สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/10/2017 00:30:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,692.58 +9.15 +0.54 1,696.50 1,673.01 11,052,411 68,766.14
SET50 1,079.07 +4.70 +0.44 1,082.21 1,065.27 1,496,418 42,585.39
SET100 2,430.09 +11.84 +0.49 2,437.29 2,399.33 2,750,694 53,341.66
sSET 1,089.45 +12.34 +1.15 1,089.45 1,073.93 553,970 3,752.87
SETHD 1,239.64 +4.78 +0.39 1,243.95 1,223.78 773,005 16,558.89
mai 564.54 +4.05 +0.72 568.92 560.21 547,315 1,521.29
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 881 5,548,968
ไม่เปลี่ยนแปลง 413 1,466,856
ลดลง 666 4,495,110
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 20/10/2017
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,752.27 335.32
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 76.82 122.82
P/E (เท่า) 18.26 97.37
P/BV (เท่า) 2.05 2.91
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.83 1.45
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  31.25 33.00 31.00 33.00 +1.75 +5.60 33.00 33.25 5,155,486 166,182.21
AIT  28.00 28.25 28.00 28.00 0.00 0.00 28.00 28.25 115,655 3,238.45
AJ  13.30 13.60 13.30 13.50 +0.20 +1.50 13.50 13.60 242,700 3,250.79
ALT  5.80 5.90 5.80 5.90 +0.10 +1.72 5.85 5.90 1,447,400 8,462.95
AMATAV  8.10 8.30 8.05 8.30 +0.20 +2.47 8.00 8.30 1,048,200 8,648.43
APCS <NP> 6.40 6.60 6.15 6.35 +0.20 +3.25 6.35 6.40 5,715,300 36,778.10
AQUA  0.72 0.73 0.71 0.72 0.00 0.00 0.71 0.72 7,217,900 5,186.95
ASEFA  6.70 6.75 6.60 6.65 -0.05 -0.75 6.65 6.70 1,776,914 11,825.57
ASK  22.90 23.20 22.90 23.20 +0.10 +0.43 23.10 23.20 259,600 5,985.47
ASP  3.96 4.00 3.92 3.94 -0.04 -1.01 3.94 4.00 13,946,609 55,143.39
BAT-3K  230.00 230.00 230.00 230.00 0.00 0.00 225.00 231.00 1,500 345.00
BJCHI  4.04 4.04 3.64 3.64 -0.40 -9.90 3.62 3.64 14,501,920 54,225.63
BR  8.00 8.20 7.95 8.20 +0.20 +2.50 8.15 8.20 12,156,952 98,290.08
BRR  10.20 10.40 10.20 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 402,720 4,141.18
BWG  1.77 1.78 1.77 1.78 +0.01 +0.56 1.77 1.78 6,252,761 11,072.34
CCET  3.38 3.42 3.34 3.42 +0.02 +0.59 3.40 3.42 3,025,575 10,254.60
CFRESH  6.85 6.85 6.75 6.85 +0.05 +0.74 6.80 6.85 33,400 228.02
CGD  1.15 1.18 1.15 1.17 +0.02 +1.74 1.16 1.17 2,614,701 3,045.79
CNT  3.82 3.82 3.78 3.82 +0.02 +0.53 3.80 3.84 152,900 581.34
CSL  7.65 7.75 7.65 7.75 +0.10 +1.31 7.70 7.75 933,300 7,185.26
CSS  3.02 3.04 3.02 3.04 +0.02 +0.66 3.02 3.04 1,060,900 3,208.18
CTW  10.30 10.30 10.20 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 154,701 1,578.41
DEMCO  6.25 6.55 6.25 6.40 +0.15 +2.40 6.40 6.45 1,770,825 11,327.78
EE  0.96 0.98 0.95 0.96 0.00 0.00 0.96 0.97 4,474,100 4,305.41
EKH  5.80 5.85 5.75 5.85 +0.05 +0.86 5.80 5.85 1,253,300 7,227.09
EPCO  6.80 6.85 6.80 6.80 0.00 0.00 6.80 6.90 315,138 2,153.14
ERW  6.40 6.55 6.40 6.55 +0.10 +1.55 6.50 6.55 6,403,500 41,560.85
ESTAR  0.71 0.73 0.71 0.73 +0.01 +1.39 0.72 0.73 7,173,101 5,163.86
FN  4.96 5.10 4.96 5.00 +0.02 +0.40 5.00 5.05 1,762,300 8,846.39
FORTH  7.20 7.30 7.15 7.30 +0.10 +1.39 7.25 7.30 150,500 1,088.50
GJS  0.41 0.42 0.40 0.41 +0.01 +2.50 0.41 0.42 24,262,402 9,931.02
ICHI  7.85 7.95 7.70 7.70 -0.15 -1.91 7.70 7.75 8,284,858 64,081.09
IHL  10.70 10.90 10.60 10.80 +0.10 +0.93 10.80 10.90 1,097,566 11,769.39
ILINK  14.70 15.00 14.70 14.80 0.00 0.00 14.80 14.90 548,300 8,119.50
JMART  16.80 17.30 16.80 16.90 -0.10 -0.59 16.90 17.30 4,804,598 81,462.79
JMT  31.75 32.50 31.75 32.00 0.00 0.00 32.00 32.25 957,480 30,746.46
JWD  10.90 11.80 10.80 11.80 +0.60 +5.36 11.70 11.80 8,029,800 92,492.09
KAMART  7.70 8.15 7.70 8.15 +0.40 +5.16 8.00 8.15 4,763,999 38,071.44
KBS  6.95 7.00 6.95 7.00 0.00 0.00 6.95 7.00 17,400 120.94
KCAR  15.00 15.30 15.00 15.30 +0.30 +2.00 15.20 15.30 312,501 4,748.39
KGI  4.20 4.42 4.20 4.42 +0.18 +4.25 4.32 4.42 26,880,597 116,895.76
KYE  478.00 480.00 478.00 478.00 +2.00 +0.42 476.00 480.00 2,400 1,147.40
LALIN  4.62 4.68 4.58 4.60 -0.04 -0.86 4.60 4.66 246,600 1,137.59
LANNA  13.80 13.90 13.70 13.80 -0.10 -0.72 13.80 13.90 292,915 4,042.29
LOXLEY  3.20 3.24 3.18 3.24 +0.02 +0.62 3.22 3.24 4,493,750 14,415.55
LPH  8.35 8.40 8.30 8.40 +0.10 +1.20 8.35 8.40 2,400,400 20,096.76
LST  8.15 8.60 8.10 8.60 +0.40 +4.88 8.60 8.65 2,491,400 20,833.70
MACO  2.06 2.16 2.06 2.08 0.00 0.00 2.08 2.10 58,847,320 124,103.03
MCOT  12.60 12.60 12.40 12.50 0.00 0.00 12.40 12.50 159,700 1,990.91
MCS  15.90 16.70 15.90 16.70 +0.80 +5.03 16.30 16.70 4,246,320 69,824.36
MILL  1.69 1.73 1.69 1.72 +0.01 +0.58 1.72 1.73 2,470,400 4,235.31
MK  3.74 3.78 3.74 3.74 0.00 0.00 3.74 3.78 390,800 1,467.88
MODERN  4.90 4.92 4.86 4.88 -0.04 -0.81 4.88 4.90 605,000 2,953.83
NMG  0.62 0.62 0.61 0.61 0.00 0.00 0.61 0.62 732,400 447.38
NOK  3.30 3.36 3.30 3.36 +0.02 +0.60 3.34 3.36 489,100 1,624.16
NWR  1.39 1.41 1.39 1.39 -0.01 -0.71 1.39 1.40 3,461,471 4,821.68
NYT  5.85 6.30 5.80 6.30 +0.50 +8.62 6.25 6.30 23,877,701 145,433.50
ORI  17.80 18.40 17.70 18.10 +0.30 +1.69 18.10 18.20 3,022,511 54,832.44
PACE <NP> 1.25 1.28 1.25 1.27 +0.02 +1.60 1.27 1.28 36,095,944 45,666.81
PAP  5.10 5.15 5.05 5.10 +0.10 +2.00 5.10 5.15 186,800 952.56
PDI  25.75 27.00 25.50 26.75 +0.75 +2.88 26.75 27.00 2,490,500 65,349.50
PF  0.93 0.94 0.93 0.93 0.00 0.00 0.93 0.94 3,309,600 3,093.86
PM  12.90 13.20 12.60 13.20 +0.20 +1.54 13.10 13.20 2,835,401 36,632.39
PREB  13.80 13.80 13.70 13.70 -0.10 -0.72 13.70 13.80 647,467 8,887.06
PYLON  13.30 13.60 13.30 13.50 +0.20 +1.50 13.40 13.50 716,100 9,670.25
RCL  8.05 8.20 8.00 8.05 0.00 0.00 8.05 8.15 5,293,500 42,894.37
RJH  26.00 26.25 25.75 26.25 0.00 0.00 26.00 26.25 263,501 6,868.78
RML  1.15 1.16 1.12 1.14 -0.01 -0.87 1.14 1.15 9,196,300 10,444.45
ROJNA  5.95 6.05 5.85 5.95 -0.05 -0.83 5.95 6.00 2,995,996 17,826.08
RS  19.70 20.80 19.70 20.80 +1.30 +6.67 20.70 20.80 11,058,104 223,119.02
S11  8.30 8.60 8.25 8.55 +0.15 +1.79 8.50 8.55 1,990,100 16,808.20
SAMART  12.60 12.70 12.50 12.60 0.00 0.00 12.60 12.70 3,535,502 44,548.34
SAMTEL  14.60 16.80 14.50 15.60 +0.80 +5.41 15.50 15.60 735,101 11,578.64
SAPPE  28.75 29.25 28.50 29.00 +0.25 +0.87 29.00 29.25 235,112 6,775.64
SAT  19.00 20.20 19.00 20.20 +1.40 +7.45 20.10 20.20 7,632,213 150,078.84
SCI  6.75 6.95 6.70 6.95 +0.15 +2.21 6.95 7.00 3,781,820 25,784.03
SCN  5.65 5.80 5.65 5.75 +0.05 +0.88 5.70 5.75 3,141,500 17,975.72
SDC  0.56 0.56 0.54 0.56 -0.01 -1.75 0.55 0.56 2,214,200 1,220.69
SEAFCO  16.70 17.20 16.60 17.10 +0.50 +3.01 17.00 17.10 1,916,060 32,595.04
SENA  3.82 3.86 3.82 3.84 -0.02 -0.52 3.84 3.86 3,656,493 14,038.59
SF  6.90 7.10 6.80 6.95 +0.05 +0.72 6.95 7.00 10,501,051 73,051.49
SGP  21.40 21.70 21.00 21.50 +0.10 +0.47 21.40 21.50 9,745,066 208,661.08
SINGER  14.20 14.80 14.20 14.80 +0.50 +3.50 14.70 14.80 1,687,900 24,642.06
SITHAI  1.76 1.79 1.76 1.77 +0.01 +0.57 1.77 1.78 464,713 823.87
SKR  50.00 51.00 50.00 51.00 +1.00 +2.00 50.00 51.00 95,159 4,798.98
SMPC  13.20 13.50 13.00 13.00 -0.40 -2.99 12.90 13.00 1,568,323 20,538.67
SMT  3.76 3.80 3.72 3.76 +0.02 +0.53 3.76 3.78 1,169,154 4,388.39
SNC  14.20 14.40 14.20 14.40 +0.10 +0.70 14.30 14.40 518,500 7,409.50
SQ  7.05 7.20 7.05 7.20 +0.15 +2.13 7.15 7.20 11,665,738 83,417.91
SRICHA  18.80 19.40 18.80 19.20 +0.20 +1.05 19.10 19.20 355,400 6,813.97
SST  8.95 9.00 8.95 8.95 0.00 0.00 8.95 9.05 84,902 759.92
SUSCO  3.62 3.86 3.56 3.86 +0.24 +6.63 3.84 3.86 14,835,418 56,003.66
SVI  5.30 5.30 5.15 5.15 -0.10 -1.90 5.15 5.20 7,472,508 38,907.91
SYMC  11.70 11.90 11.70 11.80 +0.10 +0.85 11.70 11.80 1,072,882 12,660.70
SYNEX  14.90 15.10 14.70 14.90 0.00 0.00 14.90 15.00 1,754,475 26,115.47
SYNTEC  5.60 5.80 5.60 5.75 +0.05 +0.88 5.75 5.80 6,001,714 34,212.74
TFD  1.92 1.98 1.92 1.95 +0.06 +3.17 1.94 1.95 5,012,000 9,767.93
THE  4.90 5.00 4.88 4.96 +0.06 +1.22 4.94 4.96 7,034,700 34,777.85
THIP  34.75 35.00 34.50 35.00 +0.25 +0.72 34.75 35.00 19,000 658.28
THRE  1.83 1.84 1.83 1.84 0.00 0.00 1.83 1.84 1,007,200 1,845.92
THREL  8.90 9.05 8.90 9.00 +0.05 +0.56 8.95 9.00 651,601 5,856.50
TIP  47.00 48.25 46.75 47.00 -0.25 -0.53 47.00 47.50 1,467,103 69,195.78
TIPCO  16.90 17.10 16.80 16.90 0.00 0.00 16.90 17.00 3,195,394 54,068.86
TK  15.30 15.90 15.30 15.80 +0.30 +1.94 15.70 15.80 784,910 12,214.72
TKS  15.70 15.90 15.60 15.90 +0.20 +1.27 15.80 15.90 1,216,750 19,214.96
TLUXE  9.90 10.00 9.90 10.00 +0.05 +0.50 9.95 10.00 615,000 6,117.10
TMT  16.10 16.20 16.10 16.10 +0.10 +0.62 16.10 16.20 170,500 2,746.75
TNR  19.30 19.50 19.30 19.40 +0.10 +0.52 19.40 19.50 53,000 1,027.81
TOG  8.10 8.25 8.10 8.20 0.00 0.00 8.20 8.30 33,500 274.41
TPBI  12.70 12.80 12.70 12.80 +0.10 +0.79 12.70 12.80 82,600 1,050.96
TRC  1.14 1.14 1.12 1.13 -0.01 -0.88 1.12 1.13 10,975,951 12,398.96
TSTH  1.02 1.03 1.01 1.01 0.00 0.00 1.01 1.02 1,965,300 1,999.56
TTCL  15.60 15.70 15.30 15.40 -0.20 -1.28 15.40 15.50 4,852,064 74,908.49
TWPC  9.55 9.55 9.45 9.50 0.00 0.00 9.50 9.55 1,018,404 9,682.41
UTP  8.70 8.75 8.65 8.75 -0.05 -0.57 8.70 8.75 3,348,900 29,224.92
UV  10.60 11.00 10.50 10.90 +0.30 +2.83 10.80 10.90 39,779,652 428,373.54
UVAN  8.70 8.75 8.50 8.60 0.00 0.00 8.60 8.65 7,656,704 66,056.71
VIH  7.40 7.60 7.40 7.60 +0.15 +2.01 7.55 7.60 400,100 3,012.48
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่