หน้าแรก รู้จักSettrade OneClick คู่มือการใช้งาน โบรกเกอร์ที่ให้บริการเงื่อนไขการใช้งาน
 
 
      Settrade OneClick   ป็นโปรแกรมสำหรับซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง พัฒนาให้ใช้งานง่าย ปรับหน้าจอได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมข้อมูลประกอบการตัดสินใจครบครันสามารถดูได้หลายหน้าจอในเวลาเดียวกัน
 


ราคา (Real-time Quotation)

เลือกดูราคาเรียลไทม์ตราสารอนุพันธ์ได้ในแต่ละ Series

ราคา (Real-time Quotation)


สั่งซื้อขายแบบ One Click

ส่งคำสั่งซื้อขายในรูปแบบใหม่ เพียงคลิกเดียวก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหรือยกเลิกได้ทันที

สั่งซื้อขายแบบ One Click


ภาวะตลาดตราสารอนุพันธ์ (Market Ticker)

แสดงภาวะตลาด ดูรายการตราสารอนุพันธ์แบบเรียลไทม์วินาทีต่อวินาที

ภาวะตลาดตราสารอนุพันธ์ (Market Ticker)


ซื้อขาย (Buy/Sell)

ส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ซื้อขาย (Buy/Sell)

กราฟทางเทคนิค (Technical Chart)

เลือกดูกราฟตาม Indicator พร้อมเครื่องมือต่างๆเพื่อดูแนวโน้มราคาได้ทันที

กราฟทางเทคนิค (Technical Chart)


ข้อมูลข่าวเรียลไทม์ (News)

ข้อมูลข่าวสารเรียลไทม์จากตลาดตราสารอนุพันธ์เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ข้อมูลข่าวเรียลไทม์ (News)


แถบข้อมูล (Control Bar)

แถบข้อมูลเพื่อติดตามสภาวะตลาด โดยไม่ต้องเปิดหน้าจอค้างไว้

แถบข้อมูล (Control Bar)

 

 

 
 
ลงทุนอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีเหนือชั้น