สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/04/2018 21:12:08
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  142.00 142.00 141.50 141.50 +1.50 +1.07 141.00 144.00 900 127.55
EE  0.67 0.68 0.66 0.68 +0.01 +1.49 0.67 0.68 3,147,002 2,109.15
GFPT  12.40 12.50 12.30 12.40 0.00 0.00 12.40 12.50 1,703,603 21,165.75
LEE  2.90 2.90 2.88 2.88 0.00 0.00 2.88 2.90 232,703 670.23
STA  12.10 12.20 11.80 11.90 -0.20 -1.65 11.90 12.00 2,838,955 34,103.28
TLUXE  6.10 6.25 6.10 6.25 +0.20 +3.31 6.20 6.25 661,200 4,084.78
TRUBB  1.80 1.80 1.75 1.77 -0.03 -1.67 1.76 1.77 741,700 1,314.43
TWPC  10.40 10.60 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.50 579,200 6,027.55
UPOIC  4.50 4.50 4.46 4.46 -0.04 -0.89 4.46 4.56 34,101 152.63
UVAN  8.00 8.05 7.95 8.05 0.00 0.00 8.00 8.05 641,500 5,131.97
VPO  0.79 0.79 0.78 0.79 0.00 0.00 0.78 0.79 80,800 63.53

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.67 1.67 1.62 1.65 +0.03 +1.85 1.64 1.65 420,902 689.78
ASIAN  7.10 7.20 7.05 7.10 0.00 0.00 7.05 7.10 1,460,801 10,400.53
BR  6.75 6.80 6.70 6.80 +0.10 +1.49 6.75 6.80 1,126,800 7,604.32
BRR  8.20 8.20 8.15 8.20 0.00 0.00 8.15 8.20 88,101 718.78
CBG  55.00 56.75 54.25 56.50 +1.25 +2.26 56.25 56.50 4,449,995 247,797.47
CFRESH  4.86 4.86 4.86 4.86 0.00 0.00 4.86 4.88 26,500 128.79
CM  5.00 5.00 4.96 4.96 -0.04 -0.80 4.96 4.98 56,601 281.74
CPF  23.70 24.40 23.60 24.30 +0.70 +2.97 24.30 24.40 46,424,659 1,120,804.41
CPI  2.50 2.52 2.46 2.48 -0.02 -0.80 2.46 2.48 277,601 691.98
F&D  18.50 18.50 18.50 18.50 0.00 0.00 17.50 19.50 5,000 92.50
HTC  24.70 25.00 24.00 24.30 -0.60 -2.41 24.30 24.40 785,360 19,209.50
ICHI  7.95 8.00 7.90 7.90 0.00 0.00 7.85 7.90 581,051 4,601.06
KBS  4.28 4.28 4.26 4.28 0.00 0.00 4.26 4.28 16,101 68.89
KSL  3.32 3.32 3.16 3.18 -0.14 -4.22 3.18 3.20 6,620,571 21,356.60
KTIS  6.20 6.20 6.05 6.20 0.00 0.00 6.15 6.20 88,402 545.26
LST  5.25 5.35 5.20 5.30 0.00 0.00 5.25 5.35 70,801 374.49
M  80.00 80.25 79.50 80.00 0.00 0.00 80.00 80.25 189,405 15,155.58
MALEE  20.30 20.40 20.20 20.30 0.00 0.00 20.30 20.40 441,721 8,938.91
MINT  40.00 40.25 39.75 40.00 -0.25 -0.62 39.75 40.00 6,284,667 251,483.93
OISHI  122.50 122.50 122.50 122.50 -1.50 -1.21 122.50 124.00 100 12.25
PB  62.25 62.25 62.25 62.25 -0.25 -0.40 61.75 62.25 301 18.74
PM  11.10 11.20 11.00 11.10 0.00 0.00 11.00 11.10 506,401 5,616.85
PRG  - - - - - - 14.00 14.40 - -
SAPPE  23.60 23.70 23.20 23.50 -0.20 -0.84 23.50 23.60 453,400 10,619.39
SAUCE  22.90 22.90 22.70 22.70 -0.20 -0.87 22.70 22.90 4,001 91.58
SFP  237.00 237.00 237.00 237.00 0.00 0.00 225.00 237.00 100 23.70
SNP  21.20 21.60 21.10 21.50 0.00 0.00 21.30 21.60 9,700 205.83
SORKON  - - - - - - 70.00 74.50 - -
SSC  52.25 52.25 52.25 52.25 -0.25 -0.48 52.00 53.75 1,100 57.48
SSF  8.70 8.70 8.70 8.70 0.00 0.00 8.50 8.80 100 0.87
SST  6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 2,700 18.09
TC  2.86 2.88 2.86 2.88 0.00 0.00 2.88 2.90 12,500 35.80
TFG  4.72 5.05 4.70 5.05 +0.29 +6.09 5.00 5.05 4,991,948 24,518.27
TFMAMA  176.00 176.00 176.00 176.00 0.00 0.00 176.00 180.50 220 38.72
TIPCO  12.80 12.90 12.70 12.70 -0.10 -0.78 12.70 12.80 579,101 7,421.16
TKN  16.70 16.80 16.40 16.40 -0.20 -1.20 16.40 16.50 1,903,700 31,363.39
TU  18.10 18.10 17.90 18.10 0.00 0.00 18.00 18.10 2,823,701 50,973.55
TVO  33.25 34.25 33.25 34.00 +0.50 +1.49 33.75 34.00 2,141,110 72,390.66

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  - - - - - - 9.05 9.25 - -
BTNC  25.50 25.50 25.50 25.50 0.00 0.00 25.50 33.00 3,500 89.25
CPH  - - - - - - 5.95 6.15 1 0.01
CPL  3.22 3.22 3.10 3.20 -0.02 -0.62 3.10 3.22 226,120 721.88
DIGI  0.67 0.68 0.63 0.67 0.00 0.00 0.66 0.67 15,614,001 10,195.28
ICC  - - - - - - 40.00 40.50 - -
LTX  74.00 75.00 74.00 75.00 +1.00 +1.35 73.00 75.25 5,400 400.70
NC  15.70 15.70 15.70 15.70 -0.10 -0.63 15.30 15.90 100 1.57
PAF  1.18 1.19 1.15 1.15 -0.03 -2.54 1.15 1.16 192,101 223.61
PDJ  3.06 3.08 3.04 3.04 -0.04 -1.30 3.04 3.06 96,801 296.27
PG  7.45 7.45 7.45 7.45 +0.05 +0.68 7.35 7.50 8,000 59.60
SABINA  24.50 24.60 24.40 24.40 -0.10 -0.41 24.40 24.60 7,801 191.23
SAWANG  - - - - - - 12.60 13.70 - -
SUC  43.25 43.25 43.00 43.00 0.00 0.00 43.00 43.25 15,400 662.22
TNL  20.80 20.80 20.80 20.80 +1.50 +7.77 20.60 21.00 100 2.08
TPCORP  - - - - - - 17.70 17.80 - -
TR  52.75 52.75 52.25 52.50 -0.25 -0.47 52.50 53.00 11,400 598.92
TTI  - - - - - - 29.25 40.00 - -
TTL <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TTTM  118.00 118.00 118.00 118.00 0.00 0.00 115.00 120.00 5,200 613.60
UPF  - - - - - - 74.00 75.00 - -
UT  13.40 13.90 13.40 13.60 +0.30 +2.26 13.60 17.00 700 9.65
WACOAL  47.75 47.75 47.75 47.75 +0.50 +1.06 47.25 47.75 1,000 47.75

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.52 0.52 0.51 0.52 0.00 0.00 0.51 0.52 287,802 149.54
AJA  0.54 0.54 0.52 0.52 -0.01 -1.89 0.52 0.53 1,919,301 1,006.37
DTCI  27.50 27.50 27.00 27.50 -2.50 -8.33 27.25 27.50 15,900 433.92
FANCY  1.06 1.07 1.05 1.06 +0.01 +0.95 1.05 1.06 469,001 495.09
KYE  462.00 462.00 460.00 462.00 +2.00 +0.43 460.00 462.00 3,826 1,762.61
L&E  2.96 2.98 2.94 2.94 -0.02 -0.68 2.94 2.96 82,402 244.01
MODERN  5.30 5.30 5.20 5.20 -0.10 -1.89 5.20 5.25 294,202 1,538.22
OGC  39.75 39.75 39.75 39.75 -0.25 -0.62 39.50 39.75 501 19.91
ROCK  - - - - - - 16.00 18.70 - -
SIAM  2.04 2.04 2.02 2.04 0.00 0.00 2.02 2.04 43,200 87.46
TSR  2.50 2.54 2.48 2.54 +0.04 +1.60 2.50 2.54 162,400 404.30

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DDD  94.75 95.00 93.25 94.00 -0.75 -0.79 93.50 94.00 99,733 9,356.73
JCT  - - - - - - 89.00 92.50 3 0.27
OCC  17.40 17.60 17.40 17.60 +0.10 +0.57 17.40 17.70 6,501 114.12
S & J  - - - - - - 24.50 25.75 - -
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  16.30 16.30 15.90 16.00 -0.30 -1.84 15.90 16.00 384,200 6,149.35
TOG  6.00 6.05 5.90 6.00 +0.05 +0.84 5.95 6.00 340,399 2,015.34

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  40.00 40.00 39.25 39.25 -0.50 -1.26 39.25 39.50 350,600 13,880.35
BBL  190.00 191.50 189.00 191.50 +0.50 +0.26 191.00 191.50 5,483,941 1,043,660.41
CIMBT  1.03 1.04 1.03 1.04 +0.01 +0.97 1.03 1.04 362,586 374.75
KBANK  193.50 193.50 188.50 190.00 -4.50 -2.31 190.00 190.50 20,962,582 3,989,095.30
KKP  74.50 74.75 74.00 74.50 0.00 0.00 74.25 74.50 2,579,353 191,709.27
KTB  18.30 18.50 18.00 18.00 -0.40 -2.17 18.00 18.10 63,966,407 1,162,505.33
LHFG  1.62 1.64 1.62 1.62 0.00 0.00 1.62 1.63 3,610,000 5,863.49
SCB  132.00 132.50 130.00 130.50 -2.50 -1.88 130.50 131.00 10,228,087 1,339,736.89
TCAP  53.75 54.00 53.25 53.50 -0.25 -0.47 53.25 53.50 1,803,234 96,575.68
TISCO  92.25 93.00 92.00 92.75 0.00 0.00 92.75 93.00 3,525,690 326,748.54
TMB  2.38 2.40 2.34 2.36 -0.04 -1.67 2.34 2.36 265,189,985 628,027.54

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.53 0.53 0.52 0.53 +0.01 +1.92 0.52 0.53 602,100 313.40
AEONTS  174.50 182.00 174.50 176.00 0.00 0.00 176.00 177.00 787,782 140,379.84
AMANAH  1.73 1.83 1.70 1.83 +0.10 +5.78 1.82 1.83 20,464,802 36,598.38
ASAP  9.30 9.35 9.20 9.20 -0.20 -2.13 9.20 9.30 691,400 6,405.42
ASK  22.70 22.70 22.50 22.50 -0.10 -0.44 22.50 22.60 39,211 883.03
ASP  3.86 3.86 3.84 3.84 -0.02 -0.52 3.84 3.86 1,784,901 6,863.79
BFIT  35.25 36.00 35.00 35.00 -0.75 -2.10 34.75 35.00 406,603 14,377.31
CGH  1.24 1.24 1.23 1.24 +0.01 +0.81 1.23 1.24 899,602 1,110.50
CNS  2.68 2.70 2.66 2.68 0.00 0.00 2.66 2.70 61,400 164.56
ECL  2.30 2.32 2.26 2.26 -0.04 -1.74 2.26 2.28 4,299,161 9,832.24
FNS  4.48 4.48 4.46 4.48 0.00 0.00 4.48 4.50 15,601 69.69
FSS  2.70 2.72 2.70 2.70 0.00 0.00 2.70 2.72 20,801 56.57
GBX  0.71 0.72 0.71 0.72 0.00 0.00 0.71 0.72 20,150 14.31
GL <NP> 7.20 7.20 7.05 7.10 -0.10 -1.39 7.10 7.15 1,082,720 7,688.96
IFS  3.12 3.12 3.08 3.10 -0.02 -0.64 3.08 3.10 361,100 1,118.63
JMT <XD> 31.50 31.50 30.50 31.00 -0.75 -2.36 30.75 31.00 231,109 7,194.76
KCAR  15.00 15.00 14.90 14.90 -0.10 -0.67 14.90 15.00 38,201 571.42
KGI  4.46 4.46 4.40 4.40 -0.04 -0.90 4.40 4.42 4,126,801 18,211.33
KTC  325.00 337.00 325.00 330.00 +2.00 +0.61 330.00 331.00 2,835,149 939,782.35
MBKET  19.20 19.30 19.10 19.30 +0.20 +1.05 19.20 19.30 52,001 998.34
MFC  17.20 17.30 17.10 17.20 0.00 0.00 17.10 17.20 431,100 7,408.63
ML  1.18 1.19 1.16 1.18 0.00 0.00 1.17 1.18 153,047 179.96
MTLS  38.25 38.50 37.25 37.75 -0.75 -1.95 37.50 37.75 3,269,427 123,795.62
PE <NP> 0.40 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.41 40,001 16.00
PL  3.94 3.94 3.92 3.92 -0.02 -0.51 3.92 3.94 227,200 891.23
S11  7.50 7.55 7.45 7.45 -0.10 -1.32 7.45 7.50 25,600 191.40
SAWAD  56.25 57.25 56.00 56.50 -1.00 -1.74 56.25 56.50 4,527,711 256,122.75
THANI  8.25 8.25 8.10 8.20 -0.05 -0.61 8.15 8.20 4,365,500 35,735.80
TK  13.00 13.00 12.70 12.80 -0.20 -1.54 12.70 12.80 606,309 7,770.08
TNITY  6.10 6.10 6.05 6.10 0.00 0.00 6.05 6.10 65,937 400.41
UOBKH  4.12 4.12 4.12 4.12 -0.02 -0.48 4.08 4.12 15,500 63.86
ZMICO  1.15 1.15 1.13 1.15 0.00 0.00 1.13 1.15 229,116 261.04

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  47.00 47.25 46.75 47.25 0.00 0.00 47.00 47.25 259,514 12,201.30
BKI  363.00 363.00 361.00 362.00 -1.00 -0.28 362.00 363.00 2,485 898.92
BLA  34.00 35.00 33.25 35.00 +0.75 +2.19 35.00 35.25 6,258,670 214,273.17
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  - - - - - - 35.25 36.50 - -
INSURE  - - - - - - 38.25 54.50 - -
MTI  130.50 131.00 130.00 131.00 +1.00 +0.77 130.50 131.50 5,400 702.15
NKI  - - - - - - 58.00 60.00 - -
NSI  79.00 79.00 79.00 79.00 0.00 0.00 78.50 79.00 900 71.10
SMK  43.00 43.00 43.00 43.00 +0.25 +0.58 42.75 43.00 400 17.20
THRE  1.77 1.77 1.75 1.76 -0.02 -1.12 1.75 1.76 3,315,333 5,816.91
THREL  9.95 10.10 9.95 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 540,772 5,408.91
TIC  - - - - - - 32.50 34.75 - -
TIP  25.25 25.50 25.25 25.25 0.00 0.00 25.25 25.50 227,505 5,748.13
TSI  0.59 0.60 0.59 0.60 +0.01 +1.69 0.59 0.60 528,900 312.08
TVI  3.50 3.50 3.48 3.50 0.00 0.00 3.48 3.50 6,300 22.03

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  35.75 36.25 35.50 35.75 +0.25 +0.70 35.50 35.75 196,401 7,039.58
APCS  6.25 6.30 6.15 6.25 -0.05 -0.79 6.25 6.30 217,600 1,353.48
BAT-3K  - - - - - - 216.00 228.00 - -
CWT  3.60 3.60 3.52 3.54 -0.08 -2.21 3.54 3.56 1,690,001 6,007.40
EASON  3.50 3.56 3.48 3.56 0.00 0.00 3.36 3.56 124,500 437.54
GYT  410.00 410.00 410.00 410.00 -4.00 -0.97 410.00 418.00 100 41.00
HFT  3.80 3.84 3.80 3.82 -0.02 -0.52 3.82 3.84 153,202 587.10
IHL  9.30 9.30 9.10 9.15 -0.15 -1.61 9.15 9.20 997,201 9,146.70
INGRS  0.99 1.00 0.98 0.99 0.00 0.00 0.98 0.99 1,051,200 1,040.68
IRC  20.30 20.50 20.30 20.30 -0.10 -0.49 20.30 20.40 25,292 513.49
PCSGH  7.00 7.10 7.00 7.10 +0.10 +1.43 7.05 7.10 303,500 2,144.62
SAT  20.80 21.10 20.60 21.00 0.00 0.00 20.90 21.00 1,025,675 21,430.82
SPG  18.00 18.00 17.80 18.00 0.00 0.00 17.80 18.10 2,300 41.29
STANLY  234.00 235.00 230.00 235.00 +1.00 +0.43 234.00 236.00 30,800 7,138.70
TKT  1.77 1.78 1.76 1.76 -0.01 -0.56 1.76 1.78 86,600 153.23
TNPC  1.56 1.56 1.55 1.56 -0.03 -1.89 1.55 1.56 34,600 53.88
TRU  4.74 4.74 4.72 4.72 +0.02 +0.43 4.70 4.74 800 3.78
TSC  12.00 12.00 11.80 11.90 -0.10 -0.83 11.80 12.00 1,300 15.52
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.90 1.91 1.87 1.87 -0.02 -1.06 1.87 1.89 148,400 280.38
ASEFA  5.80 5.80 5.75 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 136,100 784.53
CPT  2.00 2.00 1.98 1.99 -0.01 -0.50 1.98 1.99 2,880,700 5,734.93
CRANE  3.00 3.02 3.00 3.00 -0.02 -0.66 3.00 3.02 68,800 206.60
CTW  8.55 8.55 8.55 8.55 -0.05 -0.58 8.55 8.60 11,200 95.76
FMT  26.25 26.25 26.00 26.00 +0.25 +0.97 26.00 26.50 500 13.02
HTECH  6.35 6.60 6.20 6.50 +0.15 +2.36 6.50 6.55 2,761,630 17,877.31
KKC  1.78 1.82 1.77 1.77 -0.01 -0.56 1.77 1.79 736,001 1,315.78
PK  5.85 5.95 5.50 5.50 -0.35 -5.98 5.50 5.55 9,822,101 55,929.88
SNC  15.60 15.80 15.60 15.80 +0.10 +0.64 15.70 15.80 340,500 5,344.90
TCJ  7.95 7.95 7.80 7.80 -0.15 -1.89 7.80 7.85 145,900 1,146.38
VARO  8.00 8.50 7.00 7.90 -1.10 -12.22 7.90 7.95 8,300 65.32

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  11.00 11.80 11.00 11.80 +0.80 +7.27 11.70 11.80 4,834,900 56,183.81

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CMAN  4.04 4.04 3.94 4.04 0.00 0.00 4.02 4.04 9,610,059 38,395.18
GC  5.10 5.15 5.10 5.15 +0.05 +0.98 5.10 5.15 100,401 515.34
GGC  14.10 14.30 14.10 14.10 -0.20 -1.40 14.10 14.20 1,622,000 22,941.15
GIFT  5.20 5.20 5.10 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 74,901 387.24
IVL  59.50 61.50 59.25 60.50 +0.50 +0.83 60.25 60.50 45,830,810 2,776,132.21
PATO  15.60 15.60 15.60 15.60 0.00 0.00 15.50 15.60 54,701 853.34
PMTA  17.70 17.70 17.60 17.70 +0.10 +0.57 17.60 17.80 9,123 161.44
PTTGC  97.50 98.25 96.50 97.50 -1.00 -1.02 97.25 97.50 23,495,708 2,291,108.80
SUTHA  4.90 4.90 4.84 4.86 0.00 0.00 4.84 4.86 35,600 173.56
TCB  54.25 54.50 53.25 53.25 -1.50 -2.74 53.25 53.50 52,337 2,817.01
TCCC  38.75 39.00 38.75 38.75 0.00 0.00 38.50 39.00 10,101 391.84
TPA  6.85 6.85 6.75 6.85 0.00 0.00 6.75 6.85 11,200 76.18
UP  28.00 28.00 27.75 27.75 -0.25 -0.89 25.75 27.75 200 5.58
VNT  27.00 27.25 25.00 26.50 -0.25 -0.93 26.50 26.75 11,635,677 303,403.79
WG  - - - - - - 148.00 150.00 - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  13.40 13.50 13.30 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 243,301 3,257.10
ALUCON  241.00 244.00 239.00 244.00 +5.00 +2.09 240.00 244.00 1,002 241.04
CSC  46.25 46.25 46.00 46.00 -0.50 -1.08 45.75 46.50 1,301 59.92
NEP  0.44 0.44 0.43 0.44 -0.01 -2.22 0.43 0.44 323,400 139.27
NPP  1.20 1.41 1.19 1.41 +0.22 +18.49 1.41 1.42 29,338,893 38,718.25
PTL  16.70 16.90 16.60 16.70 -0.10 -0.60 16.70 16.80 1,474,201 24,681.64
SITHAI  1.48 1.49 1.47 1.47 -0.01 -0.68 1.47 1.48 712,600 1,054.54
SLP  1.03 1.03 0.99 0.99 -0.03 -2.94 0.99 1.02 162,900 162.56
SMPC  13.20 13.40 13.20 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 132,000 1,760.53
SPACK  2.10 2.12 2.08 2.12 -0.02 -0.93 2.10 2.12 21,200 44.63
TCOAT  - - - - - - 26.25 34.50 - -
TFI <NP> 0.42 0.44 0.42 0.44 +0.01 +2.33 0.42 0.44 23,400 9.89
THIP  37.00 37.00 36.50 36.75 -0.25 -0.68 36.50 37.00 5,106 187.52
TMD  21.00 21.00 20.90 21.00 0.00 0.00 20.80 21.00 1,500 31.40
TOPP  226.00 226.00 226.00 226.00 0.00 0.00 216.00 227.00 100 22.60
TPBI  11.90 12.00 11.80 12.00 +0.10 +0.84 11.80 12.00 6,800 80.58
TPP  19.90 19.90 19.90 19.90 -0.10 -0.50 19.50 20.00 200 3.98

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.72 2.74 2.70 2.74 0.00 0.00 2.72 2.74 38,500 104.32
BSBM  1.26 1.26 1.25 1.25 0.00 0.00 1.25 1.26 201,900 253.58
CEN  1.41 1.41 1.39 1.39 -0.02 -1.42 1.38 1.40 280,902 392.44
CITY  2.74 2.76 2.74 2.74 -0.02 -0.72 2.74 2.78 9,501 26.05
CSP  1.56 1.56 1.55 1.55 -0.02 -1.27 1.55 1.56 25,201 39.30
GJS  0.38 0.39 0.37 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 4,826,951 1,834.24
GSTEL  0.15 0.15 0.13 0.14 -0.01 -6.67 0.13 0.14 38,408,303 5,385.54
INOX  1.19 1.19 1.17 1.17 0.00 0.00 1.16 1.19 15,900 18.77
LHK  4.82 4.84 4.82 4.84 +0.02 +0.41 4.82 4.84 154,301 744.00
MAX  0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 58,423,002 1,171.40
MCS  8.10 8.15 7.90 8.00 -0.15 -1.84 7.95 8.00 2,047,584 16,393.45
MILL  1.67 1.67 1.65 1.66 -0.02 -1.19 1.65 1.66 49,500 81.79
PAP  4.46 4.48 4.46 4.46 -0.02 -0.45 4.46 4.50 113,100 505.07
PERM  2.38 2.42 2.36 2.36 -0.04 -1.67 2.36 2.40 168,300 403.25
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.82 0.83 0.81 0.83 +0.01 +1.22 0.82 0.83 559,000 455.84
SMIT  6.10 6.10 6.00 6.00 -0.05 -0.83 6.00 6.10 115,035 696.58
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  3.44 3.44 3.42 3.44 -0.02 -0.58 3.44 3.46 146,500 503.94
TGPRO  0.25 0.25 0.25 0.25 -0.01 -3.85 0.25 0.26 2,251,318 562.83
THE  3.22 3.28 3.22 3.22 -0.02 -0.62 3.22 3.24 12,561,600 40,523.19
TIW  418.00 426.00 416.00 418.00 -4.00 -0.95 418.00 422.00 5,200 2,187.00
TMT  15.30 15.30 15.10 15.10 -0.20 -1.31 15.10 15.20 101,800 1,539.07
TSTH  0.82 0.87 0.82 0.83 +0.02 +2.47 0.83 0.84 3,887,300 3,277.36
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.32 4.34 4.20 4.34 +0.02 +0.46 4.24 4.34 74,500 314.92
TYCN  3.04 3.04 3.02 3.02 -0.02 -0.66 3.00 3.04 30,400 92.22

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.44 0.45 0.43 0.44 -0.01 -2.22 0.43 0.44 1,063,234 465.71
DCC  2.86 2.92 2.86 2.90 +0.02 +0.69 2.90 2.92 1,692,367 4,874.77
DCON  0.62 0.62 0.61 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.62 1,684,870 1,028.81
DRT  5.75 5.80 5.75 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 32,700 188.40
EPG  6.95 7.05 6.85 6.85 -0.10 -1.44 6.85 6.90 2,729,801 18,905.31
GEL  0.37 0.37 0.36 0.37 0.00 0.00 0.36 0.37 8,384,601 3,098.19
PPP  4.44 4.46 4.40 4.44 -0.02 -0.45 4.44 4.46 119,200 526.06
Q-CON  6.40 6.40 6.30 6.30 +0.05 +0.80 6.30 6.40 49,600 312.74
RCI  2.50 2.56 2.48 2.54 +0.04 +1.60 2.52 2.54 640,611 1,610.77
SCC  476.00 478.00 472.00 474.00 -4.00 -0.84 472.00 474.00 6,601,719 3,132,290.29
SCCC  250.00 250.00 249.00 250.00 0.00 0.00 249.00 250.00 43,637 10,881.23
SCP  7.95 8.00 7.95 7.95 +0.05 +0.63 7.95 8.00 77,400 615.35
SKN  6.15 6.25 6.15 6.25 +0.10 +1.63 6.15 6.25 30,900 191.70
TASCO  18.80 18.90 18.60 18.60 -0.30 -1.59 18.60 18.70 2,814,500 52,636.55
TCMC  3.12 3.12 3.06 3.06 -0.06 -1.92 3.06 3.08 1,026,300 3,163.81
TGCI  2.74 2.82 2.72 2.74 0.00 0.00 2.72 2.74 708,700 1,954.66
TOA  37.25 37.50 36.75 37.50 -0.50 -1.32 37.25 37.50 3,701,323 137,666.65
TPIPL  1.72 1.75 1.72 1.73 +0.01 +0.58 1.72 1.73 21,757,200 37,556.40
UMI  1.59 1.60 1.57 1.57 -0.01 -0.63 1.57 1.60 113,600 179.55
VNG  9.15 9.25 9.10 9.10 -0.05 -0.55 9.10 9.20 261,000 2,387.96
WIIK  2.98 2.98 2.94 2.94 -0.02 -0.68 2.94 2.96 135,700 399.99

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.00 6.70 6.75 50,001 335.01
AMATA  20.30 20.80 20.00 20.80 +0.40 +1.96 20.70 20.80 14,089,069 288,114.73
AMATAV  7.25 7.30 7.15 7.20 +0.05 +0.70 7.20 7.25 218,012 1,574.70
ANAN  3.72 3.74 3.70 3.72 0.00 0.00 3.72 3.74 3,254,600 12,105.86
AP  8.20 8.25 8.15 8.25 0.00 0.00 8.20 8.25 3,240,801 26,585.31
APEX  0.30 0.31 0.30 0.31 0.00 0.00 0.30 0.31 14,770,700 4,449.58
AQ  0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 35,309,527 1,130.83
BLAND  1.84 1.84 1.83 1.84 0.00 0.00 1.83 1.84 23,381,500 42,904.64
BROCK  2.62 2.68 2.54 2.54 -0.08 -3.05 2.54 2.62 86,901 220.89
CGD  1.56 1.57 1.51 1.57 0.00 0.00 1.57 1.58 31,908,704 49,291.71
CI  1.65 1.65 1.65 1.65 0.00 0.00 1.65 1.66 77,028 127.10
CPN  80.75 81.00 79.75 80.25 -1.25 -1.53 80.00 80.25 6,570,014 529,404.42
ESTAR  0.79 0.80 0.79 0.80 0.00 0.00 0.79 0.80 1,826,202 1,458.41
EVER  0.41 0.43 0.40 0.42 +0.02 +5.00 0.42 0.43 32,953,821 13,765.43
GLAND  2.36 2.46 2.32 2.38 -0.02 -0.83 2.38 2.40 3,757,100 9,012.93
GOLD  9.70 9.80 9.65 9.70 -0.05 -0.51 9.70 9.75 1,509,800 14,679.27
GREEN  1.21 1.21 1.18 1.19 -0.03 -2.46 1.19 1.20 171,001 204.30
J  1.78 1.79 1.78 1.78 -0.01 -0.56 1.78 1.79 155,401 277.22
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  2.46 2.60 2.46 2.54 +0.06 +2.42 2.50 2.54 2,209,200 5,610.80
LALIN  5.65 5.70 5.65 5.70 -0.05 -0.87 5.65 5.70 67,419 383.04
LH  10.80 10.90 10.70 10.90 +0.10 +0.93 10.80 10.90 24,819,020 269,198.81
LPN  10.10 10.20 9.90 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 5,845,617 58,527.57
MBK  23.20 23.30 22.90 23.00 -0.40 -1.71 22.90 23.00 673,502 15,513.11
MJD  3.24 3.28 3.24 3.28 0.00 0.00 3.22 3.28 50,500 163.84
MK  3.68 3.68 3.66 3.66 -0.02 -0.54 3.66 3.68 1,132,501 4,146.04
NCH  1.02 1.02 1.01 1.01 -0.01 -0.98 1.01 1.02 30,101 30.40
NNCL  1.68 1.68 1.67 1.68 0.00 0.00 1.68 1.69 414,200 695.00
NOBLE  10.80 10.90 10.80 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 32,200 348.02
NUSA  0.35 0.35 0.33 0.33 -0.02 -5.71 0.33 0.34 3,523,907 1,175.51
ORI  18.20 18.60 18.00 18.20 -0.20 -1.09 18.20 18.30 1,640,410 29,873.72
PACE <NP> 0.50 0.51 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 18,144,510 9,078.60
PF  0.85 0.85 0.84 0.85 0.00 0.00 0.84 0.85 602,236 506.68
PLAT  8.15 8.15 8.00 8.05 -0.20 -2.42 8.05 8.10 2,723,600 21,870.95
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.78 1.78 1.78 1.78 -0.04 -2.20 1.78 1.81 48,000 85.44
PRIN  1.78 1.78 1.76 1.77 -0.01 -0.56 1.76 1.77 307,201 542.19
PRINC  6.00 6.05 5.95 6.00 0.00 0.00 6.00 6.05 1,628,901 9,760.80
PSH  21.70 21.70 21.60 21.70 +0.10 +0.46 21.60 21.70 1,069,400 23,134.12
QH  3.06 3.12 3.06 3.10 +0.02 +0.65 3.08 3.10 66,654,983 205,952.32
RICHY  1.80 1.82 1.79 1.80 -0.03 -1.64 1.79 1.80 1,309,174 2,357.12
RML  1.18 1.21 1.18 1.19 +0.01 +0.85 1.19 1.20 16,689,836 19,890.17
ROJNA  6.60 6.70 6.55 6.70 0.00 0.00 6.60 6.70 807,375 5,371.17
S  3.58 3.60 3.52 3.54 -0.06 -1.67 3.52 3.54 4,092,967 14,583.81
SAMCO  2.42 2.42 2.40 2.40 -0.04 -1.64 2.38 2.42 49,218 118.60
SC  3.76 3.76 3.70 3.70 -0.06 -1.60 3.70 3.74 3,714,534 13,814.22
SENA  4.26 4.28 4.22 4.26 -0.02 -0.47 4.24 4.26 583,662 2,477.90
SF  9.00 9.00 8.85 8.90 -0.10 -1.11 8.85 8.90 1,336,431 11,911.52
SIRI  1.66 1.67 1.65 1.66 0.00 0.00 1.65 1.66 33,669,652 55,851.97
SPALI  22.40 22.50 22.30 22.40 0.00 0.00 22.40 22.50 2,106,970 47,309.16
TFD  1.68 1.68 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 1.68 130,594 218.17
TICON  17.80 17.80 17.70 17.80 +0.10 +0.56 17.70 17.80 576,240 10,203.87
U  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 254,311,622 7,347.26
UV  8.95 9.10 8.90 8.90 -0.05 -0.56 8.90 8.95 5,876,400 52,789.82
WHA  3.84 3.92 3.82 3.88 0.00 0.00 3.88 3.90 81,780,232 316,915.01
WIN  0.58 0.59 0.58 0.58 0.00 0.00 0.57 0.58 402,900 234.07

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMIRT  9.95 9.95 9.95 9.95 0.00 0.00 9.95 10.00 31,000 308.45
AMATAR  10.40 10.40 10.30 10.30 0.00 0.00 10.30 10.40 51,600 531.49
B-WORK  10.40 10.40 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 359,900 3,742.96
BKKCP  - - - - - - 11.40 11.50 - -
BOFFICE  13.10 13.20 13.10 13.10 0.00 0.00 13.10 13.20 247,195 3,250.25
CPNCG  14.50 14.50 14.40 14.50 0.00 0.00 14.40 14.50 263,900 3,825.52
CPNREIT  22.50 22.50 22.30 22.40 0.00 0.00 22.40 22.50 2,315,800 51,883.29
CPTGF  12.70 12.70 12.60 12.70 +0.10 +0.79 12.60 12.70 42,301 536.95
CRYSTAL  10.80 10.80 10.70 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 1,254,701 13,425.57
CTARAF  4.94 4.94 4.90 4.92 -0.04 -0.81 4.90 4.94 91,600 450.85
DREIT  5.10 5.20 5.10 5.20 0.00 0.00 5.10 5.20 8,101 41.42
ERWPF  6.10 6.10 6.05 6.10 +0.05 +0.83 6.05 6.15 13,400 81.52
FUTUREPF  21.10 21.20 21.10 21.10 0.00 0.00 21.10 21.20 77,300 1,636.43
GAHREIT  9.85 9.85 9.85 9.85 +0.05 +0.51 9.80 9.85 500 4.92
GLANDRT  12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 546,900 6,562.80
GOLDPF  7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 5.35 7.50 100,307 752.30
GVREIT  14.50 14.50 14.50 14.50 0.00 0.00 14.40 14.50 570,500 8,272.25
HPF  5.45 5.55 5.45 5.50 +0.05 +0.92 5.50 5.55 160,600 883.30
HREIT  7.60 7.60 7.55 7.55 -0.05 -0.66 7.55 7.60 29,800 225.58
IMPACT  17.30 17.30 17.20 17.20 -0.20 -1.15 17.20 17.30 131,600 2,271.03
KPNPF  - - - - - - 9.65 9.70 - -
LHHOTEL  15.60 15.70 15.60 15.60 0.00 0.00 15.60 15.70 293,600 4,592.51
LHPF  8.65 8.75 8.65 8.75 -0.05 -0.57 8.70 8.80 133,000 1,152.44
LHSC  14.90 14.90 14.80 14.80 -0.10 -0.67 14.80 14.90 6,001 89.33
LUXF  8.20 8.20 8.15 8.15 0.00 0.00 8.15 8.20 3,200 26.08
M-II  8.40 9.10 8.40 9.10 -0.10 -1.09 8.40 9.10 200 1.75
M-PAT  10.00 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 9.80 10.10 10,300 103.03
M-STOR  10.40 10.40 10.40 10.40 0.00 0.00 10.30 10.40 300 3.12
MIPF  - - - - - - 21.10 - - -
MIT  - - - - - - 5.00 5.15 1 0.00
MJLF  12.50 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 12.40 12.50 2,100 26.25
MNIT  1.87 1.87 1.84 1.84 -0.01 -0.54 1.84 1.89 5,100 9.39
MNIT2  5.40 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00 5.35 5.75 4,000 21.60
MNRF  3.60 3.68 3.60 3.68 +0.04 +1.10 3.60 3.68 1,100 3.97
MONTRI  5.40 5.50 5.35 5.50 +0.25 +4.76 5.50 6.00 21,001 115.09
POPF  14.00 14.00 13.90 14.00 0.00 0.00 13.90 14.00 393,600 5,501.98
PPF  11.40 11.40 11.40 11.40 0.00 0.00 11.40 11.50 50,000 570.00
QHHR  8.80 8.80 8.75 8.75 -0.05 -0.57 8.75 8.80 4,100 35.93
QHOP  3.86 3.86 3.70 3.86 -0.02 -0.52 3.76 3.86 9,800 37.53
QHPF  11.90 11.90 11.80 11.90 0.00 0.00 11.80 11.90 328,800 3,911.15
SBPF  3.20 3.20 3.16 3.16 -0.12 -3.66 3.16 3.18 18,401 58.56
SHREIT  9.60 9.75 9.20 9.75 0.00 0.00 9.45 9.75 17,800 167.97
SIRIP  11.10 11.10 11.10 11.10 0.00 0.00 10.90 11.10 100 1.11
SPF  23.60 23.60 23.50 23.50 -0.10 -0.42 23.50 23.60 122,200 2,882.52
SRIPANWA  11.20 11.20 11.10 11.10 -0.20 -1.77 11.10 11.20 56,100 627.82
SSPF  10.10 10.10 10.00 10.00 -0.10 -0.99 9.95 10.00 26,600 266.71
SSTPF  6.55 6.60 6.30 6.55 -0.05 -0.76 6.50 6.55 115,400 731.10
SSTRT  6.60 6.60 6.45 6.60 0.00 0.00 6.45 6.60 95,500 616.40
TIF1  8.50 8.55 8.45 8.50 -0.05 -0.58 8.45 8.55 110,600 936.10
TLGF  18.70 18.70 18.40 18.50 0.00 0.00 18.40 18.50 842,700 15,592.69
TLHPF  11.20 11.20 11.20 11.20 0.00 0.00 11.00 11.20 100 1.12
TNPF <NP> 4.28 4.80 4.28 4.80 +0.50 +11.63 4.10 4.50 40,000 174.74
TPRIME  12.00 12.10 12.00 12.10 +0.10 +0.83 12.00 12.10 18,300 220.11
TREIT  11.00 11.10 11.00 11.00 -0.20 -1.79 11.00 11.10 799,179 8,865.93
TTLPF  - - - - - - 24.00 24.80 - -
TU-PF  - - - - - - 1.70 2.00 - -
URBNPF  - - - - - - 5.05 5.50 - -
WHABT  10.10 10.10 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.10 10.30 100 1.01
WHART  10.30 10.40 10.30 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 1,872,592 19,287.84

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  2.20 2.22 2.16 2.20 -0.02 -0.90 2.18 2.20 593,817 1,295.77
CK  24.00 24.20 23.90 23.90 -0.20 -0.83 23.90 24.00 1,800,908 43,176.76
CNT  2.46 2.46 2.42 2.42 0.00 0.00 2.42 2.44 32,703 79.78
EMC  0.21 0.21 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 5,370,602 1,078.38
ITD  3.10 3.10 3.06 3.06 -0.04 -1.29 3.06 3.08 4,972,230 15,256.43
NWR  0.76 0.77 0.75 0.75 -0.01 -1.32 0.75 0.76 3,075,433 2,317.01
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.20 1.21 1.18 1.19 -0.01 -0.83 1.19 1.20 2,824,802 3,370.19
PREB  12.30 12.30 12.10 12.20 -0.10 -0.81 12.10 12.20 423,214 5,166.04
PYLON  14.50 14.70 14.20 14.50 -0.20 -1.36 14.30 14.50 805,000 11,562.47
SEAFCO  9.00 9.10 8.95 9.00 0.00 0.00 8.95 9.00 1,965,014 17,678.27
SQ  3.64 3.68 3.60 3.60 -0.04 -1.10 3.60 3.62 5,749,301 20,875.59
SRICHA  16.70 16.80 16.60 16.70 -0.20 -1.18 16.60 16.80 86,700 1,448.21
STEC  18.50 18.60 17.70 17.80 -0.70 -3.78 17.70 17.80 21,060,419 379,045.55
STPI  4.68 4.70 4.58 4.60 -0.08 -1.71 4.60 4.62 1,477,220 6,821.22
SYNTEC  4.88 4.88 4.76 4.82 -0.06 -1.23 4.80 4.82 3,130,512 15,032.18
TPOLY  3.10 3.20 3.10 3.14 +0.04 +1.29 3.12 3.14 1,042,400 3,279.28
TRC  0.77 0.78 0.76 0.77 -0.01 -1.28 0.76 0.77 5,727,314 4,407.28
TTCL  7.15 7.15 7.05 7.05 -0.15 -2.08 7.05 7.15 1,195,100 8,476.92
UNIQ  12.90 12.90 12.70 12.90 0.00 0.00 12.80 12.90 1,996,606 25,601.92

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.60 8.65 8.55 8.60 0.00 0.00 8.55 8.60 33,601 289.71
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.08 1.08 1.07 1.07 0.00 0.00 1.07 1.08 8,810,501 9,471.71
BAFS  39.25 39.50 39.00 39.25 -0.25 -0.63 39.00 39.25 141,976 5,576.32
BANPU  19.30 19.40 19.00 19.10 -0.30 -1.55 19.10 19.20 29,104,376 557,373.59
BCP  36.00 37.00 36.00 36.50 +0.50 +1.39 36.50 36.75 2,793,147 101,808.89
BCPG  18.90 19.30 18.80 19.00 +0.10 +0.53 19.00 19.10 8,521,555 162,069.47
BGRIM  26.75 27.50 26.50 27.25 +0.25 +0.93 27.00 27.25 6,718,806 181,379.18
BPP  23.90 24.40 23.90 23.90 0.00 0.00 23.90 24.00 2,928,611 70,523.67
BRRGIF  10.40 10.50 10.40 10.50 +0.10 +0.96 10.40 10.50 31,344 327.08
CKP  3.88 3.90 3.82 3.84 -0.04 -1.03 3.84 3.86 9,863,010 38,068.33
DEMCO  5.00 5.05 5.00 5.05 +0.05 +1.00 5.00 5.05 241,200 1,208.77
EA  34.25 35.25 33.25 33.75 -1.00 -2.88 33.75 34.00 34,285,213 1,170,550.87
EARTH <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EASTW  11.50 11.70 11.50 11.50 0.00 0.00 11.50 11.60 754,801 8,737.60
EGATIF  10.80 10.90 10.80 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 748,000 8,152.70
EGCO  226.00 228.00 223.00 227.00 +1.00 +0.44 226.00 227.00 782,517 176,351.54
ESSO  17.70 17.80 17.40 17.60 -0.10 -0.56 17.50 17.60 7,468,758 131,224.19
GLOW  88.00 88.00 87.00 87.00 -1.00 -1.14 86.75 87.00 438,102 38,264.68
GPSC  74.00 74.75 73.50 73.75 -0.25 -0.34 73.75 74.00 2,486,008 184,134.49
GULF  65.00 65.75 64.50 65.00 -0.25 -0.38 65.00 65.25 4,239,347 275,844.04
GUNKUL <XD> 3.00 3.04 3.00 3.00 -0.02 -0.66 3.00 3.02 5,666,883 17,075.25
IEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  7.20 7.25 7.00 7.00 -0.25 -3.45 7.00 7.05 202,020,050 1,429,314.98
LANNA  14.40 14.40 14.10 14.30 -0.10 -0.69 14.30 14.40 118,000 1,679.84
MDX  4.40 4.44 4.40 4.40 -0.02 -0.45 4.40 4.44 123,201 543.55
PTG  18.20 18.40 18.10 18.10 -0.20 -1.09 18.10 18.20 1,819,455 33,111.15
PTT  57.50 57.75 56.75 57.50 -0.50 -0.86 57.25 57.50 157,869,530 9,046,016.53
PTTEP  137.00 137.50 132.50 134.00 -4.00 -2.90 133.50 134.00 18,346,057 2,475,533.27
RATCH  52.00 52.25 52.00 52.25 +0.25 +0.48 52.25 52.50 2,683,427 140,140.00
RPC  0.63 0.64 0.62 0.63 0.00 0.00 0.62 0.63 1,230,900 768.99
SCG  4.86 4.86 4.80 4.82 -0.04 -0.82 4.80 4.84 2,200 10.63
SCI  3.86 3.90 3.82 3.84 -0.04 -1.03 3.84 3.86 1,610,201 6,199.94
SCN  3.90 3.96 3.86 3.92 0.00 0.00 3.92 3.94 734,000 2,873.52
SGP  29.25 30.00 29.25 30.00 +0.50 +1.69 30.00 30.25 19,413,112 576,762.40
SKE  1.44 1.45 1.42 1.43 -0.03 -2.05 1.42 1.43 375,100 537.38
SOLAR  3.00 3.06 2.98 2.98 0.00 0.00 2.98 3.00 524,800 1,577.46
SPCG  21.50 21.50 21.30 21.40 -0.10 -0.47 21.40 21.50 196,900 4,221.43
SPRC  15.40 15.50 15.30 15.40 0.00 0.00 15.40 15.50 6,884,300 106,129.32
SUPER  1.13 1.15 1.13 1.14 +0.01 +0.88 1.13 1.14 152,146,612 173,226.92
SUSCO  3.50 3.54 3.50 3.50 0.00 0.00 3.50 3.52 373,100 1,308.52
TAE  2.20 2.26 2.20 2.22 0.00 0.00 2.20 2.22 145,800 325.61
TCC  0.41 0.41 0.38 0.39 -0.01 -2.50 0.38 0.39 1,708,800 663.06
TOP  92.00 92.50 89.50 90.50 -2.00 -2.16 90.25 90.50 6,390,596 578,685.56
TPIPP  6.40 6.50 6.40 6.45 0.00 0.00 6.45 6.50 8,578,128 55,296.18
TTW  12.30 12.30 12.20 12.20 0.00 0.00 12.20 12.30 1,381,500 16,977.98
WHAUP  6.25 6.30 6.20 6.30 +0.05 +0.80 6.25 6.30 2,767,130 17,376.95
WP  7.90 8.15 7.85 7.95 0.00 0.00 7.95 8.00 5,656,637 45,258.60

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  25.00 25.50 24.70 24.90 -0.35 -1.39 24.90 25.00 1,708,270 42,734.65
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  22.50 22.90 22.40 22.70 +0.10 +0.44 22.70 22.80 14,102,379 320,164.21
BIG  2.88 2.90 2.82 2.84 -0.02 -0.70 2.82 2.84 3,958,400 11,284.93
BJC  58.00 58.75 58.00 58.50 +0.25 +0.43 58.25 58.50 2,560,440 149,147.16
COL  27.25 27.75 27.25 27.75 +0.50 +1.83 27.50 27.75 28,405 782.66
COM7  18.80 19.20 18.60 18.90 -0.10 -0.53 18.90 19.00 8,961,021 169,691.86
CPALL  86.50 87.25 86.25 87.00 +0.50 +0.58 86.75 87.00 26,939,462 2,338,454.51
CSS  2.42 2.44 2.42 2.42 -0.02 -0.82 2.42 2.44 750,220 1,815.76
FN  3.94 3.98 3.90 3.90 -0.08 -2.01 3.90 3.92 200,501 786.38
FTE  2.94 2.96 2.90 2.92 -0.04 -1.35 2.92 2.94 1,458,300 4,258.59
GLOBAL  15.50 15.70 15.30 15.40 -0.30 -1.91 15.30 15.40 3,176,050 49,099.36
HMPRO  14.60 14.90 14.50 14.80 +0.10 +0.68 14.70 14.80 36,597,170 538,735.34
IT  4.44 4.50 4.44 4.44 -0.02 -0.45 4.44 4.46 274,101 1,221.29
KAMART  6.50 6.65 6.50 6.60 +0.10 +1.54 6.55 6.60 292,701 1,917.89
LOXLEY  2.40 2.44 2.38 2.40 -0.02 -0.83 2.38 2.40 1,448,962 3,491.29
MAKRO  48.25 48.75 47.50 48.50 0.00 0.00 48.50 48.75 3,955,545 190,296.17
MC  12.00 12.00 11.90 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 847,409 10,127.59
MEGA  40.50 41.50 40.50 41.00 +0.25 +0.61 41.00 41.25 2,017,336 82,778.28
MIDA  0.60 0.60 0.58 0.58 -0.01 -1.69 0.58 0.60 306,001 178.34
ROBINS  63.50 65.50 63.50 64.00 +0.25 +0.39 64.00 64.25 4,129,520 265,420.60
RSP  6.65 6.70 6.55 6.60 0.00 0.00 6.60 6.65 497,800 3,283.98
SINGER  9.25 9.25 9.15 9.15 -0.05 -0.54 9.10 9.20 107,600 988.76
SPC  54.00 54.75 54.00 54.00 0.00 0.00 53.00 54.00 9,200 497.80
SPI  72.50 73.00 72.25 72.25 -1.00 -1.37 71.50 72.50 13,500 981.82

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  21.20 21.20 21.20 21.20 0.00 0.00 21.00 21.20 100 2.12
BCH  17.60 18.10 17.50 17.90 +0.40 +2.29 17.80 17.90 20,437,851 364,967.38
BDMS  23.60 23.80 23.30 23.70 -0.10 -0.42 23.70 23.80 33,873,451 797,048.43
BH  214.00 220.00 214.00 220.00 +4.00 +1.85 219.00 220.00 1,706,625 372,128.04
CHG  1.97 2.02 1.97 1.99 +0.01 +0.51 1.99 2.00 24,924,727 49,701.16
CMR  3.28 3.32 3.28 3.32 -0.02 -0.60 3.32 3.34 175,801 582.89
EKH  5.65 5.65 5.60 5.60 0.00 0.00 5.60 5.65 221,901 1,250.56
KDH  91.50 92.00 91.50 92.00 +0.25 +0.27 91.50 92.00 1,000 91.75
LPH  6.95 6.95 6.90 6.90 -0.05 -0.72 6.90 6.95 148,301 1,024.24
M-CHAI  189.00 189.00 189.00 189.00 0.00 0.00 189.00 191.00 101 19.11
NEW  - - - - - - 47.00 64.00 - -
NTV  54.00 54.00 53.00 53.75 +0.25 +0.47 53.50 53.75 9,101 487.88
RAM  2,682.00 2,698.00 2,600.00 2,698.00 -52.00 -1.89 2,650.00 2,698.00 300 789.20
RJH  25.00 25.50 25.00 25.25 +0.25 +1.00 25.25 25.50 306,950 7,778.71
RPH  4.74 4.78 4.74 4.76 0.00 0.00 4.74 4.76 36,701 174.89
SKR  50.25 51.00 49.75 50.00 -0.25 -0.50 49.75 50.00 52,500 2,625.52
SVH  420.00 420.00 418.00 418.00 -2.00 -0.48 416.00 420.00 303 126.86
THG  35.25 35.75 35.00 35.00 -0.50 -1.41 35.00 35.50 1,168,501 41,315.56
VIBHA  2.50 2.52 2.50 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 929,510 2,326.95
VIH  8.45 8.45 8.40 8.45 0.00 0.00 8.40 8.45 41,526 349.48
WPH  2.80 2.80 2.78 2.80 0.00 0.00 2.78 2.80 103,401 289.45

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  5.90 5.90 5.65 5.65 -0.25 -4.24 5.65 5.70 183,301 1,055.28
AQUA  0.52 0.52 0.49 0.50 -0.02 -3.85 0.49 0.50 5,138,602 2,584.02
AS  1.75 1.80 1.75 1.76 0.00 0.00 1.76 1.77 1,134,400 2,000.31
BEC  11.60 11.70 11.10 11.10 -0.50 -4.31 11.10 11.20 20,645,714 235,636.37
EPCO  3.22 3.26 3.16 3.20 -0.02 -0.62 3.20 3.22 1,011,886 3,240.30
FE  - - - - - - 212.00 220.00 - -
GPI  3.02 3.04 3.02 3.04 0.00 0.00 3.02 3.04 180,300 548.08
GRAMMY  9.05 9.10 9.00 9.10 -0.05 -0.55 9.05 9.10 2,200 19.94
MACO  1.99 2.02 1.98 1.99 0.00 0.00 1.98 1.99 3,159,711 6,293.98
MAJOR  27.25 27.50 27.00 27.25 -0.25 -0.91 27.25 27.50 1,174,406 32,014.52
MATCH  1.81 1.86 1.81 1.85 +0.01 +0.54 1.84 1.85 45,901 84.37
MATI  7.60 7.60 7.30 7.30 -0.30 -3.95 7.30 7.45 74,460 550.63
MCOT  10.60 10.70 10.50 10.50 -0.30 -2.78 10.50 10.60 26,601 282.04
MONO  4.20 4.30 4.18 4.22 0.00 0.00 4.22 4.24 47,060,648 200,148.90
MPIC  1.57 1.65 1.57 1.65 0.00 0.00 1.59 1.65 9,211 14.64
NMG <SP> - - - - - - - - - -
PLANB  5.80 5.85 5.75 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 4,491,602 26,048.86
POST  2.74 2.96 2.74 2.84 -0.18 -5.96 2.82 2.96 1,500 4.20
PRAKIT  13.50 13.60 13.50 13.60 +0.10 +0.74 13.50 13.60 21,100 284.86
RS  28.00 28.25 27.75 28.00 -0.25 -0.88 28.00 28.25 7,099,000 199,248.28
SE-ED  3.38 3.40 3.38 3.40 +0.02 +0.59 3.40 3.44 12,324 41.89
SMM  0.88 0.91 0.88 0.88 0.00 0.00 0.88 0.89 163,800 145.77
SPORT  0.56 0.59 0.56 0.59 +0.02 +3.51 0.57 0.59 6,300 3.66
TBSP <XD> 15.90 15.90 15.90 15.90 0.00 0.00 15.60 16.10 2,000 31.80
TH  0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0.60 0.62 365,100 222.71
TKS  10.30 10.30 10.10 10.20 -0.10 -0.97 10.10 10.20 483,561 4,940.21
TRITN  0.32 0.33 0.32 0.33 +0.01 +3.12 0.32 0.33 10,623,700 3,435.54
VGI  7.75 7.80 7.70 7.70 0.00 0.00 7.70 7.75 7,060,642 54,673.01
WAVE  3.12 3.16 3.08 3.14 -0.04 -1.26 3.08 3.14 16,200 50.50
WORK  67.25 68.75 65.25 66.00 -1.25 -1.86 66.00 66.25 5,935,950 398,961.80

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  1.42 1.42 1.35 1.35 -0.08 -5.59 1.35 1.36 23,085,320 31,868.72
GENCO  0.87 0.88 0.86 0.87 +0.01 +1.16 0.87 0.88 1,536,102 1,331.02
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  71.50 72.00 70.75 70.75 +0.50 +0.71 70.75 71.25 1,200 85.45
CENTEL  51.00 52.00 50.50 50.75 -1.25 -2.40 50.75 51.00 3,471,846 177,468.94
CSR  - - - - - - 66.00 67.00 - -
DTC  10.80 10.80 10.50 10.60 -0.30 -2.75 10.50 10.60 141,800 1,508.05
ERW  8.20 8.35 8.05 8.15 -0.05 -0.61 8.15 8.20 4,934,301 40,503.99
GRAND  1.00 1.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.99 1.00 1,512,552 1,499.44
LRH  37.00 37.00 37.00 37.00 +0.25 +0.68 36.75 37.50 401 14.84
MANRIN  - - - - - - 35.25 38.00 - -
OHTL  800.00 800.00 798.00 798.00 -2.00 -0.25 794.00 800.00 200 159.70
ROH  40.75 41.00 40.75 41.00 +0.50 +1.23 39.75 41.00 41,251,436 1,443,807.29
SHANG  70.00 70.00 69.00 69.75 -0.25 -0.36 69.50 70.00 1,900 132.62

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  5.65 5.75 5.60 5.65 0.00 0.00 5.65 5.70 6,648,425 37,782.15
AOT  70.25 71.25 70.25 70.75 +0.25 +0.35 70.50 70.75 22,354,700 1,580,735.27
ASIMAR  3.00 3.00 2.96 3.00 +0.02 +0.67 2.96 3.00 303,802 903.19
B  0.88 0.88 0.85 0.85 -0.02 -2.30 0.85 0.86 1,615,545 1,388.42
BA  16.00 16.00 15.60 15.70 -0.30 -1.88 15.60 15.70 1,145,409 18,039.77
BEM  7.55 7.60 7.45 7.60 +0.05 +0.66 7.55 7.60 22,586,866 170,137.54
BTS  8.60 8.65 8.55 8.65 0.00 0.00 8.60 8.65 18,495,774 159,291.72
BTSGIF  12.00 12.10 12.00 12.00 -0.10 -0.83 12.00 12.10 1,404,501 16,931.80
III  7.05 7.15 6.95 7.05 -0.05 -0.70 7.00 7.05 833,444 5,842.00
JUTHA  2.20 2.20 2.14 2.14 -0.06 -2.73 2.12 2.18 2,501 5.36
JWD  8.75 8.75 8.65 8.65 -0.10 -1.14 8.65 8.70 683,600 5,948.80
KWC  295.00 295.00 295.00 295.00 -5.00 -1.67 295.00 299.00 200 59.00
NOK  3.02 3.02 2.98 3.00 -0.02 -0.66 2.98 3.00 709,640 2,125.88
NYT  6.00 6.05 5.95 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 1,680,600 10,078.19
PRM  9.05 9.05 8.90 8.95 -0.15 -1.65 8.90 8.95 792,200 7,114.46
PSL  12.70 12.70 12.40 12.60 0.00 0.00 12.50 12.60 2,935,407 36,785.16
RCL  7.55 7.90 7.55 7.90 +0.35 +4.64 7.70 7.90 1,328,900 10,254.68
THAI  16.40 17.20 16.40 16.60 +0.10 +0.61 16.60 16.70 11,972,425 201,375.50
TSTE  7.55 7.55 7.55 7.55 +0.10 +1.34 7.35 7.60 200 1.51
TTA  8.35 8.35 8.25 8.30 -0.05 -0.60 8.30 8.35 1,618,001 13,422.43
WICE  5.35 5.35 5.20 5.25 -0.15 -2.78 5.25 5.30 3,564,300 18,763.18

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.06 2.08 2.04 2.04 -0.04 -1.92 2.04 2.06 844,375 1,731.80
DELTA  72.50 73.50 72.00 73.50 +1.25 +1.73 73.00 73.50 597,061 43,412.30
EIC  0.07 0.08 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 2,804,501 195.99
HANA  35.75 35.75 35.25 35.50 -0.25 -0.70 35.50 35.75 3,921,849 139,154.81
KCE  74.00 75.00 72.50 73.25 -1.25 -1.68 73.25 73.50 2,803,350 205,818.10
METCO  199.50 200.00 199.50 200.00 +0.50 +0.25 199.50 200.00 9,901 1,978.78
SMT  2.94 2.94 2.86 2.86 -0.04 -1.38 2.86 2.88 1,129,600 3,262.01
SPPT  6.35 6.40 5.85 5.90 -0.50 -7.81 5.90 5.95 7,933,300 47,790.65
SVI  4.34 4.38 4.32 4.34 0.00 0.00 4.34 4.36 639,600 2,775.05
TEAM  1.40 1.42 1.38 1.39 -0.01 -0.71 1.39 1.40 3,544,100 4,969.42

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  207.00 209.00 206.00 207.00 -1.00 -0.48 206.00 207.00 3,524,968 730,121.85
AIT  27.00 27.25 27.00 27.25 0.00 0.00 27.00 27.25 357,001 9,661.65
ALT  4.00 4.04 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00 4.02 254,701 1,019.77
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  7.70 7.70 7.70 7.70 0.00 0.00 7.70 7.75 137,600 1,059.52
DIF  14.30 14.30 14.20 14.30 0.00 0.00 14.20 14.30 4,259,668 60,869.16
DTAC  49.50 50.00 49.25 49.50 0.00 0.00 49.25 49.50 6,485,574 320,992.98
FER  0.50 0.51 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 0.51 1,358,501 680.04
FORTH  6.60 6.60 6.45 6.60 0.00 0.00 6.50 6.60 78,002 510.17
HUMAN  12.20 12.40 11.90 11.90 -0.50 -4.03 11.90 12.00 5,569,927 67,419.08
ILINK  9.25 9.30 9.20 9.20 -0.05 -0.54 9.20 9.25 263,601 2,432.81
INET  4.06 4.08 4.02 4.02 -0.06 -1.47 4.02 4.06 1,813,902 7,330.79
INTUCH  56.75 57.25 56.75 57.00 +0.25 +0.44 56.75 57.00 3,391,880 193,354.63
JAS  5.90 5.95 5.85 5.85 -0.05 -0.85 5.85 5.90 16,898,720 99,165.79
JASIF  11.50 11.60 11.50 11.50 -0.10 -0.86 11.50 11.60 4,236,491 48,751.85
JMART  12.20 12.50 11.80 11.90 -0.40 -3.25 11.90 12.00 6,750,946 82,109.25
JTS  1.64 1.64 1.61 1.61 -0.02 -1.23 1.61 1.63 64,102 104.26
MFEC  4.60 4.64 4.60 4.60 0.00 0.00 4.60 4.64 81,201 375.06
MSC  5.90 5.90 5.85 5.90 0.00 0.00 5.85 5.90 85,300 500.22
PT  6.70 6.75 6.65 6.75 +0.10 +1.50 6.70 6.75 161,400 1,082.40
SAMART  8.20 8.35 7.95 8.15 -0.05 -0.61 8.15 8.20 1,221,806 9,953.20
SAMTEL  10.00 10.20 10.00 10.00 +0.15 +1.52 10.00 10.10 136,630 1,370.80
SDC  0.30 0.32 0.29 0.30 -0.01 -3.23 0.29 0.30 1,655,800 496.52
SIS  8.95 9.05 8.95 8.95 -0.05 -0.56 8.95 9.05 128,600 1,153.36
SVOA  1.79 1.81 1.76 1.78 -0.01 -0.56 1.78 1.79 1,681,900 2,999.05
SYMC  8.60 8.65 8.40 8.65 -0.10 -1.14 8.40 8.65 33,537 285.27
SYNEX  13.80 14.10 13.60 13.80 +0.30 +2.22 13.80 13.90 2,552,250 35,382.96
THCOM  8.95 9.20 8.95 9.10 +0.20 +2.25 9.05 9.10 5,956,183 54,042.72
TRUE  7.40 7.55 7.35 7.45 0.00 0.00 7.40 7.45 230,838,149 1,720,846.41
TWZ  0.13 0.14 0.12 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 3,875,100 503.16
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่