สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/02/2017 23:00:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,564.59 -2.73 -0.17 1,568.43 1,561.46 10,857,564 41,604.13
SET50 981.51 -1.13 -0.11 984.23 978.57 1,050,217 25,324.12
SET100 2,214.21 -3.41 -0.15 2,220.27 2,207.94 1,685,028 30,856.51
sSET 1,063.14 +0.81 +0.08 1,064.60 1,060.07 577,931 2,637.45
SETHD 1,208.82 -2.04 -0.17 1,210.23 1,201.61 558,177 10,284.66
mai 621.39 -0.70 -0.11 623.50 619.28 1,209,223 2,780.26
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 539 2,926,030
ไม่เปลี่ยนแปลง 446 3,164,283
ลดลง 790 5,924,162
สถานะตลาด Closed

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  - - - - - - 11.69 11.90 - - 11.8537
ABFTH  - - - - - - 1,198.00 1,206.00 - - 1,199.6573
BMSCITH  11.01 11.02 10.99 11.02 +0.02 +0.18 11.00 11.02 50,200 552.28 11.0157
CHINA  5.59 5.59 5.52 5.55 -0.07 -1.25 5.55 5.58 36,400 201.65 5.5920
EBANK  - - - - - - 5.48 5.59 - - 5.5630
ECOMM  - - - - - - 7.05 7.20 - - 7.1472
EFOOD  6.59 6.59 6.50 6.51 -0.08 -1.21 6.42 6.68 8,100 52.70 6.4177
EICT  - - - - - - 4.62 5.00 - - 4.6706
ENGY  5.24 5.24 5.24 5.24 -0.02 -0.38 5.22 5.25 100 0.52 5.2307
ENY  5.95 5.95 5.95 5.95 +0.02 +0.34 5.00 5.99 34,100 202.90 5.9822
ESET50  - - - - - - - 5.16 - - 5.1159
GLD  1.87 1.89 1.87 1.88 +0.02 +1.08 1.88 1.89 786,700 1,477.60 1.8909
TDEX  9.55 9.55 9.50 9.54 +0.01 +0.10 9.50 9.54 69,100 657.34 9.5135
TGOLDETF  4.12 4.14 4.12 4.14 +0.03 +0.73 4.13 4.14 138,000 568.85 4.1686
TH100  5.00 5.00 5.00 5.00 +0.16 +3.31 4.00 4.95 5,000 25.00 4.6697
 
Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS