หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28/08/2015 22:59:56
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
4,254,355
521
เพิ่มขึ้น
1,992,950
284
ไม่เปลี่ยนแปลง
5,812,368
597
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,365.94
+7.91
+0.58
1,380.66
1,358.76
10,772,157
45,077.27
 
893.77
+7.53
+0.85
903.70
887.16
1,808,599
31,929.51
 
1,978.56
+14.28
+0.73
2,002.69
1,964.89
2,509,262
35,273.09
 
1,015.39
+10.34
+1.03
1,032.33
1,006.54
668,001
17,732.40
 
552.28
-3.42
-0.62
564.11
551.99
1,439,251
2,889.72
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
จัดลำดับ
คลิกประเภทของหลักทรัพย์