SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > ข่าวและบทวิเคราะห์ > บทรวมประมาณการโดยนักวิเคราะห์
ประมาณการโดยนักวิเคราะห์

IAA Consensus Highlight


รายชื่อและจำนวนหุ้นใน IAA Consensus

ตารางสรุปรายชื่อและจำนวนหุ้นใน IAA Consensus
ข้อมูล ณ วันที่ 19/01/22 จำนวนหุ้น  หุ้น
หมวดธุรกิจ จำนวนหุ้น รายชื่อหุ้น
หมวดธุรกิจการเกษตร 5 GFPT, NER, STA, TFM, TWPC
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 21 APURE, ASIAN, CBG, CPF, HTC, ICHI, KSL, M, MINT, NRF, OISHI, OSP, RBF, SAPPE, SNNP, SUN, TFG, TFMAMA, TU, TVO, ZEN
หมวดแฟชั่น 3 SABINA, TR, WFX
หมวดของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน 1 TSR
หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 3 NV, STGT, TOG
หมวดธนาคาร 10 BAY, BBL, KBANK, KKP, KTB, LHFG, SCB, TCAP, TISCO, TTB
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ 23 AEONTS, AMANAH, ASAP, ASK, ASP, BAM, BFIT, CHAYO, ECL, HENG, IFS, JMT, KCAR, KTC, MICRO, MST, MTC, S11, SAWAD, THANI, TIDLOR, TK, XPG
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต 4 BLA, SMK, TIPH, TQM
หมวดยานยนต์ 6 AH, HFT, IRC, SAT, STANLY, TSC
หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 2 HTECH, STARK
หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์ 1 UTP
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 4 GGC, IVL, PTTGC, UAC
หมวดบรรจุภัณฑ์ 8 AJ, ALUCON, BGC, CSC, SCGP, SFLEX, SMPC, THIP
หมวดเหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ 2 INOX, MCS
หมวดวัสดุก่อสร้าง 7 DCC, EPG, SCC, SCCC, TASCO, TPIPL, VNG
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 24 AMATA, AMATAV, ANAN, AP, AWC, BRI, CPN, LALIN, LH, LPN, MK, NOBLE, ORI, PF, PSH, QH, RML, S, SA, SC, SENA, SIRI, SPALI, WHA
หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 11 AIMIRT, ALLY, BOFFICE, CPNREIT, DREIT, FTREIT, GVREIT, HREIT, IMPACT, TPRIME, WHART
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 8 CK, NWR, PREB, PYLON, RT, SEAFCO, STEC, TEAMG
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 29 ACE, BANPU, BCP, BCPG, BGRIM, BPP, EA, EASTW, ESSO, ETC, GPSC, GULF, GUNKUL, IRPC, OR, PTG, PTT, PTTEP, RATCH, SPCG, SPRC, SSP, SUPER, SUSCO, TOP, TPIPP, TSE, TTW, UBE
หมวดพาณิชย์ 14 BJC, CPALL, CRC, DOHOME, GLOBAL, HMPRO, ILM, LOXLEY, MAKRO, MC, MEGA, RS, SABUY, SINGER
หมวดการแพทย์ 12 BCH, BDMS, BH, CHG, EKH, LPH, PR9, RJH, RPH, THG, VIBHA, WPH
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ 9 AS, BEC, JKN, MAJOR, MONO, ONEE, PLANB, VGI, WORK
หมวดบริการเฉพาะกิจ 3 BWG, SISB, SO
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ 4 CENTEL, ERW, SHR, VRANDA
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 16 AAV, AOT, BA, BEM, BTS, BTSGIF, III, JWD, KEX, NYT, PORT, PRM, PSL, TFFIF, TTA, WICE
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 6 DELTA, HANA, KCE, NEX, SMT, SVI
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 ADVANC, AIT, DIF, DTAC, FORTH, HUMAN, ILINK, INET, INTUCH, ITEL, JAS, JASIF, JMART, JR, MFEC, MSC, SIS, SKY, SYNEX, THCOM, TRUE
IAA Consensus - ERC
ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer) :
1. ข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นจัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง และถือเป็นลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดทำ โดยสำนักงาน ก.ล.ต และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ปรากฏในข้อมูลบทวิเคราะห์แต่อย่างใด
2. ข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคม ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคม  ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากการกระทำ ละเว้นการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์ที่มีการเผยแพร่นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
3. ขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลบทวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการและ/หรือช่องทางใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคม หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดทำข้อมูลบทวิเคราะห์นั้นๆ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่