สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/04/2018 21:17:53
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 484 4,873,007
ไม่เปลี่ยนแปลง 532 2,182,246
ลดลง 923 5,815,799
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 25/04/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,870.51 308.87
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 34.03 24.83
P/E (เท่า) 18.29 92.93
P/BV (เท่า) 2.07 2.40
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.84 1.68
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  35.75 36.25 35.50 35.75 +0.25 +0.70 35.50 35.75 196,401 7,039.58
AIT  27.00 27.25 27.00 27.25 0.00 0.00 27.00 27.25 357,001 9,661.65
AJ  13.40 13.50 13.30 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 243,301 3,257.10
ALT  4.00 4.04 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00 4.02 254,701 1,019.77
AMARIN  5.90 5.90 5.65 5.65 -0.25 -4.24 5.65 5.70 183,301 1,055.28
AMATAV  7.25 7.30 7.15 7.20 +0.05 +0.70 7.20 7.25 218,012 1,574.70
APCS  6.25 6.30 6.15 6.25 -0.05 -0.79 6.25 6.30 217,600 1,353.48
ASAP  9.30 9.35 9.20 9.20 -0.20 -2.13 9.20 9.30 691,400 6,405.42
ASEFA  5.80 5.80 5.75 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 136,100 784.53
ASIAN  7.10 7.20 7.05 7.10 0.00 0.00 7.05 7.10 1,460,801 10,400.53
ASK  22.70 22.70 22.50 22.50 -0.10 -0.44 22.50 22.60 39,211 883.03
ASP  3.86 3.86 3.84 3.84 -0.02 -0.52 3.84 3.86 1,784,901 6,863.79
BFIT  35.25 36.00 35.00 35.00 -0.75 -2.10 34.75 35.00 406,603 14,377.31
BJCHI  2.20 2.22 2.16 2.20 -0.02 -0.90 2.18 2.20 593,817 1,295.77
BR  6.75 6.80 6.70 6.80 +0.10 +1.49 6.75 6.80 1,126,800 7,604.32
BRR  8.20 8.20 8.15 8.20 0.00 0.00 8.15 8.20 88,101 718.78
BWG  1.42 1.42 1.35 1.35 -0.08 -5.59 1.35 1.36 23,085,320 31,868.72
CCET  2.06 2.08 2.04 2.04 -0.04 -1.92 2.04 2.06 844,375 1,731.80
CGD  1.56 1.57 1.51 1.57 0.00 0.00 1.57 1.58 31,908,704 49,291.71
CNT  2.46 2.46 2.42 2.42 0.00 0.00 2.42 2.44 32,703 79.78
CSS  2.42 2.44 2.42 2.42 -0.02 -0.82 2.42 2.44 750,220 1,815.76
CTW  8.55 8.55 8.55 8.55 -0.05 -0.58 8.55 8.60 11,200 95.76
DEMCO  5.00 5.05 5.00 5.05 +0.05 +1.00 5.00 5.05 241,200 1,208.77
ECL  2.30 2.32 2.26 2.26 -0.04 -1.74 2.26 2.28 4,299,161 9,832.24
EKH  5.65 5.65 5.60 5.60 0.00 0.00 5.60 5.65 221,901 1,250.56
EPCO  3.22 3.26 3.16 3.20 -0.02 -0.62 3.20 3.22 1,011,886 3,240.30
ESTAR  0.79 0.80 0.79 0.80 0.00 0.00 0.79 0.80 1,826,202 1,458.41
FN  3.94 3.98 3.90 3.90 -0.08 -2.01 3.90 3.92 200,501 786.38
FORTH  6.60 6.60 6.45 6.60 0.00 0.00 6.50 6.60 78,002 510.17
GJS  0.38 0.39 0.37 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 4,826,951 1,834.24
GRAND  1.00 1.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.99 1.00 1,512,552 1,499.44
HFT  3.80 3.84 3.80 3.82 -0.02 -0.52 3.82 3.84 153,202 587.10
ICHI  7.95 8.00 7.90 7.90 0.00 0.00 7.85 7.90 581,051 4,601.06
IHL  9.30 9.30 9.10 9.15 -0.15 -1.61 9.15 9.20 997,201 9,146.70
ILINK  9.25 9.30 9.20 9.20 -0.05 -0.54 9.20 9.25 263,601 2,432.81
JMT <XD> 31.50 31.50 30.50 31.00 -0.75 -2.36 30.75 31.00 231,109 7,194.76
KAMART  6.50 6.65 6.50 6.60 +0.10 +1.54 6.55 6.60 292,701 1,917.89
KBS  4.28 4.28 4.26 4.28 0.00 0.00 4.26 4.28 16,101 68.89
KCAR  15.00 15.00 14.90 14.90 -0.10 -0.67 14.90 15.00 38,201 571.42
KGI  4.46 4.46 4.40 4.40 -0.04 -0.90 4.40 4.42 4,126,801 18,211.33
KYE  462.00 462.00 460.00 462.00 +2.00 +0.43 460.00 462.00 3,826 1,762.61
LALIN  5.65 5.70 5.65 5.70 -0.05 -0.87 5.65 5.70 67,419 383.04
LANNA  14.40 14.40 14.10 14.30 -0.10 -0.69 14.30 14.40 118,000 1,679.84
LOXLEY  2.40 2.44 2.38 2.40 -0.02 -0.83 2.38 2.40 1,448,962 3,491.29
LPH  6.95 6.95 6.90 6.90 -0.05 -0.72 6.90 6.95 148,301 1,024.24
LST  5.25 5.35 5.20 5.30 0.00 0.00 5.25 5.35 70,801 374.49
MACO  1.99 2.02 1.98 1.99 0.00 0.00 1.98 1.99 3,159,711 6,293.98
MALEE  20.30 20.40 20.20 20.30 0.00 0.00 20.30 20.40 441,721 8,938.91
MCOT  10.60 10.70 10.50 10.50 -0.30 -2.78 10.50 10.60 26,601 282.04
MCS  8.10 8.15 7.90 8.00 -0.15 -1.84 7.95 8.00 2,047,584 16,393.45
MILL  1.67 1.67 1.65 1.66 -0.02 -1.19 1.65 1.66 49,500 81.79
MK  3.68 3.68 3.66 3.66 -0.02 -0.54 3.66 3.68 1,132,501 4,146.04
MODERN  5.30 5.30 5.20 5.20 -0.10 -1.89 5.20 5.25 294,202 1,538.22
NOBLE  10.80 10.90 10.80 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 32,200 348.02
NOK  3.02 3.02 2.98 3.00 -0.02 -0.66 2.98 3.00 709,640 2,125.88
NYT  6.00 6.05 5.95 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 1,680,600 10,078.19
PAP  4.46 4.48 4.46 4.46 -0.02 -0.45 4.46 4.50 113,100 505.07
PCSGH  7.00 7.10 7.00 7.10 +0.10 +1.43 7.05 7.10 303,500 2,144.62
PDI  25.00 25.50 24.70 24.90 -0.35 -1.39 24.90 25.00 1,708,270 42,734.65
PF  0.85 0.85 0.84 0.85 0.00 0.00 0.84 0.85 602,236 506.68
PM  11.10 11.20 11.00 11.10 0.00 0.00 11.00 11.10 506,401 5,616.85
PREB  12.30 12.30 12.10 12.20 -0.10 -0.81 12.10 12.20 423,214 5,166.04
PTL  16.70 16.90 16.60 16.70 -0.10 -0.60 16.70 16.80 1,474,201 24,681.64
PYLON  14.50 14.70 14.20 14.50 -0.20 -1.36 14.30 14.50 805,000 11,562.47
RCL  7.55 7.90 7.55 7.90 +0.35 +4.64 7.70 7.90 1,328,900 10,254.68
RJH  25.00 25.50 25.00 25.25 +0.25 +1.00 25.25 25.50 306,950 7,778.71
RML  1.18 1.21 1.18 1.19 +0.01 +0.85 1.19 1.20 16,689,836 19,890.17
ROJNA  6.60 6.70 6.55 6.70 0.00 0.00 6.60 6.70 807,375 5,371.17
S11  7.50 7.55 7.45 7.45 -0.10 -1.32 7.45 7.50 25,600 191.40
SAMART  8.20 8.35 7.95 8.15 -0.05 -0.61 8.15 8.20 1,221,806 9,953.20
SAMTEL  10.00 10.20 10.00 10.00 +0.15 +1.52 10.00 10.10 136,630 1,370.80
SAPPE  23.60 23.70 23.20 23.50 -0.20 -0.84 23.50 23.60 453,400 10,619.39
SAT  20.80 21.10 20.60 21.00 0.00 0.00 20.90 21.00 1,025,675 21,430.82
SC  3.76 3.76 3.70 3.70 -0.06 -1.60 3.70 3.74 3,714,534 13,814.22
SCI  3.86 3.90 3.82 3.84 -0.04 -1.03 3.84 3.86 1,610,201 6,199.94
SCN  3.90 3.96 3.86 3.92 0.00 0.00 3.92 3.94 734,000 2,873.52
SEAFCO  9.00 9.10 8.95 9.00 0.00 0.00 8.95 9.00 1,965,014 17,678.27
SENA  4.26 4.28 4.22 4.26 -0.02 -0.47 4.24 4.26 583,662 2,477.90
SF  9.00 9.00 8.85 8.90 -0.10 -1.11 8.85 8.90 1,336,431 11,911.52
SINGER  9.25 9.25 9.15 9.15 -0.05 -0.54 9.10 9.20 107,600 988.76
SITHAI  1.48 1.49 1.47 1.47 -0.01 -0.68 1.47 1.48 712,600 1,054.54
SKR  50.25 51.00 49.75 50.00 -0.25 -0.50 49.75 50.00 52,500 2,625.52
SMPC  13.20 13.40 13.20 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 132,000 1,760.53
SNC  15.60 15.80 15.60 15.80 +0.10 +0.64 15.70 15.80 340,500 5,344.90
SQ  3.64 3.68 3.60 3.60 -0.04 -1.10 3.60 3.62 5,749,301 20,875.59
SRICHA  16.70 16.80 16.60 16.70 -0.20 -1.18 16.60 16.80 86,700 1,448.21
SST  6.70 6.70 6.70 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 2,700 18.09
STPI  4.68 4.70 4.58 4.60 -0.08 -1.71 4.60 4.62 1,477,220 6,821.22
SUSCO  3.50 3.54 3.50 3.50 0.00 0.00 3.50 3.52 373,100 1,308.52
SVI  4.34 4.38 4.32 4.34 0.00 0.00 4.34 4.36 639,600 2,775.05
SYMC  8.60 8.65 8.40 8.65 -0.10 -1.14 8.40 8.65 33,537 285.27
SYNEX  13.80 14.10 13.60 13.80 +0.30 +2.22 13.80 13.90 2,552,250 35,382.96
SYNTEC  4.88 4.88 4.76 4.82 -0.06 -1.23 4.80 4.82 3,130,512 15,032.18
TFD  1.68 1.68 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 1.68 130,594 218.17
THRE  1.77 1.77 1.75 1.76 -0.02 -1.12 1.75 1.76 3,315,333 5,816.91
THREL  9.95 10.10 9.95 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 540,772 5,408.91
TIP  25.25 25.50 25.25 25.25 0.00 0.00 25.25 25.50 227,505 5,748.13
TIPCO  12.80 12.90 12.70 12.70 -0.10 -0.78 12.70 12.80 579,101 7,421.16
TK  13.00 13.00 12.70 12.80 -0.20 -1.54 12.70 12.80 606,309 7,770.08
TKS  10.30 10.30 10.10 10.20 -0.10 -0.97 10.10 10.20 483,561 4,940.21
TLUXE  6.10 6.25 6.10 6.25 +0.20 +3.31 6.20 6.25 661,200 4,084.78
TMT  15.30 15.30 15.10 15.10 -0.20 -1.31 15.10 15.20 101,800 1,539.07
TNR  16.30 16.30 15.90 16.00 -0.30 -1.84 15.90 16.00 384,200 6,149.35
TPBI  11.90 12.00 11.80 12.00 +0.10 +0.84 11.80 12.00 6,800 80.58
TRC  0.77 0.78 0.76 0.77 -0.01 -1.28 0.76 0.77 5,727,314 4,407.28
TSTH  0.82 0.87 0.82 0.83 +0.02 +2.47 0.83 0.84 3,887,300 3,277.36
TTCL  7.15 7.15 7.05 7.05 -0.15 -2.08 7.05 7.15 1,195,100 8,476.92
TWPC  10.40 10.60 10.30 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.50 579,200 6,027.55
U  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 254,311,622 7,347.26
UTP  11.00 11.80 11.00 11.80 +0.80 +7.27 11.70 11.80 4,834,900 56,183.81
UVAN  8.00 8.05 7.95 8.05 0.00 0.00 8.00 8.05 641,500 5,131.97
VIH  8.45 8.45 8.40 8.45 0.00 0.00 8.40 8.45 41,526 349.48
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่