27/03/2560 ข้อมูล ณ เวลา 07:31
  ปริมาณ OI*
รวมทั้งสิ้น 1,926 2,043,789
รวม Futures 1,926 1,991,890
SET50 Index
- 340,478
Sector Index
- -
Single Stock
- 1,602,779
Precious Metal
1,926 28,208
Currency
- 20,345
Interest Rate
- -
Agriculture
- 80
รวม Options - 51,899
SET50 (Call)
- 19,595
SET50 (Put)
- 32,304
Put/Call
- 1.649
*เวลาปรับข้อมูสถานะคงค้าง: ก่อน Pre-open เช้าและกลางคืน