เครื่องมือประกอบการตัดสินใจ
Bookmark and Share

 

Settrade Technical Chart

เตรียมพร้อมก่อนใช้

เตรียมอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้งาน Settrade Technical Chart ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

PC MAC iPad

1) ติดตั้ง Browser อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 • Google Chrome Version 8 ขึ้นไป
 • Apple Safari Version 5 ขึ้นไป
 • Mozilla Firefox Version 19 ขึ้นไป

หากต้องการใช้ผ่าน Streaming คุณต้องติดตั้ง

 • Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 • Google Chrome Version 8 ขึ้นไป

2) ติดตั้ง Flash player Version 11.1 ขึ้นไป

1) ติดตั้ง Browser อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 • Google Chrome Version 8 ขึ้นไป
 • Apple Safari Version 5 ขึ้นไป
 • Mozilla Firefox Version 19 ขึ้นไป

หากต้องการใช้ผ่าน Streaming คุณต้องติดตั้ง

 • Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 • Google Chrome Version 8 ขึ้นไป
 • Apple Safari Version 5 ขึ้นไป

2) ติดตั้ง Flash player Version 11.1 ขึ้นไป

1) รองรับการใช้งานบน iPad ที่มี iOS version 5.0 ขึ้นไป


2) ติดตั้งโปรแกรม “Streaming for iPad”

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม

เลือกดาวน์โหลดโปรแกรมโดยคลิกที่โปรแกรมได้ทันที

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่