สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29/09/2016 22:59:56
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,491.43 +11.85 +0.80 1,498.51 1,488.26 8,650,093 50,602.28
SET50 949.91 +8.61 +0.91 955.91 946.97 1,429,948 33,175.50
SET100 2,126.37 +19.02 +0.90 2,138.69 2,120.29 2,057,411 36,951.58
SETHD 1,147.57 +6.12 +0.54 1,156.03 1,145.65 293,820 8,398.43
mai 555.74 +2.11 +0.38 561.60 555.65 551,318 1,370.93
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 728 4,970,239
ไม่เปลี่ยนแปลง 440 1,388,721
ลดลง 524 2,497,310
สถานะตลาด Closed

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  163.00 163.00 163.00 163.00 0.00 0.00 163.00 165.00 600 97.80
EE  1.05 1.06 1.04 1.04 -0.01 -0.95 1.04 1.05 5,332,700 5,568.75
GFPT  14.90 14.90 14.60 14.80 0.00 0.00 14.80 14.90 1,667,003 24,651.81
LEE  2.82 2.82 2.78 2.80 0.00 0.00 2.78 2.80 72,800 202.86
STA  11.90 12.10 11.80 11.80 -0.10 -0.84 11.80 11.90 303,700 3,607.14
TLUXE  5.15 5.20 5.05 5.05 +0.05 +1.00 5.05 5.10 379,400 1,940.30
TRUBB  1.43 1.44 1.41 1.43 0.00 0.00 1.42 1.43 135,550 192.33
TWPC  7.85 7.95 7.85 7.85 0.00 0.00 7.85 7.95 636,321 5,007.91
UPOIC  6.10 6.10 6.00 6.05 +0.05 +0.83 5.95 6.05 16,200 98.20
UVAN  6.10 6.15 6.05 6.10 +0.05 +0.83 6.10 6.15 275,320 1,675.45
VPO  1.23 1.25 1.22 1.22 +0.01 +0.83 1.22 1.23 1,020,100 1,261.02

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.73 1.78 1.71 1.78 +0.08 +4.71 1.77 1.78 5,474,000 9,632.56
ASIAN  4.00 4.04 4.00 4.02 -0.04 -0.99 4.02 4.04 70,900 284.12
BR  7.10 7.10 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 7.05 1,141,809 8,044.32
BRR  11.80 11.90 11.60 11.60 -0.20 -1.69 11.60 11.70 1,034,430 12,134.26
CBG  65.00 65.00 63.75 64.00 -0.25 -0.39 64.00 64.25 1,669,172 107,318.96
CFRESH  8.45 8.55 8.40 8.45 0.00 0.00 8.45 8.50 34,800 293.44
CM  3.90 3.94 3.90 3.94 +0.02 +0.51 3.92 3.94 138,700 543.96
CPF  31.50 32.00 31.50 31.50 +0.25 +0.80 31.25 31.50 19,511,245 617,605.47
CPI  2.06 2.10 2.06 2.10 +0.08 +3.96 2.08 2.10 105,000 219.05
F&D  18.40 19.20 18.40 19.20 -0.60 -3.03 18.70 19.10 15,100 281.06
HTC  17.30 17.30 17.10 17.10 -0.20 -1.16 17.00 17.10 28,700 495.41
ICHI  10.60 10.60 10.30 10.50 0.00 0.00 10.50 10.60 3,993,600 41,790.79
KBS  8.10 8.10 8.00 8.05 +0.05 +0.62 8.00 8.05 314,800 2,530.31
KSL  4.06 4.10 4.04 4.10 +0.08 +1.99 4.06 4.10 3,418,816 13,928.89
KTIS  7.00 7.00 6.90 6.95 +0.05 +0.72 6.90 6.95 53,064 369.33
LST  3.96 4.12 3.92 4.04 +0.06 +1.51 4.04 4.06 1,249,700 5,065.30
M  51.50 52.50 51.50 52.25 +0.50 +0.97 52.00 52.25 97,400 5,078.62
MALEE  78.75 79.75 78.00 78.50 +0.25 +0.32 78.50 78.75 250,106 19,729.39
MINT  39.00 39.25 38.50 38.50 0.00 0.00 38.50 38.75 7,758,762 300,491.71
OISHI  143.00 143.50 143.00 143.00 0.00 0.00 143.00 143.50 9,100 1,301.50
PB  64.75 65.00 64.50 65.00 -0.25 -0.38 64.75 65.00 13,900 898.32
PM  9.00 9.10 8.95 9.00 +0.05 +0.56 9.00 9.05 1,571,203 14,165.31
PR <XD> 57.50 57.75 57.50 57.75 -1.00 -1.70 57.75 58.00 5,247 302.44
PRG  - - - - - - 12.20 13.10 - -
SAPPE  28.75 29.00 28.00 28.25 0.00 0.00 28.00 28.25 2,508,405 71,459.92
SAUCE  23.70 23.70 23.70 23.70 0.00 0.00 23.60 25.00 100 2.37
SFP  - - - - - - 201.00 213.00 - -
SNP  27.00 27.00 26.75 27.00 0.00 0.00 26.75 27.00 2,200 59.30
SORKON  65.25 65.25 65.00 65.00 -0.50 -0.76 64.75 65.00 4,649 302.72
SSC  57.00 57.25 57.00 57.25 0.00 0.00 57.00 58.50 4,400 250.95
SSF  8.75 8.75 8.60 8.65 -0.10 -1.14 8.60 8.65 23,800 205.42
SST  11.70 11.80 11.50 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 329,146 3,835.78
TC  3.38 3.38 3.36 3.38 0.00 0.00 3.36 3.38 134,100 451.26
TF  183.00 183.00 182.00 182.00 0.00 0.00 180.50 184.00 1,301 237.38
TFG  4.84 4.88 4.80 4.84 +0.04 +0.83 4.82 4.84 2,268,834 10,958.75
TIPCO  13.80 14.00 13.60 13.70 +0.10 +0.74 13.70 13.80 2,351,410 32,396.83
TKN  21.90 22.00 21.30 21.40 -0.30 -1.38 21.40 21.50 13,602,150 294,000.04
TU  21.50 21.60 21.40 21.60 +0.20 +0.93 21.50 21.60 7,188,931 154,751.03
TVO  31.00 31.25 30.50 31.25 +0.50 +1.63 31.00 31.25 1,697,400 52,431.02

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.41 0.43 0.40 0.41 +0.02 +5.13 0.41 0.42 99,465,612 41,130.87
AFC  8.60 8.60 8.40 8.40 -0.20 -2.33 8.40 8.65 3,500 29.66
BTNC  - - - - - - 20.80 22.00 - -
CPH  9.10 9.25 9.00 9.00 -0.15 -1.64 9.05 9.15 3,300 29.92
CPL  - - - - - - 31.25 32.75 - -
ICC  35.50 35.50 35.50 35.50 0.00 0.00 35.25 35.50 301 10.69
LTX  63.00 65.00 63.00 65.00 +2.00 +3.17 63.50 67.25 7,800 498.80
NC  15.20 15.20 15.10 15.10 0.00 0.00 15.00 15.70 600 9.08
PAF  2.42 2.42 2.38 2.40 +0.02 +0.84 2.38 2.40 267,200 638.35
PG  8.10 8.10 7.80 8.00 +0.10 +1.27 7.90 8.00 5,900 46.64
PRANDA  3.54 3.56 3.54 3.56 +0.02 +0.56 3.54 3.56 151,800 539.31
SABINA  23.40 23.50 23.40 23.40 0.00 0.00 23.40 23.50 1,400 32.85
SAWANG  34.75 35.00 34.75 35.00 0.00 0.00 35.00 37.00 2,400 83.72
SUC  36.25 36.25 36.25 36.25 0.00 0.00 36.25 36.50 10,000 362.50
TNL  - - - - - - 24.00 24.80 - -
TPCORP  16.60 16.60 16.00 16.00 -0.50 -3.03 16.10 16.80 5,500 88.49
TR  42.00 42.00 42.00 42.00 +0.25 +0.60 41.25 42.00 1,200 50.40
TTI  27.00 27.00 27.00 27.00 +1.00 +3.85 26.00 33.75 1,800 48.60
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 100.00 105.00 - -
UPF  - - - - - - 63.75 65.00 - -
UT  - - - - - - 13.00 13.30 - -
WACOAL  - - - - - - 48.25 50.00 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.73 0.76 0.71 0.76 +0.03 +4.11 0.75 0.76 3,940,260 2,916.36
AJD  1.71 1.74 1.67 1.73 +0.03 +1.76 1.72 1.73 92,611,390 158,795.01
DTCI  - - - - - - 27.00 34.00 - -
FANCY  2.52 2.54 2.46 2.48 -0.02 -0.80 2.48 2.50 132,100 331.21
KYE  339.00 339.00 333.00 335.00 -4.00 -1.18 335.00 339.00 6,103 2,043.61
L&E  3.12 3.12 3.12 3.12 -0.02 -0.64 3.06 3.10 100 0.31
MODERN  6.45 6.45 6.40 6.45 +0.05 +0.78 6.40 6.45 682,509 4,385.59
OGC  39.00 39.00 39.00 39.00 -0.50 -1.27 38.75 39.00 900 35.10
ROCK  - - - - - - 18.30 20.80 - -
SIAM  2.52 2.56 2.50 2.56 +0.04 +1.59 2.52 2.56 696,000 1,766.20
TSR  5.10 5.10 5.00 5.00 -0.10 -1.96 5.05 5.10 36,608 185.70

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DSGT  4.86 4.86 4.80 4.80 -0.06 -1.23 4.80 4.84 558,440 2,696.40
JCT  73.00 73.00 73.00 73.00 0.00 0.00 72.75 73.00 200 14.60
OCC  - - - - - - 15.60 16.60 - -
S & J  - - - - - - 18.40 19.00 - -
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TOG  8.50 8.80 8.45 8.60 +0.30 +3.61 8.55 8.60 801,610 6,915.39

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  36.25 36.75 36.25 36.50 +0.25 +0.69 36.25 36.75 139,629 5,109.63
BBL  164.00 164.50 162.00 163.00 +1.00 +0.62 163.00 163.50 3,796,991 620,054.60
CIMBT  1.06 1.07 1.05 1.05 -0.02 -1.87 1.05 1.06 678,606 715.35
KBANK  188.00 190.00 187.50 189.00 +2.50 +1.34 188.50 189.00 6,997,196 1,320,010.36
KKP  55.50 56.00 54.50 55.00 +0.25 +0.46 54.75 55.00 6,691,641 368,543.28
KTB  18.00 18.10 17.70 17.70 -0.20 -1.12 17.70 17.80 34,129,505 610,844.64
LHBANK  1.70 1.70 1.68 1.70 +0.01 +0.59 1.69 1.70 6,966,902 11,784.60
SCB  151.00 151.50 149.00 149.50 -0.50 -0.33 149.50 150.00 9,520,061 1,429,929.50
TCAP  41.75 41.75 41.25 41.75 +0.25 +0.60 41.50 41.75 2,591,335 107,784.82
TISCO  53.75 54.25 53.50 53.75 +0.25 +0.47 53.50 53.75 311,600 16,780.65
TMB  2.12 2.14 2.12 2.12 +0.02 +0.95 2.12 2.14 125,636,747 266,585.23

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.51 0.52 0.50 0.51 +0.01 +2.00 0.50 0.51 376,500 191.57
AEONTS  99.75 99.75 99.50 99.50 0.00 0.00 99.50 99.75 36,601 3,642.85
AMANAH  0.68 0.69 0.67 0.67 0.00 0.00 0.67 0.68 401,300 272.23
ASK  21.00 21.00 20.90 20.90 +0.10 +0.48 20.90 21.00 149,505 3,136.38
ASP  3.36 3.36 3.32 3.36 +0.02 +0.60 3.34 3.36 649,110 2,172.69
BFIT  10.20 10.20 10.20 10.20 0.00 0.00 10.20 10.30 21,800 222.36
CGH  1.75 1.78 1.73 1.74 -0.01 -0.57 1.74 1.75 3,185,254 5,576.18
CNS  2.36 2.38 2.36 2.38 +0.02 +0.85 2.36 2.38 24,224 57.23
ECL  1.54 1.55 1.54 1.54 +0.01 +0.65 1.54 1.55 190,200 293.36
FNS  4.16 4.18 4.16 4.18 +0.02 +0.48 4.16 4.20 19,800 82.76
FSS  2.62 2.66 2.62 2.64 0.00 0.00 2.62 2.64 45,200 119.13
GBX  0.75 0.75 0.74 0.74 -0.01 -1.33 0.74 0.75 125,200 92.89
GL  35.75 36.75 35.25 36.50 +1.25 +3.55 36.25 36.50 4,778,335 171,991.44
IFS  2.62 2.66 2.62 2.66 +0.02 +0.76 2.64 2.66 490,012 1,296.12
JMT  14.40 14.60 14.40 14.50 0.00 0.00 14.50 14.60 98,403 1,423.49
KCAR  11.10 11.20 11.10 11.10 0.00 0.00 11.00 11.20 91,803 1,026.66
KGI  3.48 3.50 3.48 3.50 +0.02 +0.57 3.48 3.50 1,065,052 3,706.88
KTC  142.50 146.50 142.50 145.00 +3.00 +2.11 144.50 145.00 1,024,764 148,488.21
MBKET  21.80 22.00 21.80 22.00 +0.10 +0.46 21.90 22.00 170,105 3,714.73
MFC  22.00 22.40 22.00 22.40 +0.20 +0.90 22.10 22.30 901 19.86
ML  1.75 1.76 1.75 1.75 0.00 0.00 1.75 1.76 280,900 491.62
MTLS  18.10 18.30 18.00 18.30 +0.10 +0.55 18.20 18.30 3,673,600 66,648.60
PE  0.89 0.89 0.88 0.88 0.00 0.00 0.88 0.89 265,400 234.88
PL  3.54 3.54 3.54 3.54 0.00 0.00 3.52 3.54 186,040 658.58
S11  8.40 8.45 8.35 8.40 +0.05 +0.60 8.40 8.45 337,100 2,831.92
SAWAD  36.25 37.00 36.00 36.25 +0.25 +0.69 36.00 36.25 2,375,578 86,401.25
THANI  5.10 5.20 5.05 5.15 +0.10 +1.98 5.15 5.20 2,399,900 12,341.26
TK  10.00 10.00 9.90 9.90 +0.05 +0.51 9.85 9.90 175,710 1,746.59
TNITY  6.90 6.95 6.90 6.95 +0.05 +0.72 6.90 6.95 231,815 1,599.57
UOBKH  3.60 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 3.56 3.60 24,200 87.12
ZMICO  1.25 1.25 1.23 1.25 +0.01 +0.81 1.24 1.25 14,804,761 18,221.62

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  32.75 32.75 32.50 32.50 0.00 0.00 32.50 32.75 9,400 305.52
BKI  343.00 344.00 341.00 341.00 -2.00 -0.58 341.00 345.00 7,400 2,532.60
BLA  43.75 44.50 43.50 44.50 +0.75 +1.71 44.25 44.50 2,371,316 104,599.32
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  33.25 33.25 33.25 33.25 -0.50 -1.48 32.50 33.25 100 3.32
INSURE  - - - - - - 46.00 70.00 - -
MTI  137.00 137.00 137.00 137.00 +1.00 +0.74 137.00 137.50 1,100 150.70
NKI  - - - - - - 54.00 57.00 - -
NSI  81.75 81.75 80.75 80.75 0.00 0.00 80.75 82.00 1,900 154.45
SMK  46.50 47.25 46.50 47.25 0.00 0.00 46.75 47.25 5,850 274.61
THRE  2.12 2.12 2.08 2.10 0.00 0.00 2.08 2.10 1,405,865 2,939.62
THREL  9.90 9.95 9.90 9.90 0.00 0.00 9.90 9.95 305,800 3,028.53
TIC  23.00 23.00 23.00 23.00 -0.60 -2.54 22.70 23.40 100 2.30
TIP  38.75 38.75 38.50 38.75 0.00 0.00 38.50 38.75 110,500 4,277.50
TSI  0.35 0.36 0.34 0.36 +0.01 +2.86 0.35 0.36 232,400 80.33
TVI  4.16 4.16 4.08 4.10 +0.04 +0.99 4.10 4.12 36,550 149.98

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  13.40 13.40 13.30 13.40 0.00 0.00 13.30 13.40 18,400 245.86
APCS  4.62 4.78 4.62 4.74 +0.12 +2.60 4.74 4.76 52,600 248.88
BAT-3K  183.00 188.50 183.00 186.00 +2.00 +1.09 186.00 188.00 22,500 4,196.60
CWT  4.54 4.56 4.46 4.52 +0.04 +0.89 4.52 4.54 10,439,400 47,171.15
EASON  5.10 5.40 5.10 5.15 +0.10 +1.98 5.15 5.20 9,523,083 50,116.92
GYT  430.00 444.00 430.00 444.00 0.00 0.00 432.00 446.00 1,200 517.40
HFT  4.50 4.52 4.46 4.50 +0.02 +0.45 4.48 4.50 723,020 3,242.65
IHL  6.85 6.90 6.80 6.80 -0.05 -0.73 6.80 6.90 190,500 1,303.54
IRC  22.40 22.40 22.20 22.20 -0.10 -0.45 22.20 22.40 45,500 1,011.56
PCSGH  4.84 4.88 4.84 4.88 +0.04 +0.83 4.86 4.88 62,200 303.53
SAT  12.70 12.80 12.60 12.80 +0.10 +0.79 12.70 12.80 245,675 3,104.30
SPG  19.10 19.10 19.10 19.10 +0.10 +0.53 19.00 19.70 1,600 30.56
STANLY  - - - - - - 170.00 173.00 - -
TKT  1.91 1.92 1.91 1.92 +0.02 +1.05 1.92 1.93 5,300 10.17
TNPC  1.56 1.56 1.55 1.55 0.00 0.00 1.55 1.56 53,700 83.28
TRU  3.74 3.84 3.72 3.78 +0.04 +1.07 3.74 3.78 308,200 1,161.86
TSC  10.80 11.20 10.80 11.20 +0.20 +1.82 11.20 11.90 31,000 342.40
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASEFA  7.25 7.40 7.15 7.25 +0.10 +1.40 7.25 7.30 24,120,112 175,296.65
CRANE  2.96 3.00 2.96 2.96 -0.04 -1.33 2.96 3.00 147,033 436.52
CTW  10.20 10.30 10.00 10.20 +0.10 +0.99 10.10 10.20 280,000 2,844.18
FMT  - - - - - - 31.50 36.00 - -
KKC  2.54 2.60 2.54 2.54 +0.02 +0.79 2.54 2.56 1,861,800 4,776.19
PK  3.12 3.16 3.08 3.08 -0.04 -1.28 3.08 3.10 1,015,600 3,162.35
SNC  13.60 13.60 13.50 13.50 0.00 0.00 13.50 13.60 340,100 4,602.80
TCJ  9.15 9.15 8.90 9.05 -0.10 -1.09 9.00 9.05 66,500 597.64
VARO  6.80 6.80 6.80 6.80 -0.05 -0.73 6.80 6.95 1,000 6.80

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  5.55 5.55 5.30 5.35 -0.10 -1.83 5.35 5.40 4,011,520 21,752.32

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  4.52 4.56 4.52 4.56 +0.04 +0.88 4.52 4.56 3,100 14.02
GIFT  3.56 3.56 3.50 3.50 +0.02 +0.57 3.50 3.54 39,500 139.23
IVL  28.75 28.75 28.25 28.50 +0.25 +0.88 28.50 28.75 15,713,578 448,027.08
PATO  11.00 11.00 10.90 11.00 -0.10 -0.90 11.00 11.10 21,100 230.18
PMTA  18.90 19.00 18.90 19.00 +0.30 +1.60 18.90 19.00 5,149 97.80
PTTGC  59.75 60.25 59.50 59.75 +1.25 +2.14 59.75 60.00 18,057,951 1,080,110.04
SUTHA  6.35 6.50 6.35 6.40 +0.05 +0.79 6.35 6.40 135,803,400 882,652.46
TCB  23.50 23.50 23.40 23.40 -0.10 -0.43 23.40 23.50 12,400 291.36
TCCC  28.75 29.50 28.75 29.50 0.00 0.00 29.50 29.75 22,400 657.28
TPA  6.30 6.35 6.30 6.35 +0.05 +0.79 6.35 6.40 15,100 95.38
TPC  39.75 39.75 39.50 39.50 0.00 0.00 39.50 39.75 35,308 1,397.26
UP  23.70 23.70 23.70 23.70 +0.20 +0.85 23.20 24.00 400 9.48
VNT  9.90 9.90 9.85 9.85 -0.05 -0.51 9.85 9.90 77,993 768.32
WG  - - - - - - 148.50 150.00 - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  7.25 7.45 7.25 7.25 +0.05 +0.69 7.25 7.30 827,700 6,066.74
ALUCON  268.00 268.00 267.00 267.00 -1.00 -0.37 266.00 287.00 1,200 321.40
CSC  59.75 59.75 59.25 59.25 0.00 0.00 59.00 60.00 800 47.45
NEP  0.45 0.45 0.43 0.43 -0.01 -2.27 0.43 0.44 2,053,600 902.10
NPP  1.27 1.27 1.26 1.27 0.00 0.00 1.26 1.27 472,620 596.65
PTL  11.90 11.90 11.60 11.60 -0.10 -0.85 11.60 11.70 5,783,325 68,048.54
SITHAI  1.87 1.88 1.87 1.88 0.00 0.00 1.87 1.88 309,000 580.80
SLP  1.47 1.52 1.46 1.46 0.00 0.00 1.46 1.47 2,753,900 4,104.49
SMPC  13.70 14.80 13.70 14.70 +1.10 +8.09 14.60 14.70 17,963,813 255,787.58
SPACK  2.02 2.06 2.02 2.02 0.00 0.00 2.02 2.08 62,000 125.34
TCOAT  24.80 26.00 24.80 25.75 +0.95 +3.83 25.25 26.00 5,100 131.32
TFI  1.06 1.07 1.04 1.04 -0.02 -1.89 1.04 1.05 1,283,300 1,351.06
THIP  290.00 291.00 290.00 291.00 +1.00 +0.34 289.00 295.00 800 232.70
TMD  20.30 20.50 20.20 20.50 +0.10 +0.49 20.00 20.50 1,200 24.38
TOPP  - - - - - - 150.00 175.00 - -
TPBI  14.10 14.20 14.00 14.00 0.00 0.00 14.00 14.10 699,400 9,842.01
TPP  23.80 26.00 23.80 26.00 +2.10 +8.79 23.90 26.50 600 14.50

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.84 2.88 2.82 2.84 0.00 0.00 2.82 2.84 983,200 2,781.88
BSBM  1.23 1.23 1.20 1.20 -0.02 -1.64 1.20 1.21 771,900 930.43
CEN  2.20 2.34 2.18 2.30 +0.14 +6.48 2.30 2.32 14,102,650 32,304.83
CITY  3.16 3.18 3.14 3.14 -0.02 -0.63 3.14 3.16 53,200 168.05
CSP  1.71 1.73 1.70 1.70 0.00 0.00 1.70 1.71 183,300 311.71
GJS  0.32 0.32 0.31 0.31 0.00 0.00 0.31 0.32 5,468,600 1,704.38
GSTEL  0.34 0.34 0.33 0.33 0.00 0.00 0.33 0.34 3,441,200 1,138.90
INOX  1.09 1.10 1.09 1.10 +0.02 +1.85 1.09 1.10 1,300 1.43
LHK  3.08 3.08 3.06 3.06 -0.02 -0.65 3.06 3.10 283,900 874.19
MAX  0.15 0.15 0.14 0.14 0.00 0.00 0.14 0.15 16,567,900 2,357.56
MCS  13.30 13.50 13.30 13.40 +0.20 +1.52 13.40 13.50 1,920,707 25,744.07
MILL  1.38 1.39 1.35 1.36 0.00 0.00 1.36 1.37 5,396,565 7,382.54
PAP  4.30 4.36 4.28 4.34 0.00 0.00 4.28 4.34 243,700 1,049.19
PERM  1.87 1.90 1.85 1.87 +0.01 +0.54 1.87 1.88 2,679,700 5,019.58
RICH  0.34 0.35 0.33 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 4,827,000 1,629.87
SAM  1.17 1.18 1.14 1.15 -0.01 -0.86 1.15 1.16 738,200 854.34
SMIT  3.76 3.76 3.76 3.76 -0.04 -1.05 3.74 3.84 1,100 4.14
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  36.75 36.75 36.75 36.75 -0.25 -0.68 36.75 37.00 14,600 536.55
TGPRO  0.23 0.24 0.22 0.23 +0.01 +4.55 0.23 0.24 123,436,969 29,056.47
THE  8.75 8.85 8.75 8.75 0.00 0.00 8.75 8.85 810,500 7,128.26
TIW  159.00 166.50 159.00 166.50 0.00 0.00 159.00 164.00 200 32.55
TMT  13.00 13.00 12.80 12.90 0.00 0.00 12.80 12.90 225,800 2,912.82
TSTH  0.72 0.72 0.70 0.70 -0.02 -2.78 0.69 0.70 2,246,000 1,587.95
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.02 4.02 4.00 4.02 +0.02 +0.50 4.00 4.02 23,300 93.53
TYCN  3.08 3.08 3.08 3.08 +0.06 +1.99 3.06 3.10 10,000 30.80

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.66 0.67 0.64 0.64 -0.01 -1.54 0.64 0.65 3,360,096 2,193.67
DCC  4.40 4.42 4.38 4.38 0.00 0.00 4.36 4.38 966,200 4,247.91
DCON  0.65 0.66 0.64 0.64 0.00 0.00 0.64 0.65 3,971,600 2,572.92
DRT  4.88 4.88 4.84 4.88 0.00 0.00 4.86 4.88 44,700 217.15
EPG  13.70 13.70 13.20 13.30 -0.20 -1.48 13.30 13.40 14,216,492 190,769.97
GEL  0.53 0.54 0.52 0.53 0.00 0.00 0.52 0.53 8,765,451 4,644.48
PPP  5.35 5.40 5.30 5.30 0.00 0.00 5.30 5.35 304,300 1,620.02
Q-CON  6.20 6.20 6.05 6.05 -0.05 -0.82 6.05 6.15 41,200 251.89
RCI  2.22 2.26 2.20 2.22 0.00 0.00 2.22 2.24 969,200 2,163.01
SCC  518.00 524.00 516.00 520.00 +4.00 +0.78 518.00 520.00 2,752,008 1,429,821.81
SCCC  295.00 296.00 295.00 296.00 +1.00 +0.34 295.00 296.00 120,900 35,780.70
SCP  8.05 8.10 8.05 8.10 0.00 0.00 8.10 8.15 81,100 653.92
TASCO  19.80 19.80 19.60 19.60 +0.10 +0.51 19.60 19.70 8,384,622 165,055.33
TCMC  4.66 4.70 4.60 4.60 -0.02 -0.43 4.58 4.60 11,465,241 53,189.33
TGCI  2.34 2.36 2.34 2.34 0.00 0.00 2.34 2.36 3,900 9.19
TPIPL  2.40 2.46 2.36 2.46 +0.08 +3.36 2.44 2.46 305,857,789 741,674.61
UMI  2.98 3.02 2.98 2.98 0.00 0.00 2.98 3.00 260,800 778.99
VNG  13.50 13.80 13.30 13.60 +0.40 +3.03 13.50 13.60 1,898,900 25,649.50
WIIK  4.68 4.70 4.50 4.58 -0.02 -0.43 4.56 4.58 13,713,870 63,060.23

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.30 6.30 6.25 6.25 0.00 0.00 6.25 6.30 24,000 151.14
AMATA  11.40 11.50 11.30 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 2,496,700 28,374.14
AMATAV  7.40 7.45 7.30 7.35 0.00 0.00 7.30 7.35 991,000 7,299.06
ANAN  5.00 5.05 4.92 4.92 -0.02 -0.40 4.92 4.96 17,976,647 89,322.18
AP  7.20 7.30 7.20 7.25 +0.20 +2.84 7.20 7.25 14,780,966 107,008.94
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.61 1.63 1.61 1.61 +0.01 +0.62 1.61 1.62 48,510,982 78,347.50
BROCK  2.32 2.34 2.30 2.34 +0.02 +0.86 2.32 2.34 16,100 37.09
CGD  1.05 1.07 1.04 1.05 0.00 0.00 1.05 1.06 6,187,305 6,542.18
CI  2.08 2.10 2.06 2.06 +0.02 +0.98 2.06 2.08 470,000 972.81
CPN  58.00 58.50 57.50 58.00 +0.50 +0.87 58.00 58.25 9,255,826 537,293.00
ESTAR  0.73 0.73 0.72 0.72 0.00 0.00 0.72 0.73 1,180,700 858.42
EVER  0.67 0.68 0.66 0.67 +0.01 +1.52 0.66 0.67 9,728,000 6,493.20
GLAND  2.56 2.60 2.56 2.56 0.00 0.00 2.56 2.58 68,910 178.06
GOLD  6.00 6.15 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.10 318,103 1,936.06
J  2.62 2.66 2.60 2.62 +0.02 +0.77 2.62 2.64 1,846,700 4,847.49
KC  1.27 1.30 1.27 1.27 0.00 0.00 1.27 1.28 1,381,430 1,772.52
KWG  2.90 3.02 2.82 3.02 +0.12 +4.14 3.00 3.02 3,841,900 11,445.23
LALIN  3.90 3.90 3.88 3.90 +0.02 +0.52 3.88 3.90 33,400 129.66
LH  9.35 9.40 9.10 9.20 -0.10 -1.08 9.15 9.20 19,736,817 181,596.10
LPN  11.70 11.70 11.50 11.50 -0.20 -1.71 11.50 11.60 2,681,450 31,053.04
MBK  15.10 15.10 15.10 15.10 0.00 0.00 15.10 15.20 62,300 940.73
MJD  3.34 3.44 3.30 3.40 +0.06 +1.80 3.34 3.40 531,500 1,798.79
MK  4.06 4.18 4.06 4.08 +0.04 +0.99 4.08 4.10 1,336,196 5,507.39
NCH  1.19 1.19 1.16 1.16 -0.01 -0.85 1.16 1.17 2,003,850 2,351.76
NNCL  1.35 1.36 1.32 1.33 -0.01 -0.75 1.33 1.34 4,652,065 6,231.09
NOBLE  14.50 14.50 14.50 14.50 +0.10 +0.69 14.50 14.60 71,800 1,041.10
NUSA  0.47 0.48 0.46 0.46 -0.01 -2.13 0.46 0.47 12,250,042 5,752.91
ORI  11.10 12.80 11.10 12.30 +1.30 +11.82 12.30 12.40 12,705,704 156,143.42
PACE  3.24 3.24 3.16 3.20 0.00 0.00 3.20 3.22 7,336,129 23,393.94
PF  0.93 0.94 0.93 0.93 0.00 0.00 0.93 0.94 56,398,200 50,800.34
PLAT  6.30 6.35 6.25 6.35 +0.05 +0.79 6.30 6.35 448,100 2,822.53
POLAR <SP> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.92 1.92 1.85 1.88 +0.02 +1.08 1.86 1.89 10,500 19.46
PRIN  1.39 1.40 1.37 1.37 0.00 0.00 1.37 1.38 622,700 855.21
PRINC  2.86 2.86 2.78 2.78 -0.06 -2.11 2.78 2.82 1,991,300 5,619.67
PS  24.40 24.60 24.30 24.50 +0.20 +0.82 24.40 24.50 2,058,355 50,245.64
QH  2.48 2.48 2.44 2.44 0.00 0.00 2.44 2.46 30,498,256 75,055.00
RICHY  1.51 1.54 1.51 1.53 0.00 0.00 1.52 1.53 669,100 1,020.06
RML  1.29 1.31 1.29 1.29 +0.01 +0.78 1.29 1.31 7,714,951 10,056.55
ROJNA  5.00 5.05 4.98 5.05 +0.05 +1.00 5.00 5.05 503,316 2,526.77
S  4.74 4.82 4.74 4.76 +0.04 +0.85 4.76 4.78 4,049,800 19,301.42
SAMCO  3.54 3.56 3.50 3.50 -0.02 -0.57 3.50 3.52 222,122 779.79
SC  3.38 3.40 3.36 3.40 +0.04 +1.19 3.38 3.40 1,822,140 6,166.90
SENA  3.46 3.50 3.42 3.44 +0.02 +0.58 3.44 3.46 3,450,473 11,969.75
SF  6.05 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00 6.05 6.10 51,334 310.56
SIRI  1.73 1.77 1.73 1.76 +0.04 +2.33 1.75 1.76 43,694,718 76,835.79
SPALI  23.50 23.50 23.30 23.40 -0.10 -0.43 23.40 23.50 2,674,205 62,713.02
TFD  2.92 2.96 2.90 2.92 +0.02 +0.69 2.90 2.92 2,600,000 7,612.83
TICON  15.30 16.20 15.30 16.20 +0.90 +5.88 16.00 16.20 6,294,741 100,110.56
U  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 254,083,300 8,501.95
UV  5.90 6.05 5.90 5.95 +0.10 +1.71 5.95 6.00 2,154,750 12,901.74
WHA  3.16 3.20 3.14 3.16 +0.04 +1.28 3.14 3.16 35,483,185 112,214.76
WIN  0.47 0.47 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 1,203,955 553.85

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR  12.40 12.40 12.40 12.40 +0.10 +0.81 12.30 12.40 1,900 23.56
BKKCP  10.20 10.20 10.20 10.20 +0.10 +0.99 10.20 10.30 15,580 158.91
CPNCG  15.50 15.60 15.50 15.50 0.00 0.00 15.50 15.60 57,100 886.46
CPNRF  20.60 20.60 20.40 20.50 -0.10 -0.49 20.40 20.50 452,907 9,286.83
CPTGF  15.50 15.50 15.40 15.50 0.00 0.00 15.30 15.50 20,900 321.95
CRYSTAL  12.00 12.00 11.90 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 63,900 761.97
CTARAF  4.62 4.66 4.62 4.64 +0.02 +0.43 4.62 4.64 168,902 780.89
DTCPF  8.50 8.50 8.45 8.45 +0.05 +0.60 8.40 8.50 1,500 12.68
ERWPF  9.50 9.55 9.50 9.50 0.00 0.00 9.50 9.55 7,000 66.60
FUTUREPF  23.90 23.90 23.90 23.90 +0.10 +0.42 23.80 23.90 17,800 425.42
GOLDPF  - - - - - - 6.35 6.45 - -
GVREIT  14.70 14.70 14.60 14.70 0.00 0.00 14.70 14.80 717,800 10,531.66
HPF  8.70 8.70 8.65 8.70 0.00 0.00 8.65 8.70 86,600 750.66
IMPACT  16.00 16.00 15.90 16.00 0.00 0.00 15.90 16.00 269,500 4,290.91
JCP  - - - - - - 0.01 - - -
KPNPF  10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 8,000 80.00
LHHOTEL  13.50 13.50 13.50 13.50 -0.10 -0.74 13.50 13.60 53,111 717.00
LHPF  9.20 9.20 9.15 9.15 0.00 0.00 9.15 9.20 21,000 192.42
LHSC  14.20 14.20 14.10 14.10 0.00 0.00 14.10 14.20 8,000 113.20
LUXF  6.60 6.60 6.55 6.55 -0.05 -0.76 6.55 6.60 12,000 78.85
M-II  9.60 9.60 9.60 9.60 +0.10 +1.05 9.55 9.60 3,500 33.60
M-PAT  - - - - - - 9.80 - - -
M-STOR  10.30 10.30 10.20 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 7,800 80.04
MIPF  - - - - - - 15.60 - - -
MIT  - - - - - - 8.20 8.95 - -
MJLF  15.20 15.20 15.20 15.20 -0.10 -0.65 15.10 15.30 500 7.60
MNIT  2.40 2.50 2.40 2.50 0.00 0.00 2.46 2.50 10,300 25.44
MNIT2  5.60 5.65 5.55 5.65 0.00 0.00 5.55 6.05 6,300 35.24
MNRF  4.06 4.06 4.04 4.04 0.00 0.00 4.04 4.12 4,100 16.58
MONTRI  6.60 6.60 6.60 6.60 0.00 0.00 6.55 6.65 10,000 66.00
POPF  16.90 17.00 16.90 17.00 +0.10 +0.59 16.90 17.00 64,100 1,086.15
PPF  12.60 12.70 12.60 12.70 +0.20 +1.60 12.50 12.70 3,900 49.28
QHHR  9.90 10.00 9.90 9.95 -0.05 -0.50 9.90 9.95 77,900 774.12
QHOP  5.00 5.00 4.98 4.98 -0.02 -0.40 4.98 5.05 37,700 188.49
QHPF  11.90 12.00 11.90 11.90 0.00 0.00 11.90 12.00 233,600 2,786.47
SBPF  - - - - - - 5.80 6.15 - -
SIRIP  10.60 10.70 10.60 10.70 0.00 0.00 10.60 10.70 15,100 160.07
SPF  27.75 27.75 27.50 27.75 +0.25 +0.91 27.50 27.75 427,800 11,785.48
SPWPF  11.00 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 10.90 11.00 28,000 308.00
SSPF  - - - - - - 8.15 8.40 - -
SSTPF  8.80 8.85 8.80 8.80 -0.05 -0.56 8.75 8.80 9,000 79.48
SSTSS  9.60 9.60 9.60 9.60 0.00 0.00 9.60 9.75 2,006 19.26
TCIF  - - - - - - 13.90 17.50 - -
TFUND  10.40 10.40 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.40 910,136 9,393.75
TGROWTH  12.30 12.30 12.30 12.30 +0.10 +0.82 12.20 12.30 6,000 73.80
THIF  12.80 12.80 12.80 12.80 +0.80 +6.67 12.10 13.00 2,700 34.56
TIF1  7.80 7.85 7.80 7.85 +0.05 +0.64 7.80 7.85 6,400 50.14
TLGF  17.60 17.70 17.60 17.70 0.00 0.00 17.60 17.70 586,500 10,375.27
TLHPF  10.30 10.50 10.30 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 1,200 12.48
TLOGIS  11.80 11.80 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 35,100 410.68
TNPF  3.02 3.02 2.98 3.00 0.00 0.00 2.98 3.02 20,600 61.81
TREIT  10.00 10.20 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 97,100 975.72
TRIF  - - - - - - 15.60 19.30 - -
TTLPF  - - - - - - 26.50 27.50 - -
TU-PF  1.83 1.94 1.83 1.94 +0.06 +3.19 1.83 1.94 300 0.56
UNIPF  9.75 9.75 9.75 9.75 +0.05 +0.52 9.70 9.75 20,800 202.80
URBNPF  - - - - - - 4.84 4.98 - -
WHABT  9.90 10.00 9.90 10.00 0.00 0.00 9.90 10.00 200 1.99
WHAPF  11.20 11.20 11.20 11.20 +0.10 +0.90 11.10 11.20 46,900 525.28
WHART  10.10 10.10 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.00 10.10 199,700 2,016.97

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  5.95 5.95 5.85 5.85 0.00 0.00 5.85 5.95 751,600 4,437.70
CK  29.00 29.25 28.75 28.75 0.00 0.00 28.75 29.00 5,269,853 152,495.99
CNT  3.76 3.76 3.68 3.70 +0.04 +1.09 3.70 3.72 560,900 2,093.28
EMC  0.14 0.15 0.13 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 7,139,450 999.52
ITD  5.30 5.30 5.15 5.15 -0.05 -0.96 5.15 5.20 18,534,128 96,659.36
NWR  1.19 1.20 1.18 1.19 +0.01 +0.85 1.19 1.20 2,171,728 2,589.68
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.91 0.92 0.90 0.91 0.00 0.00 0.90 0.91 1,801,800 1,636.68
PREB  12.50 12.50 12.40 12.50 0.00 0.00 12.40 12.50 612,900 7,630.30
PYLON  10.50 10.50 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.50 466,800 4,834.50
SEAFCO  9.90 10.00 9.90 9.90 0.00 0.00 9.90 10.00 131,800 1,309.74
SRICHA  12.90 13.10 12.70 12.90 +0.20 +1.57 12.90 13.00 475,700 6,179.69
STEC  23.60 23.80 23.50 23.70 +0.20 +0.85 23.50 23.70 3,335,710 78,862.56
STPI  8.65 8.70 8.60 8.60 0.00 0.00 8.60 8.65 1,404,432 12,102.67
SYNTEC  3.68 3.72 3.62 3.64 0.00 0.00 3.64 3.66 20,166,020 73,924.24
TPOLY  3.22 3.30 3.22 3.26 +0.06 +1.88 3.26 3.28 812,856 2,644.95
TRC  1.39 1.41 1.33 1.34 +0.06 +4.69 1.34 1.35 124,018,418 169,538.88
TTCL  20.90 21.10 20.80 21.00 +0.40 +1.94 21.00 21.10 1,626,408 34,091.25
UNIQ  16.90 16.90 16.60 16.70 0.00 0.00 16.70 16.80 1,777,500 29,690.96

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.50 8.50 8.45 8.50 0.00 0.00 8.50 8.55 141,700 1,203.32
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.21 1.24 1.21 1.23 +0.02 +1.65 1.22 1.23 1,314,700 1,616.87
BAFS  37.50 37.50 36.75 36.75 -0.25 -0.68 36.75 37.00 76,625 2,832.04
BANPU  15.90 15.90 15.60 15.60 0.00 0.00 15.60 15.70 48,706,910 764,783.06
BCP  31.00 31.50 30.75 31.00 +0.25 +0.81 30.75 31.00 8,377,536 260,527.32
BCPG  10.90 11.60 10.90 11.60 +0.90 +8.41 11.50 11.60 311,974,086 3,522,469.18
CKP  3.32 3.42 3.30 3.38 +0.10 +3.05 3.38 3.40 74,285,839 249,455.45
DEMCO  6.00 6.15 5.95 6.05 +0.10 +1.68 6.05 6.10 1,223,800 7,426.41
EARTH  4.72 4.78 4.58 4.58 -0.08 -1.72 4.58 4.60 39,433,255 184,506.35
EASTW  11.70 11.80 11.70 11.80 +0.10 +0.85 11.70 11.80 270,911 3,172.21
EGATIF  11.30 11.40 11.30 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 369,400 4,174.25
EGCO  195.50 198.00 195.50 197.50 +2.50 +1.28 195.50 197.50 898,213 176,973.38
ESSO  6.00 6.05 5.95 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 5,301,401 31,782.85
GLOW  81.75 82.00 80.75 81.50 -0.25 -0.31 81.50 81.75 2,200,080 179,202.46
GPSC  36.50 36.75 35.75 36.00 -0.25 -0.69 35.75 36.00 2,674,850 96,507.75
GUNKUL  4.92 4.98 4.82 4.82 -0.12 -2.43 4.82 4.84 12,470,866 60,947.03
IEC <SP> - - - - - - - - - -
IFEC  4.84 4.90 4.82 4.84 +0.02 +0.41 4.84 4.86 11,748,649 57,064.70
IRPC  5.00 5.05 4.94 4.96 +0.02 +0.40 4.96 4.98 128,126,134 639,024.83
LANNA  12.80 12.80 12.60 12.60 0.00 0.00 12.60 12.70 244,600 3,109.07
MDX  5.60 5.65 5.60 5.65 +0.10 +1.80 5.60 5.65 118,700 669.78
PTG  27.00 27.25 26.50 26.50 0.00 0.00 26.50 26.75 2,919,401 78,290.48
PTT  338.00 343.00 337.00 342.00 +13.00 +3.95 342.00 343.00 12,686,467 4,319,233.96
PTTEP  83.00 83.00 81.75 81.75 +2.00 +2.51 81.75 82.00 33,117,668 2,727,088.23
RATCH  50.75 51.00 50.50 50.75 0.00 0.00 50.50 50.75 1,586,715 80,486.04
RPC  0.93 0.93 0.92 0.92 0.00 0.00 0.92 0.93 2,236,900 2,070.73
SCG  4.96 4.96 4.80 4.80 -0.10 -2.04 4.80 4.96 2,100 10.23
SCI  9.05 9.10 8.95 8.95 +0.05 +0.56 8.95 9.05 739,600 6,665.98
SCN  7.60 7.65 7.50 7.55 0.00 0.00 7.55 7.60 674,966 5,107.93
SGP  10.70 10.80 10.60 10.80 +0.20 +1.89 10.70 10.80 1,325,005 14,179.56
SOLAR  4.10 4.12 4.06 4.08 +0.02 +0.49 4.06 4.08 4,174,901 17,060.82
SPCG  20.50 20.60 20.30 20.40 0.00 0.00 20.40 20.50 820,760 16,772.75
SPRC  11.00 11.10 10.80 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 18,500,510 202,578.50
SUPER  1.47 1.49 1.46 1.46 +0.01 +0.69 1.46 1.47 54,436,220 80,039.33
SUSCO  2.70 2.70 2.68 2.68 +0.02 +0.75 2.68 2.70 1,261,600 3,394.62
TAE  3.06 3.10 3.06 3.10 +0.02 +0.65 3.08 3.10 242,300 745.53
TCC  1.05 1.06 1.04 1.05 +0.01 +0.96 1.04 1.05 11,609,800 12,208.79
TOP  70.00 70.75 69.75 70.50 +1.75 +2.55 70.25 70.50 11,281,681 792,838.76
TTW  10.70 10.80 10.60 10.70 +0.10 +0.94 10.60 10.70 4,373,515 46,565.21

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  13.40 13.40 13.20 13.20 -0.10 -0.75 13.20 13.30 242,700 3,235.04
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  9.10 9.40 9.05 9.35 +0.40 +4.47 9.30 9.35 31,755,366 294,482.95
BIG  4.26 4.26 4.14 4.14 -0.04 -0.96 4.14 4.18 15,954,300 67,084.26
BIGC  207.00 209.00 207.00 209.00 +1.00 +0.48 207.00 208.00 704 146.63
BJC  43.75 43.75 43.00 43.25 +1.25 +2.98 43.25 43.50 25,694,441 1,117,653.15
COL  33.50 33.50 33.25 33.25 -0.25 -0.75 33.25 33.50 6,700 223.20
COM7  10.60 10.60 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 3,286,123 34,541.10
CPALL  61.25 61.75 61.00 61.25 +0.50 +0.82 61.25 61.50 16,145,142 992,031.43
CSS  2.90 2.90 2.84 2.84 0.00 0.00 2.84 2.86 664,317 1,898.80
GLOBAL  14.30 14.30 14.00 14.20 0.00 0.00 14.20 14.30 6,717,479 95,237.46
HMPRO  9.95 10.30 9.95 10.30 +0.40 +4.04 10.20 10.30 27,950,623 284,322.32
IT  2.46 2.48 2.46 2.48 0.00 0.00 2.48 2.50 149,000 368.32
KAMART  12.80 12.80 12.60 12.70 +0.10 +0.79 12.60 12.70 955,805 12,109.67
LOXLEY  3.24 3.32 3.22 3.28 +0.08 +2.50 3.26 3.28 88,574,324 289,267.20
MAKRO  32.75 33.00 32.50 33.00 +0.50 +1.54 32.75 33.00 98,000 3,212.30
MC  14.10 14.10 13.80 13.80 -0.30 -2.13 13.80 13.90 231,800 3,224.84
MEGA  19.40 19.50 19.20 19.30 -0.10 -0.52 19.20 19.30 945,200 18,282.13
MIDA  0.83 0.84 0.82 0.84 +0.01 +1.20 0.83 0.84 973,750 807.74
ROBINS  60.25 61.50 60.00 60.75 +0.50 +0.83 60.50 60.75 2,501,407 151,452.12
SINGER  10.70 10.70 10.50 10.70 +0.20 +1.90 10.60 10.70 111,700 1,186.85
SPC  43.00 44.25 43.00 44.25 +0.25 +0.57 44.00 44.25 7,900 343.00
SPI  - - - - - - 26.75 27.25 - -

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  37.00 37.00 36.75 37.00 -0.75 -1.99 37.00 37.25 14,700 543.60
BCH  12.50 12.50 12.20 12.30 +0.10 +0.82 12.30 12.40 5,947,087 73,432.32
BDMS  21.40 21.80 20.90 21.60 -0.40 -1.82 21.50 21.60 215,728,169 4,619,171.43
BH  179.00 179.50 175.00 176.50 -1.50 -0.84 175.50 176.50 2,116,078 373,594.41
CHG  2.68 2.74 2.66 2.68 +0.04 +1.52 2.68 2.70 46,689,878 125,762.46
CMR  5.10 5.15 5.00 5.05 0.00 0.00 5.05 5.10 3,290,600 16,658.05
EKH  5.95 6.05 5.90 5.95 +0.05 +0.85 5.95 6.00 1,823,300 10,881.74
KDH  101.00 101.00 101.00 101.00 -2.00 -1.94 101.00 105.00 600 60.60
LPH  9.10 9.20 9.00 9.05 0.00 0.00 9.05 9.10 3,267,401 29,766.70
M-CHAI  275.00 277.00 275.00 277.00 +5.00 +1.84 275.00 277.00 1,200 330.20
NEW  - - - - - - 51.00 66.00 - -
NTV  48.75 49.00 48.50 48.75 0.00 0.00 48.50 49.00 7,100 346.10
RAM  - - - - - - 3,114.00 3,350.00 - -
RJH  23.40 23.90 23.10 23.30 0.00 0.00 23.30 23.40 9,479,444 222,983.01
SKR  51.75 52.50 51.00 51.00 -1.00 -1.92 50.75 51.00 74,200 3,807.60
SVH  - - - - - - 359.00 364.00 - -
VIBHA  2.86 2.94 2.84 2.88 +0.04 +1.41 2.88 2.90 39,360,698 114,091.44
VIH  9.10 9.15 9.00 9.05 +0.05 +0.56 9.00 9.05 80,900 734.57

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  7.60 7.60 7.60 7.60 -0.10 -1.30 7.60 7.70 4,400 33.44
AQUA  0.81 0.82 0.80 0.81 +0.01 +1.25 0.80 0.81 9,780,300 7,914.46
AS  2.94 2.96 2.94 2.94 0.00 0.00 2.92 2.94 2,000 5.90
BEC  22.80 23.00 22.20 22.30 -0.30 -1.33 22.30 22.40 8,684,953 193,457.79
EPCO  6.25 6.25 6.15 6.15 -0.05 -0.81 6.15 6.20 828,321 5,137.97
FE  - - - - - - 120.00 132.00 - -
GRAMMY  8.15 8.30 8.15 8.15 0.00 0.00 8.15 8.20 106,400 871.86
MACO  1.21 1.22 1.19 1.20 0.00 0.00 1.19 1.20 8,534,501 10,287.44
MAJOR  30.75 31.00 30.50 31.00 +0.75 +2.48 30.75 31.00 934,346 28,689.01
MATCH  1.95 1.96 1.92 1.93 0.00 0.00 1.93 1.94 1,627,000 3,139.13
MATI  5.35 6.10 5.35 6.10 +0.50 +8.93 6.10 6.15 1,200 7.24
MCOT  13.20 13.40 13.10 13.10 -0.10 -0.76 13.00 13.10 191,614 2,518.44
MONO  2.98 3.02 2.94 2.94 0.00 0.00 2.94 2.96 2,695,400 7,990.11
MPIC  1.52 1.62 1.52 1.62 +0.10 +6.58 1.60 1.62 122,200 191.55
NMG  1.10 1.10 1.08 1.08 -0.02 -1.82 1.07 1.08 508,400 549.48
PLANB  5.25 5.35 5.25 5.25 +0.05 +0.96 5.25 5.30 3,114,700 16,443.28
POST  - - - - - - 4.20 4.30 - -
PRAKIT  14.60 14.60 14.60 14.60 0.00 0.00 14.60 14.70 6,800 99.28
RS  8.15 8.20 8.05 8.20 -0.05 -0.61 8.15 8.20 2,943,500 23,918.80
SE-ED  4.30 4.30 4.28 4.30 -0.02 -0.46 4.28 4.30 35,617 153.04
SMM  1.49 1.61 1.46 1.57 +0.13 +9.03 1.57 1.58 9,686,805 14,957.01
SPORT  1.57 1.66 1.54 1.54 -0.05 -3.14 1.54 1.55 12,549,521 20,133.78
TBSP  - - - - - - 135.00 157.00 - -
TH  0.76 0.77 0.75 0.77 +0.02 +2.67 0.76 0.77 108,800 82.78
TKS  8.00 8.10 8.00 8.05 -0.05 -0.62 8.00 8.05 57,055 458.33
TRITN  0.49 0.49 0.47 0.47 -0.01 -2.08 0.47 0.48 20,280,050 9,580.06
VGI  5.65 5.80 5.65 5.65 +0.10 +1.80 5.65 5.70 23,218,370 132,913.51
WAVE  4.60 4.66 4.52 4.52 -0.02 -0.44 4.52 4.54 5,037,300 23,153.32
WORK  35.75 36.00 35.25 35.50 0.00 0.00 35.50 35.75 527,403 18,760.93

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  2.26 2.26 2.18 2.20 -0.02 -0.90 2.20 2.22 52,338,853 115,788.58
GENCO  1.64 1.66 1.60 1.62 +0.01 +0.62 1.61 1.62 4,859,423 7,891.59
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  70.75 71.00 70.25 70.50 -0.75 -1.05 70.25 71.00 6,400 451.15
CENTEL  39.75 40.00 39.25 40.00 +0.50 +1.27 39.50 40.00 1,130,547 44,898.65
CSR  - - - - - - 57.00 62.50 - -
DTC  10.30 10.50 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.40 58,609 608.69
ERW  4.56 4.56 4.52 4.54 0.00 0.00 4.52 4.54 3,678,200 16,699.71
GRAND  0.81 0.83 0.81 0.81 0.00 0.00 0.81 0.83 5,649,630 4,613.84
GREEN  1.12 1.12 1.09 1.10 -0.01 -0.90 1.09 1.11 1,337,200 1,470.65
LRH  24.60 24.60 24.60 24.60 +0.10 +0.41 24.60 24.70 800 19.68
MANRIN  - - - - - - 29.50 30.25 - -
OHTL  - - - - - - 934.00 1,000.00 - -
ROH  - - - - - - 27.00 31.00 - -
SHANG  68.00 68.00 67.50 67.50 -0.50 -0.74 67.50 68.00 951 64.26

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  7.15 7.15 7.10 7.15 0.00 0.00 7.10 7.15 8,909,565 63,322.63
AOT  399.00 400.00 395.00 397.00 -2.00 -0.50 397.00 398.00 2,932,412 1,166,454.99
ASIMAR  2.96 3.00 2.96 2.96 +0.02 +0.68 2.96 2.98 801,000 2,388.18
BA  25.00 25.25 24.50 24.80 -0.20 -0.80 24.80 24.90 17,117,108 424,073.73
BEM  7.10 7.15 7.05 7.05 0.00 0.00 7.05 7.10 56,328,600 399,281.33
BTC  0.07 0.08 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 6,063,900 480.32
BTS  8.75 8.80 8.65 8.70 0.00 0.00 8.65 8.70 21,731,448 189,271.79
BTSGIF  12.40 12.60 12.40 12.60 +0.10 +0.80 12.40 12.60 652,910 8,140.74
JUTHA  3.00 3.18 3.00 3.10 +0.12 +4.03 3.08 3.10 17,489,550 54,515.28
JWD  9.00 9.05 8.80 9.05 +0.25 +2.84 8.95 9.05 2,000,800 17,924.76
KWC  187.00 187.00 187.00 187.00 0.00 0.00 181.00 189.00 1,000 187.00
NOK  7.75 7.75 7.65 7.70 +0.05 +0.65 7.70 7.75 87,900 676.38
NYT  13.00 13.10 12.90 12.90 -0.10 -0.77 12.90 13.10 124,200 1,619.99
PSL  6.15 6.20 6.15 6.20 +0.05 +0.81 6.15 6.20 368,609 2,282.40
RCL  5.10 5.15 5.05 5.10 0.00 0.00 5.10 5.15 651,200 3,321.54
THAI  24.60 24.70 24.30 24.40 0.00 0.00 24.30 24.40 6,121,845 149,682.48
TSTE  - - - - - - 8.45 9.00 - -
TTA  9.25 9.35 9.25 9.25 +0.05 +0.54 9.25 9.30 2,631,289 24,431.62
WICE  3.02 3.04 3.00 3.00 -0.02 -0.66 3.00 3.02 589,300 1,780.01

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.58 2.66 2.56 2.62 +0.06 +2.34 2.62 2.64 7,928,801 20,765.61
DELTA  79.75 80.25 79.00 79.50 +0.75 +0.95 79.50 79.75 2,038,134 162,074.20
DRACO  4.42 4.42 4.42 4.42 -0.04 -0.90 4.42 4.70 2,000 8.84
EIC <NP> 0.89 0.89 0.88 0.88 0.00 0.00 0.88 0.89 938,700 831.15
HANA  31.50 32.25 31.50 32.00 +0.75 +2.40 31.75 32.00 1,849,084 59,001.67
KCE  102.50 104.50 102.50 104.00 +3.00 +2.97 103.50 104.00 2,480,456 257,240.21
METCO  226.00 226.00 225.00 225.00 -3.00 -1.32 226.00 229.00 500 112.60
SMT  6.05 6.10 6.00 6.05 +0.10 +1.68 6.05 6.10 3,494,500 21,192.73
SPPT  2.06 2.08 2.06 2.08 +0.04 +1.96 2.06 2.08 41,200 85.27
SVI  4.66 4.76 4.60 4.70 +0.06 +1.29 4.70 4.74 10,345,758 48,595.35
TEAM  1.23 1.25 1.23 1.23 +0.01 +0.82 1.23 1.24 403,700 498.14

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  161.50 162.50 160.50 162.00 +2.00 +1.25 161.50 162.00 5,338,019 861,780.17
AIT  25.00 25.25 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.25 221,301 5,550.50
ALT  8.00 8.05 7.85 7.85 -0.15 -1.88 7.80 7.85 3,019,000 23,895.08
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  5.85 5.90 5.85 5.85 -0.05 -0.85 5.85 5.90 235,099 1,382.24
DIF  14.80 14.80 14.70 14.80 0.00 0.00 14.70 14.80 10,415,300 153,120.19
DTAC  32.25 32.50 31.75 32.00 0.00 0.00 32.00 32.25 9,759,541 313,087.09
FER  0.70 0.70 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.70 1,053,900 733.81
FORTH  6.45 6.45 6.40 6.40 0.00 0.00 6.40 6.45 157,500 1,012.14
ILINK  20.70 21.00 20.50 20.60 0.00 0.00 20.60 20.70 2,019,104 41,877.54
INET  4.28 4.30 4.20 4.22 -0.02 -0.47 4.22 4.26 3,546,650 15,060.70
INTUCH  54.25 54.50 54.00 54.25 +0.25 +0.46 54.00 54.25 7,537,394 408,059.91
JAS  7.30 7.40 7.25 7.25 0.00 0.00 7.25 7.30 48,130,168 351,357.59
JASIF  11.80 11.80 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 6,420,314 75,522.62
JMART  12.50 12.50 12.10 12.20 0.00 0.00 12.20 12.30 1,216,330 14,865.13
JTS  1.55 1.64 1.55 1.60 +0.06 +3.90 1.59 1.60 8,325,040 13,311.62
MFEC  4.96 4.96 4.92 4.94 +0.04 +0.82 4.92 4.94 172,500 851.87
MSC  5.00 5.00 4.98 5.00 0.00 0.00 5.00 5.05 31,000 154.92
PT  12.90 13.30 12.80 13.00 +0.20 +1.56 13.00 13.10 3,436,077 44,901.11
SAMART  14.00 14.30 14.00 14.00 0.00 0.00 14.00 14.10 733,231 10,340.99
SAMTEL  11.00 11.40 11.00 11.40 +0.40 +3.64 11.30 11.40 490,000 5,543.61
SIM  1.03 1.03 1.01 1.01 0.00 0.00 1.01 1.02 372,100 376.52
SIS  5.10 5.10 5.00 5.10 0.00 0.00 5.05 5.10 160,800 810.10
SVOA  1.25 1.25 1.25 1.25 0.00 0.00 1.24 1.25 134,900 168.62
SYMC  8.45 8.55 8.40 8.45 0.00 0.00 8.45 8.50 149,366 1,272.67
SYNEX  5.25 5.30 5.25 5.25 +0.05 +0.96 5.25 5.30 274,012 1,445.45
THCOM  20.80 21.00 20.50 20.80 +0.10 +0.48 20.70 20.80 2,096,401 43,568.03
TRUE  7.10 7.20 7.00 7.05 0.00 0.00 7.05 7.10 122,238,532 867,738.92
TWZ  0.34 0.34 0.33 0.34 0.00 0.00 0.33 0.34 5,012,000 1,702.52
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS