สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/07/2018 00:30:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,635.85 +9.78 +0.60 1,638.52 1,630.04 10,143,319 46,621.49
SET50 1,077.22 +9.13 +0.85 1,078.83 1,071.59 1,346,678 36,018.57
SET100 2,385.79 +18.70 +0.79 2,389.22 2,374.01 1,906,411 40,313.27
sSET 874.42 +2.42 +0.28 876.26 867.06 427,964 731.63
SETHD 1,237.81 +14.26 +1.17 1,240.66 1,228.01 430,303 16,364.34
SETCLMV 1,034.02 +5.10 +0.50 1,039.44 1,030.41 473,769 12,154.57
SETTHSI 1,028.09 +6.37 +0.62 1,029.71 1,022.69 695,818 27,205.12
mai 427.73 +4.01 +0.95 429.43 425.17 528,694 868.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 735 5,603,110
ไม่เปลี่ยนแปลง 505 1,657,621
ลดลง 551 3,257,550
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  12.84 12.90 12.84 12.85 +0.01 +0.08 12.84 12.92 21,300 273.93 11.7363
ABFTH  - - - - - - 1,200.00 1,210.00 - - 1,208.3520
BMSCG  8.84 8.84 8.76 8.83 +0.08 +0.91 8.80 8.83 2,800 24.63 8.8357
BMSCITH  12.70 12.76 12.70 12.75 +0.11 +0.87 12.72 12.76 236,500 3,008.61 12.7452
BSET100  10.39 10.42 10.39 10.42 +0.08 +0.77 10.40 10.43 36,100 375.62 10.4152
CHINA  5.60 5.60 5.51 5.53 +0.05 +0.91 5.51 5.60 1,300 7.25 5.5043
EBANK  5.44 5.44 5.44 5.44 +0.04 +0.74 5.35 5.54 100 0.54 5.4810
ECOMM  8.27 8.27 8.27 8.27 +0.01 +0.12 8.20 8.39 100 0.83 8.2717
EFOOD  5.40 5.40 5.40 5.40 -0.08 -1.46 5.34 6.49 100 0.54 5.4316
EICT  4.56 4.56 4.56 4.56 +0.02 +0.44 4.49 4.62 100 0.46 4.6226
ENGY  6.10 6.10 6.09 6.10 +0.04 +0.66 5.99 6.21 600 3.66 6.1291
ENY  - - - - - - - - - - 7.3062
ESET50  5.62 5.62 5.61 5.61 +0.03 +0.54 5.60 - 400 2.25 5.6004
GLD  1.76 1.76 1.75 1.75 -0.01 -0.57 1.75 1.76 57,800 101.43 1.7405
TDEX  10.55 10.58 10.55 10.58 +0.06 +0.57 10.57 10.58 333,174 3,515.50 10.5940
TGOLDETF  3.82 3.84 3.82 3.83 -0.03 -0.78 3.83 3.84 33,300 127.54 3.8196
TH100  - - - - - - 3.33 - - - 4.7729
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่