สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30/03/2017 22:59:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,579.88 +4.91 +0.31 1,584.73 1,574.14 9,291,985 51,767.28
SET50 1,001.52 +3.89 +0.39 1,005.43 996.41 1,130,886 29,687.11
SET100 2,255.19 +8.93 +0.40 2,263.40 2,244.51 1,580,162 33,374.95
sSET 1,048.11 +2.73 +0.26 1,048.66 1,045.82 503,840 2,307.71
SETHD 1,251.17 +11.33 +0.91 1,253.36 1,241.25 386,800 10,919.26
mai 595.02 +1.50 +0.25 596.88 594.44 1,164,791 1,970.49
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 623 4,641,456
ไม่เปลี่ยนแปลง 495 2,494,151
ลดลง 586 3,120,300
สถานะตลาด Closed

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  12.31 12.36 12.26 12.36 +0.11 +0.90 12.30 - 22,000 270.92 12.3381
ABFTH  - - - - - - 1,196.00 1,206.00 - - 1,203.1218
BMSCITH  11.30 11.36 11.28 11.35 +0.06 +0.53 11.28 11.35 167,827 1,900.26 11.3320
CHINA  5.47 5.50 5.46 5.50 +0.01 +0.18 5.47 5.50 59,300 325.18 5.4000
EBANK  5.70 5.70 5.70 5.70 -0.01 -0.18 - 5.71 1,100 6.27 5.7097
ECOMM  - - - - - - - 7.15 - - 7.1266
EFOOD  - - - - - - - - - - 6.6209
EICT  - - - - - - - 4.88 - - 4.8546
ENGY  5.29 5.29 5.28 5.28 +0.03 +0.57 5.28 5.30 400 2.11 5.3008
ENY  6.05 6.10 6.05 6.10 +0.05 +0.83 5.00 6.10 50,100 303.11 6.0739
ESET50  - - - - - - 5.18 5.25 - - 5.2492
GLD  1.86 1.86 1.85 1.86 0.00 0.00 1.85 1.86 6,000 11.13 1.8562
TDEX  9.74 9.76 9.73 9.75 +0.02 +0.21 9.72 9.77 212,671 2,072.31 9.7650
TGOLDETF  4.05 4.09 4.05 4.09 +0.01 +0.25 4.08 4.09 7,900 32.00 4.0861
TH100  4.98 4.98 4.98 4.98 -0.02 -0.40 3.80 4.98 400 1.99 4.6316
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS