หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2014 22:59:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
10,520,753
419
เพิ่มขึ้น
4,696,249
254
ไม่เปลี่ยนแปลง
6,077,055
462
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,584.91
+0.68
+0.04
1,592.42
1,582.60
18,487,024
53,390.98
 
1,057.43
+0.65
+0.06
1,062.81
1,055.31
1,240,668
27,972.03
 
2,347.19
+1.63
+0.07
2,358.65
2,342.68
2,508,713
35,868.34
 
1,265.23
+5.79
+0.46
1,265.23
1,257.40
439,182
10,951.16
 
687.62
-2.45
-0.36
695.52
685.12
3,103,951
8,804.34
 
หุ้นสามัญ
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์