หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/04/2015 22:29:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
2,087,324
342
เพิ่มขึ้น
2,777,309
235
ไม่เปลี่ยนแปลง
3,992,991
670
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,548.83
-6.63
-0.43
1,562.64
1,546.66
8,519,282
39,218.37
 
1,023.45
-4.96
-0.48
1,033.32
1,021.51
1,060,203
24,235.64
 
2,276.90
-10.82
-0.47
2,298.49
2,273.27
1,671,894
28,558.10
 
1,225.44
+0.32
+0.03
1,234.00
1,222.02
446,807
13,378.09
 
698.66
-7.46
-1.06
709.05
698.12
821,341
1,814.17
 
ตลาด :
SET
mai
หุ้นสามัญ
ราคาหลักทรัพย์
คลิกเลือกแสดงรายชื่อหลักทรัพย์