SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
"DIF"…พลังแห่งการเติบโตใน 'ยุคดิจิทัล'
Bookmark and Share

 

DIF พลังแห่งการเติบโตใน ยุคดิจิทัล

 

"DIF"…พลังแห่งการเติบโตใน 'ยุคดิจิทัล'

“กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital Telecommunications Infrastructure Fund : DIF)” ประกาศเตรียมจะลงทุนเพิ่มครั้งที่ 4 ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของ ‘กลุ่มทรู’ มูลค่าไม่เกิน 15,800 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 10,500 ล้านบาท จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนในจำนวนไม่เกิน 1,050 ล้านหน่วย โดยทรัพย์สินประกอบด้วย

1. กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม ที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและพร้อมใช้งานจำนวนประมาณ 788 ต้น และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กรรมสิทธิ์ในใยแก้วนำแสง (FOC) ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,795 กิโลเมตร (หรือประมาณ 107,694 คอร์กิโลเมตร)

3. กรรมสิทธิ์ในใยแก้วนำแสง (FOC) ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร (หรือ 40,823 คอร์กิโลเมตร)

4. กรรมสิทธิ์ในใยแก้วนำแสง (FOC) ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 3,414 กิโลเมตร (หรือ 147,209 คอร์กิโลเมตร)

แต่ก่อนที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 บริษัทจัดการกองทุน DIF จะจัดการประชุมวิสามัญ (EGM) ผู้ถือหน่วยลงทุน ‘DIF’ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น. และเริ่มประชุมตั้งแต่ 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

งานนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ์เข้าประชุมจะใช้สิทธิ์ลงมติ เพื่อให้กองทุน DIF เดินหน้าเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพและโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติมแก่กองทุน DIF รวมถึงเพิ่มการกระจายตัวของทรัพย์สินที่ครอบคลุมทั่วประเทศยิ่งขึ้น เพื่อรองรับแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสภาพคล่องการซื้อขายหน่วยลงทุนและเพิ่มโอกาสที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว จากการมีสินทรัพย์ใหม่ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากค่าเช่า

ทำความรู้จัก “DIF” ณ ปัจจุบัน

ทำความรู้จัก DIF ณ ปัจจุบัน


กองทุน DIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ‘กองแรก’ ของไทย และเป็นกองทุนรวมที่มีขนาด ‘ใหญ่ที่สุด’ ในปัจจุบัน

DIF

 

DIF

 

สำหรับชื่อเดิมของ DIF ก็คือ “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (TRUE Telecommunications Growth Infrastructure Fund: TRUEIF)” นั่นเอง โดยภายหลังจากการจัดตั้งกองทุน ทางกลุ่มทรูได้ขายทรัพย์สิน อาทิ เสาโทรคมนาคม และใยแก้วนำแสง + รายได้จากทรัพย์สิน + การให้สิทธิในการเช่า ให้กับกองทุน เพื่อเป็นแหล่งสร้างกระแสรายได้ให้กับกองทุนต่อไป
ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ‘DIF’ เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต รับเทรนด์ดิจิทัลที่บุกไปทุกที่ทั่วโลกแบบไร้ขีดจำกัด จนเป็นชื่อที่นักลงทุนรู้จักกันเป็นอย่างดีในปัจจุบัน
ปัจจุบัน ‘DIF’ ลงทุนใน ‘สิทธิในการรับประโยชน์ในรายได้สุทธิ + สิทธิซื้อก่อน’ , ‘กรรมสิทธิ’ และ ‘สิทธิการเช่าระยะยาว+สิทธิซื้อก่อน’ ในทรัพย์สิน 3 ประเภท ได้แก่

1. เสาโทรคมนาคม 15,271 เสา
2. ระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable : FOC) และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ 9,169 ลิ้งค์ และใยแก้วนำแสงประมาณ 90,036 กิโลเมตร (หรือประมาณ 2,576,873 คอร์กิโลเมตร)
3. ระบบบรอดแบนด์ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 1.2 ล้านพอร์ต และ FOC จำนวน 6,114 กิโลเมตร (หรือ 198,085 คอร์กิโลเมตร)

ผลการดำเนินงาน

 

DIF

 

DIF

 

DIF มี "บลจ.ไทยพาณิชย์" เป็นผู้จัดการกองทุนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มจัดตั้งกองทุน โดยกองทุน DIF ได้รับจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยมีการบริหารจัดการกองทุนให้สามารถสร้างรายได้ ทั้งจากสัญญาเช่าคงที่รวมถึงสัญญาเช่าที่มีอัตราการเพิ่มรายปีคงที่ทำให้กองทุนสามารถส่งผ่านผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้

 

DIF

 

DIF มีการจ่ายปันผลทุกปีต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 4 ครั้ง รวมทั้งหมด 21 ครั้ง คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายรวม 5.0909 บาทต่อหน่วย
“ที่สำคัญเงินปันผลจาก Infra Fund สำหรับนักลงทุนรายย่อยยังได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผลให้ด้วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน”

จากวันแรกที่แจ้งเกิดในอุตสาหกรรมกองทุนรวมด้วยขนาดมูลค่าสินทรัพย์ 58,080 ล้านบาท จากนั้นก็ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง ในปี 2015, 2017 และ 2018 จนส่งผลให้ปัจจุบันมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 150,289.60 ล้านบาท (ณ 31 มี.ค. 2019) กลายเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.digital-tif.com

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่