ข้อมูลหุ้นรายตัว

HPT - บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)


HPT
ราคาล่าสุด

0.89

เปลี่ยนแปลง

-0.01

%เปลี่ยนแปลง

-1.11%

ข้อมูลล่าสุด 18/09/2021 03:19:48 แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาเฉลี่ย ราคาปิด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
(พันหุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET
Index
%เปลี่ยน
แปลง
17/09/21 0.90 0.95 0.87 0.91 0.89 -0.01 -1.11 23,488.99 21.31 1,625.65 -0.37
16/09/21 0.93 0.93 0.89 0.91 0.90 0.00 0.00 3,565.00 3.23 1,631.70 0.22
15/09/21 0.87 0.91 0.87 0.89 0.90 0.02 2.27 4,257.51 3.78 1,628.04 0.26
14/09/21 0.93 0.94 0.85 0.89 0.88 -0.05 -5.38 15,324.55 13.58 1,623.84 -0.61
13/09/21 1.02 1.03 0.92 0.96 0.93 -0.08 -7.92 14,907.01 14.36 1,633.76 -0.10
10/09/21 1.04 1.10 1.01 1.06 1.01 -0.01 -0.98 48,239.52 51.23 1,635.35 0.38
09/09/21 0.99 1.08 0.99 1.04 1.02 0.03 3.03 64,869.60 67.44 1,629.12 -0.69
08/09/21 0.99 1.05 0.96 1.01 0.99 -0.02 -1.98 64,534.88 65.10 1,640.45 0.24
07/09/21 0.90 1.13 0.88 1.03 1.01 0.13 14.77 299,583.81 307.80 1,636.45 -0.72
06/09/21 0.89 0.92 0.87 0.90 0.88 -0.01 -1.12 43,327.82 38.81 1,648.37 -0.12
03/09/21 0.83 0.93 0.82 0.89 0.89 0.07 8.54 117,226.14 104.14 1,650.33 0.16
02/09/21 0.81 0.86 0.80 0.84 0.82 0.02 2.50 22,651.04 18.96 1,647.75 0.81
01/09/21 0.82 0.82 0.79 0.80 0.80 -0.01 -1.23 5,289.03 4.25 1,634.48 -0.26
31/08/21 0.83 0.84 0.81 0.82 0.81 -0.01 -1.22 9,905.68 8.14 1,638.75 0.30
30/08/21 0.81 0.84 0.80 0.82 0.82 0.02 2.50 19,910.61 16.39 1,633.77 1.40
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่