290.00 290.00 -6.00 -2.03 290.00 291.00 165,424 48,133.38
SCP  8.80 8.80 8.70 8.75 -0.05 -0.57 8.70 8.75 259,700 2,273.30
TASCO  24.10 24.10 23.70 23.90 -0.20 -0.83 23.90 24.00 17,670,944 422,607.55
TCMC  4.72 4.82 4.54 4.62 -0.02 -0.43 4.62 4.64 130,236,131 609,857.17
TGCI  2.32 2.32 2.32 2.32 0.00 0.00 2.32 2.34 47,000 109.04
TPIPL  2.20 2.22 2.20 2.20 0.00 0.00 2.20 2.22 28,803,919 63,377.36
UMI  2.70 2.70 2.68 2.68 0.00 0.00 2.68 2.70 305,250 821.84
VNG  13.10 13.20 12.90 13.10 0.00 0.00 13.10 13.20 5,291,653 69,182.76
WIIK  4.52 4.64 4.50 4.58 +0.08 +1.78 4.56 4.58 14,766,100 67,598.02

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.55 6.55 6.45 6.55 0.00 0.00 6.50 6.55 102,114 667.49
AMATA  20.90 20.90 20.60 20.60 -0.30 -1.44 20.60 20.70 4,846,540 100,160.95
AMATAV  7.85 7.85 7.75 7.80 -0.05 -0.64 7.75 7.80 367,260 2,864.63
ANAN  5.60 5.70 5.55 5.55 -0.05 -0.89 5.55 5.60 26,617,948 149,276.18
AP  7.90 8.00 7.85 7.90 -0.05 -0.63 7.85 7.90 10,867,253 86,108.86
APEX  0.51 0.51 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 17,451,848 8,712.45
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.80 1.81 1.79 1.80 -0.01 -0.55 1.79 1.80 54,248,896 97,468.84
BROCK  2.94 2.96 2.90 2.96 +0.04 +1.37 2.94 2.96 219,900 646.68
CGD  1.23 1.28 1.22 1.26 +0.02 +1.61 1.25 1.26 18,573,310 23,434.48
CI  1.64 1.69 1.62 1.62 -0.01 -0.61 1.62 1.65 3,520,421 5,828.81
CPN  76.25 77.50 76.00 77.00 +1.50 +1.99 76.75 77.00 8,302,303 636,679.41
ESTAR  0.69 0.70 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.70 1,076,900 744.07
EVER  0.56 0.58 0.55 0.56 +0.01 +1.82 0.55 0.56 61,085,632 34,334.13
GLAND  2.10 2.24 2.10 2.18 +0.08 +3.81 2.16 2.18 9,887,544 21,650.57
GOLD  9.45 9.55 9.20 9.45 +0.05 +0.53 9.45 9.50 17,046,204 160,235.70
GREEN  1.48 1.50 1.45 1.48 0.00 0.00 1.48 1.49 246,400 364.08
J  2.62 2.64 2.58 2.64 0.00 0.00 2.62 2.64 1,020,134 2,664.44
KC <SP, NP> - - - - - - - - - -
KWG  3.58 3.62 3.56 3.58 -0.02 -0.56 3.58 3.60 2,258,400 8,072.65
LALIN  4.64 4.66 4.60 4.60 0.00 0.00 4.60 4.62 211,400 977.73
LH  10.00 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 20,223,456 203,021.03
LPN  11.80 12.00 11.70 11.70 -0.20 -1.68 11.70 11.80 8,716,810 103,368.53
MBK  16.00 16.00 15.50 15.70 -0.30 -1.88 15.60 15.70 2,510,010 39,500.81
MJD  3.16 3.22 3.16 3.20 +0.04 +1.27 3.18 3.20 624,800 1,992.12
MK  3.80 3.80 3.78 3.78 -0.02 -0.53 3.78 3.80 493,500 1,870.27
NCH  1.18 1.19 1.17 1.18 0.00 0.00 1.17 1.18 557,200 657.44
NNCL  1.27 1.29 1.26 1.27 0.00 0.00 1.27 1.28 5,362,400 6,847.44
NOBLE  13.70 13.80 13.50 13.60 -0.10 -0.73 13.60 13.70 296,901 4,042.31
NUSA  0.46 0.47 0.46 0.47 +0.01 +2.17 0.46 0.47 19,575,062 9,005.92
ORI  18.80 19.40 18.80 19.10 +0.60 +3.24 19.10 19.20 11,070,635 211,617.51
PACE <NP> 2.02 2.04 1.99 2.02 +0.02 +1.00 2.00 2.02 6,605,900 13,267.54
PF  0.87 0.87 0.85 0.87 +0.01 +1.16 0.86 0.87 4,514,733 3,903.13
PLAT  8.80 9.00 8.65 8.75 -0.20 -2.23 8.75 8.80 9,881,402 86,831.19
POLAR <SP, NP> - - - - - - - - - -
PRECHA  2.06 2.16 2.02 2.04 -0.02 -0.97 2.04 2.06 3,495,100 7,310.32
PRIN  1.60 1.61 1.57 1.60 0.00 0.00 1.58 1.60 5,974,000 9,448.22
PRINC  4.06 4.08 4.02 4.02 -0.04 -0.99 4.02 4.04 4,192,610 16,963.38
PSH  24.20 24.20 23.90 23.90 -0.40 -1.65 23.90 24.00 3,415,457 81,997.44
QH  2.70 2.72 2.64 2.66 -0.04 -1.48 2.66 2.68 59,917,170 160,076.84
RICHY  1.52 1.53 1.49 1.50 0.00 0.00 1.49 1.50 1,895,829 2,844.22
RML  1.15 1.16 1.15 1.15 0.00 0.00 1.15 1.16 2,576,001 2,965.72
ROJNA  5.75 5.80 5.70 5.75 -0.05 -0.86 5.75 5.80 3,743,477 21,481.88
S  4.00 4.02 3.94 3.96 -0.04 -1.00 3.96 3.98 6,145,853 24,417.21
SAMCO  3.12 3.16 3.08 3.10 -0.02 -0.64 3.08 3.10 477,789 1,484.93
SC  3.42 3.44 3.40 3.42 0.00 0.00 3.42 3.44 2,496,609 8,538.29
SENA  3.88 3.88 3.82 3.82 -0.04 -1.04 3.82 3.84 2,545,993 9,765.02
SF  6.40 6.45 6.30 6.30 -0.05 -0.79 6.30 6.35 2,656,615 16,865.78
SIRI  2.26 2.28 2.22 2.24 -0.04 -1.75 2.24 2.26 86,101,606 193,098.47
SPALI  23.00 23.20 23.00 23.10 +0.10 +0.43 23.00 23.10 4,937,100 113,955.28
TFD  2.00 2.00 1.97 1.98 -0.01 -0.50 1.98 1.99 963,399 1,909.16
TICON  15.60 15.60 15.40 15.60 +0.10 +0.65 15.50 15.60 1,091,701 16,922.19
U  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 29,155,400 840.77
UV  11.00 11.10 10.70 10.80 -0.20 -1.82 10.80 10.90 18,420,600 199,579.37
WHA  3.56 3.60 3.52 3.58 +0.02 +0.56 3.58 3.60 208,964,728 742,522.44
WIN  0.61 0.62 0.60 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.62 3,320,450 2,032.68

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR  10.40 10.50 10.40 10.50 +0.10 +0.96 10.40 10.50 3,400 35.46
BKKCP  - - - - - - 10.60 10.80 - -
CPNCG  13.60 13.60 13.50 13.60 0.00 0.00 13.50 13.60 115,600 1,570.54
CPNRF  20.50 20.60 20.40 20.40 -0.10 -0.49 20.40 20.50 2,080,500 42,680.47
CPTGF  12.90 13.00 12.70 12.70 -0.30 -2.31 12.70 12.90 371,300 4,742.77
CRYSTAL  11.20 11.20 11.20 11.20 0.00 0.00 11.20 11.30 1,000 11.20
CTARAF  4.68 4.70 4.68 4.68 0.00 0.00 4.66 4.68 71,400 334.35
DTCPF  6.95 7.00 6.95 7.00 +0.05 +0.72 6.90 7.00 11,500 80.00
ERWPF  7.25 7.25 7.25 7.25 -0.10 -1.36 7.25 7.30 500 3.62
FUTUREPF  21.00 21.10 20.80 21.00 0.00 0.00 20.90 21.00 238,100 4,993.60
GLANDRT  11.30 11.30 11.30 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 7,400 83.62
GOLDPF  6.80 6.90 6.80 6.90 +0.05 +0.73 6.80 6.90 15,100 102.69
GVREIT  14.10 14.10 14.10 14.10 0.00 0.00 14.10 14.20 20,103,300 281,456.53
HPF  5.50 5.50 5.45 5.50 0.00 0.00 5.45 5.50 66,200 363.10
HREIT  8.10 8.10 8.05 8.05 -0.10 -1.23 8.00 8.05 150,653 1,212.89
IMPACT  14.00 14.10 13.90 14.00 0.00 0.00 14.00 14.10 182,500 2,554.94
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  - - - - - - 9.80 9.90 - -
LHHOTEL  13.40 13.40 13.40 13.40 0.00 0.00 13.40 13.50 84,600 1,133.64
LHPF  9.00 9.00 8.95 8.95 0.00 0.00 8.90 8.95 2,100 18.82
LHSC  14.00 14.10 14.00 14.10 0.00 0.00 14.00 14.10 47,400 666.73
LUXF  8.05 8.10 8.05 8.10 +0.05 +0.62 8.05 8.15 7,100 57.16
M-II  8.70 8.70 8.70 8.70 -0.10 -1.14 8.70 8.85 200 1.74
M-PAT  9.55 9.55 9.55 9.55 0.00 0.00 9.50 9.55 200 1.91
M-STOR  10.20 10.20 10.20 10.20 +0.10 +0.99 10.10 10.20 100 1.02
MIPF  - - - - - - 16.10 - - -
MIT  - - - - - - 6.90 7.20 - -
MJLF  12.30 12.30 12.20 12.30 0.00 0.00 12.20 12.30 38,100 468.57
MNIT  2.02 2.06 2.02 2.06 +0.04 +1.98 2.02 2.06 1,100 2.23
MNIT2  5.80 5.80 5.80 5.80 0.00 0.00 5.80 5.85 5,800 33.64
MNRF  3.88 3.88 3.88 3.88 0.00 0.00 3.88 3.90 11,000 42.68
MONTRI  5.95 6.00 5.95 6.00 -0.10 -1.64 6.00 6.10 15,100 89.85
POPF  14.30 14.40 14.30 14.40 0.00 0.00 14.30 14.40 515,700 7,404.55
PPF  11.60 11.60 11.50 11.60 0.00 0.00 11.50 11.70 8,700 100.90
QHHR  9.50 9.50 9.50 9.50 +0.05 +0.53 9.50 9.55 7,000 66.50
QHOP  4.80 4.84 4.70 4.84 +0.04 +0.83 4.74 4.82 29,500 141.07
QHPF  11.40 11.40 11.30 11.40 +0.10 +0.88 11.30 11.40 20,300 229.71
SBPF  3.88 3.88 3.88 3.88 -0.02 -0.51 3.86 3.90 4,000 15.52
SIRIP  - - - - - - 11.00 11.40 - -
SPF  23.00 23.00 22.90 23.00 0.00 0.00 23.00 23.10 418,800 9,630.63
SRIPANWA  10.60 10.60 10.60 10.60 -0.10 -0.93 10.60 10.80 200 2.12
SSPF  9.15 9.15 9.15 9.15 0.00 0.00 9.15 9.20 5,000 45.75
SSTPF  - - - - - - 7.65 7.70 - -
SSTSS  9.60 9.60 9.40 9.55 +0.10 +1.06 9.45 9.55 68,800 650.41
TFUND  10.90 10.90 10.90 10.90 -0.10 -0.91 10.90 11.00 448,508 4,888.74
TGROWTH  9.95 10.00 9.85 9.90 0.00 0.00 9.85 9.90 1,010,900 10,011.18
TIF1  8.40 8.45 8.40 8.40 -0.05 -0.59 8.40 8.45 200,100 1,680.84
TLGF  17.10 17.30 17.00 17.10 0.00 0.00 17.10 17.30 2,234,710 38,392.54
TLHPF  - - - - - - 10.40 10.50 - -
TLOGIS  11.30 11.30 11.30 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 285,701 3,228.42
TNPF <NP> 3.90 3.92 3.90 3.92 -0.06 -1.51 3.90 3.96 10,000 39.11
TPRIME  11.80 12.00 11.80 11.80 0.00 0.00 11.90 12.00 43,300 516.94
TREIT  9.70 9.75 9.70 9.75 0.00 0.00 9.70 9.75 4,265,000 41,580.50
TTLPF  27.00 27.00 27.00 27.00 +0.50 +1.89 26.50 27.00 100 2.70
TU-PF  2.18 2.18 2.18 2.18 +0.04 +1.87 2.12 2.18 5,000 10.90
UNIPF  9.45 9.50 9.35 9.35 -0.10 -1.06 9.40 9.50 34,000 320.76
URBNPF  - - - - - - 4.98 5.10 - -
WHABT  9.95 9.95 9.95 9.95 0.00 0.00 9.90 9.95 100 1.00
WHAPF  10.10 10.10 10.10 10.10 0.00 0.00 10.10 10.20 184,200 1,860.42
WHART  9.35 9.35 9.30 9.30 0.00 0.00 9.25 9.30 402,100 3,739.68

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  4.24 4.24 4.12 4.14 -0.12 -2.82 4.14 4.16 4,691,514 19,546.44
CK  28.50 28.50 28.00 28.25 -0.25 -0.88 28.00 28.25 8,060,418 227,420.29
CNT  3.90 3.90 3.84 3.88 +0.02 +0.52 3.86 3.88 515,000 1,984.97
EMC  0.09 0.10 0.09 0.09 -0.01 -10.00 0.09 0.10 9,366,200 848.68
ITD  4.38 4.38 4.32 4.34 -0.04 -0.91 4.32 4.34 21,356,747 92,803.61
NWR  1.38 1.42 1.38 1.39 +0.01 +0.72 1.39 1.40 34,143,542 47,690.06
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.62 1.62 1.59 1.60 -0.02 -1.23 1.60 1.61 20,509,820 32,876.01
PREB  15.10 15.20 15.00 15.10 0.00 0.00 15.00 15.10 3,055,494 46,133.29
PYLON  13.50 13.50 13.20 13.20 -0.40 -2.94 13.20 13.40 1,975,380 26,322.40
SEAFCO  14.80 14.90 14.60 14.70 -0.10 -0.68 14.70 14.80 2,324,988 34,243.89
SQ  6.45 6.55 6.15 6.20 -0.20 -3.12 6.20 6.25 90,905,691 577,040.84
SRICHA  18.70 18.80 18.60 18.60 -0.10 -0.53 18.60 18.70 40,400 754.17
STEC  25.75 26.00 25.50 25.75 0.00 0.00 25.75 26.00 3,261,903 83,942.03
STPI  6.90 7.00 6.80 6.95 +0.05 +0.72 6.95 7.00 2,181,541 15,019.58
SYNTEC  5.45 5.60 5.40 5.55 +0.10 +1.83 5.50 5.55 12,925,409 71,051.70
TPOLY  5.70 6.00 5.60 5.65 -0.05 -0.88 5.65 5.75 28,286,350 163,661.74
TRC  1.21 1.23 1.21 1.21 0.00 0.00 1.21 1.22 16,538,372 20,088.36
TTCL  16.20 16.20 15.80 15.90 -0.20 -1.24 15.80 15.90 6,304,723 100,475.16
UNIQ  18.80 18.80 18.50 18.60 -0.30 -1.59 18.50 18.60 7,090,808 132,127.71

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.45 8.45 8.40 8.40 0.00 0.00 8.40 8.45 128,200 1,079.93
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.02 1.02 1.00 1.01 +0.01 +1.00 1.00 1.01 244,300 247.86
BAFS  46.50 46.50 46.00 46.25 -0.25 -0.54 46.00 46.25 112,951 5,209.61
BANPU  17.00 17.50 16.90 17.40 +0.40 +2.35 17.30 17.40 132,202,470 2,281,276.35
BCP  37.75 38.25 37.50 37.75 0.00 0.00 37.75 38.00 5,935,912 224,980.93
BCPG  17.40 18.30 17.30 18.20 +0.70 +4.00 18.20 18.30 43,850,757 780,422.37
BGRIM  22.80 23.10 22.40 22.40 -0.40 -1.75 22.40 22.50 22,087,176 501,304.62
BPP  26.00 26.50 25.75 26.25 +0.25 +0.96 26.00 26.25 5,639,254 147,024.28
BRRGIF  10.50 10.50 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 456,300 4,788.65
CKP  3.58 3.64 3.50 3.54 -0.06 -1.67 3.54 3.56 29,662,676 105,501.89
DEMCO  6.35 6.35 6.25 6.30 -0.05 -0.79 6.25 6.30 1,047,499 6,593.83
EA  39.00 39.25 38.25 38.25 -1.00 -2.55 38.25 38.50 6,241,774 240,441.67
EARTH <SP, NP> - - - - - - - - - -
EASTW  12.20 12.30 12.20 12.20 0.00 0.00 12.20 12.30 243,120 2,966.83
EGATIF  10.20 10.40 10.20 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 1,086,000 11,177.71
EGCO  227.00 229.00 227.00 227.00 -1.00 -0.44 227.00 228.00 418,954 95,398.67
ESSO  11.70 11.80 11.50 11.60 -0.10 -0.85 11.60 11.70 12,694,776 147,901.31
GLOW  87.50 89.25 87.50 88.50 +0.25 +0.28 88.50 88.75 983,669 86,920.69
GPSC  44.75 45.00 44.25 44.75 -0.25 -0.56 44.75 45.00 3,558,060 158,748.71
GUNKUL  4.02 4.06 4.00 4.00 -0.02 -0.50 4.00 4.02 8,456,720 33,916.78
IEC <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP> - - - - - - - - - -
IRPC  6.25 6.30 6.10 6.20 -0.05 -0.80 6.15 6.20 116,468,914 719,932.54
LANNA  13.10 13.30 13.10 13.20 -0.10 -0.75 13.20 13.30 137,900 1,819.10
MDX  5.85 5.90 5.65 5.70 -0.10 -1.72 5.70 5.75 399,300 2,306.90
PTG  23.30 23.30 22.80 23.00 -0.20 -0.86 23.00 23.10 6,912,407 158,966.79
PTT  414.00 416.00 406.00 406.00 -8.00 -1.93 406.00 408.00 7,681,294 3,153,203.15
PTTEP  90.50 90.50 88.25 88.50 -2.25 -2.48 88.50 88.75 17,204,174 1,531,483.30
RATCH  54.25 54.25 54.00 54.25 -0.25 -0.46 54.00 54.25 2,059,730 111,557.39
RPC  0.71 0.77 0.70 0.74 +0.04 +5.71 0.74 0.75 37,469,000 27,900.54
SCG  4.80 4.82 4.80 4.80 0.00 0.00 4.80 4.82 7,100 34.10
SCI  6.95 7.00 6.85 6.95 +0.05 +0.72 6.90 6.95 2,232,100 15,498.04
SCN  5.15 5.20 5.05 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 2,362,907 12,141.47
SGP  20.20 20.30 19.10 19.10 -0.90 -4.50 19.10 19.20 21,050,317 414,726.17
SOLAR  2.76 2.76 2.70 2.72 -0.02 -0.73 2.70 2.72 1,358,100 3,677.31
SPCG  20.50 20.60 20.40 20.60 +0.10 +0.49 20.50 20.60 751,218 15,403.21
SPRC  17.30 17.60 17.10 17.20 -0.20 -1.15 17.10 17.20 15,087,205 261,449.59
SUPER  1.36 1.37 1.33 1.33 -0.04 -2.92 1.33 1.34 313,890,387 421,365.87
SUSCO  3.42 3.44 3.42 3.44 +0.02 +0.58 3.42 3.44 306,699 1,050.16
TAE  2.88 2.92 2.86 2.86 0.00 0.00 2.86 2.88 1,683,300 4,877.44
TCC  0.69 0.71 0.69 0.70 +0.01 +1.45 0.69 0.70 5,893,900 4,115.69
TOP  91.25 92.00 90.50 92.00 +0.75 +0.82 91.50 92.00 9,712,247 887,030.84
TPIPP  7.40 7.45 7.30 7.35 -0.05 -0.68 7.35 7.40 20,936,648 154,119.63
TTW  10.70 10.80 10.70 10.70 0.00 0.00 10.70 10.80 946,720 10,165.16
WHAUP  6.50 6.55 6.40 6.40 -0.10 -1.54 6.40 6.45 7,756,995 50,129.65

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  23.70 23.70 23.30 23.40 -0.30 -1.27 23.40 23.50 651,200 15,280.50
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  14.60 14.70 14.30 14.50 -0.10 -0.68 14.40 14.50 18,545,481 267,683.10
BIG  3.68 3.72 3.64 3.64 -0.02 -0.55 3.64 3.66 9,889,910 36,322.66
BIGC  205.00 205.00 201.00 202.00 -3.00 -1.46 201.00 202.00 4,861 984.15
BJC  52.00 52.00 51.25 51.25 -1.00 -1.91 51.25 51.50 7,446,831 384,785.54
COL  61.25 61.25 58.75 60.00 -1.25 -2.04 59.50 60.00 414,900 24,825.40
COM7  13.20 13.30 12.90 13.10 -0.10 -0.76 13.10 13.20 15,449,930 201,794.24
CPALL  66.00 66.25 65.25 66.00 0.00 0.00 65.75 66.00 19,296,337 1,269,249.75
CSS  3.22 3.22 3.14 3.14 -0.06 -1.88 3.14 3.16 5,507,700 17,403.38
FN  4.98 5.00 4.88 5.00 0.00 0.00 4.98 5.00 3,685,400 18,297.75
FTE  3.46 3.48 3.38 3.42 +0.04 +1.18 3.42 3.44 28,836,527 99,365.15
GLOBAL  15.60 15.80 15.50 15.70 -0.20 -1.26 15.60 15.70 3,904,512 61,259.35
HMPRO  10.90 11.20 10.80 10.90 0.00 0.00 10.90 11.00 22,919,243 252,375.08
IT  5.05 5.05 4.90 4.96 -0.04 -0.80 4.94 4.96 338,000 1,667.38
KAMART  7.85 7.90 7.75 7.75 -0.10 -1.27 7.75 7.80 2,233,582 17,382.45
LOXLEY  3.40 3.40 3.32 3.34 -0.04 -1.18 3.34 3.36 9,670,142 32,538.30
MAKRO  34.25 34.75 34.25 34.50 -0.25 -0.72 34.50 34.75 56,400 1,946.60
MC  13.90 14.30 13.80 14.20 +0.40 +2.90 14.20 14.30 10,063,224 142,133.22
MEGA  36.25 37.75 36.00 37.75 +1.50 +4.14 37.50 37.75 6,529,404 242,231.77
MIDA  0.70 0.70 0.69 0.70 0.00 0.00 0.69 0.70 1,872,000 1,298.17
ROBINS  62.75 64.25 62.75 63.50 +0.75 +1.20 63.50 63.75 4,490,668 285,714.06
SINGER  13.20 13.20 13.10 13.20 -0.10 -0.75 13.20 13.30 1,706,600 22,415.39
SPC  46.00 46.25 45.75 46.00 0.00 0.00 45.75 46.25 11,200 514.82
SPI  58.50 58.50 57.00 58.50 +0.50 +0.86 58.50 59.00 26,800 1,547.88

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  26.00 26.00 25.75 25.75 -0.25 -0.96 25.50 25.75 37,600 971.92
BCH  15.10 15.30 14.80 15.00 -0.20 -1.32 15.00 15.10 9,244,357 138,831.13
BDMS  20.70 20.90 20.70 20.70 -0.10 -0.48 20.70 20.80 6,781,268 140,853.71
BH  212.00 214.00 212.00 213.00 -2.00 -0.93 212.00 213.00 578,509 123,160.24
CHG  2.56 2.56 2.50 2.52 -0.04 -1.56 2.50 2.52 25,956,204 65,487.68
CMR  4.10 4.10 4.04 4.04 -0.04 -0.98 4.04 4.08 489,900 1,996.38
EKH  6.10 6.15 6.00 6.10 0.00 0.00 6.05 6.10 4,984,047 30,304.33
KDH  92.00 92.00 92.00 92.00 +0.25 +0.27 91.75 94.00 1,000 92.00
LPH  8.50 8.50 8.35 8.35 -0.15 -1.76 8.35 8.40 3,122,750 26,320.40
M-CHAI  215.00 217.00 212.00 217.00 -1.00 -0.46 212.00 217.00 3,500 749.80
NEW  - - - - - - 46.00 55.00 - -
NTV  51.00 51.75 50.75 51.75 0.00 0.00 51.50 51.75 41,300 2,124.65
RAM  - - - - - - 2,930.00 2,988.00 - -
RJH  26.00 26.25 25.75 25.75 0.00 0.00 25.75 26.00 1,019,250 26,427.39
RPH  5.00 5.05 4.96 4.96 -0.02 -0.40 4.96 5.00 1,670,500 8,323.77
SKR  50.50 51.25 50.25 51.25 +0.25 +0.49 51.00 51.25 82,000 4,161.22
SVH  382.00 382.00 382.00 382.00 +1.00 +0.26 381.00 383.00 300 114.60
VIBHA  2.82 2.84 2.80 2.84 +0.02 +0.71 2.82 2.84 8,941,121 25,257.66
VIH  8.00 8.00 7.75 7.75 -0.20 -2.52 7.75 7.80 705,810 5,520.30

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  5.00 5.25 4.96 5.20 +0.15 +2.97 5.15 5.20 4,320,880 22,029.41
AQUA  0.67 0.67 0.66 0.66 -0.01 -1.49 0.66 0.67 11,007,500 7,291.73
AS  1.99 2.00 1.97 1.97 -0.01 -0.51 1.97 2.00 223,133 443.53
BEC  16.80 16.90 16.70 16.70 -0.10 -0.60 16.70 16.80 5,451,563 91,522.76
EPCO  6.90 6.95 6.80 6.90 -0.05 -0.72 6.85 6.90 877,660 6,028.12
FE  - - - - - - 177.50 186.00 - -
GRAMMY  11.70 11.90 11.40 11.40 -0.30 -2.56 11.40 11.50 820,700 9,505.44
MACO  1.81 1.85 1.80 1.83 +0.01 +0.55 1.83 1.84 8,671,800 15,790.09
MAJOR  31.25 31.25 30.50 30.50 -0.75 -2.40 30.50 30.75 2,811,472 86,461.36
MATCH  1.95 1.96 1.93 1.94 -0.01 -0.51 1.93 1.95 354,300 688.54
MATI  8.35 8.35 8.15 8.15 -0.20 -2.40 8.15 8.20 26,200 217.14
MCOT  13.00 13.00 12.70 12.80 -0.20 -1.54 12.70 12.80 455,100 5,822.45
MONO  4.00 4.02 3.74 3.92 -0.06 -1.51 3.92 3.94 103,597,370 400,101.03
MPIC  1.56 1.56 1.55 1.55 -0.02 -1.27 1.55 1.56 314,800 489.17
NMG  0.62 0.63 0.62 0.63 0.00 0.00 0.63 0.64 3,122,900 1,952.04
PLANB  6.10 6.10 5.95 5.95 -0.15 -2.46 5.95 6.00 2,371,100 14,189.06
POST  3.38 3.48 3.38 3.48 +0.10 +2.96 3.36 3.42 2,900 9.84
PRAKIT  13.50 13.50 13.40 13.40 -0.10 -0.74 13.40 13.50 38,050 512.36
RS  18.40 18.90 18.30 18.50 +0.10 +0.54 18.50 18.80 10,386,971 193,772.63
SE-ED  3.60 3.70 3.60 3.68 +0.08 +2.22 3.66 3.68 105,735 386.45
SMM  1.26 1.29 1.25 1.25 -0.01 -0.79 1.25 1.26 583,000 738.28
SPORT  0.99 0.99 0.98 0.98 -0.01 -1.01 0.98 0.99 61,800 60.92
TBSP  14.80 14.80 14.80 14.80 +0.10 +0.68 14.00 15.40 300 4.44
TH  0.73 0.73 0.70 0.72 0.00 0.00 0.71 0.72 2,195,500 1,575.34
TKS  14.40 14.40 14.10 14.20 -0.20 -1.39 14.20 14.30 1,900,107 27,060.89
TRITN  0.22 0.23 0.22 0.23 +0.01 +4.55 0.22 0.23 20,308,900 4,535.82
VGI  5.40 5.45 5.30 5.35 -0.05 -0.93 5.30 5.35 11,378,410 61,210.27
WAVE  3.50 3.60 3.50 3.54 -0.02 -0.56 3.54 3.56 142,000 504.08
WORK  82.00 82.75 81.50 81.75 -0.25 -0.30 81.75 82.00 3,177,068 261,157.50

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  1.81 1.82 1.80 1.80 -0.01 -0.55 1.80 1.81 12,219,300 22,025.26
GENCO  1.05 1.05 1.03 1.04 -0.01 -0.95 1.04 1.05 823,000 856.66
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  69.75 71.75 69.75 71.00 +2.00 +2.90 70.00 71.25 6,800 481.38
CENTEL  43.75 43.75 42.75 43.25 -0.25 -0.57 43.00 43.25 1,501,888 64,695.77
CSR  - - - - - - 60.50 61.00 - -
DTC  10.80 10.80 10.60 10.80 +0.10 +0.93 10.70 10.80 219,300 2,352.51
ERW  6.30 6.35 6.10 6.15 -0.10 -1.60 6.15 6.20 16,515,409 102,292.78
GRAND  1.10 1.18 1.09 1.18 +0.08 +7.27 1.17 1.18 34,225,863 39,042.11
LRH  26.50 26.50 26.50 26.50 0.00 0.00 26.25 26.50 500 13.25
MANRIN  40.00 40.00 38.00 38.00 0.00 0.00 38.00 39.75 7,700 293.90
OHTL  - - - - - - 930.00 948.00 - -
ROH  - - - - - - 32.00 36.00 - -
SHANG  66.00 68.50 66.00 68.50 0.00 0.00 67.50 68.25 200 13.45

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  6.55 6.60 6.45 6.55 -0.05 -0.76 6.50 6.55 36,251,381 236,658.80
AOT  58.75 59.00 58.00 58.00 -1.25 -2.11 58.00 58.25 80,038,700 4,671,047.94
ASIMAR  3.44 3.48 3.32 3.36 -0.10 -2.89 3.36 3.38 9,004,400 30,699.31
BA  18.70 18.80 18.50 18.60 -0.20 -1.06 18.60 18.70 2,203,287 41,072.09
BEM  8.00 8.05 7.90 8.00 0.00 0.00 7.95 8.00 41,928,818 334,040.95
BTC  0.95 1.05 0.92 0.92 -0.02 -2.13 0.92 0.94 112,770,127 110,979.27
BTS  8.55 8.60 8.55 8.55 -0.05 -0.58 8.55 8.60 22,005,057 188,341.46
BTSGIF  11.50 11.50 11.40 11.40 -0.10 -0.87 11.40 11.50 2,466,100 28,210.01
III  10.30 10.40 10.20 10.30 0.00 0.00 10.30 10.40 1,620,503 16,629.91
JUTHA  2.86 2.88 2.78 2.78 -0.06 -2.11 2.78 2.80 2,050,300 5,791.64
JWD  11.50 11.50 11.20 11.30 -0.10 -0.88 11.30 11.40 2,009,215 22,747.61
KWC  206.00 206.00 206.00 206.00 +1.00 +0.49 198.00 210.00 800 164.80
NOK  5.50 5.65 5.45 5.55 +0.10 +1.83 5.50 5.55 20,118,794 111,915.46
NYT  6.00 6.05 5.90 5.90 -0.10 -1.67 5.90 5.95 7,862,200 46,889.36
PRM  10.60 11.20 10.50 11.20 +0.60 +5.66 11.10 11.20 134,736,207 1,472,975.18
PSL  12.40 12.50 11.90 12.10 -0.20 -1.63 12.10 12.20 9,643,040 118,070.39
RCL  8.20 8.20 7.95 7.95 -0.15 -1.85 7.95 8.00 7,497,460 60,709.10
THAI  19.00 19.10 18.70 18.70 -0.30 -1.58 18.70 18.80 5,510,056 103,721.22
TSTE  8.60 8.60 8.50 8.50 0.00 0.00 8.05 8.60 5,600 47.63
TTA  10.50 10.70 10.30 10.30 -0.20 -1.90 10.30 10.40 23,996,323 250,699.93
WICE  4.52 4.52 4.46 4.46 -0.06 -1.33 4.46 4.48 8,770,200 39,318.65

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  3.26 3.40 3.26 3.38 +0.12 +3.68 3.38 3.40 22,403,357 75,451.46
DELTA  91.50 92.00 90.25 90.75 -1.50 -1.63 90.50 90.75 891,358 81,050.23
EIC  0.16 0.17 0.15 0.16 0.00 0.00 0.16 0.17 7,868,800 1,259.24
HANA  47.00 47.00 46.00 46.00 -1.25 -2.65 46.00 46.25 7,827,043 363,418.25
KCE  94.25 94.75 93.50 93.75 -0.50 -0.53 93.75 94.00 4,624,120 434,969.61
METCO  228.00 229.00 228.00 229.00 0.00 0.00 228.00 230.00 1,508 344.34
SMT  3.70 3.72 3.68 3.68 -0.02 -0.54 3.68 3.72 718,900 2,657.42
SPPT  5.15 5.75 5.15 5.60 +0.45 +8.74 5.60 5.65 15,973,402 88,961.82
SVI  5.00 5.05 4.98 4.98 -0.02 -0.40 4.98 5.00 7,216,854 36,045.63
TEAM  2.06 2.22 2.06 2.18 +0.14 +6.86 2.18 2.20 24,966,270 53,716.53

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  192.00 194.00 191.50 191.50 -1.00 -0.52 191.50 192.00 5,111,344 984,486.44
AIT  28.00 28.00 27.75 27.75 -0.25 -0.89 27.75 28.00 246,900 6,890.55
ALT  6.70 6.90 6.70 6.85 +0.20 +3.01 6.85 6.90 17,320,910 117,994.87
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  7.65 7.70 7.65 7.70 +0.05 +0.65 7.65 7.70 2,029,500 15,557.89
DIF  14.30 14.40 14.30 14.40 0.00 0.00 14.30 14.40 9,696,800 139,591.94
DTAC  54.00 55.75 53.25 54.75 +0.25 +0.46 54.75 55.00 22,167,650 1,210,003.88
FER  0.49 0.52 0.47 0.49 0.00 0.00 0.48 0.49 58,266,164 28,805.38
FORTH  7.20 7.30 7.20 7.25 -0.05 -0.68 7.25 7.30 186,400 1,349.73
ILINK  14.50 14.60 14.40 14.50 0.00 0.00 14.50 14.60 725,573 10,509.91
INET  4.52 4.52 4.40 4.46 -0.04 -0.89 4.46 4.48 5,985,300 26,637.64
INTUCH  58.75 59.50 58.75 59.00 -0.25 -0.42 59.00 59.25 7,296,834 431,134.98
JAS  8.30 8.30 8.20 8.25 -0.05 -0.60 8.25 8.30 18,771,709 154,922.70
JASIF  11.50 11.50 11.40 11.50 +0.10 +0.88 11.40 11.50 2,405,500 27,625.93
JMART  17.10 17.10 16.60 16.70 -0.40 -2.34 16.70 16.80 4,674,501 78,713.94
JTS  2.04 2.04 1.99 1.99 -0.03 -1.49 1.99 2.00 617,000 1,234.18
MFEC  5.15 5.15 5.10 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 302,300 1,542.04
MSC  5.45 5.50 5.40 5.40 -0.05 -0.92 5.40 5.45 165,400 898.50
PT  6.80 6.85 6.70 6.80 0.00 0.00 6.80 6.85 1,144,106 7,790.32
SAMART  13.30 13.30 12.90 13.00 -0.30 -2.26 12.90 13.00 5,647,921 74,010.73
SAMTEL  14.90 14.90 14.60 14.60 -0.20 -1.35 14.60 14.70 750,200 11,061.43
SIM  0.94 0.95 0.93 0.94 0.00 0.00 0.94 0.95 2,932,800 2,757.08
SIS  7.60 7.65 7.60 7.60 0.00 0.00 7.60 7.65 441,100 3,360.36
SVOA  2.00 2.02 1.97 1.98 -0.02 -1.00 1.98 1.99 7,944,000 15,804.49
SYMC  11.70 11.90 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 6,020,880 73,318.42
SYNEX  15.00 15.10 14.60 14.60 -0.40 -2.67 14.60 14.70 2,367,310 34,968.81
THCOM  16.80 16.90 16.60 16.80 +0.10 +0.60 16.80 16.90 5,004,601 84,097.44
TRUE  6.35 6.35 6.10 6.10 -0.25 -3.94 6.10 6.15 328,152,815 2,029,136.70
TWZ  0.24 0.24 0.23 0.24 0.00 0.00 0.23 0.24 8,537,000 2,046.63
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่