สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/05/2016 18:45:48
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,384.26 +2.57 +0.19 1,386.15 1,376.74 9,472,746 34,089.37
SET50 882.25 +0.45 +0.05 884.34 876.84 877,752 20,361.28
SET100 1,968.28 +2.86 +0.15 1,972.46 1,955.70 1,305,273 24,052.83
SETHD 1,036.89 -2.22 -0.21 1,040.79 1,030.17 343,265 9,551.57
mai 526.03 +7.04 +1.36 526.15 519.07 667,131 1,440.78
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 650 4,444,551
ไม่เปลี่ยนแปลง 375 1,282,144
ลดลง 544 4,348,510
สถานะตลาด Closed

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  143.50 143.50 143.50 143.50 -2.00 -1.37 143.00 146.00 100 14.35
EE  1.00 1.01 0.99 1.00 +0.01 +1.01 0.99 1.00 6,535,100 6,496.54
GFPT  12.00 12.00 11.80 11.90 -0.10 -0.83 11.90 12.00 1,808,020 21,471.05
LEE  2.66 2.66 2.66 2.66 0.00 0.00 2.66 2.68 160,000 425.60
STA  11.40 11.50 11.40 11.40 -0.10 -0.87 11.40 11.50 207,600 2,369.72
TLUXE  4.94 5.00 4.88 5.00 +0.10 +2.04 4.96 5.00 608,050 3,010.75
TRS <SP, NC> - - - - - - - - - -
TRUBB  1.47 1.50 1.47 1.48 +0.01 +0.68 1.48 1.49 3,421,300 5,073.30
TWPC  7.40 7.70 7.40 7.60 +0.20 +2.70 7.60 7.65 4,438,417 33,613.77
UPOIC  7.00 7.00 6.60 6.65 -0.35 -5.00 6.65 6.75 64,101 427.29
UVAN  6.60 6.70 6.60 6.70 -0.05 -0.74 6.65 6.70 7,301 48.77
VPO  1.36 1.39 1.35 1.36 0.00 0.00 1.36 1.37 795,200 1,085.65

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.49 1.50 1.48 1.48 -0.01 -0.67 1.48 1.49 600,700 893.82
ASIAN  3.86 3.94 3.82 3.86 0.00 0.00 3.86 3.90 895,600 3,470.26
BR  5.95 6.00 5.90 5.95 0.00 0.00 5.90 5.95 1,025,301 6,097.80
BRR  12.20 12.30 12.10 12.30 +0.10 +0.82 12.20 12.30 260,800 3,200.11
CBG  41.50 42.00 41.25 41.75 +0.50 +1.21 41.50 41.75 452,014 18,873.46
CFRESH  7.25 7.25 7.20 7.20 -0.05 -0.69 7.20 7.25 315,710 2,276.53
CM  3.92 3.92 3.88 3.88 -0.04 -1.02 3.88 3.90 69,600 271.27
CPF  29.00 29.00 28.50 28.75 -0.25 -0.86 28.50 28.75 16,610,254 478,477.21
CPI  1.99 1.99 1.97 1.97 -0.01 -0.51 1.97 1.98 119,400 235.93
F&D  18.70 20.00 18.70 19.00 +0.10 +0.53 19.00 19.90 23,700 443.79
HTC  14.20 14.20 13.90 14.00 -0.10 -0.71 13.90 14.00 59,900 846.11
ICHI  11.20 11.30 11.20 11.30 +0.10 +0.89 11.20 11.30 1,108,300 12,437.19
KBS  7.25 7.35 7.25 7.25 0.00 0.00 7.25 7.30 147,600 1,076.90
KSL  3.96 3.96 3.88 3.90 -0.02 -0.51 3.90 3.92 1,120,228 4,379.78
KTIS  7.00 7.05 6.95 7.05 +0.05 +0.71 6.95 7.05 60,836 425.02
LST  3.90 3.90 3.88 3.88 -0.02 -0.51 3.88 3.90 21,500 83.48
M  49.25 49.50 48.75 49.50 +0.25 +0.51 49.25 49.50 354,741 17,429.64
MALEE  43.75 46.50 43.75 46.00 +2.00 +4.55 45.75 46.00 2,115,700 95,915.25
MINT  39.00 39.00 38.50 39.00 +0.25 +0.65 38.75 39.00 7,102,390 275,620.46
OISHI  92.00 92.00 89.25 92.00 0.00 0.00 90.00 92.00 21,200 1,928.30
PB  55.25 55.25 54.50 55.25 +0.25 +0.45 54.50 55.25 21,200 1,160.50
PM  9.65 9.70 9.60 9.65 +0.05 +0.52 9.60 9.65 106,001 1,022.57
PR  53.00 53.25 53.00 53.25 0.00 0.00 53.00 53.50 2,700 143.35
PRG  - - - - - - 12.10 13.00 - -
SAPPE  14.40 14.60 14.40 14.50 +0.10 +0.69 14.50 14.60 79,300 1,143.47
SAUCE  23.80 23.80 23.50 23.50 -0.10 -0.42 23.50 23.70 11,300 265.64
SFP  - - - - - - 194.00 212.00 - -
SNP  - - - - - - 27.50 28.00 - -
SORKON  61.00 61.00 60.00 60.00 -0.50 -0.83 60.00 60.25 15,200 914.72
SSC  - - - - - - 56.75 62.00 - -
SSF  8.90 8.95 8.45 8.65 +0.25 +2.98 8.45 8.90 1,600 13.66
SST  9.60 9.60 9.55 9.60 -0.05 -0.52 9.55 9.60 11,130 106.73
TC  4.08 4.08 4.06 4.06 -0.04 -0.98 4.04 4.06 6,200 25.25
TF  165.00 165.00 165.00 165.00 0.00 0.00 164.00 166.00 500 82.50
TFG  1.91 1.97 1.87 1.97 +0.08 +4.23 1.96 1.97 28,637,900 55,524.03
TIPCO  12.50 12.60 12.30 12.50 0.00 0.00 12.40 12.50 659,003 8,205.14
TKN  13.70 14.40 13.60 14.40 +0.90 +6.67 14.40 14.50 48,485,763 687,375.48
TU  21.80 21.80 21.40 21.50 -0.40 -1.83 21.50 21.70 6,562,216 141,240.43
TVO  29.00 30.25 28.75 30.00 +1.00 +3.45 29.75 30.00 5,181,005 153,930.80

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.35 0.39 0.35 0.39 +0.05 +14.71 0.38 0.39 57,227,389 21,464.28
AFC  9.05 9.50 9.00 9.15 +0.10 +1.10 9.10 9.40 34,300 318.84
BTNC  - - - - - - 17.30 18.50 - -
CPH  12.40 12.60 12.20 12.20 -0.20 -1.61 12.20 12.50 42,600 527.67
CPL  32.50 32.50 32.00 32.25 0.00 0.00 32.25 32.50 4,400 141.78
ICC  - - - - - - 36.75 37.50 - -
LTX  - - - - - - 64.25 64.50 - -
NC  15.40 15.80 15.40 15.80 +0.70 +4.64 15.00 15.20 200 3.12
PAF  2.32 2.42 2.32 2.36 +0.04 +1.72 2.36 2.38 1,172,000 2,790.66
PG  8.45 8.45 8.30 8.30 -0.05 -0.60 8.30 8.45 10,200 84.69
PRANDA  3.98 3.98 3.96 3.96 -0.02 -0.50 3.96 3.98 117,700 467.72
SABINA  23.50 23.60 23.50 23.50 0.00 0.00 23.40 23.60 1,400 32.97
SAWANG  14.00 14.00 13.80 14.00 -0.50 -3.45 13.70 14.00 1,700 23.65
SUC  36.50 36.75 36.50 36.75 +0.25 +0.68 36.50 36.75 22,800 836.58
TNL  - - - - - - 23.20 24.50 - -
TPCORP  14.80 14.80 14.80 14.80 -0.20 -1.33 14.80 15.00 900 13.32
TR  40.25 40.75 40.25 40.75 0.00 0.00 40.00 40.75 21,700 873.98
TTI  - - - - - - 26.00 32.00 - -
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 109.00 113.00 - -
UPF  57.50 57.50 57.50 57.50 +0.50 +0.88 56.50 57.50 400 23.00
UT  13.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 12.90 13.30 2,000 26.00
WACOAL  49.50 49.50 48.75 48.75 -0.25 -0.51 48.50 48.75 1,400 68.70

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.79 0.83 0.79 0.80 +0.01 +1.27 0.80 0.81 5,314,200 4,303.64
AJD  1.13 1.18 1.13 1.17 +0.03 +2.63 1.17 1.18 27,217,939 31,432.86
DTCI  26.25 26.25 26.25 26.25 -0.75 -2.78 26.00 30.00 1,000 26.25
FANCY  2.26 2.32 2.26 2.26 +0.02 +0.89 2.26 2.32 117,100 265.29
KYE  313.00 314.00 313.00 314.00 0.00 0.00 313.00 314.00 300 94.10
L&E  3.24 3.24 3.22 3.24 +0.04 +1.25 3.22 3.24 1,800 5.82
MODERN  7.70 7.80 7.70 7.80 +0.05 +0.65 7.75 7.80 128,201 995.35
OGC  40.25 40.25 40.00 40.00 0.00 0.00 39.75 40.00 4,100 164.05
ROCK  18.50 19.40 18.50 19.40 +0.40 +2.11 18.60 19.40 4,200 78.42
SIAM  2.82 2.86 2.82 2.86 +0.02 +0.70 2.84 2.86 186,300 528.27
TSR  5.95 6.00 5.95 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 279,634 1,665.96

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DSGT  3.70 3.70 3.54 3.58 -0.02 -0.56 3.56 3.58 766,500 2,744.78
JCT  - - - - - - 84.00 86.75 - -
OCC  - - - - - - 16.10 16.30 1 0.02
S & J  18.30 18.30 18.20 18.20 -0.10 -0.55 18.20 18.30 12,200 222.26
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TOG  8.05 8.05 7.90 8.00 0.00 0.00 8.00 8.05 313,500 2,502.60

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  35.00 35.50 35.00 35.25 +0.25 +0.71 35.00 35.25 369,706 12,996.11
BBL  155.00 155.00 153.00 153.50 -0.50 -0.32 153.50 154.00 2,901,572 446,190.27
CIMBT  1.18 1.19 1.18 1.19 0.00 0.00 1.18 1.19 193,800 230.17
KBANK  162.00 162.50 160.50 161.50 0.00 0.00 161.50 162.00 2,375,955 383,541.59
KKP  41.00 41.00 40.50 40.50 -0.25 -0.61 40.25 40.50 813,908 33,075.72
KTB  16.50 16.60 16.40 16.50 -0.10 -0.60 16.50 16.60 12,734,322 210,191.94
LHBANK  1.72 1.74 1.72 1.74 +0.02 +1.16 1.73 1.74 5,542,412 9,587.63
SCB  125.00 125.00 123.50 125.00 +0.50 +0.40 124.50 125.00 4,447,238 552,519.16
TCAP  33.75 34.00 33.50 33.75 +0.25 +0.75 33.50 33.75 2,661,225 89,836.63
TISCO  42.75 42.75 42.25 42.50 -0.25 -0.58 42.25 42.50 1,619,679 68,869.20
TMB  2.24 2.26 2.22 2.24 0.00 0.00 2.24 2.26 78,206,127 175,075.02

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.61 0.61 0.58 0.60 -0.01 -1.64 0.60 0.61 12,714,050 7,609.45
AEONTS  91.00 91.50 91.00 91.50 +0.25 +0.27 91.00 91.50 11,100 1,011.08
AMANAH  0.74 0.76 0.74 0.75 -0.01 -1.32 0.74 0.75 155,000 115.24
ASK  18.80 19.10 18.70 19.10 +0.30 +1.60 19.00 19.10 443,800 8,420.04
ASP  3.22 3.28 3.22 3.28 +0.06 +1.86 3.26 3.28 5,397,453 17,478.57
BFIT  6.00 6.00 5.95 5.95 +0.05 +0.85 5.95 6.00 100,000 599.50
CGH  1.53 1.53 1.48 1.50 -0.02 -1.32 1.49 1.50 366,800 550.92
CNS  2.34 2.36 2.32 2.36 +0.02 +0.85 2.34 2.36 50,100 116.93
ECL  1.66 1.68 1.64 1.66 +0.02 +1.22 1.66 1.68 1,423,100 2,368.94
FNS  3.96 4.06 3.96 4.04 +0.08 +2.02 4.04 4.06 734,600 2,953.04
FSS  2.52 2.54 2.50 2.54 -0.02 -0.78 2.52 2.56 127,500 321.63
GBX  0.76 0.76 0.75 0.75 -0.01 -1.32 0.75 0.76 494,200 373.05
GL  29.50 29.75 29.25 29.50 +0.25 +0.85 29.25 29.50 4,293,234 126,499.63
IFS  2.48 2.50 2.48 2.50 0.00 0.00 2.48 2.50 405,500 1,005.80
JMT  9.65 9.65 9.20 9.35 -0.40 -4.10 9.35 9.55 103,755 979.58
KCAR  9.75 9.80 9.75 9.75 +0.05 +0.52 9.75 9.80 116,300 1,135.06
KGI  3.26 3.26 3.22 3.26 +0.02 +0.62 3.24 3.26 1,096,002 3,550.56
KTC  91.25 92.00 89.25 91.25 -0.50 -0.54 91.25 91.75 723,084 65,425.96
MBKET  22.20 22.40 22.10 22.40 +0.20 +0.90 22.30 22.40 101,900 2,268.49
MFC  22.60 22.70 22.50 22.50 -0.10 -0.44 22.40 22.60 3,000 67.56
ML  1.82 1.85 1.77 1.78 -0.02 -1.11 1.78 1.80 10,422,299 18,860.83
MTLS  19.90 20.00 19.80 19.80 -0.10 -0.50 19.80 19.90 2,387,450 47,449.69
PE  0.91 0.94 0.91 0.93 +0.02 +2.20 0.92 0.93 550,600 506.90
PL  3.42 3.48 3.40 3.48 +0.08 +2.35 3.44 3.48 161,800 553.39
S11  8.55 8.60 8.50 8.55 0.00 0.00 8.55 8.60 574,300 4,915.72
SAWAD  41.25 42.25 41.25 42.25 +0.50 +1.20 42.00 42.25 936,968 39,356.04
THANI  3.64 3.80 3.64 3.74 +0.10 +2.75 3.74 3.76 18,674,500 69,885.67
TK  9.65 9.75 9.65 9.70 0.00 0.00 9.65 9.70 159,300 1,543.44
TNITY  6.20 6.25 6.20 6.25 +0.05 +0.81 6.25 6.30 275,100 1,718.66
UOBKH  3.26 3.28 3.22 3.28 +0.02 +0.61 3.22 3.28 103,600 337.68
ZMICO  1.12 1.12 1.11 1.12 0.00 0.00 1.11 1.12 20,123 22.46

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  32.00 32.00 31.50 31.75 +0.25 +0.79 31.50 31.75 58,100 1,839.62
BKI  361.00 362.00 361.00 361.00 +1.00 +0.28 361.00 362.00 16,001 5,776.46
BLA  39.50 42.00 39.25 42.00 +2.50 +6.33 41.75 42.00 7,576,958 309,873.71
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  32.50 33.00 32.50 33.00 0.00 0.00 32.50 33.00 750 24.44
INSURE  - - - - - - 50.00 - - -
MTI  139.50 140.00 139.00 140.00 +0.50 +0.36 139.50 140.00 4,000 558.70
NKI  - - - - - - 60.00 62.00 - -
NSI  82.75 82.75 82.50 82.75 0.00 0.00 83.25 83.50 8,700 719.68
SMG  28.50 29.00 28.50 28.75 0.00 0.00 28.75 30.00 18,090 520.46
SMK  52.75 52.75 51.50 52.75 -0.05 -0.09 52.00 52.75 7,769 406.10
THRE  2.30 2.50 2.30 2.38 +0.10 +4.39 2.38 2.40 3,566,700 8,527.08
THREL  9.75 10.10 9.75 10.10 +0.35 +3.59 10.00 10.10 1,423,100 14,193.76
TIC  24.00 24.00 24.00 24.00 +0.10 +0.42 23.90 24.40 100 2.40
TIP  36.75 37.00 36.75 36.75 -0.25 -0.68 36.75 37.00 25,500 940.25
TSI  0.46 0.47 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 1,083,700 498.89
TVI  3.78 3.86 3.78 3.82 0.00 0.00 3.82 3.84 121,840 464.24

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  11.50 12.00 11.50 12.00 +0.30 +2.56 11.90 12.00 47,570 559.94
APCS  6.00 6.10 5.95 5.95 -0.05 -0.83 5.95 6.00 1,059,069 6,379.00
BAT-3K  98.50 102.50 98.00 100.50 +0.50 +0.50 100.50 101.50 4,600 461.20
CWT  1.84 1.84 1.79 1.80 -0.04 -2.17 1.79 1.80 2,418,706 4,388.66
EASON  4.50 5.20 4.42 4.94 +0.48 +10.76 4.94 4.96 30,681,560 150,589.93
GYT  - - - - - - 414.00 420.00 - -
HFT  4.94 5.20 4.94 5.15 +0.23 +4.67 5.10 5.15 20,605,923 104,662.97
IHL  7.50 7.55 7.50 7.50 0.00 0.00 7.50 7.55 34,038 255.81
IRC  19.80 19.80 19.80 19.80 0.00 0.00 19.60 20.00 500 9.90
PCSGH  5.30 5.40 5.30 5.40 +0.05 +0.93 5.30 5.40 107,400 570.84
SAT  12.80 13.30 12.70 12.90 +0.20 +1.57 12.90 13.00 901,275 11,649.86
SMC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SPG  18.20 18.20 18.00 18.00 +0.10 +0.56 18.00 18.80 2,800 50.42
STANLY  - - - - - - 170.00 172.50 12 2.04
TKT  1.98 2.04 1.98 1.99 +0.01 +0.51 1.99 2.02 172,698 344.78
TNPC  1.76 1.80 1.76 1.78 +0.02 +1.14 1.78 1.79 1,120,200 1,991.28
TRU  3.82 3.84 3.80 3.80 -0.04 -1.04 3.80 3.84 138,000 524.69
TSC <XD> - - - - - - 11.40 12.10 - -
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASEFA  5.65 5.70 5.60 5.65 0.00 0.00 5.60 5.65 2,081,801 11,739.24
CRANE  4.84 4.92 4.84 4.88 +0.02 +0.41 4.88 4.90 3,461,611 16,902.12
CTW  7.95 7.95 7.90 7.95 -0.10 -1.24 7.95 8.00 219,900 1,747.06
FMT  33.00 33.25 33.00 33.25 +0.50 +1.53 33.00 33.25 35,800 1,183.15
KKC  3.18 3.24 3.18 3.24 +0.06 +1.89 3.22 3.24 1,037,700 3,345.62
PK  3.54 3.54 3.38 3.40 -0.12 -3.41 3.40 3.42 2,400,900 8,222.80
SNC  14.50 14.70 14.50 14.60 +0.20 +1.39 14.60 14.80 383,600 5,600.36
TCJ  8.85 8.85 8.85 8.85 +0.05 +0.57 8.50 8.85 300 2.66
VARO  5.75 6.10 5.75 6.10 +0.40 +7.02 5.50 6.60 2,000 11.58

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  3.56 3.58 3.52 3.56 +0.04 +1.14 3.54 3.56 59,920 212.63

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  4.44 4.52 4.44 4.50 +0.02 +0.45 4.50 4.52 203,225 911.22
IVL  29.75 31.75 29.75 31.50 +2.00 +6.78 31.50 31.75 58,368,265 1,808,948.61
PATO  10.50 10.50 10.40 10.40 -0.20 -1.89 10.40 10.50 58,500 613.95
PMTA  19.10 19.50 19.10 19.20 -0.30 -1.54 19.20 19.60 11,522 221.36
PTTGC  59.00 59.50 58.50 59.00 -0.25 -0.42 59.00 59.25 8,626,599 509,502.43
SUTHA  5.90 5.95 5.85 5.90 0.00 0.00 5.85 5.90 43,300 254.78
TCB  23.20 23.40 23.00 23.00 -0.20 -0.86 23.00 23.20 15,900 368.39
TCCC  23.80 24.00 23.80 23.90 0.00 0.00 23.80 24.00 8,500 203.16
TPA  6.80 6.80 6.75 6.75 0.00 0.00 6.75 6.80 53,800 365.68
TPC  30.25 30.50 30.25 30.50 0.00 0.00 30.00 30.50 5,600 170.12
UP  - - - - - - 23.20 27.00 - -
VNT  9.75 9.80 9.75 9.80 +0.05 +0.51 9.75 9.80 12,101 118.04
WG  149.00 149.00 149.00 149.00 0.00 0.00 148.00 149.00 300 44.70
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  6.55 6.60 6.55 6.55 -0.05 -0.76 6.55 6.60 28,600 187.36
ALUCON  221.00 227.00 221.00 227.00 -2.00 -0.87 222.00 229.00 800 178.30
CSC  - - - - - - 54.00 55.00 - -
NEP  0.52 0.52 0.50 0.50 -0.01 -1.96 0.50 0.51 1,445,900 734.37
NPP  1.39 1.39 1.36 1.39 -0.01 -0.71 1.38 1.39 1,454,000 1,994.58
PTL  6.50 6.65 6.50 6.65 +0.10 +1.53 6.60 6.65 1,050,700 6,918.74
SITHAI  1.92 1.92 1.91 1.91 0.00 0.00 1.91 1.92 970,900 1,854.86
SLP  1.47 1.50 1.44 1.46 -0.02 -1.35 1.46 1.47 6,911,700 10,179.40
SMPC  9.30 9.30 9.15 9.20 -0.10 -1.08 9.20 9.25 1,771,536 16,285.92
SPACK  2.10 2.10 2.08 2.08 -0.02 -0.95 2.08 2.10 14,100 29.33
TCOAT  21.70 22.10 21.70 22.00 +0.10 +0.46 21.70 22.00 3,500 77.01
TFI  1.05 1.05 1.04 1.05 0.00 0.00 1.04 1.05 292,200 305.44
THIP  246.00 249.00 246.00 249.00 +5.00 +2.05 247.00 249.00 2,400 591.90
TMD  20.00 20.10 20.00 20.10 +0.10 +0.50 20.00 20.10 9,100 182.01
TOPP  - - - - - - 150.50 160.00 - -
TPBI  18.30 18.50 18.10 18.10 -0.20 -1.09 18.10 18.20 4,281,303 78,044.86
TPP  - - - - - - 24.30 25.00 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  1.99 2.06 1.99 2.04 +0.02 +0.99 2.02 2.04 435,301 874.75
BSBM  1.05 1.06 1.05 1.06 0.00 0.00 1.05 1.06 2,828,400 2,974.06
CEN  1.67 1.70 1.67 1.68 +0.01 +0.60 1.68 1.69 811,800 1,367.29
CITY  3.38 3.40 3.36 3.40 +0.02 +0.59 3.38 3.42 24,400 82.65
CSP  1.85 1.87 1.84 1.84 -0.03 -1.60 1.84 1.87 91,700 169.64
GJS  0.22 0.23 0.22 0.23 +0.01 +4.55 0.22 0.23 3,485,800 767.26
GSTEL  0.30 0.31 0.30 0.30 0.00 0.00 0.29 0.30 6,249,100 1,874.75
INOX  1.04 1.04 1.04 1.04 +0.01 +0.97 1.01 1.04 100 0.10
LHK  2.88 2.88 2.82 2.86 -0.04 -1.38 2.86 2.88 543,500 1,541.73
MAX  0.17 0.18 0.13 0.15 -0.02 -11.76 0.14 0.15 1,821,949,235 288,638.47
MCS  10.80 10.90 10.80 10.80 +0.10 +0.93 10.80 10.90 202,400 2,194.22
MILL  1.23 1.25 1.20 1.22 -0.02 -1.61 1.22 1.23 7,740,600 9,510.09
PAP  4.06 4.06 3.98 4.04 -0.08 -1.94 4.04 4.06 1,067,700 4,300.35
PERM  1.45 1.51 1.45 1.50 +0.05 +3.45 1.50 1.51 2,479,300 3,662.79
RICH  0.58 0.59 0.57 0.58 0.00 0.00 0.57 0.58 2,318,700 1,345.49
SAM  1.27 1.30 1.24 1.30 +0.03 +2.36 1.30 1.31 1,553,000 1,943.88
SMIT  3.74 3.78 3.70 3.76 +0.02 +0.53 3.74 3.76 23,700 88.19
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  37.00 37.00 36.50 36.50 -0.50 -1.35 36.50 36.75 2,600 95.60
TGPRO  0.16 0.17 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.16 0.17 3,459,571 570.70
THE  8.95 8.95 8.90 8.95 0.00 0.00 8.90 8.95 805,501 7,208.38
TIW  134.00 138.00 134.00 138.00 +9.00 +6.98 137.00 138.00 8,500 1,156.40
TMT  10.50 10.80 10.50 10.70 +0.10 +0.94 10.70 10.80 617,500 6,569.05
TSTH  0.66 0.69 0.66 0.69 +0.03 +4.55 0.68 0.69 4,258,600 2,870.69
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  5.00 5.00 4.98 5.00 0.00 0.00 4.98 5.00 126,418 632.01
TYCN  2.92 3.00 2.92 2.94 0.00 0.00 2.94 3.00 7,100 20.74

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.78 0.79 0.78 0.79 0.00 0.00 0.79 0.80 3,042,973 2,387.81
DCC  4.26 4.28 4.26 4.26 -0.02 -0.47 4.26 4.28 336,800 1,437.84
DCON  0.61 0.62 0.60 0.61 0.00 0.00 0.61 0.62 8,375,420 5,108.70
DRT  5.05 5.15 5.00 5.10 +0.12 +2.41 5.10 5.15 2,894,900 14,706.44
EPG  12.70 12.90 12.70 12.80 0.00 0.00 12.70 12.80 8,111,402 103,681.24
GEL  0.52 0.53 0.52 0.52 0.00 0.00 0.52 0.53 7,963,436 4,152.29
PPP  5.05 5.20 4.94 5.00 -0.05 -0.99 4.98 5.00 1,957,500 9,890.92
Q-CON  4.40 4.50 4.40 4.50 +0.02 +0.45 4.44 4.50 24,500 109.03
RCI  2.66 2.66 2.58 2.58 -0.04 -1.53 2.58 2.62 1,090,300 2,851.50
SCC  472.00 474.00 466.00 466.00 -6.00 -1.27 466.00 468.00 2,081,922 974,886.37
SCCC  309.00 310.00 304.00 304.00 -6.00 -1.94 304.00 305.00 228,364 69,801.64
SCP  8.20 8.30 8.15 8.30 +0.10 +1.22 8.25 8.30 158,501 1,300.91
TASCO  24.40 24.70 24.40 24.40 0.00 0.00 24.40 24.50 7,262,572 177,853.42
TCMC  3.74 3.88 3.72 3.86 +0.12 +3.21 3.84 3.86 2,936,000 11,238.06
TGCI  2.54 2.58 2.54 2.56 0.00 0.00 2.54 2.56 65,700 168.28
TPIPL  2.16 2.20 2.16 2.20 +0.02 +0.92 2.20 2.22 55,548,345 121,305.62
UMI  3.22 3.22 3.18 3.20 0.00 0.00 3.20 3.22 217,485 695.68
VNG  12.10 12.50 12.00 12.50 +0.30 +2.46 12.50 12.60 4,004,100 49,247.18
WIIK  3.04 3.10 3.02 3.08 +0.04 +1.32 3.08 3.10 15,099,600 46,284.39

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.40 6.45 6.40 6.45 0.00 0.00 6.40 6.45 28,000 179.74
AMATA  11.90 11.90 11.70 11.70 -0.20 -1.68 11.70 11.80 1,817,706 21,366.97
AMATAV <XD> 8.75 8.80 8.70 8.80 -0.15 -1.68 8.75 8.80 229,890 2,015.69
ANAN  3.46 3.48 3.44 3.44 0.00 0.00 3.44 3.48 7,506,000 25,978.96
AP  5.85 5.95 5.85 5.90 +0.05 +0.85 5.90 5.95 4,815,928 28,376.82
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.49 1.50 1.49 1.49 0.00 0.00 1.49 1.50 10,505,900 15,702.65
BROCK  2.48 2.88 2.44 2.46 0.00 0.00 2.46 2.52 15,400 39.65
CGD  1.08 1.08 1.06 1.07 0.00 0.00 1.06 1.07 1,673,200 1,790.92
CI  2.30 2.36 2.28 2.34 +0.04 +1.74 2.32 2.34 3,821,900 8,875.50
CPN  54.25 55.25 54.00 54.50 0.00 0.00 54.25 54.50 3,240,290 176,942.69
ESTAR  0.64 0.65 0.64 0.65 +0.01 +1.56 0.64 0.65 7,819,104 5,018.70
EVER  0.74 0.74 0.73 0.74 0.00 0.00 0.73 0.74 3,090,694 2,264.35
GLAND  2.66 2.68 2.66 2.66 0.00 0.00 2.66 2.68 208,610 556.92
GOLD  6.45 6.50 6.35 6.40 0.00 0.00 6.40 6.45 225,500 1,445.40
J  2.60 2.62 2.58 2.58 0.00 0.00 2.58 2.60 1,918,347 4,986.78
KC  1.44 1.48 1.42 1.42 -0.02 -1.39 1.42 1.44 1,478,700 2,125.46
KTP  3.24 3.52 3.22 3.24 +0.06 +1.89 3.22 3.24 32,124,901 107,956.32
LALIN  3.72 3.72 3.70 3.72 0.00 0.00 3.70 3.72 384,300 1,422.13
LH  8.25 8.45 8.25 8.35 +0.10 +1.21 8.35 8.40 8,390,611 70,146.92
LPN  13.20 13.40 13.20 13.30 0.00 0.00 13.30 13.40 2,008,122 26,719.81
MBK  14.10 14.50 14.10 14.30 -0.20 -1.38 14.10 14.30 884,400 12,542.40
MJD  2.74 2.76 2.72 2.76 0.00 0.00 2.74 2.76 203,300 556.58
MK  4.14 4.14 4.12 4.12 0.00 0.00 4.12 4.14 496,800 2,052.62
NCH  1.33 1.36 1.32 1.34 -0.01 -0.74 1.34 1.35 313,629 415.55
NNCL  1.61 1.61 1.53 1.55 -0.05 -3.12 1.54 1.55 7,222,448 11,294.41
NOBLE  13.00 13.00 12.90 13.00 0.00 0.00 13.00 13.10 151,300 1,966.73
NUSA  0.56 0.57 0.55 0.56 0.00 0.00 0.55 0.56 47,479,823 26,383.82
ORI  11.30 11.30 11.20 11.20 -0.20 -1.75 11.20 11.40 26,814 301.50
PACE  3.14 3.20 3.08 3.18 +0.04 +1.27 3.18 3.20 25,325,217 79,637.17
PF  0.91 0.91 0.89 0.90 -0.01 -1.10 0.89 0.90 5,397,122 4,837.23
PLAT  6.45 6.45 6.35 6.40 -0.10 -1.54 6.35 6.40 5,016,300 32,052.03
POLAR <SP> - - - - - - - - - -
PRECHA  2.10 2.16 2.10 2.10 -0.06 -2.78 2.10 2.16 33,000 70.50
PRIN  1.30 1.31 1.30 1.30 0.00 0.00 1.29 1.30 600,600 780.86
PRINC  2.84 2.86 2.76 2.86 +0.04 +1.42 2.84 2.86 106,800 298.97
PS  24.80 25.00 24.80 25.00 +0.20 +0.81 25.00 25.25 1,498,780 37,414.14
QH  2.34 2.36 2.30 2.34 +0.02 +0.86 2.34 2.36 20,947,033 48,868.48
RICHY  1.85 1.95 1.84 1.94 +0.10 +5.43 1.93 1.94 17,952,980 34,423.02
RML  1.31 1.44 1.31 1.42 +0.11 +8.40 1.42 1.43 196,185,741 271,532.74
ROJNA  5.00 5.05 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.05 317,306 1,588.44
S  5.10 5.30 5.05 5.30 +0.25 +4.95 5.25 5.30 25,629,495 133,405.93
SAMCO  3.60 3.66 3.56 3.60 +0.04 +1.12 3.60 3.62 2,266,000 8,182.19
SC  3.02 3.06 3.00 3.06 +0.04 +1.32 3.04 3.06 4,777,836 14,494.40
SCAN <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SENA  2.98 3.02 2.96 3.00 +0.04 +1.35 2.98 3.00 2,397,283 7,183.01
SF  6.00 6.00 5.90 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 2,250,368 13,381.08
SIRI  1.55 1.58 1.55 1.56 +0.01 +0.65 1.56 1.57 14,308,869 22,349.60
SPALI  20.10 20.40 20.10 20.40 +0.20 +0.99 20.30 20.40 1,918,329 38,835.52
TFD  2.34 2.42 2.34 2.36 +0.02 +0.85 2.36 2.38 6,582,100 15,708.83
TICON  14.00 14.00 13.60 13.80 -0.30 -2.13 13.80 13.90 918,500 12,642.91
U  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 174,518,956 5,247.48
UV  5.85 5.90 5.80 5.90 +0.05 +0.85 5.90 5.95 289,200 1,695.20
WHA  3.06 3.12 3.04 3.10 +0.04 +1.31 3.10 3.12 22,819,150 70,588.81
WIN  0.58 0.61 0.58 0.58 0.00 0.00 0.58 0.59 4,526,008 2,697.56

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR <XD> 12.50 12.50 12.30 12.50 -0.10 -0.79 12.30 12.50 120,801 1,494.45
BKKCP <XD> 9.80 9.80 9.80 9.80 +0.10 +1.03 9.70 9.80 300 2.94
CPNCG  14.40 14.70 14.30 14.60 +0.20 +1.39 14.30 14.60 1,001,600 14,484.46
CPNRF  18.90 19.00 18.50 18.80 +0.10 +0.53 18.80 18.90 3,930,600 73,523.79
CPTGF  13.90 14.10 13.80 14.10 0.00 0.00 14.00 14.10 1,620,100 22,604.93
CRYSTAL  11.50 11.60 11.50 11.50 0.00 0.00 11.50 11.60 730,200 8,399.55
CTARAF  3.76 3.76 3.74 3.74 0.00 0.00 3.74 3.76 333,900 1,249.40
DTCPF  8.45 8.45 8.45 8.45 -0.05 -0.59 8.45 8.50 200 1.69
ERWPF  9.65 9.65 9.65 9.65 +0.05 +0.52 9.55 9.65 6,500 62.72
FUTUREPF <XD> 22.50 23.00 22.50 23.00 0.00 0.00 22.60 23.00 140,700 3,202.64
GOLDPF  6.60 6.60 6.60 6.60 +0.05 +0.76 6.60 6.65 3,000 19.80
GVREIT  13.50 13.90 13.50 13.90 +0.40 +2.96 13.70 13.90 1,822,000 24,975.17
HPF  9.20 9.30 9.20 9.20 -0.30 -3.16 9.20 9.45 27,600 254.94
IMPACT  13.40 13.40 13.00 13.10 -0.20 -1.50 13.10 13.20 2,162,600 28,389.01
JCP  - - - - - - 22.00 - - -
KPNPF  10.00 10.20 10.00 10.20 +0.10 +0.99 10.10 10.20 1,200 12.21
LHHOTEL  12.40 12.40 12.30 12.40 0.00 0.00 12.40 12.50 392,900 4,867.28
LHPF  8.85 8.90 8.85 8.90 0.00 0.00 8.85 8.90 39,800 352.86
LHSC  12.60 12.70 12.60 12.60 0.00 0.00 12.60 12.70 31,300 394.50
LUXF  6.30 6.30 6.25 6.25 -0.05 -0.79 6.25 6.35 34,500 217.12
M-II  - - - - - - 9.45 10.00 - -
M-PAT  - - - - - - 10.00 - - -
M-STOR  10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 5,000 50.00
MIPF  - - - - - - 14.50 - - -
MIT  - - - - - - 9.15 9.40 - -
MJLF  14.00 14.70 14.00 14.30 -0.40 -2.72 14.30 14.50 66,800 967.82
MNIT  2.76 2.76 2.76 2.76 0.00 0.00 2.74 2.76 100 0.28
MNIT2  7.60 7.65 6.20 7.55 +1.25 +19.84 6.20 7.25 400 2.90
MNRF  4.68 4.68 4.66 4.68 0.00 0.00 4.68 4.70 54,600 255.45
MONTRI  6.45 6.50 6.40 6.40 -0.10 -1.54 6.40 6.50 38,800 249.42
POPF  16.00 17.30 15.90 17.30 +1.50 +9.49 16.00 17.30 46,800 768.75
PPF  12.00 12.10 12.00 12.10 0.00 0.00 12.10 12.20 1,100 13.22
QHHR  8.90 8.95 8.85 8.85 -0.10 -1.12 8.80 8.85 114,300 1,013.17
QHOP  - - - - - - 4.94 5.00 - -
QHPF  11.20 11.40 11.20 11.40 +0.20 +1.79 11.40 11.50 670,700 7,618.12
SBPF  6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 5.90 6.00 15,000 90.00
SIRIP  - - - - - - 10.60 10.70 - -
SPF <XD> 23.90 24.00 23.80 23.90 -0.20 -0.83 23.80 23.90 265,400 6,342.55
SPWPF  11.00 11.10 11.00 11.10 +0.30 +2.78 11.00 11.10 33,900 373.59
SSPF  7.80 8.00 7.80 8.00 0.00 0.00 7.75 8.00 6,300 49.16
SSTPF  - - - - - - 9.60 9.65 - -
SSTSS  9.60 9.60 9.50 9.50 -0.10 -1.04 9.50 9.60 56,700 540.81
TCIF  - - - - - - 13.90 - - -
TFUND  11.00 11.10 10.90 11.10 +0.10 +0.91 11.00 11.10 1,288,100 14,154.56
TGROWTH  12.00 12.00 11.90 11.90 -0.20 -1.65 11.90 12.00 430,800 5,143.20
THIF  - - - - - - 11.90 12.40 - -
TIF1 <XD> 7.60 7.60 7.60 7.60 0.00 0.00 7.60 7.65 5,700 43.32
TLGF  15.70 15.90 15.70 15.90 0.00 0.00 15.80 15.90 4,164,706 65,804.38
TLHPF  10.60 10.70 10.60 10.70 +0.10 +0.94 10.60 10.80 109,100 1,166.46
TLOGIS  12.40 12.40 12.20 12.40 0.00 0.00 12.30 12.40 139,100 1,718.37
TNPF <NP> 4.48 4.48 4.44 4.44 -0.04 -0.89 4.44 4.48 50,300 224.21
TREIT <XD> 9.90 10.10 9.90 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 1,603,801 16,172.49
TRIF  - - - - - - 15.60 - - -
TTLPF  25.25 25.25 25.25 25.25 +0.35 +1.41 24.90 25.25 100 2.52
TU-PF  - - - - - - 1.72 1.88 - -
UNIPF <XD> 9.65 9.65 9.60 9.60 -0.05 -0.52 9.60 9.65 3,500 33.66
URBNPF <XD> - - - - - - 4.74 5.05 - -
WHABT  10.10 10.10 10.10 10.10 0.00 0.00 10.10 10.20 800 8.08
WHAPF  11.60 11.60 11.40 11.50 -0.10 -0.86 11.50 11.60 374,700 4,308.61
WHART  10.00 10.00 9.95 9.95 -0.05 -0.50 9.95 10.00 1,504,700 15,036.84

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  5.80 6.00 5.80 5.95 +0.10 +1.71 5.90 5.95 4,173,901 24,653.18
CK  24.40 24.40 24.20 24.30 +0.10 +0.41 24.30 24.40 4,958,264 120,448.94
CNT  3.52 3.74 3.52 3.66 +0.08 +2.23 3.66 3.68 495,298 1,820.19
EMC <NP> 0.16 0.16 0.15 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 3,334,700 517.58
ITD  6.45 6.50 6.30 6.35 -0.05 -0.78 6.35 6.40 71,015,255 453,765.59
NWR  1.18 1.20 1.17 1.19 +0.02 +1.71 1.18 1.19 3,958,133 4,685.00
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.93 0.94 0.92 0.92 0.00 0.00 0.92 0.93 2,799,300 2,606.95
PREB  13.20 13.40 13.20 13.30 +0.10 +0.76 13.20 13.30 116,200 1,539.42
PYLON  9.90 9.95 9.75 9.90 -0.05 -0.50 9.80 9.90 1,372,200 13,492.48
SEAFCO  9.60 9.90 9.45 9.85 +0.25 +2.60 9.80 9.85 2,278,561 22,108.38
SRICHA  9.55 12.20 9.50 12.20 +2.80 +29.79 12.20 - 25,256,593 281,374.03
STEC  21.30 21.60 21.10 21.40 +0.10 +0.47 21.30 21.40 879,000 18,761.00
STPI  9.40 9.70 9.35 9.65 +0.30 +3.21 9.60 9.65 15,971,820 152,802.71
SYNTEC  2.94 2.98 2.92 2.98 +0.06 +2.05 2.96 2.98 6,138,296 18,150.57
TPOLY  2.88 2.96 2.88 2.96 +0.10 +3.50 2.94 2.96 1,174,487 3,445.85
TRC  1.66 1.66 1.57 1.57 -0.06 -3.68 1.57 1.58 39,525,170 63,063.04
TTCL  16.70 17.40 16.60 17.30 +0.90 +5.49 17.30 17.40 6,268,076 107,109.22
UNIQ  16.00 16.20 15.80 16.00 +0.10 +0.63 15.90 16.00 2,992,400 47,691.40

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  - - - - - - 8.30 8.35 - -
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.34 1.34 1.33 1.34 -0.01 -0.74 1.33 1.34 1,866,680 2,488.55
BAFS  33.00 33.75 33.00 33.50 +0.50 +1.52 33.50 33.75 86,296 2,881.24
BANPU  11.90 12.20 11.90 11.90 0.00 0.00 11.90 12.00 16,030,800 192,338.94
BCP  30.00 30.25 29.75 30.00 -0.25 -0.83 29.75 30.00 1,374,310 41,164.93
CKP  2.18 2.28 2.18 2.20 +0.02 +0.92 2.20 2.22 15,389,235 34,155.61
DEMCO  6.15 6.35 6.15 6.35 +0.25 +4.10 6.30 6.35 2,349,200 14,632.11
EARTH  4.68 4.70 4.66 4.70 0.00 0.00 4.68 4.70 722,200 3,387.73
EASTW  12.10 12.30 12.10 12.10 -0.10 -0.82 12.10 12.30 53,501 651.03
EGATIF  11.80 11.90 11.50 11.80 +0.10 +0.85 11.70 11.80 4,113,900 48,108.47
EGCO  190.50 191.00 189.50 190.50 +0.50 +0.26 190.00 190.50 1,415,609 269,428.96
ESSO  5.70 5.75 5.60 5.75 +0.05 +0.88 5.70 5.75 2,801,206 15,922.24
GLOW  86.50 86.50 85.50 85.50 -1.00 -1.16 85.50 86.00 677,202 58,285.80
GPSC  30.00 31.00 29.75 31.00 +1.25 +4.20 30.75 31.00 6,058,223 185,210.11
GUNKUL  5.60 5.65 5.40 5.60 0.00 0.00 5.60 5.65 12,816,785 71,217.01
IFEC  6.10 6.35 6.00 6.30 +0.25 +4.13 6.30 6.35 59,993,982 365,411.06
IRPC  4.94 4.98 4.90 4.98 +0.04 +0.81 4.96 4.98 54,295,941 268,178.36
LANNA  9.00 9.05 9.00 9.05 +0.05 +0.56 9.00 9.05 17,301 155.76
MDX  6.00 6.00 5.90 5.95 +0.05 +0.85 5.95 6.00 492,900 2,928.38
PTG  16.20 16.20 15.80 16.10 -0.20 -1.23 16.10 16.20 6,285,190 100,806.46
PTT  298.00 300.00 292.00 295.00 -4.00 -1.34 295.00 296.00 8,401,890 2,481,118.03
PTTEP  75.25 76.25 74.50 76.00 +0.50 +0.66 75.75 76.00 11,710,391 881,762.21
RATCH  51.25 51.25 51.00 51.00 -0.25 -0.49 51.00 51.25 374,372 19,129.97
RPC  0.96 1.07 0.96 1.06 +0.10 +10.42 1.06 1.07 110,360,947 113,957.62
SCG  4.90 5.00 4.90 5.00 +0.10 +2.04 4.90 5.00 31,200 152.94
SCI  11.30 11.60 11.10 11.40 -0.10 -0.87 11.40 11.50 35,063,843 398,062.48
SCN  7.05 7.30 7.05 7.30 +0.25 +3.55 7.25 7.30 2,794,100 20,159.05
SGP  12.70 13.20 12.60 13.00 +0.40 +3.17 13.00 13.10 4,323,549 56,105.90
SOLAR  4.80 4.84 4.48 4.62 +0.34 +7.94 4.60 4.62 187,162,411 864,777.66
SPCG  20.50 20.70 20.50 20.60 -0.10 -0.48 20.60 20.70 875,787 18,021.81
SPRC  10.20 10.40 10.10 10.20 +0.10 +0.99 10.20 10.30 7,876,306 80,661.26
SUPER  1.70 1.74 1.69 1.71 0.00 0.00 1.71 1.72 105,554,211 181,478.38
SUSCO  2.66 2.66 2.64 2.64 -0.02 -0.75 2.62 2.64 734,400 1,943.33
TAE  3.06 3.08 3.02 3.08 0.00 0.00 3.06 3.08 303,400 922.50
TCC  1.11 1.12 1.10 1.12 +0.02 +1.82 1.11 1.12 5,838,500 6,479.65
TOP  62.75 64.25 62.50 64.00 +1.25 +1.99 63.75 64.00 5,379,393 341,945.18
TTW  10.40 10.50 10.40 10.50 +0.10 +0.96 10.50 10.60 797,399 8,356.35

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  11.70 11.90 11.50 11.50 -0.40 -3.36 11.50 11.70 172,000 2,004.08
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  5.90 6.20 5.85 6.05 +0.15 +2.54 6.05 6.10 49,451,379 299,433.24
BIG  3.36 3.48 3.24 3.44 +0.08 +2.38 3.44 3.46 40,492,201 135,758.90
BIGC  209.00 212.00 209.00 210.00 -1.00 -0.47 210.00 211.00 23,801 5,016.81
BJC  36.00 36.50 35.50 36.50 +0.50 +1.39 36.25 36.50 346,302 12,445.48
COL  33.50 33.50 33.00 33.50 0.00 0.00 33.25 33.50 288,100 9,578.98
COM7  7.90 7.95 7.85 7.85 -0.05 -0.63 7.85 7.90 12,940,001 102,387.28
CPALL  48.00 48.25 47.50 47.75 -0.25 -0.52 47.75 48.00 23,345,960 1,118,139.19
CSS  3.52 3.52 3.38 3.42 -0.10 -2.84 3.42 3.44 9,899,975 33,980.59
GLOBAL  11.80 12.20 11.80 12.10 +0.20 +1.68 12.10 12.20 8,592,682 103,686.17
HMPRO  9.00 9.00 8.75 8.90 -0.10 -1.11 8.85 8.90 29,879,597 264,685.22
IT  2.62 2.70 2.62 2.64 0.00 0.00 2.64 2.70 194,500 517.43
KAMART  7.50 7.70 7.35 7.65 +0.10 +1.32 7.65 7.70 8,460,000 63,553.86
LOXLEY  2.42 2.48 2.42 2.46 +0.06 +2.50 2.44 2.46 3,520,610 8,611.17
MAKRO  33.25 33.25 32.75 33.00 -0.25 -0.75 32.75 33.00 246,114 8,122.66
MC  12.30 12.40 12.20 12.30 -0.10 -0.81 12.30 12.40 248,500 3,056.48
MEGA  16.40 16.70 16.40 16.40 -0.10 -0.61 16.50 16.60 6,729 111.41
MIDA  0.95 0.96 0.94 0.95 0.00 0.00 0.94 0.95 1,631,580 1,542.78
ROBINS  58.50 60.25 57.75 59.00 +1.00 +1.72 58.75 59.00 6,468,618 383,326.74
SINGER  8.60 8.60 8.45 8.55 0.00 0.00 8.55 8.60 114,000 972.11
SPC  45.25 46.75 45.25 46.50 +0.50 +1.09 45.50 46.50 3,900 179.08
SPI  - - - - - - 24.20 25.75 - -

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  38.75 39.25 38.50 39.25 +0.75 +1.95 38.75 39.00 33,000 1,280.45
BCH  10.50 10.60 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 3,100,230 32,463.04
BDMS  24.00 24.40 23.90 24.30 +0.20 +0.83 24.30 24.40 28,161,397 681,566.51
BH  189.00 191.00 186.00 188.00 -1.00 -0.53 188.00 188.50 2,094,404 394,587.37
CHG  2.68 2.72 2.66 2.70 +0.02 +0.75 2.70 2.72 11,795,710 31,798.66
CMR  378.00 378.00 370.00 378.00 -2.00 -0.53 374.00 380.00 2,201 824.60
KDH  115.00 115.00 115.00 115.00 +5.00 +4.55 108.00 115.00 100 11.50
LPH  8.20 8.25 8.15 8.25 +0.10 +1.23 8.20 8.25 2,864,402 23,462.65
M-CHAI  - - - - - - 248.00 256.00 1 0.26
NEW  - - - - - - 64.25 71.00 - -
NTV  49.75 50.75 49.75 50.50 +0.25 +0.50 50.25 50.50 8,734 441.65
RAM  2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 +50.00 +1.82 2,800.00 2,850.00 105 294.00
SKR  68.25 68.50 67.50 68.25 +0.50 +0.74 67.75 68.25 7,801 531.24
SVH  349.00 349.00 341.00 344.00 -5.00 -1.43 344.00 345.00 4,499 1,550.26
VIBHA  2.64 2.64 2.56 2.58 -0.06 -2.27 2.58 2.60 44,869,600 116,295.95
VIH  7.95 8.10 7.85 8.00 +0.15 +1.91 7.95 8.00 1,451,486 11,472.30

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  7.70 7.70 7.65 7.70 +0.05 +0.65 7.65 7.70 5,915 45.54
AQUA  0.81 0.81 0.79 0.80 -0.01 -1.23 0.80 0.81 3,914,600 3,132.35
AS  3.04 3.06 3.00 3.00 -0.02 -0.66 3.00 3.02 205,900 620.00
BEC  22.50 22.60 22.20 22.20 -0.30 -1.33 22.20 22.50 3,258,858 72,629.66
EPCO  5.05 5.10 5.05 5.05 0.00 0.00 5.05 5.10 103,332 521.87
FE  122.00 122.00 120.00 120.00 -6.00 -4.76 120.00 121.00 900 109.15
GRAMMY  8.55 8.55 8.45 8.50 +0.05 +0.59 8.45 8.50 134,501 1,144.72
MACO  1.09 1.10 1.08 1.09 +0.01 +0.93 1.08 1.09 15,150,470 16,412.35
MAJOR  31.75 31.75 31.25 31.25 -0.25 -0.79 31.25 31.50 1,800,531 56,711.05
MATCH  1.91 1.97 1.90 1.91 +0.01 +0.53 1.91 1.92 3,709,300 7,166.35
MATI  5.00 5.05 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.10 15,901 80.28
MCOT  8.50 8.55 8.50 8.50 0.00 0.00 8.50 8.55 36,401 310.24
MONO  2.38 2.50 2.36 2.46 +0.10 +4.24 2.46 2.48 9,379,960 22,928.04
MPIC  1.75 1.75 1.70 1.70 0.00 0.00 1.67 1.74 300 0.52
NMG  1.19 1.19 1.18 1.19 0.00 0.00 1.18 1.19 4,132,300 4,910.80
PLANB  6.20 6.20 6.05 6.10 -0.10 -1.61 6.10 6.15 5,013,600 30,629.00
POST  - - - - - - 5.30 5.95 - -
PRAKIT  14.00 14.20 14.00 14.00 0.00 0.00 14.00 14.20 35,900 502.77
RS  10.80 10.80 10.30 10.50 -0.30 -2.78 10.40 10.50 11,854,713 124,006.74
SE-ED  4.38 4.38 4.36 4.38 0.00 0.00 4.36 4.38 66,698 291.61
SMM  1.38 1.44 1.38 1.38 -0.06 -4.17 1.38 1.42 107,000 148.84
SPORT  2.02 2.08 1.99 2.08 +0.08 +4.00 2.00 2.08 406,800 826.66
TBSP  - - - - - - 151.00 160.00 - -
TH  0.74 0.76 0.74 0.76 +0.01 +1.33 0.75 0.76 813,200 606.89
TKS  8.35 8.45 8.35 8.40 0.00 0.00 8.40 8.45 534,176 4,493.91
TT  0.54 0.54 0.53 0.53 -0.01 -1.85 0.53 0.54 4,168,800 2,233.74
VGI  4.46 4.48 4.44 4.44 -0.02 -0.45 4.44 4.46 1,719,024 7,659.47
WAVE  3.30 3.36 3.30 3.36 +0.06 +1.82 3.32 3.36 77,100 257.81
WORK  36.75 37.25 36.75 37.25 +0.50 +1.36 37.00 37.25 135,250 5,008.68

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  1.76 1.83 1.76 1.81 +0.05 +2.84 1.81 1.82 226,705,956 408,690.05
GENCO  1.29 1.29 1.26 1.28 0.00 0.00 1.27 1.28 632,402 805.82
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  74.00 75.25 73.50 74.25 +0.50 +0.68 74.25 75.00 26,700 1,981.70
CENTEL  36.75 37.50 36.00 37.00 +0.50 +1.37 37.00 37.25 2,760,138 101,483.52
CSR  - - - - - - 59.25 62.00 - -
DTC  8.10 8.20 8.10 8.10 -0.05 -0.61 8.10 8.15 108,500 881.58
ERW  4.58 4.72 4.58 4.68 +0.08 +1.74 4.66 4.68 10,923,718 51,059.90
GRAND  0.88 0.89 0.87 0.88 0.00 0.00 0.88 0.89 3,940,725 3,449.90
GREEN <SP> - - - - - - - - - -
LRH  25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.25 17,100 427.50
MANRIN  - - - - - - 26.75 28.00 - -
OHTL  1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 +40.00 +4.17 946.00 990.00 300 300.00
ROH  28.50 28.50 28.50 28.50 +0.25 +0.88 28.50 29.00 2,700 76.95
SHANG  60.00 61.00 60.00 61.00 0.00 0.00 60.75 61.50 1,000 60.88

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  6.00 6.10 5.95 6.05 +0.15 +2.54 6.00 6.05 20,193,076 121,417.75
AOT  397.00 398.00 391.00 394.00 -2.00 -0.51 393.00 394.00 2,536,019 997,170.32
ASIMAR  3.04 3.16 3.04 3.12 +0.04 +1.30 3.10 3.12 1,544,100 4,801.80
BA  24.20 24.30 24.10 24.10 -0.20 -0.82 24.10 24.20 2,221,227 53,769.71
BEM  6.10 6.25 6.05 6.20 +0.10 +1.64 6.15 6.20 66,661,194 410,549.69
BTC  0.11 0.11 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.11 113,129,701 11,320.67
BTS  8.85 8.90 8.75 8.80 -0.05 -0.56 8.80 8.85 22,984,775 202,871.06
BTSGIF  11.60 12.00 11.60 11.90 +0.40 +3.48 11.80 11.90 6,290,700 74,273.65
JUTHA  2.80 2.86 2.80 2.86 +0.04 +1.42 2.84 2.86 271,400 767.40
JWD  10.90 11.40 10.90 11.10 +0.30 +2.78 11.10 11.20 1,081,341 12,133.46
KWC  - - - - - - 185.50 209.00 - -
NOK  7.05 7.10 7.00 7.00 -0.05 -0.71 7.00 7.05 463,501 3,258.59
NYT  13.40 13.40 13.20 13.20 -0.10 -0.75 13.20 13.30 128,500 1,704.53
PSL  5.75 5.85 5.75 5.80 +0.05 +0.87 5.80 5.85 805,500 4,665.86
RCL  5.80 5.90 5.80 5.90 +0.05 +0.85 5.85 5.90 198,100 1,162.84
THAI  16.50 16.90 16.30 16.50 0.00 0.00 16.50 16.60 29,346,147 485,592.12
TSTE  11.50 11.50 11.50 11.50 +0.50 +4.55 11.00 12.00 3,000 34.50
TTA  8.40 8.50 8.35 8.40 0.00 0.00 8.40 8.45 1,432,577 12,065.40
WICE  2.86 2.90 2.86 2.88 +0.02 +0.70 2.88 2.90 694,900 1,999.74

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.76 2.78 2.72 2.76 +0.02 +0.73 2.74 2.76 2,352,161 6,476.97
DELTA  65.25 69.50 65.00 68.75 +4.00 +6.18 68.75 69.00 7,471,888 506,096.43
DRACO  3.64 3.64 3.64 3.64 -0.10 -2.67 3.66 4.06 8,020 29.19
EIC <NP> 0.79 0.79 0.77 0.77 0.00 0.00 0.77 0.79 548,600 424.47
HANA  28.25 30.25 28.25 30.25 +1.75 +6.14 30.00 30.25 3,593,867 105,833.41
KCE  77.00 77.50 76.75 77.25 +0.25 +0.32 77.00 77.25 807,000 62,226.40
METCO  224.00 226.00 223.00 226.00 +2.00 +0.89 224.00 228.00 1,000 224.00
SMT  6.40 6.60 6.40 6.55 +0.15 +2.34 6.50 6.55 2,238,680 14,582.09
SPPT  2.14 2.14 2.10 2.12 -0.02 -0.93 2.10 2.14 13,600 28.75
SVI  4.92 5.10 4.90 5.05 +0.17 +3.48 5.05 5.10 14,032,269 70,297.90
TEAM  1.27 1.29 1.26 1.28 -0.01 -0.78 1.27 1.28 999,600 1,272.30

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  151.00 152.50 150.50 152.00 +1.00 +0.66 151.50 152.00 4,726,823 715,953.46
AIT  27.75 28.00 27.25 27.50 -0.25 -0.90 27.25 27.50 476,815 13,078.59
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  6.00 6.00 5.95 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 856,400 5,096.40
DIF  14.00 14.00 13.80 13.80 -0.20 -1.43 13.80 13.90 3,419,500 47,369.31
DTAC  31.75 32.50 31.50 32.50 +1.00 +3.17 32.25 32.50 4,011,952 129,056.97
FER  0.93 0.94 0.92 0.93 -0.01 -1.06 0.93 0.94 3,246,000 3,018.05
FORTH  7.00 7.00 6.90 7.00 0.00 0.00 6.95 7.00 177,601 1,238.01
IEC  0.03 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 131,686,647 3,003.01
ILINK  15.50 15.50 15.20 15.40 +0.10 +0.65 15.20 15.40 175,600 2,679.16
INET  4.04 4.16 3.98 4.14 +0.16 +4.02 4.14 4.16 10,174,900 41,813.05
INTUCH  52.25 52.50 51.50 52.00 -0.50 -0.95 51.75 52.00 7,520,648 390,633.56
JAS  4.62 4.70 4.62 4.64 +0.02 +0.43 4.64 4.66 120,194,376 559,405.68
JASIF  9.30 9.35 9.25 9.25 -0.10 -1.07 9.25 9.30 7,007,001 64,980.50
JMART  7.35 7.55 7.30 7.55 +0.25 +3.42 7.50 7.55 1,492,700 11,155.80
JTS  1.30 1.30 1.28 1.30 0.00 0.00 1.30 1.31 539,800 697.29
MFEC  4.70 4.70 4.66 4.68 -0.02 -0.43 4.66 4.68 213,000 996.82
MSC  5.25 5.30 5.25 5.30 0.00 0.00 5.25 5.30 55,300 290.34
PT  9.20 9.20 9.00 9.05 -0.05 -0.55 9.00 9.05 95,200 859.25
SAMART  15.90 16.00 15.60 15.80 -0.20 -1.25 15.70 15.80 5,573,107 87,781.01
SAMTEL  12.50 12.70 12.50 12.50 0.00 0.00 12.50 12.60 223,800 2,802.42
SIM  0.98 0.99 0.97 0.99 +0.01 +1.02 0.98 0.99 1,371,000 1,343.87
SIS  4.64 4.72 4.64 4.70 +0.06 +1.29 4.68 4.70 476,800 2,225.63
SVOA  1.29 1.31 1.28 1.31 +0.02 +1.55 1.30 1.31 1,903,200 2,454.03
SYMC  8.75 8.75 8.50 8.60 -0.15 -1.71 8.55 8.60 58,600 503.74
SYNEX  5.75 5.80 5.65 5.70 +0.05 +0.88 5.65 5.70 5,682,465 32,470.31
THCOM  25.00 25.00 24.70 24.80 -0.20 -0.80 24.80 24.90 2,376,702 59,024.04
TRUE  7.25 7.40 7.25 7.35 +0.05 +0.68 7.35 7.40 118,591,880 870,051.93
TT&T <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWZ  0.30 0.30 0.27 0.28 -0.01 -3.45 0.28 0.29 78,719,248 22,541.67
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -

Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS