หุ้น IPO
หุ้น IPO

รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ชื่อย่อหุ้น บริษัท วันจองซื้อ ราคา IPO
(บาท)
วันเข้าซื้อขาย ตลาดรอง
TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด มหาชน   0.00   SET
INGRS บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จำกัด มหาชน   0.00   SET
WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด มหาชน   0.00   SET
MM บริษัท มัดแมน จำกัด มหาชน   0.00   mai
BGRIM บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด มหาชน   0.00   SET
D บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน   0.00   mai
GGC บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด มหาชน   0.00   SET
RPH บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด มหาชน 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 4.80   SET
ASAP บริษัท ชินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด มหาชน   0.00   SET
THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน   0.00   SET
GLANDRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าฯ อาคารสำนักงาน จีแลนด์   10.00   SET
BRRGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์   0.00   SET
BOUTIQ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน   0.00   mai
SSP บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน   0.00   mai

IPO Performance


IPO Research


เวลา ประเภท โบรกเกอร์/
แหล่งข้อมูล
ประเภท
บทวิเคราะห์
ชื่อหลักทรัพย์ หัวข้อ
18/01/17 - 15:12 SET/mai LHS หุ้น IPO SE Buy : บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) - SE 
23/12/16 - 08:44 SET/mai MBKET หุ้น IPO AU IPO : บมจ. อาฟเตอร์ยู - AU 
15/11/16 - 14:19 SET/mai CNS หุ้น IPO FN IPO : บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) - FN 
27/10/16 - 09:44 SET/mai MBKET หุ้น IPO IPO : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - BPP 
28/09/16 - 09:02 SET/mai MBKET หุ้น IPO BCPG IPO : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) - BCPG 
16/09/16 - 08:53 SET/mai MBKET หุ้น IPO SQ IPO : บมจ. สหกลอิควิปเมนท์ - SQ 
19/08/16 - 14:56 SET/mai MBKET หุ้น IPO BCPG IPO : บมจ. บีซีพีจี - BCPG 
13/06/16 - 10:02 SET/mai TISCO หุ้น IPO NETBAY IPO Report : บมจ. เน็ตเบย์ - NETBAY 
13/06/16 - 10:02 SET/mai MBKET หุ้น IPO NETBAY IPO Report : บมจ. เน็ตเบย์ - NETBAY 
13/06/16 - 10:02 SET/mai RHBS หุ้น IPO NETBAY IPO Report : บมจ. เน็ตเบย์ - NETBAY 
 
Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

Your Quotes
Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS