หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17/09/2014 18:31:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
11,128,957
334
เพิ่มขึ้น
10,677,708
258
ไม่เปลี่ยนแปลง
10,159,416
536
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,570.64
+5.23
+0.33
1,575.67
1,562.04
29,790,664
46,568.33
 
1,048.39
+4.81
+0.46
1,050.89
1,042.67
917,781
22,576.23
 
2,324.46
+9.82
+0.42
2,330.57
2,310.97
1,984,337
31,018.93
 
1,251.46
+5.50
+0.44
1,254.44
1,246.18
249,565
11,236.75
 
689.76
+6.18
+0.90
692.24
675.56
2,359,733
8,063.37
 
Top 20
จัดลำดับ
คลิกประเภทของตลาด
คลิกประเภทของหลักทรัพย์