สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 09/12/2017 00:30:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,706.52 +3.15 +0.18 1,712.49 1,704.07 10,678,015 55,822.13
SET50 1,100.68 +2.60 +0.24 1,105.04 1,097.44 945,584 28,013.83
SET100 2,467.12 +5.41 +0.22 2,476.89 2,461.52 1,985,605 36,394.86
sSET 1,072.66 -0.72 -0.07 1,079.50 1,071.81 780,361 4,837.14
SETHD 1,264.37 +3.00 +0.24 1,270.54 1,262.64 476,865 10,739.70
mai 538.86 -3.71 -0.68 545.66 538.66 810,479 2,332.10
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 736 5,105,117
ไม่เปลี่ยนแปลง 497 2,169,376
ลดลง 718 4,102,787
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC-W1  0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 189,666 20.86
AEC-W4  0.07 0.08 0.06 0.07 0.00 0.00 0.07 0.08 259,950 18.20
AJA-W1  0.27 0.27 0.26 0.27 +0.01 +3.85 0.26 0.27 4,836,007 1,289.11
AS-W1  0.85 0.91 0.83 0.83 -0.01 -1.19 0.83 0.85 3,033,300 2,608.16
BLAND-W4  0.11 0.12 0.10 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 9,225,512 1,011.13
BROCK-W1  0.22 0.22 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 1,118,800 232.15
BTC-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 2,712,100 27.12
BTS-W3  0.16 0.18 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.17 4,670,816 788.37
BWG-W4  0.15 0.15 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.14 0.15 1,807,366 260.29
CEN-W4  0.17 0.17 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.15 0.17 594,200 96.18
CGH-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 20,000,000 200.00
CGH-W2  0.12 0.13 0.12 0.13 +0.01 +8.33 0.11 0.13 1,531,575 190.69
CI-W1  0.55 0.57 0.54 0.55 0.00 0.00 0.55 0.56 247,002 135.97
CKP-W1  0.52 0.54 0.52 0.52 0.00 0.00 0.52 0.54 1,776,860 939.02
CRANE-W1  1.88 1.94 1.83 1.83 -0.03 -1.61 1.83 1.84 3,129,881 5,917.30
DCON-W1  - - - - - - 4.06 4.80 20 0.08
DIGI-W1  0.10 0.11 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.11 2,189,019 218.90
DIGI-W2  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 1,061,900 31.85
EARTH-W4 <SP, NP> - - - - - - - - - -
ECL-W2  1.95 2.16 1.93 2.06 +0.11 +5.64 2.06 2.08 2,175,400 4,464.41
EIC-W2  0.03 0.03 0.02 0.03 -0.01 -25.00 0.02 0.03 2,920,500 86.03
EIC-W3  0.09 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.08 0.10 400 0.04
EIC-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 30,428 0.30
EVER-W3  0.07 0.07 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 428,100 21.94
FER-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,110,000 11.10
FER-W2  0.24 0.36 0.24 0.36 +0.04 +12.50 0.26 0.33 15,000 4.15
FER-W3  0.07 0.09 0.06 0.08 +0.02 +33.33 0.07 0.08 16,260,986 1,277.12
GIFT-W1  2.62 2.70 2.62 2.64 +0.04 +1.54 2.62 2.64 37,571 100.16
GJS-W2 <SP> - - - - - - - - - -
GJS-W3  0.03 0.04 0.03 0.04 +0.01 +33.33 0.02 0.04 4,214,297 126.53
GL-W4 <NP> 1.57 1.57 1.36 1.42 -0.12 -7.79 1.39 1.42 9,067,400 13,270.37
GLAND-W4  0.85 0.89 0.85 0.89 -0.05 -5.32 0.85 0.89 3,700 3.15
GREEN-W4  0.45 0.46 0.41 0.41 -0.03 -6.82 0.41 0.42 1,594,400 682.51
GSTEL-W1  - - - - - - - 0.01 - -
GSTEL-W2  - - - - - - - 0.01 - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  6.25 6.25 6.05 6.10 -0.20 -3.17 6.05 6.10 47,000 287.42
ITD-W1  0.29 0.33 0.29 0.30 +0.01 +3.45 0.30 0.31 9,548,669 2,970.33
IVL-W2  14.80 14.80 13.60 13.60 -1.10 -7.48 13.60 13.80 37,635,414 535,355.46
JAS-W3  3.56 3.56 3.48 3.50 0.00 0.00 3.50 3.52 1,187,120 4,185.70
JMART-W2  7.00 7.30 6.65 6.65 -0.40 -5.67 6.65 6.80 5,337,855 37,371.22
JMT-W1  16.00 16.10 15.80 15.90 -0.10 -0.62 15.80 15.90 41,600 660.86
MFC-W1  2.76 2.98 2.54 2.70 +0.06 +2.27 2.70 2.72 16,610,400 46,800.75
MIDA-W2  0.09 0.09 0.07 0.08 -0.01 -11.11 0.08 0.09 674,780 54.03
MILL-W3  0.22 0.22 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 2,238,208 449.13
MILL-W4  0.62 0.63 0.60 0.60 -0.01 -1.64 0.60 0.61 3,198,031 1,959.75
ML-W2  0.14 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 1,643,000 230.02
MONO-W1  1.68 1.74 1.67 1.69 +0.03 +1.81 1.69 1.70 1,567,400 2,652.58
NEP-W3  0.22 0.22 0.19 0.19 -0.01 -5.00 0.18 0.19 1,176,066 229.71
NMG-W3  0.09 0.10 0.08 0.10 +0.01 +11.11 0.09 0.10 8,323,700 806.23
NOK-W1  1.71 1.71 1.66 1.68 -0.01 -0.59 1.68 1.70 223,106 375.89
NPP-W2  0.05 0.06 0.04 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 296,400 14.83
NPP-W3  0.10 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 2,681,300 247.13
NUSA-W2  - - - - - - - 0.01 - -
PL-W1  1.53 1.56 1.53 1.53 -0.01 -0.65 1.52 1.53 167,300 256.89
PLE-W3  0.81 0.90 0.55 0.74 -0.08 -9.76 0.74 0.76 3,248,800 2,742.23
POLAR-W3 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PSL-W1  2.86 2.86 2.70 2.70 -0.12 -4.26 2.70 2.72 1,679,100 4,658.66
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.45 0.50 0.45 0.47 +0.02 +4.44 0.47 0.48 3,821,200 1,817.47
RICHY-W2  0.32 0.33 0.31 0.32 0.00 0.00 0.31 0.32 1,825,000 587.75
RML-W4  0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 50,000 1.50
RS-W3  18.90 18.90 17.80 17.80 -0.70 -3.78 17.80 18.30 1,133,300 20,958.66
S-W1  0.46 0.47 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 157,900 72.66
SAMART-W  0.11 0.12 0.10 0.11 0.00 0.00 0.11 0.12 2,995,972 329.59
SAWAD-W1  12.80 13.30 12.70 12.90 +0.10 +0.78 12.70 12.90 196,940 2,557.27
SMM-W4  0.38 0.38 0.36 0.36 -0.02 -5.26 0.36 0.37 1,363,702 504.09
SMT-W1  0.68 0.68 0.64 0.65 -0.03 -4.41 0.64 0.65 1,608,017 1,046.19
SPALI-W4  19.10 19.30 18.80 18.90 -0.10 -0.53 18.90 19.00 1,355,482 25,625.01
SPORT-W5  0.23 0.23 0.21 0.21 -0.02 -8.70 0.21 0.22 149,225 32.51
SPORT-W6  0.29 0.29 0.26 0.28 0.00 0.00 0.27 0.28 392,155 106.12
SUPER-W4  0.34 0.36 0.32 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 23,455,140 7,964.35
SUSCO-W1  0.60 0.61 0.58 0.58 -0.02 -3.33 0.58 0.60 498,000 298.07
SVI-W3  1.70 1.77 1.70 1.77 +0.04 +2.31 1.77 1.79 4,600 8.00
TCC-W2  0.30 0.33 0.30 0.33 -0.03 -8.33 0.30 0.31 9,000 2.76
TCC-W3  0.66 0.66 0.64 0.66 0.00 0.00 0.64 0.66 6,400 4.17
TCC-W4  0.31 0.32 0.31 0.31 0.00 0.00 0.30 0.31 192,705 59.75
TCJ-W2  4.46 4.50 4.18 4.22 -0.22 -4.95 4.22 4.24 3,109,200 13,631.91
TFD-W4  0.20 0.20 0.18 0.18 -0.01 -5.26 0.18 0.19 1,159,692 220.67
TFG-W1  3.52 3.60 3.52 3.58 +0.08 +2.29 3.44 3.52 5,700 20.34
TFG-W2  1.20 1.23 1.18 1.18 -0.02 -1.67 1.18 1.20 1,315,150 1,585.27
TGPRO-W2  0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 3,592,700 35.93
TH-W2  0.25 0.25 0.24 0.24 0.00 0.00 0.23 0.24 554,700 133.72
THE-W2  0.30 0.30 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 78,250,404 22,742.12
TNPC-W1  1.13 1.15 1.05 1.06 -0.08 -7.02 1.06 1.07 9,416,588 10,327.20
TPOLY-W2  1.87 1.90 1.86 1.86 -0.01 -0.53 1.85 1.86 841,769 1,577.67
TSI-W2  0.17 0.20 0.17 0.18 0.00 0.00 0.18 0.20 1,209,200 225.82
TSR-W1  1.98 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00 1.98 2.00 32,116 63.59
TTA-W5  1.54 1.56 1.48 1.49 -0.03 -1.97 1.48 1.49 2,073,486 3,139.40
TWZ-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 982,900 9.83
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 101,506 1.02
VGI-W1  0.33 0.35 0.33 0.34 +0.01 +3.03 0.34 0.35 8,390,897 2,849.82
VIBHA-W2  1.70 1.70 1.67 1.69 +0.01 +0.60 1.65 1.69 107,201 181.28
VIBHA-W3  0.44 0.44 0.41 0.41 -0.02 -4.65 0.41 0.42 1,978,682 831.44
WAVE-W1  1.28 1.35 1.20 1.22 -0.01 -0.81 1.22 1.23 23,728,500 30,639.11
WHA-W1  11.90 12.00 11.50 11.50 -0.40 -3.36 11.50 11.60 860,518 10,049.95
WIIK-W1  0.72 0.72 0.70 0.70 -0.01 -1.41 0.69 0.72 620,200 441.86
WORK-W1  45.00 46.50 45.00 46.00 +2.25 +5.14 45.75 46.25 14,000 643.50
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่