สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/06/2017 22:59:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,582.36 +1.45 +0.09 1,585.41 1,581.28 9,453,247 39,211.62
SET50 996.26 +1.30 +0.13 998.28 994.93 1,232,427 22,403.39
SET100 2,251.44 +2.52 +0.11 2,256.21 2,249.35 1,927,443 28,410.35
sSET 1,047.12 +1.20 +0.11 1,050.53 1,046.67 848,800 2,916.97
SETHD 1,212.30 +1.68 +0.14 1,215.29 1,209.28 512,664 7,768.40
mai 576.92 -0.16 -0.03 580.00 576.58 990,657 2,130.99
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 485 3,664,416
ไม่เปลี่ยนแปลง 554 3,796,944
ลดลง 676 2,862,336
สถานะตลาด Closed

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC-W1  0.13 0.14 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 1,971,000 256.53
ABC-W2  0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 306,133 13.97
ACC-W1  0.10 0.10 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 178,330 17.27
AEC-W4  0.14 0.16 0.13 0.16 0.00 0.00 0.13 0.16 129,100 16.94
AJA-W1 <SP> - - - - - - - - - -
AS-W1  1.23 1.28 1.18 1.20 -0.02 -1.64 1.19 1.20 20,626,243 25,403.03
BLAND-W4  0.21 0.21 0.20 0.21 +0.01 +5.00 0.20 0.21 13,298,550 2,736.00
BROCK-W1  0.34 0.34 0.30 0.30 -0.02 -6.25 0.29 0.30 12,512,090 4,002.69
BTC-W3  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 10,021,500 100.23
BTS-W3  0.42 0.46 0.42 0.43 +0.01 +2.38 0.43 0.44 33,636,032 14,852.35
BWG-W4  0.36 0.37 0.36 0.37 0.00 0.00 0.36 0.37 754,080 276.32
CEN-W4  0.24 0.25 0.23 0.23 -0.01 -4.17 0.23 0.24 3,472,080 829.70
CGH-W1  0.06 0.06 0.04 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 1,749,301 87.08
CGH-W2  0.10 0.11 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 1,083,775 108.28
CKP-W1  0.46 0.47 0.46 0.47 +0.01 +2.17 0.46 0.47 1,289,950 601.64
DCON-W1  4.22 4.22 4.22 4.22 -0.54 -11.34 4.52 4.94 200 0.84
EARTH-W4 <SP> - - - - - - - - - -
EASON-W2  2.56 3.70 2.56 3.70 +1.14 +44.53 2.58 2.98 185,873 607.13
ECL-W2  1.90 1.96 1.89 1.91 +0.02 +1.06 1.91 1.92 14,533,426 28,031.22
EIC-W2 <NP> 0.06 0.06 0.06 0.06 +0.01 +20.00 0.05 0.06 1,300 0.08
EIC-W3 <NP> 0.14 0.15 0.13 0.14 -0.01 -6.67 0.13 0.14 122,200 16.11
EMC-W5  - - - - - - - 0.01 - -
EPCO-W2  0.47 0.53 0.47 0.47 +0.03 +6.82 0.46 0.47 3,315,317 1,645.84
EVER-W2 <SP> - - - - - - - - - -
EVER-W3  0.05 0.06 0.05 0.06 +0.01 +20.00 0.05 0.06 37,700 2.26
FER-W1  0.09 0.09 0.08 0.09 +0.01 +12.50 0.08 0.09 186,100 16.73
FER-W2  0.25 0.25 0.24 0.24 -0.03 -11.11 0.21 0.24 6,100 1.50
FER-W3  0.06 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 3,070,635 184.62
GIFT-W1  4.50 4.74 4.40 4.44 -0.02 -0.45 4.44 4.46 14,426,600 66,489.16
GJS-W2  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 64,338,100 653.88
GJS-W3  0.07 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 20,702,550 1,421.37
GL-W4  5.70 5.70 5.40 5.50 0.00 0.00 5.45 5.50 2,785,900 15,549.87
GLAND-W3 <SP> - - - - - - - - - -
GLAND-W4  1.30 1.33 1.29 1.30 +0.03 +2.36 1.28 1.30 57,880 76.69
GREEN-W4  0.79 0.81 0.78 0.78 -0.01 -1.27 0.77 0.78 3,870,200 3,065.31
GSTEL-W1  0.02 0.02 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 1,195,359 23.91
GSTEL-W2  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 4,148,066 124.11
GUNKUL-W  1.03 1.05 1.01 1.01 -0.14 -12.17 1.01 1.07 7,191 7.40
IEC-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP> - - - - - - - - - -
IHL-W1  6.25 6.25 6.05 6.05 -0.10 -1.63 6.05 6.10 3,269,795 20,090.31
ITD-W1  0.44 0.44 0.43 0.43 0.00 0.00 0.43 0.44 1,851,482 811.48
IVL-W1  2.84 2.96 2.78 2.82 0.00 0.00 2.82 2.84 44,766,713 128,468.57
IVL-W2  2.86 2.90 2.84 2.84 +0.02 +0.71 2.84 2.86 950,145 2,734.64
JAS-W3  4.48 4.48 4.40 4.40 -0.04 -0.90 4.40 4.42 4,326,185 19,088.15
JMART-W2  2.66 2.72 2.64 2.68 +0.04 +1.52 2.68 2.70 15,564,650 41,744.31
JMT-W1  7.90 11.00 7.80 9.60 +1.80 +23.08 9.60 9.65 6,159,588 60,064.24
LOXLEY-W  0.48 0.50 0.47 0.49 +0.01 +2.08 0.48 0.49 3,533,106 1,740.73
MACO-W1  0.08 0.08 0.07 0.08 +0.01 +14.29 0.07 0.08 2,475,750 189.40
MAX-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,067 0.01
MAX-W3  - - - - - - - 0.01 - -
MFC-W1  2.68 2.70 2.60 2.60 -0.06 -2.26 2.60 2.68 25,501 67.18
MIDA-W2  0.14 0.15 0.13 0.15 0.00 0.00 0.14 0.15 348,250 49.08
MILL-W3  0.21 0.22 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.22 10,005,425 2,079.28
MINT-W5  5.00 5.25 4.78 4.80 -0.30 -5.88 4.80 4.82 50,793,922 255,323.02
ML-W2  0.25 0.26 0.25 0.25 -0.01 -3.85 0.24 0.25 1,011,100 252.86
MONO-W1  1.46 1.47 1.43 1.43 -0.04 -2.72 1.43 1.44 2,943,255 4,263.26
NEP-W3  - - - - - - 0.10 0.11 - -
NMG-W3  0.09 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 3,161,200 316.02
NPP-W2  0.17 0.17 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.17 191,972 31.82
NPP-W3  0.18 0.20 0.18 0.18 0.00 0.00 0.18 0.19 2,833,000 531.07
NUSA-W2  0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.05 1,626,602 65.05
PL-W1  2.10 2.14 2.08 2.08 0.00 0.00 2.08 2.10 282,100 594.77
PLE-W3  0.59 0.63 0.57 0.57 -0.02 -3.39 0.57 0.59 24,749,400 15,037.03
POLAR-W3 <SP, NP> - - - - - - - - - -
PSL-W1  1.50 1.72 1.50 1.65 +0.19 +13.01 1.65 1.66 11,893,414 19,482.30
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RML-W4  0.10 0.12 0.10 0.11 +0.01 +10.00 0.11 0.12 1,787,650 191.68
RS-W3  3.42 3.44 3.28 3.32 -0.08 -2.35 3.32 3.34 4,749,680 15,941.44
S-W1  0.66 0.67 0.66 0.67 +0.01 +1.52 0.65 0.67 50,300 33.20
SAMART-W  0.53 0.55 0.51 0.53 0.00 0.00 0.52 0.53 449,100 237.97
SAWAD-W1  8.35 8.70 8.20 8.40 0.00 0.00 8.20 8.40 188,104 1,558.17
SIRI-W2  0.12 0.13 0.10 0.10 -0.02 -16.67 0.10 0.11 166,462,296 18,531.80
SMM-W4  0.58 0.58 0.55 0.56 0.00 0.00 0.56 0.57 570,088 318.99
SMT-W1  1.42 1.42 1.38 1.38 -0.02 -1.43 1.38 1.39 74,200 103.56
SPORT-W5  0.40 0.42 0.38 0.38 -0.02 -5.00 0.38 0.39 2,684,500 1,065.94
SUSCO-W1  0.54 0.54 0.52 0.52 -0.01 -1.89 0.52 0.53 239,650 126.82
SVI-W3  2.10 2.22 2.10 2.16 -0.06 -2.70 2.16 2.20 88,100 191.23
TCC-W2  0.55 0.58 0.54 0.57 -0.03 -5.00 0.55 0.57 15,900 8.84
TCC-W3  0.55 0.56 0.53 0.54 -0.01 -1.82 0.52 0.54 18,000 9.69
TCC-W4  0.45 0.48 0.45 0.48 +0.04 +9.09 0.47 0.48 38,012 17.65
TCJ-W2  3.02 3.08 2.94 2.96 -0.04 -1.33 2.96 2.98 3,279,500 9,863.77
TFD-W4  0.47 0.53 0.47 0.48 +0.02 +4.35 0.48 0.50 48,501,185 24,208.56
TFG-W1  3.82 3.82 3.80 3.80 -0.02 -0.52 3.80 3.82 112,240 427.75
TFG-W2  1.45 1.45 1.40 1.41 -0.04 -2.76 1.41 1.42 2,594,360 3,680.14
TGPRO-W2  0.04 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 1,786,609 71.56
TH-W1  0.12 0.12 0.10 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 965,100 106.26
TH-W2  0.22 0.23 0.22 0.22 -0.01 -4.35 0.22 0.23 452,043 99.95
THE-W2  0.21 0.22 0.20 0.21 0.00 0.00 0.20 0.21 53,107,051 11,153.58
TNPC-W1  0.40 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.42 7,100 2.84
TPOLY-W2  2.00 2.06 1.96 1.96 -0.03 -1.51 1.96 1.99 1,585,380 3,178.18
TSI-W2  0.11 0.11 0.10 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 381,600 41.88
TSR-W1  2.76 2.78 2.72 2.72 0.00 0.00 2.72 2.74 256,280 704.68
TTA-W5  1.44 1.51 1.44 1.47 +0.05 +3.52 1.47 1.48 3,223,593 4,769.04
TWZ-W4  0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 1,103,913 16.96
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,020,700 10.21
VGI-W1  0.34 0.34 0.32 0.33 0.00 0.00 0.33 0.34 43,301,372 14,333.27
VIBHA-W2  1.77 1.78 1.76 1.76 0.00 0.00 1.76 1.77 85,532 150.57
WAVE-W1  1.00 1.01 0.98 0.99 0.00 0.00 0.99 1.00 567,200 563.67
WHA-W1  6.50 7.50 6.50 6.65 +0.15 +2.31 6.50 6.70 87,267 602.01
WIIK-W1  1.03 1.04 1.02 1.02 0.00 0.00 1.02 1.03 457,480 470.25
WORK-W1  27.50 27.50 26.75 26.75 -1.00 -3.60 26.75 27.50 21,803 595.83
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS