สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24/02/2017 23:00:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,564.59 -2.73 -0.17 1,568.43 1,561.46 10,857,564 41,604.13
SET50 981.51 -1.13 -0.11 984.23 978.57 1,050,217 25,324.12
SET100 2,214.21 -3.41 -0.15 2,220.27 2,207.94 1,685,028 30,856.51
sSET 1,063.14 +0.81 +0.08 1,064.60 1,060.07 577,931 2,637.45
SETHD 1,208.82 -2.04 -0.17 1,210.23 1,201.61 558,177 10,284.66
mai 621.39 -0.70 -0.11 623.50 619.28 1,209,223 2,780.26
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 539 2,926,030
ไม่เปลี่ยนแปลง 446 3,164,283
ลดลง 790 5,924,162
สถานะตลาด Closed

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.25 0.27 0.25 0.27 +0.02 +8.00 0.26 0.27 18,187,601 4,712.69
AH  15.70 15.80 15.70 15.70 0.00 0.00 15.60 15.70 160,301 2,521.47
AIT  27.75 28.00 27.50 27.75 0.00 0.00 27.75 28.00 148,206 4,106.04
AJD  1.66 1.67 1.64 1.64 -0.02 -1.20 1.64 1.65 12,043,848 19,901.17
AMATAV  7.00 7.05 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 7.05 508,400 3,580.13
APCS  7.35 7.70 7.35 7.50 +0.10 +1.35 7.50 7.65 732,400 5,525.80
AQUA  0.82 0.82 0.81 0.81 -0.01 -1.22 0.81 0.82 8,286,502 6,714.19
ASEFA  8.20 8.30 8.15 8.20 0.00 0.00 8.20 8.25 3,274,104 26,877.14
ASK  23.20 23.30 22.90 23.20 0.00 0.00 23.10 23.20 628,200 14,454.77
ASP  3.76 3.76 3.72 3.76 +0.04 +1.08 3.74 3.76 9,337,246 34,943.00
BAT-3K  150.00 168.00 148.50 168.00 +19.50 +13.13 166.50 168.00 181,251 28,804.60
BJCHI  5.05 5.10 5.00 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 1,078,293 5,435.02
BR  6.70 6.80 6.70 6.75 +0.05 +0.75 6.75 6.80 1,451,101 9,789.50
BRR  14.00 14.80 13.80 14.80 +0.40 +2.78 14.80 14.90 4,364,335 62,797.25
BWG  2.12 2.12 2.10 2.12 +0.02 +0.95 2.12 2.14 11,145,020 23,595.73
CCET  2.98 3.02 2.94 2.98 0.00 0.00 2.98 3.00 3,557,408 10,576.10
CFRESH  7.80 7.85 7.80 7.85 +0.10 +1.29 7.75 7.85 46,900 366.81
CGD  1.02 1.03 1.02 1.02 0.00 0.00 1.02 1.03 931,600 952.42
CGH  1.52 1.53 1.52 1.52 -0.01 -0.65 1.52 1.53 218,400 332.98
CNT  4.46 4.60 4.46 4.48 +0.02 +0.45 4.48 4.50 2,199,500 9,962.42
COL  29.75 30.25 29.75 30.25 +0.50 +1.68 29.75 30.25 15,900 476.00
CSL  6.20 6.25 6.15 6.15 -0.05 -0.81 6.15 6.20 551,501 3,419.87
CSS  3.20 3.20 3.12 3.14 -0.06 -1.88 3.14 3.16 3,605,786 11,355.04
DEMCO  6.40 6.50 6.40 6.45 0.00 0.00 6.45 6.50 654,601 4,250.56
EPCO  7.25 7.30 7.20 7.20 -0.05 -0.69 7.20 7.25 1,000,626 7,254.52
ERW  4.44 4.46 4.42 4.44 +0.02 +0.45 4.44 4.46 6,681,639 29,648.45
ESTAR  0.72 0.74 0.72 0.73 +0.02 +2.82 0.73 0.74 7,980,723 5,821.92
FORTH  7.50 7.50 7.35 7.40 -0.10 -1.33 7.30 7.40 428,202 3,159.85
GJS  0.35 0.35 0.34 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 1,631,100 555.30
ILINK  18.30 18.30 18.10 18.20 -0.10 -0.55 18.20 18.30 150,301 2,734.78
JMART  15.80 16.00 15.60 15.80 -0.10 -0.63 15.80 15.90 2,844,677 44,967.36
JMT  24.30 25.25 24.20 24.90 +0.50 +2.05 24.90 25.00 5,909,264 146,921.38
JWD  8.90 9.10 8.90 9.10 +0.20 +2.25 9.05 9.10 1,179,714 10,661.16
KBS  8.65 8.65 8.45 8.55 -0.20 -2.29 8.50 8.55 778,400 6,670.14
KGI  4.24 4.26 4.22 4.24 0.00 0.00 4.24 4.26 12,326,352 52,189.79
KKC  2.68 2.68 2.62 2.66 -0.02 -0.75 2.64 2.66 1,113,702 2,940.60
KYE  488.00 490.00 488.00 490.00 +2.00 +0.41 488.00 492.00 401 196.29
LALIN  4.76 4.78 4.72 4.72 -0.06 -1.26 4.72 4.74 383,001 1,818.72
LOXLEY  3.28 3.32 3.26 3.28 0.00 0.00 3.28 3.30 6,468,835 21,257.16
LPH  9.65 9.65 9.55 9.65 0.00 0.00 9.60 9.65 413,200 3,958.38
MACO  1.29 1.30 1.26 1.30 0.00 0.00 1.29 1.30 8,451,670 10,828.75
MALEE  96.75 97.00 95.50 96.50 +2.50 +2.66 96.50 96.75 1,691,811 162,512.09
MC  17.90 18.10 17.80 18.00 +0.20 +1.12 17.90 18.00 3,870,810 69,647.44
MCOT  13.60 13.60 13.50 13.50 -0.10 -0.74 13.50 13.70 63,900 863.24
MCS  16.80 16.80 16.30 16.40 -0.40 -2.38 16.40 16.50 4,096,665 67,762.92
MILL  1.64 1.75 1.61 1.73 +0.09 +5.49 1.73 1.74 100,460,785 173,481.97
MK  4.00 4.04 4.00 4.02 +0.02 +0.50 4.02 4.04 446,201 1,793.36
MONO  3.90 3.92 3.82 3.92 -0.02 -0.51 3.90 3.92 14,276,421 55,408.90
NMG  1.04 1.05 1.03 1.04 0.00 0.00 1.04 1.05 8,245,401 8,628.53
NOK  8.35 8.35 7.95 8.30 0.00 0.00 8.30 8.35 7,909,101 64,286.94
NUSA  0.44 0.44 0.43 0.44 +0.01 +2.33 0.43 0.44 18,857,801 8,132.32
NWR  1.34 1.35 1.33 1.34 0.00 0.00 1.33 1.34 4,479,850 5,990.92
NYT  15.00 15.20 15.00 15.20 +0.10 +0.66 15.20 15.30 407,483 6,170.62
PACE  3.72 3.76 3.68 3.74 +0.06 +1.63 3.72 3.74 4,565,536 16,979.38
PAP  8.15 8.25 8.05 8.20 +0.05 +0.61 8.15 8.20 6,412,100 52,243.20
PDI  20.90 21.00 20.70 20.80 +0.10 +0.48 20.70 20.80 575,552 11,997.10
PF  0.93 0.94 0.93 0.93 0.00 0.00 0.93 0.94 6,463,315 6,011.74
PM  10.50 10.60 10.40 10.50 0.00 0.00 10.40 10.50 603,500 6,336.15
PREB  15.40 15.50 14.90 15.00 +0.30 +2.04 15.00 15.10 5,461,501 83,085.28
PSL  10.80 10.90 10.30 10.50 -0.10 -0.94 10.50 10.60 5,607,776 59,427.37
PTL  14.30 14.70 14.30 14.60 +0.20 +1.39 14.60 14.70 5,273,702 76,304.03
PYLON  12.90 13.00 12.90 13.00 +0.10 +0.78 12.90 13.00 173,000 2,245.87
RCL  6.95 6.95 6.70 6.75 -0.05 -0.74 6.70 6.75 1,470,300 10,031.28
RML  1.35 1.36 1.30 1.31 -0.04 -2.96 1.30 1.31 11,193,615 14,757.06
ROJNA  4.86 4.90 4.82 4.90 +0.02 +0.41 4.84 4.90 439,169 2,139.35
S11  8.90 8.90 8.75 8.80 -0.05 -0.56 8.80 8.85 922,265 8,129.27
SAMTEL  10.90 11.30 10.90 11.30 +0.30 +2.73 11.20 11.30 129,900 1,448.04
SAPPE  27.25 28.75 27.25 28.50 +1.25 +4.59 28.50 28.75 1,224,135 34,419.19
SAT  15.90 16.00 15.70 15.70 -0.10 -0.63 15.60 15.70 415,407 6,551.74
SCI  11.80 11.90 11.50 11.50 -0.20 -1.71 11.50 11.60 3,762,300 43,864.69
SEAFCO  11.10 11.30 11.10 11.10 +0.10 +0.91 11.10 11.30 707,033 7,882.72
SENA  3.92 3.96 3.88 3.88 -0.04 -1.02 3.88 3.90 5,632,290 21,991.85
SF  6.55 6.55 6.50 6.50 -0.05 -0.76 6.50 6.55 433,924 2,827.25
SIM  1.01 1.04 1.01 1.02 +0.01 +0.99 1.02 1.03 2,188,400 2,231.91
SITHAI  2.00 2.02 1.99 2.00 0.00 0.00 1.99 2.00 1,779,201 3,551.19
SKR  51.25 51.50 50.75 51.00 0.00 0.00 50.75 51.00 53,728 2,740.05
SMPC  16.40 16.40 16.30 16.30 -0.10 -0.61 16.30 16.40 272,900 4,456.26
SMT  6.70 6.80 6.55 6.65 -0.30 -4.32 6.65 6.70 16,090,250 107,542.40
SNC  15.70 15.80 15.60 15.60 -0.20 -1.27 15.60 15.70 1,233,670 19,373.04
SRICHA  19.30 20.10 19.30 19.60 +0.50 +2.62 19.60 19.70 851,600 16,765.59
SST  14.50 14.70 14.40 14.70 +0.10 +0.68 14.60 14.70 583,500 8,502.07
SUSCO  4.26 4.28 4.18 4.20 -0.06 -1.41 4.20 4.22 7,399,350 31,184.01
SVI  6.05 6.10 5.90 6.00 -0.05 -0.83 5.95 6.00 7,821,321 46,785.81
SYNEX  11.70 11.70 11.40 11.50 -0.20 -1.71 11.50 11.60 2,351,800 27,133.60
SYNTEC  5.65 5.70 5.45 5.45 -0.20 -3.54 5.45 5.50 11,595,410 63,902.58
TAE  3.04 3.04 3.00 3.00 -0.02 -0.66 3.00 3.02 794,200 2,393.54
TFD  2.10 2.10 2.06 2.06 -0.02 -0.96 2.06 2.08 908,508 1,890.03
THREL  9.30 9.30 9.20 9.25 -0.05 -0.54 9.20 9.25 2,049,342 18,916.83
TIP  48.00 48.25 47.00 47.75 -0.25 -0.52 47.75 48.00 1,125,400 53,490.82
TIPCO  14.60 14.60 14.40 14.40 -0.10 -0.69 14.40 14.50 3,285,597 47,604.94
TK  11.90 11.90 11.70 11.80 -0.10 -0.84 11.80 11.90 177,100 2,093.44
TLUXE  13.60 14.50 13.60 14.20 +0.50 +3.65 14.20 14.30 11,325,351 160,672.52
TMT  18.80 18.80 18.50 18.60 -0.20 -1.06 18.60 18.70 1,779,101 33,168.52
TOG  9.50 9.50 9.40 9.50 0.00 0.00 9.45 9.50 5,901 55.67
TPBI  14.60 14.80 14.60 14.60 0.00 0.00 14.60 14.80 57,600 845.81
TRC  1.69 1.70 1.65 1.65 -0.05 -2.94 1.65 1.67 50,689,805 84,973.57
TRITN  0.38 0.38 0.35 0.36 -0.01 -2.70 0.36 0.37 63,711,414 23,050.57
TSTH  1.16 1.16 1.12 1.13 -0.03 -2.59 1.13 1.14 9,989,500 11,412.94
TWPC  9.90 9.90 9.70 9.80 -0.15 -1.51 9.80 9.85 2,762,486 27,050.00
UTP  7.60 7.60 7.30 7.60 +0.05 +0.66 7.55 7.60 3,964,600 29,658.59
UV  8.80 8.95 8.70 8.70 -0.10 -1.14 8.70 8.80 4,505,100 39,721.45
VIH  11.20 11.30 11.00 11.00 -0.10 -0.90 11.00 11.10 1,116,300 12,439.34
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS