Settrade.com - Leading Technology for Professional Investors
เว็บบอร์ด : ห้องนักลงทุน | ห้อง TFEX | ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ | สมาชิกพิเศษ

กระทู้ถาม
ข้อความ
โดยคุณ
Gold Gold Gold

hhthtthttphttp:http:/http://http://ahttp://aphttp://apihttp://api.http://api.shttp://api.sehttp://api.sethttp://api.setthttp://api.settrhttp://api.settrahttp://api.settradhttp://api.settradehttp://api.settrade.http://api.settrade.chttp://api.settrade.cohttp://api.settrade.comhttp://api.settrade.com/http://api.settrade.com/ahttp://api.settrade.com/achttp://api.settrade.com/acthttp://api.settrade.com/actihttp://api.settrade.com/actiohttp://api.settrade.com/actionhttp://api.settrade.com/actionshttp://api.settrade.com/actions/http://api.settrade.com/actions/chttp://api.settrade.com/actions/cuhttp://api.settrade.com/actions/cushttp://api.settrade.com/actions/custhttp://api.settrade.com/actions/custohttp://api.settrade.com/actions/customhttp://api.settrade.com/actions/customihttp://api.settrade.com/actions/customizhttp://api.settrade.com/actions/customizahttp://api.settrade.com/actions/customizathttp://api.settrade.com/actions/customizatihttp://api.settrade.com/actions/customizatiohttp://api.settrade.com/actions/customizationhttp://api.settrade.com/actions/customization/http://api.settrade.com/actions/customization/Ihttp://api.settrade.com/actions/customization/IPhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPOhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/http://api.settrade.com/actions/customization/IPO/nhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/nehttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWehttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebbhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebbohttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboahttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboarhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboardhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/http://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/bhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/bohttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/boahttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/boarhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/boardhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.http://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jshttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsphttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?http://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?chttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?cohttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?conhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?conthttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?contehttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?contenhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?contenthttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=http://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qahttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.http://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jshttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsphttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&http://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&ahttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&amhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&http://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&http://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&thttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&tihttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&tidhttp://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&tid=http://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&tid=1http://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&tid=11http://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&tid=118http://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&tid=1187http://api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&tid=11871

ตอบ คุณ lovelypink

จริง ๆ ผมเองก็ไม่ใช่ผู้รู้ อย่างที่ทั่น 3X เอ่ยไว้หรอกครับ แล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสืออะไรมากมาย (ปวดหัว ตาลาย คลื่นไส้ อาเจียร เปล่า ๆ)

อยากแนะนำ ให้เข้าไปดูที่ web ที่เกี่ยวข้องดังนี้นะครับ

hhthtthttphttp:http:/http://http://whttp://wwhttp://wwwhttp://www.http://www.ghttp://www.gohttp://www.golhttp://www.goldhttp://www.goldthttp://www.goldtrhttp://www.goldtrahttp://www.goldtradhttp://www.goldtradehttp://www.goldtraderhttp://www.goldtradershttp://www.goldtraders.http://www.goldtraders.ohttp://www.goldtraders.orhttp://www.goldtraders.or.http://www.goldtraders.or.thttp://www.goldtraders.or.thhttp://www.goldtraders.or.th/http://www.goldtraders.or.th/ihttp://www.goldtraders.or.th/inhttp://www.goldtraders.or.th/indhttp://www.goldtraders.or.th/indehttp://www.goldtraders.or.th/indexhttp://www.goldtraders.or.th/index.http://www.goldtraders.or.th/index.hhttp://www.goldtraders.or.th/index.hthttp://www.goldtraders.or.th/index.htmhttp://www.goldtraders.or.th/index.html
hhthtthttphttp:http:/http://http://whttp://wwhttp://wwwhttp://www.http://www.khttp://www.kihttp://www.kithttp://www.kitchttp://www.kitcohttp://www.kitco.http://www.kitco.chttp://www.kitco.cohttp://www.kitco.comhttp://www.kitco.com/http://www.kitco.com/chttp://www.kitco.com/chhttp://www.kitco.com/chahttp://www.kitco.com/charhttp://www.kitco.com/charthttp://www.kitco.com/chartshttp://www.kitco.com/charts/http://www.kitco.com/charts/lhttp://www.kitco.com/charts/lihttp://www.kitco.com/charts/livhttp://www.kitco.com/charts/livehttp://www.kitco.com/charts/liveghttp://www.kitco.com/charts/livegohttp://www.kitco.com/charts/livegolhttp://www.kitco.com/charts/livegoldhttp://www.kitco.com/charts/livegold.http://www.kitco.com/charts/livegold.hhttp://www.kitco.com/charts/livegold.hthttp://www.kitco.com/charts/livegold.htmhttp://www.kitco.com/charts/livegold.html
hhthtthttphttp:http:/http://http://whttp://wwhttp://wwwhttp://www.http://www.ghttp://www.gohttp://www.golhttp://www.goldhttp://www.goldhhttp://www.goldhihttp://www.goldhiphttp://www.goldhipshttp://www.goldhips.http://www.goldhips.chttp://www.goldhips.cohttp://www.goldhips.comhttp://www.goldhips.com/
hhthtthttphttp:http:/http://http://whttp://wwhttp://wwwhttp://www.http://www.thttp://www.thhttp://www.thahttp://www.thaihttp://www.thaighttp://www.thaigohttp://www.thaigolhttp://www.thaigoldhttp://www.thaigold.http://www.thaigold.ihttp://www.thaigold.inhttp://www.thaigold.infhttp://www.thaigold.infohttp://www.thaigold.info/http://www.thaigold.info/whttp://www.thaigold.info/wehttp://www.thaigold.info/webhttp://www.thaigold.info/web/

ก้อลองไปดู แต่ก่อนผมก็มะงุมมะงาหรา ซื้อผิด ซื้อถูก ไม่รู้เรื่องอะไร บางทีขายหมูไปเฉยเลย บางทีก็ตกรถ พอวิ่งไล่ไป ขึ้นไปที ก็เป็นชาวดอยไป ก็มี
พอได้รู้จักกะ website เหล่านี้ ก็สมัครเป็นสมาชิก webboard แล้วก็ติดตามอ่านบทวิเคราะห์ของกูรู ทั้งหลายถามไปเรื่อย ๆ ก็รู้เอง

วิธีการซื้อขาย ก็ยังใช้วิธีโบ ๆ อยู่ คือยื่นหมูยื่นแมวกัน เงินสดไป ทองมา ที่ร้านดัง ๆ แถวเยาวราช ร้านที่มี 5 สาขา นั่นแหละครับ พยายามซื้อร้านไหน ขายร้านนั้น ตอนหลังที่ร้านนี้ จึงแนะนำว่าให้เอาสมุดฝากเงินมาตัดบัญชีกับธนาคารใหญ่ ๆ ที่อยู่หลังร้านเขาได้ ไม่ต้องแบกเงินสดมา ส่วนทองก็ยังต้องแบกอยู่ เวลาซื้อก็มีเพื่อนไปเป็น บอดี้การ์ดด้วยก็แล้วกัน

ส่วนวิธีอื่น ยังไม่ลอง เพราะยังไม่มีสถาบันไหนรับรองเหมือน SET อยากรู้ไปถามที่ห้อง chat ของ goldhips สาว ๆ ที่นั่นใจดีทั้งน้าน

บทวิเคราะห์ ก็มีที่ gold info มีคุณพงษ์เกียรติ คุณบอล คุณกัมพล คุณ temo กะอีกหลาย ๆ ท่าน

ต้องติดตามข่าวสารรอบตัวเหมือนการเล่นหุ้นแหละครับ เพราะราคาทองของสมาคมก็อิงอยู่กับตลาดโลก ซึ่งมี factors หลายตัวที่มีอิทธิพล

จบก่อนครับ ต้องกลับบ้านแล้ว มีอะไร เขียนถามมาแล้วกันนะครับ

อ้อ ตอนนี้อย่าเพิ่งเข้านะ รอมันไปถึง 940 แล้วจะกลับลงมารับแถว 8xx แล้วค่อยเข้าไปช้อน ได้อีกรอบนึง แล้วจะซึมยาว เข้าออกให้ทันก็แล้วกัน ไม่งั้นเป็นชาวดอย ไม่รู้ด้วยนา

เอากร๊าฟราคาทองวันนี้ไปดูเล่นก่อนแล้วกัน 19.04 น.

เขียนเมื่อ : 28 Jan 2008 18:53:56     203.156.191.xxx

  

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS