สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/05/2017 10:48:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,570.29 +0.88 +0.06 1,571.99 1,566.81 2,035,322 9,899.08
SET50 992.45 +0.02 +0.00 993.90 990.09 230,627 4,676.95
SET100 2,240.03 +0.81 +0.04 2,243.24 2,234.78 390,543 6,302.84
sSET 1,023.95 +3.13 +0.31 1,024.40 1,021.92 102,703 610.75
SETHD 1,214.48 +0.38 +0.03 1,216.83 1,210.98 57,115 1,427.82
mai 574.45 +1.54 +0.27 574.68 573.59 341,337 754.81
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 508 1,191,831
ไม่เปลี่ยนแปลง 484 554,837
ลดลง 358 628,798
สถานะตลาด Open(I)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC-W1  0.15 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.14 0.15 75,000 11.25
ABC-W2  0.06 0.06 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 20,666 1.17
ACC-W1  - - - - - - 0.11 0.12 - -
AEC-W4  0.16 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 500 0.08
AJD-W1 <SP> - - - - - - - - - -
BANPU-W3 <SP> - - - - - - - - - -
BLAND-W4  0.18 0.19 0.18 0.18 0.00 0.00 0.18 0.19 1,464,100 264.06
BROCK-W1  0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.24 0.25 40,100 10.02
BTC-W3  - - - - - - 0.01 0.02 - -
BTS-W3  0.38 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 296,400 112.63
BWG-W4  0.36 0.37 0.36 0.37 0.00 0.00 0.36 0.37 76,766 28.14
CEN-W4  0.31 0.31 0.31 0.31 0.00 0.00 0.31 0.32 940,900 291.68
CGH-W1  0.06 0.07 0.06 0.07 +0.01 +16.67 0.06 0.07 131,500 7.90
CGH-W2  0.15 0.15 0.14 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 132,000 18.80
CKP-W1  - - - - - - 0.44 0.45 - -
DCON-W1  - - - - - - 4.28 4.98 - -
EARTH-W4  0.15 0.16 0.15 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 2,462,000 383.95
EASON-W2  - - - - - - 2.60 2.80 - -
ECL-W2  1.25 1.27 1.24 1.27 +0.03 +2.42 1.26 1.27 3,363,800 4,212.42
EIC-W1 <SP, NP> - - - - - - - - - -
EIC-W2 <NP> 0.07 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 500 0.04
EIC-W3 <NP> 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.18 0.20 100 0.02
EMC-W5  - - - - - - - 0.01 - -
EPCO-W2  0.44 0.44 0.43 0.43 -0.01 -2.27 0.43 0.44 51,292 22.47
EVER-W2  - - - - - - - 0.01 - -
EVER-W3  - - - - - - 0.06 0.07 - -
FER-W1  - - - - - - 0.14 0.15 - -
FER-W2  - - - - - - 0.30 0.34 - -
GIFT-W1  3.74 3.76 3.74 3.74 +0.02 +0.54 3.72 3.76 122,600 459.24
GJS-W2  - - - - - - - 0.01 - -
GJS-W3  - - - - - - 0.04 0.05 - -
GL-W4  6.75 6.90 6.75 6.75 +0.05 +0.75 6.70 6.75 20,000 135.52
GLAND-W3  1.35 1.36 1.35 1.36 0.00 0.00 1.36 1.40 9,514 12.84
GLAND-W4  - - - - - - 1.31 1.40 - -
GREEN-W4  0.79 0.81 0.79 0.80 0.00 0.00 0.79 0.80 1,429,800 1,142.75
GSTEL-W1  - - - - - - 0.01 0.02 - -
GSTEL-W2  - - - - - - - 0.03 - -
GUNKUL-W  - - - - - - 1.30 1.90 - -
IEC-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP> - - - - - - - - - -
IHL-W1  4.44 4.48 4.44 4.46 +0.06 +1.36 4.46 4.48 32,000 142.80
ITD-W1  0.41 0.42 0.41 0.42 +0.01 +2.44 0.41 0.42 16,200 6.70
IVL-W1  1.28 1.67 1.28 1.67 +0.39 +30.47 1.66 1.67 11,195,450 17,226.70
IVL-W2  2.54 2.66 2.54 2.64 +0.10 +3.94 2.64 2.66 353,258 916.71
JAS-W3  4.28 4.50 4.24 4.40 +0.14 +3.29 4.38 4.40 13,971,621 61,544.09
JMT-W1  7.30 7.30 7.30 7.30 +0.25 +3.55 7.30 8.00 6,300 45.99
L&E-W3 <SP> - - - - - - - - - -
LOXLEY-W  0.47 0.48 0.47 0.47 0.00 0.00 0.47 0.48 303,400 142.70
MACO-W1  0.06 0.07 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 3,812,000 228.80
MAX-W2  - - - - - - - 0.01 - -
MAX-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 483,000 4.83
MFC-W1  2.74 2.76 2.72 2.76 +0.02 +0.73 2.74 2.78 14,500 39.72
MIDA-W2  0.15 0.15 0.15 0.15 -0.01 -6.25 0.15 0.16 180,000 27.00
MILL-W3  0.14 0.14 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 904,600 118.54
MINT-W5  - - - - - - 2.56 2.60 - -
ML-W2  0.27 0.29 0.27 0.27 -0.01 -3.57 0.27 0.28 1,653,855 463.22
MONO-W1  1.29 1.29 1.28 1.29 0.00 0.00 1.28 1.29 209,400 269.13
NEP-W3  - - - - - - 0.11 0.12 - -
NMG-W3  - - - - - - 0.20 0.21 - -
NPP-W2  0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.21 100 0.02
NPP-W3  0.21 0.21 0.21 0.21 +0.01 +5.00 0.20 0.21 600,600 126.13
NUSA-W2  - - - - - - 0.03 0.04 - -
PL-W1  2.32 2.34 2.30 2.32 0.00 0.00 2.30 2.32 455,800 1,057.56
PLE-W3  0.51 0.52 0.50 0.52 0.00 0.00 0.51 0.52 1,852,900 933.05
POLAR-W3 <SP, NP> - - - - - - - - - -
PSL-W1  - - - - - - 1.47 1.53 - -
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RML-W4  0.10 0.11 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.11 37,100 3.71
S-W1  0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0.66 0.67 50,000 33.50
SAMART-W  0.52 0.52 0.50 0.50 -0.01 -1.96 0.49 0.50 48,000 24.05
SAWAD-W1  7.40 7.40 7.40 7.40 0.00 0.00 7.30 7.40 25,600 189.44
SIRI-W2  0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 661,600 39.70
SMT-W1  1.54 1.54 1.53 1.53 -0.01 -0.65 1.54 1.55 40,100 61.73
SPORT-W5  0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.59 0.60 112,800 67.68
SUSCO-W1  0.56 0.58 0.56 0.58 +0.01 +1.75 0.57 0.58 469,800 270.68
SVI-W3  2.46 2.46 2.20 2.22 +0.02 +0.91 2.20 2.38 72,100 164.92
TCC-W2  - - - - - - 0.53 0.63 - -
TCC-W3  - - - - - - 0.53 0.68 80 0.03
TCC-W4  - - - - - - 0.49 0.52 - -
TFD-W4  0.39 0.40 0.38 0.39 +0.01 +2.63 0.38 0.39 462,400 179.64
TFG-W1  - - - - - - 3.58 3.64 - -
TGPRO-W2  0.04 0.04 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 1,000 0.04
TH-W1  0.13 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 100 0.01
TH-W2  0.24 0.24 0.24 0.24 -0.01 -4.00 0.24 0.25 100,000 24.00
THE-W2  0.20 0.20 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.19 0.20 13,630,400 2,726.08
TNPC-W1  - - - - - - 0.44 0.45 - -
TPOLY-W2  1.80 1.80 1.80 1.80 +0.04 +2.27 1.76 1.78 20,000 36.00
TSI-W2  - - - - - - 0.11 0.13 - -
TSR-W1  - - - - - - 2.86 2.92 - -
TTA-W5  1.40 1.40 1.38 1.40 +0.01 +0.72 1.38 1.40 19,618 27.33
TWZ-W3  - - - - - - - 0.01 - -
TWZ-W4  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 122,700 2.45
U-W1  - - - - - - - 0.01 34 0.00
VGI-W1  0.24 0.28 0.24 0.27 +0.03 +12.50 0.26 0.27 30,893,100 8,185.04
VIBHA-W2  1.84 1.84 1.84 1.84 0.00 0.00 1.82 1.84 10,100 18.58
WHA-W1  - - - - - - 6.30 6.65 - -
WIIK-W1  1.02 1.08 1.02 1.02 +0.01 +0.99 1.02 1.04 1,500,600 1,566.40
WORK-W1  21.90 24.90 21.90 24.90 +3.10 +14.22 24.50 24.90 74,071 1,745.17
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS