ชุมชนนัก
เว็บบอร์ด
เว็บบอร์ด : ห้องนักลงทุน | ห้อง TFEX | ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ | สมาชิกพิเศษ
คำแนะนำ
 
        ขอให้ผู้ลงทุนที่เข้าใช้บริการข้อมูลในเว็บบอร์ดระมัดระวังการใช้บริการเกี่ยวกับการลงทุน เช่น การชักชวนให้ลงทุน การวางแผนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือการรับจัดการเงินลงทุน และไม่ควรหลงเชื่อผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ลงทุนควรใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
        การให้คำแนะนำการลงทุน การติดต่อ การชักชวน หรือการวางแผนการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตลอดจนการวิเคราะห์การลงทุน หรือกระทำใดๆ อันเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์แทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย และมีโทษตามมาตรา 289 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 
ก่อนการตั้งกระทู้ใหม่ กรุณาอ่าน "ระเบียบการใช้งาน" ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน
ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กระทู้ถาม ข้อความ
โดยคุณ
หยุดยาวนี้ไม่ได้ไปไหนเลยละ

ปกติหยุดยาวๆๆๆผมจะหาเรื่องเที่ยว
แต่หยุดคราวนี้ไม่ไปไหนเพราะลูกชายคนที่ 2 ยังเล็กมาก
ตอนนี้ครบเดือนจะ 2 เดือนอยู่แล้ววันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับ

ในเมื่อไม่ได้ไปไหนว่างๆ ผมก็จะเข้ามาคุยเล่นคุยหัวในเว็บบ้างอะนะ บางทีก็ไร้สาระบ้างอย่าว่ากันนะครับ

เออ เข้าเรื่องหุ้นสะหน่อยในเว็บของบัวหลวงให้เราใส่หุ้นที่สนใจไว้หลายๆ หน้าผมเอามาดูกันสัก3 หน้าหลัก ก็เป็นหน้าที่ผมดูอยู่เรื่องๆ
ก็ บวกลบกระจัดกระจายนะครับวันนี้ไม่มากมายอะไร
แต่ต่างชาติขายเราตั้ง 2 พันล้านเห็นปังปอนเอามารายงานนะ
เขียนเมื่อ : 13 May 2011 21:11:16     101.108.57.xxx
ความคิดเห็นที่ 1 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 21:16:04     101.108.57.xxx
โดยคุณ
หน้าแรกบวกลบกระจัดกระจาย

ความคิดเห็นที่ 2 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 21:21:47     101.108.57.xxx
โดยคุณ
หน้าต่อไป ดูกลุ่ม อสังหาสิ โดนขายทุกตัวเลย
กลุ่มก่อสร้างก็โดนด้วย

ความคิดเห็นที่ 3 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 21:21:58     61.19.66.xxx
โดยคุณ
สวัสดีครับ
มาซะดึก เชียว พี่กัมดั้ม

วันนี้ เซ็งเลย
ว่าจะไปเรียน ดูไพ่ยิบชี เอาไว้มาทำนายการซื้อ การขายหุ้น แล้ว
ความคิดเห็นที่ 3.1 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 21:33:05    101.108.57.xxx
โดยคุณ
คริกกกก เอางั้นเลยหรอท่านแต่ว่านะผมก็เคย ผมไปไหว้พระพรม ขอให้หลุดจากดอย นะตอนนั้นติดดอย TTA จำได้เลยครับ มันหนาวจัดๆ
ต้องพึ่งพา เทพ มาช่วยครับ

เฮยยย มันก็เป็นอย่างนี้แหละ
ความคิดเห็นที่ 3.2 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 21:48:57    49.48.150.xxx
โดยคุณ
ในที่สุดทั้งสองท่าน ก็ได้อินดิเคใหม่ๆแล้ว
ความคิดเห็นที่ 4 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 21:29:18     101.108.57.xxx
โดยคุณ
หน้าที่ 3
หุ้นอื่นๆๆที่นอกเหนือจากนี้ผมไม่ค่อยได้ดูหรอกครับ
แต่บางตัวที่อยู่ในกระดานนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่สนใจแล้วละ
อย่าง PSLไม่สน

หุ้นที่น่าสนใจอย่าง BIGC BGH 2 ตัวนี้น่าจะเติบโตได้ในระยะยาว

ความคิดเห็นที่ 5 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 21:38:16     114.146.255.xxx
โดยคุณ
สวัสดีท่านกันดั้ม หายไปไหนมา

ตามหาแทบแย่ ไปนอนก่อนนะ

5ครึ่งแล้ว นอนหลับฝันดีนะคะ

OYASUMI NASAI
ความคิดเห็นที่ 5.1 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 21:43:57    101.108.57.xxx
โดยคุณ
เยอะ สิ่ง วันนี้ไม่ว่างเลยเพิ่งจะเข้าเว็บนี่แหละ

เทรดเทริด อะไรไม่ได้ดูไม่ได้ทำเลย
ความคิดเห็นที่ 6 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 21:41:53     101.108.57.xxx
โดยคุณ
PTT แจงกำไร Q1/54 พุ่ง 51.6% ตามรายได้จากการขาย เหตุปริมาณและราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น


ก็น่าจะเป็นอะไรที่ ตลาดคาดไว้แล้วนะครับและมีการเก็งกำไรขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

เพิ่งจะมาขายกัน 2 วันนี้เองนะครับ
ความคิดเห็นที่ 7 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 21:45:13     101.108.57.xxx
โดยคุณ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (PTT) ขอนำส่งงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมสาหรับ
งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท.แล้ว ราย
ละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 540,857
ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจานวน 91,837 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี
2553 ที่มีรายได้จากการขาย จำนวน 449,020 ล้านบาท จากปริมาณและราคาขายผลิตภัณฑ์ที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย รวมทั้งค่า
ใช้จ่ายอื่นและรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (EBITDA) ในไตรมาส 1 ปี 2554 จาน
วน 51,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 9,028 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1
ปี 2553 ที่มี EBITDA จานวน 42,825 ล้านบาท ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 34,524 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 12.12 บาทต่อ
หุ้น) เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2553 ซึ่งมีกำไรสุทธิ จานวน 22,775 ล้านบาท (หรือคิดเป็น
8.04 บาทต่อหุ้น) เป็นจานวน 11,749 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.6
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,321,689 ล้านบาท มี
หนี้สินรวม 740,876 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินหมุนเวียน 297,620 ล้านบาท (รวมเงินกู้ยืมระยะ
ยาวครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี 22,078 ล้านบาท) เงินกู้ยืมระยะยาว 360,834 ล้านบาท และมี
ส่วนของเจ้าของ 580,813 ล้านบาท
ความคิดเห็นที่ 8 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 21:46:49     49.48.150.xxx
โดยคุณ
สวัสดีครับ ไม่แน่ใจว่าผมไม่ค่อยเข้าบอร์ดรึเปล่านะ แต่ไม่ค่อยได้เห็นพี่ตอนดึกเท่าไหร่
ความคิดเห็นที่ 9 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 21:52:14     101.108.57.xxx
โดยคุณ
ใช่แล้วครับท่านกล้า ดึกๆๆนะผมจะหลับไปแล้วครับ

แต่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้นอนไม่ค่อยจะหลับครับ
กินยานอนหลับยังเอาไม่อยู่เลยครับ
พี่น้องในบอร์ด ก็ แนะนำ นูนนี่นั่น ก็ขอบคุณมากเลย
แต่วันนี้ ก็นอนไม่หลับอีกนะแหละครับ
ความคิดเห็นที่ 10 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 21:54:05     101.108.57.xxx
โดยคุณ
เดี๋ยวเขียนกระทู้ไปเรื่อยๆๆ มันก็หลับไปเองแหละผมว่านะ
ความคิดเห็นที่ 11 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 22:01:36     110.168.7.xxx
หวัดดีนะครับ อาจารย์ดั้ม
ผมก็นอนไม่หลับเมื่อวาน โดนผีทะเล(PTL)หลอก
วันนี้น่าจะหลับสบาย(ทิ้งหมดแล้ว)
ความคิดเห็นที่ 11.1 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 22:04:57    101.108.57.xxx
โดยคุณ
วาวววววว อาววว อิ ผมกำลังจะบอกเลยว่าน่ารับไว้

ไม่เป็นไรไปเล่นตัวอื่นเถอะไอ้ตัวนี้มันมีคนคุม โหดด้วย
ความคิดเห็นที่ 12 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 22:02:45     61.19.66.xxx
โดยคุณ
พี่กัมดั้ม โดย ปรากฎการณ์ชุมนุมของดาวเคราะห์5ดวงดาว
ส่งแรงดึงดูดแรงเป็นพิเศษ ทำให้เกิดการตื่นตัวของพลังภายใน

สัปดาห์หน้า พี่คง ขึ้นบินแล้วล่ะครับ ... ก็พี่เป็นกันดั้ม ไง
ความคิดเห็นที่ 12.1 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 22:06:35    101.108.57.xxx
โดยคุณ


ดูดวงเป็นเมื่อไรบอกด้วยนะจะปรึกษาหน่อย
ความคิดเห็นที่ 13 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 22:03:03     101.108.57.xxx
โดยคุณ
เปิดตัวด้วยหุ้นเล็กยอดนิยมอีกตัวหนึ่งที่น่าจะมีคนคอยดูแล เอาตังจากเราเป็นที่แน่นอน แต่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับด้วยงบการเงินที่ดูดีสวยหรูทีเดียวซึ่งเอามาแปะหลายทีแล้ว

มาวันนี้หุ้นถูกกดต่ำลงมาจนอยู่ที่แนวรับ 24 บาท

ผมว่าถ้าต่ำกว่า 24 บาทก็เลิกพูดกันแสดงว่ามันโหดเกินไป ที่ 24 บาทนี้ยังรับได้ เป้าหมายวิ่งกลับระยะไกล 30 บาทกันไปเลยครับพี่น้อง

หุ้นป่านพึ่งระวัง

ความคิดเห็นที่ 14 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 22:11:15     14.207.169.xxx
โดยคุณ
แอบมาดูคนนอนไม่หลับ

ยังจำตอนลูกอ่อนได้ ตื่นทุก **** โมง ช่วยแม่ปั๊มนม
เ็ป็นอยู่ 3 เดือน เดือนสี่ชิน หลับยาว เหลือแต่แม่กะลูก

เหนื่อยอะไร ไม่สุขเท่า เลี้ยงลูกเรา ฮุฮุ
ความคิดเห็นที่ 14.1 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 22:19:39    101.108.57.xxx
โดยคุณ
ตาคล้ำเลยพี่ หลับๆ ตื่นๆ
ความคิดเห็นที่ 15 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 22:16:40     101.108.57.xxx
โดยคุณ
PTLผมไม่เล่นอะดูเฉยๆๆ มาดูหุ้นที่เล่นดีกว่านะ TMB
วันนี้มันยืนได้ก็รอดไปวันหนึ่งแต่ว่าไม่มีข่าวดีต่อหุ้นเลย
ถ้าไม่มาภายใน 3 วันทำการผมจะพิจารณาเอามันออกแล้วนะ

ความคิดเห็นที่ 16 เขียนเมื่อ : 13 May 2011 22:26:37     101.108.57.xxx
โดยคุณ
ฟนตกหนักเลยครับ
ความคิดเห็นที่ 17 เขียนเมื่อ : 14 May 2011 06:34:33     58.9.79.xxx
โดยคุณ
สวัสดีคะ่ เข้่ามาทักทายคะ วิธีช่วยให้นอนหลับง่าย ๆ คือระหว่างวันให้ออกกำลังกายเยอะ ๆ เหงื่อออกมาก ๆ จะช่วยได้เยอะค่ะ แต่เอช่วยคุณแม่เลี้ยงลูก ก็ทำให้หลับ ๆ ตื่นๆ อยู่แล้วน่าจะง่วงนอนนะ ตอนนี้ลูกดิฉัน 2 ขวบกว่า ๆ แล้วคะ ผ่านช่วงอดนอนมาแล้ว กำลังเข้าสู่ช่วงแปลงร่างเป็นลิง เป็นกำลังใจให้คุณพ่อลูก 2 นะคะ
ความคิดเห็นที่ 18 เขียนเมื่อ : 14 May 2011 07:46:05     114.146.255.xxx
โดยคุณ
สวัสดีตอนเช้าวันหยุดท่านกันดั้มและทุกท่าน

นอนไม่หลับอีกแระ เมลาโทนิน ช่วยท่านได้

ในกรณีที่ออกกำลังกาย และวิธีอื่นไม่ได้ผล

ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วย ตื่นขึ้นมาก็ไม่เพลีย

เหมือนยานอนหลับ

ราคาอาจจะแพงหน่อยกระปุก50เม็ด700บาท ยี่ห้อ

SENTINEL ใช้ดีค่ะ เป็นแคปซูล ทานง่ายครั้งละ1เม็ด

http://gotoknow.org/blog/malatonin/304967

แปะลิงค์บทวิเคราะห์เกี่ยวกัเมลาโทนินให้อ่านอีกครั้งค่ะ
ความคิดเห็นที่ 19 เขียนเมื่อ : 14 May 2011 11:21:42     118.99.64.xxx
โดยคุณ
Cant sleep at night mean your YIN is weak. Try to 1. have a short nap like 15-20min between 11am-1pm, it will help you to build yin anergy. 2. Instead of breath into your lungs , you should breath deeper to your stomach. Immagine air flow slowly in and out. It work for me. hope it can help you kaab.
ความคิดเห็นที่ 20 เขียนเมื่อ : 14 May 2011 13:43:24     115.87.86.xxx
โดยคุณ
แนะนำพี่ Gundam ลองกินอาหารเสริมพวกน้ำมันจมูกข้าวสิครับ เอาที่ผสม โคไซด์คิวเทน ด้วยก็ดีผมก็กินอยู่รู้สึกว่ามันช่วยให้หลับดีขึ้นด้วยนะครับ แถมมีส่วนผสมลดการเ **** ่ยวย่นของเซลล์ผิวหนังด้วย อิอิ เผื่อจะดีขึ้นบ้างนะครับ
ความคิดเห็นที่ 21 เขียนเมื่อ : 16 May 2011 08:13:25     223.206.6.xxx
โดยคุณ
อารีชอบ tmb ค่ะท่านดั้มถ้าขาดหุ้นที่ติดอยู่ได้จะไปซื้อ tmb เก็บค่ะ แต่ตอนนี้ติดอยู่
คำแนะนำ
 
        ขอให้ผู้ลงทุนที่เข้าใช้บริการข้อมูลในเว็บบอร์ดระมัดระวังการใช้บริการเกี่ยวกับการลงทุน เช่น การชักชวนให้ลงทุน การวางแผนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือการรับจัดการเงินลงทุน และไม่ควรหลงเชื่อผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ลงทุนควรใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
        การให้คำแนะนำการลงทุน การติดต่อ การชักชวน หรือการวางแผนการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตลอดจนการวิเคราะห์การลงทุน หรือกระทำใดๆ อันเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์แทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย และมีโทษตามมาตรา 289 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 
ก่อนการตั้งกระทู้ใหม่ กรุณาอ่าน "ระเบียบการใช้งาน" ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการใช้บริการก่อน
ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ทางลัดที่ใช้บ่อย

Login เข้าสู่ระบบ

เลือกระบบ

ลืม Username/Password?

สมัครสมาชิก

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
TAP

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่

www.facebook.com/settradeclub www.youtube.com/user/setgroupofficial Settrade RSS