หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 06/05/2015 23:00:08
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
1,214,011
301
เพิ่มขึ้น
2,348,709
174
ไม่เปลี่ยนแปลง
4,654,720
768
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,519.88
-6.86
-0.45
1,531.75
1,514.79
7,951,855
40,881.49
 
1,003.19
-2.91
-0.29
1,010.04
998.01
1,206,821
29,423.52
 
2,230.73
-7.55
-0.34
2,246.65
2,220.05
1,602,305
32,772.28
 
1,211.38
+7.46
+0.62
1,212.42
1,200.97
418,842
14,425.41
 
679.14
-9.72
-1.41
692.25
676.56
598,140
1,899.22
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
จัดลำดับ
คลิกประเภทของหลักทรัพย์