สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,562.99 - - - - - -
SET50 972.72 - - - - - -
SET100 2,201.72 - - - - - -
sSET 1,063.79 - - - - - -
SETHD 1,171.10 - - - - - -
mai 638.68 - - - - - -
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC-W1  - - - - - - - - - -
ABC-W2  - - - - - - - - - -
ACC-W1  - - - - - - - - - -
AEC-W2  - - - - - - - - - -
AEC-W4  - - - - - - - - - -
AJD-W1  - - - - - - - - - -
BANPU-W3  - - - - - - - - - -
BLAND-W4  - - - - - - - - - -
BROCK-W1  - - - - - - - - - -
BTC-W3  - - - - - - - - - -
BTS-W3  - - - - - - - - - -
BWG-W4  - - - - - - - - - -
CEN-W4  - - - - - - - - - -
CGH-W1  - - - - - - - - - -
CGH-W2  - - - - - - - - - -
CKP-W1  - - - - - - - - - -
DCON-W1  - - - - - - - - - -
DCON-W2 <SP> - - - - - - - - - -
EARTH-W4  - - - - - - - - - -
EASON-W2  - - - - - - - - - -
ECL-W2  - - - - - - - - - -
EIC-W1 <NP> - - - - - - - - - -
EIC-W2 <NP> - - - - - - - - - -
EIC-W3 <NP> - - - - - - - - - -
EMC-W5  - - - - - - - - - -
EPCO-W2  - - - - - - - - - -
EVER-W2  - - - - - - - - - -
EVER-W3  - - - - - - - - - -
FER-W1  - - - - - - - - - -
GENCO-W1  - - - - - - - - - -
GIFT-W1  - - - - - - - - - -
GJS-W2  - - - - - - - - - -
GJS-W3  - - - - - - - - - -
GL-W4  - - - - - - - - - -
GLAND-W3  - - - - - - - - - -
GLAND-W4  - - - - - - - - - -
GREEN-W4  - - - - - - - - - -
GSTEL-W1  - - - - - - - - - -
GSTEL-W2  - - - - - - - - - -
GUNKUL-W  - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP> - - - - - - - - - -
IFEC-W1 <SP> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP> - - - - - - - - - -
IHL-W1  - - - - - - - - - -
ITD-W1  - - - - - - - - - -
IVL-W1  - - - - - - - - - -
IVL-W2  - - - - - - - - - -
JAS-W3  - - - - - - - - - -
JMT-W1  - - - - - - - - - -
L&E-W3  - - - - - - - - - -
LH-W3  - - - - - - - - - -
LOXLEY-W  - - - - - - - - - -
MACO-W1  - - - - - - - - - -
MAX-W2  - - - - - - - - - -
MFC-W1  - - - - - - - - - -
MIDA-W2  - - - - - - - - - -
MILL-W3  - - - - - - - - - -
MINT-W5  - - - - - - - - - -
ML-W2  - - - - - - - - - -
MONO-W1  - - - - - - - - - -
NEP-W3  - - - - - - - - - -
NMG-W3  - - - - - - - - - -
NPP-W2  - - - - - - - - - -
NUSA-W2  - - - - - - - - - -
PL-W1  - - - - - - - - - -
PLE-W3  - - - - - - - - - -
POLAR-W3  - - - - - - - - - -
PSL-W1  - - - - - - - - - -
RICH-W1  - - - - - - - - - -
RML-W4  - - - - - - - - - -
S-W1  - - - - - - - - - -
SAMART-W  - - - - - - - - - -
SAWAD-W1  - - - - - - - - - -
SIRI-W2  - - - - - - - - - -
SMT-W1  - - - - - - - - - -
SPORT-W5  - - - - - - - - - -
SUPER-W3  - - - - - - - - - -
SUSCO-W1  - - - - - - - - - -
SVI-W3  - - - - - - - - - -
TCC-W2  - - - - - - - - - -
TCC-W3  - - - - - - - - - -
TCC-W4  - - - - - - - - - -
TFD-W4  - - - - - - - - - -
TFG-W1  - - - - - - - - - -
TGPRO-W1  - - - - - - - - - -
TGPRO-W2  - - - - - - - - - -
TH-W1  - - - - - - - - - -
TH-W2  - - - - - - - - - -
TNPC-W1  - - - - - - - - - -
TPOLY-W2  - - - - - - - - - -
TSI-W2  - - - - - - - - - -
TSR-W1  - - - - - - - - - -
TTA-W4  - - - - - - - - - -
TTA-W5  - - - - - - - - - -
TWZ-W3  - - - - - - - - - -
TWZ-W4  - - - - - - - - - -
U-W1  - - - - - - - - - -
VGI-W1  - - - - - - - - - -
VIBHA-W2  - - - - - - - - - -
WHA-W1  - - - - - - - - - -
WIIK-W1  - - - - - - - - - -
WORK-W1  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS