สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 09/12/2017 00:30:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,706.52 +3.15 +0.18 1,712.49 1,704.07 10,678,015 55,822.13
SET50 1,100.68 +2.60 +0.24 1,105.04 1,097.44 945,584 28,013.83
SET100 2,467.12 +5.41 +0.22 2,476.89 2,461.52 1,985,605 36,394.86
sSET 1,072.66 -0.72 -0.07 1,079.50 1,071.81 780,361 4,837.14
SETHD 1,264.37 +3.00 +0.24 1,270.54 1,262.64 476,865 10,739.70
mai 538.86 -3.71 -0.68 545.66 538.66 810,479 2,332.10
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 736 5,105,117
ไม่เปลี่ยนแปลง 497 2,169,376
ลดลง 718 4,102,787
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 08/12/2017
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,082.16 333.13
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 89.65 136.64
P/E (เท่า) 18.50 112.26
P/BV (เท่า) 2.05 2.78
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.80 1.45
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  34.00 35.50 34.00 35.00 +1.00 +2.94 34.50 35.00 659,721 22,990.31
AIT  28.75 29.00 28.50 28.75 0.00 0.00 28.50 28.75 90,300 2,588.60
AJ  12.30 12.50 11.90 12.00 -0.30 -2.44 12.00 12.30 730,300 8,920.01
ALT  5.85 6.05 5.85 6.05 +0.20 +3.42 6.00 6.05 7,450,800 44,640.94
AMATAV  9.00 9.05 8.95 9.00 0.00 0.00 8.95 9.00 54,600 489.83
APCS <NP> 5.25 5.50 5.25 5.40 +0.10 +1.89 5.30 5.40 113,600 609.92
AQUA  0.68 0.69 0.67 0.68 0.00 0.00 0.67 0.68 3,848,804 2,620.74
ASEFA  6.10 6.10 6.00 6.00 -0.10 -1.64 6.00 6.05 1,076,600 6,494.24
ASK  23.50 23.50 23.40 23.50 +0.10 +0.43 23.50 23.60 76,929 1,804.96
ASP  3.92 3.94 3.90 3.92 0.00 0.00 3.92 3.94 2,220,635 8,707.73
BAT-3K  - - - - - - 216.00 240.00 - -
BJCHI  3.10 3.26 3.10 3.16 +0.04 +1.28 3.16 3.20 1,110,700 3,555.37
BR  7.70 7.80 7.60 7.60 -0.10 -1.30 7.60 7.65 4,533,299 34,710.80
BRR  9.70 9.75 9.65 9.70 0.00 0.00 9.65 9.70 217,000 2,103.76
BWG  1.38 1.38 1.35 1.36 -0.01 -0.73 1.36 1.37 11,897,701 16,266.65
CCET  2.92 3.02 2.92 3.02 +0.10 +3.42 3.00 3.02 4,950,822 14,677.32
CFRESH  6.45 6.50 6.45 6.45 0.00 0.00 6.45 6.50 20,000 129.45
CGD  1.38 1.39 1.36 1.38 +0.02 +1.47 1.37 1.38 9,707,000 13,334.22
CNT  3.28 3.34 3.28 3.32 +0.04 +1.22 3.30 3.32 354,600 1,176.43
CSL  7.75 7.75 7.70 7.75 0.00 0.00 7.70 7.75 1,030,803 7,960.47
CSS  2.82 2.84 2.80 2.82 0.00 0.00 2.82 2.84 698,320 1,970.08
CTW  11.00 11.00 10.90 10.90 0.00 0.00 10.90 11.00 151,400 1,656.87
DEMCO  6.05 6.15 6.00 6.10 +0.05 +0.83 6.00 6.10 2,161,900 13,055.60
EE  0.91 0.92 0.90 0.91 0.00 0.00 0.90 0.91 610,701 551.96
EKH  5.35 5.50 5.35 5.40 +0.05 +0.93 5.40 5.45 1,552,700 8,427.80
EPCO  5.80 5.85 5.75 5.75 -0.05 -0.86 5.75 5.85 390,064 2,257.96
ERW  8.35 8.40 8.15 8.15 -0.30 -3.55 8.15 8.20 9,337,350 76,948.65
ESTAR  0.78 0.78 0.76 0.76 -0.01 -1.30 0.76 0.77 4,664,201 3,563.01
FN  5.35 5.35 5.20 5.20 -0.15 -2.80 5.20 5.25 1,162,809 6,136.94
FORTH  7.30 7.30 7.15 7.30 0.00 0.00 7.25 7.30 276,500 2,001.91
GJS  0.37 0.38 0.36 0.37 +0.01 +2.78 0.37 0.38 17,499,500 6,468.74
ICHI  8.75 8.95 8.70 8.80 +0.10 +1.15 8.80 8.85 3,999,281 35,344.95
IHL  10.40 10.40 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.40 232,700 2,414.60
ILINK  13.40 13.80 13.30 13.30 -0.20 -1.48 13.20 13.30 923,863 12,402.02
JMART  18.40 18.90 18.30 18.60 +0.20 +1.09 18.60 18.70 1,481,417 27,635.74
JMT  33.25 33.75 33.00 33.50 +0.25 +0.75 33.00 33.50 316,607 10,531.48
JWD  11.80 12.20 11.80 12.10 +0.20 +1.68 12.10 12.20 1,353,338 16,359.72
KAMART  7.40 7.50 7.40 7.40 +0.05 +0.68 7.40 7.45 1,018,024 7,547.06
KBS  5.80 5.80 5.70 5.75 -0.05 -0.86 5.70 5.75 395,500 2,265.60
KCAR  15.70 15.70 15.60 15.60 0.00 0.00 15.60 15.70 93,400 1,466.29
KGI  4.42 4.44 4.38 4.40 -0.02 -0.45 4.40 4.42 6,089,900 26,814.47
KYE  468.00 470.00 468.00 468.00 0.00 0.00 468.00 470.00 7,200 3,371.80
LALIN  4.90 4.90 4.80 4.82 -0.04 -0.82 4.80 4.82 628,400 3,029.42
LANNA  18.80 18.90 18.40 18.40 -0.50 -2.65 18.40 18.60 2,397,950 44,669.48
LOXLEY  2.60 2.62 2.54 2.58 -0.02 -0.77 2.56 2.58 4,331,840 11,158.74
LPH  7.85 7.90 7.70 7.80 -0.05 -0.64 7.75 7.80 1,533,100 11,953.87
LST  5.45 5.65 5.45 5.55 +0.10 +1.83 5.50 5.55 1,235,600 6,852.67
MACO  1.86 1.87 1.77 1.87 0.00 0.00 1.87 1.88 29,784,445 54,383.19
MCOT  11.80 12.80 11.70 12.40 +0.50 +4.20 12.40 12.50 966,700 12,010.13
MCS  14.30 14.30 13.10 13.40 -0.80 -5.63 13.30 13.40 14,730,800 198,729.27
MILL  1.88 1.90 1.84 1.87 -0.02 -1.06 1.87 1.88 15,236,181 28,384.25
MK  3.68 3.68 3.58 3.58 -0.08 -2.19 3.58 3.60 4,581,100 16,629.21
MODERN  5.80 5.80 5.70 5.70 -0.05 -0.87 5.70 5.75 465,100 2,660.38
NMG  0.50 0.50 0.48 0.48 -0.02 -4.00 0.48 0.49 1,482,900 724.07
NOK  3.40 3.44 3.36 3.40 0.00 0.00 3.38 3.40 4,047,924 13,710.24
NWR  1.16 1.18 1.12 1.14 -0.03 -2.56 1.14 1.15 10,715,481 12,249.57
NYT  6.15 6.20 6.15 6.15 -0.05 -0.81 6.15 6.20 479,900 2,967.44
ORI  20.50 20.60 20.20 20.20 -0.30 -1.46 20.20 20.30 2,138,580 43,611.88
PACE <NP> 0.50 0.54 0.50 0.54 +0.04 +8.00 0.53 0.54 28,853,652 15,280.19
PAP  5.10 5.10 5.05 5.05 0.00 0.00 5.05 5.10 234,800 1,190.84
PDI  20.80 21.30 20.80 20.80 0.00 0.00 20.80 20.90 466,116 9,777.32
PF  0.89 0.89 0.87 0.89 +0.01 +1.14 0.88 0.89 426,901 373.68
PM  12.90 13.10 12.80 12.90 +0.10 +0.78 12.80 12.90 2,095,000 27,101.68
PREB  12.90 12.90 12.80 12.90 0.00 0.00 12.80 12.90 455,401 5,842.14
PYLON  14.90 15.40 14.90 15.00 +0.20 +1.35 14.90 15.00 2,722,800 41,213.22
RCL  8.85 9.60 8.85 9.60 +0.75 +8.47 9.55 9.60 8,538,900 79,694.43
RJH  24.00 24.30 24.00 24.20 +0.20 +0.83 24.20 24.30 201,846 4,880.40
RML  0.94 0.95 0.93 0.94 0.00 0.00 0.94 0.95 15,804,202 14,870.12
ROJNA  6.95 7.15 6.90 7.15 +0.30 +4.38 7.10 7.15 9,422,661 66,343.56
RS  24.70 25.25 24.60 24.70 +0.20 +0.82 24.70 24.80 5,618,899 140,269.62
S11  8.10 8.10 8.05 8.05 0.00 0.00 8.00 8.05 196,400 1,583.22
SAMART  11.50 11.60 11.40 11.40 -0.10 -0.87 11.40 11.50 1,607,417 18,443.77
SAMTEL  13.20 13.40 13.20 13.40 +0.20 +1.52 13.30 13.40 14,800 195.98
SAPPE  25.50 25.75 25.25 25.25 -0.50 -1.94 25.25 25.50 193,014 4,926.01
SAT  23.00 23.60 23.00 23.10 +0.10 +0.43 23.00 23.10 2,665,167 62,190.68
SCI  6.55 6.55 6.45 6.50 -0.05 -0.76 6.45 6.50 400,400 2,595.15
SCN  5.30 5.40 5.10 5.10 -0.15 -2.86 5.10 5.15 3,821,700 20,037.28
SDC  0.61 0.62 0.58 0.59 -0.03 -4.84 0.59 0.60 997,982 592.49
SEAFCO  8.85 9.00 8.80 9.00 +0.20 +2.27 8.95 9.00 3,369,303 30,012.90
SENA  3.88 4.12 3.88 4.10 +0.24 +6.22 4.08 4.10 12,715,709 51,124.38
SF  7.80 7.95 7.80 7.90 +0.05 +0.64 7.90 7.95 8,950,328 70,238.40
SGP  22.70 23.20 22.60 23.20 +0.60 +2.65 23.10 23.20 20,168,501 462,951.42
SINGER  13.20 13.30 13.00 13.10 -0.20 -1.50 13.10 13.20 1,031,000 13,575.91
SITHAI  1.59 1.60 1.58 1.58 -0.01 -0.63 1.58 1.59 930,000 1,475.60
SKR  47.50 48.00 47.25 48.00 +0.75 +1.59 47.50 48.00 34,600 1,649.60
SMPC  14.30 14.70 14.30 14.50 +0.20 +1.40 14.50 14.60 1,682,700 24,457.51
SMT  2.54 2.58 2.40 2.42 -0.12 -4.72 2.40 2.42 3,658,181 8,871.96
SNC  13.90 14.00 13.90 13.90 0.00 0.00 13.90 14.00 158,300 2,204.77
SQ  7.35 7.65 5.20 5.45 -1.80 -24.83 5.45 5.50 384,273,310 2,233,204.12
SRICHA  21.00 21.30 21.00 21.20 0.00 0.00 21.20 21.30 204,601 4,349.33
SST  8.40 8.45 8.35 8.40 +0.05 +0.60 8.35 8.40 68,591 572.94
SUSCO  3.86 3.86 3.72 3.74 -0.12 -3.11 3.74 3.78 2,605,200 9,842.06
SVI  4.24 4.28 4.22 4.24 +0.02 +0.47 4.24 4.26 2,898,000 12,292.26
SYMC  8.80 8.80 8.80 8.80 0.00 0.00 8.80 8.85 44,570 392.21
SYNEX  15.00 15.20 14.40 14.50 -0.40 -2.68 14.50 14.60 2,408,805 35,759.65
SYNTEC  5.55 5.65 5.55 5.60 +0.05 +0.90 5.60 5.65 1,676,901 9,375.52
TFD  1.85 1.86 1.83 1.83 -0.02 -1.08 1.83 1.84 2,112,281 3,890.39
THE  4.16 4.20 4.14 4.16 +0.02 +0.48 4.16 4.18 1,899,500 7,934.39
THIP  35.00 35.00 34.75 34.75 0.00 0.00 34.50 34.75 4,509 156.94
THRE  1.79 1.81 1.78 1.79 0.00 0.00 1.79 1.81 857,700 1,535.53
THREL  10.60 11.20 10.60 11.20 +0.60 +5.66 11.20 11.30 3,066,701 33,566.00
TIP  46.75 47.50 46.50 46.75 0.00 0.00 46.75 47.50 302,302 14,264.39
TIPCO  15.30 15.40 15.10 15.20 -0.10 -0.65 15.10 15.20 1,808,103 27,518.02
TK  15.40 15.80 15.40 15.70 +0.20 +1.29 15.60 15.70 307,400 4,772.58
TKS  12.40 12.70 12.40 12.50 +0.10 +0.81 12.40 12.50 1,798,170 22,586.90
TLUXE  8.80 8.80 8.70 8.75 -0.05 -0.57 8.75 8.85 225,324 1,974.50
TMT  16.00 16.20 16.00 16.00 0.00 0.00 16.00 16.10 161,100 2,588.97
TNR  18.70 18.80 18.70 18.80 +0.10 +0.53 18.80 18.90 90,300 1,697.14
TOG  7.70 7.90 7.70 7.80 +0.10 +1.30 7.80 7.85 39,600 310.12
TPBI  11.60 11.90 11.60 11.70 0.00 0.00 11.60 11.70 53,900 632.14
TRC  1.08 1.09 1.07 1.08 0.00 0.00 1.07 1.08 4,814,110 5,187.71
TSTH  0.98 0.98 0.97 0.97 -0.01 -1.02 0.97 0.98 3,160,301 3,074.18
TTCL  17.70 17.70 17.20 17.20 -0.40 -2.27 17.20 17.30 1,628,110 28,199.59
TWPC  9.70 9.80 9.65 9.80 +0.15 +1.55 9.75 9.80 2,253,411 21,984.55
UTP  8.85 9.05 8.85 8.85 -0.05 -0.56 8.85 8.90 1,362,701 12,158.30
UV <XD> 9.75 9.95 9.45 9.45 -0.25 -2.58 9.45 9.50 22,611,036 219,571.89
UVAN  7.70 7.75 7.70 7.75 +0.10 +1.31 7.70 7.75 305,100 2,362.53
VIH  8.15 8.50 8.15 8.35 +0.10 +1.21 8.35 8.40 565,422 4,717.88
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่