สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17/08/2017 22:59:56
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,568.95 +1.43 +0.09 1,570.72 1,564.75 7,842,858 47,001.78
SET50 997.78 -0.73 -0.07 1,000.25 995.82 1,280,550 27,549.83
SET100 2,237.91 +0.31 +0.01 2,241.86 2,232.62 2,029,622 35,727.08
sSET 993.63 +4.30 +0.43 993.96 990.52 490,232 2,855.43
SETHD 1,184.07 +4.15 +0.35 1,188.30 1,179.88 357,173 10,044.85
mai 538.32 +3.55 +0.66 539.19 533.14 1,082,128 2,728.37
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 643 3,587,338
ไม่เปลี่ยนแปลง 452 1,565,224
ลดลง 644 3,483,410
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC-W1  0.13 0.14 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.13 1,679,800 216.29
AEC-W4  0.18 0.19 0.17 0.18 0.00 0.00 0.17 0.18 487,900 90.34
AJA-W1 <SP> - - - - - - - - - -
AS-W1  1.09 1.13 1.09 1.11 +0.04 +3.74 1.11 1.12 2,365,941 2,627.70
BLAND-W4  0.12 0.12 0.11 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 5,970,133 714.41
BROCK-W1  0.30 0.35 0.30 0.33 +0.03 +10.00 0.32 0.33 11,536,300 3,772.28
BTC-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,000 0.01
BTS-W3  0.35 0.36 0.34 0.36 +0.01 +2.86 0.35 0.36 4,026,183 1,412.19
BWG-W4  0.33 0.35 0.33 0.33 0.00 0.00 0.33 0.34 10,640,259 3,581.21
CEN-W4  0.28 0.29 0.28 0.28 -0.01 -3.45 0.28 0.29 3,625,500 1,024.04
CGH-W1  0.04 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 7,458,397 303.06
CGH-W2  0.16 0.17 0.15 0.15 -0.01 -6.25 0.15 0.16 1,226,608 194.87
CI-W1  0.60 0.62 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 770,962 467.23
CKP-W1  0.47 0.47 0.46 0.47 +0.01 +2.17 0.46 0.47 421,028 193.71
CRANE-W1  1.21 1.23 1.17 1.20 -0.01 -0.83 1.18 1.20 724,027 869.43
DCON-W1  4.90 4.90 4.22 4.22 -0.68 -13.88 4.22 4.86 200 0.91
DIGI-W1  0.11 0.11 0.09 0.10 -0.01 -9.09 0.09 0.10 4,172,900 418.65
DIGI-W2  0.04 0.04 0.03 0.04 +0.01 +33.33 0.03 0.04 877,800 31.11
EARTH-W4 <SP, NP> - - - - - - - - - -
EASON-W2  2.78 2.78 2.78 2.78 +0.06 +2.21 2.72 2.78 100 0.28
ECL-W2  2.14 2.14 2.04 2.06 -0.04 -1.90 2.04 2.06 1,812,100 3,769.43
EIC-W2  0.07 0.07 0.06 0.06 -0.01 -14.29 0.06 0.07 446,100 27.54
EIC-W3  0.17 0.18 0.16 0.16 -0.02 -11.11 0.16 0.17 127,133 20.96
EMC-W5  - - - - - - - 0.01 - -
EPCO-W2  0.39 0.43 0.39 0.40 +0.01 +2.56 0.39 0.40 3,991,861 1,622.58
EVER-W3  - - - - - - 0.06 0.07 - -
FER-W1  0.08 0.08 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.08 298,100 20.89
FER-W2  0.19 0.21 0.19 0.20 -0.02 -9.09 0.19 0.21 17,300 3.34
FER-W3  0.11 0.11 0.10 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 1,096,791 119.10
GIFT-W1  3.70 3.70 3.64 3.68 +0.02 +0.55 3.68 3.70 152,100 558.24
GJS-W2  - - - - - - - 0.01 - -
GJS-W3  0.04 0.04 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 1,016,500 40.66
GL-W4  4.98 5.10 4.96 4.96 +0.02 +0.40 4.96 5.00 822,800 4,113.08
GLAND-W4  1.12 1.12 1.12 1.12 +0.08 +7.69 1.02 1.13 24,200 27.10
GREEN-W4  0.67 0.69 0.65 0.66 0.00 0.00 0.66 0.67 5,480,900 3,648.88
GSTEL-W1  0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 100,100 1.00
GSTEL-W2  - - - - - - 0.01 0.02 - -
GUNKUL-W  0.42 0.46 0.31 0.34 -0.10 -22.73 0.33 0.34 30,495,340 11,787.06
IEC-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP> - - - - - - - - - -
IHL-W1  6.35 6.95 6.35 6.95 +0.60 +9.45 6.95 7.00 2,182,164 14,819.22
ITD-W1  0.39 0.41 0.38 0.38 -0.02 -5.00 0.37 0.38 26,827,774 10,550.96
IVL-W1 <SP> - - - - - - - - - -
IVL-W2  3.00 3.04 2.88 2.90 -0.10 -3.33 2.90 2.92 8,520,854 25,170.62
JAS-W3  4.04 4.10 4.04 4.04 0.00 0.00 4.04 4.06 10,026,738 40,792.68
JMART-W2  3.62 3.74 3.60 3.64 +0.02 +0.55 3.64 3.66 2,339,023 8,539.18
JMT-W1  12.20 12.40 11.90 12.20 +0.10 +0.83 12.20 12.40 704,100 8,568.67
LOXLEY-W  0.22 0.25 0.21 0.22 0.00 0.00 0.21 0.22 11,031,305 2,505.45
MACO-W1  0.13 0.14 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.13 3,712,173 482.68
MAX-W3  - - - - - - - 0.01 - -
MFC-W1  2.50 2.58 2.50 2.50 0.00 0.00 2.50 2.56 23,500 58.84
MIDA-W2  0.14 0.14 0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 215,608 28.94
MILL-W3  0.20 0.20 0.16 0.17 -0.03 -15.00 0.17 0.18 14,002,143 2,466.51
MILL-W4  0.80 0.81 0.47 0.60 N/A N/A 0.60 0.61 189,263,779 115,775.90
MINT-W5  3.36 3.48 3.26 3.28 -0.12 -3.53 3.28 3.30 20,022,380 67,060.38
ML-W2  0.28 0.30 0.28 0.28 0.00 0.00 0.28 0.29 1,712,600 491.56
MONO-W1  1.43 1.44 1.41 1.44 +0.01 +0.70 1.43 1.44 3,222,300 4,595.04
NEP-W3  0.17 0.18 0.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.18 1,131,700 194.49
NMG-W3  0.10 0.11 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 4,550,100 454.86
NOK-W1  1.28 1.38 1.26 1.28 0.00 0.00 1.28 1.29 6,403,920 8,480.77
NPP-W2  0.16 0.16 0.15 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 114,500 17.99
NPP-W3  0.18 0.18 0.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.18 3,785,900 648.34
NUSA-W2  0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 395,492 11.86
PL-W1  1.72 1.76 1.68 1.68 -0.04 -2.33 1.68 1.69 4,198,300 7,209.50
PLE-W3  1.14 1.18 1.05 1.07 -0.07 -6.14 1.07 1.08 2,834,700 3,110.94
POLAR-W3 <SP, NP> - - - - - - - - - -
PSL-W1  2.10 2.14 2.04 2.06 +0.02 +0.98 2.06 2.08 2,201,325 4,587.92
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.32 0.33 0.31 0.31 -0.01 -3.12 0.31 0.33 1,261,900 400.84
RICHY-W2  0.29 0.30 0.28 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 1,268,200 367.15
RML-W4  0.09 0.10 0.09 0.10 +0.01 +11.11 0.09 0.10 1,388,300 136.26
RS-W3  5.75 5.85 5.40 5.65 0.00 0.00 5.65 5.70 25,472,785 145,032.33
S-W1  0.53 0.53 0.52 0.53 -0.01 -1.85 0.53 0.54 132,000 69.86
SAMART-W  0.37 0.42 0.36 0.38 +0.01 +2.70 0.38 0.39 8,495,800 3,327.50
SAWAD-W1  9.15 9.60 8.85 8.85 -0.30 -3.28 8.85 9.00 363,399 3,302.96
SIRI-W2  0.07 0.07 0.06 0.07 +0.01 +16.67 0.06 0.07 8,437,419 525.33
SMM-W4  0.51 0.52 0.49 0.50 -0.01 -1.96 0.50 0.51 1,772,020 897.85
SMT-W1  1.14 1.16 1.08 1.08 -0.06 -5.26 1.08 1.10 6,273,174 7,025.64
SPORT-W5  0.44 0.47 0.43 0.44 +0.01 +2.33 0.44 0.45 7,712,525 3,446.24
SUSCO-W1  0.55 0.57 0.54 0.55 -0.01 -1.79 0.55 0.56 3,362,100 1,872.53
SVI-W3  2.22 2.22 2.22 2.22 0.00 0.00 2.20 2.26 1,000 2.22
TCC-W2  0.42 0.45 0.41 0.44 0.00 0.00 0.41 0.43 27,200 11.44
TCC-W3  0.59 0.61 0.57 0.60 +0.03 +5.26 0.58 0.60 26,300 15.41
TCC-W4  0.38 0.38 0.37 0.38 +0.01 +2.70 0.37 0.38 22,800 8.65
TCJ-W2  2.28 2.36 2.14 2.16 -0.12 -5.26 2.16 2.18 3,867,600 8,718.89
TFD-W4  0.37 0.38 0.36 0.37 0.00 0.00 0.36 0.37 7,165,810 2,673.61
TFG-W1  3.36 3.46 3.36 3.36 0.00 0.00 3.34 3.42 20,200 68.22
TFG-W2  1.37 1.40 1.36 1.37 +0.01 +0.74 1.37 1.38 7,273,318 10,072.67
TGPRO-W2  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 95,803 2.87
TH-W1 <SP> - - - - - - - - - -
TH-W2  0.27 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 89,320 24.12
THE-W2  0.23 0.24 0.22 0.23 0.00 0.00 0.23 0.24 35,990,180 8,277.73
TNPC-W1  1.64 1.71 1.41 1.42 -0.17 -10.69 1.42 1.43 66,069,980 106,844.32
TPOLY-W2  2.10 2.10 1.98 2.04 -0.02 -0.97 2.04 2.10 500,860 1,017.81
TSI-W2  0.17 0.19 0.17 0.17 -0.01 -5.56 0.17 0.19 6,572,800 1,149.68
TSR-W1  2.36 2.36 2.34 2.34 -0.02 -0.85 2.34 2.38 18,300 42.91
TTA-W5  1.59 1.61 1.55 1.59 +0.02 +1.27 1.59 1.60 2,455,042 3,900.31
TWZ-W4  0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 1,265,713 14.44
U-W1  - - - - - - - 0.01 1 0.00
VGI-W1  0.27 0.27 0.26 0.27 0.00 0.00 0.26 0.27 4,796,524 1,281.37
VIBHA-W2  1.76 1.79 1.76 1.79 +0.02 +1.13 1.77 1.79 35,813 63.39
VIBHA-W3  0.87 0.89 0.84 0.85 -0.01 -1.16 0.85 0.86 9,043,546 7,790.65
WAVE-W1  1.21 1.26 1.21 1.23 +0.01 +0.82 1.23 1.24 698,200 859.06
WHA-W1  - - - - - - 5.95 6.00 - -
WIIK-W1  0.94 0.97 0.91 0.97 +0.04 +4.30 0.95 0.97 3,043,200 2,863.51
WORK-W1  30.00 31.00 29.25 31.00 +2.00 +6.90 31.00 31.25 323,600 9,727.42
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่