ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
หน้าหลัก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 28 Symbols
Symbol Name Market
ANAN บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED SET
AMANAH บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED SET
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED SET
CWT บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SET
EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PCL. SET
GBX บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GLAND บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED SET
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED SET
MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 4 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
HANAM18 Jun 18 HANA
HANAU18 Sep 18 HANA
HANAZ18 Dec 18 HANA
HANAH19 Mar 19 HANA

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 2 Symbols
Symbol Fund Name
THANA1 กองทุนเปิดธนาวรรณ
TMBTHANAPLUS กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่