20/02/2561 ข้อมูล ณ เวลา 10:47
  ปริมาณ OI*
รวมทั้งสิ้น 44,322 3,413,223
รวม Futures 43,847 3,335,323
SET50 Index
19,549 310,567
Sector Index
- -
Single Stock
19,676 2,905,988
Precious Metal
3,885 88,138
Deferred Precious Metal
148 1,196
Currency
589 28,929
Interest Rate
- -
Agriculture
- 505
รวม Options 475 77,900
SET50 (Call)
193 37,006
SET50 (Put)
282 40,894
Put/Call
1.461 1.105
*เวลาปรับข้อมูสถานะคงค้าง: ก่อน Pre-open เช้าและกลางคืน