สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/02/2017 23:00:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,564.59 -2.73 -0.17 1,568.43 1,561.46 10,857,564 41,604.13
SET50 981.51 -1.13 -0.11 984.23 978.57 1,050,217 25,324.12
SET100 2,214.21 -3.41 -0.15 2,220.27 2,207.94 1,685,028 30,856.51
sSET 1,063.14 +0.81 +0.08 1,064.60 1,060.07 577,931 2,637.45
SETHD 1,208.82 -2.04 -0.17 1,210.23 1,201.61 558,177 10,284.66
mai 621.39 -0.70 -0.11 623.50 619.28 1,209,223 2,780.26
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 539 2,926,030
ไม่เปลี่ยนแปลง 446 3,164,283
ลดลง 790 5,924,162
สถานะตลาด Closed

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC-W1  0.16 0.18 0.16 0.18 +0.01 +5.88 0.17 0.18 2,232,900 379.02
ABC-W2  0.07 0.07 0.06 0.06 -0.01 -14.29 0.06 0.07 1,316,600 88.70
ACC-W1  0.15 0.15 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.14 0.15 96,105 13.46
AEC-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 212,400 2.12
AEC-W4  0.17 0.18 0.17 0.18 +0.02 +12.50 0.17 0.18 70,100 11.92
AJD-W1  1.09 1.09 1.07 1.07 -0.01 -0.93 1.06 1.07 808,200 872.33
BANPU-W3  14.20 14.50 14.20 14.20 0.00 0.00 14.20 14.30 1,406,565 20,180.56
BLAND-W4  0.26 0.27 0.26 0.26 0.00 0.00 0.26 0.27 43,749,747 11,376.39
BROCK-W1  0.29 0.30 0.28 0.28 0.00 0.00 0.28 0.29 625,801 180.07
BTC-W3  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 1,679,300 16.79
BTS-W3  0.57 0.58 0.56 0.57 0.00 0.00 0.57 0.58 3,165,016 1,802.54
BWG-W4  0.46 0.47 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.47 1,772,333 815.93
CEN-W4  0.33 0.34 0.32 0.33 0.00 0.00 0.32 0.33 384,272 123.91
CGH-W1  0.16 0.17 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.15 0.16 355,200 57.10
CGH-W2  0.21 0.23 0.21 0.22 -0.01 -4.35 0.22 0.24 56,634 12.11
CKP-W1  0.48 0.48 0.47 0.48 0.00 0.00 0.47 0.48 905,916 434.67
DCON-W1  5.45 5.45 4.94 4.94 -0.11 -2.18 4.96 5.30 1,200 6.28
EARTH-W4  0.36 0.36 0.35 0.35 -0.01 -2.78 0.35 0.36 702,391 251.94
EASON-W2  3.36 3.36 3.36 3.36 -0.02 -0.59 3.36 3.42 7,633 25.65
ECL-W2  0.50 0.54 0.49 0.50 0.00 0.00 0.50 0.51 7,251,875 3,729.21
EIC-W1 <NP> 0.04 0.04 0.02 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 2,235,475 67.07
EIC-W2 <NP> 0.20 0.20 0.20 0.20 -0.02 -9.09 0.20 0.21 237,000 47.40
EIC-W3 <NP> - - - - - - 0.29 0.31 - -
EMC-W5  0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 3,181,500 31.82
EPCO-W2  0.68 0.70 0.68 0.68 0.00 0.00 0.68 0.70 166,727 114.55
EVER-W2  0.11 0.12 0.11 0.12 0.00 0.00 0.11 0.12 181,000 20.06
EVER-W3  0.10 0.11 0.10 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 76,100 7.61
FER-W1  0.18 0.19 0.18 0.19 +0.01 +5.56 0.18 0.19 58,657 10.77
GENCO-W1  0.57 0.59 0.55 0.57 +0.01 +1.79 0.56 0.57 344,900 195.12
GIFT-W1  3.80 4.06 3.00 3.00 -0.82 -21.47 3.00 3.80 9,132,802 35,118.95
GJS-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 390,000 3.90
GJS-W3  0.05 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 1,020,000 41.00
GL-W4  30.00 30.00 29.50 29.50 -0.50 -1.67 29.50 30.00 18,200 540.62
GLAND-W3  1.61 1.62 1.61 1.62 -0.05 -2.99 1.62 1.69 1,806 2.92
GLAND-W4  1.62 1.62 1.59 1.60 0.00 0.00 1.59 1.63 64,046 103.22
GREEN-W4  0.35 0.36 0.33 0.36 +0.02 +5.88 0.35 0.36 220,200 75.98
GSTEL-W1  0.01 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 764 0.01
GSTEL-W2  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 750 0.02
GUNKUL-W  2.82 3.38 1.87 3.18 -0.34 -9.66 3.10 3.18 90,200 212.26
IEC-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IFEC-W2 <SP> - - - - - - - - - -
IHL-W1  3.02 3.02 3.00 3.02 -0.10 -3.21 3.00 3.02 5,083 15.25
ITD-W1  0.59 0.60 0.58 0.59 0.00 0.00 0.58 0.59 2,633,071 1,553.85
IVL-W1  2.04 2.20 1.98 2.00 -0.08 -3.85 2.00 2.04 8,451,310 17,535.24
IVL-W2  2.64 2.72 2.60 2.66 0.00 0.00 2.66 2.68 797,297 2,120.33
JAS-W3  4.86 4.98 4.86 4.90 0.00 0.00 4.90 4.92 12,326,358 60,542.48
JMT-W1  8.05 8.45 8.05 8.15 -0.05 -0.61 8.15 8.20 1,062,587 8,820.22
L&E-W3  1.02 1.17 1.00 1.17 +0.05 +4.46 1.10 1.17 31,500 31.96
LH-W3  6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.10 15,200 91.20
LOXLEY-W  0.93 0.94 0.92 0.93 0.00 0.00 0.92 0.93 205,731 190.59
MACO-W1  0.08 0.08 0.07 0.08 -0.01 -11.11 0.07 0.08 9,891,680 736.42
MAX-W2  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 67,100 0.67
MFC-W1  3.00 3.00 2.90 2.94 -0.04 -1.34 2.92 2.98 80,800 235.26
MIDA-W2  0.17 0.18 0.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.18 218,327 37.65
MILL-W3  0.27 0.30 0.26 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 24,757,616 7,028.85
MINT-W5  2.80 2.92 2.78 2.88 +0.06 +2.13 2.88 2.90 498,328 1,437.17
ML-W2  0.32 0.33 0.31 0.31 -0.01 -3.12 0.31 0.32 1,138,854 363.70
MONO-W1  1.62 1.62 1.56 1.58 -0.04 -2.47 1.56 1.58 3,630,481 5,743.83
NEP-W3  0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 1,970,900 197.09
NMG-W3  0.22 0.22 0.21 0.21 0.00 0.00 0.21 0.22 769,100 164.11
NPP-W2  0.47 0.47 0.44 0.44 -0.01 -2.22 0.44 0.45 192,513 86.34
NUSA-W2  0.07 0.08 0.07 0.08 +0.01 +14.29 0.07 0.08 354,016 26.32
PL-W1  1.39 1.45 1.36 1.41 +0.01 +0.71 1.40 1.41 1,383,511 1,957.21
PLE-W3  0.28 0.29 0.28 0.29 +0.01 +3.57 0.27 0.29 17,500 5.05
POLAR-W3  - - - - - - - 0.01 - -
PSL-W1  1.84 1.84 1.81 1.81 +0.01 +0.56 1.81 1.82 111,479 202.42
RICH-W1  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 204,000 4.08
RML-W4  0.20 0.20 0.19 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 3,192,425 606.58
S-W1  0.70 0.71 0.70 0.71 +0.01 +1.43 0.70 0.71 112,200 78.75
SAMART-W  0.59 0.60 0.58 0.59 +0.03 +5.36 0.59 0.60 797,000 468.67
SAWAD-W1  7.85 7.85 7.50 7.50 -0.10 -1.32 7.50 7.70 29,917 230.09
SIRI-W2  0.10 0.11 0.10 0.10 -0.01 -9.09 0.10 0.11 22,553,068 2,256.38
SMT-W1  1.90 1.92 1.78 1.78 -0.15 -7.77 1.80 1.81 414,830 767.93
SPORT-W5  0.72 0.76 0.69 0.69 -0.02 -2.82 0.69 0.71 3,042,500 2,221.96
SUPER-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 5,146,000 51.46
SUSCO-W1  0.80 0.81 0.79 0.79 -0.01 -1.25 0.79 0.80 3,176,220 2,529.46
SVI-W3  - - - - - - 2.24 2.68 - -
TCC-W2  0.63 0.65 0.63 0.65 +0.03 +4.84 0.60 0.63 2,700 1.72
TCC-W3  0.66 0.72 0.66 0.72 +0.01 +1.41 0.65 0.72 10,310 6.82
TCC-W4  0.59 0.60 0.57 0.59 -0.01 -1.67 0.57 0.59 22,831 13.18
TFD-W4  0.39 0.40 0.37 0.38 -0.01 -2.56 0.38 0.39 1,801,927 695.68
TFG-W1  3.82 3.82 3.40 3.66 -0.28 -7.11 3.66 3.68 401,300 1,478.80
TGPRO-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 15,093,500 150.94
TGPRO-W2  0.07 0.08 0.07 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 5,624,000 393.70
TH-W1  0.11 0.12 0.11 0.11 0.00 0.00 0.11 0.12 184,300 21.34
TH-W2  0.22 0.24 0.22 0.23 0.00 0.00 0.23 0.24 287,033 65.81
TNPC-W1  0.54 0.54 0.50 0.51 -0.03 -5.56 0.51 0.52 618,683 320.20
TPOLY-W2  1.25 1.27 1.22 1.27 +0.02 +1.60 1.26 1.27 88,000 110.15
TSI-W2  0.16 0.16 0.14 0.15 0.00 0.00 0.14 0.15 113,000 16.92
TSR-W1  2.80 2.92 2.80 2.88 +0.02 +0.70 2.88 2.90 74,800 217.28
TTA-W4 <SP> - - - - - - - - - -
TTA-W5  1.51 1.53 1.50 1.50 +0.01 +0.67 1.50 1.51 324,456 489.02
TWZ-W3  0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 1,034,300 31.03
TWZ-W4  0.02 0.02 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 14,446,056 288.92
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 11,013,701 110.14
VGI-W1  0.31 0.32 0.31 0.31 0.00 0.00 0.31 0.32 2,191,686 679.75
VIBHA-W2  1.90 1.92 1.90 1.91 +0.01 +0.53 1.91 1.92 37,500 71.63
WHA-W1  7.95 7.95 7.95 7.95 -0.10 -1.24 7.95 8.00 333 2.64
WIIK-W1  1.18 1.18 1.14 1.14 -0.02 -1.72 1.14 1.15 1,595,200 1,844.33
WORK-W1  19.20 20.00 18.50 20.00 +1.40 +7.53 19.30 20.00 95,355 1,834.05
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS