สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/10/2017 00:30:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,692.58 +9.15 +0.54 1,696.50 1,673.01 11,052,411 68,766.14
SET50 1,079.07 +4.70 +0.44 1,082.21 1,065.27 1,496,418 42,585.39
SET100 2,430.09 +11.84 +0.49 2,437.29 2,399.33 2,750,694 53,341.66
sSET 1,089.45 +12.34 +1.15 1,089.45 1,073.93 553,970 3,752.87
SETHD 1,239.64 +4.78 +0.39 1,243.95 1,223.78 773,005 16,558.89
mai 564.54 +4.05 +0.72 568.92 560.21 547,315 1,521.29
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 881 5,548,968
ไม่เปลี่ยนแปลง 413 1,466,856
ลดลง 666 4,495,110
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC-W1  0.12 0.12 0.11 0.11 -0.01 -8.33 0.11 0.12 455,225 54.27
AEC-W4  0.15 0.16 0.15 0.16 +0.01 +6.67 0.15 0.16 106,700 16.01
AJA-W1  0.22 0.23 0.22 0.22 -0.01 -4.35 0.22 0.23 2,020,550 455.47
AS-W1  0.79 0.83 0.73 0.74 -0.03 -3.90 0.74 0.75 3,011,700 2,354.72
BLAND-W4  0.14 0.15 0.14 0.15 +0.01 +7.14 0.14 0.15 22,511,141 3,167.66
BROCK-W1  0.23 0.23 0.22 0.23 +0.01 +4.55 0.22 0.23 73,600 16.92
BTC-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,035,100 10.35
BTS-W3  0.23 0.26 0.23 0.25 +0.02 +8.70 0.25 0.26 43,699,872 10,546.09
BWG-W4  0.29 0.31 0.29 0.30 0.00 0.00 0.30 0.31 1,333,100 397.33
CEN-W4  0.22 0.23 0.22 0.22 0.00 0.00 0.22 0.23 918,030 201.98
CGH-W1  0.02 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 25,945,600 518.93
CGH-W2  0.15 0.16 0.14 0.15 0.00 0.00 0.14 0.15 537,133 80.21
CI-W1  0.59 0.59 0.58 0.58 0.00 0.00 0.58 0.59 804,850 471.12
CKP-W1  0.50 0.51 0.50 0.51 +0.01 +2.00 0.51 0.52 1,678,900 851.00
CRANE-W1  1.95 1.95 1.91 1.93 +0.03 +1.58 1.92 1.94 263,400 508.24
DCON-W1  - - - - - - 4.50 4.88 - -
DIGI-W1  0.10 0.11 0.10 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 365,800 36.58
DIGI-W2  0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 20,400 0.79
EARTH-W4 <SP, NP> - - - - - - - - - -
EASON-W2  2.56 2.62 2.56 2.60 +0.04 +1.56 2.60 2.66 45,633 118.58
ECL-W2  2.06 2.14 2.06 2.14 +0.08 +3.88 2.12 2.14 2,546,150 5,364.98
EIC-W2  0.04 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 419,776 16.80
EIC-W3  0.13 0.14 0.13 0.14 0.00 0.00 0.12 0.14 40,100 5.21
EIC-W4  0.03 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 6,670,942 154.42
EMC-W5 <SP> - - - - - - - - - -
EPCO-W2  0.11 0.11 0.06 0.07 -0.03 -30.00 0.06 0.07 15,215,561 1,259.80
EVER-W3  0.07 0.08 0.07 0.08 +0.01 +14.29 0.07 0.08 1,761,100 123.63
FER-W1  0.05 0.06 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.04 0.05 327,478 16.37
FER-W2  0.28 0.28 0.10 0.22 -0.04 -15.38 0.22 0.24 1,037,700 118.03
FER-W3  0.21 0.23 0.21 0.23 +0.01 +4.55 0.22 0.23 6,184,879 1,358.81
GIFT-W1  3.34 3.40 3.26 3.34 0.00 0.00 3.26 3.34 183,127 602.11
GJS-W2  - - - - - - - 0.01 - -
GJS-W3  0.04 0.05 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 1,040,150 41.71
GL-W4 <SP> - - - - - - - - - -
GLAND-W4  1.11 1.11 1.04 1.10 0.00 0.00 1.05 1.10 35,200 37.93
GREEN-W4  0.55 0.56 0.54 0.55 -0.01 -1.79 0.54 0.55 78,100 42.58
GSTEL-W1  0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 915,900 9.16
GSTEL-W2  0.01 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 113,500 1.14
IEC-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP> - - - - - - - - - -
IHL-W1  7.20 7.20 7.15 7.15 -0.10 -1.38 7.15 7.30 30,399 218.32
ITD-W1  0.36 0.37 0.35 0.36 0.00 0.00 0.36 0.37 1,598,250 574.86
IVL-W2  4.82 4.96 4.82 4.94 +0.12 +2.49 4.92 4.94 9,950,269 48,850.10
JAS-W3  3.84 3.88 3.82 3.84 +0.02 +0.52 3.84 3.86 3,073,031 11,814.01
JMART-W2  4.22 4.30 4.20 4.26 +0.06 +1.43 4.26 4.30 591,710 2,514.29
JMT-W1  14.60 14.80 14.60 14.70 +0.10 +0.68 14.70 14.80 80,606 1,184.33
MACO-W1 <SP> - - - - - - - - - -
MFC-W1  1.92 1.93 1.90 1.91 -0.03 -1.55 1.90 1.92 99,550 190.02
MIDA-W2  0.12 0.12 0.11 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 133,100 15.12
MILL-W3  0.19 0.20 0.19 0.19 -0.01 -5.00 0.19 0.20 128,400 24.40
MILL-W4  0.57 0.58 0.56 0.57 0.00 0.00 0.57 0.59 2,075,874 1,184.07
MINT-W5 <SP> - - - - - - - - - -
ML-W2  0.20 0.21 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.21 1,692,000 338.73
MONO-W1  1.54 1.56 1.51 1.56 +0.07 +4.70 1.55 1.56 8,897,201 13,694.71
NEP-W3  0.20 0.20 0.18 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 187,666 35.14
NMG-W3  0.09 0.09 0.09 0.09 -0.01 -10.00 0.09 0.10 2,167,900 195.11
NOK-W1  1.70 1.71 1.65 1.71 0.00 0.00 1.65 1.71 384,750 647.43
NPP-W2  0.21 0.23 0.21 0.21 -0.01 -4.55 0.21 0.22 863,300 186.64
NPP-W3  0.17 0.18 0.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.18 447,087 77.15
NUSA-W2  0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 2,433,600 47.77
PL-W1  1.67 1.67 1.62 1.62 -0.02 -1.22 1.62 1.64 105,000 171.69
PLE-W3  0.99 1.01 0.99 0.99 0.00 0.00 0.99 1.00 142,700 142.53
POLAR-W3 <SP, NP> - - - - - - - - - -
PSL-W1  3.16 3.28 3.14 3.24 +0.12 +3.85 3.24 3.26 8,070,330 26,040.45
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.30 0.30 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 22,400 6.50
RICHY-W2  0.24 0.26 0.24 0.25 +0.01 +4.17 0.25 0.26 1,713,900 428.18
RML-W4  0.07 0.08 0.07 0.08 +0.01 +14.29 0.07 0.08 1,765,400 133.18
RS-W3  8.50 8.90 8.45 8.85 +0.45 +5.36 8.85 8.90 2,978,640 26,008.53
S-W1  0.52 0.53 0.52 0.52 -0.02 -3.70 0.52 0.53 54,800 28.60
SAMART-W  0.26 0.26 0.24 0.25 0.00 0.00 0.24 0.25 1,388,500 344.34
SAWAD-W1  14.10 15.60 14.10 15.30 +1.20 +8.51 15.30 15.40 4,179,242 62,876.64
SIRI-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 107,271,000 1,072.71
SMM-W4  0.38 0.40 0.38 0.39 0.00 0.00 0.38 0.39 255,708 98.68
SMT-W1  0.92 0.95 0.92 0.92 0.00 0.00 0.92 0.93 516,600 477.61
SPORT-W5  0.28 0.29 0.28 0.28 0.00 0.00 0.28 0.29 1,085,200 308.11
SPORT-W6  0.31 0.32 0.28 0.28 -0.02 -6.67 0.28 0.30 698,265 205.35
SUPER-W4  0.39 0.41 0.39 0.40 +0.01 +2.56 0.40 0.41 26,571,582 10,561.96
SUSCO-W1  0.63 0.68 0.62 0.68 +0.05 +7.94 0.67 0.68 8,375,300 5,495.17
SVI-W3  2.08 2.12 2.04 2.08 0.00 0.00 2.04 2.08 43,100 88.85
TCC-W2  0.37 0.39 0.37 0.39 0.00 0.00 0.35 0.37 1,800 0.68
TCC-W3  0.72 0.73 0.71 0.71 -0.01 -1.39 0.71 0.72 25,600 18.36
TCC-W4  0.36 0.37 0.34 0.35 0.00 0.00 0.34 0.35 214,715 76.62
TCJ-W2  3.50 3.70 3.50 3.54 +0.04 +1.14 3.54 3.62 2,845,600 10,263.80
TFD-W4  0.22 0.24 0.22 0.22 +0.01 +4.76 0.22 0.23 8,360,592 1,944.88
TFG-W1  3.40 3.44 3.32 3.32 -0.04 -1.19 3.32 3.44 16,300 55.62
TFG-W2  1.23 1.25 1.23 1.24 +0.01 +0.81 1.24 1.25 120,585 149.77
TGPRO-W2  0.02 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 501,400 13.13
TH-W2  0.28 0.28 0.27 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 378,867 104.87
THE-W2  0.36 0.38 0.35 0.37 +0.02 +5.71 0.36 0.37 123,128,300 45,292.58
TNPC-W1  0.95 0.99 0.91 0.99 +0.07 +7.61 0.99 1.00 270,211 260.64
TPOLY-W2  2.46 2.54 2.46 2.52 +0.04 +1.61 2.52 2.54 1,800,700 4,533.14
TSI-W2  0.25 0.27 0.25 0.26 +0.01 +4.00 0.25 0.26 1,666,100 425.37
TSR-W1  2.20 2.22 2.20 2.22 +0.02 +0.91 2.20 2.24 94,900 210.35
TTA-W5  1.70 1.77 1.70 1.72 +0.02 +1.18 1.72 1.73 4,145,800 7,186.66
TWZ-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 251,800 2.52
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100 0.00
VGI-W1  0.32 0.34 0.31 0.32 -0.01 -3.03 0.32 0.33 20,979,120 6,796.26
VIBHA-W2  1.77 1.80 1.77 1.80 +0.03 +1.69 1.77 1.80 332,266 588.12
VIBHA-W3  0.57 0.60 0.57 0.58 -0.01 -1.69 0.58 0.59 445,815 260.25
WAVE-W1  1.10 1.11 1.08 1.09 0.00 0.00 1.09 1.10 228,900 251.80
WHA-W1  9.30 9.40 9.10 9.30 0.00 0.00 9.30 9.35 168,400 1,560.40
WIIK-W1  0.87 0.88 0.83 0.83 -0.04 -4.60 0.83 0.85 265,400 227.10
WORK-W1  47.00 61.75 47.00 56.50 +10.00 +21.51 56.50 56.75 198,828 10,685.21
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่