หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29/05/2015 22:58:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,045,624
518
เพิ่มขึ้น
1,648,037
324
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,924,097
427
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,496.05
+2.44
+0.16
1,500.50
1,491.57
6,071,366
39,747.16
 
985.37
+0.22
+0.02
990.18
982.78
861,308
25,677.01
 
2,190.77
+2.33
+0.11
2,200.02
2,183.55
1,532,902
30,865.53
 
1,171.37
-0.47
-0.04
1,177.34
1,168.47
341,318
12,093.35
 
656.16
+5.81
+0.89
656.16
650.16
752,112
1,758.56
 
ตลาด :
SET
mai
หุ้นสามัญ
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์