หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30/06/2015 23:00:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
5,222,537
317
เพิ่มขึ้น
3,803,659
292
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,107,283
624
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,504.55
-6.64
-0.44
1,512.65
1,499.15
10,902,512
45,406.30
 
989.21
-6.72
-0.67
996.61
984.92
1,304,278
27,994.37
 
2,200.29
-14.38
-0.65
2,215.85
2,191.39
1,985,129
32,410.39
 
1,177.85
-12.82
-1.08
1,190.72
1,175.93
561,940
13,517.97
 
656.80
-1.21
-0.18
661.45
656.58
2,355,975
6,093.55
 
ตลาด :
SET
mai
หุ้นสามัญ
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์