สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/02/2018 11:06:55
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,812.33 +2.66 +0.15 1,815.33 1,806.79 3,100,499 14,619.64
SET50 1,175.60 +0.63 +0.05 1,178.52 1,172.45 303,669 8,706.33
SET100 2,620.17 +1.44 +0.05 2,625.99 2,613.90 544,053 11,111.88
sSET 1,064.68 +1.48 +0.14 1,065.02 1,055.53 231,809 798.89
SETHD 1,318.11 +1.38 +0.10 1,321.14 1,315.00 77,848 3,244.81
mai 528.73 +2.42 +0.46 529.20 527.17 278,742 693.70
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 622 1,451,059
ไม่เปลี่ยนแปลง 580 1,036,338
ลดลง 464 876,597
สถานะตลาด Open(I)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC-W1  0.09 0.09 0.09 0.09 +0.01 +12.50 0.08 0.09 400 0.04
AEC-W4  0.02 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 752,200 15.05
AJA-W1  0.27 0.27 0.25 0.25 -0.01 -3.85 0.25 0.26 11,100 2.86
ALT-W1  1.63 1.63 1.59 1.61 +0.01 +0.62 1.60 1.61 1,248,008 2,017.61
AQ-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 616,500 6.16
AS-W1  0.72 0.75 0.72 0.72 +0.01 +1.41 0.71 0.72 1,650,050 1,202.59
BLAND-W4  0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 5,646,100 225.84
BROCK-W1  0.06 0.07 0.06 0.07 +0.01 +16.67 0.06 0.07 570,200 34.21
BTC-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 152,000 1.52
BTS-W3  0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 4,831,300 238.25
BWG-W4  0.14 0.14 0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 1,292,000 168.01
CEN-W4  0.17 0.17 0.17 0.17 +0.01 +6.25 0.16 0.17 1,876,300 318.97
CGH-W2  0.10 0.10 0.10 0.10 +0.01 +11.11 0.09 0.10 1,577,600 157.76
CI-W1  0.59 0.59 0.59 0.59 +0.02 +3.51 0.57 0.59 5,200 3.07
CKP-W1  0.54 0.54 0.53 0.53 0.00 0.00 0.52 0.53 576,800 305.80
CRANE-W1  2.34 2.34 2.34 2.34 0.00 0.00 2.36 2.42 10,000 23.40
DCON-W1  - - - - - - 4.24 4.58 - -
DIGI-W1  0.08 0.08 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.08 364,100 25.83
DIGI-W2  - - - - - - 0.02 0.03 - -
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
ECL-W2 <SP> - - - - - - - - - -
EIC-W2  0.03 0.04 0.03 0.04 +0.01 +33.33 0.03 0.04 9,100 0.28
EIC-W3  - - - - - - 0.06 0.07 - -
EIC-W4  - - - - - - - 0.01 - -
EVER-W3  0.04 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.06 300,200 15.01
FER-W2  0.30 0.30 0.28 0.28 -0.01 -3.45 0.29 0.37 2,400 0.68
FER-W3 <SP> - - - - - - - - - -
GIFT-W1  3.48 3.48 3.40 3.40 -0.08 -2.30 3.30 3.40 133,800 462.22
GJS-W3  0.04 0.04 0.03 0.04 +0.01 +33.33 0.03 0.04 102,000 3.08
GL-W4 <NP> 1.15 1.17 1.15 1.16 +0.02 +1.75 1.15 1.16 1,185,100 1,371.19
GLAND-W4  - - - - - - 0.78 0.85 - -
GREEN-W4  0.23 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00 0.23 0.24 53,000 12.19
GSTEL-W1  - - - - - - - 0.01 - -
GSTEL-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100 0.00
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  7.45 7.45 7.35 7.35 -0.05 -0.68 7.35 7.45 99,000 730.65
ITD-W1  0.16 0.16 0.14 0.16 +0.02 +14.29 0.15 0.16 2,889,800 440.56
IVL-W2  11.80 12.20 11.80 12.00 +0.40 +3.45 11.90 12.00 4,065,054 48,535.86
JAS-W3  3.52 3.52 3.48 3.50 -0.02 -0.57 3.50 3.54 627,190 2,198.96
JMART-W2  8.15 8.20 8.00 8.10 +0.05 +0.62 8.05 8.10 1,493,025 12,084.94
JMT-W1  18.70 18.70 18.60 18.60 0.00 0.00 18.60 18.70 8,400 156.86
MFC-W1  0.30 0.34 0.29 0.31 +0.01 +3.33 0.30 0.31 6,662,900 2,148.23
MIDA-W2  0.10 0.10 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 56,500 5.15
MILL-W3  - - - - - - 0.15 0.16 - -
MILL-W4  - - - - - - 0.56 0.57 - -
ML-W2  - - - - - - 0.09 0.10 - -
MONO-W1  2.18 2.20 2.16 2.18 0.00 0.00 2.16 2.18 1,227,900 2,664.86
NEP-W3  0.18 0.18 0.18 0.18 +0.01 +5.88 0.17 0.18 500,000 90.00
NMG-W3  - - - - - - 0.07 0.08 - -
NOK-W1  1.34 1.34 1.34 1.34 -0.01 -0.74 1.33 1.34 30,100 40.33
NPP-W2 <SP> - - - - - - - - - -
NPP-W3  0.89 0.89 0.85 0.86 -0.04 -4.44 0.86 0.87 19,044,400 16,694.62
ORI-W1  5.40 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00 5.40 5.45 185,600 1,002.24
PL-W1  1.11 1.15 1.11 1.12 +0.01 +0.90 1.11 1.12 510,400 575.88
PLE-W3  0.68 0.71 0.68 0.69 +0.01 +1.47 0.68 0.69 625,100 434.88
PSL-W1  1.65 1.82 1.63 1.74 +0.14 +8.75 1.74 1.75 4,512,350 7,950.00
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.49 0.50 0.47 0.48 +0.01 +2.13 0.48 0.49 89,500 42.96
RICHY-W2  0.27 0.27 0.27 0.27 +0.01 +3.85 0.26 0.27 260,000 70.20
RML-W4  0.03 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 5,048,400 148.45
RS-W3  21.40 21.40 21.00 21.00 -0.50 -2.33 21.00 21.20 67,000 1,414.53
S-W1  0.33 0.34 0.32 0.33 0.00 0.00 0.33 0.34 993,300 327.68
SAWAD-W1  11.30 11.30 11.30 11.30 +0.30 +2.73 11.00 11.30 400 4.52
SMM-W4  0.27 0.27 0.27 0.27 +0.01 +3.85 0.27 0.28 345,800 93.37
SMT-W1  0.42 0.43 0.42 0.43 +0.02 +4.88 0.42 0.43 729,700 309.68
SPALI-W4  18.50 18.60 18.50 18.60 0.00 0.00 18.60 18.70 22,000 407.10
SPORT-W5  0.19 0.19 0.19 0.19 -0.01 -5.00 0.18 0.20 20,000 3.80
SPORT-W6  - - - - - - 0.11 0.13 - -
SUPER-W4  0.36 0.37 0.35 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 16,989,120 6,119.83
SUSCO-W1  0.59 0.59 0.58 0.59 0.00 0.00 0.58 0.59 127,000 74.71
SVI-W3  - - - - - - 1.63 1.68 - -
TCC-W2  - - - - - - 0.05 0.07 - -
TCC-W3  0.51 0.53 0.51 0.53 +0.01 +1.92 0.51 0.52 1,700 0.88
TCC-W4  0.23 0.23 0.23 0.23 -0.01 -4.17 0.22 0.23 22,100 5.08
TCJ-W2  3.44 3.48 3.10 3.12 -0.30 -8.77 3.10 3.12 740,900 2,391.85
TCMC-W2  0.83 0.85 0.82 0.83 +0.01 +1.22 0.82 0.84 1,098,400 914.65
TFD-W4  0.05 0.06 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 21,700 1.10
TFD-W5  0.43 0.46 0.43 0.46 +0.01 +2.22 0.44 0.46 3,000 1.35
TFG-W1  2.84 2.84 2.84 2.84 0.00 0.00 2.82 2.86 1,200 3.41
TFG-W2  1.07 1.07 1.07 1.07 +0.02 +1.90 1.05 1.07 50,000 53.50
TGPRO-W2  - - - - - - - 0.01 - -
TH-W2  - - - - - - 0.17 0.19 - -
THE-W2  0.09 0.10 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 2,296,100 206.65
TNPC-W1  0.77 0.91 0.77 0.81 +0.06 +8.00 0.81 0.82 8,288,000 7,056.88
TPOLY-W2  1.09 1.15 1.09 1.15 +0.06 +5.50 1.15 1.16 1,094,100 1,248.00
TSI-W2  0.15 0.15 0.15 0.15 +0.01 +7.14 0.13 0.15 3,000 0.45
TSR-W1  1.31 1.31 1.31 1.31 -0.01 -0.76 1.30 1.33 1,200 1.57
TTA-W5  1.31 1.34 1.31 1.33 +0.03 +2.31 1.32 1.33 1,039,200 1,380.07
TWZ-W4  - - - - - - - 0.01 - -
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100 0.00
VGI-W1  0.35 0.35 0.35 0.35 -0.01 -2.78 0.35 0.36 496,500 173.78
VIBHA-W2  1.53 1.53 1.53 1.53 0.00 0.00 1.53 1.54 37,800 57.83
VIBHA-W3  0.46 0.47 0.45 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 540,691 248.64
WAVE-W1  1.00 1.04 0.99 1.01 +0.02 +2.02 1.00 1.01 1,732,600 1,762.37
WHA-W1  10.00 10.30 10.00 10.20 +0.20 +2.00 10.20 10.30 115,000 1,181.72
WIIK-W1  0.21 0.23 0.21 0.23 +0.01 +4.55 0.22 0.23 175,700 38.23
WORK-W1  41.25 41.25 40.50 41.00 -0.75 -1.80 40.50 41.00 11,400 464.52
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่