สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/07/2016 23:00:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,512.66 +3.53 +0.23 1,516.95 1,508.20 11,543,921 53,688.14
SET50 959.62 +0.64 +0.07 963.53 956.25 1,954,528 32,403.70
SET100 2,160.31 +2.59 +0.12 2,168.52 2,153.46 3,276,957 39,752.29
SETHD 1,154.29 +3.30 +0.29 1,158.01 1,146.64 854,966 10,005.81
mai 573.46 +12.13 +2.16 573.58 563.35 1,377,657 4,989.21
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 667 6,566,712
ไม่เปลี่ยนแปลง 400 1,738,717
ลดลง 657 4,455,482
สถานะตลาด Closed

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  165.00 165.00 165.00 165.00 0.00 0.00 165.00 169.50 2,800 462.00
EE  1.06 1.10 1.06 1.08 +0.02 +1.89 1.08 1.09 10,906,600 11,769.70
GFPT  11.30 11.40 11.20 11.40 +0.10 +0.88 11.30 11.40 1,879,101 21,228.31
LEE  2.76 2.78 2.74 2.74 -0.04 -1.44 2.74 2.78 244,700 675.14
STA  12.80 12.80 12.50 12.50 -0.30 -2.34 12.50 12.60 910,323 11,480.59
TLUXE  7.10 7.20 7.05 7.15 +0.10 +1.42 7.10 7.15 2,276,300 16,189.45
TRS <SP, NC> - - - - - - - - - -
TRUBB  1.64 1.65 1.60 1.61 -0.03 -1.83 1.61 1.62 7,013,626 11,355.96
TWPC  8.35 8.65 8.30 8.60 +0.30 +3.61 8.60 8.65 4,447,833 37,877.45
UPOIC  6.05 6.05 5.95 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 56,100 336.91
UVAN  6.75 6.75 6.55 6.55 +0.05 +0.77 6.50 6.55 109,800 727.13
VPO  1.45 1.46 1.40 1.42 -0.02 -1.39 1.42 1.43 4,161,601 5,957.41

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.70 1.75 1.67 1.71 +0.02 +1.18 1.70 1.71 11,841,500 20,252.10
ASIAN  4.32 4.32 4.28 4.32 0.00 0.00 4.30 4.32 413,000 1,779.06
BR  6.05 6.10 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.05 461,200 2,779.48
BRR  13.00 13.00 12.80 12.80 -0.20 -1.54 12.80 12.90 620,775 7,990.51
CBG  59.25 61.50 58.75 61.25 +1.75 +2.94 61.25 61.50 5,819,366 348,953.69
CFRESH  7.35 7.45 7.35 7.45 +0.10 +1.36 7.40 7.45 30,900 229.75
CM  3.86 4.00 3.86 3.90 +0.04 +1.04 3.90 3.92 196,800 770.55
CPF  28.50 29.00 28.00 28.25 -0.50 -1.74 28.00 28.25 19,344,457 549,727.47
CPI  2.22 2.22 2.14 2.16 -0.04 -1.82 2.14 2.16 1,338,600 2,907.78
F&D  19.00 19.20 19.00 19.20 0.00 0.00 18.90 19.20 1,500 28.59
HTC  14.40 14.40 14.30 14.40 -0.10 -0.69 14.30 14.40 86,303 1,242.16
ICHI  12.80 12.90 12.70 12.70 -0.10 -0.78 12.70 12.80 1,488,600 19,041.53
KBS  8.20 8.25 8.15 8.25 +0.05 +0.61 8.20 8.25 102,000 837.52
KSL  4.06 4.10 4.06 4.08 +0.02 +0.49 4.08 4.10 1,266,403 5,169.51
KTIS  7.05 7.05 6.95 7.00 0.00 0.00 7.00 7.05 316,873 2,215.65
LST  4.12 4.12 4.02 4.10 +0.02 +0.49 4.08 4.10 1,645,801 6,707.66
M  52.50 52.50 52.00 52.25 0.00 0.00 52.00 52.25 100,526 5,236.81
MALEE  64.25 64.25 62.00 62.25 -1.75 -2.73 62.25 62.75 509,100 31,939.10
MINT  41.50 42.00 41.25 41.50 -0.50 -1.19 41.50 41.75 5,411,956 224,999.45
OISHI  91.25 92.50 91.00 91.75 +0.75 +0.82 91.75 92.00 102,411 9,406.84
PB  67.75 67.75 67.00 67.50 -0.25 -0.37 66.75 67.50 16,100 1,083.48
PM  9.75 9.75 9.55 9.60 0.00 0.00 9.55 9.60 335,000 3,210.14
PR  58.00 58.00 57.75 57.75 -0.25 -0.43 57.50 57.75 2,101 121.58
PRG  - - - - - - 11.90 12.70 - -
SAPPE  19.00 19.10 18.30 18.80 -0.20 -1.05 18.80 18.90 1,755,500 33,026.12
SAUCE  24.30 24.30 23.90 23.90 -0.10 -0.42 23.90 24.30 1,000 24.08
SFP  190.00 190.00 190.00 190.00 0.00 0.00 185.50 190.00 500 95.00
SNP  26.75 27.00 26.25 26.75 +0.50 +1.90 26.25 27.00 15,300 405.68
SORKON  63.00 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 63.00 63.25 13,500 850.50
SSC  62.25 62.25 62.25 62.25 -0.25 -0.40 61.75 66.00 100 6.22
SSF  9.15 9.30 9.15 9.30 +0.20 +2.20 8.95 9.10 1,900 17.44
SST  10.30 10.40 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.40 238,106 2,456.37
TC  4.10 4.10 4.04 4.06 -0.04 -0.98 4.04 4.06 214,100 870.28
TF  180.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 179.00 180.50 1,200 216.00
TFG  2.74 3.04 2.72 3.04 +0.38 +14.29 3.02 3.04 89,355,711 259,269.95
TIPCO  13.90 14.60 13.70 14.40 +0.70 +5.11 14.40 14.50 36,473,452 518,967.81
TKN  18.40 18.50 18.20 18.40 0.00 0.00 18.40 18.50 2,785,505 51,196.66
TU  22.20 22.70 22.10 22.10 -0.20 -0.90 22.10 22.20 9,278,253 207,606.52
TVO  32.00 32.25 31.50 31.75 -0.25 -0.78 31.75 32.00 650,441 20,680.97

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.35 0.36 0.34 0.36 +0.01 +2.86 0.35 0.36 7,318,497 2,561.94
AFC  - - - - - - 9.20 9.50 - -
BTNC  - - - - - - 16.80 17.70 - -
CPH  9.85 9.85 9.65 9.80 -0.05 -0.51 9.65 9.80 60,800 591.17
CPL  - - - - - - 32.00 33.00 - -
ICC  34.50 35.00 34.50 34.50 +0.25 +0.73 34.25 34.50 9,900 342.55
LTX  65.25 65.25 64.75 65.00 -0.50 -0.76 64.75 65.00 6,800 442.22
NC  - - - - - - 13.70 14.00 33 0.45
PAF  2.72 2.72 2.66 2.70 +0.02 +0.75 2.68 2.70 2,549,300 6,886.11
PG  8.30 8.35 8.30 8.35 -0.10 -1.18 8.30 8.40 8,300 69.09
PRANDA  3.80 3.82 3.78 3.78 -0.02 -0.53 3.78 3.80 560,602 2,126.30
SABINA  23.80 23.90 23.70 23.80 0.00 0.00 23.80 24.00 2,000 47.69
SAWANG  25.00 25.00 24.90 24.90 0.00 0.00 24.20 25.00 53,400 1,333.48
SUC  36.75 37.25 36.75 37.00 +0.25 +0.68 37.00 37.25 219,815 8,131.64
TNL  - - - - - - 23.40 24.70 - -
TPCORP  - - - - - - 15.50 15.80 - -
TR  36.00 36.00 36.00 36.00 +0.25 +0.70 36.00 36.25 22,000 792.00
TTI  26.00 26.00 26.00 26.00 0.00 0.00 26.00 30.00 900 23.40
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 111.00 114.00 - -
UPF  60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 59.00 60.50 4,900 294.00
UT  - - - - - - 13.00 13.40 - -
WACOAL  - - - - - - 48.25 49.75 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.77 0.77 0.76 0.76 -0.01 -1.30 0.76 0.77 1,392,016 1,060.62
AJD  1.60 1.67 1.60 1.65 +0.03 +1.85 1.65 1.66 74,562,986 122,447.06
DTCI  - - - - - - 27.00 35.25 - -
FANCY  2.40 2.40 2.36 2.36 0.00 0.00 2.36 2.40 391,902 932.70
KYE  327.00 328.00 326.00 327.00 +1.00 +0.31 326.00 328.00 9,301 3,041.83
L&E  3.30 3.34 3.22 3.32 -0.02 -0.60 3.32 3.34 248,801 817.77
MODERN  7.80 7.80 7.75 7.75 -0.05 -0.64 7.75 7.80 796,002 6,181.33
OGC  40.00 41.00 39.50 41.00 +1.25 +3.14 39.50 41.00 20,000 793.02
ROCK  18.30 19.00 18.30 19.00 0.00 0.00 18.30 19.30 200 3.73
SIAM  2.66 2.74 2.66 2.74 +0.08 +3.01 2.70 2.74 2,514,700 6,809.37
TSR  5.85 6.25 5.85 6.25 +0.40 +6.84 6.20 6.25 5,188,634 31,515.26

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DSGT  3.92 4.16 3.88 4.10 +0.22 +5.67 4.10 4.12 7,462,000 30,369.71
JCT  93.00 93.00 93.00 93.00 +4.00 +4.49 88.50 92.50 100 9.30
OCC  - - - - - - 16.00 16.10 - -
S & J  18.40 18.40 18.40 18.40 +0.40 +2.22 18.00 19.10 1,000 18.40
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TOG  8.50 8.60 8.30 8.45 0.00 0.00 8.45 8.50 198,500 1,677.50

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  39.50 39.50 39.00 39.25 0.00 0.00 39.25 39.50 327,374 12,851.05
BBL  165.00 166.00 163.00 166.00 0.00 0.00 165.50 166.00 9,740,962 1,603,817.88
CIMBT  1.17 1.18 1.16 1.16 -0.02 -1.69 1.16 1.17 810,926 947.61
KBANK  179.00 181.00 177.50 181.00 +2.00 +1.12 180.50 181.00 6,034,380 1,082,298.72
KKP  51.00 51.25 50.25 51.25 +0.25 +0.49 50.75 51.25 1,415,702 71,936.53
KTB  17.10 17.40 17.10 17.20 +0.10 +0.58 17.20 17.30 89,242,624 1,538,959.55
LHBANK  1.84 1.86 1.83 1.84 +0.01 +0.55 1.83 1.84 77,493,469 143,172.86
SCB  150.00 152.50 149.50 152.00 +1.50 +1.00 151.50 152.00 6,411,549 969,133.50
TCAP  39.25 39.75 39.00 39.25 0.00 0.00 39.25 39.50 6,529,882 257,620.65
TISCO  52.75 54.50 52.50 53.25 +0.75 +1.43 53.25 53.75 2,392,920 128,592.90
TMB  2.28 2.30 2.24 2.24 -0.04 -1.75 2.24 2.26 212,412,177 478,712.81

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.62 0.64 0.61 0.62 0.00 0.00 0.62 0.63 1,711,500 1,076.93
AEONTS  102.50 102.50 100.50 101.00 0.00 0.00 100.50 101.00 55,100 5,599.20
AMANAH  0.75 0.75 0.72 0.72 -0.02 -2.70 0.72 0.74 210,400 154.65
ASK  20.20 20.30 20.20 20.30 0.00 0.00 20.20 20.30 560,135 11,358.74
ASP  3.54 3.56 3.52 3.54 0.00 0.00 3.54 3.56 4,372,900 15,471.98
BFIT  10.40 10.50 10.30 10.50 +0.10 +0.96 10.40 10.50 364,607 3,791.95
CGH  1.60 1.62 1.60 1.60 0.00 0.00 1.60 1.61 359,822 578.74
CNS  2.38 2.42 2.36 2.42 +0.04 +1.68 2.38 2.40 300,000 711.63
ECL  1.69 1.72 1.69 1.70 0.00 0.00 1.69 1.70 1,509,100 2,562.80
FNS  4.52 4.52 4.46 4.46 0.00 0.00 4.46 4.50 368,901 1,652.13
FSS  2.74 2.76 2.74 2.76 +0.02 +0.73 2.74 2.76 122,600 337.26
GBX  0.78 0.78 0.76 0.77 -0.01 -1.28 0.77 0.78 3,209,400 2,456.75
GL  44.00 45.00 43.75 44.25 +0.75 +1.72 44.25 44.50 4,516,600 200,470.65
IFS  2.78 2.84 2.78 2.78 0.00 0.00 2.78 2.80 1,217,800 3,410.49
JMT  13.90 14.20 13.70 14.10 +0.50 +3.68 14.00 14.10 196,400 2,744.35
KCAR  11.20 11.30 11.10 11.10 -0.20 -1.77 11.10 11.30 224,300 2,521.14
KGI  3.40 3.42 3.38 3.40 0.00 0.00 3.38 3.40 3,626,700 12,310.12
KTC  118.00 120.00 117.50 118.00 0.00 0.00 118.00 118.50 775,149 92,126.40
MBKET  22.80 22.80 22.50 22.60 0.00 0.00 22.50 22.60 333,800 7,519.03
MFC  22.30 22.30 22.30 22.30 +0.10 +0.45 22.20 22.40 2,200 49.06
ML  2.18 2.22 2.14 2.16 +0.02 +0.93 2.16 2.18 45,467,680 98,933.89
MTLS  18.90 18.90 18.60 18.70 -0.20 -1.06 18.60 18.70 5,172,600 97,013.49
PE  1.01 1.01 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.01 637,060 637.36
PL  3.42 3.46 3.42 3.44 -0.04 -1.15 3.44 3.48 54,160 186.25
S11  9.35 9.35 9.25 9.25 -0.10 -1.07 9.25 9.30 1,427,800 13,239.62
SAWAD  36.75 37.25 36.50 36.75 0.00 0.00 36.50 36.75 3,713,675 136,723.90
THANI  5.60 5.80 5.55 5.60 +0.05 +0.90 5.60 5.65 11,434,220 65,178.03
TK  11.60 11.90 11.60 11.80 +0.10 +0.85 11.70 11.80 694,603 8,108.09
TNITY  7.15 7.15 6.90 7.05 -0.05 -0.70 7.05 7.10 872,600 6,116.00
UOBKH  3.54 3.54 3.54 3.54 -0.04 -1.12 3.54 3.56 41,801 147.98
ZMICO  1.19 1.20 1.19 1.19 0.00 0.00 1.18 1.19 629,279 749.12

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  33.00 33.50 33.00 33.50 +0.75 +2.29 33.25 33.50 24,900 828.45
BKI  359.00 360.00 359.00 359.00 -1.00 -0.28 359.00 360.00 3,658 1,313.21
BLA  40.50 41.50 40.50 41.25 +1.25 +3.12 41.00 41.25 5,124,662 210,582.13
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  33.75 33.75 33.75 33.75 0.00 0.00 33.25 33.75 100 3.38
INSURE  - - - - - - 47.00 70.00 - -
MTI  145.00 146.00 143.50 145.00 -0.50 -0.34 143.50 145.00 26,700 3,870.00
NKI  - - - - - - 59.50 61.50 100 5.85
NSI  84.00 84.00 83.50 83.50 0.00 0.00 83.50 84.00 5,700 476.22
SMK  50.00 50.00 49.00 49.00 0.00 0.00 48.75 49.00 20,946 1,041.53
THRE  2.40 2.44 2.40 2.42 0.00 0.00 2.42 2.44 603,101 1,460.56
THREL  10.10 10.10 9.95 10.00 0.00 0.00 9.95 10.00 2,018,903 20,201.80
TIC  24.80 24.80 24.80 24.80 0.00 0.00 24.50 24.80 2,206 54.68
TIP  39.75 40.25 39.25 40.00 +0.50 +1.27 40.00 40.25 951,045 37,878.10
TSI  0.44 0.44 0.43 0.43 -0.01 -2.27 0.43 0.44 176,000 75.69
TVI  4.22 4.22 4.18 4.18 -0.02 -0.48 4.18 4.22 106,400 446.62

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  12.10 12.30 12.00 12.10 -0.10 -0.82 12.10 12.20 288,500 3,478.57
APCS  5.60 5.75 5.60 5.60 0.00 0.00 5.60 5.65 218,300 1,232.22
BAT-3K  180.00 184.00 179.50 180.00 -0.50 -0.28 179.50 181.00 16,200 2,944.85
CWT  3.68 3.84 3.58 3.84 +0.34 +9.71 3.84 3.86 62,192,496 231,244.00
EASON  4.68 4.84 4.66 4.72 +0.10 +2.16 4.70 4.72 5,125,283 24,255.22
GYT  430.00 430.00 430.00 430.00 0.00 0.00 424.00 432.00 400 172.00
HFT  5.00 5.05 4.98 5.00 +0.02 +0.40 5.00 5.05 1,960,400 9,794.06
IHL  8.70 8.90 8.60 8.80 +0.20 +2.33 8.75 8.80 1,033,239 9,046.14
IRC  21.30 21.50 21.30 21.50 +0.20 +0.94 21.30 21.50 1,800 38.36
PCSGH  5.60 5.60 5.55 5.55 -0.05 -0.89 5.50 5.55 266,200 1,484.72
SAT  13.90 14.00 13.30 13.50 -0.50 -3.57 13.40 13.50 3,652,343 49,646.87
SMC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SPG  18.00 18.50 17.00 18.50 +0.10 +0.54 17.80 18.50 3,100 53.85
STANLY  171.00 172.00 171.00 171.50 0.00 0.00 171.50 172.00 2,000 343.40
TKT  1.98 1.99 1.98 1.98 +0.01 +0.51 1.97 1.99 33,000 65.40
TNPC  1.80 1.85 1.79 1.84 +0.04 +2.22 1.83 1.84 6,338,400 11,586.77
TRU  4.22 4.22 4.16 4.18 +0.02 +0.48 4.16 4.18 26,640 111.10
TSC  11.00 11.20 11.00 11.10 -0.40 -3.48 11.00 11.20 21,100 232.72
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASEFA  5.95 6.05 5.90 5.95 +0.05 +0.85 5.95 6.00 3,813,105 22,787.36
CRANE  3.58 3.68 3.56 3.68 +0.08 +2.22 3.64 3.68 11,195,900 40,550.77
CTW  9.70 9.75 9.50 9.55 -0.10 -1.04 9.55 9.65 179,040 1,716.43
FMT  - - - - - - 31.00 31.75 - -
KKC  3.22 3.34 3.20 3.26 +0.06 +1.88 3.26 3.28 4,917,400 16,196.29
PK  3.52 3.54 3.50 3.54 +0.04 +1.14 3.52 3.54 537,400 1,893.26
SNC  14.90 15.10 14.90 15.00 +0.10 +0.67 14.90 15.00 560,000 8,407.95
TCJ  10.10 10.20 9.95 9.95 -0.15 -1.49 9.95 10.00 377,154 3,784.48
VARO  - - - - - - 6.50 7.00 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  4.06 4.78 4.04 4.68 +0.62 +15.27 4.68 4.70 54,178,671 245,569.62

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  5.15 5.20 5.10 5.10 -0.10 -1.92 5.05 5.10 195,100 1,002.32
IVL  33.25 33.50 32.50 32.50 -0.50 -1.52 32.50 32.75 51,810,475 1,706,770.70
PATO  11.20 11.20 11.10 11.10 0.00 0.00 11.10 11.20 49,900 557.38
PMTA  20.10 20.20 20.10 20.10 0.00 0.00 20.10 20.30 37,664 759.63
PTTGC  62.75 62.75 62.25 62.50 -0.50 -0.79 62.25 62.50 4,319,735 270,239.35
SUTHA  5.95 6.05 5.95 6.00 +0.05 +0.84 6.00 6.05 387,300 2,323.89
TCB  22.20 22.50 22.20 22.40 -0.10 -0.44 22.30 22.50 7,400 164.91
TCCC  25.50 25.75 25.50 25.50 0.00 0.00 25.50 25.75 40,800 1,040.42
TPA  6.95 6.95 6.80 6.85 +0.10 +1.48 6.80 6.85 33,000 227.46
TPC  30.50 30.50 30.50 30.50 0.00 0.00 30.50 30.75 13,800 420.90
UP  - - - - - - 23.50 26.50 - -
VNT  9.95 9.95 9.85 9.95 -0.05 -0.50 9.90 9.95 96,100 948.14
WG  148.00 148.50 148.00 148.00 -0.50 -0.34 148.00 149.00 1,800 266.50
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  7.85 8.15 7.85 7.95 +0.20 +2.58 7.95 8.00 3,758,200 30,048.19
ALUCON  240.00 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00 232.00 240.00 300 72.00
CSC  52.50 52.50 52.00 52.00 -0.50 -0.95 52.00 52.50 27,100 1,418.58
NEP  0.58 0.62 0.56 0.61 +0.03 +5.17 0.61 0.62 28,392,500 17,130.87
NPP  1.40 1.40 1.38 1.38 -0.01 -0.72 1.38 1.39 4,444,891 6,163.75
PTL  12.00 12.80 12.00 12.70 +0.50 +4.10 12.60 12.70 7,186,149 90,226.76
SITHAI  1.99 2.00 1.98 1.98 0.00 0.00 1.98 1.99 573,000 1,136.98
SLP  1.86 1.90 1.82 1.84 +0.04 +2.22 1.84 1.85 33,753,914 62,869.98
SMPC  11.30 11.70 11.30 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 10,013,256 114,791.41
SPACK  2.12 2.12 2.10 2.10 0.00 0.00 2.10 2.12 42,000 89.00
TCOAT  21.20 21.20 21.00 21.00 -0.30 -1.41 20.80 21.40 5,100 107.41
TFI  1.15 1.15 1.13 1.13 0.00 0.00 1.13 1.14 1,073,320 1,224.75
THIP  245.00 249.00 241.00 241.00 -4.00 -1.63 242.00 246.00 6,900 1,690.50
TMD  - - - - - - 20.40 20.70 - -
TOPP  - - - - - - 151.00 170.00 - -
TPBI  15.40 15.40 15.10 15.40 +0.10 +0.65 15.20 15.40 317,100 4,830.84
TPP  23.80 24.00 23.80 23.90 -0.10 -0.42 23.90 24.10 3,900 93.34

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.26 2.32 2.26 2.32 +0.08 +3.57 2.30 2.32 2,236,601 5,137.91
BSBM  1.18 1.18 1.16 1.17 +0.02 +1.74 1.17 1.18 6,964,200 8,168.82
CEN  1.86 1.93 1.85 1.90 +0.05 +2.70 1.90 1.91 3,335,000 6,347.84
CITY  3.22 3.28 3.20 3.20 -0.02 -0.62 3.20 3.24 364,801 1,174.98
CSP  2.04 2.10 2.04 2.04 +0.02 +0.99 2.04 2.06 429,100 886.07
GJS  0.22 0.23 0.21 0.22 +0.01 +4.76 0.21 0.22 22,335,388 4,908.72
GSTEL  0.31 0.32 0.31 0.31 0.00 0.00 0.31 0.32 6,130,700 1,907.81
INOX  1.07 1.09 1.07 1.07 +0.03 +2.88 1.07 1.09 39,300 42.17
LHK  3.06 3.06 3.04 3.04 0.00 0.00 3.04 3.06 308,901 941.57
MAX  0.16 0.16 0.15 0.16 +0.01 +6.67 0.15 0.16 71,128,900 11,338.89
MCS  12.40 12.40 12.00 12.20 -0.20 -1.61 12.20 12.30 3,667,900 44,741.15
MILL  1.26 1.34 1.25 1.31 +0.08 +6.50 1.31 1.32 42,923,793 55,720.15
PAP  4.48 4.54 4.48 4.54 +0.08 +1.79 4.52 4.54 1,635,600 7,380.29
PERM  1.59 1.60 1.56 1.57 +0.03 +1.95 1.57 1.58 4,780,800 7,545.93
RICH  0.53 0.55 0.53 0.54 +0.01 +1.89 0.54 0.55 17,517,450 9,488.82
SAM  1.19 1.22 1.19 1.19 +0.01 +0.85 1.19 1.20 6,445,300 7,728.70
SMIT  3.94 3.94 3.92 3.92 +0.02 +0.51 3.88 3.92 2,800 10.98
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  35.50 36.00 35.50 35.75 +0.25 +0.70 35.75 36.00 9,300 333.85
TGPRO  0.19 0.19 0.18 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 5,705,571 1,071.84
THE  9.10 9.25 9.10 9.20 +0.15 +1.66 9.20 9.25 676,400 6,199.16
TIW  199.50 201.00 199.50 201.00 +3.00 +1.52 200.00 201.00 6,200 1,241.05
TMT  11.60 11.70 11.60 11.70 +0.20 +1.74 11.60 11.70 447,700 5,208.10
TSTH  0.80 0.84 0.76 0.77 +0.09 +13.24 0.77 0.78 90,604,400 71,967.14
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.72 4.76 4.70 4.72 0.00 0.00 4.70 4.74 87,800 414.73
TYCN  3.12 3.12 3.04 3.08 +0.02 +0.65 3.06 3.08 66,801 206.78

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.80 0.81 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.81 4,035,856 3,229.30
DCC  4.28 4.36 4.28 4.34 +0.04 +0.93 4.34 4.36 14,397,575 62,212.20
DCON  0.73 0.78 0.72 0.78 +0.06 +8.33 0.77 0.78 86,144,876 65,262.04
DRT  5.25 5.25 5.15 5.20 0.00 0.00 5.15 5.20 271,900 1,404.33
EPG  12.80 12.80 12.60 12.70 0.00 0.00 12.60 12.70 2,834,410 36,006.73
GEL  0.56 0.59 0.56 0.58 +0.03 +5.45 0.58 0.59 65,012,110 37,395.29
PPP  5.80 6.10 5.80 6.00 +0.25 +4.35 5.95 6.00 4,584,808 27,361.99
Q-CON  6.70 6.85 6.60 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 241,400 1,614.67
RCI  2.46 2.48 2.46 2.46 0.00 0.00 2.46 2.48 693,900 1,711.31
SCC  508.00 512.00 504.00 510.00 0.00 0.00 508.00 510.00 1,423,140 722,890.66
SCCC  315.00 324.00 315.00 319.00 +4.00 +1.27 318.00 319.00 361,511 115,484.98
SCP  9.40 9.40 9.25 9.30 -0.10 -1.06 9.25 9.30 867,200 8,060.21
TASCO  26.50 26.75 26.00 26.25 -0.25 -0.94 26.00 26.25 12,515,851 330,389.89
TCMC  3.70 3.78 3.68 3.74 +0.04 +1.08 3.74 3.78 2,084,301 7,791.29
TGCI  2.56 2.56 2.54 2.56 0.00 0.00 2.56 2.58 341,000 870.90
TPIPL  2.32 2.38 2.32 2.34 +0.02 +0.86 2.32 2.34 89,167,000 209,536.39
UMI  3.30 3.32 3.26 3.28 0.00 0.00 3.26 3.28 401,401 1,318.12
VNG  17.10 17.40 16.90 17.00 0.00 0.00 17.00 17.10 3,488,301 59,669.25
WIIK  2.94 2.94 2.88 2.90 -0.02 -0.68 2.88 2.90 2,687,300 7,811.13

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.30 6.30 6.25 6.30 0.00 0.00 6.25 6.30 22,100 139.18
AMATA  13.70 14.10 13.70 13.80 +0.10 +0.73 13.80 13.90 11,413,612 158,797.67
AMATAV  8.50 8.50 8.40 8.45 0.00 0.00 8.40 8.45 328,320 2,767.81
ANAN  5.00 5.05 4.92 5.00 0.00 0.00 5.00 5.05 44,450,330 222,237.25
AP  7.30 7.45 7.25 7.35 +0.05 +0.68 7.35 7.40 25,981,747 191,423.40
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.53 1.56 1.53 1.54 +0.01 +0.65 1.54 1.55 120,131,900 186,058.19
BROCK  2.50 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 2.50 2.52 13,800 34.50
CGD  1.08 1.08 1.07 1.07 0.00 0.00 1.07 1.08 2,389,401 2,561.94
CI  2.34 2.48 2.34 2.48 +0.16 +6.90 2.46 2.48 32,953,032 79,819.25
CPN  58.25 58.50 57.25 57.75 -0.75 -1.28 57.50 57.75 6,894,696 397,530.43
ESTAR  0.77 0.77 0.76 0.77 +0.01 +1.32 0.76 0.77 4,242,000 3,261.55
EVER  0.67 0.67 0.64 0.65 -0.01 -1.52 0.64 0.65 30,965,101 20,146.11
GLAND  2.70 2.82 2.70 2.82 +0.12 +4.44 2.78 2.82 1,451,302 4,032.56
GOLD  6.30 6.40 6.25 6.40 +0.15 +2.40 6.35 6.40 2,776,600 17,652.26
J  2.74 2.78 2.74 2.76 +0.02 +0.73 2.76 2.78 1,694,069 4,679.66
KC  1.55 1.57 1.54 1.54 0.00 0.00 1.54 1.55 3,358,400 5,202.55
KWG  4.10 4.38 4.10 4.36 +0.28 +6.86 4.34 4.36 311,100 1,321.48
LALIN  3.96 3.98 3.96 3.96 0.00 0.00 3.96 3.98 128,100 508.09
LH  9.60 9.75 9.60 9.65 +0.05 +0.52 9.60 9.65 72,784,275 704,854.37
LPN  13.10 13.20 13.00 13.20 +0.10 +0.76 13.10 13.20 7,020,111 92,095.49
MBK  14.70 15.00 14.60 15.00 +0.40 +2.74 14.90 15.00 127,300 1,893.05
MJD  2.94 2.94 2.92 2.94 0.00 0.00 2.92 2.94 100,900 295.92
MK  4.42 4.42 4.32 4.36 -0.08 -1.80 4.34 4.36 1,732,201 7,565.11
NCH  1.37 1.38 1.37 1.37 0.00 0.00 1.37 1.38 125,750 172.33
NNCL  1.35 1.37 1.34 1.37 +0.03 +2.24 1.37 1.38 6,644,000 8,997.38
NOBLE  16.10 17.40 16.00 17.00 +1.30 +8.28 16.90 17.00 1,830,300 30,873.97
NUSA  0.51 0.52 0.50 0.51 0.00 0.00 0.51 0.52 17,644,309 9,001.35
ORI  10.40 10.50 10.00 10.20 -0.20 -1.92 10.20 10.30 298,848 3,070.05
PACE  3.54 3.90 3.46 3.70 +0.32 +9.47 3.70 3.72 354,999,465 1,300,426.96
PF  0.91 0.92 0.91 0.91 +0.01 +1.11 0.91 0.92 4,229,000 3,849.61
PLAT  6.15 6.25 6.10 6.20 +0.05 +0.81 6.20 6.25 1,610,200 9,938.76
POLAR <SP> - - - - - - - - - -
PRECHA  2.06 2.08 2.00 2.02 -0.04 -1.94 2.00 2.02 254,500 516.62
PRIN  1.55 1.58 1.54 1.55 +0.02 +1.31 1.55 1.56 7,339,774 11,473.07
PRINC  3.14 3.16 3.06 3.06 0.00 0.00 3.06 3.14 719,401 2,243.21
PS  26.75 28.00 26.75 28.00 +1.25 +4.67 27.75 28.00 10,437,327 288,220.23
QH  2.72 2.86 2.70 2.84 +0.14 +5.19 2.82 2.84 287,073,094 806,655.14
RICHY  1.83 1.83 1.80 1.81 -0.01 -0.55 1.81 1.82 598,460 1,080.82
RML  1.42 1.46 1.41 1.44 +0.03 +2.13 1.44 1.45 62,985,700 90,460.58
ROJNA  5.80 5.90 5.70 5.80 +0.05 +0.87 5.80 5.85 3,382,666 19,583.57
S  5.10 5.15 5.05 5.10 +0.05 +0.99 5.10 5.15 14,369,937 73,278.13
SAMCO  4.02 4.02 3.98 4.00 0.00 0.00 3.98 4.00 1,065,500 4,255.79
SC  3.46 3.56 3.44 3.50 +0.06 +1.74 3.50 3.52 8,484,582 29,741.14
SCAN <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SENA  3.40 3.56 3.40 3.52 +0.14 +4.14 3.50 3.52 27,062,358 94,669.15
SF  6.20 6.25 6.15 6.20 +0.05 +0.81 6.20 6.25 2,553,275 15,833.09
SIRI  1.82 1.86 1.82 1.83 +0.02 +1.10 1.83 1.84 158,945,369 292,832.94
SPALI  24.70 24.80 24.50 24.60 -0.10 -0.40 24.60 24.70 4,674,296 115,131.06
TFD  3.60 3.60 3.52 3.52 -0.08 -2.22 3.52 3.54 3,884,385 13,810.09
TICON  15.60 15.70 15.50 15.50 0.00 0.00 15.50 15.60 1,354,001 21,034.68
U  0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 181,765,106 6,000.08
UV  6.20 6.25 6.10 6.10 -0.05 -0.81 6.10 6.20 2,867,500 17,724.55
WHA  3.18 3.22 3.12 3.16 -0.02 -0.63 3.14 3.16 73,355,727 232,835.51
WIN  0.59 0.60 0.58 0.59 +0.01 +1.72 0.58 0.59 198,300 116.99

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR  12.30 12.30 12.30 12.30 0.00 0.00 12.20 12.30 69,700 857.31
BKKCP  - - - - - - 10.00 10.20 - -
CPNCG  15.30 15.50 15.30 15.50 +0.10 +0.65 15.40 15.50 59,200 914.82
CPNRF  20.00 20.00 19.80 20.00 0.00 0.00 19.90 20.00 2,318,606 46,220.75
CPTGF  14.80 14.80 14.70 14.80 0.00 0.00 14.70 14.80 900 13.31
CRYSTAL  12.30 12.30 12.30 12.30 0.00 0.00 12.30 12.40 7,000 86.10
CTARAF  4.48 4.50 4.48 4.50 -0.02 -0.44 4.50 4.52 22,101 99.33
DTCPF  8.55 8.55 8.50 8.50 0.00 0.00 8.50 8.55 110,100 940.85
ERWPF  9.60 9.60 9.55 9.55 0.00 0.00 9.55 9.60 116,700 1,115.19
FUTUREPF  23.40 23.60 23.40 23.50 0.00 0.00 23.40 23.50 16,800 394.70
GOLDPF  6.55 6.60 6.45 6.60 +0.05 +0.76 6.45 6.60 5,400 35.31
GVREIT  14.80 14.90 14.80 14.90 0.00 0.00 14.90 15.00 93,400 1,390.48
HPF  9.25 9.25 9.20 9.20 -0.05 -0.54 9.20 9.25 41,400 382.70
IMPACT  14.60 14.80 14.60 14.80 +0.10 +0.68 14.70 14.80 304,400 4,471.40
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  10.10 10.10 10.00 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.20 13,800 139.34
LHHOTEL  12.50 12.60 12.50 12.50 -0.10 -0.79 12.50 12.60 74,900 936.30
LHPF  9.30 9.30 9.25 9.25 0.00 0.00 9.25 9.30 69,500 645.88
LHSC  13.90 13.90 13.80 13.90 0.00 0.00 13.90 14.00 112,400 1,562.16
LUXF  6.65 6.65 6.50 6.50 +0.05 +0.78 6.45 6.55 53,400 351.62
M-II  - - - - - - 9.70 10.10 - -
M-PAT  - - - - - - 10.00 10.10 - -
M-STOR  - - - - - - 10.40 10.50 - -
MIPF  - - - - - - 14.50 - - -
MIT  8.25 8.25 8.25 8.25 -0.10 -1.20 8.25 8.40 100 0.82
MJLF  14.90 15.00 14.90 15.00 0.00 0.00 15.00 15.10 60,200 902.98
MNIT  - - - - - - 2.60 2.66 - -
MNIT2  7.00 7.00 7.00 7.00 +0.15 +2.19 6.90 7.00 600 4.20
MNRF  4.58 4.58 4.56 4.56 0.00 0.00 4.56 4.58 22,100 101.22
MONTRI  6.40 6.40 6.35 6.35 -0.05 -0.78 6.35 6.50 20,000 127.50
POPF  17.00 17.10 17.00 17.10 0.00 0.00 17.00 17.10 110,000 1,870.05
PPF  - - - - - - 12.40 13.00 - -
QHHR  9.80 9.90 9.80 9.90 0.00 0.00 9.85 9.90 146,200 1,435.92
QHOP  5.00 5.05 5.00 5.05 +0.07 +1.41 5.00 5.05 21,000 105.05
QHPF  11.40 11.50 11.40 11.50 +0.10 +0.88 11.40 11.50 1,566,200 17,857.40
SBPF  - - - - - - 6.70 7.20 - -
SIRIP  10.60 10.60 10.60 10.60 0.00 0.00 10.60 10.70 7,000 74.20
SPF  25.00 25.00 24.90 25.00 0.00 0.00 24.90 25.00 377,700 9,441.59
SPWPF  11.20 11.20 11.10 11.10 -0.20 -1.77 11.10 11.20 103,300 1,156.73
SSPF  8.00 8.10 8.00 8.10 0.00 0.00 8.00 8.10 21,000 169.31
SSTPF  9.80 9.85 9.80 9.85 +0.05 +0.51 9.80 9.85 15,900 156.12
SSTSS  9.75 9.80 9.75 9.80 +0.05 +0.51 9.70 9.80 5,100 49.73
TCIF  13.50 13.50 13.50 13.50 0.00 0.00 13.50 17.50 100 1.35
TFUND  10.90 10.90 10.80 10.90 0.00 0.00 10.90 11.00 817,712 8,905.93
TGROWTH  12.40 12.40 12.30 12.30 0.00 0.00 12.30 12.40 77,400 954.02
THIF  12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00 12.20 2,500 30.00
TIF1  7.80 7.80 7.80 7.80 -0.05 -0.64 7.80 7.85 11,000 85.80
TLGF  17.30 17.40 17.30 17.30 -0.10 -0.57 17.20 17.30 720,310 12,506.35
TLHPF  11.00 11.00 10.70 10.70 -0.10 -0.93 10.60 10.70 137,800 1,474.59
TLOGIS  12.20 12.30 12.20 12.30 +0.10 +0.82 12.30 12.40 188,600 2,319.58
TNPF <NP> 4.02 4.02 3.96 3.96 -0.04 -1.00 3.96 4.00 87,300 347.99
TREIT  10.20 10.30 10.10 10.30 +0.20 +1.98 10.10 10.30 140,600 1,433.86
TRIF  - - - - - - 15.60 20.20 - -
TTLPF  - - - - - - 25.00 25.50 - -
TU-PF  1.82 1.89 1.82 1.89 -0.01 -0.53 1.83 1.89 2,800 5.11
UNIPF  9.65 9.75 9.60 9.75 +0.15 +1.56 9.70 9.75 94,900 923.93
URBNPF  - - - - - - 4.88 4.98 - -
WHABT  9.95 10.00 9.90 9.95 0.00 0.00 9.95 10.00 184,000 1,822.96
WHAPF  11.30 11.30 11.30 11.30 -0.20 -1.74 11.20 11.30 22,815 257.81
WHART  9.90 9.95 9.90 9.90 0.00 0.00 9.85 9.90 701,000 6,940.00

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  6.80 6.85 6.70 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 6,356,501 42,880.63
CK  30.75 31.25 30.75 31.00 0.00 0.00 30.75 31.00 17,549,230 543,497.26
CNT  4.04 4.08 4.04 4.08 +0.02 +0.49 4.08 4.10 298,200 1,212.05
EMC  0.17 0.17 0.16 0.17 0.00 0.00 0.16 0.17 2,401,844 407.24
ITD  6.65 6.70 6.55 6.60 -0.10 -1.49 6.60 6.65 67,058,412 443,676.20
NWR  1.44 1.45 1.41 1.43 -0.01 -0.69 1.42 1.43 15,278,657 21,780.30
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.06 1.07 1.04 1.05 -0.01 -0.94 1.05 1.06 5,267,300 5,524.52
PREB  14.60 14.80 14.60 14.70 0.00 0.00 14.60 14.70 263,000 3,862.09
PYLON  11.20 11.40 11.10 11.40 +0.20 +1.79 11.30 11.40 1,527,310 17,273.49
SEAFCO  11.70 11.80 11.50 11.70 +0.10 +0.86 11.70 11.80 1,198,394 14,008.36
SRICHA  17.40 17.40 16.80 17.20 0.00 0.00 17.00 17.20 1,160,209 19,725.65
STEC  25.00 25.50 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.25 5,551,842 139,991.22
STPI  10.10 10.20 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 3,488,550 35,243.43
SYNTEC  3.20 3.26 3.18 3.24 +0.06 +1.89 3.24 3.26 12,342,031 39,796.04
TPOLY  3.44 3.64 3.44 3.60 +0.14 +4.05 3.58 3.60 5,463,857 19,543.81
TRC  1.61 1.61 1.54 1.55 -0.05 -3.12 1.55 1.56 131,532,551 206,033.84
TTCL  21.30 21.60 21.10 21.50 +0.20 +0.94 21.40 21.50 3,151,821 67,519.14
UNIQ  18.50 18.70 18.40 18.40 -0.10 -0.54 18.30 18.40 4,456,800 82,423.56

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.65 8.70 8.60 8.70 0.00 0.00 8.60 8.70 117,100 1,009.47
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.43 1.46 1.43 1.45 +0.04 +2.84 1.44 1.45 17,015,819 24,565.13
BAFS  39.00 39.00 38.75 38.75 0.00 0.00 38.75 39.00 69,608 2,704.54
BANPU  15.80 15.80 15.20 15.40 -0.50 -3.14 15.40 15.50 128,197,900 1,980,097.80
BCP  33.50 33.75 33.25 33.75 0.00 0.00 33.50 33.75 2,554,582 85,670.82
CKP  2.98 3.04 2.98 3.02 +0.02 +0.67 3.00 3.02 8,912,988 26,882.11
DEMCO  5.75 5.95 5.70 5.80 +0.05 +0.87 5.80 5.85 2,263,213 13,226.45
EARTH  4.80 4.80 4.68 4.70 -0.12 -2.49 4.68 4.70 8,093,955 38,243.31
EASTW  13.10 13.30 13.00 13.20 +0.10 +0.76 13.20 13.30 869,100 11,437.59
EGATIF  11.70 11.70 11.60 11.70 0.00 0.00 11.60 11.70 131,600 1,537.25
EGCO  195.00 199.00 195.00 199.00 +4.00 +2.05 197.50 199.00 691,809 137,046.24
ESSO  6.00 6.00 5.90 6.00 0.00 0.00 5.95 6.00 1,664,800 9,916.00
GLOW  86.50 87.00 86.25 87.00 0.00 0.00 86.50 87.00 672,915 58,280.80
GPSC  38.50 39.75 38.25 39.25 +0.75 +1.95 39.00 39.25 8,251,180 323,063.26
GUNKUL  5.80 5.85 5.70 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 11,407,580 66,008.71
IEC  0.03 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 88,652,150 2,507.91
IFEC  6.30 6.35 6.25 6.30 0.00 0.00 6.25 6.30 8,094,480 51,068.66
IRPC  4.94 5.05 4.94 5.00 +0.08 +1.63 5.00 5.05 333,086,762 1,664,635.82
LANNA  12.80 13.10 12.80 12.80 +0.10 +0.79 12.80 13.00 930,307 11,960.91
MDX  6.15 6.30 6.10 6.15 0.00 0.00 6.10 6.15 1,350,101 8,368.33
PTG  25.00 25.75 24.90 25.50 +0.50 +2.00 25.50 25.75 4,568,700 115,697.44
PTT  339.00 342.00 338.00 339.00 -3.00 -0.88 338.00 339.00 2,681,220 910,575.25
PTTEP  84.50 85.25 84.00 84.00 -0.75 -0.88 84.00 84.25 5,825,320 492,334.28
RATCH  52.00 52.25 51.75 52.00 0.00 0.00 51.75 52.00 786,084 40,819.84
RPC  1.00 1.02 1.00 1.01 0.00 0.00 1.00 1.01 4,494,400 4,537.40
SCG  5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 4.98 5.05 300 1.50
SCI  11.40 11.40 11.10 11.40 +0.10 +0.88 11.30 11.40 2,523,800 28,424.18
SCN  7.35 7.55 7.35 7.45 +0.10 +1.36 7.45 7.50 7,059,800 52,653.09
SGP  15.50 15.60 15.30 15.60 +0.20 +1.30 15.50 15.60 3,868,800 59,850.94
SOLAR  4.52 5.05 4.48 5.05 +0.61 +13.74 5.00 5.05 135,377,035 653,352.81
SPCG  22.50 22.60 22.40 22.60 +0.20 +0.89 22.50 22.60 1,413,150 31,791.32
SPRC  9.45 9.60 9.35 9.40 -0.05 -0.53 9.40 9.45 9,896,170 93,844.01
SUPER  1.82 1.83 1.80 1.81 -0.01 -0.55 1.81 1.82 58,690,508 106,416.84
SUSCO  3.06 3.08 3.00 3.02 -0.02 -0.66 3.00 3.02 2,565,900 7,768.15
TAE  3.18 3.22 3.16 3.20 +0.02 +0.63 3.18 3.20 1,468,300 4,666.10
TCC  1.10 1.11 1.09 1.10 +0.01 +0.92 1.09 1.10 6,220,900 6,842.72
TOP  61.00 62.00 61.00 61.25 -0.25 -0.41 61.25 61.50 5,005,832 307,679.49
TTW  11.70 11.80 11.60 11.70 -0.10 -0.85 11.60 11.70 1,770,311 20,714.65

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  13.60 14.00 13.60 13.70 +0.10 +0.74 13.70 13.80 334,350 4,627.16
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  8.90 9.30 8.85 9.25 +0.40 +4.52 9.20 9.25 21,072,771 192,379.77
BIG  4.72 4.78 4.66 4.74 +0.04 +0.85 4.74 4.76 30,934,200 146,594.32
BIGC  207.00 208.00 207.00 207.00 0.00 0.00 207.00 208.00 13,828 2,866.62
BJC  42.75 44.00 42.50 43.75 +1.25 +2.94 43.75 44.00 9,334,263 404,824.99
COL  38.00 38.50 37.75 38.25 0.00 0.00 38.00 38.25 114,900 4,361.75
COM7  10.90 11.00 10.80 11.00 +0.10 +0.92 10.90 11.00 6,967,200 75,985.44
CPALL  52.00 52.50 51.75 52.25 +0.75 +1.46 52.25 52.50 28,181,428 1,471,990.78
CSS  3.62 3.66 3.60 3.60 0.00 0.00 3.60 3.62 3,320,240 12,021.59
GLOBAL  14.50 14.90 14.40 14.90 +0.60 +4.20 14.80 14.90 7,604,489 112,215.49
HMPRO  9.55 9.80 9.55 9.75 +0.15 +1.56 9.70 9.75 15,977,297 155,318.00
IT  2.70 2.70 2.68 2.70 -0.02 -0.74 2.70 2.72 48,000 129.15
KAMART  11.80 11.90 11.60 11.60 0.00 0.00 11.60 11.80 2,866,320 33,607.02
LOXLEY  2.62 2.62 2.54 2.56 -0.04 -1.54 2.56 2.58 6,045,760 15,502.51
MAKRO  33.25 33.50 33.25 33.50 +0.25 +0.75 33.50 33.75 126,501 4,226.76
MC  14.60 14.60 13.90 14.30 0.00 0.00 14.20 14.30 2,796,658 40,014.65
MEGA  16.20 16.40 15.90 16.10 -0.10 -0.62 16.10 16.20 1,390,700 22,487.17
MIDA  0.96 0.97 0.94 0.95 -0.01 -1.04 0.94 0.95 5,185,042 4,957.12
ROBINS  67.00 67.75 66.00 66.50 -0.50 -0.75 66.50 67.00 1,406,803 93,821.23
SINGER  12.10 12.20 11.90 12.10 0.00 0.00 12.00 12.10 820,500 9,881.04
SPC  45.00 45.00 44.75 44.75 -0.25 -0.56 43.75 45.00 4,500 201.50
SPI  24.50 24.60 24.50 24.60 +0.10 +0.41 24.50 24.80 900 22.09

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  38.75 39.25 38.50 38.75 0.00 0.00 38.50 38.75 26,700 1,033.25
BCH  12.30 12.50 12.20 12.40 +0.20 +1.64 12.40 12.50 11,156,851 138,916.06
BDMS  23.20 23.40 23.10 23.10 -0.20 -0.86 23.10 23.20 26,037,543 604,758.20
BH  190.00 190.00 187.50 187.50 -3.00 -1.57 187.50 188.00 1,412,254 265,433.46
CHG  3.24 3.28 3.22 3.24 0.00 0.00 3.24 3.26 56,412,702 183,687.08
CMR  6.05 6.05 5.85 5.90 +0.05 +0.85 5.85 5.90 1,643,800 9,788.26
KDH  - - - - - - 117.00 119.00 - -
LPH  10.50 10.70 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.50 6,312,980 66,140.78
M-CHAI  291.00 291.00 289.00 289.00 -1.00 -0.34 285.00 289.00 500 145.20
NEW  66.00 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00 65.00 67.50 200 13.20
NTV  52.75 53.25 52.75 53.25 +0.50 +0.95 52.75 53.25 78,600 4,162.12
RAM  3,052.00 3,198.00 3,052.00 3,198.00 -2.00 -0.06 3,102.00 3,200.00 100 312.50
SKR  67.00 67.50 65.75 66.25 -1.00 -1.49 66.00 66.25 47,000 3,113.60
SVH  370.00 370.00 370.00 370.00 0.00 0.00 367.00 370.00 100 37.00
VIBHA  3.10 3.12 3.06 3.10 +0.02 +0.65 3.08 3.10 31,269,500 96,521.79
VIH  10.20 10.50 10.20 10.50 +0.20 +1.94 10.40 10.50 1,128,433 11,646.22

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  7.95 7.95 7.85 7.95 +0.05 +0.63 7.85 7.95 65,409 517.22
AQUA  0.83 0.85 0.82 0.84 +0.01 +1.20 0.83 0.84 13,865,300 11,594.81
AS  3.32 3.32 3.14 3.14 +0.02 +0.64 3.14 3.22 39,100 126.67
BEC  25.75 26.00 25.25 25.50 -0.50 -1.92 25.25 25.50 921,611 23,531.88
EPCO  6.80 6.90 6.75 6.80 -0.05 -0.73 6.80 6.90 1,320,105 9,017.68
FE  - - - - - - 121.00 128.00 - -
GRAMMY  8.15 8.15 8.10 8.10 -0.05 -0.61 8.10 8.15 58,400 474.14
MACO  1.40 1.41 1.36 1.36 -0.04 -2.86 1.36 1.38 35,218,900 48,729.81
MAJOR  34.75 35.00 34.25 34.75 +0.50 +1.46 34.50 34.75 3,766,995 128,399.80
MATCH  2.10 2.10 2.04 2.08 +0.02 +0.97 2.06 2.08 1,169,800 2,425.30
MATI  5.20 5.50 5.20 5.45 +0.25 +4.81 5.35 5.50 38,200 207.50
MCOT  10.70 11.70 10.60 11.40 +0.80 +7.55 11.40 11.50 2,847,515 32,223.56
MONO  3.64 3.66 3.52 3.64 +0.04 +1.11 3.64 3.66 21,585,500 78,129.55
MPIC  1.54 1.60 1.54 1.60 +0.03 +1.91 1.54 1.60 5,600 8.85
NMG  1.19 1.21 1.18 1.21 +0.02 +1.68 1.20 1.21 1,639,708 1,967.17
PLANB  5.90 6.00 5.90 5.90 +0.05 +0.85 5.90 5.95 5,983,700 35,436.33
POST  5.00 5.00 4.98 4.98 -0.02 -0.40 4.98 5.00 15,301 76.24
PRAKIT  15.10 15.20 15.00 15.10 0.00 0.00 15.10 15.20 61,709 931.24
RS  11.20 11.40 11.10 11.20 0.00 0.00 11.10 11.20 3,354,500 37,571.07
SE-ED  4.52 4.52 4.50 4.50 -0.02 -0.44 4.50 4.52 56,730 255.74
SMM  1.53 1.53 1.50 1.52 +0.01 +0.66 1.50 1.53 153,133 231.91
SPORT  1.67 1.67 1.65 1.65 -0.01 -0.60 1.65 1.66 367,002 607.69
TBSP  - - - - - - 142.00 154.50 - -
TH  0.83 0.84 0.83 0.84 +0.01 +1.20 0.82 0.84 1,413,000 1,172.98
TKS  8.40 8.45 8.35 8.45 +0.05 +0.60 8.35 8.45 694,524 5,829.31
TRITN  0.53 0.53 0.52 0.53 0.00 0.00 0.53 0.54 9,196,152 4,870.95
VGI  5.95 6.00 5.80 5.90 -0.15 -2.48 5.90 5.95 34,910,836 206,959.52
WAVE  4.80 4.84 4.76 4.80 +0.04 +0.84 4.80 4.82 810,300 3,901.74
WORK  36.50 37.25 36.50 36.50 0.00 0.00 36.25 36.50 1,516,152 55,755.31

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  2.60 2.62 2.52 2.52 -0.06 -2.33 2.52 2.54 156,069,370 400,340.45
GENCO  1.50 1.52 1.49 1.50 0.00 0.00 1.49 1.50 2,131,404 3,192.31
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  75.00 75.00 74.00 74.00 -1.00 -1.33 73.75 74.50 14,100 1,047.50
CENTEL  40.50 41.25 40.50 41.00 +0.50 +1.23 40.75 41.00 1,660,657 67,954.83
CSR  62.00 62.00 62.00 62.00 +1.00 +1.64 61.00 62.50 100 6.20
DTC  10.00 10.10 10.00 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 200,400 2,005.75
ERW  4.48 4.50 4.46 4.48 0.00 0.00 4.48 4.50 5,039,702 22,591.50
GRAND  0.95 0.99 0.95 0.98 +0.03 +3.16 0.97 0.98 18,699,862 18,335.88
GREEN  1.19 1.24 1.19 1.20 +0.02 +1.69 1.19 1.20 4,559,500 5,552.12
LRH  26.00 26.00 26.00 26.00 +0.25 +0.97 25.75 26.00 200 5.20
MANRIN  30.75 30.75 30.25 30.25 +0.25 +0.83 30.25 31.00 200 6.10
OHTL  1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 1,000.00 1,100.00 350 367.50
ROH  - - - - - - 28.75 30.50 1 0.03
SHANG  71.00 71.50 70.00 71.50 +1.50 +2.14 71.00 71.50 8,800 623.65

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  6.00 6.10 6.00 6.00 +0.05 +0.84 6.00 6.05 35,612,618 215,163.75
AOT  394.00 398.00 394.00 397.00 +4.00 +1.02 396.00 397.00 5,244,861 2,076,894.69
ASIMAR  3.22 3.24 3.18 3.20 0.00 0.00 3.20 3.22 936,701 3,003.20
BA  22.90 23.20 22.90 22.90 0.00 0.00 22.90 23.00 11,730,254 270,167.24
BEM  7.10 7.40 7.05 7.35 +0.50 +7.30 7.35 7.40 409,260,461 2,953,238.81
BTC  0.10 0.10 0.07 0.08 -0.01 -11.11 0.08 0.09 286,401,250 24,654.19
BTS  9.75 9.75 9.65 9.70 -0.05 -0.51 9.70 9.75 37,232,666 361,449.37
BTSGIF  12.40 12.40 12.30 12.40 0.00 0.00 12.30 12.40 6,199,201 76,566.76
JUTHA  3.10 3.12 3.08 3.08 -0.02 -0.65 3.08 3.10 1,004,300 3,104.91
JWD  10.10 10.10 10.00 10.10 +0.15 +1.51 10.00 10.10 2,214,020 22,268.05
KWC  - - - - - - 193.00 199.00 - -
NOK  9.25 9.25 9.15 9.15 -0.15 -1.61 9.15 9.20 3,145,800 28,957.52
NYT  13.50 13.60 13.40 13.50 0.00 0.00 13.40 13.50 123,000 1,656.80
PSL  6.50 6.65 6.35 6.40 -0.15 -2.29 6.40 6.45 3,005,690 19,397.16
RCL  5.95 6.00 5.90 5.90 -0.05 -0.84 5.90 5.95 480,000 2,848.36
THAI  26.00 26.25 25.25 25.50 -0.50 -1.92 25.50 25.75 35,148,092 908,535.52
TSTE  10.30 10.30 10.20 10.20 0.00 0.00 10.20 10.50 9,000 92.30
TTA  10.00 10.10 9.70 9.70 -0.40 -3.96 9.70 9.75 30,816,075 302,905.28
WICE  2.90 2.96 2.90 2.92 0.00 0.00 2.92 2.94 4,913,701 14,367.90

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.74 2.78 2.74 2.76 +0.02 +0.73 2.74 2.76 1,805,074 4,985.47
DELTA  72.50 73.00 72.25 72.50 -1.00 -1.36 72.50 72.75 1,811,229 131,394.93
DRACO  3.76 3.76 3.76 3.76 +0.02 +0.53 3.76 3.92 101 0.38
EIC <NP> 0.75 0.76 0.74 0.75 +0.02 +2.74 0.75 0.76 2,879,335 2,165.02
HANA  29.00 29.25 28.75 28.75 -0.25 -0.86 28.75 29.00 648,802 18,804.33
KCE  93.00 94.25 91.00 91.75 -1.25 -1.34 91.50 91.75 1,427,701 131,372.59
METCO  223.00 223.00 223.00 223.00 0.00 0.00 222.00 225.00 3,820 851.40
SMT  6.90 6.95 6.80 6.85 -0.05 -0.72 6.85 6.90 6,979,345 47,748.38
SPPT  2.12 2.12 2.12 2.12 0.00 0.00 2.12 2.14 50,200 106.42
SVI  5.00 5.00 4.92 4.96 -0.02 -0.40 4.94 4.96 15,676,731 77,929.49
TEAM  1.37 1.37 1.35 1.36 -0.01 -0.73 1.36 1.37 730,331 992.37

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  174.50 177.50 174.00 175.50 +0.50 +0.29 175.50 176.00 7,955,044 1,398,261.26
AIT  30.00 30.25 29.75 30.25 +0.25 +0.83 30.00 30.25 223,746 6,704.16
ALT  7.85 7.95 7.70 7.75 +0.05 +0.65 7.75 7.80 3,764,060 29,471.75
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  6.40 6.40 6.30 6.35 0.00 0.00 6.30 6.35 553,800 3,517.39
DIF  14.90 15.00 14.90 15.00 0.00 0.00 14.90 15.00 3,416,204 51,193.00
DTAC <XD> 32.00 32.00 31.25 31.50 -0.75 -2.33 31.25 31.50 7,803,372 246,358.88
FER  0.98 0.98 0.97 0.97 -0.01 -1.02 0.97 0.98 12,840,300 12,515.71
FORTH  7.90 8.05 7.85 8.00 +0.10 +1.27 7.95 8.00 1,635,418 13,017.34
ILINK  20.80 21.60 20.70 21.50 +0.80 +3.86 21.50 21.60 12,178,977 259,907.85
INET  5.45 5.50 5.30 5.45 -0.20 -3.54 5.45 5.50 2,705,200 14,634.17
INTUCH  59.75 60.00 59.00 59.50 0.00 0.00 59.50 59.75 9,087,394 541,218.20
JAS  5.50 5.65 5.50 5.55 +0.05 +0.91 5.55 5.60 170,731,219 952,114.31
JASIF  11.50 11.50 11.40 11.40 -0.10 -0.87 11.40 11.50 7,072,700 81,016.11
JMART  10.60 10.80 10.60 10.60 -0.10 -0.93 10.60 10.70 1,929,125 20,670.65
JTS  1.49 1.54 1.48 1.52 +0.03 +2.01 1.52 1.53 6,621,399 10,064.68
MFEC  4.82 4.82 4.70 4.76 0.00 0.00 4.74 4.76 851,200 4,055.74
MSC  5.45 5.50 5.40 5.50 -0.05 -0.90 5.45 5.50 130,700 708.50
PT  10.50 10.70 10.40 10.50 0.00 0.00 10.40 10.50 1,534,610 16,273.96
SAMART  16.50 16.70 16.40 16.60 +0.10 +0.61 16.50 16.60 2,081,700 34,505.22
SAMTEL  13.50 13.70 13.40 13.50 -0.10 -0.74 13.40 13.50 372,018 5,033.79
SIM  1.25 1.26 1.17 1.19 -0.06 -4.80 1.19 1.21 27,205,200 32,666.40
SIS  5.70 5.85 5.55 5.65 -0.05 -0.88 5.65 5.70 748,600 4,218.42
SVOA  1.37 1.38 1.36 1.37 0.00 0.00 1.37 1.38 1,564,100 2,143.35
SYMC  8.80 8.80 8.65 8.75 -0.05 -0.57 8.65 8.75 46,133 401.34
SYNEX  6.85 6.95 6.75 6.85 0.00 0.00 6.80 6.85 1,002,200 6,843.82
THCOM  22.80 22.90 22.40 22.50 -0.30 -1.32 22.50 22.60 13,300,490 296,245.80
TRUE  8.95 9.15 8.90 9.00 +0.05 +0.56 9.00 9.05 169,290,201 1,528,661.27
TT&T <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWZ  0.38 0.39 0.38 0.38 +0.01 +2.70 0.38 0.39 177,362,901 67,457.46
 
Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS