หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/10/2014 18:57:43
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
11,015,731
333
เพิ่มขึ้น
2,687,082
263
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,554,821
485
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,526.14
-0.53
-0.03
1,530.84
1,520.89
15,650,242
36,278.40
 
1,014.79
+0.27
+0.03
1,017.66
1,010.74
762,790
17,657.19
 
2,247.41
-1.48
-0.07
2,255.51
2,239.11
2,627,392
24,022.64
 
1,198.02
-2.65
-0.22
1,205.11
1,191.84
249,516
7,813.64
 
672.41
-2.06
-0.31
677.02
670.94
2,794,498
7,127.68
 
หุ้นสามัญ
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์