ชื่อย่อหุ้น   วันที่
  STAR
  25/05/2018 07:59
  ราคาล่าสุด   เปลี่ยนแปลง
  -
-
  ราคาเปิดตลาด   ราคาปิดเมื่อวาน
  -   5.90
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)
ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ
  -   4.73
Powered by : Settrade.com