24/11/2560 ข้อมูล ณ เวลา 08:50
  ปริมาณ OI*
รวมทั้งสิ้น 3,319 2,945,208
รวม Futures 3,319 2,840,724
SET50 Index
- 353,351
Sector Index
- -
Single Stock
- 2,400,745
Precious Metal
3,298 59,068
Deferred Precious Metal
21 1,893
Currency
- 25,119
Interest Rate
- -
Agriculture
- 548
รวม Options - 104,484
SET50 (Call)
- 48,234
SET50 (Put)
- 56,250
Put/Call
- 1.166
*เวลาปรับข้อมูสถานะคงค้าง: ก่อน Pre-open เช้าและกลางคืน