23/09/2560 ข้อมูล ณ เวลา 00:30
  ปริมาณ OI*
รวมทั้งสิ้น 3,484 2,805,331
รวม Futures 3,484 2,670,291
SET50 Index
- 417,627
Sector Index
- -
Single Stock
- 2,189,238
Precious Metal
3,271 40,697
Deferred Precious Metal
213 1,236
Currency
- 21,178
Interest Rate
- -
Agriculture
- 315
รวม Options - 135,040
SET50 (Call)
- 50,048
SET50 (Put)
- 84,992
Put/Call
- 1.698
*เวลาปรับข้อมูสถานะคงค้าง: ก่อน Pre-open เช้าและกลางคืน