ข้อมูลหุ้นรายตัว

PRAPAT - บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


PRAPAT
ราคาล่าสุด

1.84

เปลี่ยนแปลง

-0.01

%เปลี่ยนแปลง

-0.54%

ข้อมูลล่าสุด 18/09/2021 03:19:48 แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาเฉลี่ย ราคาปิด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
(พันหุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET
Index
%เปลี่ยน
แปลง
17/09/21 1.87 1.87 1.83 1.85 1.84 -0.01 -0.54 6,172.80 11.39 1,625.65 -0.37
16/09/21 1.84 1.87 1.81 1.84 1.85 0.03 1.65 10,640.61 19.62 1,631.70 0.22
15/09/21 1.83 1.86 1.82 1.83 1.82 -0.01 -0.55 5,170.15 9.48 1,628.04 0.26
14/09/21 1.85 1.89 1.82 1.85 1.83 0.02 1.10 25,524.29 47.34 1,623.84 -0.61
13/09/21 2.00 2.00 1.80 1.91 1.81 -0.13 -6.70 64,121.85 122.19 1,633.76 -0.10
10/09/21 1.92 1.95 1.84 1.91 1.94 0.05 2.65 17,379.92 33.22 1,635.35 0.38
09/09/21 1.89 1.92 1.87 1.90 1.89 -0.01 -0.53 11,240.89 21.30 1,629.12 -0.69
08/09/21 1.85 1.90 1.82 1.87 1.90 0.05 2.70 14,110.65 26.35 1,640.45 0.24
07/09/21 1.85 1.88 1.84 1.86 1.85 0.00 0.00 11,201.50 20.79 1,636.45 -0.72
06/09/21 1.83 1.87 1.83 1.85 1.85 0.02 1.09 11,857.53 21.91 1,648.37 -0.12
03/09/21 1.81 1.85 1.80 1.83 1.83 0.03 1.67 8,364.30 15.28 1,650.33 0.16
02/09/21 1.83 1.85 1.79 1.81 1.80 -0.03 -1.64 6,539.30 11.83 1,647.75 0.81
01/09/21 1.77 1.85 1.75 1.81 1.83 0.06 3.39 12,994.69 23.58 1,634.48 -0.26
31/08/21 1.77 1.78 1.75 1.76 1.77 0.00 0.00 2,757.37 4.86 1,638.75 0.30
30/08/21 1.77 1.78 1.75 1.76 1.77 -0.01 -0.56 3,132.44 5.52 1,633.77 1.40
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่