สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/08/2017 22:59:50
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,567.52 +0.33 +0.02 1,568.64 1,562.51 6,999,986 37,627.65
SET50 998.51 -0.65 -0.06 999.71 995.02 923,594 21,316.25
SET100 2,237.60 +0.05 +0.00 2,239.40 2,229.81 1,738,813 28,169.46
sSET 989.33 -3.86 -0.39 993.04 987.92 405,768 2,552.11
SETHD 1,179.92 +0.15 +0.01 1,182.33 1,173.88 291,777 8,458.10
mai 534.77 -0.32 -0.06 536.84 529.82 879,392 1,350.61
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 601 2,998,624
ไม่เปลี่ยนแปลง 436 1,498,624
ลดลง 713 3,337,364
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  11.40 11.43 11.39 11.43 +0.01 +0.09 11.40 11.43 98,000 1,117.18 11.4125
ABFTH  - - - - - - 1,220.00 1,230.00 - - 1,225.9138
BMSCITH  11.40 11.41 11.37 11.41 0.00 0.00 11.40 11.43 100,700 1,146.24 11.4116
CHINA  5.54 5.54 5.50 5.50 -0.10 -1.79 5.50 5.53 39,300 216.47 5.5051
EBANK  - - - - - - 5.44 6.51 - - 5.4622
ECOMM  - - - - - - 7.22 7.75 - - 7.2823
EFOOD  - - - - - - - 6.52 - - 6.5238
EICT  4.85 4.85 4.81 4.81 -0.06 -1.23 4.75 4.90 1,300 6.26 4.8061
ENGY  - - - - - - 5.21 5.25 - - 5.2426
ENY  6.13 6.13 6.12 6.12 -0.01 -0.16 5.49 6.14 5,000 30.60 6.1423
ESET50  - - - - - - - - - - 5.2982
GLD  1.82 1.82 1.81 1.81 0.00 0.00 1.81 1.82 26,200 47.58 1.8176
TDEX  9.87 9.87 9.84 9.86 -0.01 -0.10 9.85 9.86 24,108 237.47 9.8621
TGOLDETF  4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 3.99 4.00 20,000 80.00 3.9999
TH100  - - - - - - 3.23 4.70 - - 4.6171
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่