สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/05/2017 10:48:42
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,570.40 +0.99 +0.06 1,571.99 1,566.81 2,033,366 9,881.55
SET50 992.51 +0.08 +0.01 993.90 990.09 230,441 4,670.16
SET100 2,240.19 +0.97 +0.04 2,243.24 2,234.78 389,955 6,294.32
sSET 1,023.95 +3.13 +0.31 1,024.40 1,021.92 102,492 609.55
SETHD 1,214.48 +0.38 +0.03 1,216.83 1,210.98 57,113 1,427.73
mai 574.45 +1.54 +0.27 574.68 573.59 340,046 752.20
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 509 1,194,855
ไม่เปลี่ยนแปลง 486 552,883
ลดลง 355 624,479
สถานะตลาด Open(I)

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.21 0.22 0.21 0.21 0.00 0.00 0.21 0.22 559,500 117.61
AH  22.00 22.00 21.50 21.70 +1.60 +7.96 21.70 21.80 1,612,200 35,215.13
AIT  27.75 28.00 27.50 28.00 +0.25 +0.90 27.75 28.00 77,300 2,144.05
AJD <SP> - - - - - - - - - -
AMATAV  7.30 7.30 7.30 7.30 0.00 0.00 7.30 7.35 100 0.73
APCS <NP> 8.15 8.25 8.10 8.20 +0.05 +0.61 8.15 8.20 1,704,300 13,936.22
AQUA  0.75 0.76 0.75 0.75 -0.01 -1.32 0.75 0.76 3,991,200 2,993.44
ASEFA  7.35 7.35 7.35 7.35 +0.05 +0.68 7.35 7.40 140,000 1,029.00
ASK  21.20 21.30 21.20 21.30 0.00 0.00 21.20 21.30 42,200 894.65
ASP  3.64 3.64 3.62 3.64 0.00 0.00 3.62 3.64 646,505 2,353.25
BAT-3K  172.50 174.00 172.50 174.00 0.00 0.00 172.50 174.00 8,400 1,461.00
BJCHI  4.14 4.16 4.14 4.14 0.00 0.00 4.14 4.16 51,500 213.46
BR  6.75 6.75 6.70 6.75 -0.05 -0.74 6.75 6.80 641,101 4,326.43
BRR  12.60 12.70 12.60 12.60 0.00 0.00 12.60 12.70 160,000 2,020.67
BWG  1.89 1.90 1.88 1.89 0.00 0.00 1.88 1.89 3,731,000 7,051.58
CCET  3.12 3.16 3.10 3.14 +0.02 +0.64 3.14 3.16 651,100 2,039.44
CFRESH  7.50 7.85 7.45 7.60 +0.20 +2.70 7.60 7.65 2,885,600 22,230.01
CGD  - - - - - - 1.01 1.03 - -
CGH  1.50 1.50 1.49 1.49 +0.01 +0.68 1.48 1.49 8,200 12.22
CNT  3.96 4.00 3.96 3.98 +0.04 +1.02 3.98 4.00 19,000 75.26
COL  52.25 52.25 51.25 52.00 0.00 0.00 52.00 52.25 36,500 1,895.80
CSL  6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 5.95 6.00 36,100 216.60
CSS  3.16 3.18 3.12 3.16 0.00 0.00 3.14 3.16 4,420,500 13,946.58
DEMCO  6.85 6.90 6.85 6.85 0.00 0.00 6.85 6.90 273,300 1,872.12
EPCO  6.65 6.65 6.65 6.65 -0.05 -0.75 6.65 6.70 4,444 29.55
ERW  4.74 4.76 4.74 4.74 +0.02 +0.42 4.72 4.74 1,139,510 5,406.12
ESTAR  0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00 0.71 0.72 307,600 218.40
FORTH  7.20 7.20 7.10 7.10 -0.05 -0.70 7.10 7.15 9,200 65.70
GJS  0.34 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00 0.33 0.34 451,000 153.34
ILINK  15.20 15.20 15.20 15.20 0.00 0.00 15.20 15.30 202,800 3,082.56
JMART <XW> 12.00 12.10 11.90 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 157,946 1,889.24
JMT  23.60 23.80 23.40 23.80 +0.50 +2.15 23.80 23.90 230,200 5,458.34
JWD  8.80 8.80 8.75 8.80 0.00 0.00 8.75 8.80 240,600 2,117.26
KBS  7.45 7.45 7.40 7.45 -0.05 -0.67 7.45 7.50 139,300 1,032.44
KGI  4.00 4.02 3.98 4.00 0.00 0.00 4.00 4.02 1,308,000 5,233.60
KKC  2.48 2.48 2.46 2.48 0.00 0.00 2.46 2.50 359,400 889.21
KYE  538.00 540.00 536.00 538.00 -20.00 -3.58 536.00 538.00 30,900 16,617.20
LALIN  4.22 4.22 4.20 4.20 -0.02 -0.47 4.18 4.20 31,300 131.66
LOXLEY  3.24 3.26 3.22 3.26 0.00 0.00 3.24 3.26 3,433,100 11,098.93
LPH  9.15 9.15 9.10 9.10 0.00 0.00 9.10 9.15 26,600 242.74
MACO  1.42 1.43 1.38 1.41 -0.02 -1.40 1.40 1.41 16,455,422 23,184.15
MALEE  53.00 53.00 52.75 52.75 0.00 0.00 52.75 53.00 39,201 2,069.13
MC  18.40 18.40 18.30 18.40 +0.20 +1.10 18.30 18.40 105,300 1,937.33
MCOT  13.20 13.90 13.20 13.40 +0.20 +1.52 13.30 13.40 681,400 9,276.49
MCS  15.40 15.50 15.30 15.40 +0.10 +0.65 15.40 15.50 185,600 2,858.24
MILL  1.61 1.62 1.61 1.62 +0.01 +0.62 1.61 1.62 292,678 471.21
MK  3.68 3.68 3.68 3.68 +0.02 +0.55 3.66 3.68 85,500 314.64
MONO  3.54 3.54 3.50 3.52 -0.02 -0.56 3.50 3.52 2,057,400 7,228.85
NMG  0.81 0.81 0.80 0.81 +0.01 +1.25 0.80 0.81 862,100 689.74
NOK  4.72 4.74 4.68 4.68 -0.08 -1.68 4.68 4.70 364,922 1,719.01
NUSA  0.42 0.43 0.42 0.42 0.00 0.00 0.42 0.43 254,200 106.81
NWR  1.22 1.23 1.22 1.22 -0.01 -0.81 1.22 1.23 703,100 857.80
NYT  7.15 7.30 7.15 7.25 +0.10 +1.40 7.20 7.25 201,501 1,461.58
PACE  3.04 3.08 3.04 3.08 +0.06 +1.99 3.06 3.08 1,272,700 3,877.00
PAP  5.10 5.10 5.05 5.05 0.00 0.00 5.05 5.10 33,100 168.00
PDI  20.30 20.80 20.30 20.80 +0.50 +2.46 20.70 20.80 492,903 10,189.87
PF  0.89 0.90 0.89 0.90 0.00 0.00 0.89 0.90 102,202 91.13
PM  10.40 10.40 10.30 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 160,500 1,657.66
PREB  14.00 14.00 13.90 14.00 0.00 0.00 13.90 14.00 88,700 1,241.60
PSL  9.25 9.25 9.15 9.20 -0.05 -0.54 9.15 9.20 546,600 5,027.64
PTL  14.00 14.40 14.00 14.30 +0.30 +2.14 14.20 14.30 5,343,600 76,227.62
PYLON  12.30 12.30 12.30 12.30 +0.10 +0.82 12.30 12.40 15,500 190.65
RCL  6.50 6.60 6.50 6.60 +0.10 +1.54 6.55 6.60 338,400 2,228.22
RML  1.26 1.26 1.24 1.25 0.00 0.00 1.24 1.25 351,800 439.86
ROJNA  5.85 5.85 5.80 5.85 +0.05 +0.86 5.80 5.85 57,000 332.88
S11  8.65 8.65 8.55 8.55 -0.05 -0.58 8.55 8.65 9,200 79.10
SAMTEL  12.90 12.90 12.80 12.90 0.00 0.00 12.90 13.00 9,700 124.91
SAPPE  24.50 24.50 24.40 24.40 0.00 0.00 24.40 24.50 15,300 373.38
SAT  17.00 17.20 16.90 16.90 +0.10 +0.60 16.90 17.00 510,900 8,707.50
SCI  9.65 9.70 9.65 9.65 +0.05 +0.52 9.65 9.70 93,800 905.22
SEAFCO  11.90 11.90 11.80 11.90 +0.10 +0.85 11.80 11.90 62,900 748.41
SENA  3.64 3.64 3.60 3.62 0.00 0.00 3.60 3.62 543,800 1,968.11
SF  6.15 6.15 6.10 6.10 -0.05 -0.81 6.05 6.10 134,900 824.41
SIM  1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.01 19,800 19.80
SITHAI  1.92 1.94 1.92 1.93 +0.01 +0.52 1.93 1.94 232,707 448.75
SKR  49.00 49.25 49.00 49.25 -0.25 -0.51 49.00 49.25 2,500 122.62
SMPC  14.70 15.00 14.70 14.90 +0.20 +1.36 14.80 14.90 183,200 2,719.68
SMT  6.45 6.50 6.40 6.45 0.00 0.00 6.45 6.50 211,800 1,368.62
SNC  14.60 14.70 14.60 14.70 +0.10 +0.68 14.60 14.70 87,900 1,284.40
SRICHA  19.90 19.90 19.80 19.90 -0.10 -0.50 19.80 19.90 23,200 459.91
SST  10.40 10.50 10.30 10.40 0.00 0.00 10.30 10.40 31,600 327.85
SUSCO  3.90 3.92 3.88 3.90 +0.02 +0.52 3.90 3.92 1,409,200 5,498.89
SVI  5.85 5.90 5.80 5.85 -0.05 -0.85 5.80 5.85 3,573,400 20,871.04
SYNEX  12.60 12.70 12.40 12.40 0.00 0.00 12.40 12.50 4,823,300 60,412.75
SYNTEC  4.72 4.72 4.70 4.70 0.00 0.00 4.70 4.72 747,500 3,517.25
TAE  2.90 2.90 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 2.92 49,600 143.84
TFD  2.08 2.10 2.08 2.10 +0.02 +0.96 2.08 2.10 169,276 352.88
THREL  8.10 8.20 8.10 8.15 +0.05 +0.62 8.10 8.15 969,400 7,902.18
TIP  44.75 45.00 44.75 44.75 0.00 0.00 44.50 44.75 26,400 1,181.45
TIPCO  15.80 16.20 15.70 16.00 +0.30 +1.91 15.90 16.00 4,423,300 70,760.49
TK  10.70 10.90 10.70 10.80 +0.10 +0.93 10.80 10.90 13,800 149.24
TLUXE  10.60 11.00 10.60 10.90 +0.30 +2.83 10.90 11.00 4,462,300 48,564.24
TMT  14.30 14.40 14.20 14.30 0.00 0.00 14.20 14.30 55,500 793.52
TOG  8.55 8.60 8.55 8.55 -0.05 -0.58 8.55 8.60 17,700 151.93
TPBI  13.60 13.70 13.60 13.70 +0.20 +1.48 13.70 13.80 27,700 379.48
TRC  1.29 1.30 1.29 1.30 +0.01 +0.78 1.29 1.30 245,800 318.60
TRITN  0.29 0.30 0.29 0.29 +0.01 +3.57 0.29 0.30 12,181,000 3,536.72
TSTH  0.95 0.95 0.94 0.94 0.00 0.00 0.93 0.94 1,397,300 1,319.26
TWPC  9.65 9.65 9.55 9.60 -0.05 -0.52 9.55 9.60 288,000 2,763.96
UTP  8.00 8.05 7.95 8.00 0.00 0.00 8.00 8.05 1,248,700 9,978.80
UV  8.40 8.40 8.30 8.40 0.00 0.00 8.35 8.40 1,652,806 13,828.26
VIH  7.70 7.75 7.60 7.70 +0.05 +0.65 7.70 7.75 1,763,600 13,463.70
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS