สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/05/2018 00:30:20
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,741.21 +8.70 +0.50 1,741.23 1,725.06 12,345,504 54,815.51
SET50 1,147.49 +7.58 +0.66 1,147.50 1,134.68 1,399,026 39,942.92
SET100 2,547.09 +15.25 +0.60 2,547.13 2,519.70 2,648,417 45,883.92
sSET 945.75 +1.08 +0.11 947.13 935.19 273,691 656.60
SETHD 1,295.18 +11.92 +0.93 1,295.18 1,279.55 786,048 17,765.96
mai 468.53 -0.54 -0.12 471.87 467.13 578,028 867.65
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 635 5,634,702
ไม่เปลี่ยนแปลง 523 2,208,843
ลดลง 746 4,734,948
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  12.26 12.27 12.25 12.27 +0.06 +0.49 12.26 12.40 49,500 606.87 12.2575
ABFTH  - - - - - - 850.50 - - - 1,206.9191
BMSCG  9.41 9.48 9.41 9.44 +0.01 +0.11 9.42 9.43 75,200 709.17 9.4310
BMSCITH  13.45 13.51 13.38 13.51 +0.11 +0.82 13.47 13.52 507,200 6,815.06 13.5095
BSET100  11.10 11.13 11.02 11.13 +0.06 +0.54 11.07 11.15 352,100 3,899.09 11.1267
CHINA  6.14 6.14 6.12 6.12 -0.02 -0.33 6.13 6.14 12,700 77.77 6.1178
EBANK  - - - - - - 5.52 5.76 - - 5.5596
ECOMM  - - - - - - 8.86 8.87 - - 8.8630
EFOOD  - - - - - - 5.73 6.04 - - 5.7838
EICT  - - - - - - 4.83 4.96 - - 4.8470
ENGY  6.76 6.76 6.50 6.55 +0.02 +0.31 6.46 6.57 4,800 31.45 6.5722
ENY  - - - - - - 6.51 - - - 7.7606
ESET50  - - - - - - 5.60 - - - 5.9685
GLD  1.78 1.78 1.77 1.78 +0.01 +0.56 1.77 1.78 46,000 81.79 1.7762
TDEX  11.29 11.29 11.20 11.27 +0.03 +0.27 11.23 11.27 2,343,501 26,308.34 11.2628
TGOLDETF  3.91 3.91 3.91 3.91 +0.01 +0.26 3.91 3.92 13,000 50.83 3.9054
TH100  5.10 5.10 5.08 5.08 -0.03 -0.59 5.07 - 1,300 6.63 5.1143
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่