หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31/03/2015 22:59:55
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,832,052
569
เพิ่มขึ้น
1,803,382
302
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,574,176
376
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,505.94
+9.43
+0.63
1,509.33
1,498.89
52,941,465
35,904.43
 
997.66
+4.39
+0.44
1,001.88
993.58
831,537
21,612.20
 
2,215.40
+11.59
+0.53
2,223.50
2,205.64
1,676,532
26,614.82
 
1,159.97
+3.64
+0.31
1,165.91
1,155.67
410,730
9,906.52
 
671.10
+5.67
+0.85
673.18
666.30
589,216
1,388.54
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
จัดลำดับ
คลิกประเภทของหลักทรัพย์