สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/02/2018 11:04:21
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,812.86 +3.19 +0.18 1,815.33 1,806.79 3,011,208 14,276.57
SET50 1,176.46 +1.49 +0.13 1,178.52 1,172.45 295,034 8,489.14
SET100 2,621.73 +3.00 +0.11 2,625.99 2,613.90 531,804 10,858.17
sSET 1,064.57 +1.37 +0.13 1,065.02 1,055.53 217,721 783.46
SETHD 1,318.78 +2.05 +0.16 1,321.14 1,315.00 76,812 3,207.06
mai 528.91 +2.60 +0.49 529.20 527.17 276,349 684.68
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 614 1,425,716
ไม่เปลี่ยนแปลง 580 989,582
ลดลง 463 857,029
สถานะตลาด Open(I)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  147.00 147.00 145.00 145.00 -0.50 -0.34 145.00 149.00 500 72.75
EE  0.68 0.69 0.68 0.68 +0.01 +1.49 0.68 0.69 608,900 418.37
GFPT  13.60 13.60 13.50 13.60 0.00 0.00 13.50 13.60 225,904 3,055.66
LEE  3.16 3.16 3.14 3.16 +0.02 +0.64 3.16 3.18 198,500 627.26
STA  11.40 11.60 11.40 11.60 +0.20 +1.75 11.50 11.60 215,693 2,478.31
TLUXE  7.45 7.45 7.45 7.45 0.00 0.00 7.35 7.45 51,000 379.95
TRUBB  1.98 1.98 1.97 1.97 -0.01 -0.51 1.97 1.99 30,200 59.50
TWPC  11.60 11.70 11.60 11.70 +0.10 +0.86 11.60 11.70 350,301 4,073.44
UPOIC  4.88 4.88 4.88 4.88 +0.10 +2.09 4.80 4.88 300 1.46
UVAN  8.15 8.20 8.15 8.20 0.00 0.00 8.15 8.20 38,900 317.08
VPO  0.82 0.84 0.82 0.84 +0.01 +1.20 0.83 0.84 50,100 42.08

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.90 1.90 1.88 1.89 0.00 0.00 1.89 1.90 52,800 99.60
ASIAN  9.65 9.75 9.60 9.70 +0.10 +1.04 9.70 9.75 1,423,350 13,784.57
BR  7.10 7.25 7.10 7.25 +0.10 +1.40 7.25 7.30 1,803,100 12,914.51
BRR  7.95 8.00 7.95 7.95 -0.05 -0.62 7.95 8.05 41,500 331.28
CBG  77.25 77.25 75.50 76.25 +0.25 +0.33 76.00 76.25 800,733 60,937.98
CFRESH  5.90 5.90 5.85 5.85 -0.05 -0.85 5.85 5.90 12,100 70.89
CM  5.60 5.60 5.60 5.60 0.00 0.00 5.60 5.65 31,800 178.08
CPF  23.50 23.60 23.20 23.30 -0.20 -0.85 23.30 23.40 5,057,260 118,120.60
CPI  - - - - - - 1.92 1.95 - -
F&D  22.90 22.90 22.90 22.90 +0.20 +0.88 20.40 22.90 4,200 96.18
HTC  27.00 27.00 26.25 26.50 0.00 0.00 26.25 26.50 261,100 6,911.18
ICHI  8.55 8.55 8.00 8.25 -0.25 -2.94 8.25 8.30 6,006,550 49,665.10
KBS  4.96 4.98 4.96 4.98 0.00 0.00 4.96 4.98 43,800 217.29
KSL  4.00 4.00 3.98 4.00 -0.02 -0.50 3.98 4.00 196,700 786.15
KTIS  6.45 6.45 6.45 6.45 0.00 0.00 6.40 6.45 400 2.58
LST  5.80 5.85 5.80 5.80 0.00 0.00 5.80 5.85 62,600 363.08
M  84.25 85.00 84.00 84.25 -0.25 -0.30 84.25 84.50 84,795 7,171.66
MALEE  33.25 33.75 33.00 33.50 +0.25 +0.75 33.25 33.50 79,500 2,651.98
MINT  41.75 42.00 41.25 41.50 -0.75 -1.78 41.50 41.75 10,561,593 439,427.80
OISHI  128.00 129.50 128.00 129.50 +1.50 +1.17 128.00 129.50 400 51.50
PB  - - - - - - 62.50 63.50 - -
PM  13.20 13.20 12.90 13.00 -0.10 -0.76 12.90 13.00 2,912,400 37,960.44
PRG  - - - - - - 14.00 14.30 - -
SAPPE  26.00 26.25 26.00 26.00 0.00 0.00 26.00 26.25 54,800 1,433.15
SAUCE  22.80 22.80 22.80 22.80 0.00 0.00 22.60 22.80 1,000 22.80
SFP  - - - - - - 220.00 225.00 - -
SNP  21.40 21.40 21.40 21.40 0.00 0.00 21.40 21.50 100 2.14
SORKON  - - - - - - 81.00 81.25 - -
SSC  - - - - - - 63.25 69.50 - -
SSF  8.60 8.60 8.60 8.60 -0.20 -2.27 8.60 8.85 500 4.30
SST  7.45 7.60 7.45 7.50 +0.05 +0.67 7.50 7.55 46,000 345.78
TC  - - - - - - 3.00 3.08 - -
TFG  5.30 5.35 5.30 5.30 +0.05 +0.95 5.30 5.35 118,600 630.92
TFMAMA  193.50 193.50 193.00 193.00 -0.50 -0.26 192.00 196.00 2,971 573.56
TIPCO  14.20 14.40 14.20 14.30 +0.20 +1.42 14.20 14.30 773,300 11,023.01
TKN  20.20 20.40 20.20 20.20 +0.10 +0.50 20.20 20.30 596,600 12,083.04
TU  19.90 20.20 19.90 20.20 +0.30 +1.51 20.10 20.20 1,180,400 23,748.73
TVO  32.75 33.00 32.75 32.75 0.00 0.00 32.50 32.75 192,600 6,308.95

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  - - - - - - 9.05 9.25 - -
BTNC  - - - - - - 22.50 24.30 - -
CPH  6.00 6.00 6.00 6.00 -0.05 -0.83 5.90 6.05 1,000 6.00
CPL  - - - - - - 3.62 3.70 - -
DIGI  0.68 0.69 0.67 0.68 -0.01 -1.45 0.67 0.68 586,100 399.92
ICC  39.00 39.25 39.00 39.25 -0.75 -1.88 39.25 40.00 400 15.62
LTX  75.25 78.00 75.25 77.75 +2.25 +2.98 75.50 77.75 3,500 267.62
NC  - - - - - - 15.60 16.10 - -
PAF  1.59 1.62 1.59 1.61 +0.03 +1.90 1.61 1.62 430,200 690.93
PDJ  3.80 3.80 3.80 3.80 -0.02 -0.52 3.80 3.82 200 0.76
PG  - - - - - - 7.35 7.45 - -
SABINA  24.20 24.20 24.20 24.20 +0.10 +0.41 24.10 24.20 500 12.10
SAWANG  - - - - - - 13.50 14.40 - -
SUC  44.50 44.50 44.25 44.25 -0.25 -0.56 44.00 44.25 800 35.42
TNL  - - - - - - 20.30 22.00 - -
TPCORP  - - - - - - 18.70 19.00 - -
TR  50.75 51.25 50.75 51.00 +0.50 +0.99 50.75 51.25 6,300 321.32
TTI  - - - - - - 30.75 35.00 - -
TTL <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 110.00 112.50 - -
UPF  - - - - - - 80.25 83.00 - -
UT  - - - - - - 13.90 14.10 - -
WACOAL  - - - - - - 46.75 47.75 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.52 0.52 0.51 0.51 0.00 0.00 0.51 0.52 169,800 86.76
AJA  0.56 0.57 0.55 0.56 0.00 0.00 0.55 0.56 1,409,805 788.49
DTCI  - - - - - - 28.75 33.00 - -
FANCY  1.96 1.96 1.96 1.96 0.00 0.00 1.95 1.96 66,100 129.56
KYE  432.00 436.00 432.00 436.00 +2.00 +0.46 432.00 436.00 700 303.20
L&E  2.98 3.08 2.96 3.04 +0.08 +2.70 2.98 3.04 29,500 88.50
MODERN  5.45 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00 5.40 5.45 3,400 18.53
OGC  - - - - - - 45.00 45.75 - -
ROCK  - - - - - - 17.30 19.00 - -
SIAM  2.04 2.04 2.04 2.04 0.00 0.00 2.02 2.04 5,500 11.22
TSR  3.02 3.04 3.02 3.04 0.00 0.00 3.02 3.04 21,000 63.44

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DDD  115.50 116.00 115.00 116.00 +0.50 +0.43 116.00 116.50 83,233 9,619.11
JCT  92.00 92.00 92.00 92.00 -3.00 -3.16 90.00 93.00 100 9.20
OCC  - - - - - - 16.60 17.20 - -
S & J  - - - - - - 22.10 24.30 - -
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  16.40 16.40 16.40 16.40 0.00 0.00 16.40 16.50 1,500 24.60
TOG  7.90 7.95 7.70 7.70 -0.15 -1.91 7.70 7.75 135,700 1,060.29

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  44.00 44.00 43.50 43.75 0.00 0.00 43.50 43.75 109,500 4,792.50
BBL  206.00 207.00 206.00 207.00 -1.00 -0.48 207.00 208.00 347,323 71,856.46
CIMBT  1.14 1.15 1.14 1.14 -0.01 -0.87 1.13 1.15 490,100 559.34
KBANK  228.00 228.00 227.00 227.00 -1.00 -0.44 227.00 228.00 208,093 47,357.30
KKP  82.25 82.25 81.50 81.50 -0.50 -0.61 81.50 81.75 408,250 33,435.27
KTB  20.00 20.10 19.90 20.00 +0.10 +0.50 20.00 20.10 7,232,844 144,658.50
LHBANK  1.69 1.69 1.67 1.68 -0.01 -0.59 1.68 1.69 1,564,833 2,628.83
SCB  149.50 149.50 148.50 148.50 -0.50 -0.34 148.50 149.00 2,329,889 347,627.52
TCAP  56.50 56.50 56.00 56.25 -0.25 -0.44 56.25 56.50 616,323 34,673.82
TISCO  89.00 89.75 89.00 89.75 +0.50 +0.56 89.50 89.75 521,600 46,569.28
TMB  2.92 2.94 2.90 2.92 0.00 0.00 2.90 2.92 6,229,985 18,171.35

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.56 0.56 0.55 0.56 -0.01 -1.75 0.55 0.56 590,800 326.76
AEONTS  180.50 182.00 176.00 178.00 -1.50 -0.84 177.50 178.00 726,921 130,158.68
AMANAH  2.14 2.14 2.08 2.10 -0.06 -2.78 2.10 2.12 10,202,100 21,584.21
ASAP  11.30 11.60 11.30 11.50 0.00 0.00 11.50 11.60 676,800 7,716.89
ASK  24.90 24.90 24.80 24.90 0.00 0.00 24.80 24.90 319,500 7,930.93
ASP  4.02 4.02 4.02 4.02 0.00 0.00 4.02 4.04 536,300 2,155.93
BFIT  36.75 37.00 36.50 36.75 +0.25 +0.68 36.50 36.75 49,200 1,808.38
CGH  1.40 1.42 1.38 1.38 -0.01 -0.72 1.38 1.39 5,851,100 8,172.09
CNS  2.94 2.96 2.94 2.94 +0.02 +0.68 2.94 2.96 51,300 150.84
ECL  3.56 3.58 3.54 3.58 +0.02 +0.56 3.56 3.58 661,500 2,351.33
FNS  4.60 4.68 4.60 4.64 0.00 0.00 4.64 4.68 36,000 165.85
FSS  3.06 3.06 3.04 3.04 -0.02 -0.65 3.04 3.06 300 0.91
GBX  0.76 0.76 0.76 0.76 0.00 0.00 0.75 0.76 200 0.15
GL <NP> 7.00 7.00 6.90 6.90 +0.10 +1.47 6.90 6.95 911,600 6,371.22
IFS  3.68 3.70 3.66 3.70 +0.02 +0.54 3.68 3.70 51,600 190.38
JMT  39.50 39.75 39.00 39.50 0.00 0.00 39.25 39.50 327,600 12,880.50
KCAR  15.80 15.80 15.80 15.80 0.00 0.00 15.70 15.80 13,500 213.30
KGI  5.05 5.05 5.00 5.05 0.00 0.00 5.00 5.05 972,600 4,910.19
KTC  279.00 282.00 274.00 277.00 +1.00 +0.36 277.00 278.00 1,043,841 290,237.35
MBKET  21.60 21.60 21.60 21.60 0.00 0.00 21.60 21.70 4,000 86.40
MFC  17.00 17.30 17.00 17.10 +0.20 +1.18 17.00 17.10 75,100 1,291.40
ML  1.40 1.40 1.39 1.39 0.00 0.00 1.39 1.40 96,000 133.46
MTLS  43.50 43.75 43.25 43.75 +0.25 +0.57 43.50 43.75 573,713 24,952.92
PE <SP> - - - - - - - - - -
PL  4.12 4.16 4.10 4.10 -0.04 -0.97 4.08 4.10 192,100 791.00
S11  7.95 7.95 7.85 7.85 -0.10 -1.26 7.85 7.90 294,000 2,319.46
SAWAD  60.50 61.50 60.25 61.00 +0.75 +1.24 61.00 61.25 1,138,661 69,440.94
THANI  10.10 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 673,901 6,794.40
TK  16.10 16.10 15.40 15.90 -0.40 -2.45 15.80 15.90 3,363,250 52,969.28
TNITY  6.60 6.60 6.60 6.60 0.00 0.00 6.55 6.65 34,000 224.40
UOBKH  - - - - - - 4.14 4.20 - -
ZMICO  1.24 1.25 1.24 1.24 0.00 0.00 1.24 1.25 160,600 199.15

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  35.25 35.50 35.25 35.50 +0.25 +0.71 35.25 35.50 600 21.22
BKI  373.00 374.00 373.00 374.00 +1.00 +0.27 372.00 374.00 1,500 559.80
BLA  36.50 36.50 36.25 36.50 0.00 0.00 36.25 36.50 28,500 1,039.65
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  36.00 36.00 36.00 36.00 -2.75 -7.10 36.25 37.50 2,000 72.00
INSURE  - - - - - - 41.00 58.50 - -
MTI  - - - - - - 135.00 136.00 - -
NKI  - - - - - - 58.50 61.50 - -
NSI  - - - - - - 80.25 80.50 - -
SMK  43.75 44.00 43.75 44.00 +0.25 +0.57 43.75 44.00 1,100 48.38
THRE  1.83 1.83 1.82 1.82 -0.01 -0.55 1.82 1.83 60,100 109.92
THREL  11.30 11.70 11.00 11.60 +0.20 +1.75 11.50 11.60 5,156,000 58,371.23
TIC  - - - - - - 33.00 34.00 - -
TIP  49.00 49.25 49.00 49.00 0.00 0.00 49.00 49.25 18,885 926.15
TSI  0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 0.62 0.63 76,500 48.20
TVI  - - - - - - 3.60 3.66 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  32.50 33.00 32.25 32.50 +0.25 +0.78 32.50 32.75 89,100 2,911.55
APCS  6.95 7.15 6.95 7.10 +0.20 +2.90 7.05 7.10 1,048,000 7,402.18
BAT-3K  - - - - - - 222.00 238.00 - -
CWT  3.96 3.96 3.86 3.88 -0.06 -1.52 3.88 3.90 5,250,900 20,576.91
EASON  3.82 3.84 3.82 3.84 -0.02 -0.52 3.84 3.88 9,200 35.17
GYT  406.00 406.00 406.00 406.00 +4.00 +1.00 404.00 410.00 100 40.60
HFT  4.40 4.40 4.38 4.38 -0.02 -0.45 4.38 4.40 168,300 739.00
IHL  12.00 12.00 11.90 12.00 0.00 0.00 12.00 12.10 405,900 4,868.15
INGRS  1.13 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 1.12 1.13 270,400 305.55
IRC  22.20 22.30 22.20 22.20 -0.30 -1.33 22.20 22.30 24,100 535.43
PCSGH  7.55 7.80 7.55 7.80 +0.30 +4.00 7.75 7.80 804,300 6,165.74
SAT  20.40 20.50 20.20 20.40 +0.70 +3.55 20.40 20.50 527,900 10,775.93
SPG  - - - - - - 17.70 18.90 - -
STANLY  229.00 232.00 229.00 232.00 +3.00 +1.31 229.00 232.00 300 69.00
TKT  1.85 1.85 1.85 1.85 0.00 0.00 1.85 1.88 100 0.18
TNPC  1.80 1.80 1.80 1.80 +0.05 +2.86 1.77 1.80 5,000 9.00
TRU  4.46 4.50 4.40 4.50 0.00 0.00 4.44 4.48 33,300 147.10
TSC  12.60 12.60 12.60 12.60 +0.10 +0.80 12.20 12.60 5,000 63.00
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  2.02 2.06 2.00 2.02 0.00 0.00 2.00 2.02 44,100 89.12
ASEFA  5.95 6.00 5.95 6.00 0.00 0.00 5.95 6.00 93,900 562.88
CPT  2.30 2.34 2.28 2.34 +0.12 +5.41 2.32 2.34 24,543,500 56,797.69
CRANE  3.60 3.62 3.58 3.60 +0.04 +1.12 3.58 3.60 120,700 435.06
CTW  10.60 10.60 10.60 10.60 0.00 0.00 10.50 10.60 16,600 175.96
FMT  - - - - - - 29.00 30.50 - -
HTECH  8.35 8.35 8.25 8.30 -0.05 -0.60 8.25 8.30 464,400 3,849.36
KKC  2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.99 2.00 122,600 245.20
PK  7.80 7.85 7.60 7.75 0.00 0.00 7.70 7.75 2,721,300 21,079.46
SNC <XD> 14.20 14.30 14.20 14.30 -0.40 -2.72 14.20 14.30 1,177,001 16,723.84
TCJ  10.30 10.30 9.35 9.35 -0.95 -9.22 9.30 9.35 2,783,100 27,182.42
VARO  - - - - - - 7.00 7.50 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  11.00 11.00 10.90 10.90 -0.10 -0.91 10.90 11.00 107,200 1,174.36

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  5.25 5.25 5.25 5.25 0.00 0.00 5.25 5.30 9,500 49.88
GGC  15.60 16.10 15.60 15.90 +0.50 +3.25 15.90 16.00 11,987,200 190,598.28
GIFT  6.00 6.00 5.65 5.70 -0.20 -3.39 5.70 5.75 1,024,800 5,962.15
IVL  55.00 55.25 54.50 55.25 +0.50 +0.91 55.00 55.25 8,280,378 455,175.25
PATO  17.50 17.50 17.40 17.40 -0.10 -0.57 17.30 17.40 52,000 905.53
PMTA  18.80 19.10 18.80 19.10 +0.20 +1.06 19.00 19.10 300 5.67
PTTGC  94.25 95.00 94.00 94.50 +0.25 +0.27 94.25 94.50 5,215,517 493,101.63
SUTHA  5.00 5.05 5.00 5.05 0.00 0.00 5.00 5.05 22,000 110.10
TCB  62.50 63.50 62.50 63.00 +1.00 +1.61 62.75 63.00 16,500 1,038.45
TCCC  47.25 47.25 46.75 46.75 -0.25 -0.53 46.50 47.00 3,300 155.30
TPA  7.55 7.55 7.50 7.55 +0.15 +2.03 7.45 7.60 2,600 19.60
UP  - - - - - - 27.50 29.00 - -
VNT  30.00 31.00 30.00 30.50 +0.75 +2.52 30.50 30.75 1,326,700 40,501.52
WG  - - - - - - 146.00 149.00 - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  13.70 13.80 13.70 13.80 +0.10 +0.73 13.70 13.80 96,800 1,333.86
ALUCON  250.00 250.00 250.00 250.00 +2.00 +0.81 248.00 250.00 100 25.00
CSC  52.50 52.75 51.50 52.00 -2.00 -3.70 51.50 52.00 29,000 1,509.35
NEP  0.44 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0.44 0.45 306,000 134.64
NPP  1.67 1.70 1.66 1.67 +0.01 +0.60 1.66 1.67 8,434,000 14,123.35
PTL  13.70 13.90 13.70 13.90 +0.10 +0.72 13.80 13.90 84,500 1,162.91
SITHAI  1.34 1.34 1.33 1.34 0.00 0.00 1.33 1.34 492,900 659.84
SLP  1.13 1.14 1.13 1.14 -0.01 -0.87 1.13 1.14 34,100 38.53
SMPC  13.50 13.60 13.50 13.50 +0.10 +0.75 13.50 13.60 73,529 993.81
SPACK  2.32 2.42 2.32 2.40 +0.08 +3.45 2.36 2.40 115,500 271.58
TCOAT  30.00 30.00 30.00 30.00 +3.75 +14.29 25.50 30.25 100 3.00
TFI <NP> 0.53 0.53 0.52 0.53 +0.01 +1.92 0.52 0.53 11,900 6.21
THIP  41.00 42.00 40.50 40.50 -0.25 -0.61 40.50 40.75 28,080 1,150.96
TMD  21.20 21.20 21.20 21.20 0.00 0.00 21.00 21.20 400 8.48
TOPP  - - - - - - 215.00 280.00 - -
TPBI  11.20 11.20 11.00 11.00 0.00 0.00 11.00 11.10 2,100 23.12
TPP  - - - - - - 19.10 20.00 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  3.10 3.10 3.06 3.08 -0.02 -0.65 3.08 3.10 66,100 203.09
BSBM  1.42 1.42 1.40 1.40 -0.01 -0.71 1.40 1.41 16,000 22.70
CEN  1.52 1.53 1.52 1.52 0.00 0.00 1.52 1.54 6,700 10.18
CITY  3.00 3.02 2.98 2.98 0.00 0.00 2.98 3.02 3,100 9.34
CSP  1.76 1.76 1.76 1.76 -0.02 -1.12 1.76 1.78 24,200 42.59
GJS  0.35 0.35 0.34 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 94,900 32.78
GSTEL  0.17 0.17 0.16 0.17 0.00 0.00 0.16 0.17 2,464,600 410.85
INOX  1.35 1.36 1.35 1.35 +0.01 +0.75 1.35 1.36 201,700 272.76
LHK  4.86 4.86 4.84 4.84 -0.02 -0.41 4.84 4.86 74,200 360.55
MAX  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 959,400 21.18
MCS  11.80 11.90 11.80 11.80 0.00 0.00 11.80 11.90 201,000 2,379.92
MILL  1.72 1.72 1.70 1.71 -0.01 -0.58 1.71 1.72 1,230,100 2,103.97
PAP  5.45 5.45 5.35 5.40 -0.05 -0.92 5.35 5.40 187,800 1,014.35
PERM  2.82 2.82 2.78 2.78 -0.04 -1.42 2.78 2.80 228,700 640.21
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.96 0.97 0.96 0.96 +0.01 +1.05 0.96 0.97 26,700 25.63
SMIT  6.30 6.30 6.20 6.25 -0.05 -0.79 6.20 6.25 340,000 2,115.18
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  3.82 3.84 3.82 3.84 +0.02 +0.52 3.82 3.84 20,100 76.78
TGPRO  0.29 0.29 0.28 0.29 +0.01 +3.57 0.28 0.29 1,597,900 453.22
THE  3.50 3.52 3.50 3.50 0.00 0.00 3.50 3.52 1,734,400 6,070.49
TIW  414.00 416.00 410.00 410.00 0.00 0.00 408.00 410.00 5,100 2,100.80
TMT  17.30 17.40 17.30 17.40 -0.20 -1.14 17.30 17.40 638,400 11,050.31
TSTH  0.96 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00 0.96 0.97 60,000 57.60
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.62 4.64 4.62 4.64 0.00 0.00 4.62 4.64 14,900 69.06
TYCN  3.14 3.14 3.12 3.12 -0.02 -0.64 3.12 3.14 20,100 62.92

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0.48 0.49 136,400 66.84
DCC  3.64 3.68 3.64 3.66 0.00 0.00 3.66 3.68 276,500 1,016.24
DCON  0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.59 0.60 2,464,732 1,478.84
DRT  5.90 5.90 5.85 5.85 0.00 0.00 5.85 5.90 122,900 722.38
EPG  8.60 8.70 8.50 8.55 -0.05 -0.58 8.50 8.55 1,361,610 11,669.31
GEL  0.39 0.39 0.38 0.39 0.00 0.00 0.38 0.39 3,066,900 1,193.29
PPP  4.76 4.76 4.76 4.76 -0.04 -0.83 4.76 4.80 6,600 31.42
Q-CON  5.90 5.90 5.90 5.90 -0.15 -2.48 5.95 6.10 6,000 35.40
RCI  2.82 2.82 2.80 2.80 -0.04 -1.41 2.80 2.84 52,000 145.72
SCC  484.00 484.00 482.00 482.00 0.00 0.00 482.00 484.00 108,220 52,250.24
SCCC  264.00 264.00 263.00 263.00 0.00 0.00 263.00 264.00 2,714 714.19
SCP  9.05 9.05 9.05 9.05 0.00 0.00 9.00 9.10 5,000 45.25
SKN  7.00 7.10 7.00 7.05 +0.05 +0.71 7.05 7.10 55,200 391.76
TASCO  22.30 22.30 22.10 22.30 +0.10 +0.45 22.20 22.30 1,915,100 42,604.72
TCMC  3.42 3.50 3.42 3.46 +0.02 +0.58 3.46 3.48 3,291,100 11,426.41
TGCI  3.16 3.16 3.14 3.16 0.00 0.00 3.14 3.16 99,700 314.85
TOA  34.75 34.75 34.00 34.50 0.00 0.00 34.25 34.50 1,438,861 49,532.75
TPIPL  2.08 2.08 2.06 2.08 0.00 0.00 2.06 2.08 3,722,500 7,702.60
UMI  - - - - - - 2.08 2.10 - -
VNG  11.40 11.40 11.20 11.20 0.00 0.00 11.20 11.30 419,800 4,711.11
WIIK  3.44 3.46 3.44 3.46 +0.02 +0.58 3.44 3.46 60,000 206.42

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.70 6.70 6.70 6.70 +0.05 +0.75 6.65 6.70 20,000 134.00
AMATA  26.50 27.00 26.25 26.75 +0.25 +0.94 26.50 26.75 3,578,661 95,404.62
AMATAV  8.50 8.55 8.45 8.45 -0.10 -1.17 8.45 8.50 133,800 1,135.36
ANAN  5.10 5.10 5.05 5.10 +0.05 +0.99 5.05 5.10 258,900 1,318.48
AP  8.35 8.50 8.35 8.50 +0.10 +1.19 8.45 8.50 1,647,500 13,926.90
APEX  0.41 0.42 0.41 0.42 +0.01 +2.44 0.41 0.42 324,100 132.99
AQ  0.03 0.04 0.03 0.04 +0.01 +33.33 0.03 0.04 6,912,800 208.00
BLAND  1.76 1.76 1.75 1.76 +0.01 +0.57 1.75 1.76 996,600 1,750.59
BROCK  2.84 2.84 2.82 2.82 0.00 0.00 2.78 2.82 17,000 48.10
CGD  1.72 1.73 1.70 1.71 0.00 0.00 1.70 1.71 15,055,700 25,845.06
CI  1.71 1.71 1.70 1.70 0.00 0.00 1.70 1.72 30,000 51.10
CPN  83.75 83.75 83.00 83.25 -0.50 -0.60 83.00 83.25 738,755 61,593.04
ESTAR  0.79 0.79 0.79 0.79 0.00 0.00 0.79 0.80 1,116,600 882.11
EVER  0.39 0.39 0.39 0.39 +0.01 +2.63 0.39 0.40 805,400 314.11
GLAND  1.80 1.81 1.80 1.81 0.00 0.00 1.81 1.82 100,100 180.18
GOLD  9.40 9.55 9.35 9.45 +0.05 +0.53 9.45 9.50 3,605,700 34,082.60
GREEN  1.21 1.21 1.18 1.18 -0.03 -2.48 1.18 1.21 85,000 101.21
J  2.26 2.28 2.24 2.28 +0.02 +0.88 2.26 2.28 143,400 323.93
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  2.50 2.52 2.48 2.50 +0.02 +0.81 2.50 2.52 99,300 246.61
LALIN  5.35 5.35 5.30 5.35 0.00 0.00 5.35 5.40 132,600 708.99
LH  11.00 11.10 10.90 10.90 0.00 0.00 10.90 11.00 10,301,115 113,214.18
LPN  10.90 11.00 10.80 10.80 0.00 0.00 10.80 10.90 5,231,400 57,149.38
MBK  20.50 20.60 20.50 20.60 +0.20 +0.98 20.50 20.60 29,000 595.00
MJD  3.10 3.18 3.10 3.18 +0.02 +0.63 3.14 3.18 17,700 55.98
MK  3.68 3.70 3.68 3.68 +0.02 +0.55 3.66 3.68 31,500 116.12
NCH  1.04 1.05 1.04 1.05 +0.01 +0.96 1.04 1.05 351,300 367.80
NNCL  1.67 1.70 1.67 1.69 +0.02 +1.20 1.69 1.70 305,800 517.40
NOBLE  13.70 13.70 13.50 13.60 0.00 0.00 13.40 13.60 72,200 980.53
NUSA  0.42 0.42 0.41 0.42 0.00 0.00 0.41 0.42 2,109,000 885.62
ORI  21.70 21.90 21.70 21.80 +0.10 +0.46 21.70 21.80 786,209 17,133.73
PACE <NP> 0.54 0.59 0.53 0.58 0.00 0.00 0.57 0.58 324,326,301 178,177.72
PF  0.79 0.80 0.79 0.80 +0.01 +1.27 0.79 0.80 268,000 211.74
PLAT  8.50 8.55 8.45 8.50 -0.05 -0.58 8.50 8.55 510,218 4,338.68
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.82 1.84 1.81 1.84 +0.03 +1.66 1.82 1.84 65,000 118.65
PRIN  1.83 1.84 1.83 1.83 +0.01 +0.55 1.82 1.83 38,700 70.82
PRINC  6.05 6.05 6.00 6.00 -0.10 -1.64 6.00 6.05 1,223,400 7,364.56
PSH  23.70 23.80 23.70 23.80 +0.10 +0.42 23.70 23.80 679,800 16,125.34
QH  3.10 3.10 3.06 3.08 -0.02 -0.65 3.06 3.08 15,464,500 47,697.72
RICHY  1.96 1.96 1.94 1.94 +0.01 +0.52 1.93 1.94 831,700 1,617.68
RML  1.17 1.19 1.16 1.17 0.00 0.00 1.16 1.17 4,379,300 5,150.54
ROJNA  7.00 7.10 6.95 7.05 0.00 0.00 7.00 7.05 3,282,500 22,999.20
S  3.88 3.92 3.88 3.92 +0.06 +1.55 3.90 3.92 4,170,900 16,270.39
SAMCO  2.74 2.74 2.74 2.74 +0.06 +2.24 2.68 2.70 3,000 8.22
SC  3.90 3.90 3.88 3.88 -0.02 -0.51 3.88 3.90 646,658 2,521.54
SENA  4.24 4.24 4.22 4.24 +0.02 +0.47 4.22 4.24 482,600 2,037.02
SF  9.45 9.50 9.35 9.50 +0.10 +1.06 9.45 9.50 2,121,649 20,015.79
SIRI  2.06 2.06 2.04 2.04 -0.02 -0.97 2.04 2.06 3,697,300 7,568.33
SPALI  22.80 22.90 22.70 22.90 +0.20 +0.88 22.80 22.90 495,050 11,284.12
TFD  1.83 1.84 1.83 1.84 +0.01 +0.55 1.81 1.83 21,500 39.35
TICON  17.70 17.80 17.60 17.80 +0.20 +1.14 17.70 17.80 3,031,600 53,670.79
U  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 48,375,609 1,021.38
UV  10.00 10.00 9.90 9.95 0.00 0.00 9.95 10.00 7,484,200 74,505.45
WHA  4.22 4.30 4.20 4.28 +0.06 +1.42 4.26 4.28 43,701,337 186,551.44
WIN  0.48 0.48 0.47 0.47 +0.01 +2.17 0.46 0.47 127,200 59.81

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMIRT  10.10 10.10 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 548,000 5,532.80
AMATAR  10.70 10.70 10.70 10.70 0.00 0.00 10.60 10.70 5,000 53.50
BKKCP  11.20 11.20 11.20 11.20 +0.10 +0.90 11.10 11.20 2,000 22.40
BOFFICE  12.10 12.10 12.10 12.10 +0.10 +0.83 12.00 12.10 20,100 243.21
CPNCG  14.30 14.30 14.20 14.20 0.00 0.00 14.20 14.30 1,100 15.64
CPNREIT  22.50 22.50 22.40 22.40 -0.10 -0.44 22.40 22.50 256,400 5,754.00
CPTGF  12.60 12.60 12.60 12.60 0.00 0.00 12.60 12.70 4,500 56.70
CRYSTAL  11.10 11.10 11.10 11.10 0.00 0.00 11.00 11.10 500 5.55
CTARAF  5.20 5.20 5.15 5.20 0.00 0.00 5.15 5.20 26,900 138.86
DREIT  5.85 5.85 5.85 5.85 +0.05 +0.86 5.80 5.85 50,000 292.50
ERWPF  - - - - - - 6.55 6.60 - -
FUTUREPF  - - - - - - 21.40 21.50 - -
GAHREIT  10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 9.95 10.00 2,000 20.00
GLANDRT  - - - - - - 11.80 11.90 - -
GOLDPF  - - - - - - 7.50 7.55 - -
GVREIT  14.30 14.30 14.30 14.30 0.00 0.00 14.30 14.50 10,000 143.00
HPF  5.65 5.65 5.65 5.65 +0.05 +0.89 5.55 5.65 100 0.56
HREIT  8.20 8.20 8.15 8.15 -0.05 -0.61 8.15 8.20 214,100 1,746.94
IMPACT <XD> 15.40 15.50 15.40 15.50 -0.10 -0.64 15.40 15.50 41,300 636.38
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  - - - - - - 9.75 9.80 - -
LHHOTEL  - - - - - - 15.20 15.40 - -
LHPF  - - - - - - 8.95 9.00 - -
LHSC  - - - - - - 14.70 14.80 - -
LUXF  - - - - - - 8.10 8.20 - -
M-II  - - - - - - 8.90 8.95 - -
M-PAT  - - - - - - 9.75 10.30 - -
M-STOR  - - - - - - 10.40 10.60 - -
MIPF  - - - - - - 20.10 - - -
MIT  - - - - - - 6.30 6.70 - -
MJLF  12.80 12.80 12.80 12.80 0.00 0.00 12.80 12.90 1,000 12.80
MNIT  1.95 1.95 1.95 1.95 +0.01 +0.52 1.93 1.96 1,000 1.95
MNIT2  - - - - - - 5.35 5.55 - -
MNRF  - - - - - - 3.70 3.72 - -
MONTRI  - - - - - - 5.95 6.10 - -
POPF  14.10 14.10 14.10 14.10 -0.10 -0.70 14.10 14.20 24,100 339.81
PPF  - - - - - - 11.40 11.50 - -
QHHR  - - - - - - 8.90 8.95 - -
QHOP  - - - - - - 3.98 4.02 - -
QHPF  11.70 11.70 11.70 11.70 0.00 0.00 11.60 11.70 4,000 46.80
SBPF  3.32 3.32 3.32 3.32 -0.02 -0.60 3.32 3.38 4,000 13.28
SHREIT  9.50 9.50 9.45 9.45 -0.05 -0.53 9.40 9.45 68,500 649.89
SIRIP  - - - - - - 10.60 10.80 - -
SPF <XD> 23.10 23.20 23.10 23.20 +0.10 +0.43 23.10 23.20 62,800 1,455.46
SRIPANWA  - - - - - - 10.70 10.80 - -
SSPF  - - - - - - 10.10 10.30 - -
SSTPF  - - - - - - 7.05 7.30 - -
SSTRT  - - - - - - 6.95 7.00 - -
TIF1  8.60 8.60 8.60 8.60 0.00 0.00 8.55 8.60 200 1.72
TLGF  17.60 17.60 17.60 17.60 0.00 0.00 17.50 17.60 1,012,400 17,818.24
TLHPF  - - - - - - 11.00 11.20 - -
TNPF <NP> 3.94 3.96 3.94 3.96 +0.02 +0.51 3.94 3.96 300 1.19
TPRIME  - - - - - - 11.90 12.00 - -
TREIT  11.40 11.40 11.40 11.40 0.00 0.00 11.40 11.50 129,209 1,472.98
TTLPF  25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 24.90 25.00 100 2.50
TU-PF  1.93 1.94 1.93 1.94 -0.05 -2.51 1.94 2.08 500 0.97
URBNPF <XD> - - - - - - 5.35 5.55 - -
WHABT  10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 29,000 290.00
WHART  10.20 10.20 10.20 10.20 +0.10 +0.99 10.10 10.20 2,700 27.54

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  3.08 3.08 3.04 3.06 -0.02 -0.65 3.06 3.08 195,300 597.95
CK  25.00 25.25 24.90 25.00 0.00 0.00 24.90 25.00 1,568,892 39,220.84
CNT  3.02 3.02 3.00 3.00 0.00 0.00 2.96 3.00 6,500 19.52
EMC  0.08 0.09 0.08 0.09 +0.01 +12.50 0.08 0.09 3,153,100 282.25
ITD  3.58 3.60 3.56 3.58 0.00 0.00 3.56 3.58 3,587,000 12,830.25
NWR  0.99 1.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.99 1.00 243,836 241.89
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.13 1.16 1.13 1.14 0.00 0.00 1.14 1.15 472,500 541.27
PREB  12.80 12.80 12.70 12.80 0.00 0.00 12.80 12.90 72,800 931.69
PYLON  15.80 15.90 15.70 15.80 +0.10 +0.64 15.70 15.80 48,800 771.92
SEAFCO  9.70 9.70 9.65 9.70 +0.05 +0.52 9.65 9.70 70,900 684.46
SQ  4.72 4.74 4.70 4.72 +0.02 +0.43 4.70 4.72 1,750,600 8,265.13
SRICHA  18.60 18.60 18.60 18.60 0.00 0.00 18.60 18.80 129,000 2,399.40
STEC  20.60 20.60 20.10 20.20 -0.20 -0.98 20.10 20.20 14,556,845 294,943.99
STPI  5.30 5.30 5.25 5.25 0.00 0.00 5.25 5.30 73,200 384.60
SYNTEC  5.45 5.50 5.45 5.45 0.00 0.00 5.40 5.45 568,100 3,096.26
TPOLY  4.20 4.24 4.18 4.24 +0.06 +1.44 4.22 4.24 253,000 1,068.67
TRC  0.99 0.99 0.98 0.99 0.00 0.00 0.98 0.99 6,626,828 6,513.38
TTCL  13.50 13.50 13.00 13.20 -0.10 -0.75 13.10 13.20 566,700 7,516.38
UNIQ  14.30 14.30 14.10 14.20 0.00 0.00 14.10 14.20 325,400 4,623.09

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  - - - - - - 8.85 8.90 - -
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.10 1.10 1.09 1.09 0.00 0.00 1.09 1.10 505,400 555.07
BAFS  42.75 43.00 42.75 42.75 0.00 0.00 42.75 43.00 20,839 893.37
BANPU  21.70 21.80 21.50 21.70 +0.10 +0.46 21.60 21.70 15,819,868 342,544.03
BCP  40.25 40.75 40.25 40.75 +0.50 +1.24 40.50 40.75 1,141,006 46,145.37
BCPG  24.80 25.00 24.50 24.90 +0.10 +0.40 24.80 24.90 8,194,456 202,814.23
BGRIM  30.50 30.50 30.00 30.25 0.00 0.00 30.25 30.50 1,491,545 45,170.45
BPP  24.90 24.90 24.70 24.80 0.00 0.00 24.70 24.80 2,084,791 51,704.05
BRRGIF  10.60 10.60 10.60 10.60 0.00 0.00 10.60 10.70 23,000 243.80
CKP  4.22 4.26 4.18 4.22 0.00 0.00 4.22 4.24 7,153,700 30,131.66
DEMCO  5.75 5.80 5.70 5.75 +0.05 +0.88 5.70 5.75 52,000 299.27
EA  67.00 67.50 66.75 67.50 +0.75 +1.12 67.25 67.50 2,064,429 138,568.60
EARTH <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EASTW  12.40 12.50 12.20 12.30 -0.20 -1.60 12.30 12.40 3,336,700 41,110.10
EGATIF  10.90 10.90 10.80 10.90 +0.10 +0.93 10.80 10.90 569,100 6,203.16
EGCO  240.00 240.00 238.00 238.00 -1.00 -0.42 238.00 239.00 318,881 76,055.46
ESSO  18.50 18.60 18.40 18.40 -0.20 -1.08 18.40 18.50 566,400 10,468.41
GLOW  83.50 83.75 83.50 83.75 0.00 0.00 83.50 83.75 102,100 8,528.70
GPSC  79.00 80.00 78.25 79.50 +0.50 +0.63 79.25 79.50 1,341,308 106,079.40
GULF  75.50 75.75 75.25 75.50 -0.50 -0.66 75.50 75.75 934,626 70,533.66
GUNKUL  3.96 3.96 3.96 3.96 0.00 0.00 3.96 3.98 1,792,810 7,099.53
IEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  7.65 7.75 7.60 7.70 +0.10 +1.32 7.70 7.75 92,683,196 712,137.70
LANNA  17.30 17.30 17.30 17.30 0.00 0.00 17.30 17.40 48,600 840.78
MDX  5.15 5.15 5.15 5.15 0.00 0.00 5.15 5.20 6,000 30.90
PTG  19.80 19.80 19.20 19.30 -0.50 -2.53 19.20 19.30 4,988,800 96,777.74
PTT  488.00 492.00 486.00 490.00 +2.00 +0.41 490.00 492.00 1,787,988 874,909.32
PTTEP  112.50 113.50 112.50 112.50 0.00 0.00 112.50 113.00 2,916,385 329,419.50
RATCH  54.25 55.00 54.25 54.50 -0.25 -0.46 54.50 54.75 321,459 17,506.77
RPC  0.70 0.71 0.70 0.71 +0.01 +1.43 0.70 0.71 14,700 10.30
SCG  4.86 4.86 4.86 4.86 0.00 0.00 4.82 4.86 100 0.49
SCI  6.75 6.85 6.75 6.80 +0.10 +1.49 6.80 6.85 848,800 5,785.50
SCN  4.96 4.96 4.92 4.92 -0.02 -0.40 4.92 4.94 158,800 785.04
SGP  28.00 28.50 28.00 28.50 +0.25 +0.88 28.25 28.50 2,129,200 60,015.30
SKE  1.71 1.75 1.71 1.74 +0.04 +2.35 1.73 1.74 8,049,600 13,939.09
SOLAR  2.72 2.78 2.68 2.70 -0.04 -1.46 2.68 2.70 952,200 2,593.03
SPCG  24.50 24.60 24.30 24.60 +0.20 +0.82 24.50 24.60 599,500 14,673.94
SPRC  17.30 17.50 17.20 17.40 +0.20 +1.16 17.30 17.40 5,720,331 99,455.34
SUPER  1.10 1.11 1.08 1.10 +0.02 +1.85 1.09 1.10 52,227,000 57,189.74
SUSCO  3.96 3.98 3.92 3.96 0.00 0.00 3.96 3.98 826,500 3,270.38
TAE  2.62 2.64 2.62 2.62 0.00 0.00 2.62 2.64 70,700 185.35
TCC  0.46 0.47 0.46 0.46 0.00 0.00 0.45 0.46 258,600 118.97
TOP  102.00 102.50 101.50 101.50 -0.50 -0.49 101.50 102.00 497,671 50,748.74
TPIPP  7.90 8.00 7.90 7.95 +0.05 +0.63 7.90 7.95 4,945,273 39,298.63
TTW  13.20 13.20 13.10 13.20 0.00 0.00 13.10 13.20 338,000 4,461.50
WHAUP  7.20 7.20 7.15 7.20 +0.05 +0.70 7.15 7.20 565,800 4,057.88
WP  9.65 9.75 9.65 9.70 +0.20 +2.11 9.70 9.75 1,812,048 17,572.14

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  24.70 25.25 24.40 24.90 +0.20 +0.81 24.90 25.00 2,415,800 59,999.72
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  22.50 22.60 22.30 22.60 +0.10 +0.44 22.50 22.60 4,108,070 92,301.52
BIG  3.20 3.24 3.18 3.18 0.00 0.00 3.18 3.20 2,670,700 8,560.70
BJC  56.50 56.75 56.25 56.50 0.00 0.00 56.50 56.75 1,846,300 104,565.15
COL  57.75 57.75 57.25 57.50 -0.25 -0.43 57.50 57.75 19,900 1,147.75
COM7  17.20 17.30 17.10 17.20 +0.20 +1.18 17.10 17.20 1,365,406 23,464.40
CPALL  83.75 84.25 82.25 83.50 -0.25 -0.30 83.50 83.75 13,885,212 1,153,715.63
CSS  2.82 2.84 2.80 2.82 +0.02 +0.71 2.80 2.82 720,300 2,038.95
FN  4.58 4.62 4.56 4.62 +0.02 +0.43 4.60 4.62 72,600 334.41
FTE  3.20 3.20 3.18 3.18 0.00 0.00 3.18 3.20 181,600 577.79
GLOBAL  17.20 17.20 17.10 17.20 0.00 0.00 17.10 17.20 394,511 6,760.00
HMPRO  14.30 14.50 14.20 14.50 +0.20 +1.40 14.40 14.50 3,793,489 54,489.75
IT  4.46 4.46 4.44 4.44 -0.02 -0.45 4.42 4.44 10,100 44.85
KAMART  7.30 7.40 7.30 7.30 +0.20 +2.82 7.30 7.35 1,127,666 8,278.43
LOXLEY  2.44 2.46 2.44 2.44 0.00 0.00 2.44 2.46 582,200 1,420.59
MAKRO  45.75 49.25 44.00 48.00 +2.50 +5.49 47.75 48.00 2,316,422 109,416.83
MC  14.10 14.20 13.90 14.10 0.00 0.00 14.00 14.10 461,700 6,482.17
MEGA  41.50 41.50 40.50 40.75 -0.50 -1.21 40.75 41.00 358,800 14,645.88
MIDA  0.64 0.64 0.64 0.64 +0.01 +1.59 0.64 0.65 37,150 23.78
ROBINS  72.00 72.50 72.00 72.25 +0.50 +0.70 72.25 72.50 249,150 18,017.01
RSP  7.20 7.20 7.00 7.05 -0.05 -0.70 7.05 7.10 1,310,112 9,251.69
SINGER  13.50 13.50 13.30 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 201,800 2,693.20
SPC  53.00 53.00 53.00 53.00 0.00 0.00 52.50 53.75 100 5.30
SPI  75.50 75.50 75.00 75.25 -0.50 -0.66 75.25 75.50 5,800 436.65

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  - - - - - - 22.00 22.20 - -
BCH  16.80 16.80 16.60 16.70 0.00 0.00 16.60 16.70 806,300 13,481.46
BDMS  22.50 22.50 22.40 22.40 0.00 0.00 22.40 22.50 567,666 12,757.54
BH  204.00 204.00 202.00 204.00 0.00 0.00 203.00 204.00 230,713 46,840.15
CHG  2.14 2.16 2.10 2.12 0.00 0.00 2.12 2.14 44,687,600 95,370.10
CMR  3.68 3.68 3.68 3.68 0.00 0.00 3.68 3.70 11,500 42.32
EKH  5.95 5.95 5.90 5.95 0.00 0.00 5.90 5.95 171,000 1,016.98
KDH  - - - - - - 96.50 100.00 - -
LPH  7.65 7.65 7.55 7.60 0.00 0.00 7.55 7.60 355,600 2,705.24
M-CHAI  - - - - - - 206.00 209.00 - -
NEW  - - - - - - 45.00 63.50 - -
NTV  55.50 55.50 55.50 55.50 0.00 0.00 55.50 55.75 1,800 99.90
RAM  - - - - - - 2,992.00 3,000.00 - -
RJH  26.00 26.00 25.50 25.50 0.00 0.00 25.50 25.75 83,100 2,139.62
RPH  4.78 4.78 4.78 4.78 0.00 0.00 4.76 4.78 10,200 48.76
SKR  49.25 49.50 49.00 49.00 -0.25 -0.51 49.00 49.25 16,100 790.48
SVH  - - - - - - 434.00 440.00 - -
THG  36.00 36.00 35.75 35.75 -0.25 -0.69 35.50 35.75 724,311 25,958.55
VIBHA  2.54 2.54 2.54 2.54 0.00 0.00 2.52 2.54 231,400 587.76
VIH  8.75 8.95 8.75 8.95 +0.15 +1.70 8.90 8.95 353,400 3,148.90
WPH  2.88 2.88 2.86 2.86 0.00 0.00 2.86 2.88 44,700 127.88

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  5.10 5.10 5.05 5.05 -0.05 -0.98 5.05 5.10 45,900 234.08
AQUA  0.58 0.58 0.57 0.58 0.00 0.00 0.57 0.58 960,100 552.38
AS  1.73 1.73 1.67 1.67 -0.03 -1.76 1.69 1.70 32,300 54.34
BEC  11.20 11.20 11.00 11.10 -0.10 -0.89 11.10 11.20 3,642,302 40,438.62
EPCO  4.26 4.26 4.24 4.26 0.00 0.00 4.24 4.26 599,725 2,554.81
FE  - - - - - - 208.00 - - -
GPI  3.36 3.36 3.22 3.28 -0.06 -1.80 3.26 3.28 2,208,600 7,230.38
GRAMMY  9.95 9.95 9.85 9.85 -0.05 -0.51 9.85 9.90 55,400 547.49
MACO  2.06 2.08 1.97 1.97 -0.09 -4.37 1.97 1.98 71,547,600 142,463.68
MAJOR  28.25 28.25 27.25 27.75 -1.25 -4.31 27.50 27.75 5,852,200 162,205.88
MATCH  1.87 1.91 1.87 1.91 +0.05 +2.69 1.90 1.91 86,500 163.53
MATI  - - - - - - 7.80 8.35 - -
MCOT  10.10 10.20 10.10 10.20 0.00 0.00 10.20 10.30 1,100 11.21
MONO  4.66 4.68 4.62 4.66 -0.02 -0.43 4.64 4.66 4,267,514 19,839.32
MPIC  1.42 1.44 1.42 1.43 +0.05 +3.62 1.43 1.44 103,300 146.71
NMG  0.43 0.43 0.42 0.43 0.00 0.00 0.42 0.43 1,431,516 609.92
PLANB  6.15 6.25 6.15 6.15 -0.05 -0.81 6.15 6.20 1,215,100 7,513.95
POST  - - - - - - 3.06 3.28 - -
PRAKIT  13.40 13.50 13.40 13.50 0.00 0.00 13.40 13.50 11,000 147.83
RS  33.50 33.50 33.25 33.25 -0.25 -0.75 33.25 33.50 798,700 26,594.48
SE-ED  3.50 3.50 3.50 3.50 +0.04 +1.16 3.48 3.50 1,900 6.65
SMM  0.98 0.99 0.98 0.99 +0.02 +2.06 0.98 0.99 10,200 10.00
SPORT  0.58 0.58 0.57 0.58 -0.01 -1.69 0.57 0.58 114,600 65.43
TBSP  - - - - - - 15.50 15.70 - -
TH  0.69 0.69 0.68 0.69 +0.01 +1.47 0.68 0.69 184,400 125.40
TKS  11.30 11.40 11.20 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 476,126 5,371.79
TRITN  0.33 0.33 0.29 0.30 -0.02 -6.25 0.29 0.30 63,472,500 19,422.40
VGI  6.60 6.60 6.50 6.55 0.00 0.00 6.55 6.60 874,800 5,735.50
WAVE  3.48 3.48 3.46 3.46 +0.02 +0.58 3.44 3.46 8,400 29.22
WORK  78.75 78.75 77.50 78.25 -0.75 -0.95 78.00 78.25 1,208,040 94,205.97

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  1.35 1.37 1.34 1.36 +0.02 +1.49 1.35 1.36 9,720,660 13,175.79
GENCO  0.98 1.00 0.98 0.99 +0.01 +1.02 0.98 0.99 1,200,200 1,196.90
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  - - - - - - 67.75 68.75 - -
CENTEL  51.25 52.00 51.25 52.00 +0.75 +1.46 51.75 52.00 753,410 38,981.75
CSR  - - - - - - 64.50 67.00 - -
DTC  - - - - - - 9.75 9.90 - -
ERW  8.50 8.60 8.45 8.55 +0.05 +0.59 8.50 8.55 1,702,900 14,498.80
GRAND  1.03 1.04 1.03 1.03 +0.01 +0.98 1.03 1.04 918,735 951.51
LRH  29.75 30.25 29.75 30.25 +0.75 +2.54 30.25 30.50 32,200 966.50
MANRIN  - - - - - - 35.25 38.50 - -
OHTL  - - - - - - 784.00 1,000.00 - -
ROH  40.50 40.50 40.50 40.50 0.00 0.00 40.25 40.75 1,900 76.95
SHANG  - - - - - - 70.50 71.00 - -

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  5.55 5.65 5.55 5.60 +0.05 +0.90 5.55 5.60 1,055,907 5,909.24
AOT  69.25 69.50 68.75 68.75 -0.50 -0.72 68.75 69.00 9,818,462 679,050.47
ASIMAR  3.28 3.30 3.26 3.30 +0.02 +0.61 3.26 3.30 76,400 250.60
BA  14.80 14.80 14.50 14.70 -0.10 -0.68 14.60 14.70 242,400 3,540.92
BEM  7.50 7.50 7.45 7.50 +0.05 +0.67 7.45 7.50 1,597,048 11,967.33
BTC  0.90 0.91 0.90 0.90 +0.01 +1.12 0.90 0.91 1,658,000 1,492.20
BTS  8.15 8.15 8.10 8.15 0.00 0.00 8.10 8.15 4,860,271 39,566.08
BTSGIF  12.00 12.00 11.90 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 42,300 505.75
III  8.90 9.10 8.85 8.95 +0.20 +2.29 8.90 8.95 7,510,768 67,622.77
JUTHA  2.44 2.46 2.44 2.46 +0.02 +0.82 2.44 2.48 600 1.47
JWD  11.90 11.90 11.70 11.70 -0.20 -1.68 11.70 11.80 311,700 3,679.06
KWC  - - - - - - 251.00 279.00 - -
NOK  3.08 3.08 3.04 3.04 0.00 0.00 3.04 3.06 42,300 129.84
NYT  6.45 6.60 6.45 6.55 +0.25 +3.97 6.50 6.55 2,840,200 18,476.86
PRM  10.80 11.10 10.70 10.90 +0.20 +1.87 10.90 11.00 7,703,700 84,401.00
PSL  12.70 13.20 12.70 13.00 +0.30 +2.36 13.00 13.10 6,256,001 81,357.33
RCL  9.40 9.50 9.35 9.50 +0.10 +1.06 9.45 9.50 250,500 2,355.38
THAI  15.50 15.60 15.50 15.50 0.00 0.00 15.50 15.60 410,314 6,359.98
TSTE  - - - - - - 7.05 7.60 - -
TTA  8.75 8.90 8.70 8.85 +0.10 +1.14 8.85 8.90 1,902,200 16,815.95
WICE  7.65 7.80 7.60 7.70 +0.15 +1.99 7.65 7.70 2,905,724 22,365.67

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.74 2.76 2.72 2.74 0.00 0.00 2.74 2.76 1,447,418 3,962.86
DELTA  71.75 72.25 71.75 72.25 +0.25 +0.35 72.00 72.25 41,620 2,996.37
EIC  0.07 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 346,500 21.24
HANA  42.50 42.75 42.00 42.75 +0.50 +1.18 42.50 42.75 339,300 14,371.28
KCE  72.50 73.50 72.25 73.25 +1.00 +1.38 73.00 73.25 870,911 63,733.89
METCO  - - - - - - 215.00 218.00 - -
SMT  2.12 2.12 2.10 2.12 +0.02 +0.95 2.10 2.12 412,400 866.08
SPPT  4.88 5.00 4.88 4.96 +0.08 +1.64 4.94 4.96 2,820,400 13,960.87
SVI  4.34 4.36 4.32 4.32 -0.02 -0.46 4.32 4.34 133,500 579.31
TEAM  1.98 2.02 1.95 1.98 -0.02 -1.00 1.97 1.98 10,502,200 20,847.79

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  194.00 194.50 193.50 194.00 0.00 0.00 193.50 194.00 470,944 91,346.14
AIT  30.25 30.25 30.00 30.00 -0.25 -0.83 29.75 30.00 275,800 8,275.10
ALT  4.04 4.10 4.04 4.08 +0.04 +0.99 4.06 4.08 51,900 210.99
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  7.65 7.65 7.60 7.60 -0.05 -0.65 7.60 7.65 11,900 90.86
DIF  14.40 14.60 14.40 14.60 +0.10 +0.69 14.50 14.60 4,727,500 68,531.39
DTAC  46.25 46.25 45.75 46.00 +0.25 +0.55 45.75 46.00 711,343 32,749.29
FER  0.66 0.67 0.65 0.67 +0.01 +1.52 0.66 0.67 4,590,700 3,018.29
FORTH  6.95 6.95 6.95 6.95 0.00 0.00 6.90 6.95 48,000 333.60
HUMAN  13.40 13.50 13.40 13.40 0.00 0.00 13.30 13.40 518,300 6,964.21
ILINK  9.20 9.30 9.05 9.15 -0.05 -0.54 9.15 9.20 569,600 5,222.98
INET  4.20 4.22 4.18 4.20 0.00 0.00 4.18 4.20 80,300 336.96
INTUCH  57.50 58.00 57.25 57.75 +0.25 +0.43 57.50 57.75 1,490,909 85,935.61
JAS  7.05 7.05 7.00 7.05 +0.05 +0.71 7.00 7.05 2,847,600 20,035.59
JASIF  12.00 12.00 11.90 12.00 +0.10 +0.84 11.90 12.00 352,900 4,233.70
JMART  23.60 23.60 23.30 23.50 +0.10 +0.43 23.40 23.50 1,475,149 34,575.35
JTS  1.86 1.86 1.86 1.86 0.00 0.00 1.86 1.89 3,600 6.70
MFEC  4.76 4.76 4.74 4.74 0.00 0.00 4.74 4.76 50,000 237.20
MSC  6.20 6.25 6.20 6.25 +0.05 +0.81 6.15 6.25 2,100 13.02
PT  6.90 6.95 6.90 6.95 +0.05 +0.72 6.90 6.95 28,300 196.52
SAMART  9.50 9.50 9.40 9.40 -0.15 -1.57 9.40 9.45 59,900 564.88
SAMTEL  11.30 11.30 11.00 11.00 -0.40 -3.51 11.10 11.20 50,200 559.16
SDC  0.43 0.44 0.43 0.43 +0.01 +2.38 0.42 0.43 362,600 156.01
SIS  8.25 8.25 8.25 8.25 0.00 0.00 8.25 8.30 5,000 41.25
SVOA  2.12 2.16 2.12 2.14 +0.02 +0.94 2.12 2.14 1,673,900 3,578.45
SYMC  8.30 8.40 8.30 8.40 +0.10 +1.20 8.20 8.40 2,600 21.63
SYNEX  15.30 15.30 15.30 15.30 0.00 0.00 15.30 15.40 60,200 921.06
THCOM  10.80 10.90 10.70 10.70 -0.10 -0.93 10.70 10.80 616,352 6,617.28
TRUE  6.30 6.40 6.30 6.40 +0.10 +1.59 6.35 6.40 9,511,592 60,384.00
TWZ  0.15 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.14 0.15 209,200 31.38
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่