ชื่อย่อหุ้น   วันที่
  FVC
  25/09/2017 20:18
  ราคาล่าสุด   เปลี่ยนแปลง
  2.54
0.00/0.00%
  ราคาเปิดตลาด   ราคาปิดเมื่อวาน
  2.54   2.54
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)
ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ
  1,483,800   63.96
Powered by : Settrade.com