สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/05/2017 22:59:56
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,569.27 -0.14 -0.01 1,572.66 1,566.81 8,549,967 37,346.99
SET50 991.97 -0.46 -0.05 994.51 990.09 746,372 17,991.48
SET100 2,238.36 -0.86 -0.04 2,244.18 2,234.78 1,493,444 24,342.19
sSET 1,018.60 -2.22 -0.22 1,024.58 1,018.39 409,159 2,362.30
SETHD 1,212.65 -1.45 -0.12 1,216.83 1,209.92 297,560 5,660.50
mai 573.03 +0.12 +0.02 575.54 572.59 973,193 2,361.72
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 537 3,042,068
ไม่เปลี่ยนแปลง 469 1,470,873
ลดลง 685 4,942,427
สถานะตลาด Closed

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  215.00 217.00 200.00 201.00 -14.00 -6.51 200.00 204.00 18,552 3,807.44
EE  1.25 1.25 1.20 1.21 -0.03 -2.42 1.21 1.22 13,847,600 16,918.24
GFPT  19.10 19.50 19.00 19.30 +0.40 +2.12 19.20 19.30 1,581,719 30,512.73
LEE  3.12 3.12 3.04 3.06 -0.04 -1.29 3.06 3.08 2,143,600 6,597.32
STA  16.70 16.80 15.60 15.70 -1.10 -6.55 15.70 15.80 27,096,609 434,707.59
TLUXE  10.60 11.10 10.60 10.80 +0.20 +1.89 10.80 10.90 11,912,200 130,332.06
TRUBB  2.32 2.34 2.24 2.26 -0.06 -2.59 2.24 2.26 16,104,456 36,762.09
TWPC  9.65 9.65 9.40 9.40 -0.25 -2.59 9.40 9.45 1,865,000 17,698.82
UPOIC  6.35 6.45 6.25 6.25 -0.10 -1.57 6.25 6.40 15,200 96.28
UVAN  7.25 7.30 7.20 7.25 0.00 0.00 7.20 7.25 972,300 7,020.88
VPO  1.29 1.31 1.29 1.29 +0.01 +0.78 1.29 1.30 201,900 261.68

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  2.54 2.58 2.52 2.52 -0.02 -0.79 2.52 2.54 2,382,800 6,045.22
ASIAN  10.60 10.90 10.00 10.40 -0.40 -3.70 10.30 10.40 18,056,361 189,546.33
BR  6.75 6.80 6.70 6.70 -0.10 -1.47 6.70 6.75 1,320,302 8,902.11
BRR  12.60 12.70 12.50 12.70 +0.10 +0.79 12.60 12.70 1,070,100 13,509.96
CBG  69.00 70.75 69.00 69.25 +0.50 +0.73 69.25 69.50 7,352,226 512,835.22
CFRESH  7.50 7.85 7.20 7.20 -0.20 -2.70 7.20 7.25 4,770,900 36,119.17
CM  7.45 7.45 6.95 6.95 -0.60 -7.95 6.95 7.00 13,412,301 96,660.96
CPF  24.90 25.00 24.80 24.90 0.00 0.00 24.90 25.00 12,759,045 317,729.04
CPI  2.22 2.24 2.20 2.22 +0.02 +0.91 2.22 2.24 180,288 399.62
F&D  19.20 19.60 19.20 19.30 -0.30 -1.53 19.30 19.70 3,700 71.88
HTC  16.80 17.00 16.80 16.80 -0.10 -0.59 16.80 16.90 56,109 946.35
ICHI  9.10 9.20 9.00 9.05 0.00 0.00 9.05 9.10 1,585,310 14,413.77
KBS  7.45 7.45 7.35 7.40 -0.10 -1.33 7.40 7.45 790,700 5,857.46
KSL  5.55 5.80 5.55 5.70 +0.10 +1.79 5.70 5.75 11,522,972 65,834.43
KTIS  7.20 7.25 7.15 7.20 0.00 0.00 7.15 7.20 316,147 2,278.55
LST  7.05 7.15 6.70 6.80 -0.20 -2.86 6.80 6.85 5,695,404 39,395.94
M  61.50 62.00 60.50 61.50 -0.50 -0.81 60.75 61.50 259,103 15,938.68
MALEE  53.00 53.00 52.25 52.25 -0.50 -0.95 52.25 52.75 330,755 17,356.54
MINT  37.25 37.50 37.00 37.50 +0.25 +0.67 37.25 37.50 4,278,542 159,860.26
OISHI <XD> 143.00 147.00 143.00 146.00 +2.50 +1.74 145.50 146.00 19,004 2,763.83
PB  63.75 64.00 63.50 64.00 0.00 0.00 63.75 64.00 4,525 288.55
PM  10.40 10.40 10.10 10.10 -0.20 -1.94 10.10 10.20 503,648 5,153.23
PR  60.00 60.50 60.00 60.50 +0.50 +0.83 60.00 60.50 1,200 72.05
PRG  - - - - - - 11.60 12.50 - -
SAPPE  24.50 24.60 24.20 24.20 -0.20 -0.82 24.20 24.30 144,800 3,520.91
SAUCE  23.40 23.40 23.20 23.20 0.00 0.00 23.10 23.20 42,400 984.61
SFP  205.00 205.00 205.00 205.00 -4.00 -1.91 201.00 210.00 300 61.50
SNP  23.80 24.00 23.80 23.90 0.00 0.00 23.80 24.00 1,600 38.23
SORKON  61.75 62.00 61.50 61.75 +0.25 +0.41 61.50 61.75 11,301 698.44
SSC  57.00 57.00 56.00 56.00 -0.75 -1.32 55.75 56.75 517 29.24
SSF  12.30 13.20 12.20 13.10 +0.70 +5.65 12.80 13.10 609,100 7,817.90
SST  10.40 10.50 10.20 10.40 0.00 0.00 10.30 10.40 564,486 5,823.45
TC  3.46 3.48 3.30 3.32 -0.10 -2.92 3.30 3.32 1,213,355 4,093.34
TF  - - - - - - 209.00 213.00 - -
TFG  6.25 6.25 6.10 6.15 -0.05 -0.81 6.15 6.20 1,912,200 11,798.74
TIPCO  15.80 16.20 15.70 15.80 +0.10 +0.64 15.80 15.90 14,066,700 225,274.97
TKN  21.40 22.40 21.30 22.10 +0.80 +3.76 22.10 22.20 29,281,632 643,420.64
TU  21.90 21.90 21.20 21.40 -0.40 -1.83 21.30 21.40 10,993,011 235,515.88
TVO  31.00 31.00 30.25 30.25 -0.75 -2.42 30.25 30.50 4,249,327 129,468.36

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.21 0.22 0.21 0.21 0.00 0.00 0.21 0.22 1,628,301 342.84
AFC  8.90 9.00 8.80 8.90 0.00 0.00 8.90 8.95 51,800 457.84
BTNC  20.20 20.40 20.00 20.00 -0.20 -0.99 20.00 20.20 7,501 151.28
CPH  - - - - - - 7.50 7.65 1 0.01
CPL  35.25 35.50 35.25 35.50 +0.50 +1.43 35.00 35.50 38,800 1,376.50
ICC  37.00 37.00 36.75 36.75 -0.25 -0.68 36.50 37.00 700 25.82
LTX  63.00 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 62.50 63.00 3,100 195.30
NC  14.20 14.60 14.20 14.60 +0.10 +0.69 14.20 15.20 300 4.33
PAF  2.12 2.16 2.12 2.12 -0.02 -0.93 2.12 2.14 193,000 410.21
PG  7.55 7.55 7.55 7.55 +0.10 +1.34 7.55 7.60 700 5.28
PRANDA  4.26 4.30 4.24 4.26 -0.02 -0.47 4.24 4.26 113,600 483.58
SABINA  23.40 23.50 23.30 23.30 -0.10 -0.43 23.20 23.50 2,000 46.75
SAWANG  14.30 14.30 14.20 14.20 0.00 0.00 14.20 14.40 27,000 383.61
SUC  40.25 40.25 40.25 40.25 -0.25 -0.62 40.25 40.50 10,100 406.52
TNL  23.00 23.00 23.00 23.00 0.00 0.00 22.40 24.00 1,100 25.30
TPCORP  19.90 19.90 19.60 19.60 -0.10 -0.51 19.60 19.90 13,000 257.15
TR  45.00 45.50 45.00 45.50 +0.50 +1.11 45.25 45.50 31,500 1,424.60
TTI  - - - - - - 26.50 33.75 - -
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 102.00 108.00 - -
UPF  81.00 81.00 81.00 81.00 -0.50 -0.61 81.00 82.00 2,200 178.20
UT  - - - - - - 13.10 13.40 - -
WACOAL  48.25 48.50 48.00 48.00 +0.50 +1.05 48.00 48.50 500 24.08

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.56 0.57 0.55 0.55 -0.01 -1.79 0.55 0.56 441,900 247.10
AJD <SP> - - - - - - - - - -
DTCI  28.75 28.75 28.75 28.75 +0.75 +2.68 28.00 29.25 300 8.62
FANCY  2.34 2.44 2.32 2.36 +0.04 +1.72 2.34 2.36 8,853,100 21,111.33
KYE  538.00 542.00 526.00 530.00 -28.00 -5.02 528.00 530.00 80,645 43,083.81
L&E  4.16 4.36 4.08 4.10 -0.04 -0.97 4.10 4.12 3,927,979 16,577.69
MODERN  5.05 5.20 5.05 5.05 0.00 0.00 5.05 5.10 1,219,910 6,224.85
OGC  51.50 51.50 51.00 51.00 -0.75 -1.45 51.00 51.75 3,700 189.05
ROCK  - - - - - - 17.90 19.00 - -
SIAM  2.68 2.68 2.66 2.66 0.00 0.00 2.66 2.68 222,800 595.04
TSR  4.90 4.96 4.84 4.84 -0.04 -0.82 4.84 4.90 399,900 1,958.77

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DSGT  4.96 4.96 4.96 4.96 0.00 0.00 4.96 4.98 364,360 1,807.23
JCT  82.00 82.00 82.00 82.00 +0.50 +0.61 81.00 82.50 100 8.20
OCC  - - - - - - 16.00 16.50 - -
S & J  - - - - - - 23.60 24.30 - -
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  20.70 20.70 20.20 20.20 -0.30 -1.46 20.20 20.30 1,164,603 23,783.49
TOG  8.55 8.60 8.50 8.55 -0.05 -0.58 8.50 8.55 150,300 1,285.34

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  37.00 37.25 36.75 37.25 +0.25 +0.68 37.00 37.25 68,702 2,547.34
BBL  182.00 182.00 180.00 180.00 -2.00 -1.10 180.00 180.50 1,260,856 227,950.89
CIMBT  1.16 1.17 1.15 1.15 0.00 0.00 1.15 1.16 3,821,088 4,404.99
KBANK  190.50 191.00 189.00 190.00 0.00 0.00 189.50 190.00 2,852,413 542,142.30
KKP  68.25 69.00 68.00 68.50 +0.25 +0.37 68.50 68.75 3,375,142 231,854.25
KTB  19.10 19.20 19.00 19.10 0.00 0.00 19.10 19.20 17,457,174 333,552.11
LHBANK  1.75 1.77 1.75 1.76 +0.01 +0.57 1.75 1.76 7,305,000 12,849.71
SCB  154.50 155.00 153.50 154.50 0.00 0.00 154.00 154.50 1,950,848 300,972.49
TCAP  47.25 47.50 47.00 47.25 0.00 0.00 47.00 47.25 826,477 39,047.77
TISCO  76.25 77.50 75.75 76.25 0.00 0.00 76.25 76.50 3,509,687 269,012.55
TMB  2.22 2.24 2.20 2.20 -0.02 -0.90 2.20 2.22 47,012,082 104,234.54

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.62 0.62 0.61 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.62 240,000 147.46
AEONTS  112.50 112.50 110.00 111.50 -0.50 -0.45 110.00 111.50 7,502 839.07
AMANAH  2.10 2.14 2.08 2.08 -0.02 -0.95 2.08 2.10 9,412,400 19,762.21
ASAP  5.45 5.50 5.30 5.35 -0.05 -0.93 5.35 5.40 16,476,304 89,352.65
ASK  21.20 21.30 21.20 21.30 0.00 0.00 21.20 21.30 253,202 5,384.46
ASP  3.64 3.64 3.60 3.62 -0.02 -0.55 3.60 3.62 3,033,805 10,996.97
BFIT  18.40 18.70 17.50 18.00 -0.50 -2.70 17.90 18.00 3,536,061 63,932.05
CGH  1.50 1.50 1.47 1.49 +0.01 +0.68 1.47 1.49 263,429 389.68
CNS  2.48 2.48 2.44 2.46 -0.02 -0.81 2.44 2.46 51,100 126.13
ECL  3.06 3.12 3.06 3.08 +0.04 +1.32 3.08 3.10 12,784,000 39,446.15
FNS  5.05 5.05 4.98 5.05 0.00 0.00 5.05 5.10 1,091,907 5,476.54
FSS  2.86 2.88 2.84 2.84 -0.02 -0.70 2.84 2.86 465,200 1,323.43
GBX  0.78 0.78 0.77 0.77 -0.01 -1.28 0.77 0.78 487,100 379.53
GL  21.60 21.90 21.40 21.50 0.00 0.00 21.50 21.60 7,634,202 165,069.93
IFS  3.44 3.52 3.40 3.42 -0.02 -0.58 3.42 3.44 8,150,392 28,172.17
JMT  23.60 23.90 23.40 23.70 +0.40 +1.72 23.60 23.70 791,702 18,761.40
KCAR  15.30 15.50 15.10 15.20 -0.10 -0.65 15.10 15.20 788,102 12,085.54
KGI  4.00 4.02 3.98 4.00 0.00 0.00 4.00 4.02 7,247,084 29,019.77
KTC  132.50 134.00 132.00 132.50 -1.00 -0.75 132.50 133.00 747,034 99,334.33
MBKET  22.10 22.10 22.00 22.00 -0.10 -0.45 22.00 22.10 35,300 779.86
MFC  20.20 20.20 20.20 20.20 0.00 0.00 20.10 20.20 6,900 139.38
ML  1.77 1.80 1.75 1.77 +0.01 +0.57 1.77 1.78 9,100,265 16,213.83
MTLS  33.50 33.50 32.50 32.75 -0.50 -1.50 32.75 33.00 9,736,670 320,661.60
PE  0.74 0.74 0.72 0.72 0.00 0.00 0.72 0.73 169,200 123.90
PL  4.72 4.78 4.70 4.70 0.00 0.00 4.70 4.72 4,016,816 19,016.96
S11  8.65 8.65 8.55 8.65 +0.05 +0.58 8.60 8.65 357,301 3,075.18
SAWAD  53.00 53.25 51.00 51.50 -1.75 -3.29 51.25 51.50 8,476,140 439,028.00
THANI  5.85 5.90 5.70 5.80 -0.05 -0.85 5.75 5.80 6,270,210 36,300.79
TK  10.70 10.90 10.70 10.80 +0.10 +0.93 10.70 10.80 204,100 2,197.06
TNITY  7.20 7.25 7.20 7.25 0.00 0.00 7.20 7.25 115,500 831.72
UOBKH  3.86 3.94 3.86 3.94 0.00 0.00 3.90 3.94 41,500 161.90
ZMICO  1.49 1.49 1.45 1.46 -0.02 -1.35 1.46 1.47 9,012,348 13,213.98

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  31.75 32.00 31.75 32.00 0.00 0.00 31.75 32.00 2,200 70.10
BKI <XD> 355.00 355.00 354.00 354.00 0.00 0.00 354.00 355.00 1,860 659.70
BLA  45.75 46.25 45.50 46.25 +0.50 +1.09 46.00 46.25 1,409,968 64,792.39
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  34.00 34.00 33.75 34.00 -0.75 -2.16 33.00 34.00 2,200 74.55
INSURE  - - - - - - 30.75 40.00 - -
MTI  134.00 134.00 133.00 134.00 -1.00 -0.74 134.00 135.00 1,768 235.31
NKI  57.00 58.00 57.00 58.00 +2.00 +3.57 58.00 60.00 900 52.00
NSI  - - - - - - 76.75 80.50 - -
SMK  44.00 44.50 44.00 44.50 0.00 0.00 44.25 44.50 1,520 67.14
THRE  1.85 1.85 1.83 1.84 -0.01 -0.54 1.84 1.85 2,541,400 4,667.71
THREL  8.10 8.20 8.10 8.15 +0.05 +0.62 8.10 8.15 2,828,500 23,020.14
TIC  - - - - - - 23.60 24.50 - -
TIP  44.75 45.00 44.50 44.75 0.00 0.00 44.50 44.75 84,700 3,787.25
TSI  0.46 0.47 0.45 0.45 -0.01 -2.17 0.45 0.46 396,700 181.22
TVI  4.02 4.02 3.92 3.94 -0.04 -1.01 3.92 3.94 54,500 215.91

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  22.00 22.00 21.50 21.80 +1.70 +8.46 21.80 21.90 3,436,860 75,058.53
APCS <NP> 8.15 8.40 8.10 8.15 0.00 0.00 8.15 8.20 4,241,500 34,838.05
BAT-3K  172.50 174.00 172.00 172.00 -2.00 -1.15 172.00 173.50 12,800 2,222.55
CWT  3.12 3.22 3.10 3.12 +0.06 +1.96 3.12 3.14 14,774,009 46,663.68
EASON  3.74 3.76 3.70 3.74 +0.02 +0.54 3.72 3.74 348,400 1,301.62
GYT  426.00 426.00 422.00 422.00 -4.00 -0.94 422.00 428.00 200 84.80
HFT  4.94 4.96 4.92 4.96 +0.02 +0.40 4.96 4.98 1,486,500 7,347.84
IHL  7.50 7.55 7.45 7.55 +0.05 +0.67 7.50 7.55 806,124 6,026.15
IRC  23.90 23.90 23.80 23.80 -0.10 -0.42 23.70 23.80 4,410 105.33
PCSGH  6.75 6.90 6.75 6.90 +0.15 +2.22 6.80 6.90 1,860,430 12,706.07
SAT  17.00 17.20 16.80 16.90 +0.10 +0.60 16.80 16.90 1,622,512 27,516.70
SPG  18.40 18.50 18.40 18.50 +0.10 +0.54 18.40 18.50 3,900 71.86
STANLY  202.00 208.00 202.00 208.00 +6.00 +2.97 208.00 209.00 9,006 1,851.35
TKT  2.16 2.28 2.12 2.16 0.00 0.00 2.16 2.18 13,812,300 30,672.57
TNPC  1.71 1.71 1.70 1.70 0.00 0.00 1.69 1.71 1,300 2.21
TRU  4.14 4.16 4.12 4.12 -0.02 -0.48 4.10 4.12 66,500 274.69
TSC <XD> - - - - - - 10.70 11.00 - -
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  2.36 2.52 2.34 2.50 +0.16 +6.84 2.50 2.52 10,213,310 25,251.04
ASEFA  7.35 7.40 7.30 7.35 +0.05 +0.68 7.30 7.35 650,800 4,775.59
CRANE  2.10 2.16 2.08 2.08 -0.02 -0.95 2.08 2.10 2,455,154 5,233.05
CTW  10.70 10.70 10.50 10.60 0.00 0.00 10.50 10.60 14,400 152.75
FMT  42.50 42.75 42.50 42.75 -1.00 -2.29 42.75 43.50 1,500 63.88
KKC  2.48 2.52 2.46 2.50 +0.02 +0.81 2.48 2.50 834,220 2,074.10
PK  6.30 6.75 6.20 6.25 +0.05 +0.81 6.25 6.30 44,357,638 288,359.77
SNC  14.60 14.80 14.50 14.80 +0.20 +1.37 14.70 14.80 835,000 12,233.82
TCJ  9.30 9.40 9.15 9.15 -0.15 -1.61 9.15 9.20 1,354,019 12,537.19
VARO  7.75 7.75 7.70 7.75 -0.05 -0.64 7.75 8.20 800 6.18

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  8.00 8.10 7.90 7.90 -0.10 -1.25 7.90 8.00 7,148,300 57,104.05

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  5.85 5.85 5.80 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 120,210 699.47
GGC <ST> 14.00 14.80 13.90 14.50 +0.40 +2.84 14.40 14.50 53,940,526 780,268.59
GIFT  6.35 6.40 6.10 6.15 -0.15 -2.38 6.15 6.20 3,250,850 20,320.09
IVL  36.50 38.25 36.50 38.00 +1.50 +4.11 37.75 38.00 55,266,048 2,076,085.61
PATO  12.90 12.90 12.80 12.90 0.00 0.00 12.80 12.90 45,000 576.90
PMTA  19.20 19.20 19.20 19.20 0.00 0.00 19.20 19.30 10,300 197.76
PTTGC  72.50 73.00 72.25 73.00 0.00 0.00 72.75 73.00 5,993,254 435,615.31
SUTHA  - - - - - - 5.45 5.50 - -
TCB  34.50 34.50 34.25 34.50 +0.25 +0.73 34.25 34.50 21,900 755.42
TCCC  59.00 59.25 58.00 58.25 +0.50 +0.87 58.00 58.25 28,589 1,665.47
TPA  7.75 7.80 7.60 7.70 -0.10 -1.28 7.70 7.80 162,604 1,252.37
UP  27.50 27.50 27.50 27.50 +2.50 +10.00 25.25 26.75 100 2.75
VNT  20.30 20.40 19.60 19.90 -0.30 -1.49 19.90 20.00 3,409,910 68,300.36
WG  150.00 150.00 150.00 150.00 +1.00 +0.67 148.00 150.00 200 30.00
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ <XD> 13.60 14.10 13.60 13.90 0.00 0.00 13.90 14.00 522,600 7,269.03
ALUCON  302.00 302.00 302.00 302.00 -1.00 -0.33 300.00 302.00 100 30.20
CSC  62.25 62.25 61.50 61.50 +0.50 +0.82 61.25 62.00 1,900 118.18
NEP  0.34 0.35 0.34 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 291,800 99.90
NPP  0.72 0.75 0.72 0.72 0.00 0.00 0.72 0.73 2,042,543 1,483.29
PTL  14.00 14.60 14.00 14.50 +0.50 +3.57 14.50 14.60 20,011,220 287,397.42
SITHAI  1.92 1.99 1.92 1.95 +0.03 +1.56 1.95 1.96 5,494,407 10,804.13
SLP  1.72 1.72 1.66 1.67 -0.04 -2.34 1.67 1.68 2,612,591 4,414.07
SMPC  14.70 15.20 14.70 15.10 +0.40 +2.72 15.00 15.10 564,900 8,467.70
SPACK  2.44 2.86 2.44 2.66 +0.22 +9.02 2.66 2.68 23,327,701 62,810.34
TCOAT  29.75 30.00 28.75 28.75 -0.25 -0.86 29.25 30.50 8,900 266.85
TFI  1.04 1.05 1.02 1.05 +0.01 +0.96 1.02 1.05 3,971,540 4,095.90
THIP  395.00 396.00 395.00 395.00 0.00 0.00 394.00 396.00 1,700 671.60
TMD  - - - - - - 22.30 22.60 - -
TOPP  200.00 200.00 200.00 200.00 +6.50 +3.36 193.50 224.00 100 20.00
TPBI  13.60 13.80 13.60 13.80 +0.30 +2.22 13.60 13.80 104,301 1,435.39
TPP  - - - - - - 22.00 23.90 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  4.10 4.14 4.06 4.08 0.00 0.00 4.06 4.08 4,394,100 18,009.64
BSBM  1.41 1.42 1.39 1.40 -0.01 -0.71 1.40 1.41 897,500 1,260.37
CEN  1.80 1.83 1.77 1.77 -0.03 -1.67 1.77 1.79 1,650,200 2,969.99
CITY  3.18 3.20 3.14 3.14 -0.02 -0.63 3.14 3.16 251,100 795.70
CSP  2.40 2.42 2.34 2.38 0.00 0.00 2.36 2.38 831,600 1,988.59
GJS  0.34 0.34 0.33 0.34 0.00 0.00 0.33 0.34 11,769,400 4,001.57
GSTEL  0.32 0.33 0.32 0.32 0.00 0.00 0.32 0.33 14,863,606 4,756.35
INOX  2.08 2.44 2.08 2.38 +0.32 +15.53 2.38 2.40 62,663,901 145,273.16
LHK  4.10 4.18 4.10 4.18 +0.06 +1.46 4.14 4.18 2,366,900 9,792.53
MAX  0.04 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 29,787,200 1,283.06
MCS  15.40 15.60 15.30 15.40 +0.10 +0.65 15.40 15.50 715,941 11,053.21
MILL  1.61 1.62 1.60 1.60 -0.01 -0.62 1.60 1.61 2,655,078 4,264.17
PAP  5.10 5.10 5.00 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 302,200 1,526.29
PERM  3.80 3.88 3.76 3.76 -0.06 -1.57 3.76 3.80 4,082,600 15,567.95
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  1.30 1.32 1.29 1.30 0.00 0.00 1.30 1.31 1,171,800 1,531.82
SMIT  6.25 6.45 6.10 6.40 +0.15 +2.40 6.35 6.40 18,926,604 119,172.25
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  41.00 42.00 40.75 42.00 +1.00 +2.44 41.75 42.00 86,400 3,571.15
TGPRO  0.17 0.18 0.17 0.18 +0.01 +5.88 0.17 0.18 4,132,900 724.42
THE  4.30 4.34 4.30 4.30 -0.02 -0.46 4.30 4.32 2,513,200 10,820.23
TIW  - - - - - - 148.00 150.50 - -
TMT  14.30 14.40 14.20 14.30 0.00 0.00 14.30 14.40 155,600 2,224.13
TSTH  0.95 0.95 0.92 0.92 -0.02 -2.13 0.92 0.94 3,726,100 3,484.10
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  5.45 5.60 5.40 5.55 +0.15 +2.78 5.55 5.60 3,169,800 17,458.38
TYCN  4.08 4.18 4.04 4.08 0.00 0.00 4.06 4.08 2,023,300 8,286.22

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.59 0.59 0.58 0.59 0.00 0.00 0.58 0.59 1,988,124 1,156.42
DCC  4.08 4.08 4.04 4.06 -0.02 -0.49 4.04 4.06 1,238,215 5,030.66
DCON  0.61 0.61 0.60 0.60 0.00 0.00 0.59 0.60 2,764,470 1,660.17
DRT  5.90 5.90 5.85 5.85 -0.05 -0.85 5.85 5.90 150,300 885.50
EPG  13.50 13.50 13.40 13.50 0.00 0.00 13.40 13.50 3,499,102 46,907.54
GEL  0.48 0.49 0.48 0.49 0.00 0.00 0.48 0.49 448,600 217.45
PPP  5.60 5.65 5.55 5.60 0.00 0.00 5.60 5.65 277,400 1,553.43
Q-CON  5.80 5.80 5.65 5.80 +0.05 +0.87 5.65 5.80 111,200 635.73
RCI  4.20 4.26 4.20 4.22 +0.02 +0.48 4.22 4.24 590,100 2,492.69
SCC  524.00 526.00 522.00 526.00 +4.00 +0.77 524.00 526.00 486,678 255,302.80
SCCC  298.00 300.00 297.00 300.00 0.00 0.00 299.00 300.00 438,300 131,260.59
SCP  8.25 8.40 8.20 8.25 0.00 0.00 8.25 8.35 562,950 4,666.50
TASCO  22.90 24.10 22.90 24.00 +1.10 +4.80 23.90 24.00 53,572,620 1,265,398.53
TCMC  4.10 4.20 4.06 4.06 -0.02 -0.49 4.06 4.10 8,216,100 33,937.63
TGCI  2.42 2.46 2.36 2.44 +0.02 +0.83 2.40 2.42 84,300 203.92
TPIPL  2.28 2.34 2.28 2.32 +0.04 +1.75 2.30 2.32 77,615,963 179,329.18
UMI  3.28 3.28 3.14 3.14 -0.14 -4.27 3.14 3.22 476,700 1,514.94
VNG  13.30 13.50 13.30 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 1,024,000 13,680.07
WIIK  5.10 5.20 5.10 5.10 +0.05 +0.99 5.10 5.15 4,959,693 25,546.69

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.55 6.55 6.50 6.50 -0.05 -0.76 6.50 6.55 56,000 366.50
AMATA  16.90 17.10 16.70 16.80 -0.10 -0.59 16.80 16.90 1,938,641 32,698.32
AMATAV  7.30 7.35 7.25 7.25 -0.05 -0.68 7.20 7.25 224,901 1,636.59
ANAN  4.78 4.80 4.76 4.78 +0.02 +0.42 4.78 4.80 22,920,500 109,750.40
AP  7.60 7.70 7.55 7.60 0.00 0.00 7.55 7.60 8,725,200 66,462.58
APX  0.51 0.51 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 17,349,497 8,734.73
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.85 1.86 1.84 1.86 +0.02 +1.09 1.85 1.86 23,695,547 43,889.09
BROCK  2.50 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 2.50 2.52 23,900 59.75
CGD  1.01 1.01 1.00 1.00 -0.01 -0.99 1.00 1.01 3,639,300 3,651.64
CI  1.64 1.65 1.63 1.63 -0.01 -0.61 1.63 1.64 413,000 674.82
CPN  66.75 67.25 66.00 66.75 0.00 0.00 66.50 66.75 4,372,981 291,900.23
ESTAR  0.71 0.72 0.71 0.72 +0.01 +1.41 0.71 0.72 4,207,100 2,990.02
EVER  0.59 0.60 0.58 0.59 0.00 0.00 0.58 0.59 4,427,910 2,612.93
GLAND  2.40 2.40 2.38 2.38 0.00 0.00 2.36 2.38 197,005 468.87
GOLD  7.70 7.75 7.55 7.55 -0.15 -1.95 7.55 7.60 1,107,400 8,425.12
J  2.28 2.36 2.28 2.34 +0.06 +2.63 2.32 2.34 617,800 1,445.45
KC <SP, NP> - - - - - - - - - -
KWG  3.70 3.78 3.70 3.76 +0.04 +1.08 3.74 3.76 532,700 1,992.19
LALIN  4.22 4.22 4.18 4.20 -0.02 -0.47 4.18 4.20 65,140 273.68
LH  9.70 9.75 9.60 9.65 0.00 0.00 9.65 9.70 16,323,525 158,282.54
LPN  10.90 11.00 10.80 11.00 +0.20 +1.85 10.90 11.00 4,676,900 51,025.77
MBK  15.00 15.00 14.90 15.00 0.00 0.00 14.90 15.00 7,603 113.70
MJD  3.34 3.40 3.34 3.40 +0.06 +1.80 3.38 3.40 323,700 1,090.17
MK  3.68 3.68 3.64 3.66 0.00 0.00 3.66 3.68 1,845,807 6,759.51
NCH  1.24 1.24 1.22 1.22 -0.03 -2.40 1.22 1.24 421,800 516.92
NNCL  1.29 1.29 1.27 1.29 +0.01 +0.78 1.28 1.29 1,029,900 1,318.85
NOBLE  14.50 14.80 14.50 14.70 +0.20 +1.38 14.60 14.70 434,100 6,356.76
NUSA  0.42 0.43 0.42 0.42 0.00 0.00 0.42 0.43 942,000 396.07
ORI  14.20 14.30 13.70 14.10 -0.10 -0.70 14.00 14.10 7,878,743 110,269.08
PACE  3.04 3.08 2.98 2.98 -0.04 -1.32 2.98 3.00 5,842,300 17,669.57
PF  0.89 0.90 0.89 0.89 -0.01 -1.11 0.89 0.90 494,502 440.61
PLAT  6.95 7.00 6.90 6.95 -0.05 -0.71 6.95 7.00 696,000 4,841.86
POLAR <SP, NP> - - - - - - - - - -
PRECHA  2.32 2.40 2.28 2.28 -0.04 -1.72 2.28 2.32 3,162,700 7,359.77
PRIN  1.40 1.43 1.39 1.42 +0.02 +1.43 1.41 1.42 17,957,000 25,496.85
PRINC  3.40 3.42 3.38 3.40 0.00 0.00 3.40 3.42 368,100 1,247.85
PSH <XD> 21.60 21.70 21.50 21.70 +0.20 +0.93 21.60 21.70 2,300,569 49,665.61
QH  2.48 2.48 2.40 2.42 -0.06 -2.42 2.42 2.44 36,607,114 89,250.70
RICHY  1.55 1.55 1.51 1.52 -0.03 -1.94 1.51 1.52 1,043,728 1,593.99
RML  1.26 1.26 1.24 1.24 -0.01 -0.80 1.23 1.24 1,773,500 2,204.93
ROJNA  5.85 5.95 5.70 5.90 +0.10 +1.72 5.85 5.90 3,256,740 18,941.17
S  4.68 4.68 4.62 4.64 -0.02 -0.43 4.64 4.66 4,770,270 22,154.77
SAMCO  3.32 3.36 3.30 3.30 +0.02 +0.61 3.30 3.32 499,792 1,662.89
SC  3.40 3.42 3.38 3.42 +0.02 +0.59 3.38 3.42 1,062,828 3,611.13
SENA  3.64 3.64 3.60 3.60 -0.02 -0.55 3.60 3.62 2,152,000 7,761.94
SF  6.15 6.15 6.10 6.10 -0.05 -0.81 6.05 6.10 613,437 3,743.66
SIRI  2.08 2.08 2.04 2.04 -0.02 -0.97 2.04 2.06 38,396,290 78,876.70
SPALI  25.75 25.75 25.25 25.50 -0.25 -0.97 25.50 25.75 1,298,813 33,227.78
TFD  2.08 2.12 2.08 2.08 0.00 0.00 2.08 2.10 1,359,270 2,847.24
TICON  14.20 14.30 14.20 14.30 +0.10 +0.70 14.30 14.40 414,000 5,894.10
U  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 161,697,608 3,965.61
UV  8.40 8.40 7.95 7.95 -0.45 -5.36 7.90 7.95 16,154,235 131,143.31
WHA  3.14 3.16 3.12 3.12 -0.02 -0.64 3.12 3.14 22,704,281 71,207.67
WIN  0.61 0.62 0.60 0.62 +0.01 +1.64 0.60 0.62 359,500 220.44

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR <XD> 10.40 10.40 10.40 10.40 +0.10 +0.97 10.40 10.50 2,900 30.16
BKKCP  10.60 10.80 10.60 10.80 0.00 0.00 10.60 10.80 800 8.62
CPNCG  13.20 13.30 13.20 13.20 0.00 0.00 13.10 13.20 642,900 8,486.99
CPNRF  17.70 17.70 17.50 17.50 -0.20 -1.13 17.50 17.70 1,422,500 24,999.76
CPTGF <XD> 12.50 12.50 12.20 12.20 -0.40 -3.17 12.20 12.50 74,700 920.38
CRYSTAL  11.30 11.30 11.20 11.30 -0.10 -0.88 11.20 11.30 35,200 394.57
CTARAF  4.72 4.76 4.72 4.74 +0.02 +0.42 4.74 4.76 243,300 1,152.81
DTCPF  6.55 6.55 6.50 6.50 -0.05 -0.76 6.50 6.55 43,200 282.80
ERWPF  7.05 7.20 7.05 7.20 +0.15 +2.13 7.15 7.20 215,000 1,540.06
FUTUREPF <XD> 21.70 21.70 21.50 21.60 -0.10 -0.46 21.50 21.60 238,100 5,125.42
GLANDRT  10.80 10.80 10.70 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 147,800 1,584.64
GOLDPF  6.80 6.90 6.70 6.70 -0.25 -3.60 6.70 6.90 192,000 1,306.12
GVREIT <XD> 13.50 13.60 13.40 13.60 0.00 0.00 13.50 13.60 367,600 4,993.08
HPF  6.70 6.70 6.60 6.70 -0.05 -0.74 6.65 6.70 95,000 629.36
HREIT  8.95 8.95 8.90 8.90 -0.05 -0.56 8.90 8.95 856,109 7,625.18
IMPACT  14.60 14.60 14.40 14.50 -0.10 -0.68 14.40 14.50 620,300 8,993.19
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  9.90 9.90 9.90 9.90 -0.05 -0.50 9.80 9.90 109,600 1,085.04
LHHOTEL  13.20 13.30 13.00 13.20 0.00 0.00 13.10 13.20 1,369,000 17,957.91
LHPF  - - - - - - 8.95 9.00 - -
LHSC  13.80 13.80 12.80 13.80 0.00 0.00 13.60 13.80 234,500 3,139.01
LUXF  7.15 7.15 7.15 7.15 -0.05 -0.69 7.15 7.20 5,000 35.75
M-II  8.90 9.00 8.90 9.00 +0.20 +2.27 8.80 9.00 3,200 28.50
M-PAT  9.50 9.50 9.50 9.50 0.00 0.00 9.40 9.50 100 0.95
M-STOR  10.30 10.30 10.30 10.30 +0.10 +0.98 10.10 10.30 100 1.03
MIPF  - - - - - - 20.90 - - -
MIT  - - - - - - 7.75 8.05 - -
MJLF  14.00 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 13.80 14.00 300 4.20
MNIT  1.96 1.98 1.95 1.95 -0.03 -1.52 1.94 1.97 9,981 19.60
MNIT2  4.90 4.90 4.78 4.80 +0.08 +1.69 4.78 4.90 23,000 110.97
MNRF  3.76 3.78 3.76 3.78 -0.10 -2.58 3.78 3.82 900 3.39
MONTRI  6.00 6.05 6.00 6.00 0.00 0.00 5.95 6.00 5,100 30.60
POPF  14.00 14.00 13.90 13.90 -0.10 -0.71 13.90 14.00 285,600 3,970.97
PPF  11.90 11.90 11.80 11.80 -0.10 -0.84 11.80 11.90 13,000 153.42
QHHR  9.25 9.25 9.25 9.25 +0.05 +0.54 9.25 9.30 26,000 240.50
QHOP  4.82 4.82 4.80 4.80 0.00 0.00 4.78 4.82 14,900 71.62
QHPF  11.50 11.50 11.30 11.40 0.00 0.00 11.30 11.40 36,300 412.87
SBPF  - - - - - - 5.85 5.95 - -
SIRIP  - - - - - - 11.10 11.20 - -
SPF  23.40 23.40 23.20 23.30 -0.10 -0.43 23.20 23.30 105,900 2,466.67
SRIPANWA <XD> 10.80 10.90 10.80 10.90 -0.10 -0.91 10.80 10.90 23,600 254.89
SSPF  - - - - - - 8.60 8.80 - -
SSTPF  - - - - - - 7.90 8.00 - -
SSTSS  9.60 9.70 9.60 9.70 0.00 0.00 9.60 9.70 3,500 33.65
TCIF <XD> - - - - - - 14.00 14.50 - -
TFUND <XD> 10.10 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 785,909 7,872.58
TGROWTH  10.20 10.20 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.10 10.20 435,800 4,402.35
THIF <XD> - - - - - - 11.60 12.00 - -
TIF1  8.35 8.35 8.35 8.35 -0.10 -1.18 8.35 8.40 25,000 208.75
TLGF  16.70 16.80 16.60 16.80 +0.20 +1.20 16.70 16.80 142,063 2,368.39
TLHPF  10.20 10.30 10.20 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.40 11,300 116.24
TLOGIS <XD> 10.80 10.80 10.80 10.80 +0.10 +0.93 10.70 10.80 12,100 130.68
TNPF <NP> 3.74 3.74 3.74 3.74 0.00 0.00 3.74 3.76 6,700 25.06
TPRIME  12.00 12.00 11.90 12.00 -0.10 -0.83 11.90 12.00 29,400 350.90
TREIT <XD> 9.35 9.35 9.25 9.35 +0.05 +0.54 9.35 9.40 874,700 8,135.44
TRIF <XD> - - - - - - 14.70 15.30 - -
TTLPF <XD> 27.00 28.00 27.00 28.00 +0.75 +2.75 27.00 28.00 9,300 251.20
TU-PF  2.48 2.48 2.48 2.48 0.00 0.00 2.40 2.46 300 0.74
UNIPF  9.75 9.75 9.75 9.75 0.00 0.00 9.70 9.80 10,000 97.50
URBNPF  - - - - - - 5.00 5.10 - -
WHABT  - - - - - - 9.90 10.00 - -
WHAPF  10.10 10.20 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.10 10.20 25,200 254.54
WHART  9.60 9.60 9.60 9.60 0.00 0.00 9.55 9.60 1,040,100 9,984.96

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  4.14 4.16 4.12 4.16 +0.02 +0.48 4.14 4.16 416,530 1,726.68
CK  27.75 28.00 27.50 27.50 -0.25 -0.90 27.50 27.75 6,137,765 170,059.19
CNT  3.96 4.00 3.90 3.98 +0.04 +1.02 3.94 3.98 650,900 2,567.29
EMC  0.10 0.11 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.11 1,525,600 152.81
ITD  4.44 4.46 4.38 4.42 0.00 0.00 4.40 4.42 7,992,501 35,360.02
NWR  1.22 1.24 1.22 1.23 0.00 0.00 1.22 1.23 2,558,118 3,124.89
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.90 0.91 0.89 0.90 -0.01 -1.10 0.89 0.90 5,358,900 4,810.39
PREB  14.00 14.10 13.90 14.10 +0.10 +0.71 14.00 14.10 247,300 3,460.84
PYLON  12.30 12.30 12.20 12.30 +0.10 +0.82 12.20 12.30 33,900 416.15
SEAFCO  11.90 12.00 11.80 11.80 0.00 0.00 11.80 11.90 533,700 6,334.98
SQ  5.90 5.95 5.85 5.85 -0.05 -0.85 5.85 5.90 33,021,000 195,658.29
SRICHA  19.90 20.00 19.80 19.90 -0.10 -0.50 19.90 20.00 211,200 4,201.70
STEC  26.50 26.50 26.00 26.00 -0.25 -0.95 26.00 26.25 3,887,855 101,720.90
STPI  8.70 9.05 8.65 9.00 +0.30 +3.45 9.00 9.05 15,652,831 139,657.60
SYNTEC  4.72 4.78 4.70 4.76 +0.06 +1.28 4.74 4.76 11,016,218 52,324.58
TPOLY  4.40 4.40 4.36 4.38 0.00 0.00 4.38 4.40 2,086,105 9,133.29
TRC  1.29 1.30 1.29 1.29 0.00 0.00 1.29 1.30 2,490,542 3,221.09
TTCL  17.20 17.20 16.80 16.90 -0.20 -1.17 16.80 16.90 2,493,400 42,316.37
UNIQ  17.10 17.20 16.80 16.90 -0.20 -1.17 16.90 17.00 9,951,509 169,370.33

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.50 8.55 8.50 8.50 +0.05 +0.59 8.45 8.50 113,400 964.40
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.07 1.07 1.03 1.04 -0.01 -0.95 1.04 1.05 2,265,900 2,371.34
BAFS  38.50 38.75 38.50 38.75 0.00 0.00 38.50 38.75 89,870 3,465.22
BANPU  18.30 18.50 17.90 18.00 -0.40 -2.17 18.00 18.10 69,038,578 1,249,976.90
BCP  33.25 34.00 33.25 33.75 +0.50 +1.50 33.75 34.00 9,674,952 326,007.43
BCPG  14.40 14.50 14.20 14.30 -0.10 -0.69 14.30 14.40 4,949,046 71,062.21
BPP  24.20 24.20 24.10 24.20 0.00 0.00 24.10 24.20 1,311,891 31,676.85
CKP  3.08 3.10 3.08 3.08 0.00 0.00 3.08 3.10 1,188,700 3,668.31
DEMCO  6.85 7.10 6.85 7.05 +0.20 +2.92 7.05 7.10 6,489,814 45,352.03
EA  29.50 30.00 29.25 29.50 -0.25 -0.84 29.25 29.50 6,625,214 196,244.23
EARTH  2.24 2.24 2.18 2.18 -0.04 -1.80 2.18 2.20 148,319,614 326,434.29
EASTW  12.00 12.10 11.90 12.00 +0.10 +0.84 12.00 12.10 427,201 5,115.93
EGATIF <XD> 10.00 10.10 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 15,500 156.32
EGCO  211.00 215.00 210.00 214.00 +3.00 +1.42 213.00 214.00 434,055 92,826.81
ESSO  10.40 10.80 10.30 10.70 +0.30 +2.88 10.60 10.70 9,580,749 101,736.41
GLOW  80.25 80.25 79.25 79.25 -0.75 -0.94 79.25 79.50 1,726,278 137,466.69
GPSC  35.00 35.25 34.75 35.00 +0.25 +0.72 34.75 35.00 1,087,449 38,029.43
GUNKUL  4.46 4.56 4.46 4.50 +0.04 +0.90 4.48 4.50 19,692,377 88,932.43
IEC <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP> - - - - - - - - - -
IRPC  5.10 5.20 5.10 5.15 +0.05 +0.98 5.15 5.20 80,509,880 414,650.72
LANNA  12.40 12.50 12.30 12.40 0.00 0.00 12.30 12.40 74,700 926.03
MDX  5.55 5.55 5.50 5.50 0.00 0.00 5.45 5.50 301,105 1,656.14
PTG  21.20 22.50 21.10 22.20 +0.90 +4.23 22.20 22.30 39,263,277 860,105.37
PTT  392.00 394.00 391.00 393.00 -1.00 -0.25 392.00 393.00 3,038,983 1,192,711.23
PTTEP  93.00 93.25 92.25 92.50 -1.50 -1.60 92.50 92.75 13,500,532 1,251,797.14
RATCH  51.50 51.75 51.25 51.75 +0.25 +0.49 51.50 51.75 1,105,980 57,041.17
RPC  0.77 0.77 0.76 0.76 0.00 0.00 0.76 0.77 1,125,400 856.45
SCG  4.76 4.82 4.74 4.80 +0.04 +0.84 4.78 4.82 18,200 86.70
SCI  9.65 9.70 9.60 9.65 +0.05 +0.52 9.60 9.65 669,800 6,445.88
SCN  6.25 6.35 6.00 6.05 -0.15 -2.42 6.05 6.10 23,719,784 145,433.92
SGP  14.30 14.50 14.20 14.40 -0.10 -0.69 14.40 14.50 3,916,304 56,378.52
SOLAR  3.02 3.02 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.02 598,200 1,798.50
SPCG  21.40 21.40 21.20 21.40 +0.10 +0.47 21.30 21.40 1,398,360 29,806.45
SPRC  13.50 13.80 13.40 13.60 +0.10 +0.74 13.60 13.70 19,819,170 270,281.17
SUPER  1.69 1.70 1.67 1.68 -0.01 -0.59 1.67 1.68 184,717,249 310,438.24
SUSCO  3.90 3.94 3.88 3.94 +0.06 +1.55 3.90 3.94 5,579,917 21,801.67
TAE  2.90 2.92 2.88 2.92 +0.02 +0.69 2.90 2.92 444,100 1,287.82
TCC  0.75 0.75 0.74 0.75 0.00 0.00 0.74 0.75 2,394,300 1,774.17
TOP  75.00 76.25 74.75 76.25 +1.25 +1.67 76.00 76.25 5,458,378 413,677.91
TPIPP  6.65 6.75 6.60 6.65 0.00 0.00 6.65 6.70 18,659,259 124,706.64
TTW  10.40 10.50 10.40 10.50 +0.10 +0.96 10.40 10.50 1,228,978 12,863.52
WHAUP  27.75 28.50 26.75 26.75 -0.50 -1.83 26.75 27.00 32,545,523 902,917.93

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  20.30 20.90 20.30 20.50 +0.20 +0.99 20.50 20.60 1,690,308 34,868.60
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  10.90 11.00 10.80 10.80 0.00 0.00 10.80 10.90 8,294,836 90,167.80
BIG  4.98 5.05 4.94 4.96 +0.02 +0.40 4.96 4.98 35,673,023 177,776.41
BIGC  222.00 223.00 222.00 222.00 -1.00 -0.45 222.00 223.00 82,815 18,421.65
BJC  45.75 45.75 45.25 45.75 0.00 0.00 45.50 45.75 1,861,622 84,998.73
COL  52.25 52.25 50.00 50.00 -2.00 -3.85 50.00 51.25 211,600 10,797.10
COM7  11.90 12.00 11.70 11.90 +0.10 +0.85 11.80 11.90 5,107,606 60,672.58
CPALL  63.50 63.50 62.75 63.00 -0.50 -0.79 63.00 63.25 5,624,965 354,808.48
CSS  3.16 3.18 3.10 3.14 -0.02 -0.63 3.14 3.16 10,918,600 34,294.40
FN  6.30 6.35 6.05 6.20 -0.15 -2.36 6.15 6.20 13,724,812 84,636.28
GLOBAL  14.70 14.80 14.30 14.50 -0.20 -1.36 14.50 14.60 12,934,462 188,059.77
HMPRO  9.70 9.80 9.65 9.75 +0.05 +0.52 9.75 9.80 5,883,107 57,261.28
IT  3.90 3.90 3.86 3.86 0.00 0.00 3.86 3.88 545,100 2,109.46
KAMART <XD> 9.30 9.45 9.30 9.30 0.00 0.00 9.25 9.30 1,754,431 16,389.62
LOXLEY  3.24 3.26 3.18 3.18 -0.08 -2.45 3.18 3.20 11,794,900 37,856.52
MAKRO  35.50 36.00 35.50 35.75 +0.25 +0.70 35.50 35.75 258,608 9,218.58
MC  18.40 18.70 18.30 18.30 +0.10 +0.55 18.30 18.50 1,072,300 19,798.35
MEGA  26.75 27.00 26.50 27.00 +0.25 +0.93 26.50 27.00 757,534 20,315.97
MIDA  0.74 0.75 0.73 0.74 0.00 0.00 0.73 0.74 892,042 660.85
ROBINS  59.00 59.75 58.75 59.00 0.00 0.00 58.75 59.00 952,470 56,369.51
SINGER  11.80 12.10 11.70 11.90 +0.40 +3.48 11.90 12.00 4,609,503 55,132.04
SPC  45.00 45.50 44.75 45.50 +0.50 +1.11 45.00 45.75 20,700 931.60
SPI  41.50 41.50 41.50 41.50 0.00 0.00 40.50 41.50 4,000 166.00

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  32.00 32.00 31.75 31.75 -0.25 -0.78 31.75 32.00 20,800 662.15
BCH  12.30 12.50 12.20 12.40 +0.30 +2.48 12.40 12.50 18,676,904 231,757.33
BDMS  18.70 18.90 18.60 18.60 0.00 0.00 18.60 18.70 29,487,680 552,485.57
BH  179.00 179.00 176.00 177.00 -1.00 -0.56 176.50 177.00 546,036 96,684.53
CHG  2.36 2.44 2.34 2.36 0.00 0.00 2.34 2.36 81,562,703 194,702.46
CMR  4.38 4.40 4.24 4.30 +0.06 +1.42 4.28 4.30 1,684,100 7,252.12
EKH  5.55 5.60 5.50 5.55 0.00 0.00 5.55 5.60 983,350 5,468.99
KDH  - - - - - - 98.00 102.50 - -
LPH  9.15 9.15 9.10 9.15 +0.05 +0.55 9.10 9.15 579,600 5,276.70
M-CHAI  220.00 221.00 219.00 219.00 0.00 0.00 218.00 219.00 900 197.80
NEW  - - - - - - 50.00 56.00 - -
NTV  50.00 50.00 49.75 49.75 -0.25 -0.50 49.75 50.00 11,700 582.98
RAM  - - - - - - 2,810.00 2,980.00 - -
RJH  21.10 21.20 20.80 21.00 0.00 0.00 21.00 21.10 734,200 15,447.49
RPH  5.05 5.20 5.05 5.10 +0.10 +2.00 5.05 5.10 2,916,500 14,861.16
SKR  49.00 49.50 49.00 49.50 0.00 0.00 49.25 49.50 28,601 1,409.70
SVH  344.00 346.00 344.00 346.00 +2.00 +0.58 344.00 347.00 2,700 931.40
VIBHA  2.84 2.84 2.80 2.80 -0.02 -0.71 2.80 2.82 1,671,600 4,699.55
VIH  7.70 7.85 7.60 7.70 +0.05 +0.65 7.65 7.70 4,090,157 31,376.80

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  6.75 6.80 6.75 6.80 +0.05 +0.74 6.75 6.80 53,700 362.77
AQUA  0.75 0.76 0.75 0.75 -0.01 -1.32 0.75 0.76 5,129,200 3,847.36
AS  2.74 2.76 2.60 2.62 -0.06 -2.24 2.62 2.64 9,009,000 24,076.17
BEC  22.90 22.90 22.10 22.30 -0.60 -2.62 22.20 22.30 4,121,458 92,127.69
EPCO  6.65 6.70 6.65 6.70 0.00 0.00 6.70 6.75 474,216 3,177.03
FE  172.00 175.00 172.00 175.00 +5.00 +2.94 165.00 177.00 300 51.90
GRAMMY  11.50 11.50 11.50 11.50 0.00 0.00 11.40 11.50 12,900 148.35
MACO  1.42 1.47 1.38 1.44 +0.01 +0.70 1.43 1.44 48,202,687 68,784.92
MAJOR  33.75 34.25 33.50 34.25 +0.50 +1.48 34.00 34.25 623,561 21,190.70
MATCH  2.00 2.02 1.99 1.99 0.00 0.00 1.99 2.00 1,949,900 3,906.05
MATI  8.00 8.20 8.00 8.05 +0.05 +0.62 8.00 8.05 757,001 6,056.67
MCOT  13.20 13.90 13.20 13.30 +0.10 +0.76 13.30 13.40 906,300 12,264.82
MONO  3.54 3.54 3.48 3.50 -0.04 -1.13 3.50 3.52 11,312,300 39,639.42
MPIC  1.49 1.50 1.49 1.50 -0.03 -1.96 1.50 1.53 20,600 30.90
NMG  0.81 0.85 0.79 0.79 -0.01 -1.25 0.79 0.80 13,206,000 10,766.40
PLANB  5.85 6.15 5.80 6.10 +0.30 +5.17 6.10 6.15 12,617,040 75,783.68
POST  5.05 5.50 5.00 5.20 -0.20 -3.70 5.00 5.20 75,707 388.93
PRAKIT  13.90 14.00 13.80 13.80 -0.10 -0.72 13.80 13.90 87,080 1,207.67
RS  9.50 9.70 9.45 9.55 +0.05 +0.53 9.55 9.60 2,068,000 19,763.89
SE-ED  3.88 3.92 3.86 3.86 -0.02 -0.52 3.86 3.92 102,055 396.88
SMM  1.52 1.52 1.49 1.49 -0.02 -1.32 1.49 1.50 1,642,633 2,468.99
SPORT  1.06 1.12 1.06 1.12 +0.07 +6.67 1.09 1.12 2,290,900 2,479.06
TBSP  16.50 16.50 16.50 16.50 +1.20 +7.84 15.50 16.50 100 1.65
TH  0.72 0.73 0.71 0.72 -0.01 -1.37 0.72 0.73 2,151,500 1,543.48
TKS  11.90 12.00 11.80 11.90 0.00 0.00 11.80 11.90 2,913,440 34,620.95
TRITN  0.29 0.30 0.29 0.30 +0.02 +7.14 0.29 0.30 23,805,600 6,987.37
VGI  5.25 5.35 5.25 5.35 +0.10 +1.90 5.30 5.35 18,600,118 98,736.21
WAVE  3.66 3.68 3.64 3.64 -0.02 -0.55 3.64 3.66 192,000 701.10
WORK  62.00 63.75 61.75 62.50 +1.00 +1.63 62.50 62.75 3,081,038 193,272.40

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  1.89 1.90 1.87 1.87 -0.02 -1.06 1.87 1.88 20,354,416 38,327.59
GENCO  1.23 1.28 1.23 1.25 +0.03 +2.46 1.25 1.26 11,620,100 14,596.39
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  73.50 73.50 73.25 73.25 -0.75 -1.01 73.25 74.25 900 66.08
CENTEL  36.25 36.75 36.00 36.50 +0.25 +0.69 36.25 36.50 1,381,255 50,351.27
CSR  - - - - - - 59.25 61.00 - -
DTC  9.20 9.30 9.10 9.10 -0.20 -2.15 9.10 9.15 178,100 1,633.38
ERW  4.74 4.76 4.70 4.72 0.00 0.00 4.70 4.72 4,863,650 22,968.64
GRAND  0.93 0.94 0.93 0.93 0.00 0.00 0.93 0.94 585,101 547.42
GREEN  1.66 1.68 1.63 1.66 0.00 0.00 1.65 1.66 3,483,500 5,776.62
LRH  26.25 26.25 26.00 26.00 0.00 0.00 25.75 26.00 168,100 4,370.85
MANRIN  - - - - - - 34.00 34.50 - -
OHTL  - - - - - - 966.00 1,000.00 - -
ROH  - - - - - - 32.50 33.00 - -
SHANG  68.00 68.00 68.00 68.00 0.00 0.00 67.50 68.00 4,000 272.00

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  6.15 6.20 6.10 6.15 +0.05 +0.82 6.15 6.20 16,013,062 98,488.50
AOT  42.00 42.25 42.00 42.25 0.00 0.00 42.00 42.25 4,083,965 172,107.76
ASIMAR  2.60 2.62 2.58 2.58 -0.02 -0.77 2.58 2.60 343,200 891.38
BA  19.40 19.50 19.30 19.40 0.00 0.00 19.30 19.40 8,195,502 158,965.70
BEM  7.30 7.30 7.25 7.30 0.00 0.00 7.25 7.30 10,059,953 73,270.06
BTC  0.06 0.07 0.06 0.07 +0.01 +16.67 0.06 0.07 2,609,900 176.20
BTS  8.35 8.40 8.25 8.30 -0.05 -0.60 8.25 8.30 41,667,223 345,995.80
BTSGIF  11.20 11.20 11.10 11.20 0.00 0.00 11.10 11.20 11,963,700 133,551.55
JUTHA  2.66 2.72 2.66 2.72 +0.06 +2.26 2.66 2.72 7,500 20.04
JWD  8.80 8.80 8.60 8.65 -0.15 -1.70 8.65 8.70 1,693,301 14,760.03
KWC  - - - - - - 206.00 216.00 - -
NOK  4.72 4.74 4.60 4.60 -0.16 -3.36 4.60 4.64 1,832,747 8,545.02
NYT  7.15 7.45 7.15 7.20 +0.05 +0.70 7.20 7.30 2,361,101 17,283.89
PSL  9.25 9.25 9.05 9.10 -0.15 -1.62 9.10 9.15 2,562,500 23,382.74
RCL  6.50 6.65 6.50 6.65 +0.15 +2.31 6.60 6.65 1,336,100 8,816.36
THAI  19.20 19.60 18.60 18.70 -0.30 -1.58 18.70 18.80 34,305,171 658,068.04
TSTE  8.00 8.00 7.90 7.90 +0.60 +8.22 7.40 7.90 234 1.80
TTA  9.05 9.10 8.95 9.00 -0.05 -0.55 8.95 9.00 2,999,714 27,038.87
WICE  4.24 4.42 4.24 4.36 +0.22 +5.31 4.36 4.38 40,736,702 177,137.57

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  3.12 3.18 3.10 3.14 +0.02 +0.64 3.14 3.16 3,951,314 12,441.27
DELTA  91.75 92.00 90.75 91.00 -2.00 -2.15 91.00 91.25 1,399,683 127,728.99
DRACO  5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 4.60 5.10 41,100 205.50
EIC <NP> 0.34 0.35 0.33 0.35 +0.01 +2.94 0.34 0.35 1,685,100 575.54
HANA  49.25 49.75 48.75 49.00 -0.25 -0.51 48.75 49.00 2,339,155 114,844.59
KCE  108.00 108.00 106.00 106.00 -2.00 -1.85 106.00 106.50 2,534,508 270,841.64
METCO  229.00 229.00 229.00 229.00 +1.00 +0.44 229.00 230.00 200 45.80
SMT  6.45 6.50 6.30 6.30 -0.15 -2.33 6.30 6.35 3,822,800 24,276.70
SPPT  5.85 6.40 5.80 6.40 +0.55 +9.40 6.35 6.40 19,127,100 118,708.66
SVI  5.85 6.05 5.80 5.85 -0.05 -0.85 5.85 5.90 21,568,763 127,604.27
TEAM  1.38 1.40 1.38 1.38 +0.01 +0.73 1.38 1.39 204,600 284.60

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  177.50 178.00 177.00 178.00 +0.50 +0.28 177.50 178.00 3,969,062 705,076.18
AIT  27.75 28.00 27.50 27.75 0.00 0.00 27.50 27.75 423,700 11,761.05
ALT  7.20 7.40 7.20 7.30 +0.15 +2.10 7.30 7.35 4,627,204 33,817.54
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  6.00 6.00 5.95 6.00 0.00 0.00 5.95 6.00 257,000 1,541.94
DIF  14.20 14.20 14.10 14.20 0.00 0.00 14.10 14.20 2,189,900 31,093.58
DTAC  44.00 44.50 43.75 43.75 0.00 0.00 43.75 44.00 8,846,799 389,288.83
FER  0.51 0.52 0.51 0.51 -0.01 -1.92 0.51 0.52 3,096,500 1,580.25
FORTH  7.20 7.40 7.10 7.30 +0.15 +2.10 7.25 7.30 1,973,508 14,347.23
ILINK  15.20 15.30 15.10 15.20 0.00 0.00 15.10 15.20 881,184 13,394.11
INET  4.14 4.18 4.12 4.12 0.00 0.00 4.12 4.14 3,302,000 13,699.99
INTUCH  54.75 55.00 54.75 55.00 +0.25 +0.46 54.75 55.00 2,230,033 122,476.22
JAS  8.20 8.35 8.15 8.25 +0.05 +0.61 8.20 8.25 39,086,023 323,866.94
JASIF  11.40 11.50 11.30 11.40 0.00 0.00 11.40 11.50 3,866,900 44,082.95
JMART <XW> 12.00 12.10 11.80 11.90 -0.10 -0.83 11.90 12.00 790,645 9,441.27
JTS  2.14 2.16 2.10 2.14 0.00 0.00 2.12 2.14 539,000 1,146.94
MFEC  5.20 5.25 5.20 5.20 -0.05 -0.95 5.20 5.25 126,700 659.28
MSC  5.40 5.45 5.35 5.45 0.00 0.00 5.35 5.45 60,500 327.90
PT  6.60 6.60 6.50 6.50 -0.10 -1.52 6.50 6.55 1,992,720 13,007.68
SAMART  14.50 14.90 14.50 14.80 +0.30 +2.07 14.70 14.80 5,406,737 79,602.30
SAMTEL  12.90 13.00 12.80 12.90 0.00 0.00 12.90 13.00 108,600 1,402.61
SIM  1.00 1.01 1.00 1.01 +0.01 +1.00 1.00 1.01 345,500 346.46
SIS  7.15 7.20 7.05 7.15 0.00 0.00 7.10 7.15 1,620,700 11,582.97
SVOA  1.54 1.54 1.46 1.48 -0.05 -3.27 1.47 1.48 4,205,565 6,307.06
SYMC  12.00 12.10 12.00 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 86,900 1,042.81
SYNEX  12.60 12.70 12.00 12.30 -0.10 -0.81 12.20 12.30 14,153,760 176,408.91
THCOM  18.00 18.20 18.00 18.20 +0.20 +1.11 18.10 18.20 2,657,300 47,893.17
TRUE  6.30 6.30 6.20 6.25 -0.05 -0.79 6.25 6.30 23,112,282 144,741.91
TWZ  0.26 0.27 0.26 0.26 -0.01 -3.70 0.26 0.27 12,165,150 3,165.00
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS