สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18/08/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,690.04 +9.08 +0.54 1,694.39 1,687.03 11,990,340 52,458.98
SET50 1,116.46 +5.59 +0.50 1,121.17 1,115.30 1,383,142 36,075.26
SET100 2,474.51 +12.80 +0.52 2,484.41 2,471.85 2,174,316 43,912.05
sSET 883.83 +8.64 +0.99 887.18 877.43 696,495 1,721.93
SETHD 1,300.26 +8.28 +0.64 1,304.13 1,296.55 500,864 14,426.62
SETCLMV 1,062.14 +8.48 +0.80 1,066.53 1,059.48 448,025 14,005.41
SETTHSI 1,081.49 +6.49 +0.60 1,084.17 1,078.26 516,065 21,972.10
mai 434.63 +1.31 +0.30 436.95 433.09 538,373 1,276.21
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 808 6,671,630
ไม่เปลี่ยนแปลง 501 1,371,587
ลดลง 604 4,366,206
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 17/08/2018
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,097.45 278.06
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 66.23 42.41
P/E (เท่า) 16.80 66.41
P/BV (เท่า) 1.92 2.14
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.98 1.83
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  33.00 33.25 32.75 32.75 -0.25 -0.76 32.75 33.00 501,309 16,601.24
AIT  23.40 23.50 23.30 23.40 0.00 0.00 23.30 23.40 307,600 7,181.10
AJ  10.20 10.20 10.10 10.10 -0.10 -0.98 10.10 10.20 41,700 424.34
ALT  3.30 3.30 3.18 3.22 -0.10 -3.01 3.22 3.24 693,200 2,244.06
AMATAV  6.60 6.65 6.60 6.60 +0.05 +0.76 6.60 6.65 305,103 2,025.91
ANAN  5.15 5.25 5.05 5.05 -0.10 -1.94 5.05 5.10 20,638,134 106,332.94
APCO  4.42 4.46 4.42 4.46 +0.02 +0.45 4.44 4.46 48,100 213.54
APCS  5.40 5.40 5.25 5.25 -0.10 -1.87 5.20 5.25 179,700 952.61
ASAP  6.05 6.20 5.95 5.95 -0.10 -1.65 5.95 6.00 4,004,917 24,347.78
ASIAN  8.20 8.40 8.00 8.05 -0.20 -2.42 8.05 8.10 17,852,620 146,768.82
ASK  22.80 22.80 22.60 22.70 0.00 0.00 22.60 22.70 30,308 688.10
ASP  3.86 3.90 3.86 3.86 -0.02 -0.52 3.86 3.88 3,464,300 13,412.23
AYUD  40.00 40.00 39.25 39.25 0.00 0.00 39.25 39.75 9,900 389.90
BFIT  27.25 28.00 27.25 27.75 +0.75 +2.78 27.50 27.75 492,406 13,626.19
BIG  1.85 1.87 1.83 1.85 +0.02 +1.09 1.84 1.85 6,849,500 12,683.81
BJCHI  2.30 2.32 2.28 2.28 -0.02 -0.87 2.28 2.30 154,000 355.16
BR  5.40 5.45 5.35 5.35 0.00 0.00 5.35 5.40 1,175,001 6,336.71
BRR  6.80 6.85 6.80 6.85 +0.05 +0.74 6.80 6.85 24,501 166.97
BWG  0.95 0.97 0.95 0.95 0.00 0.00 0.95 0.96 9,569,412 9,171.52
CCET  2.12 2.12 2.10 2.12 0.00 0.00 2.10 2.12 1,870,757 3,939.26
CGD  1.32 1.33 1.31 1.33 0.00 0.00 1.32 1.33 594,200 785.80
COL  27.50 27.75 27.00 27.00 -0.50 -1.82 27.00 27.25 462,400 12,646.88
CTW  9.10 9.25 9.05 9.20 +0.15 +1.66 9.15 9.20 572,800 5,248.06
DCC  2.18 2.24 2.16 2.16 0.00 0.00 2.16 2.18 7,200,800 15,787.53
DEMCO  4.14 4.18 4.10 4.10 -0.02 -0.49 4.10 4.14 385,100 1,587.10
ESTAR  0.64 0.64 0.62 0.62 -0.02 -3.12 0.62 0.63 1,618,600 1,020.84
FN  2.86 2.92 2.84 2.84 0.00 0.00 2.84 2.88 465,500 1,343.61
GJS <C> 0.26 0.28 0.26 0.28 +0.02 +7.69 0.27 0.28 5,494,100 1,507.14
HTC  17.60 17.70 17.60 17.70 +0.10 +0.57 17.60 17.70 103,000 1,822.65
ICHI  4.38 4.40 4.34 4.40 +0.02 +0.46 4.38 4.40 897,277 3,917.99
IHL  9.00 9.00 8.90 8.95 0.00 0.00 8.90 8.95 47,816 428.13
III  6.10 6.20 5.85 5.95 -0.20 -3.25 5.95 6.00 9,199,813 54,954.54
JCK  1.60 1.63 1.55 1.59 -0.01 -0.62 1.58 1.59 184,700 291.31
JMART  9.15 9.30 9.10 9.15 +0.10 +1.10 9.15 9.20 3,254,813 29,919.41
JMT  25.00 25.75 25.00 25.50 +0.80 +3.24 25.25 25.50 1,549,126 39,146.18
JWD  7.30 7.45 7.25 7.35 +0.15 +2.08 7.35 7.40 6,173,945 45,321.85
KAMART  4.30 4.34 4.28 4.28 0.00 0.00 4.28 4.30 2,118,834 9,121.65
KCAR  13.50 13.60 13.50 13.60 +0.10 +0.74 13.60 13.70 75,800 1,029.88
KGI  4.18 4.20 4.16 4.18 +0.02 +0.48 4.16 4.18 1,404,600 5,864.56
KSL  3.20 3.20 3.14 3.20 +0.06 +1.91 3.18 3.20 644,200 2,040.89
LALIN  6.65 6.65 6.50 6.60 0.00 0.00 6.55 6.60 336,200 2,219.68
LANNA  15.90 16.00 15.90 16.00 +0.20 +1.27 16.00 16.10 85,900 1,370.14
LOXLEY  2.20 2.22 2.20 2.20 0.00 0.00 2.20 2.22 661,320 1,461.05
LPH  6.10 6.10 6.00 6.10 0.00 0.00 6.05 6.10 1,159,000 7,021.48
LST  4.92 4.98 4.90 4.92 0.00 0.00 4.90 4.92 260,000 1,282.62
MACO  1.76 1.82 1.75 1.79 +0.04 +2.29 1.79 1.80 17,597,200 31,574.71
MALEE  13.00 13.50 13.00 13.50 +0.80 +6.30 13.30 13.50 2,087,101 27,786.46
MC  12.20 12.20 12.00 12.10 +0.10 +0.83 12.10 12.20 278,785 3,385.13
MCS  7.60 7.65 7.55 7.60 0.00 0.00 7.60 7.65 304,000 2,310.98
MILL  1.62 1.63 1.61 1.61 0.00 0.00 1.61 1.62 8,291,374 13,406.49
MK  4.10 4.18 4.10 4.14 0.00 0.00 4.14 4.16 2,662,401 11,041.26
MODERN  4.48 4.52 4.44 4.48 0.00 0.00 4.48 4.50 306,700 1,370.01
MONO  2.20 2.20 2.14 2.16 -0.02 -0.92 2.16 2.18 9,885,358 21,365.40
NNCL  1.74 1.74 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 1.74 1,343,500 2,325.10
NOBLE  12.20 12.30 12.20 12.20 0.00 0.00 12.20 12.30 292,800 3,601.08
NOK <C> 2.28 2.38 2.28 2.36 +0.08 +3.51 2.36 2.38 1,102,562 2,572.09
NVD  3.72 3.76 3.70 3.72 -0.02 -0.53 3.72 3.76 153,000 571.92
NYT  5.10 5.15 5.05 5.10 +0.05 +0.99 5.05 5.10 490,500 2,482.67
PACE <C, NP> 0.64 0.65 0.57 0.59 -0.08 -11.94 0.59 0.60 62,944,519 38,122.98
PCSGH  7.20 7.35 7.20 7.30 +0.10 +1.39 7.25 7.30 580,201 4,210.90
PDI  14.40 15.00 14.40 14.80 +0.40 +2.78 14.70 14.80 1,125,130 16,574.06
PF  1.12 1.14 1.08 1.10 -0.03 -2.65 1.09 1.10 206,593,999 227,953.05
PM  8.80 8.90 8.80 8.85 +0.05 +0.57 8.85 8.90 1,282,156 11,328.65
PREB  11.50 11.50 11.30 11.40 0.00 0.00 11.30 11.40 138,900 1,583.44
PTL  15.90 16.00 15.70 15.80 0.00 0.00 15.80 15.90 772,975 12,224.41
PYLON  6.60 6.75 6.55 6.60 +0.05 +0.76 6.55 6.60 2,388,250 15,858.13
RCL  5.20 5.55 5.20 5.35 +0.15 +2.88 5.30 5.35 458,100 2,490.81
RJH  22.00 22.00 21.60 21.80 -0.20 -0.91 21.80 22.00 70,300 1,541.06
RML  1.43 1.43 1.34 1.41 -0.05 -3.42 1.40 1.41 47,260,500 65,531.67
ROJNA  5.30 5.40 5.30 5.30 0.00 0.00 5.30 5.40 995,000 5,304.64
RSP  4.20 4.20 4.04 4.06 -0.02 -0.49 4.06 4.08 552,100 2,253.34
S11  7.80 7.85 7.70 7.70 -0.05 -0.65 7.70 7.85 59,500 464.16
SAMART  6.85 6.90 6.75 6.85 +0.05 +0.74 6.85 6.90 1,118,100 7,620.98
SAPPE  23.30 23.70 23.30 23.40 0.00 0.00 23.40 23.50 287,300 6,746.43
SAT  23.40 23.50 23.10 23.20 0.00 0.00 23.10 23.20 423,258 9,856.66
SC  3.58 3.62 3.56 3.60 +0.04 +1.12 3.58 3.60 6,888,624 24,735.18
SCN  3.72 3.74 3.68 3.68 -0.04 -1.08 3.68 3.72 387,800 1,433.91
SEAFCO  8.80 8.80 8.65 8.65 -0.15 -1.70 8.65 8.70 986,051 8,554.32
SENA  3.82 3.90 3.82 3.84 +0.02 +0.52 3.84 3.86 2,113,561 8,165.96
SF  8.15 8.35 8.15 8.20 +0.05 +0.61 8.15 8.20 2,547,439 20,949.43
SITHAI  1.24 1.28 1.24 1.24 0.00 0.00 1.24 1.25 826,500 1,031.88
SKN  4.80 4.84 4.78 4.78 -0.02 -0.42 4.78 4.80 56,800 272.86
SKR  3.70 3.76 3.70 3.76 +0.06 +1.62 3.74 3.76 1,045,325 3,887.79
SMPC  13.90 14.00 13.90 14.00 +0.20 +1.45 13.90 14.00 695,801 9,717.48
SNC  14.30 14.40 14.30 14.30 0.00 0.00 14.30 14.40 108,701 1,554.72
SQ  2.88 3.00 2.86 2.94 +0.10 +3.52 2.94 2.96 14,649,650 43,116.47
SRICHA  14.80 14.80 14.70 14.70 +0.10 +0.68 14.40 14.70 300 4.42
STPI  4.38 4.38 4.34 4.38 +0.02 +0.46 4.36 4.38 385,700 1,686.34
SUSCO  3.38 3.38 3.34 3.34 -0.04 -1.18 3.34 3.38 591,300 1,981.26
SVI  4.98 5.15 4.96 5.05 +0.07 +1.41 5.05 5.10 17,139,685 86,637.89
SYNEX  11.70 12.00 11.60 12.00 +0.70 +6.19 12.00 12.10 7,925,600 93,847.12
SYNTEC  3.94 3.98 3.92 3.92 0.00 0.00 3.92 3.94 1,565,000 6,182.48
THCOM  9.15 9.45 9.15 9.25 +0.15 +1.65 9.25 9.30 3,207,635 29,940.31
THRE  1.06 1.08 1.05 1.08 +0.02 +1.89 1.07 1.08 1,226,100 1,302.75
THREL  7.70 7.75 7.70 7.75 +0.05 +0.65 7.70 7.75 489,660 3,770.41
TIP  24.00 24.20 24.00 24.10 +0.20 +0.84 24.00 24.10 91,300 2,200.24
TIPCO  8.90 9.00 8.80 8.85 +0.05 +0.57 8.85 8.95 600,920 5,335.21
TK  10.80 11.10 10.80 11.10 +0.30 +2.78 11.00 11.10 161,800 1,769.49
TKS  10.80 10.80 10.50 10.60 -0.10 -0.93 10.50 10.60 1,184,043 12,639.28
TLUXE  5.90 5.95 5.85 5.85 -0.05 -0.85 5.85 5.95 171,700 1,010.18
TMT  14.80 14.90 14.70 14.70 -0.10 -0.68 14.70 14.80 77,900 1,149.66
TNR  13.50 13.50 13.40 13.50 0.00 0.00 13.40 13.50 24,100 324.33
TPBI  8.35 8.35 8.20 8.35 +0.05 +0.60 8.20 8.30 27,900 232.88
TRC  0.42 0.43 0.42 0.43 +0.01 +2.38 0.42 0.43 2,642,611 1,110.90
TTA  7.00 7.05 6.95 6.95 0.00 0.00 6.95 7.00 762,081 5,332.90
TTCL  8.25 8.40 8.10 8.15 0.00 0.00 8.15 8.20 1,323,516 10,912.79
TWPC  9.00 9.00 8.70 8.85 +0.05 +0.57 8.85 8.90 893,500 7,850.30
U  0.02 0.03 0.02 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 114,977,825 3,207.33
UNIQ  12.20 12.30 12.10 12.10 0.00 0.00 12.10 12.20 2,281,110 27,698.91
UTP  11.50 11.70 11.30 11.60 +0.20 +1.75 11.50 11.60 1,858,900 21,391.52
UVAN  6.75 6.85 6.65 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 1,169,200 7,883.81
VIH  7.90 7.90 7.65 7.70 -0.15 -1.91 7.65 7.70 339,735 2,620.28
VNG  7.80 7.90 7.75 7.80 0.00 0.00 7.75 7.80 191,700 1,497.83
WICE  4.52 4.64 4.46 4.58 +0.08 +1.78 4.58 4.60 19,870,536 90,532.31
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่