เว็บไซต์องค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน | เว็บไซต์โบรกเกอร์ | เว็บไซต์เอกชน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | โบรกเกอร์สมาชิกเซ็ทเทรด
| สื่อมวลชน

เว็บไซต์เอกชน
บริษัท เน็กซ์วิว (ประเทศไทย) จำกัด
โปรแกรมวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนทุกระดับ
พร้อมด้วยหลักสูตรการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทันสมัยจากต่างประเทศออกแบบหลักสูตรและให้ความ
รู้โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี
http://www.thenextview.com
   
ข่าวหุ้นดอทคอม
แหล่งบริการข้อมูลข่าวสารในวงการหุ้นแบบเรียลไทม์ และข้อมูลวิเคราะห์ทางเทคนิค
http://www.kaohoon.com
   
ตลาดหุ้นดอทคอม
แหล่งบริการข้อมูลบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค การจัดดันดับหุ้นแยกตามสถิติ อาทิ ราคา, P/E, P/BV, Yield, Market Capitalization รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักทรัพย์
http://www.taladhoon.com
   
ตลาดหุ้นไทย
ดัชนีหุ้นไทย และต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และข่าวสารต่าง ๆ
http://www.thaistockmarket.com
   
บัญชรหุ้นไทย
มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ บทวิเคราะห์ภาวะตลาด บทวิเคราะห์รายกลุ่มอุตสาหกรรม และบทวิเคราะห์หุ้นเด่น สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก
http://www.thaistockweb.com
   
์บางกอกโพสต์
แหล่งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของประเทศไทย นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
http://www.bangkokpost.net
   
มารวย ดอทคอม
มีข้อมูลพื้นฐานหุ้น ข้อมูลเบื้องต้นบริษัท สรุปข่าวตลาดหลักทรัพย์ สรุปบทวิเคราะห์ รายงานผู้สอบบัญชี ปฏิทินหลักทรัพย์ ตลาดเงิน Real time เช็คอายุ Warrant ชื่อที่อยู่ โบรกเกอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่
http://www.maruay.com
   
สำนักข่าวเนชั่น
แหล่งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของประเทศไทย นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
http://www.nationmultimedia.com
   
Asia Charts
นำเสนอข้อมูลกราฟและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของ 10 ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชีย
http://www.asiachart.com
   
   
Family Know-how
เว็บไซต์ด้าน “การจัดการการเงินส่วนบุคคล” และ “ทางเลือกการลงทุน” ด้วยการนำเสนอผ่านสื่อในวงกว้าง โดยใช้รูปแบบการนำเสนอ ที่มีความบันเทิง (Entertainment) เป็นหลัก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ค่อยๆได้รับทราบและซึมซับจนเกิดความรู้ ความเข้าใจดีขึ้น
http://www.familyknowhow.com
   
InfoQuest
ให้บริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ พร้อมระบบสืบค้น (Search) ที่ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจครบถ้วน
http://www.infoquest.co.th
   
IRS
แหล่งบริการโปรแกรมและข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก
http://www.irsset.com
   
Pantip
ถามตอบเรื่องหุ้นผ่านกระดานสนทนาโต๊ะสินธร
http://pantip.inet.co.th/cafe/sinthorn
   
PreOpen
แหล่งข้อมูลข่าวสารการลงทุนรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ข้อมูลบทวิเคราะห์ และแนะนำซื้อขายหุ้นโดยโบรกเกอร์
http://www.preopen.com
   
QThai
ให้บริการข่าวที่ส่งตรงมายังเซ็ทเทรด ทำให้นักลงทุนสามารถรับทราบข่าวและทันต่อเหตุการณ์ พร้อมด้วยข้อมูลจากโบรกเกอร์ และบทวิจัย
http://www.qthai.com
   
SET50.com
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดหุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคด้วยกราฟ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกระดานสนทนา
http://www.set50.com
   
Tontancorp
วิเคราะห์หุ้นเด่นผ่านสื่อนำสมัย รวดเร็ว แม่นยำ เป็นที่เชื่อถือมากกว่า 10 ปี จัดฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่นักลงทุน และเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีวัตุประสงค์เป็น “ที่ปรึกษาการลงทุน” โดยเฉพาะ และได้รับใบอนุญาตจาก กลต.กระทรวงการคลัง

http://www.tontancorp.com
   
Setdd
นำเสนอบทความ ข่าวสารด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
http://www.setdd.com
   
Stocks in Thailand
เว็บไซต์แหล่งข้อมูลสำหรับนักลงทุน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลตราสารการลงทุนอื่นๆ
http://www.stocksinthailand.com
   
Thai Stocks
นำเสนอข้อมูลตลาดหุ้นไทย แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ
http://www.thaistocks.com
   
Thai Stock Market
รายงานดัชนีหุ้นแยกตามประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรม อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข่าวเศรษฐกิจ และข้อมูลบทวิเคราะห์
http://www.site-by-site.com/asia/thai/astock.htm
   
Thai Stock Picks
เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์แบบโฟกัสหุ้นไม่กี่ตัว โดยเน้นการลงทุนระยะสั้น
http://www.richer.s5.com
   
Thai Value Investor
เป็นแหล่งสำหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าเดิมอยู่แล้ว ได้แบ่งปันประสบการณ์สู่นักลงทุนรุ่นใหม่ และเป็นและเป็นแหล่งสำหรับหาความรู้ และประสบการณ์ของเหล่านักลงทุนรุ่นก่อน เพื่อให้นักลงทุนรุ่นใหม่ หรือผู้ที่ยังหาแนวทางการลงทุนที่ถูกต้องไม่พบได้นำไปศึกษา
http://www.thaivi.com
   
Stockwave
หนังสือพิมพ์กระแสหุ้น ข่าวเจาะลึก ทันเหตุการณ์ เจาะลึก วิเคราะห์ และรายงานความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น
http://www.stockwave.in.th