สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/02/2018 11:11:22
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,813.14 +3.47 +0.19 1,815.33 1,806.79 3,194,005 15,021.78
SET50 1,176.75 +1.78 +0.15 1,178.52 1,172.45 313,816 8,940.24
SET100 2,622.32 +3.59 +0.14 2,625.99 2,613.90 560,116 11,441.28
sSET 1,064.94 +1.74 +0.16 1,065.02 1,055.53 237,044 821.38
SETHD 1,319.09 +2.36 +0.18 1,321.14 1,315.00 81,365 3,301.13
mai 528.78 +2.47 +0.47 529.20 527.17 283,900 713.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 627 1,475,627
ไม่เปลี่ยนแปลง 575 1,044,349
ลดลง 473 942,682
สถานะตลาด Open(I)
ข้อมูล ณ วันที่ 19/02/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 18,169.69 330.88
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 15.47 11.71
P/E (เท่า) 19.45 98.11
P/BV (เท่า) 2.19 2.75
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.57 1.54
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  32.50 33.00 32.25 32.75 +0.50 +1.55 32.75 33.00 115,100 3,762.95
AIT  30.25 30.25 30.00 30.00 -0.25 -0.83 29.75 30.00 297,500 8,926.10
AJ  13.70 13.80 13.70 13.80 +0.10 +0.73 13.70 13.80 96,800 1,333.86
ALT  4.04 4.10 4.04 4.08 +0.04 +0.99 4.08 4.10 58,700 238.73
AMARIN  5.10 5.10 5.05 5.05 -0.05 -0.98 5.05 5.10 46,000 234.58
AMATAV  8.50 8.55 8.45 8.45 -0.10 -1.17 8.40 8.45 150,100 1,273.10
APCS  6.95 7.15 6.95 7.10 +0.20 +2.90 7.05 7.10 1,049,500 7,412.82
ASAP  11.30 11.60 11.30 11.60 +0.10 +0.87 11.60 11.70 727,100 8,300.27
ASEFA  5.95 6.00 5.95 6.00 0.00 0.00 5.95 6.00 114,200 684.68
ASIAN  9.65 9.75 9.60 9.70 +0.10 +1.04 9.70 9.75 1,533,350 14,851.64
ASK  24.90 24.90 24.80 24.80 -0.10 -0.40 24.80 24.90 334,500 8,303.93
ASP  4.02 4.02 4.02 4.02 0.00 0.00 4.02 4.04 539,200 2,167.58
BFIT  36.75 37.00 36.50 36.75 +0.25 +0.68 36.50 36.75 49,200 1,808.38
BJCHI  3.08 3.08 3.04 3.06 -0.02 -0.65 3.06 3.08 196,559 601.81
BR  7.10 7.25 7.10 7.25 +0.10 +1.40 7.20 7.25 1,955,900 14,022.31
BRR  7.95 8.00 7.95 7.95 -0.05 -0.62 7.95 8.00 41,500 331.28
BWG  1.35 1.37 1.34 1.36 +0.02 +1.49 1.36 1.37 10,327,560 14,001.17
CCET  2.74 2.76 2.72 2.74 0.00 0.00 2.74 2.76 1,447,418 3,962.86
CGD  1.72 1.73 1.70 1.70 -0.01 -0.58 1.70 1.71 15,170,900 26,040.90
CNT  3.02 3.02 3.00 3.00 0.00 0.00 2.98 3.00 6,800 20.42
CSS  2.82 2.84 2.80 2.82 +0.02 +0.71 2.80 2.82 720,300 2,038.95
CTW  10.60 10.60 10.60 10.60 0.00 0.00 10.50 10.60 16,600 175.96
DEMCO  5.75 5.80 5.70 5.75 +0.05 +0.88 5.70 5.75 52,000 299.27
ECL  3.56 3.58 3.54 3.56 0.00 0.00 3.56 3.58 736,200 2,617.26
EKH  5.95 5.95 5.90 5.95 0.00 0.00 5.90 5.95 171,000 1,016.98
EPCO  4.26 4.26 4.24 4.26 0.00 0.00 4.24 4.26 599,725 2,554.81
ESTAR  0.79 0.79 0.79 0.79 0.00 0.00 0.79 0.80 1,116,600 882.11
FN  4.58 4.62 4.56 4.62 +0.02 +0.43 4.60 4.62 72,600 334.41
FORTH  6.95 6.95 6.95 6.95 0.00 0.00 6.90 6.95 48,000 333.60
GJS  0.35 0.35 0.34 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 94,900 32.78
GRAND  1.03 1.04 1.03 1.03 +0.01 +0.98 1.03 1.04 918,735 951.51
HFT  4.40 4.40 4.38 4.40 0.00 0.00 4.38 4.40 168,400 739.44
ICHI  8.55 8.55 8.00 8.30 -0.20 -2.35 8.30 8.35 6,227,150 51,496.30
IHL  12.00 12.10 11.90 12.10 +0.10 +0.83 12.00 12.10 421,000 5,050.86
ILINK  9.20 9.30 9.05 9.15 -0.05 -0.54 9.15 9.20 569,600 5,222.98
JMT  39.50 39.75 39.00 39.50 0.00 0.00 39.25 39.50 350,600 13,789.00
KAMART  7.30 7.40 7.30 7.35 +0.25 +3.52 7.30 7.35 1,144,666 8,402.78
KBS  4.96 4.98 4.96 4.98 0.00 0.00 4.96 4.98 43,800 217.29
KCAR  15.80 15.80 15.80 15.80 0.00 0.00 15.70 15.80 13,500 213.30
KGI  5.05 5.05 5.00 5.05 0.00 0.00 5.00 5.05 1,049,900 5,300.56
KYE  432.00 436.00 432.00 436.00 +2.00 +0.46 432.00 436.00 700 303.20
LALIN  5.35 5.35 5.30 5.35 0.00 0.00 5.30 5.35 180,800 966.86
LANNA  17.30 17.30 17.30 17.30 0.00 0.00 17.30 17.40 50,800 878.84
LOXLEY  2.44 2.46 2.44 2.44 0.00 0.00 2.44 2.46 582,200 1,420.59
LPH  7.65 7.65 7.55 7.60 0.00 0.00 7.55 7.60 515,200 3,918.20
LST  5.80 5.85 5.80 5.80 0.00 0.00 5.80 5.85 62,600 363.08
MACO  2.06 2.08 1.97 1.98 -0.08 -3.88 1.97 1.98 74,025,000 147,345.28
MALEE  33.25 33.75 33.00 33.50 +0.25 +0.75 33.25 33.50 81,600 2,722.30
MCOT  10.10 10.20 10.10 10.20 0.00 0.00 10.20 10.30 1,100 11.21
MCS  11.80 11.90 11.80 11.80 0.00 0.00 11.80 11.90 207,000 2,450.72
MILL  1.72 1.72 1.70 1.71 -0.01 -0.58 1.71 1.72 1,230,100 2,103.97
MK  3.68 3.70 3.68 3.68 +0.02 +0.55 3.66 3.68 31,500 116.12
MODERN  5.45 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00 5.40 5.45 3,400 18.53
NOBLE  13.70 13.70 13.50 13.60 0.00 0.00 13.40 13.60 72,200 980.53
NOK  3.08 3.08 3.04 3.04 0.00 0.00 3.04 3.06 44,400 136.22
NYT  6.45 6.60 6.45 6.55 +0.25 +3.97 6.50 6.55 2,846,700 18,519.44
PAP  5.45 5.45 5.35 5.40 -0.05 -0.92 5.35 5.40 198,800 1,073.75
PCSGH  7.55 7.80 7.55 7.80 +0.30 +4.00 7.75 7.80 1,029,600 7,911.94
PDI  24.70 25.25 24.40 24.90 +0.20 +0.81 24.90 25.00 2,424,600 60,218.84
PF  0.79 0.80 0.79 0.79 0.00 0.00 0.79 0.80 468,000 369.74
PM  13.20 13.20 12.90 12.90 -0.20 -1.53 12.90 13.00 3,208,800 41,790.33
PREB  12.80 12.80 12.70 12.80 0.00 0.00 12.80 12.90 73,800 944.49
PTL  13.70 13.90 13.70 13.90 +0.10 +0.72 13.80 13.90 84,500 1,162.91
PYLON  15.80 15.90 15.70 15.80 +0.10 +0.64 15.70 15.80 60,800 961.52
RCL  9.40 9.50 9.35 9.45 +0.05 +0.53 9.40 9.50 251,500 2,364.83
RJH  26.00 26.00 25.50 25.50 0.00 0.00 25.50 25.75 85,600 2,203.38
RML  1.17 1.19 1.16 1.17 0.00 0.00 1.16 1.17 5,467,400 6,423.62
ROJNA  7.00 7.10 6.95 7.05 0.00 0.00 7.00 7.05 3,354,400 23,505.10
S11  7.95 7.95 7.85 7.90 -0.05 -0.63 7.85 7.90 314,000 2,477.46
SAMART  9.50 9.50 9.40 9.45 -0.10 -1.05 9.40 9.45 60,500 570.54
SAMTEL  11.30 11.30 11.00 11.10 -0.30 -2.63 11.00 11.20 50,500 562.49
SAPPE  26.00 26.25 26.00 26.00 0.00 0.00 26.00 26.25 64,900 1,696.75
SAT  20.40 20.50 20.20 20.40 +0.70 +3.55 20.40 20.50 536,100 10,943.95
SC  3.90 3.90 3.88 3.90 0.00 0.00 3.88 3.90 666,258 2,597.98
SCI  6.75 6.85 6.75 6.80 +0.10 +1.49 6.75 6.80 958,000 6,528.06
SCN  4.96 4.96 4.92 4.92 -0.02 -0.40 4.92 4.94 162,900 805.22
SEAFCO  9.70 9.70 9.65 9.70 +0.05 +0.52 9.65 9.70 70,900 684.46
SENA  4.24 4.24 4.22 4.24 +0.02 +0.47 4.22 4.24 482,600 2,037.02
SF  9.45 9.50 9.35 9.50 +0.10 +1.06 9.45 9.50 2,122,949 20,028.12
SINGER  13.50 13.50 13.30 13.30 -0.10 -0.75 13.30 13.40 201,800 2,693.20
SITHAI  1.34 1.34 1.33 1.34 0.00 0.00 1.34 1.35 499,300 668.41
SKR  49.25 49.50 49.00 49.00 -0.25 -0.51 49.00 49.25 16,100 790.48
SMPC  13.50 13.60 13.50 13.50 +0.10 +0.75 13.50 13.60 73,629 995.16
SNC <XD> 14.20 14.30 14.20 14.30 -0.40 -2.72 14.20 14.30 1,177,101 16,725.27
SQ  4.72 4.74 4.70 4.72 +0.02 +0.43 4.70 4.72 1,921,500 9,071.66
SRICHA  18.60 18.60 18.60 18.60 0.00 0.00 18.60 18.80 129,000 2,399.40
SST  7.45 7.60 7.45 7.50 +0.05 +0.67 7.45 7.50 48,600 365.32
STPI  5.30 5.30 5.25 5.25 0.00 0.00 5.25 5.30 73,200 384.60
SUSCO  3.96 3.98 3.92 3.96 0.00 0.00 3.96 3.98 826,500 3,270.38
SVI  4.34 4.36 4.32 4.34 0.00 0.00 4.32 4.34 134,520 583.74
SYMC  8.30 8.40 8.30 8.40 +0.10 +1.20 8.20 8.40 2,600 21.63
SYNEX  15.30 15.30 15.30 15.30 0.00 0.00 15.30 15.40 60,200 921.06
SYNTEC  5.45 5.50 5.40 5.40 -0.05 -0.92 5.40 5.45 600,200 3,271.11
TFD  1.83 1.84 1.83 1.84 +0.01 +0.55 1.81 1.82 21,500 39.35
THRE  1.83 1.83 1.82 1.82 -0.01 -0.55 1.82 1.83 60,100 109.92
THREL  11.30 11.70 11.00 11.60 +0.20 +1.75 11.60 11.70 5,347,700 60,593.95
TIP  49.00 49.25 49.00 49.25 +0.25 +0.51 49.00 49.25 28,885 1,418.65
TIPCO  14.20 14.40 14.20 14.30 +0.20 +1.42 14.30 14.40 852,300 12,152.61
TK  16.10 16.10 15.40 15.90 -0.40 -2.45 15.90 16.00 3,748,450 59,106.66
TKS  11.30 11.40 11.20 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 476,126 5,371.79
TLUXE  7.45 7.45 7.45 7.45 0.00 0.00 7.35 7.45 51,000 379.95
TMT  17.30 17.40 17.30 17.40 -0.20 -1.14 17.30 17.40 639,400 11,067.71
TNR  16.40 16.60 16.40 16.60 +0.20 +1.22 16.60 16.70 7,400 122.52
TPBI  11.20 11.20 11.00 11.00 0.00 0.00 11.00 11.10 71,100 782.12
TRC  0.99 0.99 0.98 0.99 0.00 0.00 0.98 0.99 6,629,928 6,516.45
TSTH  0.96 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00 0.96 0.97 60,000 57.60
TTCL  13.50 13.50 13.00 13.10 -0.20 -1.50 13.00 13.10 810,900 10,710.60
TWPC  11.60 11.70 11.60 11.70 +0.10 +0.86 11.60 11.70 352,801 4,102.69
U  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 60,627,709 1,388.94
UTP  11.00 11.00 10.90 10.90 -0.10 -0.91 10.90 11.00 107,700 1,179.81
UVAN  8.15 8.20 8.15 8.20 0.00 0.00 8.15 8.20 38,900 317.08
VIH  8.75 8.95 8.75 8.90 +0.10 +1.14 8.90 8.95 424,000 3,780.69
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่