สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/10/2016 23:00:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,500.37 +7.64 +0.51 1,501.22 1,491.63 9,924,694 48,511.96
SET50 947.01 +2.49 +0.26 948.30 942.24 1,559,191 25,973.13
SET100 2,129.42 +8.72 +0.41 2,130.92 2,116.30 2,431,031 33,097.99
SETHD 1,135.92 +2.14 +0.19 1,138.15 1,129.49 320,959 6,883.64
mai 565.67 +2.42 +0.43 566.56 562.25 943,415 1,894.24
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 738 6,040,676
ไม่เปลี่ยนแปลง 414 2,272,033
ลดลง 508 2,436,994
สถานะตลาด Closed

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  - - - - - - 169.50 171.00 - -
EE  1.04 1.06 1.04 1.05 +0.02 +1.94 1.05 1.06 11,226,400 11,743.96
GFPT  14.80 15.60 14.80 15.30 +0.50 +3.38 15.30 15.40 11,521,934 175,814.15
LEE  2.80 2.82 2.80 2.82 0.00 0.00 2.80 2.82 259,359 727.20
STA  12.40 12.80 12.30 12.80 +0.40 +3.23 12.40 12.80 3,695,000 46,715.50
TLUXE  5.40 5.40 5.30 5.30 +0.05 +0.95 5.30 5.35 267,400 1,425.52
TRUBB  1.41 1.42 1.40 1.40 0.00 0.00 1.40 1.42 162,925 229.89
TWPC  8.00 8.30 7.95 8.30 +0.40 +5.06 8.25 8.30 11,488,630 93,433.63
UPOIC  5.85 5.95 5.85 5.95 +0.05 +0.85 5.90 5.95 11,201 65.55
UVAN  6.00 6.10 6.00 6.10 +0.10 +1.67 6.05 6.10 13,300 80.25
VPO  1.22 1.24 1.21 1.23 +0.01 +0.82 1.23 1.24 324,600 397.04

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.80 1.80 1.77 1.79 +0.02 +1.13 1.77 1.79 420,500 750.24
ASIAN  3.94 3.98 3.94 3.94 0.00 0.00 3.92 3.94 34,500 136.62
BR  6.75 6.95 6.70 6.95 +0.25 +3.73 6.90 6.95 4,386,105 30,180.93
BRR  12.40 12.40 12.20 12.20 -0.10 -0.81 12.20 12.30 479,801 5,900.77
CBG  68.00 70.00 68.00 69.00 +1.25 +1.85 69.00 69.25 8,566,493 593,036.64
CFRESH  8.20 8.25 8.15 8.20 +0.05 +0.61 8.15 8.20 30,600 249.52
CM  3.92 3.94 3.92 3.92 0.00 0.00 3.92 3.94 41,010 161.03
CPF  31.50 31.75 31.25 31.50 +0.25 +0.80 31.50 31.75 11,422,025 360,209.46
CPI  2.04 2.04 2.02 2.02 0.00 0.00 2.02 2.04 280,926 567.59
F&D  18.50 18.70 18.50 18.70 -0.50 -2.60 18.50 18.80 600 11.16
HTC  20.10 20.40 19.80 20.20 +0.20 +1.00 20.00 20.20 932,700 18,753.74
ICHI  10.30 10.60 10.30 10.60 +0.40 +3.92 10.60 10.70 5,643,037 59,052.61
KBS  7.50 7.55 7.45 7.55 +0.05 +0.67 7.50 7.55 122,000 913.67
KSL  3.92 3.96 3.92 3.92 0.00 0.00 3.92 3.94 482,651 1,898.79
KTIS  6.75 6.80 6.55 6.75 0.00 0.00 6.75 6.80 142,141 943.88
LST  3.90 3.92 3.90 3.90 -0.02 -0.51 3.88 3.92 1,000 3.90
M  53.25 53.75 53.00 53.00 0.00 0.00 53.00 53.50 356,635 19,059.59
MALEE  91.50 91.50 88.75 90.25 -1.50 -1.63 90.00 90.25 1,406,432 126,946.17
MINT  38.25 39.00 38.25 38.50 +0.50 +1.32 38.50 38.75 6,653,813 256,576.33
OISHI  155.50 159.00 155.50 157.00 +2.50 +1.62 156.50 157.00 37,038 5,819.59
PB  63.50 63.50 63.50 63.50 -0.25 -0.39 63.50 64.00 3,902 247.80
PM  9.20 9.25 9.10 9.10 -0.10 -1.09 9.10 9.20 576,800 5,300.57
PR  57.00 57.50 57.00 57.50 +0.75 +1.32 56.00 57.50 900 51.45
PRG  12.80 15.00 12.80 15.00 +2.20 +17.19 12.80 14.80 16,200 223.23
SAPPE  31.25 33.00 30.75 33.00 +1.75 +5.60 33.00 33.25 6,861,301 220,159.58
SAUCE  - - - - - - 23.50 23.80 - -
SFP  - - - - - - 183.00 205.00 - -
SNP  25.75 25.75 25.75 25.75 0.00 0.00 25.75 26.00 2,000 51.50
SORKON  63.25 63.25 63.25 63.25 +0.50 +0.80 62.50 63.25 4,700 297.28
SSC  - - - - - - 56.00 57.25 - -
SSF  8.85 8.90 8.75 8.90 0.00 0.00 8.75 8.85 6,000 52.90
SST  11.00 11.10 10.90 11.10 0.00 0.00 10.90 11.10 184,100 2,023.32
TC  3.34 3.38 3.34 3.38 +0.02 +0.60 3.34 3.38 35,200 118.21
TF  182.00 182.00 182.00 182.00 0.00 0.00 182.00 184.00 300 54.60
TFG  4.56 4.58 4.52 4.58 +0.02 +0.44 4.56 4.58 9,690,250 44,117.92
TIPCO  13.60 13.80 13.50 13.70 +0.10 +0.74 13.70 13.80 2,869,300 39,340.43
TKN  24.00 24.40 23.80 24.10 +0.20 +0.84 24.00 24.10 13,832,272 333,900.27
TU  20.80 21.00 20.70 21.00 +0.30 +1.45 20.90 21.00 6,018,770 125,871.03
TVO  32.50 33.75 32.25 33.25 +1.00 +3.10 33.00 33.25 4,810,034 159,558.90

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.38 0.39 0.37 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 38,053,300 14,466.20
AFC  - - - - - - 7.70 8.30 - -
BTNC  - - - - - - 20.60 23.00 - -
CPH  8.35 8.35 8.25 8.25 -0.15 -1.79 8.20 8.25 400 3.33
CPL  33.25 33.25 33.25 33.25 +0.50 +1.53 31.50 33.25 100 3.32
ICC  - - - - - - 35.25 35.75 - -
LTX  62.50 62.50 62.50 62.50 +0.25 +0.40 62.50 63.75 301 18.83
NC  15.20 15.70 15.20 15.70 +0.60 +3.97 15.20 15.50 420 6.42
PAF  2.22 2.36 2.22 2.30 +0.14 +6.48 2.30 2.32 4,674,050 10,799.07
PG  8.10 8.10 8.10 8.10 -0.10 -1.22 8.10 8.20 1,000 8.10
PRANDA  3.40 3.44 3.40 3.42 +0.02 +0.59 3.40 3.42 255,900 873.97
SABINA  23.60 23.70 23.60 23.70 +0.10 +0.42 23.60 23.80 1,400 33.16
SAWANG  24.90 24.90 22.50 24.90 -0.10 -0.40 23.30 25.00 3,000 72.18
SUC  36.50 36.75 36.50 36.75 +0.25 +0.68 36.50 36.75 18,400 675.80
TNL  24.00 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 23.30 24.30 1,000 24.00
TPCORP  - - - - - - 16.60 16.80 - -
TR  45.25 45.25 44.75 45.00 0.00 0.00 45.00 45.25 6,200 279.15
TTI  26.50 26.50 26.25 26.50 +0.50 +1.92 26.25 27.00 3,100 82.05
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 98.00 102.00 - -
UPF  - - - - - - 63.50 65.50 - -
UT  - - - - - - 12.70 13.10 - -
WACOAL  49.25 49.25 49.25 49.25 +1.25 +2.60 48.00 49.25 100 4.92

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.72 0.73 0.71 0.72 0.00 0.00 0.72 0.73 1,245,101 893.56
AJD  1.99 2.10 1.99 2.04 +0.05 +2.51 2.04 2.06 211,109,347 433,210.16
DTCI  25.50 25.50 25.50 25.50 -3.00 -10.53 25.75 32.00 219 5.49
FANCY  2.34 2.36 2.32 2.36 +0.04 +1.72 2.34 2.36 1,589,900 3,715.44
KYE  330.00 330.00 330.00 330.00 0.00 0.00 329.00 330.00 600 198.00
L&E  2.96 2.96 2.96 2.96 -0.04 -1.33 2.88 2.96 457 1.35
MODERN  6.25 6.25 6.20 6.25 +0.05 +0.81 6.20 6.25 133,023 826.41
OGC  - - - - - - 38.00 38.75 - -
ROCK  - - - - - - 18.80 20.00 - -
SIAM  2.42 2.44 2.38 2.42 -0.02 -0.82 2.40 2.42 1,003,843 2,408.37
TSR  4.90 4.90 4.86 4.88 -0.02 -0.41 4.86 4.88 105,466 514.03

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DSGT  4.76 4.88 4.76 4.82 0.00 0.00 4.82 4.86 45,701 220.03
JCT  75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 75.00 77.00 400 30.00
OCC  15.80 16.00 15.80 16.00 +0.30 +1.91 15.50 16.30 200 3.18
S & J  18.50 18.50 18.50 18.50 +0.10 +0.54 18.10 18.50 5,500 101.75
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TOG  8.75 8.85 8.70 8.70 0.00 0.00 8.70 8.75 164,900 1,449.20

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  36.00 36.75 35.75 36.25 +0.25 +0.69 36.25 36.50 364,808 13,290.56
BBL  160.00 164.00 159.00 163.50 +1.50 +0.93 163.00 163.50 5,917,964 952,724.78
CIMBT  1.03 1.03 1.02 1.03 0.00 0.00 1.02 1.03 113,113 116.16
KBANK  178.00 178.50 176.50 176.50 -2.00 -1.12 176.50 177.00 9,028,977 1,599,769.87
KKP  57.00 57.00 56.00 56.00 -0.75 -1.32 56.00 56.50 1,911,523 107,771.05
KTB  17.70 17.80 17.60 17.70 +0.20 +1.14 17.60 17.70 27,451,008 486,015.31
LHBANK  1.71 1.71 1.69 1.69 -0.01 -0.59 1.69 1.70 19,937,384 33,850.64
SCB  146.00 146.50 145.50 146.00 0.00 0.00 146.00 146.50 3,348,995 488,922.66
TCAP  39.75 40.50 39.75 40.25 +0.25 +0.62 40.00 40.25 3,757,934 150,924.17
TISCO  53.00 53.25 52.50 53.00 +0.25 +0.47 52.75 53.00 1,120,201 59,266.81
TMB  2.08 2.10 2.06 2.10 +0.02 +0.96 2.08 2.10 138,376,374 288,143.40

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.54 0.54 0.52 0.52 0.00 0.00 0.52 0.53 288,601 152.90
AEONTS <XD> 99.00 99.00 98.50 98.50 -1.00 -1.01 98.25 98.75 1,409 139.07
AMANAH  0.67 0.67 0.66 0.67 +0.01 +1.52 0.66 0.67 102,100 68.00
ASK  20.70 21.30 20.70 21.30 +0.50 +2.40 21.30 21.40 697,130 14,730.32
ASP  3.36 3.38 3.34 3.36 0.00 0.00 3.36 3.38 1,821,150 6,120.28
BFIT  10.20 10.80 10.20 10.80 +0.50 +4.85 10.80 10.90 158,800 1,675.98
CGH  1.53 1.53 1.51 1.51 +0.02 +1.34 1.51 1.52 501,521 761.28
CNS  2.40 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 2.38 2.40 700 1.68
ECL  1.51 1.52 1.50 1.52 0.00 0.00 1.51 1.52 686,400 1,038.64
FNS  4.08 4.12 4.06 4.12 +0.06 +1.48 4.10 4.12 311,710 1,276.07
FSS  2.62 2.64 2.60 2.62 0.00 0.00 2.60 2.62 565,300 1,474.10
GBX  0.71 0.72 0.71 0.72 0.00 0.00 0.72 0.73 266,300 190.43
GL  41.50 43.00 41.25 42.50 +1.25 +3.03 42.50 42.75 4,653,096 196,439.59
IFS  2.64 2.64 2.60 2.60 -0.02 -0.76 2.60 2.64 276,600 720.74
JMT  15.00 15.00 14.90 14.90 0.00 0.00 14.90 15.00 101,233 1,508.66
KCAR  11.10 11.30 11.10 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 28,602 323.10
KGI  3.50 3.54 3.50 3.52 0.00 0.00 3.52 3.54 3,607,700 12,698.29
KTC  146.00 152.50 144.50 152.00 +7.00 +4.83 151.50 152.00 1,780,251 264,729.86
MBKET  21.90 22.00 21.90 22.00 +0.10 +0.46 21.90 22.00 37,301 817.46
MFC  21.80 21.80 21.70 21.70 +0.10 +0.46 21.70 21.80 4,900 106.64
ML  1.72 1.78 1.71 1.75 +0.04 +2.34 1.75 1.76 4,322,800 7,567.98
MTLS  18.50 19.10 18.40 18.90 +0.60 +3.28 18.90 19.00 11,981,483 225,089.95
PE  0.83 0.85 0.83 0.83 0.00 0.00 0.83 0.84 816,200 682.82
PL  3.46 3.46 3.46 3.46 +0.02 +0.58 3.44 3.46 1,000 3.46
S11  8.60 8.80 8.60 8.70 +0.10 +1.16 8.70 8.75 1,537,900 13,390.67
SAWAD  40.00 40.00 39.00 39.25 -0.75 -1.88 39.25 39.50 5,796,001 229,286.96
THANI  5.00 5.00 4.92 4.94 -0.02 -0.40 4.94 4.96 3,653,800 18,101.61
TK  10.30 10.40 10.30 10.40 +0.10 +0.97 10.30 10.40 158,600 1,648.84
TNITY  6.85 6.90 6.85 6.85 +0.05 +0.74 6.85 6.90 136,702 936.91
UOBKH  3.60 3.68 3.60 3.68 +0.08 +2.22 3.60 3.68 9,900 36.01
ZMICO  1.21 1.21 1.19 1.20 -0.01 -0.83 1.19 1.20 823,394 983.17

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  33.50 33.50 32.75 33.00 -0.25 -0.75 33.00 33.25 126,308 4,172.39
BKI  346.00 347.00 346.00 347.00 +2.00 +0.58 346.00 347.00 3,212 1,112.53
BLA  50.00 50.50 48.25 50.00 0.00 0.00 49.25 50.00 4,254,851 210,467.81
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  33.00 33.00 32.75 33.00 +0.75 +2.33 31.75 33.00 401 13.21
INSURE  - - - - - - 41.00 58.75 - -
MTI  133.50 136.00 133.50 135.50 +1.00 +0.74 134.00 135.50 14,000 1,892.25
NKI  - - - - - - 54.50 55.25 - -
NSI  78.00 80.00 78.00 79.25 +2.25 +2.92 79.00 80.00 2,384 188.56
SMK  47.00 47.00 46.50 47.00 -0.50 -1.05 46.75 47.00 4,800 224.25
THRE  2.12 2.16 2.10 2.14 +0.04 +1.90 2.14 2.16 3,739,042 7,989.88
THREL  9.95 10.10 9.95 10.10 +0.15 +1.51 10.00 10.10 3,296,049 32,930.21
TIC  - - - - - - 22.50 23.00 - -
TIP  39.25 42.00 39.25 42.00 +2.50 +6.33 40.75 42.00 1,815,501 74,894.22
TSI  0.34 0.35 0.34 0.35 0.00 0.00 0.34 0.35 426,200 144.92
TVI  3.94 4.14 3.94 4.02 +0.08 +2.03 4.02 4.04 338,322 1,365.90

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  14.00 14.20 14.00 14.10 -0.10 -0.70 14.00 14.10 136,603 1,916.09
APCS  4.74 4.74 4.58 4.60 -0.04 -0.86 4.58 4.60 260,000 1,198.47
BAT-3K  180.50 181.00 179.50 181.00 -0.50 -0.28 180.00 181.00 3,526 634.88
CWT  4.62 4.62 4.52 4.54 -0.06 -1.30 4.54 4.56 9,872,300 45,059.82
EASON  3.68 3.68 3.60 3.60 -0.06 -1.64 3.60 3.64 1,267,800 4,593.74
GYT  436.00 436.00 436.00 436.00 -8.00 -1.80 432.00 448.00 100 43.60
HFT  4.38 4.54 4.38 4.50 +0.14 +3.21 4.48 4.50 2,605,230 11,651.01
IHL  6.65 6.85 6.65 6.85 +0.15 +2.24 6.75 6.85 373,795 2,540.45
IRC  22.30 22.30 22.10 22.30 0.00 0.00 22.10 22.30 7,305 162.22
PCSGH  4.58 4.66 4.58 4.64 +0.06 +1.31 4.58 4.64 51,900 239.04
SAT  12.50 12.50 12.30 12.50 +0.10 +0.81 12.40 12.50 1,273,500 15,800.76
SPG  19.60 19.60 18.80 18.80 -0.20 -1.05 18.80 19.50 600 11.36
STANLY  169.00 169.00 168.50 168.50 +0.50 +0.30 168.50 172.00 9,100 1,533.40
TKT  1.84 1.90 1.84 1.87 +0.03 +1.63 1.87 1.88 20,400 38.25
TNPC  1.61 1.64 1.61 1.63 +0.02 +1.24 1.63 1.64 404,000 653.76
TRU  3.76 3.80 3.72 3.80 +0.08 +2.15 3.74 3.80 63,440 239.02
TSC  10.90 11.20 10.90 11.20 +0.20 +1.82 10.60 11.10 600 6.66
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASEFA  7.25 7.40 7.25 7.30 +0.05 +0.69 7.30 7.35 10,735,311 78,608.40
CRANE  3.20 3.24 3.10 3.14 0.00 0.00 3.14 3.16 3,288,040 10,418.85
CTW  10.10 10.40 10.10 10.30 +0.20 +1.98 10.20 10.30 1,051,600 10,811.97
FMT  - - - - - - 30.75 37.75 - -
KKC  2.48 2.60 2.48 2.58 +0.08 +3.20 2.56 2.58 2,032,623 5,224.68
PK  2.92 3.04 2.92 2.98 +0.06 +2.05 2.98 3.02 620,800 1,859.28
SNC  14.00 14.00 13.80 14.00 0.00 0.00 13.90 14.00 97,700 1,358.01
TCJ  8.55 8.90 8.50 8.80 +0.35 +4.14 8.70 8.80 137,500 1,197.20
VARO  6.30 6.30 6.30 6.30 -0.15 -2.33 6.35 6.95 1,000 6.30

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  5.60 5.75 5.50 5.60 -0.05 -0.88 5.55 5.60 4,658,300 26,100.74

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  4.70 4.80 4.70 4.74 +0.06 +1.28 4.74 4.78 142,500 678.10
GIFT  3.48 3.54 3.48 3.52 +0.04 +1.15 3.50 3.52 154,402 543.69
IVL  30.00 30.50 29.75 30.00 -0.25 -0.83 30.00 30.25 10,350,545 312,106.38
PATO  11.00 11.00 11.00 11.00 -0.10 -0.90 11.00 11.10 13,200 145.20
PMTA  18.50 18.50 18.50 18.50 -0.40 -2.12 18.50 19.00 10,809 199.97
PTTGC  60.25 60.25 59.25 59.75 -0.50 -0.83 59.50 59.75 5,645,029 336,915.64
SUTHA  6.50 6.50 6.40 6.40 -0.05 -0.78 6.40 6.45 517,900 3,339.72
TCB  23.80 24.00 23.80 24.00 +0.20 +0.84 23.80 24.00 12,300 292.96
TCCC  29.00 29.00 28.75 28.75 -0.25 -0.86 28.75 29.00 2,102 60.67
TPA  6.05 6.05 6.00 6.00 -0.05 -0.83 6.00 6.20 19,800 119.15
TPC  39.50 39.75 39.50 39.50 0.00 0.00 39.50 39.75 28,913 1,145.29
UP  - - - - - - 23.00 24.10 - -
VNT  10.00 10.00 9.90 10.00 +0.05 +0.50 9.95 10.00 149,035 1,478.97
WG  - - - - - - 148.50 151.00 - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  7.40 7.60 7.40 7.40 0.00 0.00 7.40 7.45 353,500 2,640.75
ALUCON  260.00 260.00 260.00 260.00 0.00 0.00 258.00 259.00 1,220 317.20
CSC  60.75 60.75 59.75 59.75 -0.50 -0.83 59.75 60.25 21,901 1,317.53
NEP  0.43 0.44 0.42 0.42 -0.01 -2.33 0.42 0.43 10,182,501 4,323.11
NPP  1.11 1.17 1.10 1.17 +0.07 +6.36 1.15 1.17 5,484,004 6,290.98
PTL  11.80 12.10 11.70 11.80 0.00 0.00 11.80 11.90 7,889,800 93,871.85
SITHAI  1.82 1.83 1.82 1.82 0.00 0.00 1.82 1.83 232,600 423.35
SLP  1.72 1.73 1.66 1.73 +0.01 +0.58 1.72 1.73 20,570,424 35,062.16
SMPC  17.50 17.70 17.10 17.70 +0.20 +1.14 17.50 17.70 2,944,029 51,484.06
SPACK  1.95 1.97 1.95 1.97 +0.01 +0.51 1.96 1.97 1,900 3.72
TCOAT  27.25 28.50 27.25 28.25 +0.75 +2.73 27.75 28.00 6,100 169.18
TFI  1.00 1.02 0.99 1.00 +0.02 +2.04 1.00 1.01 511,900 515.48
THIP  - - - - - - 292.00 299.00 - -
TMD  20.00 20.40 20.00 20.40 +0.20 +0.99 20.10 20.40 1,300 26.20
TOPP  - - - - - - 145.00 180.00 - -
TPBI  16.90 17.60 16.90 17.50 +0.60 +3.55 17.50 17.60 9,288,856 160,085.21
TPP  22.40 23.20 22.30 23.20 +0.20 +0.87 23.00 24.60 1,700 38.57

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.84 2.86 2.82 2.86 +0.02 +0.70 2.84 2.86 2,081,800 5,909.09
BSBM  1.22 1.24 1.22 1.24 +0.02 +1.64 1.23 1.24 846,900 1,039.83
CEN  2.06 2.08 2.06 2.06 0.00 0.00 2.06 2.08 729,700 1,507.98
CITY  3.00 3.04 3.00 3.02 +0.02 +0.67 2.98 3.02 104,310 313.91
CSP  1.77 1.79 1.74 1.79 +0.02 +1.13 1.77 1.79 66,800 117.59
GJS  0.30 0.31 0.30 0.30 0.00 0.00 0.29 0.30 39,253,460 11,778.57
GSTEL  0.33 0.33 0.31 0.32 -0.01 -3.03 0.32 0.33 3,369,700 1,078.43
INOX  1.04 1.05 1.03 1.04 -0.03 -2.80 1.04 1.07 72,900 75.37
LHK  3.12 3.12 3.10 3.12 -0.02 -0.64 3.10 3.12 260,000 806.62
MAX  0.14 0.15 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.14 0.15 23,059,700 3,253.16
MCS  15.10 15.90 15.00 15.60 +0.60 +4.00 15.50 15.60 7,876,401 122,068.70
MILL  1.31 1.35 1.31 1.34 +0.03 +2.29 1.33 1.34 10,684,400 14,235.38
PAP  4.34 4.36 4.32 4.36 +0.04 +0.93 4.34 4.36 88,500 383.71
PERM  2.10 2.26 2.08 2.22 +0.14 +6.73 2.22 2.24 16,859,931 36,898.11
RICH  0.31 0.31 0.30 0.30 -0.01 -3.23 0.30 0.31 15,145,700 4,663.77
SAM  1.17 1.18 1.16 1.17 0.00 0.00 1.17 1.18 2,766,000 3,237.82
SMIT  3.80 3.84 3.80 3.84 0.00 0.00 3.80 3.84 11,100 42.22
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  36.00 36.00 36.00 36.00 +0.25 +0.70 36.00 36.50 2,900 104.40
TGPRO  0.27 0.28 0.26 0.27 0.00 0.00 0.26 0.27 38,230,718 10,309.09
THE  8.85 8.95 8.80 8.85 0.00 0.00 8.80 8.85 850,500 7,541.75
TIW  155.50 155.50 154.00 154.00 +2.00 +1.32 154.00 155.50 801 123.90
TMT  13.10 13.10 13.00 13.10 +0.10 +0.77 13.00 13.10 272,300 3,540.19
TSTH  0.73 0.74 0.72 0.74 +0.01 +1.37 0.73 0.74 4,928,200 3,615.69
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  3.88 3.88 3.80 3.84 -0.10 -2.54 3.82 3.84 356,500 1,362.82
TYCN  2.96 2.98 2.94 2.98 +0.02 +0.68 2.94 2.98 12,500 36.85

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.60 0.60 0.59 0.60 0.00 0.00 0.59 0.60 2,424,131 1,452.14
DCC  4.44 4.46 4.34 4.34 -0.10 -2.25 4.34 4.40 8,784,500 38,278.68
DCON  0.63 0.64 0.62 0.64 0.00 0.00 0.63 0.64 19,855,473 12,510.32
DRT  4.96 5.05 4.96 5.00 +0.04 +0.81 4.98 5.00 524,900 2,619.00
EPG  13.60 13.60 13.40 13.60 0.00 0.00 13.50 13.60 6,254,400 84,717.56
GEL  0.49 0.51 0.49 0.50 +0.01 +2.04 0.49 0.50 10,484,517 5,207.74
PPP  5.10 5.15 5.05 5.10 0.00 0.00 5.10 5.15 186,600 950.16
Q-CON  6.15 6.15 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.10 4,400 26.58
RCI  2.38 2.42 2.34 2.34 +0.02 +0.86 2.34 2.38 2,149,420 5,114.80
SCC  514.00 514.00 506.00 508.00 -4.00 -0.78 508.00 510.00 1,193,077 607,754.80
SCCC  305.00 306.00 302.00 303.00 -3.00 -0.98 302.00 303.00 457,002 138,616.71
SCP  8.15 8.15 8.00 8.10 +0.10 +1.25 8.00 8.10 42,408 339.96
TASCO  18.30 18.60 18.30 18.60 +0.30 +1.64 18.50 18.60 10,640,914 196,851.80
TCMC  4.78 4.82 4.74 4.76 -0.02 -0.42 4.76 4.78 10,265,099 49,084.26
TGCI  2.16 2.20 2.16 2.20 +0.04 +1.85 2.20 2.22 105,000 230.10
TPIPL  2.24 2.28 2.22 2.26 +0.04 +1.80 2.26 2.28 206,220,228 464,980.46
UMI  2.58 2.64 2.54 2.60 +0.04 +1.56 2.60 2.62 674,110 1,743.60
VNG  14.50 14.80 14.30 14.60 +0.10 +0.69 14.50 14.60 5,596,800 81,447.37
WIIK  4.60 4.72 4.60 4.62 0.00 0.00 4.62 4.64 27,645,402 128,586.12

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.30 6.30 6.25 6.30 0.00 0.00 6.25 6.30 31,100 195.88
AMATA  11.70 12.00 11.60 12.00 +0.30 +2.56 11.80 12.00 2,823,614 33,596.13
AMATAV  7.40 7.40 7.30 7.40 0.00 0.00 7.35 7.40 232,600 1,715.07
ANAN  5.00 5.10 4.98 5.10 +0.10 +2.00 5.00 5.10 11,378,120 57,479.06
AP  7.15 7.15 7.05 7.05 -0.15 -2.08 7.05 7.10 11,955,215 84,487.35
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.58 1.59 1.56 1.58 +0.01 +0.64 1.57 1.58 27,691,269 43,612.14
BROCK  2.24 2.32 2.20 2.26 -0.06 -2.59 2.22 2.28 100,400 221.62
CGD  1.01 1.03 1.01 1.01 -0.01 -0.98 1.01 1.02 14,039,700 14,245.80
CI  2.04 2.04 2.02 2.04 0.00 0.00 2.02 2.06 885,110 1,797.13
CPN  55.75 57.00 55.25 56.75 +1.50 +2.71 56.50 56.75 6,131,885 345,515.70
ESTAR  0.70 0.72 0.70 0.70 0.00 0.00 0.70 0.71 1,185,300 838.91
EVER  0.68 0.71 0.67 0.69 +0.02 +2.99 0.69 0.70 76,519,202 52,981.27
GLAND  2.40 2.44 2.40 2.42 +0.02 +0.83 2.42 2.44 182,230 439.16
GOLD  5.75 5.90 5.75 5.90 +0.10 +1.72 5.80 5.90 229,501 1,335.45
J  2.46 2.52 2.46 2.50 +0.02 +0.81 2.50 2.52 419,856 1,049.20
KC  1.15 1.19 1.15 1.17 +0.02 +1.74 1.16 1.17 4,628,100 5,403.93
KWG  2.76 2.80 2.74 2.74 -0.04 -1.44 2.74 2.76 209,600 579.12
LALIN  4.06 4.08 4.02 4.08 +0.02 +0.49 4.06 4.08 149,506 606.48
LH  9.30 9.30 9.20 9.25 -0.05 -0.54 9.25 9.30 10,078,198 93,415.17
LPN  11.10 11.20 11.00 11.20 +0.10 +0.90 11.10 11.20 5,464,324 61,015.71
MBK <XD> 14.80 14.90 14.70 14.80 0.00 0.00 14.80 14.90 61,569 916.02
MJD  3.40 3.42 3.38 3.42 +0.02 +0.59 3.40 3.42 83,700 284.86
MK  4.00 4.00 3.96 4.00 0.00 0.00 3.98 4.00 1,440,795 5,738.33
NCH  1.14 1.16 1.14 1.16 +0.03 +2.65 1.15 1.16 480,200 551.45
NNCL  1.27 1.30 1.26 1.29 +0.03 +2.38 1.28 1.29 10,282,900 13,197.40
NOBLE  15.60 16.00 15.60 15.80 -0.10 -0.63 15.80 16.00 18,300 289.30
NUSA  0.45 0.46 0.45 0.46 +0.01 +2.22 0.45 0.46 8,171,411 3,708.15
ORI  13.10 13.20 12.70 12.80 -0.20 -1.54 12.80 12.90 1,224,500 15,755.01
PACE  3.20 3.24 3.14 3.18 -0.02 -0.62 3.16 3.18 10,172,758 32,422.85
PF  0.92 0.93 0.92 0.92 0.00 0.00 0.92 0.93 2,195,233 2,020.16
PLAT  6.20 6.60 6.20 6.60 +0.40 +6.45 6.45 6.60 5,506,000 35,776.96
POLAR <SP> - - - - - - - - - -
PRECHA  1.67 1.82 1.67 1.79 +0.08 +4.68 1.76 1.79 78,040 139.92
PRIN  1.35 1.37 1.35 1.35 +0.01 +0.75 1.35 1.36 380,720 516.09
PRINC  2.84 2.86 2.84 2.86 +0.08 +2.88 2.84 2.86 3,401,000 9,676.90
PS  23.20 23.50 23.00 23.00 -0.20 -0.86 23.00 23.20 5,413,305 125,180.02
QH  2.46 2.54 2.42 2.54 +0.10 +4.10 2.50 2.54 48,461,824 121,442.80
RICHY  1.47 1.48 1.45 1.45 0.00 0.00 1.45 1.46 124,100 180.54
RML  1.23 1.25 1.22 1.24 +0.02 +1.64 1.23 1.24 15,131,901 18,718.80
ROJNA  4.84 4.94 4.74 4.74 -0.10 -2.07 4.74 4.88 4,951,310 23,622.24
S  4.48 4.68 4.44 4.64 +0.18 +4.04 4.62 4.64 26,634,677 122,834.96
SAMCO  3.42 3.48 3.42 3.44 +0.04 +1.18 3.44 3.46 224,700 775.64
SC  3.34 3.48 3.32 3.48 +0.14 +4.19 3.46 3.48 18,258,770 62,879.82
SENA  3.54 3.54 3.50 3.52 0.00 0.00 3.50 3.52 1,891,753 6,642.17
SF  6.00 6.25 5.95 6.25 +0.30 +5.04 6.05 6.25 5,852,410 36,053.28
SIRI  1.69 1.73 1.68 1.73 +0.04 +2.37 1.71 1.73 48,322,590 82,952.03
SPALI  23.60 24.10 23.60 23.80 +0.10 +0.42 23.80 24.00 5,394,068 128,990.06
TFD  2.84 2.86 2.80 2.82 -0.04 -1.40 2.80 2.82 1,533,118 4,319.85
TICON  15.60 15.70 15.20 15.20 -0.30 -1.94 15.20 15.30 1,698,107 26,129.41
U  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 153,179,524 4,664.76
UV  5.70 5.80 5.60 5.70 0.00 0.00 5.65 5.70 505,701 2,877.94
WHA  3.18 3.22 3.16 3.18 0.00 0.00 3.18 3.20 101,073,689 322,388.23
WIN  0.67 0.87 0.65 0.87 +0.20 +29.85 0.87 - 7,481,239 5,641.55

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR  11.90 12.00 11.90 12.00 +0.10 +0.84 11.90 12.00 6,500 77.50
BKKCP  10.20 10.20 10.20 10.20 +0.10 +0.99 10.10 10.20 300 3.06
CPNCG  15.30 15.30 15.20 15.30 0.00 0.00 15.20 15.30 46,900 717.07
CPNRF  20.60 20.60 20.40 20.60 0.00 0.00 20.40 20.60 445,500 9,113.20
CPTGF  15.60 15.70 15.60 15.70 0.00 0.00 15.60 15.70 8,500 133.40
CRYSTAL  11.90 11.90 11.90 11.90 0.00 0.00 11.80 11.90 161,800 1,925.42
CTARAF  4.76 4.78 4.74 4.76 0.00 0.00 4.74 4.76 221,300 1,052.92
DTCPF  8.40 8.40 8.40 8.40 +0.05 +0.60 8.30 8.40 100 0.84
ERWPF  9.50 9.50 9.45 9.45 0.00 0.00 9.45 9.50 35,300 333.60
FUTUREPF  24.30 24.30 24.20 24.30 0.00 0.00 24.10 24.30 31,500 762.95
GOLDPF  6.50 6.60 6.50 6.55 +0.05 +0.77 6.45 6.55 17,500 114.54
GVREIT  15.00 15.00 14.90 15.00 +0.10 +0.67 14.90 15.00 58,400 873.16
HPF  8.65 8.70 8.65 8.70 0.00 0.00 8.65 8.70 8,000 69.22
IMPACT  15.90 15.90 15.80 15.80 -0.10 -0.63 15.80 15.90 110,500 1,753.31
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  - - - - - - 10.00 10.10 - -
LHHOTEL  13.40 13.40 13.40 13.40 0.00 0.00 13.30 13.40 541,400 7,254.76
LHPF  9.20 9.20 9.20 9.20 +0.05 +0.55 9.15 9.20 54,200 498.64
LHSC  14.10 14.10 14.00 14.10 +0.10 +0.71 14.00 14.10 1,011,300 14,158.43
LUXF  7.45 7.45 7.05 7.10 +0.10 +1.43 7.10 7.15 78,700 560.38
M-II  9.50 9.50 9.50 9.50 0.00 0.00 9.35 9.50 3,900 37.05
M-PAT  - - - - - - 9.60 - - -
M-STOR  - - - - - - 10.10 10.30 - -
MIPF  - - - - - - 20.50 - - -
MIT  - - - - - - 8.20 9.20 - -
MJLF  15.10 15.10 15.10 15.10 0.00 0.00 15.00 15.10 3,800 57.38
MNIT  - - - - - - 2.48 2.58 - -
MNIT2  5.80 5.80 5.80 5.80 -0.05 -0.85 5.80 5.90 5,000 29.00
MNRF  4.00 4.00 4.00 4.00 +0.02 +0.50 3.96 4.00 1,900 7.60
MONTRI  - - - - - - 6.30 6.35 - -
POPF  16.90 16.90 16.70 16.90 0.00 0.00 16.70 16.90 544,830 9,146.17
PPF  12.40 12.50 12.40 12.50 +0.20 +1.63 12.30 12.50 5,100 63.26
QHHR  10.00 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 42,700 431.26
QHOP  5.00 5.05 5.00 5.05 +0.05 +1.00 5.00 5.05 64,600 323.06
QHPF  11.80 12.00 11.80 12.00 +0.10 +0.84 11.90 12.00 259,000 3,081.71
SBPF  5.60 5.70 5.40 5.65 0.00 0.00 5.50 5.65 14,200 77.34
SIRIP  - - - - - - 10.60 10.70 - -
SPF  27.00 27.25 27.00 27.25 +0.25 +0.93 27.00 27.25 36,700 991.68
SPWPF  10.80 10.90 10.80 10.90 +0.10 +0.93 10.80 10.90 7,100 76.88
SSPF  - - - - - - 8.20 8.35 - -
SSTPF  8.35 8.35 8.20 8.20 -0.10 -1.20 8.20 8.30 18,800 154.98
SSTSS  - - - - - - 9.60 9.70 - -
TCIF  - - - - - - 13.90 - - -
TFUND  10.10 10.20 10.10 10.10 0.00 0.00 10.10 10.20 2,228,400 22,548.74
TGROWTH  12.10 12.20 12.00 12.00 -0.20 -1.64 12.00 12.10 256,700 3,107.86
THIF  - - - - - - 11.90 12.20 - -
TIF1  7.85 7.85 7.80 7.85 0.00 0.00 7.75 7.85 12,900 100.89
TLGF  18.00 18.10 17.90 18.00 0.00 0.00 17.90 18.00 1,718,800 30,941.47
TLHPF  - - - - - - 10.30 10.60 - -
TLOGIS  11.80 11.80 11.70 11.70 -0.10 -0.85 11.70 11.80 11,700 137.06
TNPF  3.18 3.20 3.02 3.04 +0.02 +0.66 3.02 3.04 90,800 274.46
TREIT  10.00 10.00 10.00 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 50,000 500.00
TRIF  - - - - - - 15.30 19.60 - -
TTLPF  26.00 26.00 26.00 26.00 0.00 0.00 25.75 26.00 1,500 39.00
TU-PF  - - - - - - 1.83 1.94 - -
UNIPF  9.95 9.95 9.95 9.95 +0.05 +0.51 9.85 10.00 2,300 22.88
URBNPF  - - - - - - 4.86 4.98 - -
WHABT  9.90 9.90 9.90 9.90 0.00 0.00 9.90 9.95 4,800 47.52
WHAPF  11.20 11.20 11.20 11.20 0.00 0.00 11.20 11.30 300 3.36
WHART  10.30 10.30 10.00 10.20 -0.10 -0.97 10.00 10.20 608,300 6,124.99

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  5.80 6.25 5.80 6.25 +0.40 +6.84 6.25 6.30 14,873,601 90,754.38
CK  30.00 30.00 29.50 30.00 +0.50 +1.69 29.75 30.00 6,036,531 179,889.62
CNT  3.64 3.72 3.64 3.66 +0.02 +0.55 3.64 3.66 181,501 664.57
EMC  0.14 0.15 0.14 0.14 0.00 0.00 0.14 0.15 13,191,550 1,853.42
ITD  5.05 5.10 5.00 5.05 +0.05 +1.00 5.05 5.10 17,708,377 89,392.63
NWR  1.19 1.20 1.19 1.20 +0.01 +0.84 1.19 1.20 5,072,285 6,065.55
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.91 0.92 0.90 0.91 0.00 0.00 0.91 0.92 4,493,700 4,104.72
PREB  12.30 12.40 12.30 12.40 +0.20 +1.64 12.30 12.40 153,233 1,884.77
PYLON  10.80 10.80 10.70 10.80 +0.10 +0.93 10.80 10.90 614,500 6,630.14
SEAFCO  10.70 10.80 10.50 10.60 -0.10 -0.93 10.50 10.60 1,918,760 20,414.55
SRICHA  13.90 14.60 13.90 14.30 +0.40 +2.88 14.30 14.40 4,705,001 67,680.04
STEC  24.80 25.25 24.80 25.00 +0.30 +1.21 24.90 25.00 4,486,822 112,055.87
STPI  9.00 9.45 8.90 9.45 +0.50 +5.59 9.40 9.45 23,520,482 218,132.19
SYNTEC  3.82 3.84 3.74 3.80 0.00 0.00 3.78 3.80 14,201,120 53,822.67
TPOLY  3.22 3.26 3.18 3.22 0.00 0.00 3.22 3.24 1,267,512 4,097.05
TRC  1.59 1.59 1.56 1.57 0.00 0.00 1.57 1.58 62,283,087 98,027.48
TTCL  21.80 22.10 21.60 22.10 +0.30 +1.38 21.80 22.10 6,076,081 133,311.43
UNIQ  16.90 17.00 16.60 17.00 +0.30 +1.80 16.80 17.00 3,170,800 53,505.12

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.55 8.55 8.55 8.55 0.00 0.00 8.55 8.60 4,700 40.18
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.14 1.15 1.13 1.14 0.00 0.00 1.14 1.15 679,202 772.59
BAFS  36.75 39.50 36.75 39.50 +3.00 +8.22 39.50 39.75 1,044,809 40,480.29
BANPU  19.70 19.70 19.20 19.20 -0.30 -1.54 19.20 19.30 99,759,158 1,940,679.60
BCP  31.25 31.25 30.50 30.75 -0.25 -0.81 30.75 31.00 5,765,418 177,090.03
BCPG  14.00 14.60 13.90 14.30 +0.30 +2.14 14.30 14.40 171,082,091 2,436,321.30
CKP  3.52 3.58 3.46 3.48 -0.04 -1.14 3.46 3.48 26,703,377 93,502.99
DEMCO  5.80 5.90 5.80 5.85 0.00 0.00 5.85 5.90 634,100 3,707.62
EARTH  4.60 4.64 4.58 4.64 +0.02 +0.43 4.62 4.64 5,026,467 23,192.86
EASTW  11.50 11.70 11.50 11.60 +0.10 +0.87 11.60 11.70 83,402 967.17
EGATIF  11.20 11.20 11.20 11.20 +0.10 +0.90 11.20 11.30 353,700 3,961.44
EGCO  195.00 196.00 188.00 195.00 0.00 0.00 194.00 195.00 1,775,844 344,735.82
ESSO  7.30 8.45 7.30 8.45 +1.15 +15.75 8.40 8.45 97,424,469 763,502.36
GLOW  77.50 79.00 77.50 78.00 +0.50 +0.65 77.75 78.00 2,588,895 202,287.94
GPSC  36.00 36.50 35.25 36.50 +0.50 +1.39 36.00 36.50 4,403,180 159,218.57
GUNKUL  4.76 5.05 4.74 5.05 +0.31 +6.54 5.05 5.10 17,652,593 86,818.16
IEC <SP> - - - - - - - - - -
IFEC  4.12 4.26 4.10 4.26 +0.16 +3.90 4.24 4.26 75,231,592 317,396.10
IRPC  4.86 4.88 4.84 4.86 0.00 0.00 4.86 4.88 74,986,644 364,440.90
LANNA  13.60 13.60 13.20 13.30 -0.20 -1.48 13.30 13.40 1,436,207 19,286.70
MDX  5.45 5.50 5.45 5.50 +0.05 +0.92 5.50 5.55 187,900 1,028.31
PTG  29.25 29.50 29.00 29.50 +0.50 +1.72 29.00 29.50 4,590,319 134,207.66
PTT  356.00 357.00 351.00 352.00 -5.00 -1.40 352.00 353.00 6,010,723 2,121,503.30
PTTEP  85.50 86.25 85.25 85.50 0.00 0.00 85.50 85.75 14,380,504 1,231,320.83
RATCH  50.25 50.25 49.50 49.50 -0.50 -1.00 49.50 50.00 3,031,372 150,651.34
RPC  0.93 0.97 0.92 0.93 +0.01 +1.09 0.93 0.94 23,484,900 22,302.67
SCG  4.86 4.90 4.86 4.90 +0.04 +0.82 4.90 4.92 35,200 172.05
SCI  9.80 10.20 9.65 10.00 +0.30 +3.09 10.00 10.10 11,638,713 115,812.35
SCN  7.40 7.50 7.40 7.45 -0.05 -0.67 7.45 7.50 270,300 2,016.68
SGP  11.90 11.90 11.60 11.80 0.00 0.00 11.70 11.80 2,668,365 31,326.63
SOLAR  3.58 3.88 3.58 3.88 +0.30 +8.38 3.86 3.88 20,505,030 77,460.13
SPCG  20.30 21.50 20.30 21.50 +1.10 +5.39 21.00 21.50 4,594,401 97,385.78
SPRC  13.20 13.30 12.70 13.10 -0.20 -1.50 13.00 13.10 41,534,836 541,349.12
SUPER  1.71 1.75 1.70 1.70 0.00 0.00 1.70 1.71 427,119,852 733,960.94
SUSCO  3.42 3.56 3.38 3.38 +0.02 +0.60 3.38 3.40 30,101,777 104,135.44
TAE  2.96 3.02 2.96 3.00 +0.02 +0.67 2.98 3.00 1,440,100 4,309.63
TCC  0.95 0.99 0.95 0.98 +0.03 +3.16 0.98 0.99 18,284,301 17,764.76
TOP  69.25 69.75 69.00 69.75 +0.50 +0.72 69.25 69.75 5,325,714 370,472.89
TTW  10.60 10.70 10.50 10.50 -0.10 -0.94 10.50 10.70 2,495,783 26,286.40

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  12.70 12.90 12.70 12.80 +0.10 +0.79 12.80 12.90 32,404 416.76
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  10.80 11.80 10.80 11.80 +1.10 +10.28 11.80 11.90 40,263,590 455,909.80
BIG  4.60 4.68 4.54 4.64 +0.10 +2.20 4.60 4.64 49,962,899 231,079.12
BIGC  207.00 207.00 206.00 206.00 +1.00 +0.49 206.00 207.00 2,201 455.11
BJC  49.00 51.00 48.75 50.25 +1.50 +3.08 50.25 50.50 23,529,326 1,171,424.70
COL  32.00 32.75 32.00 32.75 +0.75 +2.34 32.25 32.75 6,300 203.35
COM7  12.40 12.70 12.00 12.10 +0.10 +0.83 12.10 12.20 58,769,435 724,230.39
CPALL  61.00 61.75 60.75 61.50 +0.75 +1.23 61.25 61.50 9,023,789 553,621.97
CSS  2.74 2.82 2.74 2.78 +0.08 +2.96 2.78 2.80 19,029,910 52,942.28
GLOBAL  14.80 14.90 14.50 14.60 -0.20 -1.35 14.60 14.70 5,497,821 80,638.54
HMPRO  10.10 10.30 9.95 10.10 +0.10 +1.00 10.00 10.10 21,741,685 219,457.57
IT  2.54 2.54 2.50 2.52 0.00 0.00 2.50 2.52 228,100 573.25
KAMART  12.50 13.40 12.50 13.30 +0.90 +7.26 13.20 13.30 10,987,832 143,181.91
LOXLEY  3.12 3.22 3.12 3.16 +0.06 +1.94 3.16 3.18 34,795,226 110,433.89
MAKRO  33.50 33.50 33.25 33.50 0.00 0.00 33.50 33.75 444,700 14,897.20
MC  14.10 14.20 14.00 14.10 +0.10 +0.71 14.10 14.20 1,211,939 17,139.30
MEGA  21.80 22.30 21.50 22.00 +0.20 +0.92 22.00 22.10 6,327,782 139,030.11
MIDA  0.79 0.83 0.79 0.82 +0.04 +5.13 0.81 0.82 5,091,350 4,117.81
ROBINS  57.25 58.50 57.00 57.75 0.00 0.00 57.50 57.75 1,899,230 109,595.15
SINGER  10.50 10.50 10.40 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 79,000 823.93
SPC  46.25 48.00 46.25 47.50 -0.50 -1.04 47.00 47.50 503 23.84
SPI  32.50 34.00 32.50 33.50 +0.50 +1.52 33.25 33.50 68,803 2,319.82

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  35.25 35.50 35.25 35.50 +0.25 +0.71 35.50 35.75 1,301 45.97
BCH  12.60 12.70 12.40 12.60 0.00 0.00 12.50 12.60 9,572,972 119,653.25
BDMS  21.50 21.80 21.50 21.70 +0.20 +0.93 21.60 21.70 22,645,232 489,931.39
BH  173.50 175.00 172.50 175.00 +1.00 +0.57 174.00 175.00 542,631 94,391.55
CHG  2.56 2.58 2.52 2.56 0.00 0.00 2.56 2.58 17,292,709 44,296.36
CMR  4.82 4.84 4.74 4.76 -0.04 -0.83 4.76 4.78 1,761,732 8,415.70
EKH  6.70 6.70 6.60 6.65 0.00 0.00 6.65 6.70 6,343,703 42,271.17
KDH  - - - - - - 95.00 101.00 - -
LPH  9.00 9.10 8.80 8.85 -0.10 -1.12 8.80 8.85 7,096,003 63,283.52
M-CHAI  275.00 276.00 274.00 274.00 +8.00 +3.01 272.00 275.00 400 110.00
NEW  - - - - - - 51.00 57.00 - -
NTV  48.00 48.25 48.00 48.25 +0.25 +0.52 48.00 48.25 28,300 1,361.12
RAM  - - - - - - 3,000.00 3,250.00 3,082 9,553.96
RJH  23.90 23.90 23.60 23.90 +0.10 +0.42 23.90 24.00 2,082,100 49,528.92
SKR <XR> 50.00 50.00 49.00 49.75 -1.25 -2.45 49.50 49.75 11,701 579.92
SVH  339.00 341.00 338.00 341.00 +1.00 +0.29 338.00 341.00 2,600 880.50
VIBHA  2.80 2.86 2.74 2.86 +0.08 +2.88 2.78 2.86 13,938,506 39,624.96
VIH  9.75 9.80 9.65 9.70 -0.05 -0.51 9.70 9.75 434,368 4,207.83

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  7.60 7.65 7.40 7.40 -0.05 -0.67 7.40 7.55 40,300 300.20
AQUA  0.79 0.86 0.79 0.85 +0.07 +8.97 0.84 0.85 117,798,024 98,277.17
AS  2.60 2.64 2.52 2.54 +0.04 +1.60 2.52 2.56 15,900 40.88
BEC  20.30 21.70 20.10 21.70 +1.30 +6.37 21.70 21.80 4,151,863 86,761.63
EPCO  6.50 6.55 6.40 6.55 +0.10 +1.55 6.50 6.55 985,451 6,380.99
FE  - - - - - - 121.00 133.00 - -
GRAMMY  7.70 7.90 7.65 7.90 +0.10 +1.28 7.80 7.90 14,400 111.78
MACO  1.18 1.18 1.16 1.17 -0.01 -0.85 1.16 1.17 12,084,101 14,140.18
MAJOR  29.50 29.75 29.00 29.00 -0.25 -0.85 29.00 29.50 3,034,414 88,752.36
MATCH  1.80 1.82 1.80 1.81 +0.02 +1.12 1.80 1.81 387,700 700.13
MATI  5.50 5.80 5.50 5.80 -0.10 -1.69 5.50 5.95 200 1.13
MCOT  12.20 12.90 12.20 12.60 +0.50 +4.13 12.60 12.70 1,131,501 14,296.93
MONO  2.80 2.84 2.78 2.80 +0.02 +0.72 2.78 2.80 9,846,300 27,605.17
MPIC  1.70 1.70 1.48 1.48 +0.01 +0.68 1.46 1.48 1,300 1.95
NMG  1.18 1.18 1.15 1.15 +0.01 +0.88 1.14 1.15 319,000 371.48
PLANB  5.30 5.30 5.15 5.25 -0.05 -0.94 5.25 5.30 5,178,370 26,993.62
POST  4.04 4.08 4.02 4.06 -0.06 -1.46 4.04 4.08 56,400 227.03
PRAKIT  14.70 14.70 14.60 14.60 -0.10 -0.68 14.60 14.70 10,501 154.32
RS  7.65 7.70 7.55 7.70 0.00 0.00 7.65 7.70 50,098,300 351,403.06
SE-ED  4.28 4.28 4.26 4.26 0.00 0.00 4.26 4.28 50,703 216.66
SMM  1.85 1.85 1.80 1.80 -0.04 -2.17 1.80 1.81 795,633 1,439.65
SPORT  1.49 1.49 1.46 1.46 -0.03 -2.01 1.46 1.47 1,300,300 1,912.30
TBSP  - - - - - - 139.50 152.50 - -
TH  0.74 0.74 0.72 0.74 +0.02 +2.78 0.73 0.74 379,000 277.47
TKS  8.00 8.00 7.90 8.00 0.00 0.00 7.90 8.00 84,200 669.56
TRITN  0.47 0.48 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 23,156,712 10,805.01
VGI  5.85 5.85 5.70 5.70 -0.15 -2.56 5.70 5.75 6,325,844 36,439.61
WAVE  4.48 4.56 4.44 4.50 +0.10 +2.27 4.46 4.50 1,951,500 8,793.78
WORK  36.25 37.75 36.25 37.50 +1.00 +2.74 37.50 37.75 2,761,195 102,818.75

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  2.10 2.18 2.10 2.16 +0.06 +2.86 2.14 2.16 156,592,034 336,466.95
GENCO  1.85 1.86 1.76 1.79 -0.03 -1.65 1.78 1.79 29,323,550 52,772.21
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  72.75 73.25 72.75 73.00 +0.50 +0.69 72.75 73.25 1,700 124.18
CENTEL  39.25 40.00 38.75 40.00 +0.75 +1.91 39.50 40.00 1,285,120 50,678.38
CSR  - - - - - - 59.00 62.75 - -
DTC  10.20 10.20 10.10 10.20 0.00 0.00 10.10 10.20 5,804 59.05
ERW  4.42 4.46 4.38 4.40 0.00 0.00 4.40 4.42 1,442,900 6,349.41
GRAND  0.81 0.81 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.82 1,591,100 1,278.89
GREEN  1.03 1.06 1.02 1.05 +0.02 +1.94 1.04 1.05 974,600 1,018.29
LRH  24.60 24.60 24.50 24.60 0.00 0.00 24.50 24.60 2,900 71.16
MANRIN  28.75 28.75 28.75 28.75 +0.75 +2.68 28.00 29.50 100 2.88
OHTL  - - - - - - 948.00 958.00 - -
ROH  - - - - - - 27.25 29.75 - -
SHANG  - - - - - - 67.00 68.00 - -

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  6.85 7.10 6.80 7.05 +0.25 +3.68 7.05 7.10 114,666,773 801,047.05
AOT  383.00 386.00 382.00 385.00 +3.00 +0.79 384.00 385.00 1,529,430 586,344.49
ASIMAR  2.72 2.72 2.70 2.72 +0.02 +0.74 2.70 2.72 643,700 1,742.82
BA  24.00 24.00 23.70 23.80 -0.10 -0.42 23.80 23.90 8,020,303 191,264.08
BEM  7.35 7.75 7.30 7.65 +0.30 +4.08 7.60 7.65 414,940,469 3,158,047.25
BTC  0.08 0.09 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 62,710,400 5,016.18
BTS  8.45 8.60 8.45 8.60 +0.15 +1.78 8.55 8.60 22,507,047 192,074.96
BTSGIF  12.40 12.50 12.40 12.50 0.00 0.00 12.40 12.50 3,574,000 44,544.00
JUTHA  2.68 2.68 2.64 2.64 +0.02 +0.76 2.64 2.66 146,700 388.83
JWD  8.70 8.90 8.60 8.70 0.00 0.00 8.65 8.70 4,018,402 35,283.42
KWC  - - - - - - 181.00 185.00 - -
NOK  7.30 7.30 7.25 7.25 -0.05 -0.68 7.25 7.30 225,100 1,633.38
NYT  13.00 13.30 13.00 13.30 +0.40 +3.10 13.30 13.40 1,331,100 17,627.05
PSL  5.85 5.85 5.75 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 549,879 3,172.33
RCL  4.88 4.94 4.88 4.94 +0.02 +0.41 4.90 4.94 289,200 1,422.82
THAI  27.00 27.50 26.50 27.50 +0.50 +1.85 27.25 27.50 17,801,453 480,515.48
TSTE  7.70 7.75 7.70 7.70 0.00 0.00 7.65 7.75 5,300 40.82
TTA  8.90 9.00 8.90 8.90 -0.10 -1.11 8.90 9.00 4,861,520 43,336.35
WICE  3.32 3.36 3.18 3.22 -0.12 -3.59 3.22 3.24 14,252,450 46,169.57

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.54 2.56 2.54 2.54 0.00 0.00 2.54 2.56 461,520 1,174.09
DELTA  81.00 81.00 77.00 77.75 -3.25 -4.01 77.75 78.00 4,087,752 318,270.95
DRACO  - - - - - - 4.10 5.00 - -
EIC <NP> 1.10 1.10 1.07 1.09 0.00 0.00 1.09 1.10 7,966,400 8,627.97
HANA  33.25 33.25 32.50 32.75 -0.25 -0.76 32.75 33.00 2,031,730 66,725.15
KCE  116.50 116.50 114.00 114.00 -2.50 -2.15 114.00 114.50 1,835,533 210,459.70
METCO  225.00 225.00 225.00 225.00 0.00 0.00 224.00 227.00 6,500 1,462.50
SMT  6.55 6.90 6.55 6.70 +0.15 +2.29 6.70 6.75 10,531,305 71,127.58
SPPT  2.04 2.14 2.04 2.06 +0.02 +0.98 2.06 2.12 20,700 43.22
SVI  4.72 4.88 4.72 4.82 +0.08 +1.69 4.82 4.84 6,867,738 33,204.64
TEAM  1.15 1.21 1.15 1.18 +0.04 +3.51 1.17 1.18 3,785,959 4,465.75

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  156.50 156.50 155.50 156.50 0.00 0.00 156.00 156.50 4,290,563 670,268.66
AIT  24.90 25.00 24.80 24.90 0.00 0.00 24.90 25.00 174,902 4,353.24
ALT  7.90 8.30 7.90 8.15 +0.35 +4.49 8.15 8.20 32,548,990 265,601.56
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  5.75 5.80 5.75 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 117,700 677.17
DIF  15.00 15.10 14.90 15.00 +0.10 +0.67 14.90 15.00 3,688,705 55,253.14
DTAC  31.00 32.50 31.00 32.00 +1.00 +3.23 32.00 32.25 27,091,830 867,699.30
FER  0.75 0.75 0.72 0.74 -0.01 -1.33 0.73 0.74 11,632,100 8,549.96
FORTH  6.40 6.40 6.30 6.30 0.00 0.00 6.30 6.35 121,400 767.79
ILINK  20.60 21.40 20.40 21.20 +0.60 +2.91 21.20 21.30 4,573,405 96,032.70
INET  4.16 4.20 4.12 4.18 +0.06 +1.46 4.16 4.18 2,295,801 9,546.97
INTUCH  53.75 54.00 53.25 54.00 +0.50 +0.93 53.75 54.00 4,928,179 264,779.70
JAS  7.20 7.25 7.20 7.25 +0.05 +0.69 7.20 7.25 29,309,022 212,403.58
JASIF  11.90 12.00 11.90 12.00 +0.10 +0.84 12.00 12.10 9,376,300 112,469.50
JMART <XD> 11.00 11.40 10.80 11.40 +0.40 +3.64 11.40 11.50 2,918,000 32,614.32
JTS  2.24 2.26 2.02 2.10 -0.12 -5.41 2.08 2.10 8,765,079 18,488.06
MFEC  4.80 4.80 4.74 4.78 +0.04 +0.84 4.76 4.78 297,600 1,417.34
MSC  4.96 4.98 4.94 4.98 +0.02 +0.40 4.96 4.98 56,700 281.31
PT  12.80 12.80 12.50 12.70 +0.20 +1.60 12.60 12.70 214,800 2,712.60
SAMART  14.30 14.90 14.30 14.40 +0.10 +0.70 14.40 14.60 12,963,302 189,835.38
SAMTEL  11.20 11.50 11.20 11.40 +0.30 +2.70 11.40 11.50 192,802 2,194.55
SIM  1.02 1.03 1.01 1.02 +0.01 +0.99 1.01 1.02 1,571,100 1,599.35
SIS  5.40 5.40 5.30 5.35 0.00 0.00 5.30 5.35 163,350 874.41
SVOA  1.25 1.25 1.22 1.24 -0.01 -0.80 1.24 1.25 747,599 926.35
SYMC  8.00 8.15 8.00 8.15 +0.05 +0.62 8.00 8.15 65,900 532.24
SYNEX  5.25 5.30 5.20 5.20 -0.05 -0.95 5.20 5.25 266,700 1,393.11
THCOM  19.50 19.90 19.30 19.90 +0.30 +1.53 19.70 19.90 4,999,213 98,359.47
TRUE  6.80 7.05 6.80 6.95 +0.15 +2.21 6.90 6.95 181,697,897 1,263,814.55
TWZ  0.31 0.31 0.30 0.30 -0.01 -3.23 0.30 0.31 23,890,100 7,178.32
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS