SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ MsIAM รุ่น 10 หลักสูตรปริญญาโทบริหารการลงทุนและการเงิน
Bookmark and Share

 

ABAC

 

 

ปัจจุบันเป็นยุคดิจิตัลที่เชื่อมโยงโลกเข้าหากันได้ใกล้ตัวยิ่งขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัส ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีการปรับตัวให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการลงทุนและดำเนินธุรกิจเพื่อการอยู่รอด ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆ ก็ถูกนำประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินการลงทุน ที่ช่วยทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เช่นการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ จนในที่สุดก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการคิดค้นออกผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการเงินการลงทุนใหม่ๆ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกการลงทุนและการเงินตลอดเวลา นอกจากเทคโนโลยีทีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วสภาวะเศรษฐกิจโลกก็มีความผันผวนและไม่แน่นอนอยู่เสมอก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริหารการลงทุนและการเงินรวมถึงการบริหารธุรกิจก็เกิดความไม่แน่นอนเช่นกัน

 

ABAC

 

ดังนั้นการศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสม่ำเสมอ ให้เราสามารถวิเคราะห์สภาวะตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าใจผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ กลยุทธ์การลงทุน รวมถึงหลักการบริหารกิจการและการเงิน จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน ที่จะช่วยให้ท่านมีวิสัยทัศน์และช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในการบริหารการลงทุนและการเงินรวมถึงการบริหารธุรกิจได้อย่างแน่นอน ปัจจุบันการศึกษาหาความรู้ทำได้หลากหลายวิธี แต่การศึกษาที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการเรียนรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงนั่นเองโดยเฉพาะการบริหารการลงทุนและการเงิน ที่ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัว

 

ABAC

 

 

วันนี้เราพบว่ามีหลักสูตรที่ให้ความรู้จากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง ที่จะช่วยให้ท่านรู้ลึก รู้จริง และสามารถพัฒนาศักยภาพให้ท่านบริหารการลงทุนและการเงินได้อย่างมืออาชีพ นั้น ก็คือหลักสูตร MsIAM หลักสูตรปริญญาโทบริหารการลงทุนและการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาเทียบเคียงตามคุณวุติ CFA และ CFP จะช่วยให้ท่านและเจ้าของธุรกิจที่ ได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนในทุก Asset Class (หุ้น กองทุน ตราสารหนี้) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ รู้จักวิธีบริหารพอร์ตการลงทุน วางแผนการเงินภาษีได้อย่างดี เข้าใจโลกการลงทุน เทคโนโลยี ฟินเทค สตาร์ทอัพ นอกจากนี้ท่านจะได้เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ กลยุทธ์การลงทุนในสภาวะตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความผันผวนได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนต่างๆได้

 

 

ABAC

 

หลักสูตรนี้นอกจากที่ท่านได้ความรู้จากคณาจารย์ทรงคุณวุติแล้วท่านจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองจากนักลงทุนมืออาชีพ VC อย่างใกล้ชิด แล้ว ท่านจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์เชิงลึกจาก คุณสุชีล นารูลา ที่ปรึกษาทางการเงิน และพิเศษสุดท่านยังจะได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการลงทุนจาก Dr.Donald Ross ผู้เชี่ยวชาญสาย VI รวมถึงวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์ตรงในแวดวงการเงินการลงทุน

 

 

ดังนั้นหลักสูตร MsIAM จึงเป็นหลักสูตรที่สุดยอดในด้านบริหารการลงทุนและการเงินในเมืองไทยอย่างแท้จริง เราจึงขอแนะนำสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี ที่ต้องการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกการลงทุนและการเงิน รวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือผู้สืบทอดกิจการ เพื่อเสริมวิสัยทัศน์การลงทุน และเทคนิคบริหารการเงินแบบมืออาชีพ หลักสูตรนี้จะเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ ระยะเวลา 1 ปีครึ่งรวมทัศนศึกษาต่างประเทศในแถบเอเชีย

 

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ MsIAM รุ่น 10 วันนี้ รับสมัคร ถึง 25 มีนาคม 62 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ msiam.au.edu หรือ Facebook : MSIAM ABAC
เรื่องดีดีแบบนี้เราต้องขอแนะนำเลยครับ !

 

 

ABAC

 

 

 

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่