ชื่อย่อหุ้น   วันที่
  SGF
  27/03/2017 07:39
  ราคาล่าสุด   เปลี่ยนแปลง
  -
-
  ราคาเปิดตลาด   ราคาปิดเมื่อวาน
  -   0.40
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)
ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ
  -   49.61
Powered by : Settrade.com