.
 

ช่องทางการรับชม


   - ช่องสัญญาณความถี่ KU Band จากดาวเทียมไทยคมผ่าน      โครงการโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค(TGN)
     ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

   - ช่องรายการของ UBC

   - จานดาวเทียมของกลุ่ม SAMART (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

   - ระบบเครือข่ายเคเบิลทีวีท้องถิ่น (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

   - Buddy Broadband – ส่วนต่อขยาย
     (TV Broadband & Internet Broadband)

 

   จำนวนผู้ชม


      - สมาชิก UBC จำนวน 350,000 ราย

      - ผู้รับชมผ่านจานดาวเทียมของกลุ่ม SAMART  
       จำนวน 100,000 ราย

      - ผู้รับชมผ่านระบบเคเบิลทีวีท้องถิ่นจำนวน 1,000,000 ครัวเรือน

      - ผู้รับชมจากบริการ Buddy Broadband จำนวน 100,000 ครัวเรือน

      - ผู้รับชมผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU Band ทั้งใน         ประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมถึง         ฮ่องกง

     - รับชมผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C Band ใน 178        ประเทศทั่วโลก (รับสัญญาณถ่ายทอดในบางช่วงเวลา)