ข้อมูลหุ้นรายตัว

TTA - บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลล่าสุด 18/09/2021 03:19:48
สถานะตลาด : Closed
TTA
ราคาล่าสุด

15.40

เปลี่ยนแปลง

-0.10

%เปลี่ยนแปลง

-0.65%

ราคาปิดก่อนหน้า 15.50
ราคาเปิด 15.50
ราคาสูงสุด 15.60
ราคาต่ำสุด 15.30
ราคาเฉลี่ย 15.41
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 12,524,861
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) 193,070.71
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 20.10
ราคา Floor 10.90
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ 15.30 / 2,148,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย 15.40 / 532,100
หมายเหตุ: ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

ข่าวบริษัทล่าสุด

วัน / เวลา หัวข้อข่าว

ข้อมูลสถิติ
ณ วันที่ 17/09/2021

ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ
N/A
ผลตอบแทนเงินปันผล
0.13%
กำไรต่อหุ้น (บาท)
0.39
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
0.02
ราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชี
1.59
หุ้นปันผล (หุ้น)
N/A
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
28,065.95
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
1,822,464,564
ราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ *,**
19.50/2.72
ปริมาณการซื้อขาย NVDR สุทธิ (หุ้น) *
1,714,400
* ข้อมูล ณ วันทำการก่อนหน้า
** Adjust Price

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่