สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,707.38 - - - - - -
SET50 1,090.30 - - - - - -
SET100 2,454.76 - - - - - -
sSET 1,110.63 - - - - - -
SETHD 1,257.35 - - - - - -
mai 559.66 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  - - - - - - - - - -
EE  - - - - - - - - - -
GFPT  - - - - - - - - - -
LEE  - - - - - - - - - -
STA  - - - - - - - - - -
TLUXE  - - - - - - - - - -
TRUBB  - - - - - - - - - -
TWPC  - - - - - - - - - -
UPOIC  - - - - - - - - - -
UVAN  - - - - - - - - - -
VPO  - - - - - - - - - -

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  - - - - - - - - - -
ASIAN  - - - - - - - - - -
BR  - - - - - - - - - -
BRR  - - - - - - - - - -
CBG  - - - - - - - - - -
CFRESH  - - - - - - - - - -
CM  - - - - - - - - - -
CPF  - - - - - - - - - -
CPI  - - - - - - - - - -
F&D  - - - - - - - - - -
HTC  - - - - - - - - - -
ICHI  - - - - - - - - - -
KBS  - - - - - - - - - -
KSL  - - - - - - - - - -
KTIS  - - - - - - - - - -
LST  - - - - - - - - - -
M  - - - - - - - - - -
MALEE  - - - - - - - - - -
MINT  - - - - - - - - - -
OISHI  - - - - - - - - - -
PB  - - - - - - - - - -
PM  - - - - - - - - - -
PRG  - - - - - - - - - -
SAPPE  - - - - - - - - - -
SAUCE  - - - - - - - - - -
SFP  - - - - - - - - - -
SNP  - - - - - - - - - -
SORKON  - - - - - - - - - -
SSC  - - - - - - - - - -
SSF  - - - - - - - - - -
SST  - - - - - - - - - -
TC  - - - - - - - - - -
TFG  - - - - - - - - - -
TFMAMA  - - - - - - - - - -
TIPCO  - - - - - - - - - -
TKN  - - - - - - - - - -
TU  - - - - - - - - - -
TVO  - - - - - - - - - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  - - - - - - - - - -
BTNC  - - - - - - - - - -
CPH  - - - - - - - - - -
CPL  - - - - - - - - - -
DIGI  - - - - - - - - - -
ICC  - - - - - - - - - -
LTX  - - - - - - - - - -
NC  - - - - - - - - - -
PAF  - - - - - - - - - -
PG  - - - - - - - - - -
PRANDA  - - - - - - - - - -
SABINA  - - - - - - - - - -
SAWANG  - - - - - - - - - -
SUC  - - - - - - - - - -
TNL  - - - - - - - - - -
TPCORP  - - - - - - - - - -
TR  - - - - - - - - - -
TTI  - - - - - - - - - -
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - - - - -
UPF  - - - - - - - - - -
UT  - - - - - - - - - -
WACOAL  - - - - - - - - - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  - - - - - - - - - -
AJA  - - - - - - - - - -
DTCI  - - - - - - - - - -
FANCY  - - - - - - - - - -
KYE  - - - - - - - - - -
L&E  - - - - - - - - - -
MODERN  - - - - - - - - - -
OGC  - - - - - - - - - -
ROCK  - - - - - - - - - -
SIAM  - - - - - - - - - -
TSR  - - - - - - - - - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
JCT  - - - - - - - - - -
OCC  - - - - - - - - - -
S & J  - - - - - - - - - -
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  - - - - - - - - - -
TOG  - - - - - - - - - -

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  - - - - - - - - - -
BBL  - - - - - - - - - -
CIMBT  - - - - - - - - - -
KBANK  - - - - - - - - - -
KKP  - - - - - - - - - -
KTB  - - - - - - - - - -
LHBANK  - - - - - - - - - -
SCB  - - - - - - - - - -
TCAP  - - - - - - - - - -
TISCO  - - - - - - - - - -
TMB  - - - - - - - - - -

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  - - - - - - - - - -
AEONTS  - - - - - - - - - -
AMANAH  - - - - - - - - - -
ASAP  - - - - - - - - - -
ASK  - - - - - - - - - -
ASP  - - - - - - - - - -
BFIT  - - - - - - - - - -
CGH  - - - - - - - - - -
CNS  - - - - - - - - - -
ECL  - - - - - - - - - -
FNS  - - - - - - - - - -
FSS  - - - - - - - - - -
GBX  - - - - - - - - - -
GL <NP> - - - - - - - - - -
IFS  - - - - - - - - - -
JMT  - - - - - - - - - -
KCAR  - - - - - - - - - -
KGI  - - - - - - - - - -
KTC  - - - - - - - - - -
MBKET  - - - - - - - - - -
MFC  - - - - - - - - - -
ML  - - - - - - - - - -
MTLS  - - - - - - - - - -
PE  - - - - - - - - - -
PL  - - - - - - - - - -
S11  - - - - - - - - - -
SAWAD  - - - - - - - - - -
THANI  - - - - - - - - - -
TK  - - - - - - - - - -
TNITY  - - - - - - - - - -
UOBKH  - - - - - - - - - -
ZMICO  - - - - - - - - - -

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  - - - - - - - - - -
BKI <XD> - - - - - - - - - -
BLA  - - - - - - - - - -
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  - - - - - - - - - -
INSURE  - - - - - - - - - -
MTI  - - - - - - - - - -
NKI  - - - - - - - - - -
NSI  - - - - - - - - - -
SMK  - - - - - - - - - -
THRE  - - - - - - - - - -
THREL  - - - - - - - - - -
TIC  - - - - - - - - - -
TIP  - - - - - - - - - -
TSI  - - - - - - - - - -
TVI  - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  - - - - - - - - - -
APCS <NP> - - - - - - - - - -
BAT-3K  - - - - - - - - - -
CWT  - - - - - - - - - -
EASON  - - - - - - - - - -
GYT  - - - - - - - - - -
HFT  - - - - - - - - - -
IHL  - - - - - - - - - -
INGRS  - - - - - - - - - -
IRC  - - - - - - - - - -
PCSGH  - - - - - - - - - -
SAT  - - - - - - - - - -
SPG  - - - - - - - - - -
STANLY  - - - - - - - - - -
TKT  - - - - - - - - - -
TNPC  - - - - - - - - - -
TRU  - - - - - - - - - -
TSC  - - - - - - - - - -
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  - - - - - - - - - -
ASEFA  - - - - - - - - - -
CRANE  - - - - - - - - - -
CTW  - - - - - - - - - -
FMT  - - - - - - - - - -
HTECH  - - - - - - - - - -
KKC  - - - - - - - - - -
PK  - - - - - - - - - -
SNC  - - - - - - - - - -
TCJ  - - - - - - - - - -
VARO  - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  - - - - - - - - - -
GGC  - - - - - - - - - -
GIFT  - - - - - - - - - -
IVL  - - - - - - - - - -
PATO  - - - - - - - - - -
PMTA  - - - - - - - - - -
PTTGC  - - - - - - - - - -
SUTHA  - - - - - - - - - -
TCB  - - - - - - - - - -
TCCC  - - - - - - - - - -
TPA  - - - - - - - - - -
UP  - - - - - - - - - -
VNT  - - - - - - - - - -
WG  - - - - - - - - - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  - - - - - - - - - -
ALUCON  - - - - - - - - - -
CSC  - - - - - - - - - -
NEP  - - - - - - - - - -
NPP  - - - - - - - - - -
PTL <XD> - - - - - - - - - -
SITHAI  - - - - - - - - - -
SLP  - - - - - - - - - -
SMPC  - - - - - - - - - -
SPACK  - - - - - - - - - -
TCOAT  - - - - - - - - - -
TFI <NP> - - - - - - - - - -
THIP  - - - - - - - - - -
TMD  - - - - - - - - - -
TOPP  - - - - - - - - - -
TPBI  - - - - - - - - - -
TPP  - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  - - - - - - - - - -
BSBM  - - - - - - - - - -
CEN  - - - - - - - - - -
CITY  - - - - - - - - - -
CSP  - - - - - - - - - -
GJS  - - - - - - - - - -
GSTEL  - - - - - - - - - -
INOX  - - - - - - - - - -
LHK  - - - - - - - - - -
MAX  - - - - - - - - - -
MCS  - - - - - - - - - -
MILL  - - - - - - - - - -
PAP  - - - - - - - - - -
PERM  - - - - - - - - - -
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  - - - - - - - - - -
SMIT  - - - - - - - - - -
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  - - - - - - - - - -
TGPRO  - - - - - - - - - -
THE  - - - - - - - - - -
TIW  - - - - - - - - - -
TMT  - - - - - - - - - -
TSTH  - - - - - - - - - -
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  - - - - - - - - - -
TYCN  - - - - - - - - - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  - - - - - - - - - -
DCC  - - - - - - - - - -
DCON  - - - - - - - - - -
DRT  - - - - - - - - - -
EPG <XD> - - - - - - - - - -
GEL  - - - - - - - - - -
PPP  - - - - - - - - - -
Q-CON  - - - - - - - - - -
RCI  - - - - - - - - - -
SCC  - - - - - - - - - -
SCCC  - - - - - - - - - -
SCP  - - - - - - - - - -
SKN  - - - - - - - - - -
TASCO  - - - - - - - - - -
TCMC  - - - - - - - - - -
TGCI  - - - - - - - - - -
TOA  - - - - - - - - - -
TPIPL  - - - - - - - - - -
UMI  - - - - - - - - - -
VNG  - - - - - - - - - -
WIIK  - - - - - - - - - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  - - - - - - - - - -
AMATA  - - - - - - - - - -
AMATAV  - - - - - - - - - -
ANAN  - - - - - - - - - -
AP  - - - - - - - - - -
APEX  - - - - - - - - - -
AQ  - - - - - - - - - -
BLAND  - - - - - - - - - -
BROCK  - - - - - - - - - -
CGD  - - - - - - - - - -
CI  - - - - - - - - - -
CPN  - - - - - - - - - -
ESTAR  - - - - - - - - - -
EVER  - - - - - - - - - -
GLAND  - - - - - - - - - -
GOLD  - - - - - - - - - -
GREEN  - - - - - - - - - -
J  - - - - - - - - - -
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  - - - - - - - - - -
LALIN  - - - - - - - - - -
LH  - - - - - - - - - -
LPN  - - - - - - - - - -
MBK  - - - - - - - - - -
MJD  - - - - - - - - - -
MK  - - - - - - - - - -
NCH  - - - - - - - - - -
NNCL  - - - - - - - - - -
NOBLE  - - - - - - - - - -
NUSA  - - - - - - - - - -
ORI  - - - - - - - - - -
PACE <NP> - - - - - - - - - -
PF  - - - - - - - - - -
PLAT  - - - - - - - - - -
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  - - - - - - - - - -
PRIN  - - - - - - - - - -
PRINC  - - - - - - - - - -
PSH  - - - - - - - - - -
QH  - - - - - - - - - -
RICHY  - - - - - - - - - -
RML  - - - - - - - - - -
ROJNA  - - - - - - - - - -
S  - - - - - - - - - -
SAMCO  - - - - - - - - - -
SC  - - - - - - - - - -
SENA  - - - - - - - - - -
SF  - - - - - - - - - -
SIRI  - - - - - - - - - -
SPALI  - - - - - - - - - -
TFD  - - - - - - - - - -
TICON  - - - - - - - - - -
U  - - - - - - - - - -
UV  - - - - - - - - - -
WHA <XD> - - - - - - - - - -
WIN  - - - - - - - - - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR <XD> - - - - - - - - - -
BKKCP  - - - - - - - - - -
CPNCG  - - - - - - - - - -
CPNRF  - - - - - - - - - -
CPTGF  - - - - - - - - - -
CRYSTAL  - - - - - - - - - -
CTARAF  - - - - - - - - - -
DTCPF  - - - - - - - - - -
ERWPF  - - - - - - - - - -
FUTUREPF <XD> - - - - - - - - - -
GAHREIT  - - - - - - - - - -
GLANDRT  - - - - - - - - - -
GOLDPF  - - - - - - - - - -
GVREIT  - - - - - - - - - -
HPF  - - - - - - - - - -
HREIT  - - - - - - - - - -
IMPACT <XD> - - - - - - - - - -
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  - - - - - - - - - -
LHHOTEL  - - - - - - - - - -
LHPF  - - - - - - - - - -
LHSC  - - - - - - - - - -
LUXF  - - - - - - - - - -
M-II  - - - - - - - - - -
M-PAT  - - - - - - - - - -
M-STOR  - - - - - - - - - -
MIPF  - - - - - - - - - -
MIT  - - - - - - - - - -
MJLF  - - - - - - - - - -
MNIT  - - - - - - - - - -
MNIT2  - - - - - - - - - -
MNRF  - - - - - - - - - -
MONTRI  - - - - - - - - - -
POPF  - - - - - - - - - -
PPF  - - - - - - - - - -
QHHR  - - - - - - - - - -
QHOP  - - - - - - - - - -
QHPF  - - - - - - - - - -
SBPF  - - - - - - - - - -
SIRIP  - - - - - - - - - -
SPF  - - - - - - - - - -
SRIPANWA <XD> - - - - - - - - - -
SSPF  - - - - - - - - - -
SSTPF  - - - - - - - - - -
SSTSS  - - - - - - - - - -
TFUND <XD> - - - - - - - - - -
TGROWTH  - - - - - - - - - -
TIF1  - - - - - - - - - -
TLGF  - - - - - - - - - -
TLHPF  - - - - - - - - - -
TLOGIS <XD> - - - - - - - - - -
TNPF <NP> - - - - - - - - - -
TPRIME <XA> - - - - - - - - - -
TREIT  - - - - - - - - - -
TTLPF  - - - - - - - - - -
TU-PF  - - - - - - - - - -
UNIPF  - - - - - - - - - -
URBNPF  - - - - - - - - - -
WHABT  - - - - - - - - - -
WHAPF <SP> - - - - - - - - - -
WHART <XD> - - - - - - - - - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  - - - - - - - - - -
CK  - - - - - - - - - -
CNT  - - - - - - - - - -
EMC  - - - - - - - - - -
ITD  - - - - - - - - - -
NWR  - - - - - - - - - -
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  - - - - - - - - - -
PREB  - - - - - - - - - -
PYLON  - - - - - - - - - -
SEAFCO  - - - - - - - - - -
SQ  - - - - - - - - - -
SRICHA  - - - - - - - - - -
STEC  - - - - - - - - - -
STPI  - - - - - - - - - -
SYNTEC  - - - - - - - - - -
TPOLY  - - - - - - - - - -
TRC  - - - - - - - - - -
TTCL  - - - - - - - - - -
UNIQ  - - - - - - - - - -

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  - - - - - - - - - -
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  - - - - - - - - - -
BAFS  - - - - - - - - - -
BANPU  - - - - - - - - - -
BCP  - - - - - - - - - -
BCPG  - - - - - - - - - -
BGRIM  - - - - - - - - - -
BPP  - - - - - - - - - -
BRRGIF  - - - - - - - - - -
CKP  - - - - - - - - - -
DEMCO  - - - - - - - - - -
EA  - - - - - - - - - -
EARTH <SP, NP> - - - - - - - - - -
EASTW  - - - - - - - - - -
EGATIF  - - - - - - - - - -
EGCO  - - - - - - - - - -
ESSO  - - - - - - - - - -
GLOW  - - - - - - - - - -
GPSC  - - - - - - - - - -
GUNKUL  - - - - - - - - - -
IEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  - - - - - - - - - -
LANNA  - - - - - - - - - -
MDX  - - - - - - - - - -
PTG  - - - - - - - - - -
PTT  - - - - - - - - - -
PTTEP  - - - - - - - - - -
RATCH  - - - - - - - - - -
RPC  - - - - - - - - - -
SCG  - - - - - - - - - -
SCI  - - - - - - - - - -
SCN  - - - - - - - - - -
SGP  - - - - - - - - - -
SKE  - - - - - - - - - -
SOLAR  - - - - - - - - - -
SPCG  - - - - - - - - - -
SPRC  - - - - - - - - - -
SUPER  - - - - - - - - - -
SUSCO  - - - - - - - - - -
TAE  - - - - - - - - - -
TCC  - - - - - - - - - -
TOP  - - - - - - - - - -
TPIPP  - - - - - - - - - -
TTW  - - - - - - - - - -
WHAUP  - - - - - - - - - -

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  - - - - - - - - - -
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  - - - - - - - - - -
BIG  - - - - - - - - - -
BJC  - - - - - - - - - -
COL  - - - - - - - - - -
COM7  - - - - - - - - - -
CPALL  - - - - - - - - - -
CSS  - - - - - - - - - -
FN  - - - - - - - - - -
FTE  - - - - - - - - - -
GLOBAL  - - - - - - - - - -
HMPRO  - - - - - - - - - -
IT  - - - - - - - - - -
KAMART <XD> - - - - - - - - - -
LOXLEY  - - - - - - - - - -
MAKRO  - - - - - - - - - -
MC  - - - - - - - - - -
MEGA  - - - - - - - - - -
MIDA  - - - - - - - - - -
ROBINS  - - - - - - - - - -
RSP  - - - - - - - - - -
SINGER  - - - - - - - - - -
SPC <XD> - - - - - - - - - -
SPI <XD> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  - - - - - - - - - -
BCH  - - - - - - - - - -
BDMS  - - - - - - - - - -
BH  - - - - - - - - - -
CHG  - - - - - - - - - -
CMR  - - - - - - - - - -
EKH  - - - - - - - - - -
KDH  - - - - - - - - - -
LPH <XD> - - - - - - - - - -
M-CHAI  - - - - - - - - - -
NEW  - - - - - - - - - -
NTV  - - - - - - - - - -
RAM  - - - - - - - - - -
RJH  - - - - - - - - - -
RPH <XD> - - - - - - - - - -
SKR  - - - - - - - - - -
SVH  - - - - - - - - - -
VIBHA  - - - - - - - - - -
VIH  - - - - - - - - - -
WPH  - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  - - - - - - - - - -
AQUA  - - - - - - - - - -
AS  - - - - - - - - - -
BEC  - - - - - - - - - -
EPCO  - - - - - - - - - -
FE  - - - - - - - - - -
GRAMMY  - - - - - - - - - -
MACO  - - - - - - - - - -
MAJOR  - - - - - - - - - -
MATCH  - - - - - - - - - -
MATI  - - - - - - - - - -
MCOT  - - - - - - - - - -
MONO  - - - - - - - - - -
MPIC  - - - - - - - - - -
NMG  - - - - - - - - - -
PLANB  - - - - - - - - - -
POST  - - - - - - - - - -
PRAKIT  - - - - - - - - - -
RS  - - - - - - - - - -
SE-ED  - - - - - - - - - -
SMM  - - - - - - - - - -
SPORT  - - - - - - - - - -
TBSP  - - - - - - - - - -
TH  - - - - - - - - - -
TKS  - - - - - - - - - -
TRITN  - - - - - - - - - -
VGI  - - - - - - - - - -
WAVE  - - - - - - - - - -
WORK  - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  - - - - - - - - - -
GENCO  - - - - - - - - - -
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  - - - - - - - - - -
CENTEL  - - - - - - - - - -
CSR  - - - - - - - - - -
DTC  - - - - - - - - - -
ERW  - - - - - - - - - -
GRAND  - - - - - - - - - -
LRH  - - - - - - - - - -
MANRIN  - - - - - - - - - -
OHTL  - - - - - - - - - -
ROH  - - - - - - - - - -
SHANG  - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV <XD> - - - - - - - - - -
AOT  - - - - - - - - - -
ASIMAR  - - - - - - - - - -
BA  - - - - - - - - - -
BEM  - - - - - - - - - -
BTC  - - - - - - - - - -
BTS  - - - - - - - - - -
BTSGIF <XD> - - - - - - - - - -
III  - - - - - - - - - -
JUTHA  - - - - - - - - - -
JWD  - - - - - - - - - -
KWC  - - - - - - - - - -
NOK  - - - - - - - - - -
NYT  - - - - - - - - - -
PRM  - - - - - - - - - -
PSL  - - - - - - - - - -
RCL  - - - - - - - - - -
THAI  - - - - - - - - - -
TSTE  - - - - - - - - - -
TTA  - - - - - - - - - -
WICE  - - - - - - - - - -

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  - - - - - - - - - -
DELTA  - - - - - - - - - -
EIC  - - - - - - - - - -
HANA  - - - - - - - - - -
KCE  - - - - - - - - - -
METCO  - - - - - - - - - -
SMT  - - - - - - - - - -
SPPT  - - - - - - - - - -
SVI  - - - - - - - - - -
TEAM  - - - - - - - - - -

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  - - - - - - - - - -
AIT  - - - - - - - - - -
ALT  - - - - - - - - - -
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  - - - - - - - - - -
DIF  - - - - - - - - - -
DTAC  - - - - - - - - - -
FER  - - - - - - - - - -
FORTH  - - - - - - - - - -
ILINK  - - - - - - - - - -
INET  - - - - - - - - - -
INTUCH  - - - - - - - - - -
JAS <XD> - - - - - - - - - -
JASIF  - - - - - - - - - -
JMART  - - - - - - - - - -
JTS  - - - - - - - - - -
MFEC  - - - - - - - - - -
MSC  - - - - - - - - - -
PT  - - - - - - - - - -
SAMART  - - - - - - - - - -
SAMTEL  - - - - - - - - - -
SDC  - - - - - - - - - -
SIS  - - - - - - - - - -
SVOA  - - - - - - - - - -
SYMC  - - - - - - - - - -
SYNEX  - - - - - - - - - -
THCOM  - - - - - - - - - -
TRUE  - - - - - - - - - -
TWZ  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่