สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/08/2016 23:00:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,549.41 +5.31 +0.34 1,555.88 1,545.41 9,414,860 48,007.63
SET50 987.29 +3.76 +0.38 991.87 983.52 1,132,925 27,738.57
SET100 2,214.28 +8.58 +0.39 2,224.11 2,207.02 1,958,749 34,758.15
SETHD 1,181.82 +4.99 +0.42 1,188.59 1,178.54 478,827 8,678.11
mai 580.67 +1.81 +0.31 584.92 578.79 1,253,250 2,533.70
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 706 5,175,748
ไม่เปลี่ยนแปลง 452 2,121,704
ลดลง 579 3,156,396
สถานะตลาด Closed

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  171.00 174.00 171.00 174.00 +4.00 +2.35 171.00 174.00 1,600 275.00
EE  1.12 1.13 1.10 1.12 +0.01 +0.90 1.10 1.12 3,508,201 3,903.24
GFPT  15.50 15.70 15.30 15.30 -0.20 -1.29 15.30 15.40 17,990,399 278,995.73
LEE  2.86 2.88 2.86 2.88 +0.02 +0.70 2.86 2.88 291,130 833.10
STA  12.30 12.40 12.20 12.20 -0.10 -0.81 12.20 12.30 862,541 10,552.66
TLUXE  6.60 6.75 6.60 6.70 +0.05 +0.75 6.70 6.75 1,383,100 9,243.22
TRS <SP, NC> - - - - - - - - - -
TRUBB  1.49 1.50 1.48 1.50 +0.02 +1.35 1.48 1.50 562,737 836.86
TWPC <XD> 8.30 8.35 8.20 8.35 +0.10 +1.21 8.30 8.35 1,473,249 12,201.38
UPOIC  6.25 6.30 6.15 6.15 0.00 0.00 6.15 6.25 4,700 29.16
UVAN  6.30 6.30 6.25 6.25 0.00 0.00 6.25 6.30 70,202 439.28
VPO  1.35 1.39 1.34 1.37 +0.03 +2.24 1.37 1.39 6,616,900 9,092.88

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE <XD> 1.83 1.86 1.83 1.85 +0.03 +1.65 1.84 1.85 4,635,404 8,562.04
ASIAN  4.00 4.04 3.96 3.98 -0.02 -0.50 3.98 4.02 129,200 515.72
BR  7.00 7.50 7.00 7.35 +0.40 +5.76 7.35 7.40 42,697,743 313,607.15
BRR  12.30 12.40 12.30 12.40 +0.10 +0.81 12.30 12.40 339,400 4,181.60
CBG <XD> 62.00 67.25 62.00 66.75 +5.00 +8.10 66.75 67.00 18,537,428 1,202,767.76
CFRESH  8.30 8.35 8.25 8.25 -0.05 -0.60 8.25 8.30 249,800 2,079.94
CM  4.10 4.12 4.10 4.10 0.00 0.00 4.08 4.10 256,500 1,052.98
CPF <XD> 33.25 33.50 32.75 33.00 -0.25 -0.75 32.75 33.00 35,885,202 1,187,582.02
CPI  2.30 2.30 2.22 2.22 -0.02 -0.89 2.22 2.24 735,000 1,644.12
F&D  19.60 19.70 19.60 19.70 +0.20 +1.03 19.10 19.70 200 3.93
HTC  17.90 17.90 17.60 17.60 -0.20 -1.12 17.60 17.80 98,307 1,749.14
ICHI <XD> 12.00 12.30 12.00 12.30 +0.30 +2.50 12.20 12.30 2,272,100 27,791.37
KBS <XD> 7.65 7.75 7.65 7.75 +0.10 +1.31 7.70 7.75 258,000 1,979.78
KSL  3.78 3.94 3.78 3.86 +0.08 +2.12 3.86 3.88 7,282,475 28,188.01
KTIS  6.95 7.00 6.90 6.95 0.00 0.00 6.95 7.00 124,202 862.32
LST  4.04 4.04 4.00 4.02 +0.02 +0.50 4.00 4.02 37,600 150.99
M <XD> 54.25 54.25 53.75 54.00 0.00 0.00 53.75 54.00 376,301 20,278.48
MALEE <XD> 81.00 81.00 78.50 78.50 -0.75 -0.95 78.50 78.75 651,621 51,968.12
MINT  40.75 41.75 40.50 41.50 +0.75 +1.84 41.25 41.50 16,436,064 678,818.64
OISHI <XD> 147.00 149.00 147.00 148.50 +1.00 +0.68 148.50 149.00 51,116 7,588.63
PB  67.00 67.00 66.75 67.00 0.00 0.00 67.00 67.25 2,700 180.42
PM <XD> 9.00 9.00 8.90 8.95 0.00 0.00 8.90 8.95 480,720 4,303.45
PR  61.00 61.00 60.25 60.50 -0.50 -0.82 59.25 60.50 1,402 84.62
PRG  12.20 12.40 12.20 12.40 +0.30 +2.48 12.00 12.50 600 7.38
SAPPE  30.25 32.75 30.25 31.75 +2.25 +7.63 31.50 31.75 16,585,454 524,599.05
SAUCE  24.00 24.00 23.90 23.90 -0.10 -0.42 23.80 24.00 1,500 35.97
SFP  - - - - - - 193.00 213.00 - -
SNP <XD> 26.25 26.75 26.25 26.50 -0.25 -0.93 26.50 26.75 37,600 995.85
SORKON  65.00 66.75 64.75 65.75 -0.75 -1.13 65.75 66.25 37,620 2,488.74
SSC  57.00 57.00 56.25 56.50 -0.50 -0.88 56.25 57.00 500 28.25
SSF  - - - - - - 8.90 9.10 - -
SST  10.80 12.00 10.80 11.80 +1.00 +9.26 11.80 11.90 4,343,995 50,463.21
TC  3.60 3.62 3.60 3.60 0.00 0.00 3.60 3.64 216,400 779.06
TF  183.00 184.00 182.00 183.00 +3.00 +1.67 183.00 183.50 16,100 2,948.85
TFG  4.90 5.10 4.88 5.10 +0.24 +4.94 5.05 5.10 45,791,528 219,867.33
TIPCO <XD> 16.30 16.60 15.90 16.00 -0.20 -1.23 16.00 16.10 14,196,921 229,114.60
TKN  23.60 23.80 23.20 23.30 -0.30 -1.27 23.20 23.30 5,865,300 137,282.53
TU  21.10 21.10 20.80 21.00 0.00 0.00 20.90 21.00 4,405,739 92,189.42
TVO <XD> 33.00 33.25 32.50 32.75 0.00 0.00 32.75 33.00 650,528 21,381.10

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.46 0.48 0.44 0.45 +0.01 +2.27 0.44 0.45 35,304,283 16,324.87
AFC  9.55 9.55 9.30 9.30 -0.20 -2.11 9.30 9.50 33,600 315.47
BTNC  21.50 22.00 20.50 20.50 +0.50 +2.50 20.50 22.00 10,100 222.00
CPH  9.55 9.55 9.55 9.55 -0.05 -0.52 9.60 9.75 1,000 9.55
CPL  32.50 32.50 32.25 32.50 0.00 0.00 32.25 33.00 976 31.18
ICC  36.00 36.00 35.50 36.00 +0.25 +0.70 35.75 36.00 2,901 103.96
LTX  63.75 63.75 63.75 63.75 -0.25 -0.39 63.75 64.50 800 51.00
NC  - - - - - - 15.50 15.80 45 0.66
PAF  2.80 2.88 2.78 2.78 +0.02 +0.72 2.78 2.80 6,764,100 19,117.39
PG  8.30 8.30 8.25 8.25 -0.05 -0.60 8.25 8.30 5,300 43.94
PRANDA  3.62 3.64 3.60 3.60 -0.02 -0.55 3.60 3.64 255,996 926.10
SABINA <XD> 23.60 23.70 23.60 23.70 +0.10 +0.42 23.70 23.80 1,200 28.42
SAWANG  40.75 41.00 39.25 40.75 +2.50 +6.54 39.25 41.00 3,600 145.35
SUC  38.00 38.00 38.00 38.00 +0.25 +0.66 37.75 38.00 12,300 467.40
TNL  - - - - - - 23.70 24.80 - -
TPCORP <XD> 17.50 18.00 17.20 17.40 -0.20 -1.14 17.20 17.70 23,401 404.07
TR  48.50 50.25 48.50 50.00 +1.75 +3.63 49.75 50.00 83,934 4,166.21
TTI  28.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00 26.00 36.25 100 2.80
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 109.00 114.00 10 1.13
UPF  63.00 63.25 63.00 63.25 +0.25 +0.40 62.00 63.75 1,000 63.12
UT  - - - - - - 13.00 13.30 - -
WACOAL  49.50 49.50 49.50 49.50 -0.25 -0.50 48.50 50.00 1,000 49.50

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.72 0.72 0.71 0.71 0.00 0.00 0.70 0.72 981,400 698.88
AJD  2.32 2.46 2.30 2.42 +0.10 +4.31 2.42 2.44 187,387,537 448,513.00
DTCI  - - - - - - 26.50 34.75 - -
FANCY  2.30 2.56 2.30 2.40 +0.10 +4.35 2.38 2.40 5,322,450 13,101.29
KYE  318.00 319.00 317.00 317.00 0.00 0.00 317.00 320.00 3,830 1,216.44
L&E  3.08 3.08 3.02 3.08 +0.02 +0.65 3.04 3.08 24,400 74.15
MODERN  6.80 6.90 6.75 6.75 0.00 0.00 6.75 6.80 2,305,720 15,677.80
OGC  39.50 39.75 39.50 39.75 +0.25 +0.63 39.00 39.75 4,000 158.98
ROCK  - - - - - - 18.20 20.50 - -
SIAM  2.84 2.86 2.82 2.86 +0.04 +1.42 2.80 2.86 1,129,801 3,208.33
TSR  5.50 5.60 5.50 5.55 +0.05 +0.91 5.50 5.55 297,100 1,646.77

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DSGT  4.10 4.28 4.10 4.16 +0.06 +1.46 4.14 4.16 2,263,801 9,503.78
JCT  75.50 75.50 75.25 75.25 -0.25 -0.33 75.25 76.00 668 49.98
OCC  16.10 16.10 16.10 16.10 +0.20 +1.26 16.00 16.20 100 1.61
S & J  - - - - - - 18.30 19.00 - -
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TOG <XD> 7.65 7.70 7.60 7.65 +0.05 +0.66 7.60 7.65 79,200 604.46

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  38.50 38.75 38.25 38.25 0.00 0.00 38.25 38.50 152,622 5,876.50
BBL  172.00 173.50 172.00 172.50 +1.00 +0.58 172.50 173.00 5,550,838 958,712.39
CIMBT  1.16 1.16 1.15 1.16 +0.01 +0.87 1.15 1.16 693,642 804.04
KBANK  195.00 199.00 195.00 198.00 +3.00 +1.54 197.50 198.00 8,195,312 1,619,110.99
KKP  51.00 52.00 51.00 52.00 +1.25 +2.46 51.75 52.00 5,107,273 263,698.84
KTB  18.90 19.20 18.80 18.90 +0.10 +0.53 18.90 19.00 47,915,768 909,660.54
LHBANK  1.80 1.81 1.79 1.80 +0.01 +0.56 1.79 1.80 16,854,148 30,326.21
SCB  158.00 160.50 158.00 160.50 +3.50 +2.23 160.00 160.50 6,559,777 1,047,504.65
TCAP  39.25 39.75 39.00 39.25 0.00 0.00 39.25 39.50 2,913,321 114,607.83
TISCO  52.75 53.25 52.50 52.75 +0.25 +0.48 52.75 53.00 1,724,223 91,041.87
TMB  2.28 2.30 2.26 2.26 -0.04 -1.74 2.26 2.28 125,555,093 285,876.99

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.60 0.62 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.62 1,241,100 756.47
AEONTS  99.75 99.75 99.50 99.75 0.00 0.00 99.50 100.00 3,501 349.10
AMANAH  0.68 0.69 0.68 0.69 0.00 0.00 0.68 0.69 441,000 299.89
ASK  22.60 23.10 22.60 22.70 +0.10 +0.44 22.70 22.80 457,371 10,456.47
ASP  3.46 3.48 3.44 3.46 0.00 0.00 3.46 3.48 3,170,646 10,992.43
BFIT  11.40 12.10 10.80 11.00 -0.40 -3.51 11.00 11.10 17,097,626 197,612.96
CGH  1.62 1.65 1.62 1.64 +0.02 +1.23 1.63 1.64 570,411 933.30
CNS  2.40 2.40 2.38 2.40 0.00 0.00 2.38 2.40 1,600 3.83
ECL  1.82 1.83 1.75 1.75 -0.06 -3.31 1.75 1.76 15,086,500 27,034.75
FNS  4.34 4.40 4.34 4.38 +0.02 +0.46 4.38 4.40 72,300 317.20
FSS  2.72 2.74 2.72 2.72 0.00 0.00 2.72 2.74 1,109,204 3,018.00
GBX  0.79 0.79 0.77 0.79 +0.01 +1.28 0.78 0.79 550,400 429.21
GL  38.25 38.50 37.75 38.25 0.00 0.00 38.25 38.50 1,528,092 58,403.04
IFS  2.74 2.78 2.74 2.78 +0.02 +0.72 2.76 2.78 515,800 1,424.04
JMT  15.30 15.50 15.10 15.10 -0.20 -1.31 15.10 15.20 580,925 8,849.18
KCAR <XD> 12.60 12.60 12.40 12.40 -0.20 -1.59 12.40 12.60 70,700 887.14
KGI  3.54 3.58 3.54 3.56 +0.02 +0.56 3.56 3.58 3,371,986 11,994.83
KTC  135.50 137.00 134.00 134.50 +0.50 +0.37 134.50 135.00 579,061 78,122.05
MBKET  22.30 22.40 22.20 22.30 0.00 0.00 22.20 22.30 72,200 1,605.73
MFC  22.50 22.70 22.50 22.60 0.00 0.00 22.50 22.70 25,100 566.82
ML  2.02 2.04 2.00 2.02 0.00 0.00 2.00 2.02 4,010,000 8,081.21
MTLS  18.60 18.80 18.50 18.60 +0.10 +0.54 18.60 18.70 4,650,851 86,703.60
PE  0.97 0.98 0.97 0.98 +0.01 +1.03 0.98 0.99 430,200 420.70
PL  3.68 3.70 3.66 3.66 -0.02 -0.54 3.66 3.68 263,400 967.82
S11 <XD> 9.30 9.65 9.30 9.45 +0.15 +1.61 9.45 9.50 9,524,256 90,607.58
SAWAD  41.25 41.25 40.50 40.50 -0.50 -1.22 40.50 40.75 3,788,547 154,416.67
THANI  5.20 5.45 5.20 5.25 0.00 0.00 5.25 5.30 14,053,220 75,386.66
TK  11.60 11.70 11.40 11.40 -0.20 -1.72 11.40 11.60 215,900 2,486.19
TNITY <XD> 6.85 6.95 6.85 6.85 0.00 0.00 6.85 6.90 416,430 2,875.23
UOBKH  3.60 3.60 3.60 3.60 -0.04 -1.10 3.56 3.64 313 1.12
ZMICO  1.24 1.24 1.22 1.22 0.00 0.00 1.21 1.22 1,612,210 1,973.09

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD <XD> 33.00 33.75 33.00 33.25 -1.00 -2.92 33.00 33.50 105,201 3,507.16
BKI <XD> 357.00 357.00 356.00 356.00 0.00 0.00 355.00 356.00 2,337 832.17
BLA <XD> 47.75 48.00 47.25 47.50 +0.25 +0.53 47.25 47.50 4,760,722 226,540.34
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  - - - - - - 32.50 33.00 - -
INSURE  - - - - - - 39.00 - - -
MTI  142.00 142.00 141.50 141.50 0.00 0.00 141.50 142.00 700 99.15
NKI  - - - - - - 58.25 61.00 - -
NSI  77.00 77.00 77.00 77.00 +1.00 +1.32 77.00 77.25 1,900 146.30
SMK  48.00 48.25 48.00 48.25 0.00 0.00 48.00 48.50 5,100 245.30
THRE  2.48 2.62 2.46 2.58 +0.18 +7.50 2.56 2.58 27,621,720 70,253.91
THREL <XD> 10.20 10.20 10.00 10.10 -0.20 -1.94 10.00 10.10 2,633,836 26,543.74
TIC  24.00 24.00 24.00 24.00 +0.40 +1.69 23.80 24.00 1,000 24.00
TIP  39.00 39.50 39.00 39.25 0.00 0.00 39.25 39.50 164,500 6,457.45
TSI  0.42 0.43 0.42 0.42 0.00 0.00 0.42 0.43 337,100 141.59
TVI  4.30 4.42 4.30 4.32 +0.02 +0.47 4.32 4.36 836,300 3,636.92

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH <XD> 15.10 15.20 14.90 14.90 -0.30 -1.97 14.80 14.90 343,021 5,165.34
APCS  5.25 5.30 5.20 5.20 0.00 0.00 5.20 5.25 150,301 791.84
BAT-3K  189.50 189.50 181.00 185.50 -1.50 -0.80 182.50 185.50 38,100 6,990.10
CWT  4.50 4.54 4.40 4.46 0.00 0.00 4.46 4.48 22,751,400 102,116.17
EASON  6.10 6.20 6.10 6.10 -0.05 -0.81 6.10 6.15 678,000 4,163.71
GYT  - - - - - - 420.00 426.00 4 1.68
HFT  4.66 4.70 4.64 4.68 +0.02 +0.43 4.68 4.70 1,383,800 6,460.79
IHL  10.00 10.00 9.90 9.95 +0.05 +0.51 9.90 9.95 361,407 3,592.13
IRC  22.40 22.50 22.40 22.40 +0.10 +0.45 22.40 22.50 44,700 1,003.06
PCSGH <XD> 5.30 5.30 5.15 5.20 -0.10 -1.89 5.15 5.20 1,035,031 5,378.58
SAT  13.80 13.90 13.70 13.90 +0.10 +0.72 13.90 14.00 533,752 7,394.28
SMC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SPG <XD> 19.60 19.60 19.50 19.50 -0.10 -0.51 19.00 20.10 301 5.88
STANLY  174.50 177.50 174.00 175.00 +0.50 +0.29 174.50 175.00 20,400 3,572.65
TKT  1.96 1.98 1.96 1.98 +0.02 +1.02 1.96 1.99 39,200 76.94
TNPC  1.72 1.73 1.70 1.70 0.00 0.00 1.70 1.71 1,085,100 1,853.05
TRU  4.04 4.06 3.98 4.02 +0.02 +0.50 4.00 4.02 55,402 222.19
TSC  11.10 11.20 11.10 11.20 0.00 0.00 10.90 11.20 2,700 29.99
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASEFA  8.25 8.80 8.15 8.20 0.00 0.00 8.20 8.25 17,424,310 147,033.62
CRANE  3.52 3.62 3.52 3.60 +0.10 +2.86 3.58 3.60 6,670,236 23,905.61
CTW  11.10 11.20 10.80 10.90 -0.10 -0.91 10.90 11.00 1,149,300 12,588.88
FMT  38.00 40.25 38.00 40.25 +0.75 +1.90 37.50 40.25 300 11.85
KKC  3.06 3.08 3.04 3.06 0.00 0.00 3.06 3.08 383,300 1,171.95
PK  3.40 3.40 3.38 3.38 0.00 0.00 3.38 3.40 356,400 1,208.14
SNC  14.30 14.40 14.20 14.30 0.00 0.00 14.30 14.40 328,200 4,693.37
TCJ  10.10 10.60 9.95 10.10 +0.15 +1.51 10.10 10.30 2,904,024 29,978.33
VARO  6.95 6.95 6.95 6.95 0.00 0.00 6.90 6.95 1,600 11.12

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  5.45 5.55 5.45 5.50 +0.10 +1.85 5.50 5.55 3,529,900 19,397.42

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC <XD> 4.84 4.86 4.82 4.84 0.00 0.00 4.84 4.88 267,600 1,293.44
GIFT  3.84 3.88 3.80 3.84 0.00 0.00 3.82 3.86 254,300 975.25
IVL <XD> 33.50 33.75 33.00 33.50 +0.25 +0.75 33.50 33.75 16,213,606 541,608.43
PATO  11.20 11.20 11.20 11.20 +0.10 +0.90 11.10 11.20 6,400 71.68
PMTA  20.20 20.20 19.90 20.00 +0.10 +0.50 19.90 20.00 171,789 3,421.76
PTTGC  60.75 62.25 60.75 61.25 +0.25 +0.41 61.25 61.75 11,435,108 705,850.34
SUTHA <XD> 6.15 6.20 6.15 6.15 0.00 0.00 6.15 6.20 156,200 964.96
TCB  25.75 25.75 25.25 25.25 -0.25 -0.98 25.25 25.75 23,002 590.80
TCCC  27.25 27.75 27.25 27.75 +0.50 +1.83 27.75 28.00 43,650 1,204.36
TPA  6.90 6.90 6.85 6.85 -0.05 -0.72 6.85 6.90 127,000 873.10
TPC  39.50 39.75 39.50 39.75 +0.25 +0.63 39.50 39.75 16,000 632.72
UP  - - - - - - 23.40 25.00 - -
VNT  9.95 10.00 9.95 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 15,401 153.61
WG  150.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00 155.00 4,100 615.00
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  7.15 7.25 7.15 7.15 -0.05 -0.69 7.15 7.20 367,700 2,647.44
ALUCON  258.00 260.00 258.00 260.00 +2.00 +0.78 259.00 262.00 608 157.46
CSC  59.50 59.75 58.50 59.75 0.00 0.00 59.50 59.75 51,200 3,025.48
NEP  0.58 0.59 0.58 0.58 0.00 0.00 0.58 0.59 1,845,050 1,074.21
NPP  1.36 1.36 1.33 1.33 -0.02 -1.48 1.33 1.34 1,274,400 1,707.11
PTL  12.30 12.70 11.80 12.00 -0.30 -2.44 12.00 12.10 10,342,410 127,308.82
SITHAI  1.95 1.95 1.93 1.94 -0.01 -0.51 1.94 1.95 3,261,700 6,326.94
SLP  1.59 1.64 1.58 1.61 +0.02 +1.26 1.61 1.62 13,375,623 21,633.55
SMPC  13.30 13.70 13.30 13.40 +0.10 +0.75 13.40 13.50 5,138,149 69,084.01
SPACK  2.06 2.06 2.04 2.04 0.00 0.00 2.04 2.08 87,700 179.66
TCOAT  34.75 34.75 33.75 33.75 -0.75 -2.17 33.50 33.75 33,900 1,149.82
TFI  1.09 1.12 1.09 1.09 -0.01 -0.91 1.09 1.10 380,550 416.32
THIP  308.00 308.00 303.00 303.00 0.00 0.00 303.00 307.00 900 273.80
TMD  21.40 21.70 20.90 20.90 -0.70 -3.24 20.90 21.70 5,700 119.67
TOPP  - - - - - - 161.00 220.00 - -
TPBI  15.70 15.80 15.30 15.50 -0.20 -1.27 15.50 15.60 3,329,000 51,662.94
TPP  25.00 25.00 23.20 23.20 +0.90 +4.04 23.20 24.50 2,300 56.36

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.90 3.06 2.88 3.04 +0.16 +5.56 3.02 3.04 8,878,701 26,659.69
BSBM  1.39 1.41 1.38 1.38 -0.01 -0.72 1.38 1.39 1,467,800 2,046.47
CEN  1.93 1.95 1.91 1.91 -0.01 -0.52 1.91 1.94 2,136,600 4,118.20
CITY  3.36 3.36 3.32 3.32 -0.02 -0.60 3.32 3.36 40,400 134.62
CSP  2.10 2.10 2.04 2.06 0.00 0.00 2.04 2.06 54,400 111.19
GJS  0.27 0.29 0.27 0.28 +0.01 +3.70 0.27 0.28 24,776,490 6,932.81
GSTEL  0.36 0.38 0.36 0.37 +0.01 +2.78 0.36 0.37 11,619,947 4,293.19
INOX  1.13 1.15 1.13 1.15 +0.03 +2.68 1.13 1.15 25,900 29.58
LHK  3.20 3.22 3.20 3.20 -0.02 -0.62 3.20 3.22 203,200 652.24
MAX  0.14 0.15 0.14 0.15 +0.01 +7.14 0.14 0.15 55,895,100 8,188.04
MCS <XD> 14.10 14.20 13.90 13.90 -0.30 -2.11 13.90 14.00 7,811,985 109,719.50
MILL  1.49 1.54 1.48 1.50 +0.03 +2.04 1.50 1.51 44,433,750 67,233.85
PAP  4.72 4.80 4.70 4.70 -0.02 -0.42 4.70 4.72 1,202,100 5,708.76
PERM  2.10 2.28 2.10 2.20 +0.08 +3.77 2.20 2.22 5,446,001 12,073.95
RICH  0.54 0.55 0.53 0.54 0.00 0.00 0.54 0.55 4,289,510 2,318.40
SAM  1.28 1.31 1.28 1.30 +0.02 +1.56 1.29 1.30 1,239,801 1,608.63
SMIT <XD> 3.88 3.88 3.86 3.88 -0.10 -2.51 3.86 3.88 30,700 118.74
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  38.75 38.75 38.75 38.75 0.00 0.00 38.75 39.00 9,701 375.91
TGPRO  0.18 0.19 0.17 0.19 +0.01 +5.56 0.18 0.19 5,260,145 951.87
THE <XD> 9.00 9.05 9.00 9.05 -0.35 -3.72 9.00 9.05 683,350 6,175.27
TIW  176.50 176.50 176.00 176.00 0.00 0.00 176.00 176.50 600 105.65
TMT  12.90 13.10 12.90 13.00 +0.30 +2.36 13.00 13.10 1,487,400 19,340.79
TSTH  0.78 0.78 0.76 0.76 -0.02 -2.56 0.76 0.77 7,327,200 5,645.70
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.42 4.44 4.38 4.42 -0.04 -0.90 4.38 4.42 126,300 556.33
TYCN  3.20 3.20 3.18 3.20 +0.02 +0.63 3.18 3.20 100,300 318.98

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.73 0.73 0.71 0.73 +0.01 +1.39 0.72 0.73 2,147,484 1,545.08
DCC  4.42 4.44 4.40 4.44 +0.02 +0.45 4.42 4.44 2,912,535 12,877.74
DCON  0.73 0.73 0.71 0.71 -0.01 -1.39 0.71 0.73 15,150,337 10,908.70
DRT <XD> 5.15 5.20 5.15 5.15 0.00 0.00 5.15 5.20 304,000 1,568.87
EPG  13.40 13.60 13.30 13.30 +0.10 +0.76 13.30 13.40 18,605,426 249,831.86
GEL  0.60 0.62 0.60 0.61 +0.01 +1.67 0.61 0.62 20,179,101 12,267.76
PPP  5.65 5.75 5.65 5.70 +0.10 +1.79 5.70 5.75 456,211 2,595.61
Q-CON  7.25 7.30 6.75 6.95 -0.80 -10.32 6.95 7.00 1,804,400 12,669.83
RCI  2.34 2.36 2.30 2.32 0.00 0.00 2.32 2.34 2,215,400 5,131.36
SCC  516.00 520.00 514.00 514.00 -2.00 -0.39 514.00 516.00 1,877,061 971,458.25
SCCC  304.00 305.00 303.00 305.00 0.00 0.00 304.00 305.00 68,805 20,965.82
SCP  8.80 8.80 8.75 8.80 +0.05 +0.57 8.70 8.80 66,000 578.24
TASCO  24.70 24.80 24.40 24.60 +0.10 +0.41 24.60 24.70 10,630,873 261,478.37
TCMC  4.20 4.30 4.20 4.28 +0.10 +2.39 4.26 4.28 4,324,020 18,399.61
TGCI  2.52 2.54 2.50 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 467,200 1,176.54
TPIPL  2.24 2.26 2.22 2.24 +0.02 +0.90 2.22 2.24 38,844,395 86,929.36
UMI  3.40 3.40 3.30 3.30 -0.06 -1.79 3.30 3.32 582,400 1,940.31
VNG <XD> 16.00 16.20 15.80 15.80 +0.10 +0.64 15.80 15.90 3,523,100 56,298.20
WIIK  4.84 5.35 4.82 5.25 +0.45 +9.38 5.20 5.25 57,892,013 294,242.65

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.30 6.30 6.20 6.25 +0.05 +0.81 6.20 6.25 31,600 197.68
AMATA <XD> 12.70 12.80 12.50 12.60 -0.10 -0.79 12.60 12.70 2,829,410 35,759.75
AMATAV  8.00 8.00 7.85 7.90 -0.05 -0.63 7.90 7.95 596,921 4,727.39
ANAN <XD> 4.80 4.82 4.70 4.72 -0.08 -1.67 4.72 4.74 8,550,087 40,645.92
AP  7.65 7.75 7.45 7.55 -0.05 -0.66 7.50 7.55 14,214,804 108,436.94
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.72 1.74 1.71 1.73 +0.01 +0.58 1.72 1.73 93,101,725 160,445.40
BROCK  2.38 2.38 2.36 2.36 0.00 0.00 2.36 2.38 143,100 339.82
CGD  1.08 1.09 1.07 1.07 -0.01 -0.93 1.07 1.08 4,061,313 4,375.72
CI  2.22 2.24 2.22 2.24 +0.02 +0.90 2.22 2.24 1,250,540 2,779.22
CPN  59.00 61.00 59.00 60.50 +1.00 +1.68 60.25 60.50 18,777,898 1,127,154.72
ESTAR  0.81 0.85 0.80 0.84 +0.04 +5.00 0.83 0.84 22,421,401 18,560.32
EVER  0.60 0.62 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 7,188,100 4,372.87
GLAND  2.66 2.66 2.64 2.66 +0.02 +0.76 2.64 2.66 879,513 2,325.11
GOLD  6.45 6.50 6.45 6.50 +0.05 +0.78 6.45 6.50 342,300 2,217.62
J  2.74 2.80 2.74 2.78 +0.02 +0.72 2.76 2.78 819,553 2,275.14
KC  1.45 1.47 1.43 1.46 +0.01 +0.69 1.46 1.47 5,163,000 7,484.10
KWG  3.38 3.50 3.38 3.40 0.00 0.00 3.38 3.40 462,403 1,587.09
LALIN  4.12 4.14 4.10 4.14 +0.02 +0.49 4.12 4.14 821,500 3,386.30
LH <XD> 9.80 9.80 9.65 9.70 -0.10 -1.02 9.70 9.75 34,664,997 337,328.52
LPN  12.70 12.80 12.60 12.70 +0.10 +0.79 12.70 12.80 2,395,437 30,415.63
MBK  15.30 15.50 15.20 15.20 -0.10 -0.65 15.20 15.30 43,910 671.73
MJD  3.50 3.58 3.50 3.58 +0.06 +1.70 3.52 3.58 8,318,700 25,123.10
MK  4.26 4.34 4.26 4.30 +0.04 +0.94 4.28 4.30 1,786,300 7,675.52
NCH  1.38 1.43 1.36 1.36 -0.02 -1.45 1.36 1.39 6,391,130 8,943.37
NNCL  1.46 1.49 1.44 1.46 0.00 0.00 1.46 1.47 16,568,200 24,326.64
NOBLE  16.30 16.30 15.90 16.00 +0.10 +0.63 15.90 16.00 81,200 1,304.13
NUSA  0.48 0.49 0.48 0.48 0.00 0.00 0.48 0.49 9,168,600 4,408.08
ORI  9.60 12.30 9.60 11.80 +2.30 +24.21 11.80 11.90 17,126,837 204,226.72
PACE  3.84 3.90 3.82 3.84 +0.02 +0.52 3.84 3.86 33,671,545 129,549.95
PF  0.92 0.96 0.92 0.96 +0.04 +4.35 0.95 0.96 66,568,366 63,204.89
PLAT  7.10 7.10 6.90 7.00 0.00 0.00 6.95 7.00 5,665,950 39,604.95
POLAR <SP> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.96 2.02 1.96 1.98 +0.02 +1.02 1.98 2.02 239,500 475.86
PRIN <XD> 1.47 1.49 1.47 1.47 -0.01 -0.68 1.47 1.48 1,021,200 1,509.85
PRINC  2.72 2.86 2.72 2.74 +0.02 +0.74 2.74 2.78 10,345,500 29,017.89
PS <XD> 26.50 26.75 26.25 26.25 -0.50 -1.87 26.25 26.50 2,700,824 71,450.44
QH  2.72 2.82 2.70 2.80 +0.08 +2.94 2.80 2.82 116,139,909 321,791.89
RICHY  1.77 1.83 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 1.76 2,019,000 3,586.77
RML  1.43 1.44 1.41 1.41 -0.02 -1.40 1.41 1.42 11,910,994 16,915.75
ROJNA  5.15 5.25 5.15 5.25 +0.05 +0.96 5.20 5.25 517,400 2,706.51
S  5.30 5.35 5.25 5.30 +0.05 +0.95 5.30 5.35 7,017,573 37,296.16
SAMCO  3.80 3.84 3.80 3.80 0.00 0.00 3.80 3.82 451,200 1,719.14
SC  3.58 3.60 3.56 3.58 +0.02 +0.56 3.58 3.60 2,732,152 9,799.50
SCAN <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SENA <XD> 4.00 4.02 3.96 3.98 0.00 0.00 3.96 3.98 4,577,516 18,204.65
SF  6.20 6.25 6.15 6.20 0.00 0.00 6.20 6.25 1,070,376 6,636.01
SIRI <XD> 1.79 1.82 1.78 1.80 +0.01 +0.56 1.80 1.81 78,973,185 142,724.80
SPALI  24.40 24.50 23.80 24.00 -0.50 -2.04 23.90 24.00 6,227,087 149,457.31
TFD  3.50 3.52 3.46 3.46 -0.04 -1.14 3.46 3.50 2,120,100 7,380.98
TICON  15.30 15.70 15.20 15.30 0.00 0.00 15.30 15.50 963,700 14,893.88
U  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 312,144,774 10,183.15
UV  6.25 6.30 6.20 6.25 0.00 0.00 6.25 6.30 1,214,700 7,591.46
WHA  3.62 3.70 3.60 3.62 0.00 0.00 3.62 3.64 193,324,854 702,109.65
WIN  0.60 0.60 0.59 0.59 0.00 0.00 0.58 0.59 576,018 340.30

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR <XD> 12.20 12.30 12.20 12.30 +0.10 +0.82 12.20 12.30 48,000 590.30
BKKCP  10.20 10.20 10.20 10.20 0.00 0.00 10.20 10.30 58,910 600.88
CPNCG  15.70 15.80 15.70 15.80 +0.10 +0.64 15.70 15.80 229,000 3,595.57
CPNRF  20.50 20.70 20.40 20.70 +0.20 +0.98 20.60 20.70 1,966,465 40,477.08
CPTGF <XA> 15.00 15.00 15.00 15.00 -0.20 -1.32 15.00 15.10 40,800 612.00
CRYSTAL  12.20 12.20 12.20 12.20 0.00 0.00 12.10 12.20 4,400 53.68
CTARAF  4.34 4.40 4.34 4.40 0.00 0.00 4.40 4.42 43,100 187.90
DTCPF <XD> 8.45 8.50 8.40 8.50 -0.20 -2.30 8.45 8.50 201,500 1,701.58
ERWPF  9.60 9.65 9.60 9.65 +0.05 +0.52 9.60 9.65 40,700 391.10
FUTUREPF <XD> 24.10 24.10 24.00 24.10 0.00 0.00 24.00 24.10 30,100 724.41
GOLDPF  6.25 6.35 6.20 6.35 +0.05 +0.79 6.30 6.35 21,500 134.53
GVREIT  15.00 15.00 14.90 15.00 +0.10 +0.67 14.90 15.00 45,200 677.93
HPF <XD> 8.90 8.90 8.85 8.85 0.00 0.00 8.85 8.90 58,800 522.34
IMPACT <XD> 15.10 15.30 15.10 15.20 0.00 0.00 15.20 15.30 451,300 6,862.66
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  10.10 10.10 10.10 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 3,300 33.33
LHHOTEL  13.30 13.40 13.20 13.40 +0.20 +1.52 13.20 13.40 159,100 2,114.52
LHPF  9.25 9.25 9.20 9.25 0.00 0.00 9.20 9.25 159,500 1,467.62
LHSC  14.30 14.40 14.30 14.40 +0.10 +0.70 14.30 14.40 109,000 1,558.75
LUXF  6.50 6.55 6.50 6.55 -0.05 -0.76 6.50 6.60 38,800 253.82
M-II <XD> - - - - - - 9.10 9.95 - -
M-PAT <XD> - - - - - - 10.00 10.20 - -
M-STOR <XD> - - - - - - 10.30 10.60 - -
MIPF  22.00 22.00 22.00 22.00 +1.00 +4.76 21.50 24.00 100 2.20
MIT  - - - - - - 8.35 9.00 1 0.01
MJLF  15.20 15.30 15.20 15.30 +0.10 +0.66 15.30 15.40 13,400 204.94
MNIT <XD> 2.58 2.58 2.58 2.58 +0.02 +0.78 2.54 2.58 100 0.26
MNIT2 <XD> 6.20 6.20 6.20 6.20 0.00 0.00 6.15 6.20 24,200 150.04
MNRF  4.28 4.28 4.20 4.26 -0.02 -0.47 4.22 4.26 28,300 119.78
MONTRI  - - - - - - 6.60 7.15 - -
POPF  16.90 17.10 16.90 17.00 -0.10 -0.58 17.00 17.10 87,800 1,500.67
PPF  12.60 12.60 12.60 12.60 0.00 0.00 12.60 12.70 25,710 323.95
QHHR  9.90 10.00 9.90 9.95 0.00 0.00 9.90 9.95 1,500 14.88
QHOP  5.10 5.20 5.10 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 326,400 1,669.74
QHPF  12.00 12.00 11.90 12.00 0.00 0.00 12.00 12.10 513,000 6,132.78
SBPF  6.00 6.15 6.00 6.00 -0.20 -3.23 6.00 6.10 8,000 48.10
SIRIP  - - - - - - 10.50 10.70 - -
SPF <XD> 26.00 26.25 26.00 26.25 0.00 0.00 26.00 26.25 62,900 1,636.48
SPWPF  11.10 11.20 11.10 11.20 0.00 0.00 11.10 11.20 52,000 577.70
SSPF  8.50 8.60 8.40 8.50 +0.25 +3.03 8.50 8.55 90,600 770.52
SSTPF  9.45 9.60 9.45 9.60 +0.15 +1.59 9.40 9.55 10,300 97.36
SSTSS  9.60 9.60 9.55 9.55 -0.05 -0.52 9.55 9.60 30,100 287.46
TCIF <XD> - - - - - - 13.50 17.30 - -
TFUND <XD> 10.60 10.60 10.60 10.60 0.00 0.00 10.50 10.60 1,162,300 12,320.38
TGROWTH  12.50 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 12.50 12.60 231,600 2,895.00
THIF  - - - - - - 12.00 12.20 - -
TIF1  7.85 7.85 7.85 7.85 0.00 0.00 7.85 8.00 20,400 160.14
TLGF  17.30 17.40 17.30 17.30 0.00 0.00 17.30 17.40 1,210,100 20,977.57
TLHPF  10.70 10.70 10.50 10.50 0.00 0.00 10.50 10.60 4,100 43.28
TLOGIS <XD> 12.20 12.20 11.80 11.80 -0.40 -3.28 11.80 11.90 2,705,659 32,409.64
TNPF  3.26 3.30 3.20 3.22 -0.06 -1.83 3.22 3.24 244,300 791.97
TREIT  10.30 10.30 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.10 10.20 492,000 4,996.60
TRIF <XD> - - - - - - 14.60 16.00 - -
TTLPF <XD> 26.00 26.00 26.00 26.00 -0.25 -0.95 25.50 27.50 1,500 39.00
TU-PF  1.86 1.86 1.86 1.86 -0.01 -0.53 1.85 1.89 10,600 19.72
UNIPF  9.85 9.85 9.85 9.85 +0.05 +0.51 9.80 9.85 10,200 100.47
URBNPF <XD> - - - - - - 4.90 4.94 - -
WHABT  9.95 9.95 9.95 9.95 0.00 0.00 9.95 10.00 11,900 118.40
WHAPF  - - - - - - 11.20 11.30 - -
WHART  10.20 10.20 10.20 10.20 0.00 0.00 10.10 10.20 1,100 11.22

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  6.20 6.25 6.20 6.20 0.00 0.00 6.20 6.25 1,093,900 6,783.53
CK  32.25 32.75 32.00 32.25 0.00 0.00 32.25 32.50 6,629,490 214,854.29
CNT  3.90 3.96 3.88 3.92 +0.04 +1.03 3.90 3.92 182,900 718.51
EMC  0.14 0.15 0.14 0.15 0.00 0.00 0.14 0.15 4,715,301 687.99
ITD  6.45 6.50 6.40 6.45 +0.05 +0.78 6.45 6.50 24,949,571 160,992.12
NWR  1.35 1.37 1.35 1.35 +0.01 +0.75 1.35 1.36 2,057,111 2,788.43
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.02 1.04 1.01 1.01 0.00 0.00 1.01 1.02 7,862,200 8,021.72
PREB  13.80 13.80 13.70 13.80 +0.10 +0.73 13.70 13.80 462,306 6,335.00
PYLON <XD> 11.40 11.40 11.10 11.10 -0.20 -1.77 11.10 11.20 1,036,100 11,666.39
SEAFCO <XD> 11.20 11.40 11.10 11.10 -0.10 -0.89 11.10 11.20 1,823,125 20,411.20
SRICHA  16.20 16.40 16.10 16.20 0.00 0.00 16.10 16.20 265,510 4,297.38
STEC  25.00 25.25 24.90 25.00 0.00 0.00 24.90 25.00 3,176,615 79,434.01
STPI  9.75 9.80 9.70 9.75 +0.05 +0.52 9.70 9.75 3,183,729 31,047.69
SYNTEC  4.06 4.12 4.02 4.04 0.00 0.00 4.02 4.04 27,209,702 110,562.53
TPOLY  3.62 3.66 3.58 3.58 +0.02 +0.56 3.58 3.60 17,962,130 64,937.14
TRC  1.40 1.43 1.39 1.40 0.00 0.00 1.40 1.41 25,644,471 36,050.62
TTCL <XD> 24.90 25.00 24.10 24.20 -0.60 -2.42 24.20 24.30 8,176,008 199,694.91
UNIQ  18.90 19.30 18.90 19.10 +0.10 +0.53 19.10 19.20 3,256,027 62,384.70

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.90 8.95 8.90 8.95 0.00 0.00 8.95 9.00 29,600 264.52
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.33 1.36 1.32 1.35 +0.02 +1.50 1.34 1.35 7,066,847 9,505.18
BAFS  36.75 37.00 36.75 36.75 0.00 0.00 36.75 37.00 81,400 2,997.78
BANPU  15.50 16.10 15.50 16.00 +0.70 +4.58 15.90 16.00 142,717,186 2,265,187.84
BCP  32.50 33.00 32.50 33.00 +0.75 +2.33 32.75 33.00 4,828,346 158,121.66
CKP  3.08 3.14 3.08 3.12 +0.06 +1.96 3.12 3.14 22,503,814 70,130.90
DEMCO  6.30 6.45 6.25 6.25 -0.05 -0.79 6.25 6.35 1,972,822 12,495.72
EARTH  4.62 4.68 4.62 4.68 +0.04 +0.86 4.66 4.68 2,432,601 11,325.88
EASTW  12.70 12.70 12.60 12.60 0.00 0.00 12.50 12.60 580,200 7,314.61
EGATIF  11.40 11.50 11.20 11.30 -0.10 -0.88 11.20 11.30 1,395,900 15,770.77
EGCO  196.00 196.50 195.50 195.50 -0.50 -0.26 195.50 196.00 620,503 121,518.26
ESSO  6.05 6.10 6.00 6.05 0.00 0.00 6.00 6.05 1,265,100 7,625.14
GLOW <XD> 81.25 82.00 81.25 81.50 +0.25 +0.31 81.25 81.50 812,552 66,320.79
GPSC  35.75 37.75 35.75 37.00 +1.25 +3.50 37.00 37.25 10,481,216 386,187.72
GUNKUL  5.55 5.55 5.45 5.45 0.00 0.00 5.45 5.50 6,422,356 35,259.39
IEC <SP> - - - - - - - - - -
IFEC  6.65 6.75 6.60 6.65 +0.05 +0.76 6.65 6.70 35,811,570 238,985.70
IRPC  4.86 4.90 4.84 4.84 0.00 0.00 4.84 4.86 42,309,742 205,664.15
LANNA  12.60 12.90 12.50 12.70 +0.20 +1.60 12.60 12.70 990,243 12,615.96
MDX  6.20 6.40 6.20 6.20 0.00 0.00 6.20 6.25 1,719,300 10,841.62
PTG <XD> 26.00 27.00 26.00 26.75 +1.00 +3.88 26.50 26.75 4,777,920 126,662.98
PTT  347.00 351.00 347.00 351.00 +5.00 +1.45 350.00 351.00 4,390,351 1,535,332.60
PTTEP  81.00 81.75 80.50 80.75 -0.25 -0.31 80.50 80.75 7,148,686 579,331.18
RATCH  53.50 54.00 53.25 53.75 +0.25 +0.47 53.75 54.00 3,964,937 212,788.33
RPC  1.07 1.07 1.04 1.06 -0.01 -0.93 1.06 1.07 10,848,000 11,460.32
SCG  4.96 4.98 4.94 4.94 +0.02 +0.41 4.94 4.98 11,200 55.38
SCI  10.70 11.10 10.40 11.00 +0.40 +3.77 10.90 11.00 19,321,700 210,224.23
SCN  7.90 8.25 7.90 8.25 +0.35 +4.43 8.20 8.25 10,323,838 84,244.77
SGP <XD> 12.00 12.10 11.80 11.80 -0.10 -0.84 11.80 11.90 1,963,960 23,302.89
SOLAR  4.90 4.98 4.90 4.98 +0.06 +1.22 4.94 4.98 3,067,100 15,169.17
SPCG  20.80 21.00 20.80 20.90 0.00 0.00 20.90 21.00 1,171,700 24,507.54
SPRC <XD> 10.40 10.50 10.30 10.50 +0.10 +0.96 10.40 10.50 4,436,992 46,177.05
SUPER  1.77 1.77 1.75 1.75 -0.01 -0.57 1.75 1.76 46,916,108 82,467.53
SUSCO  2.92 2.96 2.92 2.92 -0.02 -0.68 2.92 2.96 964,800 2,830.57
TAE  3.28 3.30 3.24 3.24 -0.02 -0.61 3.24 3.26 1,843,501 5,996.96
TCC  1.07 1.09 1.07 1.08 0.00 0.00 1.07 1.08 4,828,600 5,214.74
TOP  69.00 69.75 68.25 69.25 -0.25 -0.36 68.75 69.25 8,637,010 596,283.04
TTW <XD> 11.10 11.10 10.90 11.00 0.00 0.00 10.90 11.00 2,464,300 27,091.77

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  13.50 13.70 13.40 13.50 +0.10 +0.75 13.40 13.50 252,300 3,423.05
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY <XD> 9.25 9.30 9.10 9.20 -0.05 -0.54 9.20 9.25 10,142,223 93,563.04
BIG  4.88 4.96 4.82 4.84 0.00 0.00 4.82 4.84 26,883,300 131,263.81
BIGC  215.00 216.00 212.00 212.00 -3.00 -1.40 211.00 212.00 62,103 13,262.09
BJC <XD> 46.25 46.75 46.00 46.25 0.00 0.00 46.00 46.25 8,527,313 395,091.02
COL  35.00 36.00 35.00 35.25 +0.25 +0.71 35.25 35.75 78,400 2,779.95
COM7  10.90 10.90 10.60 10.80 -0.10 -0.92 10.70 10.80 8,075,510 86,776.31
CPALL  62.00 62.75 61.75 62.00 -0.25 -0.40 62.00 62.25 16,395,750 1,019,239.38
CSS <XD> 3.56 3.60 3.56 3.56 0.00 0.00 3.56 3.58 2,267,401 8,095.64
GLOBAL  14.40 14.50 14.30 14.40 +0.10 +0.70 14.40 14.50 1,364,443 19,658.95
HMPRO  11.10 11.30 11.00 11.10 -0.20 -1.77 11.10 11.20 15,812,093 176,443.35
IT  2.60 2.62 2.60 2.62 +0.02 +0.77 2.62 2.64 88,900 231.66
KAMART <XD> 13.20 13.20 12.80 12.80 -0.30 -2.29 12.80 12.90 1,640,310 21,151.15
LOXLEY  3.28 3.38 3.26 3.32 +0.04 +1.22 3.30 3.32 26,032,565 86,775.31
MAKRO  34.25 34.50 34.25 34.50 +0.50 +1.47 34.25 34.50 37,023 1,272.09
MC <XD> 13.80 14.00 13.70 13.80 +0.10 +0.73 13.80 13.90 506,100 6,991.34
MEGA <XD> 20.40 20.90 20.30 20.70 +0.40 +1.97 20.60 20.70 6,264,600 129,336.16
MIDA  0.92 0.94 0.91 0.92 0.00 0.00 0.92 0.93 6,153,801 5,727.27
ROBINS  65.00 65.25 64.00 64.75 -0.25 -0.38 64.75 65.00 1,876,701 121,411.28
SINGER  10.90 11.60 10.90 11.00 +0.20 +1.85 11.00 11.10 2,752,400 31,085.55
SPC  46.25 47.25 46.25 47.25 -0.50 -1.05 46.25 47.25 1,000 46.75
SPI  28.00 28.00 27.50 27.50 -0.25 -0.90 27.50 28.00 1,972 55.00

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  38.00 38.25 38.00 38.25 0.00 0.00 38.00 38.25 901 34.34
BCH <XD> 11.60 11.60 11.20 11.60 +0.10 +0.87 11.50 11.60 17,307,119 196,565.13
BDMS  23.10 23.50 23.10 23.20 +0.20 +0.87 23.20 23.30 53,197,815 1,240,538.19
BH  168.50 170.00 168.50 169.50 +1.00 +0.59 169.00 169.50 901,442 152,557.59
CHG <XD> 2.60 2.62 2.58 2.58 -0.02 -0.77 2.58 2.60 29,569,450 76,682.21
CMR  5.05 5.05 4.98 5.00 0.00 0.00 5.00 5.05 1,145,400 5,727.84
EKH  6.05 6.10 5.95 5.95 -0.10 -1.65 5.95 6.05 1,335,386 8,026.89
KDH  109.50 109.50 109.50 109.50 -1.50 -1.35 110.00 115.00 301 32.99
LPH  9.15 9.25 9.10 9.15 0.00 0.00 9.10 9.15 1,863,301 17,077.24
M-CHAI  280.00 282.00 280.00 282.00 +3.00 +1.08 280.00 281.00 5,200 1,456.30
NEW  - - - - - - 62.50 67.75 - -
NTV  50.00 51.00 50.00 50.50 +0.25 +0.50 50.25 50.50 24,300 1,221.15
RAM  3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 3,300.00 3,480.00 105 357.00
SKR  64.00 64.00 62.75 64.00 -0.25 -0.39 63.50 64.00 461,199 29,460.81
SVH  364.00 365.00 364.00 365.00 +1.00 +0.27 364.00 366.00 202 73.64
VIBHA  2.90 2.96 2.90 2.90 +0.02 +0.69 2.90 2.92 25,724,401 75,196.11
VIH  9.75 9.95 9.60 9.60 -0.05 -0.52 9.55 9.60 513,681 4,968.68

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  7.75 7.75 7.70 7.75 -0.05 -0.64 7.70 7.75 10,360 80.00
AQUA  0.90 0.91 0.88 0.88 -0.02 -2.22 0.87 0.88 99,099,994 88,794.93
AS  3.10 3.10 3.06 3.06 0.00 0.00 3.06 3.10 2,200 6.74
BEC <XD> 22.50 22.80 22.20 22.30 -0.10 -0.45 22.30 22.50 2,929,009 65,844.91
EPCO <XD> 6.75 6.85 6.75 6.80 0.00 0.00 6.80 6.85 1,293,301 8,770.29
FE  - - - - - - 130.00 134.00 - -
GRAMMY  8.35 8.35 8.15 8.20 0.00 0.00 8.15 8.20 145,420 1,197.07
MACO  1.60 1.64 1.58 1.60 0.00 0.00 1.60 1.61 43,871,100 70,623.19
MAJOR <XD> 32.00 32.00 31.50 31.50 -0.25 -0.79 31.50 32.00 1,234,751 39,134.53
MATCH  1.94 1.96 1.93 1.95 +0.02 +1.04 1.95 1.96 168,900 330.09
MATI  5.70 5.70 5.50 5.65 +0.15 +2.73 5.55 5.70 68,707 387.91
MCOT  15.30 15.40 15.10 15.30 0.00 0.00 15.20 15.30 769,300 11,726.78
MONO  3.24 3.26 3.18 3.20 -0.02 -0.62 3.20 3.22 7,724,228 24,836.41
MPIC  1.64 1.67 1.64 1.64 0.00 0.00 1.64 1.65 41,300 67.76
NMG  1.10 1.10 1.08 1.10 0.00 0.00 1.09 1.10 372,700 407.13
PLANB  6.15 6.15 6.05 6.05 0.00 0.00 6.05 6.10 3,096,714 18,879.79
POST  4.66 4.66 4.66 4.66 0.00 0.00 4.40 4.66 200 0.93
PRAKIT  15.10 15.10 15.10 15.10 0.00 0.00 15.10 15.20 93,000 1,404.30
RS  9.90 10.20 9.90 10.00 +0.10 +1.01 10.00 10.10 3,729,600 37,504.44
SE-ED  4.34 4.40 4.34 4.40 0.00 0.00 4.34 4.40 87,002 378.29
SMM  1.31 1.34 1.28 1.32 +0.03 +2.33 1.32 1.33 1,772,025 2,337.83
SPORT  1.50 1.51 1.46 1.47 -0.03 -2.00 1.46 1.47 1,190,600 1,771.00
TBSP  - - - - - - 145.00 170.00 - -
TH  0.79 0.80 0.78 0.80 +0.02 +2.56 0.78 0.80 590,300 467.50
TKS  8.50 8.50 8.40 8.45 0.00 0.00 8.40 8.45 340,994 2,878.61
TRITN  0.60 0.61 0.58 0.58 -0.02 -3.33 0.58 0.59 37,680,877 22,263.91
VGI  6.60 6.60 6.35 6.35 -0.15 -2.31 6.35 6.40 24,249,133 156,814.92
WAVE  4.50 4.52 4.48 4.48 +0.02 +0.45 4.46 4.48 248,330 1,116.00
WORK  40.75 41.25 39.50 40.50 +3.25 +8.72 40.50 40.75 9,959,873 402,756.67

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  2.26 2.30 2.24 2.24 +0.02 +0.90 2.24 2.26 54,318,001 122,775.58
GENCO  1.57 1.65 1.57 1.65 +0.09 +5.77 1.65 1.66 40,254,839 65,115.40
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  73.75 73.75 72.75 73.00 -0.75 -1.02 72.75 73.00 14,001 1,024.43
CENTEL  42.00 42.75 41.75 41.75 -0.50 -1.18 41.75 42.00 1,395,632 59,036.44
CSR  - - - - - - 61.50 64.00 - -
DTC  10.90 11.00 10.90 10.90 -0.10 -0.91 10.90 11.00 36,225 396.95
ERW  5.00 5.10 4.98 5.00 0.00 0.00 5.00 5.05 5,674,533 28,445.38
GRAND  0.88 0.89 0.88 0.88 0.00 0.00 0.88 0.89 1,763,669 1,562.74
GREEN  1.15 1.22 1.15 1.16 +0.01 +0.87 1.16 1.19 12,425,338 14,379.27
LRH <XD> 25.50 25.50 25.50 25.50 0.00 0.00 25.50 25.75 2,500 63.75
MANRIN  30.50 30.50 30.50 30.50 +0.25 +0.83 30.50 30.75 100 3.05
OHTL  988.00 988.00 988.00 988.00 +6.00 +0.61 990.00 1,048.00 50 49.40
ROH  - - - - - - 29.00 30.00 - -
SHANG  73.00 73.00 73.00 73.00 +0.75 +1.04 71.25 73.00 700 51.10

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  7.50 7.70 7.45 7.55 +0.05 +0.67 7.55 7.60 88,150,837 668,042.24
AOT  408.00 410.00 404.00 406.00 -6.00 -1.46 406.00 408.00 1,837,403 746,795.32
ASIMAR  3.28 3.32 3.16 3.16 -0.12 -3.66 3.16 3.18 10,457,820 33,878.77
BA  25.25 25.50 25.00 25.25 -0.25 -0.98 25.00 25.25 12,257,476 309,987.64
BEM  8.00 8.05 7.95 7.95 -0.05 -0.62 7.95 8.00 41,146,314 328,965.69
BTC  0.08 0.09 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.09 8,785,500 774.85
BTS  9.20 9.30 9.20 9.20 0.00 0.00 9.20 9.25 21,836,211 201,981.13
BTSGIF  12.80 12.80 12.60 12.60 -0.20 -1.56 12.60 12.70 5,243,800 66,552.74
JUTHA  3.12 3.16 3.06 3.06 -0.02 -0.65 3.06 3.08 20,383,200 61,688.68
JWD  9.40 9.50 9.20 9.25 -0.15 -1.60 9.25 9.30 3,552,820 33,121.53
KWC  - - - - - - 187.00 199.00 - -
NOK  8.45 8.50 8.35 8.40 0.00 0.00 8.40 8.45 753,901 6,344.78
NYT  13.60 13.90 13.40 13.40 -0.10 -0.74 13.40 13.50 328,100 4,473.40
PSL  6.65 6.70 6.30 6.30 -0.25 -3.82 6.30 6.35 10,412,600 68,052.71
RCL  5.65 5.80 5.65 5.75 +0.15 +2.68 5.75 5.80 1,929,300 11,044.10
THAI  29.50 30.50 28.75 29.50 0.00 0.00 29.25 29.50 57,351,229 1,698,861.00
TSTE  8.90 8.95 8.90 8.95 -0.05 -0.56 8.75 8.95 56,400 502.74
TTA  9.95 9.95 9.65 9.70 -0.15 -1.52 9.70 9.75 28,116,728 275,781.10
WICE  3.48 3.82 3.44 3.80 +0.34 +9.83 3.80 3.82 102,449,659 374,411.06

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.80 2.84 2.78 2.78 -0.02 -0.71 2.78 2.80 4,928,998 13,798.02
DELTA  74.00 74.00 72.25 72.75 -1.00 -1.36 72.75 73.00 716,215 52,440.10
DRACO  4.90 4.90 4.90 4.90 0.00 0.00 4.90 4.92 183,702 900.14
EIC <NP> 1.08 1.16 1.04 1.04 -0.05 -4.59 1.04 1.05 168,801,770 188,373.95
HANA  28.75 30.00 28.75 29.75 +1.00 +3.48 29.50 29.75 1,911,311 56,356.48
KCE  99.00 99.75 98.00 98.00 -0.50 -0.51 98.00 98.50 2,337,417 231,456.01
METCO  236.00 240.00 236.00 239.00 +3.00 +1.27 239.00 240.00 4,900 1,169.90
SMT  6.45 6.45 6.40 6.45 0.00 0.00 6.40 6.45 2,521,900 16,213.20
SPPT  2.14 2.20 2.14 2.20 +0.06 +2.80 2.14 2.22 41,100 88.53
SVI  4.86 4.94 4.84 4.92 +0.06 +1.23 4.92 4.94 4,759,628 23,313.58
TEAM  1.40 1.55 1.39 1.44 +0.06 +4.35 1.44 1.45 68,541,814 100,798.50

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  171.50 173.50 170.00 171.00 -0.50 -0.29 171.00 171.50 6,822,934 1,172,227.94
AIT <XD> 27.50 27.75 27.25 27.25 -0.25 -0.91 27.25 27.50 640,038 17,574.42
ALT  8.30 8.30 8.10 8.10 -0.15 -1.82 8.10 8.15 5,314,970 43,435.38
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  6.05 6.20 6.05 6.15 +0.05 +0.82 6.10 6.15 521,500 3,188.66
DIF  14.60 14.70 14.50 14.70 +0.20 +1.38 14.60 14.70 10,039,500 145,863.93
DTAC  35.00 35.50 34.50 34.75 0.00 0.00 34.75 35.00 10,304,833 360,580.40
FER  0.90 0.91 0.89 0.90 0.00 0.00 0.89 0.90 3,256,700 2,931.09
FORTH <XD> 7.40 7.40 7.30 7.30 -0.15 -2.01 7.30 7.35 530,200 3,886.36
ILINK  21.50 21.80 21.40 21.50 +0.20 +0.94 21.50 21.60 3,465,233 74,754.39
INET  4.84 4.84 4.78 4.78 -0.04 -0.83 4.78 4.80 947,959 4,548.35
INTUCH  58.25 58.50 57.75 57.75 -0.50 -0.86 57.75 58.00 13,246,090 769,967.21
JAS  5.70 5.75 5.65 5.70 0.00 0.00 5.70 5.75 24,057,205 136,151.66
JASIF  11.70 11.80 11.70 11.70 -0.10 -0.85 11.60 11.70 19,506,525 228,431.24
JMART  13.80 14.10 13.70 13.70 0.00 0.00 13.70 13.90 2,781,700 38,488.81
JTS  1.44 1.45 1.44 1.44 +0.01 +0.70 1.44 1.45 469,100 675.52
MFEC  5.25 5.40 5.20 5.40 +0.15 +2.86 5.40 5.45 2,065,624 10,979.75
MSC  5.20 5.20 5.15 5.20 -0.05 -0.95 5.15 5.20 34,600 178.20
PT <XD> 11.00 11.10 10.70 10.70 -0.20 -1.83 10.70 11.00 727,400 7,933.35
SAMART  15.60 15.70 15.50 15.60 0.00 0.00 15.50 15.60 827,263 12,896.90
SAMTEL  12.90 13.00 12.80 12.80 -0.10 -0.78 12.80 12.90 156,500 2,012.95
SIM  1.10 1.11 1.10 1.10 0.00 0.00 1.10 1.11 752,050 827.75
SIS  5.50 5.60 5.50 5.60 +0.05 +0.90 5.55 5.60 247,100 1,362.92
SVOA  1.38 1.40 1.38 1.38 -0.01 -0.72 1.38 1.39 603,301 839.78
SYMC  9.05 9.15 8.95 9.10 -0.05 -0.55 9.05 9.10 362,450 3,280.61
SYNEX <XD> 5.80 5.80 5.70 5.75 0.00 0.00 5.75 5.80 238,700 1,373.92
THCOM  22.10 22.20 21.90 22.00 -0.10 -0.45 22.00 22.10 4,326,709 95,320.05
TRUE  8.15 8.30 8.15 8.25 +0.15 +1.85 8.20 8.25 83,358,261 686,860.11
TT&T <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWZ  0.33 0.34 0.33 0.34 0.00 0.00 0.33 0.34 10,311,600 3,492.52
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS