สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/06/2018 23:10:40
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,639.54 -40.14 -2.39 1,674.28 1,633.72 16,028,558 84,628.60
SET50 1,071.96 -28.29 -2.57 1,096.99 1,067.58 2,318,462 64,010.78
SET100 2,377.58 -63.84 -2.61 2,433.12 2,367.96 3,706,025 71,310.18
sSET 895.30 -20.39 -2.23 913.32 886.13 457,501 1,275.20
SETHD 1,221.46 -28.12 -2.25 1,248.59 1,216.87 1,288,179 27,645.69
mai 444.32 -10.97 -2.41 454.35 442.62 838,609 1,074.18
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 255 3,082,226
ไม่เปลี่ยนแปลง 190 890,289
ลดลง 1,537 12,732,066
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,554.10 275.85
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 49.70 33.26
P/E (เท่า) 16.71 86.06
P/BV (เท่า) 1.88 2.15
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.08 1.84
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  37.25 37.50 36.75 37.00 -0.25 -0.67 36.75 37.00 604,530 22,377.42
AIT  24.70 24.70 24.40 24.40 -0.30 -1.21 24.40 24.50 424,429 10,399.41
AJ  11.00 11.00 10.60 10.60 -0.40 -3.64 10.60 10.80 565,800 6,088.49
ALT  3.62 3.64 3.58 3.60 -0.02 -0.55 3.58 3.60 626,486 2,253.52
AMARIN  5.25 5.25 4.98 5.00 -0.20 -3.85 5.00 5.10 1,057,501 5,412.39
AMATAV  6.70 6.80 6.60 6.60 -0.10 -1.49 6.55 6.60 279,500 1,864.12
APCS  5.55 5.55 5.40 5.55 -0.05 -0.89 5.40 5.55 218,300 1,195.52
ASAP  6.20 6.20 5.90 6.00 -0.20 -3.23 5.95 6.00 3,819,831 23,053.47
ASEFA  5.05 5.05 4.94 4.94 -0.11 -2.18 4.94 4.96 667,800 3,327.07
ASIAN  5.50 5.50 5.35 5.45 -0.10 -1.80 5.45 5.50 1,094,800 5,942.47
ASK  22.30 22.40 22.00 22.20 -0.20 -0.89 22.10 22.20 191,530 4,247.12
ASP  3.82 3.82 3.76 3.80 -0.02 -0.52 3.78 3.80 7,485,385 28,405.54
BFIT  28.00 28.00 27.00 28.00 -0.25 -0.88 28.00 28.25 777,150 21,276.95
BJCHI  2.48 2.48 2.38 2.38 -0.12 -4.80 2.38 2.42 792,711 1,923.21
BR  5.95 5.95 5.80 5.85 -0.10 -1.68 5.80 5.85 1,661,600 9,763.68
BRR  7.25 7.40 7.10 7.10 -0.30 -4.05 7.10 7.15 167,000 1,201.24
BWG  1.20 1.21 1.16 1.17 -0.03 -2.50 1.17 1.18 22,383,909 26,508.52
CCET  1.89 1.90 1.85 1.86 -0.03 -1.59 1.86 1.87 1,959,801 3,657.26
CGD  1.37 1.38 1.34 1.34 -0.03 -2.19 1.34 1.36 2,587,000 3,500.51
CNT  2.50 2.52 2.44 2.48 -0.04 -1.59 2.46 2.48 136,364 337.96
CSS  2.20 2.20 2.10 2.12 -0.08 -3.64 2.12 2.14 1,941,780 4,162.37
CTW  7.90 7.90 7.80 7.90 -0.10 -1.25 7.80 7.90 85,900 672.53
DEMCO  4.40 4.40 4.00 4.08 -0.28 -6.42 4.08 4.10 1,473,599 6,056.49
ECL  1.90 1.92 1.82 1.85 -0.05 -2.63 1.85 1.86 4,718,852 8,819.21
EKH  5.30 5.30 5.10 5.20 -0.15 -2.80 5.15 5.20 1,080,200 5,609.37
EPCO  5.60 5.70 5.15 5.40 -0.20 -3.57 5.40 5.45 13,946,777 75,080.25
ESTAR  0.68 0.69 0.67 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 5,645,573 3,813.63
FN  3.20 3.22 3.02 3.02 -0.18 -5.62 3.02 3.08 469,600 1,463.95
FORTH  6.80 6.85 6.70 6.70 -0.15 -2.19 6.70 6.75 107,201 724.62
GJS  0.34 0.34 0.33 0.33 -0.01 -2.94 0.33 0.34 10,272,500 3,399.95
GRAND  0.92 0.92 0.89 0.90 -0.02 -2.17 0.89 0.90 2,772,540 2,499.26
HFT  3.26 3.28 3.20 3.28 0.00 0.00 3.22 3.28 675,300 2,186.83
ICHI  5.40 5.40 5.25 5.35 -0.05 -0.93 5.30 5.35 2,169,902 11,508.54
IHL  8.70 8.75 8.60 8.60 -0.10 -1.15 8.60 8.65 507,000 4,382.84
ILINK  5.80 5.80 5.50 5.55 -0.25 -4.31 5.50 5.55 1,019,600 5,693.95
JCK  1.57 1.59 1.51 1.57 +0.01 +0.64 1.57 1.58 2,904,020 4,524.95
JMT  30.25 30.50 29.25 30.00 -0.75 -2.44 29.75 30.00 555,030 16,566.63
KAMART  4.98 5.00 4.92 4.94 -0.04 -0.80 4.94 4.96 1,067,010 5,286.39
KBS  4.42 4.44 4.38 4.40 -0.04 -0.90 4.38 4.40 60,500 266.24
KCAR  14.10 14.20 13.90 13.90 -0.40 -2.80 13.90 14.00 134,003 1,877.67
KGI  4.20 4.22 4.02 4.06 -0.16 -3.79 4.06 4.08 17,736,850 72,544.04
KYE  420.00 420.00 418.00 418.00 -2.00 -0.48 416.00 420.00 3,811 1,596.84
LALIN  5.75 5.75 5.65 5.70 -0.15 -2.56 5.70 5.75 325,600 1,863.88
LANNA  15.70 15.70 15.40 15.40 -0.40 -2.53 15.40 15.50 354,500 5,516.41
LOXLEY  2.28 2.32 2.26 2.26 -0.06 -2.59 2.26 2.28 2,551,150 5,815.35
LPH  6.65 6.75 6.40 6.45 -0.15 -2.27 6.45 6.50 2,578,720 16,959.22
LST  4.92 4.92 4.78 4.86 -0.08 -1.62 4.82 4.86 217,600 1,046.66
MACO  1.88 1.89 1.84 1.86 -0.03 -1.59 1.86 1.87 3,493,453 6,512.31
MALEE  14.90 15.10 14.50 14.70 -0.40 -2.65 14.70 14.80 923,621 13,621.47
MCOT  9.00 9.85 8.75 9.85 +0.85 +9.44 8.85 9.85 267,729 2,567.96
MCS  7.60 7.60 7.20 7.20 -0.35 -4.64 7.20 7.25 1,639,211 12,046.56
MILL  1.36 1.38 1.35 1.36 +0.01 +0.74 1.36 1.37 1,788,165 2,438.91
MK  3.14 3.14 3.10 3.10 -0.04 -1.27 3.10 3.12 846,100 2,634.81
MODERN  4.72 4.74 4.66 4.66 -0.06 -1.27 4.66 4.70 651,112 3,066.29
NOBLE  12.10 12.20 12.10 12.10 0.00 0.00 12.10 12.20 1,460,945 17,678.05
NOK  2.86 2.88 2.78 2.78 -0.08 -2.80 2.78 2.80 1,013,759 2,860.56
NYT  5.55 5.60 5.45 5.45 -0.15 -2.68 5.45 5.50 610,100 3,349.12
PAP  4.26 4.30 4.12 4.16 -0.12 -2.80 4.16 4.18 315,372 1,319.59
PCSGH  7.55 7.55 7.15 7.20 -0.20 -2.70 7.20 7.30 1,372,813 9,951.36
PDI  17.10 17.10 16.60 16.80 -0.20 -1.18 16.80 16.90 590,001 9,900.31
PF  0.89 0.89 0.87 0.88 -0.02 -2.22 0.87 0.88 12,281,404 10,782.12
PM  10.40 10.50 10.20 10.30 -0.20 -1.90 10.30 10.40 1,661,204 17,171.07
PREB  11.60 11.60 11.20 11.20 -0.40 -3.45 11.20 11.40 629,555 7,160.64
PTL  16.30 16.40 15.20 15.20 -1.20 -7.32 15.20 15.50 2,331,857 36,394.60
PYLON  6.85 6.85 6.50 6.60 -0.30 -4.35 6.55 6.60 4,361,122 29,016.67
RCL  5.70 5.70 5.40 5.45 -0.25 -4.39 5.40 5.45 1,978,830 10,888.80
RJH  22.60 22.60 22.10 22.20 -0.60 -2.63 22.20 22.30 310,420 6,917.87
RML  1.06 1.06 1.02 1.02 -0.04 -3.77 1.02 1.03 5,173,000 5,367.30
ROJNA  5.95 6.05 5.70 5.70 -0.30 -5.00 5.70 5.75 4,328,711 24,956.34
S11  7.50 7.55 7.25 7.30 -0.20 -2.67 7.30 7.35 1,377,300 10,254.49
SAMART  7.80 7.90 7.45 7.65 -0.15 -1.92 7.60 7.65 1,215,931 9,282.93
SAMTEL  9.80 9.80 8.80 8.80 -1.05 -10.66 8.80 8.95 273,300 2,470.90
SAPPE  26.00 26.25 25.50 26.00 -0.25 -0.95 25.75 26.00 1,235,900 32,132.23
SAT  23.20 23.20 22.60 22.60 -0.40 -1.74 22.60 22.80 3,273,900 75,110.50
SC  3.60 3.60 3.48 3.50 -0.12 -3.31 3.50 3.52 3,478,400 12,324.66
SCI  2.96 3.00 2.88 2.90 -0.06 -2.03 2.90 2.92 677,400 1,985.11
SCN  4.14 4.14 3.98 4.00 -0.18 -4.31 3.98 4.00 2,046,000 8,254.38
SEAFCO  8.60 8.60 8.20 8.35 -0.35 -4.02 8.35 8.40 6,467,500 54,359.24
SENA  3.62 3.68 3.56 3.56 -0.14 -3.78 3.56 3.58 2,341,693 8,459.15
SF  8.65 8.85 8.55 8.85 +0.10 +1.14 8.85 8.90 3,675,145 32,000.52
SINGER  7.40 7.45 7.30 7.35 -0.20 -2.65 7.30 7.35 246,400 1,807.92
SITHAI  1.27 1.30 1.25 1.25 -0.03 -2.34 1.25 1.27 1,348,802 1,707.36
SKR  3.60 3.62 3.52 3.54 -0.04 -1.12 3.52 3.54 88,509 313.21
SMPC  13.00 13.20 13.00 13.10 -0.10 -0.76 13.10 13.20 231,900 3,026.03
SNC  15.10 15.30 14.30 14.50 -0.80 -5.23 14.40 14.50 4,413,305 64,532.90
SQ  3.10 3.10 2.98 3.02 -0.08 -2.58 3.02 3.04 4,074,317 12,337.14
SRICHA  14.50 14.90 14.40 14.80 -0.10 -0.67 14.60 14.80 111,700 1,622.99
SST  6.05 6.05 5.90 5.90 -0.05 -0.84 5.90 6.00 70,100 416.60
STPI  4.86 4.86 4.68 4.68 -0.18 -3.70 4.68 4.70 3,349,422 15,955.44
SUSCO  3.42 3.42 3.34 3.34 -0.08 -2.34 3.34 3.36 1,052,600 3,541.76
SVI  4.16 4.18 4.06 4.10 -0.06 -1.44 4.10 4.12 2,817,305 11,547.96
SYMC  5.25 5.25 5.05 5.20 +0.05 +0.97 5.10 5.20 78,400 402.66
SYNEX  14.70 14.80 14.40 14.70 -0.20 -1.34 14.60 14.70 611,200 8,923.20
SYNTEC  4.24 4.24 4.12 4.14 -0.14 -3.27 4.14 4.16 8,537,000 35,573.37
THRE  1.26 1.26 1.21 1.21 -0.04 -3.20 1.21 1.23 3,237,954 3,991.39
THREL  7.95 8.00 7.65 7.75 -0.20 -2.52 7.70 7.80 1,591,321 12,388.20
TIP  23.50 23.50 22.70 22.80 -0.70 -2.98 22.80 23.00 1,305,721 30,059.67
TIPCO  9.85 9.85 9.50 9.50 -0.30 -3.06 9.50 9.55 1,279,673 12,316.91
TK  11.70 11.80 11.10 11.40 -0.30 -2.56 11.30 11.40 826,303 9,453.97
TKS  11.30 11.40 10.60 10.80 -0.50 -4.42 10.80 10.90 2,587,151 28,324.42
TLUXE  5.90 5.95 5.75 5.95 +0.05 +0.85 5.80 5.95 325,200 1,904.88
TMT  14.90 14.90 14.50 14.50 -0.40 -2.68 14.50 14.60 277,910 4,087.32
TNR  15.00 15.00 14.80 14.90 -0.10 -0.67 14.80 15.00 56,515 843.94
TPBI  9.45 9.45 9.10 9.20 -0.30 -3.16 9.15 9.20 265,600 2,471.24
TRC  0.56 0.58 0.54 0.55 -0.03 -5.17 0.55 0.56 18,066,833 10,001.77
TSTH  0.81 0.81 0.77 0.78 -0.03 -3.70 0.78 0.79 949,599 746.91
TTCL  8.45 8.50 8.15 8.15 -0.10 -1.21 8.15 8.25 3,369,113 28,167.28
TWPC  9.30 9.35 9.25 9.30 -0.10 -1.06 9.30 9.35 292,207 2,717.65
U  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 196,695,889 5,859.32
UTP  11.80 11.80 11.60 11.70 -0.10 -0.85 11.70 11.80 1,474,800 17,270.78
UVAN  7.70 7.70 7.40 7.50 -0.25 -3.23 7.45 7.50 556,400 4,221.88
VIH  7.95 8.15 7.85 8.05 +0.05 +0.62 8.00 8.05 344,410 2,757.62
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่