SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AKR - บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการ
  กรรมการอิสระ
น.ส. ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
น.ส. อุรวี กนกพฤกษ์ กรรมการ
นาย วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ
นาย ดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการ
นาย ธัญญา ศีลธร กรรมการ
นาย วินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย วราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
นาย ชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ
นาย อรุณ ศรีจรูญ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่