หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26/05/2015 14:28:24
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
1,397,528
397
เพิ่มขึ้น
788,595
347
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,768,472
424
ลดลง
 
Open(II)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,509.92
+1.76
+0.12
1,512.86
1,503.68
4,920,565
14,544.88
 
997.42
+1.37
+0.14
999.90
992.98
371,112
7,453.33
 
2,213.54
+2.95
+0.13
2,219.06
2,203.88
618,694
8,968.01
 
1,190.19
+3.38
+0.28
1,192.93
1,183.28
139,775
3,185.99
 
658.61
+0.38
+0.06
660.45
656.41
348,679
1,114.34
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
จัดลำดับ
คลิกประเภทของหลักทรัพย์