19/07/2561 ข้อมูล ณ เวลา 00:29
  ปริมาณ OI*
รวมทั้งสิ้น 14,389 2,453,126
รวม Futures 14,389 2,419,327
SET50 Index
- 257,987
Sector Index
- -
Single Stock
- 2,059,796
Precious Metal
14,372 72,329
Deferred Precious Metal
17 1,329
Currency
- 27,667
Interest Rate
- -
Agriculture
- 219
รวม Options - 33,799
SET50 (Call)
- 20,287
SET50 (Put)
- 13,512
Put/Call
- 0.666
*เวลาปรับข้อมูสถานะคงค้าง: ก่อน Pre-open เช้าและกลางคืน