หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17/04/2014 23:00:08
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
3,388,034
490
เพิ่มขึ้น
1,078,722
218
ไม่เปลี่ยนแปลง
1,831,229
360
ลดลง
 
Closed
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,408.78
+6.94
+0.50
1,411.51
1,401.02
5,574,325
37,191.38
 
957.23
+4.60
+0.48
959.99
951.45
901,345
25,761.01
 
2,103.98
+11.13
+0.53
2,109.18
2,091.13
1,763,062
30,632.43
 
1,151.92
+1.62
+0.14
1,155.80
1,148.70
499,648
12,909.38
 
407.87
-0.77
-0.19
410.61
407.32
910,892
1,034.11
 
Top 20
จัดลำดับ
คลิกประเภทของตลาด
คลิกประเภทของหลักทรัพย์