หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 05/03/2015 18:52:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,670,190
355
เพิ่มขึ้น
2,470,572
180
ไม่เปลี่ยนแปลง
9,496,452
715
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,553.33
-9.51
-0.61
1,561.88
1,545.10
15,072,617
67,024.41
 
1,022.09
-5.80
-0.56
1,026.93
1,016.62
1,519,228
34,595.35
 
2,276.35
-15.98
-0.70
2,289.20
2,264.33
4,134,916
46,238.31
 
1,190.09
-1.68
-0.14
1,195.23
1,184.34
892,583
17,775.97
 
761.53
-9.54
-1.24
773.14
756.41
1,040,203
3,325.99
 
ตลาด :
SET
mai
หุ้นสามัญ
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์