สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18/08/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,690.04 +9.08 +0.54 1,694.39 1,687.03 11,990,340 52,458.98
SET50 1,116.46 +5.59 +0.50 1,121.17 1,115.30 1,383,142 36,075.26
SET100 2,474.51 +12.80 +0.52 2,484.41 2,471.85 2,174,316 43,912.05
sSET 883.83 +8.64 +0.99 887.18 877.43 696,495 1,721.93
SETHD 1,300.26 +8.28 +0.64 1,304.13 1,296.55 500,864 14,426.62
SETCLMV 1,062.14 +8.48 +0.80 1,066.53 1,059.48 448,025 14,005.41
SETTHSI 1,081.49 +6.49 +0.60 1,084.17 1,078.26 516,065 21,972.10
mai 434.63 +1.31 +0.30 436.95 433.09 538,373 1,276.21
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 808 6,671,630
ไม่เปลี่ยนแปลง 501 1,371,587
ลดลง 604 4,366,206
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W2  0.08 0.09 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 595,100 48.95
ACC-W1  0.03 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 220,300 4.41
AJA-W1  0.19 0.22 0.19 0.20 +0.01 +5.26 0.20 0.22 2,666,600 550.31
ALT-W1  0.65 0.65 0.60 0.60 -0.05 -7.69 0.59 0.60 125,475 76.79
APURE-W2  0.17 0.18 0.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.18 380,285 64.65
AQ-W4 <C> - - - - - - - 0.01 - -
AS-W1 <C> 0.35 0.35 0.25 0.29 -0.08 -21.62 0.26 0.29 208,500 61.31
AYUD-W1  2.40 2.74 2.38 2.62 +0.26 +11.02 2.62 2.64 11,538,950 30,128.06
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.17 0.17 0.16 0.16 -0.01 -5.88 0.16 0.17 553,920 93.15
BTS-W3  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 15,942,732 159.51
BWG-W4  0.07 0.08 0.07 0.07 -0.01 -12.50 0.06 0.07 1,201,645 84.12
CEN-W4  0.04 0.05 0.03 0.04 +0.01 +33.33 0.03 0.04 362,400 14.42
CGD-W4  0.20 0.22 0.20 0.22 +0.02 +10.00 0.21 0.22 2,952,802 617.89
CGH-W3  0.05 0.06 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 1,992 0.10
CI-W1  0.38 0.40 0.37 0.37 -0.02 -5.13 0.37 0.39 18,325 7.04
CKP-W1  0.35 0.35 0.34 0.35 0.00 0.00 0.34 0.35 1,351,000 464.85
CRANE-W1  2.08 2.08 2.08 2.08 0.00 0.00 1.76 2.08 3,900 8.11
CWT-W4  0.41 0.46 0.41 0.44 +0.04 +10.00 0.43 0.44 2,926,687 1,297.44
DCC-W1  0.73 0.74 0.71 0.72 -0.01 -1.37 0.72 0.73 8,402,580 6,080.18
DCON-W1  - - - - - - 3.42 4.50 - -
DIGI-W1 <C> 0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 511,700 15.46
DIGI-W2 <C> 0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 87,600 1.49
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
EIC-W2 <C> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 142,100 1.42
EIC-W3 <C> 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.01 +50.00 0.01 0.03 100 0.00
EIC-W4 <C> - - - - - - - 0.01 - -
EVER-W3  0.03 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 2,227,900 45.56
GJS-W3 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
GSTEL-W1 <SP> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP> - - - - - - - - - -
IEC-W2 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  5.05 5.05 4.94 4.94 +0.10 +2.07 4.94 5.05 25,050 125.75
ITD-W1  0.10 0.10 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 4,069,331 367.57
IVL-W2 <SP> - - - - - - - - - -
JAS-W3  2.04 2.08 1.99 1.99 -0.03 -1.49 1.99 2.02 3,036,300 6,148.45
JCK-W5  0.48 0.49 0.48 0.49 0.00 0.00 0.46 0.49 10,100 4.85
JMART-W2  1.89 1.94 1.85 1.87 +0.01 +0.54 1.87 1.89 2,527,254 4,798.46
MIDA-W2  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 131,700 2.65
MILL-W3  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 33,500 0.88
MILL-W4  0.30 0.31 0.30 0.31 +0.01 +3.33 0.30 0.31 22,300 6.81
MILL-W5  0.18 0.19 0.18 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 3,165,097 601.34
ML-W2  0.02 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 121,500 2.44
MONO-W1  0.43 0.44 0.42 0.42 0.00 0.00 0.42 0.43 1,204,300 514.35
NEP-W3 <C> - - - - - - 0.04 0.10 - -
NOK-W1 <C> 0.59 0.65 0.51 0.61 +0.11 +22.00 0.53 0.62 31,300 19.52
NPPG-W3 <SP> - - - - - - - - - -
NUSA-W3  - - - - - - 0.11 0.15 - -
NVD-W1  0.19 0.21 0.19 0.20 +0.01 +5.26 0.20 0.21 3,991,300 792.53
ORI-W1  2.78 2.78 2.64 2.64 -0.12 -4.35 2.64 2.68 1,114,548 2,987.28
PACE-W1 <SP, C, NP> - - - - - - - - - -
PACE-W2 <C, NP> 0.21 0.23 0.20 0.22 -0.01 -4.35 0.22 0.23 7,428,400 1,573.65
PDI-W1  1.15 1.22 1.15 1.20 +0.07 +6.19 1.20 1.21 4,616,333 5,517.32
PDJ-W2  1.52 1.53 1.51 1.52 -0.03 -1.94 1.53 1.58 1,824 2.77
PDJ-W3  1.41 1.43 1.41 1.43 +0.02 +1.42 1.43 1.45 5,194 7.42
PDJ-W4  1.40 1.41 1.40 1.41 +0.01 +0.71 1.41 1.44 25,000 35.12
PLE-W3  0.14 0.14 0.12 0.12 -0.02 -14.29 0.11 0.12 2,992,900 381.09
RICH-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
RICHY-W1  0.36 0.38 0.35 0.37 +0.02 +5.71 0.37 0.38 3,261,954 1,195.72
RICHY-W2  0.19 0.22 0.19 0.20 +0.01 +5.26 0.20 0.21 6,296,900 1,310.39
RS-W3  7.30 7.35 7.30 7.35 +0.10 +1.38 7.30 7.45 44,620 325.81
S-W1  0.13 0.13 0.11 0.11 0.00 0.00 0.11 0.12 80,618 9.38
SAMART-W2  0.30 0.30 0.29 0.29 -0.01 -3.33 0.29 0.30 108,166 31.65
SAWAD-W1  5.30 5.65 5.25 5.30 +0.32 +6.43 5.25 5.30 535,700 2,900.74
SDC-W1  0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 68,000 4.08
SMM-W4  0.02 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 800,600 18.01
SMT-W1  0.11 0.11 0.10 0.10 -0.01 -9.09 0.09 0.10 1,928,643 194.27
SMT-W2  0.76 0.80 0.74 0.74 -0.01 -1.33 0.74 0.75 7,918,396 6,024.98
SPALI-W4  19.70 19.70 19.60 19.60 -0.10 -0.51 19.60 19.70 26,132 514.35
SPORT-W5 <C> 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 123,025 4.92
SUPER-W4  0.12 0.12 0.10 0.10 -0.02 -16.67 0.10 0.11 101,296,840 11,115.50
SUSCO-W1  0.16 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 550,000 88.00
SVI-W3  1.58 1.64 1.43 1.51 -0.07 -4.43 1.51 1.55 83,600 126.98
TCC-W3  - - - - - - - 0.32 - -
TCC-W4  0.13 0.13 0.12 0.13 +0.01 +8.33 0.11 0.13 450 0.06
TCC-W5  0.18 0.18 0.18 0.18 -0.01 -5.26 0.17 0.18 33,400 6.01
TCJ-W2  0.98 0.98 0.86 0.86 -0.07 -7.53 0.86 0.90 386,300 342.09
TCMC-W2  0.33 0.36 0.32 0.32 0.00 0.00 0.32 0.33 2,795,200 955.51
TFG-W1  1.44 1.44 1.44 1.44 -0.02 -1.37 1.44 1.57 400 0.58
TFG-W2  0.73 0.75 0.73 0.73 +0.01 +1.39 0.71 0.74 307,540 225.14
TH-W2  0.13 0.15 0.13 0.15 +0.01 +7.14 0.14 0.15 114,767 15.97
THE-W2  0.06 0.06 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 243,100 12.25
TNITY-W1  0.92 0.95 0.92 0.93 +0.01 +1.09 0.93 0.94 375,800 348.87
TNPC-W1  0.41 0.45 0.41 0.45 +0.05 +12.50 0.45 0.46 1,080,600 460.40
TRITN-W3  0.17 0.19 0.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.18 18,250,715 3,197.18
TSR-W1  0.74 0.83 0.72 0.75 +0.02 +2.74 0.75 0.76 13,319,700 10,512.84
TTA-W5  0.22 0.23 0.18 0.18 -0.03 -14.29 0.18 0.19 4,122,243 831.00
TTCL-W1  1.15 1.17 1.12 1.13 +0.01 +0.89 1.12 1.13 7,466,482 8,559.71
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 10,000 0.10
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 2,020,100 20.20
VIBHA-W2  1.39 1.39 1.39 1.39 -0.01 -0.71 1.39 1.42 100 0.14
VIBHA-W3  0.30 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.30 0.31 492,514 147.74
WAVE-W1  0.38 0.39 0.37 0.37 -0.01 -2.63 0.37 0.38 69,300 26.29
WHA-W1  6.10 6.10 6.00 6.05 +0.05 +0.83 6.05 6.10 260,900 1,579.68
WORK-W1  9.00 9.00 8.90 9.00 +0.20 +2.27 8.80 9.00 6,145 55.15
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่