สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/05/2017 10:48:42
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,570.40 +0.99 +0.06 1,571.99 1,566.81 2,033,366 9,881.55
SET50 992.51 +0.08 +0.01 993.90 990.09 230,441 4,670.16
SET100 2,240.19 +0.97 +0.04 2,243.24 2,234.78 389,955 6,294.32
sSET 1,023.95 +3.13 +0.31 1,024.40 1,021.92 102,492 609.55
SETHD 1,214.48 +0.38 +0.03 1,216.83 1,210.98 57,113 1,427.73
mai 574.45 +1.54 +0.27 574.68 573.59 340,046 752.20
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 509 1,194,855
ไม่เปลี่ยนแปลง 486 552,883
ลดลง 355 624,479
สถานะตลาด Open(I)

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  - - - - - - 12.19 12.24 - - 12.2225
ABFTH  - - - - - - - 1,206.00 - - 1,210.1519
BMSCITH  11.39 11.39 11.39 11.39 -0.01 -0.09 11.39 11.40 20,200 230.08 11.3975
CHINA  - - - - - - 5.34 5.39 - - 5.3602
EBANK  - - - - - - 5.64 5.70 - - 5.6779
ECOMM  - - - - - - 7.42 7.48 - - 7.4496
EFOOD  - - - - - - 6.58 6.65 - - 6.4842
EICT  - - - - - - 4.78 4.83 - - 4.8104
ENGY  - - - - - - 5.17 5.22 - - 5.2005
ENY  6.05 6.05 6.05 6.05 -0.02 -0.33 6.05 6.10 10,000 60.50 6.0783
ESET50  - - - - - - 5.23 5.28 - - 5.2600
GLD  1.86 1.86 1.86 1.86 +0.01 +0.54 1.85 1.86 800 1.49 1.8459
TDEX  9.80 9.80 9.78 9.78 +0.01 +0.10 9.78 9.79 5,600 54.78 9.7870
TGOLDETF  4.06 4.07 4.06 4.07 0.00 0.00 4.06 4.07 15,500 63.08 4.0609
TH100  - - - - - - 4.60 4.64 - - 4.6336
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS