สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,562.99 - - - - - -
SET50 972.72 - - - - - -
SET100 2,201.72 - - - - - -
sSET 1,063.79 - - - - - -
SETHD 1,171.10 - - - - - -
mai 638.68 - - - - - -
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  200.00 204.00 200.00 204.00 0.00 0.00 197.50 205.00 1,400 281.30
EE  1.15 1.16 1.15 1.16 +0.01 +0.87 1.15 1.16 2,091,400 2,417.98
GFPT  14.60 14.80 14.50 14.80 +0.10 +0.68 14.70 14.80 717,371 10,562.27
LEE  3.18 3.20 3.16 3.18 +0.02 +0.63 3.18 3.20 643,107 2,044.76
STA  24.50 24.50 23.90 24.50 -0.20 -0.81 24.40 24.50 20,165,175 488,785.48
TLUXE  9.25 9.95 9.10 9.80 +0.60 +6.52 9.75 9.80 15,748,200 151,976.20
TRUBB  2.16 2.20 2.08 2.16 -0.02 -0.92 2.16 2.18 5,462,921 11,639.35
TWPC  9.15 9.60 9.15 9.55 +0.40 +4.37 9.50 9.55 10,982,450 104,223.46
UPOIC  7.05 7.30 7.05 7.05 0.00 0.00 7.05 7.15 121,200 862.62
UVAN  7.50 7.60 7.35 7.45 +0.05 +0.68 7.40 7.45 1,841,500 13,774.86
VPO  1.49 1.52 1.47 1.47 -0.01 -0.68 1.47 1.48 6,440,400 9,608.24

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  2.62 2.66 2.60 2.62 +0.04 +1.55 2.62 2.64 53,818,840 141,339.38
ASIAN  4.42 4.52 4.42 4.46 +0.02 +0.45 4.46 4.50 1,124,206 5,034.72
BR  6.50 6.70 6.45 6.70 +0.20 +3.08 6.65 6.70 3,539,616 23,151.88
BRR  15.90 16.20 15.80 16.00 +0.10 +0.63 16.00 16.10 2,761,410 44,304.72
CBG  75.75 77.50 75.50 77.00 +1.50 +1.99 77.00 77.25 3,714,221 285,497.28
CFRESH  8.00 8.00 7.90 7.90 -0.10 -1.25 7.85 7.90 227,400 1,799.21
CM  5.75 6.20 5.40 5.45 -0.25 -4.39 5.45 5.55 36,170,156 211,376.25
CPF  28.75 28.75 28.25 28.50 0.00 0.00 28.50 28.75 17,917,517 510,742.19
CPI  2.52 2.64 2.52 2.54 -0.02 -0.78 2.54 2.60 3,231,850 8,309.74
F&D  22.20 22.20 22.20 22.20 +0.20 +0.91 21.30 22.20 100 2.22
HTC  17.30 17.40 17.10 17.20 0.00 0.00 17.20 17.30 40,309 693.93
ICHI  10.90 10.90 10.70 10.80 +0.10 +0.93 10.70 10.80 1,208,854 13,046.42
KBS  8.35 8.45 8.35 8.40 0.00 0.00 8.35 8.45 136,300 1,142.51
KSL  5.95 6.35 5.95 6.35 +0.40 +6.72 6.30 6.35 27,983,066 173,103.77
KTIS  7.10 7.15 7.10 7.10 0.00 0.00 7.10 7.15 174,103 1,238.87
LST  7.35 7.90 7.35 7.55 +0.25 +3.42 7.55 7.60 25,694,598 197,389.29
M  55.75 56.75 55.75 56.75 +0.75 +1.34 56.50 56.75 437,403 24,637.57
MALEE  107.50 107.50 106.00 107.00 0.00 0.00 107.00 107.50 737,218 78,812.32
MINT  34.00 34.25 33.75 34.00 -0.25 -0.73 33.75 34.00 20,751,266 705,215.66
OISHI  126.50 127.00 126.00 127.00 +1.00 +0.79 126.00 127.00 7,700 972.90
PB  64.00 64.00 64.00 64.00 0.00 0.00 64.00 64.25 2,900 185.60
PM  9.55 9.55 9.50 9.55 0.00 0.00 9.50 9.55 299,509 2,853.54
PR  57.50 57.75 57.50 57.75 0.00 0.00 57.50 57.75 11,660 673.15
PRG  - - - - - - 12.10 12.90 - -
SAPPE  30.75 31.50 30.75 31.00 +0.25 +0.81 31.00 31.25 941,801 29,363.61
SAUCE  24.10 24.10 24.10 24.10 +0.10 +0.42 24.00 24.10 1,700 40.97
SFP  - - - - - - 191.00 201.00 - -
SNP  26.00 26.00 26.00 26.00 0.00 0.00 25.75 26.00 300 7.80
SORKON  61.50 61.50 61.50 61.50 0.00 0.00 61.50 61.75 2,210 135.92
SSC  - - - - - - 54.25 55.00 - -
SSF  9.90 10.10 9.50 10.00 +0.20 +2.04 9.90 10.00 142,700 1,424.39
SST  13.60 14.40 13.60 14.40 +0.80 +5.88 14.30 14.40 1,880,501 26,614.12
TC  3.44 3.50 3.42 3.46 0.00 0.00 3.44 3.46 354,305 1,224.03
TF  197.00 197.00 195.00 195.50 0.00 0.00 195.50 198.00 5,400 1,055.25
TFG  6.75 6.85 6.70 6.80 +0.05 +0.74 6.75 6.80 8,554,501 58,064.61
TIPCO  14.30 14.60 14.30 14.50 +0.20 +1.40 14.40 14.50 3,070,000 44,494.42
TKN  26.50 27.25 26.50 26.75 0.00 0.00 26.75 27.00 2,967,200 79,900.10
TU  20.90 21.30 20.90 21.00 +0.10 +0.48 21.00 21.10 9,595,732 202,445.31
TVO  39.00 39.75 39.00 39.25 +0.25 +0.64 39.25 39.50 271,588 10,676.39

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.35 0.35 0.34 0.35 0.00 0.00 0.34 0.35 3,023,105 1,056.51
AFC  8.15 8.15 8.05 8.05 -0.15 -1.83 8.05 8.15 24,001 194.15
BTNC  21.60 21.60 20.50 21.10 -1.50 -6.64 20.10 21.20 400 8.43
CPH  8.15 8.40 8.00 8.00 +0.05 +0.63 8.00 8.20 3,400 27.96
CPL  34.00 34.00 33.75 34.00 +0.25 +0.74 33.75 34.00 960 32.48
ICC  - - - - - - 36.25 37.00 - -
LTX  - - - - - - 58.75 59.50 1 0.06
NC  16.00 16.00 16.00 16.00 +0.30 +1.91 15.60 16.10 100 1.60
PAF  2.38 2.44 2.38 2.42 +0.02 +0.83 2.42 2.44 600,716 1,452.49
PG  8.30 8.45 8.30 8.45 +0.15 +1.81 8.25 8.45 1,600 13.30
PRANDA  4.18 4.20 4.18 4.20 +0.02 +0.48 4.18 4.20 114,900 480.67
SABINA  23.20 23.20 23.10 23.10 -0.10 -0.43 23.10 23.20 1,300 30.06
SAWANG  16.10 16.50 16.00 16.20 +0.10 +0.62 16.10 16.20 25,800 419.33
SUC  41.25 41.50 41.00 41.00 0.00 0.00 41.00 41.50 46,200 1,904.72
TNL  - - - - - - 23.40 23.90 - -
TPCORP  17.60 17.60 17.60 17.60 +0.30 +1.73 17.20 17.60 100 1.76
TR  44.00 44.25 43.50 43.50 -0.50 -1.14 43.25 44.00 28,704 1,262.88
TTI  - - - - - - 26.25 33.75 - -
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 104.00 108.00 - -
UPF  70.75 70.75 70.75 70.75 +0.25 +0.35 70.50 72.00 300 21.22
UT  13.10 13.10 13.10 13.10 0.00 0.00 13.10 13.40 300 3.93
WACOAL  - - - - - - 47.50 49.50 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.70 0.70 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.70 926,963 648.36
AJD  1.85 1.89 1.84 1.86 0.00 0.00 1.86 1.87 40,625,769 75,687.73
DTCI  28.75 28.75 27.00 27.50 -1.00 -3.51 27.00 27.50 50,943 1,380.18
FANCY  2.70 2.72 2.64 2.66 -0.04 -1.48 2.66 2.70 463,900 1,239.93
KYE  418.00 426.00 418.00 426.00 +10.00 +2.40 422.00 426.00 11,605 4,903.11
L&E  3.12 3.12 3.12 3.12 +0.06 +1.96 3.08 3.12 2,207 6.89
MODERN  6.00 6.00 5.95 6.00 0.00 0.00 5.95 6.00 378,701 2,266.83
OGC  41.00 41.00 41.00 41.00 +1.00 +2.50 40.25 41.25 1,000 41.00
ROCK  18.90 23.50 18.80 18.80 +0.70 +3.87 18.50 18.80 13,300 253.61
SIAM  2.96 3.00 2.96 3.00 +0.04 +1.35 2.98 3.00 372,100 1,109.86
TSR  5.15 5.30 5.15 5.30 +0.10 +1.92 5.25 5.30 1,809,602 9,466.34

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DSGT  4.98 4.98 4.96 4.98 0.00 0.00 4.98 5.00 384,100 1,912.82
JCT  87.50 87.50 87.50 87.50 -0.25 -0.28 83.00 87.50 200 17.50
OCC  16.00 16.40 16.00 16.40 +0.40 +2.50 16.00 16.50 200 3.24
S & J  19.90 19.90 19.90 19.90 0.00 0.00 19.50 19.80 300 5.97
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  31.25 32.00 31.25 32.00 +0.75 +2.40 31.75 32.00 1,157,510 36,685.26
TOG  8.20 8.35 8.20 8.35 +0.10 +1.21 8.25 8.35 3,600 29.64

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  39.25 39.50 39.00 39.50 +0.25 +0.64 39.25 39.50 189,926 7,473.04
BBL  165.00 168.50 165.00 168.50 +2.50 +1.51 168.00 168.50 4,005,053 669,632.47
CIMBT  1.31 1.34 1.31 1.33 -0.05 -3.62 1.33 1.34 13,084,946 17,354.68
KBANK  181.50 187.50 181.00 184.00 +2.00 +1.10 184.00 185.00 6,364,166 1,175,617.54
KKP  54.00 56.75 53.75 56.00 +2.50 +4.67 56.00 56.25 8,644,954 478,937.05
KTB  18.60 18.80 18.50 18.80 +0.40 +2.17 18.70 18.80 62,843,626 1,176,281.35
LHBANK  1.78 1.80 1.77 1.79 +0.01 +0.56 1.78 1.79 23,280,786 41,553.20
SCB  151.50 152.00 148.50 150.50 -4.50 -2.90 150.50 151.00 28,218,139 4,247,349.26
TCAP  45.25 47.25 44.75 46.00 +0.75 +1.66 46.00 46.50 7,306,620 338,247.22
TISCO  61.00 62.50 60.75 62.25 +1.75 +2.89 62.00 62.25 7,871,813 488,936.27
TMB  2.26 2.28 2.24 2.28 +0.02 +0.88 2.26 2.28 113,921,225 258,451.25

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.59 0.59 0.58 0.58 -0.01 -1.69 0.58 0.59 362,000 210.00
AEONTS  100.00 101.00 100.00 101.00 0.00 0.00 100.00 101.00 40,101 4,010.70
AMANAH  0.92 0.97 0.92 0.97 +0.04 +4.30 0.96 0.97 3,686,000 3,554.00
ASK  23.40 23.40 23.20 23.30 -0.10 -0.43 23.30 23.40 327,910 7,615.57
ASP  3.68 3.72 3.68 3.72 +0.04 +1.09 3.70 3.72 28,737,421 106,332.68
BFIT  12.30 12.50 12.20 12.20 0.00 0.00 12.20 12.30 157,100 1,938.67
CGH  1.66 1.69 1.66 1.68 +0.02 +1.20 1.67 1.68 50,600 84.65
CNS  2.54 2.56 2.54 2.54 0.00 0.00 2.54 2.56 44,200 112.38
ECL  1.57 1.62 1.57 1.58 +0.01 +0.64 1.58 1.60 1,391,000 2,204.58
FNS  4.44 4.54 4.42 4.54 +0.12 +2.71 4.50 4.54 3,088,601 13,886.57
FSS  3.08 3.10 3.08 3.10 0.00 0.00 3.08 3.10 184,500 571.94
GBX  0.81 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00 0.80 0.81 72,400 58.64
GL  61.50 61.75 60.75 60.75 -0.75 -1.22 60.75 61.25 2,834,336 173,332.59
IFS  3.02 3.10 3.02 3.08 +0.02 +0.65 3.08 3.10 1,677,139 5,127.34
JMT  20.70 21.10 20.70 21.10 +0.20 +0.96 21.00 21.10 435,620 9,092.14
KCAR  12.20 12.20 12.10 12.20 +0.10 +0.83 12.10 12.20 14,300 174.21
KGI  3.96 4.00 3.96 4.00 +0.04 +1.01 3.98 4.00 2,070,565 8,238.75
KTC  137.00 139.50 136.50 139.00 +2.00 +1.46 138.50 139.00 614,711 84,821.08
MBKET  22.80 22.80 22.70 22.80 0.00 0.00 22.70 22.80 24,800 565.28
MFC  21.90 21.90 21.90 21.90 +0.10 +0.46 21.80 22.00 200 4.38
ML  1.95 1.96 1.94 1.94 0.00 0.00 1.94 1.95 3,478,002 6,782.84
MTLS  25.25 26.25 25.00 26.00 +1.00 +4.00 25.75 26.00 21,320,050 550,987.90
PE  0.91 0.91 0.88 0.91 +0.01 +1.11 0.89 0.91 4,623,900 4,153.54
PL  3.98 3.98 3.92 3.96 0.00 0.00 3.94 3.96 728,176 2,887.97
S11  8.30 8.45 8.30 8.40 +0.05 +0.60 8.35 8.40 792,500 6,651.42
SAWAD  39.75 40.75 39.50 40.50 +0.75 +1.89 40.25 40.50 5,448,878 219,445.52
THANI  5.35 5.50 5.30 5.35 0.00 0.00 5.35 5.40 5,406,705 29,282.42
TK  11.30 11.40 11.20 11.40 +0.20 +1.79 11.40 11.50 519,401 5,873.12
TNITY  7.15 7.15 7.10 7.15 0.00 0.00 7.15 7.20 209,900 1,491.36
UOBKH  4.02 4.02 4.00 4.00 -0.02 -0.50 4.00 4.02 94,300 377.95
ZMICO  1.39 1.40 1.35 1.36 -0.04 -2.86 1.35 1.36 10,248,310 13,966.30

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  33.25 33.50 33.25 33.25 0.00 0.00 33.25 33.50 10,201 339.26
BKI  350.00 351.00 349.00 351.00 +1.00 +0.29 350.00 352.00 13,601 4,762.05
BLA  49.00 49.50 48.75 49.25 +0.25 +0.51 49.00 49.25 1,767,526 86,930.43
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  36.50 37.50 36.50 37.50 +0.50 +1.35 37.25 37.50 9,000 337.05
INSURE  36.50 36.50 36.50 36.50 +0.25 +0.69 35.00 40.00 100 3.65
MTI  136.50 138.00 136.50 138.00 +1.50 +1.10 136.50 138.00 8,401 1,154.04
NKI  53.25 53.25 53.25 53.25 0.00 0.00 53.00 53.25 1,001 53.30
NSI  83.50 84.50 83.50 84.50 +1.00 +1.20 83.75 84.75 1,100 92.45
SMK  48.00 48.00 47.75 48.00 0.00 0.00 48.00 48.25 7,402 354.80
THRE  2.06 2.06 2.04 2.06 0.00 0.00 2.04 2.06 2,333,850 4,807.69
THREL  9.75 9.75 9.70 9.75 0.00 0.00 9.70 9.75 700,601 6,828.76
TIC  23.90 23.90 23.90 23.90 +1.00 +4.37 22.90 24.00 100 2.39
TIP  57.25 58.25 56.50 58.00 +0.50 +0.87 58.00 58.25 2,963,187 170,653.72
TSI  0.58 0.58 0.56 0.58 0.00 0.00 0.56 0.58 4,093,666 2,337.32
TVI  4.08 4.08 4.06 4.08 0.00 0.00 4.06 4.08 90,000 366.41

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  15.00 15.50 15.00 15.30 +0.10 +0.66 15.30 15.40 292,820 4,462.92
APCS  7.75 8.50 7.70 8.35 +0.60 +7.74 8.35 8.40 23,290,943 190,526.32
BAT-3K  131.00 132.50 131.00 132.50 -0.50 -0.38 131.00 133.00 10,501 1,376.08
CWT  3.82 3.84 3.80 3.84 +0.04 +1.05 3.84 3.86 1,026,650 3,924.42
EASON  4.52 4.70 4.46 4.48 +0.04 +0.90 4.48 4.50 38,513,014 175,678.37
GYT  - - - - - - 430.00 436.00 - -
HFT  4.80 4.96 4.80 4.96 +0.16 +3.33 4.96 4.98 10,712,812 52,629.07
IHL  6.55 6.55 6.35 6.50 +0.15 +2.36 6.40 6.50 152,433 975.56
IRC  24.00 24.30 24.00 24.20 +0.10 +0.41 24.00 24.20 45,700 1,101.68
PCSGH  5.05 5.10 5.00 5.05 -0.05 -0.98 5.00 5.05 428,481 2,165.03
SAT  14.90 15.40 14.90 15.30 +0.30 +2.00 15.30 15.40 762,606 11,620.70
SPG  19.00 19.00 18.60 19.00 0.00 0.00 18.70 19.00 12,400 234.88
STANLY  185.00 185.00 181.00 181.00 -1.50 -0.82 181.00 182.00 3,701 672.04
TKT  2.10 2.16 2.10 2.12 +0.02 +0.95 2.12 2.14 597,400 1,272.44
TNPC  1.81 1.84 1.80 1.83 +0.02 +1.10 1.82 1.83 616,102 1,119.54
TRU  3.98 4.14 3.98 4.12 +0.14 +3.52 4.08 4.12 2,273,110 9,286.15
TSC  10.90 11.20 10.90 11.20 +0.30 +2.75 11.00 11.20 110,200 1,211.53
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  3.04 3.12 3.02 3.06 +0.02 +0.66 3.06 3.08 6,373,200 19,650.13
ASEFA  8.30 8.95 8.30 8.60 +0.30 +3.61 8.60 8.65 40,314,805 350,797.88
CRANE  2.70 2.74 2.70 2.72 +0.04 +1.49 2.72 2.74 781,700 2,125.85
CTW  11.30 11.40 11.20 11.30 -0.10 -0.88 11.20 11.30 456,800 5,135.74
FMT  37.00 38.00 37.00 37.00 -4.50 -10.84 37.00 41.25 1,200 44.70
KKC  2.52 2.58 2.50 2.56 +0.06 +2.40 2.54 2.56 471,024 1,200.45
PK  3.82 3.92 3.82 3.90 +0.06 +1.56 3.90 3.92 919,700 3,562.87
SNC  16.10 16.30 15.90 16.00 -0.10 -0.62 16.00 16.10 7,283,206 117,123.36
TCJ  9.15 9.25 9.15 9.15 0.00 0.00 9.15 9.20 188,200 1,726.89
VARO  6.85 6.85 6.60 6.60 -0.25 -3.65 6.65 6.85 10,000 67.25

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  6.20 6.60 6.20 6.50 +0.25 +4.00 6.50 6.55 13,694,100 88,198.85

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  5.50 6.05 5.50 5.85 +0.30 +5.41 5.85 5.90 5,355,690 31,112.52
GIFT  4.52 4.58 4.46 4.48 -0.02 -0.44 4.48 4.50 462,600 2,082.52
IVL  34.50 35.25 34.25 35.00 +0.25 +0.72 34.75 35.00 41,337,576 1,435,405.36
PATO  12.70 12.80 12.40 12.80 +0.10 +0.79 12.70 12.80 48,500 610.56
PMTA  20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00 20.10 28,556 571.11
PTTGC  65.50 66.25 65.00 66.00 +0.50 +0.76 65.75 66.00 10,185,236 669,637.39
SUTHA  6.15 6.30 6.15 6.30 +0.05 +0.80 6.20 6.30 13,201 81.98
TCB  27.75 28.00 27.75 28.00 +0.50 +1.82 27.75 28.00 10,200 283.40
TCCC  36.00 36.25 36.00 36.25 +0.25 +0.69 36.00 36.25 4,301 155.33
TPA  8.25 8.45 7.90 8.05 -0.15 -1.83 8.05 8.10 1,558,220 12,753.60
TPC  - - - - - - 38.00 39.50 - -
UP  - - - - - - 23.80 25.75 - -
VNT  16.50 17.00 16.50 17.00 +0.40 +2.41 16.90 17.00 721,800 12,115.28
WG  150.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 146.50 150.00 1,000 150.00
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  12.70 13.00 12.70 12.90 +0.20 +1.57 12.80 12.90 822,900 10,534.86
ALUCON  278.00 278.00 278.00 278.00 +1.00 +0.36 276.00 279.00 200 55.60
CSC  58.75 59.50 58.50 58.50 +0.25 +0.43 58.25 58.75 16,300 959.88
NEP  0.37 0.38 0.36 0.37 0.00 0.00 0.37 0.38 7,690,700 2,835.18
NPP  1.10 1.19 1.10 1.16 +0.05 +4.50 1.16 1.17 22,095,003 25,652.71
PTL  18.20 18.30 17.90 18.00 -0.20 -1.10 18.00 18.10 29,381,600 531,332.49
SITHAI  1.83 1.87 1.83 1.87 +0.04 +2.19 1.86 1.87 1,401,035 2,603.53
SLP  2.28 2.46 2.28 2.44 +0.18 +7.96 2.42 2.44 59,685,948 143,488.54
SMPC  16.50 16.70 16.50 16.50 0.00 0.00 16.50 16.60 193,601 3,196.74
SPACK  2.40 2.46 2.40 2.42 -0.02 -0.82 2.40 2.42 418,700 1,013.23
TCOAT  35.25 36.00 35.25 36.00 +1.00 +2.86 35.50 36.00 6,800 240.58
TFI  1.18 1.23 1.18 1.19 0.00 0.00 1.19 1.20 1,329,900 1,596.80
THIP  406.00 412.00 406.00 412.00 +6.00 +1.48 410.00 414.00 9,400 3,848.20
TMD  21.90 21.90 21.50 21.90 0.00 0.00 21.60 21.90 13,100 284.03
TOPP  - - - - - - 165.00 177.50 - -
TPBI  14.50 14.60 14.40 14.50 0.00 0.00 14.40 14.50 906,500 13,136.51
TPP  - - - - - - 22.60 24.80 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  4.04 4.22 4.04 4.22 +0.16 +3.94 4.20 4.22 4,671,200 19,448.54
BSBM  1.52 1.59 1.52 1.56 +0.01 +0.65 1.56 1.57 5,689,500 8,834.14
CEN  1.99 2.08 1.99 2.00 +0.01 +0.50 2.00 2.02 1,605,800 3,248.45
CITY  3.22 3.28 3.22 3.22 -0.02 -0.62 3.22 3.24 721,424 2,335.48
CSP  2.04 2.12 2.04 2.12 +0.04 +1.92 2.10 2.12 683,800 1,425.62
GJS  0.34 0.35 0.33 0.34 0.00 0.00 0.33 0.34 24,795,800 8,429.73
GSTEL  0.33 0.34 0.32 0.34 +0.01 +3.03 0.33 0.34 1,701,130 560.13
INOX  1.83 1.87 1.83 1.86 0.00 0.00 1.85 1.86 564,300 1,040.88
LHK  3.52 3.64 3.52 3.62 +0.04 +1.12 3.62 3.64 874,400 3,117.42
MAX  0.07 0.08 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 49,116,800 3,733.12
MCS  16.40 16.70 16.40 16.60 +0.20 +1.22 16.60 16.70 1,259,900 20,849.29
MILL  1.45 1.50 1.45 1.50 +0.04 +2.74 1.49 1.50 3,760,958 5,563.19
PAP  5.80 6.00 5.80 5.80 0.00 0.00 5.80 5.85 1,592,100 9,341.87
PERM  4.14 4.34 4.14 4.30 +0.16 +3.86 4.30 4.32 39,344,000 167,350.55
RICH  0.20 0.21 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 5,006,700 1,027.84
SAM  1.44 1.48 1.40 1.45 -0.01 -0.68 1.44 1.45 5,952,500 8,496.92
SMIT  4.06 4.24 4.06 4.14 +0.02 +0.49 4.14 4.22 66,008 273.67
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  40.00 40.00 40.00 40.00 -0.25 -0.62 39.75 40.25 46,801 1,872.04
TGPRO  0.24 0.25 0.24 0.25 +0.01 +4.17 0.24 0.25 16,728,711 4,040.69
THE  9.50 9.55 9.45 9.55 +0.10 +1.06 9.45 9.55 862,500 8,201.82
TIW  151.00 152.00 151.00 152.00 +1.00 +0.66 151.00 167.00 400 60.60
TMT  17.00 17.00 16.60 16.80 -0.20 -1.18 16.80 16.90 1,389,700 23,328.47
TSTH  1.01 1.04 1.01 1.03 +0.02 +1.98 1.02 1.03 12,087,300 12,345.72
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  5.40 5.60 5.40 5.60 +0.10 +1.82 5.55 5.60 462,600 2,560.85
TYCN  3.68 3.76 3.68 3.72 0.00 0.00 3.72 3.76 112,000 415.74

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.70 0.72 0.70 0.71 0.00 0.00 0.71 0.72 3,149,635 2,230.82
DCC  4.56 4.62 4.54 4.58 -0.02 -0.43 4.58 4.60 837,930 3,836.59
DCON  0.64 0.65 0.64 0.64 0.00 0.00 0.64 0.65 6,655,943 4,290.25
DRT  5.65 5.70 5.60 5.65 +0.05 +0.89 5.65 5.70 1,657,810 9,380.48
EPG  13.20 13.40 13.10 13.10 0.00 0.00 13.10 13.20 11,099,292 147,003.54
GEL  0.52 0.53 0.52 0.52 0.00 0.00 0.52 0.53 8,309,819 4,325.75
PPP  6.10 6.15 5.95 6.05 -0.05 -0.82 6.05 6.10 1,561,400 9,399.50
Q-CON  6.00 6.30 6.00 6.15 +0.10 +1.65 6.15 6.25 279,119 1,726.57
RCI  2.70 2.94 2.70 2.78 +0.10 +3.73 2.78 2.80 42,109,588 118,501.71
SCC  494.00 500.00 492.00 496.00 0.00 0.00 496.00 498.00 1,427,136 708,452.97
SCCC  280.00 282.00 280.00 281.00 +1.00 +0.36 280.00 281.00 68,006 19,094.27
SCP  9.45 9.75 9.45 9.65 +0.15 +1.58 9.65 9.75 704,800 6,727.90
TASCO  22.80 23.40 22.80 23.30 +0.60 +2.64 23.20 23.30 22,164,780 513,828.32
TCMC  4.00 4.12 4.00 4.10 +0.10 +2.50 4.10 4.12 6,737,401 27,422.41
TGCI  2.66 2.76 2.66 2.70 +0.04 +1.50 2.70 2.72 584,630 1,585.24
TPIPL  2.70 2.78 2.68 2.74 +0.04 +1.48 2.74 2.76 200,284,201 548,169.69
UMI  3.74 3.88 3.74 3.80 +0.06 +1.60 3.78 3.80 6,295,300 24,090.41
VNG  15.40 15.60 15.30 15.50 +0.20 +1.31 15.40 15.50 2,310,320 35,725.73
WIIK  5.05 5.10 5.00 5.05 +0.05 +1.00 5.00 5.05 4,093,300 20,570.06

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.30 6.30 6.30 6.30 0.00 0.00 6.25 6.30 85,000 535.50
AMATA  14.30 15.10 14.30 15.00 +0.50 +3.45 14.90 15.00 32,780,696 485,050.80
AMATAV  7.00 7.15 7.00 7.10 +0.05 +0.71 7.10 7.15 448,941 3,189.08
ANAN  5.00 5.25 5.00 5.25 +0.25 +5.00 5.20 5.25 20,147,238 104,101.27
AP  7.30 7.45 7.30 7.40 +0.10 +1.37 7.40 7.45 4,467,880 33,006.52
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.83 1.89 1.82 1.88 +0.05 +2.73 1.87 1.88 282,892,045 527,305.89
BROCK  2.50 2.58 2.48 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 554,800 1,398.46
CGD  1.07 1.11 1.07 1.08 0.00 0.00 1.08 1.09 22,076,380 24,087.44
CI  2.10 2.16 2.10 2.14 +0.02 +0.94 2.12 2.14 1,793,260 3,842.66
CPN  55.00 56.00 55.00 55.25 -0.25 -0.45 55.25 55.75 4,006,761 222,551.46
ESTAR  0.70 0.71 0.70 0.71 0.00 0.00 0.70 0.71 2,853,328 2,006.27
EVER  0.82 0.84 0.81 0.84 +0.02 +2.44 0.83 0.84 12,563,300 10,371.95
GLAND  2.60 2.66 2.60 2.64 +0.02 +0.76 2.64 2.66 3,207,703 8,432.24
GOLD  7.30 7.65 7.25 7.60 +0.30 +4.11 7.60 7.65 2,514,505 18,945.97
J  2.62 2.90 2.62 2.84 +0.24 +9.23 2.84 2.86 21,407,277 60,133.18
KC <SP, NP> - - - - - - - - - -
KWG  2.84 2.84 2.82 2.84 -0.02 -0.70 2.82 2.84 6,100 17.32
LALIN  4.80 4.80 4.76 4.76 -0.06 -1.24 4.76 4.78 7,337,900 34,799.05
LH  9.50 9.60 9.45 9.55 +0.05 +0.53 9.55 9.60 21,961,693 209,030.58
LPN  12.70 12.90 12.60 12.90 +0.20 +1.57 12.80 12.90 7,689,172 98,024.49
MBK  14.80 14.80 14.70 14.70 0.00 0.00 14.70 14.80 20,902 308.35
MJD  3.50 3.54 3.48 3.54 +0.04 +1.14 3.52 3.54 369,300 1,296.97
MK  3.94 4.02 3.94 4.00 +0.06 +1.52 4.00 4.02 1,231,900 4,910.16
NCH  1.29 1.31 1.29 1.30 +0.01 +0.78 1.30 1.31 1,335,775 1,738.66
NNCL  1.26 1.28 1.26 1.27 +0.01 +0.79 1.27 1.28 905,900 1,154.20
NOBLE  18.50 19.40 18.30 19.30 +1.10 +6.04 19.20 19.30 4,235,600 80,534.93
NUSA  0.46 0.47 0.45 0.46 0.00 0.00 0.45 0.46 19,405,862 8,957.89
ORI  9.80 10.80 9.75 10.50 +0.80 +8.25 10.50 10.60 21,986,072 226,990.54
PACE  3.60 3.64 3.56 3.62 +0.06 +1.69 3.60 3.62 5,330,594 19,225.46
PF  0.88 0.90 0.88 0.90 +0.01 +1.12 0.89 0.90 5,838,501 5,184.25
PLAT  6.95 7.00 6.90 6.95 +0.05 +0.72 6.95 7.00 935,500 6,506.65
POLAR  0.14 0.16 0.14 0.15 0.00 0.00 0.15 0.16 29,285,867 4,394.33
PRECHA  2.48 2.52 2.46 2.50 +0.04 +1.63 2.48 2.50 1,021,800 2,547.44
PRIN  1.52 1.53 1.52 1.53 +0.01 +0.66 1.53 1.54 1,281,500 1,956.98
PRINC  3.62 3.76 3.62 3.72 +0.04 +1.09 3.72 3.74 2,405,400 8,895.65
PSH  24.00 24.40 24.00 24.20 +0.20 +0.83 24.20 24.30 4,933,522 119,619.54
QH  2.62 2.68 2.62 2.66 +0.04 +1.53 2.66 2.68 10,817,859 28,730.71
RICHY  1.63 1.68 1.63 1.64 +0.01 +0.61 1.64 1.65 364,400 599.24
RML  1.41 1.41 1.39 1.40 0.00 0.00 1.39 1.40 3,246,801 4,518.44
ROJNA  4.72 4.86 4.72 4.80 +0.08 +1.69 4.80 4.82 705,389 3,365.29
S  4.70 4.84 4.70 4.78 +0.06 +1.27 4.78 4.80 9,006,300 43,107.79
SAMCO  3.62 3.64 3.62 3.62 0.00 0.00 3.62 3.64 119,000 430.85
SC  3.52 3.54 3.50 3.52 0.00 0.00 3.52 3.54 1,989,140 7,013.37
SENA  3.86 3.92 3.86 3.88 0.00 0.00 3.86 3.88 2,494,401 9,715.39
SF  6.20 6.30 6.20 6.30 +0.15 +2.44 6.25 6.30 1,431,342 8,946.70
SIRI  1.80 1.84 1.79 1.84 +0.04 +2.22 1.83 1.84 54,345,027 98,963.06
SPALI  25.25 25.50 25.00 25.50 +0.50 +2.00 25.25 25.50 4,901,960 124,192.52
TFD  2.26 2.28 2.24 2.26 0.00 0.00 2.26 2.28 2,047,544 4,612.25
TICON  16.90 16.90 16.70 16.80 0.00 0.00 16.80 16.90 855,765 14,369.73
U  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 215,828,400 6,488.77
UV  8.15 8.85 8.10 8.80 +0.65 +7.98 8.75 8.80 52,787,413 454,218.37
WHA  3.14 3.18 3.12 3.14 +0.02 +0.64 3.14 3.16 67,338,009 212,295.60
WIN  0.64 0.65 0.64 0.65 +0.01 +1.56 0.64 0.65 336,400 217.55

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR  11.20 11.30 11.20 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 200 2.25
BKKCP  10.20 10.20 10.20 10.20 0.00 0.00 10.10 10.20 3,400 34.68
CPNCG  14.60 14.80 14.60 14.80 +0.10 +0.68 14.70 14.80 35,200 516.22
CPNRF  19.60 19.60 19.40 19.60 0.00 0.00 19.50 19.60 835,500 16,298.42
CPTGF  15.10 15.10 15.00 15.10 0.00 0.00 15.00 15.20 645,000 9,705.50
CRYSTAL  11.30 11.30 11.20 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 80,500 908.77
CTARAF  4.44 4.46 4.44 4.46 -0.04 -0.89 4.46 4.48 1,000 4.45
DTCPF  8.20 8.20 8.20 8.20 0.00 0.00 8.15 8.20 92,100 755.22
ERWPF  8.25 8.35 8.25 8.30 +0.05 +0.61 8.25 8.30 54,700 453.56
FUTUREPF  23.00 23.00 22.90 22.90 0.00 0.00 22.80 22.90 7,000 160.45
GOLDPF  6.50 6.60 6.50 6.60 +0.10 +1.54 6.50 6.60 20,300 132.52
GVREIT  14.60 14.60 14.50 14.50 -0.10 -0.68 14.50 14.60 107,700 1,561.67
HPF  7.95 7.95 7.95 7.95 -0.05 -0.62 7.95 8.00 11,600 92.22
HREIT  9.95 10.00 9.95 10.00 0.00 0.00 9.95 10.00 134,000 1,335.40
IMPACT  14.90 14.90 14.80 14.80 -0.10 -0.67 14.80 14.90 186,299 2,761.81
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  - - - - - - 9.80 9.85 - -
LHHOTEL  13.70 13.80 13.70 13.80 0.00 0.00 13.70 13.80 28,600 391.83
LHPF  9.15 9.15 9.15 9.15 0.00 0.00 9.10 9.15 22,400 204.96
LHSC  14.00 14.00 13.90 13.90 -0.10 -0.71 13.90 14.00 109,600 1,530.17
LUXF  6.95 6.95 6.95 6.95 0.00 0.00 6.90 7.00 3,600 25.02
M-II  9.05 9.05 9.05 9.05 +0.05 +0.56 8.85 9.05 100 0.90
M-PAT  10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 9.60 12.00 10,000 100.00
M-STOR  - - - - - - 10.20 10.50 - -
MIPF  - - - - - - 20.50 - - -
MIT  - - - - - - 8.30 8.65 - -
MJLF  14.80 14.80 14.80 14.80 +0.10 +0.68 14.70 14.80 2,000 29.60
MNIT  2.04 2.04 2.04 2.04 0.00 0.00 2.02 2.06 27,500 56.10
MNIT2  5.75 5.90 5.75 5.90 +0.15 +2.61 5.75 5.90 9,400 55.11
MNRF  3.84 3.84 3.80 3.84 -0.02 -0.52 3.82 3.84 32,900 125.45
MONTRI  - - - - - - 6.10 7.45 - -
POPF  16.00 16.00 15.90 16.00 0.00 0.00 15.90 16.00 7,300 116.79
PPF  11.60 11.80 11.60 11.80 +0.20 +1.72 11.60 11.80 80,200 930.36
QHHR  10.30 10.30 10.30 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 24,700 254.41
QHOP  5.25 5.35 5.25 5.35 +0.10 +1.90 5.25 5.30 200 1.06
QHPF  11.60 11.60 11.50 11.60 0.00 0.00 11.50 11.60 456,800 5,258.87
SBPF  5.70 5.90 5.65 5.90 0.00 0.00 5.65 5.95 3,400 19.42
SIRIP  10.30 10.30 10.30 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 2,000 20.60
SPF  25.50 25.75 25.50 25.75 +0.25 +0.98 25.25 25.75 51,300 1,310.70
SRIPANWA  10.70 10.80 10.70 10.80 0.00 0.00 10.60 10.80 24,100 257.91
SSPF  8.55 8.55 8.55 8.55 0.00 0.00 8.35 8.60 11,000 94.05
SSTPF  - - - - - - 8.65 8.80 - -
SSTSS  9.75 9.80 9.70 9.80 +0.05 +0.51 9.70 9.80 10,600 103.03
TCIF  - - - - - - 14.00 - - -
TFUND  10.10 10.10 10.10 10.10 0.00 0.00 10.10 10.20 206,400 2,084.64
TGROWTH  11.60 11.60 11.50 11.50 0.00 0.00 11.50 11.60 14,000 161.40
THIF  12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 5,700 68.40
TIF1  8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 7.95 8.00 1,200 9.60
TLGF  17.60 17.70 17.50 17.70 +0.10 +0.57 17.50 17.70 240,678 4,228.71
TLHPF  - - - - - - 10.20 10.30 - -
TLOGIS  10.50 10.60 10.50 10.60 +0.10 +0.95 10.40 10.60 20,800 218.48
TNPF  3.22 3.22 3.22 3.22 0.00 0.00 3.22 3.30 2,200 7.08
TPRIME  13.20 13.20 13.10 13.20 0.00 0.00 13.10 13.20 30,500 399.63
TREIT  9.55 9.60 9.55 9.60 0.00 0.00 9.55 9.65 401,900 3,858.21
TRIF  - - - - - - 15.60 20.40 - -
TTLPF  26.50 26.50 25.75 26.25 -0.75 -2.78 26.00 26.25 88,800 2,308.52
TU-PF  1.98 1.98 1.98 1.98 +0.01 +0.51 1.98 2.00 101 0.20
UNIPF  9.95 9.95 9.95 9.95 0.00 0.00 9.90 9.95 5,400 53.73
URBNPF  - - - - - - 4.92 5.10 - -
WHABT  9.80 9.80 9.80 9.80 -0.10 -1.01 9.80 9.85 10,000 98.00
WHAPF  10.10 10.20 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.10 10.20 16,100 162.62
WHART  9.95 9.95 9.90 9.95 0.00 0.00 9.90 9.95 236,000 2,347.90

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  5.25 5.30 5.25 5.30 +0.05 +0.95 5.25 5.30 1,845,253 9,708.57
CK  29.50 30.00 29.25 29.75 +0.25 +0.85 29.75 30.00 2,703,477 80,186.55
CNT  4.18 4.32 4.18 4.24 +0.06 +1.44 4.24 4.30 3,166,400 13,501.12
EMC  0.14 0.14 0.13 0.14 +0.01 +7.69 0.13 0.14 14,135,832 1,916.19
ITD  5.00 5.15 5.00 5.10 +0.05 +0.99 5.05 5.10 23,402,649 118,643.89
NWR  1.35 1.35 1.32 1.34 +0.02 +1.52 1.34 1.35 12,527,037 16,782.52
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.85 0.85 0.84 0.84 -0.01 -1.18 0.84 0.85 1,092,400 918.48
PREB  14.80 15.40 14.70 15.30 +0.50 +3.38 15.30 15.40 823,740 12,476.36
PYLON  12.00 12.30 12.00 12.30 +0.30 +2.50 12.20 12.30 237,433 2,904.02
SEAFCO  11.70 11.80 11.60 11.80 +0.10 +0.85 11.70 11.80 354,200 4,150.95
SQ  4.90 4.94 4.86 4.90 0.00 0.00 4.90 4.92 11,424,800 55,990.96
SRICHA  22.00 22.70 21.90 22.40 +0.40 +1.82 22.30 22.40 1,163,000 26,015.53
STEC  25.25 25.50 25.00 25.25 0.00 0.00 25.25 25.50 4,580,313 116,074.91
STPI  10.50 10.70 10.50 10.50 -0.10 -0.94 10.50 10.60 9,915,305 104,215.91
SYNTEC  5.10 5.25 5.05 5.15 +0.05 +0.98 5.15 5.20 8,712,247 44,955.24
TPOLY  3.64 3.70 3.64 3.68 0.00 0.00 3.68 3.70 2,226,435 8,171.93
TRC  1.54 1.59 1.54 1.59 +0.06 +3.92 1.58 1.59 71,284,501 112,152.70
TTCL  20.70 20.80 20.60 20.80 +0.10 +0.48 20.70 20.80 2,455,004 50,878.11
UNIQ  18.90 19.40 18.80 19.30 +0.30 +1.58 19.30 19.40 4,581,801 88,077.09

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.40 8.40 8.40 8.40 +0.05 +0.60 8.40 8.45 1,000 8.40
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.16 1.19 1.16 1.18 +0.01 +0.85 1.18 1.19 1,921,617 2,266.17
BAFS  37.25 37.25 36.75 36.75 -0.25 -0.68 36.50 36.75 226,901 8,380.01
BANPU  19.20 19.50 19.20 19.30 0.00 0.00 19.30 19.40 32,306,422 625,388.54
BCP  34.25 35.75 34.00 35.25 +1.00 +2.92 35.00 35.25 10,614,602 371,270.16
BCPG  13.70 13.90 13.70 13.80 +0.10 +0.73 13.70 13.80 4,383,412 60,358.10
BPP  24.40 24.70 24.40 24.60 +0.20 +0.82 24.50 24.60 3,040,091 74,603.25
CKP  3.52 3.60 3.52 3.56 +0.06 +1.71 3.54 3.56 27,854,322 99,268.54
DEMCO  8.45 8.65 8.40 8.45 +0.10 +1.20 8.45 8.50 4,377,321 37,239.45
EA  28.50 28.75 28.25 28.50 0.00 0.00 28.50 28.75 1,991,758 56,898.57
EARTH  4.52 4.58 4.52 4.56 +0.02 +0.44 4.56 4.58 4,504,201 20,492.68
EASTW  11.50 11.70 11.50 11.60 +0.10 +0.87 11.60 11.70 232,302 2,697.00
EGATIF  10.50 10.50 10.40 10.50 0.00 0.00 10.40 10.50 197,200 2,051.60
EGCO  200.00 201.00 199.00 199.00 -2.00 -1.00 199.00 200.00 547,424 109,260.17
ESSO  11.60 12.30 11.50 12.30 +0.80 +6.96 12.20 12.30 35,985,069 434,056.68
GLOW  78.50 79.00 78.25 78.75 -0.75 -0.94 78.50 78.75 2,203,020 173,134.77
GPSC  35.75 36.50 35.75 36.00 +0.25 +0.70 36.00 36.25 1,146,506 41,399.22
GUNKUL  6.25 6.40 6.20 6.30 +0.05 +0.80 6.30 6.35 27,464,696 173,559.78
IEC <SP> - - - - - - - - - -
IFEC <SP> - - - - - - - - - -
IRPC  5.15 5.30 5.15 5.20 +0.05 +0.97 5.20 5.25 143,001,021 745,262.10
LANNA  13.10 13.60 13.10 13.20 -0.10 -0.75 13.20 13.30 692,373 9,228.17
MDX  6.20 6.25 6.15 6.15 -0.05 -0.81 6.10 6.15 478,801 2,966.06
PTG  29.50 29.50 28.25 28.75 -0.50 -1.71 28.50 28.75 9,639,602 277,718.79
PTT  387.00 388.00 385.00 386.00 +1.00 +0.26 385.00 386.00 3,335,806 1,288,976.87
PTTEP  94.50 97.75 94.25 97.50 +3.25 +3.45 97.50 97.75 12,871,896 1,234,503.64
RATCH  51.00 51.25 50.75 50.75 -0.25 -0.49 50.75 51.00 812,229 41,286.65
RPC  0.90 0.91 0.90 0.90 0.00 0.00 0.90 0.91 3,134,000 2,821.22
SCG  4.78 4.90 4.78 4.82 0.00 0.00 4.82 4.86 630,902 3,053.50
SCI  11.00 11.30 11.00 11.10 0.00 0.00 11.10 11.20 3,350,000 37,170.28
SCN  8.55 8.85 8.55 8.85 +0.30 +3.51 8.80 8.85 9,240,003 80,863.63
SGP  12.50 12.60 12.50 12.60 +0.10 +0.80 12.50 12.60 1,016,609 12,783.17
SOLAR  4.36 4.44 4.34 4.44 +0.08 +1.83 4.42 4.44 4,375,840 19,229.77
SPCG  21.00 21.20 20.90 21.20 +0.20 +0.95 21.00 21.20 1,487,200 31,257.91
SPRC  12.50 12.80 12.50 12.70 +0.10 +0.79 12.70 12.80 12,227,807 155,316.65
SUPER  1.49 1.50 1.47 1.48 -0.01 -0.67 1.47 1.48 92,030,809 136,291.63
SUSCO  4.10 4.16 4.08 4.16 +0.08 +1.96 4.14 4.16 26,625,200 109,814.00
TAE  3.50 3.66 3.48 3.54 +0.12 +3.51 3.54 3.56 69,107,258 247,015.80
TCC  1.00 1.02 1.00 1.01 0.00 0.00 1.01 1.02 5,438,752 5,508.53
TOP  70.50 71.75 70.25 71.25 +1.25 +1.79 71.25 71.50 5,609,879 398,798.60
TTW  10.50 10.70 10.50 10.50 -0.10 -0.94 10.50 10.60 902,007 9,535.82

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  22.20 23.10 22.20 23.10 +0.90 +4.05 23.00 23.10 2,209,603 50,260.07
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  11.90 11.90 11.70 11.80 -0.10 -0.84 11.80 11.90 13,414,712 158,395.84
BIG  5.50 5.55 5.40 5.50 +0.05 +0.92 5.50 5.55 6,168,904 34,007.22
BIGC  208.00 209.00 207.00 208.00 -1.00 -0.48 208.00 210.00 6,401 1,331.87
BJC  48.25 49.00 48.25 48.75 +0.50 +1.04 48.75 49.00 2,021,596 98,475.15
COL  31.50 32.25 31.50 31.75 +0.25 +0.79 31.75 32.00 69,000 2,197.92
COM7  12.90 13.10 12.90 12.90 0.00 0.00 12.90 13.00 3,447,501 44,627.84
CPALL  59.50 59.75 59.00 59.50 +0.25 +0.42 59.25 59.50 31,935,266 1,896,837.58
CSS  3.08 3.12 3.08 3.10 0.00 0.00 3.08 3.10 4,130,467 12,781.15
FN  8.35 8.55 8.30 8.50 +0.05 +0.59 8.50 8.55 3,435,305 28,935.72
GLOBAL  17.70 18.00 17.60 17.70 -0.10 -0.56 17.60 17.70 4,809,455 85,222.14
HMPRO  10.10 10.30 10.00 10.10 0.00 0.00 10.10 10.20 13,600,441 138,049.77
IT  3.48 3.54 3.44 3.48 +0.02 +0.58 3.46 3.48 1,490,600 5,200.73
KAMART  12.50 13.00 12.40 12.80 +0.30 +2.40 12.70 12.80 2,331,802 29,823.18
LOXLEY  3.60 3.72 3.60 3.68 +0.08 +2.22 3.68 3.70 58,141,401 213,304.31
MAKRO  34.00 34.00 33.50 33.50 -0.25 -0.74 33.50 33.75 91,400 3,080.75
MC  15.50 16.20 15.40 16.20 +0.80 +5.19 16.10 16.20 13,086,502 206,967.21
MEGA  27.50 28.25 27.50 28.00 +0.50 +1.82 28.00 28.25 3,086,611 86,226.83
MIDA  0.82 0.83 0.82 0.82 0.00 0.00 0.82 0.83 224,924 184.45
ROBINS  58.75 59.25 58.50 59.00 0.00 0.00 58.75 59.00 1,335,439 78,738.22
SINGER  11.40 11.40 11.30 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 386,801 4,371.24
SPC  44.75 45.25 44.75 45.25 +0.50 +1.12 44.75 45.25 1,100 49.60
SPI  35.25 35.50 34.00 34.00 -1.50 -4.23 34.00 35.50 6,800 236.95

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  35.25 35.50 35.25 35.25 +0.25 +0.71 35.00 35.25 3,000 106.02
BCH  15.20 16.10 15.20 15.70 +0.50 +3.29 15.70 15.80 14,630,570 230,452.57
BDMS  22.40 22.50 22.20 22.30 -0.20 -0.89 22.30 22.40 25,639,292 573,070.67
BH  179.50 180.50 178.50 179.50 -0.50 -0.28 179.50 180.00 1,275,917 228,792.59
CHG  2.80 2.90 2.80 2.88 +0.08 +2.86 2.88 2.90 79,235,606 227,714.71
CMR  4.64 4.80 4.64 4.68 +0.02 +0.43 4.68 4.72 3,286,401 15,574.92
EKH  6.95 7.05 6.90 7.00 +0.05 +0.72 7.00 7.05 5,511,701 38,372.09
KDH  96.00 99.00 96.00 98.50 +2.50 +2.60 98.50 100.00 19,300 1,895.22
LPH  9.75 10.10 9.75 10.10 +0.35 +3.59 10.00 10.10 16,135,005 161,016.23
M-CHAI  325.00 329.00 325.00 328.00 +7.00 +2.18 323.00 328.00 1,100 359.10
NEW  - - - - - - 50.00 55.00 - -
NTV  50.25 50.75 50.25 50.75 +0.50 +1.00 50.75 51.00 49,100 2,477.95
RAM  3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 -50.00 -1.49 3,288.00 3,350.00 66 224.20
RJH  26.75 28.00 26.50 27.75 +1.00 +3.74 27.50 27.75 1,126,531 31,042.11
SKR  51.75 51.75 50.75 51.25 -0.25 -0.49 50.75 51.25 180,400 9,126.92
SVH  351.00 351.00 351.00 351.00 -1.00 -0.28 348.00 351.00 400 140.40
VIBHA  2.90 3.06 2.88 3.06 +0.18 +6.25 3.04 3.06 129,267,267 387,677.22
VIH  12.50 12.80 12.40 12.70 +0.30 +2.42 12.70 12.80 1,147,934 14,509.71

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  7.20 7.30 7.20 7.20 +0.05 +0.70 7.20 7.25 243,800 1,760.62
AQUA  0.85 0.86 0.84 0.85 0.00 0.00 0.84 0.85 15,171,500 12,896.76
AS  2.60 2.84 2.60 2.70 +0.10 +3.85 2.68 2.70 5,574,238 15,388.35
BEC  18.10 18.20 17.80 17.90 -0.10 -0.56 17.90 18.00 2,469,882 44,502.81
EPCO  7.20 7.35 7.10 7.30 +0.05 +0.69 7.25 7.30 8,776,958 63,481.23
FE  - - - - - - 141.00 152.00 - -
GRAMMY  10.20 10.30 10.20 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 28,100 287.29
MACO  1.18 1.19 1.17 1.19 +0.01 +0.85 1.18 1.19 2,449,200 2,889.37
MAJOR  30.50 31.75 30.50 31.00 +0.50 +1.64 31.00 31.25 3,274,563 102,704.40
MATCH  1.88 1.90 1.87 1.89 +0.01 +0.53 1.87 1.89 105,800 199.00
MATI  5.95 5.95 5.50 5.90 -0.05 -0.84 5.65 5.90 12,100 70.91
MCOT  15.60 15.80 15.50 15.70 +0.20 +1.29 15.60 15.70 149,400 2,338.99
MONO  3.90 4.04 3.86 4.00 +0.04 +1.01 4.00 4.02 53,095,698 209,921.76
MPIC  1.52 1.59 1.52 1.57 +0.02 +1.29 1.54 1.57 2,300 3.55
NMG  1.11 1.12 1.11 1.12 +0.02 +1.82 1.11 1.12 795,802 883.35
PLANB  6.20 6.40 6.20 6.30 +0.05 +0.80 6.30 6.35 3,853,216 24,332.06
POST  3.74 3.74 3.74 3.74 0.00 0.00 3.72 3.78 4,000 14.96
PRAKIT  14.80 14.90 14.80 14.80 +0.10 +0.68 14.80 15.00 44,600 662.08
RS  9.20 9.30 9.15 9.25 +0.05 +0.54 9.25 9.30 3,748,601 34,605.13
SE-ED  4.30 4.30 4.28 4.30 +0.02 +0.47 4.28 4.30 42,800 183.84
SMM  1.65 1.69 1.65 1.68 +0.02 +1.20 1.67 1.68 119,300 199.43
SPORT  1.31 1.31 1.29 1.30 +0.01 +0.78 1.29 1.30 111,302 144.31
TBSP  140.00 140.00 140.00 140.00 0.00 0.00 140.00 143.00 700 98.00
TH  0.81 0.81 0.79 0.81 +0.01 +1.25 0.79 0.80 128,702 102.86
TKS  9.50 9.90 9.50 9.85 +0.35 +3.68 9.85 9.90 3,428,966 33,478.74
TRITN  0.47 0.48 0.46 0.47 0.00 0.00 0.47 0.48 27,413,700 12,882.68
VGI  5.20 5.50 5.20 5.50 +0.25 +4.76 5.40 5.50 15,958,669 85,175.43
WAVE  4.22 4.30 4.20 4.26 +0.08 +1.91 4.26 4.28 687,100 2,934.90
WORK  49.00 50.75 49.00 50.50 +1.50 +3.06 50.50 50.75 1,321,597 66,457.22

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  2.14 2.20 2.14 2.20 +0.06 +2.80 2.18 2.20 43,349,528 94,233.67
GENCO  1.46 1.48 1.46 1.47 +0.01 +0.68 1.46 1.47 984,309 1,444.15
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  73.50 73.50 72.00 73.25 -0.75 -1.01 72.25 73.50 3,600 261.82
CENTEL  36.75 37.50 36.75 37.25 +0.25 +0.68 37.25 37.50 787,101 29,216.06
CSR  - - - - - - 59.25 62.00 - -
DTC  10.80 10.80 10.00 10.30 -0.60 -5.50 10.20 10.30 843,759 8,716.48
ERW  4.42 4.48 4.40 4.46 +0.04 +0.90 4.46 4.48 7,207,705 32,079.35
GRAND  0.85 0.85 0.84 0.84 -0.01 -1.18 0.84 0.85 1,347,783 1,134.97
GREEN  1.12 1.15 1.11 1.13 +0.01 +0.89 1.11 1.13 902,531 1,022.16
LRH  25.75 26.00 25.75 26.00 +0.25 +0.97 25.75 26.00 192,000 4,948.48
MANRIN  33.00 33.00 33.00 33.00 +0.50 +1.54 32.50 33.50 580 19.06
OHTL  - - - - - - 1,020.00 1,150.00 - -
ROH  - - - - - - 28.75 31.75 - -
SHANG  63.50 68.25 63.50 67.00 +0.25 +0.37 67.00 67.50 5,600 365.32

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  6.45 6.55 6.40 6.50 +0.05 +0.78 6.45 6.50 24,531,063 159,251.93
AOT  393.00 395.00 392.00 394.00 0.00 0.00 393.00 394.00 2,733,828 1,076,767.66
ASIMAR  2.96 3.04 2.94 2.98 +0.02 +0.68 2.98 3.00 2,328,735 6,984.31
BA  22.30 22.40 22.20 22.30 0.00 0.00 22.20 22.30 4,961,801 110,707.37
BEM  7.35 7.45 7.30 7.40 +0.05 +0.68 7.40 7.45 36,632,674 271,114.80
BTC  0.08 0.09 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.09 10,466,900 839.48
BTS <XD> 8.45 8.50 8.40 8.45 0.00 0.00 8.45 8.50 25,035,194 211,621.03
BTSGIF  11.70 11.70 11.60 11.70 0.00 0.00 11.60 11.70 2,187,200 25,568.35
JUTHA  2.90 2.94 2.88 2.90 0.00 0.00 2.90 2.94 706,100 2,054.58
JWD  8.60 9.15 8.55 9.15 +0.55 +6.40 9.10 9.15 27,597,536 245,660.95
KWC  - - - - - - 185.50 200.00 - -
NOK  7.35 7.40 7.35 7.40 +0.05 +0.68 7.35 7.40 118,300 871.88
NYT  13.90 14.10 13.90 14.00 0.00 0.00 14.00 14.10 232,100 3,246.08
PSL  10.20 10.40 10.10 10.20 -0.20 -1.92 10.20 10.30 4,659,856 47,716.03
RCL  6.05 6.15 6.00 6.05 -0.05 -0.82 6.05 6.10 1,105,401 6,702.12
THAI  22.70 23.60 22.50 23.20 +0.70 +3.11 23.20 23.30 41,272,641 957,031.85
TSTE  8.50 8.50 7.60 7.90 0.00 0.00 7.60 7.85 2,400 18.53
TTA  10.00 10.30 10.00 10.10 0.00 0.00 10.10 10.20 32,745,029 333,253.88
WICE  3.46 3.54 3.44 3.54 +0.12 +3.51 3.52 3.54 2,952,801 10,317.25

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.84 2.84 2.80 2.82 +0.02 +0.71 2.80 2.82 2,362,014 6,666.57
DELTA  83.75 84.25 83.50 84.00 -0.75 -0.88 84.00 84.25 707,234 59,320.54
DRACO  - - - - - - 4.98 5.05 - -
EIC <NP> 0.81 0.83 0.79 0.79 -0.01 -1.25 0.79 0.80 53,853,146 43,642.86
HANA  40.00 40.50 39.50 40.00 0.00 0.00 40.00 40.25 1,077,011 43,090.39
KCE  116.50 119.50 116.50 118.00 +1.50 +1.29 118.00 118.50 1,235,923 146,175.09
METCO  254.00 256.00 253.00 256.00 +3.00 +1.19 254.00 256.00 9,500 2,417.80
SMT  8.00 8.20 8.00 8.15 +0.15 +1.88 8.10 8.15 6,161,345 49,912.53
SPPT  4.88 5.05 4.86 5.05 +0.17 +3.48 5.00 5.05 3,124,200 15,600.99
SVI  5.70 5.75 5.65 5.75 +0.10 +1.77 5.70 5.75 5,348,824 30,587.48
TEAM  1.41 1.45 1.41 1.45 +0.04 +2.84 1.44 1.45 1,196,800 1,710.11

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  155.00 156.50 154.50 155.50 +0.50 +0.32 155.50 156.00 3,758,736 585,220.05
AIT  25.50 26.00 25.25 25.75 +0.25 +0.98 25.75 26.00 206,813 5,309.08
ALT  9.10 9.65 9.05 9.65 +0.55 +6.04 9.65 9.70 57,915,193 546,639.98
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  6.10 6.20 6.05 6.15 0.00 0.00 6.15 6.20 266,906 1,627.72
DIF  14.40 14.50 14.40 14.40 0.00 0.00 14.40 14.50 3,722,400 53,809.25
DTAC  43.50 46.00 43.50 45.50 +2.00 +4.60 45.50 45.75 29,934,091 1,340,021.24
FER  0.89 0.91 0.87 0.87 -0.02 -2.25 0.87 0.88 60,089,500 53,914.03
FORTH  7.50 7.55 7.45 7.50 0.00 0.00 7.45 7.50 133,101 996.09
ILINK  19.90 20.20 19.80 20.20 +0.20 +1.00 20.10 20.20 1,015,709 20,276.89
INET  4.86 5.05 4.86 4.94 +0.08 +1.65 4.94 4.96 30,727,000 152,275.84
INTUCH  51.75 52.50 51.75 52.00 +0.25 +0.48 52.00 52.25 7,059,265 367,903.35
JAS  8.65 8.95 8.65 8.85 +0.20 +2.31 8.85 8.90 102,006,338 897,196.51
JASIF  12.00 12.10 12.00 12.10 +0.10 +0.83 12.00 12.10 2,547,190 30,646.00
JMART  13.90 14.20 13.70 14.20 +0.10 +0.71 14.10 14.20 1,514,642 21,273.39
JTS  2.18 2.24 2.12 2.12 -0.04 -1.85 2.12 2.14 21,615,810 47,200.76
MFEC  5.65 5.90 5.60 5.90 +0.20 +3.51 5.85 5.90 8,224,803 47,900.67
MSC  5.30 5.35 5.25 5.35 0.00 0.00 5.30 5.35 303,900 1,614.21
PT  12.20 12.40 12.10 12.20 0.00 0.00 12.20 12.30 246,702 3,012.51
SAMART  13.80 14.10 13.60 13.80 +0.10 +0.73 13.80 13.90 3,557,538 49,360.24
SAMTEL  10.80 11.00 10.60 10.80 0.00 0.00 10.80 10.90 322,201 3,465.49
SIM  0.96 0.97 0.96 0.97 +0.01 +1.04 0.96 0.97 485,605 467.14
SIS  6.85 7.05 6.85 6.90 -0.05 -0.72 6.90 6.95 936,100 6,481.22
SVOA  1.46 1.50 1.44 1.45 +0.01 +0.69 1.45 1.46 3,372,315 4,942.94
SYMC  8.50 9.40 8.45 8.90 +0.40 +4.71 8.90 8.95 1,202,089 10,821.81
SYNEX  8.85 9.15 8.70 8.95 -0.05 -0.56 8.95 9.00 10,024,810 89,567.96
THCOM  20.00 20.30 19.90 20.10 +0.10 +0.50 20.10 20.20 2,368,635 47,679.96
TRUE  6.90 6.95 6.85 6.85 -0.05 -0.72 6.85 6.90 774,035,651 5,304,882.22
TWZ  0.30 0.30 0.29 0.30 +0.01 +3.45 0.29 0.30 8,507,819 2,548.24
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS