สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/01/2017 11:18:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,567.97 +4.98 +0.32 1,570.20 1,565.09 3,527,689 15,351.59
SET50 975.46 +2.74 +0.28 977.74 973.27 424,643 6,835.15
SET100 2,208.20 +6.48 +0.29 2,212.69 2,203.26 903,201 9,610.31
sSET 1,071.25 +7.46 +0.70 1,071.91 1,067.99 481,996 2,168.38
SETHD 1,175.90 +4.80 +0.41 1,177.75 1,172.17 250,794 3,400.56
mai 641.84 +3.16 +0.49 642.69 639.86 449,318 807.32
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 731 2,061,116
ไม่เปลี่ยนแปลง 443 1,076,750
ลดลง 408 818,844
สถานะตลาด Open(I)

หุ้นสามัญ

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  - - - - - - 199.50 204.00 - -
EE  1.16 1.17 1.15 1.16 0.00 0.00 1.16 1.17 1,315,200 1,526.73
GFPT  14.90 15.30 14.80 15.20 +0.40 +2.70 15.10 15.20 989,201 14,890.44
LEE  3.20 3.20 3.18 3.18 0.00 0.00 3.18 3.20 399,200 1,276.94
STA  24.50 24.80 24.20 24.60 +0.10 +0.41 24.60 24.70 3,773,401 92,630.76
TLUXE  9.60 9.80 9.60 9.75 -0.05 -0.51 9.75 9.80 2,285,500 22,134.52
TRUBB  2.18 2.24 2.16 2.22 +0.06 +2.78 2.22 2.24 1,610,900 3,551.65
TWPC  9.60 9.65 9.45 9.50 -0.05 -0.52 9.45 9.50 1,570,600 15,040.97
UPOIC  7.05 7.10 7.05 7.10 +0.05 +0.71 7.05 7.10 22,600 159.38
UVAN  7.40 7.50 7.35 7.45 0.00 0.00 7.40 7.45 196,700 1,455.98
VPO  1.49 1.50 1.48 1.50 +0.03 +2.04 1.49 1.50 670,700 1,002.37

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  2.68 2.68 2.60 2.62 0.00 0.00 2.60 2.62 6,305,800 16,669.53
ASIAN  4.48 4.50 4.48 4.48 +0.02 +0.45 4.46 4.48 36,200 162.18
BR  6.70 6.85 6.65 6.80 +0.10 +1.49 6.75 6.80 1,632,492 11,045.55
BRR  16.20 16.30 16.10 16.20 +0.20 +1.25 16.10 16.20 452,800 7,338.47
CBG  77.25 77.50 76.25 76.75 -0.25 -0.32 76.75 77.00 639,656 49,115.69
CFRESH  7.85 7.90 7.80 7.80 -0.10 -1.27 7.75 7.80 153,901 1,204.45
CM  5.50 5.55 5.40 5.45 0.00 0.00 5.40 5.45 2,644,300 14,494.54
CPF  28.75 29.00 28.00 28.25 -0.25 -0.88 28.25 28.50 17,289,167 490,689.13
CPI  2.56 2.64 2.54 2.62 +0.08 +3.15 2.60 2.62 693,700 1,799.20
F&D  22.30 22.30 22.30 22.30 +0.10 +0.45 20.80 22.30 200 4.46
HTC  17.40 17.40 17.20 17.20 0.00 0.00 17.10 17.20 25,806 444.17
ICHI  10.80 10.90 10.80 10.80 0.00 0.00 10.80 10.90 474,406 5,132.71
KBS  8.40 8.45 8.40 8.40 0.00 0.00 8.40 8.45 73,100 614.09
KSL  6.30 6.55 6.30 6.40 +0.05 +0.79 6.35 6.40 8,777,853 56,531.22
KTIS  7.30 7.30 7.15 7.15 +0.05 +0.70 7.15 7.20 14,000 101.45
LST  7.50 7.65 7.45 7.50 -0.05 -0.66 7.45 7.50 1,484,400 11,203.27
M  56.75 57.00 56.75 56.75 0.00 0.00 56.75 57.00 138,202 7,857.69
MALEE  107.50 108.00 106.50 107.50 +0.50 +0.47 107.00 107.50 109,510 11,792.63
MINT  34.00 34.25 34.00 34.00 0.00 0.00 34.00 34.25 1,305,194 44,488.99
OISHI  127.50 127.50 127.00 127.00 0.00 0.00 127.00 127.50 1,200 152.50
PB  64.25 64.25 64.00 64.00 0.00 0.00 64.00 64.25 1,100 70.42
PM  9.60 9.60 9.50 9.50 -0.05 -0.52 9.50 9.55 132,200 1,257.39
PR  56.75 57.50 56.75 57.50 -0.25 -0.43 57.00 57.25 3,300 187.88
PRG  - - - - - - 11.50 13.90 - -
SAPPE  31.25 31.50 31.00 31.50 +0.50 +1.61 31.25 31.50 90,900 2,840.82
SAUCE  24.20 24.30 24.20 24.30 +0.20 +0.83 24.20 24.30 200 4.85
SFP  - - - - - - 191.00 203.00 - -
SNP  26.25 26.25 25.75 25.75 -0.25 -0.96 25.75 26.25 1,000 26.00
SORKON  61.00 61.00 61.00 61.00 -0.50 -0.81 61.00 61.50 200 12.20
SSC  - - - - - - 53.50 55.00 - -
SSF  10.00 10.20 10.00 10.20 +0.20 +2.00 10.10 10.20 140,000 1,419.89
SST  14.70 15.00 14.50 14.70 +0.30 +2.08 14.60 14.70 4,439,100 65,387.18
TC  3.44 3.44 3.44 3.44 -0.02 -0.58 3.44 3.48 55,306 190.25
TF  - - - - - - 196.00 200.00 - -
TFG  6.85 7.00 6.85 7.00 +0.20 +2.94 6.95 7.00 7,751,918 53,739.43
TIPCO  14.60 14.60 14.50 14.60 +0.10 +0.69 14.60 14.70 656,727 9,576.32
TKN  27.00 27.25 26.75 26.75 0.00 0.00 26.75 27.00 686,400 18,503.48
TU  21.10 21.20 20.70 20.90 -0.10 -0.48 20.80 20.90 3,554,168 74,152.95
TVO  39.25 40.00 39.25 40.00 +0.75 +1.91 39.75 40.00 289,400 11,441.20

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.35 0.36 0.34 0.35 0.00 0.00 0.34 0.35 10,750,910 3,751.78
AFC  8.05 8.15 8.05 8.15 +0.10 +1.24 8.05 8.15 2,600 21.04
BTNC  - - - - - - 19.80 22.30 - -
CPH  8.10 8.10 8.10 8.10 +0.10 +1.25 8.00 8.10 600 4.86
CPL  - - - - - - 33.75 34.00 - -
ICC  37.00 37.00 37.00 37.00 0.00 0.00 37.00 37.25 100 3.70
LTX  - - - - - - 59.00 59.50 - -
NC  16.10 17.00 16.10 17.00 +1.00 +6.25 16.00 17.00 200 3.31
PAF  2.44 2.46 2.44 2.44 +0.02 +0.83 2.42 2.46 94,700 231.07
PG  8.40 8.40 8.30 8.30 -0.15 -1.78 8.25 8.40 400 3.34
PRANDA  4.20 4.22 4.20 4.22 +0.02 +0.48 4.20 4.22 54,500 229.40
SABINA  23.10 23.10 23.10 23.10 0.00 0.00 23.10 23.20 7,500 173.25
SAWANG  - - - - - - 16.00 16.20 - -
SUC  41.25 41.25 41.00 41.25 +0.25 +0.61 41.25 41.50 21,200 872.45
TNL  - - - - - - 23.40 24.00 - -
TPCORP  17.60 17.60 17.60 17.60 0.00 0.00 17.60 17.70 1,600 28.16
TR  43.00 43.50 43.00 43.50 0.00 0.00 43.50 43.75 8,300 358.15
TTI  - - - - - - 26.25 33.50 - -
TTL <SP, NP> - - - - - - - - - -
TTTM  - - - - - - 104.00 108.00 - -
UPF  - - - - - - 70.50 71.50 - -
UT  - - - - - - 13.10 13.40 - -
WACOAL  - - - - - - 48.00 49.25 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.70 0.71 0.70 0.71 +0.02 +2.90 0.70 0.71 376,158 263.35
AJD  1.86 1.88 1.86 1.87 +0.01 +0.54 1.86 1.87 19,922,669 37,248.71
DTCI  27.25 28.25 27.25 28.25 +0.75 +2.73 28.25 28.50 3,100 86.80
FANCY  2.66 2.70 2.64 2.68 +0.02 +0.75 2.68 2.70 336,900 896.21
KYE  426.00 428.00 426.00 428.00 +2.00 +0.47 426.00 428.00 1,300 554.20
L&E  3.08 3.10 3.08 3.10 -0.02 -0.64 3.08 3.10 22,300 68.93
MODERN  6.00 6.05 6.00 6.05 +0.05 +0.83 6.00 6.05 795,200 4,787.94
OGC  41.25 41.25 41.00 41.25 +0.25 +0.61 41.00 41.25 3,400 140.15
ROCK  - - - - - - 18.50 19.00 - -
SIAM  3.02 3.04 3.02 3.02 +0.02 +0.67 3.02 3.04 168,700 511.89
TSR  5.30 5.35 5.30 5.30 0.00 0.00 5.30 5.35 318,800 1,691.44

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
DSGT  5.00 5.00 4.98 4.98 0.00 0.00 4.96 4.98 37,100 185.00
JCT  87.50 87.50 87.50 87.50 0.00 0.00 85.00 87.50 100 8.75
OCC  - - - - - - 15.90 16.50 - -
S & J  - - - - - - 19.80 19.90 - -
STHAI <SP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  31.75 32.00 31.75 32.00 0.00 0.00 31.75 32.00 1,104,900 35,240.98
TOG  8.35 8.35 8.25 8.25 -0.10 -1.20 8.25 8.35 10,100 83.60

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  39.50 39.50 39.25 39.25 -0.25 -0.63 39.25 39.50 125,300 4,921.45
BBL  168.50 168.50 167.00 167.00 -1.50 -0.89 167.00 167.50 509,843 85,429.48
CIMBT  1.31 1.33 1.30 1.31 -0.02 -1.50 1.30 1.31 3,219,500 4,217.56
KBANK  184.50 185.00 184.00 185.00 +1.00 +0.54 184.50 185.00 919,820 169,751.84
KKP  57.00 58.25 56.75 57.75 +1.75 +3.12 57.50 57.75 4,403,303 253,668.60
KTB  18.90 19.10 18.90 19.00 +0.20 +1.06 19.00 19.10 36,649,569 697,952.12
LHBANK  1.80 1.80 1.78 1.80 +0.01 +0.56 1.79 1.80 8,406,080 15,059.15
SCB  151.00 152.00 150.00 150.50 0.00 0.00 150.50 151.00 2,452,790 370,354.34
TCAP  46.25 47.50 46.00 47.50 +1.50 +3.26 47.25 47.50 4,623,684 217,656.30
TISCO  62.50 63.00 62.00 63.00 +0.75 +1.20 62.75 63.00 910,900 56,902.90
TMB  2.28 2.30 2.26 2.28 0.00 0.00 2.26 2.28 29,051,974 66,226.02

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  0.59 0.59 0.58 0.59 +0.01 +1.72 0.58 0.59 341,200 199.25
AEONTS  100.50 100.50 100.50 100.50 -0.50 -0.50 100.00 100.50 1,432 143.90
AMANAH  1.00 1.03 1.00 1.01 +0.04 +4.12 1.01 1.02 2,174,700 2,194.87
ASK  23.40 23.40 23.30 23.40 +0.10 +0.43 23.30 23.40 98,500 2,303.81
ASP  3.74 3.76 3.72 3.74 +0.02 +0.54 3.72 3.74 1,818,401 6,799.13
BFIT  12.20 12.20 12.10 12.10 -0.10 -0.82 12.20 12.30 30,700 373.14
CGH  1.68 1.69 1.68 1.68 0.00 0.00 1.68 1.69 111,200 187.37
CNS  2.56 2.56 2.56 2.56 +0.02 +0.79 2.54 2.56 10,000 25.60
ECL  1.58 1.60 1.58 1.59 +0.01 +0.63 1.58 1.59 207,300 329.01
FNS  4.56 4.62 4.56 4.56 +0.02 +0.44 4.56 4.58 992,900 4,551.64
FSS  3.10 3.12 3.10 3.12 +0.02 +0.65 3.10 3.14 120,760 375.42
GBX  0.81 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00 0.81 0.82 40,000 32.40
GL  60.75 61.75 60.75 61.25 +0.50 +0.82 61.25 61.50 1,327,600 81,457.70
IFS  3.08 3.28 3.08 3.24 +0.16 +5.19 3.22 3.24 5,325,612 17,101.81
JMT  21.10 21.10 20.50 20.80 -0.30 -1.42 20.60 20.80 353,801 7,353.49
KCAR  - - - - - - 12.20 12.30 - -
KGI  4.00 4.02 4.00 4.02 +0.02 +0.50 4.02 4.04 1,289,400 5,180.49
KTC  140.00 144.00 139.50 142.50 +3.50 +2.52 142.50 143.00 459,600 65,208.00
MBKET  22.70 22.70 22.70 22.70 -0.10 -0.44 22.70 22.80 1,000 22.70
MFC  21.90 22.00 21.90 22.00 +0.10 +0.46 21.90 22.00 2,400 52.70
ML  1.95 1.98 1.94 1.96 +0.02 +1.03 1.95 1.96 2,877,000 5,634.17
MTLS  26.00 26.25 25.50 25.75 -0.25 -0.96 25.75 26.00 2,978,600 76,883.75
PE  0.91 0.92 0.90 0.91 0.00 0.00 0.90 0.91 3,269,800 2,963.84
PL  3.98 4.30 3.98 4.14 +0.18 +4.55 4.14 4.16 9,074,334 37,991.42
S11  8.45 8.45 8.35 8.40 0.00 0.00 8.35 8.40 668,100 5,618.28
SAWAD  40.50 40.75 40.25 40.50 0.00 0.00 40.50 40.75 1,250,723 50,613.58
THANI  5.40 5.45 5.40 5.40 +0.05 +0.93 5.40 5.45 305,416 1,649.61
TK  11.60 11.80 11.50 11.70 +0.30 +2.63 11.70 11.80 1,166,300 13,658.11
TNITY  7.10 7.15 7.10 7.15 0.00 0.00 7.10 7.15 12,200 86.63
UOBKH  4.04 4.06 4.02 4.02 +0.02 +0.50 4.00 4.02 10,500 42.33
ZMICO  1.36 1.36 1.34 1.35 -0.01 -0.74 1.34 1.35 2,916,065 3,938.97

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  33.00 33.25 33.00 33.25 0.00 0.00 33.00 33.25 13,200 436.40
BKI  350.00 351.00 350.00 350.00 -1.00 -0.28 350.00 351.00 14,800 5,192.20
BLA  49.50 50.00 49.25 50.00 +0.75 +1.52 49.75 50.00 1,526,002 75,812.05
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  36.75 37.50 36.75 37.50 0.00 0.00 37.00 38.25 1,800 66.30
INSURE  - - - - - - 35.00 45.00 - -
MTI  137.50 137.50 137.50 137.50 -0.50 -0.36 137.00 138.00 500 68.75
NKI  - - - - - - 52.25 53.00 2 0.11
NSI  84.75 84.75 84.75 84.75 +0.25 +0.30 84.50 84.75 200 16.95
SMK  48.00 48.00 48.00 48.00 0.00 0.00 47.75 48.00 5,300 254.40
THRE  2.08 2.08 2.06 2.06 0.00 0.00 2.04 2.08 1,189,800 2,458.25
THREL  9.75 9.75 9.70 9.75 0.00 0.00 9.70 9.75 131,000 1,276.75
TIC  23.90 23.90 23.50 23.50 -0.40 -1.67 23.50 24.00 8,000 188.40
TIP  57.75 58.00 57.25 57.50 -0.50 -0.86 57.25 57.50 104,200 5,997.52
TSI  0.57 0.57 0.56 0.57 -0.01 -1.72 0.57 0.58 623,300 352.42
TVI  4.10 4.12 4.10 4.12 +0.04 +0.98 4.12 4.14 7,100 29.25

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  15.30 15.70 15.30 15.60 +0.30 +1.96 15.60 15.70 51,200 794.82
APCS  8.45 8.85 8.45 8.65 +0.30 +3.59 8.60 8.65 9,777,096 84,532.43
BAT-3K  131.00 131.00 126.50 128.00 -4.50 -3.40 128.00 128.50 22,604 2,909.72
CWT  3.88 3.88 3.82 3.84 0.00 0.00 3.84 3.86 249,700 960.51
EASON  4.50 4.54 4.48 4.50 +0.02 +0.45 4.48 4.50 2,535,700 11,415.19
GYT  430.00 430.00 430.00 430.00 -4.00 -0.92 430.00 452.00 100 43.00
HFT  5.15 5.30 5.10 5.20 +0.24 +4.84 5.20 5.25 17,117,896 89,055.76
IHL  6.45 6.55 6.45 6.45 -0.05 -0.77 6.40 6.50 43,000 278.40
IRC  24.30 24.30 24.20 24.20 0.00 0.00 24.20 24.30 13,700 332.10
PCSGH  5.05 5.05 4.98 5.00 -0.05 -0.99 4.98 5.00 346,104 1,735.22
SAT  15.40 15.50 15.20 15.40 +0.10 +0.65 15.40 15.50 222,501 3,435.53
SPG  19.00 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00 18.70 19.00 3,100 58.90
STANLY  - - - - - - 181.00 184.00 - -
TKT  2.12 2.16 2.12 2.14 +0.02 +0.94 2.14 2.16 208,800 449.73
TNPC  1.81 1.82 1.81 1.82 -0.01 -0.55 1.82 1.83 128,200 233.12
TRU  4.16 4.16 4.06 4.08 -0.04 -0.97 4.06 4.10 541,800 2,229.22
TSC  11.40 11.90 11.40 11.50 +0.30 +2.68 11.40 11.60 147,300 1,694.57
YNP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  3.08 3.10 3.06 3.10 +0.04 +1.31 3.08 3.10 987,300 3,044.89
ASEFA  8.65 8.70 8.55 8.60 0.00 0.00 8.60 8.65 3,209,437 27,721.53
CRANE  2.74 2.74 2.70 2.70 -0.02 -0.74 2.70 2.72 128,100 348.10
CTW  11.30 11.40 11.20 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 127,300 1,432.74
FMT  - - - - - - 36.50 37.75 - -
KKC  2.60 2.62 2.58 2.60 +0.04 +1.56 2.58 2.62 412,500 1,071.11
PK  3.94 3.94 3.90 3.92 +0.02 +0.51 3.90 3.92 524,100 2,049.44
SNC  16.30 16.50 16.20 16.40 +0.40 +2.50 16.30 16.40 5,683,800 92,952.49
TCJ  9.20 9.20 9.20 9.20 +0.05 +0.55 9.15 9.20 10,200 93.84
VARO  - - - - - - 6.60 6.95 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  6.55 6.60 6.50 6.50 0.00 0.00 6.50 6.55 3,010,200 19,711.17

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
GC  6.00 6.00 5.85 5.85 0.00 0.00 5.85 5.90 937,100 5,571.87
GIFT  4.52 4.52 4.48 4.50 +0.02 +0.45 4.48 4.50 270,200 1,216.30
IVL  35.00 35.25 34.75 35.25 +0.25 +0.71 35.00 35.25 9,840,120 344,453.38
PATO  12.80 12.80 12.80 12.80 0.00 0.00 12.80 12.90 4,000 51.20
PMTA  20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00 20.10 7,408 148.16
PTTGC  66.25 66.25 65.75 66.00 0.00 0.00 66.00 66.25 1,124,417 74,343.89
SUTHA  6.30 6.30 6.25 6.25 -0.05 -0.79 6.20 6.30 29,200 183.96
TCB  28.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00 27.75 28.25 7,600 212.80
TCCC  36.25 36.25 36.00 36.00 -0.25 -0.69 36.00 36.25 1,300 47.10
TPA  8.15 8.40 8.05 8.25 +0.20 +2.48 8.20 8.25 412,700 3,389.84
TPC  - - - - - - 38.00 39.25 - -
UP  - - - - - - 23.50 27.00 - -
VNT  17.40 17.80 17.40 17.70 +0.70 +4.12 17.60 17.70 2,292,950 40,284.96
WG  - - - - - - 146.50 150.00 - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  12.90 13.10 12.90 13.10 +0.20 +1.55 13.00 13.10 106,200 1,382.61
ALUCON  278.00 278.00 277.00 277.00 -1.00 -0.36 273.00 278.00 300 83.20
CSC  59.00 59.50 59.00 59.50 +1.00 +1.71 59.25 59.75 26,300 1,555.42
NEP  0.38 0.38 0.37 0.38 +0.01 +2.70 0.37 0.38 84,400 31.94
NPP  1.16 1.17 1.15 1.16 0.00 0.00 1.15 1.16 2,002,834 2,323.69
PTL  18.10 18.60 18.00 18.40 +0.40 +2.22 18.40 18.50 15,032,675 274,874.87
SITHAI  1.87 1.89 1.87 1.88 +0.01 +0.53 1.88 1.89 358,610 672.71
SLP  2.44 2.46 2.42 2.44 0.00 0.00 2.42 2.44 17,281,000 42,075.36
SMPC  16.70 16.70 16.50 16.60 +0.10 +0.61 16.60 16.70 29,800 494.88
SPACK  2.42 2.54 2.42 2.50 +0.08 +3.31 2.50 2.52 861,700 2,147.93
TCOAT  36.25 36.25 36.25 36.25 +0.25 +0.69 36.25 37.50 5,600 203.00
TFI  1.20 1.22 1.19 1.22 +0.03 +2.52 1.21 1.22 1,291,000 1,558.07
THIP  412.00 414.00 410.00 414.00 +2.00 +0.49 414.00 416.00 2,600 1,073.00
TMD  21.90 22.80 21.90 22.50 +0.60 +2.74 22.00 22.50 10,200 229.37
TOPP  - - - - - - 164.50 178.00 - -
TPBI  14.50 14.60 14.40 14.50 0.00 0.00 14.40 14.50 278,200 4,033.70
TPP  - - - - - - 23.30 25.00 - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  4.24 4.28 4.22 4.26 +0.04 +0.95 4.24 4.26 1,233,500 5,240.40
BSBM  1.57 1.62 1.57 1.61 +0.05 +3.21 1.60 1.61 1,775,500 2,836.70
CEN  2.02 2.02 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.02 56,900 114.81
CITY  3.22 3.30 3.22 3.28 +0.06 +1.86 3.28 3.30 52,112 169.24
CSP  2.12 2.18 2.10 2.18 +0.06 +2.83 2.16 2.18 556,900 1,196.49
GJS  0.34 0.35 0.34 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 11,920,800 4,053.12
GSTEL  0.34 0.34 0.33 0.33 -0.01 -2.94 0.33 0.34 607,800 205.57
INOX  1.85 1.86 1.82 1.85 -0.01 -0.54 1.85 1.86 150,200 276.15
LHK  3.60 3.70 3.60 3.68 +0.06 +1.66 3.62 3.68 550,000 1,986.03
MAX  0.08 0.08 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 12,603,310 1,001.45
MCS  16.70 16.80 16.70 16.80 +0.20 +1.20 16.70 16.80 779,400 13,082.96
MILL  1.52 1.53 1.50 1.52 +0.02 +1.33 1.51 1.52 1,292,400 1,966.32
PAP  5.85 5.90 5.80 5.90 +0.10 +1.72 5.90 5.95 394,600 2,307.16
PERM  4.40 4.40 4.30 4.34 +0.04 +0.93 4.34 4.36 12,147,200 52,951.11
RICH  0.20 0.21 0.19 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 14,424,500 2,880.66
SAM  1.47 1.48 1.47 1.47 +0.02 +1.38 1.47 1.48 1,077,400 1,592.67
SMIT  4.16 4.16 4.16 4.16 +0.02 +0.48 4.14 4.20 100 0.42
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00 40.25 19,900 796.00
TGPRO  0.25 0.25 0.24 0.25 0.00 0.00 0.24 0.25 1,850,300 461.91
THE  9.55 9.60 9.55 9.55 0.00 0.00 9.50 9.55 183,800 1,756.04
TIW  - - - - - - 150.00 167.00 - -
TMT  17.00 17.10 16.90 17.10 +0.30 +1.79 16.90 17.10 98,600 1,675.43
TSTH  1.03 1.03 1.01 1.02 -0.01 -0.97 1.01 1.02 3,003,502 3,053.37
TUCC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TWP  5.65 5.65 5.50 5.60 0.00 0.00 5.55 5.65 141,800 795.56
TYCN  3.70 3.74 3.70 3.74 +0.02 +0.54 3.72 3.74 20,000 74.22

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.72 0.73 0.72 0.72 +0.01 +1.41 0.72 0.73 2,153,700 1,551.26
DCC  4.60 4.64 4.60 4.62 +0.04 +0.87 4.62 4.64 369,204 1,703.52
DCON  0.65 0.65 0.64 0.65 +0.01 +1.56 0.64 0.65 560,884 360.74
DRT  5.65 5.75 5.65 5.70 +0.05 +0.88 5.65 5.70 1,028,001 5,849.76
EPG  13.20 13.30 13.20 13.30 +0.20 +1.53 13.20 13.30 2,905,402 38,581.62
GEL  0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 0.52 0.53 7,080,200 3,681.70
PPP  6.05 6.15 5.90 5.95 -0.10 -1.65 5.95 6.00 832,500 4,977.08
Q-CON  6.30 6.35 6.15 6.25 +0.10 +1.63 6.20 6.25 122,700 768.42
RCI  2.78 2.86 2.76 2.80 +0.02 +0.72 2.78 2.80 6,577,800 18,488.38
SCC  496.00 498.00 494.00 496.00 0.00 0.00 494.00 496.00 108,405 53,764.06
SCCC  281.00 282.00 280.00 281.00 0.00 0.00 280.00 283.00 19,300 5,426.70
SCP  9.70 9.80 9.70 9.70 +0.05 +0.52 9.65 9.70 76,600 743.23
TASCO  23.30 23.40 23.20 23.40 +0.10 +0.43 23.30 23.40 4,404,406 102,759.92
TCMC  4.10 4.10 4.02 4.04 -0.06 -1.46 4.02 4.04 2,946,600 11,933.34
TGCI  2.72 2.74 2.70 2.72 +0.02 +0.74 2.70 2.72 144,600 392.73
TPIPL  2.76 2.82 2.76 2.78 +0.04 +1.46 2.78 2.80 58,796,516 163,915.57
UMI  3.82 3.94 3.82 3.84 +0.04 +1.05 3.84 3.86 4,232,600 16,437.31
VNG  15.60 16.00 15.60 15.80 +0.30 +1.94 15.70 15.80 5,798,200 92,002.71
WIIK  5.05 5.10 5.05 5.10 +0.05 +0.99 5.05 5.10 736,900 3,721.68

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  6.30 6.30 6.30 6.30 0.00 0.00 6.25 6.30 10,000 63.00
AMATA  15.10 15.20 15.00 15.10 +0.10 +0.67 15.00 15.10 8,477,701 127,799.72
AMATAV  7.15 7.15 7.10 7.10 0.00 0.00 7.05 7.10 131,177 934.19
ANAN  5.25 5.25 5.15 5.20 -0.05 -0.95 5.20 5.25 6,076,700 31,623.11
AP  7.40 7.45 7.40 7.45 +0.05 +0.68 7.40 7.45 847,600 6,312.32
AQ <SP, NP> - - - - - - - - - -
BLAND  1.88 1.90 1.88 1.89 +0.01 +0.53 1.88 1.89 50,414,912 95,097.18
BROCK  2.56 2.62 2.56 2.60 +0.08 +3.17 2.60 2.62 536,900 1,390.56
CGD  1.09 1.09 1.08 1.08 0.00 0.00 1.08 1.09 319,500 345.07
CI  2.14 2.16 2.14 2.14 0.00 0.00 2.14 2.16 464,440 998.62
CPN  55.25 55.75 55.25 55.25 0.00 0.00 55.25 55.50 535,292 29,681.36
ESTAR  0.71 0.72 0.71 0.72 +0.01 +1.41 0.71 0.72 212,900 151.19
EVER  0.85 0.86 0.84 0.85 +0.01 +1.19 0.84 0.85 3,613,800 3,072.14
GLAND  2.64 2.68 2.64 2.68 +0.04 +1.52 2.66 2.68 114,300 305.17
GOLD  7.75 7.75 7.60 7.70 +0.10 +1.32 7.65 7.70 1,156,900 8,930.54
J  2.86 2.86 2.76 2.82 -0.02 -0.70 2.80 2.82 3,169,800 8,922.86
KC <SP, NP> - - - - - - - - - -
KWG  2.78 2.78 2.76 2.78 -0.06 -2.11 2.78 2.82 32,700 90.50
LALIN  4.76 4.76 4.70 4.74 -0.02 -0.42 4.74 4.76 653,600 3,098.54
LH  9.55 9.80 9.55 9.75 +0.20 +2.09 9.70 9.75 13,266,021 128,783.06
LPN  13.00 13.20 13.00 13.10 +0.20 +1.55 13.10 13.20 6,594,069 86,327.68
MBK  14.80 14.80 14.70 14.70 0.00 0.00 14.70 14.80 54,300 799.51
MJD  3.54 3.54 3.54 3.54 0.00 0.00 3.54 3.56 67,000 237.18
MK  4.00 4.02 3.98 4.00 0.00 0.00 4.00 4.02 858,700 3,438.66
NCH  1.33 1.33 1.31 1.32 +0.02 +1.54 1.32 1.33 430,900 568.39
NNCL  1.29 1.29 1.28 1.29 +0.02 +1.57 1.28 1.29 137,900 177.32
NOBLE  19.50 19.90 19.50 19.70 +0.40 +2.07 19.60 19.70 685,500 13,497.63
NUSA  0.45 0.47 0.45 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 2,933,600 1,345.81
ORI  10.60 10.60 10.30 10.50 0.00 0.00 10.50 10.60 2,049,399 21,438.17
PACE  3.60 3.62 3.58 3.60 -0.02 -0.55 3.60 3.62 884,714 3,183.08
PF  0.89 0.90 0.89 0.90 0.00 0.00 0.89 0.90 512,700 459.23
PLAT  6.95 7.00 6.95 6.95 0.00 0.00 6.95 7.00 63,900 444.30
POLAR  0.15 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.15 0.16 2,611,399 391.71
PRECHA  2.54 2.54 2.44 2.48 -0.02 -0.80 2.46 2.48 231,800 571.92
PRIN  1.54 1.54 1.54 1.54 +0.01 +0.65 1.54 1.55 130,700 201.28
PRINC  3.80 3.80 3.76 3.80 +0.08 +2.15 3.80 3.82 1,171,100 4,435.94
PSH  24.40 24.50 24.20 24.30 +0.10 +0.41 24.20 24.30 685,021 16,687.32
QH  2.68 2.74 2.66 2.70 +0.04 +1.50 2.68 2.70 29,894,316 80,970.21
RICHY  1.65 1.68 1.65 1.67 +0.03 +1.83 1.66 1.67 265,768 443.19
RML  1.40 1.40 1.39 1.39 -0.01 -0.71 1.39 1.40 780,500 1,086.55
ROJNA  4.82 4.86 4.80 4.82 +0.02 +0.42 4.82 4.84 206,011 993.73
S  4.82 4.90 4.78 4.86 +0.08 +1.67 4.86 4.88 16,185,032 78,739.66
SAMCO  3.64 3.68 3.64 3.66 +0.04 +1.10 3.64 3.66 44,900 164.49
SC  3.54 3.64 3.54 3.58 +0.06 +1.70 3.58 3.60 5,486,823 19,770.29
SENA  3.90 3.96 3.90 3.96 +0.08 +2.06 3.94 3.96 2,525,300 9,937.94
SF  6.35 6.35 6.25 6.30 0.00 0.00 6.25 6.30 698,100 4,403.65
SIRI  1.86 1.89 1.85 1.88 +0.04 +2.17 1.88 1.89 83,739,731 157,257.33
SPALI  25.50 26.00 25.50 25.50 0.00 0.00 25.50 25.75 963,600 24,715.82
TFD  2.30 2.30 2.28 2.28 +0.02 +0.88 2.26 2.28 999,840 2,285.56
TICON  16.80 17.00 16.80 16.80 0.00 0.00 16.80 16.90 265,329 4,487.45
U  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 95,072,262 2,946.95
UV  8.80 9.00 8.65 8.95 +0.15 +1.70 8.90 8.95 26,280,400 232,796.87
WHA  3.16 3.20 3.16 3.18 +0.04 +1.27 3.16 3.18 24,130,001 76,710.75
WIN  0.65 0.66 0.65 0.66 +0.01 +1.54 0.65 0.66 154,100 101.21

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMATAR  - - - - - - 11.20 11.30 - -
BKKCP  10.20 10.20 10.20 10.20 0.00 0.00 10.10 10.20 5,100 52.02
CPNCG  14.80 14.80 14.80 14.80 0.00 0.00 14.60 14.80 17,500 259.00
CPNRF  19.60 19.60 19.60 19.60 0.00 0.00 19.60 19.70 94,900 1,860.04
CPTGF  15.10 15.10 15.10 15.10 0.00 0.00 15.10 15.20 1,100 16.61
CRYSTAL  11.30 11.40 11.30 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 104,400 1,182.12
CTARAF  - - - - - - 4.44 4.48 - -
DTCPF  8.20 8.20 8.10 8.10 -0.10 -1.22 8.10 8.20 51,700 419.95
ERWPF  8.30 8.30 8.30 8.30 0.00 0.00 8.25 8.30 100 0.83
FUTUREPF  23.00 23.00 23.00 23.00 +0.10 +0.44 23.00 23.10 36,700 844.10
GOLDPF  6.60 6.60 6.60 6.60 0.00 0.00 6.45 6.60 10,000 66.00
GVREIT  14.50 14.50 14.50 14.50 0.00 0.00 14.50 14.60 125,000 1,812.50
HPF  - - - - - - 7.95 8.00 - -
HREIT  10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 9.95 10.00 4,200 42.00
IMPACT  14.80 14.90 14.80 14.80 0.00 0.00 14.70 14.80 264,000 3,907.51
JCP  - - - - - - - - - -
KPNPF  - - - - - - 9.75 9.85 - -
LHHOTEL  13.80 13.80 13.80 13.80 0.00 0.00 13.70 13.90 15,000 207.00
LHPF  9.15 9.15 9.15 9.15 0.00 0.00 9.15 9.20 57,500 526.12
LHSC  13.90 13.90 13.90 13.90 0.00 0.00 13.90 14.00 63,800 886.82
LUXF  7.00 7.00 7.00 7.00 +0.05 +0.72 6.95 7.00 1,900 13.30
M-II  - - - - - - 8.85 9.05 - -
M-PAT  - - - - - - 10.00 10.50 - -
M-STOR  10.40 10.40 10.40 10.40 +0.10 +0.97 10.20 10.40 1,000 10.40
MIPF  - - - - - - 20.50 - - -
MIT  8.80 8.80 8.80 8.80 +0.35 +4.14 8.45 8.85 100 0.88
MJLF  - - - - - - 14.70 14.80 - -
MNIT  2.06 2.08 2.06 2.08 +0.04 +1.96 2.02 2.08 1,500 3.09
MNIT2  - - - - - - 5.75 5.85 - -
MNRF  - - - - - - 3.82 3.86 - -
MONTRI  - - - - - - 6.10 6.35 - -
POPF  16.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 15.90 16.00 9,500 152.00
PPF  11.80 11.80 11.80 11.80 0.00 0.00 11.70 11.80 1,000 11.80
QHHR  10.50 10.50 10.30 10.30 0.00 0.00 10.30 10.40 26,300 271.69
QHOP  5.30 5.30 5.30 5.30 -0.05 -0.93 5.20 5.30 3,600 19.08
QHPF  11.60 11.60 11.60 11.60 0.00 0.00 11.60 11.70 116,500 1,351.40
SBPF  - - - - - - 5.70 5.95 - -
SIRIP  10.20 10.20 10.20 10.20 -0.10 -0.97 10.10 10.20 4,300 43.86
SPF  25.00 25.75 25.00 25.75 0.00 0.00 25.50 25.75 124,900 3,135.00
SRIPANWA  10.70 10.70 10.70 10.70 -0.10 -0.93 10.70 10.80 17,000 181.90
SSPF  - - - - - - 8.35 8.50 - -
SSTPF  - - - - - - 8.70 8.80 - -
SSTSS  - - - - - - 9.65 9.75 - -
TCIF  - - - - - - 13.90 - - -
TFUND  10.10 10.10 10.10 10.10 0.00 0.00 10.10 10.20 304,400 3,074.44
TGROWTH  11.50 11.50 11.50 11.50 0.00 0.00 11.40 11.50 14,000 161.00
THIF  12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 4,000 48.00
TIF1  8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 8.05 11,600 92.80
TLGF  17.60 17.70 17.60 17.70 0.00 0.00 17.60 17.70 3,500 61.83
TLHPF  - - - - - - 10.20 10.30 - -
TLOGIS  10.60 10.60 10.60 10.60 0.00 0.00 10.60 10.70 113,200 1,199.92
TNPF  - - - - - - 3.18 3.22 - -
TPRIME  - - - - - - 13.10 13.20 - -
TREIT  - - - - - - 9.60 9.65 - -
TRIF  - - - - - - 15.60 20.40 - -
TTLPF  - - - - - - 26.00 26.50 - -
TU-PF  2.00 2.00 2.00 2.00 +0.02 +1.01 1.98 2.00 100 0.20
UNIPF  - - - - - - 9.90 9.95 - -
URBNPF  5.10 5.10 5.10 5.10 +0.05 +0.99 4.90 5.10 3,000 15.30
WHABT  - - - - - - 9.75 9.90 - -
WHAPF  10.20 10.20 10.10 10.10 0.00 0.00 10.00 10.20 47,000 475.00
WHART  9.95 9.95 9.95 9.95 0.00 0.00 9.90 9.95 142,200 1,414.89

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  5.30 5.30 5.25 5.30 0.00 0.00 5.25 5.30 486,500 2,565.62
CK  29.75 30.00 29.50 29.75 0.00 0.00 29.75 30.00 750,001 22,319.40
CNT  4.24 4.34 4.24 4.32 +0.08 +1.89 4.30 4.32 648,500 2,789.39
EMC  0.13 0.14 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 4,449,000 584.11
ITD  5.10 5.15 5.05 5.10 0.00 0.00 5.10 5.15 2,236,752 11,414.77
NWR  1.37 1.44 1.36 1.40 +0.06 +4.48 1.39 1.40 45,339,565 63,834.46
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.84 0.87 0.84 0.85 +0.01 +1.19 0.85 0.86 1,235,600 1,052.27
PREB  15.50 16.00 15.50 15.90 +0.60 +3.92 15.80 15.90 2,381,201 37,833.29
PYLON  12.30 12.60 12.30 12.60 +0.30 +2.44 12.60 12.70 314,000 3,922.26
SEAFCO  11.60 11.80 11.60 11.70 -0.10 -0.85 11.70 11.80 546,100 6,371.45
SQ  4.92 5.05 4.92 5.00 +0.10 +2.04 4.98 5.00 16,939,199 84,523.82
SRICHA  22.60 22.60 21.50 22.20 -0.20 -0.89 22.10 22.20 379,200 8,334.49
STEC  25.25 25.75 25.25 25.25 0.00 0.00 25.25 25.50 1,598,100 40,739.45
STPI  10.50 10.60 10.30 10.40 -0.10 -0.95 10.40 10.50 3,546,415 36,970.11
SYNTEC  5.25 5.35 5.20 5.25 +0.10 +1.94 5.25 5.30 3,739,600 19,756.44
TPOLY  3.66 3.78 3.66 3.72 +0.04 +1.09 3.72 3.74 1,517,600 5,689.75
TRC  1.60 1.63 1.60 1.61 +0.02 +1.26 1.61 1.62 66,887,638 108,018.68
TTCL  20.90 20.90 20.70 20.70 -0.10 -0.48 20.70 20.80 202,900 4,222.18
UNIQ  19.40 19.50 19.30 19.40 +0.10 +0.52 19.30 19.40 891,400 17,299.21

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABPIF  8.40 8.40 8.40 8.40 0.00 0.00 8.40 8.45 4,400 36.96
AI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AKR  1.17 1.19 1.17 1.18 0.00 0.00 1.18 1.19 580,600 682.43
BAFS  37.00 37.00 36.50 36.50 -0.25 -0.68 36.50 36.75 29,200 1,072.35
BANPU  19.50 19.70 19.50 19.70 +0.40 +2.07 19.60 19.70 13,212,557 259,241.03
BCP  35.25 35.25 34.75 35.00 -0.25 -0.71 35.00 35.25 904,505 31,710.43
BCPG  13.70 13.80 13.70 13.80 0.00 0.00 13.80 13.90 1,778,949 24,520.13
BPP  24.70 24.70 24.60 24.60 0.00 0.00 24.60 24.70 354,816 8,732.72
CKP  3.58 3.58 3.56 3.58 +0.02 +0.56 3.56 3.58 4,147,200 14,844.75
DEMCO  8.50 8.60 8.50 8.60 +0.15 +1.78 8.55 8.60 331,000 2,823.74
EA  29.00 29.00 28.75 28.75 +0.25 +0.88 28.75 29.00 887,100 25,681.00
EARTH  4.56 4.56 4.54 4.54 -0.02 -0.44 4.54 4.56 1,017,900 4,626.61
EASTW  11.60 11.60 11.50 11.60 0.00 0.00 11.50 11.60 64,101 742.50
EGATIF  10.50 10.50 10.40 10.50 0.00 0.00 10.40 10.50 7,000 73.40
EGCO  199.00 199.50 199.00 199.50 +0.50 +0.25 199.00 199.50 65,668 13,085.33
ESSO  12.30 12.30 12.00 12.00 -0.30 -2.44 12.00 12.10 6,171,607 75,055.85
GLOW  78.75 79.00 78.50 78.75 0.00 0.00 78.75 79.00 393,964 31,030.59
GPSC  36.00 36.50 36.00 36.50 +0.50 +1.39 36.25 36.50 153,100 5,575.42
GUNKUL  6.25 6.25 5.85 5.90 -0.40 -6.35 5.90 5.95 62,763,967 375,548.45
IEC <SP> - - - - - - - - - -
IFEC <SP> - - - - - - - - - -
IRPC  5.30 5.35 5.15 5.25 +0.05 +0.96 5.20 5.25 109,598,553 575,103.47
LANNA  13.40 13.60 13.40 13.50 +0.30 +2.27 13.50 13.60 164,400 2,222.55
MDX  6.20 6.20 6.10 6.15 0.00 0.00 6.15 6.20 244,800 1,499.77
PTG  29.00 29.50 28.75 29.25 +0.50 +1.74 29.00 29.25 1,652,700 48,227.00
PTT  387.00 388.00 386.00 386.00 0.00 0.00 386.00 387.00 383,527 148,321.54
PTTEP  97.50 97.75 96.50 97.00 -0.50 -0.51 96.75 97.00 1,609,657 156,492.83
RATCH  51.00 51.25 50.75 50.75 0.00 0.00 50.75 51.00 112,202 5,722.85
RPC  0.90 0.91 0.90 0.91 +0.01 +1.11 0.90 0.91 155,400 140.16
SCG  4.84 4.84 4.84 4.84 +0.02 +0.41 4.84 4.88 1,800 8.71
SCI  11.30 11.60 11.20 11.60 +0.50 +4.50 11.50 11.60 1,309,700 14,999.37
SCN  8.85 8.90 8.80 8.90 +0.05 +0.56 8.85 8.90 1,651,700 14,639.28
SGP  12.80 12.80 12.60 12.60 0.00 0.00 12.60 12.70 586,200 7,451.18
SOLAR  4.50 4.60 4.50 4.52 +0.08 +1.80 4.52 4.54 9,941,040 45,159.18
SPCG  21.20 21.20 21.10 21.20 0.00 0.00 21.10 21.20 84,300 1,784.81
SPRC  12.80 13.00 12.80 12.80 +0.10 +0.79 12.80 12.90 2,111,402 27,148.74
SUPER  1.48 1.49 1.47 1.48 0.00 0.00 1.48 1.49 20,545,750 30,418.98
SUSCO  4.16 4.24 4.16 4.22 +0.06 +1.44 4.20 4.22 15,194,200 63,915.63
TAE  3.62 3.62 3.48 3.52 -0.02 -0.56 3.52 3.54 7,364,006 26,165.34
TCC  1.01 1.03 1.01 1.02 +0.01 +0.99 1.01 1.02 1,318,370 1,349.51
TOP  71.50 71.75 71.50 71.75 +0.50 +0.70 71.50 71.75 694,065 49,698.16
TTW  10.60 10.60 10.50 10.60 +0.10 +0.95 10.50 10.60 323,345 3,422.59

ทรัพยากร (RESOURC) >> เหมืองแร่ (MINE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
PDI  23.20 23.50 23.20 23.30 +0.20 +0.87 23.20 23.30 1,852,632 43,181.48
THL <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  11.80 11.90 11.70 11.80 0.00 0.00 11.80 11.90 6,507,600 77,026.33
BIG  5.55 5.55 5.45 5.50 0.00 0.00 5.50 5.55 2,286,900 12,652.12
BIGC  209.00 211.00 207.00 211.00 +3.00 +1.44 208.00 211.00 14,400 3,007.70
BJC  49.00 49.00 48.75 49.00 +0.25 +0.51 48.75 49.00 553,152 26,970.64
COL  31.75 32.00 31.75 31.75 0.00 0.00 31.75 32.00 12,700 403.30
COM7  13.00 13.20 13.00 13.00 +0.10 +0.78 13.00 13.10 1,258,902 16,444.34
CPALL  59.25 59.50 59.25 59.25 -0.25 -0.42 59.25 59.50 5,166,567 306,706.86
CSS  3.14 3.20 3.14 3.16 +0.06 +1.94 3.14 3.16 12,456,513 39,434.64
FN  8.50 8.60 8.45 8.50 0.00 0.00 8.50 8.55 1,022,000 8,717.28
GLOBAL  17.90 17.90 17.70 17.80 +0.10 +0.56 17.80 17.90 504,034 8,971.48
HMPRO  10.20 10.30 10.10 10.20 +0.10 +0.99 10.20 10.30 2,296,716 23,443.25
IT  3.52 3.58 3.52 3.54 +0.06 +1.72 3.52 3.54 913,400 3,241.58
KAMART  13.00 13.00 12.70 12.70 -0.10 -0.78 12.70 12.80 448,100 5,721.81
LOXLEY  3.68 3.72 3.66 3.68 0.00 0.00 3.66 3.68 8,845,200 32,709.83
MAKRO  34.00 34.25 34.00 34.00 +0.50 +1.49 34.00 34.25 42,100 1,432.85
MC  16.30 16.70 16.30 16.40 +0.20 +1.23 16.30 16.40 3,948,501 65,022.06
MEGA  28.00 28.25 27.50 28.00 0.00 0.00 27.75 28.00 1,039,900 28,978.88
MIDA  0.82 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00 0.82 0.83 10,024 8.22
ROBINS  59.00 59.75 58.75 59.50 +0.50 +0.85 59.50 59.75 585,801 34,661.98
SINGER  11.20 11.30 11.20 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 71,900 808.88
SPC  45.25 45.25 44.75 44.75 -0.50 -1.10 44.75 45.00 600 26.90
SPI  35.25 35.25 35.00 35.00 +1.00 +2.94 34.75 35.25 400 14.08

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  35.25 35.25 35.25 35.25 0.00 0.00 35.00 35.50 1,600 56.40
BCH  15.60 15.70 15.20 15.40 -0.30 -1.91 15.30 15.40 2,855,000 44,068.98
BDMS  22.40 22.50 22.30 22.40 +0.10 +0.45 22.30 22.40 2,961,239 66,344.16
BH  180.50 181.00 180.00 180.00 +0.50 +0.28 180.00 180.50 103,070 18,602.83
CHG  2.90 2.96 2.90 2.92 +0.04 +1.39 2.92 2.94 65,381,000 191,272.56
CMR  4.72 4.74 4.70 4.70 +0.02 +0.43 4.70 4.72 175,100 827.39
EKH  7.05 7.10 7.05 7.05 +0.05 +0.71 7.05 7.10 1,784,800 12,585.86
KDH  100.00 100.00 100.00 100.00 +1.50 +1.52 96.50 101.00 1,900 190.00
LPH  10.10 10.30 10.00 10.30 +0.20 +1.98 10.20 10.30 7,834,301 79,774.43
M-CHAI  - - - - - - 322.00 328.00 - -
NEW  - - - - - - 47.75 56.00 - -
NTV  51.00 51.00 50.75 51.00 +0.25 +0.49 51.00 51.25 12,400 631.98
RAM  - - - - - - 3,288.00 3,330.00 - -
RJH  27.75 28.50 27.75 28.00 +0.25 +0.90 28.00 28.25 377,000 10,575.48
SKR  51.00 51.00 51.00 51.00 -0.25 -0.49 51.00 51.50 15,000 765.00
SVH  350.00 350.00 350.00 350.00 -1.00 -0.28 348.00 351.00 300 105.00
VIBHA  3.08 3.08 3.04 3.06 0.00 0.00 3.06 3.08 18,982,156 58,186.88
VIH  12.70 12.90 12.70 12.80 +0.10 +0.79 12.70 12.80 583,600 7,439.40

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  7.20 7.20 7.15 7.20 0.00 0.00 7.20 7.25 85,700 617.02
AQUA  0.86 0.86 0.84 0.85 0.00 0.00 0.84 0.85 3,880,800 3,303.71
AS  2.76 2.88 2.76 2.78 +0.08 +2.96 2.76 2.78 3,036,800 8,561.49
BEC  17.90 18.40 17.90 18.20 +0.30 +1.68 18.20 18.30 585,663 10,577.43
EPCO  7.35 7.35 7.25 7.35 +0.05 +0.68 7.30 7.35 1,491,100 10,899.27
FE  - - - - - - 141.00 147.00 - -
GRAMMY  - - - - - - 10.20 10.40 - -
MACO  1.19 1.22 1.17 1.21 +0.02 +1.68 1.20 1.21 17,667,534 21,252.56
MAJOR  31.00 32.00 31.00 31.75 +0.75 +2.42 31.75 32.00 449,800 14,208.62
MATCH  1.89 1.90 1.88 1.88 -0.01 -0.53 1.88 1.89 31,100 58.55
MATI  5.95 5.95 5.95 5.95 +0.05 +0.85 5.70 5.90 100 0.60
MCOT  15.80 15.90 15.70 15.70 0.00 0.00 15.70 15.80 68,100 1,071.70
MONO  4.02 4.08 4.00 4.02 +0.02 +0.50 4.00 4.02 8,329,000 33,573.62
MPIC  1.55 1.55 1.55 1.55 -0.02 -1.27 1.53 1.55 600 0.93
NMG  1.12 1.12 1.11 1.11 -0.01 -0.89 1.11 1.12 253,400 282.01
PLANB  6.30 6.45 6.30 6.35 +0.05 +0.79 6.35 6.40 596,500 3,799.98
POST  - - - - - - 3.74 3.82 - -
PRAKIT  14.70 14.80 14.70 14.80 0.00 0.00 14.80 14.90 4,100 60.48
RS  9.30 9.30 9.25 9.30 +0.05 +0.54 9.25 9.30 959,500 8,922.36
SE-ED  4.30 4.30 4.30 4.30 0.00 0.00 4.30 4.32 6,510 27.98
SMM  1.71 1.71 1.71 1.71 +0.03 +1.79 1.68 1.71 3,000 5.13
SPORT  1.31 1.31 1.30 1.31 +0.01 +0.77 1.30 1.31 225,100 292.64
TBSP  - - - - - - 140.00 150.00 - -
TH  0.80 0.80 0.79 0.79 -0.02 -2.47 0.79 0.80 180,400 143.15
TKS  9.90 9.90 9.80 9.80 -0.05 -0.51 9.80 9.85 488,302 4,820.51
TRITN  0.48 0.48 0.44 0.46 -0.01 -2.13 0.45 0.46 49,693,500 22,861.81
VGI  5.50 5.55 5.40 5.50 0.00 0.00 5.45 5.50 3,482,943 19,062.65
WAVE  4.26 4.34 4.26 4.30 +0.04 +0.94 4.30 4.32 292,500 1,260.07
WORK  50.25 51.25 50.25 51.00 +0.50 +0.99 50.75 51.00 199,400 10,147.45

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  2.22 2.22 2.18 2.20 0.00 0.00 2.20 2.22 32,943,601 72,506.28
GENCO  1.48 1.48 1.47 1.48 +0.01 +0.68 1.47 1.48 456,700 672.75
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  - - - - - - 72.00 73.75 - -
CENTEL  37.25 37.75 37.25 37.50 +0.25 +0.67 37.50 37.75 185,951 6,970.64
CSR  - - - - - - 59.00 62.00 - -
DTC  10.30 10.30 10.10 10.20 -0.10 -0.97 10.20 10.30 154,500 1,581.18
ERW  4.50 4.54 4.48 4.50 +0.04 +0.90 4.50 4.52 6,359,700 28,646.20
GRAND  0.86 0.86 0.84 0.85 +0.01 +1.19 0.85 0.86 38,250 32.83
GREEN  1.13 1.14 1.12 1.12 -0.01 -0.88 1.11 1.12 70,800 79.91
LRH  - - - - - - 25.50 26.00 - -
MANRIN  - - - - - - 31.50 33.50 - -
OHTL  - - - - - - 1,050.00 1,100.00 - -
ROH  - - - - - - 27.50 32.00 - -
SHANG  68.25 68.25 68.25 68.25 +1.25 +1.87 67.50 68.50 2,900 197.92

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  6.50 6.55 6.45 6.45 -0.05 -0.77 6.45 6.50 4,795,900 31,054.67
AOT  394.00 395.00 393.00 394.00 0.00 0.00 393.00 394.00 432,211 170,379.06
ASIMAR  2.98 3.06 2.98 3.04 +0.06 +2.01 3.02 3.04 1,189,307 3,591.02
BA  22.40 22.40 22.30 22.30 0.00 0.00 22.30 22.40 293,041 6,561.45
BEM  7.40 7.40 7.35 7.40 0.00 0.00 7.35 7.40 12,781,976 94,317.40
BTC  0.08 0.09 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.09 6,934,800 558.52
BTS <XD> 8.45 8.50 8.40 8.45 0.00 0.00 8.45 8.50 13,651,930 115,361.95
BTSGIF  11.70 11.70 11.60 11.60 -0.10 -0.85 11.60 11.70 45,300 527.09
JUTHA  2.90 3.04 2.90 2.98 +0.08 +2.76 2.98 3.00 1,442,900 4,328.79
JWD  9.15 9.15 8.80 8.95 -0.20 -2.19 8.95 9.00 8,104,125 72,420.72
KWC  - - - - - - 185.50 200.00 - -
NOK  7.45 7.45 7.40 7.40 0.00 0.00 7.40 7.45 38,100 282.44
NYT  14.00 14.20 14.00 14.10 +0.10 +0.71 14.00 14.10 22,400 315.46
PSL  10.10 10.80 10.10 10.50 +0.30 +2.94 10.50 10.60 7,678,239 81,143.36
RCL  6.20 6.80 6.20 6.65 +0.60 +9.92 6.65 6.70 7,451,781 48,825.50
THAI  23.30 23.40 23.10 23.20 0.00 0.00 23.20 23.30 6,149,350 142,939.89
TSTE  8.40 8.40 7.65 7.65 -0.25 -3.16 7.60 7.85 2,100 16.14
TTA  10.10 10.60 10.10 10.40 +0.30 +2.97 10.40 10.50 35,933,382 375,759.71
WICE  3.56 3.58 3.54 3.54 0.00 0.00 3.52 3.54 1,369,300 4,882.49

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.84 2.90 2.82 2.86 +0.04 +1.42 2.84 2.86 4,286,000 12,310.09
DELTA  85.00 85.00 84.25 84.75 +0.75 +0.89 84.75 85.00 52,693 4,473.59
DRACO  4.98 4.98 4.98 4.98 0.00 0.00 4.98 5.05 1,000 4.98
EIC <NP> 0.78 0.78 0.72 0.75 -0.04 -5.06 0.74 0.75 12,987,000 9,713.92
HANA  40.00 40.00 39.25 39.50 -0.50 -1.25 39.25 39.50 288,851 11,445.04
KCE  119.00 120.50 119.00 120.50 +2.50 +2.12 120.00 120.50 412,717 49,533.00
METCO  255.00 256.00 255.00 255.00 -1.00 -0.39 255.00 256.00 2,000 510.10
SMT  8.20 8.25 8.10 8.15 0.00 0.00 8.15 8.20 658,223 5,378.54
SPPT  5.05 5.10 5.05 5.05 0.00 0.00 5.05 5.10 358,500 1,812.18
SVI  5.75 5.80 5.65 5.75 0.00 0.00 5.70 5.75 5,471,601 31,227.58
TEAM  1.45 1.47 1.42 1.46 +0.01 +0.69 1.46 1.47 290,500 421.02

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  155.50 156.50 155.50 155.50 0.00 0.00 155.50 156.00 334,207 52,107.11
AIT  25.75 26.50 25.50 26.50 +0.75 +2.91 26.25 26.50 254,602 6,603.43
ALT  9.65 9.90 9.55 9.85 +0.20 +2.07 9.85 9.90 33,255,110 323,011.61
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CSL  6.20 6.20 6.15 6.15 0.00 0.00 6.15 6.20 85,700 529.99
DIF  14.40 14.50 14.40 14.50 +0.10 +0.69 14.40 14.50 727,100 10,524.98
DTAC  46.00 46.50 45.00 45.50 0.00 0.00 45.25 45.50 13,323,995 610,312.57
FER  0.88 0.89 0.88 0.88 +0.01 +1.15 0.87 0.88 9,175,800 8,075.05
FORTH  7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 7.45 7.50 63,000 472.50
ILINK  20.20 20.20 20.10 20.10 -0.10 -0.50 20.10 20.20 72,500 1,459.77
INET  5.00 5.15 4.98 5.05 +0.11 +2.23 5.05 5.10 14,661,188 74,257.69
INTUCH  52.00 52.50 52.00 52.00 0.00 0.00 52.00 52.25 994,339 51,907.74
JAS  8.85 9.00 8.85 9.00 +0.15 +1.69 8.95 9.00 48,855,824 436,464.37
JASIF  12.00 12.10 12.00 12.00 -0.10 -0.83 12.00 12.10 358,600 4,305.46
JMART  14.40 14.40 14.10 14.30 +0.10 +0.70 14.20 14.30 462,710 6,599.55
JTS  2.14 2.22 2.12 2.20 +0.08 +3.77 2.18 2.20 4,660,700 10,150.60
MFEC  5.95 5.95 5.80 5.85 -0.05 -0.85 5.85 5.90 1,335,200 7,837.24
MSC  5.35 5.35 5.30 5.30 -0.05 -0.93 5.30 5.35 14,800 78.70
PT  12.40 12.40 12.20 12.30 +0.10 +0.82 12.30 12.40 93,600 1,149.49
SAMART  14.00 14.60 14.00 14.50 +0.70 +5.07 14.50 14.60 7,710,272 110,755.33
SAMTEL  11.00 11.40 10.70 11.30 +0.50 +4.63 11.20 11.30 585,200 6,470.15
SIM  0.97 0.98 0.96 0.98 +0.01 +1.03 0.97 0.98 456,721 442.79
SIS  6.90 7.20 6.90 7.00 +0.10 +1.45 7.00 7.05 925,800 6,501.50
SVOA  1.46 1.46 1.45 1.45 0.00 0.00 1.45 1.46 134,000 194.31
SYMC  9.00 9.05 8.75 8.75 -0.15 -1.69 8.75 8.80 130,164 1,152.13
SYNEX  9.00 9.15 8.90 8.95 0.00 0.00 8.90 8.95 2,669,545 24,102.41
THCOM  20.20 20.50 20.10 20.40 +0.30 +1.49 20.40 20.50 920,404 18,676.35
TRUE  6.90 6.90 6.80 6.85 0.00 0.00 6.80 6.85 20,857,480 143,025.94
TWZ  0.30 0.30 0.29 0.30 0.00 0.00 0.29 0.30 1,429,836 426.32
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS