สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18/06/2018 14:56:27
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,682.16 -22.66 -1.33 1,695.44 1,680.57 6,530,356 31,655.01
SET50 1,102.18 -15.67 -1.40 1,110.29 1,100.26 729,199 23,283.71
SET100 2,446.64 -34.89 -1.41 2,465.07 2,442.80 1,247,326 26,182.02
sSET 909.77 -19.10 -2.06 927.82 909.77 200,788 403.36
SETHD 1,250.80 -13.52 -1.07 1,259.77 1,248.06 525,665 13,319.88
mai 457.76 -3.95 -0.86 462.00 456.14 332,146 559.83
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 303 1,830,785
ไม่เปลี่ยนแปลง 324 437,570
ลดลง 1,225 4,397,833
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W2  - - - - - - 0.19 0.34 - -
ACC-W1  0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 18,100 0.72
AJA-W1  0.19 0.19 0.18 0.18 -0.01 -5.26 0.18 0.19 120,200 22.64
ALT-W1  1.04 1.04 1.02 1.04 0.00 0.00 1.02 1.04 134,600 139.06
AQ-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 129,600 1.30
AS-W1  0.58 0.61 0.58 0.58 +0.01 +1.75 0.57 0.58 876,000 520.11
AYUD-W1  4.34 4.36 4.18 4.18 -0.14 -3.24 4.18 4.20 556,400 2,382.43
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
BLAND-W4 <SP> - - - - - - - - - -
BTS-W3  0.07 0.10 0.07 0.09 +0.02 +28.57 0.09 0.10 131,418,391 11,544.71
BWG-W4  0.09 0.10 0.09 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 1,089,400 98.05
CEN-W4  0.07 0.07 0.05 0.05 -0.02 -28.57 0.05 0.07 214,800 13.19
CGH-W2  - - - - - - - 0.01 - -
CI-W1  0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0.40 0.47 3,045 1.45
CKP-W1  0.39 0.41 0.39 0.40 0.00 0.00 0.39 0.40 1,469,200 584.60
CRANE-W1  - - - - - - 1.35 1.47 - -
CWT-W4  0.96 0.97 0.93 0.93 -0.02 -2.11 0.93 0.94 2,937,554 2,788.10
DCC-W1  0.85 0.87 0.83 0.83 -0.01 -1.19 0.83 0.84 9,261,368 7,873.90
DCON-W1  - - - - - - 4.00 4.92 - -
DIGI-W1  0.06 0.07 0.06 0.06 -0.01 -14.29 0.05 0.06 6,378,232 382.89
DIGI-W2  0.03 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.01 0.03 710,100 14.20
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EIC-W2  - - - - - - 0.01 0.02 - -
EIC-W3  - - - - - - 0.04 0.05 - -
EIC-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100,000 1.00
EVER-W3  0.03 0.04 0.03 0.04 -0.01 -20.00 0.03 0.04 1,010,000 35.30
GJS-W3  0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 900,000 27.00
GL-W4 <NP> 0.17 0.18 0.16 0.16 -0.02 -11.11 0.16 0.17 483,000 82.07
GLAND-W4 <SP> - - - - - - - - - -
GREEN-W4 <SP> - - - - - - - - - -
GSTEL-W1 <SP> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  4.96 4.96 4.96 4.96 -0.04 -0.80 4.96 5.05 1,900 9.42
ITD-W1  0.17 0.18 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.16 0.17 7,466,100 1,214.61
IVL-W2  14.90 14.90 13.30 13.60 -1.70 -11.11 13.60 13.70 10,501,875 148,515.38
JAS-W3  2.44 2.44 2.38 2.38 -0.06 -2.46 2.38 2.40 665,570 1,594.75
JCK-W4 <SP> - - - - - - - - - -
JCK-W5  0.41 0.45 0.41 0.45 +0.04 +9.76 0.39 0.43 14,800 6.13
JMART-W2  2.08 2.08 1.99 2.02 -0.02 -0.98 2.00 2.04 198,900 402.70
JMT-W1 <SP> - - - - - - - - - -
MIDA-W2  0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 105,000 3.15
MILL-W3  0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 65,000 2.60
MILL-W4  0.30 0.30 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 54,370 15.78
ML-W2  0.05 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.03 0.04 250,100 10.00
MONO-W1  0.76 0.76 0.74 0.74 -0.02 -2.63 0.74 0.75 645,300 488.36
NEP-W3  0.13 0.13 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.13 335,833 40.80
NMG-W3 <SP> - - - - - - - - - -
NOK-W1  1.20 1.24 1.18 1.18 +0.01 +0.85 1.18 1.19 148,800 178.51
NPP-W3  0.34 0.36 0.33 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 1,083,800 371.34
NUSA-W3  - - - - - - 0.12 0.15 - -
ORI-W1  2.94 3.00 2.94 3.00 +0.02 +0.67 2.96 3.00 1,029,100 3,073.33
PACE-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,255,000 12.55
PACE-W2  0.06 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 86,600 6.00
PDJ-W2  1.58 1.59 1.58 1.59 -0.03 -1.85 1.59 1.69 400 0.63
PDJ-W3  1.55 1.60 1.55 1.60 +0.05 +3.23 1.60 1.61 12,160 19.31
PDJ-W4  1.60 1.60 1.60 1.60 +0.05 +3.23 1.55 1.60 20,025 32.04
PLE-W3  0.22 0.22 0.19 0.20 -0.01 -4.76 0.19 0.20 526,700 107.19
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.32 0.34 0.32 0.33 -0.03 -8.33 0.32 0.33 40,400 13.23
RICHY-W2  0.16 0.16 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.16 0.18 100 0.02
RS-W3  10.20 10.30 10.00 10.10 -0.50 -4.72 10.00 10.20 49,700 498.79
S-W1  0.17 0.17 0.15 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 297,366 46.82
SAMART-W2  0.33 0.33 0.31 0.31 -0.01 -3.12 0.31 0.32 1,682,732 539.91
SAWAD-W1  5.80 5.80 5.70 5.75 -0.05 -0.86 5.70 5.80 4,900 28.10
SDC-W1  0.06 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 359,700 21.53
SMM-W4  0.16 0.16 0.15 0.15 -0.02 -11.76 0.15 0.16 222,100 35.54
SMT-W1  0.16 0.16 0.14 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 693,700 104.38
SMT-W2  0.72 0.72 0.67 0.67 -0.05 -6.94 0.67 0.68 2,635,818 1,824.25
SPALI-W4  20.30 20.40 20.30 20.30 -0.10 -0.49 20.30 20.40 20,782 423.87
SPORT-W5  0.16 0.17 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.16 0.17 82,300 13.17
SPORT-W6  - - - - - - - 0.01 - -
SUPER-W4  0.17 0.18 0.16 0.17 -0.01 -5.56 0.16 0.17 28,665,520 4,738.20
SUSCO-W1  0.22 0.22 0.20 0.20 -0.02 -9.09 0.20 0.21 924,900 191.75
SVI-W3  1.32 1.40 1.32 1.35 +0.05 +3.85 1.33 1.38 122,600 167.08
TCC-W3  0.51 0.51 0.51 0.51 +0.05 +10.87 0.38 0.50 100 0.05
TCC-W4  0.19 0.19 0.16 0.18 0.00 0.00 0.17 0.18 32,900 5.34
TCC-W5  0.22 0.22 0.20 0.21 0.00 0.00 0.20 0.21 247,668 51.02
TCJ-W2  1.20 1.22 1.18 1.22 0.00 0.00 1.18 1.22 14,500 17.19
TCMC-W2  0.41 0.43 0.38 0.39 -0.04 -9.30 0.39 0.40 16,066,400 6,473.38
TFG-W1  - - - - - - 1.53 1.85 - -
TFG-W2  0.71 0.76 0.63 0.76 0.00 0.00 0.76 0.77 21,070 15.13
TGPRO-W2 <SP> - - - - - - - - - -
TH-W2  0.12 0.13 0.12 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 39,600 5.14
THE-W2  0.05 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 319,000 15.96
TNITY-W1  1.10 1.10 1.05 1.07 -0.02 -1.83 1.05 1.07 275,500 292.55
TNPC-W1  0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.61 94,000 56.40
TPOLY-W2 <SP> - - - - - - - - - -
TSI-W2 <SP> - - - - - - - - - -
TSR-W1  0.62 0.63 0.61 0.61 -0.01 -1.61 0.60 0.62 159,800 99.11
TTA-W5  0.93 0.95 0.92 0.92 -0.03 -3.16 0.92 0.93 236,300 217.86
U-W1  - - - - - - - 0.01 - -
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 5,060,700 50.61
VGI-W1  0.36 0.37 0.33 0.35 -0.01 -2.78 0.34 0.35 15,678,500 5,424.44
VIBHA-W2  - - - - - - 1.42 1.45 - -
VIBHA-W3  0.34 0.34 0.33 0.33 -0.02 -5.71 0.33 0.34 433,500 146.96
WAVE-W1  0.56 0.56 0.54 0.54 -0.02 -3.57 0.53 0.54 110,800 60.64
WHA-W1  8.00 8.00 7.50 7.55 -0.45 -5.62 7.50 7.55 393,099 3,018.18
WORK-W1  10.60 10.70 10.60 10.70 -0.70 -6.14 10.70 11.70 501 5.35
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่