สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/02/2017 23:00:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,567.32 -4.72 -0.30 1,570.27 1,562.58 10,902,196 47,181.16
SET50 982.64 -4.41 -0.45 985.56 979.65 1,523,549 28,433.59
SET100 2,217.62 -8.97 -0.40 2,223.70 2,211.02 2,097,285 34,368.32
sSET 1,062.33 -0.03 -0.00 1,064.27 1,059.88 657,542 3,165.76
SETHD 1,210.86 +1.26 +0.10 1,214.43 1,205.23 554,827 12,484.58
mai 622.09 -1.58 -0.25 624.04 620.57 1,283,631 2,967.02
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 583 4,329,263
ไม่เปลี่ยนแปลง 427 2,681,223
ลดลง 787 4,633,819
สถานะตลาด Closed

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  202.00 202.00 202.00 202.00 +9.00 +4.66 194.00 202.00 200 40.40
EE  1.12 1.12 1.10 1.10 -0.01 -0.90 1.10 1.11 1,799,100 1,991.36
GFPT  14.70 15.00 14.60 14.80 +0.20 +1.37 14.70 14.80 2,405,001 35,552.16
LEE  3.20 3.22 3.18 3.20 -0.02 -0.62 3.18 3.20 1,282,200 4,093.99
STA  21.50 21.60 20.30 20.30 -1.50 -6.88 20.30 20.40 29,304,874 611,682.56
TLUXE  13.00 13.80 13.00 13.70 +0.40 +3.01 13.60 13.70 2,486,550 33,482.74
TRUBB  2.06 2.06 1.98 2.00 -0.06 -2.91 1.99 2.00 2,766,010 5,534.80
TWPC  10.10 10.10 9.85 9.95 -0.05 -0.50 9.90 9.95 3,228,719 32,072.30
UPOIC  6.90 7.45 6.90 7.30 +0.20 +2.82 7.00 7.30 110,200 780.82
UVAN  7.45 7.60 7.45 7.45 0.00 0.00 7.45 7.50 619,900 4,636.62
VPO  1.39 1.42 1.37 1.40 +0.01 +0.72 1.40 1.41 4,402,700 6,161.65

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  2.40 2.48 2.38 2.44 +0.04 +1.67 2.42 2.44 17,758,445 43,296.30
ASIAN  5.15 5.40 5.10 5.25 +0.10 +1.94 5.25 5.30 3,267,300 17,302.90
BR  6.90 6.90 6.70 6.70 -0.20 -2.90 6.70 6.75 2,432,138 16,575.77
BRR  14.40 14.70 14.20 14.40 0.00 0.00 14.40 14.50 2,564,539 37,119.94
CBG  69.75 69.75 66.50 67.25 -2.25 -3.24 67.25 67.50 14,711,951 995,147.84
CFRESH  7.80 7.85 7.75 7.75 -0.05 -0.64 7.75 7.85 26,600 206.75
CM  5.15 5.30 5.10 5.30 +0.15 +2.91 5.30 5.35 2,384,990 12,495.48
CPF  28.25 28.50 28.00 28.25 -0.25 -0.88 28.00 28.25 18,933,687 533,514.13
CPI  2.42 2.46 2.40 2.40 -0.02 -0.83 2.40 2.42 838,900 2,030.82
F&D  - - - - - - 19.90 20.80 - -
HTC  17.40 17.50 17.30 17.50 +0.10 +0.57 17.50 17.60 34,149 594.38
ICHI  10.50 10.60 10.30 10.40 -0.10 -0.95 10.30 10.40 1,829,400 19,131.90
KBS  8.60 8.75 8.60 8.75 +0.10 +1.16 8.65 8.75 277,200 2,400.66
KSL  6.55 6.60 6.45 6.60 +0.05 +0.76 6.55 6.60 4,270,349 28,000.00
KTIS  6.90 7.00 6.90 6.95 +0.05 +0.72 6.95 7.00 98,800 687.21
LST  7.35 7.45 7.30 7.30 0.00 0.00 7.25 7.30 1,497,900 11,020.66
M  59.25 59.25 58.50 58.75 -0.75 -1.26 58.75 59.00 310,400 18,237.82
MALEE  93.75 94.00 91.50 94.00 +0.25 +0.27 93.25 94.00 900,820 83,673.74
MINT  33.75 34.00 33.25 33.50 -0.50 -1.47 33.25 33.50 13,885,381 466,049.64
OISHI  128.50 129.50 128.00 129.50 -0.50 -0.38 129.00 129.50 17,705 2,273.60
PB  64.00 64.00 63.50 64.00 0.00 0.00 63.50 64.00 14,500 925.70
PM  10.60 10.70 10.40 10.50 -0.10 -0.94 10.40 10.50 1,261,923 13,209.05
PR  59.50 59.50 58.75 59.25 0.00 0.00 58.50 59.25 14,500 859.12
PRG  - - - - - - 12.10 12.90 - -
SAPPE  27.50 27.75 27.25 27.25 -0.25 -0.91 27.25 27.75 733,000 20,112.28
SAUCE  24.60 24.70 24.60 24.70 -0.10 -0.40 24.60 24.90 4,800 118.55
SFP  195.00 195.00 195.00 195.00 -2.50 -1.27 193.00 197.00 101 19.70
SNP  26.25 26.25 26.25 26.25 0.00 0.00 26.00 26.50 300 7.88
SORKON  60.25 60.25 60.25 60.25 -0.50 -0.82 60.25 61.00 1,500 90.38
SSC  - - - - - - 55.25 57.75 - -
SSF  11.30 11.40 11.30 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 13,800 156.14
SST  14.60 14.60 14.30 14.60 0.00 0.00 14.50 14.60 789,203 11,456.65
TC  3.26 3.30 3.26 3.30 +0.02 +0.61 3.26 3.30 42,200 137.73
TF  200.00 204.00 199.00 204.00 +2.00 +0.99 200.00 204.00 1,100 220.20
TFG  6.20 6.30 6.20 6.25 +0.05 +0.81 6.20 6.25 2,770,478 17,307.75
TIPCO  14.50 14.70 14.40 14.50 +0.20 +1.40 14.50 14.60 6,034,568 87,588.44
TKN  25.75 26.00 25.50 25.75 0.00 0.00 25.75 26.00 2,485,603 63,982.28
TU  19.60 19.80 19.60 19.70 0.00 0.00 19.70 19.80 15,320,656 301,912.83
TVO  41.00 41.25 39.50 39.75 -1.75 -4.22 39.75 40.00 2,110,571 84,463.24

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.26 0.26 0.24 0.25 -0.01 -3.85 0.25 0.26 62,299,800 15,422.13
AFC  8.75 8.90 8.60 8.90 +0.05 +0.56 8.65 8.90 3,010 26.34
BTNC  16.60 16.60 16.60 16.60 0.00 0.00 16.60 16.90 400 6.64
CPH  7.90 7.90 7.90 7.90 0.00 0.00 7.90 8.00 8,500 67.15
CPL  34.00 34.00 34.00 34.00 +0.25 +0.74 33.75 34.00 2,000 68.00
ICC  37.00 37.00 37.00 37.00 0.00 0.00 36.50 37.00 2,600 96.20
LTX  - - - - - - 60.50 62.00 - -
NC  - - - - - - 16.60 17.10 27 0.42
PAF  2.28 2.28 2.22 2.22 -0.06 -2.63 2.22 2.26 729,225 1,632.25
PG  8.10 8.10 8.00 8.10 0.00 0.00 8.00 8.15 4,400 35.22
PRANDA  4.48 4.48 4.46 4.46 -0.02 -0.45 4.44 4.50 69,100 309.07
SABINA  23.10 23.20 23.10 23.20 +0.10 +0.43 23.00 23.10 10,500 242.58
SAWANG  14.20 14.40 14.10 14.40 -0.40 -2.70 14.10 14.50 1,100 15.57
SUC  41.25 41.75 41.00 41.50 +0.25 +0.61 41.25 41.50 36,701 1,519.52
TNL  - - - - - - 23.00 23.70 - -
TPCORP  18.50 18.80 18.50 18.70 +0.20 +1.08 18.70 18.80 7,600 141.36
TR  47.75 47.75 47.00 47.00 0.00 0.00 47.00 47.75 35,310 1,665.43
TTI  - - - - - - 26.00 28.00 - -
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 108.00 116.00 - -
UPF  76.00 76.75 74.00 75.00 +3.00 +4.17 74.00 75.00 6,810 514.52
UT  - - - - - - 13.00 13.40 - -
WACOAL  49.25 49.25 49.25 49.25 0.00 0.00 48.25 50.00 121 5.65

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.62 0.63 0.61 0.62 0.00 0.00 0.61 0.62 1,404,400 870.90
AJD  1.66 1.67 1.64 1.66 0.00 0.00 1.66 1.67 14,946,773 24,784.05
DTCI  - - - - - - 29.00 30.00 - -
FANCY  2.44 2.46 2.36 2.38 -0.08 -3.25 2.38 2.40 440,800 1,051.01
KYE  490.00 492.00 486.00 488.00 +4.00 +0.83 488.00 492.00 3,201 1,567.68
L&E  3.36 3.46 3.36 3.38 +0.08 +2.42 3.38 3.42 1,063,612 3,620.51
MODERN  5.90 5.95 5.90 5.90 0.00 0.00 5.90 5.95 263,100 1,553.13
OGC  43.50 43.50 43.00 43.00 0.00 0.00 43.00 43.50 400 17.25
ROCK  18.00 18.70 18.00 18.10 -0.40 -2.16 18.20 18.60 2,800 52.21
SIAM  2.80 2.80 2.76 2.76 -0.04 -1.43 2.76 2.78 402,900 1,116.16
TSR  4.80 4.80 4.70 4.70 -0.10 -2.08 4.70 4.78 706,631 3,352.81

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DSGT  4.98 4.98 4.92 4.92 -0.06 -1.20 4.92 4.98 660 3.26
JCT  - - - - - - 86.00 91.00 13 1.16
OCC  16.20 16.40 16.00 16.00 -0.40 -2.44 15.90 16.60 2,700 43.33
S & J  21.50 21.50 21.20 21.20 +0.60 +2.91 21.20 21.30 2,000 42.70
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  30.00 30.25 29.50 30.00 0.00 0.00 30.00 30.25 980,100 29,454.52
TOG  9.35 9.70 9.35 9.50 +0.25 +2.70 9.35 9.50 125,400 1,186.46

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  38.50 38.75 38.25 38.75 0.00 0.00 38.50 38.75 210,315 8,108.83
BBL  176.50 177.00 174.00 176.50 -0.50 -0.28 176.00 176.50 3,737,591 656,617.00
CIMBT  1.38 1.38 1.36 1.36 -0.01 -0.73 1.36 1.37 2,406,120 3,283.77
KBANK  192.00 193.00 190.00 190.50 -2.50 -1.30 190.50 191.00 7,756,913 1,481,358.07
KKP  63.75 67.75 63.50 66.50 +2.75 +4.31 66.50 66.75 15,745,154 1,039,535.01
KTB  19.80 19.90 19.40 19.60 -0.30 -1.51 19.50 19.60 52,262,666 1,027,384.06
LHBANK  1.79 1.79 1.77 1.77 -0.01 -0.56 1.77 1.78 7,200,101 12,768.56
SCB  153.00 153.00 151.00 151.00 -1.50 -0.98 151.00 151.50 5,876,754 890,800.09
TCAP  48.25 48.25 47.75 47.75 -0.50 -1.04 47.75 48.00 4,613,772 221,392.24
TISCO  67.25 68.75 66.75 67.50 +0.50 +0.75 67.00 67.50 8,091,416 548,481.07
TMB  2.52 2.52 2.38 2.38 -0.12 -4.80 2.38 2.40 213,000,295 516,588.65

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.60 0.62 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 993,100 603.48
AEONTS  100.00 100.50 100.00 100.00 -1.50 -1.48 100.00 100.50 262,206 26,233.25
AMANAH  1.76 1.87 1.69 1.81 +0.02 +1.12 1.80 1.81 7,654,602 13,887.77
ASK  23.30 23.30 22.90 23.20 -0.10 -0.43 23.10 23.20 1,344,700 30,940.05
ASP  3.74 3.76 3.70 3.72 +0.02 +0.54 3.72 3.74 15,281,600 56,885.99
BFIT  12.30 14.00 12.30 13.80 +1.50 +12.20 13.80 13.90 4,924,017 65,589.81
CGH  1.54 1.54 1.51 1.53 -0.01 -0.65 1.52 1.53 1,125,100 1,716.98
CNS  2.56 2.58 2.56 2.56 0.00 0.00 2.56 2.58 403,300 1,032.74
ECL  2.02 2.04 1.84 1.87 -0.13 -6.50 1.87 1.90 18,182,906 34,802.23
FNS  4.98 5.00 4.88 4.98 +0.04 +0.81 4.92 4.98 1,022,711 5,065.84
FSS  3.26 3.26 3.22 3.24 0.00 0.00 3.24 3.26 1,755,775 5,677.84
GBX  0.85 0.86 0.84 0.85 0.00 0.00 0.85 0.86 3,148,411 2,676.10
GL  58.25 60.00 57.75 58.50 +0.25 +0.43 58.50 59.00 2,932,705 172,865.16
IFS  3.28 3.46 3.28 3.44 +0.18 +5.52 3.42 3.44 9,753,301 33,027.66
JMT  23.90 24.50 23.50 24.40 +0.60 +2.52 24.30 24.40 1,949,481 47,094.22
KCAR  13.80 13.90 13.60 13.60 -0.20 -1.45 13.60 13.80 91,200 1,255.13
KGI  4.30 4.32 4.22 4.24 -0.06 -1.40 4.24 4.26 50,275,613 213,821.11
KTC  131.50 132.50 131.50 132.50 -0.50 -0.38 132.00 132.50 721,237 95,297.72
MBKET  23.20 23.30 23.10 23.30 +0.10 +0.43 23.10 23.30 207,204 4,800.90
MFC  22.20 22.20 22.20 22.20 0.00 0.00 22.10 22.20 6,300 139.86
ML  1.97 1.99 1.96 1.98 0.00 0.00 1.97 1.98 3,399,210 6,711.24
MTLS  30.25 30.50 29.25 29.50 -0.75 -2.48 29.50 29.75 17,252,037 513,634.44
PE  0.84 0.85 0.83 0.85 +0.01 +1.19 0.84 0.85 926,701 776.98
PL  4.24 4.28 4.20 4.24 -0.02 -0.47 4.22 4.24 2,842,202 12,040.52
S11  8.75 8.90 8.75 8.85 +0.10 +1.14 8.80 8.85 850,903 7,498.54
SAWAD  42.75 44.25 42.75 43.75 +1.25 +2.94 43.50 43.75 14,084,212 616,325.31
THANI  5.40 5.45 5.40 5.40 0.00 0.00 5.40 5.45 777,120 4,196.54
TK  11.70 11.90 11.70 11.90 +0.20 +1.71 11.80 11.90 270,400 3,169.83
TNITY  7.40 7.45 7.35 7.35 +0.05 +0.68 7.35 7.40 635,900 4,704.86
UOBKH  3.96 4.02 3.94 4.02 +0.02 +0.50 3.96 4.02 264,300 1,046.59
ZMICO  1.44 1.45 1.43 1.43 -0.01 -0.69 1.43 1.44 2,032,015 2,924.14

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  33.25 33.25 33.00 33.25 0.00 0.00 33.00 33.25 153,300 5,069.72
BKI  353.00 353.00 351.00 351.00 +1.00 +0.29 350.00 352.00 4,700 1,652.70
BLA  52.25 52.75 51.25 51.50 -0.75 -1.44 51.50 51.75 4,194,116 218,580.22
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  35.25 35.75 35.25 35.75 +0.75 +2.14 34.00 35.75 400 14.20
INSURE  - - - - - - 38.25 50.00 - -
MTI  138.00 138.00 134.00 136.50 -2.50 -1.80 135.00 137.00 17,500 2,369.10
NKI  53.00 53.00 53.00 53.00 +1.00 +1.92 52.00 53.00 1,000 53.00
NSI  85.75 86.00 85.75 86.00 0.00 0.00 85.00 85.75 3,000 257.80
SMK  49.25 49.25 47.25 48.25 -1.25 -2.53 48.00 48.50 27,500 1,318.75
THRE  2.08 2.08 2.04 2.06 -0.02 -0.96 2.06 2.08 3,907,310 8,028.19
THREL  9.35 9.40 9.25 9.30 -0.05 -0.53 9.30 9.35 1,936,610 18,016.76
TIC  23.90 24.50 23.00 24.50 +0.70 +2.94 23.60 24.70 166,334 3,883.21
TIP  51.00 51.00 47.75 48.00 -2.75 -5.42 48.00 48.25 4,239,057 206,182.47
TSI  0.50 0.51 0.50 0.50 -0.01 -1.96 0.50 0.51 837,300 420.07
TVI  4.14 4.14 4.12 4.12 -0.02 -0.48 4.12 4.14 133,000 548.58

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  15.90 15.90 15.60 15.70 -0.10 -0.63 15.70 15.80 211,100 3,327.81
APCS  7.85 7.85 7.35 7.40 -0.50 -6.33 7.35 7.40 1,859,405 14,059.27
BAT-3K  153.50 153.50 147.50 148.50 -3.00 -1.98 148.50 150.50 23,202 3,471.20
CWT  3.22 3.30 3.18 3.28 +0.08 +2.50 3.26 3.28 2,554,900 8,268.73
EASON  4.34 4.40 4.30 4.36 +0.04 +0.93 4.34 4.36 3,105,410 13,548.86
GYT  - - - - - - 434.00 444.00 - -
HFT  4.80 4.86 4.80 4.84 +0.04 +0.83 4.84 4.86 1,155,540 5,578.79
IHL  6.35 6.40 6.35 6.40 +0.05 +0.79 6.30 6.35 240,800 1,538.09
IRC  23.90 24.20 23.90 24.20 +0.20 +0.83 24.10 24.20 74,500 1,793.30
PCSGH  4.94 4.98 4.94 4.94 -0.06 -1.20 4.94 4.96 99,800 493.49
SAT  15.90 16.10 15.70 15.80 -0.20 -1.25 15.80 16.10 482,582 7,651.48
SPG <XD> 19.00 19.10 18.80 19.00 -0.60 -3.06 18.80 19.10 11,200 213.23
STANLY  208.00 209.00 208.00 208.00 0.00 0.00 208.00 209.00 6,201 1,290.31
TKT  2.04 2.04 2.00 2.02 -0.02 -0.98 2.02 2.04 135,100 271.48
TNPC  1.80 1.82 1.77 1.77 -0.03 -1.67 1.77 1.78 312,138 558.74
TRU  4.20 4.22 4.14 4.20 -0.02 -0.47 4.18 4.20 117,400 491.69
TSC  10.50 10.60 10.50 10.60 0.00 0.00 10.60 10.70 4,100 43.26
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  2.98 2.98 2.90 2.92 -0.08 -2.67 2.92 2.94 2,716,260 7,978.81
ASEFA  8.25 8.35 8.15 8.20 -0.10 -1.20 8.20 8.25 8,528,303 70,407.43
CRANE  2.60 2.60 2.54 2.54 -0.04 -1.55 2.54 2.58 994,022 2,549.73
CTW  11.30 11.50 11.30 11.50 +0.10 +0.88 11.40 11.50 56,700 645.10
FMT  - - - - - - 35.00 40.00 - -
KKC  2.70 2.76 2.64 2.68 -0.02 -0.74 2.66 2.68 4,623,960 12,427.35
PK  3.68 3.74 3.62 3.68 0.00 0.00 3.68 3.72 74,305 273.45
SNC  15.90 15.90 15.60 15.80 0.00 0.00 15.70 15.80 1,536,801 24,202.72
TCJ  9.10 9.15 9.00 9.00 +0.05 +0.56 8.95 9.00 9,400 85.00
VARO  - - - - - - 6.65 7.00 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  7.55 7.70 7.50 7.55 +0.05 +0.67 7.55 7.60 2,588,800 19,673.80

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  5.80 5.95 5.70 5.90 0.00 0.00 5.85 5.90 150,800 883.82
GIFT  5.55 6.10 5.50 6.10 +0.65 +11.93 6.10 6.15 21,334,871 110,879.35
IVL  35.75 35.75 35.00 35.25 -0.50 -1.40 35.25 35.50 26,916,170 952,203.73
PATO  12.80 12.90 12.80 12.90 +0.10 +0.78 12.80 12.90 8,900 114.35
PMTA  22.40 23.00 22.40 22.40 -0.10 -0.44 22.30 22.70 11,615 261.01
PTTGC  71.75 74.00 71.25 73.75 +2.25 +3.15 73.25 73.75 27,801,726 2,025,947.34
SUTHA  6.15 6.15 6.05 6.10 -0.05 -0.81 6.05 6.10 87,400 534.10
TCB  34.00 34.00 32.75 32.75 -1.25 -3.68 32.75 33.25 40,900 1,363.22
TCCC  41.75 42.50 41.00 42.25 +0.75 +1.81 42.25 42.50 71,403 3,001.25
TPA  8.70 8.70 8.40 8.40 -0.15 -1.75 8.40 8.50 52,641 444.99
UP  25.25 28.50 25.00 26.00 -1.75 -6.31 26.00 27.75 158,701 5,539.38
VNT  18.80 18.80 17.60 17.70 -0.70 -3.80 17.60 17.70 4,240,710 77,018.89
WG  147.00 149.50 146.00 149.50 -5.00 -3.24 147.00 149.50 4,500 658.60
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  13.00 13.20 13.00 13.10 +0.10 +0.77 13.00 13.10 318,900 4,172.50
ALUCON  300.00 305.00 300.00 300.00 0.00 0.00 300.00 305.00 303 91.42
CSC  61.50 62.00 61.50 61.75 +0.25 +0.41 61.50 61.75 20,300 1,251.78
NEP  0.35 0.36 0.35 0.35 0.00 0.00 0.35 0.36 1,145,600 402.38
NPP  1.08 1.09 1.08 1.08 0.00 0.00 1.08 1.09 931,300 1,006.82
PTL  14.30 14.70 14.10 14.40 +0.20 +1.41 14.40 14.50 13,396,340 193,147.44
SITHAI  2.02 2.04 2.00 2.00 -0.02 -0.99 2.00 2.02 2,056,070 4,142.72
SLP  2.26 2.26 2.20 2.22 0.00 0.00 2.20 2.22 2,331,600 5,169.18
SMPC  16.30 16.60 16.30 16.40 +0.10 +0.61 16.40 16.50 232,091 3,813.61
SPACK  2.44 2.44 2.40 2.40 -0.02 -0.83 2.40 2.44 215,300 517.86
TCOAT  38.00 38.00 38.00 38.00 0.00 0.00 37.50 39.75 110 4.18
TFI  1.04 1.06 1.04 1.04 0.00 0.00 1.04 1.05 839,500 877.84
THIP  466.00 470.00 464.00 466.00 0.00 0.00 466.00 468.00 3,200 1,490.60
TMD  22.80 23.10 22.80 23.10 0.00 0.00 22.80 23.10 1,200 27.39
TOPP  - - - - - - 173.00 181.50 - -
TPBI  14.80 14.80 14.50 14.60 -0.20 -1.35 14.60 14.70 280,720 4,099.31
TPP  - - - - - - 23.10 25.50 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  5.10 5.45 5.05 5.40 +0.40 +8.00 5.40 5.45 30,096,301 157,807.41
BSBM  1.74 1.79 1.73 1.79 +0.04 +2.29 1.79 1.80 34,162,500 60,344.66
CEN  1.93 1.93 1.90 1.90 -0.04 -2.06 1.90 1.92 143,800 275.18
CITY  3.22 3.30 3.20 3.26 +0.04 +1.24 3.26 3.28 317,309 1,030.66
CSP  2.38 2.54 2.38 2.50 +0.12 +5.04 2.50 2.52 6,987,700 17,415.28
GJS  0.35 0.35 0.34 0.34 -0.01 -2.86 0.34 0.35 10,266,125 3,504.78
GSTEL  0.34 0.34 0.33 0.34 0.00 0.00 0.33 0.34 1,953,100 663.50
INOX  2.82 3.00 2.72 2.72 -0.08 -2.86 2.72 2.74 76,420,121 218,467.82
LHK  4.18 4.18 4.10 4.10 -0.06 -1.44 4.10 4.12 648,700 2,681.92
MAX  0.07 0.08 0.06 0.06 -0.01 -14.29 0.06 0.07 97,455,600 6,800.65
MCS  16.50 16.90 16.40 16.80 +0.40 +2.44 16.70 16.80 4,341,351 72,607.80
MILL  1.60 1.64 1.60 1.64 +0.05 +3.14 1.63 1.64 17,540,800 28,505.16
PAP  8.45 8.55 7.85 8.15 +0.65 +8.67 8.15 8.20 28,157,874 229,929.44
PERM  5.20 5.50 5.20 5.45 +0.30 +5.83 5.40 5.45 54,464,180 292,777.07
RICH  0.19 0.20 0.19 0.19 -0.01 -5.00 0.19 0.20 2,221,800 422.63
SAM  1.60 1.67 1.60 1.62 +0.03 +1.89 1.62 1.63 27,067,800 44,382.53
SMIT  4.38 4.38 4.30 4.38 +0.02 +0.46 4.38 4.40 176,405 767.04
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  40.25 40.75 40.00 40.25 +0.25 +0.62 40.00 40.50 140,700 5,668.98
TGPRO  0.20 0.21 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.21 36,585,990 7,317.57
THE  10.00 10.20 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.10 10.20 1,856,800 18,777.58
TIW  - - - - - - 151.00 168.00 1 0.16
TMT  18.70 18.90 18.60 18.80 +0.10 +0.53 18.70 18.80 2,415,351 45,255.00
TSTH  1.09 1.16 1.09 1.16 +0.06 +5.45 1.15 1.16 22,853,900 25,943.37
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  5.25 5.30 5.20 5.20 -0.05 -0.95 5.20 5.25 231,300 1,217.11
TYCN  3.90 4.04 3.88 3.92 0.00 0.00 3.92 3.94 1,945,600 7,705.57

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.72 0.73 0.71 0.72 0.00 0.00 0.71 0.72 968,766 697.09
DCC  4.52 4.52 4.46 4.48 -0.04 -0.88 4.48 4.50 1,038,409 4,651.94
DCON  0.62 0.62 0.60 0.61 0.00 0.00 0.60 0.61 15,011,969 9,042.64
DRT  6.35 6.40 6.20 6.25 -0.10 -1.57 6.20 6.25 1,586,302 9,973.55
EPG  12.80 13.20 12.80 13.10 +0.30 +2.34 13.00 13.10 6,945,776 90,509.73
GEL  0.53 0.53 0.52 0.52 -0.01 -1.89 0.52 0.53 6,464,400 3,404.38
PPP  6.10 6.30 6.05 6.20 +0.15 +2.48 6.20 6.25 3,871,800 23,993.09
Q-CON  5.60 5.95 5.60 5.70 -0.05 -0.87 5.70 5.85 30,900 176.91
RCI  3.38 3.40 3.32 3.40 +0.08 +2.41 3.34 3.40 11,708,601 39,436.35
SCC  518.00 520.00 516.00 520.00 +4.00 +0.78 518.00 520.00 1,934,406 1,002,885.72
SCCC  271.00 272.00 270.00 271.00 -1.00 -0.37 270.00 271.00 119,653 32,445.04
SCP  9.20 9.30 9.15 9.20 -0.05 -0.54 9.20 9.25 90,500 833.90
TASCO  26.00 26.50 25.75 26.50 +0.50 +1.92 26.25 26.50 36,193,596 944,928.32
TCMC  3.80 3.88 3.78 3.82 +0.06 +1.60 3.82 3.86 4,806,800 18,479.35
TGCI  2.70 2.70 2.60 2.62 -0.10 -3.68 2.62 2.64 2,423,500 6,415.57
TPIPL  2.42 2.46 2.40 2.44 +0.04 +1.67 2.42 2.44 87,111,410 211,649.40
UMI  3.84 3.86 3.74 3.74 -0.08 -2.09 3.74 3.76 4,912,903 18,656.07
VNG  14.80 14.90 14.70 14.80 0.00 0.00 14.80 14.90 855,200 12,658.47
WIIK  5.00 5.05 4.72 5.00 -0.25 -4.76 4.98 5.00 28,364,700 139,864.30

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.50 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 6.45 6.50 64,644 420.12
AMATA  15.90 16.10 15.70 16.00 +0.20 +1.27 15.90 16.00 8,672,774 138,212.70
AMATAV  6.95 7.00 6.90 7.00 0.00 0.00 7.00 7.05 1,254,202 8,766.63
ANAN  4.98 5.15 4.98 5.10 +0.10 +2.00 5.05 5.10 13,389,510 67,723.73
AP  7.40 7.45 7.30 7.45 +0.10 +1.36 7.40 7.45 4,470,865 32,975.84
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.84 1.85 1.82 1.84 0.00 0.00 1.83 1.84 46,697,808 85,557.34
BROCK  2.50 2.50 2.46 2.46 -0.02 -0.81 2.46 2.48 124,100 307.08
CGD  1.04 1.04 1.02 1.02 -0.01 -0.97 1.02 1.03 1,155,733 1,187.32
CI  2.04 2.04 2.00 2.02 -0.02 -0.98 2.02 2.04 600,200 1,212.42
CPN  54.50 56.00 54.00 55.75 +1.75 +3.24 55.75 56.00 6,724,250 371,908.17
ESTAR  0.72 0.72 0.71 0.71 -0.01 -1.39 0.71 0.72 1,645,364 1,172.72
EVER  0.76 0.77 0.75 0.75 0.00 0.00 0.75 0.76 4,316,000 3,270.41
GLAND  2.84 2.84 2.76 2.84 0.00 0.00 2.82 2.84 4,817,943 13,523.18
GOLD  7.75 7.75 7.60 7.65 0.00 0.00 7.65 7.70 2,330,100 17,855.26
J  2.48 2.52 2.48 2.50 0.00 0.00 2.50 2.52 324,500 811.43
KC <SP, NP> - - - - - - - - - -
KWG  2.68 2.68 2.42 2.46 -0.22 -8.21 2.46 2.48 2,020,200 5,143.59
LALIN  4.86 4.86 4.74 4.78 0.00 0.00 4.76 4.78 154,503 736.15
LH  9.60 9.65 9.50 9.60 0.00 0.00 9.55 9.60 18,391,778 176,203.41
LPN <XD> 11.50 11.80 11.40 11.70 +0.10 +0.86 11.70 11.80 7,185,450 83,486.62
MBK  14.80 15.00 14.80 14.90 0.00 0.00 14.90 15.00 736,501 10,994.39
MJD  3.66 3.68 3.62 3.68 0.00 0.00 3.66 3.68 69,000 252.22
MK  4.02 4.04 4.00 4.00 -0.02 -0.50 4.00 4.02 1,099,300 4,413.26
NCH  1.23 1.24 1.23 1.24 -0.03 -2.36 1.24 1.25 733,420 904.72
NNCL  1.27 1.29 1.27 1.28 0.00 0.00 1.28 1.29 4,674,700 5,963.11
NOBLE  17.40 17.40 17.10 17.40 0.00 0.00 17.10 17.40 157,600 2,702.64
NUSA  0.45 0.45 0.43 0.43 -0.01 -2.27 0.43 0.44 1,755,101 758.90
ORI  10.90 11.30 10.80 11.10 +0.10 +0.91 11.10 11.20 582,032 6,433.08
PACE  3.70 3.78 3.68 3.68 -0.04 -1.08 3.66 3.68 6,384,476 23,673.37
PF  0.93 0.94 0.92 0.93 0.00 0.00 0.93 0.94 5,748,000 5,343.49
PLAT  7.10 7.10 7.05 7.10 0.00 0.00 7.05 7.10 289,201 2,050.83
POLAR  0.17 0.17 0.16 0.17 +0.01 +6.25 0.16 0.17 983,640 164.65
PRECHA  2.12 2.12 2.00 2.00 -0.08 -3.85 2.00 2.04 868,400 1,768.04
PRIN  1.59 1.59 1.56 1.56 -0.02 -1.27 1.56 1.57 4,299,501 6,747.92
PRINC  3.48 3.56 3.46 3.52 +0.04 +1.15 3.50 3.52 765,900 2,690.31
PSH  22.30 22.30 22.00 22.10 -0.30 -1.34 22.10 22.20 6,041,255 133,600.58
QH  2.62 2.66 2.60 2.60 0.00 0.00 2.60 2.62 48,787,505 128,371.51
RICHY  1.53 1.57 1.53 1.55 -0.03 -1.90 1.55 1.57 367,800 569.62
RML  1.36 1.37 1.34 1.35 -0.01 -0.74 1.34 1.35 7,529,990 10,140.85
ROJNA  4.86 4.88 4.82 4.88 -0.02 -0.41 4.82 4.88 494,700 2,400.07
S  4.50 4.50 4.42 4.46 0.00 0.00 4.46 4.48 3,491,773 15,594.66
SAMCO  3.50 3.58 3.48 3.48 0.00 0.00 3.48 3.52 114,001 397.61
SC  3.74 3.78 3.66 3.68 -0.10 -2.65 3.68 3.70 14,919,028 55,485.53
SENA  3.94 3.94 3.90 3.92 -0.02 -0.51 3.92 3.94 2,438,249 9,542.29
SF  6.45 6.55 6.45 6.55 +0.10 +1.55 6.50 6.55 1,330,705 8,654.48
SIRI  1.98 1.98 1.95 1.97 -0.01 -0.51 1.97 1.98 40,213,486 79,107.53
SPALI  24.40 24.90 24.30 24.60 +0.20 +0.82 24.60 24.70 9,777,367 240,856.73
TFD  2.10 2.10 2.08 2.08 0.00 0.00 2.08 2.10 470,265 978.35
TICON  15.20 15.60 15.10 15.60 +0.20 +1.30 15.50 15.60 783,001 12,065.24
U  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 106,059,306 3,178.99
UV  8.95 8.95 8.70 8.80 -0.15 -1.68 8.75 8.80 5,182,800 45,703.84
WHA  3.12 3.16 3.10 3.12 +0.06 +1.96 3.12 3.14 558,471,917 1,596,622.27
WIN  0.60 0.60 0.59 0.60 +0.01 +1.69 0.59 0.60 421,300 252.03

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR  - - - - - - 11.10 11.20 - -
BKKCP  10.20 10.20 10.20 10.20 0.00 0.00 10.10 10.20 90,000 918.00
CPNCG  14.30 14.40 14.30 14.40 +0.10 +0.70 14.30 14.40 396,300 5,670.26
CPNRF  19.40 19.60 19.40 19.40 -0.20 -1.02 19.40 19.60 874,100 17,020.70
CPTGF <XA> 14.90 14.90 14.90 14.90 0.00 0.00 14.90 15.00 385,300 5,740.97
CRYSTAL  11.20 11.20 11.20 11.20 0.00 0.00 11.10 11.20 190,300 2,131.36
CTARAF  4.62 4.64 4.62 4.64 0.00 0.00 4.62 4.64 24,900 115.05
DTCPF <XN> 8.00 8.10 7.95 8.00 0.00 0.00 7.95 8.00 48,300 386.40
ERWPF  8.00 8.00 7.95 8.00 0.00 0.00 7.95 8.00 46,600 372.04
FUTUREPF <XD> 23.30 23.50 23.30 23.30 -0.30 -1.27 23.20 23.30 53,400 1,244.24
GOLDPF  7.15 7.20 7.15 7.20 0.00 0.00 7.10 7.20 200 1.44
GVREIT <XD> 14.70 14.70 14.50 14.60 -0.10 -0.68 14.50 14.60 77,600 1,126.07
HPF  7.75 7.75 7.70 7.75 0.00 0.00 7.70 7.75 66,000 511.26
HREIT  9.90 9.95 9.90 9.95 0.00 0.00 9.85 9.95 149,500 1,480.21
IMPACT  15.20 15.40 15.10 15.20 0.00 0.00 15.20 15.30 1,204,400 18,310.77
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  9.70 9.70 9.70 9.70 0.00 0.00 9.70 9.75 428,300 4,154.51
LHHOTEL  13.90 13.90 13.70 13.90 +0.10 +0.72 13.70 13.90 463,900 6,401.99
LHPF  9.20 9.20 9.15 9.20 +0.05 +0.55 9.15 9.20 25,900 237.09
LHSC  14.00 14.00 14.00 14.00 -0.10 -0.71 14.00 14.10 490,200 6,862.80
LUXF  7.10 7.10 7.10 7.10 +0.05 +0.71 7.10 7.15 6,600 46.86
M-II  - - - - - - 9.00 9.15 - -
M-PAT  10.00 10.00 9.95 9.95 0.00 0.00 9.95 10.00 19,000 189.56
M-STOR  - - - - - - 10.40 10.50 - -
MIPF  - - - - - - 20.20 - - -
MIT  8.70 8.70 8.70 8.70 -0.55 -5.95 8.20 8.95 100 0.87
MJLF  - - - - - - 15.00 15.20 - -
MNIT  - - - - - - 2.04 2.14 - -
MNIT2  6.05 6.05 6.05 6.05 +0.25 +4.31 5.75 6.05 200 1.21
MNRF  3.82 3.86 3.82 3.86 +0.02 +0.52 3.84 3.88 35,000 134.39
MONTRI  6.15 6.15 6.15 6.15 +0.05 +0.82 6.15 6.75 7,200 44.28
POPF  15.50 15.70 15.50 15.50 0.00 0.00 15.50 15.70 554,731 8,646.90
PPF  11.60 11.60 11.60 11.60 0.00 0.00 11.50 11.60 83,000 962.80
QHHR  10.20 10.20 10.20 10.20 0.00 0.00 10.10 10.30 700 7.14
QHOP  5.40 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00 5.35 5.40 20,706 111.81
QHPF  11.50 11.50 11.40 11.40 -0.10 -0.87 11.40 11.50 751,700 8,644.54
SBPF  - - - - - - 5.85 6.00 - -
SIRIP  10.40 10.40 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 12,400 128.96
SPF <XD> 24.10 24.10 24.00 24.10 0.00 0.00 24.00 24.10 481,800 11,581.78
SRIPANWA  10.80 10.80 10.70 10.70 0.00 0.00 10.70 10.80 59,700 639.05
SSPF  - - - - - - 8.40 8.50 - -
SSTPF  8.60 8.60 8.55 8.60 0.00 0.00 8.55 8.60 17,600 151.10
SSTSS  9.55 9.55 9.50 9.50 -0.05 -0.52 9.50 9.60 4,000 38.00
TCIF <XD> - - - - - - 14.10 - - -
TFUND  10.30 10.40 10.30 10.40 +0.10 +0.97 10.30 10.40 169,300 1,745.14
TGROWTH  11.00 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 10.90 11.00 399,300 4,392.30
THIF <XD> 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 6,000 72.00
TIF1  8.10 8.10 8.10 8.10 -0.05 -0.61 8.10 8.25 900 7.29
TLGF  17.30 17.40 17.20 17.20 -0.10 -0.58 17.20 17.30 425,074 7,329.53
TLHPF  - - - - - - 10.20 10.30 - -
TLOGIS  10.70 10.80 10.40 10.40 -0.40 -3.70 10.30 10.50 477,230 5,019.47
TNPF  - - - - - - 3.78 3.86 - -
TPRIME  13.10 13.20 13.10 13.20 0.00 0.00 13.10 13.20 104,802 1,382.30
TREIT  9.60 9.60 9.60 9.60 0.00 0.00 9.60 9.65 525,600 5,045.76
TRIF <XD> - - - - - - 15.30 16.80 - -
TTLPF <XD> 26.50 26.75 26.50 26.75 +0.25 +0.94 26.25 27.00 19,800 525.32
TU-PF  2.02 2.04 2.02 2.02 0.00 0.00 2.00 2.02 5,400 10.91
UNIPF  9.75 9.75 9.75 9.75 0.00 0.00 9.70 9.75 46,000 448.50
URBNPF <XD> 4.90 4.90 4.90 4.90 -0.20 -3.92 4.90 5.10 100 0.49
WHABT  9.85 9.85 9.85 9.85 0.00 0.00 9.85 9.90 2,900 28.56
WHAPF  - - - - - - 10.10 10.20 - -
WHART  9.85 9.90 9.80 9.80 -0.05 -0.51 9.80 9.85 2,603,800 25,593.49

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  5.10 5.10 5.05 5.05 0.00 0.00 5.05 5.10 1,854,815 9,378.15
CK  28.25 28.25 28.00 28.00 0.00 0.00 28.00 28.25 7,813,154 218,895.57
CNT  4.40 4.52 4.40 4.46 +0.08 +1.83 4.46 4.48 2,098,206 9,387.92
EMC  0.12 0.13 0.11 0.12 -0.01 -7.69 0.12 0.13 25,118,800 3,007.90
ITD  5.20 5.25 5.15 5.15 -0.10 -1.90 5.10 5.15 17,091,420 88,393.83
NWR  1.37 1.37 1.34 1.34 -0.02 -1.47 1.34 1.36 4,608,500 6,229.08
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.83 0.83 0.82 0.82 -0.01 -1.20 0.82 0.84 483,300 400.34
PREB  14.60 14.70 14.50 14.70 +0.20 +1.38 14.50 14.70 990,800 14,467.10
PYLON  13.00 13.10 12.80 12.90 -0.20 -1.53 12.80 12.90 453,000 5,866.94
SEAFCO  11.10 11.30 11.00 11.00 -0.20 -1.79 11.00 11.10 1,181,849 13,090.50
SQ  5.20 5.25 5.10 5.20 0.00 0.00 5.15 5.20 19,672,239 102,134.48
SRICHA  19.60 19.60 18.80 19.10 -0.70 -3.54 19.10 19.30 2,616,101 50,419.60
STEC  27.00 27.00 26.50 26.75 -0.25 -0.93 26.75 27.00 2,721,658 72,665.05
STPI  9.80 9.90 9.75 9.85 0.00 0.00 9.85 9.90 3,853,219 37,779.75
SYNTEC  5.80 5.85 5.65 5.65 -0.15 -2.59 5.65 5.70 4,033,500 23,082.28
TPOLY  3.66 3.74 3.62 3.66 -0.04 -1.08 3.64 3.66 1,925,400 7,050.89
TRC  1.66 1.70 1.63 1.70 +0.05 +3.03 1.69 1.70 78,936,952 131,694.00
TTCL  19.40 19.40 19.20 19.30 -0.20 -1.03 19.20 19.30 728,000 14,063.58
UNIQ  18.90 18.90 18.50 18.60 -0.40 -2.11 18.60 18.70 6,511,200 121,532.82

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.35 8.35 8.35 8.35 0.00 0.00 8.35 8.40 57,700 481.80
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.16 1.16 1.15 1.15 0.00 0.00 1.15 1.16 754,000 867.28
BAFS  36.75 36.75 36.00 36.50 0.00 0.00 36.25 36.50 627,811 22,831.88
BANPU  19.30 19.40 19.20 19.40 0.00 0.00 19.30 19.40 29,372,191 567,506.10
BCP  33.75 34.50 33.75 34.50 +0.75 +2.22 34.25 34.50 6,837,674 233,459.35
BCPG  12.70 12.70 12.40 12.60 0.00 0.00 12.50 12.60 8,853,660 111,309.22
BPP  25.50 26.00 25.25 26.00 +0.50 +1.96 25.75 26.00 4,740,391 121,623.71
CKP  3.14 3.18 3.12 3.16 0.00 0.00 3.16 3.18 30,891,300 97,330.55
DEMCO  6.50 6.50 6.40 6.45 -0.05 -0.77 6.45 6.50 730,920 4,716.65
EA  25.00 25.25 24.80 24.80 -0.45 -1.78 24.80 25.00 2,321,400 57,876.82
EARTH  4.52 4.52 4.50 4.52 -0.02 -0.44 4.50 4.52 3,415,905 15,404.05
EASTW  11.60 11.70 11.50 11.70 +0.10 +0.86 11.70 11.80 1,280,601 14,914.17
EGATIF <XD> 10.40 10.40 10.30 10.40 0.00 0.00 10.30 10.40 97,300 1,004.12
EGCO  203.00 205.00 202.00 204.00 +1.00 +0.49 204.00 205.00 988,129 201,251.50
ESSO  10.80 10.90 10.30 10.40 -0.40 -3.70 10.40 10.50 13,864,843 146,401.53
GLOW  78.00 78.75 77.75 78.25 +0.50 +0.64 78.25 78.50 3,018,975 236,417.35
GPSC <XD> 34.50 34.75 34.25 34.50 0.00 0.00 34.50 34.75 1,570,440 54,190.51
GUNKUL  5.10 5.15 5.05 5.10 -0.05 -0.97 5.10 5.15 4,142,048 21,124.72
IEC <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP> - - - - - - - - - -
IRPC  5.20 5.25 5.15 5.25 +0.05 +0.96 5.20 5.25 58,224,999 303,869.05
LANNA  13.50 13.50 13.40 13.50 0.00 0.00 13.50 13.60 16,600 224.08
MDX  6.20 6.20 6.15 6.15 -0.05 -0.81 6.15 6.20 282,400 1,739.49
PTG  28.00 28.75 28.00 28.00 0.00 0.00 28.00 28.25 2,573,511 72,910.01
PTT  400.00 400.00 396.00 398.00 -4.00 -1.00 397.00 398.00 3,888,251 1,548,845.87
PTTEP  94.00 94.25 91.75 92.50 -2.00 -2.12 92.50 92.75 14,392,864 1,333,653.81
RATCH  52.00 52.00 51.50 51.75 -0.25 -0.48 51.50 51.75 790,654 40,954.44
RPC  0.89 0.90 0.88 0.89 0.00 0.00 0.88 0.89 1,173,009 1,043.99
SCG  4.84 4.84 4.78 4.84 0.00 0.00 4.82 4.84 37,800 181.35
SCI  11.80 11.90 11.60 11.70 -0.10 -0.85 11.70 11.80 3,190,600 37,435.57
SCN  8.40 8.45 8.25 8.40 -0.05 -0.59 8.40 8.45 6,443,000 53,839.92
SGP  13.10 13.20 12.90 13.00 +0.60 +4.84 13.00 13.10 5,631,200 73,478.31
SOLAR  4.08 4.10 4.00 4.00 -0.08 -1.96 4.00 4.02 2,785,400 11,224.68
SPCG  22.20 22.20 22.00 22.20 -0.10 -0.45 22.10 22.20 1,209,702 26,770.81
SPRC  12.90 13.10 12.90 13.00 +0.10 +0.78 13.00 13.10 11,728,550 152,296.48
SUPER  1.38 1.39 1.34 1.35 -0.03 -2.17 1.35 1.36 47,830,294 64,941.46
SUSCO  4.26 4.32 4.24 4.26 -0.02 -0.47 4.24 4.26 7,903,750 33,746.59
TAE  3.06 3.08 3.00 3.02 -0.06 -1.95 3.02 3.04 3,783,773 11,485.59
TCC  1.01 1.03 1.01 1.02 0.00 0.00 1.01 1.02 2,029,200 2,071.07
TOP  78.00 78.25 76.50 77.50 -0.25 -0.32 77.25 77.50 4,486,136 346,698.23
TTW  10.90 11.00 10.80 10.90 0.00 0.00 10.90 11.00 8,700,230 94,978.95

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  20.80 21.00 20.60 20.70 +0.20 +0.98 20.70 20.80 902,925 18,809.74
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  10.60 10.60 10.40 10.50 -0.20 -1.87 10.50 10.60 18,399,679 193,135.52
BIG  5.55 5.65 5.50 5.65 +0.10 +1.80 5.65 5.70 8,161,300 45,653.99
BIGC  203.00 204.00 203.00 204.00 +2.00 +0.99 203.00 204.00 3,873 789.09
BJC  47.00 48.00 46.75 48.00 +1.00 +2.13 47.75 48.00 6,949,353 330,035.68
COL  30.00 30.25 29.75 29.75 0.00 0.00 29.75 30.25 30,100 899.45
COM7  12.20 12.20 11.90 11.90 -0.10 -0.83 11.90 12.00 6,378,430 76,627.10
CPALL  60.50 60.75 60.00 60.00 -0.75 -1.23 60.00 60.25 9,669,387 582,450.13
CSS  3.14 3.20 3.12 3.20 +0.06 +1.91 3.18 3.20 1,942,500 6,135.58
FN  7.65 7.65 7.10 7.15 -0.45 -5.92 7.15 7.20 9,473,760 68,930.14
GLOBAL  18.10 18.10 17.80 18.10 +0.10 +0.56 18.00 18.10 2,289,866 41,124.97
HMPRO  9.45 9.75 9.45 9.65 +0.15 +1.58 9.65 9.70 24,508,922 236,224.16
IT  3.88 3.92 3.86 3.86 0.00 0.00 3.86 3.88 1,781,400 6,904.81
KAMART  11.90 12.00 11.60 11.60 -0.20 -1.69 11.60 11.70 2,683,525 31,627.61
LOXLEY  3.30 3.32 3.26 3.28 -0.02 -0.61 3.28 3.30 6,429,834 21,127.38
MAKRO  33.50 34.00 33.50 33.75 +0.25 +0.75 33.50 33.75 295,375 9,942.10
MC  17.80 18.00 17.70 17.80 0.00 0.00 17.70 17.80 3,058,000 54,644.04
MEGA  24.50 25.25 24.50 24.70 +0.40 +1.65 24.70 24.80 3,583,773 89,212.51
MIDA  0.80 0.81 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.81 729,100 583.31
ROBINS  61.50 62.50 61.25 62.25 +0.75 +1.22 62.25 62.50 2,458,856 152,122.63
SINGER  13.00 13.60 12.80 13.60 +0.70 +5.43 13.50 13.60 7,570,110 100,481.02
SPC  45.75 46.00 45.75 46.00 +0.25 +0.55 45.75 46.25 6,700 307.80
SPI  32.25 33.00 32.25 32.50 +0.50 +1.56 32.25 32.50 900 29.30

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  35.75 35.75 35.00 35.25 0.00 0.00 35.00 35.25 15,101 530.81
BCH  13.60 14.00 13.50 13.80 +0.20 +1.47 13.70 13.80 9,638,125 132,853.22
BDMS  20.80 20.90 20.70 20.80 0.00 0.00 20.70 20.80 20,869,255 433,670.01
BH  183.00 183.00 180.50 181.50 -1.50 -0.82 181.50 182.00 685,041 124,309.42
CHG  2.68 2.74 2.64 2.66 -0.02 -0.75 2.66 2.68 64,484,685 174,300.89
CMR  4.60 4.62 4.60 4.60 0.00 0.00 4.60 4.62 245,800 1,130.94
EKH  6.65 6.70 6.65 6.70 +0.05 +0.75 6.65 6.70 399,100 2,657.30
KDH  105.00 105.50 105.00 105.00 -3.00 -2.78 105.50 110.00 2,001 210.44
LPH  9.70 9.70 9.55 9.65 0.00 0.00 9.65 9.70 1,065,423 10,228.90
M-CHAI  328.00 328.00 322.00 328.00 -1.00 -0.30 314.00 328.00 2,500 811.10
NEW  58.00 58.00 51.00 51.00 +2.00 +4.08 49.00 52.00 300 16.70
NTV  50.50 51.00 50.50 51.00 +0.25 +0.49 50.50 51.00 4,500 227.48
RAM  - - - - - - 2,910.00 3,400.00 - -
RJH  24.60 25.25 24.60 25.00 +0.40 +1.63 25.00 25.25 1,075,809 26,762.88
SKR  51.00 51.00 50.25 51.00 +0.50 +0.99 50.25 51.00 13,000 660.40
SVH  348.00 348.00 348.00 348.00 0.00 0.00 348.00 349.00 400 139.20
VIBHA  2.88 2.94 2.86 2.90 +0.02 +0.69 2.90 2.92 12,214,831 35,468.59
VIH  11.30 11.30 11.10 11.10 -0.10 -0.89 11.10 11.20 1,106,043 12,326.37

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  7.00 7.10 7.00 7.00 -0.10 -1.41 7.00 7.05 471,611 3,323.51
AQUA  0.82 0.82 0.81 0.82 0.00 0.00 0.81 0.82 6,154,111 4,998.64
AS  2.50 2.50 2.46 2.48 0.00 0.00 2.48 2.50 570,300 1,411.56
BEC  17.30 17.30 16.80 16.90 -0.40 -2.31 16.90 17.00 3,699,751 63,221.97
EPCO  7.30 7.30 7.25 7.25 -0.05 -0.68 7.25 7.30 762,300 5,537.07
FE  - - - - - - 142.00 147.00 - -
GRAMMY  10.30 10.40 10.30 10.40 0.00 0.00 10.30 10.40 69,900 720.12
MACO  1.29 1.30 1.28 1.30 0.00 0.00 1.29 1.30 2,851,024 3,671.85
MAJOR  32.25 32.75 32.00 32.50 +0.50 +1.56 32.50 32.75 3,429,870 111,827.08
MATCH  1.96 1.98 1.93 1.94 -0.06 -3.00 1.94 1.96 791,325 1,541.97
MATI  5.90 6.00 5.80 6.00 +0.10 +1.69 6.00 6.05 38,700 231.20
MCOT  13.80 13.80 13.60 13.60 -0.10 -0.73 13.60 13.70 28,501 391.01
MONO  3.86 3.94 3.80 3.94 +0.08 +2.07 3.92 3.94 35,722,050 138,767.02
MPIC  1.55 1.55 1.52 1.55 -0.01 -0.64 1.52 1.56 500 0.77
NMG  1.09 1.10 1.04 1.04 -0.04 -3.70 1.04 1.06 41,380,478 44,655.71
PLANB  6.35 6.35 6.25 6.35 0.00 0.00 6.30 6.35 9,020,271 57,010.98
POST  4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00 4.04 300 1.20
PRAKIT  14.90 15.10 14.90 15.10 +0.20 +1.34 15.00 15.10 52,200 785.05
RS  9.00 9.65 9.00 9.55 +0.60 +6.70 9.55 9.60 6,940,406 65,104.56
SE-ED  4.24 4.24 4.24 4.24 +0.02 +0.47 4.22 4.30 20,200 85.65
SMM  1.60 1.61 1.60 1.61 0.00 0.00 1.60 1.61 1,000 1.60
SPORT  1.27 1.27 1.25 1.25 -0.02 -1.57 1.25 1.26 188,100 235.62
TBSP  151.50 160.00 151.50 158.00 +7.50 +4.98 158.00 159.00 6,300 979.55
TH  0.78 0.78 0.76 0.77 -0.01 -1.28 0.76 0.77 178,422 136.88
TKS  12.00 12.20 12.00 12.20 +0.20 +1.67 12.10 12.20 858,457 10,421.55
TRITN  0.38 0.39 0.37 0.37 -0.01 -2.63 0.37 0.38 24,247,874 9,153.69
VGI  5.10 5.15 5.05 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 1,731,201 8,837.19
WAVE  4.34 4.38 4.28 4.32 -0.02 -0.46 4.32 4.34 592,000 2,552.76
WORK  51.50 53.25 51.50 52.50 +2.00 +3.96 52.25 52.50 1,847,990 96,993.72

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  2.12 2.14 2.10 2.10 -0.02 -0.94 2.10 2.12 11,793,844 24,953.49
GENCO  1.46 1.47 1.45 1.45 -0.01 -0.68 1.45 1.46 2,878,740 4,187.40
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  - - - - - - 73.00 73.50 - -
CENTEL  36.25 36.25 35.75 36.00 -0.25 -0.69 36.00 36.25 910,601 32,815.54
CSR  - - - - - - 59.75 62.00 - -
DTC  9.90 9.90 9.90 9.90 +0.10 +1.02 9.65 9.85 18,200 180.18
ERW  4.50 4.50 4.42 4.42 -0.08 -1.78 4.42 4.44 5,932,702 26,452.11
GRAND  0.93 0.93 0.91 0.91 -0.01 -1.09 0.91 0.92 4,499,804 4,126.88
GREEN  1.06 1.07 1.05 1.06 0.00 0.00 1.06 1.07 376,900 400.54
LRH  27.50 27.50 27.00 27.25 -0.25 -0.91 27.25 27.50 90,000 2,454.78
MANRIN  34.00 34.00 34.00 34.00 -3.75 -9.93 34.50 37.00 5,000 170.00
OHTL  1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 1,180.00 51 56.07
ROH  31.75 32.00 31.75 31.75 +0.75 +2.42 31.50 32.75 4,200 133.65
SHANG  68.00 68.50 68.00 68.50 0.00 0.00 68.00 69.00 5,001 341.57

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  6.15 6.20 6.10 6.15 +0.05 +0.82 6.10 6.15 5,471,401 33,638.28
AOT  39.50 39.75 38.50 38.75 -1.00 -2.52 38.75 39.00 55,935,841 2,176,379.14
ASIMAR  2.98 3.00 2.94 2.98 0.00 0.00 2.96 2.98 872,607 2,589.15
BA  20.50 20.60 20.30 20.40 -0.20 -0.97 20.30 20.40 4,850,830 99,145.39
BEM  7.10 7.15 7.05 7.10 -0.05 -0.70 7.10 7.15 31,227,958 221,887.02
BTC  0.07 0.08 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 2,032,500 157.01
BTS  8.30 8.30 8.25 8.30 0.00 0.00 8.25 8.30 14,626,727 121,203.57
BTSGIF <XD> 11.50 11.50 11.40 11.50 0.00 0.00 11.40 11.50 1,785,300 20,360.72
JUTHA  2.90 2.90 2.82 2.82 -0.04 -1.40 2.82 2.86 175,121 497.22
JWD  8.70 8.90 8.70 8.90 +0.10 +1.14 8.80 8.90 397,011 3,498.02
KWC  - - - - - - 186.00 195.00 10 1.79
NOK  7.75 8.35 7.75 8.30 +0.60 +7.79 8.30 8.35 21,148,270 172,204.27
NYT  15.00 15.30 14.90 15.10 +0.10 +0.67 15.00 15.10 2,393,100 36,029.44
PSL  10.80 10.80 10.20 10.60 -0.10 -0.93 10.60 10.70 8,865,636 93,145.92
RCL  6.75 6.80 6.65 6.80 +0.10 +1.49 6.80 6.85 1,157,000 7,797.58
THAI  20.90 21.00 20.80 20.80 -0.10 -0.48 20.80 20.90 3,986,732 84,633.83
TSTE  7.75 7.75 7.75 7.75 +0.10 +1.31 7.60 7.95 305 2.13
TTA  10.10 10.10 9.80 9.85 -0.15 -1.50 9.85 9.90 8,993,900 89,258.34
WICE  3.74 3.86 3.70 3.84 +0.12 +3.23 3.84 3.86 3,497,500 13,278.25

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  3.04 3.06 2.96 2.98 -0.08 -2.61 2.98 3.00 4,983,890 14,994.64
DELTA  90.00 90.00 89.00 89.00 0.00 0.00 89.00 89.25 1,431,791 127,833.17
DRACO  - - - - - - 4.90 5.05 - -
EIC <NP> 0.66 0.66 0.65 0.66 0.00 0.00 0.65 0.66 546,200 360.44
HANA  42.50 43.25 42.25 43.00 0.00 0.00 42.75 43.00 3,133,699 133,777.88
KCE  100.50 101.50 99.25 99.50 -1.00 -1.00 99.50 99.75 1,930,813 192,342.86
METCO  236.00 238.00 236.00 237.00 +1.00 +0.42 236.00 238.00 3,700 873.50
SMT  6.95 7.05 6.90 6.95 -0.05 -0.71 6.95 7.00 1,714,600 11,941.73
SPPT  6.45 6.65 6.40 6.40 0.00 0.00 6.40 6.55 2,574,900 16,786.68
SVI  6.00 6.15 5.85 6.05 +0.10 +1.68 6.00 6.05 8,570,891 51,474.46
TEAM  1.41 1.45 1.39 1.40 -0.01 -0.71 1.40 1.41 4,156,400 5,903.72

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  168.50 170.50 168.00 169.00 -0.50 -0.29 169.00 169.50 6,663,835 1,126,542.82
AIT  27.75 28.00 27.50 27.75 0.00 0.00 27.50 27.75 271,605 7,523.89
ALT  8.80 9.10 8.75 9.00 +0.25 +2.86 9.00 9.05 9,332,704 83,228.96
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  6.20 6.20 6.15 6.20 0.00 0.00 6.15 6.20 134,800 830.32
DIF  14.20 14.20 14.10 14.10 -0.10 -0.70 14.10 14.20 4,243,700 59,975.09
DTAC  42.75 43.50 42.50 43.00 +0.25 +0.58 43.00 43.25 6,781,802 291,676.18
FER  0.68 0.68 0.67 0.68 0.00 0.00 0.67 0.68 5,408,857 3,657.08
FORTH  7.45 7.50 7.40 7.50 +0.05 +0.67 7.40 7.50 1,525,500 11,295.06
ILINK  18.10 18.30 18.10 18.30 +0.20 +1.10 18.20 18.30 450,060 8,161.87
INET  4.72 4.76 4.64 4.66 -0.08 -1.69 4.66 4.70 4,465,000 20,937.61
INTUCH  54.50 54.75 53.75 54.75 +0.25 +0.46 54.50 54.75 7,790,845 422,373.72
JAS  8.95 8.95 8.80 8.85 -0.15 -1.67 8.85 8.90 56,432,537 500,766.80
JASIF <XD> 11.50 11.60 11.40 11.40 -0.30 -2.56 11.40 11.50 20,477,985 234,423.52
JMART  15.10 16.00 15.00 15.90 +0.80 +5.30 15.90 16.00 6,254,471 97,407.79
JTS  2.30 2.30 2.20 2.20 -0.12 -5.17 2.20 2.24 2,420,101 5,411.08
MFEC  5.80 5.80 5.75 5.80 0.00 0.00 5.80 5.85 644,100 3,730.24
MSC  5.25 5.35 5.25 5.35 +0.10 +1.90 5.25 5.35 77,300 408.74
PT  14.50 14.70 14.00 14.50 -0.20 -1.36 14.50 14.60 5,907,921 85,281.96
SAMART  13.30 13.50 13.10 13.30 -0.20 -1.48 13.30 13.40 3,729,952 49,700.25
SAMTEL  11.00 11.20 11.00 11.00 -0.20 -1.79 11.00 11.10 408,300 4,509.32
SIM  1.05 1.05 1.00 1.01 -0.04 -3.81 1.01 1.02 5,876,550 6,020.55
SIS  6.60 6.65 6.50 6.65 +0.05 +0.76 6.60 6.65 744,912 4,874.21
SVOA  1.61 1.61 1.58 1.59 -0.01 -0.62 1.59 1.60 1,300,475 2,072.32
SYMC  12.10 12.10 11.60 11.90 -0.20 -1.65 11.90 12.00 394,416 4,684.30
SYNEX  11.30 11.90 11.30 11.70 +0.40 +3.54 11.70 11.80 4,164,820 48,691.19
THCOM  19.10 19.30 19.10 19.20 +0.10 +0.52 19.20 19.30 1,692,023 32,514.01
TRUE  6.20 6.30 6.20 6.25 0.00 0.00 6.20 6.25 71,660,074 447,003.06
TWZ  0.28 0.29 0.28 0.28 0.00 0.00 0.28 0.29 5,181,700 1,454.51
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS