สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/04/2018 00:30:10
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC-W1  0.07 0.07 0.06 0.06 -0.01 -14.29 0.06 0.07 191,000 11.47
AEC-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 500 0.00
AJA-W1  0.25 0.26 0.25 0.26 0.00 0.00 0.25 0.26 500,250 125.06
ALT-W1  1.45 1.48 1.42 1.43 -0.02 -1.38 1.42 1.44 481,300 690.51
AQ-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 201 0.00
AS-W1  0.88 0.93 0.84 0.88 0.00 0.00 0.88 0.89 16,709,725 14,991.16
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
BLAND-W4  0.02 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 16,418,300 302.12
BROCK-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 400 0.00
BTS-W3  0.04 0.05 0.03 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 16,678,221 667.22
BWG-W4  0.12 0.13 0.12 0.12 -0.01 -7.69 0.11 0.12 4,527,233 543.28
CEN-W4  0.13 0.14 0.13 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 2,177,850 283.12
CGH-W2  0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 7,964,800 79.90
CI-W1  0.50 0.50 0.47 0.50 0.00 0.00 0.46 0.50 71,050 33.84
CKP-W1  0.44 0.44 0.40 0.41 -0.03 -6.82 0.41 0.42 2,749,660 1,119.58
CRANE-W1  - - - - - - 1.93 2.00 - -
DCON-W1  - - - - - - 4.12 4.94 - -
DIGI-W1  0.09 0.09 0.08 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 2,272,600 188.40
DIGI-W2  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 50,300 1.01
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EIC-W2  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 545,000 10.90
EIC-W3  0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 2,000 0.12
EIC-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 26,700 0.27
EVER-W3  0.06 0.06 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 1,687,200 99.44
FER-W2  0.13 0.14 0.13 0.13 -0.15 -53.57 0.13 0.26 36,000 4.78
GIFT-W1 <SP> - - - - - - - - - -
GJS-W3  0.04 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 1,000,500 40.02
GL-W4 <NP> 0.97 0.97 0.74 0.77 -0.20 -20.62 0.77 0.78 7,154,500 5,960.64
GLAND-W4  1.33 1.39 1.29 1.37 -0.03 -2.14 1.34 1.37 84,300 112.06
GREEN-W4  0.22 0.23 0.17 0.19 -0.02 -9.52 0.19 0.20 3,112,800 600.08
GSTEL-W1  - - - - - - - 0.01 - -
GSTEL-W2  - - - - - - - 0.01 - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  5.50 5.50 5.35 5.35 -0.15 -2.73 5.35 5.60 23,000 124.45
ITD-W1  0.08 0.08 0.07 0.07 -0.01 -12.50 0.07 0.08 5,505,572 439.48
IVL-W2  16.40 17.80 16.30 17.10 +0.30 +1.79 17.10 17.20 42,474,462 726,731.41
JAS-W3  2.62 2.66 2.58 2.62 0.00 0.00 2.60 2.62 1,021,730 2,667.63
JMART-W2  3.02 3.14 2.94 3.00 -0.06 -1.96 3.00 3.04 6,429,523 19,659.01
JMT-W1  12.60 13.00 12.20 13.00 0.00 0.00 12.20 13.00 30,200 375.00
MIDA-W2  0.05 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.03 0.04 125,600 5.03
MILL-W3  0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 2,110,400 105.52
MILL-W4  0.40 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.41 16,000 6.40
ML-W2  0.05 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 914,600 45.77
MONO-W1  1.91 1.97 1.89 1.89 -0.03 -1.56 1.89 1.90 8,913,054 17,167.43
NEP-W3  0.16 0.16 0.15 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 131,700 19.80
NMG-W3 <SP> - - - - - - - - - -
NOK-W1  1.31 1.31 1.29 1.31 -0.02 -1.50 1.29 1.31 80,350 104.66
NPP-W3  0.38 0.62 0.38 0.62 +0.26 +72.22 0.62 0.63 77,804,808 38,382.45
NUSA-W3  0.15 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.15 0.17 2,700 0.40
ORI-W1  3.10 3.22 3.00 3.04 -0.16 -5.00 3.04 3.06 879,799 2,730.28
PACE-W1  0.03 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 2,141,300 52.94
PACE-W2  0.07 0.07 0.06 0.06 -0.01 -14.29 0.06 0.07 1,228,566 73.74
PDJ-W2  1.79 1.82 1.74 1.82 0.00 0.00 1.78 1.82 57,540 101.62
PDJ-W3  1.73 1.73 1.71 1.72 -0.01 -0.58 1.72 1.75 68,883 118.37
PDJ-W4  1.71 1.71 1.65 1.66 -0.05 -2.92 1.66 1.70 74,424 125.34
PL-W1  0.28 0.29 0.27 0.27 -0.01 -3.57 0.26 0.27 297,700 82.30
PLE-W3  0.43 0.44 0.41 0.41 -0.02 -4.65 0.41 0.43 565,600 238.25
PSL-W1  0.29 0.30 0.26 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 2,220,880 613.20
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.34 0.34 0.33 0.34 -0.01 -2.86 0.33 0.34 135,500 44.94
RICHY-W2  0.23 0.23 0.23 0.23 +0.01 +4.55 0.22 0.23 400 0.09
RML-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 10,500 0.10
RS-W3  16.50 16.50 16.10 16.30 +0.30 +1.88 16.30 16.80 32,100 522.95
S-W1  0.23 0.24 0.22 0.22 -0.01 -4.35 0.22 0.23 816,100 185.61
SAWAD-W1  10.60 10.70 10.50 10.70 +0.20 +1.90 10.50 10.70 16,600 174.98
SMM-W4  0.28 0.28 0.27 0.27 0.00 0.00 0.27 0.29 180,600 49.74
SMT-W1  0.29 0.29 0.26 0.26 -0.03 -10.34 0.25 0.26 7,848,600 2,157.23
SPALI-W4  18.00 18.10 18.00 18.10 0.00 0.00 18.10 18.30 50,050 903.90
SPORT-W5  0.17 0.17 0.17 0.17 -0.01 -5.56 0.17 0.18 50,000 8.50
SPORT-W6  0.08 0.08 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 55,400 3.88
SUPER-W4  0.28 0.29 0.28 0.29 +0.01 +3.57 0.28 0.29 11,929,754 3,374.93
SUSCO-W1  0.42 0.42 0.39 0.41 -0.01 -2.38 0.40 0.41 1,156,600 468.88
SVI-W3  1.60 1.60 1.59 1.60 -0.06 -3.61 1.59 1.60 2,400 3.84
TCC-W2 <SP> - - - - - - - - - -
TCC-W3  0.58 0.58 0.56 0.56 0.00 0.00 0.56 0.58 3,900 2.25
TCC-W4  0.27 0.27 0.23 0.24 -0.02 -7.69 0.24 0.25 1,075,743 265.97
TCJ-W2  1.71 1.71 1.66 1.69 -0.04 -2.31 1.67 1.69 47,600 79.92
TCMC-W2  0.66 0.67 0.65 0.65 -0.01 -1.52 0.65 0.66 694,000 456.65
TFD-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 350,000 3.50
TFD-W5  - - - - - - 0.43 0.47 - -
TFG-W1  2.26 2.36 2.26 2.36 +0.10 +4.42 2.30 2.36 36,800 85.98
TFG-W2  0.88 0.95 0.88 0.95 +0.06 +6.74 0.94 0.95 2,120,600 1,983.69
TGPRO-W2  - - - - - - - 0.01 - -
TH-W2  0.14 0.15 0.14 0.15 +0.01 +7.14 0.14 0.15 55,900 8.08
THE-W2  0.07 0.07 0.06 0.07 +0.01 +16.67 0.06 0.07 1,130,300 78.80
TNITY-W1  1.65 1.68 1.56 1.57 -0.09 -5.42 1.57 1.58 7,807,646 12,644.20
TNPC-W1  0.53 0.53 0.50 0.50 -0.02 -3.85 0.49 0.50 165,500 83.03
TPOLY-W2  0.19 0.22 0.19 0.19 0.00 0.00 0.19 0.20 3,947,851 782.77
TSI-W2  0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 810,000 14.20
TSR-W1  0.75 0.75 0.72 0.75 0.00 0.00 0.74 0.75 315,700 231.72
TTA-W5  0.98 0.99 0.96 0.96 -0.02 -2.04 0.96 0.98 206,742 201.53
TWZ-W4  - - - - - - - 0.01 - -
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100 0.00
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 2,806,600 28.07
VGI-W1  0.40 0.41 0.39 0.40 0.00 0.00 0.40 0.41 20,211,380 8,092.65
VIBHA-W2  1.53 1.53 1.51 1.51 -0.03 -1.95 1.51 1.53 78,033 118.81
VIBHA-W3  0.38 0.39 0.38 0.39 +0.01 +2.63 0.38 0.39 2,062,059 783.58
WAVE-W1  0.80 0.81 0.79 0.81 +0.01 +1.25 0.80 0.81 238,100 191.99
WHA-W1  6.85 7.00 6.80 6.95 +0.05 +0.72 6.95 7.00 722,300 4,977.58
WIIK-W1  0.05 0.05 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 7,619,000 257.48
WORK-W1  29.00 30.00 27.50 27.75 -1.25 -4.31 27.50 27.75 24,259 700.60
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่