สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/12/2017 00:30:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,717.69 +2.70 +0.16 1,717.69 1,709.16 8,341,907 52,053.95
SET50 1,113.30 +1.81 +0.16 1,113.55 1,106.92 1,028,028 32,253.64
SET100 2,491.91 +3.51 +0.14 2,492.00 2,478.30 1,685,235 38,975.33
sSET 1,065.74 +0.09 +0.01 1,066.99 1,061.89 364,459 3,027.69
SETHD 1,266.67 -0.04 -0.00 1,266.67 1,259.29 444,824 11,648.35
mai 534.06 +1.72 +0.32 536.22 527.59 822,355 2,222.80
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 651 4,174,605
ไม่เปลี่ยนแปลง 517 1,719,918
ลดลง 687 3,032,701
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  12.33 12.33 12.33 12.33 +0.01 +0.08 12.33 12.38 5,800 71.51 12.3414
ABFTH  - - - - - - 1,216.00 1,226.00 - - 1,240.0286
BMSCITH  12.89 12.93 12.85 12.93 +0.04 +0.31 12.88 12.94 1,164,200 14,984.57 12.9208
BSET100  10.71 10.73 10.69 10.73 +0.02 +0.19 10.70 10.74 469,000 5,021.96 10.7299
CHINA  6.34 6.34 6.29 6.29 -0.08 -1.26 6.27 6.30 5,000 31.29 6.2630
EBANK  - - - - - - 6.11 6.20 - - 6.2014
ECOMM  - - - - - - 8.71 8.76 - - 8.7605
EFOOD  - - - - - - 6.69 6.88 - - 6.7327
EICT  4.85 4.85 4.85 4.85 -0.03 -0.61 4.82 4.88 1,900 9.22 4.8427
ENGY  - - - - - - 5.82 6.69 - - 5.9357
ENY  7.00 7.00 6.99 6.99 +0.02 +0.29 5.59 7.00 20,100 140.50 7.0232
ESET50  5.87 5.93 5.87 5.93 +0.08 +1.37 5.85 5.91 1,200 7.06 5.9257
GLD  1.76 1.76 1.75 1.76 +0.01 +0.57 1.75 1.76 246,300 433.48 1.7525
TDEX  11.00 11.03 10.99 11.03 +0.05 +0.46 10.99 11.03 172,800 1,900.80 11.0463
TGOLDETF  3.85 3.87 3.85 3.86 0.00 0.00 3.85 3.86 123,800 477.04 3.8512
TH100  - - - - - - 3.56 - - - 5.1360
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่