สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/06/2018 23:24:55
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,639.54 -40.14 -2.39 1,674.28 1,633.72 16,028,558 84,628.60
SET50 1,071.96 -28.29 -2.57 1,096.99 1,067.58 2,318,462 64,010.78
SET100 2,377.58 -63.84 -2.61 2,433.12 2,367.96 3,706,025 71,310.18
sSET 895.30 -20.39 -2.23 913.32 886.13 457,501 1,275.20
SETHD 1,221.46 -28.12 -2.25 1,248.59 1,216.87 1,288,179 27,645.69
mai 444.32 -10.97 -2.41 454.35 442.62 838,609 1,074.18
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 255 3,082,226
ไม่เปลี่ยนแปลง 190 890,289
ลดลง 1,537 12,732,066
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W2  - - - - - - 0.19 0.37 - -
ACC-W1  0.03 0.04 0.02 0.03 -0.01 -25.00 0.02 0.03 7,869,213 236.20
AJA-W1  0.17 0.19 0.17 0.18 +0.01 +5.88 0.18 0.19 1,540,150 287.01
ALT-W1  1.00 1.01 0.95 0.95 -0.06 -5.94 0.95 1.00 317,513 312.62
AQ-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 10,330,100 103.30
AS-W1  0.56 0.57 0.54 0.54 -0.02 -3.57 0.54 0.55 119,023 65.85
AYUD-W1  4.16 4.36 3.90 3.94 -0.22 -5.29 3.94 4.00 1,784,950 7,462.18
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
BLAND-W4 <SP> - - - - - - - - - -
BTS-W3  0.09 0.09 0.07 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 61,802,023 4,971.13
BWG-W4  0.09 0.09 0.07 0.07 -0.01 -12.50 0.07 0.08 3,441,049 260.22
CEN-W4  0.06 0.06 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 941,678 56.45
CGH-W2  - - - - - - - 0.01 - -
CI-W1  0.44 0.44 0.43 0.43 -0.05 -10.42 0.42 0.43 45,000 19.44
CKP-W1  0.39 0.40 0.37 0.38 -0.01 -2.56 0.37 0.38 3,835,750 1,465.79
CRANE-W1  - - - - - - 1.33 1.45 - -
CWT-W4  0.91 0.91 0.85 0.86 -0.05 -5.49 0.86 0.87 4,209,660 3,688.63
DCC-W1  0.82 0.85 0.76 0.77 -0.06 -7.23 0.77 0.78 38,129,600 30,270.14
DCON-W1  - - - - - - 3.98 4.90 - -
DIGI-W1  0.06 0.06 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 3,027,700 176.76
DIGI-W2  0.02 0.03 0.01 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 3,104,360 61.65
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EIC-W2  - - - - - - 0.01 0.02 - -
EIC-W3  0.04 0.04 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 98,200 3.93
EIC-W4  - - - - - - - 0.01 - -
EVER-W3  0.03 0.03 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.02 0.03 2,065,200 61.96
GJS-W3  0.03 0.03 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.02 0.04 50,000 1.50
GL-W4 <NP> 0.15 0.16 0.12 0.13 -0.02 -13.33 0.13 0.14 4,252,488 585.63
GLAND-W4 <SP> - - - - - - - - - -
GSTEL-W1 <SP> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  4.96 4.96 4.90 4.92 -0.04 -0.81 4.92 5.10 21,200 105.09
ITD-W1  0.16 0.17 0.13 0.14 -0.02 -12.50 0.14 0.15 19,780,595 2,913.42
IVL-W2  12.50 13.20 12.20 12.40 -0.70 -5.34 12.30 12.40 12,335,661 156,322.41
JAS-W3  2.34 2.36 2.14 2.14 -0.22 -9.32 2.14 2.18 2,968,133 6,530.77
JCK-W4 <SP> - - - - - - - - - -
JCK-W5  0.38 0.39 0.38 0.39 -0.01 -2.50 0.37 0.39 293,900 111.94
JMART-W2  1.99 2.00 1.95 1.98 -0.02 -1.00 1.97 1.98 537,552 1,061.88
JMT-W1 <SP> - - - - - - - - - -
MIDA-W2  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 7,919,800 158.41
MILL-W3  0.03 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 335,050 12.05
MILL-W4  0.29 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00 0.28 0.29 424,660 123.15
ML-W2  0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 280,900 8.47
MONO-W1  0.72 0.72 0.62 0.62 -0.11 -15.07 0.62 0.64 5,495,267 3,687.64
NEP-W3  0.12 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 69,000 8.28
NMG-W3 <SP> - - - - - - - - - -
NOK-W1  1.17 1.17 1.11 1.16 -0.02 -1.69 1.11 1.16 112,250 129.71
NPP-W3  0.32 0.32 0.23 0.24 -0.07 -22.58 0.24 0.25 3,499,250 954.66
NUSA-W3  0.08 0.15 0.08 0.15 +0.01 +7.14 0.10 0.15 10,100 0.82
ORI-W1  2.94 2.98 2.80 2.82 -0.18 -6.00 2.82 2.90 441,575 1,256.98
PACE-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 3,000 0.03
PACE-W2  0.07 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 3,308,700 198.61
PDJ-W2  1.59 1.74 1.59 1.60 +0.01 +0.63 1.60 1.69 6,849 10.97
PDJ-W3  1.55 1.55 1.55 1.55 -0.05 -3.12 1.55 1.60 6,643 10.30
PDJ-W4  1.55 1.55 1.54 1.54 -0.05 -3.14 1.54 1.55 18,187 28.18
PLE-W3  0.18 0.18 0.15 0.16 -0.03 -15.79 0.16 0.17 920,000 152.52
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.33 0.33 0.29 0.29 -0.03 -9.38 0.29 0.31 326,200 96.80
RICHY-W2  0.17 0.17 0.15 0.16 -0.02 -11.11 0.16 0.17 171,100 27.14
RS-W3  9.85 9.90 9.85 9.90 0.00 0.00 9.85 10.00 3,301 32.52
S-W1  0.15 0.16 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.13 0.14 690,300 100.06
SAMART-W2  0.29 0.31 0.27 0.29 -0.01 -3.33 0.28 0.29 9,162,058 2,641.80
SAWAD-W1  5.60 5.60 5.45 5.50 -0.15 -2.65 5.50 5.60 13,900 76.50
SDC-W1  0.05 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 2,693,500 130.78
SMM-W4  0.14 0.15 0.13 0.15 0.00 0.00 0.13 0.15 421,450 58.54
SMT-W1  0.14 0.14 0.11 0.12 -0.02 -14.29 0.12 0.13 2,680,223 333.76
SMT-W2  0.65 0.70 0.65 0.65 -0.02 -2.99 0.65 0.66 4,202,524 2,786.66
SPALI-W4  20.00 20.10 19.50 19.50 -0.90 -4.41 19.50 19.90 106,404 2,122.40
SPORT-W5  0.17 0.18 0.17 0.18 0.00 0.00 0.16 0.18 698,300 118.74
SPORT-W6  - - - - - - - 0.01 - -
SUPER-W4  0.16 0.16 0.14 0.15 -0.01 -6.25 0.14 0.15 43,363,480 6,627.57
SUSCO-W1  0.20 0.20 0.19 0.19 -0.02 -9.52 0.19 0.20 1,860,896 354.22
SVI-W3  1.28 1.38 1.24 1.24 -0.15 -10.79 1.24 1.33 16,300 20.47
TCC-W3  - - - - - - - 0.48 - -
TCC-W4  0.16 0.17 0.16 0.17 0.00 0.00 0.16 0.17 113,400 18.92
TCC-W5  0.20 0.21 0.19 0.20 -0.01 -4.76 0.19 0.20 535,443 104.37
TCJ-W2  1.18 1.19 1.06 1.09 -0.09 -7.63 1.09 1.17 81,800 91.35
TCMC-W2  0.38 0.39 0.36 0.37 0.00 0.00 0.36 0.37 2,958,600 1,091.52
TFG-W1  - - - - - - 1.51 1.81 - -
TFG-W2  - - - - - - 0.75 0.76 - -
TGPRO-W2 <SP> - - - - - - - - - -
TH-W2  0.12 0.14 0.11 0.11 -0.01 -8.33 0.11 0.13 254,500 31.39
THE-W2  0.05 0.06 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 1,090,500 54.54
TNITY-W1  1.04 1.04 1.00 1.01 -0.03 -2.88 1.01 1.03 834,450 849.79
TNPC-W1  0.61 0.61 0.56 0.56 -0.04 -6.67 0.55 0.56 1,101,700 642.13
TPOLY-W2 <SP> - - - - - - - - - -
TSI-W2 <SP> - - - - - - - - - -
TSR-W1  0.60 0.60 0.54 0.55 -0.05 -8.33 0.55 0.56 1,512,723 843.29
TTA-W5  0.81 0.83 0.75 0.76 -0.15 -16.48 0.76 0.78 2,524,725 2,021.16
U-W1  - - - - - - - 0.01 - -
U-W4  - - - - - - - 0.01 9 0.00
VGI-W1  0.30 0.30 0.15 0.17 -0.13 -43.33 0.17 0.18 115,686,178 22,720.18
VIBHA-W2  1.42 1.42 1.40 1.40 -0.05 -3.45 1.36 1.41 15,352 21.55
VIBHA-W3  0.33 0.33 0.31 0.31 -0.02 -6.06 0.31 0.33 1,641,936 532.30
WAVE-W1  0.51 0.54 0.48 0.49 -0.03 -5.77 0.47 0.49 182,200 88.81
WHA-W1  7.50 7.50 6.90 6.90 -0.65 -8.61 6.90 7.05 1,272,400 8,994.84
WORK-W1  11.00 11.10 10.80 10.80 -0.20 -1.82 10.80 11.30 2,140 23.50
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่