21/05/2561 ข้อมูล ณ เวลา 13:50
  ปริมาณ OI*
รวมทั้งสิ้น 134,417 3,565,898
รวม Futures 131,697 3,511,076
SET50 Index
43,696 329,621
Sector Index
- -
Single Stock
78,801 3,103,282
Precious Metal
8,218 59,271
Deferred Precious Metal
290 1,453
Currency
472 17,020
Interest Rate
- -
Agriculture
220 429
รวม Options 2,720 54,822
SET50 (Call)
1,692 33,705
SET50 (Put)
1,028 21,117
Put/Call
0.608 0.627
*เวลาปรับข้อมูสถานะคงค้าง: ก่อน Pre-open เช้าและกลางคืน