SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

7UP - บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
น.ต. ศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระ
นาย สิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานกรรมการบริหาร
นาย มนต์เทพ มะเปี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
  กรรมการ
ร.ต.อ. รชต พุ่มพันธุ์ม่วง กรรมการ
นาย ภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
นาย มานะ กิติรัตน์ กรรมการ
นาย จีระเดช วินไทย กรรมการ
นาย ต่อพงษ์ ไชยสาส์น กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย เอกทิพย์ ทิพย์ภวัง กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย นิติพัฒน์ อำนาจเถลิงศักดิ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่