สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16/08/2017 22:59:50
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,567.52 +0.33 +0.02 1,568.64 1,562.51 6,999,986 37,627.65
SET50 998.51 -0.65 -0.06 999.71 995.02 923,594 21,316.25
SET100 2,237.60 +0.05 +0.00 2,239.40 2,229.81 1,738,813 28,169.46
sSET 989.33 -3.86 -0.39 993.04 987.92 405,768 2,552.11
SETHD 1,179.92 +0.15 +0.01 1,182.33 1,173.88 291,777 8,458.10
mai 534.77 -0.32 -0.06 536.84 529.82 879,392 1,350.61
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 601 2,998,624
ไม่เปลี่ยนแปลง 436 1,498,624
ลดลง 713 3,337,364
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 16/08/2017
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 15,540.85 301.56
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 55.62 99.38
P/E (เท่า) 16.74 104.53
P/BV (เท่า) 1.89 2.62
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.08 1.60
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  26.00 26.00 25.25 25.50 -0.25 -0.97 25.50 25.75 858,080 22,067.82
AIT  28.00 28.00 27.75 27.75 -0.25 -0.89 27.75 28.00 212,347 5,935.14
AJ  12.90 13.40 12.90 13.20 -0.50 -3.65 13.20 13.30 1,075,500 14,109.39
ALT  5.80 5.90 5.65 5.65 -0.15 -2.59 5.65 5.70 726,950 4,168.83
AMATAV  7.30 7.50 7.30 7.45 +0.05 +0.68 7.45 7.50 53,800 399.22
APCS <NP> 7.05 7.30 6.95 7.15 0.00 0.00 7.15 7.20 635,800 4,553.07
AQUA  0.67 0.67 0.65 0.66 -0.01 -1.49 0.65 0.66 13,121,500 8,677.85
ASEFA  7.10 7.20 7.10 7.20 +0.05 +0.70 7.20 7.25 521,801 3,737.14
ASK  20.90 20.90 20.70 20.80 0.00 0.00 20.70 20.80 337,517 6,993.86
ASP  3.66 3.68 3.64 3.68 +0.02 +0.55 3.66 3.68 3,200,800 11,714.31
BAT-3K  273.00 273.00 273.00 273.00 0.00 0.00 273.00 274.00 8,503 2,321.32
BJCHI  3.64 3.68 3.62 3.62 -0.02 -0.55 3.62 3.64 1,197,000 4,352.77
BR  7.15 7.35 7.15 7.25 +0.10 +1.40 7.25 7.30 7,722,900 56,008.81
BRR  11.20 11.40 11.20 11.20 -0.10 -0.88 11.20 11.40 478,294 5,393.42
BWG  1.81 1.81 1.78 1.78 -0.02 -1.11 1.78 1.79 15,882,018 28,435.37
CCET  3.32 3.36 3.26 3.30 -0.04 -1.20 3.30 3.32 6,936,437 23,059.99
CFRESH  6.70 6.70 6.60 6.65 -0.15 -2.21 6.65 6.70 406,200 2,712.58
CGD  1.04 1.05 1.02 1.02 -0.03 -2.86 1.02 1.04 4,214,500 4,361.14
CNT  3.60 3.70 3.60 3.68 +0.08 +2.22 3.62 3.68 700,700 2,543.88
CSL <XD> 5.95 6.00 5.95 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 866,301 5,164.84
CSS  3.04 3.06 3.02 3.04 0.00 0.00 3.04 3.06 660,100 2,006.19
CTW  10.00 10.20 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.20 77,400 778.65
DEMCO  5.80 5.85 5.75 5.75 0.00 0.00 5.75 5.80 991,800 5,734.89
EE  1.12 1.12 1.10 1.10 -0.02 -1.79 1.10 1.11 1,407,400 1,552.70
EKH  5.15 5.20 5.10 5.10 -0.05 -0.97 5.10 5.15 158,200 807.84
EPCO  6.80 6.80 6.65 6.70 -0.15 -2.19 6.70 6.75 2,511,137 16,906.51
ERW  5.45 5.55 5.35 5.50 +0.05 +0.92 5.45 5.50 14,266,825 78,056.15
ESTAR  0.70 0.70 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.70 861,500 596.58
FN  4.18 4.18 4.06 4.12 -0.04 -0.96 4.10 4.12 2,301,950 9,435.66
FORTH  7.20 7.25 7.15 7.25 0.00 0.00 7.20 7.25 248,600 1,788.26
GJS  0.38 0.39 0.36 0.39 +0.01 +2.63 0.38 0.39 78,504,801 29,415.07
ICHI  7.75 7.80 7.75 7.75 0.00 0.00 7.75 7.80 442,910 3,436.63
IHL  10.80 10.80 10.60 10.70 0.00 0.00 10.70 10.80 1,526,300 16,357.64
ILINK  13.80 13.80 13.50 13.70 -0.10 -0.72 13.60 13.70 422,205 5,755.73
JMART  13.80 14.30 13.60 13.70 -0.30 -2.14 13.60 13.70 5,370,965 74,208.60
JMT  30.25 30.25 28.50 30.00 -0.50 -1.64 30.00 30.25 3,632,081 107,117.72
JWD  9.85 9.90 9.75 9.85 +0.10 +1.03 9.80 9.85 10,766,721 105,863.19
KAMART  7.90 7.95 7.55 7.55 -0.45 -5.62 7.55 7.60 5,310,642 40,982.74
KBS  6.85 6.85 6.80 6.85 0.00 0.00 6.85 6.90 83,200 568.77
KCAR  15.10 15.50 15.10 15.30 +0.20 +1.32 15.20 15.30 1,652,700 25,284.62
KGI  3.94 3.96 3.92 3.96 +0.04 +1.02 3.94 3.96 1,641,551 6,471.30
KYE  480.00 482.00 474.00 474.00 -4.00 -0.84 474.00 478.00 8,900 4,245.80
LALIN  4.30 4.42 4.28 4.36 +0.08 +1.87 4.36 4.38 2,757,079 12,018.91
LANNA  12.40 12.50 12.30 12.30 +0.20 +1.65 12.30 12.40 212,000 2,623.42
LOXLEY  3.18 3.18 3.12 3.16 0.00 0.00 3.16 3.18 2,050,600 6,447.92
LPH  8.20 8.35 8.20 8.35 +0.10 +1.21 8.30 8.35 472,800 3,914.84
LST  6.95 7.45 6.85 7.45 +0.55 +7.97 7.45 7.50 3,700,234 26,770.23
MACO <XD> 1.72 1.75 1.70 1.74 +0.02 +1.16 1.74 1.75 10,884,969 18,938.51
MCOT  13.20 13.20 13.10 13.20 -0.10 -0.75 13.10 13.20 19,339 254.45
MCS  15.20 15.30 14.80 14.90 -0.30 -1.97 14.90 15.00 4,745,138 71,500.12
MILL  1.64 1.69 1.64 1.66 +0.01 +0.61 1.65 1.66 4,674,925 7,756.35
MK  3.70 3.72 3.70 3.70 +0.02 +0.54 3.68 3.70 409,400 1,514.78
MODERN  4.78 4.80 4.78 4.80 0.00 0.00 4.78 4.80 386,950 1,849.99
NMG  0.63 0.63 0.62 0.62 -0.01 -1.59 0.62 0.63 1,886,900 1,184.56
NOK  4.24 4.26 4.16 4.20 -0.04 -0.94 4.20 4.22 1,362,105 5,718.92
NWR  1.13 1.16 1.13 1.15 +0.03 +2.68 1.13 1.15 2,700,832 3,081.93
NYT  5.25 5.30 5.20 5.30 0.00 0.00 5.30 5.35 1,140,300 5,998.60
ORI  13.40 13.40 13.20 13.30 0.00 0.00 13.30 13.40 5,173,240 68,961.37
PACE <SP> - - - - - - - - - -
PAP  4.98 5.00 4.96 4.98 +0.02 +0.40 4.98 5.00 271,300 1,351.04
PDI  21.50 21.60 21.30 21.60 +0.20 +0.93 21.50 21.60 837,800 17,964.25
PF  0.84 0.85 0.83 0.85 +0.01 +1.19 0.84 0.85 1,003,600 842.80
PM  11.50 11.50 11.30 11.30 -0.10 -0.88 11.30 11.40 3,511,620 39,972.36
PREB  13.80 13.90 13.80 13.90 +0.20 +1.46 13.80 13.90 2,282,100 31,596.95
PYLON  13.50 13.50 13.00 13.00 -0.50 -3.70 13.00 13.20 1,551,900 20,610.37
RCL  8.70 8.75 8.55 8.60 -0.10 -1.15 8.55 8.60 2,132,900 18,458.28
RJH  23.60 23.60 23.10 23.20 -0.30 -1.28 23.10 23.20 381,810 8,863.20
RML  1.15 1.15 1.13 1.14 0.00 0.00 1.13 1.14 3,301,374 3,737.82
ROJNA  5.10 5.10 4.98 5.05 -0.15 -2.88 5.05 5.10 5,028,400 25,326.18
RS  12.50 13.90 12.50 13.80 +1.30 +10.40 13.70 13.80 14,748,732 196,211.89
S11  8.05 8.05 7.90 7.90 -0.05 -0.63 7.85 7.90 263,700 2,092.88
SAMART  13.40 13.40 12.90 12.90 -0.80 -5.84 12.90 13.00 6,376,810 83,414.65
SAMTEL  13.00 13.00 12.70 12.70 -0.30 -2.31 12.70 12.80 437,600 5,592.62
SAPPE  24.60 24.60 24.20 24.20 -0.30 -1.22 24.20 24.40 397,901 9,700.77
SAT  16.10 16.10 15.90 16.00 0.00 0.00 16.00 16.10 222,000 3,557.80
SCI  7.15 7.20 7.00 7.00 -0.05 -0.71 7.00 7.05 1,758,100 12,504.62
SCN  4.68 4.68 4.58 4.60 -0.08 -1.71 4.58 4.60 2,416,931 11,182.57
SEAFCO  15.10 15.10 14.80 14.80 -0.20 -1.33 14.80 14.90 833,446 12,428.62
SENA  3.68 3.70 3.68 3.70 0.00 0.00 3.68 3.70 730,639 2,690.86
SF  5.90 5.90 5.85 5.85 0.00 0.00 5.85 5.90 519,400 3,042.18
SGP  15.40 15.40 15.20 15.30 0.00 0.00 15.30 15.40 11,150,900 171,333.53
SIM  0.94 0.96 0.93 0.93 -0.05 -5.10 0.93 0.94 4,602,900 4,313.62
SINGER  10.90 11.70 10.90 11.50 +0.60 +5.50 11.50 11.60 5,019,100 57,347.48
SITHAI  1.76 1.78 1.76 1.77 +0.01 +0.57 1.77 1.78 1,418,000 2,507.83
SKR  48.50 48.75 48.25 48.75 +0.25 +0.52 48.25 48.75 40,005 1,937.47
SMPC  13.30 13.30 13.10 13.20 -0.20 -1.49 13.20 13.40 651,212 8,564.53
SMT  4.14 4.18 3.94 3.96 -0.22 -5.26 3.94 3.96 4,304,598 17,313.81
SNC <XD> 14.30 14.40 14.20 14.30 0.00 0.00 14.30 14.40 736,401 10,532.62
SQ  5.80 5.85 5.70 5.70 -0.05 -0.87 5.70 5.75 13,139,500 75,779.46
SRICHA  19.80 19.90 19.00 19.30 -0.60 -3.02 19.20 19.30 1,667,300 32,296.78
SST  9.30 9.35 9.25 9.30 0.00 0.00 9.30 9.35 725,614 6,726.93
SUSCO  3.44 3.46 3.28 3.28 -0.18 -5.20 3.28 3.30 9,831,300 33,057.10
SVI  5.20 5.25 5.00 5.05 -0.15 -2.88 5.00 5.05 15,124,619 77,272.03
SYMC  11.30 11.40 11.30 11.40 0.00 0.00 11.30 11.40 224,000 2,535.75
SYNEX  12.90 13.10 12.70 13.10 +0.20 +1.55 13.00 13.10 4,054,540 52,536.96
SYNTEC  5.15 5.15 5.05 5.10 0.00 0.00 5.10 5.15 2,406,300 12,266.00
TFD  2.00 2.02 1.97 1.98 -0.01 -0.50 1.98 1.99 2,651,412 5,268.57
THE  4.34 4.38 4.34 4.34 -0.04 -0.91 4.34 4.36 3,470,800 15,122.04
THIP  32.00 32.75 31.50 32.00 -0.50 -1.54 31.75 32.00 246,701 7,844.36
THRE  1.71 1.72 1.70 1.71 -0.01 -0.58 1.71 1.72 1,456,005 2,490.38
THREL  8.70 8.75 8.65 8.70 0.00 0.00 8.65 8.70 2,749,303 23,917.34
TIP  44.25 44.25 43.75 44.25 +0.25 +0.57 44.00 44.25 1,614,700 71,060.35
TIPCO  16.00 16.00 15.90 16.00 0.00 0.00 15.90 16.00 393,300 6,261.58
TK  11.40 11.50 11.40 11.40 -0.10 -0.87 11.40 11.50 631,400 7,218.65
TKS  12.30 12.40 12.10 12.40 +0.20 +1.64 12.40 12.50 2,673,421 32,798.79
TLUXE  9.60 9.65 9.45 9.55 -0.05 -0.52 9.55 9.60 1,443,000 13,780.90
TMT  15.00 15.30 14.70 15.20 +0.30 +2.01 15.20 15.30 2,148,205 32,435.82
TNR  21.00 21.00 20.80 20.90 -0.10 -0.48 20.90 21.10 87,700 1,835.33
TOG  8.10 8.20 8.00 8.00 -0.05 -0.62 8.00 8.05 393,300 3,171.90
TPBI  12.40 12.50 11.90 12.00 -0.40 -3.23 11.90 12.00 809,902 9,715.57
TRC  1.19 1.20 1.19 1.20 +0.01 +0.84 1.19 1.20 1,894,013 2,264.64
TSTH  0.92 0.93 0.91 0.92 0.00 0.00 0.91 0.92 670,900 617.58
TTCL  16.90 16.90 16.10 16.10 -0.90 -5.29 16.10 16.20 8,172,960 134,340.41
TWPC  9.40 9.50 9.35 9.45 +0.05 +0.53 9.45 9.50 672,700 6,326.60
UTP  6.60 7.00 6.60 6.90 +0.35 +5.34 6.90 6.95 10,587,824 72,541.16
UV  7.70 7.80 7.65 7.65 -0.10 -1.29 7.65 7.70 3,910,200 30,105.04
UVAN  7.10 7.15 7.10 7.15 +0.05 +0.70 7.10 7.15 157,100 1,116.06
VIH  7.30 7.35 7.25 7.25 -0.10 -1.36 7.25 7.30 247,006 1,799.57
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่