สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/02/2018 15:50:22
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,791.35 -9.81 -0.54 1,808.58 1,788.09 10,206,148 68,551.63
SET50 1,173.35 -0.40 -0.03 1,181.76 1,170.21 1,231,768 51,160.64
SET100 2,605.03 -5.01 -0.19 2,626.40 2,598.68 1,929,105 58,074.69
sSET 1,027.59 -22.52 -2.14 1,050.70 1,027.47 387,543 1,561.60
SETHD 1,339.08 +8.09 +0.61 1,349.49 1,330.43 550,366 26,953.47
mai 512.94 -4.98 -0.96 519.90 512.02 713,142 1,393.15
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 374 4,001,939
ไม่เปลี่ยนแปลง 353 1,011,982
ลดลง 1,237 5,804,678
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC-W1  0.09 0.09 0.09 0.09 +0.01 +12.50 0.08 0.09 27,500 2.48
AEC-W4  0.02 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 164,100 1.87
AJA-W1  0.25 0.25 0.23 0.24 -0.02 -7.69 0.23 0.24 3,153,000 775.35
ALT-W1  1.55 1.57 1.47 1.51 -0.03 -1.95 1.51 1.52 2,351,650 3,553.66
AQ-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 30,701 0.31
AS-W1  0.72 0.73 0.67 0.67 -0.04 -5.63 0.67 0.68 2,786,077 1,965.06
BLAND-W4  0.03 0.04 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 368,303 11.05
BROCK-W1  0.06 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 2,730,100 147.50
BTC-W3  0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 2,212,404 22.15
BTS-W3  0.05 0.06 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 13,199,523 659.96
BWG-W4  0.13 0.13 0.12 0.12 -0.01 -7.69 0.12 0.13 2,793,900 336.28
CEN-W4  0.16 0.18 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.17 2,074,400 353.29
CGH-W2  0.08 0.09 0.07 0.08 +0.01 +14.29 0.07 0.08 2,057,254 160.60
CI-W1  0.54 0.55 0.53 0.53 -0.01 -1.85 0.52 0.53 1,930,625 1,036.75
CKP-W1  0.52 0.52 0.51 0.51 -0.01 -1.92 0.51 0.52 767,100 398.86
CRANE-W1  2.30 2.30 2.26 2.30 0.00 0.00 2.26 2.30 27,400 62.22
DCON-W1  - - - - - - 3.92 4.58 - -
DIGI-W1  - - - - - - 0.07 0.08 - -
DIGI-W2  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 355,100 7.10
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
ECL-W2 <SP> - - - - - - - - - -
EIC-W2  0.04 0.04 0.04 0.04 +0.01 +33.33 0.03 0.04 1,000 0.04
EIC-W3  - - - - - - 0.06 0.07 - -
EIC-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 19,800 0.20
EVER-W3  0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 2,146,600 85.86
FER-W2  0.29 0.32 0.26 0.31 -0.02 -6.06 0.27 0.30 125,800 34.32
FER-W3 <SP> - - - - - - - - - -
GIFT-W1  3.26 3.28 3.16 3.16 -0.12 -3.66 3.16 3.18 168,650 541.63
GJS-W3  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 3,531,500 105.63
GL-W4 <NP> 1.15 1.16 1.11 1.12 -0.02 -1.75 1.11 1.12 1,058,100 1,192.10
GLAND-W4  0.85 0.85 0.84 0.84 0.00 0.00 0.83 0.85 200 0.17
GREEN-W4  0.21 0.21 0.18 0.19 -0.02 -9.52 0.19 0.20 833,000 161.84
GSTEL-W1  - - - - - - - 0.01 - -
GSTEL-W2  - - - - - - - 0.01 - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  7.10 7.10 7.00 7.00 -0.10 -1.41 6.95 7.05 99,149 696.66
ITD-W1  0.13 0.14 0.12 0.12 -0.02 -14.29 0.12 0.13 7,840,567 1,018.60
IVL-W2  11.20 11.50 10.90 10.90 -0.30 -2.68 10.90 11.00 13,420,992 149,932.45
JAS-W3  3.44 3.46 3.40 3.40 -0.04 -1.16 3.40 3.44 390,126 1,338.65
JMART-W2  7.50 7.55 7.05 7.15 -0.40 -5.30 7.15 7.20 1,699,198 12,396.27
JMT-W1  17.30 17.50 16.70 17.50 +0.20 +1.16 16.80 17.00 19,740 334.44
MFC-W1  0.28 0.28 0.17 0.21 -0.08 -27.59 0.20 0.21 3,763,600 840.83
MIDA-W2  0.09 0.09 0.07 0.07 -0.01 -12.50 0.06 0.07 4,067,000 289.82
MILL-W3  0.15 0.16 0.14 0.14 -0.03 -17.65 0.14 0.15 3,496,950 510.88
MILL-W4  0.52 0.53 0.52 0.52 -0.01 -1.89 0.51 0.52 343,700 178.77
ML-W2  0.09 0.10 0.09 0.09 -0.01 -10.00 0.09 0.10 1,350,000 121.50
MONO-W1  2.04 2.06 1.98 2.00 -0.04 -1.96 2.00 2.02 13,126,700 26,357.26
NEP-W3  0.17 0.17 0.17 0.17 -0.01 -5.56 0.17 0.18 100,000 17.00
NMG-W3  0.03 0.04 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 8,101,200 242.86
NOK-W1  1.30 1.30 1.25 1.28 -0.05 -3.76 1.28 1.30 211,350 268.92
NPP-W2 <SP> - - - - - - - - - -
NPP-W3  1.04 1.06 0.92 0.94 -0.08 -7.84 0.93 0.94 94,025,702 94,734.97
ORI-W1  5.10 5.10 4.80 4.84 -0.26 -5.10 4.82 4.84 1,536,071 7,566.28
PL-W1  1.06 1.14 1.03 1.04 -0.06 -5.45 1.03 1.05 614,600 662.17
PLE-W3  0.80 0.87 0.78 0.79 -0.02 -2.47 0.79 0.80 15,810,500 13,009.90
PSL-W1  1.64 1.64 1.48 1.48 -0.14 -8.64 1.48 1.50 2,595,668 4,052.94
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.45 0.46 0.45 0.45 0.00 0.00 0.45 0.46 683,900 307.86
RICHY-W2  0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.24 0.25 298,000 74.50
RML-W4  0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 97,139,400 1,944.34
RS-W3  20.50 20.50 19.70 19.80 -1.00 -4.81 19.70 19.80 379,340 7,562.69
S-W1  0.33 0.34 0.30 0.31 +0.01 +3.33 0.31 0.32 8,575,300 2,767.79
SAWAD-W1  10.70 10.70 10.00 10.10 -0.60 -5.61 10.00 10.20 68,556 696.39
SMM-W4  0.26 0.26 0.24 0.25 0.00 0.00 0.24 0.25 1,179,700 294.27
SMT-W1  0.40 0.42 0.37 0.37 -0.03 -7.50 0.37 0.38 4,758,840 1,880.55
SPALI-W4  18.80 18.80 18.60 18.70 -0.10 -0.53 18.60 18.70 47,249 886.70
SPORT-W5  0.18 0.19 0.17 0.19 +0.02 +11.76 0.17 0.18 180,800 31.76
SPORT-W6  0.11 0.11 0.10 0.10 -0.01 -9.09 0.10 0.11 9,900 1.00
SUPER-W4  0.34 0.35 0.33 0.33 0.00 0.00 0.33 0.34 14,264,325 4,755.71
SUSCO-W1  0.56 0.58 0.54 0.54 -0.03 -5.26 0.54 0.55 1,421,704 793.48
SVI-W3  1.62 1.65 1.62 1.62 -0.05 -2.99 1.61 1.63 2,700 4.39
TCC-W2  - - - - - - 0.05 0.08 - -
TCC-W3  0.52 0.54 0.51 0.52 0.00 0.00 0.51 0.52 199,300 104.51
TCC-W4  0.23 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00 0.22 0.23 600 0.14
TCJ-W2  2.80 2.80 2.54 2.58 -0.18 -6.52 2.56 2.60 369,600 985.92
TCMC-W2  0.80 0.80 0.78 0.79 -0.02 -2.47 0.79 0.80 1,073,400 844.46
TFD-W4  0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 5,284,799 211.58
TFD-W5  0.43 0.45 0.43 0.43 -0.02 -4.44 0.43 0.44 56,900 24.59
TFG-W1  2.78 2.78 2.72 2.72 -0.06 -2.16 2.70 2.76 9,700 26.59
TFG-W2  1.05 1.05 1.03 1.04 -0.02 -1.89 1.03 1.04 260,700 271.12
TGPRO-W2  - - - - - - - 0.01 - -
TH-W2  0.17 0.17 0.15 0.15 -0.02 -11.76 0.15 0.16 24,133 3.83
THE-W2  0.09 0.09 0.08 0.08 -0.01 -11.11 0.08 0.09 7,230,500 591.95
TNPC-W1  0.83 0.85 0.77 0.79 -0.04 -4.82 0.78 0.79 1,993,266 1,639.26
TPOLY-W2  1.14 1.18 1.11 1.12 -0.02 -1.75 1.11 1.12 864,400 989.24
TSI-W2  0.13 0.13 0.08 0.08 -0.03 -27.27 0.07 0.08 2,125,300 180.25
TSR-W1  1.29 1.29 1.25 1.25 -0.01 -0.79 1.22 1.26 10,200 12.92
TTA-W5  1.32 1.33 1.29 1.30 0.00 0.00 1.29 1.30 577,800 753.43
TWZ-W4  - - - - - - - 0.01 - -
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,200 0.01
VGI-W1  0.36 0.36 0.35 0.35 -0.01 -2.78 0.35 0.36 3,302,402 1,163.35
VIBHA-W2  1.51 1.52 1.50 1.52 0.00 0.00 1.50 1.53 245,000 368.80
VIBHA-W3  0.42 0.43 0.41 0.41 -0.01 -2.38 0.41 0.42 984,161 413.24
WAVE-W1  0.99 0.99 0.94 0.95 -0.04 -4.04 0.94 0.96 1,376,900 1,324.52
WHA-W1  9.80 9.95 9.60 9.65 -0.15 -1.53 9.65 9.70 166,225 1,611.38
WIIK-W1  0.25 0.25 0.23 0.23 -0.01 -4.17 0.22 0.23 1,730,100 411.78
WORK-W1  39.75 40.00 39.75 40.00 +0.50 +1.27 39.25 40.25 2,300 91.61
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่