27/07/2560 ข้อมูล ณ เวลา 13:38
  ปริมาณ OI*
รวมทั้งสิ้น 78,409 2,088,668
รวม Futures 75,904 1,990,819
SET50 Index
35,187 367,966
Sector Index
- -
Single Stock
30,155 1,546,918
Precious Metal
8,963 54,552
Currency
1,567 21,315
Interest Rate
- -
Agriculture
32 68
รวม Options 2,505 97,849
SET50 (Call)
1,531 43,506
SET50 (Put)
974 54,343
Put/Call
0.636 1.249
*เวลาปรับข้อมูสถานะคงค้าง: ก่อน Pre-open เช้าและกลางคืน