สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17/03/2018 00:30:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,811.76 -4.32 -0.24 1,818.53 1,809.41 11,820,613 76,035.35
SET50 1,192.49 -2.77 -0.23 1,197.15 1,188.92 1,470,630 55,278.96
SET100 2,639.98 -7.94 -0.30 2,650.38 2,634.44 2,331,468 63,458.69
sSET 1,020.32 +3.83 +0.38 1,021.77 1,011.55 1,072,215 1,969.87
SETHD 1,381.22 -0.16 -0.01 1,389.09 1,373.51 904,656 31,594.16
mai 497.19 +2.19 +0.44 498.63 494.76 1,333,835 1,486.13
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 603 4,308,860
ไม่เปลี่ยนแปลง 497 2,204,731
ลดลง 851 5,737,428
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  13.26 13.39 13.22 13.30 +0.01 +0.08 13.35 13.39 3,200 42.48 12.8780
ABFTH  - - - - - - 1,220.00 1,230.00 - - 1,225.9309
BMSCITH  14.03 14.07 14.00 14.04 -0.03 -0.21 14.03 14.10 217,800 3,055.88 14.0287
BSET100  11.46 11.47 11.42 11.44 -0.04 -0.35 11.43 11.48 87,324 999.71 11.4330
CHINA  6.37 6.40 6.37 6.40 +0.03 +0.47 6.37 6.42 5,400 34.55 6.3788
EBANK  6.07 6.08 6.07 6.08 0.00 0.00 6.04 6.10 11,000 66.78 6.0343
ECOMM  9.38 9.49 9.38 9.49 +0.06 +0.64 9.43 - 500 4.71 9.4350
EFOOD  - - - - - - 6.25 - - - 6.2688
EICT  5.07 5.10 5.07 5.10 +0.10 +2.00 5.09 5.20 600 3.06 5.0842
ENGY  6.88 6.88 6.83 6.83 -0.05 -0.73 6.82 6.88 500 3.42 6.8224
ENY  - - - - - - 7.93 - - - 7.9357
ESET50  6.13 6.15 6.13 6.15 -0.04 -0.65 6.14 6.15 1,800 11.04 6.1586
GLD  1.77 1.77 1.76 1.77 0.00 0.00 1.76 1.77 63,700 112.73 1.7597
TDEX  11.63 11.66 11.62 11.62 -0.01 -0.09 11.61 11.62 45,400 528.03 11.5972
TGOLDETF  3.85 3.87 3.85 3.87 -0.01 -0.26 3.86 3.87 33,700 130.06 3.8689
TH100  - - - - - - 4.05 - - - 5.2907
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่