สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30/03/2017 22:59:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,579.88 +4.91 +0.31 1,584.73 1,574.14 9,291,985 51,767.28
SET50 1,001.52 +3.89 +0.39 1,005.43 996.41 1,130,886 29,687.11
SET100 2,255.19 +8.93 +0.40 2,263.40 2,244.51 1,580,162 33,374.95
sSET 1,048.11 +2.73 +0.26 1,048.66 1,045.82 503,840 2,307.71
SETHD 1,251.17 +11.33 +0.91 1,253.36 1,241.25 386,800 10,919.26
mai 595.02 +1.50 +0.25 596.88 594.44 1,164,791 1,970.49
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 623 4,641,456
ไม่เปลี่ยนแปลง 495 2,494,151
ลดลง 586 3,120,300
สถานะตลาด Closed

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.24 0.25 0.24 0.24 0.00 0.00 0.24 0.25 10,766,705 2,631.96
AH  17.30 17.50 17.20 17.50 +0.10 +0.57 17.50 17.60 310,600 5,406.62
AIT  30.25 30.25 29.75 30.00 -0.25 -0.83 30.00 30.25 549,629 16,494.15
AJD  1.60 1.64 1.59 1.62 +0.03 +1.89 1.61 1.62 54,100,501 87,626.86
AMATAV  8.30 8.45 8.15 8.45 +0.10 +1.20 8.40 8.45 883,845 7,354.55
APCS <NP> 7.35 7.40 7.25 7.25 0.00 0.00 7.25 7.35 736,900 5,390.44
AQUA  0.78 0.78 0.77 0.78 0.00 0.00 0.77 0.78 14,877,000 11,549.31
ASEFA  8.15 8.20 8.10 8.10 -0.05 -0.61 8.10 8.15 571,101 4,639.04
ASK  20.60 20.60 20.50 20.50 0.00 0.00 20.50 20.60 168,500 3,456.97
ASP  3.56 3.58 3.54 3.54 -0.02 -0.56 3.54 3.56 1,845,795 6,550.03
BAT-3K  161.50 164.00 161.00 163.50 +1.00 +0.62 162.50 164.00 21,200 3,424.85
BJCHI  4.76 4.78 4.74 4.76 0.00 0.00 4.76 4.78 588,700 2,801.93
BR  6.65 6.80 6.65 6.70 +0.05 +0.75 6.65 6.70 3,926,600 26,274.16
BRR  15.40 15.70 15.30 15.70 +0.40 +2.61 15.60 15.70 5,070,858 78,749.16
BWG  2.26 2.32 2.20 2.22 -0.04 -1.77 2.22 2.24 179,216,134 405,139.83
CCET  3.06 3.08 3.00 3.04 0.00 0.00 3.02 3.04 1,998,027 6,074.67
CFRESH  7.35 7.40 7.35 7.40 +0.05 +0.68 7.35 7.40 22,400 164.82
CGD  1.00 1.01 1.00 1.01 0.00 0.00 1.00 1.01 248,100 248.12
CGH  1.50 1.50 1.48 1.49 +0.01 +0.68 1.48 1.49 243,300 360.19
CNT  4.28 4.30 4.26 4.26 -0.02 -0.47 4.26 4.30 46,800 200.03
COL  29.25 29.25 28.75 28.75 -0.50 -1.71 28.75 29.00 197,500 5,731.48
CSL  6.20 6.25 6.20 6.25 0.00 0.00 6.20 6.25 537,600 3,350.48
CSS  3.08 3.12 3.08 3.08 0.00 0.00 3.08 3.10 1,345,306 4,165.50
DEMCO  7.15 7.45 7.10 7.35 +0.45 +6.52 7.35 7.40 35,211,946 257,251.02
EPCO  6.85 6.85 6.80 6.80 0.00 0.00 6.80 6.85 535,312 3,644.05
ERW  4.50 4.62 4.50 4.62 +0.12 +2.67 4.60 4.62 10,314,605 47,131.98
ESTAR  0.74 0.74 0.73 0.73 0.00 0.00 0.73 0.74 1,899,400 1,386.56
FORTH  7.05 7.10 7.05 7.05 0.00 0.00 7.05 7.10 60,600 427.32
GJS  0.33 0.34 0.33 0.33 0.00 0.00 0.33 0.34 3,560,055 1,176.21
ILINK  17.80 17.80 17.50 17.70 -0.20 -1.12 17.60 17.70 507,300 8,941.83
JMART  15.70 15.80 15.60 15.70 0.00 0.00 15.70 15.80 934,910 14,732.03
JMT  24.00 24.00 23.80 23.80 0.00 0.00 23.80 24.00 215,700 5,149.48
JWD  9.55 9.75 9.50 9.70 +0.15 +1.57 9.65 9.70 4,736,629 45,463.09
KBS  8.05 8.20 8.05 8.05 0.00 0.00 8.05 8.10 640,200 5,186.46
KGI  4.20 4.22 4.18 4.20 0.00 0.00 4.20 4.22 9,173,036 38,525.33
KKC  2.78 2.78 2.74 2.76 0.00 0.00 2.76 2.78 1,118,907 3,073.55
KYE  494.00 498.00 494.00 498.00 +6.00 +1.22 494.00 498.00 8,005 3,966.73
LALIN  4.28 4.30 4.26 4.30 +0.02 +0.47 4.28 4.30 46,500 198.91
LOXLEY  3.22 3.22 3.16 3.20 0.00 0.00 3.18 3.20 3,504,715 11,178.86
LPH  9.35 9.35 9.30 9.35 0.00 0.00 9.30 9.35 518,700 4,841.36
MACO  1.32 1.34 1.30 1.32 +0.02 +1.54 1.31 1.32 11,208,903 14,802.83
MALEE  96.75 101.00 96.50 100.00 +3.75 +3.90 100.00 100.50 1,308,927 129,782.15
MC  19.90 20.60 19.90 20.30 +0.40 +2.01 20.30 20.40 3,060,600 62,283.48
MCOT  13.20 13.30 13.10 13.10 0.00 0.00 13.10 13.20 254,511 3,344.74
MCS  16.00 16.00 15.80 15.90 0.00 0.00 15.90 16.00 580,015 9,227.86
MILL  1.59 1.60 1.59 1.59 0.00 0.00 1.59 1.60 2,682,100 4,271.54
MK  4.10 4.10 4.06 4.08 -0.02 -0.49 4.08 4.10 907,300 3,702.34
MONO  3.42 3.46 3.40 3.44 +0.02 +0.58 3.44 3.46 2,490,500 8,569.79
NMG  1.01 1.02 1.01 1.01 0.00 0.00 1.01 1.02 446,700 451.75
NOK  7.65 7.65 7.50 7.60 -0.05 -0.65 7.55 7.60 367,225 2,770.27
NUSA  0.44 0.44 0.43 0.43 0.00 0.00 0.43 0.44 976,100 427.48
NWR  1.29 1.29 1.27 1.27 -0.02 -1.55 1.27 1.29 1,452,725 1,854.79
NYT  15.00 15.70 15.00 15.30 +0.30 +2.00 15.20 15.30 3,146,371 48,422.30
PACE  3.28 3.34 3.26 3.34 +0.08 +2.45 3.32 3.34 5,340,694 17,663.36
PAP  6.00 6.10 5.95 5.95 -0.05 -0.83 5.95 6.00 2,519,700 15,154.92
PDI  19.00 19.10 18.90 19.00 +0.10 +0.53 18.90 19.00 422,500 8,019.72
PF  0.93 0.94 0.92 0.93 0.00 0.00 0.93 0.94 3,915,000 3,641.04
PM  9.15 9.25 9.15 9.20 +0.05 +0.55 9.15 9.25 306,300 2,817.18
PREB  15.10 15.10 14.90 15.00 -0.10 -0.66 15.00 15.10 530,300 7,958.94
PSL  10.90 10.90 10.70 10.80 -0.10 -0.92 10.70 10.80 1,857,200 20,067.78
PTL  16.30 16.40 15.90 16.20 -0.10 -0.61 16.10 16.20 5,902,796 94,929.53
PYLON  12.60 12.60 12.30 12.30 -0.10 -0.81 12.20 12.30 200,100 2,463.51
RCL  7.55 7.60 7.35 7.40 0.00 0.00 7.40 7.45 4,834,500 36,236.32
RML  1.40 1.40 1.39 1.40 0.00 0.00 1.39 1.40 6,949,600 9,690.04
ROJNA  5.30 5.40 5.15 5.25 -0.10 -1.87 5.20 5.25 2,142,175 11,286.16
S11  8.60 8.80 8.60 8.70 +0.05 +0.58 8.70 8.75 584,800 5,098.35
SAMTEL  13.00 13.00 12.80 12.90 +0.10 +0.78 12.90 13.00 643,300 8,282.89
SAPPE  28.00 28.00 26.75 27.25 -1.00 -3.54 27.25 27.50 3,049,704 83,230.21
SAT  16.10 16.40 16.10 16.30 0.00 0.00 16.20 16.30 284,850 4,619.82
SCI  11.40 11.40 11.20 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 1,488,800 16,844.60
SEAFCO  12.20 12.30 11.80 12.00 -0.10 -0.83 11.90 12.00 2,789,924 33,786.35
SENA  3.94 3.98 3.94 3.96 +0.02 +0.51 3.94 3.96 3,150,605 12,469.70
SF <XD> 6.40 6.40 6.35 6.35 0.00 0.00 6.35 6.40 1,050,255 6,670.42
SIM  1.01 1.02 1.01 1.01 -0.01 -0.98 1.01 1.02 372,900 376.76
SITHAI  2.02 2.04 2.00 2.02 0.00 0.00 2.02 2.04 2,917,600 5,877.16
SKR  50.25 50.50 49.25 50.00 -0.50 -0.99 49.75 50.00 77,140 3,851.72
SMPC  17.10 17.20 17.00 17.00 0.00 0.00 17.00 17.10 186,207 3,182.33
SMT  6.40 6.55 6.30 6.55 +0.20 +3.15 6.50 6.55 3,373,300 21,842.12
SNC  16.80 16.90 16.70 16.70 -0.10 -0.60 16.70 16.80 750,102 12,586.35
SRICHA  21.40 21.50 20.90 21.00 -0.30 -1.41 21.00 21.10 1,694,000 35,963.01
SST  12.90 13.30 12.90 13.30 +0.30 +2.31 13.20 13.30 320,553 4,221.05
SUSCO  4.18 4.20 4.16 4.18 +0.02 +0.48 4.18 4.20 1,899,200 7,924.73
SVI  5.60 5.60 5.55 5.55 -0.05 -0.89 5.55 5.60 1,936,971 10,806.99
SYNEX  9.95 10.30 9.90 10.10 +0.15 +1.51 10.10 10.20 4,435,400 45,122.85
SYNTEC  4.72 4.72 4.68 4.70 0.00 0.00 4.70 4.72 3,997,010 18,788.07
TAE  2.94 2.94 2.90 2.94 +0.04 +1.38 2.92 2.94 534,800 1,564.30
TFD  2.00 2.02 2.00 2.02 0.00 0.00 2.00 2.02 1,073,503 2,152.68
THREL  8.65 8.70 8.65 8.65 0.00 0.00 8.65 8.70 874,100 7,588.88
TIP  46.25 46.75 46.25 46.50 +0.25 +0.54 46.50 46.75 72,966 3,395.19
TIPCO  16.40 16.50 16.10 16.30 0.00 0.00 16.30 16.40 3,940,247 64,159.14
TK  11.30 11.30 11.20 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 412,202 4,634.20
TLUXE  10.90 10.90 10.60 10.60 -0.20 -1.85 10.60 10.70 2,862,600 30,687.38
TMT  15.20 15.20 14.90 15.10 0.00 0.00 15.10 15.20 2,071,000 31,241.23
TOG  9.70 9.85 9.70 9.75 0.00 0.00 9.70 9.75 16,500 160.42
TPBI  14.70 14.70 14.50 14.50 -0.20 -1.36 14.50 14.70 184,607 2,686.92
TRC  1.59 1.59 1.57 1.58 0.00 0.00 1.58 1.59 8,894,537 14,049.67
TRITN  0.35 0.36 0.34 0.35 0.00 0.00 0.35 0.36 11,854,100 4,149.47
TSTH  1.11 1.12 1.10 1.10 -0.01 -0.90 1.10 1.11 4,889,800 5,408.97
TWPC  11.40 11.80 11.30 11.70 +0.30 +2.63 11.60 11.70 3,451,648 40,116.81
UTP  7.30 7.55 7.25 7.40 +0.15 +2.07 7.40 7.45 3,624,130 26,949.58
UV  7.45 7.55 7.30 7.30 -0.10 -1.35 7.30 7.35 8,834,899 65,418.16
VIH  10.30 10.50 10.30 10.40 +0.10 +0.97 10.40 10.50 183,106 1,904.52
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS