สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30/03/2017 22:59:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,579.88 +4.91 +0.31 1,584.73 1,574.14 9,291,985 51,767.28
SET50 1,001.52 +3.89 +0.39 1,005.43 996.41 1,130,886 29,687.11
SET100 2,255.19 +8.93 +0.40 2,263.40 2,244.51 1,580,162 33,374.95
sSET 1,048.11 +2.73 +0.26 1,048.66 1,045.82 503,840 2,307.71
SETHD 1,251.17 +11.33 +0.91 1,253.36 1,241.25 386,800 10,919.26
mai 595.02 +1.50 +0.25 596.88 594.44 1,164,791 1,970.49
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 623 4,641,456
ไม่เปลี่ยนแปลง 495 2,494,151
ลดลง 586 3,120,300
สถานะตลาด Closed

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC-W1  0.17 0.18 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.16 0.17 7,384,607 1,243.88
ABC-W2  0.07 0.08 0.07 0.08 +0.01 +14.29 0.07 0.08 6,747,700 509.90
ACC-W1  0.14 0.15 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.14 0.15 160,700 22.50
AEC-W2 <SP> - - - - - - - - - -
AEC-W4  0.18 0.18 0.17 0.18 0.00 0.00 0.17 0.18 191,300 34.43
AJD-W1  0.92 0.94 0.92 0.92 0.00 0.00 0.92 0.93 1,311,400 1,221.29
BANPU-W3  14.60 14.70 14.40 14.40 -0.20 -1.37 14.40 14.50 594,364 8,622.56
BLAND-W4  0.24 0.24 0.23 0.23 0.00 0.00 0.23 0.24 3,095,321 728.05
BROCK-W1  0.28 0.30 0.27 0.28 0.00 0.00 0.28 0.29 4,225,300 1,221.38
BTC-W3  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 261,080 2.61
BTS-W3  0.56 0.57 0.55 0.56 +0.01 +1.82 0.56 0.57 2,689,173 1,505.51
BWG-W4  0.47 0.50 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 34,934,160 16,648.72
CEN-W4  0.40 0.42 0.39 0.40 +0.01 +2.56 0.40 0.41 5,855,800 2,385.07
CGH-W1  0.15 0.16 0.15 0.16 +0.01 +6.67 0.15 0.16 207,000 31.35
CGH-W2  0.20 0.20 0.19 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 192,600 38.30
CKP-W1  0.46 0.47 0.46 0.46 -0.01 -2.13 0.46 0.47 167,150 78.39
DCON-W1  - - - - - - 4.26 4.72 - -
EARTH-W4  0.35 0.35 0.34 0.35 -0.01 -2.78 0.34 0.35 3,345,539 1,167.88
EASON-W2  3.36 4.88 3.28 3.40 +0.10 +3.03 3.30 3.40 50,633 200.20
ECL-W2  0.68 0.71 0.67 0.69 +0.01 +1.47 0.68 0.69 8,965,400 6,170.26
EIC-W1 <NP> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 4,500 0.04
EIC-W2 <NP> 0.10 0.10 0.09 0.10 +0.01 +11.11 0.10 0.11 3,660,495 362.85
EIC-W3 <NP> 0.21 0.22 0.20 0.21 +0.01 +5.00 0.21 0.22 1,111,100 234.11
EMC-W5  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 100,000 2.00
EPCO-W2  0.63 0.64 0.62 0.62 -0.02 -3.12 0.62 0.64 97,846 61.43
EVER-W2  0.03 0.04 0.02 0.03 -0.01 -25.00 0.02 0.03 8,637,900 259.18
EVER-W3  0.07 0.08 0.07 0.07 -0.01 -12.50 0.07 0.08 1,084,700 75.94
FER-W1  0.18 0.21 0.18 0.19 +0.01 +5.56 0.19 0.20 3,576,323 703.89
FER-W2  0.32 0.47 0.32 0.42 +0.03 +7.69 0.42 0.45 215,050 93.06
GENCO-W1  0.37 0.39 0.35 0.38 -0.01 -2.56 0.37 0.38 1,665,600 617.34
GIFT-W1  4.06 4.24 4.06 4.16 +0.12 +2.97 4.16 4.18 5,050,300 21,122.18
GJS-W2  - - - - - - - 0.01 - -
GJS-W3  0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 7,500 0.30
GL-W4  8.25 8.25 7.80 7.90 -0.40 -4.82 7.90 7.95 324,110 2,578.89
GLAND-W3  - - - - - - 1.50 1.53 2 0.00
GLAND-W4  - - - - - - 1.45 1.52 - -
GREEN-W4  0.95 0.98 0.93 0.95 0.00 0.00 0.95 0.96 9,521,400 9,113.86
GSTEL-W1  - - - - - - 0.01 0.02 - -
GSTEL-W2  - - - - - - 0.01 0.02 - -
GUNKUL-W  3.02 3.44 3.02 3.10 0.00 0.00 3.10 3.38 8,000 26.12
IEC-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP> - - - - - - - - - -
IHL-W1  3.26 3.26 3.10 3.14 -0.02 -0.63 3.14 3.18 329,924 1,042.33
ITD-W1  0.50 0.51 0.50 0.50 -0.01 -1.96 0.50 0.51 1,171,706 586.10
IVL-W1  1.75 1.79 1.73 1.73 -0.02 -1.14 1.73 1.74 2,821,002 4,922.50
IVL-W2  2.50 2.52 2.46 2.46 -0.02 -0.81 2.46 2.50 267,460 666.36
JAS-W3  4.44 4.44 4.40 4.42 0.00 0.00 4.42 4.44 1,883,980 8,330.28
JMT-W1  7.90 7.90 7.85 7.85 -0.05 -0.63 7.85 8.00 11,005 86.44
L&E-W3  2.16 2.20 2.06 2.06 -0.06 -2.83 2.06 2.10 866,900 1,834.90
LH-W3  5.70 5.85 5.70 5.70 -0.10 -1.72 5.70 5.90 421,723 2,418.45
LOXLEY-W  0.56 0.57 0.51 0.51 -0.05 -8.93 0.51 0.54 1,517,621 808.15
MACO-W1  0.10 0.10 0.08 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 6,095,000 579.50
MAX-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,081,300 10.81
MFC-W1  3.44 3.48 3.34 3.34 -0.08 -2.34 3.34 3.36 583,000 1,971.18
MIDA-W2  0.18 0.18 0.17 0.18 +0.01 +5.88 0.17 0.18 725,340 129.79
MILL-W3  0.18 0.19 0.18 0.18 0.00 0.00 0.18 0.19 1,484,400 267.75
MINT-W5  3.04 3.14 3.00 3.12 +0.08 +2.63 3.10 3.12 512,457 1,580.53
ML-W2  0.30 0.31 0.29 0.29 -0.01 -3.33 0.29 0.30 1,416,800 424.62
MONO-W1  1.31 1.33 1.30 1.33 +0.01 +0.76 1.32 1.33 614,004 811.32
NEP-W3  0.10 0.11 0.10 0.11 +0.01 +10.00 0.10 0.11 872,156 92.76
NMG-W3  0.22 0.22 0.21 0.22 -0.01 -4.35 0.22 0.23 1,480,600 325.52
NPP-W2  0.41 0.56 0.40 0.52 +0.12 +30.00 0.51 0.52 22,610,300 11,513.73
NUSA-W2  0.08 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.09 365,500 29.24
PL-W1  2.36 2.38 2.20 2.30 -0.08 -3.36 2.30 2.32 5,812,100 13,293.08
PLE-W3  0.49 0.53 0.49 0.50 +0.01 +2.04 0.50 0.53 1,830,600 944.36
POLAR-W3 <SP> - - - - - - - - - -
PSL-W1  1.78 1.78 1.76 1.76 -0.02 -1.12 1.76 1.78 120,791 213.03
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RML-W4  0.15 0.15 0.14 0.15 -0.01 -6.25 0.14 0.15 9,526,100 1,409.21
S-W1  0.69 0.69 0.66 0.69 +0.01 +1.47 0.66 0.69 376,734 253.10
SAMART-W  0.70 0.71 0.67 0.68 -0.01 -1.45 0.68 0.69 1,316,100 911.49
SAWAD-W1  6.75 6.75 6.75 6.75 0.00 0.00 6.75 6.90 1,131 7.63
SIRI-W2  0.07 0.09 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 28,390,626 2,263.50
SMT-W1  1.69 1.88 1.69 1.77 +0.07 +4.12 1.77 1.78 478,200 855.75
SPORT-W5  0.92 0.97 0.88 0.91 -0.01 -1.09 0.91 0.92 3,633,200 3,387.58
SUPER-W3 <SP> - - - - - - - - - -
SUSCO-W1  0.69 0.70 0.68 0.69 +0.01 +1.47 0.68 0.69 1,309,200 899.32
SVI-W3  2.56 2.60 2.56 2.60 +0.10 +4.00 2.40 2.60 2,900 7.43
TCC-W2  - - - - - - 0.61 0.67 - -
TCC-W3  - - - - - - 0.65 0.70 - -
TCC-W4  0.57 0.58 0.56 0.56 -0.01 -1.75 0.55 0.58 26,300 14.89
TFD-W4  0.33 0.34 0.31 0.32 -0.01 -3.03 0.31 0.32 6,876,934 2,183.77
TFG-W1  4.10 4.10 3.98 3.98 -0.12 -2.93 3.94 3.98 464,780 1,865.40
TGPRO-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 728,100 7.28
TGPRO-W2  0.07 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 1,085,568 73.44
TH-W1  0.25 0.26 0.22 0.22 -0.02 -8.33 0.22 0.24 4,446,200 1,066.73
TH-W2  0.28 0.30 0.28 0.28 0.00 0.00 0.28 0.30 766,335 219.16
TNPC-W1  0.52 0.57 0.52 0.52 -0.01 -1.89 0.52 0.54 944,900 514.40
TPOLY-W2  2.24 2.38 2.20 2.24 0.00 0.00 2.24 2.26 13,016,500 30,197.93
TSI-W2  0.15 0.16 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.14 0.15 927,900 134.31
TSR-W1  3.24 3.36 3.20 3.26 +0.04 +1.24 3.26 3.28 2,474,616 8,121.83
TTA-W5  1.60 1.61 1.58 1.59 0.00 0.00 1.59 1.60 1,254,812 2,000.03
TWZ-W3  - - - - - - 0.02 0.03 - -
TWZ-W4  0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 5,034,560 104.66
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 50,487,204 504.87
VGI-W1  0.28 0.29 0.27 0.28 0.00 0.00 0.28 0.29 4,118,028 1,150.73
VIBHA-W2  1.92 1.94 1.91 1.94 +0.02 +1.04 1.92 1.94 593,316 1,142.23
WHA-W1  7.60 7.65 7.30 7.65 +0.10 +1.32 7.50 7.65 4,106 31.18
WIIK-W1  1.14 1.16 1.11 1.11 +0.01 +0.91 1.11 1.12 1,617,000 1,841.09
WORK-W1  20.00 21.00 19.50 20.30 -0.70 -3.33 20.20 20.30 57,171 1,138.81
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS