สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/06/2018 23:12:40
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,639.54 -40.14 -2.39 1,674.28 1,633.72 16,028,558 84,628.60
SET50 1,071.96 -28.29 -2.57 1,096.99 1,067.58 2,318,462 64,010.78
SET100 2,377.58 -63.84 -2.61 2,433.12 2,367.96 3,706,025 71,310.18
sSET 895.30 -20.39 -2.23 913.32 886.13 457,501 1,275.20
SETHD 1,221.46 -28.12 -2.25 1,248.59 1,216.87 1,288,179 27,645.69
mai 444.32 -10.97 -2.41 454.35 442.62 838,609 1,074.18
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 255 3,082,226
ไม่เปลี่ยนแปลง 190 890,289
ลดลง 1,537 12,732,066
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  146.50 146.50 145.00 145.00 -1.50 -1.02 145.00 148.00 2,901 423.95
EE  0.82 0.84 0.75 0.75 -0.08 -9.64 0.75 0.76 14,561,100 11,443.83
GFPT  12.20 12.30 11.80 11.80 -0.40 -3.28 11.80 12.00 3,711,301 44,613.51
LEE  2.80 2.80 2.76 2.76 -0.04 -1.43 2.76 2.78 966,800 2,684.54
STA  11.80 11.90 11.10 11.20 -0.80 -6.67 11.20 11.30 9,409,380 106,985.92
TLUXE  5.90 5.95 5.75 5.95 +0.05 +0.85 5.80 5.95 325,200 1,904.88
TRUBB  1.77 1.77 1.73 1.73 -0.06 -3.35 1.73 1.74 359,300 629.24
TWPC  9.30 9.35 9.25 9.30 -0.10 -1.06 9.30 9.35 292,207 2,717.65
UPOIC  4.36 4.36 4.30 4.32 -0.14 -3.14 4.30 4.40 29,600 127.31
UVAN  7.70 7.70 7.40 7.50 -0.25 -3.23 7.45 7.50 556,400 4,221.88
VPO  0.72 0.72 0.69 0.70 -0.02 -2.78 0.69 0.70 194,200 135.65

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.49 1.49 1.45 1.47 -0.01 -0.68 1.47 1.48 118,939 175.06
ASIAN  5.50 5.50 5.35 5.45 -0.10 -1.80 5.45 5.50 1,094,800 5,942.47
BR  5.95 5.95 5.80 5.85 -0.10 -1.68 5.80 5.85 1,661,600 9,763.68
BRR  7.25 7.40 7.10 7.10 -0.30 -4.05 7.10 7.15 167,000 1,201.24
CBG  56.50 57.00 54.75 55.00 -2.25 -3.93 55.00 55.25 4,165,791 231,673.72
CFRESH  4.56 4.56 4.48 4.48 -0.12 -2.61 4.48 4.52 104,300 468.30
CM  4.26 4.26 4.12 4.16 -0.10 -2.35 4.16 4.18 531,500 2,223.29
CPF  24.60 24.70 23.70 24.10 -0.60 -2.43 24.10 24.20 45,786,523 1,104,433.51
CPI  1.84 1.86 1.70 1.73 -0.15 -7.98 1.73 1.74 3,847,801 6,724.00
F&D  16.90 16.90 16.50 16.50 -0.50 -2.94 16.30 17.00 800 13.44
HTC  23.00 23.10 21.90 22.00 -0.60 -2.65 22.00 22.20 620,904 14,194.52
ICHI  5.40 5.40 5.25 5.35 -0.05 -0.93 5.30 5.35 2,169,902 11,508.54
KBS  4.42 4.44 4.38 4.40 -0.04 -0.90 4.38 4.40 60,500 266.24
KSL  3.16 3.18 3.04 3.04 -0.14 -4.40 3.04 3.10 4,664,883 14,518.49
KTIS  6.00 6.00 5.85 5.95 -0.05 -0.83 5.90 5.95 212,500 1,260.22
LST  4.92 4.92 4.78 4.86 -0.08 -1.62 4.82 4.86 217,600 1,046.66
M  77.25 78.25 75.50 76.75 -1.50 -1.92 76.50 76.75 293,261 22,401.09
MALEE  14.90 15.10 14.50 14.70 -0.40 -2.65 14.70 14.80 923,621 13,621.47
MINT  33.50 33.75 32.75 33.25 -0.75 -2.21 33.25 33.50 21,035,420 698,055.32
OISHI  103.00 103.00 100.00 100.00 -3.50 -3.38 100.00 102.00 7,801 785.10
PB  61.25 61.50 60.75 61.25 -0.25 -0.41 60.50 61.25 57,300 3,491.50
PM  10.40 10.50 10.20 10.30 -0.20 -1.90 10.30 10.40 1,661,204 17,171.07
PRG  - - - - - - 13.10 13.80 - -
SAPPE  26.00 26.25 25.50 26.00 -0.25 -0.95 25.75 26.00 1,235,900 32,132.23
SAUCE  21.90 21.90 21.80 21.90 0.00 0.00 21.70 21.80 74,800 1,635.46
SFP  222.00 226.00 220.00 226.00 +1.00 +0.44 216.00 226.00 400 88.90
SNP  20.50 20.50 20.10 20.40 -0.20 -0.97 20.30 20.40 8,700 176.78
SORKON  70.50 70.50 70.00 70.00 0.00 0.00 69.75 71.00 300 21.05
SSC  47.25 47.25 47.25 47.25 -0.75 -1.56 47.00 49.00 100 4.72
SSF  - - - - - - 8.30 8.90 12 0.10
SST  6.05 6.05 5.90 5.90 -0.05 -0.84 5.90 6.00 70,100 416.60
TC  2.92 2.92 2.90 2.90 0.00 0.00 2.86 2.90 395,500 1,146.96
TFG  4.08 4.08 4.00 4.00 -0.08 -1.96 4.00 4.02 704,707 2,841.04
TFMAMA  161.00 161.00 158.50 158.50 -2.50 -1.55 158.50 160.00 55,945 8,906.86
TIPCO  9.85 9.85 9.50 9.50 -0.30 -3.06 9.50 9.55 1,279,673 12,316.91
TKN  16.90 16.90 16.30 16.40 -0.60 -3.53 16.40 16.50 4,108,300 68,277.29
TU  17.40 17.50 17.00 17.10 -0.60 -3.39 17.10 17.20 10,816,807 186,015.00
TVO  28.50 28.75 28.00 28.25 -0.25 -0.88 28.25 28.50 2,142,506 60,725.69

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  - - - - - - 8.65 8.90 - -
BTNC  - - - - - - 22.00 23.20 - -
CPH  - - - - - - 5.65 5.85 - -
CPL  3.14 3.14 3.14 3.14 +0.02 +0.64 3.00 3.16 100 0.31
DIGI  0.51 0.51 0.45 0.47 -0.04 -7.84 0.47 0.48 7,761,156 3,736.23
ICC  38.75 38.75 38.00 38.00 -1.00 -2.56 38.00 39.00 400 15.28
LTX  74.00 74.00 73.00 73.00 -1.00 -1.35 72.00 74.00 1,300 96.00
NC  15.20 15.20 14.50 15.20 0.00 0.00 14.60 15.40 800 11.99
PAF  1.05 1.06 1.03 1.04 -0.01 -0.95 1.03 1.04 345,900 357.66
PDJ  2.86 2.92 2.84 2.84 -0.06 -2.07 2.84 2.88 140,400 403.93
PG  7.10 7.10 7.00 7.05 -0.15 -2.08 7.05 7.15 6,000 42.26
SABINA  29.75 29.75 28.75 29.50 -0.50 -1.67 29.00 29.50 26,700 775.65
SAWANG  - - - - - - 12.90 15.00 - -
SUC  43.00 43.25 42.75 43.00 0.00 0.00 43.00 43.25 374,700 16,115.58
TNL  18.40 18.50 17.10 17.30 -1.30 -6.99 17.30 17.70 8,000 139.75
TPCORP  15.20 15.20 15.20 15.20 0.00 0.00 15.00 15.20 200 3.04
TR  49.25 49.25 47.50 49.00 -0.25 -0.51 47.75 49.00 60,701 2,953.47
TTI  - - - - - - 26.75 37.25 - -
TTL <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TTTM  132.00 133.00 132.00 132.00 0.00 0.00 130.00 134.00 5,700 753.40
UPF  - - - - - - 67.75 72.00 - -
UT  - - - - - - 13.00 13.40 - -
WACOAL  45.50 45.50 44.75 44.75 -1.00 -2.19 44.75 45.75 700 31.48

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.50 0.50 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 397,252 195.30
AJA  0.46 0.47 0.44 0.44 -0.02 -4.35 0.44 0.46 7,614,550 3,460.13
DTCI  - - - - - - 26.25 29.75 - -
FANCY  1.07 1.07 1.03 1.03 -0.02 -1.90 1.03 1.04 872,100 910.14
KYE  420.00 420.00 418.00 418.00 -2.00 -0.48 416.00 420.00 3,811 1,596.84
L&E  2.86 2.86 2.76 2.80 -0.04 -1.41 2.80 2.82 209,900 585.92
MODERN  4.72 4.74 4.66 4.66 -0.06 -1.27 4.66 4.70 651,112 3,066.29
OGC  39.75 39.75 38.00 39.00 -0.75 -1.89 38.00 39.00 23,700 904.95
ROCK  - - - - - - 16.10 17.60 - -
SIAM  1.94 1.96 1.89 1.93 0.00 0.00 1.89 1.93 180,400 343.96
TSR  2.48 2.48 2.30 2.38 -0.12 -4.80 2.40 2.42 753,000 1,787.44

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  5.30 5.30 5.00 5.15 -0.15 -2.83 5.05 5.15 326,362 1,687.17
DDD  66.00 66.50 64.50 64.50 -2.25 -3.37 64.50 65.00 1,300,269 84,682.87
JCT  90.00 90.00 90.00 90.00 +0.25 +0.28 88.00 91.50 500 45.00
OCC  - - - - - - 16.50 17.20 - -
S & J  23.00 23.00 23.00 23.00 -0.60 -2.54 22.10 23.90 5,200 119.60
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  15.00 15.00 14.80 14.90 -0.10 -0.67 14.80 15.00 56,515 843.94
TOG  4.86 4.86 4.78 4.78 -0.08 -1.65 4.78 4.80 126,300 607.44

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  40.50 40.50 39.00 39.00 -1.50 -3.70 39.00 39.25 627,914 24,789.25
BBL  195.50 197.50 191.50 195.00 -2.50 -1.27 194.50 195.00 7,076,368 1,378,147.67
CIMBT  0.94 0.96 0.92 0.92 -0.03 -3.16 0.92 0.94 4,515,208 4,230.50
KBANK  198.00 200.00 194.00 195.00 -4.50 -2.26 195.00 195.50 14,623,359 2,871,931.40
KKP  66.75 67.25 65.75 66.25 -0.75 -1.12 66.00 66.25 5,620,430 373,074.30
KTB  17.60 17.80 17.20 17.20 -0.60 -3.37 17.20 17.30 40,292,055 702,480.31
LHFG  1.55 1.55 1.52 1.52 -0.04 -2.56 1.52 1.53 7,831,329 12,013.85
SCB  132.00 133.00 130.50 131.00 -2.50 -1.87 131.00 131.50 13,663,653 1,796,217.16
TCAP  49.50 49.75 48.00 49.00 -1.00 -2.00 48.75 49.00 5,048,657 247,093.57
TISCO  86.75 87.00 85.75 86.00 -1.25 -1.43 86.00 86.25 4,217,496 363,623.68
TMB  2.42 2.44 2.34 2.36 -0.08 -3.28 2.36 2.38 218,715,637 520,384.71

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.50 0.51 0.48 0.48 -0.02 -4.00 0.48 0.49 1,883,100 938.94
AEONTS  144.00 147.50 144.00 146.50 +2.00 +1.38 146.00 146.50 267,900 39,058.37
AMANAH  2.04 2.04 1.97 2.00 -0.04 -1.96 2.00 2.02 15,477,718 31,045.28
ASAP  6.20 6.20 5.90 6.00 -0.20 -3.23 5.95 6.00 3,819,831 23,053.47
ASK  22.30 22.40 22.00 22.20 -0.20 -0.89 22.10 22.20 191,530 4,247.12
ASP  3.82 3.82 3.76 3.80 -0.02 -0.52 3.78 3.80 7,485,385 28,405.54
BFIT  28.00 28.00 27.00 28.00 -0.25 -0.88 28.00 28.25 777,150 21,276.95
CGH  1.22 1.23 1.18 1.22 -0.01 -0.81 1.20 1.22 146,300 175.90
CNS  2.62 2.62 2.56 2.60 -0.02 -0.76 2.56 2.60 269,805 696.33
ECL  1.90 1.92 1.82 1.85 -0.05 -2.63 1.85 1.86 4,718,852 8,819.21
FNS  4.50 4.50 4.40 4.46 -0.02 -0.45 4.42 4.46 165,900 740.47
FSS  2.50 2.50 2.46 2.46 -0.06 -2.38 2.46 2.50 149,463 369.82
GBX  0.69 0.70 0.67 0.68 -0.02 -2.86 0.68 0.69 564,700 385.62
GL <NP> 5.50 5.50 5.30 5.30 -0.20 -3.64 5.30 5.40 476,501 2,560.80
IFS  3.02 3.02 2.94 2.96 -0.06 -1.99 2.96 2.98 396,052 1,175.55
JMT  30.25 30.50 29.25 30.00 -0.75 -2.44 29.75 30.00 555,030 16,566.63
KCAR  14.10 14.20 13.90 13.90 -0.40 -2.80 13.90 14.00 134,003 1,877.67
KGI  4.20 4.22 4.02 4.06 -0.16 -3.79 4.06 4.08 17,736,850 72,544.04
KTC  331.00 338.00 329.00 330.00 +1.00 +0.30 330.00 331.00 2,013,275 669,248.87
MBKET  13.80 13.90 13.10 13.40 -0.50 -3.60 13.30 13.40 2,272,750 30,555.35
MFC  15.20 15.20 15.00 15.10 -0.10 -0.66 15.00 15.10 100,800 1,515.23
ML  1.02 1.02 0.98 0.98 -0.04 -3.92 0.97 0.98 1,378,952 1,369.48
MTC  34.75 35.25 32.50 34.00 -1.25 -3.55 33.75 34.00 13,316,869 452,265.03
PE <NP> 0.37 0.37 0.34 0.35 0.00 0.00 0.34 0.35 614,000 219.26
PL  3.50 3.52 3.44 3.46 -0.04 -1.14 3.46 3.48 539,000 1,872.21
S11  7.50 7.55 7.25 7.30 -0.20 -2.67 7.30 7.35 1,377,300 10,254.49
SAWAD  33.25 33.75 31.00 31.50 -2.50 -7.35 31.50 31.75 21,560,290 695,205.82
THANI  7.60 7.65 7.40 7.40 -0.25 -3.27 7.40 7.50 3,538,996 26,713.98
TK  11.70 11.80 11.10 11.40 -0.30 -2.56 11.30 11.40 826,303 9,453.97
TNITY  5.90 5.90 5.75 5.75 -0.15 -2.54 5.75 5.80 311,300 1,813.18
UOBKH  3.90 3.92 3.80 3.84 -0.08 -2.04 3.84 3.88 56,000 215.86
ZMICO  1.12 1.12 1.09 1.10 -0.01 -0.90 1.09 1.10 1,628,400 1,788.90

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  41.75 41.75 40.75 41.50 -0.25 -0.60 41.50 41.75 48,501 2,002.69
BKI  358.00 358.00 354.00 357.00 -1.00 -0.28 354.00 356.00 16,647 5,919.27
BLA  33.50 33.75 32.00 32.00 -1.75 -5.19 32.00 32.25 1,003,107 32,593.30
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  35.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 31.25 35.00 100 3.50
INSURE  - - - - - - 27.75 46.75 - -
MTI  124.00 124.00 122.50 124.00 0.00 0.00 122.50 124.00 22,690 2,798.43
NKI  - - - - - - 56.50 58.00 1 0.06
NSI  83.75 83.75 75.25 82.75 -0.25 -0.30 79.50 82.75 800 64.58
SMK  41.00 41.50 41.00 41.00 -0.50 -1.20 41.00 41.50 4,300 176.78
THRE  1.26 1.26 1.21 1.21 -0.04 -3.20 1.21 1.23 3,237,954 3,991.39
THREL  7.95 8.00 7.65 7.75 -0.20 -2.52 7.70 7.80 1,591,321 12,388.20
TIC  34.25 34.25 33.75 33.75 -0.25 -0.74 33.75 34.00 7,000 237.90
TIP  23.50 23.50 22.70 22.80 -0.70 -2.98 22.80 23.00 1,305,721 30,059.67
TSI  0.53 0.54 0.51 0.54 +0.01 +1.89 0.53 0.54 3,313,400 1,738.25
TVI  3.62 3.64 3.54 3.60 -0.06 -1.64 3.58 3.60 79,500 286.91

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  37.25 37.50 36.75 37.00 -0.25 -0.67 36.75 37.00 604,530 22,377.42
APCS  5.55 5.55 5.40 5.55 -0.05 -0.89 5.40 5.55 218,300 1,195.52
BAT-3K  - - - - - - 206.00 227.00 - -
CWT  3.48 3.52 3.26 3.28 -0.20 -5.75 3.28 3.30 1,747,152 5,846.38
EASON  3.38 3.38 3.36 3.38 -0.04 -1.17 3.34 3.38 1,300 4.38
GYT  390.00 390.00 381.00 381.00 -9.00 -2.31 381.00 386.00 1,700 653.60
HFT  3.26 3.28 3.20 3.28 0.00 0.00 3.22 3.28 675,300 2,186.83
IHL  8.70 8.75 8.60 8.60 -0.10 -1.15 8.60 8.65 507,000 4,382.84
INGRS  0.76 0.76 0.72 0.72 -0.03 -4.00 0.72 0.73 11,858,490 8,691.19
IRC  20.50 20.60 20.00 20.20 -0.30 -1.46 20.10 20.30 70,501 1,423.21
PCSGH  7.55 7.55 7.15 7.20 -0.20 -2.70 7.20 7.30 1,372,813 9,951.36
SAT  23.20 23.20 22.60 22.60 -0.40 -1.74 22.60 22.80 3,273,900 75,110.50
SPG  - - - - - - 16.70 17.60 1 0.02
STANLY  252.00 255.00 250.00 254.00 0.00 0.00 253.00 254.00 18,800 4,786.98
TKT  1.64 1.64 1.63 1.63 -0.03 -1.81 1.63 1.66 25,000 40.85
TNPC  1.60 1.60 1.54 1.56 -0.06 -3.70 1.55 1.56 224,200 353.63
TRU  4.46 4.50 4.44 4.50 +0.02 +0.45 4.44 4.50 73,600 330.25
TSC  12.40 12.40 12.20 12.20 -0.40 -3.17 12.20 12.50 2,000 24.46
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.72 1.78 1.59 1.59 -0.13 -7.56 1.59 1.63 11,357,414 19,390.06
ASEFA  5.05 5.05 4.94 4.94 -0.11 -2.18 4.94 4.96 667,800 3,327.07
CPT  2.40 2.46 2.24 2.24 -0.18 -7.44 2.24 2.26 11,958,480 28,242.16
CRANE  2.28 2.34 2.26 2.30 +0.04 +1.77 2.30 2.32 541,812 1,243.77
CTW  7.90 7.90 7.80 7.90 -0.10 -1.25 7.80 7.90 85,900 672.53
FMT  25.50 25.50 25.50 25.50 -0.25 -0.97 25.00 25.50 10,200 260.10
HTECH  7.70 7.70 7.20 7.40 -0.30 -3.90 7.35 7.40 3,290,330 24,412.81
KKC  1.74 1.77 1.71 1.74 -0.03 -1.69 1.73 1.74 227,300 394.84
PK  3.46 3.46 3.36 3.38 -0.12 -3.43 3.38 3.42 238,101 810.13
SNC  15.10 15.30 14.30 14.50 -0.80 -5.23 14.40 14.50 4,413,305 64,532.90
TCJ  6.50 6.55 6.35 6.45 -0.15 -2.27 6.35 6.45 153,738 981.16
VARO  7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 7.50 22,900 160.30

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  11.80 11.80 11.60 11.70 -0.10 -0.85 11.70 11.80 1,474,800 17,270.78

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CMAN  3.40 3.40 3.08 3.22 -0.22 -6.40 3.22 3.24 7,744,786 24,744.82
GC  5.10 5.15 5.00 5.10 -0.05 -0.97 5.05 5.10 406,804 2,062.12
GGC  13.10 13.40 12.70 12.90 -0.40 -3.01 12.80 12.90 7,648,026 99,124.32
GIFT  4.70 4.70 4.46 4.62 -0.14 -2.94 4.52 4.62 251,165 1,147.34
IVL  54.25 55.25 54.00 54.50 -0.75 -1.36 54.50 54.75 42,496,803 2,318,172.65
NFC  11.20 11.40 11.00 11.10 -0.30 -2.63 11.10 11.20 7,751,802 86,579.04
PATO  14.70 14.70 14.50 14.50 -0.30 -2.03 14.50 14.60 179,300 2,620.97
PMTA  16.80 16.90 16.60 16.60 -0.30 -1.78 16.60 16.70 4,600 76.98
PTTGC  80.00 81.75 79.00 79.75 -0.50 -0.62 79.75 80.00 33,982,804 2,734,084.65
SUTHA  4.46 4.46 4.40 4.46 0.00 0.00 4.38 4.46 23,600 104.30
TCB  53.75 53.75 53.00 53.25 -1.25 -2.29 53.25 54.00 84,010 4,471.12
TCCC  32.25 32.50 30.00 30.00 -2.50 -7.69 30.00 30.75 151,100 4,595.45
TPA  6.25 6.25 6.10 6.15 0.00 0.00 6.05 6.20 13,000 79.82
UP  27.00 27.25 26.25 26.50 -3.50 -11.67 26.50 27.25 3,738 98.82
VNT  26.00 26.00 25.00 25.00 -1.00 -3.85 25.00 25.25 2,142,141 54,179.28
WG  149.50 150.50 149.50 150.00 +1.00 +0.67 149.00 150.00 11,160 1,674.33
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  11.00 11.00 10.60 10.60 -0.40 -3.64 10.60 10.80 565,800 6,088.49
ALUCON  217.00 217.00 214.00 214.00 -3.00 -1.38 213.00 214.00 1,200 258.50
CSC  43.25 43.25 42.50 43.25 0.00 0.00 42.75 43.50 13,600 581.88
NEP  0.45 0.45 0.42 0.42 -0.02 -4.55 0.42 0.43 381,600 163.88
NPP  1.30 1.31 1.20 1.26 -0.04 -3.08 1.22 1.26 4,545,801 5,736.62
PTL  16.30 16.40 15.20 15.20 -1.20 -7.32 15.20 15.50 2,331,857 36,394.60
SITHAI  1.27 1.30 1.25 1.25 -0.03 -2.34 1.25 1.27 1,348,802 1,707.36
SLP  0.98 0.98 0.94 0.95 -0.02 -2.06 0.94 0.95 355,765 337.93
SMPC  13.00 13.20 13.00 13.10 -0.10 -0.76 13.10 13.20 231,900 3,026.03
SPACK  1.99 1.99 1.97 1.97 -0.02 -1.01 1.96 1.97 18,239 36.03
TCOAT  - - - - - - 27.00 29.25 - -
TFI <NP> 0.38 0.40 0.37 0.39 -0.02 -4.88 0.39 0.40 91,500 35.44
THIP  35.75 36.25 35.75 36.00 -1.00 -2.70 35.75 36.25 26,400 950.35
TMD  21.20 21.20 20.30 21.10 0.00 0.00 20.60 21.10 3,801 78.30
TOPP  210.00 210.00 210.00 210.00 -1.00 -0.47 210.00 223.00 200 42.00
TPBI  9.45 9.45 9.10 9.20 -0.30 -3.16 9.15 9.20 265,600 2,471.24
TPP  - - - - - - 19.00 19.40 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.66 2.66 2.52 2.52 -0.16 -5.97 2.52 2.54 521,700 1,342.23
BSBM  1.17 1.17 1.14 1.17 -0.01 -0.85 1.16 1.17 545,300 633.01
CEN  1.32 1.32 1.31 1.32 +0.01 +0.76 1.31 1.32 527,900 694.62
CITY  2.76 2.78 2.68 2.70 -0.04 -1.46 2.68 2.70 140,600 380.06
CSP  1.46 1.47 1.45 1.46 -0.01 -0.68 1.45 1.47 70,500 102.83
GJS  0.34 0.34 0.33 0.33 -0.01 -2.94 0.33 0.34 10,272,500 3,399.95
GSTEL <SP> - - - - - - - - - -
INOX  1.18 1.18 1.16 1.17 -0.01 -0.85 1.15 1.17 22,900 26.68
LHK <XD> 4.78 4.78 4.68 4.70 -0.40 -7.84 4.70 4.74 2,181,800 10,331.24
MAX  0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 21,937,719 444.76
MCS  7.60 7.60 7.20 7.20 -0.35 -4.64 7.20 7.25 1,639,211 12,046.56
MILL  1.36 1.38 1.35 1.36 +0.01 +0.74 1.36 1.37 1,788,165 2,438.91
PAP  4.26 4.30 4.12 4.16 -0.12 -2.80 4.16 4.18 315,372 1,319.59
PERM  2.40 2.42 2.00 2.22 -0.22 -9.02 2.20 2.22 558,000 1,283.25
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.70 0.71 0.68 0.68 -0.03 -4.23 0.68 0.70 304,700 211.96
SMIT  5.75 5.75 5.60 5.70 -0.05 -0.87 5.60 5.70 466,100 2,636.99
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  3.12 3.12 3.06 3.08 -0.04 -1.28 3.08 3.10 374,700 1,157.26
TGPRO  0.21 0.22 0.20 0.21 -0.01 -4.55 0.20 0.21 17,032,300 3,581.90
THE  2.62 2.66 2.50 2.50 -0.10 -3.85 2.50 2.56 3,282,600 8,635.99
TIW  426.00 426.00 426.00 426.00 0.00 0.00 424.00 430.00 200 85.20
TMT  14.90 14.90 14.50 14.50 -0.40 -2.68 14.50 14.60 277,910 4,087.32
TSTH  0.81 0.81 0.77 0.78 -0.03 -3.70 0.78 0.79 949,599 746.91
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.16 4.16 4.08 4.14 -0.02 -0.48 4.08 4.16 24,600 100.97
TYCN  2.70 2.70 2.44 2.58 -0.14 -5.15 2.58 2.62 174,600 456.43

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.42 0.42 0.41 0.42 0.00 0.00 0.42 0.43 2,586,000 1,080.12
DCC  2.44 2.50 2.32 2.32 -0.12 -4.92 2.32 2.36 3,984,187 9,528.13
DCON  0.58 0.59 0.56 0.56 -0.02 -3.45 0.56 0.57 10,912,782 6,222.03
DRT  5.70 5.70 5.60 5.70 -0.05 -0.87 5.65 5.70 1,314,500 7,397.80
EPG  7.70 7.75 7.25 7.30 -0.50 -6.41 7.30 7.35 18,465,300 137,679.82
GEL  0.34 0.35 0.33 0.34 0.00 0.00 0.33 0.34 7,340,801 2,495.61
PPP  3.74 3.74 3.66 3.70 -0.06 -1.60 3.66 3.70 268,502 991.31
Q-CON  5.80 5.90 5.60 5.70 -0.20 -3.39 5.65 5.70 68,600 387.43
RCI  2.56 2.60 2.50 2.54 -0.02 -0.78 2.54 2.56 4,160,458 10,584.36
SCC  418.00 418.00 410.00 410.00 -12.00 -2.84 410.00 412.00 6,998,059 2,899,393.62
SCCC  219.00 220.00 214.00 217.00 -3.00 -1.36 215.00 217.00 140,301 30,391.76
SCP  8.10 8.10 7.95 8.00 -0.15 -1.84 8.00 8.05 434,600 3,475.22
SKN  5.30 5.40 5.10 5.15 -0.10 -1.90 5.10 5.15 974,600 5,071.36
TASCO  16.40 16.40 15.20 15.30 -1.20 -7.27 15.30 15.40 10,645,611 166,249.23
TCMC  2.56 2.56 2.44 2.48 -0.08 -3.12 2.46 2.48 3,078,950 7,636.75
TGCI  2.86 2.86 2.76 2.76 -0.08 -2.82 2.76 2.80 758,700 2,118.68
TOA  40.25 40.75 39.25 40.00 -0.75 -1.84 39.75 40.00 3,914,826 156,853.32
TPIPL  1.82 1.84 1.77 1.80 -0.03 -1.64 1.80 1.81 21,473,128 38,640.98
UMI  1.49 1.49 1.39 1.41 -0.06 -4.08 1.41 1.43 753,300 1,076.44
VNG  8.05 8.05 7.70 8.05 0.00 0.00 7.90 8.05 1,196,500 9,480.49
WIIK  2.40 2.40 2.30 2.32 -0.08 -3.33 2.32 2.34 826,700 1,916.38

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.65 6.65 6.65 6.65 0.00 0.00 6.60 6.65 90,000 598.50
AMATA  21.00 21.10 20.10 20.30 -1.00 -4.69 20.30 20.40 31,218,489 639,023.59
AMATAV  6.70 6.80 6.60 6.60 -0.10 -1.49 6.55 6.60 279,500 1,864.12
ANAN  4.88 4.96 4.76 4.78 -0.14 -2.85 4.78 4.80 33,131,940 160,384.80
AP  8.65 8.75 8.45 8.65 -0.10 -1.14 8.60 8.65 11,031,649 95,154.65
APEX  0.18 0.19 0.17 0.18 -0.01 -5.26 0.17 0.18 3,196,039 575.32
AQ  0.03 0.04 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 31,059,500 932.51
BLAND  1.91 1.92 1.82 1.87 -0.04 -2.09 1.86 1.87 267,475,979 498,935.59
BROCK  2.58 2.58 2.52 2.52 -0.06 -2.33 2.52 2.56 99,200 252.34
CGD  1.37 1.38 1.34 1.34 -0.03 -2.19 1.34 1.36 2,587,000 3,500.51
CI  1.62 1.62 1.61 1.61 -0.01 -0.62 1.61 1.62 1,205,052 1,940.67
CPN  69.75 70.75 69.00 69.75 -1.75 -2.45 69.75 70.00 18,772,686 1,312,180.85
ESTAR  0.68 0.69 0.67 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 5,645,573 3,813.63
EVER  0.39 0.39 0.37 0.38 -0.01 -2.56 0.37 0.38 14,043,100 5,356.16
GLAND  2.64 2.66 2.50 2.54 -0.12 -4.51 2.54 2.56 18,428,691 47,185.96
GOLD  10.30 10.40 10.00 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.40 5,950,700 60,686.65
GREEN  1.00 1.01 1.00 1.00 -0.02 -1.96 1.00 1.01 556,340 556.46
J  1.62 1.69 1.60 1.69 +0.01 +0.60 1.60 1.67 153,801 248.51
JCK  1.57 1.59 1.51 1.57 +0.01 +0.64 1.57 1.58 2,904,020 4,524.95
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  2.26 2.26 2.20 2.22 -0.06 -2.63 2.20 2.22 358,401 798.92
LALIN  5.75 5.75 5.65 5.70 -0.15 -2.56 5.70 5.75 325,600 1,863.88
LH  11.20 11.30 10.80 11.00 -0.30 -2.65 11.00 11.10 123,792,392 1,372,755.62
LPN  10.20 10.40 10.00 10.40 +0.20 +1.96 10.30 10.40 18,213,325 186,791.18
MBK  24.00 24.10 22.90 23.30 -1.10 -4.51 23.20 23.30 4,814,294 112,058.10
MJD  3.32 3.34 3.28 3.32 0.00 0.00 3.26 3.30 348,000 1,151.85
MK  3.14 3.14 3.10 3.10 -0.04 -1.27 3.10 3.12 846,100 2,634.81
NCH  0.96 0.96 0.95 0.95 -0.03 -3.06 0.95 0.96 111,450 106.98
NNCL  1.70 1.72 1.65 1.65 -0.06 -3.51 1.65 1.67 3,955,652 6,628.42
NOBLE  12.10 12.20 12.10 12.10 0.00 0.00 12.10 12.20 1,460,945 17,678.05
NUSA  0.29 0.29 0.27 0.28 -0.01 -3.45 0.27 0.28 38,278,600 10,699.44
NVD  4.40 4.40 4.02 4.32 -0.14 -3.14 4.24 4.32 387,600 1,669.36
ORI  18.10 18.30 17.90 18.10 -0.30 -1.63 18.00 18.10 1,883,303 33,967.36
PACE <NP> 0.42 0.42 0.41 0.42 0.00 0.00 0.41 0.42 36,563,106 15,348.90
PF  0.89 0.89 0.87 0.88 -0.02 -2.22 0.87 0.88 12,281,404 10,782.12
PLAT  8.05 8.05 7.80 7.85 -0.20 -2.48 7.85 7.90 2,200,311 17,372.07
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.62 1.64 1.59 1.60 0.00 0.00 1.60 1.61 60,600 97.60
PRIN  1.60 1.60 1.59 1.59 -0.01 -0.62 1.59 1.60 1,272,900 2,031.96
PRINC  6.35 6.35 6.25 6.30 -0.05 -0.79 6.30 6.35 889,200 5,621.58
PSH  21.40 21.50 21.00 21.10 -0.50 -2.31 21.00 21.10 3,758,305 79,895.74
QH  3.12 3.14 3.02 3.08 -0.06 -1.91 3.08 3.10 94,778,059 291,667.74
RICHY  1.67 1.68 1.64 1.65 -0.04 -2.37 1.65 1.66 1,609,065 2,661.54
RML  1.06 1.06 1.02 1.02 -0.04 -3.77 1.02 1.03 5,173,000 5,367.30
ROJNA  5.95 6.05 5.70 5.70 -0.30 -5.00 5.70 5.75 4,328,711 24,956.34
S  3.28 3.32 3.18 3.24 -0.06 -1.82 3.24 3.26 10,329,807 33,405.71
SAMCO  2.20 2.30 2.18 2.18 -0.02 -0.91 2.18 2.30 53,108 116.55
SC  3.60 3.60 3.48 3.50 -0.12 -3.31 3.50 3.52 3,478,400 12,324.66
SENA  3.62 3.68 3.56 3.56 -0.14 -3.78 3.56 3.58 2,341,693 8,459.15
SF  8.65 8.85 8.55 8.85 +0.10 +1.14 8.85 8.90 3,675,145 32,000.52
SIRI  1.66 1.67 1.62 1.63 -0.04 -2.40 1.62 1.63 114,996,400 188,808.64
SPALI  24.50 24.60 23.80 24.10 -0.50 -2.03 24.00 24.10 7,574,418 182,283.49
TICON  16.90 17.00 16.60 17.00 +0.10 +0.59 17.00 17.10 72,800 1,229.61
U  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 196,695,889 5,859.32
UV  7.90 8.00 7.50 7.60 -0.45 -5.59 7.55 7.60 7,495,622 57,600.58
WHA  4.10 4.12 3.96 3.98 -0.16 -3.86 3.98 4.00 172,872,161 695,531.53
WIN  0.61 0.61 0.59 0.61 0.00 0.00 0.59 0.61 477,700 287.02

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMIRT  10.00 10.00 9.95 10.00 0.00 0.00 9.95 10.00 287,700 2,876.90
AMATAR  10.60 10.60 10.50 10.60 0.00 0.00 10.50 10.60 24,100 253.26
B-WORK  10.30 10.40 10.10 10.20 -0.20 -1.92 10.20 10.30 483,800 4,956.37
BKKCP  12.20 12.20 12.00 12.00 -0.30 -2.44 12.00 12.20 13,500 162.13
BOFFICE  12.40 12.40 12.40 12.40 -0.10 -0.80 12.40 12.50 317,700 3,939.48
CPNCG  14.50 14.50 14.40 14.40 -0.10 -0.69 14.30 14.40 429,400 6,204.82
CPNREIT  23.50 23.50 23.20 23.30 -0.20 -0.85 23.30 23.40 1,258,918 29,405.79
CPTGF  13.10 13.10 12.90 12.90 -0.30 -2.27 12.90 13.00 425,600 5,495.87
CRYSTAL  10.30 10.30 10.20 10.20 -0.10 -0.97 10.10 10.20 63,500 649.75
CTARAF  4.82 4.82 4.76 4.76 -0.06 -1.24 4.76 4.80 113,100 540.23
DREIT  5.50 5.55 5.50 5.55 0.00 0.00 5.50 5.55 54,400 299.21
ERWPF  5.85 5.85 5.75 5.75 -0.05 -0.86 5.75 5.80 100,200 582.14
FUTUREPF  20.90 21.00 20.90 21.00 +0.10 +0.48 21.00 21.10 164,700 3,454.80
GAHREIT  9.80 9.80 9.80 9.80 -0.10 -1.01 9.75 9.80 13,000 127.40
GLANDRT  12.30 12.30 12.10 12.30 0.00 0.00 12.10 12.30 1,020,602 12,522.90
GOLDPF  7.20 7.20 7.20 7.20 -0.05 -0.69 7.15 7.20 100,000 720.00
GVREIT  14.50 14.60 14.50 14.60 0.00 0.00 14.50 14.60 21,700 316.37
HPF  5.35 5.40 5.30 5.40 +0.05 +0.93 5.35 5.40 201,800 1,079.66
HREIT  7.05 7.05 6.95 6.95 -0.10 -1.42 6.95 7.00 783,605 5,474.50
IMPACT  17.60 17.70 17.20 17.30 -0.40 -2.26 17.30 17.40 330,630 5,747.04
KPNPF  - - - - - - 9.40 9.50 - -
LHHOTEL  15.50 15.50 15.40 15.40 -0.10 -0.65 15.40 15.60 116,100 1,794.55
LHPF  8.30 8.30 8.20 8.30 0.00 0.00 8.20 8.30 114,205 942.15
LHSC  15.80 15.80 15.60 15.70 -0.10 -0.63 15.60 15.70 62,100 972.70
LUXF  8.15 8.15 8.10 8.10 -0.05 -0.61 8.10 8.15 4,300 34.98
M-II  8.70 8.70 8.70 8.70 +0.30 +3.57 8.40 9.55 500 4.35
M-PAT  10.10 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 10.10 10.30 30,600 309.05
M-STOR  10.20 10.30 10.20 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 2,400 24.50
MIPF  - - - - - - - - - -
MIT  - - - - - - 5.00 5.25 - -
MJLF  12.40 12.50 12.40 12.50 +0.10 +0.81 12.40 12.50 212,400 2,633.84
MNIT  1.76 1.76 1.76 1.76 0.00 0.00 1.78 1.84 33,000 58.08
MNIT2  - - - - - - 5.25 5.55 - -
MNRF  3.56 3.56 3.54 3.54 +0.08 +2.31 3.52 3.58 200 0.71
MONTRI  - - - - - - 5.85 6.00 - -
POPF  13.70 13.70 13.60 13.70 0.00 0.00 13.60 13.70 76,900 1,047.42
PPF  11.20 11.20 11.10 11.10 -0.10 -0.89 11.10 11.30 24,000 266.42
QHHR  8.80 8.80 8.70 8.75 -0.05 -0.57 8.70 8.75 55,200 483.02
QHOP  3.80 3.80 3.78 3.78 +0.02 +0.53 3.74 3.78 400 1.51
QHPF  11.90 12.00 11.80 12.00 0.00 0.00 11.80 12.00 1,719,800 20,464.43
SBPF  3.02 3.02 3.00 3.02 -0.02 -0.66 2.98 3.02 20,400 61.45
SHREIT  9.35 9.35 9.35 9.35 0.00 0.00 9.30 9.35 100 0.94
SIRIP  11.50 11.50 11.50 11.50 -0.10 -0.86 10.90 11.50 100 1.15
SPF  23.20 23.30 23.20 23.30 +0.10 +0.43 23.20 23.30 639,500 14,837.74
SRIPANWA  10.90 11.00 10.90 11.00 0.00 0.00 10.90 11.10 160,900 1,764.01
SSPF  10.20 10.30 10.20 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 37,500 385.50
SSTPF  6.50 6.60 6.45 6.45 -0.15 -2.27 6.45 6.50 20,500 132.77
SSTRT  6.25 6.25 6.20 6.20 -0.15 -2.36 6.15 6.25 6,200 38.74
TIF1  8.55 8.60 8.50 8.60 0.00 0.00 8.50 8.60 33,500 285.66
TLGF  18.10 18.40 18.10 18.30 -0.10 -0.54 18.10 18.30 350,100 6,385.89
TLHPF  11.40 11.40 11.20 11.30 -0.20 -1.74 11.20 11.30 3,500 39.69
TNPF <NP> - - - - - - 4.32 4.48 - -
TPRIME  11.80 11.80 11.80 11.80 -0.10 -0.84 11.80 11.90 319,202 3,766.58
TREIT  11.30 11.30 11.20 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 1,667,431 18,756.96
TTLPF  24.30 24.30 24.00 24.00 -0.30 -1.23 24.00 24.30 4,600 110.52
TU-PF  - - - - - - 1.70 2.00 - -
URBNPF  5.05 5.05 5.05 5.05 -0.05 -0.98 5.10 5.50 200 1.01
WHABT  10.00 10.00 10.00 10.00 -0.10 -0.99 9.95 10.20 16,200 162.00
WHART  10.20 10.30 10.10 10.20 -0.10 -0.97 10.10 10.20 1,804,629 18,438.95

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  2.48 2.48 2.38 2.38 -0.12 -4.80 2.38 2.42 792,711 1,923.21
CK  26.25 26.25 25.00 25.25 -1.00 -3.81 25.25 25.50 14,995,010 382,601.69
CNT  2.50 2.52 2.44 2.48 -0.04 -1.59 2.46 2.48 136,364 337.96
EMC  0.23 0.23 0.22 0.23 0.00 0.00 0.23 0.24 56,449,700 12,983.33
ITD  3.16 3.16 3.06 3.06 -0.12 -3.77 3.06 3.08 25,150,378 77,989.21
NWR  0.92 0.93 0.84 0.86 -0.07 -7.53 0.85 0.86 30,773,518 26,935.79
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.16 1.16 1.11 1.12 -0.04 -3.45 1.12 1.13 4,550,155 5,163.44
PREB  11.60 11.60 11.20 11.20 -0.40 -3.45 11.20 11.40 629,555 7,160.64
PYLON  6.85 6.85 6.50 6.60 -0.30 -4.35 6.55 6.60 4,361,122 29,016.67
SEAFCO  8.60 8.60 8.20 8.35 -0.35 -4.02 8.35 8.40 6,467,500 54,359.24
SQ  3.10 3.10 2.98 3.02 -0.08 -2.58 3.02 3.04 4,074,317 12,337.14
SRICHA  14.50 14.90 14.40 14.80 -0.10 -0.67 14.60 14.80 111,700 1,622.99
STEC  21.90 22.00 21.00 21.50 -0.50 -2.27 21.50 21.60 13,156,798 282,923.79
STPI  4.86 4.86 4.68 4.68 -0.18 -3.70 4.68 4.70 3,349,422 15,955.44
SYNTEC  4.24 4.24 4.12 4.14 -0.14 -3.27 4.14 4.16 8,537,000 35,573.37
TPOLY  2.96 2.98 2.90 2.90 -0.08 -2.68 2.90 2.92 2,149,175 6,333.55
TRC  0.56 0.58 0.54 0.55 -0.03 -5.17 0.55 0.56 18,066,833 10,001.77
TTCL  8.45 8.50 8.15 8.15 -0.10 -1.21 8.15 8.25 3,369,113 28,167.28
UNIQ  13.60 13.60 13.20 13.20 -0.60 -4.35 13.20 13.30 12,272,969 164,147.57

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.50 8.55 8.45 8.45 -0.10 -1.17 8.45 8.55 195,900 1,663.30
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.36 1.39 1.35 1.38 0.00 0.00 1.37 1.38 14,227,251 19,512.21
BAFS  33.75 34.00 32.75 33.00 -1.50 -4.35 32.75 33.00 1,203,509 40,174.86
BANPU  20.70 20.80 19.90 20.10 -0.80 -3.83 20.10 20.20 136,630,969 2,771,258.72
BCP  34.50 34.50 32.75 33.00 -1.75 -5.04 32.75 33.00 11,520,510 385,104.64
BCPG  18.60 18.60 17.70 17.70 -1.00 -5.35 17.70 17.80 8,964,692 161,571.55
BGRIM  23.60 24.00 23.30 23.40 -0.30 -1.27 23.40 23.50 8,118,840 191,627.68
BPP  23.60 23.80 23.30 23.40 -0.50 -2.09 23.30 23.40 3,208,414 75,534.62
BRRGIF  10.30 10.30 10.20 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 528,400 5,389.84
CKP  4.12 4.14 4.04 4.10 -0.04 -0.97 4.10 4.12 44,175,500 180,353.41
DEMCO  4.40 4.40 4.00 4.08 -0.28 -6.42 4.08 4.10 1,473,599 6,056.49
EA  35.25 35.75 34.25 34.25 -1.75 -4.86 34.25 34.50 23,810,006 828,743.35
EARTH <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EASTW  11.20 11.20 10.90 11.00 -0.20 -1.79 10.90 11.00 3,096,124 34,067.30
EGATIF  10.90 11.00 10.80 10.80 -0.10 -0.92 10.70 10.80 1,364,200 14,766.67
EGCO  232.00 234.00 225.00 227.00 -7.00 -2.99 226.00 227.00 1,580,950 360,699.38
ESSO  13.20 13.20 12.20 12.60 -0.80 -5.97 12.60 12.70 19,691,521 250,747.63
GLOW  91.25 92.50 90.50 92.50 +3.25 +3.64 92.25 92.50 14,403,313 1,323,118.77
GPSC  72.50 73.00 70.25 71.50 -1.50 -2.05 71.25 71.50 4,366,895 312,978.38
GULF  67.00 67.25 65.50 66.25 -1.50 -2.21 66.00 66.25 3,218,247 213,643.53
GUNKUL  2.92 2.98 2.84 2.86 -0.08 -2.72 2.86 2.88 13,042,788 37,569.78
IEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  6.10 6.15 5.95 6.05 -0.10 -1.63 6.00 6.05 136,754,409 825,052.09
LANNA  15.70 15.70 15.40 15.40 -0.40 -2.53 15.40 15.50 354,500 5,516.41
MDX  4.42 4.42 4.32 4.36 -0.06 -1.36 4.34 4.36 114,300 498.09
PTG  17.10 17.10 16.40 16.50 -0.70 -4.07 16.50 16.70 8,198,883 136,911.94
PTT  48.75 49.25 47.50 47.75 -1.25 -2.55 47.75 48.00 176,948,332 8,560,648.65
PTTEP  128.00 130.50 125.50 125.50 -4.50 -3.46 125.50 126.00 25,225,114 3,232,139.31
RATCH  51.50 51.75 51.25 51.75 +0.25 +0.49 51.50 51.75 1,813,936 93,446.79
RPC  0.59 0.60 0.58 0.59 -0.01 -1.67 0.59 0.60 569,906 335.92
SCG  4.64 4.64 4.60 4.60 -0.10 -2.13 4.60 4.62 52,800 243.84
SCI  2.96 3.00 2.88 2.90 -0.06 -2.03 2.90 2.92 677,400 1,985.11
SCN  4.14 4.14 3.98 4.00 -0.18 -4.31 3.98 4.00 2,046,000 8,254.38
SGP  9.50 9.55 9.10 9.15 -0.35 -3.68 9.15 9.20 13,984,186 129,330.15
SKE  1.43 1.43 1.35 1.35 -0.08 -5.59 1.35 1.36 6,852,100 9,547.96
SOLAR  2.38 2.38 2.26 2.26 -0.14 -5.83 2.26 2.30 821,352 1,898.24
SPCG  21.10 21.10 20.50 20.70 -0.50 -2.36 20.70 20.80 1,499,056 31,103.28
SPRC  13.80 14.10 13.40 13.40 -0.50 -3.60 13.40 13.50 22,609,918 308,708.93
SUPER  0.96 0.97 0.90 0.91 -0.05 -5.21 0.91 0.92 374,388,455 347,353.13
SUSCO  3.42 3.42 3.34 3.34 -0.08 -2.34 3.34 3.36 1,052,600 3,541.76
TAE  2.22 2.22 2.12 2.14 -0.06 -2.73 2.14 2.16 1,068,449 2,333.81
TCC  0.39 0.41 0.39 0.40 +0.01 +2.56 0.39 0.40 710,600 281.32
TOP  78.50 79.75 77.00 77.00 -2.75 -3.45 77.00 77.25 11,314,550 884,787.21
TPIPP  6.35 6.40 6.20 6.35 -0.15 -2.31 6.30 6.35 26,916,175 169,445.62
TTW  11.90 12.00 11.70 11.90 0.00 0.00 11.80 11.90 7,503,694 88,986.64
WHAUP  6.20 6.35 6.00 6.10 -0.15 -2.40 6.10 6.15 12,375,690 76,561.70
WP  7.10 7.10 6.80 6.80 -0.35 -4.90 6.80 6.85 1,939,700 13,472.36

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  17.10 17.10 16.60 16.80 -0.20 -1.18 16.80 16.90 590,001 9,900.31
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  15.70 15.80 15.40 15.40 -0.50 -3.14 15.40 15.50 63,249,298 985,047.32
BIG  2.30 2.34 2.18 2.22 -0.10 -4.31 2.22 2.24 7,410,800 16,641.83
BJC  52.50 53.00 49.25 52.50 -1.25 -2.33 52.50 52.75 23,139,673 1,177,426.43
COL  28.00 28.25 27.00 28.25 +0.25 +0.89 28.00 28.25 625,000 17,296.62
COM7  17.40 17.80 17.40 17.80 0.00 0.00 17.70 17.80 7,039,124 123,651.23
CPALL  78.25 78.50 76.00 76.50 -2.00 -2.55 76.50 76.75 47,558,463 3,673,001.72
CSS  2.20 2.20 2.10 2.12 -0.08 -3.64 2.12 2.14 1,941,780 4,162.37
FN  3.20 3.22 3.02 3.02 -0.18 -5.62 3.02 3.08 469,600 1,463.95
FTE  2.22 2.26 2.10 2.12 -0.12 -5.36 2.12 2.18 1,270,503 2,762.58
GLOBAL  16.80 17.10 16.50 16.70 -0.40 -2.34 16.70 16.80 6,794,052 113,649.76
HMPRO  14.10 14.30 13.60 13.90 -0.30 -2.11 13.90 14.00 60,477,310 841,694.95
IT  4.60 4.60 4.40 4.40 -0.18 -3.93 4.40 4.42 254,900 1,145.35
KAMART  4.98 5.00 4.92 4.94 -0.04 -0.80 4.94 4.96 1,067,010 5,286.39
LOXLEY  2.28 2.32 2.26 2.26 -0.06 -2.59 2.26 2.28 2,551,150 5,815.35
MAKRO  41.50 41.75 40.50 41.50 -0.50 -1.19 41.25 41.50 594,805 24,455.86
MC  12.90 13.00 12.20 12.50 -0.60 -4.58 12.50 12.60 2,678,646 33,541.72
MEGA  40.50 41.00 39.25 40.00 -0.75 -1.84 39.75 40.00 1,526,491 60,931.32
MIDA  0.59 0.59 0.58 0.58 -0.01 -1.69 0.58 0.59 652,900 379.76
ROBINS  61.25 61.50 58.25 60.00 -2.50 -4.00 59.75 60.00 4,013,736 240,184.34
RSP  5.70 5.75 5.60 5.60 -0.20 -3.45 5.60 5.75 51,000 289.68
SINGER  7.40 7.45 7.30 7.35 -0.20 -2.65 7.30 7.35 246,400 1,807.92
SPC  55.75 55.75 55.50 55.50 -0.50 -0.89 55.50 56.00 14,900 827.52
SPI  68.25 68.50 67.50 68.00 -2.00 -2.86 67.50 68.00 15,700 1,067.38

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  21.20 21.20 21.20 21.20 +0.10 +0.47 21.10 21.20 4,000 84.80
BCH  15.70 15.90 15.50 15.60 -0.20 -1.27 15.60 15.70 7,864,999 123,221.33
BDMS  24.50 25.00 24.00 24.00 -0.60 -2.44 24.00 24.10 75,958,410 1,854,928.29
BH  184.00 185.00 177.50 181.00 -5.50 -2.95 181.00 181.50 2,609,222 472,598.04
CHG  2.22 2.26 2.16 2.18 -0.08 -3.54 2.18 2.20 52,730,104 116,037.95
CMR  3.34 3.38 3.28 3.28 -0.06 -1.80 3.28 3.32 374,200 1,236.70
EKH  5.30 5.30 5.10 5.20 -0.15 -2.80 5.15 5.20 1,080,200 5,609.37
KDH  94.00 94.25 94.00 94.25 -1.00 -1.05 94.00 94.50 3,200 301.55
LPH  6.65 6.75 6.40 6.45 -0.15 -2.27 6.45 6.50 2,578,720 16,959.22
M-CHAI  202.00 207.00 201.00 207.00 -1.00 -0.48 201.00 207.00 1,200 242.90
NEW  63.00 63.00 63.00 63.00 -3.00 -4.55 63.00 65.75 400 25.20
NTV  56.50 57.00 56.00 56.75 -0.25 -0.44 56.50 56.75 39,400 2,220.75
RAM  - - - - - - 2,750.00 2,920.00 - -
RJH  22.60 22.60 22.10 22.20 -0.60 -2.63 22.20 22.30 310,420 6,917.87
RPH  4.98 4.98 4.90 4.92 -0.06 -1.20 4.90 4.92 427,500 2,106.83
SKR  3.60 3.62 3.52 3.54 -0.04 -1.12 3.52 3.54 88,509 313.21
SVH  446.00 448.00 440.00 448.00 -10.00 -2.18 442.00 448.00 2,400 1,064.80
THG  33.25 33.25 31.75 31.75 -1.50 -4.51 31.75 32.00 2,436,346 78,999.67
VIBHA  2.38 2.38 2.34 2.34 -0.02 -0.85 2.34 2.36 3,105,101 7,317.25
VIH  7.95 8.15 7.85 8.05 +0.05 +0.62 8.00 8.05 344,410 2,757.62
WPH  3.08 3.10 2.94 2.98 -0.08 -2.61 2.98 3.00 2,259,700 6,780.07

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  5.25 5.25 4.98 5.00 -0.20 -3.85 5.00 5.10 1,057,501 5,412.39
AQUA  0.57 0.58 0.54 0.56 -0.01 -1.75 0.55 0.56 32,638,601 18,183.87
AS  1.74 1.74 1.65 1.70 -0.01 -0.58 1.70 1.71 404,852 687.53
BEC  8.65 8.65 8.20 8.20 -0.45 -5.20 8.20 8.25 7,229,239 60,494.61
EPCO  5.60 5.70 5.15 5.40 -0.20 -3.57 5.40 5.45 13,946,777 75,080.25
FE  175.50 175.50 169.00 169.00 -1.50 -0.88 170.00 175.50 3,306 569.03
GPI  2.90 2.98 2.88 2.90 -0.02 -0.68 2.88 2.90 247,266 715.04
GRAMMY  8.90 8.95 8.45 8.75 -0.25 -2.78 8.75 8.85 42,500 371.52
MACO  1.88 1.89 1.84 1.86 -0.03 -1.59 1.86 1.87 3,493,453 6,512.31
MAJOR  26.75 26.75 26.00 26.50 -0.50 -1.85 26.25 26.50 2,975,111 78,338.02
MATCH  1.93 1.94 1.91 1.93 -0.01 -0.52 1.92 1.93 39,500 75.84
MATI  6.60 6.60 6.60 6.60 -0.05 -0.75 6.55 6.65 1,500 9.90
MCOT  9.00 9.85 8.75 9.85 +0.85 +9.44 8.85 9.85 267,729 2,567.96
MONO  2.54 2.56 2.36 2.38 -0.16 -6.30 2.38 2.40 13,620,962 33,216.23
MPIC  1.38 1.39 1.35 1.38 -0.02 -1.43 1.35 1.38 31,600 43.34
NMG <SP> - - - - - - - - - -
PLANB  6.35 6.35 6.10 6.20 -0.10 -1.59 6.15 6.20 11,156,630 69,157.14
POST  2.98 2.98 2.80 2.80 +0.04 +1.45 2.72 2.80 12,300 34.82
PRAKIT  10.90 10.90 10.60 10.80 -0.10 -0.92 10.60 10.80 60,555 646.20
RS  17.90 18.50 17.70 18.00 -0.10 -0.55 18.00 18.10 7,744,116 139,967.54
SE-ED  3.24 3.26 3.22 3.22 -0.02 -0.62 3.22 3.26 5,000 16.20
SMM  0.85 0.86 0.85 0.85 -0.01 -1.16 0.85 0.86 56,500 48.18
SPORT  0.60 0.60 0.58 0.58 -0.02 -3.33 0.57 0.58 730,300 428.61
TBSP  16.20 16.20 14.00 16.00 -0.20 -1.23 13.80 16.20 1,200 19.20
TH  0.63 0.63 0.60 0.63 +0.01 +1.61 0.60 0.63 195,900 119.77
TKS  11.30 11.40 10.60 10.80 -0.50 -4.42 10.80 10.90 2,587,151 28,324.42
TRITN  0.29 0.30 0.28 0.28 -0.01 -3.45 0.28 0.29 19,227,263 5,531.46
VGI  7.75 7.75 7.50 7.60 -0.05 -0.65 7.55 7.60 53,252,784 404,681.85
WAVE  2.92 3.00 2.92 3.00 0.00 0.00 2.92 3.00 8,100 23.92
WORK  44.00 44.00 42.50 43.25 -1.50 -3.35 43.00 43.25 3,174,078 137,322.17

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  1.20 1.21 1.16 1.17 -0.03 -2.50 1.17 1.18 22,383,909 26,508.52
GENCO  0.84 0.84 0.82 0.82 -0.02 -2.38 0.82 0.83 883,800 732.29
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  6.70 6.70 6.65 6.65 -0.05 -0.75 6.60 6.70 19,600 130.87
CENTEL  45.00 45.75 44.50 45.00 -0.50 -1.10 45.00 45.25 3,950,587 178,410.05
CSR  - - - - - - 63.50 66.00 - -
DTC  13.60 13.80 13.10 13.10 -0.80 -5.76 13.10 13.20 1,566,682 21,006.39
ERW  7.90 7.95 7.60 7.70 -0.25 -3.14 7.65 7.70 5,812,700 44,770.59
GRAND  0.92 0.92 0.89 0.90 -0.02 -2.17 0.89 0.90 2,772,540 2,499.26
LRH  35.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 35.00 35.50 9,300 325.50
MANRIN  - - - - - - 30.75 34.50 - -
OHTL  - - - - - - 760.00 820.00 1 0.80
ROH  40.50 40.75 40.50 40.50 0.00 0.00 40.50 41.00 46,300 1,875.18
SHANG  67.25 68.00 66.00 67.75 -1.00 -1.45 67.00 67.75 9,101 611.04

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  5.35 5.40 5.15 5.20 -0.20 -3.70 5.15 5.20 14,387,215 75,630.17
AOT  66.75 67.00 64.50 65.00 -1.75 -2.62 65.00 65.25 67,657,349 4,425,418.43
ASIMAR  2.84 2.84 2.72 2.76 -0.10 -3.50 2.76 2.78 432,340 1,201.71
B  0.66 0.66 0.63 0.63 -0.03 -4.55 0.63 0.64 1,220,780 785.34
BA  14.20 14.20 13.90 14.00 -0.20 -1.41 14.00 14.10 2,028,787 28,484.45
BEM  7.55 7.60 7.30 7.40 -0.20 -2.63 7.35 7.40 54,954,027 408,719.74
BTS  9.30 9.30 9.05 9.15 -0.15 -1.61 9.15 9.20 77,851,001 712,428.08
BTSGIF  12.20 12.30 12.10 12.10 -0.10 -0.82 12.10 12.20 7,846,501 95,166.54
III  5.30 5.30 4.96 5.05 -0.30 -5.61 5.05 5.10 4,655,639 23,642.90
JUTHA  1.93 1.93 1.88 1.90 -0.06 -3.06 1.88 1.90 55,800 106.68
JWD  7.00 7.05 6.50 6.60 -0.45 -6.38 6.60 6.65 6,774,741 45,234.96
KWC  - - - - - - 264.00 287.00 - -
NOK  2.86 2.88 2.78 2.78 -0.08 -2.80 2.78 2.80 1,013,759 2,860.56
NYT  5.55 5.60 5.45 5.45 -0.15 -2.68 5.45 5.50 610,100 3,349.12
PRM  7.80 7.80 7.50 7.50 -0.20 -2.60 7.45 7.50 2,906,515 21,981.04
PSL  11.70 11.70 11.10 11.40 -0.30 -2.56 11.30 11.40 5,425,485 61,726.75
RCL  5.70 5.70 5.40 5.45 -0.25 -4.39 5.40 5.45 1,978,830 10,888.80
THAI  15.00 15.10 14.40 14.40 -0.70 -4.64 14.40 14.50 6,182,090 90,468.20
TSTE  7.15 7.25 7.15 7.25 -0.25 -3.33 7.25 7.30 300 2.16
TTA  7.70 7.70 7.25 7.35 -0.35 -4.55 7.35 7.40 6,951,875 51,751.40
WICE  4.06 4.06 3.92 3.94 -0.16 -3.90 3.94 3.96 2,638,207 10,478.57

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  1.89 1.90 1.85 1.86 -0.03 -1.59 1.86 1.87 1,959,801 3,657.26
DELTA  60.50 61.25 60.00 60.50 +0.50 +0.83 60.50 60.75 1,406,214 85,230.14
EIC  0.07 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 4,632,900 278.18
HANA  34.00 34.25 32.75 33.00 -1.25 -3.65 33.00 33.25 4,039,598 135,249.12
KCE  35.50 36.00 34.25 35.50 -0.75 -2.07 35.25 35.50 14,214,832 499,905.68
METCO  194.00 194.00 190.00 193.00 -0.50 -0.26 190.00 194.00 8,700 1,662.95
SMT  2.66 2.66 2.52 2.52 -0.12 -4.55 2.52 2.54 298,600 763.49
SPPT  4.66 4.70 4.52 4.52 -0.14 -3.00 4.52 4.58 287,280 1,314.54
SVI  4.16 4.18 4.06 4.10 -0.06 -1.44 4.10 4.12 2,817,305 11,547.96
TEAM  1.12 1.13 1.07 1.07 -0.04 -3.60 1.07 1.08 1,331,700 1,448.89

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP  0.54 0.55 0.53 0.53 -0.01 -1.85 0.53 0.54 7,743,169 4,129.81
ADVANC  190.50 192.50 189.00 189.00 -4.00 -2.07 189.00 189.50 8,213,168 1,564,962.58
AIT  24.70 24.70 24.40 24.40 -0.30 -1.21 24.40 24.50 424,429 10,399.41
ALT  3.62 3.64 3.58 3.60 -0.02 -0.55 3.58 3.60 626,486 2,253.52
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  7.70 7.80 7.70 7.75 +0.05 +0.65 7.70 7.75 1,809,700 14,024.51
DIF  14.50 14.60 14.20 14.20 -0.40 -2.74 14.20 14.30 39,313,606 565,775.39
DTAC  44.25 44.75 42.50 43.00 -1.75 -3.91 43.00 43.25 13,988,979 610,747.54
FORTH  6.80 6.85 6.70 6.70 -0.15 -2.19 6.70 6.75 107,201 724.62
HUMAN  10.20 10.90 10.20 10.90 +0.70 +6.86 10.80 10.90 9,583,529 101,834.64
ILINK  5.80 5.80 5.50 5.55 -0.25 -4.31 5.50 5.55 1,019,600 5,693.95
INET  3.78 3.78 3.72 3.72 -0.08 -2.11 3.72 3.74 1,048,655 3,931.28
INTUCH  54.25 54.50 53.00 53.25 -1.50 -2.74 53.25 53.50 7,932,854 424,870.88
JAS  6.00 6.00 5.80 5.85 -0.15 -2.50 5.85 5.90 49,049,467 288,983.47
JASIF  10.30 10.30 9.80 9.90 -0.40 -3.88 9.90 9.95 80,380,720 806,650.97
JMART  10.60 10.60 10.00 10.10 -0.50 -4.72 10.10 10.20 2,486,277 25,439.87
JTS  1.57 1.57 1.56 1.56 -0.02 -1.27 1.56 1.57 138,103 216.05
MFEC  4.24 4.24 4.12 4.12 -0.10 -2.37 4.12 4.16 194,555 809.48
MSC  5.85 5.85 5.70 5.80 -0.05 -0.85 5.75 5.80 278,600 1,608.25
PT  6.80 6.85 6.70 6.70 -0.15 -2.19 6.70 6.75 473,601 3,207.82
SAMART  7.80 7.90 7.45 7.65 -0.15 -1.92 7.60 7.65 1,215,931 9,282.93
SAMTEL  9.80 9.80 8.80 8.80 -1.05 -10.66 8.80 8.95 273,300 2,470.90
SDC  0.25 0.26 0.24 0.24 -0.01 -4.00 0.24 0.25 2,332,400 574.19
SIS  8.80 8.85 8.65 8.70 -0.20 -2.25 8.70 8.80 531,300 4,635.66
SVOA  1.47 1.48 1.41 1.42 -0.05 -3.40 1.41 1.42 1,733,152 2,496.97
SYMC  5.25 5.25 5.05 5.20 +0.05 +0.97 5.10 5.20 78,400 402.66
SYNEX  14.70 14.80 14.40 14.70 -0.20 -1.34 14.60 14.70 611,200 8,923.20
THCOM  9.35 9.35 8.80 8.80 -0.65 -6.88 8.80 9.00 5,205,646 46,966.49
TRUE  6.55 6.55 6.20 6.20 -0.40 -6.06 6.20 6.25 361,532,187 2,285,201.93
TWZ  0.14 0.15 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 9,169,314 1,270.76
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่