สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29/04/2016 13:00:15
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,396.43 -3.48 -0.25 1,400.64 1,394.25 6,263,542 18,065.70
SET50 884.13 -3.40 -0.38 888.40 882.96 917,514 10,080.14
SET100 1,970.84 -7.51 -0.38 1,979.16 1,968.30 1,183,357 12,281.29
SETHD 1,051.05 -4.48 -0.42 1,058.02 1,049.47 788,128 6,258.14
mai 527.03 -1.80 -0.34 529.16 526.26 557,172 947.75
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 458 4,385,366
ไม่เปลี่ยนแปลง 427 1,215,434
ลดลง 541 1,178,749
สถานะตลาด Intermission

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  - - - - - - 156.00 159.00 - -
EE  1.03 1.06 1.02 1.05 +0.01 +0.96 1.04 1.05 6,004,300 6,245.64
GFPT  12.60 12.60 12.50 12.50 -0.10 -0.79 12.50 12.60 369,610 4,650.83
LEE  2.68 2.68 2.68 2.68 +0.02 +0.75 2.66 2.68 10,100 27.07
STA  12.70 12.90 12.70 12.90 +0.10 +0.78 12.80 12.90 353,900 4,530.64
TLUXE  4.98 4.98 4.96 4.96 0.00 0.00 4.96 4.98 77,500 385.10
TRS <SP, NC> - - - - - - - - - -
TRUBB  1.72 1.72 1.67 1.67 -0.04 -2.34 1.67 1.68 3,930,900 6,652.17
TWPC  8.10 8.20 8.05 8.10 -0.05 -0.61 8.10 8.15 1,649,100 13,400.53
UPOIC  5.65 5.70 5.65 5.70 +0.05 +0.88 5.65 5.75 13,800 77.98
UVAN  6.90 6.90 6.85 6.85 -0.05 -0.72 6.85 6.90 9,300 63.78
VPO  1.57 1.60 1.57 1.58 -0.01 -0.63 1.58 1.59 1,074,100 1,699.08

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.47 1.48 1.46 1.46 -0.01 -0.68 1.45 1.46 200,900 293.95
ASIAN  4.66 4.70 4.66 4.68 -0.02 -0.43 4.68 4.70 382,200 1,784.61
BR  6.40 6.40 6.30 6.35 +0.05 +0.79 6.30 6.35 937,250 5,941.97
BRR <XD> 13.00 13.00 12.90 13.00 0.00 0.00 13.00 13.10 228,490 2,969.71
CBG  40.75 40.75 39.50 39.75 -0.50 -1.24 39.75 40.00 227,300 9,046.48
CFRESH  7.85 7.90 7.85 7.85 0.00 0.00 7.85 7.90 6,500 51.03
CM  3.74 3.74 3.72 3.72 -0.02 -0.53 3.72 3.74 4,000 14.88
CPF <XD> 24.10 24.40 24.00 24.30 +0.30 +1.25 24.30 24.40 8,519,279 206,532.20
CPI  2.08 2.10 2.08 2.08 -0.02 -0.95 2.08 2.10 245,500 510.70
F&D  19.70 19.70 19.70 19.70 +0.20 +1.03 19.50 19.70 11,000 216.70
HTC  12.60 12.60 12.60 12.60 +0.10 +0.80 12.50 12.80 210 2.68
ICHI  12.20 12.30 12.10 12.20 +0.10 +0.83 12.20 12.30 731,701 8,908.90
KBS  7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 7.25 7.30 45,201 327.71
KSL  4.08 4.08 4.04 4.06 0.00 0.00 4.04 4.06 1,120,310 4,545.37
KTIS <XD> 7.00 7.10 7.00 7.10 +0.05 +0.71 7.05 7.10 22,564 159.28
LST  4.04 4.04 4.02 4.02 0.00 0.00 4.02 4.04 20,800 83.91
M <XD> 52.00 52.50 51.50 52.00 -0.25 -0.48 51.75 52.00 305,301 15,835.00
MALEE <XD> 38.00 38.50 37.75 38.25 +0.25 +0.66 38.00 38.25 68,500 2,614.88
MINT  36.75 36.75 35.50 36.25 -0.75 -2.03 36.00 36.25 6,221,713 224,693.81
OISHI  82.75 82.75 82.75 82.75 0.00 0.00 82.75 83.00 11,700 968.18
PB <XD> 54.25 54.25 54.00 54.00 -0.25 -0.46 53.75 54.25 26,300 1,421.98
PM <XD> 9.75 9.75 9.70 9.70 -0.25 -2.51 9.70 9.75 165,100 1,604.22
PR  54.00 54.00 54.00 54.00 +0.25 +0.47 53.75 54.00 13,200 712.80
PRG  - - - - - - 12.00 13.20 - -
SAPPE <XD> 15.40 15.50 15.40 15.50 +0.10 +0.65 15.40 15.50 35,800 551.76
SAUCE <XD> 23.60 23.70 23.60 23.70 0.00 0.00 23.60 23.70 1,600 37.88
SFP  - - - - - - 196.00 218.00 - -
SNP  28.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00 27.75 28.00 1,100 30.80
SORKON  83.25 83.50 83.25 83.25 +0.25 +0.30 83.25 83.75 3,604 300.38
SSC  - - - - - - 60.00 60.50 - -
SSF <XD> 8.70 8.70 8.70 8.70 -0.05 -0.57 8.55 8.70 400 3.48
SST  10.90 10.90 10.80 10.80 -0.10 -0.92 10.70 10.80 68,700 742.67
TC  4.38 4.38 4.38 4.38 0.00 0.00 4.34 4.36 7,800 34.16
TF  161.00 161.00 161.00 161.00 0.00 0.00 161.50 162.50 100 16.10
TFG  1.70 1.75 1.70 1.73 +0.02 +1.17 1.73 1.74 5,192,600 8,980.04
TIPCO <XD> 12.30 12.50 12.30 12.40 +0.10 +0.81 12.40 12.50 594,526 7,347.44
TKN  10.00 10.30 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.10 10.20 2,748,450 27,797.86
TU  21.10 21.30 20.90 21.30 +0.50 +2.40 21.20 21.30 2,898,712 61,277.67
TVO  25.50 25.50 25.00 25.25 0.00 0.00 25.00 25.25 359,442 9,079.60

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.38 0.39 0.37 0.39 +0.01 +2.63 0.38 0.39 3,750,000 1,414.34
AFC  8.50 9.50 8.50 8.90 +0.55 +6.59 8.90 9.20 42,800 391.20
BTNC  - - - - - - 23.00 26.00 - -
CPH  12.10 12.30 12.10 12.20 +0.20 +1.67 12.10 12.20 34,900 427.75
CPL  33.50 33.50 33.50 33.50 0.00 0.00 33.25 34.50 1,000 33.50
ICC <XD> 36.50 36.75 36.50 36.50 -1.25 -3.31 36.50 36.75 4,500 164.85
LTX  - - - - - - 64.25 64.50 - -
NC  15.40 15.80 15.40 15.80 +0.10 +0.64 15.30 15.80 21,000 323.80
PAF  2.68 2.70 2.64 2.68 0.00 0.00 2.66 2.68 357,800 951.21
PG  8.95 9.00 8.95 8.95 -0.10 -1.10 8.95 9.10 300 2.69
PRANDA  4.06 4.08 4.04 4.06 0.00 0.00 4.04 4.06 170,700 693.36
SABINA  23.30 23.40 23.30 23.40 +0.10 +0.43 23.30 23.40 1,000 23.37
SAWANG  13.30 13.30 13.30 13.30 -0.60 -4.32 13.40 13.90 200 2.66
SUC  37.25 37.25 37.25 37.25 0.00 0.00 37.25 37.50 5,030 187.35
TNL  - - - - - - 23.40 24.90 - -
TPCORP  14.80 14.80 14.80 14.80 -0.20 -1.33 14.80 15.20 130 1.93
TR  38.75 38.75 38.75 38.75 -0.50 -1.27 38.50 39.25 7,000 271.25
TTI  - - - - - - 26.00 - - -
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 101.00 104.00 - -
UPF  56.50 56.50 56.50 56.50 +0.25 +0.44 55.50 58.25 100 5.65
UT  - - - - - - 13.00 13.50 - -
WACOAL  - - - - - - 50.00 51.00 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.84 0.86 0.82 0.83 -0.01 -1.19 0.83 0.84 2,513,300 2,115.94
AJD  1.11 1.13 1.11 1.12 0.00 0.00 1.11 1.12 5,156,086 5,761.25
DTCI  - - - - - - 26.00 29.50 - -
FANCY  2.54 2.56 2.50 2.54 +0.02 +0.79 2.54 2.56 268,700 676.81
KYE  310.00 311.00 310.00 311.00 0.00 0.00 311.00 312.00 10,300 3,201.70
L&E <XD> - - - - - - 3.56 3.60 - -
MODERN <XD> 8.05 8.10 8.05 8.10 +0.05 +0.62 8.10 8.15 160,200 1,295.91
OGC  49.50 49.50 49.50 49.50 0.00 0.00 49.50 50.00 2,100 103.95
ROCK  - - - - - - 20.00 20.20 - -
SIAM  2.96 2.98 2.96 2.98 +0.02 +0.68 2.98 3.00 208,700 619.34
TSR  6.90 6.95 6.90 6.90 0.00 0.00 6.90 6.95 117,000 812.96

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DSGT  4.00 4.00 3.96 3.98 -0.02 -0.50 3.98 4.00 167,200 665.75
JCT  - - - - - - 82.25 83.00 - -
OCC  - - - - - - 16.50 17.60 - -
S & J  18.70 18.70 18.70 18.70 +0.20 +1.08 18.70 18.80 5,100 95.37
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TOG  6.60 6.65 6.60 6.65 0.00 0.00 6.65 6.70 23,300 154.78

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  34.75 34.75 34.50 34.75 0.00 0.00 34.50 34.75 58,810 2,041.10
BBL  161.00 162.00 161.00 161.50 +0.50 +0.31 161.50 162.00 973,664 157,282.31
CIMBT <XD> 1.19 1.19 1.16 1.19 0.00 0.00 1.18 1.19 826,112 973.68
KBANK  162.50 164.00 162.00 163.50 +1.50 +0.93 163.50 164.00 2,642,590 432,008.86
KKP <XD> 41.00 41.75 40.75 41.75 -1.75 -4.02 41.50 41.75 1,574,711 65,108.79
KTB  17.30 17.40 17.20 17.20 0.00 0.00 17.20 17.30 9,797,539 169,440.38
LHBANK <XD> 1.72 1.75 1.72 1.73 0.00 0.00 1.73 1.74 6,109,339 10,571.12
SCB  131.50 132.50 131.00 132.50 +1.50 +1.15 132.00 132.50 1,367,553 180,238.58
TCAP  35.50 35.50 35.00 35.00 -0.50 -1.41 35.00 35.25 3,276,800 115,515.40
TISCO <XD> 43.50 43.75 43.00 43.00 -0.50 -1.15 43.00 43.25 391,410 16,954.64
TMB  2.26 2.28 2.24 2.26 +0.02 +0.89 2.26 2.28 71,347,688 161,198.44

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.50 0.51 0.50 0.50 -0.01 -1.96 0.50 0.51 2,722,400 1,364.81
AEONTS  95.25 95.25 95.00 95.00 0.00 0.00 94.75 95.00 9,207 874.82
AMANAH  0.77 0.77 0.76 0.76 -0.02 -2.56 0.76 0.77 48,700 37.22
ASK  18.40 18.40 18.30 18.40 0.00 0.00 18.30 18.40 118,228 2,166.15
ASP  3.34 3.36 3.32 3.34 0.00 0.00 3.34 3.36 558,517 1,865.62
BFIT  5.95 5.95 5.95 5.95 +0.05 +0.85 5.90 5.95 100 0.60
CGH  1.58 1.60 1.58 1.60 +0.02 +1.27 1.59 1.61 383,338 608.62
CNS  2.36 2.36 2.34 2.36 +0.02 +0.85 2.34 2.38 51,016 119.40
ECL  1.82 1.85 1.81 1.82 +0.02 +1.11 1.82 1.83 3,304,922 6,058.43
FNS  4.66 4.70 4.66 4.68 -0.04 -0.85 4.68 4.72 63,400 297.17
FSS  2.80 2.80 2.74 2.76 -0.04 -1.43 2.76 2.78 187,605 517.24
GBX  0.75 0.76 0.75 0.76 +0.01 +1.33 0.75 0.76 64,000 48.04
GL  23.10 24.10 23.10 23.90 +1.00 +4.37 23.90 24.00 9,521,502 225,161.29
IFS  2.50 2.52 2.50 2.52 0.00 0.00 2.50 2.52 106,700 266.75
JMT  11.00 11.00 11.00 11.00 +0.10 +0.92 10.90 11.00 2,400 26.40
KCAR  9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 8.95 9.05 20,001 180.01
KGI  3.20 3.24 3.20 3.22 0.00 0.00 3.22 3.24 1,371,905 4,408.23
KTC  90.50 91.50 89.75 91.00 -0.25 -0.27 90.75 91.00 556,102 50,436.23
MBKET  22.50 22.50 22.30 22.40 -0.10 -0.44 22.30 22.40 74,200 1,656.82
MFC <XD> 22.90 23.00 22.80 23.00 +0.10 +0.44 22.90 23.00 17,200 394.22
ML  1.74 1.74 1.73 1.73 +0.01 +0.58 1.73 1.74 233,101 405.40
MTLS <XD> 20.00 20.00 19.70 20.00 +0.10 +0.50 19.90 20.00 435,326 8,648.76
PE  0.96 1.00 0.95 0.97 0.00 0.00 0.97 0.98 10,654,800 10,367.62
PL  3.66 3.66 3.66 3.66 0.00 0.00 3.64 3.68 55,900 204.59
S11  8.95 9.10 8.90 9.05 +0.15 +1.69 9.05 9.10 1,013,485 9,137.39
SAWAD <XD> 42.25 42.75 41.75 42.00 -0.25 -0.59 41.75 42.00 454,402 19,161.23
THANI  3.34 3.38 3.32 3.34 -0.02 -0.60 3.32 3.34 597,515 1,998.09
TK  9.75 9.75 9.65 9.65 -0.05 -0.52 9.65 9.70 252,200 2,446.91
TNITY  6.35 6.40 6.35 6.40 +0.10 +1.59 6.30 6.40 101,459 645.93
UOBKH  - - - - - - 3.36 3.40 - -
ZMICO  1.15 1.15 1.14 1.15 0.00 0.00 1.14 1.15 9,000 10.28

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  32.75 33.50 32.75 33.25 +0.25 +0.76 33.00 33.25 42,500 1,412.48
BKI  356.00 356.00 355.00 356.00 +1.00 +0.28 355.00 357.00 2,077 737.65
BLA  38.00 38.00 37.75 38.00 0.00 0.00 37.75 38.00 188,602 7,140.33
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  32.75 32.75 32.75 32.75 +0.25 +0.77 32.75 33.00 300 9.82
INSURE  - - - - - - 61.25 80.00 - -
MTI  143.00 143.00 142.00 142.50 -0.50 -0.35 142.00 142.50 16,400 2,336.95
NKI  - - - - - - 60.00 61.00 - -
NSI  - - - - - - 89.75 90.00 - -
SMG  - - - - - - 31.25 31.50 - -
SMK  526.00 528.00 526.00 526.00 -4.00 -0.75 526.00 532.00 600 315.80
THRE  2.70 2.72 2.68 2.70 -0.02 -0.74 2.68 2.70 667,500 1,803.74
THREL  10.50 10.50 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 46,600 485.13
TIC  - - - - - - 24.20 24.60 - -
TIP  37.00 37.50 37.00 37.00 -0.50 -1.33 36.75 37.00 141,400 5,265.85
TSI  0.49 0.49 0.46 0.48 0.00 0.00 0.47 0.48 2,231,466 1,049.38
TVI  4.22 4.26 4.20 4.24 -0.02 -0.47 4.22 4.24 41,900 176.82

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  11.30 11.40 11.30 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 53,400 607.45
APCS  6.05 6.05 5.95 5.95 0.00 0.00 5.90 6.00 838,401 5,005.91
BAT-3K  117.50 118.00 117.00 117.00 0.00 0.00 116.00 117.00 14,320 1,683.30
CWT  1.92 1.93 1.92 1.93 +0.02 +1.05 1.92 1.93 196,200 378.16
EASON <XA> 3.14 3.20 3.12 3.16 -0.02 -0.63 3.14 3.16 427,100 1,347.87
GYT  462.00 462.00 460.00 460.00 +6.00 +1.32 460.00 464.00 1,500 691.40
HFT <XD> 4.80 4.80 4.72 4.76 -0.04 -0.83 4.74 4.76 1,442,301 6,864.26
IHL  7.50 7.50 7.45 7.50 +0.05 +0.67 7.50 7.55 217,000 1,620.50
IRC  19.30 19.30 19.30 19.30 +0.10 +0.52 19.10 19.30 3,100 59.83
PCSGH <XD> 5.30 5.30 5.20 5.20 -0.20 -3.70 5.25 5.30 321,605 1,679.78
SAT  14.30 14.40 14.30 14.30 0.00 0.00 14.20 14.30 59,502 850.90
SMC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SPG  - - - - - - 20.70 23.30 - -
STANLY  171.00 171.00 171.00 171.00 0.00 0.00 171.00 171.50 4,800 820.80
TKT  2.04 2.08 2.04 2.06 +0.02 +0.98 2.06 2.08 29,800 61.22
TNPC  1.70 1.72 1.69 1.72 +0.03 +1.78 1.70 1.72 236,900 403.45
TRU  4.04 4.06 4.04 4.06 +0.02 +0.50 4.04 4.06 20,100 81.60
TSC  - - - - - - 11.10 11.80 - -
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASEFA  5.90 5.95 5.85 5.95 +0.10 +1.71 5.90 5.95 2,085,400 12,354.59
CRANE  4.12 4.16 4.10 4.12 0.00 0.00 4.10 4.12 1,618,300 6,663.59
CTW  8.45 8.60 8.45 8.55 +0.05 +0.59 8.45 8.55 15,312 129.82
FMT  - - - - - - 29.00 30.00 - -
KKC  3.36 3.36 3.34 3.34 +0.02 +0.60 3.32 3.34 81,200 271.61
PK  3.90 3.94 3.90 3.92 +0.02 +0.51 3.90 3.92 1,304,000 5,092.63
SNC  15.50 15.70 15.50 15.60 0.00 0.00 15.50 15.60 180,800 2,810.16
TCJ  8.70 8.90 8.70 8.70 -0.05 -0.57 8.70 8.90 1,800 15.68
VARO  5.55 5.55 5.55 5.55 0.00 0.00 5.55 5.60 1,200 6.66

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  3.50 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 3.50 3.52 96,300 337.05

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  4.26 4.26 4.24 4.24 -0.02 -0.47 4.24 4.26 6,500 27.56
IVL  29.00 29.25 28.00 28.25 -0.75 -2.59 28.25 28.50 13,866,007 398,016.18
PATO  - - - - - - 10.40 10.50 - -
PMTA  20.80 20.80 20.40 20.40 -0.40 -1.92 20.40 20.80 9,106 187.43
PTTGC  61.00 61.75 60.75 61.25 +0.50 +0.82 61.25 61.50 3,159,836 193,808.47
SUTHA  6.00 6.05 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.05 52,300 313.85
TCB  - - - - - - 21.70 21.80 - -
TCCC  23.60 23.80 23.60 23.80 0.00 0.00 23.60 23.70 636 15.03
TPA  7.15 7.20 7.15 7.15 0.00 0.00 7.10 7.15 69,400 496.74
TPC  29.75 30.00 29.75 29.75 0.00 0.00 29.75 30.00 3,400 101.65
UP  - - - - - - 23.20 24.00 1 0.03
VNT  10.70 10.70 10.60 10.60 -0.10 -0.93 10.60 10.70 105,400 1,117.74
WG  150.00 150.00 150.00 150.00 +1.50 +1.01 148.00 150.00 201 30.19
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  6.90 7.00 6.90 6.95 +0.05 +0.72 6.90 6.95 171,400 1,191.09
ALUCON <XD> - - - - - - 208.00 213.00 - -
CSC  51.50 51.75 51.50 51.75 +0.75 +1.47 51.25 51.75 500 25.80
NEP  0.51 0.52 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 0.51 15,004,590 7,640.49
NPP  1.44 1.45 1.43 1.43 -0.01 -0.69 1.43 1.44 495,400 710.53
PTL  7.40 7.45 7.25 7.30 -0.10 -1.35 7.30 7.35 2,398,100 17,625.66
SITHAI  2.12 2.12 2.10 2.12 +0.02 +0.95 2.10 2.12 1,083,920 2,297.84
SLP  1.29 1.29 1.27 1.28 +0.01 +0.79 1.27 1.28 1,228,024 1,576.43
SMPC  9.25 9.35 9.15 9.20 0.00 0.00 9.15 9.20 1,025,900 9,480.42
SPACK  2.16 2.16 2.12 2.12 -0.02 -0.93 2.12 2.14 5,200 11.03
TCOAT <XD> - - - - - - 22.60 24.00 - -
TFI  1.09 1.09 1.08 1.09 +0.01 +0.93 1.08 1.09 652,444 709.13
THIP  248.00 248.00 248.00 248.00 -1.00 -0.40 247.00 248.00 100 24.80
TMD  - - - - - - 19.60 19.90 - -
TOPP  152.00 152.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00 152.00 600 90.20
TPBI  18.10 18.40 18.00 18.10 +0.10 +0.56 18.10 18.20 5,311,499 96,593.92
TPP  24.60 24.60 24.60 24.60 -0.40 -1.60 24.50 25.50 500 12.30

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  1.85 1.88 1.82 1.84 +0.01 +0.55 1.84 1.85 576,300 1,069.60
BSBM  1.04 1.04 1.03 1.03 0.00 0.00 1.03 1.04 134,100 138.22
CEN  1.93 1.95 1.92 1.93 -0.01 -0.52 1.93 1.94 3,227,400 6,228.51
CITY  3.40 3.40 3.38 3.40 -0.02 -0.58 3.40 3.42 53,700 182.57
CSP  1.94 1.96 1.91 1.94 +0.04 +2.11 1.94 1.95 207,805 403.97
GJS <NP> 0.24 0.25 0.24 0.25 0.00 0.00 0.25 0.26 12,539,015 3,119.87
GSTEL <NP> 0.34 0.36 0.31 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 15,088,430 5,156.89
INOX  1.02 1.04 1.02 1.03 -0.02 -1.90 1.02 1.05 29,500 30.16
LHK  2.84 2.84 2.82 2.84 +0.02 +0.71 2.82 2.84 52,710 149.66
MAX  0.19 0.20 0.18 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 181,381,600 34,464.12
MCS  11.00 11.00 10.90 11.00 0.00 0.00 10.90 11.00 299,300 3,273.66
MILL  1.38 1.41 1.37 1.39 +0.02 +1.46 1.39 1.40 8,592,700 11,939.12
PAP  4.10 4.12 4.08 4.10 +0.02 +0.49 4.08 4.10 383,900 1,573.94
PERM  1.59 1.67 1.59 1.65 +0.06 +3.77 1.65 1.66 7,901,900 12,992.46
RICH  0.71 0.71 0.67 0.69 -0.01 -1.43 0.68 0.69 29,549,600 20,502.39
SAM  1.36 1.38 1.34 1.36 +0.02 +1.49 1.35 1.36 822,300 1,123.22
SMIT  - - - - - - 3.86 3.94 - -
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  38.25 38.25 38.00 38.00 0.00 0.00 37.75 38.00 151,800 4,943.42
TGPRO  0.18 0.18 0.17 0.17 -0.01 -5.56 0.17 0.18 2,011,656 353.70
THE  9.25 9.30 9.15 9.20 -0.05 -0.54 9.15 9.20 381,500 3,516.20
TIW  - - - - - - 115.00 129.00 - -
TMT  10.70 10.80 10.70 10.80 0.00 0.00 10.80 10.90 105,800 1,141.09
TSTH  0.78 0.79 0.77 0.78 -0.02 -2.50 0.77 0.78 10,169,400 7,914.62
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  53.50 53.50 53.50 53.50 -0.50 -0.93 53.25 53.50 2,200 117.70
TYCN  3.26 3.26 3.18 3.18 0.00 0.00 3.18 3.20 62,200 200.45

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.87 0.87 0.84 0.85 -0.02 -2.30 0.85 0.86 18,994,715 16,262.86
DCC  4.26 4.30 4.26 4.30 0.00 0.00 4.28 4.30 274,410 1,176.55
DCON  0.65 0.66 0.63 0.64 -0.01 -1.54 0.64 0.65 39,651,935 25,670.39
DRT  4.42 4.44 4.40 4.42 0.00 0.00 4.42 4.44 18,400 81.09
EPG  13.10 13.20 12.90 12.90 -0.20 -1.53 12.90 13.00 5,517,500 72,030.83
GEL  0.55 0.57 0.55 0.56 +0.01 +1.82 0.56 0.57 6,420,951 3,594.42
PPP <XD> 5.40 5.40 5.30 5.30 -0.05 -0.93 5.30 5.35 122,500 651.10
Q-CON  4.58 4.58 4.54 4.58 -0.06 -1.29 4.56 4.64 46,000 209.82
RCI  2.84 2.86 2.82 2.82 0.00 0.00 2.82 2.86 865,500 2,452.97
SCC  486.00 486.00 478.00 478.00 -6.00 -1.24 478.00 480.00 728,331 350,852.42
SCCC  325.00 325.00 320.00 323.00 0.00 0.00 321.00 323.00 20,100 6,464.10
SCP  8.80 8.85 8.75 8.80 0.00 0.00 8.75 8.80 10,810 95.14
TASCO  24.70 24.90 24.60 24.80 +0.20 +0.81 24.70 24.80 1,774,100 43,948.67
TCMC  3.82 3.86 3.76 3.76 -0.08 -2.08 3.76 3.78 2,808,600 10,683.37
TGCI  2.72 2.72 2.70 2.70 0.00 0.00 2.68 2.70 37,300 101.15
TPIPL  2.44 2.48 2.42 2.46 +0.02 +0.82 2.44 2.46 38,646,422 94,844.11
UMI  3.82 3.86 3.82 3.84 +0.02 +0.52 3.82 3.86 47,300 181.98
VNG  12.80 13.00 12.80 12.80 0.00 0.00 12.80 12.90 2,327,800 29,945.30
WIIK  2.84 2.84 2.82 2.82 -0.02 -0.70 2.82 2.84 895,900 2,529.91

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A <XD> 6.35 6.40 6.35 6.35 -0.05 -0.78 6.35 6.40 47,800 304.08
AMATA <XD> 11.90 12.00 11.80 11.80 -0.30 -2.48 11.80 11.90 677,300 8,039.65
AMATAV  8.30 8.35 8.25 8.25 -0.05 -0.60 8.25 8.30 126,764 1,051.10
ANAN  3.68 3.70 3.66 3.66 -0.02 -0.54 3.64 3.66 1,640,905 6,020.20
AP  6.05 6.05 6.00 6.00 -0.05 -0.83 6.00 6.05 2,961,170 17,789.55
AQ <SP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.51 1.52 1.49 1.51 -0.01 -0.66 1.50 1.51 20,616,600 31,043.15
BROCK  2.50 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 2.46 2.48 1,800 4.50
CGD  1.14 1.14 1.13 1.13 0.00 0.00 1.13 1.14 1,338,000 1,512.69
CI  2.42 2.44 2.42 2.42 0.00 0.00 2.42 2.44 1,035,500 2,518.49
CPN <XD> 53.00 53.25 52.75 52.75 -0.50 -0.94 52.75 53.00 1,830,010 96,981.03
ESTAR  0.65 0.66 0.64 0.65 0.00 0.00 0.65 0.66 2,144,300 1,393.80
EVER  0.88 0.95 0.88 0.92 +0.07 +8.24 0.91 0.92 84,933,200 77,775.88
GLAND  2.76 2.76 2.74 2.74 -0.02 -0.72 2.74 2.76 688,700 1,888.00
GOLD  6.45 6.55 6.45 6.55 +0.05 +0.77 6.50 6.55 2,744,000 17,842.90
J  2.80 2.82 2.78 2.80 0.00 0.00 2.80 2.82 737,300 2,064.03
KC  1.85 1.85 1.77 1.79 -0.04 -2.19 1.79 1.80 3,175,200 5,692.90
KTP  2.68 2.70 2.68 2.68 0.00 0.00 2.68 2.70 41,100 110.75
LALIN  3.72 3.72 3.70 3.72 0.00 0.00 3.70 3.72 17,100 63.61
LH <XD> 8.40 8.45 8.35 8.40 -0.35 -4.00 8.40 8.45 4,871,966 40,957.35
LPN  14.00 14.20 13.90 14.20 +0.20 +1.43 14.10 14.20 2,246,820 31,583.56
MBK  14.50 14.50 14.40 14.50 0.00 0.00 14.50 14.60 35,522 515.06
MJD  2.88 2.90 2.88 2.88 -0.02 -0.69 2.88 2.90 1,000 2.89
MK  4.36 4.40 4.36 4.38 +0.02 +0.46 4.38 4.40 181,300 793.75
NCH  1.55 1.55 1.52 1.53 -0.01 -0.65 1.52 1.53 2,299,900 3,540.83
NNCL  1.36 1.38 1.33 1.37 0.00 0.00 1.36 1.37 6,473,800 8,775.20
NOBLE  12.80 12.80 12.80 12.80 0.00 0.00 12.80 12.90 1,100 14.08
NUSA  0.58 0.59 0.58 0.58 0.00 0.00 0.58 0.59 1,390,621 807.24
ORI  12.00 12.00 11.60 11.90 0.00 0.00 11.60 11.90 31,600 372.22
PACE  2.42 2.42 2.40 2.40 -0.02 -0.83 2.40 2.42 177,600 428.64
PF  0.85 0.86 0.85 0.85 -0.01 -1.16 0.85 0.86 2,368,200 2,018.20
PLAT  5.30 5.35 5.25 5.30 0.00 0.00 5.30 5.35 734,000 3,880.74
POLAR  0.14 0.14 0.12 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 237,085,498 30,489.51
PRECHA  2.16 2.16 2.16 2.16 +0.02 +0.93 2.14 2.16 40,000 86.40
PRIN  1.29 1.31 1.29 1.30 +0.01 +0.78 1.30 1.31 244,400 316.95
PRINC  3.04 3.04 3.02 3.04 +0.04 +1.33 3.02 3.04 14,600 44.37
PS  25.50 25.50 25.25 25.25 0.00 0.00 25.25 25.50 1,492,200 37,796.70
QH <XD> 2.22 2.26 2.22 2.24 0.00 0.00 2.22 2.24 9,385,399 21,004.60
RICHY <XD> 1.84 1.84 1.79 1.80 -0.03 -1.64 1.80 1.81 397,700 719.16
RML <XD> 1.20 1.22 1.20 1.21 0.00 0.00 1.20 1.21 3,313,340 3,999.72
ROJNA <XD> 5.50 5.50 5.40 5.45 -0.25 -4.39 5.45 5.50 435,475 2,378.69
S  5.00 5.10 5.00 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 4,939,356 24,884.86
SAMCO  3.60 3.68 3.58 3.64 +0.04 +1.11 3.62 3.64 1,624,500 5,929.03
SC <XD> 3.00 3.02 2.98 3.00 -0.04 -1.32 2.98 3.00 2,774,406 8,326.38
SCAN <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SENA  3.04 3.06 3.02 3.02 0.00 0.00 3.02 3.04 1,402,240 4,264.01
SF  5.90 5.95 5.90 5.95 +0.05 +0.85 5.90 5.95 209,400 1,240.60
SIRI  1.53 1.54 1.53 1.54 +0.01 +0.65 1.53 1.54 4,750,937 7,284.47
SPALI  19.80 19.80 19.60 19.70 -0.10 -0.51 19.70 19.80 1,398,328 27,597.51
TFD  2.44 2.46 2.42 2.44 0.00 0.00 2.44 2.46 760,100 1,856.62
TICON  14.30 14.30 13.90 14.10 -0.30 -2.08 14.00 14.10 1,750,092 24,740.67
U  0.03 0.04 0.03 0.04 +0.01 +33.33 0.03 0.04 49,241,400 1,482.56
UV  6.30 6.35 6.25 6.30 +0.05 +0.80 6.25 6.30 246,700 1,549.84
WHA  3.04 3.06 3.04 3.04 0.00 0.00 3.04 3.06 4,503,076 13,693.80
WIN  0.62 0.62 0.61 0.61 0.00 0.00 0.61 0.62 606,500 371.49

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR  12.90 12.90 12.90 12.90 -0.10 -0.77 12.80 12.90 100 1.29
BKKCP  9.80 9.80 9.80 9.80 0.00 0.00 9.80 9.85 10,300 100.94
CPNCG  17.00 17.10 17.00 17.00 -0.10 -0.58 16.90 17.00 549,500 9,354.06
CPNRF  19.80 20.40 19.80 20.40 +0.50 +2.51 20.10 20.40 694,200 14,017.60
CPTGF  15.50 15.50 14.90 15.00 -0.60 -3.85 14.90 15.00 796,100 12,020.86
CRYSTAL  11.90 12.30 11.90 12.30 +0.30 +2.50 12.20 12.30 472,300 5,757.96
CTARAF  3.72 3.74 3.70 3.72 0.00 0.00 3.72 3.74 148,200 550.37
DTCPF  8.55 8.55 8.50 8.50 -0.05 -0.58 8.50 8.55 30,000 255.50
ERWPF  9.75 9.75 9.70 9.70 +0.05 +0.52 9.65 9.75 5,000 48.70
FUTUREPF  24.90 25.00 24.90 25.00 0.00 0.00 25.00 25.25 28,100 700.98
GOLDPF  - - - - - - 5.80 6.10 - -
GVREIT  15.10 15.20 15.00 15.00 -0.10 -0.66 15.00 15.10 59,100 892.11
HPF  9.50 9.50 9.50 9.50 +0.10 +1.06 9.50 9.55 10,000 95.00
IMPACT  14.30 14.30 14.00 14.10 -0.20 -1.40 14.10 14.20 714,800 10,109.42
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  10.30 10.30 10.30 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 4,900 50.47
LHHOTEL  12.50 12.60 12.50 12.60 +0.10 +0.80 12.60 12.70 184,500 2,313.75
LHPF  9.20 9.25 9.20 9.25 0.00 0.00 9.20 9.25 51,200 473.50
LHSC  13.40 13.50 13.40 13.50 0.00 0.00 13.40 13.50 102,900 1,380.86
LUXF  6.30 6.30 6.30 6.30 -0.05 -0.79 6.25 6.35 77,600 488.88
M-II  - - - - - - 9.75 9.95 - -
M-PAT  - - - - - - 9.30 - - -
M-STOR  - - - - - - 9.95 10.10 - -
MIPF  - - - - - - 19.30 - - -
MIT  9.25 9.25 9.25 9.25 0.00 0.00 9.20 9.25 3,600 33.30
MJLF  14.80 15.00 14.70 14.90 -0.30 -1.97 14.80 14.90 34,600 512.25
MNIT  2.76 2.76 2.76 2.76 +0.06 +2.22 2.70 2.98 2,000 5.52
MNIT2  5.80 5.80 5.80 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 1,800 10.44
MNRF  - - - - - - 4.60 4.66 - -
MONTRI  - - - - - - 6.50 6.55 - -
POPF  18.60 18.90 18.60 18.90 +0.30 +1.61 18.70 19.00 359,000 6,717.23
PPF  12.50 12.60 12.50 12.60 +0.20 +1.61 12.40 12.60 50,200 627.52
QHHR  8.85 8.90 8.85 8.90 +0.05 +0.56 8.85 8.95 67,900 602.39
QHOP  4.80 4.80 4.80 4.80 -0.02 -0.41 4.80 4.84 2,000 9.60
QHPF  12.40 12.60 12.40 12.50 -0.20 -1.57 12.40 12.50 43,800 545.41
SBPF  - - - - - - 6.00 7.20 - -
SIRIP  10.70 10.70 10.70 10.70 +0.10 +0.94 10.60 10.70 5,000 53.50
SPF  24.00 24.00 23.80 23.80 -0.20 -0.83 23.80 23.90 147,400 3,525.60
SPWPF  11.40 11.40 11.40 11.40 +0.10 +0.88 11.30 11.40 2,000 22.80
SSPF  8.40 8.40 8.05 8.05 0.00 0.00 8.00 8.30 11,000 91.00
SSTPF  9.40 9.45 9.40 9.45 +0.15 +1.61 9.35 9.45 600 5.66
SSTSS  9.50 9.50 9.50 9.50 +0.05 +0.53 9.45 9.50 21,000 199.50
TCIF  - - - - - - 13.90 18.00 - -
TFUND  11.40 11.40 11.40 11.40 0.00 0.00 11.30 11.40 3,300 37.62
TGROWTH  12.60 13.00 12.50 12.70 0.00 0.00 12.70 12.80 629,000 7,976.51
THIF  - - - - - - 11.90 12.00 - -
TIF1  7.60 7.60 7.60 7.60 0.00 0.00 7.55 7.65 79,700 605.72
TLGF <XD> 17.00 17.00 16.90 16.90 -0.10 -0.59 16.90 17.00 526,000 8,941.41
TLHPF  - - - - - - 10.60 11.10 - -
TLOGIS  - - - - - - 12.60 12.70 - -
TNPF  4.60 4.60 4.60 4.60 0.00 0.00 4.58 4.60 20,000 92.00
TREIT  10.50 10.50 10.40 10.50 +0.10 +0.96 10.50 10.60 296,500 3,107.25
TRIF  - - - - - - 15.60 20.20 - -
TTLPF  - - - - - - 23.10 23.50 - -
TU-PF  - - - - - - 1.68 1.76 - -
UNIPF  9.55 9.55 9.55 9.55 0.00 0.00 9.50 9.55 5,101 48.71
UOB8TF  10.40 10.50 10.40 10.50 +0.10 +0.96 10.40 10.50 19,500 204.24
URBNPF  - - - - - - 4.84 5.50 - -
WHABT  10.20 10.20 10.20 10.20 0.00 0.00 10.20 10.30 130,000 1,326.00
WHAPF  11.30 11.40 11.30 11.40 -0.50 -4.20 11.50 11.70 13,000 147.20
WHART  10.10 10.30 10.10 10.30 +0.20 +1.98 10.20 10.30 1,336,700 13,678.29

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI <XD> 6.55 6.60 6.35 6.40 -0.75 -10.49 6.35 6.40 9,011,299 58,048.67
CK  25.25 25.50 25.00 25.25 0.00 0.00 25.00 25.25 2,992,632 75,538.53
CNT  4.00 4.10 3.98 4.04 +0.02 +0.50 4.04 4.06 612,728 2,478.74
EMC <NP> 0.16 0.17 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.17 1,326,000 212.36
ITD  7.25 7.35 7.20 7.30 +0.05 +0.69 7.30 7.35 16,111,470 117,475.72
NWR  1.29 1.29 1.28 1.29 0.00 0.00 1.28 1.29 1,569,156 2,011.20
PAE <NP, NC> 0.06 0.08 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 41,541,800 2,834.51
PLE  0.99 0.99 0.97 0.98 -0.01 -1.01 0.97 0.98 1,154,600 1,126.46
PREB  13.20 13.20 13.10 13.10 -0.10 -0.76 13.10 13.20 53,900 706.28
PYLON  10.50 10.60 10.40 10.50 -0.10 -0.94 10.50 10.60 100,200 1,052.52
SEAFCO <XD> 9.80 9.80 9.70 9.75 -0.05 -0.51 9.75 9.80 228,920 2,231.64
SRICHA  13.30 13.30 13.20 13.30 0.00 0.00 13.20 13.30 251,800 3,346.96
STEC  23.10 23.10 22.90 23.00 -0.10 -0.43 23.00 23.10 441,075 10,146.84
STPI  10.30 10.70 10.20 10.60 +0.40 +3.92 10.50 10.60 7,334,480 76,597.30
SYNTEC  2.94 2.94 2.92 2.94 +0.02 +0.68 2.94 2.96 789,500 2,320.73
TPOLY  3.38 3.40 3.34 3.40 +0.06 +1.80 3.38 3.40 353,000 1,187.21
TRC  1.93 1.94 1.91 1.92 -0.01 -0.52 1.92 1.93 2,883,800 5,554.34
TTCL  15.70 15.80 15.60 15.70 0.00 0.00 15.60 15.70 1,030,300 16,164.09
UNIQ  17.70 17.80 17.60 17.80 +0.10 +0.56 17.70 17.80 557,400 9,857.31

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.25 8.25 8.25 8.25 0.00 0.00 8.25 8.30 42,300 348.98
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.43 1.45 1.43 1.44 +0.01 +0.70 1.44 1.45 1,091,100 1,570.07
BAFS  35.00 35.25 34.75 35.00 0.00 0.00 35.00 35.25 52,550 1,841.49
BANPU  12.50 12.50 12.30 12.50 0.00 0.00 12.40 12.50 7,805,778 96,942.81
BCP  30.75 30.75 30.25 30.50 -0.25 -0.81 30.25 30.50 195,055 5,954.60
CKP  2.18 2.18 2.16 2.18 0.00 0.00 2.16 2.20 1,279,000 2,787.73
DEMCO  6.60 6.65 6.60 6.60 -0.10 -1.49 6.60 6.65 1,387,700 9,176.20
EARTH  4.72 4.74 4.70 4.70 -0.04 -0.84 4.70 4.72 212,210 998.92
EASTW <XD> 12.50 12.60 12.50 12.50 -0.20 -1.57 12.50 12.60 123,200 1,544.64
EGATIF  11.00 11.10 11.00 11.10 +0.20 +1.83 11.00 11.10 37,300 410.58
EGCO  178.50 179.50 176.50 178.00 -2.50 -1.39 177.50 178.00 261,189 46,645.40
ESSO  5.20 5.25 5.15 5.20 +0.05 +0.97 5.15 5.20 315,300 1,640.14
GLOW <XD> 90.00 90.00 87.00 87.75 -6.25 -6.65 87.75 88.00 634,514 56,010.57
GPSC  29.25 29.50 28.75 29.25 -0.25 -0.85 29.25 29.50 4,023,700 117,574.35
GUNKUL  26.50 26.75 26.00 26.50 0.00 0.00 26.25 26.50 1,017,827 26,883.61
IFEC  7.05 7.20 7.05 7.15 +0.10 +1.42 7.10 7.15 16,013,981 113,672.40
IRPC  5.05 5.10 5.00 5.10 +0.05 +0.99 5.05 5.10 30,239,701 153,818.49
LANNA  8.90 8.95 8.90 8.95 +0.05 +0.56 8.90 8.95 14,800 131.98
MDX  6.90 7.10 6.85 6.95 +0.10 +1.46 6.90 6.95 2,392,605 16,788.81
PTG  14.90 15.00 14.80 14.80 -0.10 -0.67 14.80 14.90 666,600 9,913.03
PTT  304.00 304.00 301.00 301.00 -2.00 -0.66 301.00 302.00 934,201 282,517.97
PTTEP  75.00 75.50 74.50 74.75 +0.25 +0.34 74.75 75.00 7,243,602 543,151.97
RATCH  50.75 50.75 50.25 50.25 -0.25 -0.50 50.25 50.50 75,814 3,825.48
RPC  1.05 1.18 1.05 1.16 +0.10 +9.43 1.16 1.17 325,246,851 368,970.30
SCG <XD> 4.96 4.96 4.96 4.96 +0.02 +0.40 4.94 5.00 600 2.98
SCI  9.90 10.10 9.85 9.95 +0.10 +1.02 9.95 10.00 12,423,730 117,777.60
SCN  7.35 7.60 7.30 7.45 +0.10 +1.36 7.40 7.45 5,782,800 43,185.14
SGP  11.90 12.00 11.90 12.00 +0.10 +0.84 11.90 12.00 346,400 4,149.83
SOLAR  8.10 8.25 8.10 8.20 +0.15 +1.86 8.15 8.20 787,600 6,433.05
SPCG  20.70 21.00 20.60 20.80 +0.10 +0.48 20.80 20.90 1,607,810 33,526.07
SPRC  11.10 11.30 10.90 11.10 -0.20 -1.77 11.10 11.20 8,756,470 97,654.18
SUPER  2.06 2.08 1.95 1.98 +0.02 +1.02 1.97 1.98 658,700,058 1,324,265.58
SUSCO  2.58 2.62 2.58 2.60 +0.02 +0.78 2.60 2.62 386,830 1,009.78
TAE  3.12 3.14 3.12 3.14 +0.02 +0.64 3.12 3.14 81,100 253.59
TCC  1.35 1.36 1.34 1.35 0.00 0.00 1.34 1.35 2,628,800 3,535.35
TOP  64.25 65.00 64.00 64.75 -0.25 -0.38 64.50 64.75 2,725,115 175,682.51
TTW  10.30 10.30 10.20 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 137,530 1,413.61

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  12.50 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 12.50 12.60 35,000 437.50
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY <XD> 5.50 5.50 5.40 5.45 -0.05 -0.91 5.40 5.45 1,753,400 9,574.72
BIG <XD> 2.70 2.78 2.68 2.78 +0.04 +1.46 2.76 2.78 10,608,700 29,023.14
BIGC  249.00 249.00 248.00 249.00 0.00 0.00 248.00 249.00 686,500 170,254.90
BJC  37.25 37.75 36.75 37.25 0.00 0.00 37.25 37.75 232,314 8,639.39
COL  34.00 34.25 34.00 34.00 -0.25 -0.73 33.75 34.00 10,500 357.12
COM7  7.30 7.50 7.25 7.45 +0.10 +1.36 7.45 7.50 7,120,501 52,389.57
CPALL <XD> 45.75 45.75 45.25 45.50 0.00 0.00 45.50 45.75 2,252,526 102,616.49
CSS  4.00 4.00 3.94 3.94 -0.06 -1.50 3.94 3.96 1,012,100 4,018.65
GLOBAL  11.00 11.00 10.80 11.00 0.00 0.00 10.90 11.00 362,266 3,944.79
HMPRO  8.05 8.20 8.05 8.15 +0.05 +0.62 8.10 8.15 3,418,500 27,806.57
IT  2.88 2.90 2.88 2.90 -0.02 -0.68 2.88 2.92 11,600 33.51
KAMART  6.80 6.90 6.75 6.90 +0.10 +1.47 6.85 6.90 494,601 3,387.06
LOXLEY  2.44 2.48 2.42 2.44 0.00 0.00 2.42 2.44 873,490 2,140.67
MAKRO  34.75 34.75 34.50 34.50 -0.50 -1.43 34.25 34.50 10,400 359.35
MC <XD> 13.20 13.30 13.10 13.30 -0.20 -1.48 13.20 13.30 208,400 2,746.01
MEGA  17.10 17.10 16.90 17.00 -0.10 -0.58 16.90 17.00 12,400 210.84
MIDA  1.03 1.03 1.02 1.02 -0.01 -0.97 1.02 1.03 584,100 595.90
ROBINS  52.00 52.00 50.75 51.25 -0.25 -0.49 51.00 51.25 433,815 22,186.72
SINGER  8.60 8.65 8.55 8.60 -0.05 -0.58 8.55 8.65 152,200 1,307.94
SPC  44.00 44.00 44.00 44.00 +0.50 +1.15 43.75 44.00 1,002 44.09
SPI  - - - - - - 24.20 25.00 10,168,200 221,463.40

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  39.00 39.50 39.00 39.00 -0.25 -0.64 38.75 39.50 9,000 352.20
BCH  10.40 10.50 10.20 10.20 -0.30 -2.86 10.10 10.20 4,834,600 50,023.38
BDMS  24.20 24.20 23.70 23.70 -0.50 -2.07 23.70 23.80 34,295,560 817,494.36
BH  200.00 201.00 199.00 199.50 -1.50 -0.75 199.00 199.50 1,004,798 200,576.17
CHG <XD> 2.82 2.88 2.82 2.86 0.00 0.00 2.84 2.86 4,719,300 13,464.44
CMR  470.00 470.00 470.00 470.00 0.00 0.00 466.00 478.00 100 47.00
KDH  120.00 122.00 120.00 122.00 -2.00 -1.61 122.00 123.00 200 24.20
LPH <XD> 8.00 8.05 7.85 8.05 -0.05 -0.62 8.00 8.05 2,414,300 19,205.90
M-CHAI  271.00 272.00 271.00 272.00 0.00 0.00 270.00 272.00 600 163.00
NEW  - - - - - - 68.50 75.00 - -
NTV  51.75 52.50 51.50 52.00 -1.00 -1.89 51.75 52.25 132,800 6,890.62
RAM  - - - - - - 2,604.00 2,800.00 1 2.90
SKR  67.75 67.75 67.75 67.75 -0.25 -0.37 67.50 67.75 121,900 8,288.72
SVH  390.00 395.00 385.00 395.00 +4.00 +1.02 386.00 395.00 700 272.20
VIBHA  2.88 2.90 2.84 2.88 0.00 0.00 2.88 2.90 9,305,700 26,726.93
VIH  7.10 7.30 7.10 7.20 +0.05 +0.70 7.15 7.20 411,606 2,943.90

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  7.80 7.80 7.75 7.80 -0.05 -0.64 7.75 7.85 17,600 136.63
AQUA <XD> 0.83 0.83 0.82 0.82 0.00 0.00 0.82 0.83 14,289,200 11,858.83
AS  3.18 3.28 3.14 3.28 +0.06 +1.86 3.20 3.28 4,000 12.99
BEC  26.50 26.50 25.75 26.00 -0.75 -2.80 25.75 26.00 1,427,045 37,118.81
EPCO  5.50 5.50 5.50 5.50 0.00 0.00 5.50 5.55 272,200 1,497.10
FE  - - - - - - 131.50 140.00 - -
GRAMMY  8.65 8.65 8.45 8.50 -0.05 -0.58 8.50 8.55 49,000 416.50
MACO  1.09 1.09 1.08 1.08 0.00 0.00 1.08 1.09 977,300 1,063.83
MAJOR  31.75 31.75 31.00 31.25 -1.00 -3.10 31.25 31.50 437,555 13,768.01
MATCH  1.81 1.91 1.81 1.85 +0.05 +2.78 1.85 1.86 3,898,800 7,270.89
MATI  - - - - - - 5.70 5.85 - -
MCOT  9.05 9.05 8.95 8.95 0.00 0.00 8.95 9.05 54,400 487.12
MONO  2.50 2.64 2.48 2.62 +0.12 +4.80 2.62 2.64 14,308,369 37,034.61
MPIC  - - - - - - 1.75 1.80 - -
NMG  1.45 1.45 1.42 1.43 -0.01 -0.69 1.43 1.44 165,900 238.24
PLANB  6.65 6.70 6.65 6.70 +0.05 +0.75 6.65 6.70 483,500 3,226.19
POST  - - - - - - 6.15 7.00 - -
PRAKIT <XD> 14.80 15.00 14.70 14.90 -1.00 -6.29 14.90 15.00 146,700 2,177.75
RS  12.30 12.60 11.80 12.00 -0.40 -3.23 12.00 12.10 9,188,048 111,973.12
SE-ED <XD> 4.58 4.58 4.52 4.56 -0.10 -2.15 4.54 4.56 37,996 173.29
SMM  1.56 1.59 1.56 1.58 +0.02 +1.28 1.57 1.59 23,100 36.47
SPORT  2.22 2.22 2.18 2.20 -0.02 -0.90 2.16 2.20 474,600 1,041.36
TBSP  - - - - - - 138.00 148.00 - -
TH  0.83 0.87 0.82 0.86 +0.03 +3.61 0.85 0.86 4,122,300 3,513.70
TKS  8.00 8.00 7.95 7.95 -0.05 -0.62 7.95 8.00 73,300 583.07
TT  0.61 0.62 0.59 0.60 -0.01 -1.64 0.59 0.60 22,965,601 13,763.54
VGI  4.56 4.58 4.56 4.58 0.00 0.00 4.56 4.58 259,525 1,186.53
WAVE  3.66 3.72 3.66 3.68 +0.04 +1.10 3.66 3.68 297,500 1,094.28
WORK  39.50 39.50 39.00 39.00 0.00 0.00 38.75 39.25 182,200 7,151.18

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  1.63 1.64 1.61 1.62 0.00 0.00 1.62 1.63 46,312,700 75,336.17
GENCO  1.50 1.57 1.49 1.57 +0.09 +6.08 1.56 1.57 63,733,100 98,548.86
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA <XD> 80.50 80.75 80.50 80.75 +0.25 +0.31 80.50 80.75 13,600 1,095.02
CENTEL  38.50 39.00 38.25 38.50 0.00 0.00 38.50 38.75 1,463,961 56,730.60
CSR  - - - - - - 60.50 62.50 - -
DTC  83.00 86.50 83.00 85.00 +2.00 +2.41 85.25 86.50 19,702 1,676.95
ERW  4.30 4.40 4.30 4.34 +0.06 +1.40 4.34 4.36 3,980,300 17,332.53
GRAND  0.91 0.94 0.91 0.93 +0.04 +4.49 0.93 0.94 13,111,668 12,187.61
GREEN  1.23 1.28 1.23 1.24 +0.01 +0.81 1.23 1.24 3,448,000 4,313.58
LRH  - - - - - - 24.50 24.70 - -
MANRIN  - - - - - - 25.50 26.00 - -
OHTL  - - - - - - 924.00 1,000.00 - -
ROH  - - - - - - 27.00 29.00 - -
SHANG  69.00 69.00 69.00 69.00 -1.00 -1.43 68.50 70.00 3,000 207.00

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  5.85 5.90 5.80 5.85 0.00 0.00 5.80 5.85 2,601,502 15,250.98
AOT  392.00 393.00 388.00 389.00 -4.00 -1.02 388.00 389.00 1,892,340 738,297.32
ASIMAR  3.72 3.78 3.72 3.78 +0.02 +0.53 3.76 3.78 352,000 1,319.82
BA  25.00 25.75 25.00 25.75 +0.50 +1.98 25.50 25.75 1,020,500 25,993.15
BEM  6.00 6.10 5.90 5.95 -0.05 -0.83 5.95 6.00 113,555,504 681,074.72
BTC  0.10 0.11 0.10 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 3,111,000 321.00
BTS  9.10 9.15 9.05 9.10 0.00 0.00 9.10 9.15 3,059,403 27,888.60
BTSGIF  12.00 12.00 11.90 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 116,400 1,386.43
JUTHA  3.18 3.26 3.06 3.22 +0.02 +0.62 3.20 3.22 4,032,100 12,807.96
JWD  19.70 20.20 19.60 20.00 +0.60 +3.09 19.90 20.00 1,724,200 34,264.78
KWC  - - - - - - 186.00 214.00 - -
NOK  7.10 7.20 7.05 7.15 0.00 0.00 7.10 7.15 707,600 5,034.37
NYT  13.80 13.80 13.70 13.70 +0.10 +0.74 13.70 13.80 14,600 201.24
PSL  6.80 6.80 6.65 6.65 -0.30 -4.32 6.60 6.65 6,474,050 43,590.36
RCL  6.40 6.45 6.35 6.40 0.00 0.00 6.35 6.40 285,300 1,826.75
THAI  14.00 14.40 13.90 14.20 +0.20 +1.43 14.20 14.30 5,621,900 80,067.76
TSTE  - - - - - - 12.30 12.40 - -
TTA  9.15 9.20 9.00 9.10 -0.15 -1.62 9.10 9.15 8,250,076 75,012.17
WICE  2.84 2.92 2.82 2.84 0.00 0.00 2.84 2.86 1,845,600 5,292.86

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  3.02 3.06 3.00 3.04 0.00 0.00 3.00 3.04 357,410 1,079.08
DELTA  74.00 75.25 72.75 72.75 -1.25 -1.69 72.75 73.00 1,692,986 125,764.72
DRACO  3.96 3.96 3.96 3.96 0.00 0.00 3.78 4.04 4,600 18.22
EIC <NP> 0.83 0.91 0.83 0.89 +0.06 +7.23 0.89 0.90 8,525,153 7,560.46
HANA  33.00 33.25 32.75 33.25 +0.25 +0.76 32.75 33.25 394,800 13,032.18
KCE  77.75 77.75 77.25 77.75 -0.25 -0.32 77.50 77.75 230,610 17,863.33
METCO  - - - - - - 232.00 234.00 - -
SMT  13.10 13.20 12.80 12.90 -0.20 -1.53 12.90 13.00 1,229,400 15,969.84
SPPT  2.18 2.18 2.16 2.16 -0.06 -2.70 2.16 2.18 70,000 151.48
SVI  4.94 4.94 4.88 4.92 +0.02 +0.41 4.90 4.92 5,105,948 25,068.18
TEAM  1.51 1.54 1.49 1.50 0.00 0.00 1.49 1.50 1,075,200 1,627.24

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  154.00 155.00 153.50 154.50 +0.50 +0.32 154.50 155.00 1,250,460 192,932.46
AIT  30.00 30.50 30.00 30.25 0.00 0.00 30.25 30.50 45,200 1,363.25
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  5.75 5.80 5.70 5.75 +0.05 +0.88 5.75 5.80 39,600 227.42
DIF  15.00 15.00 14.90 14.90 0.00 0.00 14.90 15.00 287,500 4,309.86
DTAC  33.75 34.00 33.50 34.00 +0.50 +1.49 33.75 34.00 1,274,744 43,039.15
FER  1.01 1.03 1.00 1.01 +0.01 +1.00 1.00 1.01 12,571,520 12,750.83
FORTH <XD> 7.25 7.25 7.15 7.15 -0.15 -2.05 7.15 7.20 140,800 1,012.20
IEC  0.03 0.04 0.03 0.04 +0.01 +33.33 0.03 0.04 98,336,500 2,985.80
ILINK  15.60 15.70 15.50 15.60 0.00 0.00 15.60 15.70 308,140 4,806.28
INET <XD> 5.35 5.45 5.30 5.35 -0.05 -0.93 5.30 5.35 1,632,600 8,732.30
INTUCH  52.25 52.50 52.00 52.25 -0.25 -0.48 52.25 52.50 2,666,849 139,300.63
JAS  4.22 4.46 4.20 4.38 +0.18 +4.29 4.38 4.40 600,062,192 2,623,863.64
JASIF  9.25 9.40 9.25 9.35 +0.05 +0.54 9.30 9.35 1,343,221 12,531.11
JMART  8.80 8.80 8.75 8.75 -0.05 -0.57 8.75 8.80 165,154 1,453.12
JTS  1.41 1.45 1.41 1.42 -0.01 -0.70 1.42 1.43 3,050,700 4,335.99
MFEC  5.50 5.55 5.40 5.45 -0.05 -0.91 5.45 5.50 1,346,600 7,374.81
MSC  5.10 5.10 5.10 5.10 0.00 0.00 5.10 5.15 2,000 10.20
PT <XD> 8.90 8.95 8.90 8.95 -0.15 -1.65 8.95 9.00 201,300 1,796.71
SAMART  16.00 16.00 15.80 15.90 0.00 0.00 15.90 16.00 664,300 10,594.46
SAMTEL  13.60 13.80 13.60 13.80 +0.10 +0.73 13.70 13.80 7,300 99.73
SIM  1.00 1.01 0.99 1.00 +0.01 +1.01 0.99 1.00 1,744,200 1,744.10
SIS  4.84 4.92 4.82 4.92 +0.04 +0.82 4.88 4.92 211,400 1,033.28
SVOA  1.43 1.45 1.43 1.44 0.00 0.00 1.43 1.44 243,700 349.63
SYMC  9.10 9.65 9.00 9.45 +0.15 +1.61 9.40 9.45 269,600 2,546.85
SYNEX  4.70 4.72 4.70 4.72 +0.02 +0.43 4.70 4.74 55,500 261.02
THCOM  28.25 28.75 28.00 28.25 +0.25 +0.89 28.25 28.50 998,900 28,373.82
TRUE  7.30 7.35 7.25 7.25 -0.05 -0.68 7.25 7.30 10,886,710 79,453.88
TT&T <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWZ  0.26 0.26 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.26 866,900 217.54
 
Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -

Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS