พอร์ตการลงทุนจำลอง (Virtual Portfolio)

Settrade.com มีความยินดี เสนอบริการใหม่ พอร์ตการลงทุนจำลอง (Virtual Portfolio) ที่ช่วยให้สามารถทดลองลงทุนก่อนการซื้อขายจริง พร้อมสรุปผลกำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในรูปแบบของกราฟ และจำนวนเปอร์เซนต์เพื่อให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น โดยทั้งนี้มีข้อมูลครบถ้วน ที่ครอบคลุมทั้ง หุ้น กองทุนรวม และตราสารอนุพันธ์

อยากทราบวิธีการใช้งาน Virtual Portfolio โดยละเอียด
ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้ในคู่มือ การใช้งาน Virtual Portfolio ภายในคู่มือจะมีคำอธิบายวิธีการใช้งานประกอบรูปภาพ พร้อมแสดงตัวอย่างหน้าจอ เป็นขั้นตอนทีละฟังก์ชั่นการใช้งาน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามได้

สามารถใช้งาน Portfolio(หุ้น) ตัวเดิมได้อย่างไร
ท่านสามารถเข้าสู่การใช้งาน Portfolio (หุ้น) ตัวเดิม ได้โดย ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. ล็อคอินเข้าสู่การใช้งาน ให้คลิกเมนู "Portfolio"
2. ในทุก ๆ หน้า ท่านสามาถเข้าสู่การใช้งาน Portfolio (หุ้น) ตัวเดิมได้โดยคลิกที่ไอคอนตามรูปด้านล่างน
ี้


ทำอย่างไรให้สามารถย้ายข้อมูล Portfolio ตัวเดิมไปใน Virtual Portfolio ตัวใหม่ได้
ท่านสามารถคีย์ข้อมูลของเดิมลงในระบบใหม่ได้ทันที (ไม่เกิน 10 หลักทรัพย์) ระบบไม่มีการโอนย้ายข้อมูลเดิมมายังข้อมูลใหม่

โดยกดไอคอน"ดูข้อมูล Portfolio เดิม" ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา เพื่อเปรียบเทียบหน้าจอได้์


้หากมีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ใด
ติดต่อสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะติชม ได้ทาง S-E-T Call Center โทรศัพท์ 0-2229-2222 หรือ อีเมล SETCallCenter@set.or.th

หมายเหตุ : หมายถึง มีภาพประกอบคำบรรยาย คลิกที่ Icon นี้เพื่อเปิดภาพประกอบ