สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18/08/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,690.04 +9.08 +0.54 1,694.39 1,687.03 11,990,340 52,458.98
SET50 1,116.46 +5.59 +0.50 1,121.17 1,115.30 1,383,142 36,075.26
SET100 2,474.51 +12.80 +0.52 2,484.41 2,471.85 2,174,316 43,912.05
sSET 883.83 +8.64 +0.99 887.18 877.43 696,495 1,721.93
SETHD 1,300.26 +8.28 +0.64 1,304.13 1,296.55 500,864 14,426.62
SETCLMV 1,062.14 +8.48 +0.80 1,066.53 1,059.48 448,025 14,005.41
SETTHSI 1,081.49 +6.49 +0.60 1,084.17 1,078.26 516,065 21,972.10
mai 434.63 +1.31 +0.30 436.95 433.09 538,373 1,276.21
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 808 6,671,630
ไม่เปลี่ยนแปลง 501 1,371,587
ลดลง 604 4,366,206
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  140.00 140.00 140.00 140.00 0.00 0.00 140.00 144.00 1,100 154.00
EE  0.66 0.68 0.66 0.67 +0.01 +1.52 0.67 0.68 2,030,000 1,364.42
GFPT  13.00 13.50 13.00 13.50 +0.50 +3.85 13.40 13.50 4,035,094 53,652.89
LEE  2.74 2.76 2.72 2.76 0.00 0.00 2.74 2.76 245,800 671.49
STA  11.80 12.10 11.80 11.90 +0.20 +1.71 11.90 12.00 6,561,566 78,461.50
TLUXE  5.90 5.95 5.85 5.85 -0.05 -0.85 5.85 5.95 171,700 1,010.18
TRUBB  1.81 2.06 1.81 1.96 +0.14 +7.69 1.95 1.96 6,309,917 12,377.58
TWPC  9.00 9.00 8.70 8.85 +0.05 +0.57 8.85 8.90 893,500 7,850.30
UPOIC  4.14 4.18 4.14 4.18 0.00 0.00 4.14 4.20 16,200 67.37
UVAN  6.75 6.85 6.65 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 1,169,200 7,883.81
VPO  0.64 0.66 0.64 0.66 +0.02 +3.12 0.65 0.66 212,200 138.84

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.37 1.38 1.35 1.36 -0.01 -0.73 1.35 1.36 328,200 446.97
ASIAN  8.20 8.40 8.00 8.05 -0.20 -2.42 8.05 8.10 17,852,620 146,768.82
BR  5.40 5.45 5.35 5.35 0.00 0.00 5.35 5.40 1,175,001 6,336.71
BRR  6.80 6.85 6.80 6.85 +0.05 +0.74 6.80 6.85 24,501 166.97
CBG  43.75 43.75 42.25 42.25 -1.00 -2.31 42.25 42.75 1,822,920 78,078.72
CFRESH  4.62 4.70 4.56 4.56 -0.10 -2.15 4.56 4.58 227,902 1,052.75
CM  4.38 4.52 4.36 4.36 -0.04 -0.91 4.36 4.40 392,300 1,729.61
CPF  25.75 26.00 25.50 25.75 -0.25 -0.96 25.50 25.75 16,549,588 426,093.00
CPI  1.79 1.82 1.75 1.76 -0.03 -1.68 1.76 1.77 1,127,500 2,001.92
F&D  16.10 16.10 16.10 16.10 +0.10 +0.62 16.10 16.70 100 1.61
HTC  17.60 17.70 17.60 17.70 +0.10 +0.57 17.60 17.70 103,000 1,822.65
ICHI  4.38 4.40 4.34 4.40 +0.02 +0.46 4.38 4.40 897,277 3,917.99
KBS  4.30 4.32 4.30 4.32 +0.02 +0.47 4.30 4.32 249,700 1,075.82
KSL  3.20 3.20 3.14 3.20 +0.06 +1.91 3.18 3.20 644,200 2,040.89
KTIS  5.85 5.90 5.80 5.90 +0.05 +0.85 5.85 5.90 44,000 256.84
LST  4.92 4.98 4.90 4.92 0.00 0.00 4.90 4.92 260,000 1,282.62
M  72.75 73.00 71.75 71.75 -0.75 -1.03 71.75 72.00 289,448 20,915.83
MALEE  13.00 13.50 13.00 13.50 +0.80 +6.30 13.30 13.50 2,087,101 27,786.46
MINT  36.75 38.25 36.75 37.75 +1.00 +2.72 37.50 37.75 17,292,556 652,603.38
OISHI  92.00 93.00 91.50 93.00 +2.25 +2.48 91.50 93.00 2,500 229.80
PB  61.50 61.50 61.25 61.50 -0.25 -0.40 61.25 61.50 41,900 2,567.50
PM  8.80 8.90 8.80 8.85 +0.05 +0.57 8.85 8.90 1,282,156 11,328.65
PRG  13.50 13.50 13.50 13.50 0.00 0.00 13.30 13.50 100 1.35
SAPPE  23.30 23.70 23.30 23.40 0.00 0.00 23.40 23.50 287,300 6,746.43
SAUCE  22.60 22.60 22.60 22.60 +0.10 +0.44 22.10 22.60 5,100 115.26
SFP  - - - - - - 205.00 213.00 - -
SNP  20.80 20.80 20.80 20.80 0.00 0.00 20.50 20.80 400 8.32
SORKON  72.50 72.50 70.50 72.25 -0.75 -1.03 70.25 72.25 1,700 120.80
SSC  40.00 40.00 40.00 40.00 +0.50 +1.27 39.50 40.00 100 4.00
SSF  - - - - - - 8.25 8.55 - -
SST  6.45 6.45 5.90 6.10 -0.20 -3.17 6.10 6.15 22,800 141.00
TC  3.14 3.18 3.14 3.16 -0.02 -0.63 3.14 3.16 124,700 394.25
TFG  4.00 4.06 3.98 4.00 +0.02 +0.50 4.00 4.02 614,700 2,466.09
TFMAMA  160.00 161.00 160.00 161.00 +1.50 +0.94 161.00 161.50 12,592 2,016.82
TIPCO  8.90 9.00 8.80 8.85 +0.05 +0.57 8.85 8.95 600,920 5,335.21
TKN  14.80 15.00 14.60 14.60 0.00 0.00 14.60 14.70 5,783,697 85,324.05
TU  18.00 18.40 17.90 18.20 +0.20 +1.11 18.20 18.30 10,556,596 191,828.54
TVO  30.25 30.75 30.25 30.75 +0.50 +1.65 30.50 30.75 1,695,662 51,908.31

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 8.90 9.05 1,024 9.15
BTNC  - - - - - - 21.30 23.00 - -
CPH  - - - - - - 5.80 6.10 - -
CPL  3.06 3.06 3.06 3.06 +0.04 +1.32 3.04 3.08 3,400 10.40
DIGI <C> 0.37 0.38 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.38 1,674,540 623.85
ICC  40.00 40.00 39.50 39.75 -0.25 -0.62 39.50 40.00 1,100 43.62
LTX  97.00 99.25 96.75 97.00 0.00 0.00 96.75 99.25 3,300 320.95
NC  15.10 15.10 15.10 15.10 0.00 0.00 15.00 15.50 1,100 16.61
PAF  0.94 0.96 0.94 0.94 +0.02 +2.17 0.94 0.95 524,300 496.15
PDJ  2.82 2.82 2.76 2.80 -0.02 -0.71 2.76 2.80 177,200 490.58
PG  - - - - - - 7.05 7.15 - -
SABINA  34.50 35.50 34.25 35.50 +1.00 +2.90 34.75 35.50 13,600 474.90
SAWANG  - - - - - - 13.10 14.60 - -
SUC  45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 45.00 45.50 9,126 410.66
TNL  - - - - - - 18.60 20.50 - -
TPCORP  15.00 15.00 15.00 15.00 -0.10 -0.66 15.00 15.50 2,400 36.00
TR  48.00 48.00 48.00 48.00 0.00 0.00 48.00 48.25 5,400 259.20
TTI  - - - - - - 27.50 30.00 - -
TTL <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TTTM  164.00 164.00 159.00 161.00 -0.50 -0.31 161.00 163.00 9,815 1,591.86
UPF  70.00 70.00 69.75 70.00 0.00 0.00 67.75 70.00 2,983 241.61
UT  - - - - - - 13.50 13.60 - -
WACOAL  45.00 45.00 44.25 44.25 0.00 0.00 44.25 44.50 500 22.28

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.46 0.46 0.45 0.45 -0.01 -2.17 0.45 0.46 169,400 76.58
AJA  0.38 0.42 0.38 0.41 +0.03 +7.89 0.41 0.42 47,078,870 19,072.65
DTCI  - - - - - - 26.25 31.50 - -
FANCY  0.97 1.01 0.97 0.97 -0.01 -1.02 0.97 0.99 832,600 824.78
KYE  383.00 385.00 381.00 384.00 +1.00 +0.26 384.00 386.00 9,318 3,566.79
L&E  2.70 2.76 2.70 2.74 +0.04 +1.48 2.72 2.74 89,300 244.94
MODERN  4.48 4.52 4.44 4.48 0.00 0.00 4.48 4.50 306,700 1,370.01
OGC  38.50 38.50 38.50 38.50 +0.50 +1.32 38.25 38.75 100 3.85
ROCK  - - - - - - 16.20 16.90 - -
SIAM  1.93 1.96 1.93 1.96 0.00 0.00 1.94 1.96 21,301 41.20
TSR  2.52 2.66 2.52 2.60 +0.10 +4.00 2.58 2.60 9,024,105 23,431.46

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  4.42 4.46 4.42 4.46 +0.02 +0.45 4.44 4.46 48,100 213.54
DDD  43.25 43.25 42.50 42.50 -0.75 -1.73 42.50 43.00 122,010 5,230.58
JCT  - - - - - - 88.75 93.00 - -
OCC  17.20 17.20 17.20 17.20 0.00 0.00 17.20 17.30 700,200 12,036.44
S & J  24.50 24.50 24.50 24.50 -0.50 -2.00 24.50 26.50 3,000 73.50
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  13.50 13.50 13.40 13.50 0.00 0.00 13.40 13.50 24,100 324.33
TOG  5.10 5.15 5.05 5.05 0.00 0.00 5.05 5.15 6,300 32.00

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  40.00 40.25 39.75 39.75 0.00 0.00 39.75 40.00 156,805 6,267.45
BBL  205.00 206.00 204.00 205.00 +1.00 +0.49 205.00 206.00 2,833,209 580,594.70
CIMBT  0.86 0.87 0.85 0.86 0.00 0.00 0.86 0.87 236,100 203.11
KBANK  214.00 216.00 213.00 215.00 +3.00 +1.42 214.00 215.00 4,964,727 1,064,780.67
KKP  75.25 75.25 74.50 75.00 +0.25 +0.33 74.75 75.00 1,572,203 117,791.27
KTB  19.40 19.40 19.30 19.40 0.00 0.00 19.30 19.40 23,117,538 448,131.26
LHFG  1.58 1.59 1.58 1.58 0.00 0.00 1.58 1.59 962,313 1,521.25
SCB  144.50 145.00 144.00 144.00 0.00 0.00 144.00 144.50 3,458,122 499,105.51
TCAP  53.25 53.50 52.75 52.75 -0.25 -0.47 52.75 53.00 1,347,624 71,497.33
TISCO  78.25 79.25 78.25 78.50 +0.50 +0.64 78.50 78.75 1,566,225 123,417.16
TMB  2.26 2.28 2.24 2.24 -0.02 -0.88 2.24 2.26 81,314,486 183,384.25

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0.48 0.49 4,500 2.16
AEONTS  164.50 168.00 164.00 167.50 +4.00 +2.45 167.00 167.50 310,954 51,860.88
AMANAH  1.92 1.93 1.89 1.89 0.00 0.00 1.89 1.90 25,015,975 47,788.20
ASAP  6.05 6.20 5.95 5.95 -0.10 -1.65 5.95 6.00 4,004,917 24,347.78
ASK  22.80 22.80 22.60 22.70 0.00 0.00 22.60 22.70 30,308 688.10
ASP  3.86 3.90 3.86 3.86 -0.02 -0.52 3.86 3.88 3,464,300 13,412.23
BFIT  27.25 28.00 27.25 27.75 +0.75 +2.78 27.50 27.75 492,406 13,626.19
CGH  1.07 1.07 1.05 1.05 -0.01 -0.94 1.05 1.06 57,122 60.18
CNS  2.62 2.62 2.62 2.62 0.00 0.00 2.60 2.62 1,600 4.19
ECL  1.87 1.91 1.85 1.85 +0.01 +0.54 1.85 1.87 3,795,600 7,119.50
FNS  4.18 4.18 4.16 4.16 -0.02 -0.48 4.14 4.16 247,700 1,031.30
FSS  2.40 2.42 2.40 2.42 +0.04 +1.68 2.38 2.42 8,639 20.77
GBX  0.67 0.68 0.67 0.68 0.00 0.00 0.67 0.68 30,800 20.94
GL <NP> 6.70 6.80 6.65 6.70 +0.05 +0.75 6.70 6.75 1,140,551 7,659.38
IFS  3.02 3.04 2.96 3.02 +0.06 +2.03 3.00 3.02 106,900 322.26
JMT  25.00 25.75 25.00 25.50 +0.80 +3.24 25.25 25.50 1,549,126 39,146.18
KCAR  13.50 13.60 13.50 13.60 +0.10 +0.74 13.60 13.70 75,800 1,029.88
KGI  4.18 4.20 4.16 4.18 +0.02 +0.48 4.16 4.18 1,404,600 5,864.56
KTC  28.00 28.50 28.00 28.25 +0.75 +2.73 28.25 28.50 19,465,681 548,913.42
MBKET  12.70 12.80 12.60 12.60 -0.10 -0.79 12.60 12.70 163,200 2,069.58
MFC  15.40 15.40 15.30 15.30 0.00 0.00 15.30 15.40 111,100 1,703.74
ML  1.06 1.06 1.04 1.05 -0.01 -0.94 1.04 1.05 113,500 119.25
MTC  39.50 41.75 39.50 40.75 +1.50 +3.82 40.75 41.00 26,334,765 1,071,201.44
PE <C, NP> 0.24 0.31 0.24 0.29 +0.05 +20.83 0.28 0.29 198,700 57.09
PL  3.54 3.54 3.52 3.52 -0.04 -1.12 3.52 3.54 77,266 272.88
S11  7.80 7.85 7.70 7.70 -0.05 -0.65 7.70 7.85 59,500 464.16
SAWAD  39.00 40.75 38.75 40.50 +3.25 +8.72 40.25 40.50 53,049,486 2,117,686.00
THANI  7.60 7.85 7.60 7.70 +0.10 +1.32 7.70 7.75 4,883,675 37,944.64
TK  10.80 11.10 10.80 11.10 +0.30 +2.78 11.00 11.10 161,800 1,769.49
TNITY  6.10 6.10 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.10 70,200 421.33
UOBKH  4.16 4.20 4.16 4.20 +0.02 +0.48 4.12 4.20 24,000 100.68
ZMICO  1.03 1.03 1.02 1.03 +0.01 +0.98 1.02 1.03 217,613 222.13

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  40.00 40.00 39.25 39.25 0.00 0.00 39.25 39.75 9,900 389.90
BKI  352.00 352.00 351.00 351.00 0.00 0.00 351.00 354.00 3,400 1,196.20
BLA  32.00 32.50 31.75 32.25 +0.25 +0.78 32.25 32.50 316,308 10,145.24
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  - - - - - - 33.25 34.00 2 0.07
INSURE  - - - - - - 28.00 41.50 - -
MTI  110.00 110.50 109.50 110.50 +0.50 +0.45 109.00 110.50 2,500 274.60
NKI  - - - - - - 50.50 52.00 - -
NSI  82.50 82.50 82.50 82.50 +2.00 +2.48 80.50 82.50 1,033 96.24
SMK  40.00 41.00 39.75 40.00 +0.25 +0.63 40.00 40.50 7,100 284.52
THRE  1.06 1.08 1.05 1.08 +0.02 +1.89 1.07 1.08 1,226,100 1,302.75
THREL  7.70 7.75 7.70 7.75 +0.05 +0.65 7.70 7.75 489,660 3,770.41
TIC  36.25 38.00 36.25 38.00 +2.50 +7.04 38.00 39.25 48,700 1,808.62
TIP  24.00 24.20 24.00 24.10 +0.20 +0.84 24.00 24.10 91,300 2,200.24
TSI <C> 0.47 0.50 0.45 0.49 +0.04 +8.89 0.48 0.49 2,312,700 1,104.72
TVI  3.50 3.50 3.48 3.50 0.00 0.00 3.48 3.50 20,984 73.44

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  33.00 33.25 32.75 32.75 -0.25 -0.76 32.75 33.00 501,309 16,601.24
APCS  5.40 5.40 5.25 5.25 -0.10 -1.87 5.20 5.25 179,700 952.61
BAT-3K  207.00 207.00 207.00 207.00 +2.00 +0.98 207.00 224.00 500 103.50
CWT  2.84 2.94 2.84 2.86 +0.04 +1.42 2.86 2.88 2,137,300 6,182.66
EASON  2.58 2.60 2.56 2.58 0.00 0.00 2.56 2.58 653,400 1,684.12
GYT  380.00 380.00 380.00 380.00 0.00 0.00 380.00 382.00 100 38.00
HFT  3.20 3.20 3.14 3.14 -0.04 -1.26 3.14 3.16 343,500 1,087.90
IHL  9.00 9.00 8.90 8.95 0.00 0.00 8.90 8.95 47,816 428.13
INGRS  0.74 0.75 0.73 0.74 0.00 0.00 0.73 0.74 489,200 361.74
IRC  20.40 20.50 20.40 20.50 +0.10 +0.49 20.40 20.60 7,500 153.49
PCSGH  7.20 7.35 7.20 7.30 +0.10 +1.39 7.25 7.30 580,201 4,210.90
SAT  23.40 23.50 23.10 23.20 0.00 0.00 23.10 23.20 423,258 9,856.66
SPG  14.10 14.10 14.10 14.10 +0.10 +0.71 14.00 14.20 200 2.82
STANLY  275.00 275.00 269.00 271.00 -4.00 -1.45 270.00 271.00 24,500 6,685.20
TKT  1.54 1.69 1.54 1.67 +0.11 +7.05 1.66 1.67 291,800 483.69
TNPC  1.48 1.49 1.46 1.48 +0.01 +0.68 1.47 1.48 53,700 79.20
TRU  4.60 4.66 4.60 4.66 0.00 0.00 4.62 4.66 16,500 76.56
TSC  12.90 12.90 12.90 12.90 0.00 0.00 12.20 12.80 300 3.87
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.55 1.55 1.52 1.52 0.00 0.00 1.52 1.53 230,300 352.42
ASEFA  4.78 4.84 4.78 4.82 +0.04 +0.84 4.78 4.82 130,000 624.66
CPT  2.80 2.80 2.74 2.74 -0.04 -1.44 2.74 2.76 3,046,500 8,439.96
CRANE  2.70 2.84 2.70 2.74 +0.02 +0.74 2.74 2.76 89,983 250.90
CTW  9.10 9.25 9.05 9.20 +0.15 +1.66 9.15 9.20 572,800 5,248.06
FMT  24.70 25.00 24.60 25.00 0.00 0.00 24.80 25.00 2,500 62.33
HTECH  7.30 7.35 7.15 7.15 -0.15 -2.05 7.15 7.20 1,029,901 7,439.06
KKC  1.65 1.67 1.65 1.66 +0.03 +1.84 1.65 1.66 30,200 50.19
PK  3.68 3.76 3.60 3.60 -0.04 -1.10 3.60 3.66 844,402 3,106.19
SNC  14.30 14.40 14.30 14.30 0.00 0.00 14.30 14.40 108,701 1,554.72
TCJ  5.75 5.80 5.65 5.75 -0.05 -0.86 5.70 5.75 51,238 292.19
VARO  7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 7.20 5,000 35.00

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  11.50 11.70 11.30 11.60 +0.20 +1.75 11.50 11.60 1,858,900 21,391.52

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  57.50 57.75 57.25 57.50 0.00 0.00 57.25 57.50 15,300 879.42
CMAN  3.12 3.32 3.12 3.22 +0.10 +3.21 3.22 3.24 3,694,700 11,966.19
GC  5.30 5.35 5.30 5.30 0.00 0.00 5.30 5.35 440,302 2,337.30
GGC  10.20 10.90 10.20 10.70 +0.60 +5.94 10.60 10.70 7,719,125 82,100.81
GIFT  4.18 4.20 4.16 4.20 +0.06 +1.45 4.16 4.20 68,300 285.13
IVL  56.50 58.00 56.50 57.25 +1.00 +1.78 57.25 57.50 21,521,026 1,232,490.22
NFC  11.50 11.60 11.50 11.60 -0.10 -0.85 11.50 11.60 8,401 97.17
PATO  14.30 14.60 14.30 14.60 +0.40 +2.82 14.40 14.60 65,100 940.18
PMTA  13.90 13.90 13.90 13.90 0.00 0.00 13.80 13.90 10,100 140.39
PTTGC  81.25 82.50 81.00 81.75 +1.00 +1.24 81.75 82.00 24,001,755 1,966,216.70
SUTHA  4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 4.20 4.30 8,900 37.38
TCCC  36.50 36.50 36.00 36.50 0.00 0.00 36.25 36.50 22,534 818.23
TPA  6.40 6.40 6.15 6.40 0.00 0.00 6.35 6.40 17,900 112.92
UP  - - - - - - 25.75 28.25 - -
VNT  22.50 23.10 22.40 22.70 +0.30 +1.34 22.70 22.80 3,391,400 77,413.78
WG  - - - - - - 156.50 175.00 - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  10.20 10.20 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.10 10.20 41,700 424.34
ALUCON  192.00 192.00 191.00 191.00 0.00 0.00 190.00 191.00 600 114.70
CSC  45.00 45.00 45.00 45.00 -0.25 -0.55 45.00 45.50 500 22.50
NEP <C> 0.36 0.36 0.34 0.34 -0.01 -2.86 0.34 0.36 839,400 294.42
NPPG  1.11 1.12 1.10 1.11 0.00 0.00 1.11 1.12 1,117,700 1,240.59
PTL  15.90 16.00 15.70 15.80 0.00 0.00 15.80 15.90 772,975 12,224.41
SITHAI  1.24 1.28 1.24 1.24 0.00 0.00 1.24 1.25 826,500 1,031.88
SLP  0.96 0.96 0.93 0.93 -0.03 -3.12 0.93 0.95 329,400 310.05
SMPC  13.90 14.00 13.90 14.00 +0.20 +1.45 13.90 14.00 695,801 9,717.48
SPACK  - - - - - - 1.93 1.96 - -
TCOAT  - - - - - - 29.00 31.00 - -
TFI <C, NP> 0.40 0.40 0.38 0.40 +0.02 +5.26 0.39 0.40 194,100 74.94
THIP  34.25 34.75 33.00 33.75 -0.75 -2.17 33.00 33.50 194,601 6,585.86
TMD  21.90 21.90 21.70 21.70 -0.20 -0.91 21.70 21.80 94,800 2,062.89
TOPP  217.00 217.00 217.00 217.00 -3.00 -1.36 207.00 219.00 102 22.13
TPBI  8.35 8.35 8.20 8.35 +0.05 +0.60 8.20 8.30 27,900 232.88
TPP  17.20 17.80 14.00 17.80 -0.20 -1.11 17.30 17.90 11,200 176.91

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.54 2.54 2.52 2.54 0.00 0.00 2.50 2.54 32,300 81.51
BSBM  1.13 1.13 1.12 1.12 -0.01 -0.88 1.12 1.13 188,900 213.21
CEN  1.30 1.34 1.28 1.28 -0.02 -1.54 1.28 1.31 487,300 638.14
CITY  2.72 2.72 2.66 2.66 -0.06 -2.21 2.66 2.70 28,600 76.37
CSP  1.38 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00 1.38 1.41 5,000 6.90
GJS <C> 0.26 0.28 0.26 0.28 +0.02 +7.69 0.27 0.28 5,494,100 1,507.14
GSTEL <SP> - - - - - - - - - -
INOX  1.20 1.21 1.16 1.18 -0.01 -0.84 1.18 1.19 847,400 1,004.76
LHK  4.88 4.98 4.86 4.90 +0.04 +0.82 4.86 4.94 177,200 872.21
MAX  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 31,330,800 768.06
MCS  7.60 7.65 7.55 7.60 0.00 0.00 7.60 7.65 304,000 2,310.98
MILL  1.62 1.63 1.61 1.61 0.00 0.00 1.61 1.62 8,291,374 13,406.49
PAP  4.14 4.14 4.12 4.12 -0.04 -0.96 4.12 4.14 140,900 581.27
PERM  2.40 2.44 2.38 2.40 0.00 0.00 2.38 2.40 214,700 515.88
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.71 0.72 0.69 0.69 -0.02 -2.82 0.69 0.70 642,900 449.00
SMIT  6.00 6.05 6.00 6.05 +0.05 +0.83 6.00 6.05 224,600 1,347.70
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  2.96 3.00 2.96 3.00 +0.02 +0.67 2.98 3.00 61,800 184.13
TGPRO  0.17 0.17 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.17 4,369,700 723.53
THE  3.34 3.36 3.32 3.34 -0.02 -0.60 3.34 3.36 14,795,100 49,308.18
TIW  381.00 381.00 379.00 379.00 -1.00 -0.26 379.00 380.00 400 152.00
TMT  14.80 14.90 14.70 14.70 -0.10 -0.68 14.70 14.80 77,900 1,149.66
TSTH  0.73 0.74 0.73 0.73 0.00 0.00 0.73 0.74 315,500 230.74
TWP  3.88 3.96 3.88 3.90 0.00 0.00 3.90 3.98 11,100 43.09
TYCN  3.00 3.06 2.96 2.96 -0.06 -1.99 2.96 3.02 84,300 253.07

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.40 0.40 0.39 0.40 0.00 0.00 0.39 0.40 721,242 288.10
COTTO  2.66 2.82 2.62 2.82 +0.16 +6.02 2.82 2.84 3,504,832 9,692.27
DCC  2.18 2.24 2.16 2.16 0.00 0.00 2.16 2.18 7,200,800 15,787.53
DCON  0.58 0.58 0.57 0.57 -0.01 -1.72 0.57 0.58 1,106,020 635.84
DRT  5.80 5.85 5.80 5.80 0.00 0.00 5.80 5.85 100,800 584.66
EPG  8.85 9.20 8.80 9.15 +0.40 +4.57 9.10 9.15 30,670,828 276,780.91
GEL  0.35 0.35 0.34 0.35 +0.01 +2.94 0.34 0.35 10,588,700 3,636.83
PPP  3.42 3.44 3.42 3.44 0.00 0.00 3.40 3.44 13,000 44.48
Q-CON  5.30 5.35 5.30 5.35 +0.10 +1.90 5.35 5.40 700 3.74
RCI  2.96 3.02 2.92 2.96 +0.04 +1.37 2.94 2.96 859,200 2,555.27
SCC  446.00 452.00 446.00 450.00 +6.00 +1.35 448.00 450.00 2,129,306 957,639.43
SCCC  230.00 233.00 229.00 232.00 +3.00 +1.31 232.00 233.00 143,526 33,209.27
SCP  8.40 8.50 8.40 8.45 0.00 0.00 8.40 8.45 134,300 1,132.94
SKN  4.80 4.84 4.78 4.78 -0.02 -0.42 4.78 4.80 56,800 272.86
TASCO  14.00 14.10 13.80 13.90 -0.10 -0.71 13.90 14.00 3,308,438 46,054.36
TCMC  2.62 2.70 2.60 2.62 0.00 0.00 2.62 2.64 2,631,800 6,999.96
TOA  36.50 36.50 35.00 35.00 -1.25 -3.45 35.00 35.25 5,027,300 178,395.81
TPIPL  1.80 1.83 1.80 1.81 +0.01 +0.56 1.81 1.82 2,617,702 4,743.67
UMI  1.32 1.47 1.32 1.36 +0.04 +3.03 1.36 1.38 12,720,550 17,915.85
VNG  7.80 7.90 7.75 7.80 0.00 0.00 7.75 7.80 191,700 1,497.83
WIIK  2.34 2.36 2.30 2.30 0.00 0.00 2.30 2.32 817,500 1,900.05

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 110,000 737.00
AMATA  19.20 19.30 19.00 19.00 0.00 0.00 19.00 19.10 11,612,149 222,362.30
AMATAV  6.60 6.65 6.60 6.60 +0.05 +0.76 6.60 6.65 305,103 2,025.91
ANAN  5.15 5.25 5.05 5.05 -0.10 -1.94 5.05 5.10 20,638,134 106,332.94
AP  9.25 9.45 9.20 9.35 +0.05 +0.54 9.35 9.40 14,163,510 132,595.39
APEX <C> 0.19 0.19 0.18 0.19 0.00 0.00 0.17 0.19 662,133 119.19
AQ <C> 0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 13,262,503 438.15
BLAND  1.80 1.81 1.79 1.80 +0.01 +0.56 1.79 1.80 36,036,850 64,850.95
BROCK  2.38 2.38 2.38 2.38 0.00 0.00 2.38 2.40 20,900 49.74
CGD  1.32 1.33 1.31 1.33 0.00 0.00 1.32 1.33 594,200 785.80
CI  1.58 1.60 1.58 1.58 -0.02 -1.25 1.58 1.60 137,423 217.19
CPN  78.75 79.00 78.00 78.50 +0.25 +0.32 78.25 78.50 4,840,247 379,686.06
ESTAR  0.64 0.64 0.62 0.62 -0.02 -3.12 0.62 0.63 1,618,600 1,020.84
EVER  0.39 0.40 0.39 0.39 0.00 0.00 0.39 0.40 3,227,300 1,258.83
GLAND  2.92 2.96 2.90 2.90 -0.02 -0.68 2.90 2.92 15,472,100 45,201.37
GOLD  10.40 10.50 10.20 10.30 -0.20 -1.90 10.20 10.30 2,172,204 22,343.08
GREEN  1.16 1.19 1.16 1.17 +0.01 +0.86 1.17 1.18 488,400 572.59
J  1.59 1.63 1.57 1.60 0.00 0.00 1.57 1.60 47,560 75.90
JCK  1.60 1.63 1.55 1.59 -0.01 -0.62 1.58 1.59 184,700 291.31
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  2.20 2.20 2.14 2.16 -0.02 -0.92 2.16 2.18 294,300 634.55
LALIN  6.65 6.65 6.50 6.60 0.00 0.00 6.55 6.60 336,200 2,219.68
LH  11.50 11.60 11.30 11.30 -0.40 -3.42 11.30 11.40 121,084,936 1,383,115.46
LPN  10.40 10.40 10.00 10.10 -0.20 -1.94 10.10 10.20 13,406,578 136,084.92
MBK  24.90 25.00 24.80 25.00 +0.20 +0.81 24.80 25.00 1,416,268 35,288.88
MJD  3.38 3.40 3.34 3.40 -0.02 -0.58 3.38 3.40 295,307 994.14
MK  4.10 4.18 4.10 4.14 0.00 0.00 4.14 4.16 2,662,401 11,041.26
NCH  0.91 0.94 0.91 0.92 +0.02 +2.22 0.92 0.93 578,730 539.62
NNCL  1.74 1.74 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 1.74 1,343,500 2,325.10
NOBLE  12.20 12.30 12.20 12.20 0.00 0.00 12.20 12.30 292,800 3,601.08
NUSA  0.32 0.32 0.31 0.31 0.00 0.00 0.31 0.32 3,033,400 940.53
NVD  3.72 3.76 3.70 3.72 -0.02 -0.53 3.72 3.76 153,000 571.92
ORI  19.60 19.60 18.60 18.60 -0.90 -4.62 18.50 18.60 11,859,709 225,123.05
PACE <C, NP> 0.64 0.65 0.57 0.59 -0.08 -11.94 0.59 0.60 62,944,519 38,122.98
PF  1.12 1.14 1.08 1.10 -0.03 -2.65 1.09 1.10 206,593,999 227,953.05
PLAT  7.20 7.35 7.20 7.30 +0.15 +2.10 7.30 7.35 2,957,001 21,509.21
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.30 1.39 1.30 1.39 -0.01 -0.71 1.38 1.41 34,000 45.72
PRIN  1.65 1.67 1.65 1.66 0.00 0.00 1.65 1.67 180,000 298.89
PRINC  5.35 5.50 5.30 5.40 +0.05 +0.93 5.40 5.45 45,877,800 243,748.10
PSH  21.20 21.30 21.10 21.10 -0.10 -0.47 21.10 21.20 1,327,100 28,095.26
QH  3.52 3.54 3.46 3.48 -0.04 -1.14 3.48 3.50 40,336,353 140,676.81
RICHY  1.87 1.93 1.86 1.90 +0.04 +2.15 1.89 1.90 14,675,850 27,859.64
RML  1.43 1.43 1.34 1.41 -0.05 -3.42 1.40 1.41 47,260,500 65,531.67
ROJNA  5.30 5.40 5.30 5.30 0.00 0.00 5.30 5.40 995,000 5,304.64
S  2.84 2.90 2.84 2.84 +0.02 +0.71 2.84 2.86 5,583,703 15,928.19
SAMCO  2.20 2.22 2.20 2.22 -0.02 -0.89 2.20 2.24 19,400 42.68
SC  3.58 3.62 3.56 3.60 +0.04 +1.12 3.58 3.60 6,888,624 24,735.18
SENA  3.82 3.90 3.82 3.84 +0.02 +0.52 3.84 3.86 2,113,561 8,165.96
SF  8.15 8.35 8.15 8.20 +0.05 +0.61 8.15 8.20 2,547,439 20,949.43
SIRI  1.65 1.66 1.64 1.64 -0.02 -1.20 1.64 1.65 26,822,667 44,197.31
SPALI  24.70 24.70 24.30 24.30 -0.10 -0.41 24.30 24.40 3,581,112 87,479.53
TICON  16.10 16.40 16.10 16.20 +0.10 +0.62 16.10 16.20 32,570 527.69
U  0.02 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 114,977,825 3,207.33
UV  7.75 7.80 7.65 7.65 -0.05 -0.65 7.65 7.70 2,060,618 15,881.15
WHA  3.74 3.80 3.72 3.78 +0.08 +2.16 3.76 3.78 71,419,610 268,861.11
WIN  0.61 0.61 0.60 0.61 +0.01 +1.67 0.60 0.61 269,100 161.92

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMIRT  10.20 10.30 10.20 10.20 +0.10 +0.99 10.20 10.30 950,600 9,712.42
AMATAR  10.70 10.70 10.60 10.60 -0.10 -0.93 10.60 10.70 11,622 123.42
B-WORK  10.80 10.80 10.70 10.70 -0.10 -0.93 10.70 10.80 334,301 3,610.44
BKKCP  12.20 12.20 12.20 12.20 0.00 0.00 12.10 12.20 600 7.32
BOFFICE  13.10 13.10 13.00 13.10 0.00 0.00 13.00 13.10 254,600 3,322.04
CPNCG  15.00 15.10 15.00 15.10 +0.10 +0.67 15.00 15.10 528,400 7,941.11
CPNREIT  25.50 25.75 25.25 25.50 0.00 0.00 25.25 25.50 1,384,848 35,169.39
CPTGF  13.30 13.50 13.30 13.40 0.00 0.00 13.40 13.60 244,000 3,281.71
CRYSTAL  10.20 10.20 10.20 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 40,000 408.00
CTARAF  4.68 4.70 4.68 4.70 +0.02 +0.43 4.68 4.70 16,100 75.37
DREIT  5.40 5.40 5.35 5.35 -0.05 -0.93 5.35 5.50 72,800 390.72
ERWPF  5.70 5.70 5.70 5.70 +0.05 +0.88 5.70 5.75 50,300 286.71
FUTUREPF  21.70 21.70 21.70 21.70 0.00 0.00 21.60 21.70 240,100 5,210.17
GAHREIT  9.85 9.85 9.85 9.85 0.00 0.00 9.80 9.85 1,100 10.84
GLANDRT  12.60 12.60 12.60 12.60 0.00 0.00 12.60 12.70 47,800 602.28
GOLDPF  7.30 7.30 7.30 7.30 +0.10 +1.39 7.15 7.30 300 2.19
GVREIT  15.20 15.20 14.90 15.10 0.00 0.00 14.90 15.10 611,800 9,297.86
HPF  5.45 5.45 5.40 5.45 0.00 0.00 5.40 5.45 36,621 198.59
HREIT  6.75 6.80 6.70 6.75 0.00 0.00 6.75 6.80 475,900 3,196.02
IMPACT  18.10 18.10 18.00 18.10 0.00 0.00 18.00 18.10 519,700 9,372.73
KPNPF  9.35 9.35 6.60 9.35 -0.05 -0.53 9.35 9.40 26,000 226.39
LHHOTEL  15.70 15.70 15.70 15.70 0.00 0.00 15.70 15.80 3,900 61.23
LHPF  8.30 8.30 8.25 8.25 -0.05 -0.60 8.25 8.30 146,700 1,210.32
LHSC  16.10 16.50 16.10 16.40 +0.30 +1.86 16.30 16.40 347,700 5,677.30
LUXF  - - - - - - 8.20 8.25 - -
M-II  9.20 9.20 9.20 9.20 0.00 0.00 9.20 9.25 5,100 46.92
M-PAT  - - - - - - 10.10 10.30 - -
M-STOR  10.30 10.30 10.30 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 200 2.06
MIPF  - - - - - - 15.40 - - -
MIT  5.00 5.00 5.00 5.00 +0.06 +1.21 4.94 5.10 100 0.50
MJLF  12.60 12.70 12.60 12.70 +0.10 +0.79 12.60 12.70 143,501 1,821.80
MNIT  - - - - - - 1.63 1.76 - -
MNIT2  - - - - - - 5.10 5.70 - -
MNRF  - - - - - - 3.34 3.50 - -
MONTRI  6.20 6.20 6.20 6.20 +0.40 +6.90 5.80 6.20 100 0.62
POPF  13.70 13.70 13.60 13.70 0.00 0.00 13.60 13.70 297,800 4,077.68
PPF  11.10 11.10 11.00 11.00 -0.20 -1.79 11.00 11.10 13,400 147.47
QHHR  8.45 8.50 8.45 8.50 +0.05 +0.59 8.45 8.50 80,000 678.00
QHOP  3.70 3.70 3.60 3.60 -0.06 -1.64 3.58 3.66 6,500 23.90
QHPF  12.30 12.30 12.20 12.30 0.00 0.00 12.20 12.30 323,100 3,948.34
SBPF  3.10 3.40 3.10 3.40 +0.24 +7.59 2.98 3.38 3,100 9.64
SHREIT  9.20 9.20 9.20 9.20 0.00 0.00 9.15 9.20 1,000 9.20
SIRIP  - - - - - - 10.80 11.30 - -
SPF  23.60 23.80 23.60 23.70 +0.10 +0.42 23.70 23.80 399,400 9,462.66
SRIPANWA  11.10 11.10 11.10 11.10 0.00 0.00 11.10 11.20 15,800 175.38
SSPF  - - - - - - 10.00 10.40 - -
SSTPF  6.75 6.75 6.75 6.75 +0.15 +2.27 6.60 6.75 200 1.35
SSTRT  6.40 6.80 6.40 6.80 +0.40 +6.25 6.40 6.50 12,600 80.78
TIF1  8.80 8.80 8.75 8.75 -0.05 -0.57 8.65 8.75 27,100 237.90
TLGF  19.30 19.40 19.30 19.30 0.00 0.00 19.20 19.30 495,921 9,581.18
TLHPF  11.50 11.50 11.50 11.50 +0.20 +1.77 11.20 11.40 400 4.60
TNPF <NP> 3.62 3.68 3.62 3.68 0.00 0.00 3.66 3.68 1,300 4.74
TPRIME  12.80 12.90 12.70 12.70 -0.10 -0.78 12.70 12.80 447,800 5,746.60
TREIT  11.60 11.60 11.50 11.50 -0.10 -0.86 11.50 11.60 970,436 11,178.13
TTLPF  23.60 23.60 23.00 23.60 0.00 0.00 23.20 23.60 9,200 213.01
TU-PF  - - - - - - 1.66 1.99 - -
URBNPF  3.26 3.28 3.18 3.18 -0.08 -2.45 3.18 3.20 117,400 376.80
WHABT  10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 47,000 470.00
WHART  10.20 10.20 10.10 10.20 +0.10 +0.99 10.10 10.20 117,600 1,189.91

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  2.30 2.32 2.28 2.28 -0.02 -0.87 2.28 2.30 154,000 355.16
CK  25.25 25.50 25.00 25.50 +0.50 +2.00 25.25 25.50 6,968,978 177,136.58
CNT  1.96 2.00 1.92 1.98 -0.01 -0.50 1.97 1.99 312,414 612.89
EMC <C> 0.24 0.24 0.22 0.23 0.00 0.00 0.22 0.23 414,208 94.93
ITD  2.66 2.72 2.66 2.68 +0.02 +0.75 2.68 2.70 8,877,924 23,923.16
NWR  0.84 0.85 0.83 0.83 0.00 0.00 0.83 0.84 5,894,700 4,933.29
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.31 1.31 1.27 1.27 -0.03 -2.31 1.26 1.27 6,016,290 7,700.52
PREB  11.50 11.50 11.30 11.40 0.00 0.00 11.30 11.40 138,900 1,583.44
PYLON  6.60 6.75 6.55 6.60 +0.05 +0.76 6.55 6.60 2,388,250 15,858.13
SEAFCO  8.80 8.80 8.65 8.65 -0.15 -1.70 8.65 8.70 986,051 8,554.32
SQ  2.88 3.00 2.86 2.94 +0.10 +3.52 2.94 2.96 14,649,650 43,116.47
SRICHA  14.80 14.80 14.70 14.70 +0.10 +0.68 14.40 14.70 300 4.42
STEC  21.40 21.70 21.20 21.30 0.00 0.00 21.30 21.40 11,186,731 239,829.40
STPI  4.38 4.38 4.34 4.38 +0.02 +0.46 4.36 4.38 385,700 1,686.34
SYNTEC  3.94 3.98 3.92 3.92 0.00 0.00 3.92 3.94 1,565,000 6,182.48
TPOLY  2.92 2.92 2.86 2.86 -0.04 -1.38 2.86 2.88 1,362,900 3,942.90
TRC  0.42 0.43 0.42 0.43 +0.01 +2.38 0.42 0.43 2,642,611 1,110.90
TTCL  8.25 8.40 8.10 8.15 0.00 0.00 8.15 8.20 1,323,516 10,912.79
UNIQ  12.20 12.30 12.10 12.10 0.00 0.00 12.10 12.20 2,281,110 27,698.91

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.65 8.65 8.60 8.65 +0.05 +0.58 8.60 8.65 94,305 814.32
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.01 1.03 1.01 1.01 +0.01 +1.00 1.00 1.01 4,740,200 4,814.40
BAFS  34.50 35.00 34.25 34.75 +0.25 +0.72 34.50 34.75 89,894 3,109.14
BANPU  20.10 20.50 20.10 20.30 +0.40 +2.01 20.20 20.30 89,050,024 1,811,790.58
BCP  35.50 36.25 35.50 35.75 +0.25 +0.70 35.75 36.00 3,168,502 113,646.13
BCPG  18.00 18.10 17.70 17.80 -0.20 -1.11 17.80 17.90 3,296,554 58,919.60
BGRIM  25.25 25.75 25.00 25.50 +0.50 +2.00 25.25 25.50 9,474,254 240,571.33
BPP  24.40 24.80 24.40 24.50 +0.10 +0.41 24.50 24.60 3,280,118 80,781.60
BRRGIF  10.20 10.30 10.20 10.20 0.00 0.00 10.10 10.20 548,117 5,591.49
CKP  4.06 4.08 4.04 4.04 -0.02 -0.49 4.04 4.06 4,575,880 18,584.40
DEMCO  4.14 4.18 4.10 4.10 -0.02 -0.49 4.10 4.14 385,100 1,587.10
EA  36.00 36.50 35.50 35.50 0.00 0.00 35.50 35.75 12,180,115 437,462.39
EARTH <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EASTW  11.10 11.10 10.90 11.10 +0.10 +0.91 11.00 11.10 795,744 8,780.27
EGATIF  10.80 10.90 10.80 10.90 +0.10 +0.93 10.80 10.90 668,000 7,216.92
EGCO  225.00 227.00 225.00 225.00 -1.00 -0.44 225.00 226.00 534,881 120,783.31
ESSO  15.60 15.90 15.50 15.60 0.00 0.00 15.60 15.70 15,695,311 245,514.94
GLOW  93.75 93.75 93.50 93.50 -0.25 -0.27 93.50 93.75 1,039,219 97,258.86
GPSC  72.00 72.00 70.75 71.50 +0.25 +0.35 71.25 71.50 1,209,575 86,341.55
GULF  66.00 68.50 65.50 68.00 +2.00 +3.03 68.00 68.25 7,327,706 493,420.27
GUNKUL  2.94 2.96 2.92 2.92 -0.02 -0.68 2.90 2.92 1,325,520 3,877.56
IEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  6.50 6.60 6.50 6.55 +0.05 +0.77 6.50 6.55 61,298,139 401,366.76
LANNA  15.90 16.00 15.90 16.00 +0.20 +1.27 16.00 16.10 85,900 1,370.14
MDX  4.54 4.68 4.50 4.52 +0.02 +0.44 4.50 4.52 742,300 3,406.25
PTG  13.00 13.40 12.50 12.60 -0.30 -2.33 12.60 12.70 22,322,867 287,266.13
PTT  51.00 52.00 51.00 51.50 +1.00 +1.98 51.50 51.75 70,991,044 3,649,246.30
PTTEP  135.00 136.50 134.50 134.50 -0.50 -0.37 134.50 135.00 10,382,198 1,405,769.53
RATCH  52.00 52.00 51.75 52.00 0.00 0.00 51.75 52.00 568,318 29,527.39
RPC  0.54 0.55 0.54 0.55 +0.02 +3.77 0.54 0.55 425,119 231.88
SCG  4.62 4.68 4.62 4.68 0.00 0.00 4.64 4.68 125,000 577.61
SCI  3.10 3.22 3.10 3.14 +0.06 +1.95 3.12 3.14 1,634,100 5,167.92
SCN  3.72 3.74 3.68 3.68 -0.04 -1.08 3.68 3.72 387,800 1,433.91
SGP  11.50 11.70 11.40 11.50 +0.10 +0.88 11.50 11.60 28,511,980 329,997.54
SKE  1.22 1.24 1.21 1.23 +0.01 +0.82 1.23 1.25 1,439,000 1,774.64
SOLAR  2.26 2.34 2.26 2.28 +0.02 +0.88 2.26 2.28 647,011 1,478.77
SPCG  21.10 21.10 21.00 21.10 +0.10 +0.48 21.00 21.10 219,787 4,624.88
SPRC  15.60 15.80 15.30 15.60 0.00 0.00 15.50 15.60 26,867,014 418,666.26
SUPER  0.76 0.77 0.75 0.75 -0.01 -1.32 0.75 0.76 137,058,440 103,565.51
SUSCO  3.38 3.38 3.34 3.34 -0.04 -1.18 3.34 3.38 591,300 1,981.26
TAE  2.20 2.26 2.20 2.24 +0.08 +3.70 2.24 2.26 765,000 1,701.04
TCC  0.40 0.40 0.38 0.40 +0.01 +2.56 0.39 0.40 314,100 123.34
TOP  84.00 84.75 83.00 83.50 +0.50 +0.60 83.50 83.75 13,506,656 1,132,407.45
TPIPP  6.05 6.10 6.05 6.05 0.00 0.00 6.05 6.10 3,028,712 18,357.58
TTW  12.80 12.80 12.60 12.70 -0.10 -0.78 12.60 12.70 1,485,204 18,863.41
WHAUP  5.70 5.70 5.60 5.65 0.00 0.00 5.60 5.65 4,520,970 25,610.32
WP  7.80 7.80 7.50 7.50 -0.25 -3.23 7.50 7.55 3,833,816 29,418.91

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  14.40 15.00 14.40 14.80 +0.40 +2.78 14.70 14.80 1,125,130 16,574.06
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  9.05 9.30 8.75 9.10 +0.25 +2.82 9.10 9.15 305,257,297 2,767,123.47
BIG  1.85 1.87 1.83 1.85 +0.02 +1.09 1.84 1.85 6,849,500 12,683.81
BJC  55.25 57.00 55.25 56.50 +1.25 +2.26 56.50 56.75 4,902,802 276,494.35
COL  27.50 27.75 27.00 27.00 -0.50 -1.82 27.00 27.25 462,400 12,646.88
COM7  18.80 18.90 18.60 18.70 0.00 0.00 18.70 18.80 3,073,351 57,626.01
CPALL  70.75 71.25 69.50 69.75 -0.75 -1.06 69.75 70.00 43,325,949 3,040,871.08
CSS  2.14 2.18 2.14 2.16 +0.02 +0.93 2.14 2.16 479,000 1,034.12
FN  2.86 2.92 2.84 2.84 0.00 0.00 2.84 2.88 465,500 1,343.61
FTE  2.34 2.34 2.30 2.30 -0.02 -0.86 2.30 2.32 905,200 2,100.59
GLOBAL  18.50 18.70 18.20 18.30 -0.20 -1.08 18.30 18.40 4,562,782 83,984.27
HMPRO  14.50 14.50 14.30 14.30 -0.30 -2.05 14.30 14.40 8,063,081 115,917.35
IT  4.66 4.70 4.66 4.66 0.00 0.00 4.66 4.68 315,701 1,473.79
KAMART  4.30 4.34 4.28 4.28 0.00 0.00 4.28 4.30 2,118,834 9,121.65
LOXLEY  2.20 2.22 2.20 2.20 0.00 0.00 2.20 2.22 661,320 1,461.05
MAKRO  35.75 36.00 34.25 36.00 +0.25 +0.70 35.75 36.00 7,183,862 250,667.18
MC  12.20 12.20 12.00 12.10 +0.10 +0.83 12.10 12.20 278,785 3,385.13
MEGA  36.75 37.00 36.25 36.50 +0.25 +0.69 36.50 36.75 1,726,985 63,272.72
MIDA  0.59 0.60 0.59 0.60 0.00 0.00 0.59 0.60 173,900 102.61
ROBINS  64.25 64.25 63.00 63.00 -0.25 -0.40 63.00 63.25 925,193 58,761.42
RSP  4.20 4.20 4.04 4.06 -0.02 -0.49 4.06 4.08 552,100 2,253.34
SINGER  9.35 9.55 9.35 9.40 +0.05 +0.53 9.35 9.40 164,400 1,550.92
SPC  53.50 53.50 52.50 53.00 -0.50 -0.93 52.50 53.00 4,900 259.20
SPI  72.00 76.75 72.00 76.75 +4.75 +6.60 74.00 76.75 593,900 43,886.95

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  21.00 21.50 21.00 21.30 +0.40 +1.91 21.30 21.40 17,300 366.38
BCH  17.70 18.30 17.70 17.90 +0.20 +1.13 17.90 18.00 17,354,193 313,364.03
BDMS  25.75 26.25 25.50 25.50 0.00 0.00 25.50 25.75 44,440,324 1,144,915.24
BH  174.00 175.50 173.00 174.50 -1.50 -0.85 174.00 174.50 5,724,229 996,939.56
CHG  2.54 2.58 2.52 2.54 +0.02 +0.79 2.54 2.56 76,863,903 195,851.04
CMR  3.24 3.26 3.24 3.24 0.00 0.00 3.24 3.26 73,300 237.51
EKH  5.40 5.40 5.30 5.30 0.00 0.00 5.30 5.35 891,102 4,739.02
KDH  99.00 99.00 98.00 98.00 -1.00 -1.01 98.50 100.00 500 49.20
LPH  6.10 6.10 6.00 6.10 0.00 0.00 6.05 6.10 1,159,000 7,021.48
M-CHAI  - - - - - - 197.00 203.00 - -
NEW  60.00 60.50 60.00 60.50 -0.50 -0.82 62.00 66.00 5,600 338.25
NTV  59.75 60.00 59.75 60.00 +0.25 +0.42 59.75 60.00 2,701 162.03
RAM  - - - - - - 2,706.00 2,840.00 3 8.96
RJH  22.00 22.00 21.60 21.80 -0.20 -0.91 21.80 22.00 70,300 1,541.06
RPH <XD> 4.94 5.00 4.94 4.96 -0.02 -0.40 4.96 4.98 248,200 1,230.44
SKR  3.70 3.76 3.70 3.76 +0.06 +1.62 3.74 3.76 1,045,325 3,887.79
SVH  454.00 454.00 450.00 454.00 +2.00 +0.44 450.00 454.00 700 315.80
THG  31.25 31.25 31.00 31.00 0.00 0.00 31.00 31.25 206,800 6,443.72
VIBHA  2.38 2.38 2.36 2.36 0.00 0.00 2.36 2.38 1,717,600 4,085.98
VIH  7.90 7.90 7.65 7.70 -0.15 -1.91 7.65 7.70 339,735 2,620.28
WPH  2.80 2.98 2.80 2.84 +0.04 +1.43 2.84 2.86 381,600 1,083.47

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  4.98 5.00 4.98 5.00 +0.02 +0.40 4.98 5.05 42,800 213.86
AQUA  0.49 0.49 0.48 0.49 0.00 0.00 0.49 0.50 9,099,300 4,450.07
AS <C> 1.28 1.36 1.21 1.36 -0.02 -1.45 1.27 1.36 138,000 170.46
BEC  7.85 8.05 7.80 7.90 +0.05 +0.64 7.90 7.95 5,202,615 41,411.38
EPCO  4.04 4.26 4.04 4.14 +0.10 +2.48 4.14 4.16 8,223,810 34,097.45
FE  190.00 190.00 190.00 190.00 +20.00 +11.76 156.00 190.00 1,158 240.40
GPI  2.84 2.84 2.80 2.82 -0.02 -0.70 2.82 2.84 472,400 1,332.56
GRAMMY  8.05 8.30 8.00 8.15 +0.10 +1.24 8.10 8.15 4,200 34.02
MACO  1.76 1.82 1.75 1.79 +0.04 +2.29 1.79 1.80 17,597,200 31,574.71
MAJOR  25.50 25.75 25.50 25.50 +0.25 +0.99 25.50 25.75 1,939,507 49,458.23
MATCH  1.89 1.89 1.88 1.89 0.00 0.00 1.88 1.89 860,000 1,623.40
MATI  6.20 6.20 6.20 6.20 -0.25 -3.88 6.10 6.45 68,800 426.56
MCOT  9.25 9.30 9.25 9.25 0.00 0.00 9.20 9.25 40,620 377.08
MONO  2.20 2.20 2.14 2.16 -0.02 -0.92 2.16 2.18 9,885,358 21,365.40
MPIC <C> 1.48 1.48 1.48 1.48 0.00 0.00 1.47 1.49 5,000 7.40
NMG <SP> - - - - - - - - - -
PLANB  6.50 6.60 6.45 6.50 0.00 0.00 6.45 6.50 6,718,110 43,757.18
POST  2.50 2.50 2.42 2.42 -0.08 -3.20 2.40 2.52 10,600 26.44
PRAKIT  11.10 11.30 11.10 11.10 0.00 0.00 11.00 11.20 12,600 140.98
RS  16.40 16.80 16.30 16.70 +0.30 +1.83 16.60 16.70 8,548,608 141,319.74
SE-ED  2.80 2.86 2.76 2.86 0.00 0.00 2.80 2.86 24,721 70.37
SMM  0.84 0.87 0.84 0.87 +0.03 +3.57 0.84 0.87 7,700 6.47
SPORT <C> 0.52 0.53 0.49 0.53 0.00 0.00 0.49 0.53 121,100 61.24
TBSP  - - - - - - 14.60 16.30 - -
TH  0.70 0.71 0.69 0.71 +0.02 +2.90 0.70 0.71 538,100 375.28
TKS  10.80 10.80 10.50 10.60 -0.10 -0.93 10.50 10.60 1,184,043 12,639.28
TRITN  0.30 0.32 0.30 0.30 0.00 0.00 0.30 0.31 28,467,100 8,822.05
VGI  7.10 7.30 7.05 7.20 +0.10 +1.41 7.15 7.20 16,493,385 118,513.86
WAVE  2.66 2.68 2.66 2.68 0.00 0.00 2.68 2.72 300 0.80
WORK  39.50 40.50 39.00 39.75 +0.50 +1.27 39.75 40.00 2,731,910 109,036.20

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  0.95 0.97 0.95 0.95 0.00 0.00 0.95 0.96 9,569,412 9,171.52
GENCO  0.80 0.80 0.79 0.80 +0.01 +1.27 0.79 0.80 29,900 23.67
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -
TEAMG  2.36 2.36 2.32 2.34 -0.02 -0.85 2.34 2.36 9,477,870 22,210.85

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  6.60 6.70 6.60 6.70 +0.10 +1.52 6.65 6.70 1,600 10.66
CENTEL  42.00 42.25 41.25 41.25 -0.50 -1.20 41.25 41.50 6,087,130 253,740.85
CSR  - - - - - - 86.25 99.00 - -
DTC  11.80 12.00 11.70 12.00 +0.20 +1.69 11.90 12.00 485,103 5,751.41
ERW  7.40 7.90 7.35 7.75 +0.45 +6.16 7.75 7.80 33,618,102 253,613.72
GRAND  1.00 1.01 0.99 0.99 -0.01 -1.00 0.99 1.00 3,409,260 3,391.90
LRH  - - - - - - 37.25 37.75 - -
MANRIN  32.00 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 30.25 32.00 10,400 332.80
OHTL  - - - - - - 690.00 950.00 - -
ROH  - - - - - - 38.25 41.75 3 0.12
SHANG  78.00 78.25 78.00 78.25 -0.25 -0.32 78.00 78.50 500 39.02

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  4.22 4.28 4.20 4.28 +0.08 +1.90 4.26 4.28 18,744,405 79,566.92
AOT  65.00 65.50 64.50 64.50 -0.25 -0.39 64.25 64.50 18,605,293 1,207,754.26
ASIMAR  2.64 2.70 2.64 2.68 +0.06 +2.29 2.68 2.70 480,900 1,284.10
B  0.64 0.64 0.58 0.60 -0.03 -4.76 0.60 0.61 8,364,316 5,105.53
BA  12.10 12.40 12.00 12.20 +0.20 +1.67 12.20 12.30 1,643,202 20,059.33
BEM  8.10 8.25 8.10 8.25 +0.15 +1.85 8.20 8.25 31,284,988 256,471.98
BTS  9.20 9.35 9.20 9.25 +0.10 +1.09 9.20 9.25 30,770,093 284,999.44
BTSGIF  12.40 12.40 12.30 12.40 +0.10 +0.81 12.30 12.40 3,076,102 38,118.65
III  6.10 6.20 5.85 5.95 -0.20 -3.25 5.95 6.00 9,199,813 54,954.54
JUTHA  1.84 1.84 1.84 1.84 +0.04 +2.22 1.75 1.84 200 0.37
JWD  7.30 7.45 7.25 7.35 +0.15 +2.08 7.35 7.40 6,173,945 45,321.85
KWC  - - - - - - 262.00 284.00 - -
NOK <C> 2.28 2.38 2.28 2.36 +0.08 +3.51 2.36 2.38 1,102,562 2,572.09
NYT  5.10 5.15 5.05 5.10 +0.05 +0.99 5.05 5.10 490,500 2,482.67
PRM  7.35 7.40 7.15 7.15 -0.10 -1.38 7.15 7.20 2,816,400 20,363.04
PSL  12.00 12.20 12.00 12.20 +0.20 +1.67 12.10 12.20 1,533,000 18,611.51
RCL  5.20 5.55 5.20 5.35 +0.15 +2.88 5.30 5.35 458,100 2,490.81
THAI  13.10 13.30 13.10 13.10 -0.10 -0.76 13.10 13.20 3,352,354 44,139.69
TSTE  - - - - - - 7.10 7.25 - -
TTA  7.00 7.05 6.95 6.95 0.00 0.00 6.95 7.00 762,081 5,332.90
WICE  4.52 4.64 4.46 4.58 +0.08 +1.78 4.58 4.60 19,870,536 90,532.31

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.12 2.12 2.10 2.12 0.00 0.00 2.10 2.12 1,870,757 3,939.26
DELTA  70.00 70.00 69.75 69.75 -0.25 -0.36 69.75 70.00 1,162,716 81,223.91
EIC <C> 0.05 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 910,500 45.89
HANA  38.75 38.75 37.75 38.00 -0.50 -1.30 38.00 38.25 2,738,714 104,172.67
KCE  46.50 47.50 46.25 47.50 +1.25 +2.70 47.25 47.50 10,841,300 510,286.34
METCO  191.00 191.00 191.00 191.00 0.00 0.00 191.00 194.00 500 95.50
SMT  2.60 2.66 2.52 2.54 -0.04 -1.55 2.52 2.54 9,736,401 25,262.74
SPPT  3.82 3.90 3.78 3.78 -0.02 -0.53 3.76 3.78 1,829,800 6,989.48
SVI  4.98 5.15 4.96 5.05 +0.07 +1.41 5.05 5.10 17,139,685 86,637.89
TEAM  1.06 1.09 1.06 1.08 +0.02 +1.89 1.07 1.08 688,500 742.21

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP  0.48 0.48 0.46 0.47 0.00 0.00 0.46 0.47 1,367,555 640.93
ADVANC  196.00 197.00 195.00 197.00 +2.50 +1.29 196.50 197.00 4,067,237 796,792.27
AIT  23.40 23.50 23.30 23.40 0.00 0.00 23.30 23.40 307,600 7,181.10
ALT  3.30 3.30 3.18 3.22 -0.10 -3.01 3.22 3.24 693,200 2,244.06
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
DIF  14.90 14.90 14.80 14.90 0.00 0.00 14.80 14.90 8,802,706 130,866.20
DTAC  46.00 48.25 45.25 47.25 +1.25 +2.72 47.25 47.50 17,528,383 825,213.11
FORTH  6.95 6.95 6.90 6.95 0.00 0.00 6.90 6.95 85,000 590.24
HUMAN  10.20 10.60 10.20 10.50 +0.30 +2.94 10.40 10.50 2,862,001 30,002.97
ILINK  5.15 5.25 5.10 5.20 +0.05 +0.97 5.15 5.20 99,499 514.77
INET  3.88 3.90 3.84 3.86 -0.02 -0.52 3.86 3.90 174,900 677.94
INTUCH <XD> 54.75 55.00 54.25 54.50 -0.25 -0.46 54.25 54.50 4,584,207 250,497.56
JAS  5.20 5.30 5.15 5.15 0.00 0.00 5.15 5.20 23,340,301 121,747.06
JASIF  10.50 10.60 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 6,024,003 63,051.91
JMART  9.15 9.30 9.10 9.15 +0.10 +1.10 9.15 9.20 3,254,813 29,919.41
JTS  1.54 1.57 1.53 1.53 0.00 0.00 1.53 1.56 46,800 72.13
MFEC  3.62 3.66 3.60 3.60 -0.04 -1.10 3.60 3.64 755,401 2,731.79
MSC  6.25 6.30 6.20 6.30 +0.05 +0.80 6.25 6.30 192,700 1,206.93
PT  6.90 6.90 6.65 6.80 -0.05 -0.73 6.75 6.80 549,100 3,706.11
SAMART  6.85 6.90 6.75 6.85 +0.05 +0.74 6.85 6.90 1,118,100 7,620.98
SAMTEL  8.20 8.20 8.15 8.15 -0.05 -0.61 8.15 8.25 19,800 161.62
SDC  0.22 0.24 0.22 0.24 +0.01 +4.35 0.23 0.24 40,400 9.38
SIS  9.10 9.10 8.90 9.00 -0.05 -0.55 8.95 9.00 448,000 4,009.17
SVOA  1.36 1.38 1.36 1.36 +0.01 +0.74 1.36 1.37 575,500 787.46
SYMC  5.10 5.15 5.05 5.05 0.00 0.00 5.05 5.15 7,100 36.22
SYNEX  11.70 12.00 11.60 12.00 +0.70 +6.19 12.00 12.10 7,925,600 93,847.12
THCOM  9.15 9.45 9.15 9.25 +0.15 +1.65 9.25 9.30 3,207,635 29,940.31
TRUE  6.30 6.40 6.10 6.20 -0.05 -0.80 6.15 6.20 156,981,599 982,869.11
TWZ  0.13 0.14 0.13 0.14 +0.01 +7.69 0.13 0.14 16,054,200 2,236.80
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่