24/04/2560 ข้อมูล ณ เวลา 10:14
  ปริมาณ OI*
รวมทั้งสิ้น 32,378 2,152,324
รวม Futures 32,311 2,108,648
SET50 Index
9,687 323,787
Sector Index
- -
Single Stock
14,644 1,726,605
Precious Metal
7,957 35,024
Currency
23 23,152
Interest Rate
- -
Agriculture
- 80
รวม Options 67 43,676
SET50 (Call)
21 17,240
SET50 (Put)
46 26,436
Put/Call
2.190 1.533
*เวลาปรับข้อมูสถานะคงค้าง: ก่อน Pre-open เช้าและกลางคืน