SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ส่องหุ้นเด่นผ่านรีเสิร์ช
Bookmark and Share

 

สรุปข้อมูลหุ้นแบบครบ ๆ จากโครงการบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

 

               ตลาดหุ้นไทยมีบริษัทให้เลือกลงทุนกว่า 700 แห่ง การจะซื้อหุ้นสักตัวจึงต้องหาข้อมูลอย่างครบถ้วนและรอบด้าน เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลยิ่งขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จึงได้มีโครงการเพิ่มจำนวนบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (SET และ mai) ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์คัดเลือกหุ้น คือ

 

1. เป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี มีกำไรทางธุรกิจปกติ

 

2. หุ้นขนาดกลาง Market Cap. มากกว่า 1,000 ล้านบาท

 

3. โดยยังไม่มีการจัดทำบทวิเคราะห์เชิงลึกด้านปัจจัยพื้นฐาน หรือมีแต่ไม่เกิน 2 ราย

 

ดังนั้น เราจะพาคุณไปรู้จักหุ้นในโครงการนี้กันแบบคร่าวๆ ว่าแต่ละบริษัททำธุรกิจอะไร ปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างไรกันบ้าง เพื่อเห็นโอกาสที่ชัดเจนขึ้นในการลงทุน

 

ดังนั้น เราจะพาคุณไปรู้จักหุ้นในโครงการนี้กันแบบคร่าวๆ ว่าแต่ละบริษัททำธุรกิจอะไร ปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างไรกันบ้าง เพื่อเห็นโอกาสที่ชัดเจนขึ้นในการลงทุน

 

อ่านบทวิเคราะห์หุ้นจากโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สาหรับผู้ลงทุน แบบครบทุกตัวได้ที่

 

https://setga.page.link/iMRXr5n3mvudjkRM7

 

สรุปข้อมูลหุ้นแบบครบ ๆ จากโครงการบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

 

สรุปข้อมูลหุ้นแบบครบ ๆ จากโครงการบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

 

สรุปข้อมูลหุ้นแบบครบ ๆ จากโครงการบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

 

สรุปข้อมูลหุ้นแบบครบ ๆ จากโครงการบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

 

สรุปข้อมูลหุ้นแบบครบ ๆ จากโครงการบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

 

สรุปข้อมูลหุ้นแบบครบ ๆ จากโครงการบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

 

สรุปข้อมูลหุ้นแบบครบ ๆ จากโครงการบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

 

สรุปข้อมูลหุ้นแบบครบ ๆ จากโครงการบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

 

สรุปข้อมูลหุ้นแบบครบ ๆ จากโครงการบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

 

สรุปข้อมูลหุ้นแบบครบ ๆ จากโครงการบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

 

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่