หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปภาวะตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28/07/2015 10:23:53
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
ปริมาณ*
('000 หุ้น)
หลักทรัพย์ *
771,585
398
เพิ่มขึ้น
467,803
314
ไม่เปลี่ยนแปลง
273,508
273
ลดลง
 
Open(I)
สถานะตลาด
 
ล่าสุด
เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด
ต่ำสุด
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
 
1,417.49
+4.94
+0.35
1,422.38
1,415.57
1,625,057
6,095.82
 
930.56
+4.46
+0.48
934.40
929.76
233,850
3,179.23
 
2,061.59
+9.30
+0.45
2,070.56
2,059.93
304,167
3,364.91
 
1,072.10
+6.22
+0.58
1,077.40
1,070.31
110,978
1,587.26
 
598.14
+1.60
+0.27
600.34
596.79
115,459
289.47
 
ตลาด :
SET
mai
Top 20
จัดลำดับ
คลิกประเภทของหลักทรัพย์