สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30/06/2016 22:59:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,444.99 +2.33 +0.16 1,452.08 1,436.68 12,326,766 59,825.37
SET50 910.56 +1.67 +0.18 915.68 904.80 1,629,007 36,979.58
SET100 2,050.79 +4.55 +0.22 2,061.06 2,037.40 2,756,393 46,195.58
SETHD 1,093.04 +0.23 +0.02 1,102.03 1,085.65 768,718 15,138.02
mai 527.35 +2.44 +0.46 528.57 524.37 1,006,455 1,702.01
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 573 4,412,102
ไม่เปลี่ยนแปลง 416 2,286,795
ลดลง 660 6,096,282
สถานะตลาด Closed

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  148.00 149.00 148.00 148.00 -1.00 -0.67 147.00 151.00 6,400 948.40
EE  1.04 1.04 1.02 1.04 -0.01 -0.95 1.03 1.04 4,439,700 4,569.38
GFPT  10.90 11.10 10.90 10.90 0.00 0.00 10.90 11.10 1,219,200 13,376.21
LEE  2.72 2.72 2.70 2.70 0.00 0.00 2.70 2.72 76,811 207.69
STA  12.10 12.60 12.10 12.60 +0.50 +4.13 12.50 12.60 3,599,702 44,766.66
TLUXE  6.20 6.20 5.95 6.15 +0.05 +0.82 6.05 6.15 6,399,600 38,979.94
TRS <SP, NC> - - - - - - - - - -
TRUBB  1.60 1.64 1.60 1.61 +0.01 +0.62 1.61 1.63 18,091,965 29,327.97
TWPC  7.70 7.75 7.65 7.75 +0.10 +1.31 7.70 7.75 1,424,117 10,947.07
UPOIC  5.95 6.05 5.90 5.95 0.00 0.00 5.90 6.00 71,600 427.21
UVAN  6.40 6.50 6.35 6.40 0.00 0.00 6.40 6.45 16,600 106.02
VPO  1.40 1.44 1.40 1.41 +0.01 +0.71 1.41 1.42 1,813,300 2,568.84

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.54 1.55 1.54 1.54 0.00 0.00 1.54 1.55 1,000,000 1,542.46
ASIAN  4.28 4.54 4.28 4.50 +0.26 +6.13 4.48 4.50 3,086,400 13,678.48
BR  5.85 5.95 5.85 5.90 +0.05 +0.85 5.90 5.95 752,200 4,440.66
BRR  12.80 12.90 12.60 12.70 +0.10 +0.79 12.70 12.80 910,500 11,636.09
CBG  53.50 53.75 51.75 52.75 -0.25 -0.47 52.00 52.75 6,286,940 331,078.60
CFRESH  7.30 7.35 7.25 7.30 +0.10 +1.39 7.30 7.35 621,100 4,532.19
CM  3.80 3.80 3.80 3.80 0.00 0.00 3.80 3.84 600 2.28
CPF  29.00 29.00 28.00 28.75 0.00 0.00 28.50 28.75 23,876,779 680,829.85
CPI  2.00 2.04 1.99 1.99 0.00 0.00 1.99 2.02 294,600 590.61
F&D  19.10 19.50 19.00 19.50 +0.40 +2.09 18.80 19.60 300 5.76
HTC  15.50 15.70 15.50 15.60 +0.10 +0.65 15.60 15.70 47,690 743.72
ICHI  12.10 12.30 12.10 12.10 +0.10 +0.83 12.10 12.20 6,258,099 76,305.90
KBS  8.35 8.60 8.35 8.50 +0.35 +4.29 8.50 8.55 1,250,200 10,622.26
KSL  4.06 4.10 3.94 4.06 +0.06 +1.50 4.06 4.08 33,091,198 133,114.99
KTIS  7.05 7.05 6.95 7.00 0.00 0.00 6.95 7.00 420,051 2,934.09
LST  3.86 3.86 3.84 3.86 0.00 0.00 3.84 3.86 16,400 63.18
M  48.75 49.00 47.50 49.00 +0.50 +1.03 48.00 49.00 3,120,682 151,251.73
MALEE  49.25 50.00 49.25 50.00 +0.50 +1.01 49.50 50.00 164,800 8,158.35
MINT  39.25 40.50 39.00 40.25 +1.25 +3.21 40.00 40.25 9,552,218 382,187.08
OISHI  84.00 84.25 84.00 84.00 0.00 0.00 84.00 84.25 1,000 84.18
PB  64.75 65.75 64.75 65.75 +1.00 +1.54 65.25 66.00 21,000 1,369.72
PM  9.45 9.50 9.30 9.35 -0.10 -1.06 9.35 9.40 815,750 7,633.25
PR  53.25 53.50 53.00 53.50 +0.25 +0.47 53.25 53.50 55,200 2,946.80
PRG  - - - - - - 11.80 12.70 - -
SAPPE  20.90 21.90 20.50 21.50 +0.70 +3.37 21.50 21.80 5,412,301 116,050.27
SAUCE  23.80 23.80 23.80 23.80 0.00 0.00 23.70 24.10 1,100 26.18
SFP  - - - - - - 186.00 206.00 - -
SNP  26.75 27.00 26.75 27.00 +0.25 +0.93 26.75 27.00 2,700 72.85
SORKON  61.75 61.75 61.25 61.25 -0.25 -0.41 61.25 61.50 47,600 2,927.82
SSC  68.25 68.25 52.00 66.00 -3.00 -4.35 61.25 66.00 900 57.98
SSF  8.95 9.05 8.65 9.05 +0.10 +1.12 8.65 9.05 11,600 101.94
SST  9.60 10.00 9.55 9.70 +0.15 +1.57 9.65 9.70 558,200 5,418.58
TC  3.98 4.00 3.96 4.00 0.00 0.00 3.98 4.00 37,100 147.46
TF  173.00 173.50 170.50 173.50 +1.00 +0.58 171.00 174.00 1,100 189.35
TFG  1.96 1.99 1.96 1.96 -0.01 -0.51 1.96 1.97 5,449,900 10,729.90
TIPCO  13.20 13.20 12.90 12.90 -0.20 -1.53 12.90 13.00 3,025,501 39,287.24
TKN  17.20 17.30 16.90 17.30 +0.20 +1.17 17.20 17.30 4,903,882 83,987.04
TU  22.00 22.00 21.80 22.00 +0.20 +0.92 21.90 22.00 8,104,680 177,839.94
TVO  31.00 32.00 31.00 32.00 +1.00 +3.23 31.25 32.00 3,408,510 108,322.75

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.38 0.38 0.36 0.36 -0.02 -5.26 0.36 0.37 12,149,739 4,501.48
AFC  9.05 9.10 9.05 9.10 +0.05 +0.55 8.95 9.15 1,100 9.96
BTNC  - - - - - - 16.30 17.30 - -
CPH  10.70 10.70 10.30 10.30 -0.40 -3.74 10.20 10.30 213,400 2,215.50
CPL  32.00 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 32.00 33.00 1,600 51.20
ICC  35.50 35.50 35.25 35.25 0.00 0.00 35.25 35.75 3,600 127.12
LTX  65.75 67.00 65.75 67.00 +0.50 +0.75 66.00 67.00 1,101 72.51
NC  - - - - - - 13.60 13.80 - -
PAF  2.46 2.56 2.46 2.52 +0.06 +2.44 2.50 2.52 1,386,200 3,485.01
PG  8.10 8.20 8.10 8.20 +0.05 +0.61 8.15 8.20 14,200 115.94
PRANDA  3.70 3.80 3.70 3.70 +0.02 +0.54 3.68 3.70 440,700 1,637.93
SABINA  23.80 23.90 23.80 23.90 +0.10 +0.42 23.80 24.00 1,400 33.42
SAWANG  14.00 16.00 13.50 13.90 +0.90 +6.92 13.80 14.30 58,963 872.21
SUC  37.00 37.00 37.00 37.00 0.00 0.00 37.00 37.25 300 11.10
TNL  - - - - - - 23.30 24.50 - -
TPCORP  15.20 15.30 15.20 15.30 +0.10 +0.66 15.00 15.40 31,700 484.01
TR  35.00 35.25 35.00 35.25 +0.50 +1.44 35.00 35.25 7,200 253.15
TTI  - - - - - - 26.00 30.00 - -
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  109.50 109.50 109.50 109.50 +0.50 +0.46 109.50 113.00 100 10.95
UPF  58.25 58.25 58.25 58.25 +0.75 +1.30 56.50 58.25 400 23.30
UT  - - - - - - 13.00 13.30 - -
WACOAL  - - - - - - 48.75 49.75 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.80 0.80 0.78 0.78 -0.01 -1.27 0.78 0.79 748,272 584.52
AJD  1.52 1.56 1.50 1.55 +0.03 +1.97 1.54 1.55 76,306,055 117,320.55
DTCI  26.00 27.00 26.00 27.00 -2.75 -9.24 27.00 28.75 1,000 26.40
FANCY  2.54 2.54 2.44 2.54 +0.06 +2.42 2.46 2.54 172,600 426.68
KYE  324.00 324.00 320.00 320.00 -5.00 -1.54 320.00 321.00 54,800 17,630.80
L&E  3.16 3.16 3.16 3.16 0.00 0.00 3.16 3.18 14,400 45.50
MODERN  7.70 7.75 7.65 7.75 0.00 0.00 7.70 7.75 714,500 5,507.42
OGC  39.75 39.75 39.75 39.75 -0.25 -0.62 39.75 40.75 600 23.85
ROCK  20.00 20.00 20.00 20.00 +1.80 +9.89 18.40 20.00 100 2.00
SIAM  2.54 2.68 2.54 2.58 +0.06 +2.38 2.58 2.60 2,358,400 6,158.86
TSR  5.70 5.70 5.65 5.65 0.00 0.00 5.65 5.70 333,158 1,893.58

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DSGT  3.46 3.46 3.42 3.44 +0.04 +1.18 3.42 3.44 221,600 762.83
JCT  87.00 89.00 86.00 89.00 +1.75 +2.01 86.00 89.50 1,000 86.50
OCC  - - - - - - 16.20 16.50 - -
S & J  - - - - - - 18.00 18.80 - -
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TOG  8.20 8.40 8.00 8.05 -0.15 -1.83 8.00 8.05 427,200 3,464.15

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  38.00 38.75 37.50 38.00 +0.25 +0.66 38.00 38.25 1,933,433 73,516.20
BBL  161.00 161.50 157.00 158.50 -1.50 -0.94 158.00 158.50 9,160,110 1,455,056.03
CIMBT  1.19 1.20 1.18 1.18 0.00 0.00 1.18 1.19 367,363 435.42
KBANK  175.50 175.50 169.00 170.00 -4.50 -2.58 169.50 170.00 11,934,283 2,042,133.79
KKP  44.50 44.75 43.25 43.50 0.00 0.00 43.25 43.50 5,482,228 240,220.34
KTB  16.80 16.90 16.20 16.30 -0.40 -2.40 16.30 16.40 121,761,607 1,998,443.81
LHBANK  1.77 1.78 1.75 1.75 -0.01 -0.57 1.75 1.77 14,047,903 24,751.36
SCB  141.00 141.00 136.50 139.00 -0.50 -0.36 138.50 139.00 9,549,298 1,320,569.85
TCAP  35.75 36.75 34.75 35.00 -0.75 -2.10 34.75 35.00 14,012,385 498,335.65
TISCO  48.50 49.50 48.25 49.50 +1.50 +3.12 49.25 49.50 5,857,152 285,515.22
TMB  2.22 2.22 2.16 2.16 -0.04 -1.82 2.16 2.18 125,377,246 273,282.30

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.61 0.62 0.60 0.62 +0.01 +1.64 0.60 0.62 3,056,100 1,862.80
AEONTS  96.25 96.25 96.00 96.25 +0.25 +0.26 96.25 96.50 25,000 2,405.52
AMANAH  0.71 0.72 0.71 0.72 +0.01 +1.41 0.71 0.72 1,410 1.01
ASK  19.50 20.00 19.50 19.90 +0.40 +2.05 19.80 19.90 1,862,929 36,926.13
ASP  3.36 3.36 3.32 3.32 -0.04 -1.19 3.32 3.34 2,756,000 9,205.41
BFIT  8.95 9.00 8.80 8.90 0.00 0.00 8.85 8.90 335,200 2,984.98
CGH  1.66 1.67 1.64 1.64 -0.02 -1.20 1.64 1.65 422,556 698.45
CNS  2.34 2.34 2.30 2.34 0.00 0.00 2.32 2.34 321,200 745.00
ECL  1.80 1.81 1.75 1.77 -0.04 -2.21 1.76 1.77 4,316,600 7,652.75
FNS  4.04 4.16 4.00 4.02 -0.06 -1.47 4.02 4.06 540,500 2,178.55
FSS  2.56 2.58 2.54 2.56 0.00 0.00 2.54 2.58 468,305 1,196.90
GBX  0.77 0.77 0.75 0.76 -0.01 -1.30 0.76 0.77 1,072,200 815.44
GL <XW> 34.75 36.25 34.00 36.00 +0.50 +1.41 35.75 36.00 6,198,266 218,518.16
IFS  2.74 2.76 2.68 2.70 -0.04 -1.46 2.70 2.72 2,887,000 7,827.38
JMT  11.90 12.00 11.50 11.50 -0.10 -0.86 11.50 11.70 338,100 3,910.05
KCAR  11.40 11.50 11.40 11.50 -0.10 -0.86 11.40 11.50 59,900 686.29
KGI  3.26 3.28 3.26 3.26 0.00 0.00 3.24 3.26 2,100,300 6,847.00
KTC  97.50 99.50 96.50 99.25 +2.25 +2.32 99.00 99.25 1,601,448 157,392.21
MBKET  22.30 22.30 22.20 22.20 0.00 0.00 22.20 22.30 19,600 435.48
MFC  22.30 22.30 22.20 22.20 -0.20 -0.89 22.20 22.40 1,500 33.33
ML  2.18 2.18 2.08 2.08 -0.08 -3.70 2.08 2.12 16,442,126 34,765.02
MTLS  19.90 20.10 19.80 19.80 0.00 0.00 19.70 19.80 5,873,156 117,119.47
PE  1.02 1.03 1.00 1.00 -0.01 -0.99 1.00 1.01 2,320,500 2,333.74
PL  3.46 3.46 3.40 3.42 -0.02 -0.58 3.42 3.44 39,300 133.75
S11  8.95 9.00 8.75 8.85 -0.05 -0.56 8.85 8.90 5,346,830 47,402.05
SAWAD  38.75 38.75 38.00 38.00 -0.25 -0.65 38.00 38.50 2,821,908 107,902.28
THANI  4.76 4.96 4.76 4.90 +0.18 +3.81 4.90 4.92 20,425,260 99,905.52
TK  10.90 11.70 10.80 11.50 +0.70 +6.48 11.50 11.60 7,293,609 83,243.28
TNITY  6.80 6.85 6.65 6.80 0.00 0.00 6.70 6.80 194,612 1,311.25
UOBKH  3.30 3.30 3.28 3.30 -0.02 -0.60 3.28 3.34 65,600 216.31
ZMICO  1.15 1.15 1.11 1.14 -0.01 -0.87 1.13 1.14 1,507,293 1,701.00

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  32.50 32.50 32.00 32.25 -0.25 -0.77 32.25 32.50 47,400 1,528.05
BKI  360.00 360.00 358.00 358.00 -1.00 -0.28 357.00 359.00 1,400 501.60
BLA  37.00 37.25 36.75 37.25 0.00 0.00 37.00 37.25 1,994,137 73,933.99
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  33.00 33.00 33.00 33.00 +0.50 +1.54 32.50 33.00 100 3.30
INSURE  - - - - - - 43.00 65.00 - -
MTI  144.00 147.00 143.50 147.00 +4.00 +2.80 143.00 147.00 3,900 564.05
NKI  - - - - - - 60.00 61.00 - -
NSI  85.50 86.75 85.50 86.00 +1.00 +1.18 85.75 86.50 5,200 449.22
SMK  48.75 49.00 48.75 48.75 0.00 0.00 48.75 49.25 4,200 205.05
THRE  2.46 2.46 2.40 2.42 0.00 0.00 2.42 2.44 647,000 1,570.16
THREL  10.10 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 395,460 3,977.23
TIC  25.50 25.50 25.50 25.50 +0.60 +2.41 24.50 25.00 200 5.10
TIP  36.25 36.25 36.00 36.25 -0.25 -0.68 36.25 36.50 513,000 18,593.80
TSI  0.45 0.45 0.44 0.45 +0.01 +2.27 0.44 0.45 876,500 393.50
TVI  4.24 4.26 4.20 4.22 0.00 0.00 4.20 4.22 46,400 195.83

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  12.00 12.00 11.90 11.90 -0.10 -0.83 11.90 12.00 253,900 3,043.40
APCS  5.65 5.65 5.50 5.55 -0.05 -0.89 5.50 5.55 1,642,500 8,591.88
BAT-3K  179.50 179.50 175.00 177.00 -0.50 -0.28 176.50 179.00 11,830 2,104.10
CWT  2.12 2.16 2.08 2.08 0.00 0.00 2.08 2.10 8,142,000 17,227.57
EASON  4.50 4.58 4.44 4.44 -0.10 -2.20 4.44 4.52 730,200 3,279.57
GYT  424.00 424.00 420.00 420.00 -2.00 -0.47 416.00 420.00 3,900 1,640.40
HFT  5.05 5.10 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.05 2,168,400 10,882.77
IHL  8.00 8.00 7.85 7.90 -0.10 -1.25 7.90 7.95 781,139 6,203.42
IRC  20.50 20.50 20.40 20.50 0.00 0.00 20.50 20.60 2,323 47.61
PCSGH  5.30 5.30 5.25 5.25 0.00 0.00 5.25 5.30 80,000 420.16
SAT  13.50 13.60 13.30 13.30 -0.20 -1.48 13.30 13.40 611,800 8,184.57
SMC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SPG  18.00 18.00 18.00 18.00 -1.00 -5.26 18.00 19.00 100 1.80
STANLY  176.50 176.50 176.50 176.50 0.00 0.00 176.50 177.50 5,900 1,041.35
TKT  1.97 2.00 1.97 2.00 +0.03 +1.52 1.97 2.00 44,600 88.01
TNPC  1.87 1.87 1.83 1.83 -0.01 -0.54 1.83 1.85 160,900 296.61
TRU  4.20 4.36 4.20 4.34 +0.12 +2.84 4.32 4.34 500,227 2,149.31
TSC  - - - - - - 11.40 11.50 - -
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASEFA  5.60 5.65 4.98 5.45 -0.10 -1.80 5.45 5.50 7,405,600 40,583.65
CRANE  3.60 3.86 3.60 3.76 +0.22 +6.21 3.76 3.78 10,928,218 40,994.69
CTW  9.15 11.20 9.15 10.00 +1.10 +12.36 10.00 10.10 30,426,128 311,908.52
FMT  - - - - - - 31.00 32.75 - -
KKC  3.16 3.18 3.14 3.16 +0.02 +0.64 3.16 3.18 336,569 1,064.33
PK  3.50 3.76 3.48 3.60 +0.12 +3.45 3.58 3.60 19,901,400 72,610.14
SNC  14.90 15.40 14.80 15.00 +0.10 +0.67 14.90 15.00 1,320,700 19,866.62
TCJ  8.70 11.00 8.70 11.00 +2.50 +29.41 11.00 - 19,572,954 200,842.61
VARO  6.45 7.20 6.45 7.20 +0.75 +11.63 6.50 7.10 5,500 36.94

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  4.10 4.10 3.96 4.06 0.00 0.00 4.04 4.06 3,543,200 14,317.15

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  4.82 4.88 4.78 4.88 +0.04 +0.83 4.84 4.88 83,000 399.64
IVL  29.25 29.50 28.25 29.00 +0.25 +0.87 28.75 29.00 72,451,578 2,093,783.00
PATO  11.00 11.10 11.00 11.00 +0.10 +0.92 11.00 11.10 120,400 1,335.17
PMTA  18.90 19.20 18.90 19.20 +0.40 +2.13 18.90 19.20 17,005 323.44
PTTGC  59.50 59.50 58.25 59.25 +0.50 +0.85 59.00 59.25 9,485,688 559,269.54
SUTHA  6.05 6.10 6.05 6.10 +0.05 +0.83 6.10 6.15 82,600 501.21
TCB  22.50 22.50 22.50 22.50 +0.40 +1.81 22.20 22.50 226 5.07
TCCC  23.50 23.60 23.30 23.30 -0.20 -0.85 23.30 23.50 8,100 189.33
TPA  6.75 6.95 6.75 6.80 +0.05 +0.74 6.80 6.85 125,300 857.16
TPC  30.00 30.25 30.00 30.25 +0.25 +0.83 30.00 30.25 2,200 66.02
UP  - - - - - - 23.20 26.00 - -
VNT  10.00 10.10 9.90 9.90 -0.05 -0.50 9.90 10.00 120,200 1,194.76
WG  149.00 149.00 149.00 149.00 +0.50 +0.34 148.00 149.00 200 29.80
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  6.95 7.05 6.90 6.95 +0.05 +0.72 6.95 7.00 461,200 3,214.63
ALUCON  235.00 235.00 235.00 235.00 0.00 0.00 232.00 235.00 200 47.00
CSC  55.00 56.00 50.00 52.25 -3.25 -5.86 52.25 52.50 325,100 16,654.10
NEP  0.59 0.60 0.54 0.55 -0.03 -5.17 0.55 0.56 37,971,100 21,466.32
NPP  1.32 1.33 1.31 1.32 +0.02 +1.54 1.32 1.33 1,226,511 1,613.70
PTL  9.60 9.70 9.55 9.60 0.00 0.00 9.60 9.65 788,980 7,595.87
SITHAI  1.96 1.98 1.94 1.95 0.00 0.00 1.95 1.96 2,497,000 4,877.15
SLP  1.88 1.89 1.80 1.82 -0.04 -2.15 1.82 1.83 6,838,700 12,559.64
SMPC  10.30 10.70 10.20 10.60 +0.40 +3.92 10.50 10.60 4,890,414 51,356.62
SPACK  2.02 2.06 2.02 2.04 +0.02 +0.99 2.04 2.06 84,900 173.41
TCOAT  21.40 21.50 21.40 21.50 0.00 0.00 21.20 21.50 1,000 21.45
TFI  1.11 1.12 1.09 1.09 -0.02 -1.80 1.09 1.12 917,400 1,013.13
THIP  241.00 242.00 241.00 241.00 0.00 0.00 241.00 242.00 4,301 1,037.04
TMD  - - - - - - 20.20 20.50 - -
TOPP  - - - - - - 152.00 170.00 - -
TPBI  16.30 16.30 15.90 15.90 -0.10 -0.62 15.90 16.00 1,009,200 16,161.90
TPP  - - - - - - 23.80 24.10 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.08 2.08 2.04 2.08 +0.02 +0.97 2.06 2.08 654,800 1,349.52
BSBM  1.06 1.07 1.05 1.05 -0.02 -1.87 1.05 1.06 542,900 573.57
CEN  1.73 1.73 1.69 1.69 -0.01 -0.59 1.69 1.70 546,900 929.60
CITY  3.22 3.22 3.18 3.22 0.00 0.00 3.20 3.22 63,700 204.07
CSP  2.00 2.00 1.99 2.00 0.00 0.00 1.98 2.00 20,500 40.87
GJS  0.23 0.23 0.22 0.22 0.00 0.00 0.22 0.23 5,096,300 1,127.28
GSTEL  0.33 0.33 0.31 0.32 -0.01 -3.03 0.32 0.33 1,988,397 639.36
INOX  1.02 1.05 1.01 1.02 -0.02 -1.92 1.03 1.05 78,600 80.08
LHK  2.86 2.88 2.86 2.88 +0.02 +0.70 2.86 2.88 115,600 331.46
MAX  0.15 0.15 0.14 0.14 0.00 0.00 0.14 0.15 24,915,100 3,525.96
MCS  12.00 12.50 12.00 12.40 +0.60 +5.08 12.30 12.40 12,545,220 154,819.46
MILL  1.26 1.27 1.24 1.24 -0.01 -0.80 1.24 1.25 3,838,300 4,795.28
PAP  4.22 4.28 4.22 4.24 +0.04 +0.95 4.24 4.26 658,100 2,799.09
PERM  1.49 1.50 1.47 1.47 -0.01 -0.68 1.47 1.48 1,888,500 2,800.63
RICH  0.57 0.58 0.56 0.57 +0.01 +1.79 0.56 0.57 13,999,000 7,952.54
SAM  1.17 1.17 1.15 1.16 0.00 0.00 1.15 1.16 679,300 788.38
SMIT  - - - - - - 3.82 3.84 - -
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  36.50 36.75 36.00 36.50 0.00 0.00 35.75 36.50 3,900 141.30
TGPRO  0.17 0.17 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.16 0.17 5,861,527 982.06
THE  9.05 9.05 9.00 9.00 0.00 0.00 8.95 9.00 677,000 6,093.60
TIW  165.00 165.00 163.00 163.50 -2.00 -1.21 163.00 165.00 2,902 477.78
TMT  11.00 11.00 10.90 11.00 +0.10 +0.92 11.00 11.10 223,300 2,456.12
TSTH  0.69 0.69 0.67 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 1,497,300 1,021.68
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.78 4.80 4.76 4.76 0.00 0.00 4.76 4.80 133,400 637.39
TYCN  2.98 3.00 2.98 3.00 0.00 0.00 2.96 3.00 11,600 34.79

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.79 0.80 0.78 0.79 0.00 0.00 0.78 0.79 1,679,016 1,325.92
DCC  4.22 4.22 4.18 4.20 -0.02 -0.47 4.18 4.20 309,100 1,295.36
DCON  0.64 0.65 0.63 0.64 0.00 0.00 0.64 0.65 14,359,859 9,191.26
DRT  5.05 5.05 5.00 5.05 +0.05 +1.00 5.00 5.05 78,900 394.98
EPG  13.10 13.20 13.00 13.20 +0.20 +1.54 13.10 13.20 2,599,004 34,060.78
GEL  0.52 0.53 0.52 0.53 0.00 0.00 0.52 0.53 4,357,845 2,283.48
PPP  5.10 5.10 5.00 5.10 0.00 0.00 5.05 5.10 126,000 635.44
Q-CON  8.05 8.35 7.65 7.65 -0.65 -7.83 7.65 7.75 3,297,701 26,330.09
RCI  2.56 2.62 2.50 2.50 -0.06 -2.34 2.50 2.52 2,944,300 7,598.92
SCC  476.00 478.00 470.00 476.00 +2.00 +0.42 474.00 476.00 2,544,618 1,206,368.12
SCCC  298.00 298.00 291.00 296.00 -1.00 -0.34 295.00 296.00 625,805 184,204.32
SCP  8.35 8.35 8.25 8.25 -0.10 -1.20 8.25 8.35 208,600 1,726.32
TASCO  27.25 27.50 26.50 27.25 0.00 0.00 27.00 27.25 22,116,050 598,043.90
TCMC  4.06 4.06 3.80 3.80 -0.24 -5.94 3.80 3.84 11,902,700 46,626.41
TGCI  2.58 2.60 2.58 2.60 +0.02 +0.78 2.56 2.60 157,400 406.37
TPIPL  2.28 2.28 2.22 2.24 -0.02 -0.88 2.22 2.24 108,744,493 244,440.00
UMI  3.34 3.42 3.32 3.34 0.00 0.00 3.34 3.38 688,600 2,314.78
VNG  14.30 14.70 14.20 14.60 +0.30 +2.10 14.50 14.60 9,459,200 137,125.37
WIIK  2.90 2.94 2.88 2.90 +0.02 +0.69 2.90 2.92 2,240,800 6,515.83

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.35 6.35 6.30 6.30 0.00 0.00 6.30 6.35 21,600 136.58
AMATA  12.80 12.90 12.70 12.80 +0.10 +0.79 12.70 12.80 5,240,552 67,273.37
AMATAV  8.60 8.80 8.55 8.80 +0.20 +2.33 8.80 8.85 830,917 7,270.23
ANAN  4.00 4.04 3.96 3.98 -0.02 -0.50 3.98 4.00 7,493,781 29,906.09
AP  7.20 7.35 6.95 7.35 +0.10 +1.38 7.35 7.40 29,384,733 210,384.15
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.66 1.67 1.63 1.63 -0.02 -1.21 1.63 1.64 130,735,769 215,293.52
BROCK  2.52 2.76 2.50 2.64 +0.12 +4.76 2.58 2.66 118,122 310.92
CGD  1.07 1.07 1.05 1.06 -0.01 -0.93 1.06 1.07 2,208,100 2,340.68
CI  2.26 2.26 2.22 2.22 -0.02 -0.89 2.22 2.24 1,374,110 3,064.88
CPN  59.25 59.75 58.00 59.75 +1.00 +1.70 58.75 59.75 7,509,122 444,177.94
ESTAR  0.73 0.75 0.72 0.73 0.00 0.00 0.73 0.74 22,913,740 16,884.54
EVER  0.72 0.73 0.71 0.72 0.00 0.00 0.71 0.72 24,740,242 17,718.67
GLAND  2.66 2.66 2.64 2.66 +0.02 +0.76 2.64 2.66 240,219 638.81
GOLD  6.10 6.15 6.05 6.05 -0.05 -0.82 6.05 6.10 302,400 1,841.14
J  2.72 2.78 2.68 2.72 +0.02 +0.74 2.72 2.74 4,958,109 13,662.59
KC  1.54 1.68 1.52 1.58 +0.06 +3.95 1.58 1.60 65,287,840 104,846.67
KWG  3.78 4.06 3.78 4.06 +0.26 +6.84 4.02 4.06 995,700 3,914.70
LALIN  4.08 4.12 4.04 4.04 -0.04 -0.98 4.02 4.04 946,300 3,856.15
LH  9.10 9.15 9.05 9.05 0.00 0.00 9.05 9.10 19,981,788 181,825.20
LPN  13.00 13.10 12.90 12.90 -0.10 -0.77 12.90 13.00 3,486,825 45,142.99
MBK  14.30 14.40 14.30 14.30 0.00 0.00 14.20 14.30 312,747 4,472.30
MJD  2.64 2.74 2.64 2.70 +0.02 +0.75 2.66 2.70 322,200 861.26
MK  4.34 4.34 4.30 4.30 -0.02 -0.46 4.30 4.32 1,226,704 5,295.01
NCH  1.34 1.35 1.33 1.35 +0.01 +0.75 1.34 1.35 279,535 373.64
NNCL  1.30 1.30 1.28 1.28 -0.02 -1.54 1.28 1.29 4,563,600 5,914.86
NOBLE  15.40 15.50 15.30 15.30 0.00 0.00 15.30 15.50 97,500 1,504.23
NUSA  0.54 0.54 0.53 0.53 0.00 0.00 0.53 0.54 21,632,285 11,468.80
ORI  11.20 11.30 11.20 11.20 0.00 0.00 11.10 11.20 100,682 1,128.28
PACE  3.46 3.48 3.40 3.42 -0.02 -0.58 3.42 3.44 14,977,200 51,366.01
PF  0.90 0.91 0.89 0.91 +0.01 +1.11 0.90 0.91 3,960,100 3,564.92
PLAT  6.40 6.45 6.30 6.30 -0.10 -1.56 6.30 6.35 1,785,500 11,312.74
POLAR <SP> - - - - - - - - - -
PRECHA  2.10 2.14 2.10 2.14 +0.04 +1.90 2.12 2.14 32,000 68.38
PRIN  1.43 1.45 1.43 1.43 +0.01 +0.70 1.43 1.44 1,023,000 1,467.34
PRINC  2.28 2.36 2.28 2.36 +0.10 +4.42 2.34 2.36 378,700 879.73
PS  25.25 25.50 25.00 25.25 0.00 0.00 25.25 25.50 1,860,075 46,974.20
QH  2.68 2.70 2.64 2.66 0.00 0.00 2.64 2.66 55,675,821 148,654.38
RICHY  1.62 1.63 1.59 1.59 -0.01 -0.62 1.59 1.61 1,097,400 1,765.19
RML  1.62 1.62 1.55 1.55 -0.05 -3.12 1.55 1.56 66,288,472 105,278.92
ROJNA  5.15 5.25 5.15 5.20 +0.05 +0.97 5.15 5.25 948,542 4,945.76
S  5.10 5.10 5.05 5.05 -0.05 -0.98 5.05 5.10 1,373,614 6,957.92
SAMCO  3.76 3.76 3.72 3.74 -0.02 -0.53 3.72 3.74 428,201 1,603.06
SC  3.28 3.34 3.26 3.28 +0.02 +0.61 3.26 3.28 7,571,597 25,015.00
SCAN <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SENA  3.10 3.12 3.10 3.10 +0.02 +0.65 3.10 3.12 3,547,151 11,017.80
SF  5.90 5.95 5.80 5.95 +0.05 +0.85 5.90 5.95 2,162,351 12,723.01
SIRI  1.89 1.90 1.85 1.85 -0.02 -1.07 1.85 1.86 79,612,843 148,684.77
SPALI  23.60 24.00 23.30 23.90 +0.40 +1.70 23.70 23.90 13,429,813 318,290.13
TFD  3.88 3.96 3.86 3.92 +0.12 +3.16 3.92 3.94 25,406,743 99,241.52
TICON  13.80 13.80 13.20 13.30 -0.60 -4.32 13.30 13.40 1,985,181 26,869.17
U  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 244,915,627 7,351.11
UV  6.10 6.15 5.95 6.00 -0.05 -0.83 5.95 6.00 2,852,800 17,151.36
WHA  3.14 3.18 3.12 3.12 0.00 0.00 3.12 3.14 65,424,393 205,711.39
WIN  0.58 0.58 0.57 0.57 -0.01 -1.72 0.57 0.58 197,500 112.68

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR  12.30 12.30 12.30 12.30 0.00 0.00 12.20 12.30 1,600 19.68
BKKCP  10.10 10.10 10.10 10.10 0.00 0.00 10.00 10.20 59,500 600.95
CPNCG  15.50 15.50 15.30 15.30 -0.20 -1.29 15.30 15.40 60,500 931.57
CPNRF  20.10 20.20 19.80 19.90 -0.30 -1.49 19.80 19.90 3,166,703 63,492.60
CPTGF  14.00 14.00 13.90 14.00 0.00 0.00 14.00 14.10 29,300 409.70
CRYSTAL  12.20 12.20 12.10 12.20 0.00 0.00 12.20 12.30 324,300 3,955.50
CTARAF  4.00 4.16 4.00 4.12 +0.12 +3.00 4.12 4.16 673,400 2,756.41
DTCPF  - - - - - - 8.45 8.55 - -
ERWPF  - - - - - - 9.55 9.60 - -
FUTUREPF  24.30 24.30 23.90 23.90 -0.20 -0.83 23.90 24.00 21,700 520.33
GOLDPF  6.60 6.60 6.60 6.60 -0.10 -1.49 6.50 6.70 3,000 19.80
GVREIT  14.50 14.50 14.20 14.40 -0.10 -0.69 14.40 14.50 904,300 12,989.69
HPF  9.30 9.30 9.25 9.30 0.00 0.00 9.25 9.40 10,800 100.33
IMPACT  14.40 14.60 14.30 14.60 +0.10 +0.69 14.40 14.60 772,300 11,174.86
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  10.10 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 24,600 248.40
LHHOTEL  12.40 12.40 12.40 12.40 0.00 0.00 12.30 12.40 296,100 3,671.64
LHPF  9.05 9.10 9.05 9.05 0.00 0.00 9.05 9.10 37,000 335.85
LHSC  13.90 14.10 13.80 14.00 +0.30 +2.19 14.00 14.10 1,114,800 15,600.85
LUXF  6.50 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 6.40 6.50 100 0.65
M-II  - - - - - - 9.50 9.90 - -
M-PAT  - - - - - - 9.40 10.00 - -
M-STOR  10.20 10.20 10.20 10.20 0.00 0.00 10.10 10.30 6,000 61.20
MIPF  - - - - - - 15.00 - - -
MIT  - - - - - - 8.25 9.15 - -
MJLF  14.80 14.90 14.80 14.80 -0.10 -0.67 14.70 14.90 4,400 65.19
MNIT  2.62 2.62 2.62 2.62 -0.02 -0.76 2.60 2.62 22,900 60.00
MNIT2  6.80 6.80 6.80 6.80 +0.20 +3.03 6.65 6.90 1,000 6.80
MNRF  4.64 4.66 4.64 4.66 0.00 0.00 4.64 4.66 20,100 93.66
MONTRI  6.55 6.55 6.40 6.45 -0.05 -0.77 6.35 6.45 1,900 12.18
POPF  16.80 16.80 16.60 16.70 -0.10 -0.60 16.60 16.70 716,200 11,900.08
PPF  12.50 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 12.50 12.60 15,000 187.50
QHHR  9.35 9.50 9.30 9.50 +0.10 +1.06 9.35 9.45 402,800 3,762.52
QHOP  5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.05 209,800 1,049.00
QHPF  11.40 11.40 11.30 11.40 0.00 0.00 11.30 11.40 2,238,400 25,298.94
SBPF  7.25 7.25 7.25 7.25 +0.25 +3.57 7.00 7.25 1,000 7.25
SIRIP  - - - - - - 10.60 10.80 - -
SPF  24.90 24.90 24.60 24.60 -0.30 -1.20 24.60 24.80 79,800 1,972.07
SPWPF  11.10 11.10 11.10 11.10 0.00 0.00 11.00 11.10 72,400 803.64
SSPF  8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 7.90 8.00 20,900 167.20
SSTPF  - - - - - - 9.75 9.85 - -
SSTSS  9.65 9.65 9.60 9.60 0.00 0.00 9.60 9.65 104,400 1,002.29
TCIF  - - - - - - 13.50 17.80 - -
TFUND  10.90 11.00 10.90 11.00 0.00 0.00 11.00 11.10 264,507 2,906.07
TGROWTH  12.50 12.50 12.00 12.40 -0.10 -0.80 12.10 12.40 341,400 4,118.25
THIF  - - - - - - 11.80 12.10 - -
TIF1  7.80 7.80 7.75 7.80 +0.05 +0.65 7.75 7.90 49,400 385.25
TLGF  16.70 16.80 16.70 16.80 0.00 0.00 16.70 16.80 2,606,535 43,535.68
TLHPF  10.70 10.70 10.60 10.60 -0.10 -0.93 10.60 10.70 20,100 214.07
TLOGIS  12.20 12.30 12.20 12.30 0.00 0.00 12.20 12.30 43,000 528.80
TNPF <NP> 4.20 4.20 4.20 4.20 +0.02 +0.48 4.18 4.20 300 1.26
TREIT  10.20 10.20 10.20 10.20 0.00 0.00 10.20 10.30 62,000 632.40
TRIF  - - - - - - 14.70 20.20 - -
TTLPF  - - - - - - 25.00 25.50 - -
TU-PF  - - - - - - 1.79 1.86 - -
UNIPF  9.80 9.85 9.80 9.85 +0.05 +0.51 9.75 9.90 3,800 37.28
URBNPF  - - - - - - 4.84 5.00 - -
WHABT  9.95 9.95 9.95 9.95 0.00 0.00 9.95 10.00 20,000 199.00
WHAPF  11.40 11.50 11.40 11.40 0.00 0.00 11.40 11.50 20,200 230.38
WHART  9.95 9.95 9.90 9.90 0.00 0.00 9.90 9.95 2,600 25.86

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  6.40 6.40 6.25 6.30 0.00 0.00 6.25 6.30 2,855,600 18,036.84
CK  29.50 29.50 28.75 29.00 -0.25 -0.85 28.75 29.00 34,596,335 1,005,571.44
CNT  3.92 4.00 3.90 3.94 +0.04 +1.03 3.94 3.96 1,561,017 6,161.38
EMC  0.17 0.17 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.16 0.17 10,826,400 1,742.86
ITD  6.85 6.85 6.65 6.65 -0.10 -1.48 6.65 6.70 89,816,969 604,517.26
NWR  1.35 1.42 1.35 1.40 +0.06 +4.48 1.40 1.41 279,849,268 389,128.76
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.94 0.96 0.94 0.94 0.00 0.00 0.94 0.95 2,909,900 2,757.56
PREB  13.90 13.90 13.90 13.90 0.00 0.00 13.90 14.00 32,100 446.19
PYLON  10.40 10.60 10.30 10.30 0.00 0.00 10.30 10.40 2,458,710 25,608.66
SEAFCO  11.00 11.10 10.90 10.90 0.00 0.00 10.90 11.00 1,454,151 15,947.14
SRICHA  13.20 13.40 13.00 13.20 0.00 0.00 13.20 13.30 761,441 10,071.53
STEC  24.10 24.10 23.60 23.80 -0.10 -0.42 23.80 23.90 9,691,777 231,923.51
STPI  9.70 10.10 9.70 10.00 +0.35 +3.63 10.00 10.10 20,595,440 204,590.41
SYNTEC  3.04 3.04 3.00 3.04 +0.02 +0.66 3.02 3.04 2,319,310 7,003.13
TPOLY  3.12 3.12 3.00 3.06 -0.04 -1.29 3.04 3.06 3,550,300 10,844.89
TRC  1.66 1.67 1.64 1.65 +0.01 +0.61 1.65 1.66 28,464,808 47,102.31
TTCL  22.50 22.60 21.90 21.90 -0.40 -1.79 21.90 22.00 7,149,579 157,798.77
UNIQ  17.30 17.30 16.90 17.10 0.00 0.00 17.10 17.20 11,268,604 192,684.47

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.45 8.55 8.45 8.50 0.00 0.00 8.50 8.55 245,300 2,084.60
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.36 1.36 1.33 1.33 -0.02 -1.48 1.33 1.34 1,456,980 1,952.68
BAFS  35.50 35.50 35.00 35.25 0.00 0.00 35.00 35.25 84,071 2,955.66
BANPU  14.80 14.90 14.40 14.70 0.00 0.00 14.60 14.70 98,955,100 1,449,312.61
BCP  32.50 33.25 32.00 32.00 -0.25 -0.78 32.00 32.25 17,189,384 560,285.49
CKP  2.92 2.96 2.82 2.88 -0.06 -2.04 2.86 2.88 129,950,729 374,485.15
DEMCO  5.80 5.90 5.75 5.85 +0.10 +1.74 5.85 5.90 1,182,310 6,902.32
EARTH  4.70 4.74 4.68 4.70 -0.02 -0.42 4.68 4.70 3,081,800 14,495.29
EASTW  13.00 13.00 12.90 12.90 0.00 0.00 12.80 12.90 529,910 6,838.15
EGATIF  11.70 11.70 11.40 11.60 0.00 0.00 11.50 11.60 9,039,600 103,876.59
EGCO  189.50 189.50 184.50 187.50 -1.50 -0.79 187.00 187.50 861,114 160,628.66
ESSO  6.00 6.10 5.95 6.05 +0.10 +1.68 6.05 6.10 3,765,815 22,734.48
GLOW  85.75 85.75 83.75 85.75 0.00 0.00 85.00 85.75 2,057,907 174,667.72
GPSC  34.50 34.50 33.25 33.50 -0.75 -2.19 33.25 33.50 7,658,832 257,800.02
GUNKUL  5.30 5.55 5.30 5.55 +0.25 +4.72 5.55 5.60 42,888,659 235,098.17
IFEC  6.40 6.45 6.30 6.30 -0.15 -2.33 6.30 6.35 8,099,750 51,416.20
IRPC  4.82 4.84 4.76 4.76 -0.02 -0.42 4.76 4.78 94,276,218 451,563.07
LANNA  9.40 9.45 9.40 9.40 0.00 0.00 9.40 9.50 19,400 183.22
MDX  6.15 6.20 6.05 6.05 0.00 0.00 6.05 6.10 1,224,600 7,497.98
PTG  24.00 24.60 23.60 24.60 +0.70 +2.93 24.50 24.60 17,496,172 424,397.94
PTT  314.00 316.00 311.00 313.00 +1.00 +0.32 312.00 313.00 4,499,900 1,408,702.08
PTTEP  84.00 84.25 82.50 83.75 +0.75 +0.90 83.50 83.75 10,760,745 897,200.87
RATCH  51.25 51.50 50.75 51.00 -0.25 -0.49 50.75 51.00 912,239 46,659.75
RPC  1.05 1.06 1.03 1.04 0.00 0.00 1.03 1.04 5,744,500 5,987.12
SCG  4.94 4.94 4.94 4.94 0.00 0.00 4.90 4.94 2,400 11.86
SCI  10.20 10.50 10.10 10.40 +0.20 +1.96 10.30 10.40 1,800,900 18,608.37
SCN  7.40 7.45 7.25 7.35 0.00 0.00 7.35 7.40 3,528,900 25,897.07
SGP  15.20 15.30 14.80 14.80 -0.30 -1.99 14.70 14.80 5,322,906 79,914.08
SOLAR  4.20 4.20 4.16 4.18 0.00 0.00 4.16 4.18 1,396,656 5,818.44
SPCG  20.30 20.60 20.20 20.40 +0.20 +0.99 20.40 20.50 4,473,350 91,336.59
SPRC  9.55 9.60 9.50 9.55 0.00 0.00 9.50 9.55 4,169,130 39,744.48
SUPER  1.74 1.82 1.73 1.81 +0.08 +4.62 1.80 1.81 131,066,082 234,066.41
SUSCO  3.14 3.16 3.08 3.10 -0.02 -0.64 3.10 3.12 3,787,507 11,774.08
TAE  3.08 3.12 3.06 3.10 0.00 0.00 3.08 3.10 1,255,100 3,868.76
TCC  1.07 1.10 1.06 1.07 0.00 0.00 1.07 1.08 11,903,300 12,818.44
TOP  60.00 60.50 59.50 60.00 +0.25 +0.42 60.00 60.25 7,432,337 445,766.36
TTW  10.90 11.20 10.80 11.20 +0.30 +2.75 11.10 11.20 10,960,137 122,316.65

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  12.00 12.60 11.90 12.20 +0.20 +1.67 12.20 12.30 1,169,800 14,494.93
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  8.25 8.30 8.10 8.25 +0.05 +0.61 8.20 8.25 20,142,072 165,322.58
BIG  4.06 4.06 3.94 3.94 -0.12 -2.96 3.94 3.98 31,684,969 126,420.43
BIGC  220.00 220.00 214.00 215.00 -3.00 -1.38 215.00 217.00 22,601 4,890.32
BJC  42.75 42.75 40.25 40.75 -1.75 -4.12 40.75 41.00 14,242,065 586,834.06
COL  42.25 42.25 41.25 41.25 -0.25 -0.60 41.25 41.50 122,600 5,113.80
COM7  8.40 8.55 8.35 8.45 +0.05 +0.60 8.45 8.50 7,207,400 60,903.92
CPALL  50.00 50.50 49.75 50.25 +0.75 +1.52 50.00 50.25 134,684,002 6,121,844.71
CSS  3.44 3.68 3.42 3.66 +0.24 +7.02 3.66 3.68 53,410,949 192,147.24
GLOBAL  13.80 13.80 13.60 13.60 -0.10 -0.73 13.60 13.70 4,586,355 63,010.40
HMPRO  9.90 9.95 9.60 9.90 +0.05 +0.51 9.90 9.95 31,318,768 307,150.61
IT  2.62 2.62 2.60 2.62 +0.02 +0.77 2.62 2.64 88,800 231.46
KAMART  9.70 9.70 9.55 9.60 +0.10 +1.05 9.60 9.65 5,193,250 49,863.92
LOXLEY  2.58 2.66 2.56 2.64 +0.08 +3.12 2.62 2.64 7,877,246 20,603.91
MAKRO  33.25 33.25 33.00 33.25 +0.25 +0.76 33.00 33.25 46,200 1,530.80
MC  13.80 13.80 13.40 13.40 -0.30 -2.19 13.40 13.60 1,228,800 16,701.38
MEGA  16.70 16.90 16.60 16.60 -0.20 -1.19 16.60 16.70 126,800 2,110.64
MIDA  0.98 0.98 0.97 0.97 -0.01 -1.02 0.97 0.98 1,212,531 1,184.13
ROBINS  67.50 67.75 66.00 67.75 +1.50 +2.26 67.75 68.00 3,220,662 215,393.44
SINGER  10.30 10.40 9.80 9.95 -0.25 -2.45 9.95 10.10 1,095,600 11,086.34
SPC  44.50 45.25 44.50 45.00 +0.50 +1.12 44.50 45.00 600 26.82
SPI  25.00 25.00 24.90 24.90 -0.10 -0.40 24.80 25.00 4,400 109.90

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  39.25 39.25 38.50 38.75 -0.50 -1.27 38.75 39.00 69,500 2,696.65
BCH  12.40 12.50 12.00 12.40 0.00 0.00 12.20 12.40 15,793,225 192,895.10
BDMS  23.70 23.90 23.60 23.90 +0.20 +0.84 23.80 23.90 27,934,883 664,319.39
BH  184.00 184.50 182.50 182.50 -0.50 -0.27 182.50 184.00 1,511,851 277,336.73
CHG  3.08 3.14 3.06 3.10 +0.02 +0.65 3.10 3.12 69,326,372 214,698.62
CMR  5.60 5.65 5.50 5.55 0.00 0.00 5.55 5.60 2,100,101 11,713.81
KDH  114.00 114.50 114.00 114.50 0.00 0.00 114.00 114.50 400 45.70
LPH  9.75 9.75 9.40 9.65 -0.05 -0.52 9.55 9.65 8,332,320 79,718.10
M-CHAI  292.00 293.00 290.00 291.00 -4.00 -1.36 290.00 292.00 4,600 1,338.60
NEW  - - - - - - 63.50 65.75 - -
NTV  50.00 50.00 49.50 50.00 0.00 0.00 49.75 50.00 36,100 1,797.00
RAM  - - - - - - 3,000.00 3,250.00 - -
SKR  68.00 68.75 67.25 68.00 -0.25 -0.37 67.50 68.00 26,500 1,797.00
SVH  361.00 365.00 361.00 365.00 0.00 0.00 362.00 365.00 2,900 1,054.50
VIBHA  2.96 3.00 2.90 3.00 +0.04 +1.35 2.98 3.00 42,349,576 125,458.38
VIH  9.80 10.00 9.70 9.85 +0.10 +1.03 9.80 9.85 2,775,217 27,275.49

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  7.95 7.95 7.85 7.90 0.00 0.00 7.85 7.90 16,202 128.20
AQUA  0.86 0.86 0.84 0.85 -0.01 -1.16 0.84 0.85 14,162,500 12,079.61
AS  3.14 3.14 3.08 3.10 -0.02 -0.64 3.08 3.12 15,000 46.71
BEC  22.70 22.90 22.70 22.80 +0.10 +0.44 22.80 22.90 1,131,100 25,810.70
EPCO  6.10 6.15 5.85 5.90 -0.15 -2.48 5.85 5.90 3,848,362 23,035.07
FE  123.00 123.00 123.00 123.00 -1.00 -0.81 121.00 124.00 200 24.60
GRAMMY  8.05 8.05 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 8.05 52,200 418.22
MACO  1.40 1.40 1.30 1.33 -0.05 -3.62 1.32 1.33 42,260,673 56,736.04
MAJOR  32.75 33.25 32.75 33.00 +0.25 +0.76 33.00 33.25 1,596,446 52,716.20
MATCH  1.88 1.88 1.87 1.87 -0.01 -0.53 1.85 1.88 1,084,300 2,036.02
MATI  5.00 5.10 5.00 5.10 0.00 0.00 5.00 5.10 19,700 98.54
MCOT  8.80 8.80 8.70 8.75 0.00 0.00 8.75 8.80 74,200 649.66
MONO  3.18 3.18 3.06 3.14 0.00 0.00 3.12 3.14 11,005,520 34,298.71
MPIC  1.55 1.70 1.55 1.70 +0.09 +5.59 1.70 1.71 29,800 50.39
NMG  1.21 1.21 1.18 1.19 0.00 0.00 1.19 1.20 429,022 510.56
PLANB  5.30 5.35 5.25 5.30 +0.05 +0.95 5.30 5.35 4,407,100 23,414.95
POST  5.20 5.25 5.20 5.25 +0.20 +3.96 5.00 5.20 1,000 5.24
PRAKIT  14.90 15.20 14.90 14.90 +0.10 +0.68 14.90 15.00 404,000 6,044.42
RS  11.50 11.60 11.10 11.60 +0.30 +2.65 11.50 11.60 15,765,422 180,689.23
SE-ED  4.48 4.48 4.46 4.46 0.00 0.00 4.46 4.48 56,166 250.73
SMM  1.50 1.50 1.47 1.49 -0.01 -0.67 1.49 1.50 131,300 195.08
SPORT  1.69 1.71 1.67 1.67 -0.01 -0.60 1.66 1.67 503,400 845.39
TBSP  - - - - - - 143.50 154.00 - -
TH  0.86 0.87 0.85 0.85 0.00 0.00 0.85 0.86 1,293,600 1,112.16
TKS  8.45 8.45 8.40 8.40 -0.05 -0.59 8.40 8.45 547,694 4,622.15
TRITN  0.59 0.62 0.59 0.59 0.00 0.00 0.59 0.60 38,872,200 23,458.22
VGI  5.95 6.05 5.85 6.00 +0.05 +0.84 6.00 6.05 15,389,301 91,811.11
WAVE  3.80 3.88 3.80 3.86 +0.06 +1.58 3.84 3.86 3,192,900 12,271.28
WORK  38.75 40.00 38.50 40.00 +1.00 +2.56 40.00 40.25 2,318,300 91,584.25

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  2.24 2.44 2.24 2.42 +0.18 +8.04 2.40 2.42 348,400,847 823,119.14
GENCO  1.48 1.71 1.47 1.59 +0.13 +8.90 1.59 1.60 221,234,890 358,108.80
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  74.25 74.25 74.00 74.00 0.00 0.00 73.75 74.25 3,900 288.70
CENTEL  37.25 37.50 37.00 37.25 0.00 0.00 37.25 37.50 2,252,880 84,163.92
CSR  61.00 61.00 61.00 61.00 0.00 0.00 60.00 61.50 12,000 732.00
DTC  11.20 11.60 11.00 11.60 +0.50 +4.50 11.50 11.60 521,940 5,943.11
ERW  4.44 4.52 4.40 4.52 +0.06 +1.35 4.50 4.52 7,636,329 34,145.02
GRAND  0.92 0.98 0.91 0.94 +0.02 +2.17 0.94 0.95 35,902,746 34,256.33
GREEN  1.25 1.26 1.24 1.24 0.00 0.00 1.24 1.25 3,313,250 4,139.15
LRH  25.75 25.75 25.25 25.25 -0.50 -1.94 25.25 25.50 61,100 1,560.72
MANRIN  - - - - - - 28.00 28.50 - -
OHTL  - - - - - - 912.00 1,004.00 - -
ROH  29.25 29.25 29.25 29.25 +0.25 +0.86 28.50 29.50 100 2.92
SHANG  62.50 62.50 62.50 62.50 0.00 0.00 62.25 63.50 400 25.00

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  6.05 6.30 6.00 6.25 +0.25 +4.17 6.20 6.25 150,765,101 927,970.02
AOT  388.00 390.00 386.00 390.00 +3.00 +0.78 389.00 390.00 2,077,856 806,154.68
ASIMAR  3.20 3.24 3.16 3.16 +0.02 +0.64 3.16 3.18 5,925,100 18,939.96
BA  23.00 23.10 22.70 23.10 +0.40 +1.76 22.90 23.10 3,027,711 69,503.88
BEM  7.00 7.00 6.85 6.90 -0.05 -0.72 6.85 6.90 96,079,435 664,465.98
BTC  0.10 0.11 0.10 0.10 +0.01 +11.11 0.10 0.11 37,239,413 3,724.24
BTS  9.55 9.70 9.50 9.60 +0.10 +1.05 9.60 9.65 75,855,884 728,627.08
BTSGIF  12.60 12.60 12.40 12.60 0.00 0.00 12.50 12.60 3,048,700 38,174.98
JUTHA  3.18 3.20 3.10 3.12 +0.04 +1.30 3.12 3.14 2,831,600 8,939.47
JWD  11.00 11.00 10.60 10.60 -0.30 -2.75 10.60 10.70 2,165,930 23,139.86
KWC  - - - - - - 190.00 198.00 - -
NOK  8.55 8.60 8.45 8.55 0.00 0.00 8.55 8.60 779,202 6,640.47
NYT  13.80 14.00 13.60 13.60 -0.10 -0.73 13.60 13.70 61,100 836.26
PSL  6.45 6.50 6.35 6.35 0.00 0.00 6.35 6.40 1,955,776 12,551.08
RCL  5.95 5.95 5.85 5.85 -0.05 -0.85 5.85 5.90 400,200 2,356.84
THAI  25.00 25.00 24.00 24.10 -0.60 -2.43 24.10 24.20 37,784,338 921,045.59
TSTE  9.80 9.80 9.80 9.80 0.00 0.00 9.75 10.00 5,000 49.00
TTA  9.20 9.25 9.05 9.05 0.00 0.00 9.00 9.05 6,968,033 63,506.73
WICE  2.82 2.84 2.80 2.82 0.00 0.00 2.80 2.82 518,700 1,462.93

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.68 2.68 2.66 2.68 +0.02 +0.75 2.66 2.68 1,705,616 4,547.40
DELTA  67.25 68.50 66.75 68.25 +1.00 +1.49 68.00 68.25 1,697,723 115,112.57
DRACO  3.70 3.70 3.70 3.70 -0.16 -4.15 3.72 3.90 100 0.37
EIC <NP> 0.78 0.80 0.78 0.79 +0.01 +1.28 0.78 0.79 2,020,500 1,594.34
HANA  29.50 29.50 29.25 29.50 0.00 0.00 29.25 29.50 1,195,800 35,144.95
KCE  83.50 85.00 82.75 83.25 -0.25 -0.30 83.00 83.25 4,669,300 390,560.13
METCO  - - - - - - 224.00 225.00 - -
SMT  6.90 6.95 6.80 6.90 0.00 0.00 6.85 6.90 1,474,341 10,131.13
SPPT  2.12 2.12 2.10 2.10 -0.02 -0.94 2.10 2.12 30,100 63.21
SVI  5.00 5.15 4.98 5.15 +0.17 +3.41 5.10 5.15 18,691,202 95,307.07
TEAM  1.34 1.34 1.33 1.33 -0.01 -0.75 1.33 1.34 263,700 352.14

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  158.50 159.00 157.50 158.00 +1.00 +0.64 157.50 158.00 13,969,601 2,210,551.83
AIT  29.00 29.50 28.75 29.00 0.00 0.00 29.00 29.25 378,967 11,029.96
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  5.95 6.00 5.95 6.00 0.00 0.00 5.95 6.00 214,200 1,278.92
DIF  14.80 14.80 14.50 14.50 -0.30 -2.03 14.50 14.60 2,969,101 43,366.84
DTAC  32.75 32.75 32.00 32.25 -0.25 -0.77 32.25 32.50 3,612,551 117,036.68
FER  1.01 1.01 0.99 0.99 -0.01 -1.00 0.98 0.99 8,071,500 8,055.11
FORTH  8.00 8.35 7.80 8.25 +0.25 +3.12 8.25 8.30 16,595,200 134,836.28
IEC  0.03 0.04 0.02 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 127,382,300 3,817.77
ILINK  19.70 20.10 19.40 19.80 +0.60 +3.12 19.70 19.80 25,668,090 508,791.76
INET  4.60 4.68 4.58 4.64 +0.08 +1.75 4.62 4.64 4,174,400 19,315.31
INTUCH  54.50 54.75 54.00 54.25 0.00 0.00 54.25 54.50 5,288,729 287,907.23
JAS  5.70 5.75 5.50 5.65 0.00 0.00 5.60 5.65 206,092,440 1,163,355.54
JASIF  10.50 10.60 10.40 10.50 0.00 0.00 10.50 10.60 20,500,902 214,454.46
JMART  9.95 10.10 9.75 9.80 -0.10 -1.01 9.80 9.90 939,650 9,276.92
JTS  1.53 1.55 1.49 1.49 -0.03 -1.97 1.49 1.50 7,658,972 11,626.87
MFEC  4.66 4.66 4.62 4.64 0.00 0.00 4.64 4.66 806,800 3,741.51
MSC  5.40 5.55 5.40 5.45 0.00 0.00 5.40 5.45 1,357,700 7,436.30
PT  9.00 9.30 9.00 9.25 +0.30 +3.35 9.25 9.30 1,772,100 16,304.80
SAMART  16.30 16.90 16.20 16.90 +0.70 +4.32 16.90 17.00 19,833,802 329,021.85
SAMTEL  15.40 16.90 15.40 16.90 +1.50 +9.74 16.50 16.90 3,170,231 52,715.74
SIM  1.26 1.27 1.22 1.24 -0.01 -0.80 1.24 1.25 18,899,050 23,420.19
SIS  5.25 5.55 5.25 5.50 +0.30 +5.77 5.50 5.55 6,779,500 36,720.20
SVOA  1.30 1.32 1.29 1.30 0.00 0.00 1.29 1.30 1,557,540 2,025.57
SYMC  8.60 8.85 8.60 8.85 +0.25 +2.91 8.65 8.85 42,400 369.91
SYNEX  6.60 6.70 6.45 6.45 -0.15 -2.27 6.45 6.50 1,206,500 7,858.00
THCOM  21.60 21.70 21.50 21.50 0.00 0.00 21.50 21.60 8,711,243 187,616.51
TRUE  7.35 7.35 7.20 7.20 -0.10 -1.37 7.20 7.25 82,470,861 599,520.46
TT&T <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWZ  0.35 0.35 0.34 0.34 -0.01 -2.86 0.34 0.35 38,155,800 13,192.12
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS