สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/06/2017 22:59:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,582.36 +1.45 +0.09 1,585.41 1,581.28 9,453,247 39,211.62
SET50 996.26 +1.30 +0.13 998.28 994.93 1,232,427 22,403.39
SET100 2,251.44 +2.52 +0.11 2,256.21 2,249.35 1,927,443 28,410.35
sSET 1,047.12 +1.20 +0.11 1,050.53 1,046.67 848,800 2,916.97
SETHD 1,212.30 +1.68 +0.14 1,215.29 1,209.28 512,664 7,768.40
mai 576.92 -0.16 -0.03 580.00 576.58 990,657 2,130.99
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 485 3,664,416
ไม่เปลี่ยนแปลง 554 3,796,944
ลดลง 676 2,862,336
สถานะตลาด Closed

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABC  0.19 0.20 0.19 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 7,795,702 1,531.97
AH  24.90 25.50 24.90 25.50 +0.70 +2.82 25.25 25.50 675,370 17,142.32
AIT  28.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00 28.00 28.25 235,600 6,596.80
AJA <SP> - - - - - - - - - -
AMATAV  7.90 7.90 7.85 7.85 0.00 0.00 7.80 7.85 45,660 358.61
APCS <NP> 7.15 7.35 7.10 7.15 -0.10 -1.38 7.15 7.25 891,600 6,360.94
AQUA  0.73 0.74 0.72 0.73 0.00 0.00 0.72 0.73 5,655,200 4,125.72
ASEFA  7.55 7.60 7.45 7.50 -0.10 -1.32 7.45 7.50 1,002,600 7,516.64
ASK  21.20 21.30 21.20 21.20 0.00 0.00 21.20 21.30 97,100 2,059.21
ASP  3.66 3.66 3.64 3.66 0.00 0.00 3.64 3.66 959,395 3,497.28
BAT-3K  178.00 182.00 178.00 179.50 +2.50 +1.41 179.00 180.00 76,300 13,759.00
BJCHI  4.08 4.12 4.08 4.08 0.00 0.00 4.08 4.10 264,500 1,084.05
BR  7.45 7.45 7.35 7.40 -0.05 -0.67 7.40 7.45 2,075,700 15,333.81
BRR  11.90 12.00 11.80 11.90 0.00 0.00 11.80 11.90 773,521 9,204.09
BWG  1.93 1.93 1.91 1.92 0.00 0.00 1.91 1.92 9,515,900 18,273.43
CCET  3.30 3.32 3.26 3.26 -0.04 -1.21 3.26 3.28 560,355 1,837.57
CFRESH  7.15 7.80 7.15 7.45 +0.40 +5.67 7.45 7.50 12,420,753 93,815.51
CGD  1.05 1.07 1.04 1.05 +0.01 +0.96 1.04 1.05 2,876,900 3,022.43
CGH  1.46 1.48 1.46 1.47 +0.02 +1.38 1.46 1.47 304,296 448.09
CNT  4.06 4.14 4.06 4.06 -0.02 -0.49 4.06 4.08 1,174,328 4,813.56
COL  52.00 52.00 50.75 51.00 -1.50 -2.86 50.75 51.00 152,900 7,864.25
CSL  6.05 6.05 6.00 6.00 -0.05 -0.83 6.00 6.05 158,100 952.26
CSS  3.22 3.26 3.22 3.24 +0.02 +0.62 3.22 3.24 2,464,229 7,982.04
DEMCO  6.70 6.75 6.60 6.65 -0.05 -0.75 6.65 6.70 2,913,400 19,375.19
EPCO  6.90 7.05 6.90 7.00 +0.15 +2.19 7.00 7.05 1,267,990 8,863.10
ERW  5.40 5.40 5.25 5.25 -0.10 -1.87 5.25 5.30 5,405,521 28,547.39
ESTAR  0.71 0.72 0.70 0.71 0.00 0.00 0.71 0.72 5,316,597 3,774.55
FORTH  7.55 7.65 7.50 7.60 +0.05 +0.66 7.60 7.65 658,814 4,996.16
GJS  0.47 0.53 0.47 0.50 +0.03 +6.38 0.50 0.51 462,342,802 233,975.63
ILINK  15.00 15.40 15.00 15.30 +0.20 +1.32 15.20 15.30 1,255,704 19,127.24
JMART  12.40 12.60 12.40 12.50 +0.20 +1.63 12.50 12.60 2,187,769 27,306.78
JMT  24.70 25.25 24.70 25.00 +0.40 +1.63 24.90 25.00 3,404,678 84,926.03
JWD  8.65 9.05 8.65 9.05 +0.40 +4.62 9.00 9.05 16,297,201 144,945.17
KBS  7.15 7.15 7.05 7.10 0.00 0.00 7.05 7.10 310,600 2,204.78
KGI  4.02 4.04 4.00 4.02 +0.02 +0.50 4.02 4.04 2,738,791 10,995.91
KKC  2.44 2.44 2.42 2.44 +0.02 +0.83 2.42 2.44 288,300 700.92
KYE  538.00 538.00 538.00 538.00 0.00 0.00 538.00 540.00 7,001 3,766.54
LALIN  4.24 4.26 4.22 4.24 0.00 0.00 4.22 4.24 388,830 1,642.33
LOXLEY  3.40 3.42 3.38 3.40 +0.02 +0.59 3.38 3.40 8,706,990 29,610.93
LPH  9.40 9.40 9.30 9.35 -0.05 -0.53 9.30 9.35 239,300 2,239.34
MACO  1.61 1.63 1.59 1.60 0.00 0.00 1.60 1.61 24,791,787 39,998.75
MALEE  47.00 47.50 45.75 46.00 -1.00 -2.13 45.75 46.00 1,881,045 87,395.16
MC  18.20 18.60 18.10 18.50 +0.30 +1.65 18.50 18.60 1,844,082 33,812.01
MCOT  13.40 14.00 13.30 13.30 0.00 0.00 13.30 13.50 926,100 12,623.54
MCS  15.60 15.60 15.40 15.50 0.00 0.00 15.50 15.60 1,420,241 22,007.58
MILL  1.71 1.72 1.70 1.70 0.00 0.00 1.70 1.71 5,979,900 10,221.45
MK  3.84 3.86 3.82 3.82 -0.02 -0.52 3.82 3.84 542,155 2,079.99
MONO  3.72 3.74 3.66 3.68 -0.04 -1.08 3.68 3.70 7,874,910 29,086.16
NMG  0.67 0.67 0.65 0.65 -0.01 -1.52 0.65 0.66 1,043,900 687.93
NOK  4.58 4.60 4.52 4.58 +0.02 +0.44 4.58 4.60 6,762,800 30,921.42
NUSA  0.41 0.42 0.41 0.41 0.00 0.00 0.41 0.42 1,856,745 771.09
NWR  1.29 1.30 1.28 1.28 -0.01 -0.78 1.28 1.29 13,187,790 16,971.92
NYT  6.95 7.05 6.95 7.00 +0.05 +0.72 7.00 7.05 36,959 258.73
PACE  3.00 3.02 2.98 2.98 -0.02 -0.67 2.98 3.00 5,041,100 15,086.46
PAP  5.70 5.70 5.60 5.60 -0.05 -0.88 5.60 5.65 440,700 2,484.44
PDI  21.80 22.20 21.80 22.00 +0.40 +1.85 22.00 22.10 2,207,890 48,576.94
PF  0.89 0.89 0.87 0.88 -0.01 -1.12 0.88 0.89 1,284,836 1,130.98
PM  12.70 12.70 12.50 12.70 0.00 0.00 12.60 12.70 2,250,300 28,362.67
PREB  13.90 14.00 13.80 13.90 0.00 0.00 13.80 13.90 724,000 10,065.04
PSL  10.80 11.30 10.70 11.30 +0.70 +6.60 11.20 11.30 16,172,654 178,306.64
PTL  13.90 14.20 13.90 14.00 +0.10 +0.72 14.00 14.10 4,068,456 57,105.24
PYLON  14.30 14.40 14.20 14.20 0.00 0.00 14.20 14.30 1,176,970 16,797.18
RCL  7.60 7.85 7.60 7.75 +0.20 +2.65 7.70 7.75 5,501,700 42,668.30
RML  1.24 1.24 1.23 1.23 0.00 0.00 1.23 1.24 1,668,200 2,051.99
ROJNA  6.05 6.05 5.85 5.85 -0.15 -2.50 5.85 5.90 5,914,142 35,164.04
S11  8.45 8.45 8.35 8.35 -0.05 -0.60 8.35 8.40 314,300 2,637.66
SAMTEL  13.40 13.40 13.20 13.30 0.00 0.00 13.20 13.30 364,100 4,847.74
SAPPE  24.60 24.60 24.30 24.50 -0.10 -0.41 24.50 24.60 96,501 2,361.77
SAT  17.80 18.00 17.70 17.80 +0.10 +0.56 17.80 17.90 825,725 14,700.82
SCI  9.50 9.55 9.25 9.30 -0.15 -1.59 9.30 9.35 1,477,100 13,829.02
SEAFCO  15.10 15.20 14.80 15.00 -0.10 -0.66 14.90 15.00 4,057,857 60,687.95
SENA  3.92 3.94 3.92 3.92 +0.02 +0.51 3.90 3.92 2,719,324 10,663.94
SF  5.95 6.00 5.95 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 970,829 5,777.49
SIM  1.03 1.03 1.02 1.02 0.00 0.00 1.02 1.03 429,000 440.74
SITHAI  1.95 1.95 1.92 1.93 -0.01 -0.52 1.92 1.93 1,723,410 3,329.04
SKR  48.25 48.25 47.50 48.25 +0.25 +0.52 47.75 48.25 42,500 2,033.75
SMPC  14.20 14.30 14.10 14.10 0.00 0.00 14.10 14.20 293,204 4,150.71
SMT  5.70 5.70 5.55 5.55 -0.15 -2.63 5.55 5.60 2,839,000 15,856.14
SNC  15.40 15.50 14.90 15.00 -0.40 -2.60 15.00 15.10 3,538,300 53,470.71
SRICHA  19.40 19.50 19.30 19.30 -0.10 -0.52 19.30 19.40 180,000 3,478.34
SST  10.00 10.20 9.90 9.95 -0.05 -0.50 9.95 10.00 942,943 9,412.58
SUSCO  3.80 3.82 3.76 3.76 -0.04 -1.05 3.76 3.80 401,900 1,522.66
SVI  6.00 6.05 5.95 6.00 0.00 0.00 6.00 6.05 3,649,579 21,901.70
SYNEX  13.40 13.40 13.20 13.40 0.00 0.00 13.30 13.40 2,260,671 30,137.51
SYNTEC  5.35 5.35 5.20 5.25 -0.05 -0.94 5.20 5.25 8,395,733 44,216.47
TAE  2.86 2.88 2.84 2.84 -0.02 -0.70 2.84 2.88 392,200 1,118.23
TFD  2.24 2.30 2.22 2.30 +0.06 +2.68 2.28 2.30 23,370,608 53,008.92
THREL  8.25 8.30 8.20 8.25 0.00 0.00 8.20 8.25 967,200 7,978.26
TIP  44.50 44.50 44.00 44.25 -0.25 -0.56 44.00 44.25 459,361 20,342.57
TIPCO  17.20 17.20 16.90 17.10 +0.10 +0.59 17.00 17.10 8,467,529 144,861.90
TK  11.20 11.40 11.20 11.40 +0.20 +1.79 11.30 11.40 221,500 2,506.19
TLUXE  10.50 11.00 10.50 10.90 +0.50 +4.81 10.80 10.90 17,986,500 194,270.10
TMT  14.20 14.70 14.10 14.50 +0.30 +2.11 14.40 14.50 22,410,300 314,849.57
TOG  8.95 9.05 8.90 8.95 0.00 0.00 8.90 8.95 95,300 854.66
TPBI  14.10 14.20 14.00 14.00 0.00 0.00 14.00 14.10 663,700 9,366.93
TRC  1.31 1.31 1.29 1.30 0.00 0.00 1.29 1.30 4,684,902 6,088.72
TRITN  0.24 0.26 0.24 0.25 +0.01 +4.17 0.25 0.26 4,436,009 1,098.63
TSTH  0.99 1.02 0.99 1.00 +0.02 +2.04 0.99 1.00 22,334,300 22,438.84
TWPC  9.95 10.00 9.85 9.85 -0.10 -1.01 9.85 9.90 2,341,989 23,197.41
UTP  7.50 7.70 7.50 7.60 +0.15 +2.01 7.60 7.65 2,039,800 15,491.45
UV  9.35 9.35 8.75 8.80 -0.55 -5.88 8.80 8.85 23,645,420 212,737.22
VIH  8.20 8.25 8.15 8.15 0.00 0.00 8.15 8.20 255,700 2,088.48
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS