ชื่อย่อหุ้น   วันที่
  SGF
  21/11/2017 07:54
  ราคาล่าสุด   เปลี่ยนแปลง
  -
-
  ราคาเปิดตลาด   ราคาปิดเมื่อวาน
  -   0.25
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)
ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ
  -   33.34
Powered by : Settrade.com