SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

3K-BAT - บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย มิซาโอะ นากะกาวา ประธานกรรมการ
นาย ฮิโรอากิ ยามากูชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  รองประธานกรรมการ
นาย มาซาคัทซึ ซูซูกิ กรรมการ
นาย โทชิโนริ โอสุมิ กรรมการ
นาย มาซามิจิ ไซโต กรรมการ
นาย ทาคาฮิโร่ โทมิยาม่า กรรมการ
นาย นนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สุชาติ จันลาวงศ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย อภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่