สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/02/2018 15:51:03
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,791.10 -10.06 -0.56 1,808.58 1,788.09 10,225,492 68,682.79
SET50 1,173.07 -0.68 -0.06 1,181.76 1,170.21 1,233,750 51,219.30
SET100 2,604.57 -5.47 -0.21 2,626.40 2,598.68 1,932,152 58,154.49
sSET 1,027.72 -22.39 -2.13 1,050.70 1,027.47 388,224 1,566.61
SETHD 1,338.29 +7.30 +0.55 1,349.49 1,330.43 550,855 26,976.00
mai 512.93 -4.99 -0.96 519.90 512.02 715,384 1,396.87
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 374 3,991,480
ไม่เปลี่ยนแปลง 352 1,019,928
ลดลง 1,238 5,828,777
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  146.50 147.00 146.00 146.00 +1.00 +0.69 145.00 147.00 1,000 146.85
EE  0.65 0.67 0.62 0.63 -0.02 -3.08 0.62 0.63 2,299,100 1,476.45
GFPT  13.30 13.30 13.10 13.10 -0.10 -0.76 13.10 13.20 1,288,500 16,951.47
LEE  3.14 3.16 3.12 3.14 -0.02 -0.63 3.14 3.16 435,600 1,368.30
STA  11.30 11.40 11.00 11.10 -0.10 -0.89 11.00 11.10 1,774,710 19,814.23
TLUXE  7.15 7.25 7.00 7.10 -0.10 -1.39 7.05 7.10 173,800 1,232.91
TRUBB  1.94 1.96 1.93 1.94 -0.02 -1.02 1.94 1.95 705,410 1,369.51
TWPC  12.00 12.00 11.60 11.70 -0.20 -1.68 11.60 11.70 2,813,611 33,164.58
UPOIC  - - - - - - 4.78 4.84 - -
UVAN  8.20 8.20 8.05 8.15 -0.05 -0.61 8.10 8.15 449,000 3,649.45
VPO  0.81 0.82 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.81 275,500 222.75

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.82 1.82 1.74 1.75 -0.05 -2.78 1.75 1.76 930,200 1,638.93
ASIAN  10.00 10.20 9.65 9.75 -0.35 -3.47 9.70 9.75 6,522,202 64,649.30
BR  7.20 7.25 7.10 7.25 +0.05 +0.69 7.25 7.30 2,857,502 20,601.82
BRR  7.90 7.90 7.85 7.85 -0.10 -1.26 7.85 7.90 74,200 583.93
CBG  65.00 67.50 59.50 60.75 -8.75 -12.59 60.75 61.00 30,977,667 1,964,182.96
CFRESH  5.85 5.85 5.80 5.85 0.00 0.00 5.80 5.85 41,900 244.26
CM  5.60 5.60 5.50 5.55 -0.05 -0.89 5.50 5.60 228,000 1,266.03
CPF  22.90 23.20 22.70 22.80 -0.10 -0.44 22.70 22.80 13,100,968 299,511.58
CPI  1.93 1.93 1.91 1.93 -0.02 -1.03 1.91 1.93 50,200 95.89
F&D  - - - - - - 19.60 22.80 - -
HTC  25.50 25.75 24.70 24.90 -0.60 -2.35 24.80 24.90 743,700 18,642.74
ICHI  7.95 8.10 7.85 7.95 0.00 0.00 7.90 7.95 3,995,019 31,903.06
KBS  4.94 4.94 4.94 4.94 0.00 0.00 4.92 4.94 38,200 188.71
KSL  3.96 3.98 3.84 3.88 -0.06 -1.52 3.86 3.88 2,913,812 11,343.70
KTIS  6.30 6.35 6.25 6.25 -0.05 -0.79 6.25 6.35 105,300 660.68
LST  5.75 5.75 5.65 5.65 -0.15 -2.59 5.65 5.70 592,000 3,353.50
M  83.00 83.25 79.25 80.75 -3.50 -4.15 80.50 80.75 839,749 68,179.63
MALEE  33.00 33.50 32.00 32.25 -0.75 -2.27 32.00 32.25 632,200 20,533.74
MINT  39.75 40.50 39.25 39.50 -0.50 -1.25 39.25 39.50 20,867,586 827,195.59
OISHI  129.00 129.00 124.00 124.00 -5.00 -3.88 124.50 125.00 30,996 3,869.07
PB  61.25 63.00 61.00 62.00 -0.75 -1.20 62.00 62.75 25,500 1,578.62
PM  13.00 13.00 12.80 12.80 -0.10 -0.78 12.80 12.90 1,357,250 17,487.05
PRG  14.00 14.00 14.00 14.00 -0.10 -0.71 13.90 14.40 300 4.20
SAPPE  24.90 24.90 23.40 23.50 -1.40 -5.62 23.40 23.50 2,156,611 51,752.68
SAUCE  23.00 23.00 22.70 22.90 +0.10 +0.44 22.70 22.90 3,402 77.62
SFP  225.00 225.00 225.00 225.00 -6.00 -2.60 225.00 231.00 200 45.00
SNP  21.40 21.40 21.20 21.20 -0.10 -0.47 21.20 21.30 7,800 166.00
SORKON  81.00 81.00 75.75 76.00 -5.25 -6.46 75.75 77.25 54,800 4,281.00
SSC  - - - - - - 62.00 64.00 - -
SSF  9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 8.70 9.00 1,300 11.70
SST  7.45 7.50 7.25 7.35 -0.05 -0.68 7.35 7.40 29,401 215.84
TC  2.98 3.08 2.98 3.08 +0.08 +2.67 3.00 3.08 21,100 64.89
TFG  5.30 5.30 5.15 5.20 -0.05 -0.95 5.20 5.25 1,080,900 5,648.20
TFMAMA  193.00 193.50 192.50 193.50 -1.00 -0.51 192.50 193.50 2,628 507.10
TIPCO  14.10 14.10 13.90 13.90 -0.10 -0.71 13.90 14.00 1,342,100 18,756.77
TKN  19.90 19.90 19.00 19.20 -0.60 -3.03 19.10 19.20 6,392,100 123,067.67
TU  20.70 20.70 20.00 20.00 -0.70 -3.38 20.00 20.10 12,753,647 258,858.30
TVO  32.25 32.25 31.75 32.00 -0.25 -0.78 32.00 32.25 1,069,045 34,199.45

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  9.05 9.10 9.05 9.10 +0.10 +1.11 9.10 9.15 13,000 117.75
BTNC  - - - - - - 22.60 23.80 - -
CPH  6.00 6.00 5.90 5.90 -0.05 -0.84 5.90 6.00 11,000 65.90
CPL  3.64 3.68 3.58 3.66 -0.04 -1.08 3.60 3.66 36,400 131.27
DIGI  0.67 0.67 0.66 0.67 -0.01 -1.47 0.66 0.67 321,200 214.88
ICC  - - - - - - 39.50 40.00 - -
LTX  73.50 73.75 72.75 73.00 -2.00 -2.67 73.00 74.75 6,200 453.50
NC  - - - - - - 15.60 16.00 - -
PAF  1.54 1.56 1.53 1.53 -0.01 -0.65 1.53 1.54 311,700 480.59
PDJ  3.82 3.82 3.80 3.80 -0.02 -0.52 3.78 3.80 50,200 190.76
PG  7.40 7.40 7.30 7.30 -0.15 -2.01 7.25 7.50 7,200 52.91
SABINA  24.00 24.10 24.00 24.10 +0.10 +0.42 24.00 24.10 1,100 26.49
SAWANG  - - - - - - 13.80 14.20 - -
SUC  44.00 44.00 43.75 43.75 -0.50 -1.13 43.75 44.00 23,200 1,020.78
TNL  - - - - - - 20.50 21.10 - -
TPCORP  18.70 18.70 18.50 18.70 0.00 0.00 18.60 18.80 3,900 72.51
TR  52.00 52.25 51.50 51.75 0.00 0.00 51.75 52.00 12,200 634.08
TTI  - - - - - - 31.00 32.75 - -
TTL <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TTTM  108.50 108.50 108.50 108.50 -3.50 -3.12 108.00 112.00 200 21.70
UPF  81.00 81.00 81.00 81.00 0.00 0.00 81.25 82.75 100 8.10
UT  - - - - - - 14.20 14.60 - -
WACOAL  - - - - - - 46.25 47.50 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.52 0.52 0.50 0.51 0.00 0.00 0.51 0.52 1,387,266 708.14
AJA  0.54 0.55 0.53 0.54 0.00 0.00 0.53 0.54 9,147,600 4,910.52
DTCI  29.00 29.00 29.00 29.00 0.00 0.00 28.75 29.75 100 2.90
FANCY  1.94 1.94 1.92 1.93 0.00 0.00 1.92 1.93 589,500 1,141.95
KYE  436.00 436.00 430.00 436.00 0.00 0.00 432.00 434.00 5,300 2,294.20
L&E  2.96 3.02 2.96 2.98 0.00 0.00 2.96 2.98 531,500 1,586.07
MODERN  5.35 5.50 5.35 5.40 +0.05 +0.93 5.35 5.40 405,700 2,199.26
OGC  45.00 45.00 41.75 42.25 -3.50 -7.65 42.25 42.50 20,700 873.19
ROCK  - - - - - - 17.60 19.80 - -
SIAM  2.02 2.02 1.98 2.00 -0.02 -0.99 1.98 2.00 223,600 446.99
TSR  3.04 3.04 2.98 2.98 -0.04 -1.32 2.98 3.00 84,300 251.72

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DDD  113.00 113.50 106.50 108.00 -6.00 -5.26 107.50 108.00 1,784,115 194,375.10
JCT  90.00 90.50 90.00 90.50 -2.50 -2.69 90.50 91.75 1,301 117.34
OCC  - - - - - - 16.70 17.10 - -
S & J  - - - - - - 21.90 23.00 - -
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  16.00 16.00 15.70 15.70 -0.70 -4.27 15.70 15.90 208,300 3,306.26
TOG  7.80 7.80 7.55 7.65 -0.15 -1.92 7.60 7.65 921,700 7,016.44

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  43.50 43.50 42.00 42.75 -0.75 -1.72 42.25 42.75 950,869 40,637.34
BBL  206.00 206.00 204.00 206.00 0.00 0.00 205.00 206.00 1,270,224 261,028.77
CIMBT  1.11 1.12 1.10 1.10 -0.01 -0.90 1.09 1.10 2,977,361 3,293.08
KBANK  228.00 229.00 223.00 225.00 -3.00 -1.32 224.00 225.00 4,397,936 989,887.79
KKP  80.25 80.75 79.50 79.50 -1.25 -1.55 79.50 79.75 3,062,942 245,601.40
KTB  19.90 19.90 19.50 19.70 -0.20 -1.01 19.60 19.70 28,818,996 567,429.24
LHBANK  1.69 1.70 1.67 1.68 -0.01 -0.59 1.67 1.68 5,494,788 9,240.56
SCB  148.50 149.00 147.00 147.00 -2.00 -1.34 147.00 147.50 4,495,633 665,419.57
TCAP  55.75 56.00 55.00 55.25 -0.75 -1.34 55.00 55.25 2,117,842 117,482.38
TISCO  86.50 86.75 85.50 86.00 -0.25 -0.29 85.75 86.00 3,294,140 283,536.10
TMB  2.90 2.92 2.86 2.88 -0.02 -0.69 2.86 2.88 134,022,225 386,485.70

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.55 0.55 0.54 0.54 -0.01 -1.82 0.54 0.55 783,700 423.51
AEONTS  179.00 179.00 171.00 173.00 -5.00 -2.81 172.50 173.00 689,006 120,271.65
AMANAH  2.12 2.12 1.81 1.89 -0.10 -5.03 1.88 1.89 66,591,500 129,426.14
ASAP  11.70 12.00 11.30 11.90 +0.10 +0.85 11.80 11.90 1,886,930 21,885.46
ASK <XD> 22.50 22.70 22.50 22.50 -0.20 -0.88 22.50 22.60 283,494 6,394.01
ASP  4.00 4.02 3.96 3.98 -0.02 -0.50 3.98 4.00 4,111,722 16,378.68
BFIT  36.50 37.25 35.25 35.75 -0.75 -2.05 35.75 36.00 618,100 22,547.85
CGH  1.32 1.34 1.31 1.31 -0.02 -1.50 1.31 1.32 1,837,498 2,420.30
CNS  2.94 2.94 2.92 2.94 0.00 0.00 2.92 2.94 16,200 47.31
ECL  3.40 3.48 3.34 3.36 -0.04 -1.18 3.34 3.36 2,882,700 9,813.41
FNS  4.54 4.60 4.54 4.58 0.00 0.00 4.56 4.60 49,200 224.67
FSS  2.90 2.90 2.84 2.86 -0.04 -1.38 2.84 2.86 416,500 1,195.72
GBX  0.75 0.76 0.74 0.75 -0.02 -2.60 0.75 0.76 4,671,400 3,508.05
GL <NP> 7.05 7.10 6.85 6.85 -0.25 -3.52 6.85 6.90 1,567,601 10,876.89
IFS  3.60 3.60 3.52 3.54 -0.10 -2.75 3.52 3.54 2,643,423 9,369.49
JMT  37.75 37.75 35.50 36.50 -1.00 -2.67 36.25 36.50 919,000 33,687.82
KCAR  15.50 15.60 15.50 15.50 0.00 0.00 15.40 15.60 58,300 904.66
KGI  4.98 5.00 4.94 4.96 -0.02 -0.40 4.94 4.96 3,544,631 17,618.39
KTC  267.00 271.00 256.00 258.00 -12.00 -4.44 257.00 258.00 2,748,929 719,931.39
MBKET  21.60 21.60 21.50 21.60 0.00 0.00 21.50 21.60 17,700 381.28
MFC  17.10 17.10 16.90 17.10 0.00 0.00 17.00 17.10 30,500 517.64
ML  1.40 1.40 1.36 1.36 -0.04 -2.86 1.36 1.37 637,100 870.38
MTLS  43.25 44.00 42.75 43.75 +1.00 +2.34 43.50 43.75 9,320,852 403,790.05
PE <NP> 0.49 0.49 0.44 0.45 -0.03 -6.25 0.44 0.45 765,000 348.60
PL  4.08 4.10 3.94 3.94 -0.14 -3.43 3.92 3.94 2,597,000 10,340.35
S11  7.70 7.70 7.60 7.70 +0.05 +0.65 7.70 7.75 242,200 1,856.28
SAWAD  58.00 59.00 57.25 57.25 -1.25 -2.14 57.25 57.50 4,651,005 269,439.32
THANI  9.40 9.65 9.20 9.35 -0.40 -4.10 9.35 9.40 9,909,993 92,996.00
TK  16.10 16.50 15.80 15.90 +0.10 +0.63 15.80 15.90 2,524,840 40,719.64
TNITY  6.55 6.55 6.50 6.50 -0.05 -0.76 6.50 6.60 28,000 182.05
UOBKH  4.20 4.20 4.16 4.16 -0.04 -0.95 4.16 4.18 5,800 24.25
ZMICO  1.23 1.24 1.21 1.22 -0.02 -1.61 1.22 1.23 1,765,730 2,165.14

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  35.75 35.75 34.75 35.00 -0.25 -0.71 34.75 35.25 111,306 3,902.14
BKI  375.00 380.00 374.00 380.00 +5.00 +1.33 378.00 380.00 18,600 7,003.20
BLA  36.00 36.00 34.50 34.50 -1.50 -4.17 34.50 34.75 4,016,957 140,617.68
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  36.50 36.50 36.50 36.50 0.00 0.00 36.50 37.50 5,900 215.35
INSURE  - - - - - - 42.00 57.00 - -
MTI  135.00 135.00 135.00 135.00 0.00 0.00 134.50 136.00 200 27.00
NKI  - - - - - - 55.00 64.50 - -
NSI  - - - - - - 79.75 80.50 - -
SMK  44.00 44.00 44.00 44.00 +0.25 +0.57 43.75 44.00 43,500 1,914.00
THRE  1.81 1.81 1.79 1.80 -0.01 -0.55 1.80 1.81 687,800 1,237.02
THREL  10.90 11.00 10.70 10.70 -0.10 -0.93 10.70 10.80 4,313,703 46,607.69
TIC  34.00 34.00 33.50 33.50 -0.50 -1.47 33.00 34.00 8,100 273.20
TIP  49.25 49.25 48.50 48.75 -0.50 -1.02 48.50 48.75 278,166 13,581.48
TSI  0.61 0.62 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 663,800 399.15
TVI  3.58 3.62 3.58 3.62 +0.02 +0.56 3.60 3.64 1,400 5.06

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  34.25 34.50 32.75 32.75 -1.50 -4.38 32.75 33.00 362,110 12,091.93
APCS  6.90 7.25 6.80 6.95 +0.05 +0.72 6.95 7.00 2,633,000 18,730.00
BAT-3K  - - - - - - 222.00 243.00 - -
CWT  3.86 3.90 3.66 3.66 -0.22 -5.67 3.64 3.66 12,977,745 48,733.39
EASON  3.82 3.82 3.82 3.82 -0.04 -1.04 3.80 3.82 19,000 72.58
GYT  - - - - - - 406.00 416.00 - -
HFT  4.36 4.36 4.28 4.30 -0.02 -0.46 4.28 4.30 1,936,300 8,335.62
IHL  11.60 11.70 11.20 11.30 -0.40 -3.42 11.30 11.40 805,901 9,198.79
INGRS  1.11 1.12 1.09 1.09 -0.02 -1.80 1.09 1.10 2,040,385 2,238.14
IRC  22.00 22.00 21.80 21.80 -0.20 -0.91 21.80 21.90 67,400 1,470.61
PCSGH  7.95 7.95 7.50 7.70 -0.15 -1.91 7.70 7.75 1,399,700 10,838.86
SAT  20.80 20.90 20.60 20.70 +0.20 +0.98 20.60 20.70 1,410,000 29,278.61
SPG  18.50 18.50 18.50 18.50 0.00 0.00 17.60 18.50 500 9.25
STANLY  232.00 232.00 231.00 231.00 -1.00 -0.43 230.00 231.00 4,317 1,000.34
TKT  1.86 1.86 1.86 1.86 0.00 0.00 1.86 1.88 302,000 561.72
TNPC  1.75 1.80 1.75 1.75 -0.02 -1.13 1.75 1.78 70,766 123.92
TRU  - - - - - - 4.46 4.48 - -
TSC  12.80 12.80 12.60 12.60 +0.10 +0.80 12.30 12.60 5,100 65.08
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.97 1.97 1.94 1.94 -0.03 -1.52 1.94 1.95 681,200 1,331.55
ASEFA  6.00 6.00 5.90 5.95 0.00 0.00 5.90 5.95 225,100 1,340.30
CPT  2.32 2.32 2.24 2.26 -0.06 -2.59 2.26 2.28 11,565,901 26,393.69
CRANE  3.48 3.48 3.40 3.42 0.00 0.00 3.40 3.42 186,513 636.35
CTW  10.30 10.30 10.20 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 110,300 1,135.99
FMT  - - - - - - 29.50 30.50 - -
HTECH  8.15 8.20 7.75 7.80 -0.40 -4.88 7.80 7.85 1,905,800 15,052.05
KKC  1.99 1.99 1.97 1.98 -0.01 -0.50 1.97 1.98 152,300 300.98
PK  7.45 7.70 7.20 7.30 -0.10 -1.35 7.25 7.30 8,269,001 61,611.95
SNC <XD> 14.20 14.30 14.00 14.10 -0.10 -0.70 14.10 14.20 1,517,200 21,461.69
TCJ  9.60 9.60 9.35 9.40 -0.15 -1.57 9.40 9.45 257,600 2,421.42
VARO  7.30 7.30 7.00 7.00 -0.40 -5.41 7.05 7.40 1,200 8.46

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  11.00 11.00 10.10 10.60 -0.30 -2.75 10.50 10.60 3,553,792 38,313.23

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  5.30 5.35 5.25 5.25 -0.05 -0.94 5.25 5.30 123,400 654.01
GGC  16.40 16.60 16.10 16.10 -0.30 -1.83 16.10 16.20 12,155,517 198,309.10
GIFT  5.65 5.80 5.50 5.60 -0.10 -1.75 5.55 5.60 886,470 4,979.61
IVL  52.00 52.75 51.25 51.50 -0.75 -1.44 51.50 51.75 38,005,112 1,979,397.93
PATO  17.40 17.40 17.20 17.20 -0.10 -0.58 17.20 17.30 45,100 782.18
PMTA  19.10 19.10 19.10 19.10 +0.10 +0.53 18.90 19.10 200 3.82
PTTGC  93.25 96.50 93.25 94.50 +1.25 +1.34 94.50 94.75 34,379,841 3,275,980.34
SUTHA  5.00 5.20 4.96 4.98 -0.07 -1.39 4.98 5.00 45,100 224.75
TCB  63.75 64.50 63.00 63.50 -0.25 -0.39 63.25 63.50 9,400 601.52
TCCC  46.75 46.75 46.00 46.75 +0.25 +0.54 46.25 46.50 13,000 600.15
TPA  7.45 7.45 7.45 7.45 -0.15 -1.97 7.50 7.65 3,300 24.58
UP  - - - - - - 27.50 29.50 - -
VNT  31.25 31.25 29.75 30.00 -1.00 -3.23 29.75 30.00 2,384,680 72,592.10
WG  149.00 149.00 149.00 149.00 0.00 0.00 148.00 151.00 401 59.75
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  13.80 13.90 13.40 13.50 -0.10 -0.74 13.40 13.50 680,833 9,315.85
ALUCON  248.00 249.00 247.00 247.00 0.00 0.00 247.00 249.00 1,209 299.15
CSC  52.00 53.00 51.75 51.75 -0.50 -0.96 51.75 52.00 700 36.48
NEP  0.45 0.45 0.44 0.44 0.00 0.00 0.44 0.45 488,733 215.14
NPP  1.86 1.88 1.75 1.77 -0.07 -3.80 1.77 1.78 35,433,900 64,745.62
PTL  13.90 14.00 13.80 13.80 0.00 0.00 13.70 13.80 1,888,100 26,155.67
SITHAI  1.32 1.32 1.29 1.30 -0.01 -0.76 1.29 1.30 2,160,701 2,816.72
SLP  1.13 1.13 1.11 1.11 -0.02 -1.77 1.11 1.12 500,000 558.56
SMPC  14.20 14.40 14.00 14.00 -0.20 -1.41 14.00 14.10 981,703 13,927.66
SPACK  2.32 2.34 2.30 2.32 -0.04 -1.69 2.30 2.32 64,100 148.89
TCOAT  30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 29.00 29.75 100 3.00
TFI <NP> 0.50 0.50 0.48 0.49 -0.02 -3.92 0.49 0.50 258,383 127.41
THIP  38.75 39.25 38.25 38.50 -0.25 -0.65 38.25 39.25 47,715 1,837.40
TMD  21.00 21.40 20.70 21.40 +0.10 +0.47 20.90 21.20 6,766 141.44
TOPP  - - - - - - 218.00 281.00 - -
TPBI  10.90 11.00 10.80 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 103,600 1,122.69
TPP  - - - - - - 19.60 22.00 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.98 3.02 2.96 3.00 +0.02 +0.67 2.98 3.00 345,400 1,030.25
BSBM  1.41 1.41 1.39 1.40 -0.01 -0.71 1.39 1.40 19,700 27.66
CEN  1.56 1.56 1.49 1.50 +0.01 +0.67 1.49 1.50 807,900 1,213.33
CITY  3.00 3.00 2.94 2.94 -0.02 -0.68 2.94 2.98 139,800 412.33
CSP  1.77 1.77 1.70 1.74 0.00 0.00 1.74 1.75 55,700 95.27
GJS  0.35 0.35 0.34 0.34 0.00 0.00 0.33 0.34 1,474,700 505.42
GSTEL  0.16 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.17 5,915,400 946.46
INOX  1.35 1.35 1.32 1.33 0.00 0.00 1.32 1.33 226,600 301.82
LHK  4.80 4.82 4.78 4.80 0.00 0.00 4.78 4.80 149,100 715.31
MAX  0.03 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 6,400,600 156.28
MCS  11.80 11.90 11.40 11.40 -0.40 -3.39 11.40 11.50 1,880,500 21,758.48
MILL  1.68 1.69 1.65 1.66 -0.02 -1.19 1.66 1.67 2,126,400 3,535.94
PAP  5.15 5.30 5.15 5.15 0.00 0.00 5.15 5.20 809,200 4,222.80
PERM  2.76 2.76 2.70 2.70 -0.06 -2.17 2.70 2.72 405,100 1,102.98
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  0.95 0.95 0.87 0.88 -0.06 -6.38 0.87 0.88 3,074,631 2,757.74
SMIT  6.10 6.15 6.00 6.00 -0.10 -1.64 5.95 6.00 1,241,829 7,513.54
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  3.82 3.84 3.80 3.82 +0.02 +0.53 3.80 3.82 31,300 119.31
TGPRO  0.27 0.28 0.26 0.26 -0.02 -7.14 0.26 0.27 7,152,400 1,933.14
THE  3.50 3.50 3.46 3.46 0.00 0.00 3.46 3.48 13,160,500 45,821.40
TIW  395.00 395.00 376.00 376.00 -18.00 -4.57 375.00 379.00 6,602 2,544.98
TMT  17.20 17.20 17.00 17.10 -0.10 -0.58 17.10 17.20 555,900 9,509.26
TSTH  0.94 0.94 0.93 0.94 0.00 0.00 0.93 0.94 658,700 613.84
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  4.62 4.78 4.60 4.62 +0.04 +0.87 4.60 4.62 618,200 2,906.41
TYCN  3.04 3.10 3.04 3.10 +0.04 +1.31 3.04 3.08 27,500 84.04

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.48 0.49 0.48 0.48 -0.01 -2.04 0.48 0.49 1,255,552 602.74
DCC  3.62 3.66 3.50 3.52 -0.08 -2.22 3.52 3.54 7,839,910 28,053.48
DCON  0.59 0.61 0.59 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 6,196,984 3,716.81
DRT  6.00 6.00 5.85 5.90 -0.10 -1.67 5.85 5.90 1,455,900 8,638.44
EPG  7.80 7.90 7.25 7.30 -0.45 -5.81 7.25 7.30 12,308,132 92,281.28
GEL  0.37 0.38 0.36 0.37 -0.01 -2.63 0.36 0.37 11,233,200 4,156.03
PPP  4.74 4.74 4.68 4.70 -0.06 -1.26 4.70 4.74 215,900 1,016.32
Q-CON  5.90 5.90 5.80 5.80 -0.10 -1.69 5.85 5.95 68,900 403.32
RCI  2.50 2.50 2.42 2.48 0.00 0.00 2.46 2.48 449,703 1,108.53
SCC  480.00 482.00 476.00 476.00 -2.00 -0.42 476.00 478.00 2,046,406 980,165.53
SCCC  261.00 261.00 260.00 261.00 0.00 0.00 260.00 261.00 58,299 15,175.09
SCP  8.95 9.00 8.80 8.80 -0.30 -3.30 8.80 8.90 220,900 1,959.52
SKN  6.90 7.05 6.70 6.75 -0.15 -2.17 6.75 6.80 961,100 6,531.88
TASCO  22.10 22.10 21.80 21.90 -0.20 -0.90 21.80 21.90 5,523,907 121,308.90
TCMC  3.42 3.44 3.32 3.34 -0.08 -2.34 3.34 3.36 3,103,905 10,453.97
TGCI  3.16 3.16 3.08 3.08 -0.06 -1.91 3.06 3.08 924,100 2,881.14
TOA  33.50 34.00 33.25 33.50 -0.50 -1.47 33.50 33.75 2,351,507 78,696.38
TPIPL  2.06 2.06 2.00 2.04 0.00 0.00 2.02 2.04 27,787,549 56,412.33
UMI  2.04 2.10 1.98 1.99 -0.07 -3.40 1.98 1.99 1,064,400 2,128.46
VNG  11.10 11.10 10.80 10.90 -0.10 -0.91 10.80 10.90 674,467 7,362.64
WIIK  3.38 3.42 3.36 3.40 0.00 0.00 3.38 3.40 1,046,900 3,537.07

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.70 6.70 6.65 6.65 -0.05 -0.75 6.60 6.70 50,004 334.03
AMATA  25.25 26.00 25.25 25.25 0.00 0.00 25.25 25.50 9,167,604 234,196.50
AMATAV  8.20 8.20 7.95 8.00 -0.25 -3.03 7.95 8.00 1,752,900 14,048.60
ANAN  4.94 5.05 4.94 4.98 +0.02 +0.40 4.98 5.00 6,488,611 32,350.12
AP  8.45 8.50 8.20 8.25 -0.20 -2.37 8.20 8.25 10,468,889 87,511.22
APEX  0.42 0.42 0.41 0.41 -0.01 -2.38 0.41 0.42 493,100 202.51
AQ  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 37,093,713 1,114.00
BLAND  1.73 1.75 1.72 1.73 -0.01 -0.57 1.73 1.74 20,203,415 35,050.96
BROCK  2.88 2.88 2.72 2.72 -0.04 -1.45 2.72 2.76 29,900 83.39
CGD  1.53 1.57 1.51 1.52 -0.04 -2.56 1.51 1.52 19,699,020 30,312.50
CI  1.68 1.70 1.68 1.68 0.00 0.00 1.68 1.69 1,320,789 2,219.07
CPN  83.25 83.75 82.25 82.50 -0.75 -0.90 82.50 82.75 3,552,352 295,211.36
ESTAR  0.78 0.79 0.77 0.78 0.00 0.00 0.78 0.79 6,991,300 5,453.21
EVER  0.38 0.39 0.37 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 4,047,281 1,525.24
GLAND  1.80 1.84 1.80 1.82 +0.03 +1.68 1.82 1.83 832,400 1,514.74
GOLD  9.10 9.20 9.05 9.10 0.00 0.00 9.10 9.15 1,695,000 15,479.39
GREEN  1.18 1.18 1.15 1.15 0.00 0.00 1.14 1.15 161,000 185.37
J  2.22 2.24 2.16 2.18 -0.08 -3.54 2.16 2.18 185,300 405.40
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  2.52 2.58 2.50 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 1,364,800 3,461.49
LALIN  5.25 5.35 5.25 5.30 0.00 0.00 5.25 5.30 421,218 2,228.02
LH  11.00 11.10 10.90 11.00 0.00 0.00 10.90 11.00 20,215,144 221,966.61
LPN  10.80 10.90 10.70 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 6,750,765 72,949.07
MBK  20.10 20.30 19.80 19.90 -0.10 -0.50 19.80 19.90 927,800 18,519.63
MJD  3.14 3.16 3.14 3.14 -0.02 -0.63 3.14 3.16 5,200 16.33
MK  3.68 3.68 3.60 3.66 -0.02 -0.54 3.64 3.66 1,615,938 5,870.44
NCH  1.06 1.07 1.05 1.06 +0.01 +0.95 1.05 1.06 83,300 88.22
NNCL  1.72 1.72 1.68 1.70 -0.01 -0.58 1.70 1.71 3,318,700 5,645.58
NOBLE  13.40 13.50 13.30 13.50 +0.10 +0.75 13.30 13.50 68,800 922.49
NUSA  0.43 0.43 0.41 0.42 -0.01 -2.33 0.41 0.42 798,622 333.86
ORI  21.00 21.10 19.90 20.20 -0.90 -4.27 20.10 20.20 3,898,802 79,096.35
PACE <NP> 0.69 0.74 0.67 0.71 +0.01 +1.43 0.70 0.71 225,095,735 159,169.62
PF  0.78 0.78 0.77 0.77 -0.01 -1.28 0.77 0.78 1,930,300 1,504.98
PLAT  8.40 8.50 8.30 8.40 -0.15 -1.75 8.35 8.45 641,300 5,372.14
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.81 1.81 1.80 1.80 -0.01 -0.55 1.79 1.80 102,900 185.49
PRIN  1.82 1.85 1.81 1.82 +0.03 +1.68 1.81 1.82 10,083,034 18,352.08
PRINC  5.90 5.90 5.50 5.75 -0.15 -2.54 5.70 5.75 3,948,200 22,223.15
PSH  23.60 23.70 23.40 23.40 -0.30 -1.27 23.40 23.50 2,147,319 50,459.00
QH  3.02 3.04 2.92 2.94 -0.08 -2.65 2.92 2.94 50,889,246 150,854.98
RICHY  1.85 1.88 1.84 1.84 -0.02 -1.08 1.84 1.85 1,428,875 2,644.77
RML  1.18 1.20 1.16 1.19 +0.01 +0.85 1.18 1.19 20,323,100 24,094.97
ROJNA  7.05 7.05 6.85 6.85 -0.20 -2.84 6.80 6.85 8,526,243 59,099.28
S  3.92 3.92 3.76 3.82 -0.02 -0.52 3.80 3.82 9,876,569 37,875.81
SAMCO  2.74 2.74 2.66 2.68 -0.02 -0.74 2.68 2.72 25,447 68.66
SC  3.80 3.82 3.62 3.70 -0.18 -4.64 3.70 3.72 21,968,127 81,116.28
SENA  4.16 4.16 4.00 4.04 -0.12 -2.88 4.04 4.06 5,281,839 21,436.39
SF  9.00 9.05 8.85 8.85 -0.20 -2.21 8.85 8.90 6,720,625 59,895.74
SIRI  1.99 2.00 1.92 1.93 -0.07 -3.50 1.92 1.93 137,311,162 268,508.76
SPALI  22.90 23.10 22.80 22.80 -0.10 -0.44 22.80 22.90 4,418,461 101,557.62
TFD  1.81 1.83 1.79 1.79 -0.04 -2.19 1.79 1.80 522,810 942.19
TICON  17.70 17.80 17.70 17.70 0.00 0.00 17.70 17.80 1,096,581 19,410.03
U  0.03 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 118,051,069 3,389.37
UV  9.30 9.45 9.10 9.15 -0.15 -1.61 9.10 9.15 13,993,432 129,353.03
WHA  4.24 4.26 4.16 4.18 -0.04 -0.95 4.18 4.20 46,971,065 197,292.48
WIN  0.47 0.48 0.47 0.47 -0.01 -2.08 0.47 0.48 74,600 35.06

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMIRT  10.00 10.00 9.95 10.00 +0.05 +0.50 9.95 10.00 270,400 2,690.56
AMATAR  10.70 10.70 10.60 10.60 0.00 0.00 10.50 10.60 42,300 449.16
BKKCP <XD> - - - - - - 11.00 11.10 - -
BOFFICE  11.90 12.00 11.90 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 369,200 4,430.25
CPNCG  14.40 14.40 14.20 14.20 -0.20 -1.39 14.20 14.30 129,200 1,841.88
CPNREIT  22.40 22.50 22.30 22.40 -0.10 -0.44 22.40 22.50 188,903 4,231.12
CPTGF  12.70 12.70 12.50 12.50 0.00 0.00 12.50 12.60 1,800 22.61
CRYSTAL  11.20 11.20 11.00 11.00 -0.20 -1.79 11.00 11.10 44,000 488.00
CTARAF  5.20 5.20 5.15 5.15 -0.05 -0.96 5.15 5.20 15,900 82.06
DREIT  5.65 5.65 5.60 5.65 0.00 0.00 5.60 5.70 3,100 17.48
ERWPF  6.50 6.55 6.50 6.55 -0.05 -0.76 6.50 6.55 10,055 65.59
FUTUREPF  21.40 21.50 21.40 21.40 0.00 0.00 21.40 21.50 33,000 709.25
GAHREIT  9.95 10.00 9.95 9.95 0.00 0.00 9.95 10.00 21,000 209.25
GLANDRT  - - - - - - 11.80 12.00 - -
GOLDPF  7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 7.50 7.55 20,000 150.00
GVREIT  14.50 14.50 14.40 14.50 0.00 0.00 14.50 14.60 619,900 8,988.35
HPF  5.60 5.60 5.55 5.55 0.00 0.00 5.55 5.60 25,800 143.20
HREIT  8.15 8.15 7.95 7.95 -0.20 -2.45 7.95 8.00 2,172,100 17,427.75
IMPACT <XD> 15.50 15.60 15.40 15.50 +0.10 +0.65 15.50 15.60 210,200 3,259.61
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  9.75 9.75 9.75 9.75 0.00 0.00 9.75 9.80 3,200 31.20
LHHOTEL  15.40 15.40 15.30 15.30 -0.10 -0.65 15.30 15.40 1,100 16.84
LHPF  8.95 8.95 8.90 8.90 -0.05 -0.56 8.85 8.90 30,100 268.89
LHSC  14.90 14.90 14.80 14.80 -0.10 -0.67 14.80 14.90 4,200 62.44
LUXF  8.15 8.15 8.15 8.15 -0.05 -0.61 8.15 8.25 3,500 28.52
M-II  - - - - - - 8.90 9.00 - -
M-PAT  - - - - - - 9.75 10.10 - -
M-STOR  10.50 10.50 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 1,800 18.73
MIPF <XD> 21.70 21.70 21.70 21.70 0.00 0.00 15.20 21.70 5,000 108.50
MIT  - - - - - - 6.20 6.40 - -
MJLF  12.80 12.80 12.80 12.80 0.00 0.00 12.70 12.90 2,000 25.60
MNIT  - - - - - - 1.93 1.94 - -
MNIT2  5.40 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00 5.40 5.60 4,000 21.60
MNRF  - - - - - - 3.68 3.70 - -
MONTRI  - - - - - - 6.00 6.15 - -
POPF  14.00 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 13.90 14.00 120,300 1,684.20
PPF  - - - - - - 11.40 11.50 - -
QHHR  9.00 9.00 8.95 8.95 0.00 0.00 8.90 8.95 34,000 305.38
QHOP  4.04 4.04 4.02 4.02 -0.02 -0.50 4.00 4.04 25,300 101.84
QHPF  11.70 11.70 11.70 11.70 0.00 0.00 11.60 11.80 317,400 3,713.58
SBPF  3.36 3.36 3.36 3.36 +0.06 +1.82 3.32 3.34 100 0.34
SHREIT  9.45 9.50 9.45 9.50 -0.10 -1.04 9.40 9.55 400 3.79
SIRIP  10.80 10.80 10.80 10.80 0.00 0.00 10.70 10.80 10,000 108.00
SPF  23.10 23.20 23.10 23.10 -0.10 -0.43 23.10 23.20 87,200 2,014.36
SRIPANWA  - - - - - - 10.60 10.80 - -
SSPF  10.10 10.10 10.00 10.00 -0.20 -1.96 9.75 10.10 5,500 55.30
SSTPF  - - - - - - 7.00 7.35 - -
SSTRT  6.90 6.90 6.90 6.90 0.00 0.00 6.90 6.95 20,100 138.69
TIF1 <XD> 8.55 8.55 8.55 8.55 0.00 0.00 8.50 8.55 7,700 65.84
TLGF  17.60 17.70 17.60 17.60 0.00 0.00 17.60 17.70 842,237 14,823.45
TLHPF <XD> - - - - - - 10.70 11.00 - -
TNPF <NP> 3.92 4.14 3.92 4.00 +0.06 +1.52 3.94 4.00 53,400 213.09
TPRIME  - - - - - - 11.80 12.00 - -
TREIT  11.40 11.50 11.30 11.40 0.00 0.00 11.40 11.50 261,624 2,983.10
TTLPF  25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.50 5,900 147.50
TU-PF  2.04 2.04 2.04 2.04 +0.06 +3.03 1.95 2.04 100 0.20
URBNPF  - - - - - - 5.40 5.50 - -
WHABT  - - - - - - 10.00 10.10 - -
WHART  10.10 10.20 10.10 10.20 +0.10 +0.99 10.10 10.20 212,700 2,152.07

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  2.98 3.00 2.90 2.90 -0.12 -3.97 2.90 2.92 915,534 2,686.45
CK  24.70 24.80 24.30 24.40 -0.40 -1.61 24.30 24.40 7,786,908 191,046.25
CNT  2.92 2.96 2.82 2.86 -0.08 -2.72 2.86 2.88 234,300 675.53
EMC  0.08 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.09 6,913,900 553.11
ITD  3.42 3.44 3.34 3.34 -0.10 -2.91 3.34 3.36 32,727,669 110,825.24
NWR  0.93 0.93 0.89 0.90 -0.03 -3.23 0.89 0.90 8,158,019 7,368.90
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  1.22 1.25 1.19 1.19 -0.03 -2.46 1.19 1.20 14,595,400 17,789.16
PREB  12.70 12.80 12.60 12.60 -0.10 -0.79 12.60 12.70 320,700 4,067.61
PYLON  15.60 15.70 15.30 15.40 -0.20 -1.28 15.30 15.40 635,500 9,829.87
SEAFCO  9.10 9.15 8.90 8.95 -0.25 -2.72 8.95 9.00 2,632,248 23,763.92
SQ  4.52 4.52 4.40 4.44 -0.08 -1.77 4.42 4.44 5,297,000 23,561.98
SRICHA  18.40 18.40 17.50 18.30 0.00 0.00 17.70 18.30 99,700 1,830.90
STEC  19.80 20.00 19.60 19.80 +0.20 +1.02 19.80 19.90 30,627,483 608,322.77
STPI  5.15 5.15 4.98 5.00 -0.10 -1.96 4.98 5.00 3,475,912 17,520.27
SYNTEC  5.40 5.45 5.25 5.30 -0.15 -2.75 5.30 5.35 4,790,655 25,496.65
TPOLY  4.10 4.14 4.00 4.08 -0.04 -0.97 4.06 4.08 2,548,900 10,395.21
TRC  0.97 0.97 0.88 0.89 -0.08 -8.25 0.89 0.90 17,354,469 16,040.80
TTCL  12.60 12.70 11.70 11.90 -0.80 -6.30 11.80 11.90 3,987,005 48,255.80
UNIQ  13.60 13.60 13.20 13.30 -0.20 -1.48 13.20 13.30 5,241,600 69,952.71

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.85 8.90 8.85 8.85 -0.05 -0.56 8.85 8.90 42,500 376.16
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.08 1.08 1.05 1.05 -0.02 -1.87 1.05 1.06 1,289,700 1,370.05
BAFS  42.00 42.50 38.50 38.75 -3.75 -8.82 38.75 39.00 3,514,491 138,467.99
BANPU  21.30 22.30 21.10 22.00 +0.70 +3.29 22.00 22.10 131,567,265 2,889,659.30
BCP  40.25 40.50 39.50 39.50 -0.75 -1.86 39.50 39.75 4,345,024 173,599.88
BCPG  24.00 24.20 23.30 23.40 -0.80 -3.31 23.40 23.50 28,318,093 671,332.03
BGRIM  29.25 29.50 28.50 28.75 -0.50 -1.71 28.75 29.00 9,079,868 263,053.31
BPP  24.60 24.80 24.40 24.40 -0.40 -1.61 24.40 24.50 2,463,740 60,548.23
BRRGIF  10.60 10.60 10.60 10.60 0.00 0.00 10.60 10.70 182,000 1,929.20
CKP  4.10 4.12 4.04 4.06 -0.04 -0.98 4.06 4.08 13,699,670 55,770.07
DEMCO  5.60 5.70 5.55 5.55 -0.05 -0.89 5.55 5.60 482,300 2,699.71
EA  66.50 66.50 64.25 64.75 -1.75 -2.63 64.75 65.00 11,879,962 774,101.48
EARTH <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EASTW  12.30 12.70 12.20 12.30 0.00 0.00 12.20 12.30 13,682,397 169,578.09
EGATIF  10.90 10.90 10.80 10.80 -0.10 -0.92 10.80 10.90 276,000 3,007.87
EGCO  235.00 236.00 229.00 232.00 -1.00 -0.43 232.00 233.00 1,248,055 289,878.46
ESSO  18.00 18.10 17.60 17.70 -0.40 -2.21 17.60 17.70 6,853,196 121,853.03
GLOW  82.50 83.50 82.25 82.75 -0.25 -0.30 82.50 82.75 946,152 78,252.98
GPSC  76.50 76.75 73.00 73.50 -3.75 -4.85 73.25 73.50 13,343,777 993,179.89
GULF  72.75 73.00 71.00 71.50 -1.75 -2.39 71.25 71.50 5,068,573 363,929.55
GUNKUL  3.96 3.96 3.88 3.90 -0.04 -1.02 3.90 3.92 8,788,024 34,348.10
IEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  7.75 7.90 7.70 7.85 +0.10 +1.29 7.80 7.85 174,617,710 1,364,732.22
LANNA  17.00 17.00 16.10 16.50 -0.60 -3.51 16.50 16.60 1,124,750 18,637.64
MDX  5.20 5.20 5.15 5.15 -0.05 -0.96 5.15 5.20 92,300 478.90
PTG  17.30 18.50 17.30 18.00 +1.00 +5.88 18.00 18.10 15,607,903 280,842.45
PTT  524.00 548.00 522.00 542.00 +20.00 +3.83 542.00 544.00 30,364,951 16,385,702.02
PTTEP  114.50 116.50 114.00 115.50 +1.00 +0.87 115.00 115.50 19,459,962 2,244,381.33
RATCH  54.25 54.50 54.25 54.25 0.00 0.00 54.25 54.50 1,017,317 55,292.29
RPC  0.70 0.70 0.69 0.69 0.00 0.00 0.68 0.69 1,318,600 915.63
SCG  4.82 4.84 4.82 4.84 0.00 0.00 4.82 4.86 6,000 29.03
SCI  6.65 6.65 6.35 6.45 -0.20 -3.01 6.40 6.50 1,206,200 7,745.95
SCN  4.84 4.86 4.80 4.82 -0.04 -0.82 4.82 4.84 626,700 3,026.15
SGP  28.75 29.00 27.50 28.00 -0.75 -2.61 28.00 28.25 20,384,432 577,926.07
SKE  1.81 1.82 1.76 1.77 -0.05 -2.75 1.76 1.77 8,706,100 15,596.36
SOLAR  2.66 2.70 2.60 2.60 -0.06 -2.26 2.60 2.62 964,600 2,539.46
SPCG  24.00 24.00 23.70 23.90 -0.20 -0.83 23.80 23.90 1,737,711 41,429.78
SPRC  17.20 17.30 17.00 17.00 -0.20 -1.16 17.00 17.10 7,972,698 136,649.70
SUPER  1.04 1.04 1.01 1.02 -0.02 -1.92 1.01 1.02 46,993,207 48,224.95
SUSCO  3.88 3.94 3.84 3.84 -0.08 -2.04 3.82 3.84 2,010,700 7,791.07
TAE  2.62 2.62 2.60 2.60 0.00 0.00 2.60 2.62 571,400 1,485.66
TCC  0.45 0.45 0.43 0.44 0.00 0.00 0.43 0.44 287,300 124.76
TOP  101.00 101.00 99.50 100.00 -1.00 -0.99 99.75 100.00 6,202,775 620,885.29
TPIPP  7.75 7.80 7.60 7.70 -0.10 -1.28 7.65 7.70 35,869,393 275,672.36
TTW  13.40 13.50 13.20 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 3,893,965 51,884.51
WHAUP  7.30 7.50 7.20 7.25 -0.10 -1.36 7.25 7.30 14,077,845 103,757.45
WP  9.45 9.50 8.90 8.95 -0.45 -4.79 8.90 8.95 7,976,180 72,737.83

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  24.00 24.60 24.00 24.50 +0.50 +2.08 24.40 24.50 1,456,761 35,408.48
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  21.50 21.80 20.60 20.70 -1.00 -4.61 20.70 20.80 56,015,135 1,189,597.19
BIG  3.08 3.16 3.02 3.04 -0.06 -1.94 3.02 3.04 16,217,251 49,985.75
BJC  55.25 55.75 53.75 54.25 -1.25 -2.25 54.00 54.25 7,110,904 387,556.78
COL  55.25 55.75 53.25 53.25 -3.00 -5.33 53.25 53.50 244,400 13,193.40
COM7  17.00 17.30 16.80 17.00 +0.10 +0.59 16.90 17.00 14,801,142 251,995.90
CPALL  83.75 85.00 83.25 84.00 +0.50 +0.60 84.00 84.25 21,150,380 1,779,391.95
CSS  2.82 2.82 2.76 2.76 -0.04 -1.43 2.76 2.78 2,179,200 6,046.94
FN  4.58 4.60 4.42 4.44 -0.14 -3.06 4.44 4.46 500,297 2,255.49
FTE  3.30 3.32 3.24 3.28 0.00 0.00 3.26 3.28 2,358,600 7,734.63
GLOBAL  16.30 16.60 16.30 16.30 -0.20 -1.21 16.30 16.40 2,042,190 33,453.86
HMPRO  14.30 14.60 14.20 14.30 +0.20 +1.42 14.30 14.40 34,866,506 501,898.96
IT  4.78 4.80 4.52 4.56 -0.16 -3.39 4.56 4.58 4,115,800 19,257.01
KAMART  7.10 7.20 7.00 7.10 -0.05 -0.70 7.05 7.10 1,556,701 11,041.99
LOXLEY  2.38 2.40 2.36 2.38 -0.02 -0.83 2.36 2.38 2,144,150 5,105.94
MAKRO  45.75 45.75 42.75 43.00 -2.75 -6.01 43.00 43.25 1,428,250 62,579.38
MC  14.00 14.10 13.70 13.80 -0.20 -1.43 13.70 13.80 532,021 7,360.61
MEGA  39.00 39.75 39.00 39.75 +0.25 +0.63 39.50 39.75 1,294,251 51,041.34
MIDA  0.63 0.63 0.61 0.62 0.00 0.00 0.62 0.63 520,900 322.49
ROBINS  70.50 71.25 69.50 69.75 -0.75 -1.06 69.50 69.75 818,502 57,540.38
RSP  7.05 7.10 6.85 7.00 -0.10 -1.41 7.00 7.05 1,974,400 13,732.21
SINGER  12.70 13.00 12.60 12.90 0.00 0.00 12.90 13.00 249,600 3,181.44
SPC  52.75 53.00 52.75 52.75 0.00 0.00 52.50 52.75 101,000 5,052.90
SPI  75.25 75.25 74.75 75.00 -0.50 -0.66 72.75 74.50 137,800 10,656.60

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  22.00 22.00 22.00 22.00 0.00 0.00 22.00 22.10 15,900 349.80
BCH  16.20 16.30 16.00 16.10 -0.20 -1.23 16.00 16.10 2,361,000 38,119.68
BDMS  22.20 22.40 22.10 22.20 +0.10 +0.45 22.10 22.20 11,658,240 259,438.02
BH  199.50 203.00 198.50 201.00 +2.50 +1.26 200.00 201.00 1,944,715 390,598.67
CHG  2.04 2.06 2.02 2.04 -0.02 -0.97 2.02 2.04 25,646,900 52,437.32
CMR  3.60 3.60 3.54 3.58 -0.02 -0.56 3.54 3.58 449,800 1,604.81
EKH  5.85 5.90 5.80 5.80 -0.05 -0.85 5.80 5.85 776,100 4,523.10
KDH  96.75 96.75 96.50 96.50 -2.00 -2.03 97.25 99.50 600 58.02
LPH  7.50 7.50 7.40 7.45 -0.05 -0.67 7.40 7.45 1,097,000 8,160.77
M-CHAI  199.00 200.00 198.00 200.00 -3.00 -1.48 199.00 201.00 2,100 417.10
NEW  - - - - - - 48.00 55.00 - -
NTV  54.50 55.00 54.00 54.25 -0.75 -1.36 54.25 54.50 21,900 1,189.28
RAM  - - - - - - 2,930.00 2,996.00 - -
RJH  25.00 25.25 24.60 24.80 -0.45 -1.78 24.80 24.90 504,600 12,529.97
RPH  4.78 4.78 4.76 4.78 0.00 0.00 4.76 4.78 185,900 885.16
SKR  49.50 49.75 49.25 49.75 +0.25 +0.51 49.50 49.75 61,200 3,029.35
SVH  422.00 424.00 422.00 422.00 0.00 0.00 420.00 424.00 900 380.80
THG  35.50 35.75 35.00 35.00 -0.50 -1.41 35.00 35.25 1,479,829 52,343.66
VIBHA  2.52 2.52 2.50 2.50 -0.04 -1.57 2.50 2.52 1,406,200 3,528.23
VIH  8.55 8.80 8.50 8.50 -0.10 -1.16 8.50 8.60 298,718 2,557.30
WPH  2.82 2.90 2.80 2.82 -0.02 -0.70 2.82 2.84 540,300 1,541.48

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  5.10 5.10 5.00 5.00 -0.10 -1.96 5.00 5.05 63,403 317.86
AQUA  0.57 0.57 0.55 0.56 0.00 0.00 0.55 0.56 3,298,500 1,837.03
AS  1.67 1.69 1.63 1.63 -0.05 -2.98 1.63 1.64 235,966 389.10
BEC  11.10 11.10 10.70 10.70 -0.30 -2.73 10.70 10.80 4,776,401 51,715.68
EPCO  4.26 4.26 4.20 4.22 -0.02 -0.47 4.20 4.22 548,300 2,313.86
FE  - - - - - - 208.00 222.00 - -
GPI  3.22 3.28 3.22 3.24 +0.02 +0.62 3.22 3.24 928,600 3,010.82
GRAMMY  9.85 9.85 9.75 9.75 -0.10 -1.02 9.75 9.85 16,200 158.74
MACO  1.99 2.00 1.95 1.99 0.00 0.00 1.99 2.00 16,692,048 32,859.71
MAJOR  26.00 26.75 25.75 26.25 -0.25 -0.94 26.00 26.25 7,692,901 202,100.00
MATCH  1.91 1.93 1.85 1.90 -0.01 -0.52 1.87 1.90 959,200 1,809.50
MATI  8.00 8.05 8.00 8.05 -0.20 -2.42 8.05 8.15 10,700 85.64
MCOT  10.60 10.60 10.20 10.20 -0.20 -1.92 10.20 10.30 48,300 501.25
MONO  4.50 4.52 4.34 4.44 -0.08 -1.77 4.42 4.44 20,032,500 88,838.68
MPIC  1.46 1.46 1.38 1.40 -0.04 -2.78 1.39 1.42 6,900 9.80
NMG  0.40 0.40 0.37 0.38 -0.01 -2.56 0.37 0.38 1,681,501 647.87
PLANB  6.15 6.25 6.05 6.20 0.00 0.00 6.15 6.20 6,447,824 39,740.58
POST  3.04 3.12 3.02 3.04 -0.08 -2.56 3.04 3.10 2,500 7.61
PRAKIT  13.40 13.50 13.40 13.50 +0.10 +0.75 13.40 13.50 81,000 1,085.70
RS  30.00 30.25 28.00 29.75 -1.75 -5.56 29.50 29.75 16,796,143 493,191.06
SE-ED  3.48 3.48 3.48 3.48 0.00 0.00 3.48 3.50 94,702 329.56
SMM  0.96 0.96 0.95 0.95 0.00 0.00 0.94 0.95 371,300 353.88
SPORT  0.56 0.56 0.55 0.55 -0.02 -3.51 0.54 0.55 544,800 301.21
TBSP  15.70 15.70 15.70 15.70 0.00 0.00 15.50 15.70 10,301 161.73
TH  0.67 0.67 0.65 0.65 -0.02 -2.99 0.65 0.66 247,500 162.20
TKS <XR> 11.10 11.20 11.00 11.00 -0.10 -0.90 11.00 11.10 746,801 8,288.22
TRITN  0.30 0.32 0.29 0.31 +0.02 +6.90 0.30 0.31 81,313,212 25,349.49
VGI <XD> 6.75 6.85 6.65 6.65 -0.15 -2.21 6.65 6.70 8,495,001 57,114.79
WAVE  3.42 3.42 3.42 3.42 -0.04 -1.16 3.34 3.42 200 0.68
WORK  76.50 78.75 76.00 77.50 +1.00 +1.31 77.25 77.50 1,133,844 87,935.26

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  1.34 1.34 1.31 1.31 -0.03 -2.24 1.30 1.31 8,549,600 11,274.86
GENCO  0.96 0.97 0.94 0.95 -0.01 -1.04 0.94 0.95 1,495,400 1,426.19
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  - - - - - - 67.50 68.50 - -
CENTEL  48.75 49.25 48.00 48.50 -0.50 -1.02 48.25 48.50 1,576,430 76,478.11
CSR  - - - - - - 64.50 67.00 - -
DTC  9.60 9.60 9.55 9.60 -0.15 -1.54 9.60 9.65 38,300 366.58
ERW  8.20 8.45 8.20 8.25 0.00 0.00 8.20 8.25 4,987,626 41,506.68
GRAND  1.03 1.04 1.02 1.04 +0.01 +0.97 1.02 1.04 1,045,400 1,075.24
LRH  30.75 31.00 30.00 30.50 -0.25 -0.81 30.25 30.50 516,800 15,771.95
MANRIN  - - - - - - 35.25 38.00 - -
OHTL  - - - - - - 782.00 1,090.00 - -
ROH  40.50 40.50 40.50 40.50 0.00 0.00 40.50 40.75 3,669 148.49
SHANG  70.50 71.00 70.50 71.00 0.00 0.00 70.50 71.00 1,800 127.00

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  5.65 5.70 5.55 5.55 -0.05 -0.89 5.55 5.60 3,977,202 22,401.57
AOT  67.75 68.00 67.00 67.50 -0.50 -0.74 67.25 67.50 41,724,671 2,816,599.43
ASIMAR  3.24 3.26 3.12 3.14 -0.12 -3.68 3.14 3.18 1,008,700 3,197.47
BA  14.50 14.60 14.20 14.30 -0.20 -1.38 14.20 14.30 781,975 11,220.71
BEM  7.35 7.40 7.20 7.25 -0.15 -2.03 7.25 7.30 44,958,515 328,139.46
BTC  0.90 0.91 0.90 0.90 -0.01 -1.10 0.90 0.91 3,348,105 3,029.18
BTS  8.10 8.15 8.05 8.10 0.00 0.00 8.05 8.10 13,488,155 109,173.29
BTSGIF  12.00 12.00 11.80 11.90 -0.10 -0.83 11.80 11.90 15,048,915 180,154.68
III  8.80 8.85 8.45 8.50 -0.25 -2.86 8.50 8.55 2,604,102 22,678.16
JUTHA  2.38 2.40 2.38 2.38 -0.02 -0.83 2.36 2.40 76,100 181.13
JWD  11.50 11.50 11.10 11.30 -0.10 -0.88 11.20 11.30 1,679,350 18,936.23
KWC  299.00 299.00 270.00 270.00 0.00 0.00 269.00 296.00 200 56.90
NOK  3.04 3.04 3.00 3.04 +0.02 +0.66 3.02 3.04 1,399,600 4,237.28
NYT  6.55 6.65 6.50 6.55 0.00 0.00 6.50 6.55 1,393,700 9,168.86
PRM  10.40 10.40 9.90 9.95 -0.45 -4.33 9.90 9.95 17,523,304 177,392.81
PSL  13.60 13.60 12.90 13.00 -0.50 -3.70 12.90 13.00 11,485,872 152,067.63
RCL  9.85 9.85 9.45 9.75 0.00 0.00 9.70 9.75 6,671,634 64,720.84
THAI  15.00 15.10 14.60 14.70 -0.30 -2.00 14.60 14.70 2,825,308 41,749.40
TSTE  7.10 7.10 7.10 7.10 -0.45 -5.96 7.05 7.45 600 4.26
TTA  8.95 9.00 8.75 8.75 -0.15 -1.69 8.75 8.80 3,277,161 28,939.99
WICE  6.95 7.25 6.65 7.15 -0.05 -0.69 7.15 7.20 17,365,410 121,242.62

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.76 2.78 2.70 2.72 -0.04 -1.45 2.70 2.72 1,023,201 2,774.95
DELTA  69.00 69.00 68.00 68.50 +0.25 +0.37 68.25 68.50 444,152 30,425.23
EIC  0.07 0.07 0.06 0.07 +0.01 +16.67 0.06 0.07 604,500 39.14
HANA  42.00 42.50 40.75 41.25 -0.75 -1.79 41.00 41.25 2,688,687 111,660.86
KCE  69.75 70.25 68.00 68.25 -1.00 -1.44 68.25 68.50 1,829,750 126,294.23
METCO  210.00 214.00 210.00 212.00 -3.00 -1.40 212.00 215.00 3,400 722.70
SMT  2.06 2.16 2.06 2.08 +0.02 +0.97 2.06 2.08 3,571,300 7,501.43
SPPT  4.72 4.76 4.46 4.48 -0.20 -4.27 4.48 4.50 2,515,700 11,465.57
SVI  4.28 4.30 4.18 4.20 -0.08 -1.87 4.18 4.20 1,449,400 6,132.03
TEAM  1.97 1.99 1.88 1.89 -0.07 -3.57 1.88 1.89 5,321,700 10,297.01

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  193.00 194.50 192.00 193.00 +0.50 +0.26 192.50 193.00 2,883,067 556,303.96
AIT  29.50 29.75 29.50 29.50 0.00 0.00 29.50 29.75 430,100 12,717.75
ALT  4.04 4.06 3.96 3.98 -0.02 -0.50 3.98 4.00 556,600 2,222.42
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  7.60 7.65 7.60 7.65 +0.05 +0.66 7.60 7.65 1,041,400 7,919.90
DIF  14.60 14.70 14.50 14.60 0.00 0.00 14.50 14.60 5,553,300 81,034.38
DTAC  45.75 46.00 43.75 44.25 -1.50 -3.28 44.00 44.25 6,015,677 269,367.57
FER  0.65 0.66 0.63 0.64 -0.01 -1.54 0.63 0.64 6,329,433 4,077.80
FORTH  6.80 6.85 6.70 6.70 -0.15 -2.19 6.70 6.75 741,400 5,022.82
HUMAN  12.90 13.10 12.70 13.00 0.00 0.00 13.00 13.10 4,529,200 58,469.16
ILINK  8.55 8.55 8.10 8.15 -0.40 -4.68 8.10 8.20 1,466,100 12,180.30
INET  4.22 4.22 4.12 4.16 -0.04 -0.95 4.14 4.16 1,037,300 4,311.28
INTUCH  57.50 57.75 56.75 57.25 -0.50 -0.87 57.00 57.25 3,330,175 190,385.50
JAS  6.85 6.90 6.70 6.75 -0.05 -0.74 6.75 6.80 21,302,983 145,171.32
JASIF  12.10 12.20 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00 12.10 6,811,600 82,271.61
JMART  21.70 22.00 20.60 21.10 -1.00 -4.52 21.00 21.10 9,260,425 195,375.46
JTS  1.85 1.85 1.79 1.79 -0.05 -2.72 1.79 1.80 417,800 757.06
MFEC  4.74 4.74 4.70 4.70 -0.02 -0.42 4.70 4.72 182,400 860.62
MSC  6.35 6.50 6.35 6.40 +0.10 +1.59 6.40 6.45 1,266,500 8,144.66
PT  6.90 7.00 6.85 6.95 0.00 0.00 6.95 7.00 713,300 4,938.12
SAMART  8.75 8.90 8.65 8.70 -0.05 -0.57 8.65 8.70 1,646,130 14,472.13
SAMTEL  10.80 10.90 10.80 10.80 -0.10 -0.92 10.80 10.90 19,700 212.87
SDC  0.41 0.42 0.39 0.40 -0.01 -2.44 0.39 0.40 965,620 385.27
SIS  8.70 9.60 8.70 8.90 +0.70 +8.54 8.85 8.90 14,471,537 132,958.66
SVOA  2.16 2.16 2.08 2.10 -0.04 -1.87 2.10 2.12 7,636,501 16,170.28
SYMC  8.25 8.45 8.20 8.20 -0.20 -2.38 8.20 8.30 37,900 315.02
SYNEX  15.10 15.20 15.00 15.10 0.00 0.00 15.00 15.20 289,560 4,374.01
THCOM  10.70 10.80 10.50 10.60 +0.10 +0.95 10.50 10.60 2,072,516 22,072.04
TRUE  6.20 6.20 6.05 6.10 -0.10 -1.61 6.05 6.10 117,888,401 716,001.92
TWZ  0.15 0.15 0.14 0.15 +0.01 +7.14 0.14 0.15 11,565,100 1,639.12
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่