รายละเอียดการเปิดบัญชีของแต่ละโบรกเกอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติมจากโบรกเกอร์ก่อนเปิดบัญชี
บริษัทสมาชิก (โบรกเกอร์)
สมัครเปิดบัญชี
เอกสารที่ใช้
ระยะเวลา
อนุมัติ
ระหว่างรออนุมัติ
การฝากเงิน
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
ซื้อขายหุ้น
ผ่านโทรศัพท์มือถือ และPDA
เอกสารทั่วไป
(สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประชาชน)
เอกสารเพิ่มเติม
Cash Account
Cash Balance Account

>>> โบรกเกอร์เซ็ทเทรด

กรุงศรีอยุธยา 1. ติดต่อโดยตรง โทร. 02-659-7000
2. สมัครลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.ays.co.th
3. ติดต่อโดยตรงที่ Itrade Helpdesk
E-Mail : itrade@ays.co.th
หรือโทร 02-659-7000
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน ไม่เกิน 3 วันทำการ หลังจากได้เอกสารครบ หลังจากลูกค้าลงทะเบียนในwww.ays.co.th ลูกค้าสามารถ ดูข้อมูล แบบ Free Trial ได้ทันที และเมื่อได้รับการอนุมัติทางบริษัทจะ Activate บัญชีให้ลูกค้าสามารถ ใช้งานได้ทันที ตัดบัญชีธนาคาร อัตโนมัติ ( ATS) ผ่านธนาคาร BAY, BBL,KBANK, KTB,SCB,SCIB, UOBT และ TMB ซื้อขายภายในวงเงินโดยไม่กำหนดขั้นต่ำ ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
กสิกรไทย 1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์>> www.kasikornsecurities.com
2. ติดต่อโดยตรงที่ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2696-0011 หรือ อีเมล์ :
ks.cs@kasikornsecurities.com
- สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก เฉพาะธนาคารกสิกรไทย , กรุงเทพ,ไทยพาณิชย์ และกรุงศรีอยุธยา (สำหรับบริการตัดเงินอัตโนมัติ)
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่น เช่น สลิปเงินเดือน, มูลค่าหลักทรัพย์ที่คงเหลือในบริษัทหลักทรัพย์อื่น , มูลค่าหน่วยลงทุน เป็นต้น
1-2 วัน หลังจากลูกค้าลงทะเบียนใน kasikornsecurities.com ลูกค้าสามารถ ดูข้อมูล แบบ Free Trial ได้ทันที และเมื่อได้รับการอนุมัติทางบริษัทจะ Activate บัญชีให้ลูกค้าสามารถ ใช้งานได้ทันที ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี
1. บัญชีเงินสด
2. บัญชี Cash Balance
3. บัญชี Credit Balance

- ผ่านผู้จัดการเงินทุน บุคคล 100 บาท / วัน
- K-Cyber Trade 50 บาท / วัน

กิมเอ็ง

1. ลงทะเบียนทดลองใช้งานฟรี 21 วัน
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ติดต่อเปิดบัญชีกับฝ่ายอี คอมเมิร์ซ โทร. 02-658-6300 ต่อ 1600
3. ข้อมูลเพิ่มเติมหรือปัญหาการใช้งาน โปรแกรม ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-658-5050

สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหน้าแรก โดยทุกครั้งที่ท่านแจ้งความประสงค์ในการถอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร 1-2 วัน รอรับรหัสลงทะเบียน ( Initial password)
ทางอีเมล
หลังจากลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารหรือระบบ e-banking ของบล.กิมเอ็งแล้วเริ่มทำการซื้อขายได้เลย ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป
เกียรตินาคิน

1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ >> ที่นี่
2. ดาวโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ และจัดส่งเอกสารเองทางไปรษณีย์
3. แจ้งในอีเมล์ว่าขอใบสมัคร mailto:esupport@kks.co.th
4. ติดต่อโดยตรง โทร. 02-680-2204
จำนวนอย่างละ 2 ชุด สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (จำนวนอย่างละ 2 ชุด)
1-2 วัน เข้าใช้บริการ real time ได้ทันที
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่ จะส่งอีเมล์แจ้งและส่งจดหมายแจ้ง PIN no ก็เริ่มซื้อขายได้
ตัดบัญชีธนาคาร ATS ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ เอเชีย ฝากเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท
ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โกลเบล็ก

1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ www.globlex.co.th หรือคลิก >> ที่นี่
2. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ กรอกใบสมัคร
และส่งเอกสารการเปิดบัญชีเองทางไปรษณีย์
3. ติดต่อโดยตรงทาง E-mail ที่
emarketing@globlexsecurities.com
4. ติดต่อโดยตรงโทร. 02-672-5999-60 ต่อ 5957-9, 5820-1

สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
(จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
1-2 วัน หลังจากลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าไปดู Real-Time แบบ Free-Trial มีระยะเวลา 15 วัน แต่ยังไม่สามารถทำการซื้อขายได้ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทจะส่งจดหมายและรหัสการซื้อขาย (Pin Code) เพื่อยืนยันการเปิดบัญชีอินเทอร์เน็ต ชำระเงินโดยตัดยอดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ไทยพาณิชย์,ยูโอบี, กสิกรไทย,กรุงไทย,ทหารไทย, และกรุงเทพ ไม่จำกัดเงินฝากขั้นต่ำ ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
คันทรี่กรุ๊ป 1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์
2. ติดต่อโดยตรง โทร. 0-2205-7111

สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนหรือหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่น เช่น สลิปเงินเดือน, มูลค่าหน่วยลงทุน, หลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น

2- 3 วัน หลังจากลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าไปดู Real - time ได้ แต่ยังไม่สามารถทำการซื้อขายได้ บริษัทจะส่ง Pin Code ทางอีเมล์เพื่อยืนยันการเปิดบัญชีอย่างสมบูรณ์ จึงจะสามารถทำการซื้อขายได้

ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี
1. บัญชีเงินสด
2. บัญชี Cash Balance
3. บัญชี Credit Balance
ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
เคจีไอ


1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ
2. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ และจัดส่งเอกสารเองทางไปรษณีย์
3. แจ้งในอีเมล์ว่าขอใบสมัคร Mailto:CorporateSales@kgi.co.th
4. ติดต่อโดยตรง โทร. 02-658-8555
- สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาหน้าแรกสมุดเงินฝาก
2-3 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการส่ง Username, Login password เพื่อเข้าระบบและ Trading password สำหรับซื้อขาย โดยส่งให้ทางไปรษณีย์ บัญชีหักผ่านธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารยูโอบี/ ธนาคารไทยพาณิชย์/ธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารนครหลวงไทย /ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ ธนาคารธนชาต/ธนาคารทหารไทย/ และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อย ฝากเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
เคที ซีมีโก้ 1. ดาวน์โหลดชุดเอกสารเปิดบัญชี คลิก ที่นี่
2. ลงทะเบียนเพื่อขอรับชุดเอกสารเปิดบัญชี คลิก ที่นี่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย ออนไลน์ โทร. 0 2695 5559
3. ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งาน ฟรี 21 วัน คลิก ที่นี่
- อากรแสตมป์ หรือเงินสด 30 บาท
- สำเนาบัญชีเงินฝากเฉพาะหน้าแรก
2-3 วันทำการ
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลและจัดส่งหมายเลขบัญชีฯ และรหัสผ่าน ทางไปรษณีย์ ตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ( ATS ) ผ่านธนาคารกรุงเทพ /กรุงไทย /กสิกรไทย/กรุงศรีอยุธยา/ทหารไทย /ไทยพาณิชย์ / นครหลวงไทย / UOB / ธนชาต ฝากเงินก่อนทำการซื้อขายโดยไม่กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำในการฝากแต่ละครั้ง ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ  
ซิกโก้

1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ >> ที่นี่
2. ติดต่อโดยตรงที่ส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์
mailto: webmaster@sicsec.co.th
โทร. 0-2627-3100 # 2400, 2404
3. Download แบบฟอร์มที่ Website พร้อมแนบ
เอกสารการเปิดบัญชี และส่งไปรษณีย์มายังบริษัท
สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน 1 สัปดาห์ หลังจากลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าไปดู Real-time ได้ แต่ยังไม่สามารถทำการซื้อขายได้ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการเปิดบัญชีอย่างสมบูรณ์
และส่ง Pin Code ทางไปรษณีย์ จึงจะสามารถทำการซื้อขายได้
ไม่ต้องมีเงินฝากค้ำประกันผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ. กสิกรไทย ฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทเพื่อทำการซื้อขาย (Cash Balance) ขั้นต่ำ 50,000 บาท

ไม่มีขั้นต่ำถ้าใช้ ATS
ขั้นต่ำ 50 บาท ถ้าไม่
ใช้ ATS

ซีไอเอ็มบี

1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ >> ที่นี่
2. แจ้งในอีเมล์ว่าขอใบสมัคร Mailto : bk.internet@cimb.com
4. ติดต่อโดยตรง โทร.0-2261-7373
ต่อ 5801 - 05
สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
หรือสลิปเงินเดือน
2-3 วัน หลังจากลูกค้าลงทะเบียน ลูกค้าสามารถ ดูข้อมูล แบบ Free Trial ได้ทันที และเมื่อได้รับการอนุมัติทางบริษัทจะ Activate บัญชีให้ลูกค้าสามารถ ใช้งานได้ทันที และจะมี เจ้าหน้าที่ส่งอีเมล์แจ้ง หรือ โทรแจ้ง หลังจากนั้นลูกค้า สามารถเข้าไปกำนด PIN CODE ได้ด้วยตัวเองและเริ่มซื้อขายได้ ไม่ต้องฝากเงินแต่ต้องใช้บริการ ATS
 (BT,SCB,KTB,KBANK,BBL,TMB,BAY)
ไม่มีขั้นต่ำ
ฟินันเซีย ไซรัส 1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ >> ที่นี่
2. ติดต่อโดยตรงกับฝ่ายอินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง โทร.0-2660-5484-7
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาบัญชีเงินฝากซึ่งระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี เพื่อสมัครใช้บริการ ATS
- ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
ไม่เกิน 2 วันทำการ หลังจากได้เอกสาร ครบถ้วน หลังจากลูกค้าลงทะเบียนแล้ว ลูกค้าสามารถดูข้อมูล แบบ Free Trial ได้ทันที และเมื่อได้รับการอนุมัติทางบริษัทจะดำเนินการ Activateให้ลูกค้าสามารถ ใช้งานได้ ต้องใช้บริการ ATS ( BBL, KBANK, SCB, KTB, BAY, TMB, TBANK, BT, UOB )
ต้องฝากเงินล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
ดีบีเอส วิคเคอร์ส
1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ >> ที่นี่
2. แจ้งในอีเมล์ว่าขอใบสมัคร Mailto:dbsvonline@th.dbsvickers.com
3. ติดต่อโดยตรง โทร 0-2657-7799
- สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก (สำหรับบริการตัดเงินอัตโนมัติ)
- สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (รับรองสำเนาทุกหน้า)
2-3 วัน
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์แจ้ง ชื่อผู้ใช้ และส่งจดหมาย แจ้งรหัสผ่าน PIN No ก็เริ่ม ซื้อขายได้ ตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS ) ผ่านธนาคารกรุงเทพ/กรุงไทย /กสิกรไทย/กรุงศรีอยุธยา/ทหารไทย /ไทยพาณิชย์ ฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทเพื่อทำการซื้อขาย (Cash Balance) ไม่กำหนดขั้นต่ำ ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน 
ทรีนีตี้

1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.Trinityquicktrade.com เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ >> ที่นี่
2. ติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายลูกค้าอิเล็คทรอนิกส์ เบอร์ติดต่อ 0-2670-9100 #500
1. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 3-6 เดือน
2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เฉพาะหน้าที่มีเลขที่บัญชี
3. กรณีมอบอำนาจ มีค่าอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
1-2 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน เมื่อบัญชีได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านจะได้รับ e-mail และจดหมายทางไปรษณีย์ แจ้งยืนยันการเปิดบัญชี โดยจะสามารถทำการกำหนด Pin code ของตนเองได้ เมื่อเข้าสู่ระบบซื้อขาย หลังจากการเปิดบัญชีสมบูรณ์แล้ว
ฝากหลักประกัน 15 %
ฝากเข้าบัญชีบริษัททรีนีตี้ ก่อนทำการซื้อขาย (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
*** ชำระค่าซื้อขายแบบตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ***
BBL/ KBANK/ SCB/ KTB/ UOB/ BAY/ TNC/ TMB/ SCIB/ LH
ขั้นต่ำ 50 บาท ต่อวัน
ทิสโก้


1. ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซด์ www.tiscoetrade.com
2. ติดต่อโดยตรงได้ที่ โทร. 026336430 หรือทางอีเมล์ : etradeservice@tisco.co.th
สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน 3 - 4 วันทำการ หลังได้รับเอกสารครบถ้วน เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็ปไซด์แล้วสามารถนำ username และ password ที่กำหนด
เข้า Login เพื่อทดลองใช้ระบบแบบ Free Trial ได้ทันที
ตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ผ่าน
- ธ.กสิกรไทย
- ธ.กรุงเทพ
- ธ.ไทยพาณิชย์
- ธ.ทิสโก้
- ธ.กรุงศรี
- ธ.กรุงไทย
- ธ.ทหารไทย
- ธ.นครหลวงไทย
ต้องฝากเงินเข้าบัญชี บริษัทเพื่อทำการซื้อขาย ขั้นต่ำ 25 บาทต่อรายการ
ไทยพาณิชย์ 1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์เพื่อให้บริษัท ติดต่อกลับ www.scbsonline.com
2. ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ คลิ๊ก ที่นี่
3. แจ้งขอเอกสารการเปิดบัญชีทางอีเมล์ E-mail:info@scbs.com
4. ติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ โทร.0-2686-2121

อย่างละ 2 ชุด

- สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีแบบฝากเงิน(cash balance) เพิ่มเติมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
- slip เงินเดือน >= 30,000.-
- สำเนาบัญชีธนาคารล่าสุด >= 100,000.-
- สำเนาบัตร platinum ของธนาคารใดก็ได้
- แคชเชียร์เช็ค จำนวน 30,000.-
กรณีบัญชีเงินสด(cash) เพิ่มเติมเอกสาร

- สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนเฉลี่ย >= 300,000.-
2-3 วัน ขอให้ท่านลงทะเบียนโดยคลิกที่นี่ เพื่อกำหนด Username และ Password หลังจากนั้นท่านจะสามารถใช้บริการแบบ Free Trial ได้ทันที และเมื่อด้รับการอนุมัติแล้ว ท่านสามารถกำหนด PIN บนเว็บไซด์พร้อมใช้งานได้เต็มรูปแบบทันที
ตัดบัญชีอัตโนมัติผ่าน
- ธ.ไทยพาณิชย์
- ธ.กรุงเทพ
- ธ.กรุงไทย
- ธ.กรุงศรีอยุธยา
- ธ.ยู โอ บี
- ธ.กสิกรไทย
ซื้อขายได้ภายในจำนวนเงินที่ฝากเข้ามา

ขั้นต่ำ 50 บาท ต่อวัน

ธนชาต1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.tnsitrade.com เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ
2. ติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายการตลาดอิเลคทรอนิกส์
mailto: internet@thanachart.co.th
โทร. 0-2217-8900

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีประเภทหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ(Cash ATS Account)

สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเฉพาะธนาคารกรุงเทพ/กสิกรไทย/ยูโอบี/ไทยพาณิชย์/กรุงศรีอยุธยา/กรุงไทย/ธนชาต/นครหลวงไทย/ทหารไทย

สำเนา Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
2-3 วัน ขอให้ท่านลงทะเบียนโดยคลิกที่นี่ เพื่อกำหนด Username และ Password หลังจากนั้นท่านจะสามารถใช้บริการแบบ Free Trial ได้ทันที และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านสามารถกำหนด PIN บนเว็บไซด์พร้อมใช้งานได้เต็มรูปแบบทันที บัญชีหักผ่านธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ/กสิกรไทย/ยูโอบี/ไทยพาณิชย์/กรุงศรีอยุธยา/กรุงไทย/ธนชาต/นครหลวงไทย/ทหารไทย ฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทเพื่อทำการซื้อขาย (Cash Balance) ไม่กำหนดขั้นต่ำในการฝากแต่ละครั้ง ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
นครหลวงไทย 1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ >> ที่นี่
2. ในกรณีที่ต้องการให้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โปรดแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมล์ : online@scis.co.th
3. ติดต่อโดยตรงที่โทร. 0-2624-8989
สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก
2-3 วัน เข้าใช้บริการ real time ได้ทันที
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่ จะส่งจดหมายแจ้ง PIN no ก็เริ่มซื้อขายได้

ตัดบัญชีธนาคาร ATS

ฝากเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
บัวหลวง

1. ลงทะเบียนทางเวปไซต์เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ >> ที่นี่
2. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเวปไซต์ และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
3. เปิดบัญชีที่สาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
- สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนหรือสลิปเงินเดือน
- สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก สำหรับการทำ ATS
2 วันทำการนับจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารและ/หรือ ข้อมูลครบถ้วน สามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรีได้ 15 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งUser ID และ Password ให้ทราบทาง Email ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี
1. บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันชำระราคา (Cash Balance)
2. บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน (Cash Collateral)
3. บัญชีเงินสดแบบปกติ (Normal Cash)
4. บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)
ข้อมูลเพิ่มเติม >> ที่นี่
  ไม่มีขั้นต่ำสำหรับบัญชี Cash balance
บีฟิท


โทร 0-2677-4330 , 0-2200-2000 (สำนักงานใหญ่ สาทร)
*อยู่ในระหว่างดำเนินการ
             
พัฒนสิน


1. ลงทะเบียนทดลองใช้งานฟรี 14 วันทางเว็บไซต์ >> ที่นี่
2. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ >> ที่นี่
3. แจ้งในอีเมล์ว่าขอใบสมัคร Mailto:Info.CNS@th.nomura.com
4. ติดต่อ Call Center 0-2638-5500, Fax : 0-2287-6011
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- สำเนาหน้าสมุดฝากเงิน
สำหรับตัด ATS 2 ชุด
- สำเนาแสดงสถานะทางการเงิน(สมุดเงินฝาก(ย้อนหลัง 6 เดือน), กองทุน, พอร์ตการลงทุน ฯลฯ)
- สำเนาหน้าสมุดฝากเงินสำหรับรับเงินปันผล (e-dividen)
ไม่เกิน 2 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชี เพื่อเข้าใช้งาน Real-Time ผ่าน www.cnsrealtime.com แต่ยังไม่สามารถทำการซื้อขายได้ จนกว่าจะได้รับ e-mailและจดหมาย จากบริษัทเพื่อยืนยันการเปิดบัญชี อีกทั้งลูกค้าสามารถทำการตั้ง PIN Code ของตนเองได้เมื่อเข้าสู่ระบบ หลังจากการเปิดบัญชีสมบูรณ์แล้ว ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี
1. บัญชีเงินสด (ฝากหลักประกัน 15%)*
2. บัญชี Cash Balance(ได้รับวงเงินตามจำนวนเงินที่ฝาก )
3. บัญชี Credit Balance*
*ตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS ) ผ่านธนาคาร BAY/BBL/BT/KBANK/KTB/LHB/SCB/SCIB/TBANK/TISCO/TMB/UOB
ขั้นต่ำ 50 บาท ต่อวัน
ฟินันซ่า 1. ลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และดาวน์โหลดเพื่อรับเอกสารการเปิดบัญชี และส่งเอกสารมาที่บริษัท >>ที่นี่
2. คำขอใช้บริการทางอีเมล์ FSLservice@finansa.com
3. สามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอเปิดบัญชีได้ที่ ส่วนบริการลูกค้าอิเล็กทรอนิคส์ โทร 02-660-5484-7
- สำเนาเดินบัญชีธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
- หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และค่าอากรแสตมป์ 30 บาท (ถ้ามี)
2 วัน ลงทะเบียนผ่าน www.finansaonline.com เพื่อกำหนด User ID และ Password ด้วยตนเอง หลังจากบริษัททำการอนุมัติ ลูกค้าสามารถใช้บริการข้อมูลการซื้อขายแบบ Real Time ได้ทันที และสามารถทำรายการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้หลังจากได้รับ PIN Number ซึ่งทางบริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ใช้ระบบหักบัญชีเงินฝากผ่านธนาคารอัตโนมัติ ( ATS) ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, กรุงไทย, ไทยพาณิชย์, นครหลวง, กรุงศรีอยุธยา, ยูโอบีไทย, ทหารไทย, ธนชาต ซื้อขายได้เท่ากับจำนวนเงินที่ฝากเข้ามา ขั้นต่ำ 50 บาท ต่อวัน
ภัทร


1. สมัครผ่านเว็บไซต์>> ที่นี่
2. ติดต่อ Client Associate ที่โทร. 0-2 305 9559
เฉพาะสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก
สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
ไม่เกิน 2 วันทำการ หลังจากเอกสารครบถ้วน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ลูกค้าจะสามารถใช้ Username และ Password ที่ตั้งไว้ในการลงทะเบียน login เข้าสู่เว็บไซต์ได้ และทำการกำหนด PIN ได้ด้วยตนเอง ตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ( ATS) ผ่านธนาคาร BAY,BBL,CIMBT, UOB, KBANK,KTB,SCB,SCIB, TBANK และ TMB
ซื้อขายภายในวงเงินที่ฝาก โดยไม่มีขั้นต่ำ ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
ยูไนเต็ด


1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ >>ที่นี่
2. ติดต่อโดยตรง โทร. 0-2207-0038ต่อ 359, 537, 553-4 , 0-2652-8986 หรือ E-Mail: etrade@unitedsec.com
สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน ไม่เกิน 1-2 วัน เข้าใช้บริการ Real-time ได้ทันที โดยลงทะเบียนผ่านทาง www.unitedsec.com เลือกหัวข้อ Open Account บริษัทฯ จะ แจ้งอนุมัติการเปิดบัญชี พร้อมทั้งเลขที่บัญชีซื้อขายผ่านทางอีเมล โดยหลังการอนุมัติท่านสามารถกำหนดรหัสส่งคำสั่งซื้อขาย (PIN No.)ได้ทันที่ login เข้าใช้งาน เพิ่มเติม

ขึ้นกับประเภทของการฝากเงิน ซึ่งสามารถเลือกได้ 3 วิธี ดังนี้
1. หักบัญชีธนาคารผ่านระบบ ATS ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงศรีอยุธยา , ทหารไทย, ธนชาต, กรุงไทย, นครหลวงไทย, ยูโอบี
2. ฝากเงินสดเข้าบัญชีบริษัท
3. เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีบริษัท
ขั้นต่ำ 45 บาท + VAT ต่อวัน
ยูโอบี
เคย์เฮียน
1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ >> ที่นี่
2. ในกรณีที่ต้องการให้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โปรดแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมล์ : webservice@uobkayhian.co.th
3. ติดต่อโดยตรงที่ Customer Service Center : (02) 659-8222
สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือใบรับรองเงินเดือน (เดือนล่าสุด) ไม่เกิน 3 วันทำการ หลังจากได้เอกสารครบถ้วน ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการข้อมูล Real-Time ได้ทันที โดยการลงทะเบียนใน www.uobkayhian.co.th แต่ยังไม่สามารถทำการซื้อขายได้จนกว่าจะได้รับจดหมาย การยืนยันการเปิดบัญชีอย่างสมบูรณ์ และ Pin Code ทางไปรษณีย์จากบริษัท จึงจะสามารถทำการซื้อขายได้

ชำระเงินโดยตัดยอดบัญชี ธนาคารอัตโนมัติ ( ATS ) ผ่านธนาคาร กรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ยูโอบี

วงเงินตามจำนวนเงินที่ฝาก โดยฝากเงินแรกเข้าขั้นต่ำ 5,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
ไอร่า 1. ลงทะเบียนสมัครทางเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับ >> ที่นี่
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ Etrade Helpdesk โทร 02-684-8880 หรือ E-mail : etrade@aira.co.th
- สำเนาหลักฐานทางการเงิน เช่น บัญชีเงินฝาก, หน่วยลงทุน, หุ้นกู้, สลากออมทรัพย์ หรือ มูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น
- สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก สำหรับใช้บริการ ATS
1-2 วัน กรุณาลงทะเบียนใช้บริการที่ www.aira.co.th เพื่อกำหนด User ID และ Password หลังจากนั้นท่านจะสามารถใช้บริการดูข้อมูล Realtime ได้ทันทีและเมื่อบัญชีของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับ PIN บนระบบทันทีที่ท่าน Login ซึ่งท่านจะต้องเปลี่ยน PIN เป็นของท่านเองแล้วจะสามารถซื้อขายและใช้บริการแบบ Full Setvice ได้ทันที ไม่ต้องฝากเงิน แต่ต้องใช้บริการ ATS ฝากเงินขั้นต่ำ 50,000 บาท 50 บาทต่อวัน
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

โทร 0-2658-5800 ต่อ 239
E-mail : info@ivglobal.co.th
  *อยู่ในระหว่างดำเนินการ Update ข้อมูล          

หมายเหตุ
- เนื่องจากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนนำข้อมูลไปใช้ กรุณาโทรฯ ตรวจสอบกับโบรกเกอร์อีกครั้ง
- ค่าธรรมเนียมซื้อขาย ทางอินเทอร์เน็ตเพียง 0.15-0.20% ของมูลค่าการซื้อขาย
- ดูข้อมูลโบรกเกอร์ที่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน โทรศัพท์มือถือ และPocketpc ได้
คลิกที่นี่