สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02/12/2016 23:00:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,501.66 -10.72 -0.71 1,518.29 1,498.57 8,689,469 42,088.85
SET50 940.21 -7.11 -0.75 952.01 937.68 758,255 23,423.79
SET100 2,119.67 -15.95 -0.75 2,146.04 2,114.50 1,284,663 27,540.93
SETHD 1,106.53 -2.11 -0.19 1,113.72 1,103.77 211,676 5,559.32
mai 586.59 -7.15 -1.20 599.43 584.93 539,349 2,036.97
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 410 2,869,334
ไม่เปลี่ยนแปลง 380 1,177,354
ลดลง 924 4,982,618
สถานะตลาด Closed

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  170.00 170.00 159.00 169.00 +1.00 +0.60 162.50 170.00 3,131 515.76
EE  1.05 1.06 1.04 1.04 -0.01 -0.95 1.04 1.05 7,045,000 7,359.87
GFPT  14.50 14.70 14.00 14.20 -0.30 -2.07 14.10 14.20 4,176,100 59,432.79
LEE  2.92 2.96 2.92 2.94 0.00 0.00 2.92 2.94 434,200 1,276.36
STA  17.30 17.50 17.00 17.10 -0.40 -2.29 17.10 17.20 6,008,400 103,440.97
TLUXE  8.40 8.45 7.70 7.85 -0.60 -7.10 7.85 7.90 23,242,401 187,716.81
TRUBB  1.70 1.71 1.65 1.66 -0.04 -2.35 1.66 1.67 4,428,701 7,393.24
TWPC  8.35 8.50 8.20 8.35 -0.05 -0.60 8.35 8.40 9,863,577 82,187.94
UPOIC  5.85 5.85 5.80 5.85 0.00 0.00 5.85 5.90 20,400 118.82
UVAN  6.15 6.20 6.10 6.10 -0.05 -0.81 6.10 6.15 21,100 130.22
VPO  1.16 1.17 1.13 1.13 -0.03 -2.59 1.13 1.14 1,423,800 1,632.14

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  2.36 2.38 2.20 2.26 -0.08 -3.42 2.26 2.28 13,028,268 29,892.92
ASIAN  3.90 3.90 3.86 3.88 0.00 0.00 3.88 3.90 180,610 700.06
BR  5.90 5.95 5.80 5.80 -0.05 -0.85 5.80 5.85 7,911,820 46,513.50
BRR  13.20 13.40 13.10 13.20 0.00 0.00 13.20 13.30 1,228,500 16,278.82
CBG  72.75 75.00 72.50 74.75 +1.50 +2.05 74.50 74.75 4,338,045 321,256.31
CFRESH  7.95 7.95 7.70 7.85 0.00 0.00 7.75 7.85 35,400 273.70
CM  4.18 4.30 4.16 4.18 0.00 0.00 4.18 4.20 1,346,800 5,717.40
CPF  28.25 28.50 28.00 28.50 0.00 0.00 28.25 28.50 15,376,031 435,200.12
CPI  2.22 2.26 2.22 2.22 +0.02 +0.91 2.20 2.22 535,700 1,198.16
F&D  19.30 19.30 19.20 19.20 -0.80 -4.00 18.90 19.40 4,600 88.34
HTC  18.50 19.00 18.50 18.50 0.00 0.00 18.50 18.70 80,100 1,494.92
ICHI  10.10 10.10 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 1,324,823 13,294.16
KBS  7.50 7.55 7.45 7.45 -0.05 -0.67 7.45 7.50 38,600 289.70
KSL  4.04 4.08 3.98 3.98 +0.04 +1.02 3.96 3.98 5,691,571 22,975.83
KTIS  6.75 6.80 6.65 6.65 -0.10 -1.48 6.65 6.80 147,787 997.20
LST  3.96 4.00 3.96 3.98 0.00 0.00 3.96 4.00 124,600 495.25
M  58.25 59.00 58.25 58.25 0.00 0.00 58.25 58.50 285,742 16,739.78
MALEE  110.00 113.50 108.50 113.50 +4.50 +4.13 113.50 114.00 1,932,100 214,629.45
MINT  36.75 37.00 36.25 36.75 0.00 0.00 36.50 36.75 6,946,878 254,228.91
OISHI <XD> 132.50 133.00 132.00 132.00 -0.50 -0.38 132.00 133.00 36,102 4,779.22
PB  63.50 63.50 62.50 63.00 0.00 0.00 62.50 63.00 14,500 909.02
PM  8.90 8.90 8.80 8.85 0.00 0.00 8.80 8.85 121,600 1,077.00
PR  56.00 56.25 55.75 56.25 +0.25 +0.45 55.25 56.00 3,501 195.98
PRG  12.10 12.40 12.10 12.40 +0.40 +3.33 12.30 13.00 500 6.09
SAPPE  32.75 32.75 31.00 31.25 -1.00 -3.10 31.25 31.50 1,993,000 63,244.72
SAUCE  23.60 23.60 23.60 23.60 -0.10 -0.42 23.50 23.80 600 14.16
SFP <XD> - - - - - - 200.00 210.00 - -
SNP  25.50 25.50 25.25 25.50 0.00 0.00 25.25 25.75 6,000 151.60
SORKON  59.50 59.50 59.00 59.00 -0.25 -0.42 59.00 59.75 33,666 1,987.33
SSC  56.00 56.00 54.50 54.50 -1.00 -1.80 54.25 55.50 1,000 55.25
SSF  - - - - - - 8.95 9.10 - -
SST  10.30 10.30 10.20 10.20 -0.20 -1.92 10.20 10.30 261,550 2,674.28
TC  3.04 3.08 3.02 3.04 0.00 0.00 3.04 3.06 105,400 320.53
TF  199.00 199.00 199.00 199.00 -1.00 -0.50 191.50 199.00 100 19.90
TFG  6.80 6.85 5.90 6.10 -0.65 -9.63 6.10 6.15 135,447,399 857,542.37
TIPCO  13.60 13.60 13.30 13.30 -0.20 -1.48 13.30 13.40 2,553,000 34,263.22
TKN  27.25 27.50 26.25 26.25 -0.75 -2.78 26.25 26.50 34,192,078 884,487.46
TU  20.40 20.70 20.40 20.60 +0.20 +0.98 20.50 20.60 6,585,077 135,438.37
TVO  40.25 40.50 40.00 40.25 0.00 0.00 40.25 40.50 777,900 31,305.72

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.36 0.37 0.36 0.36 -0.01 -2.70 0.36 0.37 14,288,459 5,219.86
AFC  8.10 8.10 8.10 8.10 +0.20 +2.53 7.95 8.20 6,000 48.60
BTNC  25.50 25.50 25.50 25.50 +1.00 +4.08 21.10 26.50 200 5.10
CPH  7.80 7.80 7.80 7.80 0.00 0.00 7.75 7.80 6,500 50.70
CPL  30.00 30.00 30.00 30.00 -0.50 -1.64 29.75 30.25 1,400 42.00
ICC  36.00 36.25 36.00 36.25 -0.25 -0.68 35.75 36.25 598 21.66
LTX  55.25 55.50 55.25 55.50 +0.25 +0.45 55.25 55.75 2,101 116.35
NC  - - - - - - 14.90 15.30 - -
PAF  2.24 2.24 2.20 2.22 -0.02 -0.89 2.20 2.24 473,700 1,047.43
PG  8.10 8.10 7.90 7.90 -0.30 -3.66 7.90 8.10 61,066 493.51
PRANDA  3.44 3.44 3.42 3.42 -0.02 -0.58 3.42 3.44 114,100 391.19
SABINA  23.40 23.50 23.40 23.50 +0.10 +0.43 23.40 23.50 900 21.13
SAWANG  17.00 17.20 17.00 17.20 +0.20 +1.18 16.60 17.10 400 6.84
SUC  38.75 38.75 38.50 38.50 -0.25 -0.65 38.50 38.75 36,200 1,393.98
TNL  23.70 23.70 23.70 23.70 -0.10 -0.42 23.40 23.90 100 2.37
TPCORP  16.90 16.90 16.90 16.90 -0.30 -1.74 16.90 17.20 37,960 641.52
TR  46.50 46.50 45.50 46.00 -0.75 -1.60 45.25 46.00 29,777 1,367.14
TTI  - - - - - - 26.00 29.00 - -
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 98.00 100.00 300 30.00
UPF  - - - - - - 67.75 68.50 - -
UT  12.90 13.00 10.00 13.00 -0.20 -1.52 13.00 13.20 5,500 63.80
WACOAL  48.00 48.00 47.00 47.00 -1.00 -2.08 46.75 47.75 4,200 197.90

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.66 0.67 0.65 0.65 -0.01 -1.52 0.65 0.66 412,700 269.68
AJD  1.97 1.98 1.92 1.97 0.00 0.00 1.96 1.97 58,581,300 114,290.82
DTCI  - - - - - - 28.00 29.25 - -
FANCY  2.18 2.18 2.08 2.10 -0.06 -2.78 2.10 2.14 1,037,000 2,198.79
KYE  376.00 376.00 374.00 374.00 -6.00 -1.58 374.00 378.00 1,200 450.60
L&E  2.98 3.00 2.98 2.98 -0.02 -0.67 2.96 2.98 60,004 179.21
MODERN  6.00 6.00 5.95 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 46,600 277.58
OGC  37.75 38.00 37.25 37.25 -0.75 -1.97 37.00 37.50 7,200 270.82
ROCK  - - - - - - 18.00 19.00 - -
SIAM  2.60 2.60 2.56 2.58 0.00 0.00 2.56 2.58 310,600 797.44
TSR  4.52 5.65 4.52 5.55 +1.13 +25.57 5.50 5.55 46,270,667 246,933.42

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DSGT  4.98 5.00 4.92 4.96 -0.02 -0.40 4.96 4.98 2,280,480 11,347.30
JCT  80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 77.50 80.00 100 8.00
OCC  16.20 16.20 16.20 16.20 +0.20 +1.25 16.00 16.40 100 1.62
S & J  19.80 19.80 19.80 19.80 0.00 0.00 18.50 19.80 100 1.98
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  28.25 28.25 26.50 26.75 -1.25 -4.46 26.75 27.00 19,073,101 522,084.25
TOG  7.95 8.00 7.95 7.95 -0.05 -0.62 7.90 7.95 55,600 442.14

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  38.50 38.75 38.25 38.50 0.00 0.00 38.25 38.50 95,402 3,666.28
BBL  155.50 156.00 155.00 155.50 -0.50 -0.32 155.00 155.50 1,373,942 213,624.68
CIMBT  1.02 1.03 1.01 1.01 -0.02 -1.94 1.01 1.02 586,201 597.22
KBANK  169.50 170.00 169.00 170.00 0.00 0.00 169.50 170.00 3,482,013 590,210.79
KKP  55.75 55.75 55.25 55.25 0.00 0.00 55.25 55.50 1,112,301 61,646.48
KTB  17.40 17.50 17.20 17.20 -0.20 -1.15 17.20 17.30 9,672,422 167,069.05
LHBANK  1.74 1.74 1.72 1.72 -0.01 -0.58 1.72 1.73 7,407,100 12,804.80
SCB  145.50 146.00 144.00 145.00 0.00 0.00 144.50 145.00 2,648,857 384,305.69
TCAP  43.00 43.50 42.75 43.00 0.00 0.00 42.75 43.00 2,255,703 97,048.15
TISCO  53.50 53.75 53.00 53.25 -0.25 -0.47 53.25 53.50 1,470,428 78,598.90
TMB  2.04 2.04 2.00 2.02 0.00 0.00 2.00 2.02 66,986,348 135,452.66

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.54 0.54 0.53 0.53 0.00 0.00 0.53 0.54 488,438 261.05
AEONTS  103.50 104.00 103.50 104.00 +0.50 +0.48 103.50 104.00 4,001 414.85
AMANAH  0.68 0.69 0.68 0.68 0.00 0.00 0.68 0.69 108,000 73.48
ASK  21.60 21.80 21.60 21.70 +0.10 +0.46 21.60 21.70 219,101 4,734.38
ASP  3.48 3.48 3.46 3.48 0.00 0.00 3.46 3.48 695,012 2,409.34
BFIT  10.10 10.10 10.00 10.00 -0.10 -0.99 9.95 10.00 176,600 1,773.20
CGH  1.51 1.52 1.50 1.50 0.00 0.00 1.50 1.51 759,060 1,142.56
CNS  2.40 2.42 2.40 2.40 0.00 0.00 2.38 2.40 22,500 54.01
ECL  1.51 1.51 1.50 1.50 -0.01 -0.66 1.50 1.51 303,100 456.07
FNS  4.12 4.14 4.10 4.14 -0.02 -0.48 4.10 4.14 64,025 263.16
FSS  2.76 2.76 2.76 2.76 -0.02 -0.72 2.74 2.76 74,200 204.79
GBX  0.78 0.78 0.78 0.78 +0.01 +1.30 0.77 0.78 21,000 16.38
GL  56.50 58.50 56.00 57.00 +0.75 +1.33 57.00 57.25 7,197,847 412,281.69
IFS  2.78 2.78 2.72 2.72 -0.04 -1.45 2.72 2.74 538,600 1,470.67
JMT  18.50 19.00 18.40 18.70 +0.10 +0.54 18.70 18.80 5,087,947 95,246.82
KCAR  12.00 12.00 11.90 11.90 -0.10 -0.83 11.90 12.00 31,700 380.10
KGI  3.92 3.94 3.88 3.90 -0.02 -0.51 3.88 3.90 5,099,000 19,946.45
KTC  145.50 145.50 141.50 143.00 -1.50 -1.04 143.00 143.50 806,672 114,917.67
MBKET  22.10 22.30 22.10 22.30 +0.10 +0.45 22.10 22.20 43,000 955.02
MFC  21.70 21.70 21.70 21.70 +0.10 +0.46 21.60 21.70 1,000 21.70
ML  1.80 1.81 1.79 1.80 0.00 0.00 1.79 1.80 3,225,200 5,808.09
MTLS  26.25 26.50 25.25 26.25 0.00 0.00 26.25 26.50 13,872,930 358,491.66
PE  0.85 0.86 0.85 0.85 0.00 0.00 0.85 0.86 178,200 151.61
PL  3.64 3.72 3.64 3.70 +0.06 +1.65 3.66 3.70 186,500 683.04
S11  8.65 8.85 8.45 8.50 -0.15 -1.73 8.50 8.55 1,740,166 14,992.47
SAWAD  41.25 42.00 41.25 41.75 +0.25 +0.60 41.50 41.75 4,934,429 205,353.40
THANI  4.94 4.96 4.88 4.88 -0.08 -1.61 4.88 4.90 2,698,000 13,212.42
TK  10.90 11.00 10.50 10.60 -0.30 -2.75 10.50 10.60 328,300 3,506.07
TNITY  7.00 7.00 6.95 6.95 0.00 0.00 6.95 7.00 37,000 258.00
UOBKH  3.76 3.76 3.74 3.76 +0.02 +0.53 3.74 3.76 2,300 8.61
ZMICO  1.36 1.37 1.32 1.33 -0.01 -0.75 1.33 1.34 5,797,700 7,809.41

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  32.50 32.50 32.25 32.25 0.00 0.00 32.25 32.75 14,900 483.90
BKI  345.00 345.00 345.00 345.00 -1.00 -0.29 344.00 346.00 7,700 2,656.50
BLA  53.25 54.00 53.00 53.25 -0.25 -0.47 53.00 53.25 1,565,097 83,513.06
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  36.00 36.25 36.00 36.00 +0.50 +1.41 35.75 36.50 4,000 144.12
INSURE  - - - - - - 40.00 58.75 - -
MTI  131.50 131.50 131.50 131.50 -0.50 -0.38 131.00 131.50 5,000 657.50
NKI  52.75 53.00 52.75 53.00 0.00 0.00 52.75 53.00 303 16.03
NSI  80.00 81.50 80.00 81.25 +1.25 +1.56 81.00 81.50 5,800 467.08
SMK  45.00 45.25 44.75 45.00 0.00 0.00 45.00 45.25 12,113 545.01
THRE  2.10 2.10 2.04 2.06 -0.04 -1.90 2.06 2.08 2,518,000 5,220.60
THREL  9.55 9.60 9.55 9.60 +0.05 +0.52 9.55 9.60 557,412 5,323.36
TIC  22.50 23.00 22.50 23.00 +0.50 +2.22 22.50 23.00 13,000 292.88
TIP  41.50 41.75 41.25 41.25 -0.25 -0.60 41.00 41.25 214,200 8,879.78
TSI  0.46 0.46 0.45 0.46 0.00 0.00 0.45 0.46 1,036,100 473.42
TVI  3.86 3.86 3.84 3.84 -0.02 -0.52 3.84 3.88 6,400 24.60

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  13.60 13.70 13.50 13.70 +0.10 +0.74 13.60 13.70 215,500 2,935.59
APCS  4.54 4.70 4.54 4.58 +0.08 +1.78 4.50 4.58 250,300 1,146.04
BAT-3K  173.50 173.50 170.50 173.00 0.00 0.00 170.50 173.00 2,600 446.60
CWT  4.04 4.04 3.94 3.94 -0.08 -1.99 3.94 3.96 2,937,267 11,713.55
EASON  3.28 3.32 3.20 3.20 -0.02 -0.62 3.18 3.20 6,324,900 20,499.71
GYT  430.00 438.00 428.00 438.00 +4.00 +0.92 432.00 440.00 400 172.40
HFT  4.60 4.60 4.50 4.52 -0.06 -1.31 4.52 4.54 875,901 3,969.82
IHL  6.05 6.05 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.10 63,310 379.97
IRC  22.90 23.10 22.90 23.10 +0.10 +0.43 23.00 23.10 12,300 282.57
PCSGH  4.78 4.78 4.74 4.76 0.00 0.00 4.76 4.78 32,400 154.38
SAT  13.30 13.50 13.00 13.10 -0.20 -1.50 13.00 13.10 919,900 12,112.01
SPG  19.00 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00 18.60 19.60 1,000 19.00
STANLY  177.00 177.00 176.00 176.00 0.00 0.00 176.00 177.50 200 35.30
TKT  1.84 1.84 1.83 1.83 0.00 0.00 1.82 1.85 40,000 73.30
TNPC  1.74 1.78 1.71 1.73 -0.01 -0.57 1.72 1.73 3,594,945 6,249.51
TRU  3.76 3.76 3.74 3.74 -0.02 -0.53 3.72 3.76 3,500 13.10
TSC  11.00 11.00 11.00 11.00 -0.10 -0.90 10.90 11.00 5,000 55.00
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  3.16 3.18 3.04 3.06 -0.10 -3.16 3.04 3.06 10,307,700 31,755.29
ASEFA  7.30 7.35 7.15 7.20 -0.05 -0.69 7.15 7.20 3,492,900 25,279.70
CRANE  2.78 2.80 2.72 2.76 0.00 0.00 2.76 2.78 314,344 858.36
CTW  10.20 10.20 10.10 10.10 0.00 0.00 10.10 10.20 41,200 417.42
FMT  34.50 34.50 34.50 34.50 0.00 0.00 32.25 34.50 1,200 41.40
KKC  2.36 2.38 2.34 2.38 +0.02 +0.85 2.34 2.38 252,900 596.27
PK  3.18 3.18 3.08 3.10 -0.06 -1.90 3.10 3.12 140,600 436.44
SNC  14.90 15.00 14.80 15.00 +0.10 +0.67 14.90 15.00 605,500 8,995.80
TCJ  9.00 9.00 8.90 8.95 -0.05 -0.56 8.90 8.95 3,600 32.20
VARO  6.30 6.30 6.30 6.30 -0.05 -0.79 6.30 6.50 4,500 28.35

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  6.10 6.20 5.90 5.90 -0.10 -1.67 5.85 5.90 15,723,595 94,544.71

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  4.86 4.90 4.86 4.90 +0.04 +0.82 4.86 4.90 10,000 48.96
GIFT  3.70 3.70 3.64 3.64 -0.04 -1.09 3.62 3.64 247,300 905.50
IVL  32.75 33.00 32.00 32.50 -0.50 -1.52 32.25 32.50 23,831,910 771,685.71
PATO  12.00 12.30 11.90 12.00 0.00 0.00 12.00 12.10 37,200 447.81
PMTA  19.20 19.30 18.90 19.20 0.00 0.00 19.20 19.30 203,849 3,910.73
PTTGC  64.75 65.50 64.50 64.75 +0.50 +0.78 64.75 65.00 23,773,605 1,545,073.55
SUTHA  6.05 6.05 5.95 6.00 +0.05 +0.84 5.90 6.00 11,600 69.08
TCB  25.25 25.25 25.00 25.25 -0.25 -0.98 25.00 25.25 133,000 3,325.62
TCCC  34.25 34.75 33.75 34.00 -0.25 -0.73 33.75 34.00 10,800 369.90
TPA  6.65 6.70 6.60 6.60 -0.05 -0.75 6.60 6.65 26,500 175.90
TPC  39.50 39.75 39.50 39.50 0.00 0.00 39.50 39.75 102,650 4,055.08
UP  - - - - - - 23.20 24.00 20 0.44
VNT  14.80 14.90 14.20 14.50 0.00 0.00 14.50 14.60 7,257,955 106,205.72
WG  145.00 145.00 145.00 145.00 -3.00 -2.03 145.00 147.00 35,000 5,075.00
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  8.35 8.50 8.15 8.20 -0.15 -1.80 8.20 8.30 447,700 3,706.13
ALUCON  254.00 256.00 254.00 256.00 +1.00 +0.39 253.00 256.00 500 127.40
CSC  58.50 58.50 57.75 58.00 0.00 0.00 57.50 58.00 3,700 214.60
NEP  0.35 0.35 0.34 0.34 -0.01 -2.86 0.34 0.35 1,060,300 361.75
NPP  1.33 1.36 1.29 1.30 -0.03 -2.26 1.30 1.31 4,676,500 6,169.88
PTL  12.90 12.90 12.60 12.70 -0.10 -0.78 12.70 12.80 3,365,820 42,920.72
SITHAI  1.78 1.78 1.74 1.78 0.00 0.00 1.74 1.78 1,566,200 2,754.26
SLP  1.62 1.65 1.59 1.59 -0.03 -1.85 1.59 1.60 3,527,600 5,686.06
SMPC  16.10 16.10 15.90 16.00 0.00 0.00 16.00 16.10 1,205,556 19,293.69
SPACK  2.04 2.04 1.98 2.02 +0.02 +1.00 1.98 2.02 295,000 589.48
TCOAT  34.00 34.00 33.25 34.00 0.00 0.00 33.75 34.00 9,300 312.22
TFI  0.99 0.99 0.98 0.98 0.00 0.00 0.98 0.99 317,900 313.50
THIP  354.00 357.00 354.00 356.00 +3.00 +0.85 355.00 356.00 900 320.40
TMD  20.60 20.90 20.60 20.90 +0.10 +0.48 20.60 20.90 1,000 20.66
TOPP  - - - - - - 160.00 - - -
TPBI  15.50 15.80 15.50 15.50 0.00 0.00 15.50 15.60 171,100 2,666.28
TPP  - - - - - - 23.00 25.00 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  3.50 3.52 3.44 3.44 -0.08 -2.27 3.44 3.46 1,784,700 6,189.06
BSBM  1.35 1.36 1.33 1.34 -0.01 -0.74 1.34 1.35 1,788,600 2,405.13
CEN  1.97 1.98 1.96 1.96 -0.01 -0.51 1.96 1.97 575,300 1,132.46
CITY  3.10 3.10 3.04 3.06 -0.02 -0.65 3.06 3.08 729,202 2,243.60
CSP  1.85 1.85 1.82 1.82 0.00 0.00 1.81 1.82 34,300 62.76
GJS  0.32 0.32 0.31 0.31 -0.01 -3.12 0.31 0.32 3,842,000 1,218.80
GSTEL  0.31 0.32 0.31 0.31 0.00 0.00 0.31 0.32 1,799,343 558.53
INOX  1.11 1.12 1.10 1.12 0.00 0.00 1.10 1.12 56,100 62.07
LHK  3.38 3.38 3.32 3.32 -0.04 -1.19 3.32 3.34 266,600 892.15
MAX  0.12 0.12 0.11 0.12 +0.01 +9.09 0.11 0.12 97,973,500 11,435.93
MCS  16.70 16.80 16.40 16.60 0.00 0.00 16.50 16.60 2,179,782 36,080.44
MILL  1.26 1.27 1.25 1.26 +0.01 +0.80 1.25 1.26 8,011,650 10,076.33
PAP  5.30 5.30 5.15 5.15 -0.10 -1.90 5.15 5.20 627,900 3,258.41
PERM  3.12 3.18 3.06 3.08 -0.04 -1.28 3.08 3.10 23,238,634 72,395.89
RICH  0.28 0.29 0.28 0.28 0.00 0.00 0.28 0.29 7,286,000 2,043.53
SAM  1.18 1.18 1.15 1.16 0.00 0.00 1.15 1.16 634,600 735.35
SMIT  3.86 3.86 3.86 3.86 0.00 0.00 3.86 3.88 96,000 370.56
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  37.50 37.75 37.50 37.50 0.00 0.00 37.50 37.75 7,100 267.02
TGPRO  0.23 0.24 0.23 0.23 -0.01 -4.17 0.23 0.24 20,432,941 4,736.11
THE  9.00 9.05 8.90 8.95 0.00 0.00 8.90 8.95 647,600 5,800.86
TIW  146.00 146.00 146.00 146.00 0.00 0.00 145.00 150.00 100 14.60
TMT  15.60 15.60 15.00 15.20 -0.20 -1.30 15.20 15.30 1,376,141 20,902.92
TSTH  0.80 0.82 0.80 0.81 +0.01 +1.25 0.80 0.81 4,798,711 3,883.48
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.72 4.72 4.62 4.72 0.00 0.00 4.72 4.74 647,100 3,020.67
TYCN  3.30 3.30 3.22 3.30 0.00 0.00 3.24 3.30 28,300 92.27

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.58 0.59 0.58 0.58 0.00 0.00 0.58 0.59 714,795 421.38
DCC  4.50 4.56 4.48 4.54 +0.08 +1.79 4.50 4.54 907,210 4,103.21
DCON  0.61 0.61 0.60 0.61 0.00 0.00 0.60 0.61 5,281,600 3,176.54
DRT  5.00 5.15 5.00 5.10 +0.05 +0.99 5.05 5.10 210,100 1,071.50
EPG  13.00 13.10 12.80 12.80 -0.20 -1.54 12.80 12.90 7,619,920 98,395.56
GEL  0.48 0.48 0.46 0.47 0.00 0.00 0.46 0.47 19,307,587 9,035.54
PPP  5.90 6.00 5.80 5.85 0.00 0.00 5.80 5.85 786,512 4,638.11
Q-CON  5.20 5.20 5.00 5.00 0.00 0.00 4.98 5.00 16,800 84.02
RCI  2.38 2.40 2.30 2.32 -0.04 -1.69 2.32 2.38 960,100 2,252.84
SCC  480.00 482.00 476.00 478.00 0.00 0.00 478.00 480.00 1,432,236 685,222.52
SCCC  272.00 272.00 270.00 270.00 -2.00 -0.74 270.00 271.00 45,084 12,213.69
SCP  8.70 8.70 8.45 8.50 -0.20 -2.30 8.50 8.55 159,000 1,364.06
TASCO  17.70 17.80 17.40 17.40 -0.40 -2.25 17.40 17.50 4,068,406 71,199.17
TCMC  4.44 4.44 4.36 4.38 -0.04 -0.90 4.36 4.38 2,976,905 13,084.79
TGCI  2.32 2.32 2.28 2.28 -0.06 -2.56 2.28 2.32 42,000 96.74
TPIPL  2.30 2.30 2.26 2.28 -0.02 -0.87 2.28 2.30 62,177,239 141,855.68
UMI  3.20 3.20 3.12 3.12 -0.04 -1.27 3.12 3.14 827,800 2,614.47
VNG  13.70 13.80 13.70 13.70 0.00 0.00 13.70 13.80 1,135,617 15,645.57
WIIK  5.35 5.40 4.96 5.00 -0.25 -4.76 5.00 5.05 69,690,190 359,457.46

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.30 6.30 6.25 6.25 -0.05 -0.79 6.25 6.30 27,000 169.00
AMATA  10.90 11.00 10.80 10.80 -0.10 -0.92 10.80 10.90 1,771,318 19,200.52
AMATAV  6.70 6.80 6.70 6.75 +0.05 +0.75 6.70 6.75 248,480 1,675.43
ANAN  4.92 4.92 4.86 4.86 -0.06 -1.22 4.86 4.88 4,093,600 20,040.87
AP  6.75 6.80 6.75 6.75 0.00 0.00 6.75 6.80 1,769,509 11,979.92
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.73 1.74 1.70 1.70 -0.03 -1.73 1.70 1.71 52,204,098 89,299.20
BROCK  2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00 2.18 2.22 27,000 58.86
CGD  1.00 1.00 0.99 1.00 0.00 0.00 0.99 1.00 3,732,600 3,722.54
CI  2.06 2.06 2.04 2.06 +0.02 +0.98 2.04 2.06 623,500 1,278.26
CPN  55.00 55.25 54.00 54.50 -0.75 -1.36 54.25 54.50 4,367,088 238,224.46
ESTAR  0.67 0.67 0.66 0.66 0.00 0.00 0.66 0.67 1,476,700 978.40
EVER  0.63 0.63 0.61 0.62 0.00 0.00 0.61 0.62 4,603,599 2,864.67
GLAND  2.52 2.52 2.50 2.52 0.00 0.00 2.50 2.52 229,510 575.65
GOLD  6.25 6.25 6.15 6.15 -0.10 -1.60 6.15 6.30 173,401 1,075.69
J  2.46 2.50 2.42 2.46 0.00 0.00 2.44 2.46 433,906 1,064.39
KC <NP> 1.14 1.14 1.12 1.12 -0.01 -0.88 1.12 1.13 1,179,400 1,324.05
KWG  3.06 3.12 2.84 2.92 -0.08 -2.67 2.88 2.92 2,211,400 6,553.62
LALIN  4.60 4.62 4.52 4.54 0.00 0.00 4.54 4.58 663,000 3,029.15
LH  9.10 9.15 9.00 9.05 -0.15 -1.63 9.00 9.05 7,622,819 69,030.91
LPN  10.00 10.00 9.90 9.90 -0.05 -0.50 9.85 9.90 5,317,920 52,795.89
MBK  14.60 14.70 14.50 14.60 0.00 0.00 14.60 14.70 68,700 1,002.94
MJD  3.28 3.28 3.24 3.28 0.00 0.00 3.24 3.28 236,000 768.82
MK  4.14 4.14 4.06 4.06 -0.04 -0.98 4.06 4.08 794,800 3,252.39
NCH  1.14 1.14 1.12 1.13 +0.01 +0.89 1.12 1.13 74,010 83.45
NNCL  1.17 1.18 1.16 1.16 -0.01 -0.85 1.16 1.17 676,000 787.98
NOBLE  14.90 14.90 14.80 14.80 0.00 0.00 14.80 14.90 6,200 92.04
NUSA  0.50 0.50 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 5,723,539 2,820.48
ORI  8.00 8.05 7.80 7.80 -0.20 -2.50 7.80 7.85 1,454,400 11,490.45
PACE  3.26 3.28 3.20 3.24 -0.02 -0.61 3.24 3.26 3,133,900 10,138.62
PF  0.89 0.90 0.88 0.90 +0.01 +1.12 0.89 0.90 2,183,820 1,943.16
PLAT  6.90 6.90 6.55 6.60 -0.30 -4.35 6.60 6.65 12,878,800 86,038.82
POLAR <SP> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.88 1.88 1.86 1.86 -0.07 -3.63 1.86 1.92 44,730 83.80
PRIN  1.39 1.40 1.38 1.39 0.00 0.00 1.38 1.39 910,500 1,260.30
PRINC  3.62 3.86 3.62 3.72 +0.12 +3.33 3.72 3.76 8,932,525 33,553.63
PSH  22.80 23.00 22.40 22.40 -0.60 -2.61 22.40 22.50 5,836,642 132,380.06
QH  2.54 2.56 2.50 2.50 -0.04 -1.57 2.50 2.52 17,337,966 43,702.21
RICHY  1.44 1.44 1.42 1.43 +0.01 +0.70 1.41 1.43 174,100 249.06
RML  1.31 1.31 1.29 1.29 -0.02 -1.53 1.29 1.30 21,991,600 28,631.23
ROJNA  4.50 4.54 4.48 4.48 0.00 0.00 4.48 4.50 252,980 1,137.11
S  4.44 4.48 4.42 4.42 -0.06 -1.34 4.42 4.44 2,181,900 9,686.45
SAMCO  3.32 3.36 3.32 3.34 0.00 0.00 3.34 3.36 181,300 605.48
SC  3.36 3.38 3.32 3.34 -0.02 -0.60 3.32 3.34 1,792,417 5,987.38
SENA  3.66 3.68 3.60 3.64 -0.02 -0.55 3.62 3.64 3,202,716 11,644.42
SF  6.05 6.05 6.00 6.00 -0.05 -0.83 6.00 6.05 1,269,021 7,672.47
SIRI  1.64 1.65 1.62 1.63 -0.01 -0.61 1.62 1.63 16,301,820 26,540.00
SPALI  23.10 23.10 22.70 22.80 0.00 0.00 22.80 22.90 4,137,298 94,437.51
TFD  2.48 2.48 2.28 2.38 -0.10 -4.03 2.32 2.38 7,448,503 17,548.73
TICON  15.60 15.80 15.40 15.50 -0.10 -0.64 15.40 15.50 953,600 14,792.89
U  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 50,222,600 1,474.80
UV  6.15 6.20 6.15 6.15 0.00 0.00 6.15 6.20 759,300 4,674.51
WHA  2.98 3.00 2.96 2.98 +0.02 +0.68 2.96 2.98 22,180,307 66,070.04
WIN  0.69 0.69 0.67 0.67 0.00 0.00 0.67 0.68 173,100 116.29

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR  11.80 11.80 11.70 11.70 -0.10 -0.85 11.70 11.80 3,000 35.30
BKKCP  - - - - - - 10.10 10.30 - -
CPNCG  14.70 14.70 14.70 14.70 +0.10 +0.68 14.60 14.70 39,900 586.53
CPNRF  19.60 19.70 19.50 19.60 0.00 0.00 19.50 19.60 684,700 13,427.82
CPTGF  14.70 14.70 14.70 14.70 0.00 0.00 14.70 14.80 220,700 3,244.29
CRYSTAL  11.70 11.80 11.70 11.80 +0.10 +0.85 11.70 11.80 50,500 595.85
CTARAF  4.60 4.68 4.60 4.66 0.00 0.00 4.66 4.68 66,100 306.51
DTCPF  - - - - - - 8.25 8.30 - -
ERWPF  9.10 9.10 9.05 9.10 0.00 0.00 9.05 9.10 72,600 660.56
FUTUREPF  22.90 22.90 22.90 22.90 0.00 0.00 22.80 22.90 31,100 712.19
GOLDPF  6.55 6.55 6.55 6.55 +0.15 +2.34 6.35 6.55 100 0.66
GVREIT  14.50 14.60 14.50 14.60 0.00 0.00 14.50 14.60 318,201 4,613.93
HPF  8.30 8.30 8.25 8.30 0.00 0.00 8.25 8.30 19,300 159.34
HREIT  10.10 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 6,396,500 64,604.59
IMPACT  15.20 15.20 15.00 15.10 -0.10 -0.66 15.10 15.20 367,300 5,544.33
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  9.90 9.90 9.90 9.90 -0.05 -0.50 9.85 9.90 10,200 100.98
LHHOTEL  13.40 13.50 13.40 13.40 0.00 0.00 13.40 13.50 207,700 2,783.28
LHPF  8.95 8.95 8.95 8.95 0.00 0.00 8.90 8.95 47,700 426.92
LHSC  13.90 13.90 13.90 13.90 0.00 0.00 13.90 14.00 38,200 530.98
LUXF  6.85 6.90 6.85 6.90 -0.05 -0.72 6.90 6.95 9,500 65.42
M-II  - - - - - - 9.40 10.00 - -
M-PAT  - - - - - - 9.80 - - -
M-STOR  10.20 10.20 10.20 10.20 -0.20 -1.92 10.20 10.40 1,000 10.20
MIPF  - - - - - - 20.50 - - -
MIT  - - - - - - 8.05 8.90 - -
MJLF  14.90 14.90 14.80 14.90 0.00 0.00 14.80 14.90 25,600 380.08
MNIT  2.22 2.22 2.16 2.20 0.00 0.00 2.16 2.20 71,400 155.99
MNIT2  5.80 5.80 5.70 5.80 -0.10 -1.69 5.65 5.80 4,300 24.84
MNRF  - - - - - - 3.88 3.90 - -
MONTRI  6.10 6.10 6.10 6.10 0.00 0.00 6.10 6.35 3,000 18.30
POPF  15.80 15.80 15.70 15.80 0.00 0.00 15.80 15.90 439,400 6,927.52
PPF  - - - - - - 12.00 12.20 - -
QHHR  10.20 10.60 10.20 10.60 +0.20 +1.92 10.40 10.60 536,900 5,640.53
QHOP  5.00 5.00 5.00 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 46,000 230.00
QHPF  11.80 11.80 11.70 11.70 -0.10 -0.85 11.70 11.80 290,300 3,397.11
SBPF  6.00 6.00 6.00 6.00 -0.20 -3.23 6.00 6.25 3,900 23.40
SIRIP  - - - - - - 10.60 13.00 - -
SPF  25.50 25.75 25.25 25.25 -0.50 -1.94 25.25 25.50 85,100 2,169.35
SPWPF  10.80 10.80 10.70 10.70 -0.20 -1.83 10.70 10.80 89,400 960.42
SSPF  8.30 8.30 8.30 8.30 +0.05 +0.61 8.15 8.30 200 1.66
SSTPF  - - - - - - 8.65 8.80 - -
SSTSS  9.60 9.60 9.60 9.60 -0.05 -0.52 9.60 9.70 1,000 9.60
TCIF  - - - - - - 13.50 17.20 - -
TFUND  10.10 10.10 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 91,900 919.81
TGROWTH  11.60 11.60 11.60 11.60 0.00 0.00 11.60 11.70 40,000 464.00
THIF  - - - - - - 11.90 12.00 - -
TIF1  7.85 7.85 7.85 7.85 -0.05 -0.63 7.85 7.95 1,300 10.20
TLGF  17.70 17.90 17.70 17.80 -0.10 -0.56 17.80 17.90 1,026,442 18,247.07
TLHPF  - - - - - - 10.30 10.40 - -
TLOGIS  10.30 10.30 10.20 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 203,810 2,097.07
TNPF  3.16 3.16 3.16 3.16 -0.02 -0.63 3.16 3.24 42,500 134.30
TPRIME  13.20 13.20 12.90 13.00 -0.20 -1.52 12.90 13.00 1,902,400 24,779.50
TREIT  9.90 9.90 9.85 9.85 -0.05 -0.51 9.85 9.90 8,400 82.86
TRIF  - - - - - - 15.00 24.60 - -
TTLPF  - - - - - - 26.00 26.50 - -
TU-PF  1.92 2.48 1.92 2.48 +0.56 +29.17 1.90 2.48 2,900 5.84
UNIPF  9.95 9.95 9.80 9.80 0.00 0.00 9.80 9.90 2,300 22.79
URBNPF  - - - - - - 4.80 5.00 - -
WHABT  9.85 10.00 9.85 10.00 +0.20 +2.04 9.85 10.00 654,300 6,504.25
WHAPF  11.00 11.00 10.90 11.00 0.00 0.00 10.90 11.00 155,400 1,709.03
WHART <XD> 10.00 10.10 10.00 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 60,900 609.20

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  5.00 5.00 4.90 4.90 -0.10 -2.00 4.90 4.92 7,156,800 35,354.48
CK  30.75 31.00 30.25 30.25 -0.75 -2.42 30.25 30.50 4,036,988 123,461.03
CNT  3.94 3.94 3.80 3.82 -0.10 -2.55 3.82 3.84 444,300 1,702.32
EMC  0.13 0.14 0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 1,943,000 252.60
ITD  4.98 4.98 4.90 4.94 -0.04 -0.80 4.92 4.94 11,901,095 58,829.70
NWR  1.19 1.19 1.18 1.18 0.00 0.00 1.18 1.19 3,363,755 3,969.58
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.86 0.89 0.85 0.85 -0.01 -1.16 0.85 0.87 14,837,100 12,980.11
PREB  13.30 13.30 13.20 13.20 0.00 0.00 13.10 13.20 165,181 2,180.23
PYLON  11.30 11.40 11.00 11.40 +0.10 +0.88 11.10 11.40 230,500 2,579.17
SEAFCO  10.80 10.80 10.60 10.70 -0.10 -0.93 10.60 10.70 841,256 9,035.88
SQ  4.18 4.20 4.12 4.12 -0.06 -1.44 4.12 4.14 13,148,600 54,611.16
SRICHA  13.60 13.70 13.50 13.60 0.00 0.00 13.50 13.60 279,800 3,789.22
STEC  28.75 28.75 28.00 28.25 -0.25 -0.88 28.00 28.25 2,940,336 83,031.80
STPI  10.50 10.50 10.30 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 15,596,336 161,835.34
SYNTEC  4.38 4.48 4.38 4.48 +0.08 +1.82 4.46 4.48 8,382,300 37,163.91
TPOLY  3.66 3.72 3.58 3.58 -0.10 -2.72 3.58 3.62 13,795,725 50,562.39
TRC  1.49 1.49 1.44 1.45 -0.03 -2.03 1.45 1.46 35,629,260 52,044.25
TTCL  21.00 21.10 20.30 20.50 -0.30 -1.44 20.40 20.50 1,504,600 31,061.99
UNIQ  17.60 17.70 17.40 17.50 0.00 0.00 17.50 17.60 3,031,749 53,189.01

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.50 8.50 8.35 8.40 -0.10 -1.18 8.40 8.50 207,000 1,741.72
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.18 1.18 1.15 1.15 -0.01 -0.86 1.15 1.16 1,005,900 1,159.66
BAFS  36.75 36.75 36.25 36.25 -0.50 -1.36 36.25 36.75 105,969 3,864.40
BANPU  18.90 19.00 18.50 18.60 -0.20 -1.06 18.60 18.70 41,452,903 774,666.23
BCP  33.25 34.00 33.25 33.50 +0.25 +0.75 33.50 33.75 8,720,163 293,789.67
BCPG  14.00 14.10 13.70 13.80 +0.10 +0.73 13.80 13.90 25,769,324 360,061.03
BPP  25.00 25.00 24.30 24.40 -0.40 -1.61 24.30 24.40 10,013,318 246,048.82
CKP  3.60 3.62 3.46 3.50 -0.10 -2.78 3.48 3.50 61,960,124 219,430.48
DEMCO  7.50 7.50 7.20 7.25 -0.20 -2.68 7.25 7.30 3,094,900 22,706.40
EARTH  4.56 4.58 4.50 4.54 -0.02 -0.44 4.52 4.54 5,540,538 25,146.38
EASTW  11.30 11.50 11.30 11.40 +0.10 +0.88 11.30 11.40 430,310 4,904.80
EGATIF  10.70 10.70 10.60 10.60 -0.10 -0.93 10.60 10.70 36,600 391.15
EGCO  199.00 200.00 198.50 199.00 +0.50 +0.25 198.50 199.00 413,352 82,304.84
ESSO  13.50 13.50 12.40 12.60 -0.70 -5.26 12.60 12.70 67,672,045 874,781.25
GLOW  78.50 79.75 78.00 79.75 +1.25 +1.59 79.50 79.75 940,561 74,425.78
GPSC  36.00 36.25 34.75 35.00 -1.00 -2.78 34.75 35.00 4,391,204 154,359.44
GUNKUL  5.20 5.20 4.96 4.98 -0.17 -3.30 4.98 5.00 25,025,924 126,941.90
IEC <SP> - - - - - - - - - -
IFEC  4.68 4.72 4.46 4.48 -0.18 -3.86 4.48 4.50 40,526,079 186,070.98
IRPC  4.88 4.90 4.80 4.84 0.00 0.00 4.82 4.84 81,891,439 397,681.52
LANNA  13.90 14.00 13.60 13.60 -0.10 -0.73 13.60 13.70 194,970 2,679.15
MDX  5.95 6.00 5.85 5.85 -0.10 -1.68 5.85 5.90 341,500 2,014.40
PTG  32.50 32.75 31.75 31.75 -0.75 -2.31 31.75 32.00 4,176,312 134,322.85
PTT  367.00 370.00 356.00 356.00 -8.00 -2.20 356.00 357.00 11,265,696 4,094,896.80
PTTEP  89.50 91.75 88.25 89.50 +1.00 +1.13 89.25 89.50 30,403,405 2,748,602.13
RATCH  50.00 50.25 49.75 50.00 0.00 0.00 49.75 50.00 599,105 29,999.91
RPC  0.91 0.92 0.89 0.89 -0.01 -1.11 0.89 0.90 2,680,700 2,417.65
SCG  4.82 4.82 4.80 4.80 0.00 0.00 4.80 4.84 7,000 33.70
SCI  10.40 10.60 10.10 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 7,634,610 78,973.44
SCN  7.80 7.85 7.60 7.60 -0.20 -2.56 7.60 7.65 2,929,603 22,523.17
SGP  11.60 11.80 11.50 11.60 +0.10 +0.87 11.50 11.60 1,458,540 16,944.82
SOLAR  3.78 3.78 3.66 3.66 -0.10 -2.66 3.66 3.68 3,159,830 11,795.44
SPCG  21.50 21.50 21.30 21.40 -0.10 -0.47 21.30 21.40 727,901 15,578.71
SPRC  12.60 12.70 12.30 12.30 -0.30 -2.38 12.30 12.40 10,437,025 129,591.59
SUPER  1.57 1.57 1.49 1.50 -0.06 -3.85 1.50 1.51 219,823,452 333,875.85
SUSCO  3.46 3.48 3.38 3.40 -0.02 -0.58 3.40 3.42 8,122,200 27,933.86
TAE  3.00 3.02 3.00 3.02 0.00 0.00 3.00 3.02 474,600 1,429.45
TCC  1.00 1.01 0.98 0.99 0.00 0.00 0.99 1.00 4,756,597 4,747.15
TOP  72.50 72.75 71.00 71.25 -1.75 -2.40 71.25 71.50 7,548,256 541,335.81
TTW  10.70 10.80 10.60 10.70 -0.10 -0.93 10.70 10.80 1,275,417 13,660.35

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  18.50 19.40 18.40 18.90 +0.50 +2.72 18.90 19.00 7,846,300 149,254.52
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  11.00 11.10 10.70 10.80 -0.10 -0.92 10.80 10.90 15,058,921 163,674.67
BIG  5.35 5.45 4.98 5.05 -0.25 -4.72 5.05 5.10 43,314,326 222,959.58
BIGC  209.00 209.00 208.00 208.00 0.00 0.00 208.00 209.00 5,601 1,169.41
BJC  53.00 53.50 52.50 52.75 -0.25 -0.47 52.50 52.75 4,792,251 253,399.48
COL  30.00 30.00 29.75 29.75 0.00 0.00 29.75 30.25 57,200 1,703.30
COM7  13.90 14.10 13.80 14.00 +0.10 +0.72 13.90 14.00 6,725,000 93,823.09
CPALL  61.25 61.50 60.25 60.25 -0.50 -0.82 60.25 60.50 12,830,138 779,751.39
CSS  2.74 2.78 2.72 2.74 +0.02 +0.74 2.74 2.76 4,001,130 10,972.25
FN  6.90 6.90 6.50 6.60 -0.30 -4.35 6.60 6.65 17,181,200 113,882.42
GLOBAL  17.20 17.20 16.80 16.90 -0.20 -1.17 16.90 17.00 5,902,503 100,218.59
HMPRO  10.30 10.40 10.10 10.20 -0.20 -1.92 10.20 10.30 11,669,265 119,299.20
IT  3.18 3.20 3.06 3.08 -0.08 -2.53 3.08 3.10 1,466,700 4,570.82
KAMART  12.40 12.40 11.70 12.00 -0.30 -2.44 11.90 12.00 2,551,707 30,585.06
LOXLEY  3.10 3.10 3.08 3.10 +0.02 +0.65 3.10 3.12 4,478,400 13,857.39
MAKRO  34.50 34.75 34.50 34.75 0.00 0.00 34.75 35.00 20,300 704.48
MC  15.20 15.40 15.10 15.10 0.00 0.00 15.10 15.20 763,900 11,623.09
MEGA  24.80 25.00 23.30 23.90 -0.70 -2.85 23.90 24.00 14,838,780 356,140.60
MIDA  0.79 0.79 0.77 0.78 -0.01 -1.27 0.78 0.79 893,848 700.53
ROBINS  64.00 64.50 62.75 63.00 -1.25 -1.95 63.00 63.50 2,184,427 138,371.46
SINGER  9.95 10.00 9.85 9.85 -0.10 -1.01 9.85 9.90 377,200 3,739.32
SPC  45.00 46.00 45.00 46.00 +0.50 +1.10 45.00 46.00 26,400 1,207.85
SPI  34.00 34.00 33.00 33.00 -0.25 -0.75 33.00 33.25 6,600 218.90

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  35.75 35.75 35.50 35.75 0.00 0.00 35.50 36.00 9,100 324.20
BCH  14.80 15.00 14.50 14.90 +0.10 +0.68 14.90 15.00 7,886,375 116,526.93
BDMS  23.10 23.20 22.80 22.90 -0.30 -1.29 22.80 22.90 13,138,617 302,268.44
BH  193.50 194.50 190.00 194.00 -1.50 -0.77 193.00 194.00 954,577 184,000.12
CHG  2.86 2.88 2.82 2.82 -0.02 -0.70 2.82 2.84 26,239,910 74,640.49
CMR  4.76 4.80 4.70 4.70 -0.04 -0.84 4.70 4.72 596,800 2,824.70
EKH  7.05 7.05 6.80 6.85 -0.15 -2.14 6.85 6.90 8,705,340 60,146.93
KDH  93.00 93.25 93.00 93.25 -0.75 -0.80 93.00 95.00 500 46.52
LPH  9.05 9.05 8.85 8.85 -0.20 -2.21 8.85 8.90 2,795,200 24,986.84
M-CHAI  305.00 307.00 305.00 307.00 +1.00 +0.33 302.00 306.00 1,000 306.10
NEW  50.25 51.00 50.25 50.25 -4.25 -7.80 50.25 55.00 2,400 120.68
NTV  49.50 49.75 48.75 49.75 +0.50 +1.02 49.50 49.75 43,501 2,147.95
RAM  - - - - - - 3,308.00 3,550.00 - -
RJH  25.00 25.50 24.70 25.25 +0.25 +1.00 25.00 25.25 2,859,500 72,114.57
SKR  55.00 55.25 54.25 54.25 -1.00 -1.81 54.25 54.75 70,360 3,833.62
SVH  350.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 349.00 351.00 500 175.00
VIBHA  2.84 2.86 2.82 2.82 -0.02 -0.70 2.82 2.84 3,603,820 10,209.09
VIH  12.10 12.30 11.30 11.90 -0.20 -1.65 11.80 11.90 1,487,800 17,598.81

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  7.60 7.60 7.20 7.35 -0.25 -3.29 7.30 7.35 3,270,684 23,944.33
AQUA  0.86 0.87 0.84 0.85 0.00 0.00 0.85 0.86 119,065,900 102,174.13
AS  1.64 1.64 1.52 1.54 -0.10 -6.10 1.54 1.56 442,700 693.70
BEC  17.70 17.90 17.50 17.70 0.00 0.00 17.60 17.70 2,109,792 37,176.59
EPCO  6.10 6.35 6.10 6.20 +0.15 +2.48 6.20 6.25 5,128,426 32,076.69
FE  - - - - - - 126.50 131.00 - -
GRAMMY  10.00 10.10 9.75 9.75 -0.15 -1.52 9.75 9.80 343,202 3,399.99
MACO  1.09 1.09 1.06 1.07 -0.01 -0.93 1.07 1.08 3,084,500 3,314.90
MAJOR  32.25 32.25 30.75 31.25 -1.00 -3.10 31.25 31.50 801,769 25,188.06
MATCH  1.82 1.82 1.79 1.82 0.00 0.00 1.78 1.82 108,622 196.53
MATI  5.80 5.80 5.80 5.80 +0.05 +0.87 5.60 5.80 4,000 23.20
MCOT  13.70 14.50 13.70 14.10 +0.40 +2.92 14.10 14.20 2,327,536 33,144.99
MONO  2.88 2.90 2.80 2.84 -0.04 -1.39 2.82 2.84 7,235,545 20,573.56
MPIC  1.49 1.51 1.47 1.51 +0.02 +1.34 1.43 1.51 40,300 60.85
NMG  1.10 1.10 1.10 1.10 0.00 0.00 1.10 1.11 870,000 957.00
PLANB  5.20 5.35 5.20 5.30 +0.15 +2.91 5.30 5.35 20,079,976 106,211.12
POST  3.70 3.76 3.64 3.76 -0.14 -3.59 3.78 3.90 94,000 348.33
PRAKIT  14.30 14.50 14.30 14.30 -0.10 -0.69 14.30 14.50 32,500 466.85
RS  8.05 8.10 8.00 8.00 -0.10 -1.23 8.00 8.05 1,095,704 8,825.40
SE-ED  4.28 4.28 4.28 4.28 0.00 0.00 4.28 4.30 110,200 471.66
SMM  1.48 1.50 1.46 1.47 -0.01 -0.68 1.47 1.49 208,200 307.38
SPORT  1.27 1.27 1.25 1.25 -0.02 -1.57 1.25 1.26 109,100 137.47
TBSP  - - - - - - 140.50 156.50 - -
TH  0.83 0.83 0.80 0.80 -0.02 -2.44 0.80 0.82 1,273,500 1,028.91
TKS  8.40 8.45 8.30 8.35 0.00 0.00 8.35 8.40 530,510 4,443.79
TRITN  0.47 0.48 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 25,912,500 12,126.16
VGI  5.05 5.15 5.00 5.10 +0.10 +2.00 5.10 5.15 10,761,828 54,327.32
WAVE  4.24 4.26 4.12 4.14 -0.06 -1.43 4.14 4.16 981,100 4,103.71
WORK  38.25 38.25 37.50 37.50 -0.50 -1.32 37.50 37.75 189,100 7,133.40

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  2.04 2.06 2.00 2.02 0.00 0.00 2.02 2.04 22,303,500 45,186.16
GENCO  1.42 1.47 1.40 1.44 +0.02 +1.41 1.43 1.44 9,088,800 13,158.16
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  67.25 68.00 67.25 67.75 +0.75 +1.12 67.50 68.00 700 47.30
CENTEL  39.75 40.25 39.75 40.00 +0.25 +0.63 40.00 40.25 865,800 34,625.50
CSR  - - - - - - 59.25 63.00 - -
DTC  9.80 9.80 9.70 9.75 0.00 0.00 9.70 9.80 31,742 308.38
ERW  4.64 4.72 4.58 4.58 -0.06 -1.29 4.58 4.60 9,157,605 42,547.56
GRAND  0.81 0.82 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.81 1,504,450 1,208.50
GREEN  1.05 1.06 1.04 1.05 -0.01 -0.94 1.05 1.06 976,200 1,025.46
LRH  23.70 23.80 23.60 23.80 0.00 0.00 23.60 23.90 31,100 735.58
MANRIN  - - - - - - 27.50 29.50 - -
OHTL  - - - - - - 946.00 1,000.00 - -
ROH  - - - - - - 27.50 29.50 - -
SHANG  66.00 66.00 66.00 66.00 -0.50 -0.75 65.00 66.00 2,400 158.40

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  6.40 6.50 6.25 6.25 -0.15 -2.34 6.25 6.30 32,377,200 204,823.16
AOT  402.00 404.00 397.00 397.00 -5.00 -1.24 397.00 398.00 3,400,340 1,358,893.42
ASIMAR  2.90 2.92 2.80 2.82 -0.08 -2.76 2.82 2.84 1,486,820 4,225.43
BA  23.10 23.30 22.70 22.80 -0.30 -1.30 22.70 22.80 7,652,553 175,818.24
BEM  7.60 7.70 7.50 7.55 -0.10 -1.31 7.50 7.55 36,899,435 280,029.63
BTC  0.08 0.08 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 4,497,000 355.21
BTS  8.60 8.65 8.50 8.50 -0.10 -1.16 8.50 8.55 14,001,179 119,882.48
BTSGIF  11.70 11.70 11.60 11.70 0.00 0.00 11.60 11.70 2,981,100 34,636.70
JUTHA  2.72 2.72 2.68 2.70 -0.04 -1.46 2.68 2.70 263,600 709.67
JWD  7.70 7.70 7.55 7.60 -0.10 -1.30 7.55 7.60 1,914,300 14,533.84
KWC  - - - - - - 185.50 190.00 - -
NOK  7.35 7.40 7.30 7.40 +0.10 +1.37 7.30 7.40 492,410 3,631.27
NYT  14.30 14.60 13.80 13.80 -0.40 -2.82 13.80 13.90 6,230,620 88,917.34
PSL  8.60 8.65 8.20 8.55 +0.05 +0.59 8.55 8.60 7,599,546 64,733.84
RCL  5.60 5.60 5.45 5.45 -0.10 -1.80 5.45 5.50 1,150,100 6,324.54
THAI  23.60 23.80 22.90 23.10 -0.30 -1.28 23.10 23.20 20,674,430 482,919.19
TSTE  7.40 7.45 7.30 7.30 -0.10 -1.35 7.35 7.75 16,850 124.63
TTA  9.65 9.70 9.45 9.45 -0.20 -2.07 9.45 9.50 14,753,599 140,347.82
WICE  3.16 3.20 3.14 3.18 +0.02 +0.63 3.16 3.18 1,127,300 3,562.41

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.64 2.64 2.60 2.60 -0.02 -0.76 2.58 2.60 2,065,798 5,407.08
DELTA  75.75 76.00 74.75 75.00 -1.25 -1.64 74.75 75.00 1,461,581 109,800.92
DRACO  - - - - - - 3.20 4.90 - -
EIC <NP> 1.09 1.09 0.77 0.77 -0.33 -30.00 - 0.77 202,951,046 177,869.31
HANA  31.50 32.00 31.50 31.75 +0.25 +0.79 31.50 31.75 804,100 25,514.60
KCE  121.50 122.00 118.50 120.00 -1.50 -1.23 119.50 120.00 1,852,964 221,639.83
METCO  238.00 238.00 236.00 236.00 -2.00 -0.84 235.00 237.00 7,000 1,656.50
SMT  7.20 7.20 7.00 7.00 -0.10 -1.41 7.00 7.05 9,188,000 65,256.87
SPPT  4.70 4.92 4.48 4.64 +0.16 +3.57 4.64 4.66 19,026,120 89,711.48
SVI  4.64 4.66 4.62 4.62 -0.04 -0.86 4.62 4.64 2,542,528 11,781.66
TEAM  1.25 1.27 1.23 1.24 0.00 0.00 1.23 1.24 2,142,200 2,673.98

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  142.50 143.50 141.50 142.00 -1.00 -0.70 142.00 142.50 4,941,738 703,611.52
AIT  24.90 25.00 24.30 24.40 -0.50 -2.01 24.40 24.50 413,281 10,182.49
ALT  7.65 7.70 7.55 7.55 -0.05 -0.66 7.55 7.60 1,839,100 13,984.72
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  5.85 5.85 5.80 5.80 0.00 0.00 5.80 5.85 90,200 526.60
DIF  14.10 14.20 13.90 13.90 -0.30 -2.11 13.90 14.00 20,063,390 280,745.77
DTAC  33.50 33.50 32.50 32.50 -0.75 -2.26 32.50 32.75 11,332,918 372,435.00
FER  0.85 0.86 0.83 0.83 -0.02 -2.35 0.83 0.84 7,762,700 6,517.32
FORTH  6.95 7.05 6.95 6.95 0.00 0.00 6.95 7.00 925,103 6,447.08
ILINK  19.50 19.70 19.40 19.50 0.00 0.00 19.40 19.50 611,908 11,947.41
INET  4.82 4.86 4.76 4.76 -0.06 -1.24 4.76 4.78 2,445,300 11,735.51
INTUCH  49.75 50.00 49.75 49.75 0.00 0.00 49.75 50.00 6,476,820 323,204.32
JAS  7.60 7.80 7.55 7.55 -0.05 -0.66 7.55 7.60 79,986,707 614,287.65
JASIF  11.70 11.70 11.60 11.70 +0.10 +0.86 11.60 11.70 2,562,500 29,810.41
JMART  12.10 12.30 12.00 12.00 -0.10 -0.83 12.00 12.10 9,940,199 120,047.00
JTS  1.70 2.06 1.66 1.94 +0.27 +16.17 1.94 1.95 55,625,189 107,201.19
MFEC  5.35 5.35 5.25 5.30 -0.05 -0.93 5.30 5.35 1,361,808 7,222.95
MSC  4.96 4.98 4.96 4.98 +0.02 +0.40 4.96 4.98 1,800 8.94
PT  11.50 11.50 11.20 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 217,804 2,461.87
SAMART  12.70 12.70 12.60 12.60 -0.10 -0.79 12.60 12.70 1,169,109 14,776.29
SAMTEL  10.00 10.00 9.90 9.90 -0.10 -1.00 9.85 9.90 373,100 3,699.50
SIM  0.93 0.94 0.93 0.93 -0.01 -1.06 0.93 0.94 1,043,300 974.55
SIS  5.60 5.60 5.50 5.55 0.00 0.00 5.55 5.60 208,800 1,161.00
SVOA  1.35 1.37 1.35 1.35 +0.01 +0.75 1.35 1.36 1,250,313 1,693.71
SYMC  7.80 7.90 7.80 7.80 -0.15 -1.89 7.80 7.95 58,015 453.86
SYNEX  6.00 6.25 5.95 6.10 +0.15 +2.52 6.05 6.10 11,213,885 68,712.82
THCOM  20.00 20.00 19.70 19.70 -0.10 -0.51 19.70 19.80 2,160,500 42,824.30
TRUE  7.20 7.25 7.00 7.05 -0.15 -2.08 7.05 7.10 134,531,762 955,051.82
TWZ  0.28 0.28 0.27 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 2,927,300 805.91
 
Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS