สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/07/2017 13:53:53
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,583.14 -0.03 -0.00 1,585.27 1,581.04 4,493,776 16,517.27
SET50 1,007.58 +0.30 +0.03 1,008.75 1,005.61 319,515 8,662.17
SET100 2,259.94 +0.11 +0.00 2,262.76 2,256.21 703,804 11,070.95
sSET 1,024.65 -1.14 -0.11 1,027.19 1,024.20 205,016 980.18
SETHD 1,187.99 +0.32 +0.03 1,190.16 1,184.51 221,116 4,468.34
mai 560.44 +0.31 +0.06 561.62 557.53 563,416 661.03
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 515 2,202,720
ไม่เปลี่ยนแปลง 547 903,711
ลดลง 543 1,923,089
สถานะตลาด Intermission

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  194.50 194.50 194.00 194.00 0.00 0.00 193.50 195.50 800 155.35
EE  1.19 1.19 1.16 1.17 -0.01 -0.85 1.17 1.18 5,373,500 6,274.42
GFPT  19.30 19.60 19.20 19.40 +0.10 +0.52 19.40 19.50 1,163,201 22,615.05
LEE  3.14 3.18 3.14 3.16 0.00 0.00 3.14 3.16 387,900 1,223.19
STA  12.70 12.80 12.70 12.80 +0.10 +0.79 12.70 12.80 983,979 12,551.61
TLUXE  10.10 10.20 10.10 10.10 0.00 0.00 10.10 10.20 195,100 1,970.71
TRUBB  1.97 1.99 1.97 1.98 +0.01 +0.51 1.97 1.98 742,700 1,467.20
TWPC  9.80 9.85 9.75 9.75 -0.10 -1.02 9.70 9.75 1,401,000 13,710.56
UPOIC  5.95 5.95 5.80 5.95 0.00 0.00 5.85 5.90 102,101 596.07
UVAN  7.30 7.30 7.25 7.25 -0.05 -0.68 7.20 7.30 41,600 303.28
VPO  1.15 1.18 1.14 1.17 +0.01 +0.86 1.16 1.17 363,300 422.33

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  2.78 2.82 2.74 2.80 +0.04 +1.45 2.80 2.82 7,631,209 21,316.59
ASIAN  12.10 12.20 11.70 11.80 -0.20 -1.67 11.70 11.80 1,563,400 18,550.85
BR  7.45 7.50 7.30 7.35 -0.10 -1.34 7.30 7.35 2,033,800 15,039.95
BRR  11.50 11.60 11.40 11.50 0.00 0.00 11.50 11.60 143,209 1,648.51
CBG  70.50 71.75 70.25 71.00 +0.50 +0.71 71.00 71.25 1,620,205 115,292.03
CFRESH  6.95 6.95 6.80 6.90 -0.05 -0.72 6.90 6.95 102,900 712.57
CM  6.35 6.35 6.30 6.30 0.00 0.00 6.30 6.35 179,100 1,130.99
CPF  24.90 24.90 24.80 24.90 0.00 0.00 24.80 24.90 3,087,832 76,747.30
CPI  2.20 2.22 2.20 2.22 +0.02 +0.91 2.20 2.22 18,300 40.62
F&D  - - - - - - 19.30 20.30 - -
HTC  17.40 17.50 17.40 17.50 +0.10 +0.57 17.50 17.60 9,100 159.08
ICHI  7.85 7.90 7.80 7.80 -0.05 -0.64 7.80 7.85 120,520 946.11
KBS  7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 6.95 7.00 101,601 711.21
KSL  4.56 4.56 4.50 4.50 -0.04 -0.88 4.50 4.52 3,410,683 15,423.34
KTIS  6.75 6.75 6.75 6.75 0.00 0.00 6.75 6.80 17,179 115.95
LST  5.95 6.00 5.85 5.90 -0.10 -1.67 5.85 5.90 188,000 1,109.81
M  60.00 60.00 59.75 60.00 0.00 0.00 60.00 60.25 63,501 3,810.04
MALEE  39.00 39.00 38.00 38.50 -0.25 -0.65 38.25 38.50 361,311 13,848.65
MINT  41.00 41.25 41.00 41.25 0.00 0.00 41.00 41.25 782,289 32,102.46
OISHI  140.00 140.00 140.00 140.00 -0.50 -0.36 140.00 140.50 7,826 1,095.64
PB  62.50 63.00 62.50 63.00 -0.25 -0.40 62.50 63.00 3,700 232.35
PM  11.80 11.90 11.60 11.60 -0.20 -1.69 11.60 11.70 552,600 6,494.31
PR  59.50 59.50 59.50 59.50 0.00 0.00 59.50 60.00 5,400 321.30
PRG  - - - - - - 11.90 12.70 - -
SAPPE  24.90 24.90 24.70 24.70 0.00 0.00 24.70 24.80 26,000 645.31
SAUCE  23.60 23.60 23.60 23.60 0.00 0.00 23.40 23.60 100 2.36
SFP  - - - - - - 201.00 207.00 - -
SNP  - - - - - - 23.60 23.80 - -
SORKON  - - - - - - 63.50 65.50 - -
SSC  - - - - - - 50.00 53.50 - -
SSF  12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 2,600 31.20
SST  9.55 9.55 9.55 9.55 0.00 0.00 9.55 9.60 82,114 784.16
TC  3.20 3.20 3.20 3.20 0.00 0.00 3.20 3.24 1,000 3.20
TF  - - - - - - 207.00 212.00 - -
TFG  5.30 5.35 5.25 5.30 0.00 0.00 5.25 5.30 907,500 4,804.36
TIPCO  15.90 16.00 15.80 15.80 -0.10 -0.63 15.80 15.90 180,300 2,864.95
TKN  21.30 21.30 21.20 21.20 0.00 0.00 21.20 21.30 1,471,110 31,294.46
TU  20.30 20.30 20.10 20.20 0.00 0.00 20.10 20.20 841,061 17,001.37
TVO  30.75 30.75 30.50 30.50 0.00 0.00 30.50 30.75 494,625 15,158.87

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  8.70 8.70 8.60 8.60 -0.10 -1.15 8.60 8.80 2,500 21.55
BTNC  23.00 23.00 22.90 22.90 -0.20 -0.87 23.00 23.80 600 13.79
CPH  - - - - - - 6.65 6.85 - -
CPL  43.50 44.50 43.50 44.50 +0.50 +1.14 43.75 44.50 5,100 224.70
DIGI  0.79 0.80 0.65 0.72 -0.07 -8.86 0.71 0.72 4,958,000 3,542.56
ICC  36.25 36.25 36.25 36.25 0.00 0.00 36.25 36.50 100 3.62
LTX  - - - - - - 61.50 62.00 - -
NC  - - - - - - 14.90 15.40 - -
PAF  2.02 2.02 2.00 2.00 -0.02 -0.99 1.99 2.02 183,200 366.90
PG  7.65 7.65 7.65 7.65 0.00 0.00 7.65 7.80 2,000 15.30
PRANDA  4.14 4.14 4.10 4.10 0.00 0.00 4.10 4.14 63,200 259.13
SABINA  23.30 23.30 23.20 23.20 -0.10 -0.43 23.20 23.30 1,000 23.22
SAWANG  14.90 14.90 14.90 14.90 0.00 0.00 14.60 15.00 100 1.49
SUC  - - - - - - 40.50 40.75 - -
TNL  23.00 23.00 23.00 23.00 0.00 0.00 22.60 23.30 2,000 46.00
TPCORP  20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 19.90 20.00 1,100 22.00
TR  42.50 42.50 42.25 42.25 -0.25 -0.59 42.00 42.50 3,710 157.55
TTI  31.00 31.00 31.00 31.00 0.00 0.00 30.25 31.50 10,200 316.20
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 103.00 107.00 - -
UPF  81.00 81.00 80.25 80.25 -0.50 -0.62 80.00 80.50 2,100 169.52
UT  13.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 13.00 13.30 600 7.80
WACOAL  47.75 47.75 47.75 47.75 0.00 0.00 47.50 47.75 100 4.78

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.56 0.58 0.56 0.56 +0.01 +1.82 0.55 0.56 1,066,700 609.62
AJA <SP> - - - - - - - - - -
DTCI  - - - - - - 27.75 29.25 - -
FANCY  2.12 2.12 2.06 2.10 -0.02 -0.94 2.10 2.12 985,700 2,063.49
KYE  528.00 528.00 524.00 526.00 0.00 0.00 524.00 526.00 29,701 15,611.13
L&E  3.42 3.42 3.42 3.42 +0.04 +1.18 3.40 3.42 1,900 6.50
MODERN  4.88 4.88 4.86 4.88 +0.04 +0.83 4.88 4.90 112,900 550.03
OGC  52.50 52.50 52.50 52.50 +0.50 +0.96 51.50 51.75 100 5.25
ROCK  - - - - - - 18.20 18.60 - -
SIAM  2.72 2.72 2.68 2.68 -0.04 -1.47 2.68 2.70 63,100 170.21
TSR  4.38 4.40 4.38 4.38 +0.04 +0.92 4.38 4.40 62,700 275.34

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
JCT  - - - - - - 81.25 83.00 - -
OCC  - - - - - - 16.50 16.80 - -
S & J  - - - - - - 23.80 25.50 - -
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  22.70 22.70 22.30 22.40 -0.20 -0.88 22.30 22.40 450,001 10,095.63
TOG  8.65 8.85 8.60 8.85 +0.15 +1.72 8.60 8.80 10,100 86.92

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  36.25 36.25 36.00 36.00 -0.25 -0.69 36.00 36.25 8,500 306.08
BBL  181.00 181.00 180.00 180.50 0.00 0.00 180.50 181.00 1,881,046 339,512.51
CIMBT  1.08 1.09 1.08 1.08 -0.01 -0.92 1.08 1.09 840,137 907.44
KBANK  199.00 199.50 197.50 197.50 -1.00 -0.50 197.50 198.00 1,070,545 212,149.73
KKP  67.00 67.25 65.75 66.25 -1.00 -1.49 66.00 66.25 13,711,807 911,864.18
KTB  18.00 18.20 18.00 18.20 +0.20 +1.11 18.10 18.20 18,540,115 335,508.85
LHBANK <XD> 1.78 1.78 1.76 1.76 -0.01 -0.56 1.76 1.77 15,607,689 27,639.52
SCB  152.00 152.00 151.00 151.50 -0.50 -0.33 151.00 151.50 3,759,125 570,066.19
TCAP  47.00 47.00 46.75 47.00 +0.25 +0.53 46.75 47.00 450,241 21,133.09
TISCO  72.50 73.25 72.50 73.00 +0.50 +0.69 73.00 73.25 2,541,320 185,521.66
TMB  2.42 2.44 2.40 2.42 0.00 0.00 2.40 2.42 25,520,801 61,712.26

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.59 0.60 0.59 0.60 +0.01 +1.69 0.59 0.60 349,800 209.10
AEONTS  103.50 103.50 102.50 103.00 -0.50 -0.48 103.00 103.50 15,201 1,567.90
AMANAH  1.72 1.72 1.70 1.71 +0.01 +0.59 1.70 1.71 438,000 749.71
ASAP  8.05 8.15 7.90 8.00 -0.10 -1.23 7.95 8.00 5,933,700 47,783.76
ASK  21.20 21.20 21.20 21.20 0.00 0.00 21.10 21.30 21,300 451.56
ASP  3.68 3.68 3.66 3.66 0.00 0.00 3.66 3.68 524,901 1,922.97
BFIT  18.80 18.80 18.80 18.80 -0.20 -1.05 18.80 18.90 14,800 278.24
CGH  1.45 1.49 1.45 1.46 +0.01 +0.69 1.45 1.46 1,185,600 1,748.83
CNS  2.50 2.50 2.50 2.50 +0.02 +0.81 2.48 2.50 500 1.25
ECL  3.22 3.24 2.90 2.94 -0.24 -7.55 2.92 2.94 30,139,840 90,596.84
FNS  4.78 4.78 4.76 4.76 -0.02 -0.42 4.76 4.78 43,000 205.16
FSS  2.88 2.92 2.88 2.90 +0.02 +0.69 2.88 2.90 147,000 426.90
GBX  0.76 0.77 0.76 0.77 0.00 0.00 0.76 0.77 28,700 22.01
GL  20.60 20.80 20.40 20.70 +0.30 +1.47 20.60 20.70 3,306,675 68,087.92
IFS  3.34 3.34 3.32 3.32 0.00 0.00 3.32 3.34 186,600 620.66
JMT  28.50 29.00 28.50 29.00 +0.25 +0.87 28.75 29.00 494,938 14,199.52
KCAR  14.80 15.00 14.80 14.90 0.00 0.00 14.80 14.90 73,500 1,100.08
KGI  3.98 4.00 3.98 3.98 0.00 0.00 3.98 4.00 490,002 1,951.80
KTC  104.00 105.00 103.00 103.50 -0.50 -0.48 103.50 104.00 966,909 100,443.93
MBKET  22.10 22.10 22.00 22.00 0.00 0.00 22.00 22.10 5,400 118.99
MFC  20.40 20.40 20.40 20.40 0.00 0.00 20.30 20.40 3,000 61.20
ML  1.67 1.69 1.66 1.66 0.00 0.00 1.65 1.66 926,400 1,549.14
MTLS  35.75 36.00 35.50 35.75 +0.25 +0.70 35.75 36.00 1,469,800 52,733.70
PE  0.59 0.59 0.58 0.59 0.00 0.00 0.58 0.59 128,900 74.95
PL  4.28 4.28 4.28 4.28 +0.02 +0.47 4.28 4.30 62,800 268.78
S11  8.65 8.75 8.65 8.70 +0.05 +0.58 8.65 8.70 304,200 2,641.98
SAWAD  53.25 53.25 52.50 52.75 -0.25 -0.47 52.50 52.75 296,192 15,639.40
THANI  5.55 5.60 5.50 5.55 -0.10 -1.77 5.55 5.60 4,210,311 23,366.43
TK  11.40 11.60 11.40 11.50 +0.10 +0.88 11.50 11.60 411,300 4,729.44
TNITY  7.20 7.20 7.20 7.20 -0.05 -0.69 7.15 7.25 50,000 360.00
UOBKH  3.94 3.94 3.92 3.92 -0.08 -2.00 3.92 4.02 7,000 27.54
ZMICO  1.45 1.45 1.44 1.45 0.00 0.00 1.44 1.45 788,200 1,137.58

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  30.00 30.25 30.00 30.25 +0.25 +0.83 30.00 30.25 18,900 567.62
BKI  347.00 347.00 347.00 347.00 +1.00 +0.29 346.00 347.00 101 35.05
BLA  41.75 42.25 41.75 42.25 +0.50 +1.20 42.00 42.25 334,431 14,017.68
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  - - - - - - 33.50 34.00 - -
INSURE  55.00 55.00 55.00 55.00 0.00 0.00 55.00 57.00 400 22.00
MTI  134.50 134.50 134.50 134.50 0.00 0.00 134.50 135.00 800 107.60
NKI  - - - - - - 58.00 75.00 1 0.06
NSI  - - - - - - 76.75 78.00 - -
SMK  42.25 42.25 42.00 42.00 -0.50 -1.18 42.00 42.25 700 29.42
THRE  1.74 1.75 1.73 1.74 +0.01 +0.58 1.73 1.74 587,427 1,024.34
THREL  8.00 8.05 8.00 8.05 +0.05 +0.62 8.00 8.05 358,900 2,871.74
TIC  25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 24.80 25.25 3,000 75.00
TIP  42.25 42.75 42.00 42.75 +0.75 +1.79 42.50 42.75 269,600 11,451.80
TSI  0.44 0.44 0.44 0.44 +0.01 +2.33 0.43 0.44 81,051 35.66
TVI  3.88 3.88 3.70 3.74 -0.06 -1.58 3.74 3.80 45,650 170.43

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  25.25 25.25 24.80 24.80 -0.45 -1.78 24.80 24.90 272,800 6,836.67
APCS <NP> 7.00 7.05 7.00 7.00 -0.05 -0.71 7.00 7.05 395,700 2,769.90
BAT-3K  272.00 273.00 272.00 272.00 0.00 0.00 272.00 273.00 59,520 16,190.75
CWT  2.56 2.62 2.56 2.62 +0.06 +2.34 2.60 2.62 327,800 847.99
EASON  3.76 3.82 3.76 3.82 +0.06 +1.60 3.82 3.84 1,411,800 5,359.69
GYT  - - - - - - 414.00 424.00 - -
HFT  5.15 5.20 5.15 5.20 +0.05 +0.97 5.15 5.20 234,500 1,211.15
IHL  10.00 10.40 10.00 10.40 +0.40 +4.00 10.30 10.40 1,285,213 13,046.80
IRC  24.50 24.60 24.50 24.50 0.00 0.00 24.50 24.60 10,300 252.85
PCSGH  7.25 7.25 7.15 7.15 -0.10 -1.38 7.15 7.20 191,900 1,377.05
SAT  16.20 16.50 16.20 16.50 +0.20 +1.23 16.40 16.50 360,100 5,864.26
SPG  - - - - - - 18.50 18.70 - -
STANLY  208.00 209.00 208.00 209.00 +1.00 +0.48 209.00 211.00 1,000 208.90
TKT  1.97 1.97 1.96 1.96 0.00 0.00 1.96 1.97 194,900 382.61
TNPC  1.79 1.82 1.79 1.79 0.00 0.00 1.78 1.80 306,600 552.04
TRU  4.80 4.84 4.80 4.82 -0.04 -0.82 4.82 4.84 53,800 259.07
TSC  10.80 10.80 10.80 10.80 +0.30 +2.86 10.50 10.80 100 1.08
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  2.48 2.56 2.48 2.48 0.00 0.00 2.48 2.50 1,289,400 3,239.73
ASEFA  7.30 7.30 7.25 7.25 -0.05 -0.68 7.25 7.30 36,800 268.48
CRANE  2.74 2.90 2.74 2.86 +0.12 +4.38 2.86 2.88 10,710,353 30,467.56
CTW  10.70 10.70 10.60 10.60 -0.10 -0.93 10.50 10.60 171,400 1,818.29
FMT  - - - - - - 39.25 41.00 - -
HTECH  8.80 8.90 8.70 8.75 -0.05 -0.57 8.70 8.75 808,900 7,090.80
KKC  2.28 2.28 2.26 2.28 0.00 0.00 2.26 2.28 202,100 460.63
PK  6.50 6.65 6.35 6.60 +0.15 +2.33 6.55 6.60 2,823,400 18,333.83
SNC  14.20 14.30 14.10 14.20 0.00 0.00 14.10 14.20 129,300 1,836.85
TCJ  9.50 9.95 9.50 9.85 +0.40 +4.23 9.80 9.85 2,077,000 20,301.98
VARO  - - - - - - 7.65 8.00 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  6.65 6.65 6.40 6.45 -0.15 -2.27 6.40 6.45 2,569,700 16,690.88

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  6.30 6.40 6.30 6.35 +0.05 +0.79 6.35 6.40 250,000 1,586.22
GGC  13.50 13.50 13.20 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 6,562,300 87,047.10
GIFT  5.90 5.95 5.90 5.90 0.00 0.00 5.90 5.95 114,400 675.46
IVL  37.25 37.50 36.75 37.25 0.00 0.00 37.00 37.25 9,661,523 358,048.30
PATO  14.60 14.70 14.40 14.60 +0.20 +1.39 14.50 14.60 82,100 1,199.73
PMTA  19.00 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00 18.90 19.00 1,200 22.80
PTTGC  71.50 71.75 71.25 71.50 +0.25 +0.35 71.50 71.75 3,370,726 241,020.67
SUTHA  5.60 5.60 5.60 5.60 +0.05 +0.90 5.60 5.70 200 1.12
TCB  37.50 37.50 37.00 37.00 -0.25 -0.67 36.75 37.00 5,300 197.42
TCCC  70.50 72.00 70.50 71.75 +0.50 +0.70 71.00 71.75 12,300 872.32
TPA  - - - - - - 7.70 7.80 - -
UP  - - - - - - 26.00 27.75 - -
VNT  20.90 21.10 20.80 21.00 +0.10 +0.48 20.90 21.00 440,001 9,226.95
WG  149.00 149.00 149.00 149.00 +1.00 +0.68 147.00 154.00 100 14.90
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  13.50 13.50 13.50 13.50 0.00 0.00 13.40 13.50 100 1.35
ALUCON  301.00 301.00 301.00 301.00 0.00 0.00 301.00 305.00 100 30.10
CSC  58.50 59.00 58.50 59.00 0.00 0.00 58.75 59.00 200 11.75
NEP  0.38 0.38 0.36 0.38 +0.01 +2.70 0.37 0.38 4,896,500 1,829.60
NPP  0.66 0.68 0.64 0.64 -0.02 -3.03 0.63 0.64 9,336,740 6,106.50
PTL  12.50 12.60 12.50 12.50 0.00 0.00 12.50 12.60 76,820 965.32
SITHAI  1.93 1.93 1.93 1.93 0.00 0.00 1.93 1.94 404,000 779.72
SLP  1.34 1.34 1.33 1.33 -0.01 -0.75 1.32 1.34 380,600 506.23
SMPC  13.80 13.80 13.80 13.80 0.00 0.00 13.80 13.90 36,800 507.84
SPACK  2.36 2.36 2.30 2.34 0.00 0.00 2.34 2.36 28,800 66.62
TCOAT  - - - - - - 28.25 30.00 - -
TFI  1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00 1.01 1.02 9,000 9.18
THIP  38.00 38.00 37.50 38.00 0.00 0.00 37.50 38.00 12,800 482.78
TMD  23.00 23.00 23.00 23.00 +0.10 +0.44 22.80 23.00 700 16.10
TOPP  - - - - - - 218.00 229.00 - -
TPBI  13.80 13.80 13.70 13.70 0.00 0.00 13.60 13.70 1,900 26.04
TPP  - - - - - - 20.30 23.00 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  3.98 4.02 3.98 4.00 +0.04 +1.01 4.00 4.02 2,602,100 10,404.60
BSBM  1.40 1.41 1.40 1.41 0.00 0.00 1.40 1.41 282,000 395.95
CEN  1.87 1.87 1.84 1.85 0.00 0.00 1.85 1.86 286,700 528.95
CITY  3.04 3.04 3.04 3.04 0.00 0.00 3.02 3.04 54,000 164.16
CSP  2.82 2.84 2.80 2.84 +0.04 +1.43 2.82 2.84 388,100 1,091.95
GJS  0.44 0.44 0.42 0.43 -0.01 -2.27 0.42 0.43 21,932,900 9,455.47
GSTEL  0.34 0.35 0.33 0.34 0.00 0.00 0.33 0.34 14,051,100 4,777.57
INOX  2.00 2.00 1.98 2.00 +0.02 +1.01 1.99 2.00 234,600 466.65
LHK  4.14 4.18 4.14 4.16 0.00 0.00 4.14 4.16 78,600 326.76
MAX  0.04 0.05 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.05 26,262,500 1,050.50
MCS  14.90 15.00 14.80 14.80 -0.10 -0.67 14.80 14.90 229,200 3,412.33
MILL  1.76 1.76 1.74 1.76 0.00 0.00 1.75 1.76 9,588,900 16,783.57
PAP  5.55 5.55 5.50 5.50 -0.05 -0.90 5.50 5.55 260,900 1,442.96
PERM  3.60 3.60 3.58 3.58 +0.02 +0.56 3.56 3.58 172,700 619.81
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  1.25 1.25 1.25 1.25 -0.01 -0.79 1.25 1.27 5,200 6.50
SMIT  5.55 5.65 5.55 5.60 +0.10 +1.82 5.55 5.60 213,100 1,193.71
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  4.06 4.08 4.04 4.04 -0.04 -0.98 4.04 4.06 173,400 701.92
TGPRO  0.18 0.18 0.17 0.18 +0.01 +5.88 0.17 0.18 110,635 19.83
THE  4.44 4.48 4.44 4.46 +0.02 +0.45 4.44 4.46 2,806,600 12,494.70
TIW  - - - - - - 131.50 145.00 - -
TMT  14.60 14.80 14.60 14.70 +0.10 +0.68 14.70 14.80 48,702 717.68
TSTH  0.97 0.97 0.93 0.93 -0.05 -5.10 0.93 0.94 13,655,700 12,984.81
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.76 4.76 4.74 4.74 0.00 0.00 4.74 4.76 6,400 30.35
TYCN  4.12 4.16 4.10 4.10 -0.02 -0.49 4.08 4.10 219,900 906.71

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.59 0.59 0.58 0.59 0.00 0.00 0.59 0.60 627,547 370.23
DCC  4.02 4.06 4.02 4.06 +0.04 +1.00 4.04 4.06 357,101 1,442.96
DCON  0.60 0.60 0.59 0.59 0.00 0.00 0.59 0.60 400,934 237.09
DRT  5.95 5.95 5.95 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 12,201 72.60
EPG  10.70 11.10 10.70 10.90 +0.20 +1.87 10.80 10.90 7,677,622 83,648.91
GEL  0.46 0.47 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 1,680,400 774.44
PPP  5.40 5.40 5.35 5.40 0.00 0.00 5.35 5.40 68,600 367.12
Q-CON  - - - - - - 5.80 5.95 - -
RCI  3.76 3.76 3.70 3.70 -0.02 -0.54 3.70 3.72 171,400 641.43
SCC  500.00 504.00 498.00 502.00 +2.00 +0.40 500.00 502.00 1,161,158 581,591.23
SCCC  318.00 318.00 308.00 309.00 -9.00 -2.83 308.00 309.00 190,518 59,475.14
SCP  8.35 8.40 8.30 8.35 0.00 0.00 8.30 8.35 96,500 804.50
TASCO  22.00 22.10 21.80 21.90 -0.10 -0.45 21.80 21.90 811,926 17,799.78
TCMC  3.40 3.40 3.24 3.26 -0.14 -4.12 3.24 3.26 4,134,534 13,692.60
TGCI  2.32 2.36 2.32 2.36 +0.04 +1.72 2.32 2.36 23,100 54.32
TPIPL  2.26 2.28 2.26 2.26 +0.02 +0.89 2.26 2.28 16,222,800 36,667.86
UMI  2.92 2.92 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 2.92 122,625 356.17
VNG  12.10 12.10 11.90 11.90 -0.20 -1.65 11.90 12.00 212,700 2,550.97
WIIK  5.05 5.05 5.00 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 510,800 2,559.06

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.60 6.60 6.60 6.60 0.00 0.00 6.55 6.60 10,000 66.00
AMATA  15.90 15.90 15.70 15.80 -0.10 -0.63 15.70 15.80 951,504 15,050.11
AMATAV  7.85 7.85 7.75 7.85 0.00 0.00 7.75 7.85 2,600 20.38
ANAN  4.94 4.94 4.88 4.90 -0.04 -0.81 4.88 4.90 11,682,400 57,286.51
AP  7.80 7.95 7.75 7.90 +0.15 +1.94 7.90 7.95 5,065,626 39,815.59
APX  0.43 0.43 0.42 0.42 -0.01 -2.33 0.42 0.43 520,000 218.44
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.84 1.84 1.83 1.84 +0.01 +0.55 1.83 1.84 1,705,600 3,133.27
BROCK  3.08 3.12 2.96 2.96 -0.06 -1.99 2.94 2.98 632,953 1,937.95
CGD  1.05 1.09 1.04 1.07 +0.03 +2.88 1.07 1.08 7,558,500 8,109.62
CI  1.64 1.65 1.63 1.64 +0.01 +0.61 1.64 1.65 394,325 646.76
CPN  69.00 69.50 68.75 69.00 -0.50 -0.72 68.75 69.25 1,193,598 82,540.71
ESTAR  0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.70 0.71 114,000 79.80
EVER  0.55 0.56 0.54 0.55 -0.01 -1.79 0.54 0.55 2,648,700 1,447.38
GLAND  2.22 2.24 2.22 2.24 0.00 0.00 2.22 2.24 386,200 858.31
GOLD  7.60 7.60 7.50 7.55 +0.05 +0.67 7.50 7.55 232,000 1,755.82
J  2.16 2.16 2.14 2.16 0.00 0.00 2.14 2.16 370,900 793.76
KC <SP, NP> - - - - - - - - - -
KWG  3.46 3.52 3.42 3.44 0.00 0.00 3.44 3.46 3,308,100 11,472.81
LALIN  4.22 4.22 4.20 4.22 +0.02 +0.48 4.20 4.22 12,315 51.96
LH  10.00 10.00 9.90 9.95 -0.05 -0.50 9.95 10.00 2,850,788 28,397.43
LPN  11.90 11.90 11.70 11.70 -0.10 -0.85 11.70 11.80 743,403 8,776.21
MBK  15.10 15.10 15.00 15.10 +0.10 +0.67 15.00 15.10 254,500 3,838.89
MJD  3.16 3.16 3.14 3.14 +0.02 +0.64 3.12 3.16 21,200 66.58
MK  3.74 3.74 3.74 3.74 +0.02 +0.54 3.72 3.74 1,200 4.49
NCH  1.16 1.16 1.15 1.16 0.00 0.00 1.16 1.17 58,300 67.10
NNCL  1.26 1.26 1.26 1.26 0.00 0.00 1.26 1.27 95,400 120.20
NOBLE  13.40 13.40 13.40 13.40 0.00 0.00 13.30 13.40 25,200 337.68
NUSA  0.40 0.41 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.41 1,674,900 672.64
ORI  14.50 14.50 14.40 14.50 0.00 0.00 14.40 14.50 150,900 2,183.51
PACE  2.66 2.72 2.64 2.68 +0.04 +1.52 2.66 2.68 7,621,600 20,481.61
PF  0.87 0.87 0.86 0.86 -0.01 -1.15 0.86 0.87 37,100 32.28
PLAT  7.00 7.00 6.95 7.00 0.00 0.00 6.95 7.00 385,700 2,684.11
POLAR <SP, NP> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.94 1.95 1.94 1.95 +0.01 +0.52 1.94 1.95 55,000 106.71
PRIN  1.51 1.52 1.50 1.50 -0.01 -0.66 1.50 1.51 1,324,000 2,000.09
PRINC  3.42 3.54 3.42 3.52 +0.06 +1.73 3.52 3.54 1,513,100 5,286.83
PSH  23.10 23.10 23.00 23.10 +0.10 +0.43 23.00 23.10 533,969 12,283.55
QH  2.46 2.48 2.44 2.46 +0.02 +0.82 2.46 2.48 7,546,042 18,676.52
RICHY  1.44 1.45 1.44 1.44 +0.02 +1.41 1.44 1.45 989,025 1,425.35
RML  1.18 1.20 1.18 1.18 0.00 0.00 1.18 1.20 512,900 609.73
ROJNA  5.55 5.55 5.45 5.50 -0.05 -0.90 5.50 5.55 649,200 3,574.86
S  4.20 4.20 3.92 4.04 -0.16 -3.81 4.02 4.04 50,564,401 204,216.54
SAMCO  3.22 3.22 3.18 3.22 0.00 0.00 3.18 3.22 58,100 185.81
SC  3.28 3.28 3.26 3.28 +0.02 +0.61 3.26 3.28 6,000 19.62
SENA  3.72 3.76 3.72 3.74 0.00 0.00 3.74 3.76 457,208 1,709.37
SF  5.90 5.95 5.90 5.95 0.00 0.00 5.90 5.95 6,581 38.82
SIRI  2.18 2.20 2.14 2.14 -0.04 -1.83 2.14 2.16 72,528,918 157,696.37
SPALI  23.90 24.00 23.80 23.80 -0.20 -0.83 23.80 23.90 501,702 11,970.87
TFD  2.12 2.14 2.10 2.12 +0.02 +0.95 2.10 2.12 1,827,400 3,874.50
TICON  14.40 14.60 14.40 14.60 +0.10 +0.69 14.50 14.60 213,181 3,079.75
U  0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 34,373,971 1,137.50
UV  7.70 7.80 7.65 7.75 +0.10 +1.31 7.70 7.75 1,892,200 14,588.28
WHA  3.06 3.06 3.02 3.02 -0.02 -0.66 3.02 3.04 6,241,751 18,975.84
WIN  0.58 0.58 0.57 0.58 0.00 0.00 0.57 0.58 239,100 138.24

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR  10.20 10.20 10.20 10.20 0.00 0.00 10.10 10.20 1,100 11.22
BKKCP  10.50 10.50 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.50 10.60 54,600 571.33
CPNCG  13.00 13.00 12.90 12.90 -0.10 -0.77 12.90 13.00 39,500 513.45
CPNRF  18.80 18.80 18.70 18.70 0.00 0.00 18.60 18.70 319,900 5,985.80
CPTGF  13.00 13.00 12.70 12.70 0.00 0.00 12.60 12.70 62,100 795.29
CRYSTAL  11.10 11.20 11.10 11.20 0.00 0.00 11.10 11.30 1,300 14.46
CTARAF  4.64 4.68 4.64 4.66 0.00 0.00 4.64 4.66 70,200 325.81
DTCPF  6.00 6.05 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.05 55,000 330.53
ERWPF  6.35 6.45 6.35 6.45 0.00 0.00 6.45 6.50 272,900 1,756.04
FUTUREPF  19.80 19.80 19.80 19.80 0.00 0.00 19.70 19.80 15,400 304.92
GLANDRT  11.00 11.10 11.00 11.00 0.00 0.00 11.00 11.10 493,100 5,424.11
GOLDPF  6.85 6.85 6.85 6.85 -0.05 -0.72 6.75 6.85 200 1.37
GVREIT  14.10 14.10 14.00 14.00 -0.10 -0.71 13.90 14.00 457,800 6,414.33
HPF  5.60 5.60 5.60 5.60 +0.05 +0.90 5.55 5.60 3,200 17.92
HREIT  7.60 7.60 7.55 7.60 0.00 0.00 7.55 7.60 20,399,000 156,041.62
IMPACT  14.10 14.10 14.10 14.10 +0.10 +0.71 14.00 14.10 14,100 198.81
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  - - - - - - 10.00 10.10 - -
LHHOTEL  13.20 13.20 13.20 13.20 0.00 0.00 13.10 13.20 10,000 132.00
LHPF  8.95 9.00 8.90 8.90 -0.05 -0.56 8.90 9.00 46,400 414.74
LHSC  14.10 14.10 14.10 14.10 +0.10 +0.71 13.80 14.00 100 1.41
LUXF  7.35 7.35 7.35 7.35 0.00 0.00 7.35 7.40 17,000 124.95
M-II  9.50 9.50 9.30 9.30 +0.50 +5.68 8.65 9.30 7,400 70.24
M-PAT  9.30 9.30 9.30 9.30 -0.05 -0.53 9.35 9.45 200 1.86
M-STOR  10.20 10.20 10.20 10.20 +0.20 +2.00 10.00 10.10 100 1.02
MIPF  - - - - - - 21.00 - - -
MIT  - - - - - - 6.70 7.10 - -
MJLF  12.50 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 12.50 12.60 8,300 103.75
MNIT  2.58 2.58 2.30 2.30 +0.06 +2.68 2.30 2.48 35,300 84.54
MNIT2  - - - - - - 6.00 6.05 - -
MNRF  - - - - - - 4.06 4.22 - -
MONTRI  - - - - - - 5.85 6.05 - -
POPF  13.90 13.90 13.80 13.80 -0.10 -0.72 13.80 13.90 5,000 69.20
PPF  - - - - - - 11.60 11.70 - -
QHHR  9.60 9.60 9.60 9.60 0.00 0.00 9.50 9.60 5,000 48.00
QHOP  4.80 4.84 4.80 4.84 +0.04 +0.83 4.80 4.82 29,700 142.56
QHPF  11.30 11.30 11.20 11.20 -0.10 -0.88 11.20 11.30 400 4.49
SBPF  4.32 4.34 4.20 4.20 -0.14 -3.23 4.20 4.32 110,870 468.07
SIRIP  - - - - - - 10.90 11.20 - -
SPF  23.10 23.10 23.10 23.10 0.00 0.00 23.00 23.10 1,000 23.10
SRIPANWA  10.80 10.80 10.80 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 500 5.40
SSPF  - - - - - - 8.75 8.90 - -
SSTPF  - - - - - - 7.65 7.80 - -
SSTSS  - - - - - - 9.55 9.60 - -
TFUND  10.00 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 20,100 201.01
TGROWTH  9.95 9.95 9.95 9.95 0.00 0.00 9.90 9.95 20,900 207.96
TIF1  8.40 8.40 8.40 8.40 0.00 0.00 8.35 8.40 1,000 8.40
TLGF <XD> 16.60 16.70 16.50 16.60 0.00 0.00 16.50 16.60 655,700 10,884.53
TLHPF  - - - - - - 10.50 10.60 - -
TLOGIS  10.30 10.30 10.20 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 22,600 232.58
TNPF <NP> - - - - - - 3.96 4.00 - -
TPRIME  12.20 12.20 12.00 12.00 -0.20 -1.64 11.90 12.00 229,500 2,754.02
TREIT  8.65 8.70 8.60 8.70 +0.05 +0.58 8.65 8.70 233,800 2,022.42
TTLPF  26.75 26.75 26.50 26.75 0.00 0.00 26.50 26.75 2,600 69.25
TU-PF  2.30 2.30 2.30 2.30 +0.02 +0.88 2.26 2.48 100 0.23
UNIPF  9.75 9.75 9.75 9.75 0.00 0.00 9.70 9.75 600 5.85
URBNPF  5.15 5.15 5.15 5.15 +0.05 +0.98 5.05 5.15 200 1.03
WHABT  10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 379,500 3,795.00
WHAPF  9.70 9.70 9.70 9.70 0.00 0.00 9.70 9.75 8,600 83.42
WHART  9.10 9.10 8.95 9.00 -0.10 -1.10 8.95 9.00 2,278,200 20,536.08

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  3.70 3.72 3.70 3.70 0.00 0.00 3.70 3.72 161,100 596.14
CK  28.75 29.00 28.50 28.75 0.00 0.00 28.75 29.00 2,928,160 84,178.34
CNT  3.80 3.80 3.74 3.76 0.00 0.00 3.74 3.76 18,100 67.89
EMC  0.10 0.11 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.11 1,755,200 175.65
ITD  4.00 4.02 3.98 4.02 +0.02 +0.50 4.02 4.04 6,406,127 25,664.76
NWR  1.22 1.22 1.17 1.19 -0.03 -2.46 1.18 1.19 10,527,670 12,484.11
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.25 1.26 1.22 1.24 +0.02 +1.64 1.23 1.24 29,105,600 36,170.96
PREB  13.60 13.70 13.60 13.70 +0.10 +0.74 13.60 13.70 57,200 778.31
PYLON  14.70 14.70 14.50 14.60 0.00 0.00 14.60 14.70 503,201 7,349.87
SEAFCO  14.80 15.00 14.80 15.00 +0.20 +1.35 15.00 15.10 1,197,515 17,909.84
SQ  5.75 5.80 5.70 5.70 -0.05 -0.87 5.70 5.80 2,384,800 13,713.60
SRICHA  22.50 22.50 22.00 22.10 -0.20 -0.90 22.00 22.10 384,501 8,512.80
STEC  27.00 27.25 26.75 26.75 -0.25 -0.93 26.75 27.00 1,450,514 39,145.68
STPI  7.05 7.15 6.55 6.65 -0.45 -6.34 6.60 6.65 21,831,425 148,629.66
SYNTEC  5.00 5.05 5.00 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 244,500 1,230.10
TPOLY  4.44 4.46 4.42 4.44 0.00 0.00 4.42 4.44 590,700 2,620.67
TRC  1.20 1.20 1.19 1.20 +0.01 +0.84 1.19 1.20 1,913,904 2,288.49
TTCL  19.10 19.10 18.70 18.80 -0.20 -1.05 18.70 18.80 2,082,171 39,328.62
UNIQ  18.70 18.90 18.60 18.80 +0.20 +1.08 18.80 18.90 4,984,900 93,597.23

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  9.00 9.00 8.95 8.95 0.00 0.00 8.95 9.00 12,200 109.20
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.01 1.01 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.01 81,551 81.55
BAFS  49.50 49.50 49.00 49.00 0.00 0.00 48.75 49.00 29,213 1,431.97
BANPU  16.30 16.40 16.20 16.40 +0.10 +0.61 16.30 16.40 10,543,718 172,272.05
BCP  34.75 35.00 34.50 34.75 0.00 0.00 34.75 35.00 866,801 30,170.30
BCPG  15.50 15.60 15.30 15.30 0.00 0.00 15.30 15.40 18,167,300 281,499.03
BGRIM <ST> 18.60 18.70 18.40 18.40 -0.40 -2.13 18.40 18.50 13,452,463 249,327.16
BPP  26.50 26.75 26.50 26.50 0.00 0.00 26.50 26.75 800,051 21,207.40
CKP  3.30 3.32 3.30 3.30 0.00 0.00 3.30 3.32 1,092,001 3,608.36
DEMCO  6.00 6.10 6.00 6.05 0.00 0.00 6.00 6.05 720,900 4,338.68
EA  36.25 36.25 35.50 36.00 -0.25 -0.69 36.00 36.25 2,360,556 84,684.86
EARTH <SP, NP> - - - - - - - - - -
EASTW  12.70 12.80 12.70 12.80 +0.20 +1.59 12.80 12.90 109,601 1,401.77
EGATIF  10.00 10.10 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 195,800 1,958.24
EGCO  218.00 221.00 216.00 219.00 +2.00 +0.92 219.00 220.00 149,388 32,758.13
ESSO  9.90 9.90 9.80 9.80 -0.05 -0.51 9.80 9.85 435,709 4,293.11
GLOW  79.50 79.75 79.25 79.50 0.00 0.00 79.50 79.75 128,807 10,243.23
GPSC  39.50 39.75 39.25 39.75 +0.25 +0.63 39.50 39.75 1,199,469 47,533.39
GUNKUL  3.84 3.86 3.80 3.82 -0.02 -0.52 3.82 3.84 6,016,749 23,039.93
IEC <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP> - - - - - - - - - -
IRPC  5.40 5.60 5.40 5.55 +0.15 +2.78 5.50 5.55 100,703,426 553,938.73
LANNA  11.90 11.90 11.80 11.90 0.00 0.00 11.80 11.90 34,720 410.94
MDX  5.15 5.15 5.10 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 43,500 221.88
PTG  18.90 19.00 18.80 19.00 +0.10 +0.53 18.90 19.00 618,720 11,721.77
PTT  389.00 389.00 387.00 388.00 0.00 0.00 387.00 388.00 1,018,598 395,151.14
PTTEP  87.25 87.50 86.75 87.00 -0.25 -0.29 86.75 87.00 2,191,987 190,794.41
RATCH  54.00 54.00 53.25 53.50 -0.50 -0.93 53.50 53.75 638,800 34,248.68
RPC  0.70 0.71 0.70 0.70 0.00 0.00 0.70 0.71 153,100 107.67
SCG  4.82 4.82 4.82 4.82 0.00 0.00 4.80 4.82 100 0.48
SCI  7.70 7.75 7.60 7.60 -0.10 -1.30 7.60 7.65 141,800 1,081.32
SCN  5.05 5.10 5.00 5.05 +0.05 +1.00 5.05 5.10 766,802 3,887.35
SGP  15.10 15.20 14.90 15.20 +0.10 +0.66 15.10 15.20 4,891,602 73,576.62
SOLAR  2.84 2.86 2.84 2.84 0.00 0.00 2.84 2.86 133,500 380.43
SPCG  20.40 20.50 20.30 20.30 -0.10 -0.49 20.30 20.40 240,400 4,904.81
SPRC  15.70 15.90 15.60 15.80 +0.10 +0.64 15.70 15.80 3,588,071 56,449.06
SUPER  1.27 1.28 1.26 1.27 0.00 0.00 1.26 1.27 61,543,794 78,107.45
SUSCO  3.62 3.70 3.52 3.56 -0.04 -1.11 3.54 3.56 7,914,424 28,481.28
TAE  2.92 2.94 2.92 2.92 +0.02 +0.69 2.92 2.94 34,600 101.04
TCC  0.65 0.66 0.63 0.64 0.00 0.00 0.63 0.64 7,986,800 5,059.00
TOP  85.00 86.00 84.50 85.75 +0.75 +0.88 85.50 85.75 3,037,157 259,422.37
TPIPP  7.40 7.45 7.25 7.45 +0.10 +1.36 7.40 7.45 48,618,598 358,077.69
TTW  10.90 10.90 10.80 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 758,226 8,229.33
WHAUP  6.25 6.25 6.15 6.25 +0.05 +0.81 6.20 6.25 1,853,413 11,545.83

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  21.60 21.80 21.10 21.30 0.00 0.00 21.30 21.40 2,125,700 45,745.05
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  11.50 11.80 11.50 11.70 +0.20 +1.74 11.70 11.80 26,662,360 311,083.17
BIG  3.80 3.82 3.78 3.78 -0.02 -0.53 3.78 3.80 3,254,405 12,385.74
BIGC  223.00 223.00 223.00 223.00 0.00 0.00 223.00 224.00 5,300 1,181.90
BJC  46.00 46.00 45.50 45.75 -0.25 -0.54 45.50 45.75 944,051 43,173.37
COL  52.25 52.25 51.50 51.75 -0.75 -1.43 51.50 51.75 357,500 18,554.10
COM7  11.20 11.20 11.10 11.10 0.00 0.00 11.10 11.20 1,888,800 20,965.92
CPALL  61.25 61.25 60.75 61.25 +0.25 +0.41 61.00 61.25 2,614,789 159,593.74
CSS  3.04 3.06 3.02 3.04 0.00 0.00 3.02 3.06 255,274 776.75
FN  4.94 4.94 4.82 4.84 -0.08 -1.63 4.84 4.86 588,100 2,858.88
FTE  3.86 3.94 3.60 3.62 +0.67 +22.71 3.60 3.62 293,769,476 1,122,513.56
GLOBAL  13.40 13.50 13.30 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 698,739 9,363.32
HMPRO  9.95 10.10 9.85 9.90 0.00 0.00 9.85 9.90 14,157,027 140,758.59
IT  4.30 4.34 4.20 4.24 -0.06 -1.40 4.22 4.24 1,393,100 5,917.51
KAMART  8.65 8.75 8.60 8.65 0.00 0.00 8.60 8.65 656,504 5,695.86
LOXLEY  3.36 3.38 3.34 3.36 0.00 0.00 3.36 3.38 2,345,911 7,882.63
MAKRO  34.75 35.75 34.75 35.25 +0.25 +0.71 35.00 35.25 87,800 3,077.28
MC  17.40 17.50 17.30 17.30 -0.10 -0.57 17.30 17.40 582,000 10,118.95
MEGA  28.75 28.75 28.25 28.50 -0.25 -0.87 28.25 28.50 989,000 28,042.20
MIDA  0.73 0.73 0.72 0.72 -0.01 -1.37 0.72 0.73 71,400 51.41
ROBINS  56.75 57.25 56.75 57.00 +0.25 +0.44 57.00 57.25 154,121 8,784.43
SINGER  13.90 13.90 13.70 13.90 0.00 0.00 13.80 13.90 474,900 6,561.30
SPC  43.50 43.50 43.50 43.50 +0.25 +0.58 43.25 43.50 200 8.70
SPI  42.00 42.00 42.00 42.00 0.00 0.00 41.00 42.00 4,000 168.00

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  29.50 29.50 29.50 29.50 0.00 0.00 29.50 30.00 9,000 265.50
BCH  14.30 14.30 14.00 14.10 -0.20 -1.40 14.00 14.10 3,018,898 42,805.55
BDMS  19.10 19.20 19.10 19.20 +0.10 +0.52 19.10 19.20 4,270,607 81,643.83
BH  174.50 175.00 174.00 174.00 -0.50 -0.29 174.00 174.50 122,329 21,350.57
CHG  2.60 2.62 2.56 2.60 +0.02 +0.78 2.58 2.60 17,337,342 44,882.23
CMR  4.02 4.06 4.00 4.00 -0.02 -0.50 4.00 4.02 528,800 2,122.98
EKH  5.45 5.55 5.40 5.50 +0.15 +2.80 5.45 5.50 3,195,303 17,516.30
KDH  96.00 96.00 96.00 96.00 0.00 0.00 92.50 96.00 700 67.20
LPH  9.20 9.25 9.10 9.15 -0.05 -0.54 9.10 9.15 358,300 3,284.30
M-CHAI  235.00 242.00 234.00 234.00 -1.00 -0.43 234.00 239.00 2,401 572.14
NEW  - - - - - - 46.00 55.00 - -
NTV  49.50 49.50 49.25 49.25 -0.25 -0.51 49.25 49.75 3,700 182.28
RAM  - - - - - - 2,960.00 2,990.00 - -
RJH  23.50 23.70 23.50 23.60 +0.10 +0.43 23.50 23.60 64,700 1,528.77
RPH  4.96 5.05 4.94 4.98 +0.02 +0.40 4.98 5.00 1,826,212 9,123.03
SKR  47.75 48.00 47.50 47.50 -0.50 -1.04 47.25 47.50 15,000 713.02
SVH  - - - - - - 344.00 347.00 - -
VIBHA  2.66 2.68 2.66 2.68 +0.02 +0.75 2.66 2.68 1,095,423 2,917.34
VIH  7.95 8.05 7.95 8.00 +0.05 +0.63 8.00 8.05 255,649 2,047.85

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  4.94 4.94 4.90 4.92 -0.02 -0.40 4.90 4.92 86,600 425.04
AQUA  0.67 0.68 0.66 0.67 0.00 0.00 0.67 0.68 5,230,000 3,503.98
AS  2.34 2.36 2.30 2.34 +0.02 +0.86 2.32 2.34 244,200 568.58
BEC  19.30 19.40 19.10 19.10 -0.10 -0.52 19.10 19.20 1,086,200 20,910.24
EPCO  7.00 7.10 7.00 7.05 +0.05 +0.71 7.00 7.05 111,236 783.67
FE  182.00 182.00 182.00 182.00 0.00 0.00 180.00 183.00 100 18.20
GRAMMY  10.70 10.80 10.70 10.80 +0.20 +1.89 10.70 10.80 4,700 50.72
MACO  1.66 1.68 1.64 1.66 0.00 0.00 1.65 1.66 12,499,001 20,783.34
MAJOR  30.25 30.75 30.25 30.75 +0.75 +2.50 30.50 30.75 540,901 16,559.33
MATCH  2.06 2.10 2.04 2.08 +0.04 +1.96 2.06 2.08 831,200 1,731.31
MATI  10.00 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 22,700 227.01
MCOT  14.70 14.70 14.50 14.60 -0.10 -0.68 14.50 14.60 89,301 1,297.87
MONO  3.70 3.70 3.66 3.66 -0.02 -0.54 3.64 3.66 1,881,000 6,905.52
MPIC  1.54 1.55 1.51 1.55 0.00 0.00 1.55 1.56 1,542,400 2,358.99
NMG  0.66 0.66 0.64 0.65 0.00 0.00 0.64 0.65 9,506,400 6,200.72
PLANB  5.60 5.60 5.55 5.60 0.00 0.00 5.60 5.65 329,300 1,844.07
POST  3.30 3.30 3.16 3.24 +0.06 +1.89 3.16 3.26 7,000 22.14
PRAKIT  13.80 13.80 13.80 13.80 0.00 0.00 13.70 13.80 5,500 75.90
RS  13.50 13.60 13.40 13.50 0.00 0.00 13.40 13.50 539,328 7,287.63
SE-ED  3.70 3.74 3.70 3.74 +0.04 +1.08 3.70 3.74 38,965 144.41
SMM  1.31 1.32 1.31 1.31 +0.01 +0.77 1.31 1.32 113,600 149.15
SPORT <XW> 1.01 1.03 1.01 1.02 +0.01 +0.99 1.01 1.02 301,600 306.72
TBSP  - - - - - - 14.80 19.00 - -
TH  0.69 0.71 0.69 0.69 -0.01 -1.43 0.69 0.70 114,000 79.40
TKS  12.50 12.70 12.50 12.60 0.00 0.00 12.50 12.60 825,401 10,357.71
TRITN  0.23 0.23 0.22 0.23 +0.01 +4.55 0.22 0.23 1,411,800 322.59
VGI  5.35 5.40 5.25 5.25 -0.10 -1.87 5.25 5.30 3,899,860 20,784.56
WAVE  3.54 3.58 3.52 3.54 +0.04 +1.14 3.52 3.54 116,100 411.40
WORK  63.25 64.00 63.25 63.50 -0.25 -0.39 63.50 63.75 217,816 13,862.37

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  1.82 1.84 1.80 1.83 +0.01 +0.55 1.83 1.84 10,531,200 19,161.70
GENCO  1.07 1.07 1.07 1.07 +0.01 +0.94 1.06 1.07 273,100 292.22
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  71.75 73.00 71.75 72.50 -0.25 -0.34 72.25 72.75 900 64.85
CENTEL  40.25 41.00 40.00 40.75 +0.75 +1.88 40.50 40.75 2,713,505 110,130.90
CSR  - - - - - - 61.00 62.50 - -
DTC  11.90 12.00 11.60 11.80 -0.60 -4.84 11.80 11.90 362,705 4,289.45
ERW  5.40 5.55 5.35 5.50 +0.10 +1.85 5.50 5.55 3,644,700 19,921.68
GRAND  0.90 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.90 0.91 413,700 372.33
GREEN  1.57 1.58 1.56 1.57 -0.01 -0.63 1.56 1.57 46,400 72.85
LRH  - - - - - - 26.50 27.00 - -
MANRIN  39.00 40.00 39.00 40.00 0.00 0.00 36.50 40.50 5,100 203.90
OHTL  960.00 960.00 960.00 960.00 -8.00 -0.83 958.00 966.00 150 144.00
ROH  33.75 33.75 33.75 33.75 +0.25 +0.75 33.75 34.00 1,000 33.75
SHANG  68.00 68.00 68.00 68.00 -0.50 -0.73 67.00 68.50 8,100 550.80

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  6.30 6.30 6.25 6.25 -0.05 -0.79 6.25 6.30 1,326,901 8,309.16
AOT  52.00 52.25 51.75 52.00 0.00 0.00 52.00 52.25 6,035,007 313,897.06
ASIMAR  2.56 2.56 2.52 2.52 -0.04 -1.56 2.52 2.54 41,200 104.75
BA  18.30 18.40 18.30 18.30 -0.10 -0.54 18.30 18.40 938,717 17,178.96
BEM  7.40 7.45 7.35 7.45 +0.10 +1.36 7.40 7.45 10,588,226 78,384.46
BTC  0.07 0.07 0.06 0.07 +0.01 +16.67 0.06 0.07 1,466,600 97.56
BTS  8.60 8.70 8.60 8.70 +0.10 +1.16 8.65 8.70 8,939,008 77,363.25
BTSGIF  11.40 11.40 11.30 11.40 +0.10 +0.88 11.30 11.40 143,500 1,634.37
JUTHA  2.60 2.60 2.60 2.60 0.00 0.00 2.58 2.60 200 0.52
JWD  9.55 9.70 9.55 9.55 +0.05 +0.53 9.55 9.60 10,260,790 98,763.64
KWC  - - - - - - 202.00 212.00 - -
NOK  4.74 4.80 4.74 4.78 +0.04 +0.84 4.78 4.80 1,091,129 5,212.93
NYT  5.75 5.75 5.70 5.75 0.00 0.00 5.70 5.75 243,400 1,398.76
PSL  9.90 9.90 9.70 9.75 -0.15 -1.52 9.70 9.75 983,400 9,614.94
RCL  8.40 8.50 8.25 8.30 -0.05 -0.60 8.25 8.30 5,646,720 47,182.28
THAI  18.90 19.00 18.80 18.90 +0.10 +0.53 18.80 18.90 503,315 9,512.04
TSTE  8.00 8.00 8.00 8.00 +0.40 +5.26 7.70 8.35 600 4.80
TTA  8.60 8.65 8.60 8.60 0.00 0.00 8.55 8.60 350,260 3,012.31
WICE  4.46 4.48 4.42 4.42 0.00 0.00 4.42 4.44 2,060,700 9,141.02

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  3.14 3.14 3.12 3.12 0.00 0.00 3.12 3.14 106,300 331.67
DELTA  89.50 90.00 89.00 89.25 -0.25 -0.28 89.00 89.25 246,334 21,995.97
EIC <NP> 0.20 0.20 0.19 0.19 -0.01 -5.00 0.19 0.20 1,698,800 339.76
HANA  42.50 42.75 42.00 42.50 -0.25 -0.58 42.25 42.50 3,000,452 127,116.50
KCE  89.25 89.25 86.50 87.00 -2.50 -2.79 86.75 87.00 4,418,842 386,289.48
METCO  - - - - - - 226.00 230.00 - -
SMT  4.86 4.88 4.86 4.86 -0.02 -0.41 4.84 4.88 332,600 1,618.86
SPPT  6.00 6.00 5.95 5.95 +0.05 +0.85 5.90 5.95 20,100 119.60
SVI  5.90 5.90 5.80 5.85 0.00 0.00 5.80 5.85 1,320,100 7,750.74
TEAM  - - - - - - 1.32 1.33 - -

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  188.50 188.50 186.50 187.00 -1.50 -0.80 186.50 187.00 2,412,025 451,711.31
AIT  28.00 28.00 27.75 27.75 -0.25 -0.89 27.75 28.00 12,000 335.20
ALT  6.45 6.45 6.45 6.45 0.00 0.00 6.45 6.50 108,700 701.12
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  6.15 6.15 6.10 6.15 0.00 0.00 6.10 6.15 369,900 2,269.24
DIF  14.40 14.40 14.40 14.40 0.00 0.00 14.30 14.40 5,118,000 73,699.20
DTAC  56.50 56.50 55.75 56.00 0.00 0.00 55.75 56.00 3,247,518 182,066.89
FER  0.40 0.42 0.38 0.40 0.00 0.00 0.40 0.41 33,497,400 13,511.27
FORTH  7.40 7.50 7.40 7.45 -0.05 -0.67 7.40 7.45 91,901 683.74
ILINK  14.30 14.30 14.00 14.00 -0.30 -2.10 14.10 14.20 617,200 8,714.84
INET  4.14 4.16 4.14 4.16 +0.02 +0.48 4.14 4.16 245,500 1,017.46
INTUCH  60.00 60.25 59.50 59.75 -0.25 -0.42 59.50 59.75 2,507,507 150,043.05
JAS  7.65 7.65 7.60 7.60 -0.05 -0.65 7.60 7.65 468,779 3,582.08
JASIF  11.50 11.60 11.40 11.50 0.00 0.00 11.40 11.50 2,080,700 23,929.76
JMART  15.40 15.40 15.10 15.20 -0.30 -1.94 15.20 15.30 3,226,749 49,137.60
JTS  1.91 1.91 1.90 1.91 +0.01 +0.53 1.90 1.91 27,300 52.04
MFEC  5.15 5.25 5.15 5.20 0.00 0.00 5.15 5.20 308,900 1,604.64
MSC  5.50 5.50 5.45 5.45 -0.05 -0.91 5.45 5.50 109,900 599.86
PT  6.50 6.60 6.50 6.50 0.00 0.00 6.50 6.55 266,300 1,734.78
SAMART  14.70 14.80 14.50 14.60 -0.10 -0.68 14.50 14.60 3,065,801 44,785.67
SAMTEL  13.30 13.30 13.10 13.10 -0.20 -1.50 13.10 13.20 334,600 4,397.42
SIM  1.01 1.01 1.00 1.00 -0.01 -0.99 1.00 1.01 796,600 800.46
SIS  7.60 7.60 7.50 7.50 -0.05 -0.66 7.45 7.50 660,600 4,961.14
SVOA  1.58 1.59 1.56 1.58 0.00 0.00 1.58 1.59 2,251,500 3,544.50
SYMC  11.80 11.80 11.80 11.80 -0.10 -0.84 11.80 11.90 10,500 123.90
SYNEX  12.80 12.90 12.70 12.80 0.00 0.00 12.70 12.80 340,300 4,354.16
THCOM  15.80 15.90 15.70 15.80 0.00 0.00 15.70 15.80 775,404 12,227.26
TRUE  5.70 5.75 5.65 5.75 +0.05 +0.88 5.70 5.75 19,618,049 111,808.22
TWZ <XR> 0.26 0.26 0.25 0.26 +0.01 +4.00 0.25 0.26 2,079,200 540.29
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่